Wat is dividendlekkage?

Wat is dividendlekkage?

Dividendlekkage is dat deel van de dividendbelasting dat is ingehouden op uitgekeerd dividend door je beleggingsinstelling en/of onderliggende aandelen waar je beleggingsinstelling in belegt en dat niet terug te vragen is via je belastingaangifte. Het is strikt genomen dus geen dividend dat weglekt.

Wat is de oorzaak van dividendlekkage?

In Nederland is het belastingtarief op dividend 15%. In andere landen kan dit tarief anders zijn. In Amerika is het bijvoorbeeld 30%. Wanneer je een Amerikaans aandeel, beleggingsfonds of indexfonds hebt dat dividend uitkeert wordt 30% belasting ingehouden op dit dividend.

Nederland heeft met veel landen belastingverdragen. Daardoor hoef je meestal niet meer dan de in Nederland geldende 15% aan belasting te betalen. Teveel ingehouden dividendbelasting kun je meestal terugvragen via je belastingaangifte. Wanneer Nederland echter geen of geen goed belastingverdrag met een land heeft kan het voorkomen dat je de ingehouden belasting niet terug kunt vragen en je meer dan 15% betaalt. Dan is er sprake van dividendlekkage.

Dividendlekkage speelt op twee niveaus. Wanneer je net als ik indexfondsen aanhoudt, dan doe je dat via een beleggingsinstelling welke dat indexfonds uitgeeft. Zowel de beleggingsinstelling waar je als particulier in belegt als de onderliggende aandelen waar de beleggingsinstelling op zijn beurt weer in belegt kunnen dividend uitkeren waar dividendbelasting op wordt ingehouden. Op beide niveau’s kan dividendlekkage optreden.

Hoe bereken je dividendlekkage?

Als voorbeeld neem ik VWRL (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, ISIN: IE00B3RBWM25), de ETF van mijn voorkeur.

Zoals te zien is op pagina 61 van een van de jaarverslagen van VWRL, is er in dat boekjaar $64.119.281 aan dividend uitgekeerd en $7.444.601 aan dividendbelasting afgedragen door het fonds. Dat geeft een dividendlekkage van (7.444.601/64.119.281)*100% = 11.6% ten opzichte van het uitgekeerde dividend. Het totale fondsvermogen bedroeg $2.704.960.870. Er is dus ($64.119.281/$2.704.960.870)*100% = 2.37% dividend uitgekeerd. De dividendlekkage bedroeg dus 11.6% * 2.37% = 0.27%.

Ik merk hierbij op dat ik reken met het vermogen binnen het fonds zoals dat was aan het einde van het boekjaar. Het fondsvermogen is toegenomen gedurende het boekjaar en dus zal het dividend dat is uitgekeerd ten opzichte van het gemiddelde fondsvermogen iets hoger zijn geweest dan 2.37%. Daardoor zal de exacte dividendlekkage iets hoger zijn geweest dan de vermelde 0.27%, waarschijnlijk rond de 0.3%.

Lees ook Wat zijn de kosten van een ETF?.

Wat is een W8-BEN formulier?

Een W8-BEN formulier is een formulier dat je dient in te vullen om ervoor te zorgen dat je gebruik maakt van het belastingverdrag dat Nederland met Amerika heeft. Dit verdrag zorgt ervoor dat je geen dubbele belasting op dividend betaalt. Dit formulier dien je eens in de 3 jaar in te vullen. Vaak heeft je broker een digitale mogelijkheid om dit formulier in te vullen.

Wat is een fiscale beleggingsinstelling?

Een fiscale beleggingsinstelling (fbi) is een Nederlandse beleggingsinstelling die geen vennootschapsbelasting verschuldigd is (mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan). Een fiscale beleggingsinstelling moet wel 15% Nederlandse dividendbelasting inhouden over dividenden die het uitkeert. Op het moment van de dividenduitkering ontvangt een belegger in een fiscale beleggingsinstelling dus 85% van de totale dividenduitkering. Later, bij het invullen van zijn belastingaangifte, kan de belegger de 15% dividendbelasting terugkrijgen. De belegger krijgt dus uiteindelijk alles terug, maar de fiscale beleggingsinstelling heeft wel dividendbelasting ingehouden.

Centraal Beheer biedt fondsen aan welke aangemerkt worden als fbi.

Brand New Day biedt indexfondsen van Vanguard aan welke aangemerkt worden als fbi.

Een aantal fondsen van Cardano (voorheen Actiam) en Van Eck heeft ook de fbi status en kan aangeschaft worden via bijvoorbeeld DEGIRO of Interactive Brokers.

Een aantal fondsen van Northern Trust heeft ook de fbi status en is te verkrijgen via ABN AMRO, Rabobank, ING. Ook de fondsen van Meesman en een aantal fondsen van Brand New Day beleggen in deze Northern Trust fondsen.

Gerelateerde posts:

Wat is dividend?

Dividend is een uitbetaling van een deel van de winst van een onderneming aan de aandeelhouders.

Wat is stockdividend?

Dividend in geld uitbetaald heet cashdividend. Dividend uitbetaald in aandelen in de onderneming heet stockdividend.

Wat is ex dividend?

Bij het uitbetalen van het dividend daalt de koers van het aandeel meestal ongeveer evenveel als dat er aan dividend per aandeel uitbetaald wordt. De dag waarop het aandeel dividend uitkeert, wordt de “ex dividend datum” genoemd.

Gerelateerde post: Indexfondsen kiezen; 6 punten om op letten