Beleggen voor je kind: keuzetips


Met beleggen voor je kind kun je eigenlijk niet vroeg genoeg beginnen. Lees hier meer.Beleggen voor je kind kun je volgens mij eigenlijk niet vroeg genoeg mee beginnen. Op verzoek van diverse lezers heb ik een aantal aanbieders van een beleggingsrekening voor een kind vergeleken.

Beleggen voor je kind

Ouders sparen gemiddeld genomen €500 per jaar per kind. De belangrijkste spaardoelen hierbij zijn studie, aankoop van een woning en rijlessen.

Met de lage spaarrentes van tegenwoordig kijken steeds meer ouders naar mogelijkheden om te beleggen voor hun kind.

De keuze voor sparen of beleggen voor je kind is een heel persoonlijke. Beleggen is onzekerder dan sparen, maar leverde op de langere termijn tot op heden altijd veel meer op dan sparen. De afgelopen decennia is het gemiddelde rendement van beleggingen in aandelen ongeveer 7% per jaar geweest. Dit rendement is voor de toekomst natuurlijk niet gegarandeerd, maar een rendement significant hoger dan dat van een spaarrekening acht ik op de langere termijn erg waarschijnlijk.

Hier kun je eenvoudig bepalen hoeveel je jaarlijks moet sparen of beleggen om tot een bepaald eindkapitaal te komen:

Vermogensopbouw berekenen

 

Beleggingsrekening kind

Wanneer je wilt beleggen voor je kind (of kleinkind), zul je moeten kiezen of je de beleggingsrekening op naam van je kind of van jezelf zet.

Indien je de beleggingsrekening op naam van jezelf zet en op dezelfde manier belegt als ik, kun je dit gewoon bij een grootbank doen.

Wanneer je de beleggingsrekening op naam van het kind opent, kan dat op dit moment niet bij Nederland’s grootste broker DEGIRO.

Als je de beleggingsrekening op naam van het kind opent, kunnen stortingen die je doet aangemerkt worden als schenking. Zowel de inleg als het rendement zijn dan vrijgesteld van schenkbelasting.

Ouders mogen in 2021 samen €6.604 belastingvrij schenken aan een kind. Grootouders mogen €3.244 belastingvrij schenken aan een kleinkind in 2021. Wanneer een kind boven de 18 is, komen daar nog wat mogelijkheden bij. Hier kun je vinden wat je jaarlijks aan je kind of kleinkind belastingvrij mag schenken.

Alleen ouders of een wettelijk vertegenwoordiger kunnen een rekening op naam van een minderjarig kind openen.

Iets om mee te nemen in je afweging of je de rekening op naam van het kind of van een ouder zet is dat het kind bij een rekening op eigen naam vanaf 18 jarige leeftijd vrij kan beschikken over het opgebouwde vermogen. Je hebt er als (groot)ouder dan niets meer over te zeggen.

Vermogensrendementsheffing kind

Totdat je kind 18 jaar is telt vermogen van je kind of kinderen gewoon mee met je eigen vermogen voor het bepalen van de verschuldigde vermogensrendementsheffing. Dit staat los van het feit of de beleggingsrekening op naam van het kind of van jezelf staat. De verschuldigde vermogensrendementsheffing moet je zelf betalen en gaat niet ten laste van het belegde vermogen van je kind, wanneer de beleggingsrekening op naam van het kind staat.

Hier kun je zien of, en zo ja hoeveel vermogensrendementsheffing je verschuldigd bent voor verschillende jaren:

Bereken vermogensbelasting

 

Waarin beleggen voor je kind?

Als je gaat beleggen, dan is het belangrijk dat je zo breed gespreid mogelijk belegt tegen zo laag mogelijke kosten. Breed spreiden verlaagt je risico. En kosten zijn op de langere termijn vaak de grootste boosdoener wanneer mensen een slecht rendement hebben behaald. Eenvoudig breed gespreid beleggen tegen minimale kosten kan tegenwoordig in indexfondsen, ook wel ETF’s of trackers genoemd.

Wat is een ETF?

Indexfondsen of ETF’s zijn zogenaamde passieve fondsen, ze volgen passief een index. Daardoor maken ze vrijwel altijd veel lagere kosten dan actief beheerde beleggingsfondsen, welke de index proberen te verslaan. Dat laatste lukt op de langere termijn vrijwel nooit. Op de langere termijn behalen passieve fondsen vrijwel altijd een hoger rendement dan actieve fondsen.

Zie de volgende post als je eerst wat meer uitleg wilt hebben hoe je eenvoudig goed kunt beleggen in indexfondsen:

Beleggen voor beginners

Risicoprofielen

Partijen bieden meestal de mogelijkheid via hen te beleggen voor je kind volgens een zogenaamd risicoprofiel. Hoe meer risico je wenst te nemen voor je (klein)kind, des te offensiever het profiel wordt. En des te meer je in fondsen belegt welke op de kortere termijn heftiger in waarde kunnen fluctueren.

Het is goed om je te beseffen dat verschillende partijen gelijke benamingen voor de profielen gebruiken, terwijl ze wel degelijk verschillen in risico. Een neutraal profiel van de ene partij geeft meestal niet hetzelfde risico als een neutraal profiel van een andere partij. Dit maakt vergelijken op risico lastig.

Vergelijken op kosten kan echter wel vrij goed.

Kosten

Kosten bepalen bij beleggen voor het grootste deel je rendement op de langere termijn. Triviaal, zullen de meesten zeggen. Maar het effect van hogere kosten wordt door velen flink onderschat.

“Slechts” 0.1% extra kosten lijkt wellicht niet veel. Maar als je 30 jaar lang belegt met het historisch beursrendement over de afgelopen decennia van 7% per jaar resulteert die 0.1% niet in 30 * 0.1% = 3% minder rendement maar in maar liefst 21% minder rendement ten opzichte van je inleg.

Dit werkt als volgt: Als ik €100.000 gedurende 30 jaar lang beleg met een beursrendement van 7% per jaar, dan heb ik na 30 jaar €761.225. Als ik 0.1% kosten heb maak ik nog 6.9% rendement. Dan heb ik na 30 jaar €740.169. Een verschil in opbrengst van ruim €21.000 op mijn inleg van €100.000 door slechts 0.1% extra kosten! Dat is dus maar liefst 21% minder rendement in plaats van 3% minder rendement ten opzichte van je inleg.

