Naar aanleiding van het AFM rapport dat ik in mijn vorige blogpost besproken heb, heb ik besloten mijn beleggingsstrategie te wijzigen. Daar ga ik in deze post op in.

Mijn beleggingsstrategie heeft nog steeds 3 peilers:

 1. Ik heb nog steeds een cash reserve voor noodsituaties
 2. Vervolgens beleg ik nog steeds maximaal in indexfondsen waarbij de belasting uitgesteld is via Brand New Day
 3. De rest beleg ik voortaan in een paar verschillende indexfondsen via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis en in een depositoladder via verschillende aanbieders

1. Cash reserve

Voor noodgevallen hou ik nog steeds op een vrij opneembare spaarrekening voldoende middelen aan om een paar maanden van te kunnen leven. Dit kan binnenkort niet meer bij Moneyou, waar ik dat tot nu toe doe. Zij stoppen er namelijk mee. Ik moet nog even kijken waar ik dat dan ga parkeren.

2. Pensioenbeleggingen

Pensioenbeleggingen blijf ik aanhouden via Brand New Day.

Zie de post over mijn ervaringen met Brand New Day waarom ik pensioenbeleggingen aantrekkelijk vind.

In deze post leg ik uit in welke fondsen ik via hen beleg en waarom ik die fondsen gekozen heb.

3. Gewone beleggingen

60% van mijn gewone beleggingen heb ik belegd in aandelen-indexfondsen. Dit deel heb ik voor het rendement. 40% heb ik belegd in een depositoladder. Dit deel heb ik voor de stabiliteit.

Allereerst ga ik in op de wijzigingen welke ik heb aangebracht in mijn aandelen-beleggingen. Daarna leg ik uit waarom ik mijn obligaties heb omgeruild voor een depositoladder.

Naar aanleiding van een recent AFM rapport heb ik mijn beleggingsstrategie gewijzigd. Lees hier meer en vind een bijpassend beleggingstool.Veiligheid beleggingen

Voortaan beleg ik bij voorkeur via een systeembank waarbij effecten bij de bewaarinstelling Euroclear Netherlands aangehouden worden. Ik leg hieronder uit waarom.

Anderhalf geleden ben ik gestopt met werken. Sindsdien leef ik van het rendement op mijn vermogen. Als ik een deel van mijn vermogen kwijt zou raken door malversaties van mijn bank of broker zou dat kunnen betekenen dat ik mijn vrijheid weer moet inruilen voor verplicht werk. Dat risico wil ik minimaliseren.

Een bank of broker dient het belegde vermogen van haar klanten in een apart bewaarbedrijf aan te houden. Dit wordt vermogensscheiding genoemd. Zo blijven bij een faillissement van de bank of broker jouw beleggingen buiten schot.

Er is een risico dat een bank of broker de verplichte vermogensscheiding niet op orde heeft. Het feit dat een bank of broker een vergunning heeft om beleggingsdiensten aan te bieden, wil niet zeggen dat de geldende regels nageleefd worden. Dan kun je wel vermogen verliezen bij een faillissement van je bank of broker.

Allereerst is er een verschil tussen de bewaarbedrijven waar banken en brokers gebruik van maken. Daarnaast is er een verschil in de kans dat een bank of broker failliet gaat.

Bewaarbedrijven

Brokers

DEGIRO

DEGIRO gebruikt aan hen gelieerde bewaarbedrijven (Special Purpose Vehicles) om via hen belegd vermogen te bewaren. DEGIRO heeft zich volgens dit AFM rapport daarbij niet aan de geldende regels gehouden. De AFM zegt op haar site “DEGIRO onderneemt stappen om de geconstateerde gebreken alsnog te herstellen en rapporteert hierover aan de AFM.” Dit heeft niet mijn voorkeur.

DEGIRO update mei 2021:

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. Als Duitse gereguleerde bank staat flatexDEGIRO Bank AG voornamelijk onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder, de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). De Bafin is de Duitse tegenhanger van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Bovendien valt flatexDEGIRO Bank AG onder het indirecte toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB). In Nederland is de Nederlandsche Bank (DNB) belast met het integriteitstoezicht op DEGIRO en staat DEGIRO onder het gedragstoezicht van de AFM. De inschrijving van DEGIRO in het openbaar register van DNB is hier in te zien.

