Via Brand New Day bouw ik sinds een aantal jaren vrijwillig een aanvullend pensioen op. Ik heb via dit pensioenbeleggen 3x meer opbrengst dan via gewoon beleggen in dezelfde fondsen. Ik leg uit hoe dit werkt en wat mijn Brand New Day ervaringen zijn.

In 2022 heeft Brand New Day de tarieven voor modelbeleggen bij een gewone beleggingsrekening en een kinderrekening verlaagd. Dat maakt voor deze beleggingsrekeningen het modelbeleggen goedkoper dan vrij beleggen. Bij pensioenbeleggen is modelbeleggen niet goedkoper geworden.

Brand New Day welkomstbonus

Om te beginnen, hier kun je zien welke welkomstactie Brand New Day eventueel heeft lopen.

Samenvatting

Ik bouw vrijwillig extra pensioen op. Pensioenbeleggen zie ik als een zeer aantrekkelijke manier om een veiligheidsmarge op te bouwen.

Als je net als ik eerder dan je pensioengerechtigde leeftijd wilt stoppen met werken, dan vind ik het verstandig een veiligheidsmarge in te bouwen om te voorkomen dat je onverhoopt weer terug aan het werk zou moeten. Dat geldt wat mij betreft in het bijzonder voor het moment waarop je wat ouder bent. Ik verwacht dat dan nog weer aan het werk moeten extra lastig en zwaar zal zijn. Een extra veiligheidsmarge welke beschikbaar komt vanaf AOW leeftijd vind ik daarom aantrekkelijk.

Ik doe dit pensioenbeleggen in een paar uitstekende indexfondsen met brede spreiding en lage kosten. Mocht beleggen in indexfondsen nog onbekend terrein voor je zijn, lees dan eerst de post Beleggen voor beginners.

Ik beleg in die indexfondsen via Brand New Day. Inleggen gebeurt na overboeken automatisch en ik heb vrijwel geen last van dividendlekkage.

Het gaat mij bij pensioenbeleggen overigens niet alleen om de extra veiligheidsmarge. Door de fiscale voordelen genereer ik met mijn pensioenbeleggingen tot 3x zoveel opbrengst dan via gewoon beleggen in dezelfde fondsen. Hoe dit werkt leg ik zometeen uit.

Brand New Day ervaringen

Brand New Day bevalt me tot nu toe prima.

Zij bieden indexfondsen aan die voldoen aan de 6 eisen, welke ik stel aan een goed indexfonds.

Bij Brand New Day kun je fracties van indexfondsen aankopen. Dat kan zowel bij hun pensioenbeleggen als bij hun gewoon beleggen. Dat vind ik handig.

Stel je wilt €200 beleggen in een indexfonds en dat indexfonds kost op dat moment €73. Bij Brand New Day kun je dan €200/€73 = 2.74 posities in dat indexfonds aanschaffen. Dat kan niet via gewone brokers zoals DEGIRO of Easybroker.

Daarnaast vind ik het handig dat ze voor hun BND Wereld Indexfonds Unhedged, welke ik aanhoud, de dividendbelasting automatisch vrijwel in zijn geheel terugvorderen, zie hier. Dat levert ongeveer 0.5% kostenbesparing op ten opzichte van niet terugvorderen.

Ik vind Brand New Day transparant in hun kostenstructuur.

Ook vind ik dat Brand New Day een duidelijk dashboard heeft waarin ik mijn beleggingen kan vinden en de rendementen kan volgen.

Tot slot heb ik Brand New Day geregeld een vraag gesteld, waar ik telkens binnen een dag een duidelijk antwoord op gekregen heb. Dit geldt ook voor inhoudelijk complexere vragen.

