Brand New Day ervaringen 59


Ik beleg al jaren via Brand New Day. Lees hier wat mijn Brand New Day ervaringen zijn.Via Brand New Day bouw ik sinds een aantal jaren vrijwillig een aanvullend pensioen op. Ik heb via dit pensioenbeleggen tot 3x meer opbrengst dan via gewoon beleggen in dezelfde fondsen. Ik leg uit hoe dit werkt en wat mijn Brand New Day ervaringen zijn.

Samenvatting

Ik bouw vrijwillig extra pensioen op. Pensioenbeleggen zie ik als een zeer aantrekkelijke manier om een veiligheidsmarge op te bouwen.

Als je net als ik eerder dan je pensioengerechtigde leeftijd wilt stoppen met werken, dan vind ik het verstandig een veiligheidsmarge in te bouwen om te voorkomen dat je onverhoopt weer terug aan het werk zou moeten. Dat geldt wat mij betreft in het bijzonder voor het moment waarop je wat ouder bent. Ik verwacht dat dan nog weer aan het werk moeten extra lastig en zwaar zal zijn. Een extra veiligheidsmarge welke beschikbaar komt vanaf AOW leeftijd vind ik daarom aantrekkelijk.

Ik doe dit pensioenbeleggen in een paar indexfondsen van mijn favoriete indexfondshuis Vanguard. Mocht beleggen in indexfondsen nog onbekend terrein voor je zijn, lees dan eerst de post Beleggen voor beginners.

Ik beleg in die indexfondsen via Brand New Day. Inleggen gebeurt na overboeken automatisch en ik heb vrijwel geen last van dividendlekkage.

Het gaat mij bij pensioenbeleggen overigens niet alleen om de extra veiligheidsmarge. Door de fiscale voordelen genereer ik met mijn pensioenbeleggingen tot 3x zoveel opbrengst dan via gewoon beleggen in dezelfde fondsen. Hoe dit werkt leg ik zometeen uit.

Brand New Day ervaringen

Brand New Day bevalt me tot nu toe prima.

Zij bieden indexfondsen aan die voldoen aan de 6 eisen, welke ik stel aan een goed indexfonds.

Bij Brand New Day kun je fracties van indexfondsen aankopen. Dat kan zowel bij hun pensioenbeleggen als bij hun gewoon beleggen. Dat vind ik handig.

Stel je wilt €200 beleggen in een indexfonds en dat indexfonds kost op dat moment €73. Bij Brand New Day kun je dan €200/€73 = 2.74 posities in dat indexfonds aanschaffen. Dat kan niet via gewone brokers zoals DeGiro of Lynx.

Daarnaast vind ik het handig dat ze voor hun BND Wereld Indexfonds Unhedged, welke ik aanhoud, de dividendbelasting automatisch vrijwel in zijn geheel terugvorderen, zie hier. Dat levert ongeveer 0.5% kostenbesparing op ten opzichte van niet terugvorderen.

Ik vind Brand New Day transparant in hun kostenstructuur.

Ook vind ik dat Brand New Day een duidelijk dashboard heeft waarin ik mijn beleggingen kan vinden en de rendementen kan volgen.

Tot slot heb ik Brand New Day geregeld een vraag gesteld, waar ik telkens binnen een dag een duidelijk antwoord op gekregen heb. Dit geldt ook voor inhoudelijk complexere vragen.

Brand New Day pensioenbeleggen: de voordelen en nadelen

Ik heb in een eerdere post de voor- en nadelen van pensioenbeleggen uiteengezet. Hieronder zet ik ze nogmaals op een rijtje:

1) Voordeel: Je legt bij pensioenbeleggen in vanuit je bruto inkomen

Daardoor kun je tot 52% meer beleggen dan wanneer je nu je bruto inkomen als netto loon laat uitkeren en zelf belegt. Hoeveel meer je kunt beleggen hangt af van de belastingschijf waar de top van je inkomen in valt. Je mag je inleg namelijk van de te betalen belasting in het jaar van inleg aftrekken.

In 2017 viel van de Nederlanders met inkomen uit loon 17% in de laagste belastingtarief, 74% in de middelste belastingschijf en 9% in de hoogste belastingschijf (bron). Ik verwacht dat deze cijfers voor 2019 vergelijkbaar zijn met die van 2017. In 2019 is de inkomstenbelasting in de middelste belastingschijf 38.1%. De belastingaftrek is dus voor het overgrote deel van de Nederlanders in loondienst 38.1%.

Dat bruto inkomen rendeert eerst voor je, voordat je er tijdens de uitkeringsfase pas belasting over moet betalen. En die belasting is meestal flink lager dan nu over je inkomen:

2) Voordeel: Lagere belasting tijdens uitkeringsfase

Zodra je met pensioen gaat en het via pensioensparen opgebouwde vermogen als pensioeninkomen gaat laten uitkeren, betaal je belasting. Je valt dan in de belastingschijven voor AOW gerechtigden. Van de Nederlandse pensioengerechtigden heeft 80% een pensioeninkomen lager dan €34.301 en betaalt daarmee 20.2% belasting.

inkomensverdeling

Voor het overgrote deel van de Nederlanders is het belastingvoordeel van pensioenbeleggen dus 20%. Dit is nog zonder het belastingvoordeel op basis van vermogensrendementsheffing:

3)  Voordeel: Je betaalt bij pensioenbeleggen geen vermogensrendementsheffing tijdens de opbouwfase en de uitkeringsfase

Als je vermogensrendementsheffing moet betalen,  dan is dat vanaf 2019 tussen de 0.58 en 1.69% per jaar. In de post Vermogensbelasting 2019 & 6 tips ga ik hier op in.

Die vermogensrendementsheffing ben je kwijt als je zelf belegt, maar hoef je niet te betalen als je aan pensioenbeleggen doet. Dat scheelt heel veel door het rente op rente effect. Zie verderop in deze post bij de voorbeeldberekening hoe dit doorwerkt.

