Brand New Day ervaringen 36


Ik beleg al jaren via Brand New Day. Lees hier wat mijn Brand New Day ervaringen zijn.Via Brand New Day bouw ik sinds een aantal jaren vrijwillig een aanvullend pensioen op. Ik heb via dit pensioenbeleggen tot 3x meer opbrengst dan via gewoon beleggen in dezelfde fondsen. Ik leg uit hoe dit werkt en wat mijn Brand New Day ervaringen zijn.

Samenvatting

Ik bouw vrijwillig extra pensioen op. Pensioenbeleggen zie ik als een zeer aantrekkelijke manier om een veiligheidsmarge op te bouwen.

Als je net als ik eerder dan je pensioengerechtigde leeftijd wilt stoppen met werken, dan vind ik het verstandig een veiligheidsmarge in te bouwen om te voorkomen dat je onverhoopt weer terug aan het werk zou moeten. Dat geldt wat mij betreft in het bijzonder voor het moment waarop je wat ouder bent. Ik verwacht dat dan nog weer aan het werk moeten extra lastig en zwaar zal zijn. Een extra veiligheidsmarge welke beschikbaar komt vanaf AOW leeftijd vind ik daarom aantrekkelijk.

Ik doe dit pensioenbeleggen in een paar indexfondsen van mijn favoriete indexfondshuis Vanguard. Mocht beleggen in indexfondsen nog onbekend terrein voor je zijn, lees dan eerst de post Beleggen voor beginners.

Ik beleg in die indexfondsen via Brand New Day. Inleggen gebeurt na overboeken automatisch en ik heb vrijwel geen last van dividendlekkage.

Het gaat mij bij pensioenbeleggen overigens niet alleen om de extra veiligheidsmarge. Door de fiscale voordelen genereer ik met mijn pensioenbeleggingen tot 3x zoveel opbrengst dan via gewoon beleggen in dezelfde fondsen. Hoe dit werkt leg ik zometeen uit.

Brand New Day ervaringen

Brand New Day bevalt me tot nu toe prima.

Zij bieden indexfondsen aan die voldoen aan de 6 eisen, welke ik stel aan een goed indexfonds.

Bij Brand New Day kun je fracties van indexfondsen aankopen. Dat kan zowel bij hun pensioenbeleggen als bij hun gewoon beleggen. Dat vind ik handig.

Stel je wilt €200 beleggen in een indexfonds en dat indexfonds kost op dat moment €73. Bij Brand New Day kun je dan €200/€73 = 2.74 posities in dat indexfonds aanschaffen. Dat kan niet via gewone brokers zoals DeGiro of Lynx.

Daarnaast vind ik het handig dat ze voor hun BND Wereld Indexfonds Unhedged, welke ik aanhoud, de dividendbelasting automatisch vrijwel in zijn geheel terugvorderen, zie hier. Dat levert ongeveer 0.5% kostenbesparing op ten opzichte van niet terugvorderen.

Ik vind Brand New Day transparant in hun kostenstructuur.

Ook vind ik dat Brand New Day een duidelijk dashboard heeft waarin ik mijn beleggingen kan vinden en de rendementen kan volgen.

Tot slot heb ik Brand New Day geregeld een vraag gesteld, waar ik telkens binnen een dag een duidelijk antwoord op gekregen heb. Dit geldt ook voor inhoudelijk complexere vragen.

Brand New Day pensioenbeleggen: de voordelen en nadelen

Ik heb in een eerdere post de voor- en nadelen van pensioenbeleggen uiteengezet. Hieronder zet ik ze nogmaals op een rijtje:

1) Voordeel: Je legt bij pensioenbeleggen in vanuit je bruto inkomen

Daardoor kun je tot 52% meer beleggen dan wanneer je nu je bruto inkomen als netto loon laat uitkeren en zelf belegt. Hoeveel meer je kunt beleggen hangt af van de belastingschijf waar de top van je inkomen in valt. Je mag je inleg namelijk van de te betalen belasting in het jaar van inleg aftrekken.

In 2017 viel van de Nederlanders met inkomen uit loon 17% in de laagste belastingtarief, 74% in de middelste belastingschijf en 9% in de hoogste belastingschijf (bron). Ik verwacht dat deze cijfers voor 2019 vergelijkbaar zijn met die van 2017. In 2019 is de inkomstenbelasting in de middelste belastingschijf 38.1%. De belastingaftrek is dus voor het overgrote deel van de Nederlanders in loondienst 38.1%.

