De beste ETF in 2020 125


Wat is de beste ETF in 2020? Lees het hier.De beste ETF’s die ik ken en waar je in 2020 vanuit Nederland in kunt beleggen zijn van Vanguard. Deze hebben in mindere of meerdere mate last van dividendlekkage. Northern Trust indexfondsen zonder dividendlekkage zijn ook verkrijgbaar in Nederland. Ik krijg daar steeds vaker vragen over van lezers. Hoe verhouden deze fondsen zich tot de ETF’s van mijn voorkeur van Vanguard?

Als je overigens nieuw bent op het gebied van beleggen in ETF’s, dan raad ik je aan te beginnen met de post Beleggen voor beginners.

De beste ETF in 2020 – inleiding

Sinds een tijdje zijn er Northern Trust ESG indexfondsen beschikbaar gekomen via de grootbanken (ABN AMRO, ING en Rabobank). Bij hun goedkoopste beleggingsrekeningen (deze rekening bij ABNAMRO) kun je op het moment van schrijven onder andere een fonds dat de ontwikkelde markten en een fonds dat de opkomende markten bestrijkt kopen. Een fonds dat de kleine bedrijven vertegenwoordigt (“small caps”) is via de goedkoopste beleggingsrekeningen (nog) niet verkrijgbaar.

Meesman biedt deze Northern Trust fondsen ook aan, onder eigen label. Via hen is het small caps fonds te verkrijgen. Ook hebben ze een fonds samengesteld waarin zowel de ontwikkelde markten, de opkomende markten als de small caps vertegenwoordigd zijn. Dit heet het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal.

Deze Northern Trust fondsen kunnen dividendlekkage voorkomen en sluiten daarnaast bedrijven uit op basis van ESG selectiecriteria. Dat zijn de grootste verschillen tussen deze fondsen en de aandelen ETF’s van mijn voorkeur (VWRL in combinatie met de lastiger verkrijgbare VTI en VXUS ).

Ik zelf heb verreweg het grootste deel van mijn aandelen beleggingen in VTI/VXUS en een relatief klein deel in VWRL, via DEGIRO. Zie DEGIRO review 2020 voor mijn ervaringen met hen.

Ik zal in deze post de volgende aandelen ETF’s en indexfondsen vergelijken:

 • VWRL (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, ISIN: IE00B3RBWM25)
 • De combi VTI/VXUS (Vanguard Total Stock Market ETF, ISIN: US9229087690 en Vanguard Total International Stock ETF, ISIN: US9219097683) 
 • De combi NTWCEAE/NTEMESA (Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund EUR, ISIN: NL0011225305 en Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund, ISIN: NL0011515424)
 • Het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal (ISIN: NL0013689110).

De beste ETF: vergelijk samenstelling van de fondsen

Ik vind het erg belangrijk dat een aandelen ETF wereldwijd gespreid is. Spreiding betekent verlaging van risico. Hoe breder de spreiding, des kleiner de kans dat je geraakt wordt door relatief slecht presterende regio’s, sectoren, enzovoorts.

VWRL spreiding

VWRL geeft wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie, exclusief small caps. Er zitten op dit moment 3375 bedrijven in dit fonds. Er wordt een FTSE index gevolgd.

VTI/VXUS spreiding

VTI/VXUS geeft op dit moment in een verhouding 56/44 wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie, inclusief small caps. Deze verhouding kan wijzigen in de loop van de tijd. Er zitten op dit moment 11015 bedrijven in deze fondscombinatie. Er wordt een CRSP en een FTSE index gevolgd.

NTWCEAE/NTEMESA spreiding

NTWCEAE/NTEMESA geeft op dit moment in een verhouding 88/12 wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie, exclusief small caps, waarbij tevens bepaalde bedrijfssectoren op basis van ESG selectiecriteria uitgesloten worden. Deze verhouding en uitsluitingen kunnen wijzigen in de loop van de tijd. Er zitten op dit moment 2785 bedrijven in deze fondscombinatie. Er wordt een MSCI Custom ESG index gevolgd.

Update juli 2020: sinds kort is er ook een Small Caps Northern Trust fonds te verkrijgen via ABN AMRO en ING. Zie hier voor een tool om de juiste verdeling tussen de Northern Trust fondsen te bepalen. Door dit fonds toe te voegen is er wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie te realiseren, inclusief small caps, waarbij tevens bepaalde bedrijfssectoren op basis van ESG selectiecriteria uitgesloten worden.

Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal spreiding

Het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal geeft wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie, inclusief small caps, waarbij tevens bepaalde bedrijfssectoren op basis van ESG selectiecriteria uitgesloten worden. Deze uitsluitingen kunnen wijzigen in de loop van de tijd. Er zitten op dit moment 6202 bedrijven in dit fonds. Er wordt een MSCI Custom ESG index gevolgd.

Effecten van het volgen van verschillende indices

Als voorbeeld vergelijk ik Northern Trust (NTWCEAE/NTEMESA in een verhouding 88/12) met VWRL. Northern Trust volgt een bovenliggende index van MSCI. De bovenliggende index welke door Vanguard’s VWRL wordt gevolgd is van FTSE. Los van het wel of niet uitsluiten op basis van ESG (zie volgende paragraaf) presteerden deze indices de afgelopen jaren verschillend.

Als je Northern Trust via een van de grootbanken aanhoudt, dan moet je zoals gezegd 88% World en 12% Emerging Markets aanhouden om wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie te hebben. MSCI World heeft de afgelopen 5 jaar gemiddeld 9.49% rendement per jaar gehad, MSCI Emerging Markets 4.55%. 88% MSCI World + 12% MSCI EM heeft de afgelopen 5 jaar gemiddeld 8.90% rendement per jaar gehad.

Als je VWRL aanhoudt, dan volg je de FTSE All-World Index. Deze heeft de afgelopen 5 jaar gemiddeld 9.1% rendement per jaar gehad.

Over de afgelopen 5 jaar zie je dus verschillen in performance van de indices in de ordegrootte van 0.2% per jaar, in dit geval in het voordeel van VWRL t.o.v. de Northern Trust combi. Dit geeft geen enkele garantie voor de toekomst.

Effecten van het uitsluiten op basis van ESG criteria

Het uitsluiten op basis van ESG criteria kan een positieve of negatieve impact op het beleggingsresultaat hebben. De afwijking van het jaarlijks rendement van de Northern Trust fondsen (88% World en 12% Emerging Markets) ten opzichte van fondsen die geen ESG uitsluitingen hebben is over de afgelopen jaren tussen de -1.0 en +1.4% per jaar (bron: persoonlijke communicatie met Hendrik Meesman, waarvoor dank!):

JaarRendement (MSCI World NT Custom ESG + EM NT Custom ESG) minus (MSCI World + EM)
2008-0,7%
20091,4%
20100,3%
2011-1,0%
20120,9%
20130,5%
20140,6%
20150,2%
2016-0,7%
20170,5%
20180,3%
20190,4%

Zoals uit de tabel blijkt pakken de afwijkingen van ESG versus niet ESG fondsen zowel positief als negatief uit. ESG fondsen hebben het gemiddeld ongeveer 0.2% per jaar beter gedaan dan niet ESG fondsen in de jaren uit de tabel. Dit garandeert niets voor de toekomst. Zoals ik namelijk eerder schreef bestaat er geen consensus over het feit of ESG selectie een positief of negatief effect op rendement heeft op de langere termijn. 

Wijzigende samenstelling Northern Trust ESG fondsen

NTWCEAE/NTEMESA had in juni 2019, toen ik in de post over duurzaam beleggen over deze fondsen schreef, een afwijking in samenstelling van 7.6% ten opzichte van een wereldwijd gespreide belegging naar marktkapitalisatie zonder ESG uitsluitingen. Per eind januari 2020 is deze afwijking ruim 7.9%. Niet heel spectaculair, maar je ziet dus dat in een paar maanden tijd de Northern Trust combi meer is gaan afwijken van wereldwijd gespreid beleggen zonder uitsluitingen. Northern Trust kan in overleg met MSCI de samenstelling naar eigen wens aanpassen, omdat er een speciaal voor hen gemaakte index gevolgd wordt.

De beste ETF: vergelijk kosten

Kosten bepalen voor een groot deel je uiteindelijke rendement bij beleggen. 0.1% kosten per jaar bij beleggen geeft niet 3% maar 21% minder rendement t.o.v. je inleg na 30 jaar. Zie hier voor de uitleg hoe dit werkt.

Met behulp van mijn calculator vermogensopbouw berekenen kun je eenvoudig zelf berekenen wat wijzigingen in rendement (bijvoorbeeld ten gevolge van hogere kosten), looptijd, en inleg voor effect hebben op je eindkapitaal.

