De vermogensbelasting (box 3) is van 32% naar 36% gestegen per 1 januari 2024. Het heffingsvrije vermogen is € 57.000,- gebleven. De Eerste Kamer heeft deze plannen op 19 december 2023 goedgekeurd.

Forfaitaire rendementen 2024

Deze 36% belasting wordt geheven over zogenaamde forfaitaire rendementen. Een forfaitair rendement is een fictief rendement waarvan de belastingdienst aanneemt dat je dat behaald hebt.

Er worden 3 verschillende forfaitaire rendementen gehanteerd in 2024:

Banktegoeden1,03%*
Overige bezittingen6,04%
Schulden2,47%*
Forfaitaire rendementen 2024; * de definitieve percentages voor banktegoeden en schulden worden pas in februari 2025 vastgesteld. Ik hanteer nu de voorlopige percentages zoals afgegeven door de Staatssecretaris op 7 december 2023.

De vermogensbelasting 2024 per vermogenscategorie ziet er dan als volgt uit:

Banktegoeden0,37%*
Overige bezittingen2,17%
Schulden0,89%*
Vermogensbelasting 2024; * de definitieve percentages voor banktegoeden en schulden worden pas in februari 2025 vastgesteld.

Obligaties worden net als aandelen gezien als overige bezittingen met hoog rendement. Voor het stabiele deel van een beleggingsportefeuille is een depositoladder als vervanging van obligaties vanuit fiscaal oogpunt te overwegen. Een depositoladder valt wel onder banktegoeden.

De forfaitaire rendementen kunnen achteraf blijken significant hoger te zijn dan daadwerkelijk behaalde rendementen. Het zou kunnen dat de Belastingdienst ze dan alsnog zal moeten verlagen. Dit is dan op basis van een arrest van de Hoge Raad uit 2021.

Heffingsvrij vermogen 2024

Het heffingsvrij vermogen waarover je in 2024 geen vermogensbelasting hoeft te betalen bedraagt €57.000 per persoon.

Bij fiscale partners is in 2024 het totale heffingsvrije vermogen €114.000.

Vermogensbelasting 2024 voorkomen door beleggingen te verkopen en terug te kopen

Peildatum

De Belastingdienst hanteert 1 januari van het jaar waarover je belastingaangifte doet als peildatum voor de vermogensbelasting. In 2025 doe je belastingaangifte over 2024. Dan geldt voor de bepaling van de vermogensbelasting over 2024 de omvang van je vermogen op 1 januari 2024.

Arbitrageperiode

Je kunt overige bezittingen (waar een hoog rendementspercentage op van toepassing is) vlak voor de peildatum verkopen en tijdelijk omzetten in banktegoeden (waarvoor een laag rendementspercentage geldt). Na de peildatum zet je banktegoeden dan weer om in overige bezittingen. Wanneer je dit doet om vermogensbelasting te vermijden, dan wordt dit peildatumarbitrage genoemd.

Om peildatumarbitrage te voorkomen is daarom een arbitrageperiode van 3 maanden voorgesteld. Zou blijken dat de regeling onvoldoende robuust is, dan behoudt het kabinet zich het recht voor om bij ministeriële regeling nadere regels te stellen.

Om de arbitrageperiode heenwerken

Dit betekent dat je in principe zonder problemen op uiterlijk 31 december 2023 overige bezittingen kan omzetten in banktegoeden, zolang je ze dan op zijn vroegst op 1 april 2024 weer omzet in overige bezittingen. Overige bezittingen verkopen op 30 september 2023 en weer aankopen op 1 januari 2024 had ook gekund. Enige kleine risico dat ik zie is dat het kabinet bij ministeriële regeling dit alsnog als arbitrage gaat bestempelen.

Op die manier kun je ongeveer 1,45% vermogensbelasting besparen (2,17% – 0,72% = 1,45%). Ik ga er daarbij vanuit dat banktegoeden tegen 0,72% belast zullen gaan worden.

Beleggingen in aandelen hebben typisch rond de 8% rendement per jaar.

Spaargeld op een Nederlandse spaarrekening levert typisch rond de 2,2% per jaar. Deposito’s typisch tot 3,3%.