Brand New Day pensioenbeleggen: de voordelen en nadelen

Ik heb in een eerdere post de voor- en nadelen van pensioenbeleggen uiteengezet. Hieronder zet ik ze nogmaals op een rijtje:

1) Voordeel: Je legt bij pensioenbeleggen in vanuit je bruto inkomen

Daardoor kun je in 2023 tussen de 36,93% en 49.5% meer beleggen dan wanneer je nu je bruto inkomen als netto loon laat uitkeren en zelf belegt. Hoeveel meer je kunt beleggen hangt af van de belastingschijf waar de top van je inkomen in valt. Je mag je inleg namelijk van de te betalen belasting in het jaar van inleg aftrekken.

Dat bruto inkomen rendeert eerst voor je, voordat je er tijdens de uitkeringsfase pas belasting over moet betalen. En die belasting is meestal flink lager dan nu over je inkomen:

2) Voordeel: Lagere belasting tijdens uitkeringsfase

Zodra je met pensioen gaat en het via pensioensparen opgebouwde vermogen als pensioeninkomen gaat laten uitkeren, betaal je belasting. Je valt dan in de belastingschijven voor AOW gerechtigden. Van de Nederlandse pensioengerechtigden heeft ongeveer 80% een pensioeninkomen lager dan €38.703 en betaalt daarmee 19.03% belasting.inkomensverdeling

Voor het overgrote deel van de Nederlanders is het belastingvoordeel van pensioenbeleggen dus tussen de 17,9% (36,93% – 19,03%) en de 30,47% (49,5% – 19,03%). Dit is nog zonder het belastingvoordeel op basis van vermogensrendementsheffing:

3)  Voordeel: Je betaalt bij pensioenbeleggen geen vermogensrendementsheffing tijdens de opbouwfase en de uitkeringsfase

Als je vermogensrendementsheffing moet betalen, dan is dat vanaf 2023 voor beleggingen 1,97% per jaar. In de post Vermogensbelasting 2023 vind je de schijven en een rekentool.

Die vermogensrendementsheffing ben je kwijt als je zelf belegt, maar hoef je niet te betalen als je aan pensioenbeleggen doet. Dat scheelt heel veel door het rente op rente effect. Zie verderop in deze post bij de voorbeeldberekening hoe dit doorwerkt.

4) Geen voor- of nadeel: de lopende kosten voor pensioenbeleggen en gewoon beleggen via Brand New Day zijn identiek

Bij Brand New Day zijn de lopende kosten voor pensioenbeleggen en gewoon beleggen identiek, tenzij je bij gewoon beleggen voor modelbeleggen in plaats van vrij beleggen kiest. In dat geval is gewoon beleggen 0.1% goedkoper per jaar dan pensioenbeleggen.

Er is wel een verschil in de eenmalige kosten. Het openen van een gewone beleggingsrekening is kosteloos, daar waar het openen van een pensioenrekening eenmalig €45 kost. Op de lange termijn is een dergelijk verschil in eenmalige kosten vrijwel verwaarloosbaar.

5) Voordeel: pensioenvermogen telt niet mee voor diverse regelingen

Steeds meer regelingen, vooral zorg gerelateerde zaken, zijn gerelateerd aan inkomen en vermogen. Daarbij tellen potjes die je voor je pensioen hebt aangelegd niet mee. Potjes die je buiten een pensioenregeling om zelf bij elkaar gespaard / belegd hebt tellen wel mee. Daardoor moet je dan meestal meer zelf bijdragen.

6) Voordeel of nadeel?: De fiscus helpt je het vermogen niet voor je AOW leeftijd op te maken.

Je bent beperkt in het vervroegd aanspreken van dit vermogen.

Met de opgebouwde waarde dien je een uitkering aan te kopen bij een aanbieder naar keuze die voldoet aan een aantal wettelijke eisen. Afhankelijk van het moment waarop je de uitkering aankoopt, geldt een minimale looptijd.

Uitgangspunt is dat je de uitkering aankoopt op of uiterlijk 5 jaar na de AOW-leeftijd. Dan geldt een minimale uitkeringsduur van 5 jaar. Je kunt dus het opgebouwde vermogen binnen 5 jaar volledig laten uitkeren, waarbij je maximaal €24.168 (2023) per jaar mag laten uitkeren. Als je totale inleg meer dan 5 * €24.168 = €120.840 bedraagt, dan moet je uit laten keren over meer dan 5 jaren, zie hier.