De totale lopende fondskosten van een ETF bestaan uit de zogenaamde Total Expense Ratio (TER), de in het fonds besloten transactiekosten, de niet terug te vorderen dividendbelasting (ook wel dividendlekkage genoemd) en de terugkerende broker- of bankkosten. De eventuele inkomsten afkomstig van het uitlenen van effecten door het fonds gaan af van de lopende fondskosten.

Ik kijk in deze post alleen naar lopende kosten. Eenmalige transactiekosten bij aan- of verkoop laat ik buiten beschouwing. Deze eenmalige kosten hebben namelijk nauwelijks impact op het lange termijn resultaat.

Dividendlekkage

Een kostenaspect dat een rol speelt is de dividendbelasting welke binnen het fonds afgedragen wordt en welke niet via de belastingaangifte terug te vragen is. Dat wordt ook wel de dividendlekkage genoemd, zie de pagina over dividendlekkage voor verdere uitleg. Als voorbeeld voor het berekenen van dividendlekkage neem ik VWRL.

Zoals te zien is op pagina 61 van het laatste jaarverslag van VWRL, is er het afgelopen boekjaar $64.119.281 aan dividend uitgekeerd en $7.444.601 aan dividendbelasting afgedragen door het fonds. Dat geeft een dividendlekkage van (7.444.601/64.119.281)*100% = 11.6% ten opzichte van het uitgekeerde dividend. Het totale fondsvermogen bedroeg $2.704.960.870. Er is dus ($64.119.281/$2.704.960.870)*100% = 2.37% dividend uitgekeerd. De dividendlekkage bedroeg dus 11.6% * 2.37% = 0.27%.

VTI heeft geen dividendlek, VXUS ongeveer 0.2%. Vanwege het feit dat NTWCEAE, NTEMESA en het Meesman fonds de FBI status (Fiscale Beleggings Instelling) hebben, zouden deze fondsen geen dividendlek moeten hebben.

Lopende fondskosten exclusief broker- of bankkosten

Om de totale fondskosten exclusief de broker- of bankkosten te bepalen hanteer ik de volgens mij sluitende aanpak van Gerben, welke hij op reddit heeft gedeeld en waarvoor hij de 2019 update alvast met me persoonlijk heeft gedeeld (waarvoor dank!):

“Ik bepaal de bruto tracking difference. Daarbij vergelijk ik de performance van een ETF tegen de performance van de bruto index. Ik pak dan de performance van de ETF waar alles in zit. Dus bijvoorbeeld “Total return by NAV” voor Vanguard. In deze performance zit dividend, dividendlekkage, TER, transactiekosten, opbrengsten van uitlenen etc. verwerkt. Bruto index gaat uit van geen belastingen / dividendlekkage. Als je bruto index – Total return by NAV doet, kom je uit op de echte kosten all-in. Ik noem dit de tracking difference, afgekort tot TD.

Meesman zelf heeft nog te weinig data om direct de tracking difference te bepalen voor hun fondsen. Dit omdat ze pas recent naar de Northern Trust (NT) fondsen zijn gewisseld. Hier staat nu een schatting. Deze is gedaan door het verschil in TER tussen de Meesman fondsen en NT fondsen bij de NT tracking difference op te tellen. Dit geeft nu 0.54 (0.19 + 0.35) voor het Meesman wereld fonds en 0.73 (0.48 + 0.25) voor het emerging markets fonds. Voor het small caps fonds zijn nog geen data beschikbaar en is een voorbehoud dus op zijn plaats, maar schat ik 0.57 (0.30+0.27)”

De TD per jaar van de bekeken fondsen, gemiddeld over de afgelopen jaren:

 • VWRL: 0.56%
 • VTI/VXUS: 0.14%
 • NTWCEAE/NTEMESA via grootbanken: 0.22%
 • Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal (geschat): 0.56%

Broker- of bankkosten

VWRL

VWRL kun je zonder kosten aanhouden via bijvoorbeeld DEGIRO (standaard account) of Flatex.

VTI/VXUS

VTI/VXUS kun je via opties verkrijgen via bijvoorbeeld Lynx. De doorlopende broker-kosten bij Lynx zijn €5 per maand, waarbij portefeuilles vanaf €100.000 kosteloos zijn. De gemaakte maandelijkse transactiekosten worden in mindering gebracht op de doorlopende broker-kosten.

NTWCEAE/NTEMESA

NTWCEAE/NTEMESA zijn aan te houden via ABN AMRO, ING, Rabobank en Meesman.

Als je geen betaalrekening hebt bij een grootbank, zijn ze voor portefeuilles tot ongeveer €15.000 het goedkoopst aan te houden via Meesman, daarna voor portefeuilles tot €266.666 het goedkoopst via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis, daarboven wordt Rabobank goedkoper. Ik beperk me voor het gemak in het verdere vergelijk voor wat betreft de grootbanken tot ABN AMRO.

De doorlopende bankkosten bij beleggen via ABN AMRO zijn €1.55 per maand voor een verplichte bankrekening + een service fee welke afhankelijk is van je belegd vermogen. Deze bedraagt 0.20% voor beleggingen tot €100.000, 0.12% voor het deel van je beleggingen tussen de €100.000 en €400.000 en 0.06% voor je beleggingen boven de €400.000.  

Als je al een betaalrekening hebt bij ABN AMRO, zijn ze voor portefeuilles tot €233.000 het goedkoopst aan te houden via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis, daarboven wordt Rabobank goedkoper. 

Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal

Het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal is aan te houden via Meesman. De lopende kosten voor dit fonds zijn 0.5% per jaar.

Totale kosten

Wanneer ik alle lopende kosten (fondskosten + broker-/bankkosten) optel, kom ik op de volgende totale lopende kosten voor de verschillende fondsen per jaar, afgezet tegen het belegd vermogen:

Belegd vermogenVWRL via DEGIRO/FlatexVTI/VXUS via LynxNT via ABN AMROMeesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal
€ 10.0000,56%0,74%*0,61% (of 0.42%**)0,56%
€ 20.0000,56%0,44%0,51% (of 0.42%**)0,56%
€ 50.0000,56%0,26%0,46% (of 0.42%**)0,56%
€ 100.0000,56%0,14%0,44% (of 0.42%**)0,56%
€ 250.0000,56%0,14%0,38% (of 0.37%**)0,56%
€ 500.0000,56%0,14%0,35% (of 0.34%**)0,56%

*VTI/VXUS kun je alleen in veelvouden van 100 stuks via opties aanschaffen. VTI heeft op het moment van schrijven een koers van $171, VXUS heeft een koers van $55. Minimaal heb je dus 100*$171 = $17100 = €15834 nodig om in VTI te kunnen inleggen. Na aankoop kun je vervolgens een deel verkopen en via een optie in VXUS steken, zodat je uiteindelijk in de juiste verhouding de fondsen aanhoudt. Eenvoudiger, maar 0.06% duurder, is het om niet in VTI/VXUS, maar in VT (Vanguard Total World Stock ETF, ISIN: US9220427424) te beleggen via opties. Daarin zitten VTI en VXUS in de juiste verhouding opgenomen. De koers van VT is $83 op het moment van schrijven. Daar kun je dus met 100*$83 = $8300 = €7685 al in terecht.

**tussen haakjes staan de kosten als je al een betaalrekening hebt bij ABN AMRO, dan reken ik de kosten voor de betaalrekening niet apart mee

Wanneer loont omzetten van VWRL of Northern Trust naar VTI/VXUS?

Ergens vanaf ongeveer €50.000 aan belegd vermogen in VWRL of Northern Trust kan het vanuit kostenoogpunt wellicht de extra moeite gaan lonen om via opties in VTI/VXUS om te zetten. Afhankelijk van je totale box 3 vermogen en of je wel of geen fiscale partner hebt (zie hier) ga je dan namelijk 0.2-0.3% minder kosten per jaar betalen dan via de andere routes. En daardoor heb je op elke €10.000 die je ingelegd hebt en welke rendeert met 7% in plaats van 6.7% (7% is het typische beursrendement per jaar van de afgelopen decennia, ik hanteer als voorbeeld 0.3% kostenreductie) de volgende bedragen aan extra rendement:

Na 10 jaar: €545

Na 20 jaar: €2.113

Na 30 jaar: €6.150

Voorbeeld: bij een totale belegging van €60.000 heb je na 10 jaar al 6*€545 = €3.270 extra rendement, na 30 jaar zelfs 6*€6.150 = €36.900.

Steeds omzetten naar VTI/VXUS via opties zodra je weer genoeg verzameld hebt via VWRL of Northern Trust geeft zo wellicht een erg mooi uurloon, ervan uitgaande dat je er een uur mee bezig bent nadat je je de stappen een keer eigen gemaakt hebt.

