Brand New Day ervaringen


Ik beleg al jaren via Brand New Day. Lees hier wat mijn Brand New Day ervaringen zijn.Via Brand New Day bouw ik sinds een aantal jaren vrijwillig een aanvullend pensioen op. Ik heb via dit pensioenbeleggen tot 3x meer opbrengst dan via gewoon beleggen in dezelfde fondsen. Ik leg uit hoe dit werkt en wat mijn Brand New Day ervaringen zijn.

Samenvatting

Ik bouw vrijwillig extra pensioen op. Pensioenbeleggen zie ik als een zeer aantrekkelijke manier om een veiligheidsmarge op te bouwen.

Als je net als ik eerder dan je pensioengerechtigde leeftijd wilt stoppen met werken, dan vind ik het verstandig een veiligheidsmarge in te bouwen om te voorkomen dat je onverhoopt weer terug aan het werk zou moeten. Dat geldt wat mij betreft in het bijzonder voor het moment waarop je wat ouder bent. Ik verwacht dat dan nog weer aan het werk moeten extra lastig en zwaar zal zijn. Een extra veiligheidsmarge welke beschikbaar komt vanaf AOW leeftijd vind ik daarom aantrekkelijk.

Ik doe dit pensioenbeleggen in een paar indexfondsen van mijn favoriete indexfondshuis Vanguard. Mocht beleggen in indexfondsen nog onbekend terrein voor je zijn, lees dan eerst de post Beleggen voor beginners.

Ik beleg in die indexfondsen via Brand New Day. Inleggen gebeurt na overboeken automatisch en ik heb vrijwel geen last van dividendlekkage.

Het gaat mij bij pensioenbeleggen overigens niet alleen om de extra veiligheidsmarge. Door de fiscale voordelen genereer ik met mijn pensioenbeleggingen tot 3x zoveel opbrengst dan via gewoon beleggen in dezelfde fondsen. Hoe dit werkt leg ik zometeen uit.

Brand New Day ervaringen

Brand New Day bevalt me tot nu toe prima.

Zij bieden indexfondsen aan die voldoen aan de 6 eisen, welke ik stel aan een goed indexfonds.

Bij Brand New Day kun je fracties van indexfondsen aankopen. Dat kan zowel bij hun pensioenbeleggen als bij hun gewoon beleggen. Dat vind ik handig.

Stel je wilt €200 beleggen in een indexfonds en dat indexfonds kost op dat moment €73. Bij Brand New Day kun je dan €200/€73 = 2.74 posities in dat indexfonds aanschaffen. Dat kan niet via gewone brokers zoals DEGIRO of Lynx.

Daarnaast vind ik het handig dat ze voor hun BND Wereld Indexfonds Unhedged, welke ik aanhoud, de dividendbelasting automatisch vrijwel in zijn geheel terugvorderen, zie hier. Dat levert ongeveer 0.5% kostenbesparing op ten opzichte van niet terugvorderen.

Ik vind Brand New Day transparant in hun kostenstructuur.

Ook vind ik dat Brand New Day een duidelijk dashboard heeft waarin ik mijn beleggingen kan vinden en de rendementen kan volgen.

Tot slot heb ik Brand New Day geregeld een vraag gesteld, waar ik telkens binnen een dag een duidelijk antwoord op gekregen heb. Dit geldt ook voor inhoudelijk complexere vragen.

Brand New Day pensioenbeleggen: de voordelen en nadelen

Ik heb in een eerdere post de voor- en nadelen van pensioenbeleggen uiteengezet. Hieronder zet ik ze nogmaals op een rijtje:

1) Voordeel: Je legt bij pensioenbeleggen in vanuit je bruto inkomen

Daardoor kun je tussen de 37,35% en 49.5% meer beleggen dan wanneer je nu je bruto inkomen als netto loon laat uitkeren en zelf belegt. Hoeveel meer je kunt beleggen hangt af van de belastingschijf waar de top van je inkomen in valt. Je mag je inleg namelijk van de te betalen belasting in het jaar van inleg aftrekken.

Dat bruto inkomen rendeert eerst voor je, voordat je er tijdens de uitkeringsfase pas belasting over moet betalen. En die belasting is meestal flink lager dan nu over je inkomen:

2) Voordeel: Lagere belasting tijdens uitkeringsfase

Zodra je met pensioen gaat en het via pensioensparen opgebouwde vermogen als pensioeninkomen gaat laten uitkeren, betaal je belasting. Je valt dan in de belastingschijven voor AOW gerechtigden. Van de Nederlandse pensioengerechtigden heeft 80% een pensioeninkomen lager dan €34.301 en betaalt daarmee 20.2% belasting.

inkomensverdeling

Voor het overgrote deel van de Nederlanders is het belastingvoordeel van pensioenbeleggen dus 20%. Dit is nog zonder het belastingvoordeel op basis van vermogensrendementsheffing:

3)  Voordeel: Je betaalt bij pensioenbeleggen geen vermogensrendementsheffing tijdens de opbouwfase en de uitkeringsfase

Als je vermogensrendementsheffing moet betalen,  dan is dat vanaf 2020 tussen de 0.54 en 1.58% per jaar. In de post Vermogensbelasting 2020 & 6 tips ga ik hier op in.

Die vermogensrendementsheffing ben je kwijt als je zelf belegt, maar hoef je niet te betalen als je aan pensioenbeleggen doet. Dat scheelt heel veel door het rente op rente effect. Zie verderop in deze post bij de voorbeeldberekening hoe dit doorwerkt.

4) Geen voor- of nadeel: de lopende kosten voor pensioenbeleggen en gewoon beleggen via Brand New Day zijn identiek

Bij Brand New Day zijn de lopende kosten voor pensioenbeleggen en gewoon beleggen identiek.

Er is wel een verschil in de eenmalige kosten. Het openen van een gewone beleggingsrekening is kosteloos, daar waar het openen van een pensioenrekening eenmalig €45 kost. Op de lange termijn is een dergelijk verschil in eenmalige kosten vrijwel verwaarloosbaar.

Ik hou mijn gewone beleggingen overigens niet aan via Brand New Day, maar via DEGIRO. Ook kun je via DEGIRO pensioenbeleggen. Bij DEGIRO is nog onzeker hoeveel kosten ze gaan berekenen voor het terugvorderen van dividendbelasting, zie punt 6.7 in de voorwaarden. Daarom blijf ik sowieso voorlopig pensioenbeleggen via Brand New Day.

5) Voordeel: pensioenvermogen telt niet mee voor diverse regelingen

Steeds meer regelingen, vooral zorg gerelateerde zaken, zijn gerelateerd aan inkomen en vermogen. Daarbij tellen potjes die je voor je pensioen hebt aangelegd niet mee. Potjes die je buiten een pensioenregeling om zelf bij elkaar gespaard / belegd hebt tellen wel mee. Daardoor moet je dan meestal meer zelf bijdragen.

6) Voordeel of nadeel?: De fiscus helpt je het vermogen niet voor je AOW leeftijd op te maken.

Je bent beperkt in het vervroegd aanspreken van dit vermogen.

Met de opgebouwde waarde dien je een uitkering aan te kopen bij een aanbieder naar keuze die voldoet aan een aantal wettelijke eisen. Afhankelijk van het moment waarop je de uitkering aankoopt, geldt een minimale looptijd.

Uitgangspunt is dat je de uitkering aankoopt op of uiterlijk 5 jaar na de AOW-leeftijd. Dan geldt een minimale uitkeringsduur van 5 jaar. Je kunt dus het opgebouwde vermogen binnen 5 jaar volledig laten uitkeren, waarbij je maximaal €22.443 (2021) per jaar mag laten uitkeren. Als je totale inleg meer dan 5*€22.443 = €112.215 bedraagt, dan moet je uit laten keren over meer dan 5 jaren, zie hier.

Als je een uitkering echter aankoopt voordat je de AOW-leeftijd hebt bereikt, dan is het uitgangspunt een levenslange uitkering. Omdat banken (in tegenstelling tot verzekeraars) geen levenslange uitkeringen aanbieden, hanteren zij de AOW-leeftijd+20 jaar als ‘levenslange’ uitkering. Stel dat je AOW leeftijd 67 jaar is. In dat geval zou een uitkering door moeten lopen tot 67 + 20 jaar (dus tot je 87ste). Soms werken uitkerende instanties met enkele randvoorwaarden, zoals een minimaal uit te keren waarde. De eerder genoemde eisen met betrekking tot de uitkeringsduur zijn daarentegen wel gelijk voor alle aanbieders, omdat het wetgeving betreft.

Als je voor het bereiken van je AOW-leeftijd het bedrag in een keer wilt opnemen dan gaat de ‘vlag uit’ bij de belastingdienst en heffen ze in het slechtste geval in een keer 49,5% plus 20% revisierente. Mogelijk kun je daar via “kleine lijfrenten” omheen werken, maar dat is niet zonder risico.

7) Voor- of nadeel: de fiscus kan de spelregels veranderen tijdens de wedstrijd

Zoals onder punt 6 beschreven zit je geld voor langere tijd vast in een pensioenbelegging, tenzij je bereid bent hoge opnamekosten aan de fiscus te betalen. Indien de fiscus de regels voor pensioenbeleggingen in de loop van de tijd aanpast, kan dit een verslechtering of verbetering tot gevolg hebben. Daar kom je niet zonder die genoemde kosten onderuit.

Vermogen dat je niet in pensioenbeleggingen maar in gewone beleggingen ondergebracht hebt is echter evenzeer onderhevig aan veranderende spelregels van de fiscus. En die spelregels zijn de afgelopen jaren een paar keer veranderd.

Veranderde fiscale spelregels gewone beleggingen

De vermogensbelasting is sinds 2017 jaarlijks aangepast. Voor relatief kleinere vermogens is de vermogensbelasting gedaald, voor grotere vermogens is die gestegen. Dat raakt je gewone beleggingen, maar niet je pensioenbeleggingen. Die laatste zijn namelijk vrijgesteld van vermogensbelasting.