Aanbieders beleggen voor kind

Ik heb een paar van de bekendere aanbieders bekeken. Hierbij heb ik per aanbieder het neutrale beleggingsprofiel dat de aanbieder hanteert als uitgangspunt genomen.

In onderstaande tabel kun je zien hoe de aanbieders verschillen op een aantal belangrijke parameters:

 Lopende kosten [%/jaar]Spreiding aandelenSpreiding obligatiesDividendefficiëntESG
ABN AMRO≧0.426043230JaJa
Meesman0.516043230JaJa
Brand New Day0.6321982497JaOptioneel
Binck≧0.76????
Semmie≧0.96??DeelsJa
Evi4kids>1.13??DeelsDeels
Robeco KIDS1.23-1.5430 tot 401401JaJa

Toelichting op de tabel:

Spreiding aandelen en obligaties: hoe meer aandelen en obligaties een fonds aanhoudt, des te kleiner het risico dat je geraakt wordt door het slecht presteren van losse aandelen of obligaties.

Wanneer een fonds dividendefficiënt is, betekent dit dat het dividendbelasting voor je kan terugvorderen van de belastingdienst. Dit scheelt daarmee in de kosten. Eventuele dividendkosten zitten niet in de linker kolom met kosten verwerkt.

ESG willen zeggen dat het fonds een selectie maakt waar het in belegt op basis van duurzaamheidscriteria. Er kunnen echter wel flinke verschillen zitten tussen fondsen met het ESG label:

Duurzaam beleggen; wat zijn de beste fondsen?

Bij Robeco KIDS staan in de tabel bij de kosten zowel Robeco Plus als Robeco ONE Neutraal vermeld en is bij de spreiding uitgegaan van de neutrale voorbeeldportefeuille van Robeco Plus.

Grootbanken

Via de grootbanken kun je tegenwoordig een kinderrekening openen. ABN AMRO is de goedkoopste partij om dit bij te doen. 

In de post De beste ETF in 2021 ga ik uitgebreid in op welke fondsen je via grootbanken volgens mij het beste kunt kiezen. Dat zijn indexfondsen van Northern Trust.

De kosten komen bij ABN AMRO op 0.42%-0.62% per jaar, afhankelijk van het feit of je er al een betaalrekening hebt of niet.

Meesman

Via de Meesman kinderrekening beleg je bij neutraal beleggen 50% in hun wereldwijd gespreide aandelen indexfonds en 50% in hun wereldwijd gespreide obligatie indexfonds. Deze indexfondsen voldoen aan de 6 eisen die ik aan een goed indexfonds stel.

De rekening is gratis. De lopende kosten bedragen daarnaast 0.5% per jaar, de eenmalige transactiekosten bedragen 0.25%. De in de koers verwerkte transactiekosten voor het wereld aandelen fonds zijn bij Meesman onbekend, maar zitten volgens Meesman typisch rond de 0.01%. Voor het wereld obligatie fonds bedragen ze 0%. De totale lopende kosten bedragen bij een neutraal profiel dus 0.51% per jaar.

Voor een beleggingsrekening voor volwassenen hanteert Meesman bij een eenmalige inleg een minimum van €10.000. Voor de kinderrekeningen zijn minimale eenmalige inleggen welke lager en binnen de schenkingsvrijstelling vallen geen probleem. Je kunt in plaats van of naast een eenmalige inleg ook een maandelijkse inleg van €100 kiezen (en deze (tijdelijk) stopzetten wanneer je dat wilt).

Brand New Day

Brand New Day heeft ook een speciale kinderrekening. Via deze rekening kun je bij hen ook beleggen in goede, breed gespreide indexfondsen. Standaard beleg je met het neutrale profiel in 50% aandelen en 50% obligaties.

De rekening is gratis. Inleggen kost 0.5%. Vervolgens betaal je tussen de 0.59% en 0.70% aan beheerkosten per jaar, afhankelijk van de aangekochte fondsen. Voor het neutrale profiel kom je op 0.59% aan beheerskosten.

De in de koers van de fondsen verwerkte transactiekosten hangen ook af van de aangekochte fondsen en liggen typisch tussen de 0.01% en 0.11%. Voor de fondsen uit het neutrale profiel kom je op 0.04%. Het is alleen niet zo dat er met zekerheid kan worden gesteld dat de genoemde percentages ook daadwerkelijk worden berekend. Dit kan meer of minder zijn. Deze kosten komen bij de beheerskosten, waardoor je in totaal voor het neutrale profiel typisch op 0.63% lopende kosten komt. Zie hier voor hun gedetailleerde kostenoverzicht.

Zie hier voor de  verschillende profielen welke Brand New Day aanbiedt. Daar zie je ook welke rendementen behaald zijn over de afgelopen jaren, na aftrek van kosten.

Ik beleg zelf via Brand New Day voor mijn pensioen. Zie Brand New Day ervaringen voor hoe me dat bevalt en welke fondsen ik gekozen heb. Deze fondsen kun je ook kiezen voor je kind.

Brand New Day hanteert geen minimale inleg.

Binck

Binck beleggen voor kinderen maakt gebruik van hun product Binck Forward. Dat is een vorm van beheerd beleggen.

Ik heb op hun website niet kunnen vinden waarin precies belegd wordt. Ze geven aan wereldwijd gespreid te beleggen in indexfondsen, maar niet in welke.

Binck noemt op hun site jaarlijks terugkerende kosten van 0.76%, bestaande uit 0.50% servicekosten, 0.23% fondskosten en 0.03% valutakosten. Ik heb niet gevonden of hier nog transactiekosten, gemaakt door de onderliggende fondsen en verwerkt in de koers, bijgeteld moeten worden. Daarom geef ik in de tabel aan dat de lopende jaarlijkse kosten ≧0.76% per jaar zijn.

Binck hanteert een minimale inleg van €10.

