De beste ETF in 2021


Wat is de beste ETF in 2021? Lees het hier.De beste ETF’s die ik ken en waar je in 2021 vanuit Nederland in kunt beleggen zijn van Vanguard. Deze hebben in mindere of meerdere mate last van dividendlekkage. Northern Trust indexfondsen zonder dividendlekkage zijn ook verkrijgbaar in Nederland. Ik krijg daar steeds vaker vragen over van lezers. Hoe verhouden deze fondsen zich tot de ETF’s van mijn voorkeur van Vanguard?

Als je overigens nieuw bent op het gebied van beleggen in ETF’s, dan raad ik je aan te beginnen met de post Beleggen voor beginners.

Deze post heeft in april 2021 voor het laatst een update gehad.

De beste ETF in 2021 – inleiding

Sinds een tijdje zijn er Northern Trust ESG indexfondsen beschikbaar gekomen via de grootbanken (ABN AMRO, ING en Rabobank). Bij hun goedkoopste beleggingsrekeningen (deze rekening bij ABNAMRO) kun je op het moment van schrijven onder andere een fonds dat de ontwikkelde markten en een fonds dat de opkomende markten bestrijkt kopen. Update 2021: Een Northern Trust Small Caps fonds (ISIN: NL0013552078) is ondertussen ook te koop via ABN AMRO, ING en Rabobank.

Meesman biedt deze Northern Trust fondsen ook aan, onder eigen label. Ook hebben ze een fonds samengesteld waarin zowel de ontwikkelde markten, de opkomende markten als de small caps vertegenwoordigd zijn. Dit heet het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal.

Deze Northern Trust fondsen kunnen dividendlekkage voorkomen en sluiten daarnaast bedrijven uit op basis van ESG selectiecriteria. Dat zijn de grootste verschillen tussen deze fondsen en de aandelen ETF’s van mijn voorkeur (VWRL of VWCE in combinatie met de lastiger verkrijgbare VTI en VXUS ).

Ik zelf heb mijn aandelen beleggingen in Northern Trust fondsen via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis. Zie Mijn nieuwe beleggingsstrategie voor meer informatie.

Ik zal in deze post de volgende aandelen ETF’s en indexfondsen vergelijken:

 • VWRL (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, ISIN: IE00B3RBWM25). In plaats van VWRL kun je overigens ook de variant VWCE (ISIN: IE00BK5BQT80) kiezen. Deze is exact hetzelfde als VWRL, maar herbelegt het dividend automatisch daar waar VWRL het uitkeert.
 • De combi VTI/VXUS (Vanguard Total Stock Market ETF, ISIN: US9229087690 en Vanguard Total International Stock ETF, ISIN: US9219097683) 
 • De combi NTWCEAE/NTEMESA (Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund EUR, ISIN: NL0011225305 en Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund, ISIN: NL0011515424)
 • Het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal (ISIN: NL0013689110).

De beste ETF: vergelijk samenstelling van de fondsen

Ik vind het erg belangrijk dat een aandelen ETF wereldwijd gespreid is. Spreiding betekent verlaging van risico. Hoe breder de spreiding, des kleiner de kans dat je geraakt wordt door relatief slecht presterende regio’s, sectoren, enzovoorts.

VWRL en VWCE spreiding

VWRL en VWCE geven wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie, exclusief small caps. Er zitten op dit moment 3480 bedrijven in deze fondsen. Er wordt een FTSE index gevolgd.

VTI/VXUS spreiding

VTI/VXUS geeft op dit moment in een verhouding 56/44 wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie, inclusief small caps. Deze verhouding kan wijzigen in de loop van de tijd. Er zitten op dit moment 11015 bedrijven in deze fondscombinatie. Er wordt een CRSP en een FTSE index gevolgd.

NTWCEAE/NTEMESA spreiding

NTWCEAE/NTEMESA geeft op dit moment in een verhouding 88/12 wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie, exclusief small caps, waarbij tevens bepaalde bedrijfssectoren op basis van ESG selectiecriteria uitgesloten worden. Deze verhouding en uitsluitingen kunnen wijzigen in de loop van de tijd. Er zitten op dit moment 2785 bedrijven in deze fondscombinatie. Er wordt een MSCI Custom ESG index gevolgd.

Update 2021: sinds kort is er ook een Small Caps Northern Trust fonds (ISIN: NL0013552078) te verkrijgen via ABN AMRO en ING. Zie hier voor een tool om de juiste verdeling tussen de Northern Trust fondsen te bepalen. Door dit fonds toe te voegen is er wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie te realiseren, inclusief small caps, waarbij tevens bepaalde bedrijfssectoren op basis van ESG selectiecriteria uitgesloten worden. Je belegt dan in 3304 bedrijven extra.

Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal spreiding

Het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal geeft wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie, inclusief small caps, waarbij tevens bepaalde bedrijfssectoren op basis van ESG selectiecriteria uitgesloten worden. Deze uitsluitingen kunnen wijzigen in de loop van de tijd. Er zitten op dit moment 6202 bedrijven in dit fonds. Er wordt een MSCI Custom ESG index gevolgd.

Effecten van het volgen van verschillende indices

Als voorbeeld vergelijk ik Northern Trust (NTWCEAE/NTEMESA in een verhouding 88/12) met VWRL. Northern Trust volgt een bovenliggende index van MSCI. De bovenliggende index welke door Vanguard’s VWRL wordt gevolgd is van FTSE. Los van het wel of niet uitsluiten op basis van ESG (zie volgende paragraaf) presteerden deze indices de afgelopen jaren verschillend.

Als je Northern Trust via een van de grootbanken aanhoudt, dan moet je zoals gezegd 88% World en 12% Emerging Markets aanhouden om wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie te hebben. MSCI World heeft de afgelopen 5 jaar gemiddeld 9.49% rendement per jaar gehad, MSCI Emerging Markets 4.55%. 88% MSCI World + 12% MSCI EM heeft de afgelopen 5 jaar gemiddeld 8.90% rendement per jaar gehad.

Als je VWRL of VWCE aanhoudt, dan volg je de FTSE All-World Index. Deze heeft de afgelopen 5 jaar gemiddeld 9.1% rendement per jaar gehad.

Over de afgelopen 5 jaar zie je dus verschillen in performance van de indices in de ordegrootte van 0.2% per jaar, in dit geval in het voordeel van VWRL t.o.v. de Northern Trust combi. Dit geeft geen enkele garantie voor de toekomst.

Effecten van het uitsluiten op basis van ESG criteria

Het uitsluiten op basis van ESG criteria kan een positieve of negatieve impact op het beleggingsresultaat hebben. De afwijking van het jaarlijks rendement van de Northern Trust fondsen (88% World en 12% Emerging Markets) ten opzichte van fondsen die geen ESG uitsluitingen hebben is over de afgelopen jaren tussen de -1.0 en +1.4% per jaar (bron: persoonlijke communicatie met Hendrik Meesman, waarvoor dank!):

JaarRendement (MSCI World NT Custom ESG + EM NT Custom ESG) minus (MSCI World + EM)
2008-0,7%
20091,4%
20100,3%
2011-1,0%
20120,9%
20130,5%
20140,6%
20150,2%
2016-0,7%
20170,5%
20180,3%
20190,4%

Zoals uit de tabel blijkt pakken de afwijkingen van ESG versus niet ESG fondsen zowel positief als negatief uit. ESG fondsen hebben het gemiddeld ongeveer 0.2% per jaar beter gedaan dan niet ESG fondsen in de jaren uit de tabel. Dit garandeert niets voor de toekomst. Zoals ik namelijk eerder schreef bestaat er geen consensus over het feit of ESG selectie een positief of negatief effect op rendement heeft op de langere termijn. 

Wijzigende samenstelling Northern Trust ESG fondsen

NTWCEAE/NTEMESA had in juni 2019, toen ik in de post over duurzaam beleggen over deze fondsen schreef, een afwijking in samenstelling van 7.6% ten opzichte van een wereldwijd gespreide belegging naar marktkapitalisatie zonder ESG uitsluitingen. Per eind januari 2020 is deze afwijking ruim 7.9%. Niet heel spectaculair, maar je ziet dus dat in een paar maanden tijd de Northern Trust combi meer is gaan afwijken van wereldwijd gespreid beleggen zonder uitsluitingen. Northern Trust kan in overleg met MSCI de samenstelling naar eigen wens aanpassen, omdat er een speciaal voor hen gemaakte index gevolgd wordt.

De beste ETF: vergelijk kosten

Kosten bepalen voor een groot deel je uiteindelijke rendement bij beleggen. 0.1% kosten per jaar bij beleggen geeft niet 3% maar 21% minder rendement t.o.v. je inleg na 30 jaar. Zie hier voor de uitleg hoe dit werkt.

Met behulp van mijn calculator vermogensopbouw berekenen kun je eenvoudig zelf berekenen wat wijzigingen in rendement (bijvoorbeeld ten gevolge van hogere kosten), looptijd, en inleg voor effect hebben op je eindkapitaal.

De totale lopende fondskosten van een ETF bestaan uit de zogenaamde Total Expense Ratio (TER), de in het fonds besloten transactiekosten, de niet terug te vorderen dividendbelasting (ook wel dividendlekkage genoemd) en de terugkerende broker- of bankkosten. De eventuele inkomsten afkomstig van het uitlenen van effecten door het fonds gaan af van de lopende fondskosten.

Ik kijk in deze post alleen naar lopende kosten. Eenmalige transactiekosten bij aan- of verkoop laat ik buiten beschouwing. Deze eenmalige kosten hebben namelijk nauwelijks impact op het lange termijn resultaat.

Dividendlekkage

Een kostenaspect dat een rol speelt is de dividendbelasting welke binnen het fonds afgedragen wordt en welke niet via de belastingaangifte terug te vragen is. Dat wordt ook wel de dividendlekkage genoemd, zie de pagina over dividendlekkage voor verdere uitleg. Als voorbeeld voor het berekenen van dividendlekkage neem ik VWRL.

Zoals te zien is op pagina 61 van het laatste jaarverslag van VWRL, is er het afgelopen boekjaar $64.119.281 aan dividend uitgekeerd en $7.444.601 aan dividendbelasting afgedragen door het fonds. Dat geeft een dividendlekkage van (7.444.601/64.119.281)*100% = 11.6% ten opzichte van het uitgekeerde dividend. Het totale fondsvermogen bedroeg $2.704.960.870. Er is dus ($64.119.281/$2.704.960.870)*100% = 2.37% dividend uitgekeerd. De dividendlekkage bedroeg dus 11.6% * 2.37% = 0.27%.

VTI heeft geen dividendlek, VXUS ongeveer 0.2%. Vanwege het feit dat NTWCEAE, NTEMESA en het Meesman fonds de FBI status (Fiscale Beleggings Instelling) hebben, zouden deze fondsen geen dividendlek moeten hebben.

Lopende fondskosten exclusief broker- of bankkosten

Om de totale fondskosten exclusief de broker- of bankkosten te bepalen hanteer ik de volgens mij sluitende aanpak van Gerben, welke hij op reddit heeft gedeeld en waarvoor hij een update alvast met me persoonlijk heeft gedeeld (waarvoor dank!):

“Ik bepaal de bruto tracking difference. Daarbij vergelijk ik de performance van een ETF tegen de performance van de bruto index. Ik pak dan de performance van de ETF waar alles in zit. Dus bijvoorbeeld “Total return by NAV” voor Vanguard. In deze performance zit dividend, dividendlekkage, TER, transactiekosten, opbrengsten van uitlenen etc. verwerkt. Bruto index gaat uit van geen belastingen / dividendlekkage. Als je bruto index – Total return by NAV doet, kom je uit op de echte kosten all-in. Ik noem dit de tracking difference, afgekort tot TD.

Meesman zelf heeft nog te weinig data om direct de tracking difference te bepalen voor hun fondsen. Dit omdat ze pas recent naar de Northern Trust (NT) fondsen zijn gewisseld. Hier staat nu een schatting. Deze is gedaan door het verschil in TER tussen de Meesman fondsen en NT fondsen bij de NT tracking difference op te tellen. Dit geeft nu 0.54 (0.19 + 0.35) voor het Meesman wereld fonds en 0.73 (0.48 + 0.25) voor het emerging markets fonds. Voor het small caps fonds zijn nog geen data beschikbaar en is een voorbehoud dus op zijn plaats, maar schat ik 0.57 (0.30+0.27)”

De TD per jaar van de bekeken fondsen, gemiddeld over de afgelopen jaren:

 • VWRL (of VWCE): 0.56%
 • VTI/VXUS: 0.14%
 • NTWCEAE/NTEMESA via grootbanken: 0.22%
 • Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal (geschat): 0.56%

Broker- of bankkosten

VWRL of VWCE

VWRL en VWCE kun je zonder kosten aanhouden via bijvoorbeeld DEGIRO (standaard account).