Dat bruto inkomen rendeert eerst voor je, voordat je er tijdens de uitkeringsfase pas belasting over moet betalen. En die belasting is meestal flink lager dan nu over je inkomen:

2) Voordeel: Lagere belasting tijdens uitkeringsfase

Zodra je met pensioen gaat en het via pensioensparen opgebouwde vermogen als pensioeninkomen gaat laten uitkeren, betaal je belasting. Je valt dan in de belastingschijven voor AOW gerechtigden. Van de Nederlandse pensioengerechtigden heeft 80% een pensioeninkomen lager dan €34.301 en betaalt daarmee 20.2% belasting.

inkomensverdeling

Voor het overgrote deel van de Nederlanders is het belastingvoordeel van pensioenbeleggen dus 20%. Dit is nog zonder het belastingvoordeel op basis van vermogensrendementsheffing:

3)  Voordeel: Je betaalt bij pensioenbeleggen geen vermogensrendementsheffing tijdens de opbouwfase en de uitkeringsfase

Als je vermogensrendementsheffing moet betalen,  dan is dat vanaf 2019 tussen de 0.58 en 1.69% per jaar. In de post Vermogensbelasting 2019 & 6 tips ga ik hier op in.

Die vermogensrendementsheffing ben je kwijt als je zelf belegt, maar hoef je niet te betalen als je aan pensioenbeleggen doet. Dat scheelt heel veel door het rente op rente effect. Zie verderop in deze post bij de voorbeeldberekening hoe dit doorwerkt.

4) Geen voor- of nadeel: de lopende kosten voor pensioenbeleggen en gewoon beleggen via Brand New Day zijn identiek

Bij Brand New Day zijn de lopende kosten voor pensioenbeleggen en gewoon beleggen identiek.

Er is wel een verschil in de eenmalige kosten. Het openen van een gewone beleggingsrekening is kosteloos, daar waar het openen van een pensioenrekening eenmalig €45 kost. Op de lange termijn is een dergelijk verschil in eenmalige kosten vrijwel verwaarloosbaar.

Ik hou mijn gewone beleggingen overigens niet aan via Brand New Day, maar via DeGiro. Ook kun je via DeGiro pensioenbeleggen. Bij DeGiro is nog onzeker hoeveel kosten ze gaan berekenen voor het terugvorderen van dividendbelasting, zie punt 6.7 in de voorwaarden. Daarom blijf ik sowieso voorlopig pensioenbeleggen via Brand New Day.

5) Voordeel: pensioenvermogen telt niet mee voor diverse regelingen

Steeds meer regelingen, vooral zorg gerelateerde zaken, zijn gerelateerd aan inkomen en vermogen. Daarbij tellen potjes die je voor je pensioen hebt aangelegd niet mee. Potjes die je buiten een pensioenregeling om zelf bij elkaar gespaard / belegd hebt tellen wel mee. Daardoor moet je dan meestal meer zelf bijdragen.

6) Voordeel of nadeel?: De fiscus helpt je het vermogen niet voor je AOW leeftijd op te maken.

Je bent beperkt in het vervroegd aanspreken van dit vermogen.

Met de opgebouwde waarde dien je een uitkering aan te kopen bij een aanbieder naar keuze die voldoet aan een aantal wettelijke eisen. Afhankelijk van het moment waarop je de uitkering aankoopt, geldt een minimale looptijd.

Uitgangspunt is dat je de uitkering aankoopt op of uiterlijk 5 jaar na de AOW-leeftijd. Dan geldt een minimale uitkeringsduur van 5 jaar. Je kunt dus het opgebouwde vermogen binnen 5 jaar volledig laten uitkeren, waarbij je maximaal €21.741 (2019) per jaar mag laten uitkeren. Als je totale inleg meer dan 5*€21.741 = €108.705 bedraagt, dan moet je uit laten keren over meer dan 5 jaren, zodat je per jaar maximaal €21.741 bruto ontvangt, zie hier.

