Update april 2024: zie FOB beleggingsstrategie voor de meest recente strategie.

Naar aanleiding van het AFM rapport dat ik in mijn vorige blogpost besproken heb, heb ik besloten mijn beleggingsstrategie te wijzigen. Daar ga ik in deze post op in.

Mijn beleggingsstrategie heeft nog steeds 3 pijlers:

 1. Ik heb nog steeds een cash reserve voor noodsituaties
 2. Vervolgens beleg ik nog steeds maximaal in indexfondsen waarbij de belasting uitgesteld is via Brand New Day
 3. De rest beleg ik voortaan in een paar verschillende indexfondsen via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis en in een depositoladder via verschillende aanbieders

1. Cash reserve

Voor noodgevallen hou ik nog steeds op een vrij opneembare spaarrekening voldoende middelen aan om een paar maanden van te kunnen leven. Deze heb ik bij LeasePlan Bank.

2. Pensioenbeleggingen

Pensioenbeleggingen blijf ik aanhouden via Brand New Day.

Zie de post over mijn ervaringen met Brand New Day waarom ik pensioenbeleggingen aantrekkelijk vind.

In deze post leg ik uit in welke fondsen ik via hen beleg en waarom ik die fondsen gekozen heb.

3. Gewone beleggingen

60% van mijn gewone beleggingen heb ik belegd in aandelen-indexfondsen. Dit deel heb ik voor het rendement. 40% heb ik belegd in een depositoladder. Dit deel heb ik voor de stabiliteit.

Allereerst ga ik in op de wijzigingen welke ik heb aangebracht in mijn aandelen-beleggingen. Daarna leg ik uit waarom ik mijn obligaties heb omgeruild voor een depositoladder.

Veiligheid beleggingen

Voortaan beleg ik bij voorkeur via een systeembank waarbij effecten bij de bewaarinstelling Euroclear Netherlands aangehouden worden. Ik leg hieronder uit waarom.

Anderhalf geleden ben ik gestopt met werken. Sindsdien leef ik van het rendement op mijn vermogen. Als ik een deel van mijn vermogen kwijt zou raken door malversaties van mijn bank of broker zou dat kunnen betekenen dat ik mijn vrijheid weer moet inruilen voor verplicht werk. Dat risico wil ik minimaliseren.

Een bank of broker dient het belegde vermogen van haar klanten in een apart bewaarbedrijf aan te houden. Dit wordt vermogensscheiding genoemd. Zo blijven bij een faillissement van de bank of broker jouw beleggingen buiten schot.

Er is een risico dat een bank of broker de verplichte vermogensscheiding niet op orde heeft. Het feit dat een bank of broker een vergunning heeft om beleggingsdiensten aan te bieden, wil niet zeggen dat de geldende regels nageleefd worden. Dan kun je wel vermogen verliezen bij een faillissement van je bank of broker.

Allereerst is er een verschil tussen de bewaarbedrijven waar banken en brokers gebruik van maken. Daarnaast is er een verschil in de kans dat een bank of broker failliet gaat.

Bewaarbedrijven

Brokers

DEGIRO

DEGIRO gebruikt aan hen gelieerde bewaarbedrijven (Special Purpose Vehicles) om via hen belegd vermogen te bewaren. DEGIRO heeft zich volgens dit AFM rapport daarbij niet aan de geldende regels gehouden. De AFM zegt op haar site “DEGIRO onderneemt stappen om de geconstateerde gebreken alsnog te herstellen en rapporteert hierover aan de AFM.” Dit heeft niet mijn voorkeur.

DEGIRO update mei 2021:

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. Als Duitse gereguleerde bank staat flatexDEGIRO Bank AG voornamelijk onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder, de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). De Bafin is de Duitse tegenhanger van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Bovendien valt flatexDEGIRO Bank AG onder het indirecte toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB). In Nederland is de Nederlandsche Bank (DNB) belast met het integriteitstoezicht op DEGIRO en staat DEGIRO onder het gedragstoezicht van de AFM. De inschrijving van DEGIRO in het openbaar register van DNB is hier in te zien.

