Beleggen voor je kind kun je volgens mij eigenlijk niet vroeg genoeg mee beginnen. Op verzoek van diverse lezers heb ik een aantal aanbieders van een beleggingsrekening voor een kind vergeleken.

Beleggen voor je kind

Ouders sparen gemiddeld genomen €500 per jaar per kind. De belangrijkste spaardoelen hierbij zijn studie, aankoop van een woning en rijlessen.

Met de lage spaarrentes van tegenwoordig kijken steeds meer ouders naar mogelijkheden om te beleggen voor hun kind.

De keuze voor sparen of beleggen voor je kind is een heel persoonlijke. Beleggen is onzekerder dan sparen, maar leverde op de langere termijn tot op heden altijd veel meer op dan sparen. De afgelopen decennia is het gemiddelde rendement van beleggingen in aandelen ongeveer 7% per jaar geweest. Dit rendement is voor de toekomst natuurlijk niet gegarandeerd, maar een rendement significant hoger dan dat van een spaarrekening acht ik op de langere termijn erg waarschijnlijk.

Hier kun je eenvoudig bepalen hoeveel je jaarlijks moet sparen of beleggen om tot een bepaald eindkapitaal te komen:

Vermogensopbouw berekenen

 

Beleggingsrekening kind

Wanneer je wilt beleggen voor je kind (of kleinkind), zul je moeten kiezen of je de beleggingsrekening op naam van je kind of van jezelf zet.

Indien je de beleggingsrekening op naam van jezelf zet en op dezelfde manier belegt als ik, kun je dit gewoon bij een grootbank doen.

Wanneer je de beleggingsrekening op naam van het kind opent, kan dat op dit moment niet bij Nederland’s grootste broker DEGIRO.

Als je de beleggingsrekening op naam van het kind opent, kunnen stortingen die je doet aangemerkt worden als schenking. Zowel de inleg als het rendement zijn dan vrijgesteld van schenkbelasting.

Ouders mogen in 2021 samen €6.604 belastingvrij schenken aan een kind. Grootouders mogen €3.244 belastingvrij schenken aan een kleinkind in 2021. Wanneer een kind boven de 18 is, komen daar nog wat mogelijkheden bij. Hier kun je vinden wat je jaarlijks aan je kind of kleinkind belastingvrij mag schenken.

Alleen ouders of een wettelijk vertegenwoordiger kunnen een rekening op naam van een minderjarig kind openen.

Iets om mee te nemen in je afweging of je de rekening op naam van het kind of van een ouder zet is dat het kind bij een rekening op eigen naam vanaf 18 jarige leeftijd vrij kan beschikken over het opgebouwde vermogen. Je hebt er als (groot)ouder dan niets meer over te zeggen.

Vermogensrendementsheffing kind

Totdat je kind 18 jaar is telt vermogen van je kind of kinderen gewoon mee met je eigen vermogen voor het bepalen van de verschuldigde vermogensrendementsheffing. Dit staat los van het feit of de beleggingsrekening op naam van het kind of van jezelf staat. De verschuldigde vermogensrendementsheffing moet je zelf betalen en gaat niet ten laste van het belegde vermogen van je kind, wanneer de beleggingsrekening op naam van het kind staat.

Hier kun je zien of, en zo ja hoeveel vermogensrendementsheffing je verschuldigd bent voor verschillende jaren:

Bereken vermogensbelasting

 

Waarin beleggen voor je kind?

Als je gaat beleggen, dan is het belangrijk dat je zo breed gespreid mogelijk belegt tegen zo laag mogelijke kosten. Breed spreiden verlaagt je risico. En kosten zijn op de langere termijn vaak de grootste boosdoener wanneer mensen een slecht rendement hebben behaald. Eenvoudig breed gespreid beleggen tegen minimale kosten kan tegenwoordig in indexfondsen, ook wel ETF’s of trackers genoemd.

Wat is een ETF?

Indexfondsen of ETF’s zijn zogenaamde passieve fondsen, ze volgen passief een index. Daardoor maken ze vrijwel altijd veel lagere kosten dan actief beheerde beleggingsfondsen, welke de index proberen te verslaan. Dat laatste lukt op de langere termijn vrijwel nooit. Op de langere termijn behalen passieve fondsen vrijwel altijd een hoger rendement dan actieve fondsen.