Vervolgens zijn per 2018 de spelregels voor de vermogensbelasting alweer veranderd. Zodra de rente gaat stijgen, gaat de vermogensbelasting sneller stijgen dan voor 2018. Dat komt doordat de stijging van de vermogensbelasting niet meer op basis van de gemiddelde spaarrente van de afgelopen 5 jaar maar op basis van de spaarrente over de meest recente beschikbare periode van 12 maanden bepaald wordt, zie pagina 5 van deze brief van de staatssecretaris aan de kamer. Geld dat je niet fiscaal afgeschermd hebt via bijvoorbeeld pensioenbeleggingen en dat boven de vrijstelling voor vermogensbelasting valt, wordt dan zwaarder belast.

Zowel voor pensioenbeleggingen als voor gewone beleggingen kunnen de spelregels dus in je voor- of nadeel veranderen tijdens de wedstrijd.

Een simpel voorbeeld van pensioenbeleggen

Stel je bent nu 30 jaar oud en hebt nog 40 jaar totdat je de AOW leeftijd bereikt. Je legt eenmalig €10.000 bruto inkomen in. Dit rendeert met 7% per jaar, het gemiddelde van de beurs van de afgelopen decennia. Dan heb je via pensioenbeleggen €150.000 vermogen opgebouwd. Vervolgens laat je dit vermogen uitkeren en betaal je 20% belasting. Je houdt dan dus €120.000 over.

Als je die €10.000 nu gewoon als nettoloon ontvangt en vervolgens zelf in vergelijkbare fondsen belegt, kun je nu €4.800 tot €6.345 beleggen. Dit is afhankelijk van de belastingschijf waar je inkomen in valt. Ik hanteer voor de berekening in deze post de belastingschijven van 2017, omdat ik deze berekening voor een eerdere post reeds gemaakt heb en mij dat daarmee werk scheelt. De verschillen tussen 2020 en 2017 zijn overigens heel klein.

Naast inkomstenbelasting betaal je elk jaar vermogensrendementsheffing. Want ik ga ervan uit dat je op weg naar financiële onafhankelijkheid boven de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing uitkomt. Daarvoor houd ik voor het gemak een getal van 1.2% aan. Je rendement wordt dus geen 7% maar 5.8% per jaar. Dat geeft na 40 jaar een vermogen van €46.000 tot €61.000. Een factor 2 tot 3 minder dan via pensioenbeleggen!

rendement pensioenbeleggen versus gewoon beleggen

Brand New Day pensioen: hoe werkt dit pensioenbeleggen?

Pensioengat

Pensioenbeleggen is mogelijk voor iedereen die een zogenaamd pensioengat heeft. En dat hebben behoorlijk veel mensen, ook onder degenen die een goed pensioen via hun werkgever opbouwen. En ook bijvoorbeeld mensen die in de WW zitten of ZZP’er zijn mogen pensioenbeleggen.

Jaarruimte

Er geldt een maximum voor het bedrag dat je fiscaal vriendelijk opzij mag zetten. Dit heet ook wel je fiscale ruimte. Deze bestaat uit je jaarruimte en je reserveringsruimte. Je jaarruimte voor dit jaar wordt bepaald door wat je vorig jaar hebt verdiend. Naast de jaarruimte heb je de mogelijkheid de zogenaamde reserveringsruimte te benutten. Je reserveringsruimte bestaat uit je niet-gebruikte jaarruimtes van de afgelopen zeven jaar. Die mag je alsnog ‘inhalen’ door deze naast je jaarruimte te storten.

Reserveringsruimte

Ook de reserveringsruimte is gemaximeerd. Wat je in een bepaald jaar aan inlegt, wordt allereerst weggestreept tegenover je oudste, nog ongebruikte jaarruimte. Veel mensen hebben veel meer fiscale ruimte dan ze (op basis van alleen de jaarruimte-berekening) denken. Wanneer je de afgelopen zeven jaar in loondienst pensioen hebt opgebouwd en / of als ZZP’er gebruik hebt gemaakt van de Fiscale Oudedagsreserve, oftewel de FOR, moet je in de berekening een correctie maken.

Hier vind je een tooltje waarmee je je jaarruimte kunt berekenen. Ook vind je daar verdere uitleg en kun je hulp krijgen met de berekening.

Op de site van de belastingdienst staat ook een tooltje waarmee je je jaarruimte en reserveringsruimte kunt berekenen, ze noemen dat daar de rekenhulp lijfrentepremie.

Pensioensparen in plaats van pensioenbeleggen?

Bankspaarproducten vallen voor mij af, aangezien ik voor de lange termijn niet wil sparen op een spaarrekening maar wil beleggen in indexfondsen, vanwege het te verwachten veel hogere rendement.

Lijfrenteverzekering in plaats van pensioenbeleggen?

Lijfrenteverzekeringen vallen voor mij ook af. Deze hebben vaak hogere kosten, geven niet de mogelijkheid om in indexfondsen te beleggen en bij overlijden krijgen je nabestaanden niets.

Brand New Day fondsen

Hier vind je een overzicht in welke fondsen je via Brand New Day kunt beleggen.

In de post Brand New Day pensioenbeleggen: fondskeuze en stappenplan beschrijf ik welke Brand New Day fondsen ik aanhoud. Ik ga in op de dividendlekkage van het Brand New Day Wereld Indexfonds. Ook leg ik uit waarom ik mijn fondsen gekozen heb en geef ik stap voor stap aan hoe je kunt gaan pensioenbeleggen.

Brand New Day welkomstbonus

Hier kun je zien welke welkomstactie Brand New Day eventueel heeft lopen.

 

Doe jij aan pensioenbeleggen? Heb jij ervaringen met Brand New Day? Zo ja, hoe zijn die?

 

Wil jij het FOB huishoudboekje 2021 kado? En een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt? Ik stuur geen spam, opzeggen kan altijd en ik geef je e-mailadres nooit door aan derden.

12186 andere abonnees houden je gezelschap!

Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat mailadres is al ingeschreven
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.
Ik kom ook financieel interessante acties en aanbiedingen tegen waar ik op dat moment geen blogpost over schrijf. Ik kan je daar dan wel op wijzen via een mailtje. Je kunt je hiervoor apart inschrijven:
Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.

Ik ben geen professioneel adviseur. Je blijft zelf verantwoordelijk voor enige schade geleden door opvolgen van advies of navolgen van informatie op deze site. De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en louter informatief en educatief bedoeld. Let op: Beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Zie ook de disclaimer. Soms krijg ik een vergoeding als je een transactie doet via een link op deze site. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

Auteur: Mr FOB


Een reactie plaatsen

Leuk als je reageert! Reacties met als doel iets te leren van anderen of om anderen te helpen, nadat je het hele artikel en alle andere reacties gelezen hebt, zien we hier het liefst! Je reactie wordt goedgekeurd en verwerkt volgens mijn privacybeleid. Door je reactie te versturen ga je hiermee akkoord.

148 gedachten over “Brand New Day ervaringen

 • LL

  “Je kunt dus het opgebouwde vermogen binnen 5 jaar volledig laten uitkeren, waarbij je maximaal €21.741 (2019) per jaar mag laten uitkeren. Als je totale inleg meer dan 5*€21.741 = €108.705 bedraagt, dan moet je uit laten keren in minimaal 20 jaar.”

  Weet je zeker dat de minimale uitkeringsduur dan 20 jr is? Je kan toch de uitkeringsduur verlengen, bv van 5 jr naar 8 of 9 of 10 zodat de jaarlijkse uitkering onder dit maximum komt?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Correctie: Dat weet ik zeker, , Je hebt gelijk. Je mag per jaar niet meer dan € 21.741 bruto ontvangen (2019), zie hier. Dat betekent dat je, indien je per jaar meer dan €21.741 zou ontvangen, de uitkering over meer jaren dient te spreiden zodat je per jaar onder de €21.741 uitkomt.
   Ik heb het verbeterd in de post.

 • Rik

  Mooi duidelijk artikel. Zelf zit ik bij BrightPensioen: zij zijn iets goedkoper bij een hoger vermogen, beleggen duurzaam en zijn een coöperatie.

  • spaarolifantje

   Als je minder dan 3000 euro belegd hebt bij ze, betaal je 0,24% over je inleg per jaar aan kosten (namelijk de fondskosten), da’s wel oké. Maar vanaf 3000 euro beleggingen betaal je 210 euro per jaar aan lidmaatschapsgeld – dat gaat in het begin dus hard aantikken, da’s een kostenpost van 7% als je echt precies 3000 euro hebt ingelegd!

   Ik lees dat je bij beleggingen tussen de 3000 en 50.000 euro er nog voor kan kiezen om jezelf op een jaar inactief te zetten door dat aan te geven, je mag dan in dat jaar niet inleggen. Dan hoef je gedurende dat jaar die 210 euro níet te betalen, wel nog de 0,24% fondskosten. Maar voor alle jaren waarin je dus wel jaarruimte en/of reserveringsruimte wilt gebruiken, tikt die 210 euro erg aan.

   Ik denk dat het beter wordt zodra je zeg boven de 42.000 euro inleg komt, dan is diezelfde 210 euro nog maar 0,5% van je jaarlijkse kosten. Maar ja, als je bijvoorbeeld als sappelende ZZP’er een jaarruimte hebt van 2000 euro, dan duurt het echt wel even voordat je die 42.000 euro bereikt hebt! Sommige mensen kunnen misschien een ouder eigen pensioenpotje omzetten naar BrightPensioen, dan worden de jaarlijkse lasten meteen wat beter, maar voor iemand die gaat starten is het zo erg onaantrekkelijk. Jammer!

 • Ron

  Het toeval wil dat ik eergisteren een pensioen beleggen rekening heb geopend bij BND, perfect getimed dus je post ;-). Sowieso gaaf dat je regelmatig post, ondanks (of dankzij) het feit dat je inmiddels je doel van FO hebt behaald.

  Ik heb lang getwijfeld of ik pensioenbeleggen zinvol vind aangezien mijn jaarruimte wsl de komende jaren circa 400 tot maximaal 500 euro blijft. Ik leg al meer in per maand bij mijn persoonlijke beleggingen.. Maar goed, alle beetjes helpen zullen we maar zeggen.

 • JT

  Op de gelinkte pagina van de belastingdienst staat: “Deze uitkeringen moeten een looptijd hebben van minimaal 5 jaar en het totale bedrag van de uitkeringen mag niet hoger zijn dan een bepaald bedrag per jaar. Is het totale bedrag van de uitkeringen per jaar hoger dan in de volgende tabel? Dan moeten deze uitkeringen een looptijd hebben van minimaal 20 jaar.”