Verschillen in gemak waarmee je de fondsen kunt aanschaffen

Zoals gezegd, VTI/VXUS zijn lastig aan te schaffen omdat ze alleen via opties te verkrijgen zijn.

VWRL is eenvoudig in hele stukken aan te schaffen.

Northern Trust fondsen en het Meesman fonds zijn ook eenvoudig aan te schaffen en hebben daarnaast als voordeel dat ze in fracties aan te kopen zijn. Daarnaast kun je via alle genoemde aanbieders automatische orders inleggen. Daardoor kun je bijvoorbeeld een maandelijkse inleg met een vast bedrag volledig automatiseren.

De beste ETF: conclusies

 • Northern Trust en Vanguard volgen verschillende moederindices. De moederindex kan impact hebben op het resultaat. De bovenliggende FTSE index, welke VWRL volgt, heeft de afgelopen 5 jaar gemiddeld 0.2% per jaar beter gepresteerd dan de bovenliggende MSCI index, waarvan de bekeken Northern Trust fondsen een ESG afgeleide volgen. Dit geeft geen enkele garantie voor de toekomst.
 • Het uitsluiten op basis van ESG criteria kan impact hebben op het resultaat. Het uitsluiten op basis van ESG criteria door Northern Trust heeft in de periode 2008-2019 gemiddeld 0.2% extra rendement opgeleverd ten opzichte van niet uitsluiten. Verschillen in rendement tussen -1.0% en +1.4% per jaar komen voor tussen 2008 en 2019. Dit geeft geen enkele garantie voor de toekomst.
 • De ESG uitsluitingen wijzigen wanneer Northern Trust daar aanleiding toe ziet, dit gebeurt in de praktijk. Daarmee kunnen de ESG fondsen verder af gaan wijken van een wereldwijd gespreide belegging zonder uitsluitingen.
 • VTI/VXUS heeft de beste spreiding van de bekeken fondsen. De spreiding is wereldwijd, zowel grote als kleine bedrijven (“all caps”) worden meegenomen en geen enkele bedrijfstak wordt uitgesloten.
 • Als je geen betaalrekening hebt bij ABN AMRO: VWRL via DEGIRO (standaard account) of Flatex, of het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal via Meesman, is tot een belegd vermogen van ongeveer €15.000 de goedkoopste manier om wereldwijd gespreid te beleggen in het vergelijk. Daarna is VTI/VXUS via Lynx goedkoper.
 • Als je al wel een betaalrekening hebt bij ABN AMRO: Northern Trust ESG indexfondsen via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis zijn tot een belegd vermogen van ongeveer €20.000 de goedkoopste manier om wereldwijd gespreid te beleggen in het vergelijk. Daarna is VTI/VXUS via Lynx goedkoper.

 

Beleg jij in Vanguard of Northern Trust fondsen?

 

Wil jij het FOB huishoudboekje 2020 kado? En een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt? Ik stuur geen spam, opzeggen kan altijd en ik geef je e-mailadres nooit door aan derden.

9819 andere abonnees houden je gezelschap!

Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat mailadres is al ingeschreven
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.
Ik kom ook financieel interessante acties en aanbiedingen tegen waar ik op dat moment geen blogpost over schrijf. Ik kan je daar dan wel op wijzen via een mailtje. Je kunt je hiervoor apart inschrijven:
Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.

Ik ben geen professioneel adviseur. Je blijft zelf verantwoordelijk voor enige schade geleden door opvolgen van advies of navolgen van informatie op deze site. De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en louter informatief en educatief bedoeld. Let op: Beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Zie ook de disclaimer. Soms krijg ik een vergoeding als je een transactie doet via een link op deze site. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.


Een reactie plaatsen

Leuk als je reageert! Reacties met als doel iets te leren van anderen of om anderen te helpen, nadat je het hele artikel en alle andere reacties gelezen hebt, zien we hier het liefst! Je reactie wordt goedgekeurd en verwerkt volgens mijn privacybeleid. Door je reactie te versturen ga je hiermee akkoord.

125 gedachten over “De beste ETF in 2020

 • Dekker

  Mooie post weer met een goede vergelijking. Het loont denk ik om periodiek de ETF keuzes te evalueren en over te stappen waar nodig. En te hopen dat VTI/VXUS ooit weer op de normale manier terug komt.

  Zelf ben ik wel gecharmeerd van de combinatie NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund & NN Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund via fitvermogen. Geen aankoop/verkoop of bewaarkosten en dividendlek, maar wel heel lage kosten (0,165% en 0,30%). Wel ook ESG fondsen dus met bepaalde uitsluitingen op basis van duurzaamheid.

  • Mr FOB Bericht auteur

   Die ken ik ook, maar die heeft vanwege de flinke hoeveelheid uitsluitingen een relatief grote kans op afwijking in performance van een wereldwijd gespreid fonds zonder uitsluitingen.

  • pietpeer

   Je was me voor met deze reactie, ik ben het helemaal met je eens. Daarbij komt de mogelijkheid tot maandelijks automatisch beleggen, waardoor je er geen omkijken meer naar hebt.
   De vele uitsluitingen vond ik eerst ook een obstakel, maar de prestaties blijven niet achter bij de rest van de markt.

   • pietpeer

    En dank overigens voor deze post ook weer Mr. FOB. Ik volg uw blog al enige tijd en lees deze altijd met plezier. Deskundig en helder uitgelicht, ik heb al aardig wat mensen die willen beginnen met beleggen (en FIRE vervolgens) naar uw site gestuurd.

  • Boudewijn

   Ik ben onlangs ook overgestapt op deze NN Enhanced fondsen. Het maakt je portfolio inderdaad minder gespreid, maar de goede performance, automatische investeringsmogelijkheid en, als belangrijkste punt, de meer dan halvering van de kosten maken voor mij dit risico goed.

   Op termijn zal ik ook zeker de VTI/VXUS combi overwegen. Dank voor deze goede tip!

 • Peter Tromp

  Heel erg bedankt weer voor deze uiteenzetting. Je doet mij hier een enorm plezier mee door licht te schijnen op een voor mij toch lastige materie. Ga vooral zo door!
  Met vriendelijke groet,
  Peter T.

 • Laurens

  Hi FOB, je geeft aan dat je via de giro belegd. Maak je je geen zorgen dat je al je vermogen bij 1 broker belegd ivm het depositogarantiestelsel tot en met 100.000?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Belegd vermogen valt niet onder het depositogarantiestelsel.

   Alle brokers en banken moeten het belegd vermogen van hun klanten scheiden van het eigen vermogen. Daardoor kun je als belegger normaal gesproken nog steeds bij je beleggingen komen, mocht je broker of bank failliet gaan.

   De AFM controleert of beleggingsondernemingen en banken voldoen aan de vermogensscheidingsregels. Als een beleggingsonderneming of bank zich niet aan de regels van vermogensscheiding heeft gehouden, dan kan het beleggerscompensatiestelsel gelden.

   In dat geval kun je maximaal €20.000 per persoon gecompenseerd krijgen via het beleggerscompensatiestelsel.

   • Lyassini

    Bedankt voor het informatieve artikel. Dit is het eerste artikel dat ik heb gelezen hier en zal zeker niet de laatste zijn. Ik had wel een vraag over de kosten voor ABN. Hoe heb je dit berekend. Heb je een eenmalig inleg van 10.000 gerekend of een periodieke inleg? Met periodieke inleg zie ik zelf dat degiro voor mij het goedkoopste zal zijn.

    • Mr FOB Bericht auteur

     Ik kijk in deze post alleen naar lopende kosten, niet naar eenmalige transactiekosten. Daarom maakt periodieke inleg of eenmalige inleg niet uit, het gaat in de post om het totaal belegd vermogen.

 • Mr FOB Bericht auteur

  Dat ze nu niet achterblijven bij de rest van de markt garandeert niets voor de toekomst, in positieve noch in negatieve zin. Met minder spreiding loop je simpelweg meer risico.

 • Willem

  Mr Fob,
  Wat een leerzame post opnieuw. Ik beleg via Abnamro zowel in VWRL als NT. Het ESG-criterium spreekt mij aan en overweeg dan ook geheel over te stappen naar NT, zeker nu ik lees dat ze wat kosten niet voor elkaar onderdoen.
  Nog wel 1 vraag. Voldoet NT aan jouw criterium van volledige fysieke replicatie? De essentiele beleggersinfomatie maakt mij dat niet geheel duidelijk.

  • Ron

   Goede middag Willem,
   Ik heb ook een rekening bij de ABN en probeer via Zelfbeleggen Basis in NT te investeren. Ik kan echter niet de fondsen vinden. Heb je een tip?