VTI/VXUS

VTI/VXUS kun je via opties verkrijgen via bijvoorbeeld Lynx. De doorlopende broker-kosten bij Lynx zijn €5 per maand, waarbij portefeuilles vanaf €100.000 kosteloos zijn. De gemaakte maandelijkse transactiekosten worden in mindering gebracht op de doorlopende broker-kosten.

NTWCEAE/NTEMESA

NTWCEAE/NTEMESA zijn aan te houden via ABN AMRO, ING, Rabobank en Meesman.

Als je geen betaalrekening hebt bij een grootbank, zijn ze voor portefeuilles tot ongeveer €15.000 het goedkoopst aan te houden via Meesman, daarna voor portefeuilles tot €266.666 het goedkoopst via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis, daarboven wordt Rabobank goedkoper. Ik beperk me voor het gemak in het verdere vergelijk voor wat betreft de grootbanken tot ABN AMRO.

De doorlopende bankkosten bij beleggen via ABN AMRO zijn €1.95 per maand voor een verplichte bankrekening + een service fee welke afhankelijk is van je belegd vermogen. Deze bedraagt 0.20% voor beleggingen tot €100.000, 0.12% voor het deel van je beleggingen tussen de €100.000 en €400.000 en 0.06% voor je beleggingen boven de €400.000.  

Als je al een betaalrekening hebt bij ABN AMRO, zijn ze voor portefeuilles tot €233.000 het goedkoopst aan te houden via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis, daarboven wordt Rabobank goedkoper. 

Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal

Het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal is aan te houden via Meesman. De lopende kosten voor dit fonds zijn 0.5% per jaar.

Totale kosten

Wanneer ik alle lopende kosten (fondskosten + broker-/bankkosten) optel, kom ik op de volgende totale lopende kosten voor de verschillende fondsen per jaar, afgezet tegen het belegd vermogen:

Belegd vermogenVWRL of VWCE via DEGIROVTI/VXUS via LynxNT via ABN AMROMeesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal
€ 10.0000,56%0,74%*0,65% (of 0.42%**)0,56%
€ 20.0000,56%0,44%0,54% (of 0.42%**)0,56%
€ 50.0000,56%0,26%0,47% (of 0.42%**)0,56%
€ 100.0000,56%0,14%0,44% (of 0.42%**)0,56%
€ 250.0000,56%0,14%0,38% (of 0.37%**)0,56%
€ 500.0000,56%0,14%0,35% (of 0.34%**)0,56%

*VTI/VXUS kun je alleen in veelvouden van 100 stuks via opties aanschaffen. VTI heeft op het moment van schrijven een koers van $171, VXUS heeft een koers van $55. Minimaal heb je dus 100*$171 = $17100 = €15834 nodig om in VTI te kunnen inleggen. Na aankoop kun je vervolgens een deel verkopen en via een optie in VXUS steken, zodat je uiteindelijk in de juiste verhouding de fondsen aanhoudt. Eenvoudiger, maar 0.06% duurder, is het om niet in VTI/VXUS, maar in VT (Vanguard Total World Stock ETF, ISIN: US9220427424) te beleggen via opties. Daarin zitten VTI en VXUS in de juiste verhouding opgenomen. De koers van VT is $83 op het moment van schrijven. Daar kun je dus met 100*$83 = $8300 = €7685 al in terecht.

**tussen haakjes staan de kosten als je al een betaalrekening hebt bij ABN AMRO, dan reken ik de kosten voor de betaalrekening niet apart mee

Wanneer loont omzetten van VWRL/VWCE of Northern Trust naar VTI/VXUS?

Ergens vanaf ongeveer €50.000 aan belegd vermogen in VWRL/VWCE of Northern Trust kan het vanuit kostenoogpunt wellicht de extra moeite gaan lonen om via opties in VTI/VXUS om te zetten. Afhankelijk van je totale box 3 vermogen en of je wel of geen fiscale partner hebt (zie hier) ga je dan namelijk 0.2-0.3% minder kosten per jaar betalen dan via de andere routes. En daardoor heb je op elke €10.000 die je ingelegd hebt en welke rendeert met 7% in plaats van 6.7% (7% is het typische beursrendement per jaar van de afgelopen decennia, ik hanteer als voorbeeld 0.3% kostenreductie) de volgende bedragen aan extra rendement:

Na 10 jaar: €545

Na 20 jaar: €2.113

Na 30 jaar: €6.150

Voorbeeld: bij een totale belegging van €60.000 heb je na 10 jaar al 6*€545 = €3.270 extra rendement, na 30 jaar zelfs 6*€6.150 = €36.900.

Steeds omzetten naar VTI/VXUS via opties zodra je weer genoeg verzameld hebt via VWRL/VWCE of Northern Trust geeft zo wellicht een erg mooi uurloon, ervan uitgaande dat je er een uur mee bezig bent nadat je je de stappen een keer eigen gemaakt hebt.

Verschillen in gemak waarmee je de fondsen kunt aanschaffen

Zoals gezegd, VTI/VXUS zijn lastig aan te schaffen omdat ze alleen via opties te verkrijgen zijn.

VWRL en VWCE zijn eenvoudig in hele stukken aan te schaffen.

Northern Trust fondsen en het Meesman fonds zijn ook eenvoudig aan te schaffen en hebben daarnaast als voordeel dat ze in fracties aan te kopen zijn. Daarnaast kun je via alle genoemde aanbieders automatische orders inleggen. Daardoor kun je bijvoorbeeld een maandelijkse inleg met een vast bedrag volledig automatiseren.

De beste ETF kiezen: conclusies

 • Northern Trust en Vanguard volgen verschillende moederindices. De moederindex kan impact hebben op het resultaat. De bovenliggende FTSE index, welke VWRL volgt, heeft de afgelopen 5 jaar gemiddeld 0.2% per jaar beter gepresteerd dan de bovenliggende MSCI index, waarvan de bekeken Northern Trust fondsen een ESG afgeleide volgen. Dit geeft geen enkele garantie voor de toekomst.
 • Het uitsluiten op basis van ESG criteria kan impact hebben op het resultaat. Het uitsluiten op basis van ESG criteria door Northern Trust heeft in de periode 2008-2019 gemiddeld 0.2% extra rendement opgeleverd ten opzichte van niet uitsluiten. Verschillen in rendement tussen -1.0% en +1.4% per jaar komen voor tussen 2008 en 2019. Dit geeft geen enkele garantie voor de toekomst.
 • De ESG uitsluitingen wijzigen wanneer Northern Trust daar aanleiding toe ziet, dit gebeurt in de praktijk. Daarmee kunnen de ESG fondsen verder af gaan wijken van een wereldwijd gespreide belegging zonder uitsluitingen.
 • VTI/VXUS heeft de beste spreiding van de bekeken fondsen. De spreiding is wereldwijd, zowel grote als kleine bedrijven (“all caps”) worden meegenomen en geen enkele bedrijfstak wordt uitgesloten.
 • Als je geen betaalrekening hebt bij ABN AMRO: VWRL of VWCE via DEGIRO (standaard account), of het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal via Meesman, is tot een belegd vermogen van ongeveer €15.000 de goedkoopste manier om wereldwijd gespreid te beleggen in het vergelijk. Daarna is VTI/VXUS via Lynx goedkoper.
 • Als je al wel een betaalrekening hebt bij ABN AMRO: Northern Trust ESG indexfondsen via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis zijn tot een belegd vermogen van ongeveer €20.000 de goedkoopste manier om wereldwijd gespreid te beleggen in het vergelijk. Daarna is VTI/VXUS via Lynx goedkoper.

Toevoeging januari 2021: ABN AMRO heeft momenteel een welkomstactie lopen voor nieuwe beleggers, zie hier. Vanaf april 2021 geldt die alleen nog voor “Begeleid beleggen”, niet meer voor “Zelf beleggen”.

 

Beleg jij in Vanguard of Northern Trust fondsen?

 

Veelgestelde vragen

Welke ETF kun je het beste kiezen in 2021?

Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF samen met Vanguard Total International Stock Index Fund ETF is de beste combi. Ze zijn echter alleen te verkrijgen via de optieroute.

Eenvoudig te verkrijgen via bijvoorbeeld ABN AMRO ZBB en ook erg goed en goedkoop zijn Northern Trust indexfondsen. Dat is wat ik zelf doe.

Wat is het verschil tussen een ETF en een indexfonds?

In een indexfonds kan 1x per dag worden gehandeld. De prijs wordt bepaald aan de hand van de de intrinsieke waarde (ook wel Netto Asset Value of NAV genoemd) op het einde van de beursdag. In een ETF kan gedurende de gehele handelsdag worden gehandeld. De prijs wordt bepaald aan de hand van een bied- en laatkoers.

Hoeveel wordt er belegd in ETF’s?

ETF’s zijn steeds populairder door hun lage kosten en goede spreiding. Wereldwijd wordt er ondertussen meer dan 7.700 miljard dollar belegd in ETF’s.

Wil jij het FOB huishoudboekje 2021 kado? En een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt? Ik stuur geen spam, opzeggen kan altijd en ik geef je e-mailadres nooit door aan derden.

12505 andere abonnees houden je gezelschap!

Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat mailadres is al ingeschreven
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.
Ik kom ook financieel interessante acties en aanbiedingen tegen waar ik op dat moment geen blogpost over schrijf. Ik kan je daar dan wel op wijzen via een mailtje. Je kunt je hiervoor apart inschrijven:
Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.

Ik ben geen professioneel adviseur. Je blijft zelf verantwoordelijk voor enige schade geleden door opvolgen van advies of navolgen van informatie op deze site. De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en louter informatief en educatief bedoeld. Let op: Beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Zie ook de disclaimer. Soms krijg ik een vergoeding als je een transactie doet via een link op deze site. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

Auteur: Mr FOB


Een reactie plaatsen

Leuk als je reageert! Reacties met als doel iets te leren van anderen of om anderen te helpen, nadat je het hele artikel en alle andere reacties gelezen hebt, zien we hier het liefst! Je reactie wordt goedgekeurd en verwerkt volgens mijn privacybeleid. Door je reactie te versturen ga je hiermee akkoord.

208 gedachten over “De beste ETF in 2021

 • Dekker

  Mooie post weer met een goede vergelijking. Het loont denk ik om periodiek de ETF keuzes te evalueren en over te stappen waar nodig. En te hopen dat VTI/VXUS ooit weer op de normale manier terug komt.

  Zelf ben ik wel gecharmeerd van de combinatie NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund & NN Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund via fitvermogen. Geen aankoop/verkoop of bewaarkosten en dividendlek, maar wel heel lage kosten (0,165% en 0,30%). Wel ook ESG fondsen dus met bepaalde uitsluitingen op basis van duurzaamheid.

  • Mr FOB Bericht auteur

   Die ken ik ook, maar die heeft vanwege de flinke hoeveelheid uitsluitingen een relatief grote kans op afwijking in performance van een wereldwijd gespreid fonds zonder uitsluitingen.

   • Bartvh

    Dag, ik zit reeds bij ABN en heb dus reeds de kosten van de ABN rekeningen e.d. Vraagje: als ik geen dividendbelasting kan terugvragen omdat ik buitenlandsbelastingplichtig ben, is de combi 3x NT en IWDA dan nog steeds goedkoper dan VWRL via DeGiro?

  • pietpeer

   Je was me voor met deze reactie, ik ben het helemaal met je eens. Daarbij komt de mogelijkheid tot maandelijks automatisch beleggen, waardoor je er geen omkijken meer naar hebt.
   De vele uitsluitingen vond ik eerst ook een obstakel, maar de prestaties blijven niet achter bij de rest van de markt.

   • pietpeer

    En dank overigens voor deze post ook weer Mr. FOB. Ik volg uw blog al enige tijd en lees deze altijd met plezier. Deskundig en helder uitgelicht, ik heb al aardig wat mensen die willen beginnen met beleggen (en FIRE vervolgens) naar uw site gestuurd.

  • Boudewijn

   Ik ben onlangs ook overgestapt op deze NN Enhanced fondsen. Het maakt je portfolio inderdaad minder gespreid, maar de goede performance, automatische investeringsmogelijkheid en, als belangrijkste punt, de meer dan halvering van de kosten maken voor mij dit risico goed.

   Op termijn zal ik ook zeker de VTI/VXUS combi overwegen. Dank voor deze goede tip!

 • Peter Tromp

  Heel erg bedankt weer voor deze uiteenzetting. Je doet mij hier een enorm plezier mee door licht te schijnen op een voor mij toch lastige materie. Ga vooral zo door!
  Met vriendelijke groet,
  Peter T.

 • Laurens

  Hi FOB, je geeft aan dat je via de giro belegd. Maak je je geen zorgen dat je al je vermogen bij 1 broker belegd ivm het depositogarantiestelsel tot en met 100.000?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Belegd vermogen valt niet onder het depositogarantiestelsel.

