Mijn nieuwe beleggingsstrategie


Naar aanleiding van een recent AFM rapport heb ik mijn beleggingsstrategie gewijzigd. Lees hier meer en vind een bijpassend beleggingstool.Naar aanleiding van het AFM rapport dat ik in mijn vorige blogpost besproken heb, heb ik besloten mijn beleggingsstrategie te wijzigen. Daar ga ik in deze post op in.

Mijn beleggingsstrategie heeft nog steeds 3 peilers:

 1. Ik heb nog steeds een cash reserve voor noodsituaties
 2. Vervolgens beleg ik nog steeds maximaal in indexfondsen waarbij de belasting uitgesteld is via Brand New Day
 3. De rest beleg ik voortaan in een paar verschillende indexfondsen via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis en in een depositoladder via verschillende aanbieders

1. Cash reserve

Voor noodgevallen hou ik nog steeds op een vrij opneembare spaarrekening voldoende middelen aan om een paar maanden van te kunnen leven. Dit kan binnenkort niet meer bij Moneyou, waar ik dat tot nu toe doe. Zij stoppen er namelijk mee. Ik moet nog even kijken waar ik dat dan ga parkeren.

2. Pensioenbeleggingen

Pensioenbeleggingen blijf ik aanhouden via Brand New Day.

Zie de post over mijn ervaringen met Brand New Day waarom ik pensioenbeleggingen aantrekkelijk vind.

In deze post leg ik uit in welke fondsen ik via hen beleg en waarom ik die fondsen gekozen heb.

3. Gewone beleggingen

60% van mijn gewone beleggingen heb ik belegd in aandelen-indexfondsen. Dit deel heb ik voor het rendement. 40% heb ik belegd in een depositoladder. Dit deel heb ik voor de stabiliteit.

Allereerst ga ik in op de wijzigingen welke ik heb aangebracht in mijn aandelen-beleggingen. Daarna leg ik uit waarom ik mijn obligaties heb omgeruild voor een depositoladder.

Veiligheid beleggingen

Voortaan beleg ik bij voorkeur via een systeembank waarbij effecten bij de bewaarinstelling Euroclear Netherlands aangehouden worden. Ik leg hieronder uit waarom.

Anderhalf geleden ben ik gestopt met werken. Sindsdien leef ik van het rendement op mijn vermogen. Als ik een deel van mijn vermogen kwijt zou raken door malversaties van mijn bank of broker zou dat kunnen betekenen dat ik mijn vrijheid weer moet inruilen voor verplicht werk. Dat risico wil ik minimaliseren.

Een bank of broker dient het belegde vermogen van haar klanten in een apart bewaarbedrijf aan te houden. Dit wordt vermogensscheiding genoemd. Zo blijven bij een faillissement van de bank of broker jouw beleggingen buiten schot.

Er is een risico dat een bank of broker de verplichte vermogensscheiding niet op orde heeft. Het feit dat een bank of broker een vergunning heeft om beleggingsdiensten aan te bieden, wil niet zeggen dat de geldende regels nageleefd worden. Dan kun je wel vermogen verliezen bij een faillissement van je bank of broker.

Allereerst is er een verschil tussen de bewaarbedrijven waar banken en brokers gebruik van maken. Daarnaast is er een verschil in de kans dat een bank of broker failliet gaat.

Bewaarbedrijven

Brokers

DEGIRO

DEGIRO gebruikt aan hen gelieerde bewaarbedrijven (Special Purpose Vehicles) om via hen belegd vermogen te bewaren. DEGIRO heeft zich volgens dit AFM rapport daarbij niet aan de geldende regels gehouden. De AFM zegt op haar site “DEGIRO onderneemt stappen om de geconstateerde gebreken alsnog te herstellen en rapporteert hierover aan de AFM.” Dit heeft niet mijn voorkeur.

DEGIRO update mei 2021:

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. Als Duitse gereguleerde bank staat flatexDEGIRO Bank AG voornamelijk onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder, de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). De Bafin is de Duitse tegenhanger van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Bovendien valt flatexDEGIRO Bank AG onder het indirecte toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB). In Nederland is de Nederlandsche Bank (DNB) belast met het integriteitstoezicht op DEGIRO en staat DEGIRO onder het gedragstoezicht van de AFM. De inschrijving van DEGIRO in het openbaar register van DNB is hier in te zien.

Via DEGIRO belegd vermogen valt tegenwoordig onder het Duitse Investor Compensation Scheme. In het onwaarschijnlijke geval dat de afgescheiden beleggingen niet kunnen worden geretourneerd aan klanten, compenseert dat Scheme eventuele verliezen uit niet-geretourneerde beleggingen tot 90% (met een maximum van €20.000).

Niet belegd geld dat je aanhoudt op een DEGIRO-geldrekening bij flatexDEGIRO Bank AG valt onder het Duitse depositogarantiestelsel. Dat wordt onder het Duitse depositogarantiestelsel gegarandeerd tot €100.000 per persoon.

Informatie over het Duitse beleggerscompensatiestelsel en depositogarantiestelsel kun je in het Engels hier vinden op de BaFin-website.

Lynx

Lynx is een zogenaamde “introducing broker” van Interactive Brokers. Dit betekent dat het beheer van de effectenrekening en het uitvoeren van de orders bij Interactive Brokers in Ierland plaatsvindt. Effecten worden via Interactive Brokers bewaard door verschillende bewaarbedrijven.

Effecten zijn gegarandeerd via het Investor Compensation Scheme of Ireland (www.investorcompensation.ie) van toepassing. Het stelsel vergoedt 90% van het verlies tot een maximum van €20.000. Dit heeft ook niet mijn voorkeur.

Volgens dit draadje op reddit is daarnaast de bescherming van vermogen in geval van calamiteiten bij Interactive Brokers mogelijk minder dan sommigen verwachten.

Banken

Banken, zoals de grootbanken maar ook bijvoorbeeld BinckBank, gebruiken voor beleggingen welke onder de Wet Giraal Effectenverkeer (Wge) vallen en welke genoteerd zijn aan de beurs van Amsterdam Euroclear Netherlands als bewaarinstelling.

Zoals uit dit artikel blijkt is het eigendomsrecht van je effecten in de vergeleken gevallen het beste gegarandeerd wanneer je effecten onder de Wge bij Euroclear Netherlands bewaard worden.

Euroclear Netherlands voldoet daarnaast volgens het laatste rapport (2015) dat ik over hen heb kunnen vinden volledig of grotendeels aan alle regels, waarbij een aantal verbeterpunten in de aanbevelingen opgesomd staat.

Overige effecten kunnen door banken ook in aan henzelf gelieerde bewaarinstellingen bewaard worden.

Systeembanken versus niet-systeembanken

De kans op een faillissement van een door de overheid als systeembank aangemerkte bank acht ik kleiner dan een niet als zodanig aangemerkte bank of broker. Bijvoorbeeld in de crisis van 2008 zijn systeembanken door de overheid gered met belastinggeld.

Al met al heeft beleggen in effecten die aangehouden worden bij Euroclear Netherlands via een systeembank voortaan vanuit veiligheidsoogpunt mijn persoonlijke voorkeur.

Spreiden over fonds-aanbieders

Indexfondsen (of ETF’s) worden aangeboden door fondsaanbieders zoals Vanguard, iShares, Northern Trust en Xtrackers. De kans op malversaties bij een fondsaanbieder acht ik niet groot, maar je weet maar nooit.

Om het risico op vermogensverlies door malversaties bij een fondsaanbieder te verkleinen kun je spreiden over verschillende aanbieders. Ik wil om deze reden mijn aandelen-beleggingen voortaan gespreid over fondsaanbieders aanhouden.

Mijn aandelen-beleggingen

Mijn aandelen-beleggingen heb ik voortaan belegd via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis.

Zie trouwens hier voor eventuele welkomstacties van ABN AMRO.

Ik beleg daar nu in dit drietal Northern Trust fondsen en in IWDA (iShares Core MSCI World UCITS ETF, ISIN: IE00B4L5Y983). Ik heb 50/50 spreiding over 2 fondsaanbieders gerealiseerd voor mijn aandelen-beleggingen.

Deze fondsen worden onder de Wge aangehouden bij Euroclear Netherlands, precies wat ik voortaan wil voor mijn aandelen-beleggingen.

Kosten fondsen

Kosten van fondsen zelf kun je bepalen door de TER (Total Expense Ratio) + interne transactiekosten + dividend lek op te tellen en daar de inkomsten van het fonds door het uitlenen van stukken vanaf te halen. Gerben heeft me aan de uitkomsten van deze berekeningen geholpen.

Northern Trust

Zie De beste ETF voor uitleg waarom ik de Northern Trust fondsen goede fondsen vind. Northern Trust fondsen bieden een van de goedkoopste manieren om vanuit Nederland wereldwijd gespreid te beleggen in goede indexfondsen.

De kosten van de combinatie van de 3 Northern Trust fondsen, berekend op de hierboven beschreven manier, bedragen 0.19% per jaar.

IWDA

Ik zou daarnaast VWRL toe kunnen voegen om spreiding over fondsaanbieders te verkrijgen. De kosten van VWRL, berekend op de hierboven beschreven manier, bedragen 0.52% per jaar.

In plaats daarvan kan ik ook IWDA toevoegen, dat niet wereldwijd gespreid belegt maar alleen in de ontwikkelde markten. IWDA lijkt qua spreiding op het Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund EUR, maar sluit geen bedrijven uit op grond van ESG criteria. Voor de opkomende markten en de small caps kan ik dan de Northern Trust fondsen blijven gebruiken. Ik kom dan voor de combinatie IWDA en de 2 Northern Trust fondsen op kosten, berekend op de hierboven beschreven manier, van 0.44% per jaar. Dat is dus goedkoper dan VWRL toevoegen.

De bij sommigen populaire ACTIAM fondsen en NN Enhanced fondsen zijn weliswaar goedkoper dan IWDA, maar hebben door tientallen procenten ESG uitsluitingen veel minder spreiding en vallen daarom af voor mij. VTI en VXUS vallen voor mij ook af omdat je die niet via Euroclear Netherlands kunt bewaren en niet via een systeembank kunt aanhouden.

Beleggingstool

Als je in dezelfde fondsen en in dezelfde verhouding als ik wilt beleggen kun je onderstaand tooltje gebruiken om in één oogopslag te zien hoeveel je in welk fonds moet inleggen:


Hoeveel heb je al belegd in NT fondsen en IWDA? Per fonds in hele euro’s invullen. Als je nog niets belegd hebt in deze fondsen kun je 0 laten staan bij de fondsen in deze stap: 
NT World (ISIN: NL0011225305)
NT Emerging Markets (ISIN: NL0011515424)
NT Small Caps (ISIN: NL0013552078)
IWDA (ISIN: IE00B4L5Y983)

Vermogen dat je nog niet belegd hebt en wel wilt gaan beleggen:

Je moet de volgende transacties doen om tot een correcte verdeling te komen:
NT World 
NT Emerging Markets 
NT Small Caps 
IWDA 

 

Als je een negatief getal ziet bij een fonds betekent dat dat je het negatieve bedrag dat je ziet in dat fonds moet verkopen. Een positief bedrag betekent dat je in dat fonds moet inleggen.

Depositoladder

Niet in paniek verkopen tijdens een beurskrach is een van de belangrijkste dingen om succesvol te kunnen beleggen. In 2008 was ik vol in aandelen belegd en verkocht ik tijdens de neergang. Ik heb weer aangekocht toen de beurs alweer een stuk gestegen was. Dit heeft mij veel geld gekost.

Ik heb toen geleerd dat ik een significant deel van mijn beleggingen in stabiele stukken moet hebben om voldoende rustig te blijven. Daar heb ik na 2008 ook dan ook een deel in belegd. Tijdens de corona-krach ben ik vervolgens wel rustig gebleven, mijn aangepaste strategie werkt dus voor mij.

Stabiele stukken kunnen bijvoorbeeld bestaan uit obligaties. Een depositoladder zie ik als een uitstekend alternatief voor beleggingen in obligaties.

Deposito’s vallen onder het depositogarantiestelsel, dat tot €100.000 per instelling garandeert. Dat is dus een hogere garantie voor spaartegoeden dan de €20.000 voor beleggingen via het beleggerscompensatiestelsel. Daardoor heb ik met spaartegoeden minder partijen nodig om onder garantie vermogen te stallen dan met obligaties. Mijn DBZB obligatiepositie heb ik dan ook omgezet in een depositoladder via verschillende partijen.

Al met al voel ik me met de bovenstaande aanpassingen veiliger dan voorheen en zijn mijn kosten niet of nauwelijks gewijzigd.

Bij het uitzoeken van mijn aangepaste strategie heb ik goed kunnen overleggen met Gerben en Dreas, waarvoor mijn dank!

 

Heb jij je beleggingsstrategie aangepast na de recente bevindingen van de AFM? Zo ja, hoe?

 

Wil jij het FOB huishoudboekje 2021 kado? En een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt? Ik stuur geen spam, opzeggen kan altijd en ik geef je e-mailadres nooit door aan derden.

12396 andere abonnees houden je gezelschap!

Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat mailadres is al ingeschreven
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.
Ik kom ook financieel interessante acties en aanbiedingen tegen waar ik op dat moment geen blogpost over schrijf. Ik kan je daar dan wel op wijzen via een mailtje. Je kunt je hiervoor apart inschrijven:
Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.

Ik ben geen professioneel adviseur. Je blijft zelf verantwoordelijk voor enige schade geleden door opvolgen van advies of navolgen van informatie op deze site. De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en louter informatief en educatief bedoeld. Let op: Beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Zie ook de disclaimer. Soms krijg ik een vergoeding als je een transactie doet via een link op deze site. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

Auteur: Mr FOB


Een reactie plaatsen

Leuk als je reageert! Reacties met als doel iets te leren van anderen of om anderen te helpen, nadat je het hele artikel en alle andere reacties gelezen hebt, zien we hier het liefst! Je reactie wordt goedgekeurd en verwerkt volgens mijn privacybeleid. Door je reactie te versturen ga je hiermee akkoord.

244 gedachten over “Mijn nieuwe beleggingsstrategie

 • Joost

  Spreiding betekent voor mij zowel spreiden over diverse type activa als binnen die types (etc.), maar ook spreiding tussen diverse brokers en wellicht zelfs landen. Zo is bij Lynx tot maar liefst $500.000 aan beleggingen EN $250.000 aan cash gegarandeerd. In NL is dat slechts € 20.000 c.q. €100.000. Dan mag de VS wellicht enger lijken, maar daar staat dus wel heel veel meer aan garanties tegenover. ABN Amro blijft ook vrij duur, al hangt het er ook vanaf hoe en hoeveel je belegt. Let wel op dat bij de girale beleggingsvarianten (zonder aan/verkoopkosten) je in feite geen eigenaar van de stukken zelf bent, je (dus) te maken hebt met zeer lange koop/verkoop doorlooptijden en volgens mij ook een aantal verborgen kosten (ik heb dat lang geleden uitgezocht, maar niet meer helemaal scherp, maar conclusie was dat het zeker niet beter was dan ‘gewoon’ de stukken kopen). Gezien de rentes zou ik je cash gewoon bij ABN Amro parkeren (is ook eigenaar MoneYou). Voor de gewone privérekeningen is de rente eigenlijk overal 0 (ietsje beter zijn Bigbank uit Estland, Anodulabank en NN en wellicht nog wat anderen, maar op die niveaus maakt het allemaal bitter weinig uit, ook gezien het relatief lage bedrag).