Via DEGIRO belegd vermogen valt tegenwoordig onder het Duitse Investor Compensation Scheme. In het onwaarschijnlijke geval dat de afgescheiden beleggingen niet kunnen worden geretourneerd aan klanten, compenseert dat Scheme eventuele verliezen uit niet-geretourneerde beleggingen tot 90% (met een maximum van €20.000).

Niet belegd geld dat je aanhoudt op een DEGIRO-geldrekening bij flatexDEGIRO Bank AG valt onder het Duitse depositogarantiestelsel. Dat wordt onder het Duitse depositogarantiestelsel gegarandeerd tot €100.000 per persoon.

Informatie over het Duitse beleggerscompensatiestelsel en depositogarantiestelsel kun je in het Engels vinden op de BaFin-website.

Banken

Banken gebruiken voor beleggingen welke onder de Wet Giraal Effectenverkeer (Wge) vallen en welke genoteerd zijn aan de beurs van Amsterdam Euroclear Netherlands als bewaarinstelling.

Zoals uit dit artikel blijkt hebben beleggers betere eigendomsbescherming van aandelen indien deze onder Wge bewaard worden bij Euroclear Netherlands dan wanneer ze bewaard worden bij een bewaarbedrijf.

Euroclear Netherlands voldoet daarnaast volgens het laatste rapport (2015) dat ik over hen heb kunnen vinden volledig of grotendeels aan alle regels, waarbij een aantal verbeterpunten in de aanbevelingen opgesomd staat.

Overige effecten kunnen door banken ook in aan henzelf gelieerde bewaarinstellingen bewaard worden.

Systeembanken versus niet-systeembanken

De kans op een faillissement van een door de overheid als systeembank aangemerkte bank acht ik kleiner dan een niet als zodanig aangemerkte bank of broker. Bijvoorbeeld in de crisis van 2008 zijn systeembanken door de overheid gered met belastinggeld.

Al met al heeft beleggen in effecten die aangehouden worden bij Euroclear Netherlands en/of via een systeembank voortaan vanuit veiligheidsoogpunt mijn persoonlijke voorkeur.

Spreiden over fonds-aanbieders

Indexfondsen (of ETF’s) worden aangeboden door fondsaanbieders zoals Vanguard, iShares, Northern Trust en Xtrackers. De kans op malversaties bij een fondsaanbieder acht ik niet groot, maar je weet maar nooit.

Om het risico op vermogensverlies door malversaties bij een fondsaanbieder te verkleinen kun je spreiden over verschillende aanbieders. Ik wil om deze reden mijn aandelen-beleggingen voortaan gespreid over fondsaanbieders aanhouden.

Mijn aandelen-beleggingen

Mijn aandelen-beleggingen heb ik voortaan belegd via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis.

Ik beleg daar nu in dit drietal Northern Trust fondsen en in IWDA (iShares Core MSCI World UCITS ETF, ISIN: IE00B4L5Y983). Ik heb 50/50 spreiding over 2 fondsaanbieders gerealiseerd voor mijn aandelen-beleggingen.

De Northern Trust fondsen worden onder de Wge aangehouden bij Euroclear Netherlands. IWDA in een aan ABN AMRO gelieerde bewaarinstelling.

Bijkomend voordeel van de spreiding over deze fondsen vind ik dat ik hiermee ook spreid over ESG-fondsen (Northern Trust) en een fonds dat geen ESG-uitsluitingen heeft.

Kosten fondsen

Kosten van fondsen zelf kun je bepalen door de TER (Total Expense Ratio) + interne transactiekosten + dividend lek op te tellen en daar de inkomsten van het fonds door het uitlenen van stukken vanaf te halen. Gerben heeft me aan de uitkomsten van deze berekeningen geholpen.

Northern Trust

Zie De beste ETF voor uitleg waarom ik de Northern Trust fondsen goede fondsen vind. Northern Trust fondsen bieden een van de goedkoopste manieren om vanuit Nederland wereldwijd gespreid te beleggen in goede indexfondsen.

