Wat is de beste ETF in 2022? In dit artikel leg ik uit waar je op moet letten bij het kiezen van een ETF. En via welke partij je de ETF het beste aan kunt schaffen.

Als je overigens nieuw bent op het gebied van beleggen in ETF’s, dan raad ik je aan te beginnen met het artikel Beleggen voor beginners.

De ETF’s (of indexfondsen) in dit artikel zijn sowieso allemaal uitstekend. Welke je ook kiest, je hebt met deze ETF’s altijd degelijke fondsen met brede spreiding tegen heel lage kosten.

Waar moet je op letten bij het kiezen van een ETF?

ETF’s zijn steeds populairder door hun lage kosten en goede spreiding. Wereldwijd wordt er ondertussen bijna 10.000 miljard dollar belegd in ETF’s. Bij het kiezen van de beste ETF in 2022 moet je op een paar punten letten:

 1. De ETF moet zo goedkoop mogelijk zijn. De kosten van beleggen bepalen voor het grootste deel je rendement op de lange termijn. Slechts 0.1% aan extra kosten per jaar zorgt dat je na 30 jaar niet 30 * 0.1% = 3% rendement ten opzichte van je inleg misloopt, maar 21%! (uitleg)
 2. In het verlengde van het vorige punt: de ETF moet zo min mogelijk last hebben van dividendlekkage. Afhankelijk van het land van vestiging van een fonds en de belastingafspraken die het betreffende land al dan niet met Nederland heeft gemaakt, betaal je meer of minder belasting over je dividend. Deze kostenpost moet je zo laag mogelijk houden.
 3. De ETF moet de onderliggende aandelen echt in bezit hebben. Dit wordt fysieke replicatie genoemd. ETF’s die de aandelen- of obligatieposities die in de index horen te zitten middels bijvoorbeeld derivaten nabootsen zijn ETF’s met synthetische replicatie. Die hebben niet mijn voorkeur.
 4. De ETF moet wereldwijd gespreid zijn. Brede spreiding verlaagt het risico. Als een bepaald bedrijf, een bepaalde sector of een bepaald land het slecht doet heb je daar het minste last van als je zo breed mogelijk gespreid bent. Proberen winnende bedrijven/sectoren/landen te kiezen is een recept voor mislukking. Dat heet ook wel “stock picking” en lukt vrijwel niemand structureel op de langere termijn.

Overzicht van de beste ETF’s in 2022

Hieronder staan de beste ETF’s in 2022 op een rijtje. Ze zijn allemaal breed gespreid, goedkoop en hebben de onderliggende aandelen daadwerkelijk in bezit.

Onder dit overzicht ga ik in op de kosten.

1. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) samen met Vanguard Total International Stock ETF (VXUS)

De combinatie van deze twee ETF’s is de onbetwiste winnaar op het gebied van kosten en spreiding.

In een verhouding VTI/VXUS van ongeveer 60/40 heb je wereldwijde spreiding. Deze verhouding kan wat fluctueren. Als je voor de verhouding VTI/VXUS de verhouding van de “Index market cap” van CRSP US Total Market Index en die van  FTSE Global All Cap ex US Index, dan heb je de goede verhouding.

De kosten zijn het laagst wanneer je ingehouden dividendbelasting via je aangifte inkomstenbelasting kunt verrekenen met vermogensrendementsheffing. Indien je te weinig of geen vermogensrendementsheffing verschuldigd bent waardoor je maar gedeeltelijk of niet kunt verrekenen, worden ze tot ongeveer 0.38% duurder dan wanneer je wel kunt verrekenen (uitgaande van 2.5% dividend i.p.v. de in de link aangehaalde 2%).

Een nadeel van VTI/VXUS is dat je ze alleen via opties kunt verkrijgen. Of rechtsreeks met “Professionele status” of via een reseller van Interactive Brokers, zoals het Nederlandse Lynx, of bij bijvoorbeeld Saxo Pro.

FondsISINBedrijven
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) + Vanguard Total International Stock ETF (VXUS)US9229087690 + US921909768311.881
No. 1 beste ETF 2022

2. Vanguard FTSE Developed World ETF (VEVE) + Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VFEM)

Tot belegde vermogens van ruim €200.000 zijn ze in dit vergelijk na VTI+VXUS het goedkoopste om aan te houden via brokers zonder service fee, zoals DEGIRO. Dit ondanks het feit dat ze wel last hebben van dividendlekkage.

De combinatie van deze 2 ETF’s geeft in een verhouding 88/12 wereldwijde spreiding. Je mist wel de kleinere bedrijven in deze ETF’s.

Ze zijn eenvoudig aan te schaffen. VFEM kun je via DEGIRO zonder transactiekosten aanschaffen, omdat het in de Kernselectie zit.

FondsISINBedrijven
Vanguard FTSE Developed World ETF + Vanguard FTSE Emerging Markets ETFIE00BKX55T58 + IE00B3VVMM844119
No. 2 beste ETF 2022

3. Northern Trust World + Northern Trust Emerging Markets + Northern Trust Small Caps fonds 

De combinatie van deze 3 indexfondsen geeft wereldwijde spreiding. Zie ABN AMRO beleggen review voor een tool om de juiste verdeling over de 3 fondsen eenvoudig te bepalen.

Ze zijn gemakkelijk te verkrijgen via de grootbanken (ABN AMRO, ING en Rabobank). Ook handig: je kunt ze in fracties en geautomatiseerd aankopen.

Ze zijn voor portefeuilles tot €266.000 het goedkoopst aan te houden via ABN AMRO ZBB. Daarboven wordt Rabobank goedkoper. Ik beperk me voor het gemak in het verdere vergelijk tot ABN AMRO.

Bij ABN AMRO en ING betaal je geen transactiekosten, bij Rabobank wel.

Deze Northern Trust fondsen kunnen dividendlekkage grotendeels voorkomen en sluiten daarnaast bedrijven uit op basis van duurzaamheidscriteria.

FondsISINBedrijven
Northern Trust World + Northern Trust Emerging Markets + Northern Trust Small Caps fondsNL0011225305 + NL0011515424 + NL00135520786094
No. 3 beste ETF 2022

4. Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal

Meesman biedt bovenstaande Northern Trust fondsen ook aan, onder eigen label. Heel handig: ze hebben een fonds samengesteld waarin ze in de goede verhouding zitten om wereldwijd spreiding te realiseren. Dit heet het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal.