Via DEGIRO belegd vermogen valt tegenwoordig onder het Duitse Investor Compensation Scheme. In het onwaarschijnlijke geval dat de afgescheiden beleggingen niet kunnen worden geretourneerd aan klanten, compenseert dat Scheme eventuele verliezen uit niet-geretourneerde beleggingen tot 90% (met een maximum van €20.000).

Niet belegd geld dat je aanhoudt op een DEGIRO-geldrekening bij flatexDEGIRO Bank AG valt onder het Duitse depositogarantiestelsel. Dat wordt onder het Duitse depositogarantiestelsel gegarandeerd tot €100.000 per persoon.

Informatie over het Duitse beleggerscompensatiestelsel en depositogarantiestelsel kun je in het Engels hier vinden op de BaFin-website.

Lynx

Lynx is een zogenaamde “introducing broker” van Interactive Brokers. Dit betekent dat het beheer van de effectenrekening en het uitvoeren van de orders bij Interactive Brokers in Ierland plaatsvindt. Effecten worden via Interactive Brokers bewaard door verschillende bewaarbedrijven.

Effecten zijn gegarandeerd via het Investor Compensation Scheme of Ireland (www.investorcompensation.ie) van toepassing. Het stelsel vergoedt 90% van het verlies tot een maximum van €20.000. Dit heeft ook niet mijn voorkeur.

Volgens dit draadje op reddit is daarnaast de bescherming van vermogen in geval van calamiteiten bij Interactive Brokers mogelijk minder dan sommigen verwachten.

Banken

Banken gebruiken voor beleggingen welke onder de Wet Giraal Effectenverkeer (Wge) vallen en welke genoteerd zijn aan de beurs van Amsterdam Euroclear Netherlands als bewaarinstelling.

Zoals uit dit artikel blijkt is het eigendomsrecht van je effecten in de vergeleken gevallen het beste gegarandeerd wanneer je effecten onder de Wge bij Euroclear Netherlands bewaard worden.

Euroclear Netherlands voldoet daarnaast volgens het laatste rapport (2015) dat ik over hen heb kunnen vinden volledig of grotendeels aan alle regels, waarbij een aantal verbeterpunten in de aanbevelingen opgesomd staat.

Overige effecten kunnen door banken ook in aan henzelf gelieerde bewaarinstellingen bewaard worden.

Systeembanken versus niet-systeembanken

De kans op een faillissement van een door de overheid als systeembank aangemerkte bank acht ik kleiner dan een niet als zodanig aangemerkte bank of broker. Bijvoorbeeld in de crisis van 2008 zijn systeembanken door de overheid gered met belastinggeld.

Al met al heeft beleggen in effecten die aangehouden worden bij Euroclear Netherlands en/of via een systeembank voortaan vanuit veiligheidsoogpunt mijn persoonlijke voorkeur.

Spreiden over fonds-aanbieders

Indexfondsen (of ETF’s) worden aangeboden door fondsaanbieders zoals Vanguard, iShares, Northern Trust en Xtrackers. De kans op malversaties bij een fondsaanbieder acht ik niet groot, maar je weet maar nooit.

Om het risico op vermogensverlies door malversaties bij een fondsaanbieder te verkleinen kun je spreiden over verschillende aanbieders. Ik wil om deze reden mijn aandelen-beleggingen voortaan gespreid over fondsaanbieders aanhouden.

Mijn aandelen-beleggingen

Mijn aandelen-beleggingen heb ik voortaan belegd via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis.

Ik beleg daar nu in dit drietal Northern Trust fondsen en in IWDA (iShares Core MSCI World UCITS ETF, ISIN: IE00B4L5Y983). Ik heb 50/50 spreiding over 2 fondsaanbieders gerealiseerd voor mijn aandelen-beleggingen.

De Northern Trust fondsen worden onder de Wge aangehouden bij Euroclear Netherlands. IWDA in een aan ABN AMRO gelieerde bewaarinstelling.

Kosten fondsen

Kosten van fondsen zelf kun je bepalen door de TER (Total Expense Ratio) + interne transactiekosten + dividend lek op te tellen en daar de inkomsten van het fonds door het uitlenen van stukken vanaf te halen. Gerben heeft me aan de uitkomsten van deze berekeningen geholpen.

Northern Trust

Zie De beste ETF voor uitleg waarom ik de Northern Trust fondsen goede fondsen vind. Northern Trust fondsen bieden een van de goedkoopste manieren om vanuit Nederland wereldwijd gespreid te beleggen in goede indexfondsen.