  • Mr FOB Bericht auteur

   Zie de reddit link waar ik in de post naar verwijs v.w.b. de garanties van Lynx/IB; ik vraag me af hoe hard die garanties blijken wanneer je ze onverhoopt nodig zou hebben.

   ABN AMRO is niet meer duur als je Northern Trust fondsen aanhoudt, zie deze post waarin al de kosten (fonds + bank) meegenomen worden in vergelijking met bijvoorbeeld VWRL via DEGIRO.

   Ik heb hier gelezen dat beleggerscompensatiestelsel en depositogarantiestelsel niet beide uitkeren als je bank failliet gaat. Ik zal dus mijn cashreserve niet bij ABN AMRO gaan aanhouden (en ook niet meer bij de ABN AMRO dochter Moneyou, maar dat stopt sowieso al vanuit henzelf).

   • Tim

    Interessant stuk! Ik heb momenteel een “basis” account bij degiro. Ben voornemens om die om te gaan zetten naar een custody account. Hoe werkt in dat geval de €20.000 voor beleggingen via het beleggerscompensatiestelsel. Als ik een custody account heb en m’n aandelen kunnen (als het goed is) niet uitgeleend worden aan derden, dan zijn die gewoon veilig toch, ook bij een faillissement van degiro en bij een bedrag aan aandelen boven de €20.000?

    • Mr FOB Bericht auteur

     Het beleggerscompensatiestelsel heeft niets met je type account te maken. De AFM moet nog bevestigen of DEGIRO ondertussen de regels voor vermogensscheiding correct toepast, dat geldt voor alle typen accounts.

     • Tim

      Dank voor je snelle reactie. Ik begrijp dat het voor de 20k regeling dus niet uitmaakt of ik beschik over een basis of custody account.

      Stel nou dat deGiro inderdaad de vermogensscheiding correct toepast, klopt het dan wel dat ik met een Custody account en een eventueel faillissement van deGiro geen risico loop bij een vermogen boven de 20k? De stukken zijn dan immers elders “gestald” (los van het risico dat ook het bewaarbedrijf wellicht failliet kan gaan).

   • Camila

    Hi Mr. FOB,
    Why do you choose not to keep your cash reserve with ABN ? I see they do not charge anymore the account costs (1.40euro month). So is there a special reason you move to another account for the emergency reserve? Thanks!

    • Mr FOB Bericht auteur

     I found here that the investor compensation scheme and the deposit guarantee scheme do not both pay out both for one bank if your bank goes bankrupt. So I will not keep my cash reserve with ABN AMRO (and no longer with the ABN AMRO subsidiary Moneyou, but that will stop by themselves anyway).

   • Leesgraag

    Uit dat artikel proef ik meer dat je als belegger nooit dubbel uitgekeerd kan krijgen, het gaat dan dus om cash aanhouden op je beleggersrekening.

    Naar mijn idee is cash aanhouden op een spaarrekening toch echt iets anders, en is er dan absoluut geen sprake van een dubbele uitkering als de bank omvalt.

  • Jaco

   Ha Mr. Fob,
   Wellicht lees ik ergens overheen, maar;
   1. wat voegt IWDA toe als je 78/12/10 In NT zit.

   2. Als je 50/50 wilt spreiden en je hebt de 3 NT’s bij ABN, is het dan niet verstandiger om bij Rabo WORLD en EM te doen en een groter deel SMALL CAP bij ABN?

   3. IWDA kent geen dividendlekkage ivm de vestiging in Ierland toch. Waarom kent VWRL dan wel dividendlekkage?

   Gr Jaco

   • Mr FOB Bericht auteur

    1. Spreiding over fondsaanbieders

    2. Dan heb ik geen spreiding over fondsaanbieders bereikt, maar spreiding over banken. En deze banken bewaren beide de stukken bij Euroclear Netherlands. Dat geeft mij dus geen enkele extra spreiding, alleen hogere kosten doordat ik bij 2 banken met een lager vermogen per bank aan het beleggen ben en daardoor bij beide banken in de hogere kostencategorie terecht kom.

    3. Zowel IWDA als VWRL zijn in Ierland gevestigd, maar beide hebben nog wel last van dividendlekkage binnen het fonds. Zie hier voor uitleg hoe dividendlekkage werkt.

    • Jaco

     Dank je wel!. IWDA bij een andere (systeem)bank neem je dus puur om van VWRL bij de Giro afscheid te kunnen nemen?
     Stel dat Rabo alsnog VWRL zou opnemen (Ik heb dat nagevraagd: nu nog niet), Zou je dan weer van IWDA naar Rabo gaan?
     Dank. Gr Jaco

    • Herman

     Hallo Mr FOB,
     Allereerst dank voor deze nuttige en prettig leesbaar gebrachte informatie.

     Je gaat in je blogs uitgebreid in op je keuze voor de 3 NT fondsen.
     Vervolgens voeg je, voor 50% van het budget, IWDA toe (in $). Vraagt dat geen duidelijke analyse?
     Of mis ik iets?

     bvd,
     Groet Herman

     • Mr FOB Bericht auteur

      In de paragraaf “Spreiden over fonds-aanbieders” geef ik aan waarom ik voortaan over meerdere fondsaanbieders gespreid wil zijn. In de paragraaf “IWDA” geef ik aan waarom ik voor IWDA gekozen heb.

      Of een fonds in dollars of in euro genoteerd staat maakt trouwens niet zoveel uit. De landen en de valuta waar de onderliggende bedrijven handel in drijven bepaalt uiteindelijk de valutagevoeligheid van een belegging in een indexfonds of ETF, niet de valuta van de beursnotering van het indexfonds of de ETF.

    • Erwin

     Beste FOB,

     Ik snap de automatische tool niet helemaal. Aangegeven is dat de spreiding tussen de 3 NT’s 78/12/10 is. Vervolgens komt daar 50% IDWA bij. Ik zou verwachten dat wanneer je dan 200 euro zou spreiden over deze 4, dit neerkomt op 78e/12e/10e (NT’s) & 100e (IDWA). Echter, de tool geeft aan 56e/24e/20e & 100e.

     Wat zie ik over het hoofd? 🙂

     • Mr FOB Bericht auteur

      IWDA belegt niet in opkomende landen en small caps en vervangt daarom alleen deels NT World. Als je dan net als ik 50% van je portefeuille in IWDA en 50% in NT fondsen wilt hebben, kom je op de gevonden verhouding. Als je 78/12/10 NT en 100 IWDA zou doen, klopt je verhouding World/EM/SC, welke 78/12/10 moet zijn, niet meer. Je hebt dan teveel World.

  • Gerben

   Lange doorlooptijd: ja klopt, bij Northern Trust moet je voor 13:00 inleggen. Twee dagen later is meen ik dan je order uitgevoerd.

   Verborgen kosten: hebben de jaarverslagen binnenstebuiten gekeerd. Daar niks geks tegengekomen. Alleen de ‘swing pricing’ geeft wat verborgen kosten omdat er geen vaste in- en uitstapkosten kosten zijn voor het fonds. Bij een ETF zie je tenminste de spread. De ‘swing’ is hier nergens zichtbaar nadat je gekocht hebt. Maar goed, Vanguard doet dit bij hun fondsen (niet ETF’s) ook zo. Als je hints hebt waar er in het verleden kosten werden verborgen dan hoor ik het graag.

   • Remco

    Als je een order in een NT beleggingsfonds opgeeft bij ABN AMRO dan krijg je voordat je de order definitief maakt een opgave van de kosten van swing pricing. Deze zijn over het algemeen zeer laag (uit mijn hoofd een of enkele dubbeltjes).

    • Gerben

     Opgave swing pricing vooraf: dat kan niet, het zal een indicatie zijn op basis van het gemiddelde uit het verleden. Tenzij er iets op je order staat wanneer hij daadwerkelijk is uitgevoerd?

     Jij legt je order in. 1-2 dagen later is pas het handelsmoment. Op dat moment wordt de swing vastgesteld op basis van in en uitstroom op die dag. Op basis daarvan wordt de NAV eventueel aangepast. Je ziet hier dus helaas niks van en het gebeurd dus pas een tijd nadat je je order hebt gegeven.

     In het jaarverslag zijn wel gemiddeldes te vinden, maar dat zegt ook weer niks hoeveel swing er is toegepast op jouw instap of uitstap momenten. Het zou moeten meevallen inderdaad. De max is 1 tot 2%, afhankelijk per fonds. Zie prospectus.

     • Remco

      Waarschijnlijk heb je gelijk. Als ik bij ABN AMRO een concept kooporder opgeef voor 1000 euro NT Small cap dan krijg ik vooraf een indicatie van ‘transactiekosten funds’ van 0,09 euro en ‘swing price’ 0,15 euro (0,015%). Als ik bij internet bankieren onder ‘zelf regelen’ – ‘(jaar)overzichten downloaden’ kijk zie ik een heleboel overzichten maar kan ik niet direct de daadwerkelijk in rekening gebrachte swing price terugvinden op mijn transacties uit het verleden. Maar misschien kijk ik niet goed.

  • NN

   Heb een account gehad bij LYNX, op enig moment problemen (primo 2019) met de aankoop van bepaalde fondsen. Onduidelijkheid troef, het geheel overgeboekt naar Bick en rekening (LYNX) opgezegd, nog geen moment spijt van gehad. Ben benieuwd hoe LYNX na 01012021 gaat performen. Wanneer Little England en de EU niet tot een akkoord komen, wat heeft dat voor gevolgen voor de “pasporting”/EU regelgeving voor pothol Britain met o.a. Nederland en een partij als LYNX?

   • Remco

    Het kopen van VT/VTI/VT en Actiam AVIAW via Lynx/ TradersOnly gaat nog steeds erg soepel.
    De opmerking over Brexit / passporting vind ik suggestief. Waar baseer je op dat dit een probleem zou zijn?

    • NN

     Begin 2019 ging het niet echt soepel, kon niet kopen! De opmerking over Brexit / passporting vind ik alles behalve suggestief. Lees en volg het nieuws!. The mama van LYNX is gevestigd in ???? Little pothol Britan! BTW het kopen van VT/VTI/VT in Nederland gaat tegenwordig via opties, een andere tak van sport. Doe je ding, ik doe het mijne!

    • Mr FOB Bericht auteur

     TER + recente interne transactiekosten + dividend lek op basis van 2014-2019 – opbrengst lending gemiddelde over 2017-2019 = 0.488% per jaar totale kosten voor IWDA

     • Bradley

      Hello Mr FOB,

      Bedankt voor uw antwoord.
      Ik heb het zelf net geprobeerd uit te rekenen en ik kwam uit op 0,15% dividend lekkage.
      Klopt dit? En zoniet, mocht u eventueel tijd hebben zou u het dan misschien kunnen uitwerken?

      Met vriendelijke groet

      Bradley

     • Mr FOB Bericht auteur

      IWDA 2020:

      Net asset value einde boekjaar € 23.478.559
      Operating expense (TER) € 45.197
      TER gemeld 0,20%
      Gemiddeld vermogen € 22.598.500

      Dividend income € 497.088
      Taxation € 64.057
      Dividend lek 12,9%
      % dividend lek 0,28%
      Dividend 2,20%

      Securities lending income € 6.134
      % lending income 0,027%
      Securities on loan 11,4%

      Transaction costs € 2.989
      % transactie kosten 0,013%

 • Henk

  Bedankt voor dit boeiende artikel. Na het gebeuren bij Degiro ben ik ook aan het denken gegaan wat nu te doen en dit scheelt mij heel veel uitzoekwerk. Twee vragen:

  1. Waar ik wel benieuwd naar ben, wat is het voordeel nog van kiezen voor een systeembank als de effecten toch veilig bij Euroclear Netherlands staan? Een faillissement van de bank maakt dan toch niet uit? Behalve dat het natuurlijk gedoe is waar je geen zin in hebt.

  2. Ik lees dat veel mensen het gevoel hebben dat er een aardige kans is op een crash ergens het komende jaar. Hoe denk je over het houden van een iets grotere cash reserve om met dit extra spaargeld bij te kunnen kopen tijdens een crash? Dus wel altijd en iedere maand een vast bedrag inleggen (DCA) maar een kleine reserve waarmee je de markt probeert te timen als hij laag staat (in plaats van met dat geld bijvoorbeeld extra af te lossen op woning oid).

  • Mr FOB Bericht auteur

   1. Je weet maar nooit hoe correct een bewaarinstelling alles afhandelt. Voorkomen dat je je bewaarinstelling aan moet spreken door een bank te nemen waarvan de kans op faillissement het kleinst is lijkt mij altijd nog beter dan genezen

   2. Ik doe niet aan market timing, onbegonnen en stressvol werk naar mijn mening

 • Uitklokken

  Mr FOB, je hebt het in je post over ETF’s en fondsen. Is mijn aanname juist dat je nu alleen fondsen en geen aandelen aanhoudt bij ABN AMRO?
  Bij ABN AMRO heb ik beide, en die staan onder een verschillend kopje vermeld (ETF bij aandelen). Ook fracties en verhandelsnelheid verschilt.

 • Aagje

  Voor mij is dit allemaal helaas veel te ingewikkeld aan het worden. Ik ga denk ik alles verkopen nu de prijs weer aardig terug is en dan terug naar de spaarrekening en dan maar eens nadenken en e.e.a. langzaam tot mij nemen om misschien dan in de toekomst nog weer eens iets te proberen.

  Ik vond het tot nu toe wel mooi zo bij degiro maar nu blijkt degiro toch niet zo veilig en de garantie is maar 20.000,- als er iets mis gaat en dan moet je ook nog maar hopen dat je die 20k krijgt.

  Ik heb er afgelopen jaar toch een mooi bedrag erbij gekregen.
  Wel jammer ik had gehoopt zo een mooi dividend te hebben straks over 10 jaar als ik de AOW in ga heb je toch een leuk bedrag extra.
  Maar het begint me helaas boven mijn pet te gaan allemaal daar baak ik wel van.

  • K

   Ik heb precies hetzelfde. Het fijne aan dit blog en enkele andere vond ik hoe laagdrempelig en “idiot proof” alles was, met stap-voor-stap uitleg, zodat mensen die er weinig verstand van hebben toch die stap naar beleggen konden zetten en, door ook bij DeGiro te zitten, ook nog goede en duidelijke voorbeelden konden gebruiken. Dit kan ik nu helaas niet meer volgen, hoewel het voor veel mensen die meer in die wereld zitten natuurlijk wel goed en nuttig advies is. Ik weet ook niet zo goed wat voor mij nu de volgende stap gaat zijn.

   • Angelo

    Net zoals een aantal reacties hier, vind ik het ook ingewikkeld worden als leek. Door deze blog had ik de stap gemaakt om te beleggen en zelfs mn vriendin overgehaald om ook te beleggen. Dus is mijn vraag Mr.FOB:
    Kunnen wij nog tot bijv. 20k veilig beleggen of raad jenons ook aan verder te kijken? We zouden jou strategie hanteren met VWRL om aan te kijken hoe of wat.

    Las ook net in een van de reacties dat iemand zei: zelfs nu weet je niet of je geld terugkrijgt onder die 20k. Vandaar mijn vraag uit bezorgdheid. We willen de gevolgen weten van de zaken die nu spelen omtrent deGiro.

    Alvast bedankt.

    Tot slot ben ik ook benieuwd naar de ervaringen met beleggen bij Meesman of andere brokers in indexfondsen zoals VWRL.

    Alvast bedankt.

    • Mr FOB Bericht auteur

     Ik benoem alleen feiten die voorgevallen zijn en wat ik aan de hand daarvan besloten heb. Wel of niet verplaatsen is uiteindelijk een persoonlijke afweging die iedereen voor zichzelf moet maken. Ik kan en mag van de AFM geen persoonlijk financieel advies geven en kan en mag van de AFM niet aangeven of iets veilig is of niet.