Als je een uitkering echter aankoopt voordat je de AOW-leeftijd hebt bereikt, dan is het uitgangspunt een levenslange uitkering. Omdat banken (in tegenstelling tot verzekeraars) geen levenslange uitkeringen aanbieden, hanteren zij de AOW-leeftijd+20 jaar als ‘levenslange’ uitkering. Stel dat je AOW leeftijd 67 jaar is. In dat geval zou een uitkering door moeten lopen tot 67 +20 jaar (dus tot je 87ste). Soms werken uitkerende instanties met enkele randvoorwaarden, zoals een minimaal uit te keren waarde. De eerder genoemde eisen met betrekking tot de uitkeringsduur zijn daarentegen wel gelijk voor alle aanbieders, omdat het wetgeving betreft.

Als je voor het bereiken van je AOW-leeftijd het bedrag in een keer wilt opnemen dan gaat de ‘vlag uit’ bij de belastingdienst en heffen ze in het slechtste geval in een keer 52% plus 20% revisierente.

7) Voor- of nadeel: de fiscus kan de spelregels veranderen tijdens de wedstrijd

Zoals onder punt 6 beschreven zit je geld voor langere tijd vast in een pensioenbelegging, tenzij je bereid bent hoge opnamekosten aan de fiscus te betalen. Indien de fiscus de regels voor pensioenbeleggingen in de loop van de tijd aanpast, kan dit een verslechtering of verbetering tot gevolg hebben. Daar kom je niet zonder die genoemde kosten onderuit.

Vermogen dat je niet in pensioenbeleggingen maar in gewone beleggingen ondergebracht hebt is echter evenzeer onderhevig aan veranderende spelregels van de fiscus. En die spelregels zijn de afgelopen jaren een paar keer veranderd.

Veranderde fiscale spelregels gewone beleggingen

De vermogensbelasting is sinds 2017 jaarlijks aangepast. Voor relatief kleinere vermogens is de vermogensbelasting gedaald, voor grotere vermogens is die gestegen. Dat raakt je gewone beleggingen, maar niet je pensioenbeleggingen. Die laatste zijn namelijk vrijgesteld van vermogensbelasting.

Vervolgens zijn per 2018 de spelregels voor de vermogensbelasting alweer veranderd. Zodra de rente gaat stijgen, gaat de vermogensbelasting sneller stijgen dan voor 2018. Dat komt doordat de stijging van de vermogensbelasting niet meer op basis van de gemiddelde spaarrente van de afgelopen 5 jaar maar op basis van de spaarrente over de meest recente beschikbare periode van 12 maanden bepaald wordt, zie pagina 5 van deze brief van de staatssecretaris aan de kamer. Geld dat je niet fiscaal afgeschermd hebt via bijvoorbeeld pensioenbeleggingen en dat boven de vrijstelling voor vermogensbelasting valt, wordt dan zwaarder belast.

Zowel voor pensioenbeleggingen als voor gewone beleggingen kunnen de spelregels dus in je voor- of nadeel veranderen tijdens de wedstrijd.

Een simpel voorbeeld van pensioenbeleggen

Stel je bent nu 30 jaar oud en hebt nog 40 jaar totdat je de AOW leeftijd bereikt. Je legt eenmalig €10.000 bruto inkomen in. Dit rendeert met 7% per jaar, het gemiddelde van de beurs van de afgelopen decennia. Dan heb je via pensioenbeleggen €150.000 vermogen opgebouwd. Vervolgens laat je dit vermogen uitkeren en betaal je 20% belasting. Je houdt dan dus €120.000 over.

Als je die €10.000 nu gewoon als nettoloon ontvangt en vervolgens zelf in vergelijkbare fondsen belegt, kun je nu €4.800 tot €6.345 beleggen. Dit is afhankelijk van de belastingschijf waar je inkomen in valt. Ik hanteer voor de berekening in deze post de belastingschijven van 2017, omdat ik deze berekening voor een eerdere post reeds gemaakt heb en mij dat daarmee werk scheelt. De verschillen tussen 2019 en 2017 zijn overigens heel klein.

Naast inkomstenbelasting betaal je elk jaar vermogensrendementsheffing. Want ik ga ervan uit dat je op weg naar financiële onafhankelijkheid boven de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing uitkomt. Daarvoor houd ik voor het gemak een getal van 1.2% aan. Je rendement wordt dus geen 7% maar 5.8% per jaar. Dat geeft na 40 jaar een vermogen van €46.000 tot €61.000. Een factor 2 tot 3 minder dan via pensioenbeleggen!

rendement pensioenbeleggen versus gewoon beleggen

Brand New Day pensioen: hoe werkt dit pensioenbeleggen?