Op een buitenlandse spaarrekening krijg je bijvoorbeeld 3,6%.

Buitenlandse deposito’s geven tot ruim 4% rente.

Beleggingen leveren typisch dus meer op dan banktegoeden.

Arbitrage aantrekkelijk

In de 3 maanden dat je uit de markt bent met je beleggingen loop je mogelijk rendement (of verlies) mis. Maar je krijgt ook zekerheid over je besparing zolang de forfaitaire rendementen gelden. Of de besparing in vermogensbelasting opweegt tegen het tijdelijk uit de markt zijn is een persoonlijke afweging. Dit heeft namelijk te maken met je persoonlijke risicotolerantie.

Voor de gemiddelde belegger zal een gegarandeerd rendement van 1,45% belastingbesparing over een periode van 3 maanden aantrekkelijk zijn. Meestal aantrekkelijker dan een niet gegarandeerd beleggingsrendement dat gemiddeld genomen net iets hoger ligt. Maar dat ook lager kan liggen of zelfs negatief kan uitpakken.

Kijk bij de beslissing wat je gaat doen wel naar eventuele transactiekosten voor de verkoop en aankoop van je beleggingen. Bij de meeste banken en brokers zullen die niet doorslaggevend zijn. Bij mijn beleggingen zijn die nihil. Maar mogelijk beïnvloeden die je beslissing.

Vermogensbelasting 2024 voorkomen via pensioenbeleggen

Een andere manier om vermogensbelasting over beleggingen tot nul te verminderen is via zogenaamd pensioenbeleggen. Dit doe ik zelf ook.

Hier vind je uitleg hoe pensioenbeleggingen werken en waarom die 3x meer opleveren dan gewone beleggingen vanwege de fiscale voordelen.

Gerelateerde post: Nieuwe pensioenwet: jaarruimte flink omhoog

Vermogensbelasting voorkomen via groensparen of beleggen

Voor groene beleggingen en spaargeld hoef je alleen vermogensbalasting te betalen als de waarde hiervan boven een bepaald bedrag uitkomt, zie hier. Je betaalt dan belasting over het verschil tussen het bedrag van de vrijstelling en de waarde van jouw groene beleggingen.

Naast het voordeel van de verminderde vermogensbelasting krijg je een heffingskorting van 0.7% over je als groene belegging gekwalificeerde spaargeld. Dit percentage kun je aftrekken van je inkomstenbelasting.

Vermogensbelasting 2024 berekenen

De berekening is pas definitief te maken na afloop van 2024. In de berekening zijn de volgende forfaitaire percentages gebruikt: 1,03% voor banktegoeden, 6,04% voor overige bezittingen en 2,47% voor schulden.

Vul je vermogen in hele euro’s in:

Banktegoeden:

Overige bezittingen:

Schulden:


Hoe ga jij met de verhoogde vermogensbelasting per 2024 om?

Veelgestelde vragen

Hoeveel spaargeld mag ik hebben in 2024?

Het heffingsvrij vermogen waarover je in 2024 geen vermogensbelasting hoeft te betalen bedraagt €57.000 per persoon.
Bij fiscale partners is in 2024 het totale heffingsvrije vermogen €114.000.

Wat is de peildatum voor de vermogensbelasting?

De Belastingdienst hanteert 1 januari van het jaar waarover je belastingaangifte doet als peildatum voor de vermogensbelasting. In 2025 doe je belastingaangifte over 2024. Dan geldt voor de bepaling van de vermogensbelasting over 2024 de omvang van je vermogen op 1 januari 2024.

Hoe kun je vermogensbelasting verminderen?

Door beleggingen voor 1 januari te verkopen en na 31 maart weer aan te kopen. Maar ook via pensioenbeleggen. Zie het artikel voor uitleg.

Wil jij, net als ruim 14.000 anderen, een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt en het FOB huishoudboekje 2024 kado?Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.