   Verder een prima post natuurlijk hier op deze blog.

  • Rik

   Mr. FOB, bedankt voor het uitgebreide artikel.
   Wat ga je zelf eigenlijk doen? Ga je VWRL omzetten in VXUS/VTI?
   Ik ga een groter bedrag omzetten, heb vorige maand een account geopend bij IB.
   IB is trouwens iets goedkoper dan Lynx.

 • HereIsTom

  Bedankt weer voor een mooi stukje met de bevestiging die ik zelf ook had berekend dat Meesman.nl niet duurder is dan via de Giro of banken.
  Bij Meesman beleg ik in Wereldwijd Totaal.

  • Ron

   Prachtig artikel en super dat je ook de performance van ESG versus niet ESG hebt vergeleken. Voor wat betreft de kosten van VWRL en Meesman die beiden 0,56% bedragen: als ik je goed begrijp zijn de ‘netto’ kosten bij die laatste lager omdat je de ingehouden dividendbelasting via de aangifte inkomstenbelasting terug kunt krijgen? Ergo daarmee zijn de kosten van dit Wereldwijd totaal fonds aanhouden bij Meesman zelfs lager dan VWRL aanhouden bij DEGIRO?

   • Mr FOB Bericht auteur

    Nee, de 0.56% geldt voor beide fondsen. VWRL houdt geen dividendbelasting in omdat het een Iers fonds is. Meesman houdt wel dividendbelasting in, welke je kunt terugvragen via je aangifte inkomstenbelasting. Per saldo maakt dit niets uit.

    • Ron

     Ik weet niet zeker of ik je snap dus ik doe een poging: VWRL heeft als domicilie Ierland. Ierland heeft inderdaad 0% dividendbelasting. Er valt dus niets (meer) terug te vragen bij de Belastingdienst. Het enige wat overblijft is dividendlekkage (en ik denk dat daar ook de verwarring bij mij door ontstaat). Ik meen dat deze lekkage vorig jaar rond de 0,25% bedroeg en als ik je goed begrijp zit dit percentage dus in de 0,56% die je vermeldt. Klopt dat?

     Toch bijzonder als je het mij vraagt dat een firma als Meesman het voor elkaar krijgt dit aan te bieden tegen exact dezelfde kosten als het op eigen houtje handelen in VWRL bij de goedkoopste broker.

     • Gerben

      Op zich valt dit bijzonder zijn dat Meesman dit voor elkaar krijgt mee. Eigenlijk zijn hun kosten (TER) hoger. Doordat ze dividend efficiënte fondsen hebben wordt het verschil goed gemaakt.

 • Mr FOB Bericht auteur

  Ik weet niet of de kosten minder dan de helft bedragen, ik ken de tracking difference niet. Alleen kijken naar de TER en de broker-kosten kan misleidend zijn, aangezien die maar een deel van de kosten beschrijven

  • Gerben

   Een voordeel bij NN is dat de fondsen rechtstreeks via fitvermogen zijn aan te schaffen zonder aanvullende broker kosten. De fondsen hebben een vrij lage TER en claimen dividend efficient te zijn, maar de echte kosten zijn lastig/niet controleerbaar. Men sluit bijna de helft van de aandelen posities uit. Naar schatting zo’n 38% naar markt kapitalisatie. Ondanks dat volgt men de normale MSCI World index. Een tracking difference is dan niet vast te stellen.

   Actiam index fondsen hebben hetzelfde probleem. Maar sluiten een stuk minder uit (~4%) en rapporteren in de jaarverslagen netjes over wat het verschil is tov de index. Dan is er wel een tracking difference vast te stellen. Heb in de jaarverslagen van de NN fondsen gekeken, maar kan dit soort info daar niet vinden.

   Met ~38% uitgesloten moet je wel rekening houden met afwijkingen t.o.v. het marktrendement naar mijn mening.

 • Bregje

  Ik heb ook VWRL, maar dit aandeel staat op zijn hoogste punt in vijf jaar en is relatief duur om nu aan te schaffen. Ik heb daarom de laatste tijd aandelen Shell gekocht: altijd veel dividend en ze staan gemiddeld hoog/laag.

 • Remco

  NT Small cap en NT EM zijn ook via Brand New Day te krijgen. NT EM vooralsnog via vrij beleggen, eind dit jaar zetten ze voor pensioenbeleggen Vanguard EM om naar NT EM ivm dividendlek Vanguard.
  Ik heb een paar weken geleden contact gehad met NT over berekening van het dividendlek. Als je deze voor de NT-fondsen gaat uitrekenen kom je namelijk op rare percentages en lijkt het o.a. het EM fonds wel degelijk een dividendlek heeft. Volgens NT komt dit doordat er gewerkt wordt met een master-feeder structuur waarbij de Nederlandse feeder de Ierse master voedt. Zonder onderliggende data (dieper dan het jaarverslag) is volgens hen niet te checken of er inderdaad geen sprake is van dividendlek. Deze data hebben ze mij overigens niet verstrekt.
  Ik vind zelf ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld (ISIN NL0011309349, LKF 0,15%) en ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Opkomende Landen (ISIN NL0011872635, LKF 0,24%) interessant. Eerstgenoemde kan je via Lynx en TradersOnly krijgen, de tweede op termijn ook. LKF vergelijkbaar met NT, maar grotere kans op geen dividenlek (er zit geen buitenlandse master boven) en daarnaast lagere brokerkosten. Nu nog wat druk op Interactive Brokers (IB, waar Lynx en TradersOnly voor bemiddelen) dat ze moeten opschieten met het Actiam EM fonds. IB beweert dat de EBI van Actiam EM fonds ontbreekt maar dat is niet zo.

  • Gerben

   De kosten bij BND zijn vrij hoog. Als het niet voor je pensioen rekening is kan je beter bij Meesman of een van de grootbanken kijken.

   Mbt NT EM en het dividend lek: klik even op de Reddit link in het artikel en klik dan door naar de Emerging Markets post. NT is wel degelijk dividend efficiënt, maar niet 100%. Hoe dat zit kan/wil NT me niet uitleggen.

   Actiam index wereld is best een mooi fonds. Minder uitsluitingen en een stuk opener over hoe het intern elkaar zit dan NT. In de Pacific zijn ze niet dividend efficiënt. Dat is een klein aandeel, dus dat merk je niet enorm. Actiam index opkomende landen heeft wel een flink dividend lek. Meer dan NT. Dus let daar even op in je keuze.

   • Remco

    Dank Gerben en eens. Ik heb je Reddit bijdragen nog eens bekeken en vind die erg nuttig. Dankjewel! Nog een vraag, ook voor Mr FOB: de mogelijkheid om VTI + VXUS aan te schaffen via opties kan zoals jullie aangeven via Lynx. Dan zou het ook via TradersOnly kunnen toch (zelfde platform)? Zou 5 euro per maand schelen aan activity fee.

    • Mr FOB Bericht auteur

     Ik heb me niet verdiept in de kosten van andere partijen waar je Amerikaanse opties kunt verhandelen dan Lynx en zou het dan ook niet kunnen zeggen hoe die tarieven bij TradersOnly precies zijn.

  • Mr FOB Bericht auteur

   In jouw sommetje neem je de in het fonds opgenomen transactiekosten en de opbrengsten van het uitlenen van effecten niet mee. Daarom kijk ik naar de TD, daar zitten al dat soort kosten/opbrengsten en ook de TER van 0.22% en de dividendlekkage van 0.27% in.
   Detail: de TER van VWRL is onlangs pas verlaagd van 0.25% naar 0.22%. Aangezien de TD gebaseerd is op een gemiddelde van de afgelopen jaren waarbij de TER nog 0.25% was, zal de TD voor VWRL naar de toekomst toe wellicht gaan dalen met 0.03%.

 • Chris

  “Als je geen betaalrekening hebt bij […] is tot een belegd vermogen van ongeveer €15.000 de goedkoopste manier om wereldwijd gespreid te beleggen in het vergelijk.”
  Van deze zin kan ik echt geen chocola maken. Wat wordt in hemelsnaam bedoeld?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Als je geen betaalrekening bij ABN AMRO hebt, tel ik de kosten van €1.55 per maand voor de verplichte betaalrekening bij beleggen via ABN AMRO als aparte beleggingskosten mee. Daardoor wordt beleggen via ABN AMRO duurder dan beleggen via DEGIRO/Flatex/Meesman. DEGIRO/Flatex/Meesman zijn dan tot €15.000 belegd vermogen het goedkoopst, daarboven Lynx.

