Vermogensbelasting 2025: 36%

De vermogensbelasting 2025 (box 3) bedraagt 36%. Deze 36% belasting wordt geheven over zogenaamde forfaitaire rendementen.

Forfaitaire rendementen 2025

Een forfaitair rendement is een fictief rendement waarvan de belastingdienst aanneemt dat je dat behaald hebt.

Er worden 3 verschillende forfaitaire rendementen gehanteerd in 2025:

Banktegoeden1,03%*
Overige bezittingen5,87%
Schulden2,47%*
Forfaitaire rendementen 2025; * de definitieve percentages voor banktegoeden en schulden worden pas in februari 2026 vastgesteld. Ik hanteer nu de voorlopige percentages voor 2024, zoals afgegeven door de Staatssecretaris.

De vermogensbelasting 2025 per vermogenscategorie ziet er dan als volgt uit:

Banktegoeden0,37%*
Overige bezittingen2,11%
Schulden0,89%*
Vermogensbelasting 2025; * de definitieve percentages voor banktegoeden en schulden worden pas in februari 2026 vastgesteld.

Obligaties worden net als aandelen gezien als overige bezittingen met hoog rendement. Voor het stabiele deel van een beleggingsportefeuille is een depositoladder als vervanging van obligaties vanuit fiscaal oogpunt te overwegen. Een depositoladder valt wel onder banktegoeden.

De forfaitaire rendementen kunnen achteraf blijken significant hoger te zijn dan daadwerkelijk behaalde rendementen. Het zou kunnen dat de Belastingdienst ze dan alsnog zal moeten verlagen. Dit is dan op basis van een arrest van de Hoge Raad uit 2021.

Heffingsvrij vermogen 2025

Het heffingsvrij vermogen waarover je in 2025 geen vermogensbelasting hoeft te betalen is nog niet bekend. In 2024 bedraagt het €57.000 per persoon.

Bij fiscale partners is in 2024 het totale heffingsvrije vermogen €114.000.

Vermogensbelasting 2025 verminderen door beleggingen te verkopen en terug te kopen

Peildatum

De Belastingdienst hanteert 1 januari van het jaar waarover je belastingaangifte doet als peildatum voor de vermogensbelasting. In 2026 doe je belastingaangifte over 2025. Dan geldt voor de bepaling van de vermogensbelasting over 2025 de omvang van je vermogen op 1 januari 2025.

Arbitrageperiode

Je kunt overige bezittingen (waar een hoog rendementspercentage op van toepassing is) vlak voor de peildatum verkopen en tijdelijk omzetten in banktegoeden (waarvoor een laag rendementspercentage geldt). Na de peildatum zet je banktegoeden dan weer om in overige bezittingen. Wanneer je dit doet om vermogensbelasting te vermijden, dan wordt dit peildatumarbitrage genoemd.

Om peildatumarbitrage te voorkomen is daarom een arbitrageperiode van 3 maanden voorgesteld. Zou blijken dat de regeling onvoldoende robuust is, dan behoudt het kabinet zich het recht voor om bij ministeriële regeling nadere regels te stellen.

Om de arbitrageperiode heenwerken

Dit betekent dat je in principe zonder problemen op uiterlijk 31 december 2024 overige bezittingen kan omzetten in banktegoeden, zolang je ze dan op zijn vroegst op 1 april 2025 weer omzet in overige bezittingen. Overige bezittingen verkopen op 30 september 2024 en weer aankopen op 1 januari 2025 kan ook. Enige kleine risico dat ik zie is dat het kabinet bij ministeriële regeling dit alsnog als arbitrage gaat bestempelen.

Op die manier kun je ongeveer 1,45% vermogensbelasting besparen (2,11% – 0,72% = 1,39%). Ik ga er daarbij vanuit dat banktegoeden tegen 0,72% belast zullen gaan worden.

Beleggingen in aandelen hebben typisch rond de 8% rendement per jaar. Spaargeld op een Nederlandse spaarrekening levert typisch iets meer op dan 2% per jaar. Op een buitenlandse spaarrekening krijg je tot 4% voor een deposito van 3 maanden. Beleggingen leveren typisch dus meer op dan banktegoeden.

