DEGIRO review 2020 – Mijn ervaringen en tips 156


DEGIRO review en ervaringen

DEGIRO review 2020 – Mijn DEGIRO ervaringen

Sinds ruim 5 jaar beleg ik via DEGIRO. Ik heb hier mijn DEGIRO ervaringen weergegeven in deze review.

DEGIRO is een broker waar je als particulier op de beurs aandelen, obligaties, opties en dergelijke kunt kopen en verkopen. Ze zijn actief in 18 landen in Europa en onderscheiden zich door lage kosten

In Nederland heb je diverse brokers, zoals DEGIRO, Binck, Lynx en Flatex. Vaak is je eigen bank ook een broker.

Waar ik bij een broker op let zijn veiligheid, kosten, handelsmogelijkheden in indexfondsen en service. Veiligheid staat bij mij voorop, daarna komen kosten. Hoge kosten zijn namelijk dodelijk voor je rendement.

DEGIRO welkomstbonus

Om te beginnen: hier kun je zien welke welkomstactie DEGIRO eventueel heeft lopen.

DEGIRO veiligheid

Veiligheid vind ik het allerbelangrijkste bij mijn beleggingen. Ik wil geen risico lopen dat ik mijn beleggingen kwijt ben als er iets mis gaat.

DEGIRO veiligheid: beleggerscompensatiestelsel

Het risico dat je jouw belegde geld bij een faillissement van je broker of bank kwijt bent is volgens mij in Nederland erg klein. Alle brokers en banken moeten het belegd vermogen van hun klanten namelijk scheiden van het eigen vermogen. Mijn beleggingen zitten om die reden bij DEGIRO in een apart bewaarbedrijf. Als DEGIRO failliet gaat, blijven mijn beleggingen van mij.

DEGIRO apart bewaarbedrijf

De AFM heeft DEGIRO beboet voor het onvoldoende naleven van deze regels. Zie de post DEGIRO en de AFM.

Mocht een beleggingsonderneming of bank zich onverhoopt toch niet aan de regels van vermogensscheiding hebben gehouden, dan kan bij een faillissement het beleggerscompensatiestelsel gelden. In dat geval kun je maximaal €20.000 per persoon per broker gecompenseerd krijgen.

DEGIRO veiligheid: depositogarantiestelsel

DEGIRO heeft nog geen bankvergunning. Daarom kun je geld niet als cash op je rekening aanhouden. Als je geld bij DEGIRO aanhoudt dat je niet belegd hebt, wordt dat automatisch in een zogenaamd geldmarktfonds voor je aangehouden. Dit omzetten van je cash geld in een belegging in een geldmarktfonds kost je niets.

Doordat je cash geld als belegging aangehouden wordt, gelden weer de veiligheidsregels voor beleggingen uit de vorige paragraaf. Op deze manier is ook je cash geld afgescheiden van DEGIRO en dus net als je andere beleggingen beschermd bij een faillissement van DEGIRO.

Op 13 december 2019 heeft de grote Duitse broker Flatex bekend gemaakt dat het de Nederlandse broker DEGIRO overneemt. Per augustus 2020 is deze overname definitief. Flatex heeft wel een bankvergunning. Zodra de overname afgerond is zal cash geld ondergebracht bij DEGIRO daarom onder het Duitse depositogarantiestelsel gaan vallen. Dan wordt het door de Duitse overheid gegarandeerd tot €100.000 per persoon.

DEGIRO veiligheid: Standaard of Custody Profiel

Bij de DEGIRO kun je tijdens het openen van een beleggingsrekening kiezen tussen een zogeheten Standaard Profiel of een Custody profiel.

De meeste brokers en banken verdienen aan je door je beleggingen uit te lenen en daarvoor betaald te krijgen. Bij DEGIRO kun je ervoor kiezen of je dit toestaat of niet. Bij een Standaard account is uitlenen toegestaan, bij een Custody account niet. Omdat ik geen zicht heb hoe dat uitlenen precies gaat heb ik voor een Custody account gekozen.

Het risico dat er bij DEGIRO iets mee misgaat bij dit uitlenen is volgens mij overigens niet groot, omdat er heel strenge eisen gelden. Mocht je je effecten wel laten uitlenen, dan loop je een zogenaamd tegenpartij risico. Dat betekent dat wanneer de partij waaraan DEGIRO je effecten uitleent de lening niet terug kan betalen, je (een deel van) je inleg kwijt bent.

Uitlenen is overigens zeer gangbaar bij brokers, banken en fondshuizen. Ook de zeer gerenommeerde indexfondshuizen Vanguard en iShares doen dit. Bij Vanguard krijg je overigens alle opbrengsten uit dit uitlenen, bij iShares een percentage.

Omdat DEGIRO niet aan uitlenen verdient met een Custody account, is dat iets duurder dan een Standaard account. Je betaalt bij dividenduitkeringen, wat bij een Standaard account gratis is.

DEGIRO normaal os Custody account

Al met al vind ik DEGIRO dermate veilig dat ik via hen het overgrote deel van mijn vermogen belegd heb.

DEGIRO indexfondsen

DEGIRO heeft een zeer uitgebreid assortiment aan indexfondsen, aandelen en obligaties. Dat is niet bij alle brokers en banken het geval. Een voorwaarde die ik stel aan de broker waar ik beleg is dat ik er de twee indexfondsen van mijn voorkeur kan aanhouden. Dat kan via DEGIRO.

Beleggen in goede, goedkope, breed gespreide indexfondsen is tegenwoordig voor iedereen bereikbaar. En wist je dat dit de afgelopen decennia rendementen opgeleverd heeft van gemiddeld ongeveer 6-7% per jaar? In de post over mijn beleggingsstrategie leg ik precies uit waarom ik in de volgende indexfondsen beleg:

 • Wereldwijd gespreide aandelen: Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL, ISIN code: IE00B3RBWM25)
 • Wereldwijd gespreide obligaties: Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DBZB, ISIN code: LU0378818131).

Als je wilt weten waar je op moet letten bij het kiezen van een indexfonds, lees dan Indexfondsen kiezen – 6 punten om op te letten. Bovenstaande indexfondsen voldoen aan de criteria die ik noem in die post.

In navolging van Jack Bogle, de vermaarde oprichter van fondshuis Vanguard, is mijn strategie: hou je leeftijd aan als percentage obligaties, de rest beleg je in aandelen. Zo bouw je risico af naarmate je ouder wordt.

VWRL DBZB verdeling

Effect kosten op je rendement

Lage kosten zijn belangrijk. Triviaal zullen de meesten zeggen. Maar het effect van hogere kosten wordt door velen flink onderschat. Slechts 0.1% aan extra kosten per jaar zorgt dat je na 30 jaar niet 30 * 0.1% = 3% opbrengst misloopt, maar 21%!

Dit werkt als volgt: Als ik €10.000 euro 30 jaar lang beleg met een beursrendement van 7% per jaar, dan heb ik na 30 jaar €76.123. Als ik 0.1% kosten heb maak ik nog 6.9% rendement. Dan heb ik na 30 jaar €74.017. Een verschil in opbrengst van ruim €2.100 op mijn inleg van €10.000 door slechts 0.1% extra kosten! Dat is dus maar liefst 21% minder rendement ten opzichte van je inleg.

DEGIRO kosten

Het openen en aanhouden van de beleggingsrekening is gratis.

Zie DEGIRO tarieven Standaard en DEGIRO tarieven Custody voor een overzicht van alle kosten. Ik ga in deze paragraaf in op de kosten van beleggen in de indexfondsen van mijn voorkeur.

In de volgende 2 tabellen zie je de kosten welke je aan DEGIRO kwijt bent voor het aanschaffen en aanhouden van VWRL en DBZB voor een Standaard en een Custody account.

Standaard accountVWRLDBZB
Service fee€0€0
Dividendkosten€0€0
Valutakosten€0€0
Transactiekosten€0*€4 + 0.05% per transactie
Kosten opzetten handelsmogelijkheden€0€2.50 per jaar

*je moet voldoen aan de voorwaarden van de Kernselectie, zie hieronder de paragraaf over transactiekosten

 

Custody accountVWRLDBZB
Service fee€0€0
Dividendkosten€1 +3% over het dividend per dividenduitkering€0
Valutakosten€0€0
Transactiekosten€0*€4 + 0.05% per transactie
Kosten opzetten handelsmogelijkheden€0€2.50 per jaar

*je moet voldoen aan de voorwaarden van de Kernselectie, zie hieronder de paragraaf over transactiekosten

 

In de post De beste ETF in 2020 ga ik veel uitgebreider in op de totale kosten die je kwijt bent wanneer je VWRL aanhoudt. Daarbij kijk ik naast de kosten welke je aan DEGIRO kwijt bent ook naar de kosten welke je aan VWRL kwijt bent. Ook vergelijk ik die kosten daar met andere aandelen indexfondsen en aanbieders.