Pensioengat

Pensioenbeleggen is mogelijk voor iedereen die een zogenaamd pensioengat heeft. En dat hebben behoorlijk veel mensen, ook onder degenen die een goed pensioen via hun werkgever opbouwen. En ook bijvoorbeeld mensen die in de WW zitten of ZZP’er zijn mogen pensioenbeleggen.

Jaarruimte

Er geldt een maximum voor het bedrag dat je fiscaal vriendelijk opzij mag zetten. Dit heet ook wel je fiscale ruimte. Deze bestaat uit je jaarruimte en je reserveringsruimte. Je jaarruimte voor dit jaar wordt bepaald door wat je vorig jaar hebt verdiend. Naast de jaarruimte heb je de mogelijkheid de zogenaamde reserveringsruimte te benutten. Je reserveringsruimte bestaat uit je niet-gebruikte jaarruimtes van de afgelopen zeven jaar. Die mag je alsnog ‘inhalen’ door deze naast je jaarruimte te storten.

Reserveringsruimte

Ook de reserveringsruimte is gemaximeerd. Wat je in een bepaald jaar aan inlegt, wordt allereerst weggestreept tegenover je oudste, nog ongebruikte jaarruimte. Veel mensen hebben veel meer fiscale ruimte dan ze (op basis van alleen de jaarruimte-berekening) denken. Wanneer je de afgelopen zeven jaar in loondienst pensioen hebt opgebouwd en / of als ZZP’er gebruik hebt gemaakt van de Fiscale Oudedagsreserve, oftewel de FOR, moet je in de berekening een correctie maken.

Op de site van de belastingdienst staat een tooltje waarmee je je jaarruimte en reserveringsruimte kunt berekenen, ze noemen dat daar de rekenhulp lijfrentepremie.

Pensioensparen in plaats van pensioenbeleggen?

Bankspaarproducten vallen voor mij af, aangezien ik voor de lange termijn niet wil sparen op een spaarrekening maar wil beleggen in indexfondsen, vanwege het te verwachten veel hogere rendement.

Lijfrenteverzekering in plaats van pensioenbeleggen?

Lijfrenteverzekeringen vallen voor mij ook af. Deze hebben vaak hogere kosten, geven niet de mogelijkheid om in indexfondsen te beleggen en bij overlijden krijgen je nabestaanden niets.

Brand New Day fondsen

Hier vind je een overzicht in welke fondsen je via Brand New Day kunt beleggen.

In de post Brand New Day pensioenbeleggen: fondskeuze en stappenplan beschrijf ik welke Brand New Day fondsen ik aanhoud. Ik ga in op de dividendlekkage van het Brand New Day Wereld Indexfonds. Ook leg ik uit waarom ik mijn fondsen gekozen heb en geef ik stap voor stap aan hoe je kunt gaan pensioenbeleggen.

 

Doe jij aan pensioenbeleggen? Heb jij ervaringen met Brand New Day? Zo ja, hoe zijn die?

 

Wil jij het FOB huishoudboekje 2019 kado? En een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt? Ik stuur geen spam, opzeggen kan altijd en ik geef je e-mailadres nooit door aan derden.

5677 andere abonnees houden je gezelschap!

Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat mailadres is al ingeschreven
The security code entered was incorrect
Bedankt voor het inschrijven
Ik ben geen professioneel adviseur. Je blijft zelf verantwoordelijk voor enige schade geleden door opvolgen van advies of navolgen van informatie op deze site. De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en louter informatief en educatief bedoeld. Zie ook de disclaimer. Soms krijg ik een vergoeding als je een transactie doet via een link op deze site. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.


Leuk als je reageert! Ik streef ernaar je reactie binnen 24 uur toe te laten en er eventueel op te reageren. Hier klagen voegt niet zoveel toe. Reacties met als doel iets te leren van anderen of om anderen te helpen, nadat je het hele artikel en alle andere reacties gelezen hebt, zien we hier het liefst!

36 gedachten over “Brand New Day ervaringen

 • LL

  “Je kunt dus het opgebouwde vermogen binnen 5 jaar volledig laten uitkeren, waarbij je maximaal €21.741 (2019) per jaar mag laten uitkeren. Als je totale inleg meer dan 5*€21.741 = €108.705 bedraagt, dan moet je uit laten keren in minimaal 20 jaar.”