Zie de volgende post als je eerst wat meer uitleg wilt hebben hoe je eenvoudig goed kunt beleggen in indexfondsen:

Beleggen voor beginners

Risicoprofielen

Partijen bieden meestal de mogelijkheid via hen te beleggen voor je kind volgens een zogenaamd risicoprofiel. Hoe meer risico je wenst te nemen voor je (klein)kind, des te offensiever het profiel wordt. En des te meer je in fondsen belegt welke op de kortere termijn heftiger in waarde kunnen fluctueren.

Het is goed om je te beseffen dat verschillende partijen gelijke benamingen voor de profielen gebruiken, terwijl ze wel degelijk verschillen in risico. Een neutraal profiel van de ene partij geeft meestal niet hetzelfde risico als een neutraal profiel van een andere partij. Dit maakt vergelijken op risico lastig.

Vergelijken op kosten kan echter wel vrij goed.

Kosten

Kosten bepalen bij beleggen voor het grootste deel je rendement op de langere termijn. Triviaal, zullen de meesten zeggen. Maar het effect van hogere kosten wordt door velen flink onderschat.

“Slechts” 0.1% extra kosten lijkt wellicht niet veel. Maar als je 30 jaar lang belegt met het historisch beursrendement over de afgelopen decennia van 7% per jaar resulteert die 0.1% niet in 30 * 0.1% = 3% minder rendement maar in maar liefst 21% minder rendement ten opzichte van je inleg.

Dit werkt als volgt: Als ik €100.000 gedurende 30 jaar lang beleg met een beursrendement van 7% per jaar, dan heb ik na 30 jaar €761.225. Als ik 0.1% kosten heb maak ik nog 6.9% rendement. Dan heb ik na 30 jaar €740.169. Een verschil in opbrengst van ruim €21.000 op mijn inleg van €100.000 door slechts 0.1% extra kosten! Dat is dus maar liefst 21% minder rendement in plaats van 3% minder rendement ten opzichte van je inleg.

Aanbieders beleggen voor kind

Ik heb een paar van de bekendere aanbieders bekeken. Hierbij heb ik per aanbieder het neutrale beleggingsprofiel dat de aanbieder hanteert als uitgangspunt genomen.

In onderstaande tabel kun je zien hoe de aanbieders verschillen op een aantal belangrijke parameters:

  Lopende kosten [%/jaar] Spreiding aandelen Spreiding obligaties Dividendefficiënt ESG
ABN AMRO ≧0.42 6043 230 Ja Ja
Meesman 0.46 6043 230 Ja Ja
Brand New Day 0.53* 2198 2497 Ja Optioneel
Binck ≧0.76 ? ? ? ?
Semmie ≧0.94 ? ? Deels Ja
Evi4kids >1.13 ? ? Deels Deels
Robeco KIDS 1.23-1.54 30 tot 40 1401 Ja Ja

*0.53% geldt voor modelbeleggen. Voor vrij beleggen gelden lopende kosten van 0.63% per jaar.

Toelichting op de tabel:

Spreiding aandelen en obligaties: hoe meer aandelen en obligaties een fonds aanhoudt, des te kleiner het risico dat je geraakt wordt door het slecht presteren van losse aandelen of obligaties.

Wanneer een fonds dividendefficiënt is, betekent dit dat het dividendbelasting voor je kan terugvorderen van de belastingdienst. Dit scheelt daarmee in de kosten. Eventuele dividendkosten zitten niet in de linker kolom met kosten verwerkt.

ESG willen zeggen dat het fonds een selectie maakt waar het in belegt op basis van duurzaamheidscriteria. Er kunnen echter wel flinke verschillen zitten tussen fondsen met het ESG label:

Duurzaam beleggen; wat zijn de beste fondsen?

Bij Robeco KIDS staan in de tabel bij de kosten zowel Robeco Plus als Robeco ONE Neutraal vermeld en is bij de spreiding uitgegaan van de neutrale voorbeeldportefeuille van Robeco Plus.