Semmie

Via Semmie voor kinderen beleg je bij neutraal beleggen 54% in aandelen (waarvan 5.4% in vastgoed), 45.5% in obligaties en 0.5% in cash. Er wordt belegd in op zich goede indexfondsen. De obligaties zijn echter allemaal bedrijfsobligaties, wat ik niet zo’n aantrekkelijke invulling van een obligatiedeel van een portefeuille vind, zie Beleggen in obligaties.

De lopende kosten bedragen 0.96% per jaar. Ik heb niet gevonden of hier nog transactiekosten, gemaakt door de onderliggende fondsen en verwerkt in de koers, bijgeteld moeten worden. Daarom geef ik in de tabel aan dat de lopende jaarlijkse kosten ≧0.96% per jaar zijn.

Er geldt een minimale inleg van €50.

Evi4kids

Via Evi4kids beleg je via het neutrale profiel in het Evi Neutraal fonds. Dat heeft als ISIN code NL0012746986. Op de site van Evi kon ik de documenten van het Evi Neutraal fonds niet vinden. Evi schrijft: In het persoonlijk beleggingsvoorstel van Evi, in Mijn Evi én in de Evi App, vindt u zowel de prospectus als de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) en/of het Essentiele informatiedocument (Eid) van de verschillende fondsen. Op de site van Kempen zijn ze echter wel te vinden: Evi Neutraal.

Volgens het meest recente halfjaarverslag (pag. 40) belegde Evi Neutraal 1% in liquiditeiten, 43% in vastrentende stukken en 55% in aandelen. Er wordt door het fonds zowel in actieve fondsen als in passieve fondsen belegd.

Volgens de website van Evi bedragen voor het neutrale profiel de directe kosten 0.42% per jaar en de indirecte kosten 0.71% per jaar. In totaal komt dit dus op 1.13% aan lopende kosten. Volgens de Afspraken Evi Beheer zitten hier de transactiekosten als gevolg van de spread niet inbegrepen. De omvang van deze transactiekosten kunnen ze volgens henzelf noch vooraf noch achteraf aangeven. Daarom geef ik in de tabel aan dat de lopende jaarlijkse kosten >1.13% per jaar zijn.

De minimale inleg bij Evi4kids is €1.000.

Robeco KIDS

Via Robeco KIDS kun je bij Robeco beleggen voor je kind.

Daarbij kun je kiezen tussen Robeco ONE (beheerd beleggen) of Robeco Plus (zelf beleggen).

Robeco ONE (beheerd beleggen)

Via Robeco ONE kun je inleggen in het Robeco ONE Neutraal fonds. Robeco ONE Neutraal is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in een mix van beleggingscategorieën, zoals aandelenfondsen, obligatiefondsen en cash. Er wordt hoofdzakelijk belegd in Robeco-fondsen.

Volgens Robeco bedragen de jaarlijks terugkerende kosten voor dit fonds 1.54% bij vermogens tot €100.000 (0.70% lopende fondskosten + 0.28% transactiekosten verwerkt in de koers + 0.56% dienstverleningskosten).

Robeco Plus (zelf beleggen)

Voor hun neutrale profiel raadt Robeco 47.5% aandelen, 45% obligaties en 7.5% spaargeld aan.

Aandelen: Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund – EUR G (ISIN: NL0010366407)

Volgens Robeco bedragen de jaarlijks terugkerende kosten voor dit fonds 1.28% (0.66% lopende fondskosten + 0.16% transactiekosten verwerkt in de koers + 0.36% dienstverleningskosten bij vermogens tot €25.000). Daarnaast betaal je eenmalig 0.2% online transactiekosten wanneer je een aan- of verkoop doet.

Dit fonds belegt in slechts 30 tot 40 bedrijven en heeft daarmee een aanzienlijk lagere spreiding dan de aandelenfondsen van bijvoorbeeld Meesman en Brand New Day, welke duizenden bedrijven bevatten.

Obligaties: Robeco Global Total Return Bond Fund FH EUR (ISIN: LU0951484681)

Volgens Robeco bedragen de jaarlijks terugkerende kosten voor dit fonds 1.20% (0.56% lopende fondskosten + 0.28% transactiekosten verwerkt in de koers + 0.36% dienstverleningskosten bij vermogens tot €25.000). Daarnaast betaal je eenmalig 0.2% online transactiekosten wanneer je een aan- of verkoop doet.

Spaargeld: Roparco.

Kosten: 0%.

Goed om te weten: je spaartegoed op Roparco telt mee in de hoogte van je eventuele tegoeden bij de Rabobank die onder het depositogarantiestelsel vallen.

Totale kosten Robeco Plus: de jaarlijks terugkerende kosten zijn bij beleggen in hun neutrale profiel zijn 1.15%, namelijk (47.5% * 1.28%) + (45% * 1.20%) .

Robeco hanteert geen minimale inleg.

Sparen voor je kind

Veel ouders willen graag sparen voor hun kind. Dan kan de DELA spaarverzekering met 2% vaste rente ook aantrekkelijk zijn.

DELA spaarverzekering: 2% rente aantrekkelijk?

Conclusies

 • Je kunt tegenwoordig heel eenvoudig breed gespreid en tegen relatief lage kosten beleggen voor je kind. Je moet hierbij wel goed kijken welke aanbieder je kiest.
 • ABN AMRO is de goedkoopste optie.
 • De Meesman kinderrekening en de Brand New Day kinderrekening vallen mij bij de bekeken aanbieders positief op door transparantie in combinatie met de lage kosten en een goede spreiding.
 • Wanneer je de beleggingsrekening op naam van je kind zet, kun je via die rekening belastingvrij schenken aan je kind
 • De jaarlijks terugkerende kosten, welke veel invloed hebben op je uiteindelijke opbrengst, verschillen voor het aanhouden van neutrale beleggingen voor je kind tot meer dan een factor 3 tussen de vergeleken partijen. Ze lopen bij de bekeken aanbieders uiteen van 0.42% (ABN AMRO ZBB kinderrekening) tot 1.54% (Robeco KIDS).

Beleg jij voor je kind? Zo ja, waar doe je dat en hoe bevalt je dat?

 

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik het beste beleggen voor mijn kind?