   Als je toch al een betaalrekening hebt bij ABN AMRO tel ik die kosten niet als aparte beleggingskosten mee en wordt beleggen via ABN AMRO goedkoper dan via DEGIRO/Flatex/Meesman. Vanaf €20.000 belegd vermogen is Lynx vervolgens weer goedkoper dan ABN AMRO.

  • Vincent

   Hallo

   In België worden dividenden belast, dus ik houd momenteel VWCE aan bij Bolero. VTI/VXUS zijn distribuerend, bestaat daar ook een kapitaliserende variant van?

 • Sjonnie

  Beste FOB,

  Ik beleg bij binckbank fundcoach in de volgende fondsen:
  1. ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld TER 0.15%
  2. iShares Core MSCI EM Markets IMI ETF TER 0,18%
  3. iShares MSCI World Small Cap 0,35%

  Dit is gezamenlijk een soort van VWRL.

  Lopende Kosten Binckbank zijn 0,18%.

  Wellicht kan je hier eens naar kijken want volgens mij is het goedkoper als VWRL bij degiro.

  Mvg,
  Sjonnie

  • Mr FOB Bericht auteur

   De TD van jouw combi is 0.32, dat komt samen met de lopende kosten via Binck Fundcoach op 0.5% totale lopende kosten.
   Wel ESG uitsluitingen, iets om te beseffen.

   Als je nog lagere kosten wilt en geen ESG uitsluitingen, zou je ACTIAM kunnen vervangen door IWDA en dan kunnen combineren met jouw fondsen EMIM en IUSN. Dan kom je op een TD van 0.49. Daar komen nog eventuele broker- of bankkosten bij. Via bijvoorbeeld DEGIRO (standaard account) zijn die 0%, dus dan kom je op totale lopende kosten van 0.49%.

 • Vincent

  Kijk je ook wel eens naar de iShares ETF, bijvoorbeeld de IWDA of de IDVY? Net een andere spreiding (geen emerging markets) maar wel nog lagere lopende kosten dan de VWRL.

 • Sui iuris

  Dank voor dit duidelijk overzicht van alternatieven. Enige tijd geleden overwoog ik om mijn bestaande VWRL belegging in te ruilen voor de NT fondsen bij ABN AMRO, wegens lagere kosten (waaronder dividendlek). Wat mij hier echter toch van weerhield is de discretionaire aard van de (toenemende) uitsluitingen. Dat gaat al gauw het kostenverschil overstijgen (positief dan wel negatief).

  De mooiste oplossing zou in mijn optiek zijn als NT fondsen aanbiedt met de originele indices zonder enige uitsluitingen, en inclusief small caps.

 • Richard

  Dank voor het goede artikel. Ik wil niet langer in fossiele brandstoffen investeren, en denk dat dit ook beter gaat renderen als je dat afbouwt. Dus ik overweeg een grote switch.

  Zit nu bij DeGiro met VWTL en beleg maandelijks een centje bij.
  Ik zou willen overstappen naar een vergelijkbaar maar duurzamer (ESG) fonds bij bv. Meesman.
  Echter, DeGiro biedt (kernselectie) een gratis transactie per maand, terwijl bij Meesman het altijd 0,25% kost bij zowel aankoop als tenslotte verkoop, dus wederom een 0,5% op je totaal (uiteindelijk als je het gaat innen).

  Is daarmee Meesman niet veel duurder dan DeGiro met zijn kosten?

  Alvast bedankt voor je antwoord,

  Groet, Richard

  • Mr FOB Bericht auteur

   Eenmalige kosten bij aan- en verkoop hebben nauwelijks invloed op je eindresultaat, wanneer je voor de lange termijn belegt. Het zijn de doorlopende kosten die het verschil maken.

   Een voorbeeld bij 20 jaar beleggen:

   Eenmalige kosten:
   Stel je legt €1000 in. Zonder transactiekosten geeft €1000 bij 7% rendement na 20 jaar €3869,68
   Met 0.25% transactiekosten bij aankoop leg je €997.50 in en heb je bij 7% rendement na 20 jaar €3860,01. Na verkoop (wederom 0.25% transactiekosten) heb je €3850,36.
   Het effect van de eenmalige kosten van in totaal 0.5% is €3869,68 – €3850,36 = €19,32

   Doorlopende kosten:
   Stel je legt €1000 in. Dan scheelt het wel of niet hebben van 0.5% doorlopende kosten je na 20 jaar:
   Zonder doorlopende kosten geeft €1000 bij 7% rendement na 20 jaar €3869,68.
   Met 0.5% doorlopende kosten geeft €1000 bij 6.5% rendement (=7% rendement – 0.5% doorlopende kosten) na 20 jaar €3523,65 aan opbrengst.
   Het effect van de doorlopende kosten van 0.5% is €3869,68 – €3523,65 = €346,03

   Hier kun je zelf wat spelen met getallen om er meer gevoel voor te krijgen.

   • Richard

    Dankjewel voor je reactie.
    Ik begrijp de impact van periodieke inleg en transactiekosten, die is laag.
    Alleen zou ik mijn hele VWRL eigenlijk willen verduurzamen, om vijfcijferige bedragen over te zetten is erg duur voor die ene transactie.
    Ik geloof dat ik maar gewoon langzaam elders ga opbouwen en VWRL laat staan, Meesman kost teveel om alles over te zetten.

 • Sanne

  Ik heb naar aanleiding van deze blog eens gekeken bij ABNAMRO, maar als ik zelf, zoals ik bij DEGIRO doe maandelijks, kleine bedragen wil beleggen dan zijn de transactiekosten torenhoog bij ABN. Dat maakt het voor mij als kleine belegger pas interessant als in VWRL 5 cijferige bedragen heb staan. Dus daar maken de transactiekosten wel het verschil lijkt het. Of zie ik iets over het hoofd?
  Ik ben uitgegaan van 12 maandelijkse betalingen van 50,-, 5 jaar lang, dus inleg 3000,- in totaal.
  Verwacht bruto rendement (14,76%) € 519
  Uw verwachte kosten (9,58%)
  -€ 337
  Productkosten (0,66%) -€ 20
  Transactiekosten (10,01%) -€ 300
  Servicekosten (0,55%) -€ 17

 • Adri

  Als ik bij de Rabobank kijk zie ik dat de jaarkosten tot maximaal €400 beperkt blijven. Als dat klopt zouden ze bij een groot belegd vermogen de goedkoopste zijn.

   • Alex

    Beleggen via opties is mij te ingewikkeld en ik heb geleerd dat je geen instrumenten moet gebruiken die je niet volledig begrijpt.
    Vandaar mijn voorkeur voor NT. Is de conclusie juist dat vanaf een vermogen van ca € 15.000 Meesman duurder is dan rechtstreeks in NT beleggen via ING ABN/AMRO of RABO. En is het TD verschil bij 500.000 tussen ABN/AMRO en Rabo 0,04%?

    • Mr FOB Bericht auteur

     NT via Meesman is vanaf €15.000 duurder dan via ABN AMRO, als je nog geen betaalrekening bij ABN AMRO hebt. ING en Rabobank zijn vanaf €15.000 nog steeds duurder dan Meesman als je nog geen betaalrekening hebt bij ING resp. Rabobank. Vanaf welk bedrag zij goedkoper worden dan Meesman heb ik niet uitgezocht.

     Er is geen TD verschil tussen banken, aangezien de TD alleen betrekking heeft op fondskosten en niet op bank- of brokerkosten.

 • Arie

  Beste Mr FOB (en meelezers),

  Ten eerste hartelijk dank voor alle heldere informatie op deze site – dat geeft de burger moed om zelf het heft in handen te nemen!

  Ik beleg op dit moment bij Degiro, zowel voor pensioen (geblokkeerd) als ‘overig’ – 2 accounts dus, en beide op basis van beleggingsadvies. Ben daar niet helemaal tevreden mee, en overweeg nu om het zelf te gaan doen. Vooral deze post helpt goed op weg, maar ik heb nog wel wat vragen, over welke opzet nu echt het verstandigste is:

  Voor het pensioengedeelte ligt het voor de hand om bij Degiro te blijven en te spreiden over VWRL (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) en DBZB (Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF).

  Voor het overige deel ben ik er echter nog niet helemaal uit; ik zie de volgende mogelijkheden:

  A) Bij Degiro, met hetzelfde recept als voor het pensioengedeelte.

  B) Bij Meesman, gespreid over het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal en de Meesman obligatiefondsen: 50% Eurolanden en 50% Wereldwijd.

  C) Bij Meesman, met dezelfde obligatiefondsen, maar nu met 2 verschillende aandelenfondsen: 88% Ontwikkelde Landen en 12% Opkomende Landen

  D) Bij ABN zou ik voor het aandelen-gedeelte 88% investeren in Northern Trust (NT) World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund EUR en 12% in het NT Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund. Qua obligaties ben nog op zoek naar 1 of 2 obligatiefondsen (staatsleningen).