Grootbanken

Via de grootbanken kun je tegenwoordig een kinderrekening openen. ABN AMRO is de goedkoopste partij om dit bij te doen. 

In de post De beste ETF in 2023 ga ik uitgebreid in op welke fondsen je via grootbanken volgens mij het beste kunt kiezen. Dat zijn indexfondsen van Northern Trust.

De kosten komen bij ABN AMRO op 0.47%-0.82% per jaar, afhankelijk van het feit of je er al een betaalrekening hebt of niet.

Meesman

Via de Meesman kinderrekening beleg je bij neutraal beleggen 50% in hun wereldwijd gespreide aandelen indexfonds en 50% in hun wereldwijd gespreide obligatie indexfonds. Deze indexfondsen voldoen aan de 6 eisen die ik aan een goed indexfonds stel.

De rekening is gratis. De lopende kosten die Meesman rechtstreeks in rekening brengt bedragen vanaf 1 januari 2022 daarnaast 0.4% per jaar, de eenmalige transactiekosten bedragen 0.25%. De in de koers verwerkte transactiekosten voor het wereld aandelen fonds zijn bij Meesman onbekend, maar zitten volgens Meesman typisch rond de 0.01%. Voor het wereld obligatie fonds bedragen ze 0%. Daarnaast zitten er nog wat andere kleine kostenposten verwerkt in de koers. De totale lopende kosten bedragen bij een neutraal profiel 0.46% per jaar. Voor de precieze berekening daarvan verwijs ik naar De beste ETF in 2023.

Voor een beleggingsrekening voor volwassenen hanteert Meesman bij een eenmalige inleg een minimum van €10.000. Voor de kinderrekeningen zijn minimale eenmalige inleggen welke lager en binnen de schenkingsvrijstelling vallen geen probleem. Je kunt in plaats van of naast een eenmalige inleg ook een maandelijkse inleg van €100 kiezen (en deze (tijdelijk) stopzetten wanneer je dat wilt).

Brand New Day

Brand New Day heeft ook een speciale kinderrekening. Via deze rekening kun je bij hen ook beleggen in goede, breed gespreide indexfondsen. Standaard beleg je met het neutrale profiel in 50% aandelen en 50% obligaties.

De rekening is gratis. Inleggen is kosteloos. Vervolgens betaal je tussen de 0.49% en 0.51% aan beheerkosten per jaar, afhankelijk van de aangekochte fondsen. Voor het neutrale profiel kom je op 0.49% aan beheerskosten.

De in de koers van de fondsen verwerkte transactiekosten hangen ook af van de aangekochte fondsen en liggen typisch tussen de 0.01% en 0.11%. Voor de fondsen uit het neutrale profiel kom je op 0.04%. Het is alleen niet zo dat er met zekerheid kan worden gesteld dat de genoemde percentages ook daadwerkelijk worden berekend. Dit kan meer of minder zijn. Deze kosten komen bij de beheerskosten, waardoor je in totaal voor het neutrale profiel typisch op 0.53% lopende kosten komt. Zie hier voor hun gedetailleerde kostenoverzicht.

Zie hier voor de  verschillende profielen welke Brand New Day aanbiedt. Daar zie je ook welke rendementen behaald zijn over de afgelopen jaren, na aftrek van kosten.

Ik beleg zelf via Brand New Day voor mijn pensioen. Zie Brand New Day ervaringen voor hoe me dat bevalt en welke fondsen ik gekozen heb. Deze fondsen kun je ook kiezen voor je kind.

Brand New Day hanteert geen minimale inleg.

Binck

Update december 2021: Binck is overgenomen door Saxo Bank. Het is mij nog niet duidelijk wat dit betekent voor hun kinderrekening.

Binck beleggen voor kinderen maakt gebruik van hun product Binck Forward. Dat is een vorm van beheerd beleggen.

Ik heb op hun website niet kunnen vinden waarin precies belegd wordt. Ze geven aan wereldwijd gespreid te beleggen in indexfondsen, maar niet in welke.