Ook bij hen kun je je inleg automatiseren. Ze hanteren wel een minimale inleg van eenmalig €10.000 of €100 per maand.

Meesman heeft onlangs hun kosten van het fonds verlaagd van 0,5% naar 0,4%. Om tot de totale lopende kosten voor Meesman te komen moet je daar vervolgens nog een aantal kostenposten bij optellen, zie deze berekening.

Je betaalt 0,25% transactiekosten bij inleg of opname als je minder dan €500.000 belegd hebt.

ISINBedrijven
Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd TotaalNL00136891106115
No. 4 beste ETF 2022

5. Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL of VWCE)

Door te beleggen in de Vanguard FTSE All-World UCITS ETF heb je via één fonds een wereldwijd gespreide belegging. Je mist wel de kleinere bedrijven in deze ETF.

Het fonds is vrijwel overal verkrijgbaar. Bij DEGIRO kun je er zonder transactiekosten in handelen, aangezien het in de Kernselectie zit. Dit fonds heeft wel wat last van dividendlekkage. Maar doordat het zonder service fee aan te houden is, is het toch goedkoop.

Van deze ETF is er een variant die dividend uitkeert (VWRL) en een die het dividend voor je herbelegt (VWCE). Zie VWCE of VWRL? voor welk fonds je volgens mij het beste kunt kiezen.

ISINBedrijven
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL of VWCE)IE00B3RBWM25 of IE00BK5BQT803720
No. 5 beste ETF 2022

6. Brand New Day modelportefeuille

In de Brand New Day aandelen modelportefeuille (“zeer offensief” genaamd) biedt Brand New Day voor Emerging Markets en Small Caps ook de eerder genoemde Northern Trust fondsen aan, onder eigen label. Daarnaast zit voor het World gedeelte het uitstekende Vanguard FTSE Developed World II Common Contractual Fund (ISIN: IE00BVVQBD33) in deze portefeuille.

Net als de Northern Trust fondsen kan dit Vanguard fonds dividendlekkage grotendeels voorkomen.

Deze modelportefeuille geeft ook wereldwijde spreiding zonder verder omkijken. En je kunt bij hen ook in fracties en volledig geautomatiseerd aankopen. De rekening is gratis, ze hanteren geen minimale inleg en geen transactiekosten.

ISINBedrijven
Brand New Day aandelen modelportefeuilleN.V.T.6855
No.6 beste ETF 2022

De kosten van de ETF’s

De totale lopende fondskosten van een ETF bestaan uit de zogenaamde Total Expense Ratio (TER), de in het fonds besloten transactiekosten, de niet terug te vorderen dividendbelasting (ook wel dividendlekkage genoemd) en de terugkerende broker- of bankkosten. De eventuele inkomsten afkomstig van het uitlenen van effecten door het fonds worden daarbij nog afgetrokken van de lopende fondskosten.

De kosten die ik hieronder weergeef zijn de totale lopende kosten per jaar als percentage van je belegde vermogen, inclusief broker- of bankkosten. Deze kosten zijn bepaald aan de hand van de 2 methoden beschreven in Kosten indexfondsen en ETF’s.

De berekeningen per ETF kun je vinden op de pagina Berekening beste ETF.

Wanneer ik alle lopende kosten (fondskosten + broker-/bankkosten) optel, kom ik op de volgende totale lopende kosten voor de verschillende fondsen per jaar, afgezet tegen het belegd vermogen:

Belegd vermogenVTI+VXUS via IB (Lynx)*VEVE+VFEM via DEGIRONT via ABN AMRO**Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd TotaalVWRL/VWCE via DEGIROBND aandelen modelportefeuille
€10.0000,12% (0,72%)0,44%0,47% (0.82%)0,50%0,54%0,57%
€20.0000,12% (0,42%)0,44%0,47% (0.64%)0,50%0,54%0,57%
€50.0000,12% (0,24%)0,44%0,47% (0.54%)0,50%0,54%0,57%
€100.0000,12% (0,12%)0,44%0,47% (0.50%)0,50%0,54%0,57%
€250.0000,12% (0,12%)0,44%0,42% (0.43%)0,50%0,54%0,57%
€500.0000,12% (0,12%)0,44%0,39% (0.40%)0,50%0,54%0,57%
€1.000.0000,12% (0,12%)0,44%0,36% (0.36%)0,35%0,54%0,57%
*de kosten van IB (Interactive Brokers) zijn weergegeven, de kosten van Lynx staan tussen haakjes
**tussen haakjes staan de kosten als je nog geen betaalrekening hebt bij ABN AMRO, dan reken ik de kosten voor de betaalrekening apart mee

Met behulp van mijn calculator vermogensopbouw berekenen kun je eenvoudig zelf berekenen wat wijzigingen in rendement (bijvoorbeeld ten gevolge van hogere kosten), looptijd, en inleg voor effect hebben op je eindkapitaal.

Ik kijk in bovenstaande tabel alleen naar lopende kosten. Eenmalige transactiekosten bij aan- of verkoop laat ik buiten beschouwing. Deze eenmalige kosten hebben namelijk nauwelijks impact op het lange termijn resultaat.

Effecten van het volgen van verschillende indices

De vergeleken fondsen volgen niet allemaal dezelfde index. Vanguard gebruikt bijvoorbeeld FTSE indices, Northern Trust MSCI indices. Los van het wel of niet uitsluiten op basis van ESG (zie volgende paragraaf) presteerden deze indices de afgelopen jaren verschillend.

De verschillen zitten op gemiddeld ongeveer 0.1% per jaar voor de FTSE All World index en de MSCI evenknie, de ACWI index. Het wisselt welke index beter presteerde. Dit geeft geen enkele garantie voor de toekomst.