   Alle brokers en banken moeten het belegd vermogen van hun klanten scheiden van het eigen vermogen. Daardoor kun je als belegger normaal gesproken nog steeds bij je beleggingen komen, mocht je broker of bank failliet gaan.

   De AFM controleert of beleggingsondernemingen en banken voldoen aan de vermogensscheidingsregels. Als een beleggingsonderneming of bank zich niet aan de regels van vermogensscheiding heeft gehouden, dan kan het beleggerscompensatiestelsel gelden.

   In dat geval kun je maximaal €20.000 per persoon gecompenseerd krijgen via het beleggerscompensatiestelsel.

   • Lyassini

    Bedankt voor het informatieve artikel. Dit is het eerste artikel dat ik heb gelezen hier en zal zeker niet de laatste zijn. Ik had wel een vraag over de kosten voor ABN. Hoe heb je dit berekend. Heb je een eenmalig inleg van 10.000 gerekend of een periodieke inleg? Met periodieke inleg zie ik zelf dat degiro voor mij het goedkoopste zal zijn.

    • Mr FOB Bericht auteur

     Ik kijk in deze post alleen naar lopende kosten, niet naar eenmalige transactiekosten. Daarom maakt periodieke inleg of eenmalige inleg niet uit, het gaat in de post om het totaal belegd vermogen.

     • Memdmd

      Dank voor deze info! Ik wil ook overstappen naar NT. Vraag. Hoe herbalanceer je die goed in het licht van de vertraging die er steeds op het handelen zit? Voordat je geld uit 1 fonds hebt en geinvesteerd hebt in de ander ben je zo een paar dagen kwijt. Beweging van de markt kan dan zo veel geld schelen.

 • Mr FOB Bericht auteur

  Dat ze nu niet achterblijven bij de rest van de markt garandeert niets voor de toekomst, in positieve noch in negatieve zin. Met minder spreiding loop je simpelweg meer risico.

 • Willem

  Mr Fob,
  Wat een leerzame post opnieuw. Ik beleg via Abnamro zowel in VWRL als NT. Het ESG-criterium spreekt mij aan en overweeg dan ook geheel over te stappen naar NT, zeker nu ik lees dat ze wat kosten niet voor elkaar onderdoen.
  Nog wel 1 vraag. Voldoet NT aan jouw criterium van volledige fysieke replicatie? De essentiele beleggersinfomatie maakt mij dat niet geheel duidelijk.

  • Ron

   Goede middag Willem,
   Ik heb ook een rekening bij de ABN en probeer via Zelfbeleggen Basis in NT te investeren. Ik kan echter niet de fondsen vinden. Heb je een tip?

   Verder een prima post natuurlijk hier op deze blog.

  • Rik

   Mr. FOB, bedankt voor het uitgebreide artikel.
   Wat ga je zelf eigenlijk doen? Ga je VWRL omzetten in VXUS/VTI?
   Ik ga een groter bedrag omzetten, heb vorige maand een account geopend bij IB.
   IB is trouwens iets goedkoper dan Lynx.

  • Henk

   Hoi Mr FOB,

   Bedankt voor dit mooie en uitgebreide overzicht, ik haal altijd veel nuttige info van jouw blog! Ik vroeg me nog wel af waarom je de actiam fondsen niet meeneemt in jouw overzicht. Ik weet dat dat geen etfs zijn, maar het AVIAW fonds heeft wel wereldwijde dekking en is erg voordelig in lopende kosten (0,08%). Via binck fundcoach zijn deze fondsen ook zonder transactiekosten aan te schaffen (middels periodieke order). In mijn optiek is dat dus een goede aanvulling op de bovenstaande opties.

   • Mr FOB Bericht auteur

    Actiam sluit nogal veel bedrijven uit, waardoor ik de spreiding te beperkt vind. Daarnaast is hun Emerging Markets fonds sinds kort niet dividendefficiënt meer, zie hier. Al met al vind ik het geen slechte, maar ook geen erg aantrekkelijke kandidaten.

 • HereIsTom

  Bedankt weer voor een mooi stukje met de bevestiging die ik zelf ook had berekend dat Meesman.nl niet duurder is dan via de Giro of banken.
  Bij Meesman beleg ik in Wereldwijd Totaal.

  • Ron

   Prachtig artikel en super dat je ook de performance van ESG versus niet ESG hebt vergeleken. Voor wat betreft de kosten van VWRL en Meesman die beiden 0,56% bedragen: als ik je goed begrijp zijn de ‘netto’ kosten bij die laatste lager omdat je de ingehouden dividendbelasting via de aangifte inkomstenbelasting terug kunt krijgen? Ergo daarmee zijn de kosten van dit Wereldwijd totaal fonds aanhouden bij Meesman zelfs lager dan VWRL aanhouden bij DEGIRO?

   • Mr FOB Bericht auteur

    Nee, de 0.56% geldt voor beide fondsen. VWRL houdt geen dividendbelasting in omdat het een Iers fonds is. Meesman houdt wel dividendbelasting in, welke je kunt terugvragen via je aangifte inkomstenbelasting. Per saldo maakt dit niets uit.

    • Ron

     Ik weet niet zeker of ik je snap dus ik doe een poging: VWRL heeft als domicilie Ierland. Ierland heeft inderdaad 0% dividendbelasting. Er valt dus niets (meer) terug te vragen bij de Belastingdienst. Het enige wat overblijft is dividendlekkage (en ik denk dat daar ook de verwarring bij mij door ontstaat). Ik meen dat deze lekkage vorig jaar rond de 0,25% bedroeg en als ik je goed begrijp zit dit percentage dus in de 0,56% die je vermeldt. Klopt dat?

     Toch bijzonder als je het mij vraagt dat een firma als Meesman het voor elkaar krijgt dit aan te bieden tegen exact dezelfde kosten als het op eigen houtje handelen in VWRL bij de goedkoopste broker.

     • Gerben

      Op zich valt dit bijzonder zijn dat Meesman dit voor elkaar krijgt mee. Eigenlijk zijn hun kosten (TER) hoger. Doordat ze dividend efficiënte fondsen hebben wordt het verschil goed gemaakt.

 • Mr FOB Bericht auteur

  Ik weet niet of de kosten minder dan de helft bedragen, ik ken de tracking difference niet. Alleen kijken naar de TER en de broker-kosten kan misleidend zijn, aangezien die maar een deel van de kosten beschrijven

  • Gerben

   Een voordeel bij NN is dat de fondsen rechtstreeks via fitvermogen zijn aan te schaffen zonder aanvullende broker kosten. De fondsen hebben een vrij lage TER en claimen dividend efficient te zijn, maar de echte kosten zijn lastig/niet controleerbaar. Men sluit bijna de helft van de aandelen posities uit. Naar schatting zo’n 38% naar markt kapitalisatie. Ondanks dat volgt men de normale MSCI World index. Een tracking difference is dan niet vast te stellen.

   Actiam index fondsen hebben hetzelfde probleem. Maar sluiten een stuk minder uit (~4%) en rapporteren in de jaarverslagen netjes over wat het verschil is tov de index. Dan is er wel een tracking difference vast te stellen. Heb in de jaarverslagen van de NN fondsen gekeken, maar kan dit soort info daar niet vinden.

   Met ~38% uitgesloten moet je wel rekening houden met afwijkingen t.o.v. het marktrendement naar mijn mening.

 • Bregje

  Ik heb ook VWRL, maar dit aandeel staat op zijn hoogste punt in vijf jaar en is relatief duur om nu aan te schaffen. Ik heb daarom de laatste tijd aandelen Shell gekocht: altijd veel dividend en ze staan gemiddeld hoog/laag.

 • Remco

  NT Small cap en NT EM zijn ook via Brand New Day te krijgen. NT EM vooralsnog via vrij beleggen, eind dit jaar zetten ze voor pensioenbeleggen Vanguard EM om naar NT EM ivm dividendlek Vanguard.
  Ik heb een paar weken geleden contact gehad met NT over berekening van het dividendlek. Als je deze voor de NT-fondsen gaat uitrekenen kom je namelijk op rare percentages en lijkt het o.a. het EM fonds wel degelijk een dividendlek heeft. Volgens NT komt dit doordat er gewerkt wordt met een master-feeder structuur waarbij de Nederlandse feeder de Ierse master voedt. Zonder onderliggende data (dieper dan het jaarverslag) is volgens hen niet te checken of er inderdaad geen sprake is van dividendlek. Deze data hebben ze mij overigens niet verstrekt.
  Ik vind zelf ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld (ISIN NL0011309349, LKF 0,15%) en ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Opkomende Landen (ISIN NL0011872635, LKF 0,24%) interessant. Eerstgenoemde kan je via Lynx en TradersOnly krijgen, de tweede op termijn ook. LKF vergelijkbaar met NT, maar grotere kans op geen dividenlek (er zit geen buitenlandse master boven) en daarnaast lagere brokerkosten. Nu nog wat druk op Interactive Brokers (IB, waar Lynx en TradersOnly voor bemiddelen) dat ze moeten opschieten met het Actiam EM fonds. IB beweert dat de EBI van Actiam EM fonds ontbreekt maar dat is niet zo.

  • Gerben

   De kosten bij BND zijn vrij hoog. Als het niet voor je pensioen rekening is kan je beter bij Meesman of een van de grootbanken kijken.

   Mbt NT EM en het dividend lek: klik even op de Reddit link in het artikel en klik dan door naar de Emerging Markets post. NT is wel degelijk dividend efficiënt, maar niet 100%. Hoe dat zit kan/wil NT me niet uitleggen.

   Actiam index wereld is best een mooi fonds. Minder uitsluitingen en een stuk opener over hoe het intern elkaar zit dan NT. In de Pacific zijn ze niet dividend efficiënt. Dat is een klein aandeel, dus dat merk je niet enorm. Actiam index opkomende landen heeft wel een flink dividend lek. Meer dan NT. Dus let daar even op in je keuze.

   • Remco

    Dank Gerben en eens. Ik heb je Reddit bijdragen nog eens bekeken en vind die erg nuttig. Dankjewel! Nog een vraag, ook voor Mr FOB: de mogelijkheid om VTI + VXUS aan te schaffen via opties kan zoals jullie aangeven via Lynx. Dan zou het ook via TradersOnly kunnen toch (zelfde platform)? Zou 5 euro per maand schelen aan activity fee.

    • Mr FOB Bericht auteur

     Ik heb me niet verdiept in de kosten van andere partijen waar je Amerikaanse opties kunt verhandelen dan Lynx en zou het dan ook niet kunnen zeggen hoe die tarieven bij TradersOnly precies zijn.

  • Mr FOB Bericht auteur

   In jouw sommetje neem je de in het fonds opgenomen transactiekosten en de opbrengsten van het uitlenen van effecten niet mee. Daarom kijk ik naar de TD, daar zitten al dat soort kosten/opbrengsten en ook de TER van 0.22% en de dividendlekkage van 0.27% in.
   Detail: de TER van VWRL is onlangs pas verlaagd van 0.25% naar 0.22%. Aangezien de TD gebaseerd is op een gemiddelde van de afgelopen jaren waarbij de TER nog 0.25% was, zal de TD voor VWRL naar de toekomst toe wellicht gaan dalen met 0.03%.

 • Chris

  “Als je geen betaalrekening hebt bij […] is tot een belegd vermogen van ongeveer €15.000 de goedkoopste manier om wereldwijd gespreid te beleggen in het vergelijk.”
  Van deze zin kan ik echt geen chocola maken. Wat wordt in hemelsnaam bedoeld?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Als je geen betaalrekening bij ABN AMRO hebt, tel ik de kosten van €1.55 per maand voor de verplichte betaalrekening bij beleggen via ABN AMRO als aparte beleggingskosten mee. Daardoor wordt beleggen via ABN AMRO duurder dan beleggen via DEGIRO/Flatex/Meesman. DEGIRO/Flatex/Meesman zijn dan tot €15.000 belegd vermogen het goedkoopst, daarboven Lynx.

   Als je toch al een betaalrekening hebt bij ABN AMRO tel ik die kosten niet als aparte beleggingskosten mee en wordt beleggen via ABN AMRO goedkoper dan via DEGIRO/Flatex/Meesman. Vanaf €20.000 belegd vermogen is Lynx vervolgens weer goedkoper dan ABN AMRO.

  • Vincent

   Hallo

   In België worden dividenden belast, dus ik houd momenteel VWCE aan bij Bolero. VTI/VXUS zijn distribuerend, bestaat daar ook een kapitaliserende variant van?

 • Sjonnie

  Beste FOB,

  Ik beleg bij binckbank fundcoach in de volgende fondsen:
  1. ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld TER 0.15%
  2. iShares Core MSCI EM Markets IMI ETF TER 0,18%
  3. iShares MSCI World Small Cap 0,35%

  Dit is gezamenlijk een soort van VWRL.