  Mijn lezing hiervan is dat als je bijvoorbeeld 120.000 uit te keren hebt en deze over zes jaar uit laat keren, je met de jaarlijkse uitkering van 20.000 nog netjes binnen de aangegeven grens valt. Er staat immers nergens dat je danwel voor een 5-jarige danwel voor een 20-jarige uitkering moet gaan, slechts dat vijf jaar het minimum is. Mijn lezing van de laatste zin is dat een looptijd nooit langer hoeft te zijn dan 20 jaar, en dus dat als je meer dan 20 x 21.741 = 434.820 uit te keren hebt je over de maximum jaargrens heen mag gaan zolang de looptijd maar wel 20 jaar of meer is. Zie ik dit verkeerd?

 • MrFireMe

  Mooi artikel weer MrFOB! Ik bouw ook een pensioenpotje op bij Brand New Day, ik zit er nu 3 jaar en ben erg tevreden over deze club. Ze reageren snel, zijn daadkrachtig en leveren een mooi product tegen nette kosten, ik ben ook tevreden over de resultaten tot nu toe. Ik heb er wel voor gekozen om nog een deel te banksparen naast BND, als een stukje veiligheid omdat ik verder geen pensioen heb.

 • JT

  Ter verduidelijking: Mijn reactie was bedoeld als reactie op jouw reactie op de vraag van LL, waar je in je reactie linkt naar de website van de belastingdienst met de regels rondom de uitkering van lijfrentes.

  • Tim de Koning

   Hoi mr. FOB,

   Erg interessant artikel. Ik ben voornemens voor het einde van het jaar ook aan de slag te gaan met pensioenbeleggen. Ik maak voor m’n privé beleggingen momenteel gebruik van de Giro, en ben daar erg tevreden over. Site van Brand New Day ook al even bekeken, en als ik jouw ervaringen zo lees is dat ook geen verkeerde keuze. Als jij nu een keuze zou moeten maken voor de lange termijn (ik ben 31, dus zag, voor een jaar of 40) tussen de Giro en BND, wat zou dan je keuze zijn? En waarom?

   • Mr FOB Bericht auteur

    Ik zou voor pensioenbeleggen nog steeds voor BND kiezen, omdat er nog onzekerheid is hoeveel kosten DEGIRO bij pensioenbeleggen gaat berekenen voor het terugvorderen van dividendbelasting, zie punt 6.7 in de voorwaarden.

 • Rob

  Je kunt de uitkering toch ook eerder dan je AOW leeftijd laten ingaan? De uitkeringsduur wordt dan alleen #jaren voor AOW + 20 (en het jaarlijkse bedrag lager). Of is dat qua belasting niet interessant?

 • Erik

  Met veel plezier lees ik iedere keer jouw posts. Blijf zo doorgaan. Het wordt gewaardeerd.

  Eind 2018 (nadat ik 2017 helaas heb gemist) ben ik bij BND begonnen met pensioenbeleggen met mn reserveringsruimte 2011. Met ingang van 1-1-19 heb ik dit voortgezet met een maandelijkse inleg om zo zonder t echt te voelen alle ruimtes de komende jrn te kunnen gebruiken. Mijn jaarruimte ligt rond K€2-3 dus ik ben benieuwd waar ik straks op uitkom.

  Pensioenbeleggen doe ik nu naast mijn maandelijkse periodieke fondsen / ETF-beleggingen en mijn vaste groei/hoog dividend beleggingen.

 • MJ

  Ik lees dat ok zo. “Is het totale bedrag van de uitkeringen *per jaar* hoger dan in de volgende tabel?” Key is dat “per jaar”, niet het totale bedrag in zijn geheel. 20.000 in zes jaar lijkt me dus inderdaad correct.

 • S

  Allereerst, bedankt voor het artikel!!

  Mijn vraag, wat zijn de gevolgen voor je pensioenbeleggingen bij overlijden voor/na aow leeftijd? Moeten je erfgenamen hier dan extra over aftikken omdat het eerder vrijkomt?

 • dertigermetkids

  helaas weinig tot geen jaarruimte door lage jaaromzet (voor mij meer dan genoeg om van te leven) maar te weinig om van te pensioenbeleggen helaas. we beleggen zelf ietsje (vast bedrag per maand) komende jaren maar goed in de gaten houden of er uberhaupt jaarruimte komt idd

 • Leon

  Waarom kies je voor de unhedged variant van het bnd wereldfonds? Het verschil/risico is me niet helemaal duidelijk wat je daarmee neemt.. zou je dit kunnen toelichten en waarom je dat risico bewust neemt?

 • spaarolifantje

  Ik ben met pensioenbeleggen bij Brand New Day begonnen in 2013 en heb elk jaar ingelegd voor zover ik kon en mocht. Ik heb altijd in het duurzame indexfonds van ze belegd en heb een gemiddeld rendement gehaald van 8,4% in die tijd (zelf uitgerekend met de XIRR-functie). Natuurlijk met ups en downs, zoals altijd als het om aandelen gaat!

 • lezer

  Hoe gaat het als je bijvoorbeeld van bnd naar degiro wil overstappen met al je geld?

  Is dit even eenvoudig als bij een box3 rekening of zit je gewoon vast?

  • theo

   bij degiro lees ik dit:

   “Het is niet toegestaan om voor de pensioengerechtigde leeftijd geld op te nemen van uw DEGIRO Pensioenrekening. Om deze reden is deze rekening geblokkeerd voor opnames en kunt u bij DEGIRO geen opnames doen.”

 • Gerben

  Wat betreft de Giro als alternatief voor BND:

  Wat ik tot nu toe begrijp is dat De Giro buitenlandse dividend belasting niet verrekenend. Nederlandse wel 1x per jaar. Je zou het Nederlandse Actiam verantwoord index aandelenfonds wereld (AVIAW) kunnen nemen bij De Giro. Dan geen / weinig lekkage. Dan betaal je 0.55% aan kosten tegenover 0.59% bij de BND wereld index fondsen. De 0.55% bestaat uit de 0.2% activity fee, 0.2% voor service fee voor fondsen en 0.15% TER voor Actiam.

  Voor de grotere vermogens heeft BND ook in plaats van 0.59% 0.25% beheerkosten met 50,- euro servicekosten. Die 50,- wordt van je pensioenrekening gehaald, dus zijn geen netto kosten.

  Voor kleinere vermogens is de Giro met AVIAW dus sowieso 0.04% goedkoper betreft terugkerende kosten. Zal in andere details zitten wat onder de streep goedkoper uitvalt.

 • Jeroen

  Ik heb even uitgezocht of DeGiro dividendbelasting gaat terugvragen (en bijstorten op de geblokkeerde rekening) aangezien ik al een tijdje een ‘corporate action’ in mijn overzicht zie staan die daarop duidt. De reactie van DeGiro helpdesk is als volgt:

  “Omdat u van uw geblokkeerde DeGiro pensioenrekening geen onttrekkingen mag doen van de belastingdienst, kunt u de dividendbelasting niet zelfstandig terugvragen. Het terugvragen gebeurt daarom door DeGiro en gebeurt eenmaal per jaar. De verwachting is dat dit in juni zal plaatsvinden.”

  Het lijkt er dus op dat DeGiro dividendbelasting gaat teruggeven.

 • Gerben

  Let wel. Alleen voor Nederlandse dividend belasting. “Helaas geldt dit niet voor buitenlandse dividendbelasting” krijg ik van ze terug.

 • PecuniaNV

  @JT, let wel op dit is de huidige stand van zaken bij de belastingdienst en zoals Ab Flipse al zei, de overheid heeft in de afgelopen 25 jaar aangetoond maximaal onbetrouwbaar te zijn waar het gaat omtrent pensioenopbouw, regelingen zoals spaarloon en noem het maar op. Alles wat ooit is opgetuigd hieromtrent is net zo hard weer afgebroken. Dingen zijn nu fiscaal aantrekkelijk maar als er geld tekorten zijn dan zou het zomaar kunnen dat men (zoals al vaker) de spelregels halverwege gaat veranderen.

 • leon

  bedoelen jullie met financieel onafhankelijk, tot aan je pensioen/aow volhouden (dan hoef je ook niet meer te werken)? of tot de dood zeg maar?

  en houden jullie rekening met een mogelijk ‘doemscenario’ van het kapitalistische systeem? toenamen van schuldenberg en de mogelijke gevolgen zoals een recessie of beperkte groei/rendement zoals japan? zie ook Moderne Monetaire Theorie waarbij er geld geen intrinsieke waarde meer heeft?

 • Sonja

  Helder verhaal! Wat ik me nog afvraag, in de voorwaarden van Brand New Day staat de volgende tekst: De aandelenfondsen van Brand New Day beleggen één op één in een fonds van Vanguard. Twee van de fondsen van Vanguard lenen tijdelijk aandelen van het beleggingsfonds uit… etc. Maw: er is toch sprake van het tijdelijk uitlenen van aandelen. In hoeverre is dit nog een extra risico wat je eigenlijk niet zou willen lopen, en hoe zit dit als je bv in VWRL belegt via de pensioenbeleggingsrekening van DeGiro?

 • informatie

  Er staat me bij dat dit soort pensioenbeleggingen maar een bepaald maximum aan rendement mogen maken om belastingvrij te blijven. Omdat het pensioen anders hoger kan zijn dan het salaris zelf. Ik kan hier alleen niets meer over vinden als ik google. Weet iemand hier meer over?

 • RM

  Allereerst mijn complimenten voor dit blog. Ik heb er in het afgelopen jaar al veel van opgestoken en het heeft zeker mijn ogen geopend v.w.b. het doel om eerder te stoppen met werken.
  Nu heb ik zelf een keer een inhoudelijke vraag:

  Ik heb in 2018 een beleggingsrekening via BND geopend en meteen de maximale reserveringsruimte in 2018 van EUR 7.167 (in delen) gestort. Ik heb nog veel reserveringsruimte over en stort in 2019 ook (weer maandelijks) bedragen tot maximaal EUR 7.254.
  Mag ik in 2019 naast de reserveringsruimte ook nog de jaarruimte 2018 storten? Of is de EUR 7.254 het maximaal te storten bedrag op mijn pensioenrekening en ga ik daarboven belasting betalen? Ik wil de ruimte op mijn account van BND maximaal benutten en de rest van het opgespaarde geld in een ETF via De Giro beleggen. Ook daar ben ik vorig jaar mee begonnen.