Effecten van het uitsluiten op basis van ESG criteria

Het uitsluiten op basis van ESG criteria kan een positieve of negatieve impact op het beleggingsresultaat hebben. De afwijking van het jaarlijks rendement van een wereldwijd gespreide belegging via de Northern Trust World + Emerging Markets fondsen ten opzichte van fondsen die geen ESG uitsluitingen hebben is over de afgelopen jaren tussen de -1.0 en +1.4% per jaar (bron: persoonlijke communicatie met Hendrik Meesman, waarvoor dank!):

JaarRendement (MSCI World NT Custom ESG + EM NT Custom ESG) minus (MSCI World + EM)
2008-0,7%
20091,4%
20100,4%
2011-1,1%
20120,9%
20130,5%
20140,6%
20150,2%
2016-0,7%
20170,5%
20180,4%
20201,7%
2021 0,3%

Zoals uit de tabel blijkt pakken de afwijkingen van ESG versus niet ESG fondsen zowel positief als negatief uit. ESG fondsen hebben het gemiddeld ongeveer 0.3% per jaar beter gedaan dan niet ESG fondsen in de jaren uit de tabel. Het feit dat er hogere rendementen voor ESG fondsen behaald zijn de afgelopen jaren maakt dat er in de toekomst wellicht lagere rendementen te verwachten zijn voor voor ESG fondsen. Anders zou de markt namelijk niet efficiënt zijn en zou er zogenaamde ESG alpha zijn. Garantie daarop kan ik echter niet geven.

Verschillen in gemak waarmee je de fondsen kunt aanschaffen

Zoals gezegd, VTI/VXUS zijn lastig aan te schaffen omdat ze alleen via opties te verkrijgen zijn of rechtsreeks als je professionele status hebt.

VEVE, VFEM, VWRL en VWCE zijn eenvoudig in hele stukken aan te schaffen.

Northern Trust fondsen, het Meesman fonds en de Brand New Day modelportefeuille zijn ook eenvoudig aan te schaffen en hebben daarnaast als voordeel dat ze in fracties aan te kopen zijn. Daarnaast kun je voor deze fondsen en de modelportefeuille automatische orders inleggen. Daardoor kun je bijvoorbeeld een maandelijkse inleg met een vast bedrag volledig automatiseren.

De beste ETF kiezen: conclusies

 • VTI+VXUS heeft de beste spreiding van de bekeken fondsen. De spreiding is wereldwijd, zowel grote als kleine bedrijven (“all caps”) worden meegenomen en geen enkele bedrijfstak wordt uitgesloten. Deze combi is ook het goedkoopst. Ze zijn wel lastig te verkrijgen (via opties of met professionele status).
 • Daarna is tot een belegd vermogen van ongeveer €200.000 de eenvoudig te verkrijgen combi VEVE+VFEM via DEGIRO de goedkoopste manier om wereldwijd gespreid te beleggen in het vergelijk. Daarboven worden de Northern Trust fondsen via ABN AMRO ZBB goedkoper (en boven ongeveer €266.000 via Rabobank).
 • Northern Trust en Vanguard volgen verschillende moederindices. De moederindex kan impact hebben op het resultaat. Dat verschil was de afgelopen 10 jaar gemiddeld ongeveer 0.1% per jaar, waarbij het voordeel kan wisselen per index.
 • Het uitsluiten op basis van ESG criteria kan impact hebben op het resultaat. Het uitsluiten op basis van ESG criteria door Northern Trust heeft in de periode 2008-2021 gemiddeld 0.3% extra rendement opgeleverd ten opzichte van niet uitsluiten. Verschillen in rendement tussen -1.0% en +1.4% per jaar komen voor tussen 2008 en 2021. Ervan uitgaande dat de markt efficiënt is zou dit om kunnen draaien.

Veelgestelde vragen

Welke ETF kun je het beste kiezen in 2022?

Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF samen met Vanguard Total International Stock Index Fund ETF is de beste combi. Ze zijn echter alleen te verkrijgen via de optieroute. In het artikel is een paar uitstekende alternatieven te vinden.

Wat is het verschil tussen een ETF en een indexfonds?

In een indexfonds kan 1x per dag worden gehandeld. De prijs wordt bepaald aan de hand van de de intrinsieke waarde (ook wel Netto Asset Value of NAV genoemd) op het einde van de beursdag. In een ETF kan gedurende de gehele handelsdag worden gehandeld. De prijs wordt bepaald aan de hand van een bied- en laatkoers.

Wil jij, net als ruim 13.000 anderen, een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt en het FOB huishoudboekje 2022 kado?Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.


De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en je blijft zelf verantwoordelijk bij opvolgen ervan. Let op: beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Blauw onderstreepte links met   kunnen mij een vergoeding opleveren voor het doorverwijzen. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

348 Reacties

 1. Hoi Meneer FOB,

  Dank je wel voor dit uitgebreid uitgewerkt en duidelijk uiteengezet verhaal.
  Dit geeft me zeker stof tot nadenken.

  Ik neem aan dat jij ook belegt via LYNX, maar misschien is dit een verkeerde aanname…
  Heb jij toevallig een link voor de vriendenactie zie https://www.lynx.nl/broker-acties/vriendenactie/

  Alvast bedankt!

  Groet,
  SB

 2. Beste Mr. FOB,

  Ten eerste bedankt voor deze simpele en duidelijke uitleg van de verschillende ETF opties. Ik ben al enige tijd opzoek naar een wereldwijd gediversifeerd ETF portfolio waar ik voor lange termijn in kan beleggen en je blog heeft mij in deze zoektocht erg goed geholpen.

  Het fonds waar ik meestal op uitkom is VWRL, maar hier is de kanttekening altijd “Je mist wel de kleinere bedrijven in deze ETF”. Iets wat ik bijna nooit zie terugkomen is het simpelweg toevoegen van een Small Cap fund als WSML. Combinaties waar ik aan dacht: VWRL (of VEVE + VFEM) + WSML of daaraantegen de volledige iShares optie IWDA + EMIM + WSML. Alle genoemde ETF’s zijn verkrijgbaar bij commision-free brokers of bij de GIRO.

  Is er een bepaalde reden dat je de small caps weglaat bij opties 2. en 5., maar bij bijvoorbeeld een Northern Trust wel toevoegd?

  • Ik heb geen speciale reden dat ik small caps in sommige combi’s wel heb toegevoegd en in andere niet. Of je ze er wel of niet bij hebt maakt niet zo heel veel uit voor je eindresultaat, maar voor de volledigheid kun je inderdaad prima een fonds als WSML toevoegen om small caps ook mee te nemen in de combi’s waar small caps er nog niet bij zitten.

  • Als je passief de markt wil volgen zou ik het zelf gewoon meenemen. Het is wel 10-12% van het belegbare universum.

   Let wel dat VWRL een FTSE index volgt en WSML een MSCI index. FTSE neemt in hun hoofdindex net met meer kleine bedrijven mee die MSCI pas in hun small cap index meeneemt. Daardoor ontstaat er wat overlap tussen VWRL en WSML. Ik meen rond de 4-5%. Geen ramp, maar iets om aan de denken 😉 Naar mijn weten bestaan er geen FTSE Small Cap fondsen.