Binck noemt op hun site jaarlijks terugkerende kosten van 0.76%, bestaande uit 0.50% servicekosten, 0.23% fondskosten en 0.03% valutakosten. Ik heb niet gevonden of hier nog transactiekosten, gemaakt door de onderliggende fondsen en verwerkt in de koers, bijgeteld moeten worden. Daarom geef ik in de tabel aan dat de lopende jaarlijkse kosten ≧0.76% per jaar zijn.

Binck hanteert een minimale inleg van €10.

Semmie

Via Semmie voor kinderen beleg je bij neutraal beleggen 54% in aandelen (waarvan 5.4% in vastgoed), 45.5% in obligaties en 0.5% in cash. Er wordt belegd in op zich goede indexfondsen. De obligaties zijn echter allemaal bedrijfsobligaties, wat ik niet zo’n aantrekkelijke invulling van een obligatiedeel van een portefeuille vind, zie Beleggen in obligaties.

De lopende kosten bedragen 0.94% per jaar. Ik heb niet gevonden of hier nog transactiekosten, gemaakt door de onderliggende fondsen en verwerkt in de koers, bijgeteld moeten worden. Daarom geef ik in de tabel aan dat de lopende jaarlijkse kosten ≧0.94% per jaar zijn.

Er geldt een minimale inleg van €50.

Evi4kids

Via Evi4kids beleg je via het neutrale profiel in het Evi Neutraal fonds. Dat heeft als ISIN code NL0012746986. Op de site van Evi kon ik de documenten van het Evi Neutraal fonds niet vinden. Evi schrijft: In het persoonlijk beleggingsvoorstel van Evi, in Mijn Evi én in de Evi App, vindt u zowel de prospectus als de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) en/of het Essentiele informatiedocument (Eid) van de verschillende fondsen. Op de site van Kempen zijn ze echter wel te vinden: Evi Neutraal.

Volgens het meest recente halfjaarverslag (pag. 40) belegde Evi Neutraal 1% in liquiditeiten, 43% in vastrentende stukken en 55% in aandelen. Er wordt door het fonds zowel in actieve fondsen als in passieve fondsen belegd.

Volgens de website van Evi bedragen voor het neutrale profiel de directe kosten 0.42% per jaar en de indirecte kosten 0.71% per jaar. In totaal komt dit dus op 1.13% aan lopende kosten. Volgens de Afspraken Evi Beheer zitten hier de transactiekosten als gevolg van de spread niet inbegrepen. De omvang van deze transactiekosten kunnen ze volgens henzelf noch vooraf noch achteraf aangeven. Daarom geef ik in de tabel aan dat de lopende jaarlijkse kosten >1.13% per jaar zijn.

De minimale inleg bij Evi4kids is €1.000.

Robeco KIDS

Via Robeco KIDS kun je bij Robeco beleggen voor je kind.

Daarbij kun je kiezen tussen Robeco ONE (beheerd beleggen) of Robeco Plus (zelf beleggen).

Robeco ONE (beheerd beleggen)

Via Robeco ONE kun je inleggen in het Robeco ONE Neutraal fonds. Robeco ONE Neutraal is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in een mix van beleggingscategorieën, zoals aandelenfondsen, obligatiefondsen en cash. Er wordt hoofdzakelijk belegd in Robeco-fondsen.

Volgens Robeco bedragen de jaarlijks terugkerende kosten voor dit fonds 1.54% bij vermogens tot €100.000 (0.70% lopende fondskosten + 0.28% transactiekosten verwerkt in de koers + 0.56% dienstverleningskosten).

Robeco Plus (zelf beleggen)

Voor hun neutrale profiel raadt Robeco 47.5% aandelen, 45% obligaties en 7.5% spaargeld aan.

Aandelen: Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund – EUR G (ISIN: NL0010366407)

Volgens Robeco bedragen de jaarlijks terugkerende kosten voor dit fonds 1.28% (0.66% lopende fondskosten + 0.16% transactiekosten verwerkt in de koers + 0.36% dienstverleningskosten bij vermogens tot €25.000). Daarnaast betaal je eenmalig 0.2% online transactiekosten wanneer je een aan- of verkoop doet.

Dit fonds belegt in slechts 30 tot 40 bedrijven en heeft daarmee een aanzienlijk lagere spreiding dan de aandelenfondsen van bijvoorbeeld Meesman en Brand New Day, welke duizenden bedrijven bevatten.