     Voor mijn kijk op Meesman, zie De beste ETF.

     VWRL kun je ook bij de banken aankopen, dan wordt het aangehouden via Euroclear Netherlands. Je kosten gaan ongeveer 0.2% per jaar omhoog ten opzichte van VWRL via een DEGIRO standaard account, maar je belegt dan wel nog steeds wereldwijd gespreid in een uitstekend fonds tegen lage kosten.

  • Mr FOB Bericht auteur

   Als je het heel simpel wilt houden, maar niet bij DEGIRO wilt blijven, dan kun je ook je VWRL positie naar een bank overzetten en daar doorgaan op de jouw vertrouwde manier. Dan wordt jouw VWRL positie na de overstap bewaard bij Euroclear Netherlands. Je kosten gaan ongeveer 0.2% per jaar omhoog, maar je belegt dan wel nog steeds wereldwijd gespreid in een uitstekend fonds tegen lage kosten.

   • Gerben

    Rabo heeft geen VWRL. ING en ABN wel. Bij Rabo zou je in het “Vanguard Global Stock Index Fund” en “Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund” kunnen gaan. Als je alle kosten meeneemt dan zijn die ongeveer net zo duur als VWRL. Je kan eventueel aanvullen met “Vanguard Global Small-Cap Index Fund”. Dan beleg je zelfs nog wat breder als VWRL tegen vergelijkbare kosten.

    Zijn wel fondsen, geen ETF’s. Dus aankopen/verkopen duurt wat langer. Maar het is wel makkelijker en hoeft niet tijdens beurs openingstijden.

  • Mr FOB Bericht auteur

   Ik benoem alleen feiten die voorgevallen zijn en wat ik aan de hand daarvan besloten heb. Wel of niet verplaatsen is uiteindelijk een persoonlijke afweging die iedereen voor zichzelf moet maken. Ik kan en mag van de AFM geen persoonlijk financieel advies geven en kan en mag van de AFM niet aangeven of iets veilig is of niet.

 • Marloes

  Interessant diepgaand artikel. Voor bijna mij wat aan de te ingewikkelde kant. Wij doen zelf aan indexbeleggen bij Meesman. Tot nu toe erg over te spreken. Ik zou het interessant vinden om te lezen hoe jij over indexbeleggen bij Meesman denkt.

  • Rudy

   Ik heb al een tijdje een rekening bij Openbank, 2% over de eerste 5000 het eerste half jaar. Daarboven en na dat half jaar 0,2% zonder voorwaarden. Bij NIBC dien je het een kwartaal te laten staan om die 0,2% te krijgen, anders is het 0,15. Peanuts allemaal maar toch. Een extra mogelijkheid om te spreiden tussen banken.

 • Mike

  Thanks voor de leuke post en uitgebreide omschrijving. Wederom erg interessant om te lezen. Ik zie dat je aangeeft via abn amro te beleggen. Nu zat ik daar zelf ook te kijken maar IWDA kon ik er niet vinden (in de app dan….). Heb je die elders of ook bij abn en moet ik dus gewoon via de website inloggen?

  Bedankt!

 • Pierre

  Onlangs besloten om niet meer in de index trackers te beleggen. De reden is een te sterke concentratie in de sectoren IT en Consumer Discretionary waar de aandelen een hele hoge waardering hebben. Ik volg dus nu een andere strategie. Ik neem Morningstar Wide Moat World als uitgangspunt voor mijn aandelen selectie. Bevat ongeveer 150 aandelen die op basis van fundamentele criteria door Morningstar analisten worden geselecteerd uit MSCI Developed. Vervolgens toets ik de fair value via Simply Wallstreet. Elke berekening is natuurlijk subjectief, maar als deze een overwaardering van meer dan 25% geeft selecteer ik het aandeel niet. Ik vul de aandelen selectie aan met het MSCI Quality Dividend Index waarvan ik per sector kijk naar de 10 grootste posities.. Vervolgens bepaal ik voor de 10 MSCI sectoren een gewicht en verdeel dit gelijk over de aandelen in die sector. De maximale positie in een aandeel stel ik op 1.5%.
  Eenmaal per jaar herijk ik de portefeuille.

 • Adri

  Net als anderen was ik juist gecharmeerd van FOB door de eenvoud. Nu ik de laatste blogs gelezen heb is dat wel veranderd, de wereld blijkt toch niet zo eenvoudig. Wat me vooral opvalt is dat de focus eerst lag op de laagste kosten (tot ver achter de komma) en dat dit nu vrij radicaal is veranderd in focus op meer zekerheid. Natuurlijk ook heel belangrijk, maar maakt het inschatten van rendement vs risico heel lastig.

  Zou in deze gekke wereld zich niet een situatie zich kunnen voordoen dat de een toekomstige daling van de wereldwijde koersen (of valuta) dermate groot is en dermate met elkaar in verbinding staat dat het vele decennia duurt voor een herstel. Daar kan je weinig aan voorspellen dus weinig tegen doen, maar daarmee komt het risico van een omvallende bank en het maximaal spreiden wel in een ander perspectief te staan. Er lijkt altijd sprake van een bepaalde mate van risico dat je moet accepteren. Misschien wordt het nu tijd ook om spreiding over grondstoffen of andere producten mee te wegen?

  Met deze nieuwe inzichten is het logisch dat er af en toe veranderingen in de strategie gemaakt worden. Komt hiermee de veel gehoorde uitspraak dat transactiekosten nauwelijks effect hebben op het rendement ook in een ander daglicht te staan? Immers, als er elke paar jaar een switch gemaakt naar aanleiding van nieuwe rapporten worden dit ook terugkerende kosten.

  Ik blijf lekker verder lezen ondanks dat soms wat ingewikkeld lijkt. 🙂

  • Mr FOB Bericht auteur

   Ik ben nog steeds zeer kritisch op kosten. Vandaar de door mij gekozen indexfondsen. Zie De beste ETF voor een kostenvergelijk van de NT fondsen en VWRL. Die ontlopen elkaar niet veel. Maar ik ben wel kritischer geworden op veiligheid. Ik dacht dat dat wel in orde was, terwijl dat niet zo bleek te zijn. Gelukkig sluiten kritisch zijn op kosten en prioriteit geven aan veiligheid elkaar niet uit.

   Bij de switch heb ik voor verkopen VWRL en aankopen NT fondsen geen transactiekosten hoeven maken. Voor aankopen IWDA wel. Ik ben daarnaast even uit de markt geweest door de verkopen/overboekingen/aankopen en omdat de koersen in die korte tijdsspanne net wat gestegen zijn heeft me dat wel wat gekost. Al met al doet dat nog steeds niet veel op de langere termijn.

 • Jaap

  Interessant artikel, ik schrik er wel van. Ik heb mijn indexfondsen ook bij DeGiro gestald, mede op basis van jouw blog. Ik kan uit dit artikel niet goed opmaken welke risico’s ik loop bij DeGiro. Een deel van de tekortkomingen is al verholpen en het rapport is uit 2018. De link naar het AFM rapport werkt helaas niet.

  Een tweede punt zijn de beleggingskosten. Je hebt eerder terecht geschreven dat deze kosten heel belangrijk zijn bij een lange termijn strategie. Ik zou een nieuw artikel over een kostenvergelijking waarin de ABN ook meegenomen is waarderen.

   • PR

    ik heb 2 vragen:
    1. wat zijn de kosten van IWDA op basis van:
    1a) je berekening TER + interne transactiekosten + dividendlekkage -/- inkomsten uitlenen
    1b) je eerdere berekening aan de hand van bruto tracking difference

    2. waarom doe je het plukje IRWD niet gewoon nog bij DeGiro? Want er komen nu servicekosten van ABNAMRO (0.2% / 0.12% / 0.06%) bij. Daarmee is er een voor jou nadelig verschil van 0.25% tussen de 3 NT fondsen enerzijds (0.19% zoals je zegt) vs. IRWD+2NT gezamenlijk anderzijds (0.44% zoals je zegt). Als je de IRWD bij DeGiro aanhoudt wordt dit verschil kleiner gemaakt tot ca. 0,20% (bij vermogen >400k = fee 0,06%) resp ca. 0,9% (bij vermogen <100k, fee 0,2%) – (berekend obv 78% IRWD en 22% NT)

    hoor graag.

 • Jeroen

  Ik voel me persoonlijk nog steeds senang bij DeGiro. De AFM heeft problemen gesignaleerd, dus de marktbeschermingsmechanismes werken in Nederland. Wellicht heb ik risico gelopen over de afgelopen jaren, maar ik heb weinig redenen om aan te nemen dat ik bij andere brokers/grootbanken minder kans op onverwachte risico’s loop. Daarnaast beoordeel ik het juist positief dat de AFM nu ‘bovenop’ deGiro zit om de verbeteringen te beoordelen.

  Als er op de snelweg een (bijna-)ongeluk gebeurt, ga ik ook niet meteen over alternatieve landweggetjes naar mijn werk (ik weet het Mr. FOB, jij moet natuurlijk even nadenken hoe dat ooit was, naar je werk gaan :)). Zeker niet als er maatregelen zijn aangekondigd om het veiliger te maken.

 • Sarhan

  Thank you for this fascinating article. (I can read Dutch, but your writings in “Dutch” makes it easy for Chrome to translate it into perfect English).
  You mentioned Deposit Ladders as alternatives to Bonds. Have you considered REIT ? They’re also “less volatile” than equities, and offer good dividends. I started investing at NT Developed Real Estate Index Fund (NL0010948246) via ABN AMRO with 0.12% Lopende kosten, which does not suffer from dividends leakage. I did that to capitalize on historically low valuations ahead of the recovery. What’s your take on it?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Real estate investments are part of my holdings via the indexfunds I have. I also own a house to live in. I prefer not to concentrate more of my assets into real estate.

 • Joost

  ‘Beleggingsfondsen’ bij de ABN Amro: wat je krijgt zijn geen aandelen in het fonds, maar participaties in een Stichting die in de betreffende aandelen belegt. Je kunt niet onmiddellijk orders ingeven op de beursvloer (en met name verkoop kan veel langer duren dan je leuk vind, tegen meestal lagere koersen), je krijgt veel slechtere spreads (dat is een behoorlijke extra kostenpost die niet is meegerekend, daar kan ik helaas zelf over meepraten!), geen keuzedividend, je kunt geen koop/verkooplimiet opgeven(altijd ‘bestens’, maar zelfs dat is niet transparant en er zit zodanige vertraging in dat je gerust uit kunt gaan van de slechtste mogelijke koers i.p.v. de beste, dat is althans mijn ervaring) en ook kans op extra gedonder bij faillissement van Stichting of Bank. Ik kan me nog herinneren dat er over DeGiro custody t.a.v. het uitlenen van aandelen ophef was, maar hier ben je dus 100% GEEN eigenaar i.p.v. een zeer beperkt percentage. Op zich valt e.e.a. heus wel mee (althans voor lange termijn beleggers – dit i.v.m. de spread en limiet) en is het allemaal netjes geregeld, maar als er de voorkeur aan ABN Amro i.p.v. Lynx/DeGiro wordt gegeven op basis van veiligheid en rendement dan lijkt me dat niet bij voorbaat te kloppen. Ik beleg overigens ook zelf bij de ABN Amro, zelfs een beetje in de categorie Belggingsfondsen (naast Lynx, DeGiro, Fitvermogen etc.).

  • Mr FOB Bericht auteur

   Het hebben van een vordering op de Stichting is volgens mij zo geregeld in het kader van de Wge en gaat voor zover ik kan overzien niet ten koste van je eigenaarschap. Het is volgens mij standaard praktijk voor stukken die vallen onder de Wge en die als zodanig aangehouden worden bij Euroclear Netherlands en bevordert voor zover ik begrijp een eenvoudige administratie. Hier zie ik geen extra risico (maar ik ben geen juridisch expert).

   • Joost

    Inderdaad is op zich alles wettelijk goed geregeld, maar er zit gewoon een extra partij tussen met dus altijd een extra (uiterst klein) risico op fraude, fouten, gedoe etc. Dit geef je ook al zelf in de inleiding eigenlijk al aan. Vergelijk de veel ruimere garantiestelling bij Lynx: kans op fraude, wijziging van regelgeving etc. evenzeer uiterst klein, net als bij zo’n ‘tussen-Stichting’. Is ABN Amro een goede partij? Zeer zeker (ik ben al mijn hele leven klant), maar Lynx ook. Ook DeGiro is na de aanpassingen vrijwel zeker ook een goede partij (de AFM zorgt wel dat e.e.a. goed komt). Spreiding over meerdere partijen heeft alleen een gering administratief nadeeltje, maar kan uiterst voordelig zijn mocht het toch ooit met één van die clubs vreselijk misgaan (denk ook aan tijdelijke blokkade van alle tegoeden in een dergelijke situatie). En in die gevallen is er nooit zekerheid hoe uiteindelijk een rechter oordeelt (en of er dan nog iets te verdelen valt; goede kans dat je dan heel lang zonder je geld zit; met meerdere brokers heb je dat risico beperkt). Black swan: erg klein onberekenbaar risico, maar met enorme gevolgen, dus proberen te counteren. Wat zijn argumenten om niet te spreiden over meerdere brokers?

    • Mr FOB Bericht auteur

     Spreiden over meerdere partijen ben ik ook voorstander van en doe ik ook. 60% van mijn vermogen houd ik nu aan bij ABN AMRO en 40% middels deposito’s bij andere partijen.

 • Jaco

  Voorop staat: dank voor jouw inspanningen en uitleg mr. Fob, altijd zeer handig en nuttig.

  Wat het nu – denk ik – lastig maakt, ook als ik de Comments lees, is het volgende:

  De doorsnee passieve belegger zit/zat in VWRL bij DeGiro. Dit, al dan niet i.c.m. de NT-combinatie bij ABN of Rabo.

  In dit artikel gebeuren nu 2 zaken:
  -er wordt nu afscheid genomen van VWRL, i.v.m. de kosten.
  -IWDA (voor de meesten nieuw product) wordt toegevoegd. I.v.m. de spreiding over fondsaanbieders wordt NT World fors verkocht (als ik wat speel met jouw rekentool Mr.Fob) en al het overige (de overige 50%) wordt IWDA mee aangekocht.

  Wat betekent dit concreet voor mij:
  1. VWRL ken ik. Ik stop daarmee bij de Giro en ik ga VWRL aanhouden bij ABN. Ik vind de kwartaaldividenden prettig. Ik accepteer de aankoopkosten bij ABN voor dit product. Dat VWRL als fonds duurder is dan IWDA, accepteer ik.
  2. Verder koop ik NT World en NT EM bij Rabo en NT Small Caps bij ABN.

  Middels deze strategie, spreid ik over brokers (ABN en Rabo, beide EuroClear) én over aanbieders (Vanguard VWRL bij ABN en NT bij ABN/RABO).

  Volgens mij is dit waarnaar gezocht wordt in de reacties, maar hier kun je op schieten.

  Gr. Jaco

  • Jaco

   Ik licht dit toe met een voorbeeld:

   Dit betekent bijv. bij 20K:
   VWRL (of IWDA) of beide ABN 8900
   NT WORLD Rabo 8666,666667
   NT Emerging Markets Rabo 1333,333333
   NT Small Caps ABN 1100

   Totaal: 20000

   Op deze manier is NT 78/12/10
   Op deze manier is ABN/RABO 50/50
   Op deze manier is NT versus Vanguard 50/50

   Bovenstaande even in excel zetten, en je blijft goed gealloceerd op aanbieder én op platform.