   Het wel of niet doen: tot vrij recent werd gedacht dat small caps een hoger rendement gaven. Dit omdat ze wat risicovoller zijn. Hier is wel wat twijfel over aan het ontstaan. De afgelopen 21 jaar heeft de MSCI Small Cap index het gemiddeld wel 2,4% per jaar beter gedaan als de MSCI World index. Geen garanties voor de toekomst natuurlijk, maar dat is best een verschil. Je voelt dit natuurlijk niet zo sterk in je overall portfolio als je naar market cap gewogen ~12% small caps meeneemt.

  • Het idee van volledig diversificeren over het hele belegbare universum staat mij wel aan. Daarnaast houd ik ook van net wat meer risico onder het motto “high risk – high reward”.

   Ik ga nog wat meer onderzoek doen naar de beste allocatie sleutel en indexfondsen die ik ga aanhouden.

   Dank voor jullie reacties!

 3. Hoi Mr. Fob,

  Hebt u in de berekening ook de 1% uitstapkosten meegenomen van de NT fondsen? Ik zie dat u bij Meesman wereldwijd totaal nog 0,5% aanhoudt qua lopende kosten, maar dit is volgens mij verlaagd naar 0,4%.

  Zijn de uitkomsten hierdoor nog ongeveer gelijk welke fonds/brokeroptie goede keuzes zijn of zouden er dan wat verschuivingen plaatsvinden?

  Groet John

  • Uitstapkosten NT: Ik heb tot nu toe niet gehoord dat ze gerekend zijn. Het zou kunnen dat ze ze bijvoorbeeld rekenen bij grote uitstroom. Maar voor een buy-and-hold belegger zoals ik is dat niet heel relevant, aangezien ik hooguit plukjes verkoop wanneer ik geld nodig heb en niet in een keer mijn hele positie omdat de beurs zakt.

   Meesman heeft wat extra kosten naast de 0.4%, waardoor ze in totaal op 0.5% uitkomen. Zie de link in de post voor de berekening.

 4. De combinatie van deze 2 ETF’s geeft in een verhouding 88/12 wereldwijde spreiding.

  wat bedoel je hier precies mee, hoe bepaal je die verhouding en welke is 88 en welke 12?

  • Als je 88% van je belegde vermogen in het World fonds hebt belegd en 12% in het Emerging Markets fonds, dan heb je wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie. Deze verhouding 88/12 kan iets fluctueren. De actuele verdeling kun je vinden via https://marketcaps.site/ (2 fund portfolio).

 5. Is er een reden waarom u IWDA + EMIM niet heeft meegenomen in deze vergelijking?
  Had graag de uitkomst gezien qua kosten welke plaats die in nemen in vergelijking met de anderen in dit artikel.
  Mooi artikel, bedankt.

  • Ook prima fondsen, maar iets duurder dan de Vanguard combi VEVE + VFEM uit deze lijst, welke fondsen ook nog eens minder uitlenen. Zie hier voor kostendetails van de fondsen die jij aanhaalt. Ze komen op in totaal 0,48% fondskosten. Daar komen eventuele lopende broker- of bankkosten bij (welke bij DEGIRO nihil zijn).

  • Mr Fob bedankt voor de reactie.
   Ja is inderdaad iets hoger dan de combinatie VEVE+VFEM maar is het niet zo bij maandelijks bijkopen via DEGIRO dat deze combinatie duurder is dan de IWDA+EMIM vanwege het ontbreken van de VEVE in de kernselectie.
   Ik heb een custody account bij DEGIRO dus valt de combinatie VEVE+VFEM sowieso af vanwege de dividend kosten die ik dan zou maken bij DEGIRO.
   Al met al meen ik dan voor mij de IWDA+EMIM de beste optie is, en ook beter dan de VWCE qua kosten.
   Zit op dit moment in de VWRL.

  • Eenmalige aankoopkosten werken op termijn nauwelijks door op je eindresultaat. Het beste kun je denk ik voor je eigen inleg een sommetje maken wat het meest gunstig is.

  • Van beide Vanguard fondsen zijn ook varianten beschikbaar die accumuleren / geen dividend uitkeren. Ik zou zelf ietwat terughoudend zijn met 100% kiezen op kosten / op basis van wat er op dit moment in DeGiro kernselectie zit. Volgens mij geeft DeGiro daar weinig garanties op hoe stabiel dat blijft?

 6. Hi Mr Fob,

  Ik ben voornemens om via ABN in NT fondsen te gaan beleggen en stuitte zo op dit artikel. Kan het zijn dat je een klein foutje in de tabel hebt staan:

  je zegt in je **-toelichting namelijk dat de kosten tussen haakjes staan wanneer je al een rekening bij ABN hebt, en dat deze kosten er dan niet bij komen. De kosten die je tussen haakjes zet zijn echter 0,7%. Dat lijkt me erg veel, plus moeten de totale kosten exclusief rekening-kosten volgens mij juist lager zijn, toch?

  Groeten!

  • Bedankt voor je oplettendheid. Tussen haakjes staan de kosten als de betaalrekening er nog bij komt. Ik heb het verbeterd in de post.

 7. Beste mr. Fob,

  U schrijft dat IE00BKX55T58 (Vanguard FTSE Developed World ETF) in de kernselectie van de Giro zit; maar in het huidige PDF document zie ik die niet staan. De emerging markets (IE00B3VVMM84) staat overigens wel in het kernselectie document. Of zie ik iets over het hoofd?

  hg, Jelle

  • Ik schrijf dat VFEM, VWRL en VWCE in de kernselectie zitten, niet dat VEVE (dat is degene die jij aanhaalt) erin zit. Volgens mij klopt hetgeen ik schrijf.

 8. N.a.v. de vraag van Lena twee weken terug: wat ook zij opmerkelijk vindt is, hoe ”worldwide’ eigenlijk FTSE World als MSCI World Indexes zijn. Beide zijn 50-60% samengesteld uit de Amerikaanse bedrijven (Google, Apple, Facebook and such) and zelfs met andere fondsen erbij (Emerging & Small Caps) blijf je in die grote techgiganten en in VS investeren.

  Waarom dan bijv. geen keuze voor S & P 500 a la Warren Buffet?

