Wat is dividendlekkage?


Wat is dividendlekkage?

Dividendlekkage is dat deel van de dividendbelasting dat is ingehouden op uitgekeerd dividend door je beleggingsinstelling en dat niet terug te vragen is via je belastingaangifte. Het is strikt genomen dus geen dividend dat weglekt.

Wat is de oorzaak van dividendlekkage?

In Nederland is het belastingtarief op dividend 15%. In andere landen kan dit tarief anders zijn. In Amerika is het bijvoorbeeld 30%. Wanneer je een Amerikaans aandeel, beleggingsfonds of indexfonds hebt dat dividend uitkeert wordt 30% belasting ingehouden op dit dividend.

Nederland heeft met veel landen belastingverdragen. Daardoor hoef je meestal niet meer dan de in Nederland geldende 15% aan belasting te betalen. Teveel ingehouden dividendbelasting kun je meestal terugvragen via je belastingaangifte. Wanneer Nederland echter geen of geen goed belastingverdrag met een land heeft kan het voorkomen dat je de ingehouden belasting niet terug kunt vragen en je meer dan 15% betaalt. Dan is er sprake van dividendlekkage.

Wat is een W8-BEN formulier?

Een W8-BEN formulier is een formulier dat je dient in te vullen om ervoor te zorgen dat je gebruik maakt van het belastingverdrag dat Nederland met Amerika heeft. Dit verdrag zorgt ervoor dat je geen dubbele belasting op dividend betaalt. Dit formulier dien je eens in de 3 jaar in te vullen. Vaak heeft je broker een digitale mogelijkheid om dit formulier in te vullen.

Wat is een fiscale beleggingsinstelling?

Een fiscale beleggingsinstelling is een Nederlandse beleggingsinstelling die geen dividendbelasting verschuldigd is. Daartoe dient de beleggingsinstelling aan een aantal voorwaarden te voldoen. Sommige indexfondsen zijn uitgegeven door een Nederlandse fiscale beleggingsinstelling waardoor je geen dividendbelasting verschuldigd bent wanneer dit fonds dividend uitkeert.

Wat is dividend?

Dividend is een uitbetaling van een deel van de winst van een onderneming aan de aandeelhouders.

 

Wat is stockdividend?

Dividend in geld uitbetaald heet cashdividend. Dividend uitbetaald in aandelen in de onderneming heet stockdividend.

 

Wat is ex dividend?

Bij het uitbetalen van het dividend daalt de koers van het aandeel meestal ongeveer evenveel als dat er aan dividend per aandeel uitbetaald wordt. De dag waarop het aandeel dividend uitkeert, wordt de “ex dividend datum” genoemd.

 

Gerelateerde post: Indexfondsen kiezen; 6 punten om op letten