Ik heb in het verleden een tijd een deel van mijn vermogen belegd bij Binck. Maar toen zij een servicefee introduceerden voor indexbeleggers, heb ik het vermogen dat ik daar belegd had toegevoegd aan mijn beleggingen bij DEGIRO. Binck werd toen simpelweg te duur.

DEGIRO kosten: service fee

DEGIRO hanteert geen service of bewaarloon, ook niet voor het Custody account.

DEGIRO dividendkosten

Het Standaard account rekent geen dividendkosten.

Bij het Custody account wordt bij een dividendbetaling €1 gerekend en 3% van het uitgekeerde dividend.

Stel je hebt een portefeuille van €100.000 met een dividendrendement van 2% per jaar (een reëel gemiddelde). Je hebt dan een dividend van €2.000 per jaar. Vaak wordt dividend in 4 porties over het jaar verspreid uitgekeerd. Je totale kosten per jaar zouden dan €64 zijn (4 keer €1 + 3% van €2.000). Dat is dus 0.064% aan kosten per jaar.

Die extra kosten betaal ik voor het Custody account ten opzichte van het Standaard account zodat mijn effecten niet uitgeleend mogen worden door DEGIRO.

DEGIRO valutakosten

Mijn beleggingen staan genoteerd in euro’s. Daarom heb ik niet te maken met valutakosten.

Bij alle brokers krijg je te maken met kosten voor het omwisselen van euro’s naar dollars, indien je wel effecten genoteerd in dollars aanhoudt. DEGIRO rekent 0.1% valutakosten. De Vereniging voor effectenbezitters laat in dit artikel zien dat DEGIRO hierin ook het goedkoopste is.

DEGIRO transactiekosten

Ik beleg in een tweetal indexfondsen die in aandelen en in obligaties beleggen. Het aandelenfonds VWRL kan ik gratis 1 keer per maand aan- of verkopen doordat het in de zogenaamde “Trackers kernselectie” valt. In het overzicht dat je via de link Trackers kernselectie kunt zien, zie je welke fondsen allemaal gratis aan- en verkocht kunnen worden en op welke beurzen dat kan.

Het obligatiefonds zit niet in de Kernselectie en staat aan de Duitse beurs Xetra genoteerd. Daardoor betaal ik daarvoor €4 + 0.05% transactiekosten per transactie, met een maximum van €60.

DEGIRO aansluitingskosten

DEGIRO rekent €2.50 per jaar aansluitingskosten per beurs waarop je handelt, met uitzondering van de beurs Euronext Amsterdam. Deze laatste is gratis. Met mijn portefeuille kost me dat €2.50 per jaar. Ik handel namelijk op Euronext Amsterdam (met het aandelenfonds) en de Duitse beurs Xetra (met het obligatiefonds).

Hoe beleg je via DEGIRO? Uitleg met plaatjes

Diverse lezers hebben me gevraagd hoe beleggen via DEGIRO werkt. Als je weet hoe beleggen via hen werkt is het heel simpel, maar voor een eerste keer snap ik dat het lastig kan zijn. Dus hier een stap-voor-stap DEGIRO uitleg met plaatjes voor iedereen die wel eens wil weten hoe dit werkt.

Ik ga er hierbij vanuit dat je al een rekening hebt geopend. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, dan kan dat online door hier te klikken in 10 minuten middels een overboeking van €0,01 via iDeal.

Aankopen VWRL indexfonds

Als voorbeeld ga ik uitleggen hoe je de Vanguard FTSE All-World UCITS ETF kunt kopen, het wereldwijd gespreide aandelen indexfonds van het zeer gerenommeerde Vanguard waarin ik zelf al mijn aandelenbeleggingen doe.

Dit fonds kun je, zoals gezegd, zonder transactiekosten aanschaffen bij DEGIRO. Dit fonds heeft net als elk fonds een zogenaamd ticker symbool. Dat is voor dit fonds VWRL. Bij DEGIRO kun je heel gemakkelijk een fonds zoeken met behulp van dit ticker symbool. Als je het ticker symbool niet weet, maar wel de zogenaamde ISIN code, dan kun je die in plaats van het ticker symbool invoeren.

DEGIRO inloggen

Ga naar de website van DEGIRO en klik op het vakje rechtsboven om in te loggen:

degiro inloggen

Nadat je ingelogd bent bij DEGIRO kun je het fonds gaan zoeken.

Fonds zoeken

Vul in het zoekveld VWRL in; automatisch verschijnen fondsen die VWRL in de ticker hebben.

DEGIRO uitleg: VWRL zoeken via zoekfunctie

De VWRL die gratis aan te schaffen is via de Kernselectie staat genoteerd in euro’s aan de beurs Euronext Amsterdam. Dat is de bovenste in het plaatje, EAM staat namelijk voor Euronext Amsterdam en EUR staat voor, je raadt het al, euro. Klik erop. Je krijgt het volgende scherm te zien, waar je op het groene vakje Koop klikt:

DEGIRO uitleg: aankoopscherm

 

Er verschijnt dan een popup scherm dat er als volgt uitziet:

aankopen VWRL instructie

De vakjes waar ik een rode pijl bij gezet heb zijn de vakjes waar je iets moet invullen.

Vakje 1: Type order

Hier kun je kiezen uit een paar opties. Ik kies altijd Limit Order, zodat ik zeker weet dat ik niet meer betaal voor het fonds dan dat ik in het vakje met nummer 3 in het plaatje (Limiet (€)) invul.

Vakje 2: Aantal

In het vakje Aantal vul ik het aantal in dat ik wil aanschaffen, 1 in dit voorbeeld.

Bij bedrag krijg je vervolgens automatisch te zien wat de totale aankoopwaarde in euro’s van je transactie is. Zorg er van tevoren voor dat je voldoende saldo bij DEGIRO hebt om deze aankoop te kunnen betalen. Mocht je nog niet voldoende saldo hebben, dan kun je dit via iDeal heel gemakkelijk overboeken via de button “Geld in-/uitboeken” bovenaan je scherm.

Vakje 3: Limiet (€)

In het vakje Limiet (€) vul ik vervolgens hetzelfde getal in dat staat vermeld bij LAAT, €64.44 in dit voorbeeld. Dit staat voor de zogenaamde laat koers en is de koers waartegen iemand anders bereid is het aandeel aan jou te verkopen.

In de weergegeven koers zit een vertraging van 15 minuten. Het kan dus zo zijn dat de realtime laatkoers iets afwijkt van de koers die je ziet staan. Dit is niet erg, zie verderop onder het kopje Openstaande order hoe je dan verder kunt gaan.

Vakje 4: Orderduur

Het vakje Orderduur laat ik altijd op Dagorder staan.

Button 5: Plaats order

Druk vervolgens op PLAATS ORDER in het blauwe vakje.

Je krijgt dan een controlescherm te zien:

controlescherm

Uitvoeren order

Als alles klopt druk je op de blauwe button “Bevestig”. De order wordt dan uitgevoerd en verschijnt in het hoofdscherm in je portefeuille.

Openstaande order

Als de aankoop niet in je portefeuille is verschenen, dan kan het bijvoorbeeld zo zijn dat de laat koers tijdens het uitvoeren van de order iets gestegen is waardoor de transactie niet uitgevoerd wordt. De niet uitgevoerde order verschijnt dan bij Openstaande orders onderaan in het hoofdscherm:

openstaande order

Soms moet je een paar cent boven de laat koers bieden om de order uitgevoerd te laten worden. Klik helemaal links op het potloodje en pas de prijs met stapjes van 1 cent naar boven aan totdat de order wel uitgevoerd wordt.

En zo ben je een echte belegger geworden in ruim 3.300 bedrijven via een indexfonds bij DEGIRO.