 • Chris

  Als je nu geld opbouwt met pensioenbeleggen bij DEGIRO en helaas blijk je te overlijden een jaar na je pensioenleeftijd, wat gebeurt er dan met het geld? Ik heb een vrouw en twee kinderen. En wat als ik 2 jaar vóór mijn pensioenleeftijd overlijd?

 • Ralph

  Ik heb vanaf de start van BND rekeningen lopen waaronder ook lijfrentes.
  De niet beinvloedbare rendementen en kosten zijn goed en na te rekenen.
  Transparant over de kosten. Klachten binnen dag opgelost.
  Was er zo tevreden over dat ik mijn andere lijfrentes van Robein bank naar ze heb overgeheveld. Ging snel en foutloos.

  Voor de liefhebbers: nu is er ook een mogelijkheid om cash te gaan met je belegde lijfrentes. Is een soort tussenrekening (natuurlijk geblokeerd) zonder rente. Dus als je de gemaakte winsten wilt veiligstellen kan dit nu.
  Op de site zoeken naar het BND bankgedeelte.

 • Onafhankelijke

  Hoi Mr FOB,

  Is de eenmalige inleg ook verbonden aan je jaar- en reserveringsruimte? Of mag de eerste inleg een hoger bedrag zijn?

  Groetjes

 • Sonja

  Wij zijn sinds enige tijd (5 juni) bezig om voor beiden een eigen pensioen beleggingsrekening te openen bij Brand New Day, maar eerlijk gezegd valt dat nog niet mee. Het is ons bv echt onduidelijk hoe die 45 euro moet worden betaald wanneer je, zoals mijn vriend, geen machtiging voor automatische incasso hebt afgegeven. Daarnaast is identificatie via een en/of tegenrekening hen ook niet gelukt. Tot op de dag van vandaag heb ik nog steeds geen idee of mijn eigen rekening al actief is (die van mijn vriend wel), maar er wordt morgen wel een automatische incasso met een behoorlijk bedrag van mijn rekening geint. Ik vind de informatievoorziening voor nieuwe klanten echt niet best, en ik overweeg eerlijk gezegd om er nu al mee te stoppen. Ben ik de enige met deze ervaring?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Brand New Day zag je reactie en stuurde me onderstaande per mail:


   Allereerst super vervelend bericht om te lezen, dit is natuurlijk niet de eerste indruk die we willen achterlaten bij nieuwe klanten! Om zoveel mogelijk duidelijkheid te geven, beantwoord ik de vragen/opmerkingen hieronder één voor één.

   1. De incasso van de afsluitkosten: “Het is ons bv echt onduidelijk hoe die 45 euro moet worden betaald wanneer je, zoals mijn vriend, geen machtiging voor automatische incasso hebt afgegeven.”

   Op onze website geven we meerdere malen duidelijk aan dat er 45 euro afsluitkosten moeten worden betaalt voor de pensioenrekening-beleggen. Op het einde, bij de allerlaatste stap ‘voorwaarden’ geeft de klant een machtiging voor een éénmalig automatische incasso van 45 euro. Eerder in het proces bij stap 3 wordt bij ‘identificatie’ om een IBAN ter identificatie gevraagd. Bij de volgende stap ‘geld overmaken’ vragen we of de klant wil incasseren of storten vanaf de identificatierekening. Zo niet dan vragen wij een andere rekening door te geven. In alle gevallen moet hier een akkoord voor de automatische incasso worden gegeven. Van de rekening die hier wordt opgegeven, wordt later 45 euro geïncasseerd.

   2. Identificatie tegenrekening: “Daarnaast is identificatie via een en/of tegenrekening hen ook niet gelukt. Tot op de dag van vandaag heb ik nog steeds geen idee of mijn eigen rekening al actief is.”

   Wanneer een rekening is geopend, gaan wij de klant identificeren. Hierbij controleren wij onder andere of de opgegeven tegenrekening daadwerkelijk op naam van de klant staat. Wanneer een gezamenlijke rekening is opgegeven (wat ik vermoed in dit geval), wil die identificatie voor de tweede rekeninghouder van die gezamenlijke rekening (dit is meestal de vrouw) wel eens mislukken. In zo’n geval vragen wij een kopie bankpas of een andere IBAN op. Ik zou graag de status van de identificatie willen opzoeken, maar dat kan alleen met gegevens van de klant. Mocht de klant hier interesse in hebben, dan ontvang ik graag een (bnd) rekeningnummer, of een geboortedatum icm postcode en huisnummer.

   3. Automatische incasso: “…maar er wordt morgen wel een automatische incasso met een behoorlijk bedrag van mijn rekening geint.
   terwijl de rekening nog niet actief is.”
   Pas wanneer een klant is geïdentificeerd, kunnen wij participaties aankopen. Incasseren vanaf de tegenrekening, kunnen wij al eerder doen. Dit doen wij dan ook altijd. Dit omdat de klant snel kan worden geïdentificeerd, als we het geld dan al binnen hebben kan de klant alsnog mee met ons handelsmoment. Zouden we pas incasseren ná de identificatie, dan loopt de klant sneller ‘vertraging’ op. Het heeft ook fiscale voordelen, stel deze klant had de rekening in december geopend en wilde haar jaarruimte nog gebruiken, dan houdt de identificatie dit niet tegen. Wanneer het geld op de BND rekening staat, staat het in box 1 (belegd of niet) en kan het worden gebruikt als jaarruimte.

   Zoals eerder aangegeven zijn we erg teleurgesteld in de indruk die mevrouw heeft gekregen. Dit is absoluut niet de bedoeling en daar bied ik dan ook graag mijn excuses voor aan. Daarom hoop ik dat bovenstaand het een en ander wat duidelijker maakt. We zijn op het moment bezig met het ‘klant worden proces’ te verbeteren en zullen deze punten absoluut meenemen.

   Wil mevrouw voor haar specifieke situatie meer duidelijkheid? Dan ontvang ik graag haar gegevens. Ze kan natuurlijk ook contact opnemen met onze klantenservice via klant@brandnewday.nl of 020 7585310. Hopelijk verbazen we haar hier op een positieve manier!

   Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag!

   Met vriendelijke groeten,

   Nikki

 • Sonja

  Beste Nikki,

  Hartelijk dank voor uw uitgebreide reactie. Ondertussen heb ik uiteraard niet alleen onze ervaring gedeeld op deze website, maar ook zelf actie richting BND ondernomen waardoor de status van onze rekeningen ons inmiddels duidelijk is.
  In reactie op uw intentie om het “klant worden proces” te verbeteren, stuur ik u wel nog onderstaande toelichting. Het was voor ons van begin af aan heel duidelijk dat het openen van een rekening 45 euro zou kosten, dit staat idd herhaaldelijk op de website en in de voorwaarden. Het was ons echter niet duidelijk of we dit bedrag zelf zouden moeten overboeken (net als die 1 cent), of dat dit automatisch zou worden geïnd. Deze informatie konden wij ook niet terugvinden op de website of in de voorwaarden. O.i. zou het helpen als je na het openen van een nieuwe rekening een welkomstmail met status, vervolgstappen en/of instructies ontvangt. Daarnaast zouden wij het ook prettig hebben gevonden om, na het afronden van het identificatie proces en actief worden van de rekening, (consequent) een bevestiging hiervan per email te ontvangen. Nu heeft mijn vriend wel een dergelijke bevestiging per email ontvangen, maar ik niet, terwijl ook mijn identificatie proces afgerond bleek te zijn. Maar goed, als het goed is, is nu alles gereed voor onze eerste beleggingsactie!

  Met vriendelijke groet,

  Sonja

 • A.

  Super leuke en leerzame site heb je!

  Ik twijfel of ik een BND rekening of een rekening bij DeGiro zal openen om te beleggen voor mijn pensioen. Voordeel van die laatste vind ik dat je zelf kan kiezen in welke etf’s je belegt en je niet afhankelijk bent van de fondsen van BND. Dividendlekkage is dan wel een issue, maar is het niet zo dat dit niet speelt bij etf’s die dividend niet uitkeren maar direct herbeleggen? Dit zou alsdan een goed alternatief kunnen zijn waardoor dit probleem niet speelt.

  Verder vroeg ik mij af hoe het aankopen van de uitkering na je pensioendatum in zijn werk gaat. Heb je nog tips om daar meer over te lezen? Ik heb begrepen dat dit ook weer afhankelijk is van de dan geldende rente (waarbij je wel 5 jaar hebt om dat dan te timen)?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Dividendlekkage heeft niets te maken met het wel of niet uitkeren van dividend, waarbij in het laatste geval het dividend voor je herbelegd wordt door het fonds zelf. In beide gevallen kun je last hebben van dividendlekkage. Zie Dividendlekkage voor wat meer uitleg hoe je dividendlekkage kunt minimaliseren.

   Ik heb geen leestips over de uitkeringsfase, moet ik me nog eens in verdiepen

 • Jeroen

  Ik heb onlangs een pensioenrekening bij BND via mijn financieel planner geopend, het was de bedoeling om in het BND Wereld Indexfonds Unhedged te gaan beleggen. Op de een of andere manier is er tijdens het openen en de eerste storting iets misgegaan. Na inloggen op de portal ontdekte ik dat mijn inleg in de hedged variant van het fonds terecht was gekomen. Jammer. gebeld. Er is mij uitgelegd dat ik dit op het volgende handelsmoment (een maand later) kon laten omzetten. Op de 1e van de maand zou mijn fonds dan omgezet worden. Ik heb daarvoor dan ook opdracht gegeven. Gek genoeg zie ik nu in mijn transactie overzicht dat mijn aandelen in het BND Wereld Indexfonds Unhedged op 28 juni zijn verkocht en op 3 juli de aandelen BND Wereld Indexfonds hedged zijn aangekocht. Ik loop nu dus 5 dagen rendement mis. Ik heb eens lopen rekenen maar het lijkt erop dat ik in dit geval wel belangrijke beursdagen ben misgelopen en dus ook rendement.
  Ik probeer nu uit te vogelen wat de koersen zijn geweest op de tussenliggende dagen maar ik krijg daar via de site van BND geen exacte info over. Het gaat hier om een relatief klein bedrag maar het geeft mij nu een beetje een unheimlich gefühl voor als het straks wel om een groter bedrag gaat. Voor deze situatie vind ik het nu niet transparant. Weet iemand hoe ik zelf uit onafhankelijke bron kan bepalen wat de correcte koers is geweest op het handelsmoment van 1 juli voor de fondsen van BND? Ik heb inmiddels ook een mail aan BND gestuurd.