De kosten van de combinatie van de 3 Northern Trust fondsen, berekend op de hierboven beschreven manier, bedragen 0.19% per jaar.

IWDA

Ik zou daarnaast VWRL toe kunnen voegen om spreiding over fondsaanbieders te verkrijgen. De kosten van VWRL, berekend op de hierboven beschreven manier, bedragen 0.52% per jaar.

In plaats daarvan kan ik ook IWDA toevoegen, dat niet wereldwijd gespreid belegt maar alleen in de ontwikkelde markten. IWDA lijkt qua spreiding op het Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund EUR, maar sluit geen bedrijven uit op grond van ESG criteria. Voor de opkomende markten en de small caps kan ik dan de Northern Trust fondsen blijven gebruiken. Ik kom dan voor de combinatie IWDA en de 2 Northern Trust fondsen op kosten, berekend op de hierboven beschreven manier, van 0.44% per jaar. Dat is dus goedkoper dan VWRL toevoegen.

De bij sommigen populaire ACTIAM fondsen en NN Enhanced fondsen zijn weliswaar goedkoper dan IWDA, maar hebben door tientallen procenten ESG uitsluitingen veel minder spreiding en vallen daarom af voor mij. VTI en VXUS vallen voor mij ook af omdat je die niet via Euroclear Netherlands kunt bewaren en niet via een systeembank kunt aanhouden.

Beleggingstool

Als je in dezelfde fondsen en in dezelfde verhouding als ik wilt beleggen kun je onderstaand tooltje gebruiken om in één oogopslag te zien hoeveel je in welk fonds moet inleggen:


Hoeveel heb je al belegd in NT fondsen en IWDA? Per fonds in hele euro’s invullen. Als je nog niets belegd hebt in deze fondsen kun je 0 laten staan bij de fondsen in deze stap:  
NT World (ISIN: NL0011225305)
NT Emerging Markets (ISIN: NL0011515424)
NT Small Caps (ISIN: NL0013552078)
IWDA (ISIN: IE00B4L5Y983)

Vermogen dat je nog niet belegd hebt en wel wilt gaan beleggen:

Je moet de volgende transacties doen om tot een correcte verdeling te komen:
NT World  
NT Emerging Markets  
NT Small Caps  
IWDA  

 

Als je een negatief getal ziet bij een fonds betekent dat dat je het negatieve bedrag dat je ziet in dat fonds moet verkopen. Een positief bedrag betekent dat je in dat fonds moet inleggen.

Depositoladder

Niet in paniek verkopen tijdens een beurskrach is een van de belangrijkste dingen om succesvol te kunnen beleggen. In 2008 was ik vol in aandelen belegd en verkocht ik tijdens de neergang. Ik heb weer aangekocht toen de beurs alweer een stuk gestegen was. Dit heeft mij veel geld gekost.

Ik heb toen geleerd dat ik een significant deel van mijn beleggingen in stabiele stukken moet hebben om voldoende rustig te blijven. Daar heb ik na 2008 ook dan ook een deel in belegd. Tijdens de corona-krach ben ik vervolgens wel rustig gebleven, mijn aangepaste strategie werkt dus voor mij.

Stabiele stukken kunnen bijvoorbeeld bestaan uit obligaties. Een depositoladder zie ik als een uitstekend alternatief voor beleggingen in obligaties.

Deposito’s vallen onder het depositogarantiestelsel, dat tot €100.000 per instelling garandeert. Dat is dus een hogere garantie voor spaartegoeden dan de €20.000 voor beleggingen via het beleggerscompensatiestelsel. Daardoor heb ik met spaartegoeden minder partijen nodig om onder garantie vermogen te stallen dan met obligaties. Mijn DBZB obligatiepositie heb ik dan ook omgezet in een depositoladder via verschillende partijen.

Al met al voel ik me met de bovenstaande aanpassingen veiliger dan voorheen en zijn mijn kosten niet of nauwelijks gewijzigd.

Bij het uitzoeken van mijn aangepaste strategie heb ik goed kunnen overleggen met Gerben en Dreas, waarvoor mijn dank!

Heb jij je beleggingsstrategie aangepast na de recente bevindingen van de AFM? Zo ja, hoe?