Maandelijks inleggen

Ik ben ondertussen gestopt met werken en leg niet meer maandelijks in. Maar mijn vrouw wel. Ze heeft een maandelijkse automatische incasso ingesteld vanaf haar bankrekening, welke ze als vaste tegenrekening heeft opgegeven bij DEGIRO.

Ze boekt over naar:

DEGIRO bankgegevens automatische overboeking

Vervolgens krijgt ze elke maand een mailtje zodra haar overboeking op haar account is bijgeschreven. Op dat moment logt ze in bij DEGIRO en doet haar aankopen.

DEGIRO service

Bij vragen die ik via de mail gesteld heb heb ik altijd binnen 24 uur antwoord gekregen. Per mail of telefonisch. Geen problemen mee ervaren dus.

Door de Coronacrisis is de beurs flink gedaald. Voor veel mensen een reden om te beginnen met beleggen. Daardoor is het volgens DEGIRO op dit moment erg druk op hun helpdesk en kan de reactietijd langer zijn dan dat ik in het verleden ervaren heb.

DEGIRO review en ervaringen: conclusies

DEGIRO voldoet aan alle criteria die ik hanteer voor een goede broker. Alles bij elkaar ben ik zeer tevreden met DEGIRO.

Ik ben erg blij dat dit soort bedrijven tegenwoordig concurreert met de traditionele grootbanken. Daardoor is beleggen tegen lage kosten bereikbaar geworden voor de particuliere belegger.

Tegenwoordig kun je trouwens ook via DEGIRO pensioenbeleggen met belastingvoordeel: DEGIRO pensioenbeleggen review

 

Waar beleg jij? Hoe bevalt je dat? Hoe zijn jouw ervaringen met DEGIRO?

 

Opmerking ten aanzien van de reacties van lezers onder dit artikel: de eerste versie van dit artikel was van 3 september 2016. Ik heb deze review op 26 maart 2020 een flinke update gegeven. Reacties onder dit artikel kunnen zowel voor als na 26 maart 2020 geplaatst zijn en hoeven daardoor niet altijd meer relevant te zijn. Je kunt de datum waarop een reactie geplaatst is terugvinden bij de reactie.

 

Veelgestelde vragen

Is beleggen via DEGIRO veilig?

DEGIRO houdt je beleggingen aan in een apart bewaarbedrijf. Daardoor blijven ze van jou wanneer DEGIRO failliet zou gaan. Zie verdere details in het artikel.

Wat kost beleggen via DEGIRO?

Als je het handig aanpakt kun je zonder DEGIRO iets te hoeven betalen handelen. De beleggingsrekening openen en aanhouden is gratis. Je kunt vervolgens zonder transactiekosten handelen in fondsen uit de Kernselectie. Zie verdere details in het artikel.

Hoe lang duurt de wachtlijst van DEGIRO?

Mensen die een rekening willen openen, komen op dit moment niet meer op een wachtlijst terecht. Vanaf 23 juni 2020 kun je weer direct een rekening openen. Zie het artikel voor eventuele DEGIRO welkomstacties

 

Wil jij het FOB huishoudboekje 2020 kado? En een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt? Ik stuur geen spam, opzeggen kan altijd en ik geef je e-mailadres nooit door aan derden.

9758 andere abonnees houden je gezelschap!

Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat mailadres is al ingeschreven
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.
Ik kom ook financieel interessante acties en aanbiedingen tegen waar ik op dat moment geen blogpost over schrijf. Ik kan je daar dan wel op wijzen via een mailtje. Je kunt je hiervoor apart inschrijven:
Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.

Ik ben geen professioneel adviseur. Je blijft zelf verantwoordelijk voor enige schade geleden door opvolgen van advies of navolgen van informatie op deze site. De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en louter informatief en educatief bedoeld. Let op: Beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Zie ook de disclaimer. Soms krijg ik een vergoeding als je een transactie doet via een link op deze site. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.


Een reactie plaatsen

Leuk als je reageert! Reacties met als doel iets te leren van anderen of om anderen te helpen, nadat je het hele artikel en alle andere reacties gelezen hebt, zien we hier het liefst! Je reactie wordt goedgekeurd en verwerkt volgens mijn privacybeleid. Door je reactie te versturen ga je hiermee akkoord.

156 gedachten over “DEGIRO review 2020 – Mijn ervaringen en tips

 • Edwin

  Hoi, je noemt hierboven de term ‘Custody’ account voor extra zekerheid. Dat klinkt mij ook zeer goed in de oren, echter, waar kan ik dat precies instellen? Is dat het Active account of Trader account? Alvast bedankt! Edwin

 • Sam

  Dag FOB,

  Heb je de kosten van een DeGiro wel eens doorberekend t.o.v. Lynx? Door de bijkomende kosten van de custody account kom ben je volgens mijn berekeningen uiteindelijk goedkoper uit bij Lynx

 • Daan

  Ik lees veel slechte berichten over niet kloppende jaaroverzichten van DeGiro uit 2015-2016. Hebben ze dat ondertussen verbeterd? Of is er een makkelijke manier om het zelf te bereken?

  Zelf neig ik enigzins naar Lynx wat betreft service maar het verschil in transactiekosten is wel enorm.

  • Mr FOB Bericht auteur

   Bij mijn weten moet je dan een nieuw account aanmaken. Ik weet niet of DeGiro vervolgens je fondsen voor je overzet of dat je moet verkopen en dan in je Custody account weer moet aankopen. Hun helpdesk zal je dat zo kunnen zeggen.

 • Juffrouw Ooievaar

  Je zegt: ‘Ik beleg in een viertal indexfondsen die in aandelen en in obligaties beleggen. Drie van deze fondsen kan ik gratis 1 keer per maand aan- of verkopen doordat ze in de zogenaamde “Tracker kernselectie” vallen.’

  Waarom dat vierde indexfonds niet in een van de fondsen waar je gratis 1 keer per maand kan aan- of verkopen?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Omdat IEGA het beste, goedkoopste en breed gespreide obligatiefonds is dat in euro obligaties van overheden belegt dat ik ken. De eenmalige lage aanschafkosten vormen daarbij maar een minimale kostenpost over de langere termijn.

 • Freedo

  Hallo FOB,

  Ik ben een fan van je blog!
  Kun je me iets vertellen hoe je tegen de koers winst verhouding aan kijkt tov je selectie. Ik kon hier bij Nasdaq hier weinig over vinden. Weet je hier meer van?
  Bij voorbaat dank!

  • Mr FOB Bericht auteur

   Bedankt, leuk te lezen!
   De koers/winst verhouding laat ik niet meewegen bij mijn allocatie. Ik wil simpelweg wereldwijd gespreid belegd zijn naar marktkapitalisatie. Ik hou het graag eenvoudig.

 • Yvonne

  Hoi Mr FOB, wat zijn de eenmalige aanschafkosten van zo’n fonds? Ik vind het een beetje jammer dat daar zowel in de webtrader als op de website weinig over te vinden is. Ik hoef niet perse gratis in te leggen (al is dat natuurlijk nooit verkeerd :P) maar ik vind het wel prettig om te weten wat de bijkomende kosten zijn voordat ik ergens aan begin..

 • Kevin

  DeGiro heeft vrij hoge kosten bij het overzetten van een portfolio. Volgens mij iets van minimaal 100,- euro per regel. Dit is de reden dat ik erg twijfel tussen Binck of DeGiro. Ik wil graag weten wat jij hiervan denkt.

  • Mr FOB Bericht auteur

   Als ja naar DeGiro overstapt geeft DeGiro geen kosten.
   Als je weg gaat bij DeGiro is het meestal het goedkoopst om je posities te verkopen en bij je nieuwe broker weer aan te schaffen omdat ze inderdaad iets van minimaal 100 euro aan kosten per regel rekenen. Tenzij je nieuwe broker de kosten die DeGiro rekent vergoedt, dan kun je natuurlijk gewoon overstappen.

 • Alex

  Heeft u inmiddels gezien de grootte van het bedrijf degiro nog steeds het idee dat de custody vorm nog steeds de beste vorm is gezien de percentages die men inmiddels rekent voor dividend en allerlei andere kosten welke met een standaard account niet aanwezig zijn?

  Lees zo links en rechts wat reacties dat sommige mensen “als men geweten had dat degiro zo groot zou worden” men wellicht niet voor custody maar standaard had gekozen.

 • Alex

  Bedankt voor het snelle antwoorden! U komt zelfs niet in de verleiding nu DeGiro heeft aangekondigd de winst van het uitlenen voor de helft te gaan delen bij normale accounts in 2018?