Obligaties: Robeco Global Total Return Bond Fund FH EUR (ISIN: LU0951484681)

Volgens Robeco bedragen de jaarlijks terugkerende kosten voor dit fonds 1.20% (0.56% lopende fondskosten + 0.28% transactiekosten verwerkt in de koers + 0.36% dienstverleningskosten bij vermogens tot €25.000). Daarnaast betaal je eenmalig 0.2% online transactiekosten wanneer je een aan- of verkoop doet.

Spaargeld: Roparco.

Kosten: 0%.

Goed om te weten: je spaartegoed op Roparco telt mee in de hoogte van je eventuele tegoeden bij de Rabobank die onder het depositogarantiestelsel vallen.

Totale kosten Robeco Plus: de jaarlijks terugkerende kosten zijn bij beleggen in hun neutrale profiel zijn 1.15%, namelijk (47.5% * 1.28%) + (45% * 1.20%) .

Robeco hanteert geen minimale inleg.

Conclusies

 • Je kunt tegenwoordig heel eenvoudig breed gespreid en tegen relatief lage kosten beleggen voor je kind. Je moet hierbij wel goed kijken welke aanbieder je kiest.
 • De Meesman kinderrekening is de goedkoopste optie.
 • De Meesman kinderrekening en de Brand New Day kinderrekening vallen mij bij de bekeken aanbieders positief op door transparantie in combinatie met de lage kosten en een goede spreiding.
 • Wanneer je de beleggingsrekening op naam van je kind zet, kun je via die rekening belastingvrij schenken aan je kind.
 • De jaarlijks terugkerende kosten, welke veel invloed hebben op je uiteindelijke opbrengst, verschillen voor het aanhouden van neutrale beleggingen voor je kind tot meer dan een factor 3 tussen de vergeleken partijen. Ze lopen bij de bekeken aanbieders uiteen van 0.46% (Meesman kinderrekening) tot 1.54% (Robeco KIDS).

Beleg jij voor je kind? Zo ja, waar doe je dat en hoe bevalt je dat?

 

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik het beste beleggen voor mijn kind?

Via de Meesman kinderrekening of de Brand New Day kinderrekening kun je zeer eenvoudig in uitstekende, breed gespreide indexfondsen kunt beleggen. Indexbeleggen is op de langere termijn meestal de beste manier om te beleggen.

Waar moet ik op letten?

Inleg op een rekening op naam van het kind wordt aangemerkt als schenking. Inleg blijft meetellen in box 3 van de ouder(s) totdat het kind 18 jaar is.

Wil jij, net als ruim 14.000 anderen, een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt en het FOB huishoudboekje 2023 kado?Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.


De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en je blijft zelf verantwoordelijk bij opvolgen ervan. Let op: beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Blauw onderstreepte links met   kunnen mij een vergoeding opleveren voor het doorverwijzen. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

Schrijf een reactie

90 Reacties

 1. Ik beleg voor mijn kinderen bij Trading212.

  Daar kun je zelf mandjes met aandelen samenstellen. Je kunt dus je eigen ETF maken en bovendien kun je ook een mand met ETF’s maken dus een ETF binnen een ETF eigenlijk. Voordeel is dat je een stukje van duurdere aandelen kunt bezitten en dus ook een stukje van het dividend kunt opstrijken. UIteraard is dat niet bij groeiaandelen het geval maar ook daar kun je leuke mandjes mee maken.

  • Trading212 is met name een CFD broker gevestigd op Cyprus en ook daar onder toezicht. Toezicht van de Cyprus Securities and Exchange Commission staat niet bekend als de meeste robuuste, dus ik zou persoonlijk bij dit soort partijen wegblijven.

 2. Heel fijn, dit overzichtelijke stuk voor iemand die nul verstand heeft van beleggen, maar wel iets opzij wil zetten voor haar kinderen als ze volwassen zijn. Op basis van deze informatie wilde ik een beleggingsrekening openen bij ABN AMRO, maar ik zie daar veel hogere lopende kosten dan hier genoemd? Zie https://www.abnamro.nl/nl/media/pdf_Tarievenkaart_Begeleid_Beleggen_tcm16-30977.pdf
  Hier zie ik lopende kosten van 0,62-0,94%, plus servicekosten van 0,25% per jaar. Is dat veranderd of zie ik iets over het hoofd?