Arbitrage aantrekkelijk

In de 3 maanden dat je uit de markt bent met je beleggingen loop je mogelijk rendement (of verlies) mis. Maar je krijgt ook zekerheid over je besparing zolang de forfaitaire rendementen gelden. Of de besparing in vermogensbelasting opweegt tegen het tijdelijk uit de markt zijn is een persoonlijke afweging. Dit heeft namelijk te maken met je persoonlijke risicotolerantie.

Voor de gemiddelde belegger zal een gegarandeerd rendement van 1,39% belastingbesparing over een periode van 3 maanden aantrekkelijk zijn. Meestal aantrekkelijker dan een niet gegarandeerd beleggingsrendement dat gemiddeld genomen net iets hoger ligt. Maar dat ook lager kan liggen of zelfs negatief kan uitpakken.

Kijk bij de beslissing wat je gaat doen wel naar eventuele transactiekosten voor de verkoop en aankoop van je beleggingen. Bij de meeste banken en brokers zullen die niet doorslaggevend zijn. Bij mijn beleggingen zijn die nihil. Maar mogelijk beïnvloeden die je beslissing.

Vermogensbelasting 2025 voorkomen via pensioenbeleggen

Een andere manier om vermogensbelasting over beleggingen tot nul te verminderen is via zogenaamd pensioenbeleggen. Dit doe ik zelf ook.

Hier vind je uitleg hoe pensioenbeleggingen werken en waarom die 3x meer opleveren dan gewone beleggingen vanwege de fiscale voordelen.

Gerelateerde post: Nieuwe pensioenwet: jaarruimte per 2023 flink omhoog

Vermogensbelasting voorkomen via groensparen of beleggen

Voor groene beleggingen en spaargeld hoef je alleen vermogensbalasting te betalen als de waarde hiervan boven een bepaald bedrag uitkomt, zie hier. Je betaalt dan belasting over het verschil tussen het bedrag van de vrijstelling en de waarde van jouw groene beleggingen.

Naast het voordeel van de verminderde vermogensbelasting krijg je een heffingskorting van 0.7% over je als groene belegging gekwalificeerde spaargeld. Dit percentage kun je aftrekken van je inkomstenbelasting.

Vermogensbelasting 2025 berekenen

De berekening is pas definitief te maken na afloop van 2025. In de berekening zijn de volgende forfaitaire percentages gebruikt: 1,03% voor banktegoeden, 5,87% voor overige bezittingen en 2,47% voor schulden.

Vul je vermogen in hele euro’s in:

Banktegoeden:

Overige bezittingen:

Schulden:


Hoe ga jij met de vermogensbelasting per 2025 om?

Veelgestelde vragen

Hoeveel spaargeld mag je hebben in 2025?

Het heffingsvrij vermogen waarover je in 2025 geen vermogensbelasting hoeft te betalen is nog niet bekend. In 2024 bedraagt het €57.000 per persoon.
Bij fiscale partners is in 2024 het totale heffingsvrije vermogen €114.000.

Wat is de peildatum voor de vermogensbelasting 2025?

De Belastingdienst hanteert 1 januari van het jaar waarover je belastingaangifte doet als peildatum voor de vermogensbelasting. In 2026 doe je belastingaangifte over 2025. Dan geldt voor de bepaling van de vermogensbelasting over 2025 de omvang van je vermogen op 1 januari 2025.

Hoe kun je vermogensbelasting verminderen?

Door beleggingen voor 30 september te verkopen en na 1 januari weer aan te kopen of door ze voor 1 januari te verkopen en na 31 maart weer aan te kopen. Maar ook via pensioenbeleggen. Zie het artikel voor uitleg.

Wil jij, net als ruim 14.000 anderen, een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt en het FOB huishoudboekje 2024 kado?Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.


De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en je blijft zelf verantwoordelijk bij opvolgen ervan. Let op: beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Blauw onderstreepte links met   kunnen mij een vergoeding opleveren voor het doorverwijzen. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

Schrijf een reactie