4) Geen voor- of nadeel: de lopende kosten voor pensioenbeleggen en gewoon beleggen via Brand New Day zijn identiek

Bij Brand New Day zijn de lopende kosten voor pensioenbeleggen en gewoon beleggen identiek.

Er is wel een verschil in de eenmalige kosten. Het openen van een gewone beleggingsrekening is kosteloos, daar waar het openen van een pensioenrekening eenmalig €45 kost. Op de lange termijn is een dergelijk verschil in eenmalige kosten vrijwel verwaarloosbaar.

Ik hou mijn gewone beleggingen overigens niet aan via Brand New Day, maar via DeGiro. Ook kun je via DeGiro pensioenbeleggen. Bij DeGiro is nog onzeker hoeveel kosten ze gaan berekenen voor het terugvorderen van dividendbelasting, zie punt 6.7 in de voorwaarden. Daarom blijf ik sowieso voorlopig pensioenbeleggen via Brand New Day.

5) Voordeel: pensioenvermogen telt niet mee voor diverse regelingen

Steeds meer regelingen, vooral zorg gerelateerde zaken, zijn gerelateerd aan inkomen en vermogen. Daarbij tellen potjes die je voor je pensioen hebt aangelegd niet mee. Potjes die je buiten een pensioenregeling om zelf bij elkaar gespaard / belegd hebt tellen wel mee. Daardoor moet je dan meestal meer zelf bijdragen.

6) Voordeel of nadeel?: De fiscus helpt je het vermogen niet voor je AOW leeftijd op te maken.

Je bent beperkt in het vervroegd aanspreken van dit vermogen.

Met de opgebouwde waarde dien je een uitkering aan te kopen bij een aanbieder naar keuze die voldoet aan een aantal wettelijke eisen. Afhankelijk van het moment waarop je de uitkering aankoopt, geldt een minimale looptijd.

Uitgangspunt is dat je de uitkering aankoopt op of uiterlijk 5 jaar na de AOW-leeftijd. Dan geldt een minimale uitkeringsduur van 5 jaar. Je kunt dus het opgebouwde vermogen binnen 5 jaar volledig laten uitkeren, waarbij je maximaal €21.741 (2019) per jaar mag laten uitkeren. Als je totale inleg meer dan 5*€21.741 = €108.705 bedraagt, dan moet je uit laten keren over meer dan 5 jaren, zodat je per jaar maximaal €21.741 bruto ontvangt, zie hier.

Als je een uitkering echter aankoopt voordat je de AOW-leeftijd hebt bereikt, dan is het uitgangspunt een levenslange uitkering. Omdat banken (in tegenstelling tot verzekeraars) geen levenslange uitkeringen aanbieden, hanteren zij de AOW-leeftijd+20 jaar als ‘levenslange’ uitkering. Stel dat je AOW leeftijd 67 jaar is. In dat geval zou een uitkering door moeten lopen tot 67 +20 jaar (dus tot je 87ste). Soms werken uitkerende instanties met enkele randvoorwaarden, zoals een minimaal uit te keren waarde. De eerder genoemde eisen met betrekking tot de uitkeringsduur zijn daarentegen wel gelijk voor alle aanbieders, omdat het wetgeving betreft.

Als je voor het bereiken van je AOW-leeftijd het bedrag in een keer wilt opnemen dan gaat de ‘vlag uit’ bij de belastingdienst en heffen ze in het slechtste geval in een keer 52% plus 20% revisierente.

7) Voor- of nadeel: de fiscus kan de spelregels veranderen tijdens de wedstrijd

Zoals onder punt 6 beschreven zit je geld voor langere tijd vast in een pensioenbelegging, tenzij je bereid bent hoge opnamekosten aan de fiscus te betalen. Indien de fiscus de regels voor pensioenbeleggingen in de loop van de tijd aanpast, kan dit een verslechtering of verbetering tot gevolg hebben. Daar kom je niet zonder die genoemde kosten onderuit.

Vermogen dat je niet in pensioenbeleggingen maar in gewone beleggingen ondergebracht hebt is echter evenzeer onderhevig aan veranderende spelregels van de fiscus. En die spelregels zijn de afgelopen jaren een paar keer veranderd.

Veranderde fiscale spelregels gewone beleggingen

De vermogensbelasting is sinds 2017 jaarlijks aangepast. Voor relatief kleinere vermogens is de vermogensbelasting gedaald, voor grotere vermogens is die gestegen. Dat raakt je gewone beleggingen, maar niet je pensioenbeleggingen. Die laatste zijn namelijk vrijgesteld van vermogensbelasting.

Vervolgens zijn per 2018 de spelregels voor de vermogensbelasting alweer veranderd. Zodra de rente gaat stijgen, gaat de vermogensbelasting sneller stijgen dan voor 2018. Dat komt doordat de stijging van de vermogensbelasting niet meer op basis van de gemiddelde spaarrente van de afgelopen 5 jaar maar op basis van de spaarrente over de meest recente beschikbare periode van 12 maanden bepaald wordt, zie pagina 5 van deze brief van de staatssecretaris aan de kamer. Geld dat je niet fiscaal afgeschermd hebt via bijvoorbeeld pensioenbeleggingen en dat boven de vrijstelling voor vermogensbelasting valt, wordt dan zwaarder belast.

Zowel voor pensioenbeleggingen als voor gewone beleggingen kunnen de spelregels dus in je voor- of nadeel veranderen tijdens de wedstrijd.

Een simpel voorbeeld van pensioenbeleggen

Stel je bent nu 30 jaar oud en hebt nog 40 jaar totdat je de AOW leeftijd bereikt. Je legt eenmalig €10.000 bruto inkomen in. Dit rendeert met 7% per jaar, het gemiddelde van de beurs van de afgelopen decennia. Dan heb je via pensioenbeleggen €150.000 vermogen opgebouwd. Vervolgens laat je dit vermogen uitkeren en betaal je 20% belasting. Je houdt dan dus €120.000 over.