De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en je blijft zelf verantwoordelijk bij opvolgen ervan. Let op: beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Blauw onderstreepte links met   kunnen mij een vergoeding opleveren voor het doorverwijzen. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

Schrijf een reactie

71 Reacties

 1. Ik heb op 1 april 2022 aan mijn dochter geld geleend voor 2 procent rente voor aankoop van een huis (toenmalig marktconform percentage).
  Nu zie ik dat deze lening als belegging wordt gezien waarvoor een fictief rendement per 1 januari 2023 geldt van 6,17 procent waarover 32 procent belasting door mij moet worden betaald.
  Dat is meer dan het daadwerkelijk behaalde rendement van 2 procent dat mijn dochter betaald.
  Ik vind dat zeer onrechtvaardig en in strijd met mijn rechtsgevoel. O.a. omdat de regels pas in een later stadium zijn opgesteld, enz.
  Wat kan ik hieraan doen? Een nieuw hoger rentepercentage, familieband/bv o.i.d.?
  Gaarne uw mening. Bij voorbaat dank.

  • Ik kan en mag geen persoonlijk advies geven. Wel kan ik in het algemeen zeggen dat je binnen 6 weken na het ontvangen van je aanslag inkomstenbelasting er bezwaar tegen kunt maken.

 2. Beste FOB

  Het 3de forfaitaire rendement is 2.47% over schulden.
  Is dit het percentage voor geleend geld of over uitgeleend geld ?

 3. Nog 1 tip voor groen sparen: stort het geld eind december, en laat het 1 jaar (dit is toch meestal de vaste periode ) plus t/m 1 januari staan. Dan geldt het voor 2 belastingaanslagen, terwijl je het maar 1 jaar erop hebt staan.

  • Als je de groen deposito op 31 dec 2023 opent, komt het deposito toch op 31 dec 2024 vrij? Hoe kan je dat laten doorlopen t/m 1 jan en voor 2 belastingaanslagen gelden?

 4. Wellicht doe ik iets verkeerd maar ik ben benieuwd in welke situaties je op 1,45% belastingbesparing uit komt. Wanneer ik de calculator op uw site gebruik kom ik altijd uit op een lager percentage belastingbesparing.

  Een voorbeeld zonder fiscale partner. Huidige spaartegoeden 50.000 en beleggingen 250.000. Over 2024 zal er dan 4694 euro belasting betaald moet worden. Als ik de verhoudingen aanpas naar 250.000 euro spaartegoeden en 50.000 beleggingen dan moet er 2.338 betaald worden. Een besparing van 2356 euro, deel je 2356/200.000 dan kom ik uit op 1.18% belastingbesparing.

  Doe ik iets verkeerd of klopt het dat je nooit op 1.45% belasting besparing uit komt?

  • De 1,45% bedoel ik simpelweg als besparing wanneer je i.p.v. de belasting van 2,17% over beleggingen die van 0,72% over spaartegoeden moet betalen.

   In jouw sommetje bespaar je 1,45% belasting over dat deel van je beleggingen dat je omzet in spaargeld èn dat boven het heffingsvrije vermogen uit blijft komen. Dat is een complex sommetje, aangezien heffingsvrij vermogen naar rato over spaargeld en beleggingen verdeeld wordt, naar gelang je beide hebt. En dat verschuift bij omzetten van beleggingen in spaargeld. Als je je verschuldigde vermogensbelasting met het tooltje berekent, dan wordt ook rekening gehouden met het heffingsvrije vermogen.

 5. MrFob ik ben wel benieuwd wat u zelf gaat doen?

  Een gegarandeerd rendement van 1,45% belastingbesparing voor 3 maanden is niet slecht. Anderzijds is het wel een vorm van timen van de markt door tijdelijk uit te stappen.

  Ik vind het huidige systeem met fictieve rendementen oneerlijk. Het oordeel van de Hoge Raad was duidelijk, de manier van belasting heffen op sparen en beleggen in box 3 in de jaren 2017-2020 was onrechtmatig. Ik voel me dan op z’n zachts gezegd misleid door de overheid, die vervolgens besloot om alleen bezwaarmakers te compenseren. Je kunt een instantie als de Belastingdienst dus ook niet vertrouwen.

 6. Wat is voordeliger voor jouw vermogen boven het heffingsvrije bedrag? Inzetten in een groene deposito (lage rendement maar wat belastingvoordeel) of in een spaar/deposito product in bv. een buitenlandse spaarrekening (hogere rendement maar box 3 belasting betalen)?