 • Guido

  Dank voor deze input! Vraagje, is in jouw nieuwe situatie (VWRL ipv VTI & VXUS) in combinatie met jouw obligatie portefeuille en maandelijkse inleg DeGiro custody nog steeds de goedkoopste?

 • J. van der Linden

  Interessant artikel. Net van alex naar binck overgestapt vanwege servicekosten van € 9 per maand bij Alex. Binck had nog geen servicekosten. Tot ik deze week de mededeling kreeg dat de pakketten veranderd worden. Basic wordt Green met kosten van € 3 + 0,01% portefeuillewaard per maand. binck wordt dan duurder (voor mij) dan Alex. Overstappen naar DEGIRO lijkt me mede gezien deze blog het voordeligste.

 • Koos

  Ik zit met een kleine belegging bij Binck (wel uitsluitend een Amerikaans bedrijf op de AMEX). Nieuwe pakket van Binck veel te duur.
  Daarom overstap naar DEGIRO voordelig, INDIEN MOGELIJK? Maandelijks dividend werd/wordt door mij konsekwent aangewend
  voor aankoop aandelen in dit fonds. Door nieuwe wetgeving (PRIIPS) kan ik bij Binck geen aandelen meer kopen in dit AMEX-fonds.
  Hoe gaat DEGIRO om met deze handelsbelemmering (uit Europesche koker)??

 • Roger

  Beste Mr. Fob, Is het ook mogelijk om bij de Giro 2 accounts te hebben, een custody (voor lange termijn beleggingen) en een standaard account aangezien je met een custody account niet in Turbo’s kunt handelen?

 • Jos

  Dag Mr. Fob,
  Je hebt het hierboven over ‘eenmalige lage aanschafkosten’. Maar stel dat je ieder kwartaal enkele aandelen IEGA koopt, dan moet je toch ook ieder kwartaal transactiekosten betalen?? Of zijn ‘aanschafkosten’ iets anders dan ‘transactiekosten’? En hoe hoog zijn die kosten dan?

 • Mr FOB Bericht auteur

  Ja, die kosten heb je eenmalig bij aanschaf, dus elk kwartaal over je nieuw bijgekochte fondsen als je dan steeds opnieuw bijkoopt. Na aanschaf komen die kosten niet jaarlijks terug, vandaar eenmalig.
  De eenmalige kosten bedragen 2 euro + 0.02% over de transactiewaarde voor IEGA.

 • josdienderJos

  Hoi Mr. FOB,
  Stel dat je de keuze hebt tussen twee ETF’s,
  – die beiden dezelfde index volgen (dus een gelijke landen- en sectorverdeling),
  – die beiden via dezelfde beurs verhandeld worden (Parijs),
  – waarvan de één (LEM) een TER heeft van 0.55% en deel uitmaakt van de Kernselectie van DeGiro (dus geen transactiekosten),
  – en de ander (AEME) een veel lagere TER heeft van 0.20%, maar géén deel uitmaakt van de Kernselectie (dus transactiekosten),
  welke ETF zou dan jouw voorkeur hebben (uitgaande van ca. 5 transacties per jaar)???

 • Jos

  Dus dat zou betekenen dat je een (accumulerend) alternatief voor VWRL kunt hebben voor een TER van slechts 0.13%. Te weten 90% Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF (LU1781541179) aangevuld met 10% Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF C-EUR  (FR0010429068). Geen van deze ETF’s staat in de Kernselectie van DeGiro, maar dat weegt dus blijkbaar niet op tegen de lage TER. Interessante optie!!!!

 • David

  Hi,

  Dank voor alle interessante inzichten. Na me erin verdiept te hebben zit ik nog met 1 vraag over een rekening bij De Giro. Deel je als rekeninghouder en deelnemer in het Fundshare Cash Fund? Ik zie dat dat de Giro dit belegt in zeer ‘veilige’ fondsen, maar ze maken hier toch een bescheiden rendement mee. Het zou toch fair zijn als je hier als rekeninghouder (en gedeeltelijk risicodrager) in meedeelt.

  Groet,
  David

 • Niek

  Vraag omtrent dividend uitkering aandelen: Weet iemand waar de reguliere (kwartaal) dividend uitkering van aandelen terug te vinden is? Wordt deze gestort op het degiro account of is hier een andere regeling voor?

 • Esther Wouters

  Ik wil zo graag duurzaam beleggen, maar zie door de bomen het bos niet als het om kosten gaat. Heb je een tip wat betreft goedkoop duurzaam beleggen in een mixfonds?

 • Luuk

  Beste FOB,

  Ik zit te twijfelen tussen een custody of standaard account. Heb jij nog steeds een custody account? Is het verschil in tarieven en het verminderde risico dat je bij een custody account hebt waard? Ik wil voor lange termijn gaan beleggen, rond de 30 jaar.
  groet,
  Luuk

 • Hendrik Hak

  Is het niet goedkoper om bij vanguard een account te openen? Ik las ergens op vanguard.nl dat beleggen boven de 50000 dollar geen kosten zijn verbonden aan het account..

  Zijn er ergens anders verborgen kosten of is degiro ondanks nog steeds goedkoper?

 • Aagje

  Beste Mr FOB,

  Als ik de verschillen bekijk tussen standaard en custody account zie ik o.a. dat je bij custody geen real time koersen meer kan zien. Dat vind ik toch wel jammer. Heb jij daar geen behoefte aan of heb je dat op een andere manier opgelost zodat je toch real time koersen hebt?

 • Crystal

  Beste Mr FOB,
  Het gaat om de recente nieuwsberichten uit Financieel Dagblad over DeGiro: 2 oprichters treden terug uit Raad ban Bestuur (13 febr 2019) + Oprichters DeGiro zetten belangen te koop (13 mrt 2019).
  Zulke berichten bezorgen mij enigszins onrustige gevoel, want de concrete vertaling naar risico’s voor de passieve belegger bij DeGiro (= dus ik) is mij nog niet helder. Hoe je het ook bekijkt, DeGiro is een redelijk jong financieel bedrijf dat zijn eerste financiële crisis nog moet mee maken/doorstaan.
  ** Wat is uw kijk op deze nieuwsberichten? **

  PS Heel raar: van de up and down-berichten over de beurs maak ik mij minder druk… Misschien omdat ik mentaal hierop ben voorbereid. Dit geldt minder voor het fenomeen “(failliette?) internet brokers”, want ik ken geen omgevallen internet broker.

  • Mr FOB Bericht auteur

   Je effecten zitten bij alle brokers in Nederland, waaronder DeGiro, verplicht in apart bewaarbedrijf. Daardoor blijven je effecten bij een faillissement van de broker gewoon van jou.
   Zulke berichten maken me daarom niet ongerust.

 • Anna

  Hi!
  Heel erg bedankt voor deze informatieve blogs. Ik heb een rekening geopend bij DeGiro, maar vraag me af waarom Brand New Day niet in de vergelijking meegenomen wordt? Wat zijn de verschillen in beleggen via BND of DeGiro?
  Bedankt!

 • Ron

  Sinds kort beleg ik in VWRL en vandaag zag ik dat er dividend staat bijgeboekt op mijn rekening van deGiro. Het viel mij op dat het bedrag in dollars wordt vermeld, maakt dit verder nog uit? Het fonds zelf staat genoteerd in euro’s maar blijkbaar keren ze het dividend in dollars uit?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Klopt, VWRL keert dividend uit in dollars. DeGiro zet dit automatisch om in euro’s, ervan uitgaande dat je je instellingen voor valutaconversie niet gewijzigd hebt sinds het openen van je rekening.

   • Henk

    Hi mr. FOB,

    Hoe zou je iemand het dan aanraden die in het klein begint, bijvoorbeeld 100 of 200 per maand. Maandelijks spreiden lijkt behoorlijk lastig gezien het feit dat je met 200 euro waarschijnlijk niet eens van alle indexen 1 stuk kan kopen, laat staan dat je dit procentueel gezien op de “correcte” manier kunt spreiden. Om deze reden kan ik iedere maand wel 1 vanguard index van 80 euro kopen en 1x in de 4 maanden 2 stuks, maar dan heb ik verder geen spreiding. Hoe zie jij dit voor je?