De ABN AMRO kinderrekening is de goedkoopste partij uit het vergelijk waar je zeer eenvoudig in uitstekende, breed gespreide indexfondsen kunt beleggen. Indexbeleggen is op de langere termijn meestal de beste manier om te beleggen.

Waar moet ik op letten?

Inleg op een rekening op naam van het kind wordt aangemerkt als schenking. Inleg blijft meetellen in box 3 van de ouder(s) totdat het kind 18 jaar is.

Als ik wil sparen voor mijn kind, waar vind ik dan de hoogste rente?

Dat wisselt, maar de DELA spaarverzekering is met 2% vaste rente meestal relatief aantrekkelijk.

Wil jij het FOB huishoudboekje 2021 kado? En een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt? Ik stuur geen spam, opzeggen kan altijd en ik geef je e-mailadres nooit door aan derden.

12506 andere abonnees houden je gezelschap!

Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat mailadres is al ingeschreven
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.
Ik kom ook financieel interessante acties en aanbiedingen tegen waar ik op dat moment geen blogpost over schrijf. Ik kan je daar dan wel op wijzen via een mailtje. Je kunt je hiervoor apart inschrijven:
Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.

Ik ben geen professioneel adviseur. Je blijft zelf verantwoordelijk voor enige schade geleden door opvolgen van advies of navolgen van informatie op deze site. De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en louter informatief en educatief bedoeld. Let op: Beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Zie ook de disclaimer. Soms krijg ik een vergoeding als je een transactie doet via een link op deze site. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

Auteur: Mr FOB


Een reactie plaatsen

Leuk als je reageert! Reacties met als doel iets te leren van anderen of om anderen te helpen, nadat je het hele artikel en alle andere reacties gelezen hebt, zien we hier het liefst! Je reactie wordt goedgekeurd en verwerkt volgens mijn privacybeleid. Door je reactie te versturen ga je hiermee akkoord.

74 gedachten over “Beleggen voor je kind: keuzetips

 • Jarno

  Bedankt! voor deze analyse. Deze stond nog op mijn to do lijstje. Ik was zover dat ik van DeGiro had terug gekregen dat ze geen rekening konden openen op de naam van het kind en niet wisten te vertellen wanneer en\of dit zou komen.

  Vanwege de langere looptijd die mijn kinderen nog voor zich hebben, wilde ik voor een hoger risicoprofiel kiezen. Maar dat is natuurlijk persoonlijk.

  Voor de studie\rijlessen hebben we gekozen voor de zilvervloot rekening (bij SNS) met de huidige spaarrente misschien niet ideaal, maar doordat de eindtijd redelijk vast ligt, kan je niet goed doorschuiven in de tijd en dat maakt aandelen meer risicovol.

 • Jacques

  Dag MrFOB, ik was 1 van de personen die hier een paar maanden terug (ook) naar gevraagd had. Het is een mooie uiteenzetting geworden, mijn dank daarvoor. Tot 2 jaar geleden kon men bij DEGIRO ook een kind rekening openen echter heb ik dat toen verzaakt te doen en tegenwoordig bieden ze dit niet meer aan vanwege “De implemententie van het nieuwe registratieproces is noodzakelijk in het kader van de anti-witwas- en terrorismefinanciering wetgeving (Wwft). Echter is dit proces dermate complex dat DEGIRO op dit moment helaas nog niet kan aangeven wanneer wij dit type accounts weer kunnen aanbieden.”
  Uiteindelijk ben ik voor de optie gegaan om per kind een extra DEGIRO rekening te openen op m’n eigen naam. Afhankelijk van hoeveel geld er staat wanneer mijn kinderen 18 jarige leeftijd bereiken zal dit in meerdere jaren kunnen worden geschonken.
  Daarnaast hoop ik toch wel tussen nu en 5 jaar dat DEGIRO ook weer een kindrekening mogelijkheid bied.
  En terwijl ik dit typ, zie ik een privé link in m’n inbox verschijnen naar dit artikel van u, attend.

 • Bob

  Ha FOB, interessante post. Echter vraag ik me af of jouw eerste alinea klopt. Ik heb een paar jaar geleden een rekening voor mijn kinderen bij DeGiro geopend. Ze zijn zelf rekeninghouder, en ik ben mederekeninghouder.

  Er zijn wel wat restricties. Zo kan het accounttype enkel ‘Basic’ zijn en kan niet gehandeld worden in (uit mijn hoofd) opties, futures e.d.

   • Dennis

    Hallo Mr. FOB, weer bedankt voor het artikel! Mijn dochtertje is 6 jaar oud en ik heb gewoon op haar naam een rekening bij Degiro geopend september 2018. Daarvoor heb als mederekening houder mijn handtekening eronder gezet. Dit jaar was een goed jaar met tot nu toe 40% rendement maar dat was ook niet zo moeilijk dit jaar. We zullen zien wat het volgend jaar brengt :). Het geld wat ik er maandelijks op stort geef ik op als schenking elk jaar.

    • Arda

     Tot oktober 2018 kon je nog een rekening openen bij DeGiro maar daarna niet meer. Ik heb het recent nagevraagd en toen kreeg ik als reactie dat het begin 2020 weer mogelijk wordt!

   • Ron

    In oktober heb ik bij deGiro nagevraagd of en wanneer ik een rekening op naam van mijn dochter bij hen kan openen. De reactie van hen was als volgt: “Normaliter is het mogelijk bij DeGiro om een account te openen op naam van een minderjarige, als gevolg van het anders inrichten van het openingsproces hiervoor is dit echter tijdelijk stopgezet. Helaas heeft dit enige vertraging opgelopen en is op dit moment de verwachting dat dit ergens in het eerste kwartaal van 2020 weer mogelijk zou moeten zijn.”

    Ik heb nog heel even geduld en open anders een rekening bij Meesman. Die laatste lijkt mij erg interessant, zeer grote spreiding, automatisch herbeleggen en geen dividendbelasting.

  • Peter Bergmans

   Interessant stuk!
   Ik was even benieuwd waarom je veelal rekent met 7% rendement over een periode van 30 jaar (bv in je stukje ‘Kosten’). Ik begrijp dat het afgelopen decennium er een dergelijk mooi rendement is behaald, maar als je verder terugkijkt (bv 30jr) ligt het rendement veel lager toch? Of zie ik iets over het hoofd?