 • Jeroen

  Dit had ik bedacht, echter kan ik de ISIN codes van de fondsen BND Wereld Indexfonds Hedged en BND Wereld Indexfonds Unhedged niet vinden.

  • Mr FOB Bericht auteur

   Hedged: IE00BVVQ9K69
   Unhedged: IE00BVVQBD33

   Het kan zijn dat je een Vanguard fonds te zien krijgt i.p.v. een BND fonds, maar dat zijn dezelfde fondsen

 • Selene

  dank je wel voor je duidelijke info. mijn beleggingsplan is per 1 juli gestopt met een waarde van €16000. Dat bedrag dien ik tot mijn pensioen (ik ben nu 60 jaar) over te storten in bijvoorbeeld BND. Ik kan niet terugvinden welke fondsen €50 + 0,25% kosten en of daar een minimum storting aan vastzit. Ook niet hoeveel rendement die fondsen dan geven in vergelijking met de andere fondsen van BND. Kun jij me wat verder helpen? Omdat ik verder nog meer beleggingen heb mag het wat mij betreft (zeer) offensief belegd worden…

  • Mr FOB Bericht auteur

   Pensioenbeleggen tegen €50 + 0.25% jaarlijkse kosten kan via zogenaamd ZZP pensioenbeleggen bij BND. Gewoon pensioenbeleggen via BND is gunstiger dan ZZP pensioenbeleggen tot aan een bepaalde inleg, welke ik zo niet 1-2-3- paraat heb. Als je twijfelt of je genoeg inlegt om profijt te hebben van de ZZP pensioenrekening, kun je eerst een gewone pensioenrekening openen. Vervolgens kun je daarna BND vragen dit om te zetten in een ZZP pensioenrekening. Dit kan ook wanneer je de rekening al langere tijd hebt. BND past deze structuur vervolgens enkel toe wanneer dit daadwerkelijk voordeliger voor je is.

   De fondsen waarin je kunt beleggen via ZZP pensioenbeleggen bij BND zijn dezelfde als de fondsen waar je in kunt beleggen via gewoon pensioenbeleggen bij BND.

   • Niek

    Met enorm veel enthousiasme in de afgelopen weken door al hele blog gegaan. Ogen zijn geopend 🙂 Verschillende onderdelen al toegepast en nu met het pensioen bezig. Vandaag daar meer informatie over ingewonnen, mede naar aanleiding van je bericht.
    Gewoon pensioenbeleggen bij BND kost als ik het goed begrepen heb eenmalig €45 afsluitkosten, 0,50% stortingskosten over elke storting en 0,59% jaarlijkse beheerkosten. Volgens mij ligt het omslagpunt voor de ZZP kostenstructuur bij BND op €14705. Bij ZZP pensioenbeleggen zijn de afsluitkosten van €45 hetzelfde, 0,50% stortingskosten over elke storting en €50 jaarlijkse beheerkosten + 0,25% beheerkosten.
    Ik werd verder gewezen op de mogelijkheid om een Pensioen Pakket af te nemen, waarbij je alle benodigde rekeningen krijgt: twee Pensioenrekeningen (om te sparen én te beleggen) en een vrij vermogen Beleggingsrekening. Volgens mij is dat pakket in combinatie met de ZZP kostenstructuur de voordeligste variant als je meer dan €14705 daar weg wil zetten én valt het tot €100.000 onder het garantiestelsel. Of zie ik nu toch nog iets over het hoofd?

 • Jack

  Hi Mr. FOB,

  Met veel plezier en aandacht deze en andere artikelen op jouw blog gelezen en doorgestuurd!

  Ik zal niet vragen naar de reden dat je bij BND in plaats van De Giro zit, want dit zit ‘m in onduidelijke kosten en dividendlekkage, maar waar ik wel benieuwd naar ben is het feit dat ik nog niemand heb gehoord over stortingskosten van 0,5% bij BND. Dit kan zeker bij de grotere stortingen aardig oplopen. Dit uiteraard boven de hogere beheerskosten en startfee.

  Heb je dit meegenomen in jouw overweging en hoe kijk je hier tegenaan?

  Thanks!

  Jack

   • Andre

    Maar wat is de definitie van “langere termijn”? Is BND nog steeds de beste optie als je een polis van 60K wilt overzetten naar een andere aanbieder en een beleggingshorizon van 10 tot 15 jaar hebt? Want dan begin je dus meteen met een achterstand van EUR 300. Alvast bedankt voor je reactie.

    Groeten,
    Andre

    • Mr FOB Bericht auteur

     Ik weet niet hoe je huidige aanbieder zich verhoudt tot Brand New Day. Daarnaast hangt het bijvoorbeeld ook van persoonlijke voorkeuren af welke ik niet kan beoordelen, zoals je risicotolerantie.

     • Andre

      Dank voor je reactie. De huidige aanbieder speelt geen rol meer. Daar ga ik sowieso weg. Ik ben alleen aan het onderzoeken waar ik heen ga. BND rekent dus EUR 199 stortingskosten en DEGIRO rekent volgens mij geen stortingskosten. Weet jij trouwens over welk bedrag de beheerkosten berekend worden? Bij bijv. de Rabobank en Binck worden de kosten per kwartaal over het gemiddelde van het startsaldo en eindsaldo berekend.

     • Mr FOB Bericht auteur

      Beheerkosten worden binnen elk fonds berekend over het vermogen dat je in een fonds belegd hebt. Ze bedragen een bepaald percentage op jaarbasis en worden dagelijks naar rato via de koers van het desbetreffende fonds verrekend.

     • Andre

      Toch weer verkeerd begrepen. Net met BND gesproken en die EUR 199 wordt gerekend als BND moet zorgdragen voor het overboeken van de oude polis naar de nieuwe BND polis. Dat bedrag komt dus nog bovenop die 0.5% stortingskosten, want die betaal je ten allen tijde. Als je zelf ervoor zorgt dat de oude polis overgeboekt wordt, betaal je die EUR 199 uiteraard niet. Dus met een polis van 60K, kost een nieuwe BND polis je initieel al EUR 300. Iets om rekening mee te houden.

 • Pieter

  Leuk blog, en interessante artikelen MR FOB

  Ik lees graag je blog, en doe er veel inspiratie op.

  Pensioen beleggen levert tot 2 a 3x meer geld op uiteindelijk lees ik. Wat een gigantisch verschil is dat. Dat klinkt, en is voor veel mensen zeer verstandig om te doen. In mijn situatie vraag ik me af, heb ik dat bedrag echt nodig na mijn 72e?
  Ik krijg immers al AOW dan, en zal ook al een aardig vermogen opgebouwd hebben. Daarnaast, als ik op mijn 44e bijvoorbeeld al maar 3% a 4% opneem van mijn vermogen, en hiervan rond kan komen, heb ik dan niet te veel geld later, na mijn 72e?

  Waar ik mee zit: Ik wil rond mijn 44ste met pensioen (ben nu 34). Dit bedrag van de pensioenbelegging kan ik pas iets mee op mijn 65e? Heb ik dan dat geld wel nodig. Ik krijg na mijn 72e al 800 aow. Helaas, maar wel aannemelijk.. stel ik krijg rond mijn 72e een erfenis van 1 ton (is niet heel weinig, ook niet bijzonder veel), mijn ouders hebben een redelijk normaal koophuis volledig afbetaald.. Heb ik dan niet veel te veel geld na mijn 72e, met een aow-uitkering, een erfenis en de pensioen uitkering?

  Is het in mijn geval, wanneer ik zsm FO wil zijn, niet verstandiger om te beleggen, met 5 a 6 procent rendement (vermogensbelasting al verminderd), zodat ik op mijn 44e al 3% a 4% van mijn vermogen kan opnemen om FO te zijn?

 • Gerben

  Beide BND fondsen (hedged en unhedged) lijken nog niet zo lang te bestaan. Ik zat even naar de tracking error te kijken. De volledige jaren tot nu toe. In 2017 beide ongeveer 0.1% minder dan de netto index. In 2018 de hedged 0,55% minder en de unhedged zelfs 0.73% minder.

  Met een TER van 0,59% en dichten dividend lek (~0,5% voordeel) zou je verwachten dat men rond de netto index zit. Dus 2017 is nog wel te snappen. Maar 2018 geeft wel een afwijking. Enig idee hoe dit komt?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Het rendement van de index wordt gebaseerd op het gehele kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december. Het BND Wereld Indexfonds Hedged was echter op 31 december gesloten. Er zijn dan maar heel weinig markten open waardoor er niet goed gehandeld kan worden. De laatste handelsdag van dit fonds was dus de koers van vrijdag 28 december. Ondanks dat veel markten dicht waren op 31 december was er nog wel een rendement op die dag van de index, een rendement van +0,58%. Wat er dus op de factsheet vergeleken wordt is het rendement van het fonds tot en met 28 december (de laatste handelsdag) met het rendement van de index tot en met 31 december. Het tegenovergestelde effect is dan ook zichtbaar in 2019, daar is het rendement van het fonds juist hoger. Het rendement van het fonds wordt gemeten vanaf de laatste koers in 2018, dus vanaf 28 december. Om die reden zie je dus het fonds in 2019 een hoger rendement dan de index heeft. Dus in zijn totaliteit is het rendement van het fonds nagenoeg gelijk aan de netto index zoals je zou verwachten. Maar doordat het fonds zelf gesloten was op 31 december 2018 zie je op jaarbasis inderdaad wat afwijkingen.

 • LL

  Ik mis hierin de premie zvw (zorgverzekeringswet), die snoept bij uitkering van de lijfrente nog eens 5,7% (2019) extra op tot een max jaarinkomen van bijna 56k€.

  Mr FOB, Ik vraag me af of het voordeel heeft om in te leggen in een lijfrentepolis als het verwachte inkomstenbelastingtarief voor en na AOW-datum gelijk is. Bv, als het inkomen zowel voor als na pensioendatum tussen €34.818 en €68.508 bedraagt. Fiscaal voordeel is er dan niet, want de tarieven zijn gelijk. Over de inleg kan wel vermogensrendementheffing bespaard worden, maar bij uitkering wordt er weer ZVW premie over geheven. Heb je hier een leuk rekenvoorbeeld van?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Goed punt, de premie ZVW.