  Ik neig naar A of B, en dit zijn mijn concrete vragen:

  1) Zijn er (grote) kostenverschillen tussen Degiro, Meesman en ABN – bij deze specifieke opzetten?
  (In het algemeen lees ik dat de kosten van Meesman iets hoger zijn van de van Degiro, en van ABN weer hoger, maar kom in de reacties ook Meesman en ABN-beleggers tegen – dus daar zullen ook wel voordelen aan zitten.)

  2) Is het, als ik voor Meesman kies, verstandig om te kiezen voor het Wereldwijd Totaal fonds, of beter om te kiezen voor: 88% Ontwikkelde Landen en 12% Opkomende Landen?

  3) Zijn er voordelen om via ABN te beleggen?

  • Mr FOB Bericht auteur

   1) De kostenverschillen voor de aandelenfondsen zijn afhankelijk van je inleg en staan in de tabel in de post vermeld. Ik heb niet gekeken naar obligatiefondsen in deze post. In plaats van een obligatiefonds kun je overigens ook goed een depositoladder nemen, zie hier.

   2) Ik zou het Wereldwijd Totaal fonds kiezen, dan heb je ook netjes de small caps erbij en het is eenvoudiger omdat Meesman de verhouding tussen landen voor je op orde houdt.

   3) Dat hangt ervan af. Als je er al een betaalrekening hebt, is het tot ongeveer €20.000 de goedkoopste optie, zoals in de tabel in de post vermeld. Wel mis je de bedrijven die op basis van ESG criteria uitgesloten zijn. Het is persoonlijk of je dat een voordeel (iets meer gericht op duurzame bedrijven) of nadeel (minder goede spreiding) vindt.

 • RamonFI

  Heel erg mooie post FOB!

  Ik zit momenteel te twijfelen tussen NT via de Rabobank (waar ik mijn huidige rekening heb lopen) of VWRL via de GIRO. Ik zou graag zo’n ~25.000 euro willen investeren en vervolgens elke maand 750 EUR willen beleggen. De optie om VTI / VXUS te kopen via Lynx lijkt het beste en goedkoopste, althans wanneer ik die 25.000 wil gaan investeren. Ik heb wel wat verstand van beleggen, maar om VTI / VXUS via een optie te kopen vind ik wel spannend. Verder zou ik die maandelijkse 750 EUR dan ergens anders in moeten gaan bellen.

  Nu sta ik voor 3 opties:
  1. Beleggen via de Rabobank en NT aanschaffen (25k + elk maand 750)
  2. Beleggen via de GIRO en VWRL aanschaffen (25k + elke maand 750) –> kost iets meer werk
  3. 25K beleggen via Lynx en 750 euro / maand aan VWRL / NT via De GIRO / Rabobank

  Ik heb veel gelezen over VWRL, lijkt alsof iedereen VWRL koopt. NT is een ETF waarvan ik steeds vaker hoor, maar misschien nog niet helemaal mijn vertrouwen heeft gewonnen. Ik zit bij de Rabobank, dus geen ABN rekening en 233.000 EUR is nog ver uit de richting.

  Zou je mij kunnen helpen in 1 van de bovenstaande keuzen met een zetje in de juiste richting. Misschien zie ik nog iets over het hoofd. Maar ik sta op het punt te beginnen met beleggen (momenteel alles nog op de spaarrekening).

  • Mr FOB Bericht auteur

   Als ik beginner was zou ik het simpel houden, alles via 1 partij doen en geen optieroute volgen. Als ik al een Rabobank betaalrekening had zou ik mijn keuze af laten hangen van geen/wel ESG en dan kiezen voor VWRL via DEGIRO (geen ESG) of NT via Rabobank (wel ESG). Het is een persoonlijke afweging, waarbij je overigens naar mijn mening niet echt fout kunt gaan met een van deze opties.

   P.S. €233.000 heeft betrekking op het moment waarop NT via Rabobank goedkoper wordt dan via ABN AMRO. Ik heb niet gekeken wanneer NT via Rabobank goedkoper wordt dan VWRL via DEGIRO.

   • Wouter

    Als aanvulling op Mr FOB’s antwoord:
    ik zou de 25.000 niet in één keer inleggen, wat je in alle 3 opties doet, maar spreiden in de tijd. Bv komende 25 maanden elke maand 1000 euro, naast de geplande 750 euro. Dus verdelen in de tijd afhankelijk van je risico-gevoeligheid (het lijkt aantrekkelijk met de recente daling alles in 1x in te leggen, zou ik persoonlijk niet doen).

    Een optie die je nog niet hierboven hebt staan, en die ik hanteer: maandelijks automatisch inleggen (ABN) NT, waarnaast uit een ‘dippot’ bijkopen VWRL (degiro) bij daling (voor mij: >10%). Waarna steeds omzetten naar VTI/VXUS via opties zodra je weer genoeg verzameld hebt via VWRL of Northern Trust conform Mr FOB (https://www.financieelonafhankelijkblog.nl/amerikaanse-etf-kopen/)

 • RW

  Kleine aanpassing: Pas bij €266.666 wordt Rabobank goedkoper dan ABN Amro. Het klopt dat bij Rabobank de kosten na €233.333 niet meer oplopen (kosten zijn maximaal €400). Echter betaal je bij ABN Amro pas boven €266.666 meer dan €400,-.

  Stel je hebt €250.000 bij ABN betaal je €100.000 * 0.20% + €150.000 * 0.12% = 380 euro.

 • Mr Titus

  Mr Fob,

  Bedankt voor uitgebreide post. Ik heb twee vragen

  De kosten van 0.06%. Worden hier de eenmalige kosten bedoelt of zijn dit kosten per jaar?
  “Eenvoudiger, maar 0.06% duurder, is het om niet in VTI/VXUS, maar in VT (Vanguard Total World Stock ETF, ISIN: US9220427424) te beleggen via optie”

  Ik beleg ook in Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (LU0378818131). Bij welke broker kan je daarin het beste belegen ?

 • Mr Finance

  NTWCEAE/NTEMESA geeft op dit moment in een verhouding 88/12 wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie, exclusief small caps, waarbij tevens bepaalde bedrijfssectoren op basis van ESG selectiecriteria uitgesloten worden. Deze verhouding en uitsluitingen kunnen wijzigen in de loop van de tijd. Er zitten op dit moment 2785 bedrijven in deze fondscombinatie. Er wordt een MSCI Custom ESG index gevolgd.

  Hoe kan ik de marktkapitalisatie elke keer zelf berekenen? Op basis van welke gegevens doe jij dat?

   • Martin

    Als ik de factsheets van 31 juli 2020 bekijk van de MSCI World Index en MSCI Emerging Markets Index is de Mkt Cap van World (43,779,911.48) en Emerging Markets (6,279,186.90) dus 87.5% / 12.5%.

    Op Reddit worden waardes 88/12% berekend, door de geografische verhoudingen van de 2 MSCI’s fondsen te vergelijken met VWRL . Ondanks dat het verschil echt minimaal is vroeg ik me af of dit wel juist is omdat VWRL een hele andere index volgt.

    Het viel me ook op dat de geografische verdeling van de fondsen op Morningstar anders zijn dan die in de factsheets. De MSCI World Index staat bij Morningstar 65.48% en in de factsheet 66.24% zelfde voor Japan 8.18% vs 7.47%. Ik neem aan dat de Factsheets het meest betrouwbaar zijn?

    • Mr FOB Bericht auteur

     Er kunnen (kleine) verschillen ontstaan door FTSE index (degene die VWRL volgt) met MSCI index te vergelijken. Maar dit lijkt me niet heel significant.

     Factsheet lijkt me betrouwbaarder dan Morningstar.

 • Christian

  Hi FOB,

  Heel helder verhaal, veel dank daarvoor.

  Ik ben een beginnende belegger en ben op je website gekomen, omdat ik van plan was het advies van Warren Buffer op te volgen om te investeren in een S&P500 tracker van Vanguard dmv een buy-and-hold strategie; een strategie die jij ook adviseert (als ik je andere blogs goed begrijp). Deze ETF (die ik vond via DeGiro – IE00B3XXRP09) noem je niet in je analyse, terwijl de doorlopende kosten van die ETF 0,07% zijn. Is daar een reden voor?

  Verder heb ik nu ongeveer 5.000 euro om mee te beginnen. Zou je adviseren dat nu in 1x in te leggen (gezien de recente dalingen) of gespreid?

  Alvast veel dank voor je antwoorden.