Als je die €10.000 nu gewoon als nettoloon ontvangt en vervolgens zelf in vergelijkbare fondsen belegt, kun je nu €4.800 tot €6.345 beleggen. Dit is afhankelijk van de belastingschijf waar je inkomen in valt. Ik hanteer voor de berekening in deze post de belastingschijven van 2017, omdat ik deze berekening voor een eerdere post reeds gemaakt heb en mij dat daarmee werk scheelt. De verschillen tussen 2019 en 2017 zijn overigens heel klein.

Naast inkomstenbelasting betaal je elk jaar vermogensrendementsheffing. Want ik ga ervan uit dat je op weg naar financiële onafhankelijkheid boven de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing uitkomt. Daarvoor houd ik voor het gemak een getal van 1.2% aan. Je rendement wordt dus geen 7% maar 5.8% per jaar. Dat geeft na 40 jaar een vermogen van €46.000 tot €61.000. Een factor 2 tot 3 minder dan via pensioenbeleggen!

rendement pensioenbeleggen versus gewoon beleggen

Brand New Day pensioen: hoe werkt dit pensioenbeleggen?

Pensioengat

Pensioenbeleggen is mogelijk voor iedereen die een zogenaamd pensioengat heeft. En dat hebben behoorlijk veel mensen, ook onder degenen die een goed pensioen via hun werkgever opbouwen. En ook bijvoorbeeld mensen die in de WW zitten of ZZP’er zijn mogen pensioenbeleggen.

Jaarruimte

Er geldt een maximum voor het bedrag dat je fiscaal vriendelijk opzij mag zetten. Dit heet ook wel je fiscale ruimte. Deze bestaat uit je jaarruimte en je reserveringsruimte. Je jaarruimte voor dit jaar wordt bepaald door wat je vorig jaar hebt verdiend. Naast de jaarruimte heb je de mogelijkheid de zogenaamde reserveringsruimte te benutten. Je reserveringsruimte bestaat uit je niet-gebruikte jaarruimtes van de afgelopen zeven jaar. Die mag je alsnog ‘inhalen’ door deze naast je jaarruimte te storten.

Reserveringsruimte

Ook de reserveringsruimte is gemaximeerd. Wat je in een bepaald jaar aan inlegt, wordt allereerst weggestreept tegenover je oudste, nog ongebruikte jaarruimte. Veel mensen hebben veel meer fiscale ruimte dan ze (op basis van alleen de jaarruimte-berekening) denken. Wanneer je de afgelopen zeven jaar in loondienst pensioen hebt opgebouwd en / of als ZZP’er gebruik hebt gemaakt van de Fiscale Oudedagsreserve, oftewel de FOR, moet je in de berekening een correctie maken.

Op de site van de belastingdienst staat een tooltje waarmee je je jaarruimte en reserveringsruimte kunt berekenen, ze noemen dat daar de rekenhulp lijfrentepremie.

Pensioensparen in plaats van pensioenbeleggen?

Bankspaarproducten vallen voor mij af, aangezien ik voor de lange termijn niet wil sparen op een spaarrekening maar wil beleggen in indexfondsen, vanwege het te verwachten veel hogere rendement.

Lijfrenteverzekering in plaats van pensioenbeleggen?

Lijfrenteverzekeringen vallen voor mij ook af. Deze hebben vaak hogere kosten, geven niet de mogelijkheid om in indexfondsen te beleggen en bij overlijden krijgen je nabestaanden niets.

Brand New Day fondsen

Hier vind je een overzicht in welke fondsen je via Brand New Day kunt beleggen.

In de post Brand New Day pensioenbeleggen: fondskeuze en stappenplan beschrijf ik welke Brand New Day fondsen ik aanhoud. Ik ga in op de dividendlekkage van het Brand New Day Wereld Indexfonds. Ook leg ik uit waarom ik mijn fondsen gekozen heb en geef ik stap voor stap aan hoe je kunt gaan pensioenbeleggen.

 

Doe jij aan pensioenbeleggen? Heb jij ervaringen met Brand New Day? Zo ja, hoe zijn die?

 

Wil jij het FOB huishoudboekje 2019 kado? En een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt? Ik stuur geen spam, opzeggen kan altijd en ik geef je e-mailadres nooit door aan derden.

6503 andere abonnees houden je gezelschap!

Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat mailadres is al ingeschreven
The security code entered was incorrect
Bedankt voor het inschrijven
Ik ben geen professioneel adviseur. Je blijft zelf verantwoordelijk voor enige schade geleden door opvolgen van advies of navolgen van informatie op deze site. De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en louter informatief en educatief bedoeld. Zie ook de disclaimer. Soms krijg ik een vergoeding als je een transactie doet via een link op deze site. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.


Een reactie plaatsen

Leuk als je reageert! Reacties met als doel iets te leren van anderen of om anderen te helpen, nadat je het hele artikel en alle andere reacties gelezen hebt, zien we hier het liefst! Je reactie wordt goedgekeurd en verwerkt volgens mijn privacybeleid. Door je reactie te versturen ga je hiermee akkoord.

59 gedachten over “Brand New Day ervaringen

 • LL

  “Je kunt dus het opgebouwde vermogen binnen 5 jaar volledig laten uitkeren, waarbij je maximaal €21.741 (2019) per jaar mag laten uitkeren. Als je totale inleg meer dan 5*€21.741 = €108.705 bedraagt, dan moet je uit laten keren in minimaal 20 jaar.”