   Indien je tijdens opnamefase evenveel inkomstenbelasting betaalt als tijdens opbouwfase, dan is je voordeel alleen de jaarlijks uitgespaarde vermogensbelasting, waarbij je inderdaad op de uitkering eenmalig de premie ZVW weer in mindering moet brengen. De uitkomst van een sommetje hangt dan erg af van de duur van je pensioenbeleggen en daarmee van de uitgespaarde vermogensbelasting.

   Die premie ZVW werkt overigens voor 80% van de Nederlanders niet heel hard door. Als je, net zoals 80% van de Nederlanders, tijdens opnamefase namelijk minder inkomstenbelasting betaalt dan tijdens opbouwfase, heb je typisch 2-3x zoveel opbrengst dan met gewoon beleggen. Dat is dus 100-200% extra opbrengst. Als je daar vervolgens eenmalig 5.7% premie ZVW op in mindering moet brengen, doet dat niet heel veel.

   • oromeo

    In het geval de inkomstenbelasting geen voordeel oplevert, is er behalve de uitgespaarde vermogensbelasting gedurende de looptijd toch ook nog altijd het voordeel dat er belegd wordt met het bruto bedrag i.p.v. een nettobedrag? M.a.w. jarenlang beleggen met geld wat anders naar de belastingdienst zou zijn gegaan.

    • Robert

     Als er fiscaal geen voordeel is, in de zin van een lager belastingtarief, dan maakt het niet uit.
     Reken maar één na:
     100 euro bruto.
     Stel 30 jaar, gemiddeld rendement van 6% per jaar en belastingtarief van 50%:
     Belasting vooraf:
     (100×0,50) × 1,06^30
     Belasting achteraf:
     (100 × 1,06^30)x 0,50
     Uitkomst is hetzelfde

     • Mr FOB Bericht auteur

      Dat klopt, maar alleen als je zowel tijdens werk als tijdens pensioen in dezelfde hoge belastingschijf voor de inkomstenbelasting valt èn als je vermogen onder de drempel voor de vermogensrendementsheffing valt. Dit samen geldt maar voor een klein deel van de Nederlandse bevolking.

 • Leon

  Beste Mr FOB,

  Met genoegen heb ik dit artikel gelezen. Bedankt voor deze informatie! Sinds 2015 werk ik als ZZP in de metaalindustrie. Onlangs heb ik mij verdiept in mijn pensioen voor later en heb ik een pensioenrekening geopend bij Brand New Day om zo te zorgen voor mijn oude dag.
  Wat ik mij nu afvraag is of ik het beste via mijn privé- of zakelijke rekening geld kan overboeken naar mijn pensioenrekening (box 1) bij BND. Of is het boeken vanuit zakelijk niet eens mogelijk aangezien pensioen persoonlijk is? Ik vraag me namelijk af of er financiële voordelen zijn via de zakelijke route?

  Met vriendelijke groet, Leon

 • Bart van Gelder

  L.S.,
  Waarom belegt u voor uw Pensioen Beleggen via Brand New Day maar voor uw “normale, vrije” vermogen bij de Degiro Waarom vindt verkiest u Pensioen Beleggen bij BND boven Degiro.
  Met vriendelijke groet,
  Bart

   • Yuri

    Beste FOB, ik ben ook wel benieuwd naar de keuze voor ‘normaal beleggen’ bij DEGIRO ipv bij BND ook. Ik heb zelf een pensioenbeleggen rekening en ook een normale beleggingsrekening bij BND. Op diverse financiele blogs lees ik echter dat het merendeel van de mensen voor DEGIRO kiest voor gewoon beleggen ipv bij BND. Is daar een bepaalde reden voor?

    • Mr FOB Bericht auteur

     “BND gewoon beleggen” is een prima optie, met goede, goedkope fondsen welke automatisch aan te schaffen zijn. DEGIRO is iets goedkoper (en daardoor zo populair), maar niet te automatiseren. Zie deze post voor nog wat alternatieven.

 • oromeo

  Bedankt voor deze duidelijke omschrijving! Het heeft mij er direct toe aangezet om -beter laat dan nooit- als zzp-er mijn pensioen te gaan regelen. Wat ik mij wel afvraag is hoe de kosten en het rendement van BND zich verhouden tot andere aanbieders van pensioenbeleggen. Ik zag al dat DeGiro wordt genoemd, maar een andere concurrent die hetzelfde aanbiedt is BrightPensioen. Kosten gaan daar met een jaarlijkse fee i.p.v. een percentage. Wellicht een interessante vergelijking om via een berekening naast elkaar te zetten?

 • eduard

  beste FOB, klopt het dat het niet verstandig is om overal pensioenopbouw te doen? want ik zit zelf bij zwitserleven, allianz via werkgever en wil dan ook nog BND er bij doen. ik kan me voorstellen dat er bij de diverse verstrekkers allerlei jaarlijkse kosten in rekening gebracht worden die dus het rendement drukken.

  • Mr FOB Bericht auteur

   Als de kosten overal hetzelfde zijn, dan maakt het vanuit kostenoogpunt niet uit op hoeveel plaatsen je opbouwt. Als de kosten verschillen en je kunt kiezen waar je opbouwt, dan is alles onderbrengen bij de goedkoopste verstandig vanuit kostenoogpunt.

 • Jeff

  Hi Mr FOB,

  Bedankt voor uw blog posts, erg informatief!

  Ik ben 25 jaar en zou graag willen beginnen met pensioenbeleggen via BND, alleen mijn jaarruimte van 2018 is 0..! Dit jaar is mijn salaris verdubbeld en kom ik op een jaarruimte berekening van tussen de 2-3k.. voor 2020 dus.. Hoe moet ik nu verder om in dit jaar alsnog te kunnen beginnen?

  • Mr FOB Bericht auteur

   De jaarruimte voor 2020 kun je nog niet weten, omdat je de factor A voor 2019 pas in de loop van 2020 in je Uniforme Pensioenoverzicht ontvangt. Tenzij je zelfstandige bent, dan kun je hem al wel berekenen. Maar dan heb je over 2019 ook jaarruimte, gebaseerd op je inkomen uit 2018.

   • Jeff

    Bedankt voor je reactie. Ik ben helaas (nog) geen ZZP’er. Betekend dit dat ik beter tot eind volgend jaar moet wachten zodat er meer jaarruimte beschikbaar komt?

    Alvast bedankt en een fijne jaarwisseling!

    • Mr FOB Bericht auteur

     In loondienst kun je, als je jaarruimte hebt, ook pensioenbeleggen. Of je dat het beste al kunt doen of niet is een persoonlijke keuze die je alleen zelf kunt maken.

 • julius de vries

  gaat het voor de reserveringsruimte/jaarruimte erom dat de inleg uiterlijk 31 dec van het jaar overgemaakt wordt of wordt de exacte aankoopsdatum van aandelen/obligaties als uitgangspunt genomen?

 • Robert

  Mijn werkgever stapt over van de middelloonregeling naar een een beschikbare premie regeling. De beschikbare premie regeling is afgesloten bij ASR, de naam van het product is Pensioen Mixfonds Neutraal.
  Met deze overstap heb ik een aantal keuzes waaronder om de leeftijdsafhankelijke toeslag van de werkgever (3,05%) en de vrijwillige werknemersbijdrage (3,5%) uit te laten betalen via het salaris.

  Ik probeer nu uit te zoeken of het voordeliger is om bij ASR pensioen op te bouwen of via Brand New Day.
  De kosten bij Brand New Day voor een pensioenrekening beleggen staan duidelijk op de website (45 euro afsluitkosten, 0,50% stortingskosten en 0,59% lopende/jaarlijkse kosten).

  Bij ASR is het niet zo makkelijk om de fondskosten te vinden. Als ik naar de beleggingsbrochure 2020 kijk (https://www.asr.nl/asr/api/asrnl/pod/getpdf?uri=/POD/r/Pdf/55752.pdf) dan staan er bij Pensioen Mixfonds Neutraal van ASR (NL0012375166) lopende kosten 0.29% en in-uitstapkosten n.v.t.. Het lijkt me sterk dat er alleen lopende kosten zijn van 0.29% zijn? Of komen de kosten van de onderliggende fondsen er nog bij? (dan kom ik op 0.37% lopende kosten als mijn berekening klopt)
  Hoe kan ik achter alle kosten komen van dit fonds?

  • Mr FOB Bericht auteur

   In het jaarverslag kun je het antwoord vinden op je vraag of de kosten van onderliggende fondsen er nog bij komen:

   Indien het Fonds belegt in andere beleggingsfondsen kunnen de binnen deze fondsen gemaakte kosten, zoals beheervergoeding,
   servicevergoeding en overige kosten, indirect ten laste van het Fonds komen. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in andere beleggingsfondsen.

   Het is waarschijnlijk lastig om de omvang van deze kosten inzichtelijk te krijgen, omdat er in diverse subfondsen belegd wordt.

 • Edo

  Er staat: “Je mag je inleg namelijk van de te betalen belasting in het jaar van inleg aftrekken.” Dat moet zijn dat je het van je inkomen mag aftrekken neem ik aan, waardoor je over dat deel geen belasting hoeft te betalen.

 • Els Zijlstra

  Beste mr Fob,

  Ik ben een zzp-er die nu als eenmanszaak werkt maar vroeger een BV had, die als een soort stamrecht BV moet werken. Op de rekening van die (verder niet actieve) BV staat een fiks bedrag en er komt binnenkort een bedrag bij doordat ik aandelen van mijn oude BV verkoop; daarmee wil ik beleggen voor mijn pensioen zodat ik geen IB hoef te betalen. DeGiro accepteert echter geen zakelijke rekeningen, wat is uw ervaring hiermee? Hoe zou ik dit kunnen oplossen?

