Privacyverklaring

PRIVACY:

Financieel Onafhankelijk Blog is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Je kunt Financieel Onafhankelijk Blog bereiken via onderstaand mailadres:

mrfob

Persoonsgegevens die wij verwerken

Financieel Onafhankelijk Blog verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en/of achternaam
– Geslacht
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
1, 3 en 4 worden bewaard als je reageert op een post.
3 wordt bewaard als je je inschrijft voor het ontvangen van een email zodra er een nieuwe post verschijnt. De andere punten worden anoniem geregistreerd door Google Analytics ten behoeve van analyse van websitestatistieken en door affiliate partijen zoals bol.com om transacties te kunnen toewijzen als afkomstig via deze site.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Financieel Onafhankelijk Blog heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Financieel Onafhankelijk Blog verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het verzenden van een e-mail zodra er een nieuwe post verschijnt als je je ingeschreven hebt voor deze aparte dienst
– Het verzenden van e-mails over acties een aanbiedingen die FOB is tegengekomen, indien je je voor deze aparte dienst hebt ingeschreven
– Het kunnen blokkeren van de reactiemogelijkheid van iemand die een of meerdere reacties plaatst die volgens het oordeel van Financieel Onafhankelijk Blog ongepast zijn
– Financieel Onafhankelijk Blog analyseert via Google Analytics en jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
-Door partijen waarmee deze website samenwerkt worden zogenaamde affiliate cookies geplaatst wanneer een gebruiker klikt op een affiliate link op deze website. Met deze cookies kan een match worden gemaakt tussen de transactie bij de externe partij en deze website. Bij de registratie van deze vergoeding krijgt deze website toegang tot basale, anonieme transactiedata. Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme transactiedata vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Volgens de Telecommunicatiewet en de AVG / GDPR hoeft hiervoor dan ook geen toestemming te worden gevraagd. Ten aanzien van de dataverwerking binnen de AVG / GDPR beroepen wij ons op de verwerkingsgrondslag Gerechtvaardigd Belang. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te informeren.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Financieel Onafhankelijk Blog bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: Je e-mailadres worden bewaard zolang je bent ingeschreven voor de dienst van het ontvangen van een email bij het verschijnen van een nieuwe post. Je naam en e-mailadres worden bewaard zolang je reactie op de website onder een post blijft staan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Financieel Onafhankelijk Blog deelt je naam en e-mailadres met Sendy indien je je ingeschreven hebt voor het ontvangen van een email bij het verschijnen van een nieuwe post. Via hen ontvang je namelijk de e-mail zodra er een nieuwe post geplaatst is. Hun privacybeleid vind je hier.

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Verder delen we geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zie hier voor het cookiebeleid van Financieel Onafhankelijk Blog. Daarnaast worden er door partijen waarmee deze website samenwerkt zogenaamde affiliate cookies geplaatst wanneer een gebruiker klikt op een affiliate link op deze website. Met deze cookies kan een match worden gemaakt tussen de transactie bij de externe partij en deze website. Bij de registratie van deze vergoeding krijgt deze website toegang tot basale, anonieme transactiedata. Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme transactiedata vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Volgens de Telecommunicatiewet en de AVG / GDPR hoeft hiervoor dan ook geen toestemming te worden gevraagd. Ten aanzien van de dataverwerking binnen de AVG / GDPR beroepen wij ons op de verwerkingsgrondslag Gerechtvaardigd Belang. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te informeren. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Financieel Onafhankelijk Blog en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om het e-mailadres dat we eventueel van jou in ons bezit hebben naar je toe te sturen. Je bewaarde naam in een reactie onder een post kun je inzien in de desbetreffende reactie. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens te mailen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Financieel Onafhankelijk Blog wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Financieel Onafhankelijk Blog neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via email.