De kosten van de combinatie van de 3 Northern Trust fondsen, berekend op de hierboven beschreven manier, bedragen 0.19% per jaar.

IWDA

Ik zou daarnaast VWRL toe kunnen voegen om spreiding over fondsaanbieders te verkrijgen. De kosten van VWRL, berekend op de hierboven beschreven manier, bedragen 0.52% per jaar.

In plaats daarvan kan ik ook IWDA toevoegen, dat niet wereldwijd gespreid belegt maar alleen in de ontwikkelde markten. IWDA lijkt qua spreiding op het Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund EUR, maar sluit geen bedrijven uit op grond van ESG criteria. Voor de opkomende markten en de small caps kan ik dan de Northern Trust fondsen blijven gebruiken. Ik kom dan voor de combinatie IWDA en de 2 Northern Trust fondsen op kosten, berekend op de hierboven beschreven manier, van 0.44% per jaar. Dat is dus goedkoper dan VWRL toevoegen.

De bij sommigen populaire ACTIAM fondsen en NN Enhanced fondsen zijn weliswaar goedkoper dan IWDA, maar hebben door tientallen procenten ESG uitsluitingen veel minder spreiding en vallen daarom af voor mij. VTI en VXUS vallen voor mij ook af omdat je die niet via Euroclear Netherlands kunt bewaren en niet via een systeembank kunt aanhouden.

Beleggingstool

Als je in dezelfde fondsen en in dezelfde verhouding als ik wilt beleggen kun je onderstaand tooltje gebruiken om in één oogopslag te zien hoeveel je in welk fonds moet inleggen:


Hoeveel heb je al belegd in NT fondsen en IWDA? Per fonds in hele euro’s invullen. Als je nog niets belegd hebt in deze fondsen kun je 0 laten staan bij de fondsen in deze stap:  
NT World (ISIN: NL0011225305)
NT Emerging Markets (ISIN: NL0011515424)
NT Small Caps (ISIN: NL0013552078)
IWDA (ISIN: IE00B4L5Y983)

Vermogen dat je nog niet belegd hebt en wel wilt gaan beleggen:

Je moet de volgende transacties doen om tot een correcte verdeling te komen:
NT World  
NT Emerging Markets  
NT Small Caps  
IWDA  

 

Als je een negatief getal ziet bij een fonds betekent dat dat je het negatieve bedrag dat je ziet in dat fonds moet verkopen. Een positief bedrag betekent dat je in dat fonds moet inleggen.

Depositoladder

Niet in paniek verkopen tijdens een beurskrach is een van de belangrijkste dingen om succesvol te kunnen beleggen. In 2008 was ik vol in aandelen belegd en verkocht ik tijdens de neergang. Ik heb weer aangekocht toen de beurs alweer een stuk gestegen was. Dit heeft mij veel geld gekost.

Ik heb toen geleerd dat ik een significant deel van mijn beleggingen in stabiele stukken moet hebben om voldoende rustig te blijven. Daar heb ik na 2008 ook dan ook een deel in belegd. Tijdens de corona-krach ben ik vervolgens wel rustig gebleven, mijn aangepaste strategie werkt dus voor mij.

Stabiele stukken kunnen bijvoorbeeld bestaan uit obligaties. Een depositoladder zie ik als een uitstekend alternatief voor beleggingen in obligaties.

Deposito’s vallen onder het depositogarantiestelsel, dat tot €100.000 per instelling garandeert. Dat is dus een hogere garantie voor spaartegoeden dan de €20.000 voor beleggingen via het beleggerscompensatiestelsel. Daardoor heb ik met spaartegoeden minder partijen nodig om onder garantie vermogen te stallen dan met obligaties. Mijn DBZB obligatiepositie heb ik dan ook omgezet in een depositoladder via verschillende partijen.

Al met al voel ik me met de bovenstaande aanpassingen veiliger dan voorheen en zijn mijn kosten niet of nauwelijks gewijzigd.

Bij het uitzoeken van mijn aangepaste strategie heb ik goed kunnen overleggen met Gerben en Dreas, waarvoor mijn dank!

Heb jij je beleggingsstrategie aangepast na de recente bevindingen van de AFM? Zo ja, hoe?

Wil jij, net als ruim 13.000 anderen, een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt en het FOB huishoudboekje 2022 kado?Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.