  • Onder World vallen alleen de grotere bedrijven uit de ontwikkelde landen. Als je Emerging markets (opkomende landen) en Small Caps (kleine bedrijven) toevoegt heb je wel de hele wereld. Waarom dan voor alleen Amerikaanse bedrijven gaan via S&P500 als de hele wereld eenvoudig te verkrijgen is?

  • SInds 1-3-2022 zijn er meer etf’s toegevoegd bij ABN zelf beleggen heeft u hier al naar gekeken en wat het verschil is qua kosten?

   Groet Ralph

  • Alleen de eenmalige transactiekosten voor die ETF’s zijn weggevallen. Dat maakt voor je resultaat op de langere termijn nauwelijks iets uit en maakt de uitkomst van het vergelijk in deze blogpost niet anders.

 9. Hi Mr Fob,

  ABN Amro: “As of 1 March 2022, as a customer of Self Directed Investing Basic, you no longer pay transaction costs for Exchange Traded Funds (ETFs). We are also adding quite a few ETFs to the investment range of Self Directed Investing Basic.”

  Hierdoor wordt ook VWRL toegevoegd. Dat kan nu dan dus ook via een grootbank zonder transactiekosten. Is dit dan het overwegen waard of wegen die kosten nog steeds niet op tegen de NT fondsen naar jouw mening?

  • Bij ABN AMRO blijf je te maken hebben met servicekosten van 0.2% (of lager naarmate je vermogen groter wordt). Die moet je dan bij de kosten uit de tabel optellen voor VWRL (daar staat VWRL via DEGIRO, waar je geen service fee hebt). Voor NT zitten die servicekosten van ABN AMRO er in de tabel al bij, omdat NT via ABN AMRO in de tabel staat (DEGIRO biedt NT niet aan). Dus voor bijvoorbeeld €10.000 belegd vermogen komt VWRL via ABN AMRO op 0,74% en NT op 0,44%. Dat vind ik een flink verschil.

  • Hi FOB,

   Helemaal heb je het ook over Saxo, daarna heb je het er niet meer over, is daar een reden voor?

   Via Saxo zijn de genoemde ETF’s toch ook te betrekken?

  • Ik noem de ETF-broker combi’s die het goedkoopste zijn. Daar valt Saxo niet onder vanwege hun servicefee’s.

 10. Beste FOB,

  Bedankt voor de nuttige informatie en tips. Ik ben een beginnende belegger en ben nu bezig met het samenstellen van mijn portfolio. Dit doe ik trouwens via ING Zelf Beleggen want van de drie grote banken (ING, ABN en Rabo) is dit de enige zonder transactiekosten voor zowel ETFs als Fondsen. Ik heb een aantal vragen, alvast bedankt voor je antwoorden!

  Vanguard
  – Net als andere lezers ben ik in de war of je wel of niet in Vanguard belegd.. 🙂 Het heeftt jouw voorkeur in het ene artikel maar daarna blijf je bij Northern Trust zo te zien.
  – Ik zie dat Vanguard een ESG variant van All-World fonds hebben – Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (IE00BNG8L278) – heb jij het ooit overwogen?
  – Ik zie dat Vanguard een aantal fonds heeft die de MSCI index volgen. Bijvoorbeeld: Vanguard Global Stock Index Fund (IE00BFPM9N11) lijkt dezelfde index te volgende als door jouw gekozen iShares Core MSCI World ETF (IE00B4L5Y983) alleen de lopende kosten zijn 0.11% i.p.v. 0.20%. Is dit niet een interessantere optie of zie ik iets over het hoofd?

  Northern Trust
  – In tegenstelling tot Vanguard, heeft dit fonds uitstapkosten maar dit wordt niet door je benoemd hoewel dit wel een extra kost is.. toch?

  En een algemene vraag (misschien al eerder gesteld): heb jij ooit overwogen om in Real Estate fondsen te investeren? Bijvoorbeeld, in Northern Trust Real Estate Index Fund (NL0012061345) of Northern Trust Dev Real Estate ESG Fund (NL0012191555).

  Groeten,
  Lena

  • Naar mijn mening zijn de Vanguard fondsen VTI/VXUS de beste ETF’s. Maar omdat ze niet via een systeembank met Euroclear Netherlands als bewaarentiteit te verkrijgen zijn, beleg ik er zelf toch niet in, zoals ik in Mijn beleggingsstrategie uitleg. Er zijn volop mensen die minder waarde hechten aan het feit of een fonds al dan niet door een systeembank met Euroclear Netherlands aangeboden wordt. Die mensen kunnen met de informatie uit deze post bepalen of ze VTI/VXUS wel willen aanschaffen.

   Ik ben geen fan van ESG uitsluitingen, doordat het vaak niet het gewenste effect heeft. Geef mij dan maar gewoon een zo volledig mogelijke spreiding. Zie mijn post over Duurzame ETF’s.

   In tegenstelling tot Ierse ETF’s zoals IWDA hebben Ierse fondsen, zoals Vanguard Global Stock Index Fund, voor de developed world een dividendlek van 18% in plaats van 12%. Dit komt omdat ze een hoger dividendbelasting tarief voor het VS deel moeten betalen (30% ipv 15%). De LKF is dan wel lager voor het Vanguard fonds. Maar bijvoorbeeld bij 2,5% dividend zal het IWDA wat betreft kosten weinig ontlopen.

   Uitstapkosten NT: Ik heb tot nu toe niet gehoord dat ze gerekend zijn. Het zou kunnen dat ze ze bijvoorbeeld rekenen bij grote uitstroom. Maar voor een buy-and-hold belegger zoals ik is dat niet heel relevant, aangezien ik hooguit plukjes verkoop wanneer ik geld nodig heb en niet in een keer mijn hele positie omdat de beurs zakt.

   Via de fondsen die ik heb zit ik al voldoende in real estate. Daarnaast hebben we ook nog eens een vrijwel afgelost huis. Volop real estate alles bij elkaar als je het mij vraagt, ik heb geen behoefte om dat uit te breiden.

  • Dag FOB,

   Bedankt voor je antwoorden. Inderdaad, ik heb niet aan dividendlekkage gedacht dus bedankt nogmaals voor de toelichting.

   Ik dacht aan Real Estate fonds juist vanwege de spreiding maar het is een individuele keuze en voorkeur, uiteraard.