   VWRL van Vanguard kun je uiteraard inruilen voor IWDA van iShares om de door mr.FOB genoemde redenen.

 • Stocks2hold

  Duidelijk uiteenzetting van je nieuwe strategie MR FOB, waarvoor dank.
  Voor een groot deel volg ik je eerdere strategie om ook bij Degiro vermogen op te bouwen, door je heldere uitleg. Dit zal zal voor veel van je volgers gelden. Heel begrijpelijk dat je je strategie wijzigd doordat Degiro zich niet aan de regels heeft gehouden mbt vermogensscheiding. Ik waardeer het ook dat je hier ook open over blogt en ons laat zien welke alternatieven er zijn. Ik ben momenteel aan het heroverwegen om ook meer veiligheid in te bouwen. Ik houdt ook mijn huidige postie’s bij Degiro (nog) aan maar ga meer spreiden over 2 of drie brokers/banken. Ik had mijn positie in VWRL al omgezet naar IWDA. Maar dit vanwege verminderde belastingdruk op herbelegde dividenden. Voor Belgische inwoners, zoals ik, worden ontvangen dividenden met 30% belast en IWDA herbelegd de dividenden. Nieuwe positie’s worden deels opgebouwd bij Bolero. Dit is een Belgische broker en hoort bij de KBC bank waar de effecten via Euroclear Belgium in bewaring aangehouden worden.
  Degiro is nu onderdeel geworden van Flatex en Flatex heeft een Duitse bankvergunning en staat onder toezicht van het Duitse BaFin. Ik heb een paar vragen.
  Staat Degiro nu dan niet meer onder toezicht van de AFM en is dit nu ook BaFin?.
  Gaat de bewaarinstelling van Degiro wijzigen door de overname van Flatex aangezien deze laatste een bankvergunning heeft?

 • Jip

  Beste Mr. FOB,

  Dank weer voor een hele interessante post! Erg interessant om te lezen hoe je nieuwe inzichten hebt gekregen en daarop je strategie hebt aangepast!

  Ik heb 2 vragen:
  – je geeft aan dat je voor IWDA hebt gekozen en daarmee op 0.44% kosten per jaar uitkomt. Zitten hierin ook de kosten die ABN-AMRO rekent voor het aanhouden van je beleggingen? Ik ging er vanuit dat IWDA duurder was; ik kan mij namelijk nog een eerdere reddit post herinneren waarin de kosten van IWDA werden berekend.
  https://www.reddit.com/r/DutchFIRE/comments/bnh6ce/overzicht_kosten_populaire_fondsen/

  – is er nog een reden waarom je naast IWDA geen EMIN aanhoudt? Voor zover ik weet is dit ook een combinatie van Emerging markets & small cap.

  Alvast hartelijk dank voor je reactie.

  Jip

 • Remco

  Dank! Artikel over vermogensscheiding is van 2007, volgens de AFM site achterhaald. Intussen MIFID2 regelgeving, zie onderwerp vermogensscheiding op pag 20: https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/mifid-2/beleggersbescherming-wijzigingen. Zie details hoofdstuk II (vanaf pagina 6): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0593&from=NL. Veilig dus voor alle Europese brokers. Ik ben er daarmee niet van overtuigd dat beleggen via een grootbank noodzakelijk is. Bij de kredietcrisis hebben bijna ALLE Nederlandse banken staatsteun ontvangen, zie https://www.iex.nl/Column/150617/Staat-verdient-aan-crisis.aspx, en bij goede vermogensscheiding (wat via Mifid2 geregeld is) is dat voor beleggen niet eens nodig. IWDA via ABN AMRO is duur (0,4% namelijk 0,2% voor ABN en 0,2% LKF, daar komt dividendlek nog bovenop). Als je lagere ESG uitsluiting wil dan NT en lagere totale kosten (incl brokerkosten), dan is Achmea World (0,28% LKF, geen dividendek, 3% ESG uitsluitingen in vergelijking met NT World 8%) misschien een alternatief.

  • Gerben

   Naar het Achmea wereldwijd aandelen fonds heb ik nog eens zitten kijken. Ze sluiten inderdaad niet super veel uit, maar gebruiken wel optimalisatie technieken om de index te volgen. Hierdoor hebben ze zo’n 1000 in plaats van rond de 1600 posities die de world index heeft die ze volgen. Er is in de factsheet helaas niet te vinden hoeveel men meeneemt gewogen naar market cap. Met name in de kleinere posities (mid-cap) skipt men veel. In de grotere posities skipt men misschien wat minder als NT. Novartis, Shell, Wells Fargo, Bayer en Shell gaan er bij bijvoorbeeld NT uit, maar bij Achmea niet. Maar komen ook weer wat andere uitsluitingen zoals HSBC voor de in plaats.

   Als ik zelf reken door de posities te vergelijken tegen iShares IWDA dan kom ik er op uit dat het Achmea ongeveer 82% van de msci world index afdekt. Dat is dan toch wat minder als NT (~94% nu), maar wel met een ander type aan uitsluitingen. Minder large caps er uit, wat meer midcap vanwege optimalisatie. Het is wel geen zuiver index fonds, zitten wat kleine factor tilts in. Maar Achmea kennende doen ze geen hele gekke dingen. Voordeel bij Achmea kan zijn dat er via Centraal Beheer geen broker kosten bijkomen, voor 0.28% ben je klaar. Komen nog wel wat kleine interne kosten bovenop. Zal misschien binnenkort een losse Reddit post wagen aan dit fonds om de info en kosten wat verder uiteen te zetten.

   • Remco

    Dank voor de analyse Gerben. Op zich wel goed om naar het aantal posities te kijken, dat doet https://www.indexfondsenvergelijken.nl ook, al zie je daar alleen het aantal voor combinaties van fondsen en is het Achmea fonds daar niet opgenomen. Het Achmea fonds dekt overigens ook het valutarisico af. Kan voor sommige (wat oudere) mensen mogelijk interessant zijn. Wat betreft brokerkosten: Centraal Beheer rekent ook nog 0,3% aankoopkosten (best fors). Ben benieuwd naar je losse Reddit post. Alvast dank!

 • Remco

  Dat op de Amerikaanse garantie van Lynx en andere IB resellers wat af te dingen is klopt. Maar die is met 500k altijd nog veel hoger dan de Nederlandse garantie van 20k en de Nederlandse garantie is ook niet beter vooraf gedekt met kapitaal. Daarnaast zijn de regels en toezicht aan Amerikaanse beurzen de strengste ter wereld. Fijn idee als je VTI/VXUS koopt.

  Wat ik naar aanleiding van je artikel wel ga doen is nog wat meer spreiden over brokers en fondsen. Toch iets minder opbouwen in VTI/VXUS/VT en wat groter deel in Nederlandse fondsen bij diverse brokers. Zoals altijd heeft je input mij dus weer positief beïnvloed!

 • Mryeahbaby

  Wellicht ben je nu iets doorgeschoten in het uitsluiten van alle mogelijke doemscenario’s?
  Laat ik m’n standpunt wat toelichten:

  Als ik het goed begrijp zijn er de volgende scenario’s mogelijk.

  1. De broker Lynx gaat failliet, dan zijn de assets veilig want die staan bij IB LCC (bij effecten van de NASDAQ, AEX en alle andere opties (met uitzondering van niet-Amerikaanse indexopties)

  2. IB LCC gaat failliet en er is een juiste vermogenscheiding uitgevoerd. Dan zijn ook de assets veilig.

  3. IB LCC gaat failliet en er is geen juiste vermogenscheiding toepast. Op dat moment wordt de SIPC aangesproken om de ontbrekende assets te vergoeden.

  Is het SIPC hiermee een degelijke, mogelijk zelfs betere dekking?

 • Mryeahbaby

  Bovendien hebben vrijwel alle goede brokers additionele dekking via Lloyd’s, zie bijv ook deze uitleg:

  How SIPC insurance works in the real world
  […]
  In fact, most brokers have protection known as “excess of SIPC insurance” which covers losses over and beyond SIPC limits. At TD Ameritrade, for example, clients have up to $151.5 million of protection in excess of SIPC limits, up to $500 million for all TD Ameritrade account holders. […]

  Of course, to get to the point where losses eat through the broker’s required regulatory capital and SIPC limits, things would have to go very, very wrong. For losses to then consume all of a broker’s excess of SIPC insurance… well, things would have to go almost impossibly wrong.

  To put things in perspective, the SIPC wrote in a recent annual report that of 767,300 claims since inception, only 356 were for amounts in excess of its protection limits. In other words, only about 5 in 10,000 customers who actually had to make a claim (which is itself a very small percentage of the total investing population) had losses in excess of what the SIPC covers. Lloyd’s of London, which is the insurer behind most excess of SIPC policies, likely doesn’t have to pay out on many claims.

  The short story is this: […] the risk of loss due to a brokerage bankruptcy is so low it almost rounds to zero.

  https://www.fool.com/the-ascent/buying-stocks/articles/brokerage-account-insurance-is-your-account-safe/

  • Pierre

   Ik ben het met je eens, bovendien door in zeer brede wereld index te beleggen weet je volgens mij zeker dat je op termijn procenten achterloopt in performance tov bijvoorbeeld een S&P500. Alle aandelen in minder ontwikkelde landen halen een veel lagere return dan US aandelen. Ook voor de komende jaren is US markt volgens mij meest kansrijk. Ik vind het dan ook vreemd dat op deze site zoveel aandacht is voor 20bp besparing van kosten en spreiden over brokers. Je kunt hier dus gerust stellen: ik zie het anders.

    • Pierre

     Ik zeg niet dat je in S&P500 moet beleggen. De hoge return is het gevolg van het handjevol overgewaardeerde stocks. In VWRL zitten 3465 aandelen, maar aandelen 1000-3465 wegen slechts 13%. Terwijl 1-150 48% wegen. Het handjevol overgewaardeerde IT stocks hebben in al deze markt gewogen indexen een belangrijk aandeel.
     Mijn stelling is dan ook blijf weg uit index fondsen, bouw een gediversifieerde portefeuille bestaande uit minimaal 50 aandelen en maximaal 150. Gebruik bijvoorbeeld de Morningstar Wide Moat Index die gebaseerd is op fundamentele waardering. Studies tonen aan dat GDP gebaseerde indices wel een klein lange termijn voordeel hebben, maar VWRL is capital weighted en dus domineert US sterk, en is de RoW eigenlijk fake, US GDP=23%, China GDP=15% maar in VWRL US=56% en China=5%.

 • Marie-Loes

  Harm van Wijk lijkt ‘een bekende belegger’. Via Mexem kom je hem bijv. ook tegen. Mag ik vragen, hoe jij hiernaar kijkt (mocht je mexem wellicht bewust hebben weggelaten van je blog)?

 • Jan

  Dank voor deze uiteenzetting. Twee vragen:

  1. Eerder heb ik altijd begrepen dat je een wereldwijde spreiding naar market cap belangrijk vindt. Als ik de tool bekijk dan gaat 50% naar IWDA en 50% naar de NT fondsen, IWDA is geen wereldwijd gespreid fonds. Is dit puur de keuze op basis van de 50/50 vermogens splitsing? Laat je hiermee de wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie los?
  2. Waarom als je dit dan toch los laat niet gekozen voor de combi NT + Vanguard? Welke ook verkrijgbaar is via het Vanguard Global Stock Index Fund via Zelf Beleggen Basis bij ABN AMRO met een TER van 0.11.

  • Mr FOB Bericht auteur

   1. Met de verdeling zoals het tool die geeft krijg je juist precies wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie (op wat ESG uitsluitingen van de NT fondsen na) èn 50/50 verdeling over twee fondsaanbieders. IWDA vervangt deels NT World. NT EM en NT SC erbij geven de wereldwijde spreiding.
   2. IWDA is goedkoper dan dat Vanguard Global Stock indexfonds als je alle kosten meeneemt. Het Vanguard fonds is ongeveer even duur als VWRL, waarmee ik IWDA in de post vergelijk. Zie hier voor de totale kosten van het Vanguard Global Stock Institutional fonds.

 • Frans

  Hallo Mr FOB,

  Ik heb je nieuwe beleggingsstrategie bestudeerd en heb een paar vragen/opmerkingen:

  1 Je schrijft: “Grootbanken (…) gebruiken voor beleggingen welke onder de Wet Giraal Effectenverkeer (Wge) vallen en welke genoteerd zijn aan de beurs van Amsterdam Euroclear Netherlands als bewaarinstelling.” De NT-fondsen waarin je nu belegd hebben geen beursnotering. Worden ze dan toch bewaard bij Euroclear NL?

  2 Wellicht is het eigendomsrecht juridisch gezien het best gegarandeerd onder Wge i.c.m. Euroclear, maar binnen de NT-fondsen zelf ben je geen eigenaar van de stukken. In de prospectus (pag 15 staat): ‘Unitholders have no proprietary rights with respect to the Assets but an economic interest in the Assets.’

  3 In de paraplustructuur van de NT FGR fondsen is geen vermogenscheiding tussen de diverse sub-fondsen. Verliezen kunnen onderling worden verrekend. Bij Ierse fondsen (zoals bijv VWRL) is die vermogensscheiding juist wettelijk verplicht. Op het gebied van vermogensscheiding binnen het fonds, ben je bij de NT fondsen dus minder zeker dan bij bijv VWRL.

  4 Het NT World fonds is een feeder fund dat belegt in het Ierse NT World fonds. Hoe kan het NT World fonds dan dividend efficient zijn als het feitelijk in een Iers fonds belegt?

 • Frans

  (vervolg)

  5 Ik verwacht niet dat de NT fondsen helemaal geen dividendlek hebben. Het zal niet mogelijk zijn om van alle landen de dividendbelasting terug te krijgen, met name niet bij EM landen. Er zal waarschijnlijk altijd een percentage weglekken. Heb je hier rekening mee gehouden bij de berekening van het totale kostenplaatje voor deze fondsen?

  6 Het T+2 handelsmoment voegt naar mijn mening een extra risico toe. De aankoop/verkoop vindt plaats twee dagen na het ingeven van de order. Je weet dus nooit tegen welke prijs je handelt. Aandelenkoersen kunnen binnen twee dagen sterk fluctueren. Dat kan onverwacht veel geld kosten. Ook als je praktisch niet handelt, je zult toch ooit eens gaan verkopen. En misschien sneller dan je verwacht, als er over een tijdje weer een ander fonds op de markt komt dat beter/voordeliger is.

  7 Bij aan- en verkoop worden extra kosten gerekend (swing pricing) die je helaas pas achteraf kunt zien. Dat zijn geen vaste percentages maar kosten die per dag kunnen verschillen en ze kunnen aanzienlijk zijn, zoals 0,2%. Daarnaast wordt er bij verkoop ook nog eens een uitstapvergoeding ingehouden van 1% en zelfs 2% bij EM.

  8 De NT fondsen gebruiken een optimalisatietechniek waardoor een significante afwijking van de index mogelijk is.

  Hoe kijk jij hier tegenaan?