   • Mr FOB Bericht auteur

    Nee hoor, dat ligt al decennia zo hoog. Gecorrigeerd voor inflatie komt het gemiddelde rendement van de grote index S&P500 in de periode 1927-2017 op 7% per jaar. Let wel, er zijn periodes van meerdere jaren dat je geen of zelfs negatief rendement maakt. Maar op de lange termijn kom je tot nu toe op 7% per jaar na inflatie (10% voor inflatie). Zie bijvoorbeeld de figuur van de S&P500 in deze post

    • Christiaan

     Interessant stuk. Wij hebben het nu op mijn naam staan bij Fitvermogen en maken daar 50 euro per maand naar over. Het wordt dan automatisch verdeeld over drie fondsen die zij in beheer hebben, mixfund 3,4 en 5. Deze heb je niet opgenomen in je onderzoek. Wat denk jij ervan?

     • Mr FOB Bericht auteur

      Ik heb Fitvermogen niet bekeken, dus ik denk daar op dit moment niet zoveel van. Even vluchtig naar de TER van een van de mixfondsen gekeken, welke op 0.75% per jaar zit. De goedkoopste optie uit het lijstje zal het dus niet worden wanneer ik hen toe zou voegen.

 • Roel

  Dag MrFob,
  Goed artikel, dank daarvoor. Ik was toevallig bezig met een vergelijkend warenonderzoek en dit helpt enorm. Wat ik me nog afvroeg in de vergelijking is of er een verschil is in risico met betrekking tot depositogarantiestelsel. Misschien nog specifieker: aangezien ik persoonlijk voor het bezoek aan het blog nog nooit gehoord had van Meesman; is het geïnvesteerde geld daar net zo veilig als zeg bij Robeco of Brand New Day?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Alle brokers en banken moeten het belegd vermogen van hun klanten scheiden van het eigen vermogen. Daardoor kun je als belegger normaal gesproken nog steeds bij je beleggingen komen, mocht je broker of bank failliet gaan.

   De AFM controleert of beleggingsondernemingen en banken voldoen aan de vermogensscheidingsregels. Als een beleggingsonderneming of bank zich niet aan de regels van vermogensscheiding heeft gehouden, dan kan het beleggerscompensatiestelsel gelden.

   In dat geval kun je maximaal €20.000 per persoon gecompenseerd krijgen via het beleggerscompensatiestelsel.

 • Jack

  Interessante materie waar ik me voorheen ook al eens in verdiepte. Eén punt van aandacht voor mij blijft toch wie er de controle heeft over de rekening, wanneer het kind 18 jaar oud wordt. Qua schenkbelasting etc is het ‘handig’ om nu al de rekening op naam van het kind te zetten, echter kan ik me voorstellen dat je toch supervisie wilt houden op hun 18e, omdat je simpelweg niet kunt voorspellen wat er tegen die tijd speelt. Zou het een optie zijn, om vlak voor dat moment alsnog een deel terug te schuiven op naam van de ouders, zodat het risico op ‘verkwisting’ te beperken valt?

   • Jos

    Je kan voorwaardelijk schenken.
    Als je in de voorwaarden opneemt dat het geld nuttig besteed moet worden (bijvoorbeeld aan studie of aankoop huis) dan kun je de schenking terughalen als er niet aan de voorwaarden voldaan wordt. Je moet de voorwaardelijke schenking op papier vastleggen en zowel schenker als ontvanger moeten onderteken. Aangezien je als ouder tevens namens je minderjarige kind kan tekenen is dit een contract waar je zelf 2 x tekent als schenker en namens kind. Het beste is om dit bij notaris vast te leggen, maar daar zitten uiteraard kosten aan vast.
    In praktijk kan het natuurlijk wel zo zijn dat als je kind het geld op zijn 18e meteen verbrast het lastig is om het terug te vorderen.

 • Daniel

  Ha Mr. Fob,
  Ik ben hier recent ook mee bezig en had het volgende idee:
  – we openen één rekening voor onszelf bijv. bij degiro
  – dit wordt dan een soort fonds waarin we voor al onze kinderen inleggen en gaan beleggen (bijv. VWRL)
  – op het moment dat we het nodig vinden (bijv. vanaf het moment dat ze gaan studeren) kunnen we onze kinderen dan een maandelijkse toelage geven met als maximum het bedrag dat belastingvrij geschonken kan worden.
  – eenmalig (bijv. als ze een huis kopen) kunnen we een groter bedrag belastingvrij schenken.
  – wat betreft vermogensbelasting, dit kunnen we dan of zelf betalen, of we halen dat van de beleggingsrekening af (tot 18 jaar maakt het toch niet zoveel uit)
  – op = op, waarbij we de toelage uiteraard zo uitrekenen en zo lang uitkeren dat alle kinderen evenveel krijgen.

  Ben benieuwd hoe je tegen zo’n constructie aankijkt!

   • Bob

    Hi MrFOB,
    Mooie analyse, dank. Wat ik mij afvroeg, als je maandelijks inlegt bij Meesman en Brand New Day, komen je jaarlijkse kosten dan niet veel hoger uit vanwege de kosten die je maakt per transactie? En is de vergelijking dan ook nog zo gunstig t.o.v. de aanbieders die dit niet vragen (los even van andere factoren die van belang zijn zoals spreiding)?

    • Mr FOB Bericht auteur

     Nee, want je totale transactiekosten zijn uitsluitend afhankelijk van de totale hoeveelheid geld die je inlegt en niet van of je dat in stapjes of in een keer inlegt.

     • Bob

      Hi MrFOB,
      Ik heb de vraag verkeerd geformuleerd. Wat ik bedoelde, of door de inlegkosten, de totale kosten niet veel hoger worden t.o.v. de concurrentie die geen transactiekosten rekenen.

     • Mr FOB Bericht auteur

      Eenmalige transactiekosten hebben vrijwel geen invloed op je beleggingsresultaat op langere termijn. Jaarlijks terugkerende kosten daarentegen wel.