  Weet je zeker dat de minimale uitkeringsduur dan 20 jr is? Je kan toch de uitkeringsduur verlengen, bv van 5 jr naar 8 of 9 of 10 zodat de jaarlijkse uitkering onder dit maximum komt?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Correctie: Dat weet ik zeker, , Je hebt gelijk. Je mag per jaar niet meer dan € 21.741 bruto ontvangen (2019), zie hier. Dat betekent dat je, indien je per jaar meer dan €21.741 zou ontvangen, de uitkering over meer jaren dient te spreiden zodat je per jaar onder de €21.741 uitkomt.
   Ik heb het verbeterd in de post.

 • Rik

  Mooi duidelijk artikel. Zelf zit ik bij BrightPensioen: zij zijn iets goedkoper bij een hoger vermogen, beleggen duurzaam en zijn een coöperatie.

  • spaarolifantje

   Als je minder dan 3000 euro belegd hebt bij ze, betaal je 0,24% over je inleg per jaar aan kosten (namelijk de fondskosten), da’s wel oké. Maar vanaf 3000 euro beleggingen betaal je 210 euro per jaar aan lidmaatschapsgeld – dat gaat in het begin dus hard aantikken, da’s een kostenpost van 7% als je echt precies 3000 euro hebt ingelegd!

   Ik lees dat je bij beleggingen tussen de 3000 en 50.000 euro er nog voor kan kiezen om jezelf op een jaar inactief te zetten door dat aan te geven, je mag dan in dat jaar niet inleggen. Dan hoef je gedurende dat jaar die 210 euro níet te betalen, wel nog de 0,24% fondskosten. Maar voor alle jaren waarin je dus wel jaarruimte en/of reserveringsruimte wilt gebruiken, tikt die 210 euro erg aan.

   Ik denk dat het beter wordt zodra je zeg boven de 42.000 euro inleg komt, dan is diezelfde 210 euro nog maar 0,5% van je jaarlijkse kosten. Maar ja, als je bijvoorbeeld als sappelende ZZP’er een jaarruimte hebt van 2000 euro, dan duurt het echt wel even voordat je die 42.000 euro bereikt hebt! Sommige mensen kunnen misschien een ouder eigen pensioenpotje omzetten naar BrightPensioen, dan worden de jaarlijkse lasten meteen wat beter, maar voor iemand die gaat starten is het zo erg onaantrekkelijk. Jammer!

 • Ron

  Het toeval wil dat ik eergisteren een pensioen beleggen rekening heb geopend bij BND, perfect getimed dus je post ;-). Sowieso gaaf dat je regelmatig post, ondanks (of dankzij) het feit dat je inmiddels je doel van FO hebt behaald.

  Ik heb lang getwijfeld of ik pensioenbeleggen zinvol vind aangezien mijn jaarruimte wsl de komende jaren circa 400 tot maximaal 500 euro blijft. Ik leg al meer in per maand bij mijn persoonlijke beleggingen.. Maar goed, alle beetjes helpen zullen we maar zeggen.

 • JT

  Op de gelinkte pagina van de belastingdienst staat: “Deze uitkeringen moeten een looptijd hebben van minimaal 5 jaar en het totale bedrag van de uitkeringen mag niet hoger zijn dan een bepaald bedrag per jaar. Is het totale bedrag van de uitkeringen per jaar hoger dan in de volgende tabel? Dan moeten deze uitkeringen een looptijd hebben van minimaal 20 jaar.”

  Mijn lezing hiervan is dat als je bijvoorbeeld 120.000 uit te keren hebt en deze over zes jaar uit laat keren, je met de jaarlijkse uitkering van 20.000 nog netjes binnen de aangegeven grens valt. Er staat immers nergens dat je danwel voor een 5-jarige danwel voor een 20-jarige uitkering moet gaan, slechts dat vijf jaar het minimum is. Mijn lezing van de laatste zin is dat een looptijd nooit langer hoeft te zijn dan 20 jaar, en dus dat als je meer dan 20 x 21.741 = 434.820 uit te keren hebt je over de maximum jaargrens heen mag gaan zolang de looptijd maar wel 20 jaar of meer is. Zie ik dit verkeerd?