  • Mr FOB Bericht auteur

   5. Ja

   6. Mee eens, maar dit risico accepteer ik

   7. De uitstapvergoedingen heb ik in de praktijk nog niet gerekend zien worden (ook niet bij anderen) en worden hoogstwaarschijnlijk alleen in uitzonderlijke situaties (bijvoorbeeld bij hoge volatiliteit?) gerekend

   8. De NT fondsen hanteren vrijwel volledige fysieke replicatie, ik zie hier geen risico op significante afwijking van de index

  • Sam

   8 Ik denk dat daar hetzelfde voor geldt als ESG uitsluitingen die NN en ACTIAM toepassen. Als je filosofie is ‘benader zo veel mogelijk de hele markt’, dan is elke vorm van uitsluiting en optimalisatie niet wenselijk. Maar de vraag is, hoe ver je hier in moet gaan. Als je dit echt heel belangrijk vindt, dan moet je minimaal ook small cap in je portfolio hebben, zo niet ook Frontiers Market. Maar mensen die problemen hebben met (beperkte) ESG uitsluitingen, maar vervolgens 10% van de market cap missen laten liggen omdat ze geen small cap fonds hebben, snap ik niet.

   Aanvankelijk wilde ik ook tot in het extreme de hele markt beslaan (met VTI+VXUS kom je erg ver). Maar boven een bepaalde grens, lijkt een groter aantal posities weinig bij te dragen. ACTIAM en NN benchmarken tegen de gewone MSCI World. Je ziet dan dat ze nauwelijks afwijken. Ik meen dat ik het ook wel eens heb afgezet tegen een ander dividend efficient fonds die geen ESG uitsluitingen heeft. Ik kon geen noemenswaardige verschillen in performance zien. Bovendien, als er wel een ‘significante afwijking’ is, dan kan die toch ook zowel positief als negatief zijn?

   Persoonlijk denk ik nu dat de kans dat een fonds met 1000 posities structureel underperfomed t.o.v. de index, kleiner is dan de gegarandeerde winst van lagere kosten.

 • Sam

  weet je of Fitvermogen ook onder de de Wet Giraal Effectenverkeer valt en/of ze Euroclear Netherlands als bewaarinstelling gebruiken?

  Overigens, als Flatex binnenkort IBAN rekeningen voor DeGiro klanten aanbiedt, vallen zij dan ook niet onder WGE?

   • Mr FOB Bericht auteur

    Ik zie zo gauw niet of Fitvermogen ook Euroclear Netherlands als bewaarbedijf aanhoudt. Wellicht kun je dat het beste even aan henzelf vragen.

    Ik weet niet of de Flatex betaalrekening ervoor gaat zorgen dat DEGIRO onder de Wge effecten aan gaat bieden.

   • Gerben

    Fitvermogen valt denk ik niet onder de Wge omdat het geen bank is. Als je bij Fitvermogen zit worden de fondsen denk ik niet via Euronext verhandeld. De NN fondsen kan je via grootbanken ook via Euronext Fund services kopen, dat is denk ik wat ze bedoelen.

    Fitvermogen gebruikt volgens de voorwaarden “NNIP Beleggersgiro B.V.” als bewaarinstelling. Je zou eens kunnen vragen wat de custodian/bewaarbank is van NNIP Beleggersgiro B.V.. NN werkt veel met Bank of New York Mellon als bewaarbank, dus ik gok daar. Maar post zeker voor anderen hier terug als je het navraagt 🙂

    • Sam

     Ik denk dat je gelijk hebt. Ze hebben inderdaad geen bankvergunning, dus dan gaat het hele verhaal waarschijnlijk niet op.

     Ik heb Fitvermogen klantenservice al gemaild. Ik krijg daarbij het korte antwoord dat NNIP Beleggersgiro B.V. het bewaarbedrijf is. Hoe dit, of onderliggende banken zoals NY Mellon (what’s in a name?) gewogen moeten worden wat betreft veiligheid, heb ik geen idee van. Het laatst zich iig moeilijk plaatsen in het artikel van DNB die FOB aanhaalde. Dus defacto weet ik dan niet of ik meer of minder risico loop bij een faillesement i.v.m. ABN-AMRO, DeGiro, etc.

 • Sam

  Goede scherpe vragen Frans. Hoewel de vraag niet aan mij is gesteld, reageer ik ook even :-). Ik heb o.a. posities in ACTIAM en NN enhanced index fondsen, dus de zorgen die jij uit hebben daar ook wel betrekking op.

  2. Bedoel je dat als een fonds posities heeft in 1000 onderliggende bedrijven, je niet aandeelhouder bent van die bedrijven? Dus je hebt geen eigendomsrecht voor aandelen in Apple, Shell, etc? Is dat niet bij alle fondsen zo? Ik heb geen idee, heb hier nooit bij stil gestaan

  3. Goed om te weten. Ik vermoed dat bij ACTIAM hetzelfde geldt. Ik vraag me alleen af hoeveel meer risico je loopt. Kan je een praktisch voorbeeld geven, waarbij dit risico tot uiting komt?

  4. Ik zit dus niet bij NT, maar het zou me wel verbazen als NT niet dividend efficient is. Want dan heeft zo ongeveer de halve FIRE community zich hierop verkeken. Dat lijkt me vreemd. Ik denk/hoop dat ACTIAM en NN iig niet zo’n constructie hebben zoals jij die beschrijft!

  5. er zijn wel een paar mensen die dit hebben uitgezocht. Uit mijn hoofd trackkerbelegger.nl (ooit eens). En inderdaad, vooral bij EM is het een stuk minder efficient. Op die site was er ook een schatting (hoewel dat inmiddels gedateerd is). Ik meen wel dat er stappen worden gemaakt om efficiënter te krijgen. Althans, bij ACTIAM gaven ze dat aan

  • Gerben

   Eventueel dividend lek Northern Trust: het zal er zijn, maar zeer beperkt. Nederland heeft veel goede belasting verdragen, plus alles tot 15% kan verrekend worden met de fiscus. In EM zijn er volgens mij niet veel landen die na belasting verdrag nog boven de 15% zitten. Ook de tracking difference tegen de bruto index van zowel world als EM geeft geen aanleiding om te denken dat er veel lekt. Ik meen dat alleen bij Finland, Zuid-Korea en Australië dit soort problematiek speelt. Maar die spelen een bescheiden rol in de index, plus tot 15% kan nog steeds verrekend worden.

  • Frans

   Dank voor je uitgebreide reactie Sam.

   Ad 2: Ik denk dat je daarin gelijk hebt. Als belegger ben je eigenaar van stukken in het fonds, geen eigenaar van de beleggingen van het fonds.

   Ad 3: Dit viel me op bij het vergelijken van prospectussen. In de prospectus van VWRL wordt expliciet gesproken over vermogensscheiding en het feit dat dit bij Ierse wet verplicht is. In de prospectus van NT FGR wordt juist vermeld dat vermeld dat er geen vermogensscheiding tussen de fondsen is. Als ik het goed begrijp betekent dit het volgende: Bij de NT FGR fondsen zitten alle investeringen van beleggers samen in één grote pot met geld, de ‘paraplu’ om het zo maar te noemen, en worden van daaruit geinvesteerd in de diverse subfondsen. Sommige subfondsen hebben een brede spreiding, andere juist een heel specifieke exposure, bijvoorbeeld vastgoed, en dus ook een ander risicoprofiel. Als er een situatie optreedt waarin NT FGR niet meer aan zijn verplichtingen jegens beleggers kan voldoen, ben je als belegger schuldeiser in die grote pot met geld. Het ene fonds kan goed hebben gepresteerd, het andere fonds juist slecht en dat wordt verrekend. Als er vermogensscheiding is binnen de subfondsen van de paraplu, ben je als belegger schuldeiser voor jouw aandeel in de NAV van het subfonds waarin je belegd bent. De opbrengsten/verliezen van de andere subfondsen worden dan niet verrekend met de waarde van jouw subfonds.

  • Frans

   Ad 4 + 5: Ik hoop dat je gelijk hebt, maar ik vind het wel opvallend. Als fondsen met een Ierse domicilie, zoals VWRL en IWDA, niet dividendefficient zijn, hoe kan een belegging in een NT fonds met Ierse domicilie, via een Nederlandse FBI, dan wel dividendefficient zijn? Misschien is er op de achtergrond een constructie waardoor dit toch mogelijk is? Maar ik kan me ook voorstellen dat de term ‘dividendefficient’ door verschillende partijen anders wordt uitgelegd. Ik kan me inderdaad ook de blog van trackerbelegger herinneren. Volgens mij deze: https://www.trackerbelegger.nl/dividendlekkage-berekenen/

   • Sam

    Inmiddels een deskundige reactie van Mick (van trackerbelegger.nl) gekregen:

    “In dit geval belegt het NT fonds in een fiscaal transparant fonds (common contractual fund), dat op basis van de belastingverdragen van het land van de onderliggende belegger verlaagde dividendbelasting kan krijgen en de onderliggende belegger mits de juiste structuur de door het Ierse fonds betaalde dividendbelasting terugvorderen (en dat kan het tot maximaal 15% aangezien dat een Nederlandse fiscale beleggingsinstelling is). Dus antwoord is ja, lijkt me gezien de structuur van het fonds en waar het in doorbelegd juist zo opgezet dat het dividendefficiënt is. Anders hadden ze wel een eenvoudigere fiscale structuur gekozen”

 • Sam

  6. De fondsen waarin ik ‘handel’ hebben ook de t+2 constructie. In het begin vond ik dat best irritant. Nu eigenlijk niet. Het voorkomt dat ik binnen de dag dat ik posities wil aankopen, toch probeer te timen. Kortom, het geeft wat rust. Maar ook wat betreft het risico waar jij het over hebt, vind ik niet een probleem. Je geeft aan dat “dat kan onverwacht veel geld kosten”. Echter, gezien het een random fluctuatie is, is de kans net zo groot dat het je “onverwacht veel geld kan opleveren”. Uiteindelijk is het toch een zero-sum game?

  Als je echt risico avers bent, en je moet noodgedwongen overstappen naar een ander fonds, dan kan je het evt. ook in een paar losse verkopen opsplitsen. Dan vergroot je de kans dat het wat uitmiddelt. En sowieso niet verkopen/kopen tijdens een hele volatiele periode (corona crash bijv)

  7. De swing pricing is wat dubieus. Maar ik begreep van een Redditter (gerben?) die het eens heeft nagetrokken dat bij NN de swing pricing in de praktijk reuze mee viel (veel minder dan de max. die ze aangeven). Is de 0,2% bij NT waar jij aan refereert iets wat jij geobserveerd hebt? En wat betreft in- en uitstapvergoeding: ik weet niet uit mijn hoofd hoe hoog die bij NN en ACTIAM is, maar ik weet wel dat ik dit ooit eens heb uitgezocht en deze eenmalige kosten in het niet vielen met ETFs die niet dividend efficient zijn en/of een hogere TER kennen. Dat zijn immers kosten die jaar-op-jaar in je rendement vreten

  • Gerben

   7. Swing pricing: nee dat was ik niet 🙂 Er lopen wat topics van mensen op Reddit die zeggen dat ze het gecheckt hebben. Maar volgens mij kan dat helemaal niet. De daadwerkelijk NAV prijs van die dag wordt aangepast als dat nodig is om kosten dekken. Daarmee is het voor ons 100% onzichtbaar wat er gebeurd. Ik heb de vraag uitstaan bij NT of er naast de “Swung” NAV prijzen ook “Unswung” NAV prijzen worden gepubliceerd. Dan kan je (achteraf) iig bekijken hoeveel kosten je hebt betaald door naar het verschil te kijken.

  • Frans

   Ad 7: De 0,2% vond ik bij NT EM in fondsdocumentatie die inmiddels verouderd is, in de meest recente documenten wordt dit niet meer genoemd. Blijkbaar heeft men voorheen concrete getallen genoemd en is men daarvan afgeweken. Er wordt nog steeds gesproken over swing pricing, alleen wordt niet vermeld hoeveel die op- of afslag is. Ik vind het fijner als er concrete getallen genoemd worden, zodat je weet waar je aan toe bent. In de prospectus van AVIAW staat bijvoorbeeld gewoon dat er een opslag/afslag plaatsvindt van resp 0,09 en 0,04. Daarnaast wordt in de prospectus van NT gesproken over een uitstapvergoeding van ‘up to 1%’ (en 2% bij EM). Dat ze die uitstapvergoeding op dit moment misschien niet rekenen, wil niet zeggen dat dat altijd zo zal zijn. Het feit dat het expliciet genoemd wordt in de prospectus, geeft aan dat het kosten zijn waar je mogelijk mee geconfronteerd kunt worden.

   • Gerben

    Swing pricing:
    NT werkte ook met vaste percentages zoals Actiam, maar al een aantal jaar niet meer. Bij Actiam betaal je altijd bij in of uitstappen, bij NT alleen als het nodig is. Het idee is dat dit eerlijker is: de grote vervuilers betalen. De max 1% (en 2% bij EM) kan zowel worden gerekend voor instappen als uitstappen. Zie “6.4 Dilution adjustment” uit de prospectus. Ik snap niet waarom dit in de EBI alleen bij uitstappen staan.

    Nu zit er een meestal een drempel op voordat swing pricing wordt toegepast. Als particulieren zullen we meestal geen swing veroorzaken. Maar je zal er maar net in gaan als een grote institutionele investeerder er ook in gaat. Dan betaal je wel mee. In het jaarverslag (van de master funds) is wel te vinden hoeveel er op jaarbasis gerekend is. Maar dat zegt niks hoeveel swing er is toegepast op jouw instap of uitstap momenten. Men zegt dat het allemaal meevalt en goedkoper is als vaste percentages betalen. Maar zover ik weet is het nergens inzichtelijk. Heb de vraag wel bij NT gesteld of er ergens de swing aanpassing per dag gepubliceerd wordt.

    Overigens gebruikt Vanguard bij hun Europese fondsen (niet ETF’s) ook swing pricing. Bij een ETF zie je natuurlijk gewoon de spread, dat is transparanter naar mijn mening.

 • Marnix le Noble

  Klopt het dat er bij het kopen van IWDA (iShares Core MSCI World UCITS ETF, ISIN: IE00B4L5Y983) via de ABN Amro zelf beleggen basis transactie kosten van 2% aan vast zitten? Dit leek mij wel erg hoog.

 • Frans

  Hoi Mr FOB,

  Toch nog even een vraag over swing pricing. Heb jij bij het aankopen van de NT fondsen gemerkt dat er instapkosten werden gerekend? Of is dat niet te zien?

 • Poepiemie

  Als leek zou ik graag willen beginnen met beleggen volgens jouw beleggingsstrategie. Ik stel mij wel de vraag of de Northern trustfondsen interessant zijn als Belg. Indien ik het goed begrepen heb houdt Nederland 15% bronbelasting af van de uitgekeerde dividenden en België nog eens 30%.Hierbij moet ik dan nog eens de lopende kosten en de brokerkosten bijtellen. Bestaat er een alternatief voor deze fondsen?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Ik ben niet thuis in de Belgische belastingwetgeving, maar vermoed dat een combinatie van de accumulerende fondsen IWDA en IEMA in de verhouding 88/12 beter past dan de voor Nederlanders erg aantrekkelijke Northern Trust fondsen.

 • Rianne

  Beste mr. FOB,

  Ik wil via de ING graag IWDA aankopen. Net als bij NT wil graag periodiek inleggen.
  Nu zijn er onder hetzelfde ISIN nummer: zowel IWDA ETF en fund beschikbaar.
  Is er verschil? Ik zou graag maandelijks periodiek willen inleggen, maar dat kan dus alleen bij de ‘ fund’ versie.

  Hopelijk kunt u dit wat verduidelijken.
  Dank!

  • Mr FOB Bericht auteur

   Zo te zien zijn ze hetzelfde, met als verschil dat de ene als ETF aangeboden wordt (kun je dagelijks elk moment van de dag in hele stukken aan- en verkopen, waarbij je te maken hebt met spread, waarbij je geen automatische orders aan kunt maken) en de andere als beleggingsfonds (kun je eenmaal per dag in fracties aan- en verkopen, waarbij er een vertraging van 2 dagen in de afhandeling optreedt, je te maken hebt met swing pricing en je automatische orders aan kunt maken). Beide opties zijn volgens mij prima, het is maar net wat je voorkeur heeft.