  • Bart

   Interessant Daniel, is zat zelf ook aan deze constructie te denken. Ik heb nu een persoonlijke account bij DeGiro, maar ik kan nergens vinden of ik er ook aparte ‘potjes’ of portefeuilles zou kunnen maken. Dus éen voor kind 1 en éen voor kind 2. Niet dat de inleg ongelijk zou zijn, maar omdat het makkelijker is de pot te ‘beheren’. Zou dat mogelijk zijn?

 • Ronny

  Weer een prima stuk!

  1 vraag die ik nog heb! Op het moment dat je op je eigen naam (niet je kind) een rekening bij DeGiro opent, hoe kun je die dan overdragen als het kind 18 is (of later indien gewenst)? Lijkt me namelijk niet wenselijk om alles te moeten verkopen om het geldelijk te kunnen overdagen.

  Ronny

   • Jos

    Die vraag had ik al eens gesteld bij DeGiro en dit was het antwoord:
    Hartelijk dank voor uw e-mail.
    U kunt enkel handelen op een account dat op uw eigen naam staat. Wilt u handelen voor uw dochter dan zult u een en/of account moeten maken.
    Het overzetten van stukken kan enkel naar een account met dezelfde accounthouder. Een account kan niet naar een ander persoon worden overgedragen.
    Een andere optie is een rekening met haar openen op haar naam en haar aan de hand van uw advies laten beleggen.
    Als u verder nog vragen heeft dan vernemen wij dat graag.

 • Mark

  Wat ik ook interessant zou vinden is wat de minimale aankoop is, als je bijvoorbeeld 25 euro per maand zou sparen en bij deGiro zou investeren in VWRL dan kun je met de huidige koers maar 1x per 4 maanden een aandeel kopen. Bij bijvoorbeeld Peaks zou je per maand gewoon 25 euro kunnen aankopen. Bij welke van deze onderzochte bedrijven is er geen minimaal aankoop per aandeel?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Ik weet dat je bij Meesman en Brand New Day ook fracties van fondsen kunt aankopen. Daar kun je dus elk willekeurig bedrag ook echt beleggen, als het maar boven de minimale inleg is. Van de overige partijen weet ik het niet.

  • Toine

   Studiekosten/levensonderhoud mag je gewoon betalen als ouders zonder schenkbelasting. Als je daarvoor spaart, bespaar je dus niets door het op naam van je kind te zetten (en loop je wel het risico dat die het voor zichzelf opeist met 18 jaar).

 • Arda

  Ik wilde eigenlijk via DeGiro beleggen op naam van mijn dochter maar dat kon toen ze geboren werd net niet meer (een maand daarvoor nog wel en ik heb me recent laten vertellen dat het vanaf begin 2020 wel weer kan!). Daarom ben ik toen voor een kinderrekening bij Brand New Day gekozen. Bevalt me tot nu toe goed. Ik heb er ook mijn eigen pensioenrekening en heb mooi overzicht over beide rekeningen.

  Daarnaast beleg ik trouwens ook via DeGiro voor m’n dochter, maar gewoon op m’n eigen rekening omdat dat geld wel voor haar gereserveerd is maar ik er zelf controle over wil houden.

 • Noor

  Leuk stuk! Ik ben alleenstaand, heb een jonge dochter en heb een 2 rekeningen voor d’r lopen op mijn naam. Overigens ben ik van plan later haar studiekosten en eventueel kamerhuur en/of rijlessen, vanuit mijn rekening te betalen. Voor extra leefgeld mag ze zelf werken of kan ze een studiebeurs (als die er dan nog is) gebruiken.
  Ik stort maandelijks € 40,- op een DEGIRO account.. Tot voor kort kocht ik hier iedere 2 maanden een aandeel VWRL mee. In 2020 zal ik mijn inleg een beetje moeten gaan verhogen vrees is.
  Daarnaast heb ik een RABO doelspaarrekening tot haar 18e verjaardag lopen. Hier stort ik maandelijks ook € 40,- in. De middelrente die hierop zit is nu 1,4%. Hopelijk gaat de komende jaren de rente omhoog, zodat de nieuwe inleggen een hoger rentepercentage gaan krijgen. Mocht dit niet zo zijn, dan denk ik erover om voor haar 8e verjaardag een Zilvervloot rekening te openen. Deze moet minimaal 10 jaar lopen om de bonusrente te ontvangen. Dus die houd ik als alternatief achter de hand.

 • Gerben

  Mooi overzicht, bedankt! Waar heb je kunnen vinden in welke fondsen Semmie belegd? Ik kan namelijk niks vinden op hun site. Behalve dat het bij Binck is ondergebracht.

  • Mr FOB Bericht auteur

   Doelbeleggen heeft volgens hun kostenoverzicht in het eerste jaar typisch 1.13% aan kosten en in daaropvolgende jaren 0.98% per jaar. Ze beleggen passief in indexfondsen, waarvan sommige dividendefficiënt zijn.

   Ik zou ze daarmee in de onderste helft van het rijtje plaatsen.

 • Martijn

  Ik heb voor mijn kinderen Binck Fundcoach op hun naam (dus niet de kinderrekening!). Dat was in december 2018 in ieder geval geen enkel probleem. Binck Fundcoach is veel goedkoper dan de kinderrekening.

  Wat betreft risicoprofiel: de beleggingshorizon van mijn kinderen is minimaal 15 jaar en waarschijnlijk nog veel langer (als ik ze de principes van FO leer :-)). De kans dat aandelen het beter doen dan obligaties is dan ongeveer 90% of nog hoger. Daarom is hun profiel zo offensief mogelijk.

 • Annet

  Ik heb ook gevraagd om dit onderwerp. En kwam er tussentijd achter dat een rekening op kindnaam bij GIRO niet kon. Ik ben toen gegaan voor Meesman met een en/of rekening (kind/ouder in dit geval). Met dank aan FOB. Dat bevalt goed.
  Daarnaast zocht ik toen naar een goede oplossing voor gespaard geld t.b.v studie op de korte termijn. Zo’n 10.000 euro bedoeld voor collegegeld vanaf studiejaar 2019-2020 voor één kind. En helaas was dit geld dat boven de vermogensheffing viel. Oftewel: liever op een andere manier benutten. .
  Ik heb gekozen voor Crowdfunding via Collin, investeren in het MKB. Het geld is aan het werk. En elk jaar komt er geld vrij om het collegegeld te betalen (ruim 2.000 euro per jaar). Ook daar zijn we tevreden over. Tot nu toe werkt het prima. Maar ook hier geen garanties voor de toekomst.