  Met vriendelijke groet,

  Christian

 • Mr Finance

  Hoe kom je aan 0,56% kosten van Meesman? verdisconteer je dan de aankoopkosten in de totale kosten. De lopende kosten zijn namelijk 0,5%

   • Meesman vraag

    Beste Mr FOB,

    Dank voor uw mooie blog. Dit heeft mij ook aangezet om te gaan beleggen.

    Er is een ding dat ik niet begrijp, in de totale kosten tabel komt u uit op 0.56% van het belegde vermogen voor Meesman’s Aandelen Wereldwijd totaal. Maar als ik bovenstaande blog lees dan zijn de fondskosten voor Meesman’s aandelen wereldwijd totaal fonds per jaar 0.56% van het belegd vermogen en zijn de jaarlijkse broker kosten 0.5% van het belegd vermogen, maakt dat dan niet de kosten jaarlijks 1.06% van het belegd vermogen? Wat mis ik hier? Ik begrijp dat u de transactie kosten niet mee neemt.

    Alvast veel dank voor uw antwoord.

 • Mr Finance

  De drie fondsen die Meesman in zijn “Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal”” heeft geven wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie, inclusief small caps. Twee van de fondsen (emerging markets en aandelen large caps) zijn ook via de rabobank en ABN te verkrijgen. Weet jij of je ook de small cap kunt verkijgen? Die is er tegenwoordig wel in een feeder fund net zoals emerging markets en aandelen large caps.

  Dat is NORTHERN TRUST WORLD SMALL CAP ESG LOW CARBON INDEX FGR FEEDER FUND met ISIN code NL0013552078. Waarom hebben de grootbanken die niet van Northen, die hebben ze wel van Vanguard. (de small cap). Welke beveel jij anders aan om toe te voegen qua small caps?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Ik vermoed dat de grootbanken ze (nog?) niet voeren, omdat er te weinig volume voor hen in zit.

   Je zou Vanguard Global Small-Cap Index Fund (Institutional Plus) kunnen overwegen, zie ook hier

 • Peter

  Dag Mr. FOB,

  Flatex bied bij mij VWRL niet aan, hoort deze ETF wel beschikbaar te zijn op flatex.nl?

  Ik had contact opgenomen maar kreeg dit als antwoord:
  Geachte mijnheer,

  Hartelijk dank voor uw bericht.
  Als u hem niet kan vinden (met de isin-code) dan kunt u hem niet handelen.
  Als u hem wel kunt vinden, maar er niet op door kunt klikken, dan is deze niet beschikbaar voor de Nederlandse mark.

  Met vriendelijke groet,
  flatex service team…

 • Roger

  Hi!

  Weer een noob hier, startende met ETF beleggen. Even een vraag over afdekken van risico’s. Ik begreep dat belegd vermogen niet onder het DPS valt, maar wel onder het Beleggerscompensatiestelsel.

  Is het een rare gedachte om 100k / 5 te verdelen bij:

  DEGIRO ( VWRL )
  Flatex ( VWRL )
  VTI/VXUS ( Linx )
  NT via ABN AMRO
  Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal.

  Of ben ik wellicht wat te paranoia 😉 ?

  Hoorde ook nog iets over uitlenen van beleggingen, en dat er een speciaal De Giro Custody account is die dat voorkomt.

  Ik ben benieuwd hoe u anderen tegen deze zaken aankijken.

  grt

  • Mr FOB Bericht auteur

   Spreiden over brokers verkleint het risico dat je bij omvallen van je broker geld kwijt bent. Het risico dat je geld in zo’n geval kwijt bent is volgens mij wel maar erg klein. Alle brokers en banken moeten het belegd vermogen van hun klanten namelijk scheiden van het eigen vermogen. Daardoor kun je als belegger normaal gesproken nog steeds bij je beleggingen komen, mocht je broker of bank failliet gaan.

   De AFM controleert of beleggingsondernemingen en banken voldoen aan de vermogensscheidingsregels. Als een beleggingsonderneming of bank zich niet aan de regels van vermogensscheiding heeft gehouden, dan kan inderdaad het beleggerscompensatiestelsel gelden.

   In dat geval kun je maximaal €20.000 per persoon gecompenseerd krijgen via het beleggerscompensatiestelsel.

   Of je wilt spreiden over brokers en banken om dit risico verder te verkleinen is een heel persoonlijke keuze, het is uiteindelijk maar net waar jij je goed bij voelt.

   En inderdaad, via een DEGIRO Custody account leent DEGIRO je effecten niet uit.

   • Roger

    Hi Mr. Fob,

    Hartelijk dank voor uw heldere antwoord. Wat ik zo 123 niet kan vinden is een mogelijkheid tot “crash” van een ETF. Ik zie bijvoorbeeld dat VWRL AUM rondt de 3m zit, en bijvoorbeeld IWDA rondt de 20m.

    Wat zou er bijvoorbeeld kunnen gebeuren als een groot aantal posities richting 0 gaan. MAW, hoe groot is de kans dat dit soort grote fondsen “crashen” ? Ik ben zelf 35, en denk eraan om met 1/5 vermogen DCA te gaan de komende maanden.

    Grt

    • Mr FOB Bericht auteur

     Ik snap niet precies wat je bedoelt met “een groot aantal posities richting 0 gaan”.
     Het aantal uitstaande aandelen (of uitstaande stukken van de bovenliggende indexfondsen VWRL of IWDA) zelf daalt niet zomaar. Als mensen veel aandelen verkopen, worden er evenveel aandelen gekocht door de partijen waar mensen aan verkopen. Die aandelen blijven dus gewoon bestaan. De koers waartegen de aandelen of indexfondsen verkocht worden daalt bij relatief veel aanbod. Beantwoordt dat je vraag?

 • Moos

  Momenteel heb ik €20000 belegd bij DeGiro in VWRL. Ik heb een ABN betaalrekening. Ik lees dat daar beleggen in NT dan goedkoper is. Is het logisch om mijn VWRL aan te houden en nu bij de ABN te beleggen in NT? En dan (mits kosten zo blijven) t.z.t. deze beleggingen te verkopen en opties op VT/VXUS bij Lynx te kopen?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Wat logisch is voor de een hoeft dat niet te zijn voor de ander. Het is een persoonlijke afweging, waarbij je de diverse aspecten zoals die benoemd staan in de post mee kunt nemen in je afweging

 • Aschwin

  Beste Mr Fob,

  dank weer voor dit informatieve bericht.
  Ik koop sinds juni 2018 maandelijks 3-5 stuks VWRL aan. Ik wil hier nog een etf naast gaan doen, wat aanvullend is op VWRL (dus wat daar niet inzit). Ik denk aan een small-cap of opkomende landen etf. Ik heb alleen geen idee welke ik dan het beste zou kunnen nemen. En of mijn idee uberhaupt verstandig is. Kun je daar iets over zeggen misschien? Alvast bedankt.

   • B.

    Hallo MR FOB,
    Wordt het dividend van VWRL los uitgekeerd of wordt de koers daarmee verhoogd? Indien het los wordt uitgekeerd, waar kan ik dat dan terugvinden bij degiro?
    Alvast dank voor uw reactie.

 • Roberto Alvarez

  Beste FOB,

  DAnk voor het bericht, een prachtige blogserie. N.a.v. deze posts ben ik in VWRL gaan beleggen.

  Nu ben ikzelf benieuwd welke opties jij aanraadt voor ‘international funds’ en ‘reit funds’. Ik ben opzoek naar specifieke spreiding van internationale bedrijven (zoals VTIAX van Vanguard of FZILX van Fidelity) en van REITs (zoals VGSLX van Vanguard of FSRNX van Fidelity).

  Groeten!

  Roberto

  • Mr FOB Bericht auteur

   VTIAX is de Admiral versie van VTI en is de wereld exclusief de VS. De wereld exclusief de VS heb je al met VWRL. VWRL heeft namelijk de hele wereld. Als je toch VTI wilt aanschaffen, dan kan dat via opties, zie hier

   REITs ben ik niet in thuis. VWRL heeft ook vastgoedbedrijven erin zitten, dus in die zin pak je daar ook al wat van mee.

 • Investor

  Beste mr FOB,

  Voor het omrekenen van GBP of EUR naar USD (om zodoende VTI/VXUS te kunnen kopen via opties), kun je dan het beste LYNX gebruiken of beter gespecialiseerde aanbieders zoals Moneycorp? Ik wil een bedrag van meer dan 100K GBP verkopen voor USD, dus vandaar deze vraag.

  Gr. investor

 • Rene

  Kijk eens naar nationale Nederlanden Fitvermogen enhanced fondsen. Beperkt aantal aandelen (836) , maar lage kosten van 0,175% zonder dividendlekkage. Ook in IM versie zodat je zelf een 88/12 kan maken. IM heeft wel.hogere kosten.