Als je een uitkering echter aankoopt voordat je de AOW-leeftijd hebt bereikt, dan is het uitgangspunt een levenslange uitkering. Omdat banken (in tegenstelling tot verzekeraars) geen levenslange uitkeringen aanbieden, hanteren zij de AOW-leeftijd+20 jaar als ‘levenslange’ uitkering. Stel dat je AOW leeftijd 67 jaar is. In dat geval zou een uitkering door moeten lopen tot 67 + 20 jaar (dus tot je 87ste). Soms werken uitkerende instanties met enkele randvoorwaarden, zoals een minimaal uit te keren waarde. De eerder genoemde eisen met betrekking tot de uitkeringsduur zijn daarentegen wel gelijk voor alle aanbieders, omdat het wetgeving betreft.

Als je voor het bereiken van je AOW-leeftijd het bedrag in een keer wilt opnemen dan gaat de ‘vlag uit’ bij de belastingdienst en heffen ze in het slechtste geval in een keer 49,5% plus 20% revisierente. Mogelijk kun je daar via “kleine lijfrenten” omheen werken, maar dat is niet zonder risico.

7) Voor- of nadeel: de fiscus kan de spelregels veranderen tijdens de wedstrijd

Zoals onder punt 6 beschreven zit je geld voor langere tijd vast in een pensioenbelegging, tenzij je bereid bent hoge opnamekosten aan de fiscus te betalen. Indien de fiscus de regels voor pensioenbeleggingen in de loop van de tijd aanpast, kan dit een verslechtering of verbetering tot gevolg hebben. Daar kom je niet zonder die genoemde kosten onderuit.

Vermogen dat je niet in pensioenbeleggingen maar in gewone beleggingen ondergebracht hebt is echter evenzeer onderhevig aan veranderende spelregels van de fiscus. En die spelregels zijn de afgelopen jaren een paar keer veranderd.

Veranderde fiscale spelregels gewone beleggingen

De vermogensbelasting is sinds 2017 jaarlijks aangepast. Voor relatief kleinere vermogens is de vermogensbelasting gedaald, voor grotere vermogens is die gestegen. Dat raakt je gewone beleggingen, maar niet je pensioenbeleggingen. Die laatste zijn namelijk vrijgesteld van vermogensbelasting.

Vervolgens zijn per 2018 de spelregels voor de vermogensbelasting alweer veranderd. Zodra de rente gaat stijgen, gaat de vermogensbelasting sneller stijgen dan voor 2018. Dat komt doordat de stijging van de vermogensbelasting niet meer op basis van de gemiddelde spaarrente van de afgelopen 5 jaar maar op basis van de spaarrente over de meest recente beschikbare periode van 12 maanden bepaald werd. Geld dat je niet fiscaal afgeschermd had via bijvoorbeeld pensioenbeleggingen en dat boven de vrijstelling voor vermogensbelasting valt, werd dan zwaarder belast.

Vanaf 2023 gaat de vermogensbelasting in drie stappen verder omhoog en wordt uiteindelijk gekoppeld aan daadwerkelijk behaald rendement.

Zowel voor pensioenbeleggingen als voor gewone beleggingen kunnen de spelregels dus in je voor- of nadeel veranderen tijdens de wedstrijd.

Een simpel voorbeeld van pensioenbeleggen

Stel je bent nu 30 jaar oud en hebt nog 40 jaar totdat je de AOW leeftijd bereikt. Je legt eenmalig €10.000 bruto inkomen in. Dit rendeert met 7% per jaar, het gemiddelde van de beurs van de afgelopen decennia. Dan heb je via pensioenbeleggen €149.744 vermogen opgebouwd. Vervolgens laat je dit vermogen uitkeren en betaal je 19,03% belasting. Je houdt dan dus €121.247 over. In het tool Eindkapitaal berekenen kun je overigens zelf met eigen getallen spelen.