 • MrFireMe

  Mooi artikel weer MrFOB! Ik bouw ook een pensioenpotje op bij Brand New Day, ik zit er nu 3 jaar en ben erg tevreden over deze club. Ze reageren snel, zijn daadkrachtig en leveren een mooi product tegen nette kosten, ik ben ook tevreden over de resultaten tot nu toe. Ik heb er wel voor gekozen om nog een deel te banksparen naast BND, als een stukje veiligheid omdat ik verder geen pensioen heb.

 • JT

  Ter verduidelijking: Mijn reactie was bedoeld als reactie op jouw reactie op de vraag van LL, waar je in je reactie linkt naar de website van de belastingdienst met de regels rondom de uitkering van lijfrentes.

 • Rob

  Je kunt de uitkering toch ook eerder dan je AOW leeftijd laten ingaan? De uitkeringsduur wordt dan alleen #jaren voor AOW + 20 (en het jaarlijkse bedrag lager). Of is dat qua belasting niet interessant?

 • Erik

  Met veel plezier lees ik iedere keer jouw posts. Blijf zo doorgaan. Het wordt gewaardeerd.

  Eind 2018 (nadat ik 2017 helaas heb gemist) ben ik bij BND begonnen met pensioenbeleggen met mn reserveringsruimte 2011. Met ingang van 1-1-19 heb ik dit voortgezet met een maandelijkse inleg om zo zonder t echt te voelen alle ruimtes de komende jrn te kunnen gebruiken. Mijn jaarruimte ligt rond K€2-3 dus ik ben benieuwd waar ik straks op uitkom.

  Pensioenbeleggen doe ik nu naast mijn maandelijkse periodieke fondsen / ETF-beleggingen en mijn vaste groei/hoog dividend beleggingen.

 • MJ

  Ik lees dat ok zo. “Is het totale bedrag van de uitkeringen *per jaar* hoger dan in de volgende tabel?” Key is dat “per jaar”, niet het totale bedrag in zijn geheel. 20.000 in zes jaar lijkt me dus inderdaad correct.

 • S

  Allereerst, bedankt voor het artikel!!

  Mijn vraag, wat zijn de gevolgen voor je pensioenbeleggingen bij overlijden voor/na aow leeftijd? Moeten je erfgenamen hier dan extra over aftikken omdat het eerder vrijkomt?

 • dertigermetkids

  helaas weinig tot geen jaarruimte door lage jaaromzet (voor mij meer dan genoeg om van te leven) maar te weinig om van te pensioenbeleggen helaas. we beleggen zelf ietsje (vast bedrag per maand) komende jaren maar goed in de gaten houden of er uberhaupt jaarruimte komt idd

 • Leon

  Waarom kies je voor de unhedged variant van het bnd wereldfonds? Het verschil/risico is me niet helemaal duidelijk wat je daarmee neemt.. zou je dit kunnen toelichten en waarom je dat risico bewust neemt?

 • spaarolifantje

  Ik ben met pensioenbeleggen bij Brand New Day begonnen in 2013 en heb elk jaar ingelegd voor zover ik kon en mocht. Ik heb altijd in het duurzame indexfonds van ze belegd en heb een gemiddeld rendement gehaald van 8,4% in die tijd (zelf uitgerekend met de XIRR-functie). Natuurlijk met ups en downs, zoals altijd als het om aandelen gaat!

 • lezer

  Hoe gaat het als je bijvoorbeeld van bnd naar degiro wil overstappen met al je geld?

  Is dit even eenvoudig als bij een box3 rekening of zit je gewoon vast?

 • Gerben

  Wat betreft de Giro als alternatief voor BND:

  Wat ik tot nu toe begrijp is dat De Giro buitenlandse dividend belasting niet verrekenend. Nederlandse wel 1x per jaar. Je zou het Nederlandse Actiam verantwoord index aandelenfonds wereld (AVIAW) kunnen nemen bij De Giro. Dan geen / weinig lekkage. Dan betaal je 0.55% aan kosten tegenover 0.59% bij de BND wereld index fondsen. De 0.55% bestaat uit de 0.2% activity fee, 0.2% voor service fee voor fondsen en 0.15% TER voor Actiam.

  Voor de grotere vermogens heeft BND ook in plaats van 0.59% 0.25% beheerkosten met 50,- euro servicekosten. Die 50,- wordt van je pensioenrekening gehaald, dus zijn geen netto kosten.

