Heffingsvrij vermogen | Wat is dat?

Heffingsvrij vermogen

Heffingsvrij vermogen is vermogen dat je bezit in box 3 waarover je geen vermogensrendementsheffing hoeft te betalen. Over je vermogen boven deze drempel betaal je wel vermogensbelasting, omdat de Belastingdienst ervan uitgaat dat je inkomsten hebt uit dit vermogen. Dit noemen ze inkomsten uit sparen en beleggen in box 3.

Hoogte heffingsvrij vermogen per jaar

Per persoonFiscale partners samen
2020€30.836€61.692
2021€50.000€100.000
2022€50.560€101.300
2023€57.000€114.000

Vermogen in box 3

Inkomsten uit sparen en beleggen worden volgens de Nederlandse wet gerekend tot vermogen in box 3. Bij het berekenen van de vermogensrendementsheffing gaat de Belastingdienst niet uit van jouw daadwerkelijke rendement uit spaargeld en beleggingen, maar van een fictief rendement. Dit fictieve rendement wordt jaarlijks vastgesteld.

In bijvoorbeeld 2023 is dit 6,17% voor beleggingen en nog niet bekend voor spaargeld (maar waarschijnlijk rond de 0,5%-1%). Dit is een gemiddeld rendement dat volgens de Belastingdienst in Nederland behaald wordt. Je betaalt over dit fictieve rendement 32% belasting.

Hier kun je vermogensbelasting over 2023 berekenen.

Blijf je onder het heffingsvrij vermogen?

Wanneer je totale vermogen onder het bedrag van het heffingsvrij vermogen blijft, dan hoef je geen belasting te betalen hierover.