  • Mr FOB Bericht auteur

   Per kind tussen de 18 en 40 jaar mag de schenking eenmalig verhoogd worden tot €26.457. Bij aankoop van een huis of bij het volgen van een dure studie kan dit bedrag eenmalig nog verder verhoogd worden.

 • Richard

  Wij beleggen al een jaar of zes voor onze kinderen bij Meesman. Het openen van de rekening en instellen van de maandelijkse inleg is heel eenvoudig. Eenmaal ingesteld hoef je er niet meer naar om te kijken en gaat de opbouw ‘vanzelf’. Na 6 jaar is de waarde van de beleggingen goed opgelopen tov de inleg. Het rendement hangt uiteraard af van het gekozen risicoprofiel en de resultaten op de beurs. Wij kunnen ons een releatief lange belegging horizon permiteren en dus een relatief groot percentage van de inleg beleggen.

 • Marieke

  Dochter wordt 18 in 2020 (zoon 15)
  Dus een beetje laat, maar nooit te laat om te starten.

  Tijdens de studie van beide willen we sparen/beleggen voor ondersteuning aankoop huis.
  Studie (in 2021) moeten ze zoveel mogelijk zelf financieren met een beetje hulp.

  Even eerste kwartaal 2020 de Giro afwachten en anders BND rekening openen. Mix VWRL en SUSW

 • Jeff

  Dag MrFOB,

  Hartelijk voor dit overzicht! Enorm helpend! Ook ik ben al een geruime tijd aan het bekijken/lezen wat we gaan doen. Nu sparen we voor onze zoon op een reguliere kinderspaarrekening en dat zet met deze rente percentages niet echt veel zode aan de dijk.
  Ik neigde al naar BND en door uw artikel eigenlijk nog meer.
  Nu rust mij nog één vraag; Ik ben benieuwd wel risico profiel er over het gemeen genomen wordt en is het slim om Lifecycle beleggen optie aan of juist uit te zetten? Om het maximale rendement te behalen?

  Alvast hartelijk dank,

  • Mr FOB Bericht auteur

   De keuze voor een bepaald risicoprofiel en wel/geen lifecyclebeleggen (wat in feite ook een keuze voor een bepaald risico is) is een heel persoonlijke. Die keuze heeft alles met je persoonlijke risicotolerantie te maken.
   Over het algemeen geldt bij wereldwijd gespreid buy-and-hold beleggen in indexfondsen met lage kosten: hoe meer risico je neemt, des te hoger het rendement op de lange termijn en des te hoger de fluctuaties op korte termijn.

 • Thomas

  Door jouw post maar eens de moeite genomen om mijn vrouw te overtuigen van het belang van beleggen met het spaargeld van de kinderen. Mijn vrouw is een 1000% zekerheidszoeker, dus houdt absoluut niet van beleggen.

  Ik heb haar uiteindelijk weten te overtuigen:
  1. Door aan te geven dat sparen 1000% zekerheid geeft op een verlies ter hoogte van de inflatie
  2. Door vertrouwen te vragen 🙂

  De keuze is (natuurlijk) op Meesman gevallen (bedankt voor de vergelijking Mr. FOB!). Lage kosten en groot gemak! Ze willen graag minimaal € 10.000 op een beleggingsrekening of € 100 / maand inleg om naar die € 10.000 te werken (speciaal nog even telefonisch contact voor gezocht).

  Mijn kinderen zijn 5 en 8, dus voorlopig kies ik voor 100% aandelen = maximale groeiportefeuille. Over 10 jaar (wanneer de oudste het nodig zou hebben), schiet ik bij lagere koersen het gewenste budget voor vanuit mijn spaargeld/inkomen. Dat geeft een buffer om “goed” te kunnen verkopen (voor zover je dat kunt bepalen).

 • mouset

  Allereerst dank voor deze topsite en goede artikelen! Voor mijn kinderen wil ik hetzelfde doen, maar twijfel nog waarin te stappen. Ik vroeg mij af of je ook gekeken had naar Norther Trust Fund met combinatie 85%/15% World/Emerging. Beschikbaar bij de grootbanken waarbij ABN volgens mij de laagste kosten hanteert. Zou die strategie niet beter zijn? Ben benieuwd en alvast bedankt voor je reactie!

 • Tom

  Beleggen voor je kind is extra leuk, omdat het nog zo lekker lang kan renderen. Wel heb ik het idee dat bij beleggen voor je kind duurzaamheid vaak een grote rol speelt. Je wil natuurlijk ook nog een leefbare planeet voor je kind. Het zou mooi zijn als dit zich dubbel uitbetaalt!

 • Martin

  Beste mr. FOB,
  Ik kon dit niet onder de post over dividend lekkage kwijt, dus daarom hier de volgende vraag. Ik overweeg te beleggen in een ETF met focus op hoog dividend uitkerende aandelen (met herinvestering); onveranderd wereldwijde spreiding van belang. Ik twijfel tussen een ETF van VanEck (NL0011683594, 0.38% lopende kosten, fysieke replicatie, 100 posities in geselecteerde bedrijven, domicille NL (geen dividend lekkage)) of Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (IE00B8GKDB10, kosten 0.29%, 1600 posities, domicile USA, fysieke replicatie). Qua eigenschappen spreekt Vanguard me uiteraard meer aan; op de lange termijn interesseert het valuta risico mij minder. Echter: als ik in een hig div etf investeer wordt dividendlekkage des te relevanter. Ik vind het lastig te achterhalen of en zo ja hoe veel dividend lekkage er bij deze Vanguard ETF optreed. Kunt u mij op weg helpen?
  Dank en groeten, Martin

 • Sander

  Goedemorgen,

  Heb net een rekening bij de Giro geopend en wil gaan beleggen voor onze kinderen.

  Is bijgaande etf een optie:

  VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

  Of is het beter om gewoon vwrl en BBZB aan te kopen.