  Weet je zeker dat de minimale uitkeringsduur dan 20 jr is? Je kan toch de uitkeringsduur verlengen, bv van 5 jr naar 8 of 9 of 10 zodat de jaarlijkse uitkering onder dit maximum komt?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Correctie: Dat weet ik zeker, , Je hebt gelijk. Je mag per jaar niet meer dan € 21.741 bruto ontvangen (2019), zie hier. Dat betekent dat je, indien je per jaar meer dan €21.741 zou ontvangen, de uitkering over meer jaren dient te spreiden zodat je per jaar onder de €21.741 uitkomt.
   Ik heb het verbeterd in de post.

 • Rik

  Mooi duidelijk artikel. Zelf zit ik bij BrightPensioen: zij zijn iets goedkoper bij een hoger vermogen, beleggen duurzaam en zijn een coöperatie.

  • spaarolifantje

   Als je minder dan 3000 euro belegd hebt bij ze, betaal je 0,24% over je inleg per jaar aan kosten (namelijk de fondskosten), da’s wel oké. Maar vanaf 3000 euro beleggingen betaal je 210 euro per jaar aan lidmaatschapsgeld – dat gaat in het begin dus hard aantikken, da’s een kostenpost van 7% als je echt precies 3000 euro hebt ingelegd!

   Ik lees dat je bij beleggingen tussen de 3000 en 50.000 euro er nog voor kan kiezen om jezelf op een jaar inactief te zetten door dat aan te geven, je mag dan in dat jaar niet inleggen. Dan hoef je gedurende dat jaar die 210 euro níet te betalen, wel nog de 0,24% fondskosten. Maar voor alle jaren waarin je dus wel jaarruimte en/of reserveringsruimte wilt gebruiken, tikt die 210 euro erg aan.

   Ik denk dat het beter wordt zodra je zeg boven de 42.000 euro inleg komt, dan is diezelfde 210 euro nog maar 0,5% van je jaarlijkse kosten. Maar ja, als je bijvoorbeeld als sappelende ZZP’er een jaarruimte hebt van 2000 euro, dan duurt het echt wel even voordat je die 42.000 euro bereikt hebt! Sommige mensen kunnen misschien een ouder eigen pensioenpotje omzetten naar BrightPensioen, dan worden de jaarlijkse lasten meteen wat beter, maar voor iemand die gaat starten is het zo erg onaantrekkelijk. Jammer!

 • Ron

  Het toeval wil dat ik eergisteren een pensioen beleggen rekening heb geopend bij BND, perfect getimed dus je post ;-). Sowieso gaaf dat je regelmatig post, ondanks (of dankzij) het feit dat je inmiddels je doel van FO hebt behaald.

  Ik heb lang getwijfeld of ik pensioenbeleggen zinvol vind aangezien mijn jaarruimte wsl de komende jaren circa 400 tot maximaal 500 euro blijft. Ik leg al meer in per maand bij mijn persoonlijke beleggingen.. Maar goed, alle beetjes helpen zullen we maar zeggen.

 • JT

  Op de gelinkte pagina van de belastingdienst staat: “Deze uitkeringen moeten een looptijd hebben van minimaal 5 jaar en het totale bedrag van de uitkeringen mag niet hoger zijn dan een bepaald bedrag per jaar. Is het totale bedrag van de uitkeringen per jaar hoger dan in de volgende tabel? Dan moeten deze uitkeringen een looptijd hebben van minimaal 20 jaar.”

  Mijn lezing hiervan is dat als je bijvoorbeeld 120.000 uit te keren hebt en deze over zes jaar uit laat keren, je met de jaarlijkse uitkering van 20.000 nog netjes binnen de aangegeven grens valt. Er staat immers nergens dat je danwel voor een 5-jarige danwel voor een 20-jarige uitkering moet gaan, slechts dat vijf jaar het minimum is. Mijn lezing van de laatste zin is dat een looptijd nooit langer hoeft te zijn dan 20 jaar, en dus dat als je meer dan 20 x 21.741 = 434.820 uit te keren hebt je over de maximum jaargrens heen mag gaan zolang de looptijd maar wel 20 jaar of meer is. Zie ik dit verkeerd?

 • MrFireMe

  Mooi artikel weer MrFOB! Ik bouw ook een pensioenpotje op bij Brand New Day, ik zit er nu 3 jaar en ben erg tevreden over deze club. Ze reageren snel, zijn daadkrachtig en leveren een mooi product tegen nette kosten, ik ben ook tevreden over de resultaten tot nu toe. Ik heb er wel voor gekozen om nog een deel te banksparen naast BND, als een stukje veiligheid omdat ik verder geen pensioen heb.

 • JT

  Ter verduidelijking: Mijn reactie was bedoeld als reactie op jouw reactie op de vraag van LL, waar je in je reactie linkt naar de website van de belastingdienst met de regels rondom de uitkering van lijfrentes.

 • Rob

  Je kunt de uitkering toch ook eerder dan je AOW leeftijd laten ingaan? De uitkeringsduur wordt dan alleen #jaren voor AOW + 20 (en het jaarlijkse bedrag lager). Of is dat qua belasting niet interessant?

 • Erik

  Met veel plezier lees ik iedere keer jouw posts. Blijf zo doorgaan. Het wordt gewaardeerd.

  Eind 2018 (nadat ik 2017 helaas heb gemist) ben ik bij BND begonnen met pensioenbeleggen met mn reserveringsruimte 2011. Met ingang van 1-1-19 heb ik dit voortgezet met een maandelijkse inleg om zo zonder t echt te voelen alle ruimtes de komende jrn te kunnen gebruiken. Mijn jaarruimte ligt rond K€2-3 dus ik ben benieuwd waar ik straks op uitkom.

  Pensioenbeleggen doe ik nu naast mijn maandelijkse periodieke fondsen / ETF-beleggingen en mijn vaste groei/hoog dividend beleggingen.

 • MJ

  Ik lees dat ok zo. “Is het totale bedrag van de uitkeringen *per jaar* hoger dan in de volgende tabel?” Key is dat “per jaar”, niet het totale bedrag in zijn geheel. 20.000 in zes jaar lijkt me dus inderdaad correct.