    • Mr FOB Bericht auteur

     VTI en VXUS zijn vanwege gewijzigde Europese regels niet meer te verkrijgen (behalve via de voor beginners af te raden optieroute). Ik heb VTI en VXUS vervangen door VWRL, zie deze post. Die kun je met dergelijke inleg maandelijks wel aanschaffen.

     De obligatiefondsen heb ik vervangen door DBZB, zie deze post. Die is per stuk wat duurder. Deze kun je ook prima vervangen door geld op een spaarrekening in te leggen (en vervolgens dan eventueel via deposito’s als de spaarbedragen wat groter zijn geworden), zie deze post.

     Als je het met dergelijke inlegbedragen heel eenvoudig voor jezelf wilt houden zou je bijvoorbeeld ook Meesman of Brand New Day kunnen overwegen. Daar kun je elk willekeurig bedrag inleggen dat je maar wilt in uitstekende indexfondsen, omdat je daar wel fracties van fondsen kunt aanschaffen.

 • marcel

  Beste Fob,
  Wat een interessant artikel.
  ik vroeg me af: Wat zou er gebeuren met je beleggingen bij DeGiro als dit bedrijf failliet gaat?
  Groet, Marcel

 • Kate

  Is het een heel raar idee om zowel een custody account als een standaard account te hebben en dan half/half te doen? Dus de helft van mijn VWRL-aandelen aankopen via mijn custody-account en de andere helft via mijn standaard-account. Ik maak me namelijk niet heel erg veel zorgen over de risico’s van uitlenen, maar wil me toch een beetje indekken. Mocht het dan echt misgaan, dan loop ik alleen risico over de helft van het vermogen (en als ik het goed begrijp is de schade dan “slechts” 5%). Daarnaast hou ik de dividend-kosten dan lager omdat die maar over de helft worden berekend.

  • Mr FOB Bericht auteur

   Dan zou je ook kunnen overwegen een standaard account bij DEGIRO te nemen en een account bij Flatex. Flatex leent geen effecten uit en daar is VWRL ook te verhandelen zonder transactiekosten. Op deze manier spreid je je risico nog wat meer.

   Wel even op deze 3 punten letten.

   • Kate

    Oh nee, was ik net weken bezig met kiezen tussen standaard of custody, komt er een optie 3. Zo te zien is Flatex een stuk gunstiger dan beide, zolang je maar binnen bepaalde tijden handelt. Die spreads lijken ook wel mee te vallen als ik naar wat vergelijkingen kijk die mensen hebben gepost. Zou jij als je nu nog in de opbouwfase zat kiezen voor Flatex? Want ik begin net, dus ik kan nog alle kanten op.

    • Mr FOB Bericht auteur

     Of je risico wilt spreiden binnen 1 broker of tussen brokers is een persoonlijke afweging. Met alle opties is volgens mij niets mis.
     Ik zou als ik opnieuw moest beginnen vooralsnog DEGIRO Custody nemen, omdat ik niet zou willen dat de broker mijn effecten mag uitlenen en omdat Flatex in Nederland nog relatief nieuw is. Flatex gaat na afronding van de overname van DEGIRO Nederlandse Flatex klanten trouwens overzetten naar DEGIRO

     • Kate

      Dank, ik had dezelfde gedachte wat betreft Flatex. Vooral omdat hun Duitse klanten wel gewoon transcatiekosten hebben en vanwege de manier waarop ze geld verdienen, wat uiteindelijk vanwege gemiste opbrengsten toch wellicht niet opweegt tegen de minimale kosten van DeGiro. En mocht het ooit misgaan dan zie ik er enorm tegenop om in Duitsland mijn geld terug te claimen. Ik kijk het nog even aan en hou het voorlopig alleen bij DeGiro.

      Overigens wil ik u nog even heel erg bedanken voor deze site. Ik wilde al jaren mijn geld beleggen, maar wist me geen weg te banen door alle informatie en termen. Bij mijn bank bleek het bijna onmogelijk om gewoon een afspraak te krijgen, waar ik nu achteraf wel blij mee ben. Deze site was precies wat ik nodig had; gewoon stap voor stap en idiot-proof. Ik weet niet hoe lang mijn spaargeld anders nog had rondgehangen op een credit card-account.

 • Albert

  Beste Mr. FOB,

  Hoe beleg jij elke maand in de ETF’s op De Giro? Zelf elke maand geld storten op de beleggingsrekening en dan vanuit daar een limiet order maken voor de huidige marktwaarde?

 • Xandra Schijnen-Sterk

  Beste meneer FOB,
  Ik heb een beleggingsrekening geopend bij DEGIRO en ik heb uw artikelen gelezen. Ik heb in indexfondsen belegd en wat moet je dan vervolgens doen? Je mag 1x per maand gratis een transactie doen en is het verder de bedoeling dat je achterover leunt en kijkt wat het geld doet of moet je hierin heel actief zijn en van alles ondernemen. Ik heb een SNS beleggersrekening gehad 20 jaar lang en daar hoefde je niets voor te doen. Ik had ooit 5000 (gulden nog) in gelegd in 1997 en er in 2017 15.000 euro van af gehaald. Is dat bij DEGIRO ook zo of moet je zelf alles in de gaten houden en hoe doe je dat dan? groeten van Xandra Schijnen

 • Cor W

  Ik beleg al enkele jaren bij degiro en dat bevalt goed. Onlangs heb ik ook een rekening bij Flatex geopend omdat ik relatief vaak aan- en verkoop en dat, ondanks het feit dat dit bij degiro ook minder kost dan bij andere brokers, flink in de papieren kan lopen. Vandaag heb ik bij Flatex alle beleggingen verkocht en sluit ik die rekening. De notering van derivaten is daar een ramp en ben ik erachter gekomen dat dit bij degiro optimaal werkt. Ik hoop dat degiro in de toekomst nog goedkoper kan worden als zij onder de vlag van Flatex gaan werken.

 • Ellen

  Ik ben net begonnen met beleggen in EFT’s bij DE GIRO. Ik was al een tijdje van plan het geld op mijn spaarrekening om te zetten naar indexfondsen. Het is een toeval dat ik pas begonnen ben na het begin van de Corona crisis.
  Ik vraag me nog wel af wat de categoriën betekenen van de EFT’s. Bijvoorbeeld de G bij Vanguard FTSE en F bij IShares Euro Corperate Bond.

  • Mr FOB Bericht auteur

   Die letters staan voor risicocategorieën waar DEGIRO fondsen in indeelt. Ik ken hun selectiecriteria niet. Ik heb ze daar even geleden naar gevraagd, maar heb door de Coronadrukte bij hen daar nog geen antwoord op gehad.

  • Mr FOB Bericht auteur

   Zie mijn Flatex review, hun manier van werken heeft naar mijn mening wel wat aandachtspunten. Daarnaast gaat Flatex vanaf juni transactiekosten rekenen, zie pagina 2 in deze pdf. Flatex heeft ook aangekondigd alle Nederlandse Flatex klanten over te gaan zetten naar DEGIRO, zie hier. Dan zit je dus alsnog bij DEGIRO.

 • Karel

  DeGiro is een leuk alternatief voor mensen die goedkoop willen handelen, máár niet alle mogelijkheden als bv. Lynx nodig hebben. Ook het platform is in drukke periodes nog niet stabiel.
  Ter info:
  Het geldmarktfonds dat DeGiro gebruikt kent geen compensatiestelsel en op dit moment betaal je bij een saldo boven € 2500,= een rente van 0,5%.
  De meeste fondsen keren maximaal 2 x per jaar dividend uit. Dan ben je dus iets goedkoper uit.

 • Ron

  Toen ik begon met beleggen heb ik per abuis een standaard account geopend en, nadat ik daar achter kwam, alsnog een custody account. Het overboeken van mijn portefeuille van standaard naar Custody kan en daarvoor bracht DEGIRO EUR 7,50 in rekening bij mij.

  Mrfob, persoonlijk ben ik fan van VWRL maar hoor steeds meer mensen die beleggen in de Northern trust fondsen waarover je in je artikel de beste ETF in 2020 hebt geschreven. Wat is voor jou de belangrijkste reden om bij VWRL te blijven?

  • Mr FOB Bericht auteur

   VWRL heeft geen afwijking van wereldwijde spreiding, zoals Northern Trust. En bij Northern Trust kan die door afwegingen van Northern Trust zomaar nog verder gaan afwijken. Dat vind ik onaantrekkelijk.