Als je die €10.000 nu gewoon als nettoloon ontvangt en vervolgens zelf in vergelijkbare fondsen belegt, kun je nu €5.050 tot €6.307 beleggen. Dit is afhankelijk van de belastingschijf waar je inkomen in 2023 in valt.

Naast inkomstenbelasting betaal je elk jaar vermogensrendementsheffing. Want ik ga ervan uit dat je op weg naar financiële onafhankelijkheid boven de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing uitkomt. Daarvoor houd ik een getal van 1.97% aan. Je rendement wordt dus geen 7% maar 5.03% per jaar. Dat geeft na 40 jaar een vermogen van €35.961 tot €44.911. Een factor 3 minder dan via pensioenbeleggen!

Pensioenbeleggen levert tot 4 keer meer op dan gewoon beleggen vanaf 2023

Brand New Day pensioen: hoe werkt dit pensioenbeleggen?

Pensioengat

Pensioenbeleggen is mogelijk voor iedereen die een zogenaamd pensioengat heeft. En dat hebben behoorlijk veel mensen, ook onder degenen die een goed pensioen via hun werkgever opbouwen. En ook bijvoorbeeld mensen die in de WW zitten of ZZP’er zijn mogen pensioenbeleggen.

Jaarruimte

Er geldt een maximum voor het bedrag dat je fiscaal vriendelijk opzij mag zetten. Dit heet ook wel je fiscale ruimte. Deze bestaat uit je jaarruimte en je reserveringsruimte. Je jaarruimte voor dit jaar wordt bepaald door wat je vorig jaar hebt verdiend. Naast de jaarruimte heb je de mogelijkheid de zogenaamde reserveringsruimte te benutten. Je reserveringsruimte bestaat uit je niet-gebruikte jaarruimtes van de afgelopen zeven jaar. Die mag je alsnog ‘inhalen’ door deze naast je jaarruimte te storten.

Reserveringsruimte

Ook de reserveringsruimte is gemaximeerd. Wat je in een bepaald jaar aan inlegt, wordt allereerst weggestreept tegenover je oudste, nog ongebruikte jaarruimte. Veel mensen hebben veel meer fiscale ruimte dan ze (op basis van alleen de jaarruimte-berekening) denken. Wanneer je de afgelopen zeven jaar in loondienst pensioen hebt opgebouwd en / of als ZZP’er gebruik hebt gemaakt van de Fiscale Oudedagsreserve, oftewel de FOR, moet je in de berekening een correctie maken.

Hier vind je een tooltje waarmee je je jaarruimte kunt berekenen. Ook vind je daar verdere uitleg en kun je hulp krijgen met de berekening.

Op de site van de belastingdienst staat ook een tooltje waarmee je je jaarruimte en reserveringsruimte kunt berekenen, ze noemen dat daar de rekenhulp lijfrentepremie.

Pensioensparen in plaats van pensioenbeleggen?

Bankspaarproducten vallen voor mij af, aangezien ik voor de lange termijn niet wil sparen op een spaarrekening maar wil beleggen in indexfondsen, vanwege het te verwachten veel hogere rendement.

Lijfrenteverzekering in plaats van pensioenbeleggen?

Lijfrenteverzekeringen vallen voor mij ook af. Deze hebben vaak hogere kosten, geven niet de mogelijkheid om in indexfondsen te beleggen en bij overlijden krijgen je nabestaanden niets.

Brand New Day fondsen

Hier vind je een overzicht in welke fondsen je via Brand New Day kunt beleggen.

In de post Nieuwe Brand New Day fondsen beschrijf ik welke Brand New Day fondsen ik aanhoud. Ik ga in op de dividendlekkage van het Brand New Day Wereld Indexfonds. Ook leg ik uit waarom ik mijn fondsen gekozen heb en geef ik stap voor stap aan hoe je kunt gaan pensioenbeleggen.