 • S

  Allereerst, bedankt voor het artikel!!

  Mijn vraag, wat zijn de gevolgen voor je pensioenbeleggingen bij overlijden voor/na aow leeftijd? Moeten je erfgenamen hier dan extra over aftikken omdat het eerder vrijkomt?

 • dertigermetkids

  helaas weinig tot geen jaarruimte door lage jaaromzet (voor mij meer dan genoeg om van te leven) maar te weinig om van te pensioenbeleggen helaas. we beleggen zelf ietsje (vast bedrag per maand) komende jaren maar goed in de gaten houden of er uberhaupt jaarruimte komt idd

 • Leon

  Waarom kies je voor de unhedged variant van het bnd wereldfonds? Het verschil/risico is me niet helemaal duidelijk wat je daarmee neemt.. zou je dit kunnen toelichten en waarom je dat risico bewust neemt?

 • spaarolifantje

  Ik ben met pensioenbeleggen bij Brand New Day begonnen in 2013 en heb elk jaar ingelegd voor zover ik kon en mocht. Ik heb altijd in het duurzame indexfonds van ze belegd en heb een gemiddeld rendement gehaald van 8,4% in die tijd (zelf uitgerekend met de XIRR-functie). Natuurlijk met ups en downs, zoals altijd als het om aandelen gaat!

 • lezer

  Hoe gaat het als je bijvoorbeeld van bnd naar degiro wil overstappen met al je geld?

  Is dit even eenvoudig als bij een box3 rekening of zit je gewoon vast?

 • Gerben

  Wat betreft de Giro als alternatief voor BND:

  Wat ik tot nu toe begrijp is dat De Giro buitenlandse dividend belasting niet verrekenend. Nederlandse wel 1x per jaar. Je zou het Nederlandse Actiam verantwoord index aandelenfonds wereld (AVIAW) kunnen nemen bij De Giro. Dan geen / weinig lekkage. Dan betaal je 0.55% aan kosten tegenover 0.59% bij de BND wereld index fondsen. De 0.55% bestaat uit de 0.2% activity fee, 0.2% voor service fee voor fondsen en 0.15% TER voor Actiam.

  Voor de grotere vermogens heeft BND ook in plaats van 0.59% 0.25% beheerkosten met 50,- euro servicekosten. Die 50,- wordt van je pensioenrekening gehaald, dus zijn geen netto kosten.

  Voor kleinere vermogens is de Giro met AVIAW dus sowieso 0.04% goedkoper betreft terugkerende kosten. Zal in andere details zitten wat onder de streep goedkoper uitvalt.

 • Jeroen

  Ik heb even uitgezocht of DeGiro dividendbelasting gaat terugvragen (en bijstorten op de geblokkeerde rekening) aangezien ik al een tijdje een ‘corporate action’ in mijn overzicht zie staan die daarop duidt. De reactie van DeGiro helpdesk is als volgt:

  “Omdat u van uw geblokkeerde DeGiro pensioenrekening geen onttrekkingen mag doen van de belastingdienst, kunt u de dividendbelasting niet zelfstandig terugvragen. Het terugvragen gebeurt daarom door DeGiro en gebeurt eenmaal per jaar. De verwachting is dat dit in juni zal plaatsvinden.”

  Het lijkt er dus op dat DeGiro dividendbelasting gaat teruggeven.

 • Gerben

  Let wel. Alleen voor Nederlandse dividend belasting. “Helaas geldt dit niet voor buitenlandse dividendbelasting” krijg ik van ze terug.

 • PecuniaNV

  @JT, let wel op dit is de huidige stand van zaken bij de belastingdienst en zoals Ab Flipse al zei, de overheid heeft in de afgelopen 25 jaar aangetoond maximaal onbetrouwbaar te zijn waar het gaat omtrent pensioenopbouw, regelingen zoals spaarloon en noem het maar op. Alles wat ooit is opgetuigd hieromtrent is net zo hard weer afgebroken. Dingen zijn nu fiscaal aantrekkelijk maar als er geld tekorten zijn dan zou het zomaar kunnen dat men (zoals al vaker) de spelregels halverwege gaat veranderen.

 • leon

  bedoelen jullie met financieel onafhankelijk, tot aan je pensioen/aow volhouden (dan hoef je ook niet meer te werken)? of tot de dood zeg maar?

  en houden jullie rekening met een mogelijk ‘doemscenario’ van het kapitalistische systeem? toenamen van schuldenberg en de mogelijke gevolgen zoals een recessie of beperkte groei/rendement zoals japan? zie ook Moderne Monetaire Theorie waarbij er geld geen intrinsieke waarde meer heeft?

 • Sonja

  Helder verhaal! Wat ik me nog afvraag, in de voorwaarden van Brand New Day staat de volgende tekst: De aandelenfondsen van Brand New Day beleggen één op één in een fonds van Vanguard. Twee van de fondsen van Vanguard lenen tijdelijk aandelen van het beleggingsfonds uit… etc. Maw: er is toch sprake van het tijdelijk uitlenen van aandelen. In hoeverre is dit nog een extra risico wat je eigenlijk niet zou willen lopen, en hoe zit dit als je bv in VWRL belegt via de pensioenbeleggingsrekening van DeGiro?

 • informatie

  Er staat me bij dat dit soort pensioenbeleggingen maar een bepaald maximum aan rendement mogen maken om belastingvrij te blijven. Omdat het pensioen anders hoger kan zijn dan het salaris zelf. Ik kan hier alleen niets meer over vinden als ik google. Weet iemand hier meer over?