De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en je blijft zelf verantwoordelijk bij opvolgen ervan. Let op: beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Blauw onderstreepte links met   zijn affiliate links. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

336 Reacties

 1. Hallo Mr FOB,

  Rabobank wordt bij een portefeuille vanaf ongeveer €250k goedkoper dan ABN AMRO door de limiet op de servicekosten. Ik doe de aanname dat je ruim boven dit bedrag zit. Wat is eigenlijk de reden dat je toch voor ABN AMRO kiest in plaats van Rabobank? Valt er wellicht te onderhandelen met ABN zodat de prijs op het niveau van Rabobank komt te liggen?

  • Ik doe geen uitspraken over mijn vermogen, dat voelt als privé-informatie voor mij.
   Bij mijn weten is het tarief bij ABN AMRO niet onderhandelbaar.

  • FreeFinance

   Helemaal mee eens en begrijp me niet verkeerd, ik wil absoluut niet weten wat je privevermogen is 🙂 Laat me de vraag als volgt stellen: waarom heb je ABN boven Rabobank verkozen? Had Rabobank prijstechnisch niet handiger geweest?

   Reden dat ik dit vraag is omdat ik nog aan het begin van de FIRE-reis sta en momenteel nog voordeliger uit ben bij ABN. Echter zie ik een kantelpunt ontstaan over ongeveer 10 jaar waardoor ik verwacht in de toekomst een switch te maken. Ik kan me niet voorstellen dat je dit ook niet hebt gezien en vraag me daarom af of ik iets over het hoofd zie wanneer ik op termijn (vanwege lagere service fees) kies voor Rabobank.

  • Volgens mij zie je niets over het hoofd wanneer je op termijn voor Rabobank kiest vanwege lagere service fees.

 2. Hallo Mr. Fob,

  Waarom IWDA naast NT World? Alleen vanwege ESG en risicospreiding?
  Als dat de reden is, en je wil geen ESG in het wereldfonds: waarom niet enkel IWDA (+ NT EM en NT SC)?
  Wel ESG in wereldfonds: waarom niet alleen NT World (+ NT EM en NT SC)?
  Argument risicospreiding zie ik niet echt. 2 (gerenommeerde) fondsaanbieders ipv 1 is amper spreiden.

  En nog een vraag. Is een wereldwijde spreiding obv GDP (Gross Domestic Product = Bruto National Product (BNP)) niet beter en wenselijker dan obv marktkapitalisatie? Of anders gezegd, spreiden obv de grootte van de wereldeconomie ipv marktwaarde op de beurs?
  Voor een wereldwijde spreiding ga jij uit van een verdeling van 78 world /12 EM / 10 SC obv de verhouding in marktkapitalisatie. Spreiden naar marktkapitalisatie is traditioneel gebruikelijk. Dit betekent echter dat meer dan 50% in de VS zit, wat op zichzelf een direct (en ongewenst?) concentratie risico is.
  Door te spreiden obv GDP (BNP) krijg je een portefeuille die meer recht doet aan de daadwerkelijke economische productiviteit wereldwijd, met als resultaat minder VS en meer Emerging Markets.
  Tot slot, niet onbelangrijk, suggereren diverse websites en artikelen dat het historisch rendement obv GDP hoger is dan obv marktkapitalisatie.
  Benieuwd naar jouw mening (en die van anderen)?

  • Zoals beschreven in de post hecht ik wel waarde aan spreiding over fondsaanbieders om zo risico te verlagen. Je weet maar nooit wat er met een van de fondsaanbieders kan gebeuren.

   Ik heb me niet verdiept in market cap vs GDP gebaseerd spreiden, daar moet ik je het antwoord op schuldig blijven.

  • Ok, dank voor je reactie. Misschien interessant om een keer naar te kijken, market cap vs GDP. Ik denk overigens dat beide voor- en nadelen hebben. En hoe groot het verschil in rendement kan zijn gemeten over een periode van 20/30 jaar weet ik niet.

   Ik heb Index People, een partij die indexbeleggen aanbiedt en spreiding obv GDP hanteert, hier een vraag over gesteld. Zij hebben zojuist inhoudelijk gereageerd. Ter kennisneming wil ik mijn vraag en hun antwoord hier wel plaatsen, maar dat gaat niet. Te lang denk ik. Desgewenst kan ik het op een andere manier delen. Interesse?