 • Rianne

  Mr. FOB,

  Een andere vraag: als ik uw rekentool gebruik voor het bepalen van mijn inleg, kom ik tot de conclusie dat de onderlinge verhouding tussen de NT fondsen veranderd is.
  De bekende 78/12/10 verhouding is in de tool 56/ 24/20 %.
  Een afname van NT world en toename van EM en Small Capp naar verhouding

  Zie ik dit goed? en zo ja, is hier een reden voor om af te wijken van de 78/12/10 verhouding?

 • Edwin

  Hi Mr Fob. Volgens mij klopt het niet helemaal wat je schrijft met betrekking tot de clearing banks.

  In het AFM paper wat je quote wordt namelijk gesteld dat:
  “Tot financiële instrumenten die niet onder de Wge vallen behoren onder andere eurobonds; niet-beursgenoteerde fondsen, structured products en beleggingsinstellingen; en in het buitenland genoteerde beursfondsen. ”

  Met andere woorden, die Northern Trust fondsen worden niet gecleared via Euroclear. En dat zie je ook (in ieder geval bij de Rabobank) als je de opdrachtdetails bekijkt van een transactie met NT fondsen: deze worden geadministreerd via Clearstream Vestima. Als ik mij niet vergis een onderdeel van ‘Deutsche Börse’.

  Nu zal dat wel snor zitten, maar toch heeft het vertrouwen in de Duitse beurswaakhond wel een klein deukje opgelopen na het Wirecard debacle.

  • Mr FOB Bericht auteur

   De NT fondsen vallen bij ABN AMRO onder de ABN AMRO girale fondsen en voor zover ik begrepen heb dus onder de Wge. Bij ING heb ik gezien dat ze door Euroclear Fundsettle afgehandeld worden. Ik heb niet uitgezocht hoe Rabobank het geregeld heeft.

 • Anne

  Best Mr FOB,

  Ik begrijp uit je nieuwe beleggingsstrategie dat je nu een depositoladder gebruikt in plaats van DZDB bij de GIRO. Is dit met de reden dat je alles weg wilde hebben bij de GIRO? Een deposito heeft 0.83% minder rendement (uitgaande van 7 jaar vast). Ik begin net met beleggen en ik begrijp dat het rendement juist belangrijk is (compound). Hoewel ik snap dat het risico lager is met een deposito, neem je obligaties toch ook omdat het risico laag is. (Ten opzichte van aandelen) Ik kan natuurlijk allebei doen maar vind het bewerkelijk om overal potjes te hebben. Ik zou vanwege het rendement toch graag DZDB willen doen maar wil natuurlijk geen onnodig risico lopen.

  • Mr FOB Bericht auteur

   Dat is met de redenen dat ik alles weg wilde hebben bij DEGIRO in combinatie met dat ik mijn vermogen wilde spreiden over banken. Beleggingen nu dus bij ABN AMRO en deposito’s elders.

   Deposito’s of obligaties zou ik niet beschouwen als de renderende maar de stabiliserende component in je portefeuille. Beide zijn geschikte kandidaten. Aandelen verzorgen daarnaast het rendement. Obligatierendement is trouwens niet goed te voorspellen, aangezien onvoorspelbare rentedalingen/-stijgingen effect hebben op de koers. Deposito’s zijn wat dat betreft voorspelbaarder.

 • FireNL

  Beste Mr. FOB,

  Dank voor de heldere post. Aangezien u bent overgestapt van DEGIRO naar ABN AMRO ben ik benieuwd of u van de overstapservice gebruik hebt gemaakt die ABN AMRO aanbied.
  Ik ben namelijk ook van plan over te stappen. Maar dan overstappen van Meesman naar ABN i.v.m. de lagere kosten daar en ik al bankier bij ABN.

  Alvast dank voor de reactie!

  • Mr FOB Bericht auteur

   Ik heb niet de overstapservice gebruikt, aangezien ik niet wilde dat het mogelijk weken zou gaan duren. Ik heb verkocht bij DEGIRO, geld overgeboekt en vervolgens aangekocht bij ABN AMRO.

   • Aagje

    Ik ben bezig met 50% van mijn portefeullie over te zetten naar ABN AMRO. Ik heb zonet via hun chat aantal vragen gesteld waaronder hoe lang het duurt en of ik ook een gedeelte van mijn aandelen bij Degiro kon overzetten.

    Het antwoord was dat ik moest rekenen op 10 werkdagen en je kan ook een gedeelte van de portefeuille van Degiro overzetten.

 • Patrick

  Geachte heer FOB,

  Onlangs werd ik via een mail verwezen naar een All Weather Portofolio. Deze portofolio, welke zou zijn samengesteld door Ray Dalio van Bridgewater Associates zou een systeem hebben (zegt hij dus!) dat zowel een bull en bearmarket moet verslaan en opgewassen is tegen economische recessies. De portofolio, welke bestaat uit de volgende ETF`s: (zie verdeling hieronder)
  1: 30% Vanguard total stock market ETF (VTI)
  2:40% Ishares 20+ year treasury ETF (TLT)
  3:15% Ishares 7-10 year treasuryETF (IEF)
  4 7,5% SPDR Gold Shares ETF (GLD)
  5 7,5% Powershares DB Commodity Index Traching Fund (DBC)
  Het doel van deze portofolio is gebaseerd op de passieve belegger alsmede ook de defensieve belegger en is dus niet gebaseerd op het feit om `even maar snel winsten te behalen’. Dus gemaakt voor diegene die geen risico willen lopen op de beurs.
  Kent u misschien deze portofolio? En/of heeft u kennis van deze ETF`?

 • Ties

  Poeh Mr FOB, ik moet dit nieuws even verteren. Ik volg je blogs al een tijdje en moet je bekennen dat ik verrast ben. Ik snap je bezorgdheid over wat er gebeurd is bij DeGiro. Als een broker beschuldigd wordt van problemen op het gebied van “vermogensscheiding, belangenconflicten en belangenverstrengeling” dan zit er serieus iets mis in de bedrijfscultuur en het kwaliteitsbesef van het management. Ik geloof er niets van dat een structurele oplossing kan plaatsvinden als deze problemen met de kern van de onderneming verweven zijn. Nu denk ik niet dat er veel mensen zijn die hun life-savings en volledige pensioenopbouw via DeGiro laten lopen, eerder bij de meer professionele bancaire instellingen. Dus goed dat je actie hebt ondernomen. Wat me vooral verrast zijn de meerdere ingrijpende strategische aanpassingen die je hebt doorgevoerd. Aan de ene kant presenteer je vermogensopbouw via indextrackers als eenvoudig en toegankelijk, maar ik zie dat je voortdurend schippert en wijzigt. Een aanpak via VTI/VXUS, dan VWRL/DBZB, en nu weer NT via ABN en (als ik het goed begrepen heb) ACWI via ABN en VWRL via DeGiro en daarnaast nog cash in deposito’s.
  (zie vervolg)

 • Ties

  – een deposito kan voor bescherming prima dienen als een vervanging voor (met name) staatsobligaties, maar deposito’s leveren nauwelijks rendement. Na inflatie leidt het zeker tot (een behoorlijk) verlies. Het risico is bovendien dat de inflatie gaat oplopen (simpelweg omdat de FED en ECB dit nodig hebben om hun landen te ondersteunen) én ze tegelijk de rente laag houden. Het verlies op je deposito’s loopt dan fors op.
  – obligaties kun je eenvoudig(er) herbalanceren met je aandelen, bij obligaties gaat dit veel lastiger omdat het geld vaststaat. Uiteraard kun je kortlopende deposito’s gebruiken, maar dat vergroot het verlies door de uiterst lage vergoeding.
  – je kunt overwegen om je vermogen via DCA in te brengen of via een lump-sum investment, maar bij FIRE-strategie zal het uitstappen per definitie stapsgewijs gebeuren. Dan vind ik het zelf niet prettig dat je bij NT fondsen niet weet tegen welke koers je verkoopt (en ook instapt trouwens) en welke limiet je (het liefst over een langere periode) kunt kiezen om je waarde te optimaliseren.
  – ik neem aan dat je ook tegen behoorlijk wat kosten aanloopt als je meerdere keren de beleggingsportefeuille “versleept” van het ene fonds/tracker naar het andere, en van broker naar broker. Ook kan ik me voorstellen dat je eigen rendementsberekeningen erg ondoorzichtig worden als je telkens opnieuw begint met opbouw van posities. Het rendement is de eerste dag immers altijd 0.

 • Ties

  Ik heb er respect voor je dat je je twijfels, zorgen en mitigerende acties transparant deelt met je volgers. Tegelijk vind ik het een uitdaging om (zeker ook bij het lezen van eerdere posts) te begrijpen de aanpak van destijds zich verhoudt tot de nieuwe aanpak, en welke aanpak nu het meest recent is. Tevens vraag ik me af waarom je er van overtuigd bent dat je huidige aanpak wel de goede is voor de lange termijn, waar eerdere benaderingen dat (soms door eigen keus, soms door ontwikkelingen in de markt zoals de beperkingen rondom VTI/VXUS), dat duidelijk niet waren. Hoewel je niet verantwoordelijk bent voor de portefeuille-keuzes van je volgers, ben je inmiddels wel een gerespecteerde FIRE-influencer die zeker een invloed kan hebben op de keuzes die volgers maken. Ik heb zelf een iets andere aanpak, maar ga zeker ook onderzoeken of er (bewust of onbewust) kwetsbaarheden zijn ontstaan. Dank voor je al je bijdragen en succes in de toekomst.

 • ton

  iedereen heeft zijn argumenten hoe zijn beleggingen toe te passen en voor de toekomst veilig te stellen.
  wat mij tot nu toe het beste bevalt is het instappen bij Antaurus (drempel > 100.000) omdat het instapmoment geen last heeft van
  de beurstrend of het slechte of gunstige economische moment.
  beursdips worden afgeremd en zelfs gunstig beinvloed door shortposities en koersstijgingen geven evengoed positief
  rendement al zal een hosanna periode op de beurs wat minder rendement kunnen geven door de afremmende werking
  van sommige shorts die als verzekering werken.
  zeer tevreden hiermee.

 • Tim

  Hoi Mr. FOB!

  Heldere uitleg. Persoonlijk zou ik het fijner vinden om dan alles onder te brengen bij ABN, vanwege het gemak. Ik heb een beetje zitten speuren in hun fondsen selector, maar kan daarin geen fondsen vinden voor staatsobligaties. Wellicht kijk ik verkeerd, of ze zijn gewoon niet aanwezig?

  Wat raad jij aan als je zowel aandelen als obligaties bij ‘ABN zelf beleggen’ onder wil brengen? Of zijn er in jouw ogen geen goede opties voor het obligatiedeel beschikbaar bij ABN AMRO?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Ik heb niet gekeken of ze een wereldwijd gespreid beleggend staatsobligatiesfonds, gehedged naar de euro hebben. Zo’n fonds heeft mijn voorkeur voor obligaties, zie deze post. Maar als ze zo’n fonds niet hebben, wat me niet zou verbazen, zou ik gewoon een depositoladder nemen.

   • Helen

    Dank voor deze blog Mr FOB. Ik overweeg ook om mijn VWRL bij de GIRO om te zetten naar de 4 fondsen die je noemt via ABN. Voor verdere spreiding ben ik nog verder gaan kijken en kwam deze 3 fondsen bij Robeco tegen waar ik enthousiast over ben;
    – Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund
    – Robeco Global Consumer Trends F EUR
    – RobecoSAM Smart Energy Fund N EUR
    Wat is jouw oordeel over deze fondsen?

    • Mr FOB Bericht auteur

     Je hebt met de fondsen die ik aanhoud al wereldwijde spreiding. Dus verdere spreiding ga je met het toevoegen van fondsen niet krijgen. Je krijgt met het toevoegen van de fondsen die je noemt juist minder spreiding, omdat die tezamen geen wereldwijde spreiding hebben. Je concentreert dan juist in bepaalde sectoren.

   • Tim

    Zojuist even de website doorgespit: ze hebben er wel een, namelijk de ‘iShares Global Inflation-Linked Government Bonds ETF Eur-hdg Dis’. Deze is dus wel wereldwijde gespreid en hij is gehedged naar de euro! Maar het betreft wel een inflatiegerelateerd fonds. Is dat iets wat naar jou mening het fonds minder aantrekkelijk maakt? Of maakt dat weinig uit?

    • Mr FOB Bericht auteur

     Aha, goed om te weten. Ik zie dat de gemiddelde looptijd van de onderliggende stukken ruim 13 jaar is. Dat vind ik met de huidige rentestanden lang. Dat geeft significant renterisico. Ik zou dan toch voor een depositoladder gaan.

     • Richard

      Voor mij zijn deposito’s helaas geen optie, en ik denk er dus toch aan om als alternatief een wereldwijd gespreid beleggend staatsobligatiesfonds te nemen via ABN Amro Zelf Beleggen. Ik heb alleen moeite om de ISIN code van bovenstaand iShares fonds (suggestie van Tim) te vinden. Gaat het om IE00B3B8PX14? Of is het een andere? Alvast veel dank!

 • Collin

  Beste mr. FOB,
  Mijn aandelen (ETFs) koop ik iedere maand aan via DeGIRO (Vanguard en iShares). Een dik jaar geleden heb ik me (middels met name uw site) verdiept in aandelen, maar verdiep me er verder niet in naast het aankopen. Zoals iemand anders al aangaf: het wordt ingewikkelder als leek. Ik begrijp dat mijn onbelegde vermogen tot 20.000 sowieso gedekt is, maar zijn de ETFs niet onafhankelijk van DeGiro/de broker? Stel je broker gaat failliet, kun je dan niet via een andere aan je belegde vermogen komen?

  • Mr FOB Bericht auteur

   1) Je onbelegde vermogen is tot €100.000 gedekt via het Duitse depositogarantiestelsel, sinds DEGIRO onder het Duitse Flatex valt.

   2) Je belegde vermogen is tot €20.000 gedekt via het Nederlandse beleggerscompensatiestelsel.

   3) Indien vermogensscheiding correct is toegepast blijft je belegde vermogen, onafhankelijk van de omvang, van jou bij een faillissement van je broker.

   • Helen

    Dag Mr FOB,

    Vwb uw bovenstaande punt 3;
    ‘Indien vermogensscheiding correct is toegepast blijft je belegde vermogen, onafhankelijk van de omvang, van jou bij een faillissement van je broker’.
    Als ik het goed begrijp is dit toch de reden geweest voor u om uw beleggingen over te zetten naar ABN omdat de GIRO dit (nog) niet helemaal op orde heeft?

    • Mr FOB Bericht auteur

     Of DEGIRO de vermogensscheiding op orde heeft weet ik niet. Maar omwille van het feit dat ze voor overtredingen op dit vlak in het verleden beboet zijn en omdat de AFM nog op bevestiging van DEGIRO wacht dat nu alles in orde is heb ik mijn beleggingen overgezet

 • Em Gee

  Ik heb een vraag die iets buiten deze beleggingsstrategie valt maar misschien kunt u ‘m toch beantwoorden. Ik heb al sinds jaar en dag op een dollarrekening bij Binck wat Amerikaanse ETFs, te weten: Vanguard Health Care ETF, Vanguard Information Technology ETF en Vanguard Total Stock Market ETF. Is het verstandig die te blijven aanhouden? Zijn de kosten verhoudingsgewijs hoog? Bestaat de mogelijkheid dat Binck ze binnenkort afstoot? Met dank en vriendelijke groet, Em Gee

 • Thijs

  Goedendag,

  Interessant artikel. Ik sta nog aan het begin van mijn beleggingspad en wil eigenlijk simpel starten.
  Het idee is om € 2.000 nu te storten en maandelijks € 500.