 • RM

  Allereerst mijn complimenten voor dit blog. Ik heb er in het afgelopen jaar al veel van opgestoken en het heeft zeker mijn ogen geopend v.w.b. het doel om eerder te stoppen met werken.
  Nu heb ik zelf een keer een inhoudelijke vraag:

  Ik heb in 2018 een beleggingsrekening via BND geopend en meteen de maximale reserveringsruimte in 2018 van EUR 7.167 (in delen) gestort. Ik heb nog veel reserveringsruimte over en stort in 2019 ook (weer maandelijks) bedragen tot maximaal EUR 7.254.
  Mag ik in 2019 naast de reserveringsruimte ook nog de jaarruimte 2018 storten? Of is de EUR 7.254 het maximaal te storten bedrag op mijn pensioenrekening en ga ik daarboven belasting betalen? Ik wil de ruimte op mijn account van BND maximaal benutten en de rest van het opgespaarde geld in een ETF via De Giro beleggen. Ook daar ben ik vorig jaar mee begonnen.

 • Chris

  Als je nu geld opbouwt met pensioenbeleggen bij DEGIRO en helaas blijk je te overlijden een jaar na je pensioenleeftijd, wat gebeurt er dan met het geld? Ik heb een vrouw en twee kinderen. En wat als ik 2 jaar vóór mijn pensioenleeftijd overlijd?

 • Ralph

  Ik heb vanaf de start van BND rekeningen lopen waaronder ook lijfrentes.
  De niet beinvloedbare rendementen en kosten zijn goed en na te rekenen.
  Transparant over de kosten. Klachten binnen dag opgelost.
  Was er zo tevreden over dat ik mijn andere lijfrentes van Robein bank naar ze heb overgeheveld. Ging snel en foutloos.

  Voor de liefhebbers: nu is er ook een mogelijkheid om cash te gaan met je belegde lijfrentes. Is een soort tussenrekening (natuurlijk geblokeerd) zonder rente. Dus als je de gemaakte winsten wilt veiligstellen kan dit nu.
  Op de site zoeken naar het BND bankgedeelte.

 • Onafhankelijke

  Hoi Mr FOB,

  Is de eenmalige inleg ook verbonden aan je jaar- en reserveringsruimte? Of mag de eerste inleg een hoger bedrag zijn?

  Groetjes

 • Sonja

  Wij zijn sinds enige tijd (5 juni) bezig om voor beiden een eigen pensioen beleggingsrekening te openen bij Brand New Day, maar eerlijk gezegd valt dat nog niet mee. Het is ons bv echt onduidelijk hoe die 45 euro moet worden betaald wanneer je, zoals mijn vriend, geen machtiging voor automatische incasso hebt afgegeven. Daarnaast is identificatie via een en/of tegenrekening hen ook niet gelukt. Tot op de dag van vandaag heb ik nog steeds geen idee of mijn eigen rekening al actief is (die van mijn vriend wel), maar er wordt morgen wel een automatische incasso met een behoorlijk bedrag van mijn rekening geint. Ik vind de informatievoorziening voor nieuwe klanten echt niet best, en ik overweeg eerlijk gezegd om er nu al mee te stoppen. Ben ik de enige met deze ervaring?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Brand New Day zag je reactie en stuurde me onderstaande per mail:


   Allereerst super vervelend bericht om te lezen, dit is natuurlijk niet de eerste indruk die we willen achterlaten bij nieuwe klanten! Om zoveel mogelijk duidelijkheid te geven, beantwoord ik de vragen/opmerkingen hieronder één voor één.

   1. De incasso van de afsluitkosten: “Het is ons bv echt onduidelijk hoe die 45 euro moet worden betaald wanneer je, zoals mijn vriend, geen machtiging voor automatische incasso hebt afgegeven.”

   Op onze website geven we meerdere malen duidelijk aan dat er 45 euro afsluitkosten moeten worden betaalt voor de pensioenrekening-beleggen. Op het einde, bij de allerlaatste stap ‘voorwaarden’ geeft de klant een machtiging voor een éénmalig automatische incasso van 45 euro. Eerder in het proces bij stap 3 wordt bij ‘identificatie’ om een IBAN ter identificatie gevraagd. Bij de volgende stap ‘geld overmaken’ vragen we of de klant wil incasseren of storten vanaf de identificatierekening. Zo niet dan vragen wij een andere rekening door te geven. In alle gevallen moet hier een akkoord voor de automatische incasso worden gegeven. Van de rekening die hier wordt opgegeven, wordt later 45 euro geïncasseerd.

   2. Identificatie tegenrekening: “Daarnaast is identificatie via een en/of tegenrekening hen ook niet gelukt. Tot op de dag van vandaag heb ik nog steeds geen idee of mijn eigen rekening al actief is.”

   Wanneer een rekening is geopend, gaan wij de klant identificeren. Hierbij controleren wij onder andere of de opgegeven tegenrekening daadwerkelijk op naam van de klant staat. Wanneer een gezamenlijke rekening is opgegeven (wat ik vermoed in dit geval), wil die identificatie voor de tweede rekeninghouder van die gezamenlijke rekening (dit is meestal de vrouw) wel eens mislukken. In zo’n geval vragen wij een kopie bankpas of een andere IBAN op. Ik zou graag de status van de identificatie willen opzoeken, maar dat kan alleen met gegevens van de klant. Mocht de klant hier interesse in hebben, dan ontvang ik graag een (bnd) rekeningnummer, of een geboortedatum icm postcode en huisnummer.

   3. Automatische incasso: “…maar er wordt morgen wel een automatische incasso met een behoorlijk bedrag van mijn rekening geint.
   terwijl de rekening nog niet actief is.”
   Pas wanneer een klant is geïdentificeerd, kunnen wij participaties aankopen. Incasseren vanaf de tegenrekening, kunnen wij al eerder doen. Dit doen wij dan ook altijd. Dit omdat de klant snel kan worden geïdentificeerd, als we het geld dan al binnen hebben kan de klant alsnog mee met ons handelsmoment. Zouden we pas incasseren ná de identificatie, dan loopt de klant sneller ‘vertraging’ op. Het heeft ook fiscale voordelen, stel deze klant had de rekening in december geopend en wilde haar jaarruimte nog gebruiken, dan houdt de identificatie dit niet tegen. Wanneer het geld op de BND rekening staat, staat het in box 1 (belegd of niet) en kan het worden gebruikt als jaarruimte.

