Vermogensbelasting: uitleg, tools en tips

vermogensbelasting vermogensrendementsheffing box 3

Wat valt onder vermogen?

Je vermogen is het totaal van jouw spaargeld, beleggingen en andere bezittingen minus eventuele schulden.

Onder spaargeld valt het totaal aan bank- en spaartegoeden dat je hebt, waaronder spaardeposito’s.

Bij beleggingen en andere bezittingen gaat het om het totaal aan aandelen, obligaties, onroerend goed zoals een tweede (al dan niet verhuurde) woning en ander vermogen in box 3.

Het gaat bij schulden om het totaal aan leningen in box 3, waaronder hypotheken, familiebank-leningen, enzovoorts. Als je voor de hypotheek van jouw eigen woning gebruik maakt van hypotheekrenteaftrek, valt je eigen woningschuld niet in box 3 maar in box 1.

Heffingsvrij vermogen

Heffingsvrij vermogen is vermogen dat je bezit in box 3 waarover je geen vermogensrendementsheffing hoeft te betalen.

Over je vermogen boven deze drempel betaal je wel vermogensbelasting, omdat de Belastingdienst ervan uitgaat dat je inkomsten hebt uit dit vermogen. Dit noemen ze inkomsten uit sparen en beleggen in box 3.

Per persoon Fiscale partners samen
Heffingsvrij vermogen 2020 €30.836 €61.692
Heffingsvrij vermogen 2021 €50.000 €100.000
Heffingsvrij vermogen 2022 €50.560 €101.300

Schijven vermogensbelasting

De vermogensrendementsheffing werkt met 4 schijven. Als voorbeeld 2021. De schijven voor de vermogensbelasting zien er dit jaar als volgt uit:

Vermogen Vermogensbelasting 2021
€0 t/m €50.000 0%
€50.001-€100.000 0,59%
€100.001-€1000.000 1,40%
>€1.000.000 1,76%

Deze bedragen gelden per persoon.

Je mag van de fiscus op hele euro’s in je voordeel afronden bij de bepaling van de omvang van je vermogen.

Deze belastingtarieven gelden voor dat deel van je vermogen wat binnen de desbetreffende vermogensschijf valt. Je betaalt in 2021 bijvoorbeeld met een vermogen van €60.000 over €50.000 geen vermogensbelasting en over de rest 0,59% vermogensbelasting.

Voor 2022 zien de schijven voor de vermogensrendementsheffing er als volgt uit:

Vermogen Vermogensbelasting 2022
€0 t/m €50.650 0%
€50.651-€101.300 0,56%
€101.301-€1.013.000 1,35%
>€1.013.000 1,71%

Vermogensbelasting berekenen

Vul je vermogen in hele euro’s in.

Vermogen in box 3:


Uitleg vermogensbelasting

Bij het berekenen van de vermogensrendementsheffing gaat de Belastingdienst niet uit van jouw daadwerkelijke rendement uit spaargeld en beleggingen, maar van een fictief rendement. Dit fictieve rendement wordt jaarlijks vastgesteld.

In bijvoorbeeld 2022 is dit -0,01% voor spaargeld en 5,53% voor beleggingen. Dit is een gemiddeld rendement dat volgens de Belastingdienst in Nederland behaald wordt.

Je betaalt over dit fictieve rendement 31% belasting.

Ook gaat de belastingdienst ervan uit dat je minder spaart en meer belegt naarmate je meer vermogen hebt.

In schijf 0 ben je geen vermogensrendementsheffing verschuldigd, in schijf 1 is er sprake van een verdeling van 67% spaargeld en 33% beleggingen, in schijf 2 van 21% spaargeld en 79% beleggingen en in schijf 3 van 0% spaargeld en 100% beleggingen.

Dat ziet er als volgt uit:

Schijf Vermogen Percentage -0,01% Percentage 5,53% Percentage fictief rendement
0 €0 t/m €50.650 0% 0% 0%
1 €50.651 t/m €101.300 67% 33% 1,82%
2 €101.301 t/m €1.013.000 21% 79% 4,37%
3 Vanaf €1.013.000 0% 100% 5,53%

Peildatum vermogensbelasting

De Belastingdienst hanteert 1 januari van het jaar waarover je belastingaangifte doet als peildatum voor de vermogensbelasting. Als je in 2023 belastingaangifte doet over 2022, geldt voor de bepaling van de vermogensbelasting over 2022 de omvang van je vermogen op 1 januari 2022.

Vermogensbelasting crypto

Als je bitcoins of andere cryptocurrency hebt, moet je de waarde ervan optellen bij je vermogen. Deze waarde telt mee voor de bepaling van je vermogensbelasting.

6 tips om vermogensbelasting te verminderen

Ik heb beleggingen in een paar heel goede indexfondsen met lage kosten. Die beleggingen houd ik aan via ABNAMRO ZBB. Over dit vermogen betaal ik vermogensrendementsheffing.

Mijn beleggingsstrategie in 2021

Ik voorkom daarnaast vermogensbelasting door een deel van mijn vermogen te beleggen in pensioenbeleggingen. Deze zijn vrijgesteld van vermogensbelasting. Die pensioenbeleggingen houd ik aan via Brand New Day. Dit levert me 2-3x meer op dan gewoon beleggen vanwege fiscale voordelen.

In een eerdere post over de vermogensbelasting heb ik met hulp van lezeres JJNL 6 tips opgenomen om vermogensbelasting te voorkomen. Klik op het onderwerp om er meer over te lezen:

In aanvulling hierop: zodra je geen box 1 inkomen hebt, bijvoorbeeld door eerder te stoppen met werken, kun je de algemene heffingskorting als het ware overhevelen naar je box 3 inkomen. Dat drukt je vermogensbelasting.

Zie deze post: Hoeveel geld heb je nodig om te stoppen met werken?

Vermogensrendementsheffing na 2022

Op dit moment worden de mogelijkheden voor een heffing onderzocht die aansluit bij het werkelijke rendement van vermogensbestanddelen. Zodra hier meer over bekend is zal ik dat hier of in een aparte blogpost vermelden.

Veelgestelde vragen

Wat is heffingsvrij vermogen?

Het heffingsvrij vermogen is dat deel van je vermogen waarover je geen vermogensbelasting hoeft te betalen. In 2022 is het €50.650 per persoon. Bij fiscale partners wordt in 2022 het totale heffingsvrije vermogen €101.300.

Wat is de peildatum voor de vermogensbelasting?

Als je in 2023 belastingaangifte doet over 2022, geldt voor de bepaling van de vermogensbelasting over 2022 de omvang van je vermogen op 1 januari 2022. Hetzelfde principe geldt voor andere jaren.

 

Link naar de pagina van de Belastingdienst over vermogensrendementsheffing

 

Ik ben geen professioneel adviseur. De berekening betreft een indicatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Je blijft zelf verantwoordelijk voor enige schade geleden door opvolgen van advies of navolgen van informatie op deze site. De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en louter informatief en educatief bedoeld.