  Ik dacht om bij de Giro een rekening te openen. Is dit voor een starter nog steeds prima, of raad je dan ook ABN aan?
  En voor welke indexfondsen zou je in dit geval kiezen? Doel is om het minimaal 15-20 jaar te laten staan.

  • Mr FOB Bericht auteur

   Je kunt prima starten bij DEGIRO, dan zou ik VWRL als aandelenfonds nemen. ABN AMRO is ook prima om te beginnen, dan zou ik de fondsen nemen die ik in de post benoem. Bij een belegd vermogen boven de €20.000 zou ik sowieso ABN AMRO nemen, om de redenen die ik in de post aanhaal. Maar uiteindelijk is dat een persoonlijke afweging die niet voor iedereen hetzelfde hoeft te zijn.

   • Tizz

    Ik zie overigens dat mijn bank ING dit ook aanbied (indexfonds en volgens mij ook automatisch herinvesteren.) Is dat ook prima tov De Giro?

    Ik las overigens dat voor het automatisch herinvesteren Meesman werd aangeraden tov de Giro.

    Of zijn alle 3 goede opties om te starten?

    • Mr FOB Bericht auteur

     Je kunt ook prima beleggen in deze fondsen via ING. Is wel iets duurder dan ABN AMRO, maar wel zo gemakkelijk als je er al bankiert.

     Bij ABN AMRO kun je automatisch (her)investeren, ik vermoed bij ING ook. Dus dat maakt niets uit t.o.v. Meesman.

     Alle 3 de opties zijn volgens mij uiteindelijk prima om te starten.

  • Helen

   Hallo mr FOB,

   Bij het openen van zelf beleggen basis bij ABN moet je een aantal keuzes maken.
   1. Ontvangst in geld of stukken?
   2. Deelnemen aan DRIP?
   3. Dividend uit beleggingsfondsen herbeleggen?
   Benieuwd welke keuzes jij hier hebt gemaakt en waarom.

   • Mr FOB Bericht auteur

    1 en 2 zijn niet relevant als je net als ik niet belegt in individuele aandelen. Ik heb gekozen voor ontvangst in geld en DRIP niet aangezet. Bij 3 heb ik gekozen voor herbeleggen. Lekker makkelijk, hoef ik er zelf niet meer naar om te kijken.

    • Richard

     Ik probeer dezelfde bovenstaande keuze te maken bij de aanvraag van Zelf Beleggen Basis (“ontvangst in geld of stukken” en “dividend herbeleggen of niet”), maar het lijkt erop dat zodra men “geld” selecteert dat herbelegging verandert in “Nee”, en bij selectie van “stukken” het verandert in “Ja”. Wellicht is het aanvraagformulier verandert sinds november?

 • MARIE-LOES

  Bij Brandnewday werden onlangs de standaardfondsen en verdeling aangepast. Het blijft natuurlijk lezen en goed (kunnen) begrijpen, wat dit precies betekent en hoe regelmatig dit kan en mag gebeuren? Hierbij heb je te maken met hedged en unhedged. I.h.a. lijken fondsen niet afgedekt, aangezien USD meer waard is? Alleen bij Binck was hier toetsing over. Wanneer kies jij voor un/hedged en waarom?

 • Hendrik

  Is het dan gewoon niet makkelijker om bij vanguard zelf te beleggen?

  Ik lees dat je per fax je gegevens moet opsturen om een account aan te maken… beetje ouderwets maar dan heb je toch wat?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Ik vind mijn nieuwe strategie heel gemakkelijk. Ik vind rechtstreeks bij Vanguard inleggen niet heel eenvoudig. De laatste keer dat ik gekeken heb moest je om rechtstreeks bij Vanguard te beleggen minimaal €500.000 inleggen en uitgebreide vragenlijsten invullen.

 • Danny

  Bedankt voor wederom weer een ‘helder’ verhaal, al moet ik ook bekennen dat sommige stof deels ook mij boven de pet stijgt.
  Ik ben een beginnende belegger (sinds begin dit jaar) en heb nog maar een bescheiden potje bij DEGIRO. Wat zou u adivseren:
  1; ‘Gewoon’ doorgaan bij DEGIRO
  2; DEGRIO laten voor wat het is en rekening openen bij ABN (obv hierboven vermelde strategie)
  3; Volledig overstappen van DEGIRO naar ABN

  Eventuele andere tips&tops zijn ook welkom 🙂
  Ik kijk uit naar de reactie(s).

 • Hendrik

  Maar is het niet zo dat bij vanguard in geval van faillissement de onderliggende aandelen van jou blijven?
  Ik dacht dat het verschil in vanguard t.o.v. andere bedrijven zoals blackrock of in dit geval northern trust juist was dat ze voor jou werken zoals jack bogle in een aantal interviews heeft gezegd..

  Als ik het een en ander google blijkt zelfs dat northern trust rond 2008 samen met lehman in de problemen is gekomen. Een tijd waar warren buffett zelfs niet het zinkende schip van lehman brother wilde helpen…

  Bron: https://nypost.com/2008/09/27/lehman-collapse-undermines-northern-trust/

  • Mr FOB Bericht auteur

   In principe blijven de onderliggende stukken zowel bij Vanguard als bij Northern Trust van jou. De link die je geplaatst hebt laat zien dat er verlies kan plaatsvinden bij het uitlenen van effecten. Uitlenen is iets dat zowel Vanguard als Northern Trust doen. Dus daarvoor loop je bij beide een risico (dat overigens erg klein is).

 • Belegger M

  Als u enkel en alleen een keuze moest maken voor een fonds, in welk fonds zou u dan beleggen? De NT fondsen of in VWRL?
  (Even los van de brokers gezien)

  • Mr FOB Bericht auteur

   Ik vind beide goede keuzes. De broker/bank in combinatie met de omvang van het te beleggen vermogen bepaalt vervolgens de totale kosten, dus ik kan de keuze niet los zien van bank/broker. Zie De beste ETF voor een vergelijk.

 • Sven

  Hi Mr. Fob,

  Wat mooi dat je dit zo schrijft. Ik had het plan om mijn ABN beleggingsrekening van ‘Begeleid beleggen’ naar ‘Zelf beleggen’ om te zetten. Dat heb ik nu 8 maanden geprobeerd. Ben tevreden, ik beleg voor 25-30 jaar en wil het
  nu anders aanpakken. Ik heb afgelopen maanden mezelf ingelezen en durf het aan om het ‘zelf’ te gaan doen. Doen is de beste manier van denken. Toevallig dat je in deze blog een heldere uitleg geeft.

  Ik ga de komende periode je bovenstaande tool uitproberen. Ik loop alleen tegen het volgende aan:

  De 3 NT fondsen ziet hij als een periodieke belegging, zoals ik het ook wil. Alleen de IWDA ziet hij als een ‘handmatige’ beleggingsopdracht met de bijbehorende € 5,- + 0,05%.

  Vraag:
  Is het gebruikelijk dat je deze IWDA handmatig uitvoert + bijhorende kosten? Ervaar jij dit ook zo?

  Alvast bedankt,
  Sven

  • Mr FOB Bericht auteur

   Sinds ik niet meer werk leg ik niet maandelijks in. Ik loop hier dus niet tegenaan.

   Je zou automatisch in NT kunnen beleggen en bijvoorbeeld eens per jaar handmatig een deel van NT World naar IWDA om kunnen zetten, om zo kosten te besparen en het eenvoudig te houden.

 • Camila

  Hi Mr. FOB.
  Thank you for your articles. I have 2 questions if you dont mind replying:

  – I understood that banks only cover up to 20,000 euros of invested assets. Does this means that you should invest max 20,000 in each broker and have several brokers if you have a bigger portfolio? If you invest only e.g. ABN or DEGIRO, all your investement above 40,000 (2 x 20,000eur ) is not covered?

  – Regarding the “US products with reduced dividend tax rate”, does IWDA fall under this reduced dividend tax treat or do you have to pay 30% divident tax on them? And is this reduction of dividend tax also applied to the NT funds (or is it not appicable)?

  thank you in advance!

  • Mr FOB Bericht auteur

   It is a personal choice whether or not you would like to invest more than €20.000 per bank/broker, being the amount covered by the “beleggerscompensatiestelsel”.

   IWDA is not an American product, but an Irish fund. Ireland has a tax treaty with the US, so you automatically make use of reduced tax rates between these countries by investing in IWDA. Nevertheless, IWDA has a fund internal dividend leakage which you cannot get rid of. NT does not have such a leakage for Dutch tax residents, and is more tax efficient as such.

 • Marlon

  Hoi hoi FOB,

  Ik zoek nog een mooie spreiding naast mijn Vanguard FTSE All-World UCITS ETF bij DEGIRO.
  Helaas heb ik zelf geen ABN betaalrekening en lijkt de ING wat meer kosten te hebben om over te stappen naar de door jouw
  zo mooi uitgelegde NT fondsen.

  Zou dat IWDA kunnen wezen? iShares Core MSCI World UCITS ETF USD

   • Marlon

    Nog wel even een vraagje, wat vind jij van de ACTIAM fondsen via DEGIRO?
    O.a. de NL0011309349 ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld ziet er best interessant uit

    • Mr FOB Bericht auteur

     Ik vind het op zich een prima fonds voor de ontwikkelde markten met erg lage kosten, maar wel relatief veel uitsluitingen op grond van duurzaamheidscriteria. Dat gaat ten koste van je spreiding. Je kunt dit fonds overigens goedkoper aanhouden via Binck Fundcoach dan via DEGIRO.

     Het Meesman Aandelen Wereldwijd Totaal, waar je ook naar keek zoals ik uit je vorige reactie begreep, omvat ook de opkomende markten en de kleine bedrijven en heeft minder uitsluitingen. Het is gebaseerd op de Northern Trust fondsen die ik ook aanhoud binnen mijn beleggingsstrategie. Dan heb je alles in een keer.

     • Marlon

      Ja was mijn vermoeden ook, ga ik die samen met mijn VRWL aanhouden voorlopig.
      Eerst maar eens een mooie buffer daar opbouwen en dan naar de VTI opties kijken via andere mogelijkheden.

      Dank weer voor je reactie, altijd gewaardeerd,

 • Mr Finance

  Hoi! Weet je ook hoe BND vormgegeven heeft aan het bewaarbedrijf? En je hebt het ook over het risico van een en dezelfde fonds aanbieder, maar is dat risico niet afgedekt als je de aandelen bij RABO of ABN hebt en de aandelen zelf bij het bewaarbedrijf staan? Welk risico is er dan tav de fondsaanbieder?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Als je net als ik een beleggingsrekening hebt met een IBAN bij BND, dan vallen je effecten onder de Wet Giraal Effectenverkeer. Zie hier voor wat meer uitleg daarover.

   De kans dat een fondsaanbieder malversaties pleegt acht ik buitengewoon klein. Maar ik had ook niet gedacht dat een partij met AFM vergunning zijn vermogensscheiding niet op orde kon hebben gedurende meer dan een jaar zonder dat beleggers daarover geïnformeerd waren. Dus je weet maar nooit. Mocht de fondsaanbieder malversaties plegen, dan dekt een bewaarbedrijf dat niet af. Dan helpt spreiding over fondsaanbieders wel.

   • Mr Finance

    Dank voor je reactie! Wat voor een soort malversaties heb je het dan over die je als belegger geld kunnen kosten? De aandelen zijn er en kunnen gewoon worden verkocht bij een faillissement van bijvoorbeeld NT. Toch?

   • Mr fInance

    Hoi Mr Fob,

    Op de waar je naar verwijst staat bij BND ook: “Daarnaast geldt nog dat als Brand New Day Bank NV ooit failliet gaat omdat zij de regels uit de Wet giraal effectenverkeer niet juist of niet volledig heeft nageleefd, de klanten met een beleggingsrekening volgens het beleggerscompensatiestelsel recht hebben op een vergoeding van maximaal €20.000 per persoon” Is dit dan aanvullend of in plaats van.

    Groet,

    Mr Finance

 • JM

  Beste Mr FOB,

  “Je schrijft de kosten van de combinatie van de 3 Northern Trust fondsen, berekend op de hierboven beschreven manier, bedragen 0.19% per jaar”. Is daarbij ook rekening gehouden met fee van 1% (2% bij EM) die NT in rekening brengt als je de stukken verkoopt (zie EBI brochures)?

  Die kosten zie ik niet terug in deze berekening. “Kosten van fondsen zelf kun je bepalen door de TER (Total Expense Ratio) + interne transactiekosten + dividend lek op te tellen en daar de inkomsten van het fonds door het uitlenen van stukken vanaf te halen”.

  Heb je deze fee meegewogen en hoe kijk je tegen deze fee aan? Komt op mij over als een soort verkoopboete en kan na 20-30 jaar aangroei best om een groot bedrag gaan. Of wordt deze fee gecompenseerd doordat er geen dividendlekkage is, waardoor je jaarlijks meer dividend kunt herbeleggen en gedurende de looptijd dus lager kan profiteren van het interest-op-interest effect?

  Bedankt voor het delen van je visie. Ik heb veel van je blog geleerd!

  MVG, JM

  • Mr FOB Bericht auteur

   Gerben, die me geholpen heeft met de post De beste ETF, heeft via Rabobank te horen gekregen dat de instap- en uitstapkosten steeds per kwartaal of half jaar veranderen. Typisch zitten ze rond de 0.1-0.2%. Als je wil weten wat de actuele percentages zijn dan moet je het “DILUTION LEVY RATES REVIEW” document opvragen.

   In en uitflow worden tegen elkaar weggestreept. Dus je krijgt deze kosten niet altijd. De NAV wordt aangepast, maar dat is dus nergens zichtbaar.

   Omdat ze steeds veranderen publiceren ze max 1-2% in de EBI.

   Besef dat deze instap- en uitstapkosten eenmalige kosten zijn. Die vallen op de lange termijn in het niet bij jaarlijks terugkerende lopende kosten, waar de berekening uit de post op gebaseerd is.

   • JM

    Beste Mr FOB,

    Dank voor de snelle reactie. Ik heb nog even verder gelezen op Reddit. https://www.reddit.com/r/beleggen/comments/kdq5on/which_etf_to_select_rabo/gfy4tgd/?context=3

    In dit draadje zegt Gerben dat die uitstap fee van 1 a 2% bij NT fondsen aanvullend is op de in- en uitstapkosten door swing pricing zoals jij beschrijft. En dat niet duidelijk is of, wanneer en hoe NT deze uitstap fee toepast (er staat in de EBI inderdaad max 1-2%).

    In de EBI van de NT staat letterlijk: “Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald”. Het is ook redelijk vaag omschreven (“zou kunnen worden afgehouden”). In de EBI staat ook “Wanneer u belegt in het fonds of uw belegging weer verkoopt, kan een vergoeding in rekening worden gebracht om de gemaakte transactiekosten te dekken [m.i. de uitstapkosten die jij noemt en beschreven in het “DILUTION LEVY RATES REVIEW” document]. Dit staat los van een eventuele instap- of uitstapvergoeding” [m.i. de uitstap fee die daar nog bovenop kan komen]. Lees jij het ook zo?

    Ken jij ervaringsdeskundigen die deze aanvullende uitstap vergoeding al eens hebben moeten incasseren toen zij verkochten? En was dit inderdaad 1% (aangezien dit in de EBI als maximaal wordt aangeduid).