  • Je kijkt bij Begeleid Beleggen, ik schrijf over Zelf Beleggen Basis. Die laatste is goedkoper.

  • Zie de artikelen waar ik naartoe link om de precieze berekening te vinden van de totale kosten van ABN AMRO. Daar kun je zien dat de servicekosten van 0.20% als zodanig meegenomen zijn.

 3. Jelle van Buren Reageer

  Ik ben -op basis van alle waardevolle informatie op je site- zo’n 2 jaar geleden gestart met beleggen voor onze kids via Meesman. Wat ik begreep is het natuurlijk een kwestie van maandelijks aankopen, afblijven en de jaren zijn werk laten doen.

  Alleen vroeg ik me af of er tussendoor nog iets nodig is als ‘herbalanceren’ of iets dergelijks? En dan bedoel ik met name richting hun 18e jaar het risico van aandelen afbouwen? Bijvoorbeeld vanaf leeftijd 8 jaar steeds 10% in obligaties of een deposito ladder stoppen?

  Meer dat stel dat rond hun 18e de markt in een dip zit, dan zou ik (zonder afbouw risico) kunnen/moeten wachten tot deze weer is aangetrokken?

  • Geld dat ik binnen 5-10 jaar nodig heb zou ik niet beleggen in aandelen, maar op dit moment (met de lage rentes die kunnen stijgen) in deposito’s stoppen en niet in obligaties.
   Als jouw kinderen doorbeleggen na hun 18e is de horizon natuurlijk langer dan wanneer ze het geld dan nodig hebben.

 4. Ik lees al een tijdje hier mee en heb ook al wat reacties geplaatst maar nogmaals van deze plaats een woord van dank voor je super waardevolle informatie. Het heeft mijn beleggingsleven compleet veranderd met positief resultaat (tot nu toe..:))
  Een aanvulling op ‘beleggen voor je kind’: als je de rekening op naam van je kind zet, kun je alsnog de schenkingen ‘onder bewind’ laten plaatsvinden waardoor je als ouder kunt bepalen dat het geld pas op een bepaalde leeftijd vrijkomt ipv automatisch met 18 jaar.
  Bij de grootbanken kun je dit gratis laten vastleggen. Je moet er wel voor naar het bankkantoor, maar niet naar bijv. een notaris. Zie ook de link, waar dit onderaan de pagina wordt genoemd: https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/zo-werkt-beleggen-voor-uw-kind.html

 5. Wordt een storting/inleg in een beleggingsrekening voor je kind ook als schenking gezien als dit bedrag afkomstig is van een spaarrekening op naam van je kind? Een spaarrekening waar afgelopen jaren al een bedrag gespaard is. Jaarlijks was de inleg hier lager dan de schenking vrije voet en nu zou het plan zijn om boven de schenking vrije voet met dit spaargeld te gaan beleggen voor het kind.

  • Eens geschonken blijft geschonken. Of je daarna nou switcht tussen sparen en beleggen of niet heeft daar volgens mij geen invloed op.

 6. Bedankt voor deze info!
  Toch nog een vraag:
  De beheerkosten van Brand New Day van max 0.7% zijn toch wel erg hoog? De beheerkosten bij bijvoorbeeld Fitvermogen zijn maar 0.17%. Hier mag je alleen geen beleggingen op naam van je kind, maar door het verschil in beheerkosten is de verwachting dat je hier wel 0.53% hogere rendementen behaald toch?

  Je kan dan toch beter op eigen naam beleggen tegen lagere beheerkosten en dan bijvoorbeeld 5 jaar voor hun 18e alsnog op naam van het kind overstappen naar BND. Vervolgens ieder jaar 6604 (vrijstelling schenkbelasting 2021) overhevelen naar BND rekening die wel op naam van het kind staat. Zo schenk je alsnog 5*6604 = 33020 belastingvrij en je belegt wel 13 jaar met de minimale beheerkosten.