 • Tom

  Beste Mr FOB, bedankt voor het duidelijke overzicht! Ik beleg zelf nu een aantal maanden in VWRL van DEGIRO en zou ook graag mijn andere beleggingen (bij Robeco) om willen zetten naar DEGIRO. Ik ben er van op de hoogte dat je de markt niet kunt timen maar doordat dit nogal omstuimige tijden zijn vroeg ik mij af of het uit maakt wanneer je je beleggingen omzet. Volgens mij maakt het niet veel uit omdat als ik mijn Robeco beleggingen nu voor een lage prijs verkoop ik bij DEGIRO weer goedkoop kan aankopen. Als de waarde van de beleggingen weer stijgt krijg ik er bij Robeco meer voor terug maar moet ik bij DEGIRO weer ‘dure’ aandelen kopen. Klopt mijn redenatie? Alvast bedankt!

  • Mr FOB Bericht auteur

   Je redenering klopt met als kanttekening dat je tijdens het overhevelen van je geld even niet belegd zult zijn. Eventuele koersschommelingen tijdens die periode kunnen invloed hebben op je vermogen

    • Mo

     Hoi Tom,
     Let wel op dat Degiro er een nieuwsbrief uit heeft gestuurd deze week dat ze het extreem druk hebben agv de coronacrisis.
     Ze zetten daarom alle portefeuille overdrachten stil, zou dus zeker wachten met zelf al actie nemen op je Robeco account.

     • Tom

      Hoi Mo,
      Bedankt voor je reactie, dit had ik inderdaad gezien. Echter als ik zelf mijn aandelen verkoop en ik geen opdracht geef tot het overzetten van mijn portefeuille zou ik hier geen last van moeten hebben toch?

  • NN

   In principe klopt je redernering, denk ik,,, wie ben ik. Je kunt je portefeuille ansich ook laten overboeken, beide partijen rekenen wellicht kosten. Maar ROBECO heeft, voor zover ik weet, alleen fondsen. Daarvoor betaal je 0.2 % servicefee per jaar bij DEGIRO naast de fondskosten van ROBECO en die zijn, voor mijn gevoel, niet misselijk. Waarom zet je je fondsen niet om naar (vergelijkbare) ETF’s bij DEGIRO of een andere broker? Kosten, kosten, kosten……. Daarnaast, VWRL is goed, relatief gezien ook kostentechnisch, maar voor mijn gevoel wat te gehypet in de FIRE/HOT-scene.. De coöperatieve voordelen die Vanguard biedt in de USA gelden volgens mij niet in Europa/ buiten de USA.

 • Joost

  Dank voor de update! Ik heb toch wel wat kantelingen bij de Giro, ook al ben ik op zich ook tevreden met ze. 1) juist in deze tijd is hun website matig bereikbaar met diverse storingen en trage updates (zodat je niet kunt zien of een opdracht echt is uitgevoerd of een opdracht niet meer is te wijzigen, etc.). Dat is natuurlijk met name van belang voor actieve beleggers, maar juist in spannende beurstijden voor iedereen van groot belang. 2) boven de €2500 aan cash wordt er negatieve rente in rekening gebracht (lastig bij inleg grotere bedragen in één keer tegen een limiet koers, maar ook t.z.t. bij verkoop/opname) 3) -heb ik geen last van, maar opmerkelijk:- de margin verplichting wordt juist in de tijden dat mensen die marge nodig kunnen hebben steeds opnieuw strenger. Dat is niet erg netjes, want dan wordt in voorkomende gevallen zomaar een deel van de effecten verkocht tegen de laagste prijs (N.B. dit gaat wel om mensen die in feite met geleend geld beleggen, gedekt door de eigen aandelen, dus iets wat je beter niet kunt doen). Dit is in het geheel niet transparant. De Giro heeft vaker eenzijdig plotseling wijzigingen in de voorwaarden aangebracht en is in die zin niet heel erg betrouwbaar. Ik zou ze nooit als enige brooker aanhouden (ook daarin, net als in fondsaanbieders en type beleggingen etc. etc. altijd spreiden, spreiden en nog eens spreiden!).

  • Mo

   Eens met Joost, ik zorg daarom dat mijn vermogen onder de dekking van de AFM blijft. Ondanks dat ik wel degelijk begrip heb voor de crisis situatie geeft de nieuwsbrief icm met de oudere berichten over B oetes en waarschuwing van de AFM bij toch een vervelend onderbuikgevoel.

 • Tim

  Dag Mr FOB,

  Ik heb sinds begin dit jaar aandelen VWRL op DeGiro. Nu zag ik gisteren in mijn portefeuille dat er een dividend van 0.4083 dollar per aandeel uitgekeerd zal worden. Daaronder zag ik echter ook een regel voor dividendbelasting van 0.1076 per aandeel staan. Ik was echter in de veronderstelling dat deze ETF een domicilie in Ierland heeft en dat daar geldt 0% dividendbelasting.

  Zou jij mij kunnen toelichten waarom er dan toch dividendbelasting (van in dit geval ruim 26%) over betaald moet worden?

  Alvast bedankt.

 • Jan Roefs

  Beste MR FOB,
  Hartelijk dank voor de duidelijke uitleg, hoe te beleggen bij de Giro.
  Dit is voor mij een steun in de rug om mijn eerste order te plaatsen.
  Nogmaals bedankt.

 • Jan

  Goedenavond Mr.Fob,
  Mooie en duidelijke review.
  Ik probeer nu een rekening bij DeGiro te openen, maar wordt op een wachtlijst geplaatst. Dat is normaal niet erg, maar ik sta op nummer 24024 en dat kan wel eens heel lang gaan duren.
  Hebt u ook een goed alternatief?
  Mvg,
  Jan M.

  • Mr FOB Bericht auteur

   DEGIRO verwacht vanaf begin mei de wachtlijst weg te gaan werken.

   Binck is wellicht een geschikt tijdelijk alternatief. Ze doen er volgens eigen zeggen momenteel 7 dagen over om nieuwe klanten toe te laten, geven een welkomstbonus van €200 transactiekosten en rekenen 3 maanden geen service fee, waardoor je daar voorlopig zeer goedkoop uit de voeten kunt. Je zou bijvoorbeeld nu daar kunnen beginnen en zodra je toegelaten bent tot DEGIRO alsnog daar verder kunnen gaan.

   Als je uitsluitend in ETF’s wilt beleggen, is Meesman wellicht ook interessant. Zie ook De beste ETF in 2020.

 • Mr. Mon Amie

  Bedankt voor de waardevolle artikelen! Het heeft mij zeker geïnspireerd. Zo komt het dat ik ook beschik over een custody account via DeGiro. Nu moet ik wel zeggen dat het aanbod Kernselectie beperkt(er) dan via het standaard account van DeGiro, maar dat is ok.

  Mijn vraag… Ik houd in mijn beleggingsportefeuille graag een percentage goud aan in de vorm van een Goud ETF fysiek afgedekt. SPROTT PHYSICAL GOLD was een mooie optie, maar dit is helaas recentelijk niet meer mogelijk om aan te kopen. Zijn er andere geschikte opties / alternatieven binnen het custody account van DeGiro?

 • Ton Stout

  Positief verhaal, maar ik heb toch een lastige..
  ik heb realtime koersen op OMX en bied regelmatig terwijl er niets gebeurt. (met screenshots te bewijzen)

  Ik bied DKK1670 op aandeel Genmab terwijl DeGiro bied/laat is 1671/1674, dit duurt enkele minuten en de aantallen zijn groot genoeg voor mijn aankoop, toch wordt er niets aangekocht.
  Het lijkt erop dat er “iets” niet klopt bij de getallen van DeGiro.
  Hoe kan dat?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Margin is een vorm van onderpand dat nodig is als opties geschreven worden, bijvoorbeeld op de AEX. Het geldt voor zowel call- als put opties. Ook bij het aangaan van een future transactie heb je te maken met margin.

 • Eric

  Bedankt voor deze mooie duidelijke review. Heb er veel van geleerd en kom sindsdien regelmatig terug om bij te leren.
  Enige wat ik “mis” is een soort van how-to om posities te verkopen.

  Je hebt in je review wel duidelijk uitgelegd hoe te kopen, maar mis een uitleg van hoe het beste te verkopen en welke keuzes je daarbij wellicht het beste kunt maken.