Wil jij, net als ruim 14.000 anderen, een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt en het FOB huishoudboekje 2024 kado?Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.


De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en je blijft zelf verantwoordelijk bij opvolgen ervan. Let op: beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Blauw onderstreepte links met   kunnen mij een vergoeding opleveren voor het doorverwijzen. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

Schrijf een reactie

398 Reacties

 1. Beste Mr. FOB,

  Als eerste bedankt voor je heldere blogposts, ik heb er al veel van geleerd. Ik heb een vraag. In bovenstaande blogpost omschrijf je dat je bent overgestapt van obligaties naar depositoladders met 40% van je vermogen, dat zal een flinke som geld zijn. Mijn vraag is, hoe ben je overgestapt? Heb je alle obligaties in een keer verkocht of ben je gefaseerd over tijd uitgestapt? En als het gefaseerd was, over hoeveel tijd dan? En ook de omgekeerde vraag. Mocht op een gegeven moment in de toekomst de belastingdienst box 3 gaan belasten op daadwerkelijk rendement, dan kan ik me voorstellen dat je zou overwegen om voor de stabiliteit weer obligaties aan te schaffen, geen idee of je dat ook daadwerkelijk overweegt. Maar mocht dat zo zijn, zou je dan in een keer of gefaseerd over tijd instappen? En als je het gefaseerd zou doen, over hoeveel tijd dan? Alvast bedankt!

  • Hallo FOB, het lijkt erop dat de calculator het vooralsnog niet doet!

  • Hi mr Fob,

   Het lijkt het weer niet te doen. EM en SC lijken hun percentage van het geheel te pakken ipv het gedeelte dat NT is. Dus bijvoorbeeld als je totaal 100k is, lijkt de calculator aan te geven dat je 9k EM moet hebben (ongeveer) ipv 4,5%.

 2. Beste meneer FOB,
  Zeer heldere blog weer. Heb je ook gedacht aan netto lijfrente plan?
  Dat is voor iemand met vermogen(bv uit erfenis) wellicht interessant. Want dan is pensioenbeleggen niet van meerwaarde omdat je dan over de uitkering belasting moet gaan betalen over iets waar je al belasting over betaald hebt.
  Zie ik het goed dat ik met een netto lijfrente geen vermogensbelasting meer betaal over het vermogen wat ik daarin steek?
  Ben benieuwd naar je insteek.

  • Bij mijn weten moest je in 2023 meer dan € 137.800 verdienen om er in 2024 voor in aanmerking te komen. In dat geval kan het aantrekkelijk zijn, omdat je dan geen vermogensbelasting betaalt.

 3. Hi,

  Ik deel je visie op invulling van de portefeuille. Zit goed in elkaar vind ik. Qua allocatie: zou jij een allocatie aanhouden per doel van het geld of op een allocatie totaalniveau? Ik ben niet fire, heb die ambitie ook niet direct, want ik vind werk leuk.

  1) Mijn doelen voor de korte termijn (<10 jaar): sabbatical/ reis maken/ huis of auto etc. Ik heb daarvoor een flink bedrag in deposito’s.
  2) Mijn doelen voor de lange termijn: eerder met pensioen of ooit minder werken (deels fire leven). Ik beleg 100%. Alles wat er nieuw bij komt, stop ik hierin dus dit wordt relatief steeds meer. Ik ben nog geen 40.

  1e is dus 0%-100%, 2e 100%-0%. Is dat logisch of is het bijv logischer om steeds te herbalanceren naar 70%-30% op het totaal? Of maakt het eigenlijk niet zoveel uit? Heb jij hier een visie op?

  Thanks!

  • Allocatie is een persoonlijke keuze, gebaseerd op risicotolerantie en beleggingshorizon. Geld dat ik tussen nu en 10 jaar nodig zou hebben zou ik niet beleggen, daarvoor zou ik de beleggingshorizon te kort vinden.

  • Hi Fob,

   Ok helder, dank voor je antwoord.

   Wat is je motivatie om te kiezen voor IB? Kosten tov ABN voor de IWDA specifiek?