  Lopende Kosten Binckbank zijn 0,18%.

  Wellicht kan je hier eens naar kijken want volgens mij is het goedkoper als VWRL bij degiro.

  Mvg,
  Sjonnie

  • Mr FOB Bericht auteur

   De TD van jouw combi is 0.32, dat komt samen met de lopende kosten via Binck Fundcoach op 0.5% totale lopende kosten.
   Wel ESG uitsluitingen, iets om te beseffen.

   Als je nog lagere kosten wilt en geen ESG uitsluitingen, zou je ACTIAM kunnen vervangen door IWDA en dan kunnen combineren met jouw fondsen EMIM en IUSN. Dan kom je op een TD van 0.49. Daar komen nog eventuele broker- of bankkosten bij. Via bijvoorbeeld DEGIRO (standaard account) zijn die 0%, dus dan kom je op totale lopende kosten van 0.49%.

 • Vincent

  Kijk je ook wel eens naar de iShares ETF, bijvoorbeeld de IWDA of de IDVY? Net een andere spreiding (geen emerging markets) maar wel nog lagere lopende kosten dan de VWRL.

 • Sui iuris

  Dank voor dit duidelijk overzicht van alternatieven. Enige tijd geleden overwoog ik om mijn bestaande VWRL belegging in te ruilen voor de NT fondsen bij ABN AMRO, wegens lagere kosten (waaronder dividendlek). Wat mij hier echter toch van weerhield is de discretionaire aard van de (toenemende) uitsluitingen. Dat gaat al gauw het kostenverschil overstijgen (positief dan wel negatief).

  De mooiste oplossing zou in mijn optiek zijn als NT fondsen aanbiedt met de originele indices zonder enige uitsluitingen, en inclusief small caps.

 • Richard

  Dank voor het goede artikel. Ik wil niet langer in fossiele brandstoffen investeren, en denk dat dit ook beter gaat renderen als je dat afbouwt. Dus ik overweeg een grote switch.

  Zit nu bij DeGiro met VWTL en beleg maandelijks een centje bij.
  Ik zou willen overstappen naar een vergelijkbaar maar duurzamer (ESG) fonds bij bv. Meesman.
  Echter, DeGiro biedt (kernselectie) een gratis transactie per maand, terwijl bij Meesman het altijd 0,25% kost bij zowel aankoop als tenslotte verkoop, dus wederom een 0,5% op je totaal (uiteindelijk als je het gaat innen).

  Is daarmee Meesman niet veel duurder dan DeGiro met zijn kosten?

  Alvast bedankt voor je antwoord,

  Groet, Richard

  • Mr FOB Bericht auteur

   Eenmalige kosten bij aan- en verkoop hebben nauwelijks invloed op je eindresultaat, wanneer je voor de lange termijn belegt. Het zijn de doorlopende kosten die het verschil maken.

   Een voorbeeld bij 20 jaar beleggen:

   Eenmalige kosten:
   Stel je legt €1000 in. Zonder transactiekosten geeft €1000 bij 7% rendement na 20 jaar €3869,68
   Met 0.25% transactiekosten bij aankoop leg je €997.50 in en heb je bij 7% rendement na 20 jaar €3860,01. Na verkoop (wederom 0.25% transactiekosten) heb je €3850,36.
   Het effect van de eenmalige kosten van in totaal 0.5% is €3869,68 – €3850,36 = €19,32

   Doorlopende kosten:
   Stel je legt €1000 in. Dan scheelt het wel of niet hebben van 0.5% doorlopende kosten je na 20 jaar:
   Zonder doorlopende kosten geeft €1000 bij 7% rendement na 20 jaar €3869,68.
   Met 0.5% doorlopende kosten geeft €1000 bij 6.5% rendement (=7% rendement – 0.5% doorlopende kosten) na 20 jaar €3523,65 aan opbrengst.
   Het effect van de doorlopende kosten van 0.5% is €3869,68 – €3523,65 = €346,03

   Hier kun je zelf wat spelen met getallen om er meer gevoel voor te krijgen.

   • Richard

    Dankjewel voor je reactie.
    Ik begrijp de impact van periodieke inleg en transactiekosten, die is laag.
    Alleen zou ik mijn hele VWRL eigenlijk willen verduurzamen, om vijfcijferige bedragen over te zetten is erg duur voor die ene transactie.
    Ik geloof dat ik maar gewoon langzaam elders ga opbouwen en VWRL laat staan, Meesman kost teveel om alles over te zetten.

 • Sanne

  Ik heb naar aanleiding van deze blog eens gekeken bij ABNAMRO, maar als ik zelf, zoals ik bij DEGIRO doe maandelijks, kleine bedragen wil beleggen dan zijn de transactiekosten torenhoog bij ABN. Dat maakt het voor mij als kleine belegger pas interessant als in VWRL 5 cijferige bedragen heb staan. Dus daar maken de transactiekosten wel het verschil lijkt het. Of zie ik iets over het hoofd?
  Ik ben uitgegaan van 12 maandelijkse betalingen van 50,-, 5 jaar lang, dus inleg 3000,- in totaal.
  Verwacht bruto rendement (14,76%) € 519
  Uw verwachte kosten (9,58%)
  -€ 337
  Productkosten (0,66%) -€ 20
  Transactiekosten (10,01%) -€ 300
  Servicekosten (0,55%) -€ 17

 • Adri

  Als ik bij de Rabobank kijk zie ik dat de jaarkosten tot maximaal €400 beperkt blijven. Als dat klopt zouden ze bij een groot belegd vermogen de goedkoopste zijn.

   • Alex

    Beleggen via opties is mij te ingewikkeld en ik heb geleerd dat je geen instrumenten moet gebruiken die je niet volledig begrijpt.
    Vandaar mijn voorkeur voor NT. Is de conclusie juist dat vanaf een vermogen van ca € 15.000 Meesman duurder is dan rechtstreeks in NT beleggen via ING ABN/AMRO of RABO. En is het TD verschil bij 500.000 tussen ABN/AMRO en Rabo 0,04%?

    • Mr FOB Bericht auteur

     NT via Meesman is vanaf €15.000 duurder dan via ABN AMRO, als je nog geen betaalrekening bij ABN AMRO hebt. ING en Rabobank zijn vanaf €15.000 nog steeds duurder dan Meesman als je nog geen betaalrekening hebt bij ING resp. Rabobank. Vanaf welk bedrag zij goedkoper worden dan Meesman heb ik niet uitgezocht.

     Er is geen TD verschil tussen banken, aangezien de TD alleen betrekking heeft op fondskosten en niet op bank- of brokerkosten.

 • Arie

  Beste Mr FOB (en meelezers),

  Ten eerste hartelijk dank voor alle heldere informatie op deze site – dat geeft de burger moed om zelf het heft in handen te nemen!

  Ik beleg op dit moment bij Degiro, zowel voor pensioen (geblokkeerd) als ‘overig’ – 2 accounts dus, en beide op basis van beleggingsadvies. Ben daar niet helemaal tevreden mee, en overweeg nu om het zelf te gaan doen. Vooral deze post helpt goed op weg, maar ik heb nog wel wat vragen, over welke opzet nu echt het verstandigste is:

  Voor het pensioengedeelte ligt het voor de hand om bij Degiro te blijven en te spreiden over VWRL (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) en DBZB (Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF).

  Voor het overige deel ben ik er echter nog niet helemaal uit; ik zie de volgende mogelijkheden:

  A) Bij Degiro, met hetzelfde recept als voor het pensioengedeelte.

  B) Bij Meesman, gespreid over het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal en de Meesman obligatiefondsen: 50% Eurolanden en 50% Wereldwijd.

  C) Bij Meesman, met dezelfde obligatiefondsen, maar nu met 2 verschillende aandelenfondsen: 88% Ontwikkelde Landen en 12% Opkomende Landen

  D) Bij ABN zou ik voor het aandelen-gedeelte 88% investeren in Northern Trust (NT) World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund EUR en 12% in het NT Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund. Qua obligaties ben nog op zoek naar 1 of 2 obligatiefondsen (staatsleningen).

  Ik neig naar A of B, en dit zijn mijn concrete vragen:

  1) Zijn er (grote) kostenverschillen tussen Degiro, Meesman en ABN – bij deze specifieke opzetten?
  (In het algemeen lees ik dat de kosten van Meesman iets hoger zijn van de van Degiro, en van ABN weer hoger, maar kom in de reacties ook Meesman en ABN-beleggers tegen – dus daar zullen ook wel voordelen aan zitten.)

  2) Is het, als ik voor Meesman kies, verstandig om te kiezen voor het Wereldwijd Totaal fonds, of beter om te kiezen voor: 88% Ontwikkelde Landen en 12% Opkomende Landen?

  3) Zijn er voordelen om via ABN te beleggen?

  • Mr FOB Bericht auteur

   1) De kostenverschillen voor de aandelenfondsen zijn afhankelijk van je inleg en staan in de tabel in de post vermeld. Ik heb niet gekeken naar obligatiefondsen in deze post. In plaats van een obligatiefonds kun je overigens ook goed een depositoladder nemen, zie hier.

   2) Ik zou het Wereldwijd Totaal fonds kiezen, dan heb je ook netjes de small caps erbij en het is eenvoudiger omdat Meesman de verhouding tussen landen voor je op orde houdt.

   3) Dat hangt ervan af. Als je er al een betaalrekening hebt, is het tot ongeveer €20.000 de goedkoopste optie, zoals in de tabel in de post vermeld. Wel mis je de bedrijven die op basis van ESG criteria uitgesloten zijn. Het is persoonlijk of je dat een voordeel (iets meer gericht op duurzame bedrijven) of nadeel (minder goede spreiding) vindt.

 • RamonFI

  Heel erg mooie post FOB!

  Ik zit momenteel te twijfelen tussen NT via de Rabobank (waar ik mijn huidige rekening heb lopen) of VWRL via de GIRO. Ik zou graag zo’n ~25.000 euro willen investeren en vervolgens elke maand 750 EUR willen beleggen. De optie om VTI / VXUS te kopen via Lynx lijkt het beste en goedkoopste, althans wanneer ik die 25.000 wil gaan investeren. Ik heb wel wat verstand van beleggen, maar om VTI / VXUS via een optie te kopen vind ik wel spannend. Verder zou ik die maandelijkse 750 EUR dan ergens anders in moeten gaan bellen.

  Nu sta ik voor 3 opties:
  1. Beleggen via de Rabobank en NT aanschaffen (25k + elk maand 750)
  2. Beleggen via de GIRO en VWRL aanschaffen (25k + elke maand 750) –> kost iets meer werk
  3. 25K beleggen via Lynx en 750 euro / maand aan VWRL / NT via De GIRO / Rabobank

  Ik heb veel gelezen over VWRL, lijkt alsof iedereen VWRL koopt. NT is een ETF waarvan ik steeds vaker hoor, maar misschien nog niet helemaal mijn vertrouwen heeft gewonnen. Ik zit bij de Rabobank, dus geen ABN rekening en 233.000 EUR is nog ver uit de richting.

  Zou je mij kunnen helpen in 1 van de bovenstaande keuzen met een zetje in de juiste richting. Misschien zie ik nog iets over het hoofd. Maar ik sta op het punt te beginnen met beleggen (momenteel alles nog op de spaarrekening).

  • Mr FOB Bericht auteur

   Als ik beginner was zou ik het simpel houden, alles via 1 partij doen en geen optieroute volgen. Als ik al een Rabobank betaalrekening had zou ik mijn keuze af laten hangen van geen/wel ESG en dan kiezen voor VWRL via DEGIRO (geen ESG) of NT via Rabobank (wel ESG). Het is een persoonlijke afweging, waarbij je overigens naar mijn mening niet echt fout kunt gaan met een van deze opties.

   P.S. €233.000 heeft betrekking op het moment waarop NT via Rabobank goedkoper wordt dan via ABN AMRO. Ik heb niet gekeken wanneer NT via Rabobank goedkoper wordt dan VWRL via DEGIRO.

   • Wouter

    Als aanvulling op Mr FOB’s antwoord:
    ik zou de 25.000 niet in één keer inleggen, wat je in alle 3 opties doet, maar spreiden in de tijd. Bv komende 25 maanden elke maand 1000 euro, naast de geplande 750 euro. Dus verdelen in de tijd afhankelijk van je risico-gevoeligheid (het lijkt aantrekkelijk met de recente daling alles in 1x in te leggen, zou ik persoonlijk niet doen).

    Een optie die je nog niet hierboven hebt staan, en die ik hanteer: maandelijks automatisch inleggen (ABN) NT, waarnaast uit een ‘dippot’ bijkopen VWRL (degiro) bij daling (voor mij: >10%). Waarna steeds omzetten naar VTI/VXUS via opties zodra je weer genoeg verzameld hebt via VWRL of Northern Trust conform Mr FOB (https://www.financieelonafhankelijkblog.nl/amerikaanse-etf-kopen/)

 • RW

  Kleine aanpassing: Pas bij €266.666 wordt Rabobank goedkoper dan ABN Amro. Het klopt dat bij Rabobank de kosten na €233.333 niet meer oplopen (kosten zijn maximaal €400). Echter betaal je bij ABN Amro pas boven €266.666 meer dan €400,-.