  Wellicht een idee om dit ook toe te voegen.

  • Mr FOB Bericht auteur

   Verkopen gaat in feite op precies dezelfde manier als kopen, ik doe dat ook met een limiet. Alleen moet je dan niet naar de laatprijs maar naar de biedprijs kijken. Dat is de prijs waarvoor een ander bereid is je stukken van je over te nemen en waarvoor jij dus kunt verkopen. Als de transactie niet uitgevoerd wordt, moet je je prijs steeds iets laten zakken tot de order uitgevoerd wordt (in plaats van laten stijgen bij aankoop). En je klikt op de rode V in plaats van op de groene K, maar dat had je wellicht al wel begrepen. Is dit de info die je zocht of wil je nog wat meer uitleg?

   • Eric

    Bedankt voor je uitleg. Dit is eigenlijk ook wel een beetje wat ik zocht.
    Ik vermoede al wel dat het zo werkte, maar altijd prettig als je vermoedens worden bevestigd.

  • marc

   Mr Fob,

   Ik koop aandelen bij de giro en heb het aandeel Energy Transfer Lp. Ik wil deze bijkopen, ook vanwege se lage prijs en het divident wat ze uikeren. Inees kan ik bericht van de giro dat ik dit dit aandeel niet meer kan kopen em en kreeg een mail dat diverse Amerikaanse producten worden beeeindigd. Ik kreeg een bijlage met lijst van 46 pagina’s met producten die worden beeindigd. Ik moet van de Giro, mijn product voor 1 dec 2020 verkopen anders doen zij dat.
   Ik vind dit vreemd en hoe kan dit?
   Mvg Marc

   • Mr FOB Bericht auteur

    Ik ken dit fonds niet, maar een aantal Amerikaanse fondsen is door regelgeving vanuit de EU bij geen enkele Nederlandse broker of bank meer te koop geweest sinds een tijd, zie deze post. Mogelijk dat dit fonds daar ook onder valt. En mogelijk dat DEGIRO nu besloten heeft aanhouden en verkopen van dit fonds, samen met een aantal andere Amerikaanse fondsen, ook niet meer te faciliteren. Wellicht uit kosten-baten overwegingen.

 • Linda

  Ik heb mij pas geregistreerd als belangstellende voor een rekening bij De Giro. De website vermeldde na het voltooien van het registratieproces dat mijn positie op de wachtlijst rond de 30.000 was. Voorlopig nog niet aan de beurt dus. Ik beleg wel gewoon via mijn rekening bij de Rabobank. De kosten van Rabo Zelf Beleggen lijken overigens aanmerkelijk lager dan wat jij in je vergelijkingsoverzicht van DeGiro en andere aanbieders hebt staan. Zie https://www.rabobank.nl/particulieren/beleggen/rabo-zelf-beleggen/.

  Overigens: dankjewel voor je mooie blog! Heel veel nuttige informatie. Ben rijkelijk laat met de start voor financiële onafhankelijkheid (46 jr) maar beter laat dan nooit. Als ik denk aan alle kansen die ik gemist heb toen ik jong was om bv mee te doen aan levensloopspaarregelingen en aandelenoptieplannen omdat het me niet genoeg interesseerde, brrr. Gelukkig ben ik nu wel in de positie dat ik wat spaargeld heb weggezet en nu kan kijken naar slimmere parkeerplaatsen dan een spaarrekening.

 • Ceetje

  Kun je met DeGiro ook een schaduwportefeuille hebben? Als beginnende belegger lijkt me dat wel wat.
  Zelf heb ik zojuist een DeGiro account geopend maar ik moet zeggen dat de documentatie en beschikbare informatie over bedrijven en analyses bij Binck veel beter lijkt. Zelfs voor heel bekende bedrijven zijn er meestal geen documenten op DeGiro.

  Er is trouwens een negatieve rente op DeGiro, boven de 2500euro is het -0.48% volgens mij.. Bij andere brokers zit de limiet hoger waarop je rente moet gaan betalen over het niet belegde deel van je account.

  • Mr FOB Bericht auteur

   Geldsaldi van klanten worden bij DEGIRO automatisch belegd in de geldmarktfondsen. Het negatieve rendement daarop werd vrijblijvend gecompenseerd, maar door de dalende rentes werd dat te kostbaar. Alleen de eerste €2500 euro in het Morgan Stanley Geldmarktfonds van jouw basisvaluta wordt nog gecompenseerd. Als er over een periode van 60 dagen €350 of meer aan transactiekosten is betaald, dan trekt DEGIRO de vergoedingsgrens op naar €100.000. Dit wordt maandelijks bekeken.

   Het negatieve rendement op het geldmarktfonds was -0,48% in 2019.

   Beleggers kunnen deze extra kostenpost voorkomen door cashsaldo te (her)beleggen of terug te boeken naar de tegenrekening.

 • Leon

  Hoi, goed artikel. Kan je bij de Giro ook gebruik maken van DRIP voor de dividend aandelen? Zo ja hoe kan je dat instellen? Thanks.

  • Mr FOB Bericht auteur

   Bij mijn weten kan dit niet bij DEGIRO. Het fonds van mijn voorkeur is er wel in een herbeleggende variant (VWCE), maar die zit niet in de Kernselectie en staat op Xetra genoteerd. Dat geeft dus wat transactiekosten bij aan- en verkoop en €2.50 per jaar aan aansluitkosten (tenzij je net als ook DBZB aanhoudt welke ook op Xetra genoteerd staat, dan ben je die €2.50 niet nogmaals kwijt).

 • Rob Vermeulen

  Wat ik me afvraag is of er kosten gerekend worden voor een doorlopend limit order wanneer je het aandeel laag wil kopen. Stel een aandeel kost 100,- en ik geef een limit order op van 90,- Zijn er dan kosten verbonden aan het aanhouden van de order wanneer het aandeel keer op keer stijgt?

 • Daniël

  Hoi,

  Je verteld dat als DEGIRO failliet gaat je beschermd word door “vermogensscheiding”.
  Ze vertellen alleen in deze pdf: https://www.degiro.nl/data/pdf/NIB_Beleggingsdiensten.pdf

  “Van custodians en prime brokers eist DEGIRO dat ook zij, op
  hun beurt, zorgen voor vermogensscheiding om op die manier de klanten van DEGIRO te
  beschermen tegen hun faillissement. Regels met betrekking tot vermogensscheiding zijn in ieder
  land (zowel binnen de EU als daarbuiten) anders en er kunnen landen zijn waar
  vermogensscheiding niet mogelijk of niet wettelijk vereist is. Wanneer er ten aanzien van een
  derde in de custody keten geen vermogensscheiding van toepassing is, dan kunnen de
  Financiële Instrumenten die bij die derde worden aangehouden, bij diens faillissement verloren gaan.”

  Waar kan ik zien welke Financiële instrumenten onder een derde vallen die geen vermogensscheiding hebben?
  DEGIRO kan dan nog wel bestaan, maar als een derde omvalt dat ben ik als nog bij inleg kwijt begrijp ik hieruit of niet?

  Alvast bedankt!

  • Mr FOB Bericht auteur

   Bij mijn weten is zo’n overzicht niet voorhanden. Wellicht kun je het beste de helpdesk van DEGIRO raadplegen als je zorgen hebt over specifieke financiële instrumenten.

 • Karel

  Ik heb al de nodige tips van Mr FOB opgevolgd en dat heeft veel opgeleverd. Zo ben ik ook gaan beleggen via Degiro en was daar in het algemeen tevreden over, o.a. door de lage tarieven en de ruime keuze aan fondsen. Toch ben ik bij Degiro tegen een duidelijk minpunt aangelopen. Ik beleg o.a. in zilver- en goudmijnen en had onlangs een fonds (Silver mines ltd) verkocht om het later goedkoper weer terug te kopen. Maar het terugkopen lukte niet! Klantenservice gebeld. Het fonds was uit het assortiment gehaald, omdat het te risicovol zou zijn. Hetzelfde geldt voor De Grey Mining en misschien nog wel voor andere fondsen. a) Waarom beslissen ze dat voor de klant? Met De Grey heb ik inmiddels 1000 (duizend) % winst gemaakt en al de nodige winst veilig gesteld. b) Waarom krijgt de klant geen bericht over hun besluit en wordt deze daar pas tijdens een transactie mee geconfronteerd? Dit doorkruist je beleggingsstrategie en kan financiële schade veroorzaken. Inmiddels ben ik dus wat minder enthousiast over Degiro.