 

Doe jij aan pensioenbeleggen? Heb jij ervaringen met Brand New Day? Zo ja, hoe zijn die?

Wil jij, net als ruim 13.000 anderen, een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt en het FOB huishoudboekje 2023 kado?Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.


De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en je blijft zelf verantwoordelijk bij opvolgen ervan. Let op: beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Blauw onderstreepte links met   kunnen mij een vergoeding opleveren voor het doorverwijzen. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

Schrijf een reactie

203 Reacties

 1. Hilde van der Togt Reageer

  Dag, ik heb vanwege de goede recensies op dit blog een pensioen-beleggen rekening geopend bij BND, begin juli. Ik ben erg teleurgesteld. Ik vind de site gebruikersonvriendelijk. Het is me nog niet gelukt om zelf de verdeling van de beleggingen aan te passen. Deze functionaliteit is geblokkeerd. BND slaagt er niet in mij uit te leggen waarom of om het te deblokkeren. De chat is heel traag. Erger is dat mijn eerste storting – 6 juli – geheel belegd was en nu heeft BND die aandelen weer verkocht. ER is nu maar 1/6 van wat ik ingelegd heb, belegd. Zonder overleg, zonder opdracht van mij. Het kan belastingtechnisch dan gunstig zijn, ik ben de controle over mijn geld (zzp-pensioen) volledig kwijt. Ik stort geen geld meer op BND.

 2. Je geeft aan een levenslange uitkering te moeten aankopen bij een hoge pensioenpot. Hoe werkt dit bij overlijden? Vervalt die dan ook of gaat die uitkering over naar je nabestaanden?

  Moet het een uitkering zijn? Mag je niet periodiek onttrekken tot het potje op is?

  • Nee, ik geef aan dat je een levenslange uitkering moet aankopen wanneer je de uitkering in laat gaan voordat je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Bij overlijden gaat de pot naar je erfgenamen.

   Deze alinea uit de post is bij een hoge pensioenpot (meer dan €120.840) van toepassing:

   Uitgangspunt is dat je de uitkering aankoopt op of uiterlijk 5 jaar na de AOW-leeftijd. Dan geldt een minimale uitkeringsduur van 5 jaar. Je kunt dus het opgebouwde vermogen binnen 5 jaar volledig laten uitkeren, waarbij je maximaal €24.168 (2023) per jaar mag laten uitkeren. Als je totale inleg meer dan 5 * €24.168 = €120.840 bedraagt, dan moet je uit laten keren over meer dan 5 jaren, zie hier.

  • Ik bedoel wanneer je een uitkering hebt aangevraagd en daarna overlijdt. Dus bijvoorbeeld in jaar 7 van de uitkering.

  • Dat hangt van de uitkerende instantie af. In het geval dat je daar BND ook voor gebruikt, dan gaat alle geld dat nog in de pot zit naar je nabestaanden, zie hier.

 3. Beste Mr Fob, ik ben ook aan het kijken om naast mijn huidige beleggingen additioneel te gaan pensioenbeleggen. Mijn huidige beleggingen lopen via Meesman. Wat heeft jij doen besluiten om voor BND te kiezen ipv Meesman? Groet, Niels

  • Toen ik koos bood Meesman nog geen pensioenbeleggen aan. BND is nu voor mij goedkoper dan Meesman doordat ik nog in de oude kostenstructuur val. BND bevalt me ook verder heel goed. Dus ik blijf bij BND.

 4. Ik heb sinds enige jaren een pensioenrekening lopen bij BND en het lijkt erop dat ik extra (onnodige) kosten maak waar, naar mijn weten, geen melding van wordt gemaakt in het artikel.