  • De spreiding bij Fitvermogen is bij hun dividendefficiënte fondsen erg laag door de vele ESG-uitsluitingen. Dat maakt vergelijken lastig.

  • Ok, Fitvermogen is dan wellicht geen goed voorbeeld.

   Maar het gaat mij erom dat ik bij beleggingsrekeningen voor het kind net iets hogere beheerskosten zie dan bij beleggingsrekeningen voor volwassenen. BND voor het kind ->0.63%, terwijl als je als ouder 50-100K VTI/VXUS via Lynx hebt dan betaal je 0.14-0.26% beheerkosten.

   Dan kun je toch beter al die jaren als ouder het geld zelf beleggen en het geld pas over hevelen naar de kinderen een paar jaar voor hun 18e. Bijvoorbeeld van 15-18 jaar 4 keer de ca. €6000 (onder de schenkbelastingdrempel). Dan heb je jarenlang een hoger rendement (door lagere beheerkosten) en je betaald uiteindelijk ook geen schenkbelasting.

 7. Beste FOB,

  Ik zie dat je een machtiging van de kantonrechter nodig hebt. Bij ABN Amro staat dit “Wij zullen u vragen of u een machtiging van de kantonrechter heeft. Maar wij zullen dit niet controleren”.
  Wij willen beleggen voor twee nichtjes uit hetzelfde gezin. In verband met belastingvrij schenken, waarbij we voor elk kind het maximaal mogelijke bedrag willen schenken, dient dit op naam van het kind te gebeuren.
  Dit heeft sowieso onze voorkeur.
  Wanneer we een machtiging van de kantonrechter nodig hebben, kunt u me aangeven hoe dit werkt?

  Dank, en ook dank voor uw site die zo waardevol is.

  Groet,
  Pauli

  • Ik heb daar geen ervaring mee en kan je daar helaas dan ook niet mee helpen.

 8. Bedankt voor het artikel, goed startpunt. Wat ik me afvraag: als ik het goed begrijp komen de lopende kosten vooral voort uit de standaard fondsen uit eigen huis die de verschillende partijen aanbieden bij de kinderrekening. Maar waarom niet een beleggingsrekening openen op naam van het kind en vervolgens zelf ETFs (bijv) aanschaffen? Dit kan misschien niet bij Degiro maar wel bij een aantal banken, en als ik deze post https://www.financieelonafhankelijkblog.nl/degiro-kosten/ goed begrijp zouden de lopende kosten daarvan voor bijvoorbeeld ING dan alsnog lager kunnen uitkomen dan de Meesman kinderrekening, en met meer flexibiliteit. Mis ik iets?

  • De post die je aanhaalt is wat gedateerd, er is nogal wat veranderd sindsdien. Kijk eens naar deze post voor een recent vergelijk van fondsen en aanbieders. Dan heb je wellicht een antwoord op je vraag.

  • Bedankt voor die recentere vergelijking, erg nuttig. Ook na lezen van die post kom ik op hetzelfde uit. Namelijk dat een rekening openen voor het kind bij een van de grootbanken (dit is meestal gratis als je daar zelf al een bankrekening hebt), en vervolgens zelf voor het kind beleggen, op lagere lopende kosten uitkomt dan de tabel op deze pagina (=keuzetips voor beleggen kind pagina). Dus bijv. 0.42% voor NT via ABN versus de 0.51% voor Meesman aangehaald op deze pagina.

  • Inderdaad een prima keuze om via een grootbank voor Northern Trust fondsen te gaan. Ik heb het aangepast in de post.

 9. Het depositogarantiestelsel dekt tot max. 100.000,- per bankvergunning.
  Stel ik heb al een rekening bij BND en open ook 2 beleggingsrekeningen voor mijn kinderen. Worden dan de saldo’s van de 3 bij elkaar opgeteld bij een evt. faillisement van de bank, of is per persoon/rekening tot max. 100.000,- gedekt?

  • Belegd geld valt niet onder het depositogarantiestelsel, maar onder het beleggerscompensatiestelsel. Als de belegginsgrekening op naam van het kind staat, komt het kind in aanmerking voor de regeling. Niet belegd cash geld op een rekening op naam van een kind komt wel in aanmerking voor het depositogarantiestelsel.