  • Gerben

   Ja zeker interessant gezien de kosten. Let wel dat in de genoemde 0.175% niet alle kosten zitten. Dat is alleen de TER, niet de tracking difference. Dus je kan die niet 1:1 vergelijken met het lijstje hierboven. Met name de interne transactiekosten van het fonds missen. Omdat ze andere aandelen aanhouden als de index die ze volgen kan je ook niet zo snel een tracking difference bekijken.

   Er staat wel een “Transactiekosten” vermeld bij de fondsen op hun site. Zou dan 0.046% bijkomen en 0.328% voor EM. Alleen waar die getallen vandaan komen is me niet duidelijk. Is dat het gemiddelde van de afgelopen jaren, of een voorspelling voor de toekomst? Via de jaarverslagen is het misschien te achterhalen.

   Als je kan leven met de uitsluitingen een interessante optie om verder te bekijken. Ook gezien de eenvoud van het Fitvermogen platform.

 • Marie-Loes

  Ben benieuwd hoe jij fitvermogen van Nationale Nederlanden ziet. Is het toevallig dat ik hierover, voor zover ik weet, niets terugvind op je site of om evt. welke reden?

 • Vincent

  Hi Mr FOB,

  Dank voor het duidelijke artikel!
  Ik heb momenteel nog een portefeuille bij Robein (100%) aandelen. Gezien de lage spreiding past deze niet meer bij mijn huidige strategie van een wereldindex volgen tegen zo laag mogelijke kosten.
  Ik wil daarom de volledige Robein portefeuille omzetten naar VWRL via DeGiro.

  Welke overwegingen zie jij om deze portfolio (ong. 20k) ineens of in meerdere keren om te zetten in VWRL?
  Het gaat vooral om het feit dat ik dan relatief veel in 1x VWRL koop.
  Ik neig er wel naar, tenslotte verkoop ik Robein met verlies en koop ik VWRL met korting dus dat verschil lijkt me niet relevant.

  Alvast dank!

   • Vincent

    Dank daarvoor. Dat bevestigt voor mij wat ik van plan ben. In 1x omzetten gezien lange termijn horizon. En daarnaast iedere maand bijkopen zoals ik voorheen bij robein deed.

    Handig als je al zoveel goede artikelen hebt geschreven 🙂

    Thanks!

 • Fred

  Bij de essentiële beleggersinfo lees ik dat NTWCEAE/NTEMESA een uitstapvergoeding van maar liefst 1% rekent. Dat lijkt mij best veel, is dat ook zo?

 • Cor van Dijk

  Goedemiddag, wat vind je van het Actiam index wereld fonds in het licht van bovenstaande en in vergelijking tot de Northern Trust fondsen?
  Groeten, Cor

  • Mr FOB Bericht auteur

   Het ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld gaat tientallen procenten van de bedrijven uitsluiten, zie hier. Dat heeft significante invloed op de spreiding en daarmee hoogstwaarschijnlijk ook op de resultaten. Die zullen hoogstwaarschijnlijk behoorlijk gaan afwijken van een echt wereldwijd gespreide belegging. Ik vind dat onaantrekkelijk. Het fonds is wel dividendefficiënt, wat ik aantrekkelijk vind.

 • Vincent

  De gouden combi lijkt nog steeds VTI en VXUS in de juiste verhouding. Los van de brokerkeuze heb je met die portefeuille lagere kosten en betere spreiding dan VWRL. In een andere post bereken je dat de combi VTI/VXUS, VWRL met 0,7% per jaar heeft ‘verslagen’ als je bijvoorbeeld kijkt naar de afgelopen 5 jaar. Waarschijnlijk vanwege die twee factoren. Ik overweeg daarom via de optie-route de Amerikaanse ETF’s aan te schaffen. Ik zit in de opbouwfase en op de lange termijn is 0,7% per jaar groot bier. Op het oog – kijkende naar fondskosten en spreiding – zou je verwachten dat je het met VT bijna evengoed zou doen als de combi VTI/VXUS. Echter, ter dubbelcheck of VT werkelijk zo’n ‘topper’ is, zie ik twee wolkjes: 1) bij Morningstar krijgt VT 3 sterren en VWRL 4. Kunnen we dat verklaren? Waardoor laat Morningstar zich daarbij leiden? Voor mij lijkt VT beter dan VWRL… 2) Het rendement van VT over de afgelopen 5 jaar zit veel dichter bij VWRL dan de VTI/VXUS combi. Ik snap dat dit laatste geen wetenschap is maar het is wel een indicatie. Door deze twee factoren aarzel ik toch nog of het de extra moeite waard is om VT aan te schaffen. Mister FOB / anderen, zien jullie een reden waarom we van VT prestaties moeten verwachten die vrijwel gelijk zijn aan VWRL of lijkt dit fonds qua fundamentels wel degelijk meer op VTI/VXUS en zouden we naar de toekomst toe toch van dit fonds een performance moeten verwachten dat meer bij de VTI/VXUS combi in de buurt ligt dan bij VWRL?

  • Mr FOB Bericht auteur

   @1) ik heb niet uitgezocht waar Morningstar hun sterrenkwalificatie op gebaseerd heeft
   @2) ik heb het vergelijk niet meer overgedaan sinds die vorige keer. Heb je goed gekeken naar de juiste verhoudingen VTI/VXUS per jaar? En naar dividend en valutaeffecten? Ik zou verwachten dat VT dicht in de buurt zit van VTI/VXUS.

 • Styn

  Dank voor het uitgebreide artikel! Ik ben enkele maanden geleden begonnen bij ABN AMRO Zelf beleggen Basis met NT Wrld/ NT EM 88/12. Nu is sinds vandaag ook NT Small Cap beschikbaar in Zelf beleggen Basis. Ik heb elders gelezen dat een verdeling 78 (wrld)/ 12 (EM)/ 10 (SC) wordt aangeraden. Kun jij deze verdeling onderschrijven?

 • Camila

  Hi Mr. FOB,

  Thanks for your very informative post.
  I want to start investing in ETF’s. Do you advise it to invest in for example more than one of the ETF’s you mentioned (NT, VTI/VXUS, VWRL, MEESMAN), or do they provide the similar coverage in terms of caps? Is it worth it to invest in different ETF’s or in the end you will be tracking (almost) the same companies?

 • Richard

  Beste FOB,

  Wat een fijn stuk weer. Ik ben zelf bezig met de optie route en ga bij de eerstvolgende expiratie VTI kopen.

  Enige wat mij nog tegenhoudt is dat het fonds in USD genoteerd staat. Zie jij daar nog bezwaren in of maakt het op lange termijn niet uit?

  Groetrn,
  Richard

 • Jeroen

  Hi!

  Het NT fonds bij de abn heeft het volgende ISIN: 0014040149, in tegenstelling tot het NT fonds dat in deze blog wordt beschreven (NL0011225305). Gaat het wel om hetzelfde fonds? Binnen de abn omgeving ‘Zelf beleggen basis’kan ik ook geen andere NT fondsen vinden. Bedankt voor de blog!

 • Dennisku

  Beste FOB en lezers,

  Ik ben sinds kort een zoektocht gestart naar waarin en waar ik wil gaan starten met beleggen.
  Heb al boeken gelezen en veel op internet gelezen en inderdaad index beleggen spreek mij aan.
  Wij hebben de volgende situatie:
  Wij zijn van plan binnen nu en 2 jaar te verhuizen. Dus we willen graag een grote buffer overhouden.
  Ik wil nu iets voor 20 jaar gaan beleggen. Ik twijfel tussen het volgende, voornamelijk met oog op de kosten.
  We willen starten met 1 a 2k (Ook op de kijken of het ons bevalt), daarna maandelijks €100,- bij leggen.
  – via DeGiro VWRL
  – NT combi via Rabo (voorkeur) of (ABN heb ik privé een rekening lopen en niet gezamenlijk).
  – Via Meesman. (Aangezien we beide werken en binnenkort ons eerste kindje verwachten.

  Met betrekking tot de kosten kom ik er niet helemaal uit.
  Daarbij wil ik niet perse in oblogaties gaan zitten aangezien het slimmer lijkt om bv een jaarlijkse deposito te nemen

  Kunnen jullie bij een duwtje je in de rug geven.

  Het wordt gewaardeerd, bedankt alvast.

 • Joost

  Dank voor dit bericht.

  Heb je ook naar de diversificatie mogelijkheid van inflatie geindiceerde obligatie (inflation indexed bonds) gekeken? Lijkt mij een goede diversificatie voor hoge(re) inflatie.