  • Even een snel, versimpeld vergelijk van marktgewogen beleggen vs GDP gebaseerd beleggen: als ik het rendement van Index People over de periode van 2010-2021 vergelijk met het rendement van Brand New Day over diezelfde periode, beide voor de zeer offensieve portefeuille (alleen aandelen), dan zie ik gemiddeld 8,18% per jaar voor Index People en gemiddeld 9,32% per jaar voor Brand New Day, beide na aftrek van alle kosten.
   Mail me gerust het antwoord van Index People, maar ik vind deze getallen vooralsnog voor zich spreken in het voordeel van marktgewogen beleggen vs GDP gebaseerd beleggen.

  • Ik snap de snelle vergelijking tussen beide zeer offensieve portefeuilles, maar die is onzuiver. Hij zou zuiver zijn als in beide portefeuilles dezelfde indexfondsen zitten, alleen in andere verhoudingen, omdat de ene partij kiest voor een verdeling obv GDP en de ander obv marktkapitalisatie. Echter, de portefeuille van Index People is niet exact hetzelfde als die van BND: Northern Trust World (40%), Northern Trust Emerging Markets (35%), iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (15%) en LGIM Global Small Cap Equity Index Fund (10%).
   Index People stelt dat onderzoeken aantonen dat, simpel gezegd, bij de vergelijking van een wereldindex (MSCI of FTSE) obv GDP en marktkapitalisatie de wereldindex obv GDP beter presteert dan die obv marktkapitalisatie: sinds 2001 204% vs 191%. Zij gaan mij enkele van die onderzoeken sturen. Ik ben benieuwd.

  • Je kan eens kijken naar de “Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2021 Summary Edition”. Is online te vinden. Daar geeft men goede uitleg waarom er zo’n groot verschil is tussen GDP en market cap weging voor emerging markets. Vooralsnog zou ik denken dat je met GDP weging Emerging Markets flink gaat overwegen. Dus meer risico, en over de afgelopen 120 jaar gemeten zou dat het slechter hebben gedaan (pagina 38).

   Zou opletten met onderzoeken die maar 20 jaar beslaan waarin GDP weging er beter uit komt. Als de afgelopen 20 jaar beter was is juist de kans groot dat het de komende 20 jaar andersom gaat zijn. As men langere periodes bekijkt als 100+ jaar zoals in het Credit Suisse boek en er een theoretische uitleg is waarom GDP weging beter presteert, alleen dan zou ik er voor durven te gaan. Anders voelt het voor mij teveel als een actieve gok.

  • T. de Jager

   Hallo Mr Fob,

   Ik ben heel benieuwd naar jouw mening over Lyxor MSCI World (LCWD) in vergelijking met IWDA.
   LCWD expense ratio 0,12% en IWDA 0,20%.
   LCWD zit in kernselectie DeGiro (Milaan, dus euro 2,50 extra kosten op jaarbasis).
   Voor allebei geldt: fysieke replicatie.
   In fondsgrootte zit wel een groot verschil; is dat een belangrijke overweging?

   Zou LCWD een goede en goedkopere, dus nog betere optie zijn dan IWDA?

  • Luxemburgse fondsen met Amerikaanse bedrijven, zoals dit Lyxor fonds, lekken waarschijnlijk veel meer dividend dan Ierse fondsen, zoals VWRL/VWCE en IWDA. Per saldo zal dit Luxemburgse fonds waarschijnlijk hogere kosten hebben (inclusief dividendlek) dan IWDA ondanks de lage TER van 0.12%.

   Zie ook deze reactie van Gerben.

 3. Hi FOB,

  Nog een andere vraag. Jij heb 50/50% aangehouden met nt en IWDA. Stel ik leg 200 in bij NT en IWDA 50 euro. Wat voor risico loop ik dan? IWDA is te vergelijken met vwrl toch?

  Groet, Ruben

  • Je gaat dan afwijken van wereldwijd gespreid beleggen met bijbehorende afwijking in prestaties.
   IWDA heeft alleen ontwikkelde markten, VWRL heeft zowel ontwikkelde als opkomende markten.

  • Hi FOB,

   Maar als je de 3 NT fondsen aanhoudt op basis van de 10/12/78% verdeling dan beleg je toch wereldwijd gespreid (dus zonder IWDA)?