 • Joost van Helden

  Hallo FOB,
  Ik heb ook interesse om via Brand New Day pensioenbellegen extra pensioen op te bouwen. In je artikel geef je heel duidelijk aan wat voor en nadelen zijn. Wat voor mij echter niet duidelijk is, wat er met het opgebouwde vermogen gebeurd bij vroegtijdig overlijden (zowel voor al na de aow pensioen leeftijd). Mss niet een heel prettig onderwerp, maar voor mij wel heel relevant om over na te denken. Kun je hier ook wat over uitleggen?
  Alvast bedankt
  Groet
  Joost

 • FL

  Beste Mr FOB,

  Met veel plezier en interesse je blogs over pensioenbeleggen gelezen. Ik wil er graag zelf mee aan de slag gaan.
  Ik vraag me enkel af of dit in mijn situatie als grensarbeider (werken in België, wonen in Nederland) nog verschillend is?

  Bedankt voor je antwoord.

 • Mr FOB Bericht auteur

  Dat depositogarantiestelsel geldt alleen voor spaargeld.

  Voor belegd vermogen geldt dat alle brokers en banken in Nederland het belegd vermogen van hun klanten moeten scheiden van het eigen vermogen. De AFM controleert of beleggingsondernemingen en banken voldoen aan de vermogensscheidingsregels. Als een beleggingsonderneming of bank zich niet aan de regels van vermogensscheiding heeft gehouden, dan kan bij een faillissement het beleggerscompensatiestelsel gelden. In dat geval kun je maximaal €20.000 per persoon per broker gecompenseerd krijgen.

  Ik denk dat je het verder goed ziet, ervan uitgaande dat je het omslagpunt voor de ZZP kostenstructuur goed berekend hebt (dat heb ik niet nagerekend).

 • Henk Nees

  Ik probeer u aan alle kanten te bereiken, maar telefonisch bent u onbereikbaar, en ook de mail wordt niet beantwoord!
  Groet Henk Nees

  • Mr FOB Bericht auteur

   Ik heb geen mail van u langs zien komen, ook niet via mijn spamfolder. Wel een waarschuwing: ik krijg dermate veel mail tegenwoordig dat ik er niet aan toekom alle mail te beantwoorden. Alle mails lezen lukt gelukkig wel.

 • Ron

  Allereerst dank voor alle informatie en analyses die je op dit Blog deelt.

  Ik ben nu ook voor mijn dochter bezig Pensioenbeleggen op te zetten bij BND.

  Ter informatie, op dit moment kan ook een Bank pensioenrekeningbeleggen geopend worden (telefonisch wanneer je erom vraagt). Deze rekening heeft een eigen IBAN nummer waarop rechtstreeks gestort kan worden en ook liquide middelen aangehouden kunnen worden.

 • Caroline

  Hi Mr Fob, als je jouw berichten en de reacties daaronder leest over pensioenbeleggen, krijg je bijna de indruk dat iedereen pensioenbelegt of dat overweegt. Ik ging er dus (misschien wat naïef) van uit dat ik ook kon pensioenbeleggen, ik stond op het punt een rekening bij BND te openen. Maar wat blijkt, ik heb helemaal geen jaarruimte! Waarschijnlijk moet ik dit zien als luxe’probleem’ omdat de jaarruimte natuurlijk bedoeld is om het dichten van een pensioengat fiscaal aan te moedigen, maar ik was toch wat teleurgesteld haha. Ik ben trouwens in loondienst (maar dat was jij ook, toch?).

 • Ron

  Goede middag!
  Graag geef ik even mijn ervaringen van de laatste weken door met Brand New Day. Dank zij het prima artikel van Mr FOB heb ik mijn dochter overtuigd van het idee om de pensioenruimte te benutten.

  Bij BND is er op dit moment de mogelijkheid om een “nieuw” soort rekening te openen, nl een met een gewoon IBAN nummer. Dat geldt ook voor een spaarrekening.

  Dit hebben wij gedaan. Gelden gestort, verdeling aangegeven en de nodige vinkjes aan- en uitgezet en de opdracht bevestigd. Intussen zijn we 2 weken verder en lopen we tegen problemen aan. De financiële transacties zijn op de site te zien maar de fondsen niet. Bij het beleggingsoverzicht staan 0 fondsen maar wel met een waarde van bv € 2.500.

  Uiteraard zijn we in de chat geklommen voor een klein half uurtje maar daar kwamen we er niet uit, het was te complex. We werden gevraagd telefonisch contact op te nemen en dat hebben we dus ook gedaan. Iemand aan de lijn die zeer welwillend was maar ook tot de slotsom kwam dat het complex lag en hij het niet op kon lossen. Er zou een mail gestuurd worden.

  Ook de mail is intussen ontvangen met de mededeling dat het complex was en nog even kon duren.

  Ik heb de indruk dat het “oude” systeem wel werkt maar het “nieuwe” nog niet helemaal. Ik verwacht wel dat een en ander opgelost wordt maar vind ook dat dit soort zaken een hogere prioriteit zouden moeten hebben en per omgaande in orde gemaakt zouden moeten worden.

 • Nicolay

  Als u nu zou gaan Pensioenbeleggen. Gaat u dan nog steeds voor BND of zijn de DeGiro, andere aanbieders interessanter. Natuurlijk ben ik benieuwd naar onderbouwing van uw keuze. Mijn beleggingstermijn is nog 15 jaar voordat ik met pensioen ga.

  Ga vooral door met uw postings, u doet er veel mensen een plezier mee.

 • Hans

  Dag Mr FOB,

  Ik meen gelezen te hebben dat je al gestopt bent met werken. Hoe kun je dan nog fiscaal voordelig inleggen in de pensioenrekening. Zonder inkomen heb je toch geen jaarruimte? Of is daar ook een regeling voor?

 • leon

  beste mr fob,

  ik begreep uit de BND mail van vandaag dat ze “Wij zetten uw rekening(en) om naar Brand New Day Bank” gaan doen. Dit zou de volgende voordelen opleveren:


  Dagelijks handelen in plaats van één keer per maand
  De mogelijkheid om (een deel van) uw beleggingen in cash aan te houden (‘even niet beleggen’)
  Uw rekening krijgt een IBAN, zodat u direct geld kunt overboeken naar uw rekening
  Méér fondsen om in te beleggen

  • Hans

   Ik zit nu in de het overstap proces van BND en dat valt me heel erg van ze tegen. In het betreffende mailtje lijkt het allemaal erg recht toe recht aan en simpel, maar in de praktijk is dat toch anders. Alle gegevens die ze van me hebben moeten opnieuw ingevuld en geverifieerd worden (oké, dat is nog te doen), dan is het er een mobiel telefoonnummer nodig (ik gebruik een vaste lijn) en bovenal, je moet maar even de 70 pagina’s tellende nieuwe voorwaarden accepteren.

   Ik zit al heel lang tot volle tevredenheid bij BND, vooral omdat ik er nauwelijks omkijken naar had. Maar deze exercitie roept heel veel ergernis en vraagtekens op. Het lijkt er op dat BND in dit hele proces geen enkele rekening met de klant heeft gehouden. Ik hoop heel erg dat ze zich gaan beteren en de klant weer belangrijk gaan vinden. Vooral ook omdat ik helemaal geen zin heb om een andere leverancier te zoeken.

   @Mr. FOB, zijn er alternatieven voor BND?

 • Susan

  Hoi, ik vraag me af wat het verschil is tussen; zelf gaan pensioenbeleggen via Brand New Day, of via mijn werkgever een hogere inleg doen in mijn pensioenregeling? Ik overweeg om zelf te gaan pensioenbeleggen, maar heb ook nog fiscale ruimte om bij te sparen/meer in te leggen, in de regeling van mijn werk. Wat is het verschil/zijn de verschillen hiertussen? Misschien heb je hier al een keer een blog over geschreven? Of een leuk onderwerp om te bespreken… groet, Susan

 • Jeroen Liefferink

  Brand New Day is momenteel een grote migratie aan het doorvoeren. Deelnemers krijgen eigen bankrekeningnummers. Ik heb er een beetje een unheimlich gefühl bij. Dat zit vooral in de wijze van communicatie. Vooraf geen berichten ontvangen. Deze berichten bleken allemaal in mijn spam-box te zitten. Daar kan Brand New Day niets aan doen, maar ze vragen wel in deze mail om te reageren als je niet akkoord met migratie bent. En dat is kwalijk. Het blijkt dat je 14 dagen van te voren actief een migratie had moeten weigeren door een mail te sturen anders word je automatisch omgezet.
  Mijn participaties zijn nu omgezet naar BND Wereld Indexfonds C-Unhedged. Het oude BND Wereld Indexfonds Unhedged is verdwenen. Ik heb gebeld, maar nog geen duidelijk verklaring ontvangen over het verschil tussen deze twee fondsen. Weet iemand hier wat het verschil is? Zelfde geldt voor het BND Euro Index Obligatie fonds, Mijn inleg daarvan is nu opgesplitst over twee aparte fondsen. Staatobligatie indexfonds en een investment grade obligatie indexfonds. In het kostenoverzicht voor de komende 2 jaar lijkt het nu of er een minieme vergoeding bestaat voor interne transactiekosten binnen fondsen waarin in belegd ben. Weet niet of dat hiervoor ook zo was. Heeft iemand van jullie uitleg ontvangen wat er precies gaande is? Ik geloof niet dat hier gekke dingen gaande zijn, maar was wel verbaasd.

  • Mr FOB Bericht auteur

   BND Wereld Indexfonds C-Unhedged en BND Wereld Indexfonds Unhedged beleggen allebei één-op-één door in hetzelfde Vanguardfonds. Het voornaamste verschil zit in de kostenstructuur. Bij BND Wereld Indexfonds Unhedged zitten zowel de beheerkosten als servicefee in de fondskosten verwerkt, die in totaal 0,59% waren. Bij BND Wereld Indexfonds C-Unhedged wordt de servicefee apart door BND Bank afgerekend (0,44% per jaar) en zijn de fondskosten 0,15%, bij elkaar diezelfde 0,59%. De onderliggende transactiekosten zijn hetzelfde. Dit zijn de kosten die het Vanguardfonds maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen.

   Een vergelijkbaar verhaal voor het BND Euro Obligatie Indexfonds, dat ongeveer 50/50 belegde in Europese staatsobligaties via het Vanguard Euro Government Bond Index Fund en in euro-genoteerde niet-staatsobligaties via het Vanguard SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund met fondskosten (inclusief in de fondskosten verwerkte servicefee) van 0,59%. Bij BND Bank belegt het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds in het eerstgenoemde Vanguardfonds en het BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds in het tweede Vanguardfonds, beide tegen fondskosten 0,15%, waarbij BND Bank nog een servicefee rekent van 0,44%.