   Wat ik zelf opmerkelijk vind is hoe ”worldwide’ eigenlijk FTSE World als MSCI World Indexes zijn. Beide zijn 50-60% samengesteld uit de Amerikaanse bedrijven (Google, Apple, Facebook and such) and zelfs met andere fondsen erbij (Emerging & Small Caps) blijf je in die grote techgiganten en in VS investeren.

   Groeten,
   Lena

  • Beste Fob,
   De kosten van meesman aandelen wereldwijd zijn gedaald naar 0.4% i.p.v. 0.5% per jaar.

  • Hi FOB,

   Wissel jij nu ook van northern trust naar VEVE combi via DEGIRO?

   Groet, Ruben

 11. Dank voor de mooie post! Ik heb nog wel een vraagje.

  In je post van 27 augustus 2020 (‘Mijn nieuwe beleggingsstrategie’) beleg je voor 50% in IWDA. Begrijp ik het goed dat je die vervangen hebt door VWRL/VWCE? Zo ja, kun je misschien uitleggen waarom?

  Alvast veel dank voor de reactie.

  • Nee, die heb ik niet vervangen door VWRL/VWCE. IWDA is alleen voor de ontwikkelde markten, VWRL/VWCE pakken ook de opkomende markten mee. Ik wil spreiden over fondshuizen en vervang Northern Trust Workd (voor alleen de ontwikkelde markten) daarbij deels door IWDA.

 12. Hallo!

  Dankjewel voor dit duidelijke overzicht. Ik had naar aanleiding van jouw verhaal nog wel een vraag over:

  Je beschrijft dat voor kleine portefeuilles ‘tot 15k’ het het goedkoopst is om NT via Meesman aan te schaffen.
  Ik overweeg daarom om deze in eerste instantie hier ook aan te schaffen en heb berekend dat ik na ongeveer 5 jaar als beginnende belegger deze 15k ook heb bereikt.
  Mijn huisbank is bij de rabobank en ik zou het liefst daar mijn beleggingen onder willen brengen, maar in verband met de kleine inleg is de spreiding van 80-10-10 bij NT eerst niet mogelijk bij de Rabobank. Na 5 jaar hoop ik mijn inleg te kunnen vergroten, kan ik dan mijn portefeuille van Meesman verhuizen naar Rabobank? En zo ja, zou dat een ‘goede’ keus zijn?

  • Je zult dan bij Meesman moeten verkopen en bij Rabobank moeten aankopen, omdat Meesman de NT fondsen onder eigen kabel voert en Rabobank de NT fondsen direct aanbiedt. Wat je hierin ook kiest, je hebt dan naar mijn mening hoe dan ook uitstekende fondsen te pakken.

 13. Is er een lezer die zich al eens verdiept heeft in de oorzaak van het rendementsverschil tussen Actiam Index Aand Wereld NL0011309349 en Northern Trust Wld Custom ESG Eq I NL0011225305
  Via Morningstar zie ik dat Northern Trus een beter rendement heeft
  in https://www.financieelonafhankelijkblog.nl/kosten-indexfondsen-en-etfs zie ik dat Actiam 0,13% kosten heeft en Northern Trust 0,21%.
  dus aan de kosten kan het niet liggen.
  Wie heeft zich al eens verdiept in de details van het rendementsverschil en wil deze delen via deze blog?

  • Ze hebben een verschillende samenstelling (ACTIAM sluit veel meer bedrijven uit), waardoor ook rendementsverschillen kunnen ontstaan.

 14. Dear Mr. FOB,
  Hartelijk dank voor dit artikel. Enorm hulpvol.
  Mbt dividend lekkage lijkt investeren in de VK interessant vanwege de 0% ingehouden dividendbelasting. Ik vraag me af als men een Global ETF zou kiezen die op de beurs in London zit, wat dit zou betekenen voor de total dividendbelasting voor een Nederlandse investeerder. Met andere woorden hoeveel ingehouden belasting van andere landen kunnen de Britse ETF beheerder terug halen? Heeft u enige inzicht er over?
  Alvast dank,
  Steve

  • Ken eigenlijk geen fondsen met UK domicilie. Waarschijnlijk is het interne dividendlek groot. De Vanguard en iShares fondsen die ik ken die op Londen worden verhandeld zijn allemaal in Ierland of Luxemburg gevestigd.

 15. Hallo,
  in mijn zoektoch naar een worldwide etf kwam ik deze tegen: Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF – Acc.
  Ik begrijp dat spreiding minder is dan bij vwrl maar ongeveer gelijk is aan idwa.
  Met een ter van 0,12% is hij een stuk goedkoper dan de bekendere vwrl of idwa. Alleen hier hoor ik nooit iemand anders over.
  Is het te mooi om waard te zijn?

  • Luxemburgse fondsen met Amerikaanse bedrijven, zoals dit Lyxor fonds, lekken waarschijnlijk veel meer dividend dan Ierse fondsen, zoals VWRL/VWCE en IWDA. Per saldo zal dit Luxemburgse fonds waarschijnlijk hogere kosten hebben (inclusief dividendlek) dan VWRL/VWCE en IWDA ondanks de lage TER van 0.12%.

   Zie ook deze reactie van Gerben.

  • Vanguard FTSE Developed World of SPDR MSCI World kosten ook 0,12% en zijn wel gewoon Ierse fondsen. Je zou daar eens naar kunnen kijken als ze via je broker te krijgen zijn.

 16. Nu Meesman de kosten met 0.1% heeft verlaagd heeft is het nu niet voordeliger om bij Meesman aandelen weredlwijd totaal te gaan beleggen ipv kern selectie degiro omdat ze daar geen dividend uitrekenen?

  • Meesman heeft haar fondskosten verlaagd. Tenzij er andere kosten zijn toegevoegd, klopt de tabel dus niet voor de lopende kosten van Meesman…
   https://www.meesman.nl/zo-werkt-het/kosten/

   “Meesman is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Dankzij jullie, onze beleggers. Groot worden brengt voordelen met zich mee en die willen we graag met jullie delen. Daarom verlagen we op 1 januari 2022 de fondskosten van Aandelen Wereldwijd Totaal naar 0,4%. Voor beleggers die meer dan €1 miljoen in dit fonds beleggen worden de fondskosten zelfs 0,25%. Daarnaast gaan we de fondskeuze eenvoudiger maken door de andere aandelenfondsen te sluiten voor nieuwe beleggers.”