  Hieronder het verhaal:
  Ik maak automatisch maandelijks een bedrag over naar de BND rekening. Hierbij zie ik het volgende (bedragen heb ik weggelaten):
  05-05-2023 Servicekosten Af € -xx,xx
  05-05-2023 Interne overboeking Bij € xx,xx
  03-05-2023 Aankoop participaties Af € -xxx
  27-04-2023 Stortingskosten Af € -5,00
  27-04-2023 Storting ontvangen xxxx Bij € xx,xx

  Verder zie ik bij beleggingstransacties:
  Verkoop • Order (xx) 4-5-2023 BND Wereld Indexfonds x,xx € -xx,xx

  Dit betekent het volgende:
  1. Er wordt een bedrag op de rekening gestort
  2. Kooporders voor participaties worden uitgevoerd voor dit bedrag (minum stortingskosten)
  3. Vervolgens worden (een paar dagen later) participaties verkocht.
  4. De servicekosten worden betaald van de verkochte participaties.

  Hierdoor worden er kosten gemaakt om eerst het gestortte bedrag in participaties aan te kopen, om vervolgens een deel te verkopen om de servicekosten te betalen.

  Ik wilde een deel van het gestorte bedrag niet laten beleggen, zodat dit beschikbaar is om de servicekosten te betalen. Hierover heb ik met BND contact gehad, maar zij gaven aan dat dit niet mogelijk is.

  Als dit verhaal klopt, dan is dit waanzin aangezien er extra kosten worden gemaakt om servicekosten te betalen.

  Kan iemand mij gerust stellen dat ik het verkeerd zie of heb ik hier een niet bekende kostenpost geïdentificeerd?

  • Ik hoop dat ik je goed begrijp. Het klopt dat de servicekosten niet verrekend worden met eventuele inleg die toevallig op hetzelfde moment binnenkomt en nog niet belegd is. De servicekosten worden duidelijk gecommuniceerd en worden in rekening gebracht door middel van een verkoop van het grootste fonds, maar als je als klant vrij belegt en in cashallocatie zit, kijkt BND eerst of de kosten uit de cashallocatie voldaan kunnen worden (afhandeling is dan sneller).

   Verder rekent BND geen kosten voor het verkopen van beleggingen (al kan het zijn dat het fonds een opslag hanteert of een onderliggend fonds swing pricing hanteert, wat ook positief kan uitpakken).

  • Allereerst dank voor het reageren. Dat van de cashallocatie heb ik ook ergens gelezen, echter de persoon die ik telefonisch heb gesproken kwam niet met deze oplossing. De reactie was dat participaties worden verkocht van het deel waar de meeste participaties in aangekocht zijn.

   Ik zal mijn vraag anders formuleren, is het kostentechnisch beter om de servicekosten:
   a. Cash beschikbaar te stellen zodat de servicekosten daaruit bekostigd kunnen worden (volgens de cashallocatie (in een vrij belegt profiel) van x%),
   óf
   b. De servicekosten te laten plaatsvinden door automatische verkoop van participaties?

   In optie a. worden kosten uitgespaard voor de aankoop van participaties, maar wordt er een beleggingsperiode van 1 tot zegge 90 dagen gemist vanwege de aangehouden cashallocatie. In optie b. worden de kosten gemaakt, maar ook potentieel geprofiteerd van de 1 tot zegge 90 dagen “beleggingstijd”. Het kan ook zijn dat de waarde daalt in deze tijd waardoor geld verloren gaat.

   Omdat de servicekosten een continue verhaal is (iedere 90 dagen (?)) gedurende de looptijd (25+ jaar in mijn geval) lijkt het mij relevant om hier een weloverwogen keuze in te maken. Of maak ik me druk om niets omdat de gemoeide kosten van aankoop op de lange termijn positief uitpakt? (ik weet het niet , vandaar deze vragen)

  • Optie b lijkt me het meest aantrekkelijk, omdat je dan zo lang mogelijk belegd bent en op de lange termijn de beurs typisch stijgt. Daarnaast rekent BND geen aan- of verkoopkosten (al kan het zijn dat het fonds een vrijwel verwaarloosbare opslag hanteert of een onderliggend fonds vrijwel verwaarloosbare swing pricing hanteert, wat positief of negatief kan uitpakken), dus daar bespaar je niets op door optie a te kiezen.