  Stel je hebt €250.000 bij ABN betaal je €100.000 * 0.20% + €150.000 * 0.12% = 380 euro.

   • GS_Jeroen

    Hi Mr Fob,

    Allereerst ontzettend bedankt voor dit inspirerende blog! Het heeft me ontzettend geholpen voor mezelf duidelijk te krijgen wat de beste financiële strategie is voor onze situatie, en tijdens de kerstvakantie heb ik dan ook het hele blog doorgelezen.

    In je post zie ik nog niet terug komen dat Rabobank ook NT Small Caps (NL0013552078) beschikbaar heeft (ik weet niet vanaf wanneer ze deze hebben toegevoegd). In je nieuwe beleggingsstrategie geef je aan dat je aandelen hebt in de 3 NT fondsen + IWDA, die nu alle 4 dus ook door Rabobank worden aangeboden.
    Gezien het omslagpunt ten opzichte van ABN uit rond € 270.000 vroeg ik me af of je een reden hebt die ik over het hoofd zie om bij ABN te blijven? Hierbij neem ik aan dat je portefeuille hoger is dan dat omslagpunt van € 270k.

    Verder heb ik op de zeer informatieve Reddit posts van Gerben (Kosten populaire broker-portfolio combinaties) ontdekt dat Rabobank als één van de weinigen dividend kosten toepast. Volgens mij zijn deze ten opzichte van de andere kosten niet heel erg significant, maar ik vroeg me af:
    – of je deze hebt mee genomen in het omslagpunt vs. ABN
    – waar ik de historische dividenden van de NT fondsen kan vinden

    Heel erg bedankt!

    • Mr FOB Bericht auteur

     Ik heb Rabobank toegevoegd aan de post als aanbieder voor het NT Small Caps fonds.

     Toen ik naar ABN AMRO overstapte, bood Rabobank niet alle fondsen aan. Ik ga nu niet weer overstappen, daarvoor vind ik de verschillen te klein.

     Ik weet niet waar je de historische dividenden van de NT fondsen kunt vinden.

 • Mr Titus

  Mr Fob,

  Bedankt voor uitgebreide post. Ik heb twee vragen

  De kosten van 0.06%. Worden hier de eenmalige kosten bedoelt of zijn dit kosten per jaar?
  “Eenvoudiger, maar 0.06% duurder, is het om niet in VTI/VXUS, maar in VT (Vanguard Total World Stock ETF, ISIN: US9220427424) te beleggen via optie”

  Ik beleg ook in Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (LU0378818131). Bij welke broker kan je daarin het beste belegen ?

 • Mr Finance

  NTWCEAE/NTEMESA geeft op dit moment in een verhouding 88/12 wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie, exclusief small caps, waarbij tevens bepaalde bedrijfssectoren op basis van ESG selectiecriteria uitgesloten worden. Deze verhouding en uitsluitingen kunnen wijzigen in de loop van de tijd. Er zitten op dit moment 2785 bedrijven in deze fondscombinatie. Er wordt een MSCI Custom ESG index gevolgd.

  Hoe kan ik de marktkapitalisatie elke keer zelf berekenen? Op basis van welke gegevens doe jij dat?

   • Martin

    Als ik de factsheets van 31 juli 2020 bekijk van de MSCI World Index en MSCI Emerging Markets Index is de Mkt Cap van World (43,779,911.48) en Emerging Markets (6,279,186.90) dus 87.5% / 12.5%.

    Op Reddit worden waardes 88/12% berekend, door de geografische verhoudingen van de 2 MSCI’s fondsen te vergelijken met VWRL . Ondanks dat het verschil echt minimaal is vroeg ik me af of dit wel juist is omdat VWRL een hele andere index volgt.

    Het viel me ook op dat de geografische verdeling van de fondsen op Morningstar anders zijn dan die in de factsheets. De MSCI World Index staat bij Morningstar 65.48% en in de factsheet 66.24% zelfde voor Japan 8.18% vs 7.47%. Ik neem aan dat de Factsheets het meest betrouwbaar zijn?

    • Mr FOB Bericht auteur

     Er kunnen (kleine) verschillen ontstaan door FTSE index (degene die VWRL volgt) met MSCI index te vergelijken. Maar dit lijkt me niet heel significant.

     Factsheet lijkt me betrouwbaarder dan Morningstar.

 • Christian

  Hi FOB,

  Heel helder verhaal, veel dank daarvoor.

  Ik ben een beginnende belegger en ben op je website gekomen, omdat ik van plan was het advies van Warren Buffer op te volgen om te investeren in een S&P500 tracker van Vanguard dmv een buy-and-hold strategie; een strategie die jij ook adviseert (als ik je andere blogs goed begrijp). Deze ETF (die ik vond via DeGiro – IE00B3XXRP09) noem je niet in je analyse, terwijl de doorlopende kosten van die ETF 0,07% zijn. Is daar een reden voor?

  Verder heb ik nu ongeveer 5.000 euro om mee te beginnen. Zou je adviseren dat nu in 1x in te leggen (gezien de recente dalingen) of gespreid?

  Alvast veel dank voor je antwoorden.

  Met vriendelijke groet,

  Christian

 • Mr Finance

  Hoe kom je aan 0,56% kosten van Meesman? verdisconteer je dan de aankoopkosten in de totale kosten. De lopende kosten zijn namelijk 0,5%

   • Meesman vraag

    Beste Mr FOB,

    Dank voor uw mooie blog. Dit heeft mij ook aangezet om te gaan beleggen.

    Er is een ding dat ik niet begrijp, in de totale kosten tabel komt u uit op 0.56% van het belegde vermogen voor Meesman’s Aandelen Wereldwijd totaal. Maar als ik bovenstaande blog lees dan zijn de fondskosten voor Meesman’s aandelen wereldwijd totaal fonds per jaar 0.56% van het belegd vermogen en zijn de jaarlijkse broker kosten 0.5% van het belegd vermogen, maakt dat dan niet de kosten jaarlijks 1.06% van het belegd vermogen? Wat mis ik hier? Ik begrijp dat u de transactie kosten niet mee neemt.

    Alvast veel dank voor uw antwoord.

 • Mr Finance

  De drie fondsen die Meesman in zijn “Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal”” heeft geven wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie, inclusief small caps. Twee van de fondsen (emerging markets en aandelen large caps) zijn ook via de rabobank en ABN te verkrijgen. Weet jij of je ook de small cap kunt verkijgen? Die is er tegenwoordig wel in een feeder fund net zoals emerging markets en aandelen large caps.

  Dat is NORTHERN TRUST WORLD SMALL CAP ESG LOW CARBON INDEX FGR FEEDER FUND met ISIN code NL0013552078. Waarom hebben de grootbanken die niet van Northen, die hebben ze wel van Vanguard. (de small cap). Welke beveel jij anders aan om toe te voegen qua small caps?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Ik vermoed dat de grootbanken ze (nog?) niet voeren, omdat er te weinig volume voor hen in zit.

   Je zou Vanguard Global Small-Cap Index Fund (Institutional Plus) kunnen overwegen, zie ook hier

 • Peter

  Dag Mr. FOB,

  Flatex bied bij mij VWRL niet aan, hoort deze ETF wel beschikbaar te zijn op flatex.nl?

  Ik had contact opgenomen maar kreeg dit als antwoord:
  Geachte mijnheer,

  Hartelijk dank voor uw bericht.
  Als u hem niet kan vinden (met de isin-code) dan kunt u hem niet handelen.
  Als u hem wel kunt vinden, maar er niet op door kunt klikken, dan is deze niet beschikbaar voor de Nederlandse mark.

  Met vriendelijke groet,
  flatex service team…

 • Roger

  Hi!

  Weer een noob hier, startende met ETF beleggen. Even een vraag over afdekken van risico’s. Ik begreep dat belegd vermogen niet onder het DPS valt, maar wel onder het Beleggerscompensatiestelsel.

  Is het een rare gedachte om 100k / 5 te verdelen bij:

  DEGIRO ( VWRL )
  Flatex ( VWRL )
  VTI/VXUS ( Linx )
  NT via ABN AMRO
  Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal.

  Of ben ik wellicht wat te paranoia 😉 ?

  Hoorde ook nog iets over uitlenen van beleggingen, en dat er een speciaal De Giro Custody account is die dat voorkomt.

  Ik ben benieuwd hoe u anderen tegen deze zaken aankijken.

  grt

  • Mr FOB Bericht auteur

   Spreiden over brokers verkleint het risico dat je bij omvallen van je broker geld kwijt bent. Het risico dat je geld in zo’n geval kwijt bent is volgens mij wel maar erg klein. Alle brokers en banken moeten het belegd vermogen van hun klanten namelijk scheiden van het eigen vermogen. Daardoor kun je als belegger normaal gesproken nog steeds bij je beleggingen komen, mocht je broker of bank failliet gaan.

   De AFM controleert of beleggingsondernemingen en banken voldoen aan de vermogensscheidingsregels. Als een beleggingsonderneming of bank zich niet aan de regels van vermogensscheiding heeft gehouden, dan kan inderdaad het beleggerscompensatiestelsel gelden.

   In dat geval kun je maximaal €20.000 per persoon gecompenseerd krijgen via het beleggerscompensatiestelsel.

   Of je wilt spreiden over brokers en banken om dit risico verder te verkleinen is een heel persoonlijke keuze, het is uiteindelijk maar net waar jij je goed bij voelt.

   En inderdaad, via een DEGIRO Custody account leent DEGIRO je effecten niet uit.

   • Roger

    Hi Mr. Fob,

    Hartelijk dank voor uw heldere antwoord. Wat ik zo 123 niet kan vinden is een mogelijkheid tot “crash” van een ETF. Ik zie bijvoorbeeld dat VWRL AUM rondt de 3m zit, en bijvoorbeeld IWDA rondt de 20m.

    Wat zou er bijvoorbeeld kunnen gebeuren als een groot aantal posities richting 0 gaan. MAW, hoe groot is de kans dat dit soort grote fondsen “crashen” ? Ik ben zelf 35, en denk eraan om met 1/5 vermogen DCA te gaan de komende maanden.

    Grt

    • Mr FOB Bericht auteur

     Ik snap niet precies wat je bedoelt met “een groot aantal posities richting 0 gaan”.
     Het aantal uitstaande aandelen (of uitstaande stukken van de bovenliggende indexfondsen VWRL of IWDA) zelf daalt niet zomaar. Als mensen veel aandelen verkopen, worden er evenveel aandelen gekocht door de partijen waar mensen aan verkopen. Die aandelen blijven dus gewoon bestaan. De koers waartegen de aandelen of indexfondsen verkocht worden daalt bij relatief veel aanbod. Beantwoordt dat je vraag?

 • Moos

  Momenteel heb ik €20000 belegd bij DeGiro in VWRL. Ik heb een ABN betaalrekening. Ik lees dat daar beleggen in NT dan goedkoper is. Is het logisch om mijn VWRL aan te houden en nu bij de ABN te beleggen in NT? En dan (mits kosten zo blijven) t.z.t. deze beleggingen te verkopen en opties op VT/VXUS bij Lynx te kopen?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Wat logisch is voor de een hoeft dat niet te zijn voor de ander. Het is een persoonlijke afweging, waarbij je de diverse aspecten zoals die benoemd staan in de post mee kunt nemen in je afweging

 • Aschwin

  Beste Mr Fob,

  dank weer voor dit informatieve bericht.
  Ik koop sinds juni 2018 maandelijks 3-5 stuks VWRL aan. Ik wil hier nog een etf naast gaan doen, wat aanvullend is op VWRL (dus wat daar niet inzit). Ik denk aan een small-cap of opkomende landen etf. Ik heb alleen geen idee welke ik dan het beste zou kunnen nemen. En of mijn idee uberhaupt verstandig is. Kun je daar iets over zeggen misschien? Alvast bedankt.

   • B.

    Hallo MR FOB,
    Wordt het dividend van VWRL los uitgekeerd of wordt de koers daarmee verhoogd? Indien het los wordt uitgekeerd, waar kan ik dat dan terugvinden bij degiro?
    Alvast dank voor uw reactie.

 • Roberto Alvarez

  Beste FOB,

  DAnk voor het bericht, een prachtige blogserie. N.a.v. deze posts ben ik in VWRL gaan beleggen.

  Nu ben ikzelf benieuwd welke opties jij aanraadt voor ‘international funds’ en ‘reit funds’. Ik ben opzoek naar specifieke spreiding van internationale bedrijven (zoals VTIAX van Vanguard of FZILX van Fidelity) en van REITs (zoals VGSLX van Vanguard of FSRNX van Fidelity).