 17. Hi, bedankt weer voor het heldere overzicht. De Northern trust fondsen rekenen een uitstapvergoeding van respectievelijk 1% (world) en 2% (EM). U zegt dat u deze niet meerekent omdat ze eenmalig zijn en dus weinig impact hebben. Hoe zit dit met het herbalanceren van de portfolio? Daar zal ik toch af en toe stukken moeten verkopen, het lijkt me dat een vergoeding van 1+% dan erg hoog is?

  • Ah ok, bedankt. Had het ook met mijn broker (ING) gecheckt, volgens hun wordt het gewoon gerekend.
   Maar ik heb even wat herbalanceer scenarios doorgerekend, aangezien elke keer maar een relatief klein deel verkocht zou worden en dit relatief weinig zou gebeuren wegen de effectieve jaarlijkse kosten nog steeds niet op tegen wat je bespaart aan dividendlekkage, dus nog steeds de moeite waard m.i. Ben er dus toch voor gegaan, we zullen zien of de kosten gerekend worden als ik (een deel) verkoop.

 18. Hi, super bedankt voor dit stukje.

  Ik vroeg me af: weet jij toevallig wat de kosten zijn als je de Northern Trust fondsen via Interactive Brokers koopt? Is dat mogelijk en zo ja, is het dan misschien net zo duur vergeleken met ABN AMRO? Het zou dingen wat makkelijker maken omdat je dan maar een account hoeft te hebben.

 19. In de post noem je het gemiddelde beursrendement van de afgelopen decennia (7% per jaar). Is dat de gemiddelde koersstijging van de beurs? Of wordt er dan ook rekening gehouden met het rendement op herbelegd dividend?

 20. Kan je de tool misschien zodanig aanpassen dat je zelf de marktcapitalisatie in kan geven en dat de tool het dan daarmee uitrekent? Nu heb je niet veel aan de tool omdat de marktcapitalisatie verouderd is.

  Ik doel dus op:
  https://www.financieelonafhankelijkblog.nl/abn-amro-beleggen/

  Ben ik augustus 2021 begonnen met beleggen door jouw blogs, NT fondsen via ABN AMRO periodiek automatisch. Heb m’n 50 euro bonus van de ABN ook al binnen.
  Maar ik loop dus een beetje te klungelen bij hermoddelatie van m’n 3 fondsen en jouw tool kan ik niet gebruiken door de verouderde marktcapitalisatie waarden.

  Hier haal ik ze vandaan, komt uit een post onder een van je blogs:
  https://marketcaps.site/

  • Ik zal daar eens naar gaan kijken. De verdeling is overigens gewijzigd van 78/11/11 in 79/11/10 (World/Small/Emerging), dus dat maakt hoegenaamd niets uit en zorgt ervoor dat het tool in feite nog prima bruikbaar is.

  • Ah, nou zie ik het, excuus. Ik heb het m.b.v. MSCI indices gedaan, zoals ik uitleg in de ABN post die je eerder aanhaalde. Dan kom je op dit moment op 79/11/10. Met de ESG uitsluitingen zoals NT die heeft kom je inderdaad op 80,6/9,6/9,8.
   Zoals eerder aangegeven zal ik eens kijken of ik het tooltje kan aanpassen zodat je zelf de dan geldende market cap kunt invoeren. Desalniettemin is een afwijking van 80,6/9,6/9,8 t.o.v. 78/12/10 niet heel spannend hoor, dat maakt voor je eindresultaat op de lange termijn niet veel uit.

 21. hi Mr. Fob, Gerben,

  @Mr. Fob: Hartelijk dank voor het navragen bij Meesman.
  Obv van zijn “stellige” antwoord dat het SmallCap fonds 0,23% kosten heeft gebaseerd op andere informatie die hij rechtstreeks krijgt van NT, kunnen we geloof ik niet anders concluderen dat die Masterfonds kosten dus al opgenomen zijn in de 0,23%, resp. 0,15% voor Small Cap en Developed.
  Of concluderen jullie iets anders?

 22. hi FOB,

  Ik kwam nog het volgende fonds tegen van Centraal Beheer (via Centraal Beheer Fondsbeleggen): Achmea wereldwijd Aandelenfonds A

  Dit fonds belegt onderliggend in Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged (ISIN: NL0015436478)
  Totale kosten 0,28% (incl de 0,11% kosten van het onderliggen fonds)
  Verder geen servicekosten van Centraal Beheer voor het aanhouden van een beleggingsrekening.
  Lijkt ook dividendefficient cq dividendlek te dichten.
  Geen extreme ESG uitsluitingen
  Oftewel totaal 0,28%.

  Het belegt (alleen) in ontwikkelde markten dus het is dan een alternatief voor IWDA.

  Vraag: ken je het fonds? en zou het niet interessanter voor jou zijn om je IWDA in je portefeuille te vervangen door deze, want veel goedkoper en ook bij een instelling die met Euroclear werkt?

  Ben benieuwd

  • Gerben heeft hier wel eens naar gekeken, zie hier. Op zich ook een prima fonds, maar ik blijf vooralsnog bij IWDA omdat die minder uitsluit.

 23. Hallo Mr FOB,

  je bespreekt dividendlekkage vanuit het oogpunt van een Nederlands belastingsplichtige. Dat ben ik ook nog momenteel. Maar van geboorte ben ik Belg en ga sowieso binnen 4 jaar met vervroegd pensioen (misschien zelfs eerder afhankelijk van het bereiken van mijn financiele doelen).

  Heeft het zin om in de NT fondsen te beleggen nu als ik binnen 4 jaar niet meer Nederlands belastingsplichtig zal zijn, maar wel Belgisch belastingsplichtige?

  Bedankt voor alles wat je doet!

  • Dat is een sommetje dat je voor je eigen situatie moet maken, waarbij de opbrengst afhangt van je belegde vermogen en de tijd dat je nog belastingplichtig bent in Nederland. Vervolgens moet je afwegen of je die meeropbrengst de moeite waard vindt ten opzichte van nu al gaan beleggen in fondsen die voor iemand die in België belastingplichtig is optimaal zijn.

  • Hi Mr FOB!
   Allereerst bedankt voor je super blog!

   Vraagje, ik heb het NT world custom fonds, en ik snap normaal een fonds 1x per dag de koers vaststelt en in- en uitstappen regelt.

   Echter, de koersupdates van NT WC zijn onregelmatig en soms zit er wel een week tussen. Ergens is dit goed om mijn handelsdrift te beperken, maar ik vind het ook gek. Weet jij hoe dit komt?