   Waarom niet IWDA kopen via DeGiro? Zit in de kernselectie, toch?

   Ik zit nu bij DeGiro maar ga overstappen naar ABN voor de NT fondsen. Ik heb bij DeGiro nu oa VWRL. Ik vind het lastig om een keuze te maken of ik VWRL moet laten staan of ga verkopen en dan dat bedrag direct in NT zetten. Heb je voordelen en nadelen van deze keuzes ondanks dat je geen persoonlijk advies mag en kan geven?

   Groeten,
   Hennie

  • Ik overweeg te spreiden over 2 brokers om risico te verlagen met als bijkomend voordeel dat mijn kosten omlaag gaan (IB is voor IWDA goedkoper dan ABN AMRO). Overigens zal ik IWDA bij IB waarschijnlijk omzetten in de via ABN AMRO ZBB niet te verkrijgen VGVF (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc), aangezien die nog goedkoper is.

   Ik ben bij DEGIRO weggegaan om de redenen die ik in de blogpost noem. Die redenen gelden wat mij betreft niet voor IB.

   VWRL verkopen of laten staan zitten wat eenmalige transactiekosten aan verbonden naast de verschillen in lopende kosten zoals benoemd in De beste ETF. Daarnaast de afweging of je wilt spreiden over brokers en zo ja, welke. Dat zijn uiteindelijk persoonlijke afwegingen.

  • Hi Fob,

   Ok, helder. Dank voor je mening!

   Laatste vraag. Hoe zit het precies met afslagtijd en verwerkingstijd van orders bij ABN?

   Voorbeeld inkoop NL0011225305:
   – Order op dinsdag 23 januari ingeschoten
   – Verwachte afslagtijd was woensdag 24 januari 08:30
   – Verwachte verwerkingstijd was vrijdag 26 januari

   In mijn verwachting zou ik met deze informatie mee gaan met de koers van 24 januari omdat dat de afslagtijd is. In de praktijk zie ik dat ik de koers van donderdag 25 januari heb gekregen.

   Ben jij hier wel eens eerder ingedoken hoe dit precies werkt?

   Groeten,
   Hennie

  • Dit kan voor het stabiele deel van een portefeuille een geschikte kandidaat zijn. Maar met de huidige regels van de vermogensbelasting vind ik het oninteressant, aangezien het belast wordt tegen het hoogste tarief.

 4. Beste Mr FoB,

  Een deel van mijn vermogen is belegd in de drie NT-fondsen. Nu wil ik graag IWDA toevoegen. Is het ten alle tijden gunstiger om te verkopen en herverdelen of valt er ook iets te zeggen om middels periodieke inleg dan wel aanvullende inleg toe te werken naar een correcte verdeling?

  Wat een aanvullende inleg betreft ben ik terughoudend omdat de koers redelijk hoog lijkt te staan . Of komt hier het gezegde naar voren dat tijd in de markt altijd beter is dan timing the market?

  Met vriendelijke groet,
  Koen

  • Het is een persoonlijke risico-afweging die je daarbij moet maken; wil je direct of in de loop van de tijd over 2 fonds-aanbieders spreiden?

   V.w.b. aanvullende inleg: ik ben zelf geen voorstander van het proberen te timen van de markt, dat lukt vrijwel niemand.

 5. Is de huidige verdeling in de beleggingstool nog wel actueel? Op https://marketcaps.site/ lees ik voor NT een 82.4 /7.9/9.6 verdeling. Als we IWDA als equivalent van NT World zien, zou bij een inleg van 100 de verdeling dan niet momenteel
  50 IWDA
  7.9 NT SC
  9.6 NT EM
  50-7.9-9.6=32.5 NT World
  moeten zijn? Ik vraag dit omdat ik graag de berekening zou willen snappen, niet om te muggenziften. Misschien zie ik namelijk iets over het hoofd.

 6. Interessant artikel! Ben wel benieuwd hoeveel je idealiter aanhoudt als cash reserve. Misschien dat ik eroverheen las, maar kan het zo snel niet vinden. Alvast bedankt!