  Groeten!

  Roberto

  • Mr FOB Bericht auteur

   VTIAX is de Admiral versie van VTI en is de wereld exclusief de VS. De wereld exclusief de VS heb je al met VWRL. VWRL heeft namelijk de hele wereld. Als je toch VTI wilt aanschaffen, dan kan dat via opties, zie hier

   REITs ben ik niet in thuis. VWRL heeft ook vastgoedbedrijven erin zitten, dus in die zin pak je daar ook al wat van mee.

 • Investor

  Beste mr FOB,

  Voor het omrekenen van GBP of EUR naar USD (om zodoende VTI/VXUS te kunnen kopen via opties), kun je dan het beste LYNX gebruiken of beter gespecialiseerde aanbieders zoals Moneycorp? Ik wil een bedrag van meer dan 100K GBP verkopen voor USD, dus vandaar deze vraag.

  Gr. investor

 • Rene

  Kijk eens naar nationale Nederlanden Fitvermogen enhanced fondsen. Beperkt aantal aandelen (836) , maar lage kosten van 0,175% zonder dividendlekkage. Ook in IM versie zodat je zelf een 88/12 kan maken. IM heeft wel.hogere kosten.

  • Gerben

   Ja zeker interessant gezien de kosten. Let wel dat in de genoemde 0.175% niet alle kosten zitten. Dat is alleen de TER, niet de tracking difference. Dus je kan die niet 1:1 vergelijken met het lijstje hierboven. Met name de interne transactiekosten van het fonds missen. Omdat ze andere aandelen aanhouden als de index die ze volgen kan je ook niet zo snel een tracking difference bekijken.

   Er staat wel een “Transactiekosten” vermeld bij de fondsen op hun site. Zou dan 0.046% bijkomen en 0.328% voor EM. Alleen waar die getallen vandaan komen is me niet duidelijk. Is dat het gemiddelde van de afgelopen jaren, of een voorspelling voor de toekomst? Via de jaarverslagen is het misschien te achterhalen.

   Als je kan leven met de uitsluitingen een interessante optie om verder te bekijken. Ook gezien de eenvoud van het Fitvermogen platform.

 • Marie-Loes

  Ben benieuwd hoe jij fitvermogen van Nationale Nederlanden ziet. Is het toevallig dat ik hierover, voor zover ik weet, niets terugvind op je site of om evt. welke reden?

 • Vincent

  Hi Mr FOB,

  Dank voor het duidelijke artikel!
  Ik heb momenteel nog een portefeuille bij Robein (100%) aandelen. Gezien de lage spreiding past deze niet meer bij mijn huidige strategie van een wereldindex volgen tegen zo laag mogelijke kosten.
  Ik wil daarom de volledige Robein portefeuille omzetten naar VWRL via DeGiro.

  Welke overwegingen zie jij om deze portfolio (ong. 20k) ineens of in meerdere keren om te zetten in VWRL?
  Het gaat vooral om het feit dat ik dan relatief veel in 1x VWRL koop.
  Ik neig er wel naar, tenslotte verkoop ik Robein met verlies en koop ik VWRL met korting dus dat verschil lijkt me niet relevant.

  Alvast dank!

   • Vincent

    Dank daarvoor. Dat bevestigt voor mij wat ik van plan ben. In 1x omzetten gezien lange termijn horizon. En daarnaast iedere maand bijkopen zoals ik voorheen bij robein deed.

    Handig als je al zoveel goede artikelen hebt geschreven 🙂

    Thanks!

 • Fred

  Bij de essentiële beleggersinfo lees ik dat NTWCEAE/NTEMESA een uitstapvergoeding van maar liefst 1% rekent. Dat lijkt mij best veel, is dat ook zo?

 • Cor van Dijk

  Goedemiddag, wat vind je van het Actiam index wereld fonds in het licht van bovenstaande en in vergelijking tot de Northern Trust fondsen?
  Groeten, Cor

  • Mr FOB Bericht auteur

   Het ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld gaat tientallen procenten van de bedrijven uitsluiten, zie hier. Dat heeft significante invloed op de spreiding en daarmee hoogstwaarschijnlijk ook op de resultaten. Die zullen hoogstwaarschijnlijk behoorlijk gaan afwijken van een echt wereldwijd gespreide belegging. Ik vind dat onaantrekkelijk. Het fonds is wel dividendefficiënt, wat ik aantrekkelijk vind.

 • Vincent

  De gouden combi lijkt nog steeds VTI en VXUS in de juiste verhouding. Los van de brokerkeuze heb je met die portefeuille lagere kosten en betere spreiding dan VWRL. In een andere post bereken je dat de combi VTI/VXUS, VWRL met 0,7% per jaar heeft ‘verslagen’ als je bijvoorbeeld kijkt naar de afgelopen 5 jaar. Waarschijnlijk vanwege die twee factoren. Ik overweeg daarom via de optie-route de Amerikaanse ETF’s aan te schaffen. Ik zit in de opbouwfase en op de lange termijn is 0,7% per jaar groot bier. Op het oog – kijkende naar fondskosten en spreiding – zou je verwachten dat je het met VT bijna evengoed zou doen als de combi VTI/VXUS. Echter, ter dubbelcheck of VT werkelijk zo’n ‘topper’ is, zie ik twee wolkjes: 1) bij Morningstar krijgt VT 3 sterren en VWRL 4. Kunnen we dat verklaren? Waardoor laat Morningstar zich daarbij leiden? Voor mij lijkt VT beter dan VWRL… 2) Het rendement van VT over de afgelopen 5 jaar zit veel dichter bij VWRL dan de VTI/VXUS combi. Ik snap dat dit laatste geen wetenschap is maar het is wel een indicatie. Door deze twee factoren aarzel ik toch nog of het de extra moeite waard is om VT aan te schaffen. Mister FOB / anderen, zien jullie een reden waarom we van VT prestaties moeten verwachten die vrijwel gelijk zijn aan VWRL of lijkt dit fonds qua fundamentels wel degelijk meer op VTI/VXUS en zouden we naar de toekomst toe toch van dit fonds een performance moeten verwachten dat meer bij de VTI/VXUS combi in de buurt ligt dan bij VWRL?

  • Mr FOB Bericht auteur

   @1) ik heb niet uitgezocht waar Morningstar hun sterrenkwalificatie op gebaseerd heeft
   @2) ik heb het vergelijk niet meer overgedaan sinds die vorige keer. Heb je goed gekeken naar de juiste verhoudingen VTI/VXUS per jaar? En naar dividend en valutaeffecten? Ik zou verwachten dat VT dicht in de buurt zit van VTI/VXUS.

 • Styn

  Dank voor het uitgebreide artikel! Ik ben enkele maanden geleden begonnen bij ABN AMRO Zelf beleggen Basis met NT Wrld/ NT EM 88/12. Nu is sinds vandaag ook NT Small Cap beschikbaar in Zelf beleggen Basis. Ik heb elders gelezen dat een verdeling 78 (wrld)/ 12 (EM)/ 10 (SC) wordt aangeraden. Kun jij deze verdeling onderschrijven?

    • F

     Dank voor je mooie artikel.
     Weet jij ook hoe lopende kosten of TER tot stand komt? Waarom zit daar verschil in. Ik beleg bij meesman, maar zou de lopende kosten daar ooit nog naar beneden kunnen? In mijn ogen zou dat misschien wel een slimme keuze kunnen zijn.

     • Mr FOB Bericht auteur

      Lopende kosten worden door het fonds bepaald. In het geval van Meesman komen de lopende kosten die Meesman maakt daar nog bij. De hoogte van de lopende kosten zal wellicht samengesteld zijn uit de daadwerkelijk gemaakte kosten in combinatie met een winstmarge. Meesman zal er vast over nagedacht hebben wat een optimale prijs is voor hun fondsen, of verlagen slim is durf ik voor hen niet zeggen.

 • Camila

  Hi Mr. FOB,

  Thanks for your very informative post.
  I want to start investing in ETF’s. Do you advise it to invest in for example more than one of the ETF’s you mentioned (NT, VTI/VXUS, VWRL, MEESMAN), or do they provide the similar coverage in terms of caps? Is it worth it to invest in different ETF’s or in the end you will be tracking (almost) the same companies?

 • Richard

  Beste FOB,

  Wat een fijn stuk weer. Ik ben zelf bezig met de optie route en ga bij de eerstvolgende expiratie VTI kopen.

  Enige wat mij nog tegenhoudt is dat het fonds in USD genoteerd staat. Zie jij daar nog bezwaren in of maakt het op lange termijn niet uit?

  Groetrn,
  Richard

 • Jeroen

  Hi!

  Het NT fonds bij de abn heeft het volgende ISIN: 0014040149, in tegenstelling tot het NT fonds dat in deze blog wordt beschreven (NL0011225305). Gaat het wel om hetzelfde fonds? Binnen de abn omgeving ‘Zelf beleggen basis’kan ik ook geen andere NT fondsen vinden. Bedankt voor de blog!

 • Dennisku

  Beste FOB en lezers,

  Ik ben sinds kort een zoektocht gestart naar waarin en waar ik wil gaan starten met beleggen.
  Heb al boeken gelezen en veel op internet gelezen en inderdaad index beleggen spreek mij aan.
  Wij hebben de volgende situatie:
  Wij zijn van plan binnen nu en 2 jaar te verhuizen. Dus we willen graag een grote buffer overhouden.
  Ik wil nu iets voor 20 jaar gaan beleggen. Ik twijfel tussen het volgende, voornamelijk met oog op de kosten.
  We willen starten met 1 a 2k (Ook op de kijken of het ons bevalt), daarna maandelijks €100,- bij leggen.
  – via DeGiro VWRL
  – NT combi via Rabo (voorkeur) of (ABN heb ik privé een rekening lopen en niet gezamenlijk).
  – Via Meesman. (Aangezien we beide werken en binnenkort ons eerste kindje verwachten.

  Met betrekking tot de kosten kom ik er niet helemaal uit.
  Daarbij wil ik niet perse in oblogaties gaan zitten aangezien het slimmer lijkt om bv een jaarlijkse deposito te nemen

  Kunnen jullie bij een duwtje je in de rug geven.

  Het wordt gewaardeerd, bedankt alvast.

 • Joost

  Dank voor dit bericht.

  Heb je ook naar de diversificatie mogelijkheid van inflatie geindiceerde obligatie (inflation indexed bonds) gekeken? Lijkt mij een goede diversificatie voor hoge(re) inflatie.

 • David

  Beste mr. Fob,

  Bedankt voor je goede artikelen, ik leer er veel van! Ik wil grootschaliger gaan inleggen en zit te kijken of de kosten niet nog lager kunnen. Wat vind je van deze combinatie van goedkope ETF’s? Niet de complete markt (volgens mij o.a. geen Australië en Canada), maar wel het overgrote deel daarvan. Ik heb niet gekeken of er per ETF nog goedkopere alternatieven zijn.

  VS: Lyxor Core Morningstar US (LCUS): TER: 0,04%
  Europa: Lyxor Core STOXX 600 (MEUD): TER: 0,07%
  Japan: Lyxor Core MSCI Japan (LCUJ): TER: 0,12%
  Emerging markets: Lyxor Core MSCI EMU (MFE): 0,12%

  Ik ben benieuwd naar je reactie!

  • Mr FOB Bericht auteur

   Deze Lyxor fondsen hebben lage lopende kosten. Je kunt daarmee een brede spreiding realiseren. Iets om wel rekening mee te houden is dat ze last hebben van gemiddeld genomen waarschijnlijk ongeveer 0.3% dividendlekkage. Ook staan ze aan buitenlandse beurzen genoteerd, waardoor je transactiekosten krijgt. Die zijn echter eenmalig bij aan- en verkoop en tellen op de lange termijn daardoor niet hard mee.

 • Jaol

  Hartelijk dank voor je uitgebreide vergelijking en conclusies! Ik ben van plan om op korte termijn te beginnen met beleggen voor een periode van ten minste 20 jaar. Ik heb daar verschillende boeken over gelezen en deze site helpt enorm.

  Omdat ik over 2 tot 3 jaar een huisje hoop te kopen wil ik in ieder geval een flinke buffer opzij zetten. Vervolgens wil ik een eenmalige inleg van 2.5k doen en maandelijks zo’n 250 tot 300 euro beleggen met een 75/20 beleggingsmix. Ik zit te twijfelen tussen de volgende opties:
  * DeGiro
  * Meesman
  * ING (waar ik al een spaarrekening heb)

  Zelf neig ik naar Meesman vanwege het gemak (ik wil er zo weinig mogelijk mee bezig zijn), maar ik twijfel over de kosten. Waarbij ben ik op de lange termijn het meest efficient uit en scheelt dit veel? Zou je mij een klein beetje in de goede richting kunnen helpen?