   Zoals eerder aangegeven zijn we erg teleurgesteld in de indruk die mevrouw heeft gekregen. Dit is absoluut niet de bedoeling en daar bied ik dan ook graag mijn excuses voor aan. Daarom hoop ik dat bovenstaand het een en ander wat duidelijker maakt. We zijn op het moment bezig met het ‘klant worden proces’ te verbeteren en zullen deze punten absoluut meenemen.

   Wil mevrouw voor haar specifieke situatie meer duidelijkheid? Dan ontvang ik graag haar gegevens. Ze kan natuurlijk ook contact opnemen met onze klantenservice via klant@brandnewday.nl of 020 7585310. Hopelijk verbazen we haar hier op een positieve manier!

   Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag!

   Met vriendelijke groeten,

   Nikki

 • Sonja

  Beste Nikki,

  Hartelijk dank voor uw uitgebreide reactie. Ondertussen heb ik uiteraard niet alleen onze ervaring gedeeld op deze website, maar ook zelf actie richting BND ondernomen waardoor de status van onze rekeningen ons inmiddels duidelijk is.
  In reactie op uw intentie om het “klant worden proces” te verbeteren, stuur ik u wel nog onderstaande toelichting. Het was voor ons van begin af aan heel duidelijk dat het openen van een rekening 45 euro zou kosten, dit staat idd herhaaldelijk op de website en in de voorwaarden. Het was ons echter niet duidelijk of we dit bedrag zelf zouden moeten overboeken (net als die 1 cent), of dat dit automatisch zou worden geïnd. Deze informatie konden wij ook niet terugvinden op de website of in de voorwaarden. O.i. zou het helpen als je na het openen van een nieuwe rekening een welkomstmail met status, vervolgstappen en/of instructies ontvangt. Daarnaast zouden wij het ook prettig hebben gevonden om, na het afronden van het identificatie proces en actief worden van de rekening, (consequent) een bevestiging hiervan per email te ontvangen. Nu heeft mijn vriend wel een dergelijke bevestiging per email ontvangen, maar ik niet, terwijl ook mijn identificatie proces afgerond bleek te zijn. Maar goed, als het goed is, is nu alles gereed voor onze eerste beleggingsactie!

  Met vriendelijke groet,

  Sonja

 • A.

  Super leuke en leerzame site heb je!

  Ik twijfel of ik een BND rekening of een rekening bij DeGiro zal openen om te beleggen voor mijn pensioen. Voordeel van die laatste vind ik dat je zelf kan kiezen in welke etf’s je belegt en je niet afhankelijk bent van de fondsen van BND. Dividendlekkage is dan wel een issue, maar is het niet zo dat dit niet speelt bij etf’s die dividend niet uitkeren maar direct herbeleggen? Dit zou alsdan een goed alternatief kunnen zijn waardoor dit probleem niet speelt.

  Verder vroeg ik mij af hoe het aankopen van de uitkering na je pensioendatum in zijn werk gaat. Heb je nog tips om daar meer over te lezen? Ik heb begrepen dat dit ook weer afhankelijk is van de dan geldende rente (waarbij je wel 5 jaar hebt om dat dan te timen)?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Dividendlekkage heeft niets te maken met het wel of niet uitkeren van dividend, waarbij in het laatste geval het dividend voor je herbelegd wordt door het fonds zelf. In beide gevallen kun je last hebben van dividendlekkage. Zie Dividendlekkage voor wat meer uitleg hoe je dividendlekkage kunt minimaliseren.

   Ik heb geen leestips over de uitkeringsfase, moet ik me nog eens in verdiepen

 • Jeroen

  Ik heb onlangs een pensioenrekening bij BND via mijn financieel planner geopend, het was de bedoeling om in het BND Wereld Indexfonds Unhedged te gaan beleggen. Op de een of andere manier is er tijdens het openen en de eerste storting iets misgegaan. Na inloggen op de portal ontdekte ik dat mijn inleg in de hedged variant van het fonds terecht was gekomen. Jammer. gebeld. Er is mij uitgelegd dat ik dit op het volgende handelsmoment (een maand later) kon laten omzetten. Op de 1e van de maand zou mijn fonds dan omgezet worden. Ik heb daarvoor dan ook opdracht gegeven. Gek genoeg zie ik nu in mijn transactie overzicht dat mijn aandelen in het BND Wereld Indexfonds Unhedged op 28 juni zijn verkocht en op 3 juli de aandelen BND Wereld Indexfonds hedged zijn aangekocht. Ik loop nu dus 5 dagen rendement mis. Ik heb eens lopen rekenen maar het lijkt erop dat ik in dit geval wel belangrijke beursdagen ben misgelopen en dus ook rendement.
  Ik probeer nu uit te vogelen wat de koersen zijn geweest op de tussenliggende dagen maar ik krijg daar via de site van BND geen exacte info over. Het gaat hier om een relatief klein bedrag maar het geeft mij nu een beetje een unheimlich gefühl voor als het straks wel om een groter bedrag gaat. Voor deze situatie vind ik het nu niet transparant. Weet iemand hoe ik zelf uit onafhankelijke bron kan bepalen wat de correcte koers is geweest op het handelsmoment van 1 juli voor de fondsen van BND? Ik heb inmiddels ook een mail aan BND gestuurd.

 • Jeroen

  Dit had ik bedacht, echter kan ik de ISIN codes van de fondsen BND Wereld Indexfonds Hedged en BND Wereld Indexfonds Unhedged niet vinden.