  Met vriendelijke groet

 • Peter

  Brandnewday belegt je geld gewoon in andere fondsen maar dat verhoogt wel hun kosten.
  Voordeliger is om een kindbeleggersrekening te openen bij de ABNAMRO en te beleggen in een fonds zonder transactiekosten met lage jaarlijkse beheerkosten.
  Mogelijk heb je wel 0,2% portefeuillekosten per jaar, maar dan nog steeds is het goedkoper dan brandnewday.

 • Floor

  Bedankt voor dit artikel! Dit helpt me een eind op weg. Ik heb echter nog wel 1 prangende vraag die ik beantwoord moet zien te krijgen voor ik de beslissing neem of ik wil gaan beleggen voor mijn kinderen, hopelijk kan iemand hier me helpen?

  Mijn kinderen zijn nu 9 en 10 jaar oud. Sinds hun geboorte sparen we €30,- per maand voor ieder. We hebben nog geen duidelijk doel voor ogen voor dat spaargeld, maar ergens rond hun 18de kunnen ze het vast en zeker goed gebruiken voor rijles/uitzet/wereldreis of iets anders. Ik heb dus nog een jaar of 7-9. Ik wil het geld zelf blijven beheren, ik beslis waar ze het wel/niet voor mogen gebruiken.

  Mijn vraag: Hoe gaat het tegen het behalen van het doel, op welke manier beëindig je de belegging? Wat nou als er net een financiële crisis is op het moment dat ik het geld zou willen opnemen? Ik kan niet echt timen wanneer mijn zoon zijn rijbewijs wil halen vrees ik, dus is dat gewoon een risico wat ik moet nemen? Of is dat reden het geld dus niet te beleggen?
  Bedankt! ✌🏻

  • Mr FOB Bericht auteur

   Beleggen in aandelen zou ik alleen doen met geld dat ik minimaal 10 jaar kan missen. Anders zou ik voor mijn gevoel teveel risico lopen te moeten verkopen tijdens een flinke dip, waardoor alle winst weg kan zijn en er zelfs verlies kan optreden. Geld dat ik binnen 10 jaar nodig heb en dat ik maandelijks inleg zou ik via een spaarrekening verzamelen en vervolgens jaarlijks in een spaardeposito stoppen.

 • Bankspaarder

  Recent nagevraagd bij Meesman wat de minimale bedragen zijn die je in moet leggen op een kinderrekening en kreeg dit als reactie:
  – Wanneer u eenmalig een storting doet is de minimum inleg €10.000. Als uitzondering voor kinderrekeningen mag dit bedrag gesplitst worden in twee stortingen van €5.000 verspreid over twee jaar zodat u binnen de jaarlijkse schenkingsvrijstelling blijft.
  – Wanneer u maandelijks wilt beleggen, is het minimum €100 per maand.
  – Een combinatie van maandelijks en eenmalig: het minimum is dan €100 per maand en daarnaast kunt u een losse storting doen, deze mag dan minder dan €10.000 zijn.

  Dit lijkt toch echt (helaas) anders te zijn zoals je hierboven vermeldt. Vervelend vind ik want zowel 100,- per maand als 10K per kind is hoger dan wat ik in gedachten had. Ik vraag mij overigens af of je als rekeninghouder problemen krijgt indien je minder eenmalig inlegt. Maw handhaven ze dit ja of nee..

 • Maarten

  Het depositogarantiestelsel dekt tot max. 100.000,- per bankvergunning.
  Stel ik heb al een rekening bij BND en open ook 2 beleggingsrekeningen voor mijn kinderen. Worden dan de saldo’s van de 3 bij elkaar opgeteld bij een evt. faillisement van de bank, of is per persoon/rekening tot max. 100.000,- gedekt?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Belegd geld valt niet onder het depositogarantiestelsel, maar onder het beleggerscompensatiestelsel. Als de belegginsgrekening op naam van het kind staat, komt het kind in aanmerking voor de regeling. Niet belegd cash geld op een rekening op naam van een kind komt wel in aanmerking voor het depositogarantiestelsel.

 • Matthijs

  Bedankt voor het artikel, goed startpunt. Wat ik me afvraag: als ik het goed begrijp komen de lopende kosten vooral voort uit de standaard fondsen uit eigen huis die de verschillende partijen aanbieden bij de kinderrekening. Maar waarom niet een beleggingsrekening openen op naam van het kind en vervolgens zelf ETFs (bijv) aanschaffen? Dit kan misschien niet bij Degiro maar wel bij een aantal banken, en als ik deze post https://www.financieelonafhankelijkblog.nl/degiro-kosten/ goed begrijp zouden de lopende kosten daarvan voor bijvoorbeeld ING dan alsnog lager kunnen uitkomen dan de Meesman kinderrekening, en met meer flexibiliteit. Mis ik iets?

   • Matthijs

    Bedankt voor die recentere vergelijking, erg nuttig. Ook na lezen van die post kom ik op hetzelfde uit. Namelijk dat een rekening openen voor het kind bij een van de grootbanken (dit is meestal gratis als je daar zelf al een bankrekening hebt), en vervolgens zelf voor het kind beleggen, op lagere lopende kosten uitkomt dan de tabel op deze pagina (=keuzetips voor beleggen kind pagina). Dus bijv. 0.42% voor NT via ABN versus de 0.51% voor Meesman aangehaald op deze pagina.

 • Pauli

  Beste FOB,

  Ik zie dat je een machtiging van de kantonrechter nodig hebt. Bij ABN Amro staat dit “Wij zullen u vragen of u een machtiging van de kantonrechter heeft. Maar wij zullen dit niet controleren”.
  Wij willen beleggen voor twee nichtjes uit hetzelfde gezin. In verband met belastingvrij schenken, waarbij we voor elk kind het maximaal mogelijke bedrag willen schenken, dient dit op naam van het kind te gebeuren.
  Dit heeft sowieso onze voorkeur.
  Wanneer we een machtiging van de kantonrechter nodig hebben, kunt u me aangeven hoe dit werkt?

  Dank, en ook dank voor uw site die zo waardevol is.

  Groet,
  Pauli