 • Chubbybear Chaser

  Mooi artikel. Was ik het maar eerder tegen gekomen 🙂 Zit nu bij de Giro in VWRL, elektrische auto’s en clean energie ETF’s voor gezamenlijk 10k in de verhouding 70 20 10 en ben nu aan het overwegen om over te stappen naar de ABN Amro omdat je daar ook maandelijks kan inleggen en er geen omkijken naar hebt (en de kosten dus lager zijn)
  Horizon is 20 jaar en maandelijkse inleg 1.000 euro. Tips?

 • Andrew

  Ik ben via ABN AMRO zelfbeleggen basis begonnen.
  Het verbaasde me de ze 5 euro per ETF (de 4 genoemde) vragen. Als ik maandelijkse een 100 euro zou inleggen zou dat 20 euro per maand kosten….
  Hun fondsen lijken geen transactiekosten te hebben.

  Is er een goedkopere manier om periodiek ETF’s bij ABN AMRO te kopen?

  Alvast dank voor tips. Groet, Andrew

 • Emma

  Hi FOB,

  Fijne blogpost met een goede uiteenzetting! Ik ben onlangs zelf begonnen in mijn eerste baan en van plan zo snel mogelijk te beginnen met beleggen. Zo ben ik een aantal brokers aan het vergelijken, en ook Degiro, Meesman en BinckBank. Nu zie ik bij BickBank ook de volgende fondsen staan:
  – iShares MSCI World ESG scrn UCITS ETF IE00BFNM3J75
  – iShares iShares MSCI EM IMI ESG scrn UCITS ETF IE00BFNM3P36

  Volgen deze dezelfde index als de Northern Trust waar jij over praat in deze blogpost? Of iemand anders op dit forum die het misschien weet? 🙂
  Alvast bedankt voor de moeite.

  Cheers

 • ST

  Beste Mr. FOB,
  Dank voor de mooie post, wederom een helder en inspirerend overzicht.
  Ik heb een 3-tal vragen:
  – mbt de Northern Trust fondsen: weet jij of er ergens een overzicht te vinden is welke bedrijven binnen deze fondsen vallen? Kan wel de top-10 vinden maar niet de complete lijst. Ook op de MSCI website krijg ik het niet gevonden. Wellicht te maken met het feit dat NT hun eigen selectie maakt.
  – mbt uitstapkosten NT fondsen: op website van mijn huisbank ING wordt gemeld dat deze kosten in NL eigenlijk nooit in rekening worden gebracht. Volgens de EBI van de NT fondsen zijn de uitstapkosten max 1%. Heb je al eens getest of er inderdaad geen kosten in rekening worden gebracht zodra je een aantal stukken verkoopt? Anders overweeg ik een test bij ING te doen en bijv EUR 5000 aan NT fonds te verkopen en zien of er uitstapkosten worden gerekend.
  – US ETFs: heb je zelf nog overwogen om deze aan te schaffen via de optie route? Mogelijk heb je dit reeds gedaan. Ben benieuwd naar jouw reden om dit wel / niet te doen. Zelf overweeg ik sterk om VTI/VXUS of VT via deze route aan te schaffen en op deze manier mijn VWRL positie by LYNX in porties om te zetten naar US ETFs.

  Dank voor je reactie en ik kijk al uit naar je volgende blog

  • Mr FOB Bericht auteur

   1) Via https://www.msci.com/constituents kun je de samenstelling inzien. Zoek op NT WORLD CUSTOM ESG INDEX, NT EM CUSTOM ESG INDEX en WORLD SMALL CAP CUST ESG LOW CARBON.

   2) Gerben, die me geholpen heeft met de post De beste ETF, heeft via Rabobank te horen gekregen dat de instap- en uitstapkosten steeds per kwartaal of half jaar veranderen. Typisch zitten ze rond de 0.1-0.2%. Als je wil weten wat de actuele percentages zijn dan moet je het “DILUTION LEVY RATES REVIEW” document opvragen.

   In en uitflow worden tegen elkaar weggestreept. Dus je krijgt deze kosten niet altijd. De NAV wordt aangepast, maar dat is dus nergens zichtbaar.

   Omdat ze steeds veranderen publiceren ze max 1-2% in de EBI.

   Besef dat deze instap- en uitstapkosten eenmalige kosten zijn. Die vallen op de lange termijn in het niet bij jaarlijks terugkerende lopende kosten, waar de berekening uit de post op gebaseerd is.

   3) Ik heb het overwogen maar wilde uiteindelijk bij een broker/bank beleggen welke de stukken via Euroclear aanhoudt. Zie deze post. Daar vallen VTI/VXUS via Lynx niet onder. De optieroute heb ik uiteindelijk nooit bewandeld.

 • Marie-Loes

  Regelmatig komt i.h.a. de verhouding 88/12 (emerging) voorbij. VWRL en andere wereldfondsen hebben deze verdeling al ongeveer, is het niet ‘dubbelop’ als je hieraan een percentage van 12 emerging toevoegt en groot/Azië lijkt meestal hetzelfde als opkomende markten. Ik vraag me af wanneer er sprake is van opkomend, qua regio e/o markt (verdeling)?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Nee, dat is niet dubbelop. World is zonder Emerging, dus je voegt het niet dubbel toe door World met Emerging uit te breiden. VWRL is een combi van World en Emerging.

 • Ruben

  Hi,

  Is het kosten overzicht actueel? Dus gebaseerd op 2021? Ik zie namelijk dat deze blog op 2020 is gepubliceerd maar dat de titel anders suggereert.

  Dank – Ruben

 • Rob

  Hi FOB,

  Hoe kom je uit op die 0,42% kosten voor NT via ABN?
  Als ik via morningstar de lopende kosten check per NT ETF, dus World, Emerging & Small kom ik uit op een totaal percentage van 0,63%. Dus door alle lopende kosten per ETF bij elkaar op te tellen. Dan nog niet de kosten van de bank meegerekend (0,2 tot 100.000), maar wel rekening houdend dat je een ABN rekening hebt. Of betaal je maar eenmaal lopende kosten omdat ze uit hetzelfde fonds komen?

  Dankje. – Rob

 • Rob

  Hi,

  Ik zat eigenlijk nog met een algemene vraag. Stel ik ga voor de NT etfs (northern) en kies alle 3 dus World, Emerging en small caps. Betaal je dan per ETF lopende kosten of betaal je eenmalige lopende kosten omdat ze van dezelfde partij komen? Als ik op morningstar zoek zie ik dat elke ETF zijn eigen lopende kosten heeft. Dit zou betekenen dat je op 0,65 lopende kosten komt en nog nog geen bankkosten (ABN kosten) meegerekend. Ik snap niet hoe jij op die 0,42 lopende kosten uitkomt. Is dit een gemiddelde?

  Dank voor je antwoord.- Rob

  • Mr FOB Bericht auteur

   Ik bereken de 0.42% door de TD van 0.22% en de bankkosten van 0.20% bij elkaar op te tellen.

   Je betaalt per fonds de voor dat fonds geldende lopende kosten. Om lopende kosten van een portefeuille van fondsen te bepalen moet je niet de lopende kosten per fonds bij elkaar optellen, maar gewogen naar het aandeel van elk fonds in de portefeuille. Stel je hebt fonds A met 0.15% kopende kosten, fonds B met 0.20% en fonds C met 0.30%. En je hebt ze als 50% fonds A, 30% fonds B en 20% fonds C in portefeuille. Dan zijn de lopende kosten van je portefeuille (50% * 0.15%) + (30% * 0.20%) + (20% * 0.30%) = 0.27%.

 • George

  Very informative post, thank you for sharing!

  I am a long time follower and highly value your contribution to this topic. I will write this in english as my dutch is not good enough, hope this works. However I can read dutch. I am in a similar situation with VWRL at DG. After reading your post also want to switch to the NT combo at ABN.

  However I see the risk of stepping out of the market and having the possibility of the market moving against you. This is as the switching process involves several steps: 1) Selling the DG VWRL 2) Transferring the amount to the linked rekening 3) Transferring the money then to ABN; 4) Transferring the money from ABN rekening to ABN investment 5) Buying the new NT combo. For larger amounts this could take possibly days, time in which you would then not be invested and therefore running a risk. For instance selling at 100, and while you perform these transfers the market moves to 103 which is then your new entry point. It could also go the other way also however given this is random I see it as risk.

  By using the Overstap service – asking ABN to transfer VWRL from DeGiro directly, reduces the time of being outside the market. As the # of steps then are 1) Selling the VWRL within ABN 2) Buying the NT combo. I still need to look into the costs of this option. Did you also ran into this issue? And if so how did you address this – or do you not consider it a big enough risk?

  Thank you,
  George

  • Mr FOB Bericht auteur

   I wanted a quick exit from DEGIRO, so I sold VWRL, moved the money etc.. Looking backwards, this has cost me some money as the market moved upwards during my transfer. Indeed, if you wish to avoid that risk, transferring the fund and switching at ABN is less risky.

 • Camiel

  Hallo allen,

  Ik ben sinds kort overgestapt van Rabo Beleggen naar Degiro beleggen. Ik zou graag 15k willen investeren in de combi tussen Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF samen met Vanguard Total International Stock Index Fund ETF. Kan iemand mij de letterlijke noemen die op Degiro staan. Ik krijg de letterlijke benaming niet gevonden en wil geen fout maken.

  Met vriendelijke groet,

  Camiel

 • Mr FOB Bericht auteur

  Ik herbalanceer ongeveer 1x per jaar. Wat afwijking tussendoor maak ik me niet druk om, omdat mijn risicoprofiel door een kleine onbalans niet significant beïnvloed wordt.

  Even uit de markt zijn tijdens herbalanceren kun je niet voorkomen.

  • Mr FOB Bericht auteur

   Die site vergelijkt op basis van de kosten zoals vermeld op de website van de aanbieders in combinatie met de dividendlekkage zoals Gerben die berekend heeft. Ik vergelijk op basis van Tracking Difference, dan neem je ook nog de transactiekosten binnen het fonds mee. Dat laatste is nauwkeuriger.

 • Emmy

  Dit jaar ben ik begonnen met beleggen in ETF’s en fondsen via ABN AMRO. Zoveel mogelijk spreiden, is mij geleerd door Janneke van Bondjes beleggen beter. Ook hier wordt dit weer bevestigd. Ben mijn portefeuille nog aan het opbouwen, zou graag nog 10% van spreiding in vastgoed ETF of fonds beleggen. Twijfel tussen iShares en Northern Trust. Iemand al ervaring met een van deze twee in vastgoed?

  • Gerben

   Hey Emmy. In welke fondsen zit je nu? Als je in breed gespreide index fondsen zit dan zit daar al gewoon vastgoed bij in. Ik zie geen reden om daar nog los extra op in te leggen.

   • Emmy

    Dankjewel Gerben, ik zal nog wat extra verdiepen in de eft ishares waar ik nu het grootste aandeel van mijn portefeuille in heb gestoken. Checken of daar ook al vastgoed in zit. Bedankt voor de tip.

    • Gerben

     Bij “Portefeuilleverdeling -> Sectoren” kan je dat zien op de iShares website. In breed gespreide fondsen zit meestal zo’n 2,5%-3% vastgoed.

 • Rutger

  Beste,

  Mooie en interessante blog!
  Wat zijn je gedachten over het verschil tussen de VWRL en iShares MSCI All-World?
  Aangezien de lopende kosten voor iShares lager zijn.
  Het verschil tussen uitkering en herinvestering van het dividend maakt in NL verder weinig verschil.

  Ben benieuwd.

  Groet,
  Rutger

  • Gerben

   Ligt er aan welke iShares ETF je bedoeld?

   iShares MSCI ACWI (SSAC): heeft minder posities als VWRL 1602 versus 3514. Dus de spreiding lijkt minder.
   iShares Core MSCI World (IWDA): neemt geen emerging markets mee, VWRL wel meteen.

   Verder doet iShares een stuk fanatieker aan “securities lending” als Vanguard. Prijs verschil is zeer minimaal met 0.02%. VWRL zou dan mijn voorkeur hebben.

   Verschil tussen uitkering en herinvestering: Idd persoonlijke voorkeur. VWRL heeft ook een herinvesterende variant (VWCE).

  • Mr FOB Bericht auteur

   VWRL belegt zowel in ontwikkelde markten als in opkomende markten. iShares MSCI All World belegt, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, alleen in ontwikkelde markten. Beide uitstekende fondsen wat mij betreft, maar dus een verschillende geografische spreiding.

 • EB86

  Mr Fob, ik heb een vraagje. Ik heb een rekening bij de Giro en een lopende rekening bij de ING.

  Als ik het goed begrijp kost een abn beleggingsrekening €20,40 per jaar + 0,20% van het belegd vermogen, maar krijg ik een welkomsbonus van €75 eventueel.

  Aankopen van IWDA kost hier €5 en nog 0,05% van de waarde van de order. De NT fondsen zijn kosteloos.