  • Mr FOB Bericht auteur

   Hedged: IE00BVVQ9K69
   Unhedged: IE00BVVQBD33

   Het kan zijn dat je een Vanguard fonds te zien krijgt i.p.v. een BND fonds, maar dat zijn dezelfde fondsen

 • Selene

  dank je wel voor je duidelijke info. mijn beleggingsplan is per 1 juli gestopt met een waarde van €16000. Dat bedrag dien ik tot mijn pensioen (ik ben nu 60 jaar) over te storten in bijvoorbeeld BND. Ik kan niet terugvinden welke fondsen €50 + 0,25% kosten en of daar een minimum storting aan vastzit. Ook niet hoeveel rendement die fondsen dan geven in vergelijking met de andere fondsen van BND. Kun jij me wat verder helpen? Omdat ik verder nog meer beleggingen heb mag het wat mij betreft (zeer) offensief belegd worden…

  • Mr FOB Bericht auteur

   Pensioenbeleggen tegen €50 + 0.25% jaarlijkse kosten kan via zogenaamd ZZP pensioenbeleggen bij BND. Gewoon pensioenbeleggen via BND is gunstiger dan ZZP pensioenbeleggen tot aan een bepaalde inleg, welke ik zo niet 1-2-3- paraat heb. Als je twijfelt of je genoeg inlegt om profijt te hebben van de ZZP pensioenrekening, kun je eerst een gewone pensioenrekening openen. Vervolgens kun je daarna BND vragen dit om te zetten in een ZZP pensioenrekening. Dit kan ook wanneer je de rekening al langere tijd hebt. BND past deze structuur vervolgens enkel toe wanneer dit daadwerkelijk voordeliger voor je is.

   De fondsen waarin je kunt beleggen via ZZP pensioenbeleggen bij BND zijn dezelfde als de fondsen waar je in kunt beleggen via gewoon pensioenbeleggen bij BND.

 • Jack

  Hi Mr. FOB,

  Met veel plezier en aandacht deze en andere artikelen op jouw blog gelezen en doorgestuurd!

  Ik zal niet vragen naar de reden dat je bij BND in plaats van De Giro zit, want dit zit ‘m in onduidelijke kosten en dividendlekkage, maar waar ik wel benieuwd naar ben is het feit dat ik nog niemand heb gehoord over stortingskosten van 0,5% bij BND. Dit kan zeker bij de grotere stortingen aardig oplopen. Dit uiteraard boven de hogere beheerskosten en startfee.

  Heb je dit meegenomen in jouw overweging en hoe kijk je hier tegenaan?

  Thanks!

  Jack

 • Pieter

  Leuk blog, en interessante artikelen MR FOB

  Ik lees graag je blog, en doe er veel inspiratie op.

  Pensioen beleggen levert tot 2 a 3x meer geld op uiteindelijk lees ik. Wat een gigantisch verschil is dat. Dat klinkt, en is voor veel mensen zeer verstandig om te doen. In mijn situatie vraag ik me af, heb ik dat bedrag echt nodig na mijn 72e?
  Ik krijg immers al AOW dan, en zal ook al een aardig vermogen opgebouwd hebben. Daarnaast, als ik op mijn 44e bijvoorbeeld al maar 3% a 4% opneem van mijn vermogen, en hiervan rond kan komen, heb ik dan niet te veel geld later, na mijn 72e?

  Waar ik mee zit: Ik wil rond mijn 44ste met pensioen (ben nu 34). Dit bedrag van de pensioenbelegging kan ik pas iets mee op mijn 65e? Heb ik dan dat geld wel nodig. Ik krijg na mijn 72e al 800 aow. Helaas, maar wel aannemelijk.. stel ik krijg rond mijn 72e een erfenis van 1 ton (is niet heel weinig, ook niet bijzonder veel), mijn ouders hebben een redelijk normaal koophuis volledig afbetaald.. Heb ik dan niet veel te veel geld na mijn 72e, met een aow-uitkering, een erfenis en de pensioen uitkering?

  Is het in mijn geval, wanneer ik zsm FO wil zijn, niet verstandiger om te beleggen, met 5 a 6 procent rendement (vermogensbelasting al verminderd), zodat ik op mijn 44e al 3% a 4% van mijn vermogen kan opnemen om FO te zijn?

 • Gerben

  Beide BND fondsen (hedged en unhedged) lijken nog niet zo lang te bestaan. Ik zat even naar de tracking error te kijken. De volledige jaren tot nu toe. In 2017 beide ongeveer 0.1% minder dan de netto index. In 2018 de hedged 0,55% minder en de unhedged zelfs 0.73% minder.

  Met een TER van 0,59% en dichten dividend lek (~0,5% voordeel) zou je verwachten dat men rond de netto index zit. Dus 2017 is nog wel te snappen. Maar 2018 geeft wel een afwijking. Enig idee hoe dit komt?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Het rendement van de index wordt gebaseerd op het gehele kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december. Het BND Wereld Indexfonds Hedged was echter op 31 december gesloten. Er zijn dan maar heel weinig markten open waardoor er niet goed gehandeld kan worden. De laatste handelsdag van dit fonds was dus de koers van vrijdag 28 december. Ondanks dat veel markten dicht waren op 31 december was er nog wel een rendement op die dag van de index, een rendement van +0,58%. Wat er dus op de factsheet vergeleken wordt is het rendement van het fonds tot en met 28 december (de laatste handelsdag) met het rendement van de index tot en met 31 december. Het tegenovergestelde effect is dan ook zichtbaar in 2019, daar is het rendement van het fonds juist hoger. Het rendement van het fonds wordt gemeten vanaf de laatste koers in 2018, dus vanaf 28 december. Om die reden zie je dus het fonds in 2019 een hoger rendement dan de index heeft. Dus in zijn totaliteit is het rendement van het fonds nagenoeg gelijk aan de netto index zoals je zou verwachten. Maar doordat het fonds zelf gesloten was op 31 december 2018 zie je op jaarbasis inderdaad wat afwijkingen.