  • Iemand op reddit had het zojuist uitgezocht:

   24 (kerstavond), 27 (eerste kerstdag) en 28 december (tweede kerstdag) zijn geen handelsdagen voor NT. Eveneens 31 december (oudjaar) en 3 januari (nieuwjaar).

   Koersupdates van de voorgaande handelsdag vinden plaats op de eerstvolgende handelsdag.

 24. Hoi,

  Ik volg je stukken al langere tijd en heb er veel aan gehad.
  Ook dit is weer een uitermate interessante blog. Ik begrijp alleen één ding niet. De totaalkosten voor Meesman komen op 0,46% van het belegd vermogen tot 1 miljoen. Maar in het voorgaande wordt gesproken over 0,46% TD en 0,4% broker kosten. Totaal dus 0,46+0,4=0,86%. Wat begrijp ik niet goed?

  Thanks, Erik

  • Bij Meesman worden de 0.4% Meesman kosten als fondskosten in rekening gebracht en zitten daarmee al opgenomen in de TD van 0.46%. Dat is bij de andere fondsen i.c.m. banken/brokers niet het geval en neem ik ze apart mee.

 25. Bij ABN heb je ook nog de servicekosten van 0,2% die je toch ook moet bijtellen bij de kostenpercentages die je in de table hebt? Dat maakt ABN minder aantrekkelijke tov Lynx, niet?

  • Freedom & Fun

   Ik heb met Lynx (die werken via/met Interactive Brokers) gebeld en zij beweerden dat Euroclear ook 1 van hun custodians zijn. Bij doorvragen is een andere custodian van Interactive Brokers JP Morgan. Het is zo’n ondoorzichtig kluwen allemaal. Het is niet mogelijk om een duidelijk antwoord te krijgen blijkbaar. Misschien dan maar best de 50/50 regel toepassen en half om half te doen. Als er nog iemand verdere info heeft, post het hier aub!

  • Euroclear is één van de custodians van Lynx / Interactive Brokers (IB). Het verschilt per beurs waar je je ETF koopt. IB heeft voor grote beurzen meestal rechtstreeks een account bij de Centrale Effectenbewaarinstelling van de betreffende beurs, meeste andere brokers gebruiken hiervoor tussenpartijen (sub custodians). Dus koop je via IB een ETF via Euronext Amsterdam zoals IWDA of VWRL dan zal Euroclear de custodian zijn. Voor Xetra Clearstream, voor US ETF’s The Depository Trust Company.

   Volgens mij wordt er bij een bank/broker nooit 1 custodian gebruikt. Bij ABN wordt IWDA bijvoorbeeld weer niet bij Euroclear aangehouden, maar bij een eigen ABN bewaarbedrijf.

 26. Hallo Mr FOB,

  Dus VTI + VXUS via Lynx is het meest interessante. Ik beleg al jaren via Lynx. Nu heb ik ook je stuk gelezen over eventuele problemen wanneer Lynx failliet zou gaan. Ze zouden niet zo veilig zijn als via grootbanken gaan. Hoe groot is volgens jou dat risico? Is dat groot genoeg om niet VTI+VXUS te nemen maar eerder via de NT fondsen?

  • Dat kan ik niet kwantificeren. Het is een persoonlijke afweging die ik zelf in het voordeel van een systeembank heb gedaan met Euroclear als bewaarentiteit.

  • Of een systeembank veiliger is weet ik niet, door de verplichte vermogens scheiding staan je assets juist niet daar. NT wordt door ABN rechtstreeks aangehouden bij Euroclear. VTI-VXUS wordt door Lynx / Interactive Brokers (IBKR) rechtstreeks aangehouden bij The Depository Trust Company (DTC). Beide zijn Centrale Effectenbewaarinstelling die overheden koste wat het kost overeind zullen willen houden, anders stort het hele financiële systeem in.

   Misschien bij fraude of niet correct toepassen van vermogensscheiding zou een systeembank voordelen kunnen hebben omdat zelfs ook dan vermogen gecompenseerd zou worden? Maar gaat de Nederlandse belasting betaler echt volledig garant staan voor beleggingen van ‘de rijken’ boven de garantieregelingen (20k) als dit gebeurd? De banken hebben er nog allerlei (risicovolle) activiteiten naast, dus juist daar zie ik grotere kans op dit soort problemen. IBKR is een pure broker zonder andere risicovolle activiteiten. Maar precies op dit punt is er veel toezicht, zeker voor de grote partijen. ABN/Euroclear staat onder Nederlands/Europees toezicht. IBKR/DTC onder Iers/Amerikaans. Geen idee welke toezichthouder beter is.

   Dus, ja inderdaad allemaal moeilijk te kwantificeren…

 27. Mooie update!

  Op: https://www.indexfondsenvergelijken.nl/ kwam ik nog een andere combinatie tegen:

  Broker Lynx met het ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld (AVIAW).
  Dit fonds heeft slechts 0,08% aan lopende kosten en geen dividendlekkage.

  Wat vind je hier van? En ik zie ook dat deze via DeGiro aan te schaffen is, echter geeft deze website Lynx als voorkeur. Heb je enig idee waarom?

  Graag je reactie en alvast bedankt.

  • AVIAW heeft nog wat extra kosten, zie ACTIAM kosten. Op zich een prima fonds wat mij betreft, maar ik ben niet zo gecharmeerd van de behoorlijke hoeveelheid uitsluitingen (19%). Daardoor kunnen de prestaties meer afwijken van een fonds met weinig tot geen uitsluitingen, in een ordegrootte die groter kan zijn dan de eventueel te behalen kostenvoordelen. Daarom noem ik fondsen met dergelijke percentages uitsluitingen niet in deze blogpost.

   DEGIRO rekent voor AVIAW 0.2% aan servicefee per jaar en Lynx rekent €60 per jaar voor vermogens kleiner dan €100.000. Vanaf €30.000 belegd vermogen is Lynx voor AVIAW dus goedkoper. Mogelijk dat daarom Lynx en niet DEGIRO genoemd wordt.

 28. Hi bedankt!!
  Ik snap een ding niet: hoezo kies jij dan niet de VTI/VXUS combo als dit de goedkoepste manier is? Of is dat omdat je beneden de minimale bedrag valt voordat het goedkoper wordt?

Schrijf een reactie