   Als je IWDA wil voegen en wereldwijd spreiden zou dan altijd 50% van je inleg hiervoor moeten gebruiken? Dit kan geen 30% zijn anders wijk je af bedoel je?

  • Je kunt NT World (deels) vervangen door IWDA. Dan blijf je wereldwijd gespreid. Beide zijn namelijk alleen ontwikkelde landen.

 4. Hi,

  NT fondsen zijn actieve fondsen toch? Vaak hebben deze fondsen hogere kosten toch dan wanneer je in etfs belegt (passieve) fondsen. Hoe zie jij dat?

  Groet, Rubén

  • Het ESG beleid zorgt er wel voor dat de NT fondsen niet een 100% puur passief product zijn zoals IWDA of VWRL.

  • Als de ESG-uitsluitingen wijzigen, dan wordt de portefeuille bijgesteld. Maar in feite geldt iets soortgelijks voor de moederindex zonder ESG-uitsluitingen. De redenen van wijziging zijn dan weliswaar niet ESG-gerelateerd, maar verder gebeurt iets vergelijkbaars. Als bijvoorbeeld Russische bedrijven t.g.v. de Oekraïne-oorlog uitgesloten moeten worden, dan wijzigt de samenstelling van de portefeuille.

   Ik zie beide typen fondsen (NT versus IWDA / VWRL) derhalve als vergelijkbaar passief, ze volgen de index en proberen niet met actief beleggingsbeleid de index te verslaan.

  • De NT fondsen zijn actiever dan puur passieve index fondsen. Ik bedoelde meer: op het spectrum van puur passief tot super actief schuift NT voor mij een stap(je) richting actief. Of de activiteit nu in de index zit of in het fonds zelf maakt voor mij niet uit.

   Al je kijkt naar de data: NT world zit afgelopen jaren rond de 20% turnover. Een puur passief index fonds zit maar rond de 2-5% turnover. Hetzelfde voor Emerging Markets: men zit gemiddeld rond de 40% turnover, terwijl daar maar 10% gebruikelijk is. Dus NT is een stuk actiever dan puur passieve index fondsen. Maar nee, ze zitten inderdaad zeker niet aan de super actieve kant van het spectrum waar je vaak 100%+ turnover ziet door stock picking en market timing strategieën 😉

  • Gekeken naar turnover heb je een punt. Maar omdat ze niet proberen de markt te verslaan met actief beleid en daarnaast passief een index volgen zie ik ze toch als passief. Dat de index meer wijzigt door wijzigend ESG beleid (en niet om de markt te verslaan) en dat dientengevolge de turnover hoger is en er dus meer activiteit is dan bij een IWDA of een VWRL, staat desalniettemin buiten kijf wat mij betreft.

 5. Je belegde eerst via De Giro en nu via ABN AMRO. Hoe werkt dat precies? Kan je (de waarde van) je beleggingen zo opnemen en overdragen naar een andere bank/ broker of zijn hier regels en/ of kosten aan verbonden?

  • Je kunt je stukken verkopen, het geld overboeken naar de nieuwe partij en dan daar weer stukken aankopen. Of, afhankelijk van welke stukken je hebt, gebruik maken van een overstapservice bij je nieuwe aanbieder. Dan worden de stukken van de oude naar de nieuwe aanbieder overgezet zonder dat ze verkocht en weer aangekocht hoeven te worden. In dat laatste geval hangt het van je nieuwe aanbieder af of eventuele kosten vergoed worden en van je oude aanbieder of er kosten gerekend worden.

 6. Wat nu Mr. Fob? Overstappen van NT fondsen naar VWRL ETF’s, of vast blijven houden aan NT? Wat is jouw visie?

  ABN AMRO
  Vanaf 1 maart 2022 betaalt u als klant van Zelf Beleggen Basis geen transactiekosten meer voor Exchange Traded Funds (ETF’s). Ook voegen we flink wat ETF’s toe aan het beleggingsassortiment van Zelf Beleggen Basis.
  Wat betekent deze wijziging voor u? De wijziging betekent dat u, als klant van Zelf Beleggen Basis, vanaf 1 maart geen transactiekosten meer hoeft te betalen als u belegt in ETF’s. De overige kosten, zoals service fee, blijven ongewijzigd. Op dit moment heeft u keuze uit ongeveer 70 ETF’s, vanaf 1 maart aanstaande worden dit er meer dan 200.

Schrijf een reactie