 • AJ

  Ik heb een wellicht hele domme vraag: Mijn vrouw en ik willen gaan beginnen met pensioenbeleggen binnen onze jaarruimte. Is dit iets wat wij gezamelijk kunnen doen (en dus de jaarruimte kunnen berekenen aan de hand van onze opgetelde jaarinkomens), of openen we allebei een BND rekening?

  Bedankt voor de vele nuttige en interessante blogs!

 • Kris

  Sinds de migratie kun je bij BND nu ook kiezen voor een BND Wereld Obligatie Indexfonds. Deze belegt in Vanguard Global Bond Index Fund (euro-hedged) en is veel breder dan de combinatie de van de twee Euro Obligatiefondsen. Mijn vraag is: zijn er voor jou redenen om in de euro obligatiefondsen te blijven zitten, of zie ik iets over het hoofd?

 • Chris

  Inmiddels heeft Brand New Day de kosten van de ZZP pensioenrekening flink omhoog gegooid! Niet meer 0,25% beheerkosten maar 0,40%, dat is een verhoging van 60%!! Ik heb vorig jaar een pensioenspaarrekening bij ze geopend met het idee om t.z.t. hier (een deel) van te gaan beleggen, had alleen even geen rekening gehouden met een prijsverhoging van 60% :S

 • Emmalee

  Bedankt voor het artikel, over zo’n belangrijk onderwerp.
  Ik heb een lijfrentebeleggingsrekening bij ABN lopen van jaren geleden, nu weer zelfstandig aan de slag en vraag me af of ik dit nu een goed product is om nu weer in te gaan sparen (met nieuwe jaarruimte) of ik beter BND kan opstarten. Het heet een verzekering op een afschrift, zag ik, maar het biedt wel uitkering bij overlijden van 90% aan nabestaanden.

 • Martin

  Dank voor het uitzoekwerk, ik heb als ZZP-er inmiddels een rekening geopend en ben in afwachting van de controle door BND. Weet jij toevallig ook of er (fiscale?) gevolgen zijn als ik na een paar jaar weer in loondienst ga? Of blijft de rekening dan gewoon staan en treedt het beoogde pensioen in werking als ik de leeftijd daarvoor bereikt heb en werkt het qua belasting hetzelfde als wanneer ik de rest van mijn carrière als ZZP-er werk?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Ik ben geen belastingdeskundige en consequenties kunnen per situatie verschillen. Maar over het algemeen blijft bij mijn weten legitiem opgebouwd pensioenvermogen tijdens zzp-er werk gewoon staan wanneer je later in loondienst treedt, treedt het beoogde pensioen in werking als je de leeftijd daarvoor bereikt hebt en werkt het qua belasting hetzelfde als wanneer ik de rest van mijn carrière als ZZP-er werk.

 • Roni

  Dear Mr. FOB,

  Sorry in advance for writing in English.

  Regarding DEGIRO pension account.
  You mentioned that you preferred BND because they handle Dividends and DEGIRO don’t, which makes the overall costs the same.

  However, what happens if you choose an Accumulating ETF, for example IWDA (IE00B4L5Y983).
  The dividends are being invested within the ETF itself, and there’s no dividend tax to be handled.

  Isn’t the comparission of costs then go in favour of De Giro, as there’s no transaction costs for this perticular ETF?

  Thanks,
  Roni.

  • Mr FOB Bericht auteur

   That helps, but doesn’t solve the issue of dividend leakage. IWDA suffers from that, most Brand New Day funds don’t. See this post from some more details on that topic, including a comparison between IWDA and dividend efficient Northern Trust funds (which are used by Brand New Day).

 • Armand

  Ik ben momenteel ook bezig met mijn kapitaalopbouw bij BND, en heb naar aanleiding van de jaarbedrag een praktische vraag.
  Stel, hypothetisch, dat de opbouw ontzettend blijkt mee te vallen, en er is op de AOW leeftijd een pot van hypothetisch 1.000.000€

  Wat betekend dat voor de maximale jaarlijkse uitkering?
  De sneller rekensom leert dat je over een periode van 20 jaar dan 50.000€ per jaar zou hebben.
  Of forceert de huidige regelgeving dat je het bedrag in dat geval over een langere periode uitsmeert?

 • Michel

  Dank voor je artikel! Ik ben mij aan het orienteren op pensioenbeleggen en zag ook Aegon Beheerd Beleggen. De kosten daarvan zijn lager dan bij BND, namelijk:
  Vaste kosten: € 30,- servicevergoeding per jaar
  Fondskosten: 0,18% – 0,20% per jaar (afhankelijk van de verdeling van de fondsen waarin belegd wordt)
  Variabele kosten : 0,35% beheervergoeding per jaar
  Je kunt ook makkelijk kiezen waarin je belegt door een beleggingsprofiel (defensief, neutraal, offensief, zeer offensief) te kiezen. Wat is de reden dat jij wel/niet een voorkeur hebt voor BND?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Die €30 vaste kosten wegen best zwaar mee zolang je niet al tienduizenden euro’s te beleggen hebt. En bij hogere belegde vermogens scheelt het ook niet zoveel. Bijvoorbeeld bij €10.000 belegd vermogen zit je op 0.83% aan kosten, bij €30.000 op 0.63%. Daarnaast zijn de fondsen niet volledig dividend-efficiënt en lek je dus een deel van het dividend weg.

   Fondsen die ze aanbieden zijn ook geen indexfondsen, je zult dus ook goed onderzoek moeten doen naar die fondsen en bepalen of de strategie wel past bij wat je zoekt. Zie bijvoorbeeld dat hun obligatiefonds ook zo’n 25% in high yield en opkomende markten obligaties belegt, dat zijn aardig risicovolle categorieën.

 • S.

  Hallo Mr. FOB,

  Al een aantal jaar doe ik aan pensioenbeleggen via BND en gebruik zo mijn jaarruimte. Sinds dit jaar heb ik de mogelijkheid om (een gedeelte van) mijn jaarruimte te gebruiken via mijn werkgevers pensioenfonds. Nu heb ik dus de keuze om via BND, pensioen 3e pijler, of via mijn werkgeverspensioen, 2de pijler, mijn jaarruimte te benutten. Via werkgever heeft als voordeel dat ik niet aan de (huidige) max ~22k bruto uitkering per jaar vastzit, wat bij BND wel het geval zal zijn. Daarnaast bij 2e pijler pensioen levenslange uitkering, bij 3e pijler zelf te bepalen met in acht nemen max bruto uitkering. Wat is jouw idee over het gebruik van de jaarruimte voor opbouw van extra pensioen in 2e versus 3e pijler en voor of nadelen van beide aanpakken? Dank voor je reactie

  • Mr FOB Bericht auteur

   Mijn werkgeverspensioenfonds uit de tijd dat ik werkte heeft al jaren niet geïndexeerd, en zelfs gekort. BND is flink gestegen in de loop van dezelfde tijd. Bij overlijden krijgen nabestaanden bij BND alles, bij werkgeverspensioenfonds niets. Als saldo BND te hoog is om binnen 5 jaar uit te laten keren, kun je het in 20 jaar laten uitkeren. Dan krijg je alsnog alles. Ik zou op basis van deze overwegingen voor BND kiezen, maar dat is een persoonlijke afweging.

  • Dolf

   Er is niet zo snel een eenduidige reactie op te geven omdat 2e en 3e pijler pensioen twee verschillende zaken zijn. Beide hebben hun voordelen.
   Als je kan bepalen hoe je het 2e pijler pensioen kan inrichten, geeft dat veel keuzemogelijkheden. Bij overlijden bijvoorbeeld kan je ervoor kiezen om het opgebouwde bedrag aan je partner of kinderen te laten toekomen. Maar er is ook een mogelijkheid voor een ‘bonus bij leven’. Wanneer iemand anders overlijdt, wordt dat opgebouwde kapitaal verdeeld over de overige deelnemers aan de pensioenregeling. Mis je dan nog iets bij overlijden, dan kan je dit eventueel verzekeren. Als je gaat voor maximaal rendement is dit een mogelijkheid.

   Verder keert een 2e pijler pensioen levenslang uit. Hoe oud je ook wordt, hij blijft uitkeren. Een 3e pijler pensioen (lijfrente) keert maximaal 20 jaar uit, zoals al eerder was gezegd. Bij overlijden wel weer interessanter, omdat de uitkering bij overlijden gewoon doorgaat en wordt verdeeld onder de erfgenamen.

   Een 2e pijler pensioen (via de werkgever) heeft ook als voordeel dat je doorgaans meer kan sparen, omdat de werkgever een bijdrage doet. Die kan dat ook in salaris doen natuurlijk, maar fiscaal is het gunstiger om dit via 2e pijler te regelen, dus meer budget voor het sparen.

   Ik hoop dat dit een klein beetje duidelijkheid geeft in het maken van keuzes.

 • Hans

  Heel fijn blog, in korte tijd al veel van geleerd als newbie op het gebied van o.a. beleggen. Waar ik nog geen informatie over heb kunnen vinden is over hoe om te gaan met pensioenbeleggen als fiscale partners? Zowel mijn partner als ik hebben jaarlijks ruimte om in te leggen. Kunnen we hiervoor, als fiscale partners, 1 pensioenrekening-beleggen openen (vergelijkbaar met een en/of rekening) en leggen we daar dan onze gezamelijke jaarruimte in (dan zouden we namelijk de servicekosten e.d. delen? Of moet dit gesplitst zijn, dus 1 rekening per persoon en daar de persoonlijke max. jaarruimte op inleggen?

   • Hans

    Nog een vraagje hierover. Stel ik heb voor het jaar 2021 een jaarruimte van 4000,- (op basis van 2020 loon en pensioenaangroei). En ik heb een reserveringsruimte van voorgaande jaren van 7489,- (maximaal dus). Mag ik dan nu, in 2021, belastingvrij 7489,- inleggen, of 7489,- + 4000 = 11489,-??

    • Mr FOB Bericht auteur

     Jaarruimte en reserveringsruimte hebben elk hun eigen maximum. Daar blijf je met jouw bedragen binnen en dus mag je bij mijn weten beide samen inleggen en aftrekken van de belasting.