    Stel dat je €100k in deze NT fondsen hebt zitten, dan kost dat mogelijk €1000 aan aanvullende uitstap vergoeding. Dat is best veel en het weten waard voordat je instapt.

    MVG, JM

     • Gerben

      Hier ook nog even de loop sluiten. Laatste wat ik er van snap staat hier:
      https://www.reddit.com/r/DutchFIRE/comments/jh6id7/in_en_uitstapkosten_northern_trust_fondsen/

      Zoals het in de prospectus staat staan deze uitstapkosten inderdaad los van de swing pricing en komen er dus bovenop. Hoeveel, waarom en wanneer deze kosten worden gerekend krijg ik niet duidelijk. Heb geprobeerd na te vragen bij NT, maar die weigeren reactie. Via Rabobank geprobeerd, maar die weten het ook niet. Zij hebben het weer aan NT gevraagd, maar men blijft het zelf ook verwarren met de swing pricing.

      Dat niemand het heeft moeten betalen zegt niet altijd alles. Misschien in de toekomst wel? Plus de vraag is of het zichtbaar is als je uitstapt, waarschijnlijk is het onderdeel van de koers bij uitstappen net als de swing aanpassing. Je zou dan de koers die je krijgt bij uitstappen moeten vergelijken tegen de prijs die er op die dag was. NT publiceert echter geen koers historie op hun site, alleen de prijzen van gisteren.

      Zelf gok ik dat dit idd niet in rekening wordt gebracht en dat dit een noodmaatregel is die men kan inzetten als het fonds leeg stroomt. Maar dat blijft gissen, zou fijn zijn als men transparanter hier over was. Misschien kan iemand anders nog een poging doen NT te contacten?

      Al met al staat het wel in de prospectus, dus je kan er weinig van zeggen als het wel gerekend wordt. Door dit soort intransparanties ben ik zoals jullie weten geen enorme NorthernTrust fan 😉

 • Matthijs

  Beste meneer FOB,

  Super gave blog, ik lees het al een tijd en ben sinds 1 jaar aan het beleggen en ook maandelijks in een index fonds bij de Rabobank. Ik ben 24 jaar en wil nu maandelijks rond de 600/800,- in indexfondsen investeren. Nu ben ik aan het twijfelen of ik van Rabobank moet overstappen naar Degiro mbt de kosten op lange termijn. Wat raad u mij aan om op dit moment/bij welke broker te gaan investeren? Het gaat dus puur voor een/of meerdere indexfondsen.. U heeft zeer veel informatie geschreven over dit onderwerp maar ik vind het lastig om daar zelf een conclusie uit te trekken dus ik dacht ik schrijf u, ben benieuwd naar uw gepersonaliseerde opinie.

  Alvast erg bedankt !

  • Mr FOB Bericht auteur

   Als je het heel simpel wilt houden: bij Rabobank kun je eenvoudig, goedkoop en geautomatiseerd in de in de post genoemde Northern Trust World en Emerging Markets fondsen beleggen. Pak de verhouding 88/12 World/Emerging en je hebt een prima wereldwijde gespreide belegging in indexfondsen gerealiseerd. Het NT Small Caps fonds heeft Rabobank bij mijn weten bij de gewone beleggingsrekening niet in het assortiment. Maak je daarbij vooral niet druk dat je geen Small Caps hebt, dat maakt niet zo heel veel uit. En eenvoud is wel heel belangrijk, zeker voor beginnende beleggers

   • Matthijs

    Bedankt voor de reactie !

    Ik heb het niet duidelijk gezegd maar ik zit nu in de Rabobank beheerd beleggen basis en kies dus niet zelf mijn fonds waarin ik zit. Rabobank zit hiermee in het ‘1895 Wereld Aandelen Enhanced index fonds class D’ en ik zit er nu dus over te denken om hier uit te stappen en bij Degiro een paar etf’s te kopen om zo de kosten te verlagen en meer te spreiden .. En dus ook hier in blijven te investeren maandelijks de aankomende jaren.
    Zou u dit aanraden of ..

    Erg bedankt voor uw reactie al, Groet

 • Jeroen

  Beste mr FOB,

  Ik heb en Lynx account geopend naast mijn DeGiro account. Echter heb ik een vraagje, een aantal van de eerder fondsen kon ik niet vinden. Verveolgs contact opgenomen met mijn Account manager, hij bevestigd dit ook. Zou het kunnen dat de fondsen een andere naam hebben op de platform?

  NT World (ISIN: NL0011225305) – niet kunnen vinden
  NT Emerging Markets (ISIN: NL0011515424) – niet kunnen vinden
  NT Small Caps (ISIN: NL0013552078) – niet kunnen vinden
  IWDA (ISIN: IE00B4L5Y983) – deze wel gevonden

  • Mr FOB Bericht auteur

   De NT fondsen zijn niet te verkrijgen via Lynx, alleen via de grootbanken onder NT label en via Meesman onder hun huislabel. Rabobank heeft het NT Small Caps fonds overigens niet in het basisassortiment bij mijn weten, alleen ABN AMRO en ING hebben ze alledrie.

   • Mr Finance

    Hoi Mr Fob,

    Bij Rabobank zelf beleggen kun je tegenwoordig ook het NT Small Cap fonds selecteren. Waar ik vandaag achter kwam is dat je bij Fit vermogen zelf niet gedekt ben via WGE. Als NN Group failliet gaat dus alleen maximaal EUR 20K terug. Dat is weinig als je veel belegd vermogen hebt.

    De NN fondsen “NN Enhanced Index Sustainable Em Markets Eq Fund” en “NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund” lijken wel interessant. Ook dividend efficient en lage kosten en hogere score op duurzaamheid dan NT en Actiam. Heb jij wel eens naar deze fondsen gekeken? LIjken ook in jouw criteria te vallen. Bij RABO is alleen de EMerging markets variant nu beschikbaar.

    Hoor graag!

    Groet!

    Mr finance

    • Mr FOB Bericht auteur

     Als NN omvalt krijg je al jouw effecten terug als de vermogensscheiding gewoon netjes is uitgevoerd. Alleen als bijvoorbeeld de vermogensscheiding niet volgens de regels is uitgevoerd treedt het beleggerscompensatiestelsel pas in werking en kuj je mogelijk maar tot €20.000 terugkrijgen.

     NN fondsen hebben relatief veel uitsluitingen en vallen daarom voor mij af.

 • Pim

  Hoi Ik ben een beginnend belegger (moet nog starten) en ben met veel plezier je blogs aan het bestuderen. Wellicht een simpele vraag en dit gaat: over 60% van mijn gewone beleggingen heb ik belegd in aandelen-indexfondsen via ABNAMRO.

  Ik ben op de site van ABNAMRO en je kun deze belggingen 1-malig, maandelijks en jaarlijks doen. Wat doe jij hierin en wat is wijzheid ivm transactiekosten?

  • Mr FOB Bericht auteur

   ALs je dezelfde Northern Trust beleggingsfondsen aanhoudt als ik, dan kun je er zonder transactiekosten in beleggen. Daarvoor maakt het dus niets uit hoe vaak je hierin inlegt. ETF’s hebben wel transactiekosten, waarvan een deel vaste kosten zijn. Daar kan opsparen en dan ineens wat meer inleggen lonen als je kleine bedragen belegt. Grotere bedragen kun je beter wel direct inleggen, aangezien je anders meer verlies kunt hebben door niet belegd te zijn dan wat je wint met het uitsparen van transactiekosten.

 • Avital

  Dear Mr. FOB,
  Thank you for sharing all this valuable information, I really appreciate it as it has helped me to finally start my own protfolio!
  I have a few questions:
  1. what is your rebalancing strategy? I’m also using the abn self investment basic and I wanted to know if you have any insights to which strategy will reduce the costs as much as possible. I still need to get a better grasp on the different fees abn charges and whether I pay them for buying or for selling. I guess it would also depend on the tax I would have to pay. Do I pay more tax if I rebalance every month?
  2. Also I would like to ask you what you think about my portfolio. As I am still a beginner, I decided to start with index funds and see in the future if I want to diversify my portfolio more. So far my portfolio consists only of the 3 NT index funds in the ratio you suggested. I have more money on the side which is not invested but for now I have nothing in real estate or bonds. what do you think? is it urgent or me to start diversifying my portfolio? I am 26 years old and I am not yet sure which country I would live in in the future.
  Thank you!

 • Mr FOB Bericht auteur

  1. I rebalance approximately once per year. Rebalancing has no influence taxes. Northern Trust funds can be traded at no transaction costs, IWDA does have transaction costs.

  2. Via the 3 NT funds, you have a very broad, worldwide diversification. Adding stock funds most likely would not help you diversify, but would make you more concentrated in the region/sector in which the added fund invests.

  The NT funds invest in real estate, you typically would not need to add real estate to diversify. Next to that, owning a home makes most people highly concentrated in real estate anyhow. That would be something to take into account if you are a home owner.

  Adding bonds (or a savings account) would alter your risk profile. It is a personal choice whether or not to do that. At your age, I followed the common advise to have my age in bonds, i.e. 26% bonds (or savings these days) and 74% stocks in your position.

  I currently have 40% savings, although I am older than 40. I do not wish to have less stocks than 60% in my portfolio.

  It is a very personal choice, based on risk appetite, whether or not and to which extent add bonds/cash to a portfolio.

  • Tim

   Hi Mr Fob,

   Even inhakend op deze thread: ik ben vandaag mijn jaarlijkse finance review aan het doen en ik ben het obligatie/spaargeld deel van mijn portfolio onder de loep aan het nemen. Ben zoekende wat het ik voor dat deel het beste kan doen. Momenteel heb ik dit deel op een ING spaarrekening staan waar een mooie symbolische 0,01% rente tegenover staat.

   Denk je dat het het waard is om deposito’s of deposito ladders op te zetten of houd jij je 40% aan op een spaarrekening?

   Binnen het depositogarantiestelsel is de hoogste rente 1,15% voor 5 jaar vast in Estland.
   Qua spaarrekeningen vind ik maximaal 0,3% rente terug in bv Duitsland.

   Ben benieuwd hoe je dit zelf aanpakt, bedankt alvast!

     • Roger

      Ik zal het wat meer uitgebreid vragen. Als je verdeling wilt bij 2 fonds aanbieders, mocht er 1 in de problemen komen. Waarom dan niet VWRL , dan pak je ook EM mee en een betere spreiding dan IWDA.

      Ik hoor graag de gedachten gang achter de overweging.

      Grt

     • Mr FOB Bericht auteur

      EM heb ik via NT EM. Ik gebruik IWDA alleen om een deel NT World mee te vervangen, dat gaat niet ten koste van het deel EM (of small caps) in mijn portefeuille. Daardoor blijft mijn spreiding optimaal wereldwijd gespreid. Als ik VWRL i.p.v. IWDA zou gebruiken om een deel NT World te vervangen, heb ik geen optimale wereldwijde spreiding meer, maar overallocatie aan EM.

 • Mike B

  Was hier al een tijdje niet meer geweest, dus heb deze blog met interesse gelezen. Risicospreiding bij geldzaken is altijd verstandig.

  We beleggen de laatste jaren alleen nog in ETFs bij DeGiro en Triodos, waar we enkele jaren geleden naar overgestapt zijn. We willen niet meer meebetalen aan bonussen voor de top terwijl voor de winst personeel ontslagen wordt en kantoren gesloten. Een bank heeft een maatschappelijke nutsfunctie en dient daarnaar te handelen. De grootbanken hebben daar wel wat steken laten vallen, dus voor ons geen grootbanken meer

  De spreiding van beleggingen over meerdere brokers i.v.m. het BSC brengt me op het volgende.
  Op de website van De Nederlandsche Bank staat het volgende over het BSC:
  “Het BCS garandeert een bedrag van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling.”
  De DeGiro en Triodos beleggingsrekening zijn beide en/of rekeningen, dan zou de garantie toch per rekening 40.000 euro zijn?

 • Thomas

  Beste mr Fob,

  Maandelijks leg ik nu een bedrag in de NT fondsen (World, EM, SC).
  Aangezien de IWDA bij ABN AMRO transactiekosten heeft (eenmalig 5 euro + 0,05%), vroeg ik me het volgende af:

  – Vanaf welk bedrag ongeveer loont het om een deel van de NT world om te zetten naar IWDA gezien de transactiekosten?

 • Tim

  Hi Mr Fob,

  Ik ben aan het switchen van Degiro naar ING Zelf op de Beurs en wil daarbij jouw 4 fondsen aanhouden.

  Nu zie ik echter in de ING Beleggen app dat IWDA en NT Small Caps geen dividend uitkeren. Is dit met ABN Beleggen ook zo?

  • Mr FOB Bericht auteur

   IWDA herbelegt het dividend direct voor je. NT Small Caps moet het dividend uitkeren vanwege de fiscale FBI status welke het fonds heeft, onafhankelijk van de bank via welke je het aanhoudt. Bij ABN AMRO kun je kiezen of ABN AMRO het dividend voor je moet herbeleggen of niet. Ik heb ervoor gekozen om het automatisch te laten herbeleggen.

  • Mr FOB Bericht auteur

   IWDA via DEGIRO zou inderdaad goedkoper zijn. Veiligheid gaat bij mij echter voor kosten. Om de veiligheidsredenen beschreven in de post ben ik overgestapt naar ABN AMRO ZBB.

 • FireNL

  Hi Mr. FOB,

  Dank voor uw fijne blogs.
  Ik vroeg me af of u wilt delen bij welke partijen u deposito’s heeft lopen?
  Ik kijk met name nu naar Raisin vanwege de relatief hogere rente per looptijd t.o.v. LeasePlan Bank en NIBC Direct.
  Alvast dank!

  • Mr FOB Bericht auteur

   In feite doen ze aan stockpicking, ze suggereren dat ze verwachten dat Europa bovengemiddeld goed gaat presteren en stellen daar hun portefeuille op in. Ze leggen vervolgens niet uit waarom ze willen overwegen naar Europa.

   Stockpicking werkt vrijwel nooit. Spreiden is de beste manier om risico/rendement te optimaliseren.

   Ik doe dan ook niet aan stockpicking, ik beleg simpelweg wereldwijd gespreid naar marktkapitalisatie.

 • Manon

  Ook wij willen over van degiro naar een Nederlandse systeembank. Op basis van reviews ABN AMRO gekozen. Een rekening openen lukt maar niet. Eerst moesten we aangeven waar de rekening voor zou zijn (beleggen). Toen kregen we mailtje dat we moesten aangeven waar ons geld vandaan kwam (niet zo spannend: gespaard uit ons inkomen uit loondienst, wat belegd bij degiro waardoor het wat gegroeid is, en dat resulteert in het uiteindelijke bedrag). En nu moeten we met afschriften aantonen hoeveel geld we origineel bij degiro hebben ingelegd en hoe dit geld dan gegroeid is. Ook wilden ze graag weten wat voor werk we dan doen.

  Is dit normaal? Ik krijg hier een ongemakkelijk gevoel bij, en vraag me af of ABN AMRO wel de juiste keuze is. Ik begrijp dat de banken een onderzoeksplicht hebben, maar het is niet alsof we meerdere rekeningen hebben lopen en dit onze ‘zoveelste rekening’ is, of dat we een absurd hoog bedrag hebben wat we willen inleggen.Is dit intussen de norm, om nieuwe klanten zo grondig door te lichten? Ik heb het gevoel alsof wij (zonder aanleiding) moeten bewijzen dat we ons geld eerlijk verdienen… Ik ben benieuwd wat de ervaringen zijn van anderen…