  Voor kleinere vermogens is de Giro met AVIAW dus sowieso 0.04% goedkoper betreft terugkerende kosten. Zal in andere details zitten wat onder de streep goedkoper uitvalt.

 • Jeroen

  Ik heb even uitgezocht of DeGiro dividendbelasting gaat terugvragen (en bijstorten op de geblokkeerde rekening) aangezien ik al een tijdje een ‘corporate action’ in mijn overzicht zie staan die daarop duidt. De reactie van DeGiro helpdesk is als volgt:

  “Omdat u van uw geblokkeerde DeGiro pensioenrekening geen onttrekkingen mag doen van de belastingdienst, kunt u de dividendbelasting niet zelfstandig terugvragen. Het terugvragen gebeurt daarom door DeGiro en gebeurt eenmaal per jaar. De verwachting is dat dit in juni zal plaatsvinden.”

  Het lijkt er dus op dat DeGiro dividendbelasting gaat teruggeven.

 • Gerben

  Let wel. Alleen voor Nederlandse dividend belasting. “Helaas geldt dit niet voor buitenlandse dividendbelasting” krijg ik van ze terug.

 • PecuniaNV

  @JT, let wel op dit is de huidige stand van zaken bij de belastingdienst en zoals Ab Flipse al zei, de overheid heeft in de afgelopen 25 jaar aangetoond maximaal onbetrouwbaar te zijn waar het gaat omtrent pensioenopbouw, regelingen zoals spaarloon en noem het maar op. Alles wat ooit is opgetuigd hieromtrent is net zo hard weer afgebroken. Dingen zijn nu fiscaal aantrekkelijk maar als er geld tekorten zijn dan zou het zomaar kunnen dat men (zoals al vaker) de spelregels halverwege gaat veranderen.

 • leon

  bedoelen jullie met financieel onafhankelijk, tot aan je pensioen/aow volhouden (dan hoef je ook niet meer te werken)? of tot de dood zeg maar?

  en houden jullie rekening met een mogelijk ‘doemscenario’ van het kapitalistische systeem? toenamen van schuldenberg en de mogelijke gevolgen zoals een recessie of beperkte groei/rendement zoals japan? zie ook Moderne Monetaire Theorie waarbij er geld geen intrinsieke waarde meer heeft?

 • Sonja

  Helder verhaal! Wat ik me nog afvraag, in de voorwaarden van Brand New Day staat de volgende tekst: De aandelenfondsen van Brand New Day beleggen één op één in een fonds van Vanguard. Twee van de fondsen van Vanguard lenen tijdelijk aandelen van het beleggingsfonds uit… etc. Maw: er is toch sprake van het tijdelijk uitlenen van aandelen. In hoeverre is dit nog een extra risico wat je eigenlijk niet zou willen lopen, en hoe zit dit als je bv in VWRL belegt via de pensioenbeleggingsrekening van DeGiro?

 • informatie

  Er staat me bij dat dit soort pensioenbeleggingen maar een bepaald maximum aan rendement mogen maken om belastingvrij te blijven. Omdat het pensioen anders hoger kan zijn dan het salaris zelf. Ik kan hier alleen niets meer over vinden als ik google. Weet iemand hier meer over?

 • RM

  Allereerst mijn complimenten voor dit blog. Ik heb er in het afgelopen jaar al veel van opgestoken en het heeft zeker mijn ogen geopend v.w.b. het doel om eerder te stoppen met werken.
  Nu heb ik zelf een keer een inhoudelijke vraag:

  Ik heb in 2018 een beleggingsrekening via BND geopend en meteen de maximale reserveringsruimte in 2018 van EUR 7.167 (in delen) gestort. Ik heb nog veel reserveringsruimte over en stort in 2019 ook (weer maandelijks) bedragen tot maximaal EUR 7.254.
  Mag ik in 2019 naast de reserveringsruimte ook nog de jaarruimte 2018 storten? Of is de EUR 7.254 het maximaal te storten bedrag op mijn pensioenrekening en ga ik daarboven belasting betalen? Ik wil de ruimte op mijn account van BND maximaal benutten en de rest van het opgespaarde geld in een ETF via De Giro beleggen. Ook daar ben ik vorig jaar mee begonnen.