   • Karel W.

    Beste Paul,
    Ik zie je reactie nu pas. Ja, ik heb een broker gevonden die in De Grey handelt, n.l. Lynx. Ik ben overigens niet blij met Lynx. Hun gewone website is heel onoverzichtelijk en ik kwam daar zonder hulp van de helpdesk niet uit. (Die helpdesk is overigens wel heel vriendelijk en professioneel en ze zijn direct bereikbaar zonder keuzemenu en zonder in de wacht zetten.) Lynx heeft ook een Basic website die voor een simpele ziel als ik wel begrijpelijk is, maar die geeft weinig of geen koersinformatie. Daar moet je een duur abonnement voor afsluiten. Wil je geld bij- of afboeken dan moet je afsluiten en inloggen op de gewone website. Ze werken niet met ideal, dus je moet een paar dagen wachten tot je geld is bijgeschreven. Als je in het weekend inlogt dan kan je niet bij je gegevens wegens onderhoud. Al met al ergernis troef en ze zijn ook nog duurder dan Degiro of Binck, vooral met ETF’s. Ik handel nu voor het grootste deel via Binck. Die liggen qua prijs tussen Degiro en Lynx en hebben een klantvriendelijke website, hoewel iets minder goed dan Degiro. Maar gezien het zeer zware weer dat we binnenkort kunnen verwachten opteer ik voor een wat grotere broker, voor wat het waard is uiteraard. Vr. groet, Karel W.

  • Mr FOB Bericht auteur

   Ik maak me op basis van het artikel geen zorgen. De AFM zit er volgens mij goed bovenop dat alle zaken netjes nageleefd worden, wat er verbeterd dient te worden klinkt mij niet zo spannend in de oren.

   • Frank

    Ik laat me er voorlopig ook nog niet door uit het veld slaan. Hoop dat de overname door Flatex doorgaat en de koppeling met een echte bankrekening incl. Depositogarantiestelsel. Er zijn inderdaad wel regelmatig storingen. Gisteren nog kwamen de orders voor de us niet door.

 • Mive

  PLUS: Gebruikersvriendelijke interface en goedkoop
  MIN: Platform geregeld instabiel met rare onbetrouwbare uitkomsten en veelal geen contact mogelijk

 • Benjamin

  Hi, bedankt voor je blog. Ik sta zelf nog aan het begin van het beleggen. Ik vraag me iets meer af over de kosten. Jij geeft aan €2,50 per jaar kwijt te zijn omdat je handelt op Xetra. Hoe worden deze kosten verrekend, worden deze eenmaal per jaar van je vrije ruimte afgehaald? of per maand? Kun je ook ergens in je account zien welke kosten je allemaal gemaakt hebt voor de transacties die je hebt uitgevoerd?

 • Alexander

  Hoi FOB,

  Zojuist heb ik een order geplaatst van 20 stuks VWRL op DEGIRO waarbij ik 5 cent bij de ‘laat’ koers zit (Huidige bied – laat
  77,25 — 78,50 met mijn limiet 78,55 euro maar mijn order lijkt toch niet te worden uitgevoerd. Zie ik nu iets over het hoofd?

  MVG

 • Iris

  Ik kan Vanguard FTSE All-World UCITS ETF niet vinden ik kom dan uit op Vanguard FTSE AW. Volgens jou blog heeft het het zelfde nummer. Kan je me hierbij helpen? (Ik beleg sinds kort bij DEGIRO)

 • K

  Hallo,

  Ik heb net voor het eerst gehad dat ik een order plaatste voor 13 stuks VWRL, maar dat die maar voor 6 stuks werd doorgevoerd. Voor de overige 7 bleef de order hangen bij Openstaande Orders. Ik heb toen de limiet iets naar boven aangepast en toen kreeg ik ook de overige 7. Alleen nu realiseer ik me opeens dat ik dus twee transacties heb gedaan en nu dus transactiekosten moet betalen omdat de tweede transactie onder de 1000 euro was. Heeft u dit zelf ook eens gehad en hoe heeft u toen gehandeld? Toech wachten tot de volgende maand en dan extra kopen of wel de tweede transactie doen in dezelfde maand?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Ik heb dit nog niet meegemaakt. Ik zou de volgende keer meteen een iets hogere limiet opgeven, zodat de totale order in ieder geval in een keer uitgevoerd wordt.

  • Leesgraag

   Dag K, ja ik heb ook wel eens een order gehad die in 2 delen werd uitgevoerd. Echter omdat DeGiro die order zelf helemaal in 2 delen heeft uitgevoerd (m.a.w. ik had 1 order ingebracht, zij hebben deze gesplitst) zijn er géén kosten in rekening gebracht. Bij mij zal er niet een lange tijd tussen de transacties, maar ik zag het pas toen ik die avond mijn administratie ging bijwerken.

   Kortom: ik hoop dat jij ook geen kosten in rekening krijgt, maar het zou kunnen omdat je zelf de order bent gaan aanpassen. Dan schrijf je dat voor jezelf op, als les. Zo leer je altijd weer bij. Ik heb weleens heel scherp ingezet met een limiet prijs, zodat ik net boven de 1000euro kwam (minimaal bij een tweede order in dezelfde maand). Doordat de order nog scherper werd uitgevoerd (fijn, lagere prijs), kwam ik onder de 1000 en kwamen er kosten bij… ook les geleerd. Bij inzet van extra (vakantiegeld bijvoorbeeld) liever ruim boven de 1000 komen, zodat je die verrassing niet hebt…

   • K

    Dank voor de reacties en tips.
    @Leesgraag, ik heb inderdaad meerdere keren gekeken of er transactiekosten in rekening waren gebracht, maar dat is vooralsnog niet gebeurd dus hopelijk zijn er toch geen kosten aan verbonden omdat ze deel uitmaakten van dezelfde order. Ik had er bij het aanpassen niet bij stilgestaan dat dit zou kunnen en aangezien het de laatste van de maand was en ook nog eens een vrijdag om 17:25u durfde ik het niet aan om nog even te wachten tot het wellicht vanzelf ging. Ik had het ook al afgeschreven als les (overigens lang niet mijn stomste tot nu toe), maar uiteindelijk waarschijnlijk toch geen kosten hoeven maken. Goeie tip trouwens mbt de limietprijs. Ik ga in de toekomst doen wat jullie voorstellen en toch iets hoger inzetten. Het gaat uiteindelijk echt maar om centen en hoogstens enkele euro’s.

 • Henk

  Ook ik ben erg benieuwd wat je van het rapport van de AFM vindt. Duidelijk is dat alle klanten (ook die met een custodian account) een niet acceptabel risico gelopen hebben omdat Degiro zich niet aan de regels hield en daar heeft de AFM een boete voor opgelegd.

  De vraag waar ik zelf mee zit is dat goedkoop nu duurkoop lijkt te zijn en ik overweeg een andere broker te zoeken (op onder andere Reddit en Tweakers is te lezen dat ik niet bepaald de enige ben). Het kan goed nieuws zijn dat Degiro nu is overgenomen door Flatex waardoor in ieder geval het stallen van geld beter geregeld is, aan de andere kant gaat er vast meer veranderen en het duurt dan wel weer even voor je hoort van de AFM als het niet volgens de regels blijkt te gaan. Als het voor die tijd mis gaat dan vis je dus achter het net. De kosten mogen dan laag zijn, daar staan dan dus mogelijk grote risico’s tegenover.

  Misschien goed om betrouwbaarheid en risico’s van de broker mee te nemen in de artikelen en reviews of daar eens een apart artikel aan te wijden? Ik zie dat je affiliate links gebruikt om je website bezoekers door te verwijzen naar Degiro. Ik doe de aanname dat je daar op welke manier dan ook een vergoeding voor ontvangt, dat is natuurlijk helemaal niet erg maar misschien ook een puntje om toe te lichten in een dergelijk artikel waar het gaat om onafhankelijkheid van het advies.

 • Jo

  Als ik geld over maak naar mijn beleggingsrekening kan dat direct,maar als ik mijn eigen geld uit de beleggingsrekening over wil maken naar mijn eigen bankrekening dan moet ik daar in het ongunstigste geval 3 dagen op wachten en je krijgt ook nog de melding in behandeling. Wat moeten ze onderzoeken?