  Bij de ING kost een rekening €20 per jaar + 0,24% van het belegd vermogen. Geen welkombonus.

  Aankopen van IWDA kost hier €3,60 + 0,06% van de order. De NT fondsen zijn ook kosteloos.

  Aangezien ik met kleine bedragen beleg (richting de 2k per jaar) zijn de kosten voor de IWDA best heftig.

  Is het niet handiger om VWRL te kopen bij de Giro, het risico met de AFM constatering even voor lief te nemen, aangezien dit voordeliger voor mij is?

  Aangezien jij niet meer in obligaties belegd zou het dan vergelijkbaar zijn om 60% VWRL aan te houden en 40% via een depositieladder?

  Of klopt mijn redenatie hier niet?

  Ik hoor graag.

 • Bob

  Beste meneer FOB en meelezers,

  Ik ben een beginnend belegger en wil 80% beleggen in ETF en 20% in staats/bedrijfsobligaties met ETF’s:

  – Is Vanguard FTSE All-World UCITS ETF de beste keuze? Is het verstandig nu dit te kopen, de koers heeft nog nooit zo hoog gestaan de afgelopen vijf jaar?
  – Welk staats/bedrijfsobligaties met ETF’s is goed?

  Alvast thanks voor de tips!

  • Mr FOB Bericht auteur

   Alle ETF’s/indexfondsen uit de post vind ik goede kandidaten, waaronder Vanguard FTSE All-World UCITS ETF.

   Niemand weet wat de koersen gaan doen, dus daar je inlegmoment vanaf laten hangen staat gelijk aan gokken. Zie ook deze post.

   DBZB (staatsleningen) en AGGH (staatsleningen + bedrijfsobligaties) zijn voorbeelden van goede kandidaten.

 • Philip

  hoi,

  wat is je mening over LU1781541179 LYXOR CORE MSCI WORLD? Zit ook in de DeGiro kernselectie, heeft kosten van 12 bps (excl dividendlek) dus zou (inclusief dividendlek) toch zeer competitief zijn voor bv VWRL of IWDA?
  Wat zie ik over het hoofd?

  dank

  • Mr FOB Bericht auteur

   VWRL is wereldwijd, IWDA en dit fonds hebben alleen ontwikkelde landen en missen opkomende landen.

   Luxemburgse fondsen met Amerikaanse bedrijven lekken veel meer dividend dan Ierse fondsen (VWRL en IWDA zijn Iers). Per saldo zal dit Luxemburgse fonds hogere kosten hebben (inclusief dividendlek) dan VWRL en IWDA.

  • Gerben

   Je zou als alternatief eens naar SPDR MSCI World (SWRD) of Vanguard FTSE Developed World kunnen kijken. Beide 0.12% dus wat goedkoper als VWRL. Als je ook emerging markets wil meenemen komt er voor ~12% van je portefeuille nog een iets duurdere ETF bij. Maar nog zal goedkoper uitkomen als VWRL dan. Geen kernselectie. Maar handelen op Amsterdam kost ook niet veel, afhankelijk van hoe groot je portefeuille is en hoe vaak je wil handelen kan je goedkoper uit zijn.

 • EB

  Beste mr FOB,

  Hartelijk dank voor de informatieve post.

  De totale kosten verschillen nogal per fonds/ETF/broker zoals te zien in de tabel. Zoals je schrijft maakt slechts 0.1% extra kosten over 30 jaar liefst 21% minder rendement.

  Volgt daar niet uit dat in ieder geval vanaf €100k er eigenlijk maar één optie is: VTI/VXUS via Lynx? Het goedkoopste alternatief, NT via ABN, is namelijk bij 100k 0.3% duurder en bij 500k 0.2% duurder.

  Ik vraag me af waarom je belegd in NT via ABN terwijl dit zoveel duurder lijkt dan VTI/VXUS. Je draait je hand vast niet om voor het aankopen via opties.. zie ik een nadeel over het hoofd?

 • Christiaan

  Beste FOB,
  Dank allereerst voor de fijne, informatieve blogs.
  Onlangs heb ik mijn vwrl positie bij DeGiro verkocht. Ik wil deze belegging (25k) in NT fondsen stoppen via de Rabobank (mijn huisbank).
  Ik vraag mij af wat nu wijsheid is; stapsgewijs stukken NT aankopen (bijvoorbeeld elke maand 1.500 euro) waardoor het ruim een jaar duurt voor de volledige 25.000 weer belegd is, of het volledige bedrag in 1 grote transactie beleggen in de NT fondsen.
  Kun je hier iets over zeggen?
  Alvast bedankt voor je reactie.

 • Charlie monger

  HI Mr FOB,
  Je kan VTI/VXUS wel op de normale manier kopen alleen omdat het niet aan MIFID2 voldoet, dien je een professionele belegger te zijn.
  Je zult dan wel een behoorlijk vermogen moeten hebben >500K, maar dan kun je het direct zonder optie route gaan kopen bij LYNX.
  Dus misschien is dat nog intressant om op te nemen, dat als mensen boven de 500K komen ze het sowieso beter kunnen overzetten naar VTI/VXUS.

  Daarnaast geeft je aan dat VTI geen dividendlek heeft maar VXUS wel, hoe komt dat zo?En vanwaar 0,2% zou het niet 0.15% zijn?
  Bedankt voor meekijken

  • Mr FOB Bericht auteur

   VTI belegt uitsluitend in Amerikaanse bedrijven, VXUS over de hele wereld behalve in de VS. Omdat VTI, in tegenstelling tot VXUS, niet te maken heeft met het al dan niet aanwezig zijn van internationale belastingverdragen heeft het geen dividendlek.
   De hoogte van het lek hangt af van de onderliggende beleggingen in het fonds en heeft daardoor geen vastomlijnde waarde.

 • Phil

  Beste FOB,

  Ik deed onlangs mijn belastingaangifte en het volgende viel me op:
  Ik beleg in VUSA (Vanguard S&P) en daar was afgelopen jaar ca. 1,3% dividend uitgekeerd aan mij. Omdat het fonds in Ierland gevestigd is, is de bruto dividenduitkering van 1,3% gelijk aan de netto dividenduitkering want Ierland rekent geen dividendbelasting.
  Via mijn belastingaangifte kon ik tóch 15% belastingteruggave vorderen over het bruto dividend, dus 15% van die 1,3%. In feite betekent dit dus ca. 0,2% extra rendement (of 0,2% minder kosten).

  Zou je in je kostenoverzichten dit niet ook moeten meenemen? Ik begrijp wel dat VUSA niet in je portfolio zit, maar het geldt voor alle uitkerende Ierland-fondsen, incl. VWRL.

  Ik hoor graag hoe je hier tegenaan kijkt.

 • Mark

  Beste meneer FOB,

  Is het nu zo dat nu VWCE in de kernselectie zit de kosten niet fors lager zijn bij degiro? En ziet dan het bovenstaande staatje er niet echt anders uit?

  Ik snap natuurlijk de overweging vanuit gevoel en veiligheid en dekking, maar ik zie dit wellicht als iets om op een latere leeftijd (of als je stopt met werken) pas echt belangrijk is. Daarnaast ook natuurlijk nog wel het niet/wel kunnen kopen van fractionele aandelen wat ook belangrijk is.

   • Mark

    Oke dank voor je antwoord.

    Ik ben ze toch even langs elkaar gaan zetten (ik begin namelijk net). En ik kom tot het volgende:

    (excuus ik kan helaas geen tabellen plakken hier)

    Belegd vermogen –> 10k 30k 100k

    RABOBANK* DEGIRO RABOBANK* DEGIRO RABOBANK* DEGIRO
    Type NT mix VWCE NT mix VWCE NT mix VWCE
    Basis Index ETF – Xetra Index ETF – Xetra Index ETF – Xetra
    Transactiekosten 0,10% 0,00% 0,10% 0,00% 0,10% 0,00%
    Fondskosten 0,16% 0,22% 0,16% 0,22% 0,16% 0,22%
    Kosten beheer € 6,00 € 2,50 € 18,00 € 2,50 € 60,00 € 2,50
    Totaal gewogen 0,32% 0,25% 0,32% 0,23% 0,32% 0,22%

    Mis ik hier iets in de kosten dan?

    Ik zit zelf bij de rabo en heb daar al een rekening vandaar dat ik die kosten even niet mee weeg. Ik zit ook al via DEGIRO aangesloten bij XETRA, en daar blijf ik ook. Maar de volledigheid neem ik die kosten toch even mee.

    • Mr FOB Bericht auteur

     Ik volg je reactie niet helemaal, wellicht omdat je geen tabel kunt plakken zoals je aangeeft. Ik vermoed dat je de volgende punten niet goed meeneemt:

     Eenmalige transactiekosten bij aan-/verkoop zijn op de langere termijn vrijwel verwaarloosbaar en hoef je daardoor niet mee te nemen als je voor de langere termijn belegt. De jaarlijks terugkerende kosten zijn waar het om gaat. In je reactie zie ik niets over dividendlek, interne transactiekosten (komen wel jaarlijks terug), securities lending inkomsten e.d. Deze neem ik via de Tracking Difference mee. Ik leg dit uit in de post. Wellicht helpt het je die paragraaf nog eens door te nemen.

     • Mr FOB Bericht auteur

      Die heeft inderdaad het dividendlek afgedicht. Maar die heeft wel maar beperkte spreiding (slechts 250 bedrijven) en is gelijk-gewogen i.p.v. markt-gewogen.

      Dit vergelijk van MSCI vergelijkt de gelijk-gewogen met de markt-gewogen index over de periode van 1994-2020 en neemt de opkomende markten ook mee naast de ontwikkelde markten (MSCI ACWI). Sommige delen van de bekeken periode presteerde de gelijk-gewogen index beter, andere delen de marktkapitalisatie-gewogen index. Over de gehele periode van 25 jaar beschouwd gaf de marktkapitalisatie-gewogen index gemiddeld 0.3% meer rendement per jaar dan de gelijk-gewogen index. Op risico/rendement parameters als beta, tracking error, turnover, standard deviation en sharpe ratio presteerde de marktkapitalisatie-gewogen index ook het beste.

      Deze resultaten garanderen niets voor de toekomst. Niemand kan voorspellen of een gelijk-gewogen of een marktkapitalisatie-gewogen index het best zal presteren de komende jaren.

 • Botje

  Hoi, bedankt voor dit handige overzicht. Het klopt dat de NT fondsen zoals beschreven gratis via ABN zelf beleggen zijn aan te schaffen.
  Ik las echter in de EID van het NT World fonds dat de uitstapvergoeding 1% kan bedragen. Of zie ik dat verkeerd?
  Terwijl bij Meesman zijn de in- en uitstapkosten 0,25%, dus een 0.5% in totaal. Dus een stuk lager.
  De jaarlijkse beheerkosten direct bij NT World fonds is wel significant lager zoals je hebt beschreven. Dus uiteindelijk is het fonds zelf aanhouden via ABN bijvoorbeeld dus nog steeds goedkoper.

  • Botje

   Sorry, ik lees net terug dat je alleen rekening houdt met de lopende kosten omdat de eenmalige instap en uitstapkosten ‘verwaarloosbaar’ zijn op totale rendement.

 • ALex

  Welk effect heeft het 1x per dag verhandelen van fondsen (zoals NT) op het rendement, versus het de hele dag verhandelen van ETF’s tegen bied en laatkoersen. Kan er door vraag en aanbod bij de ETF’s een verschil ontstaan ten opzichte van de werkelijke waarde?
  Of zorgt de uitgevende instelling van de ETF’s gedurende de dag via het aanbieden/verkopen van hun ETF ervoor dat de koers in overeenstemming is met de onderliggende actuele waarde van de diverse aandelen?
  Ik kan me ook voorstellen dat de uitgevende instelling gebruik maakt van een tijdelijke overwaardering van hun ETF en dan ETF’s verkoopt om daarmee het uiteindelijk rendement te verbeteren.

  • Mr FOB Bericht auteur

   Het heeft nauwelijks tot geen effect op het rendement op de langere termijn. Zowel ETF’s als indexfondsen vertegenwoordigen de waarde van de onderliggende aandelen, er zal hooguit wat verschil in de aankoop-/verkoopprijs zitten door schommelingen binnen een handelsdag welke je bij een ETF tegen kan komen en welke er bij een indexfonds niet zijn.

 • Joost

  Hi Mr FOB,
  Dank voor deze uitgebreide analyse. Je geeft aan dat VTI/VXUS moeilijk te verkrijgen zijn. Echter deze twee ETF’s kun je vrij makkelijk aanschaffen via eToro. Er zijn geen extra beheerkosten aan verbonden (alleen naar ik begrijp nachtpremies bij openstaande posities). Nadeel is dat je euro’s worden omgezet in dollars. Heb je hier al eens naar gekeken? Groeten.