  • Groendeposito kun je momenteel openen met 1,8% rente en 0,7% heffingskorting, 2,5% rendement in totaal dus.
   Vermogensbelasting op spaargeld zal waarschijnlijk rond 0,7% liggen. Dus je hebt een spaarrente van meer dan 2,5% + 0,7% = 3,2% nodig om via box 3 gunstiger te sparen dan via groensparen. Die zijn via Raisin wel te vinden.

 7. Hallo Mr. Fob,

  Weet jij wat de hoogte is van de vrijstelling op groen sparen op peildatum 1 januari 2024?

 8. Ik las ook dat de algemene heffingskorting per 2025, zal worden gerekend over je verzamel inkomsten,
  En niet meer alleen over box 1. En dat is erg jammer want als je volledig bent gestopt met werken,
  Dan scheelde dit flink wat belasting. Ik heb geen idee hoeveel pijn dit zal gaan doen, maar gezien het feit
  dat ze het zo onaantrekkelijk mogelijk willen maken om te stoppen met werken, en mensen met vermogen
  niet zo leuk lijken te vinden, denk ik dat het voordeel wellicht geheel wegvalt.

 9. De laatste 20-25 jaar merk je dat de overheid langzaam aan het versoberen is en graag wil dat mensen zichzelf meer gaan redden. Het steeds hoger belasting van het vermogen zorgt er juist voor dat ook steeds moeilijker wordt voor mensen om zich financieel te redden.

  Je moet mensen niet ontmoedigen om zich zelf financieel te redden. Daarnaast moet je mensen ook aanmoedigen om te gaan werken. Momenteel wordt je zwaar belast als je gaat overwerken, parttime werken wordt juist aangemoedigd.
  En dat terwijl er steeds minder werkende zijn. Parttimers zouden meer uren kunnen draaien, maar worden fiscaal gezien ontmoedigd. Het hele financiele stelsel zou eens goed odner de loep moeten worden genomen en meer afgestemd worden met de aankomende vergrijzing.
  Ook zou het voortdurend wijzigen van de hoogstes van belastingen eens moeten stoppen, mensen weten op een gegeven moment niet meer waar ze aan toe zijn.

 10. Jammer dat box 3 steeds zwaarder belast wordt. Dubbel belast geld is nooit leuk. Eerst in box 1 betalen over je inkomen om vervolgens hier nog eens over te betalen. Dan maar hopen dat de assets het de komende jaren flink terug verdienen.

 11. Je schrijft dat je geld minimaal 3 maanden op een spaarrekening moet blijven om niet mee te tellen als ‘overige bezittingen’.
  Hoe kan de belastingdienst deze minimal periode controleren?

 12. Klopt het dat je tot 2027 per jaar mag kiezen bij je aangifte of je de oude berekening of de nieuwe berekening wilt toepassen?
  Zodat je de meest voordelige variant kan kiezen?
  Ik hoorde dat. Maar kan er niks over terug vinden.

 13. Ik kom in Nederland maar 4 banken tegen die een 3 maands deposito aanbieden. Hier vallen de grootbanken waarbij 80% van het spaargeld in Nederland zijn ondergebracht niet onder. Ben je bij de aanname van 2% rendement uitgegaan van +/- 4 kleine banken met een 3 maands deposito? Als de gewogen rente van de grootbanken (vrijsparen omdat er geen 3 maands deposito is), kom je mogelijk op een gemiddeld lager rendement.

  Zullen ze niet iets lager gaan zitten om claims/bezwaren van spaarders proberen te voorkomen?

  • We weten pas wat het daadwerkelijk wordt na afloop van 2024. In het stijgende renteklimaat van nu lijkt 2% mij een reële gok.

 14. Dear Mr FOB,

  an investment account (with, e.g., ETF shares) on Interactive Brokers/Degiro usually has an associated currency account (in, e.g., €) where the money has to be transferred before buying or selling shares from a regular deposit account (at, e.g., ABN AMRO). With this scheme of buying and selling investments you described, does the money have to be at the ABN AMRO or it can be at the currency account on Interactive Brokers? This determines how many manipulations are needed with the money…

  • The currency account at IB is taxed at the high rate, the currency account at DEGIRO at the low rate. It depends on the broker used.

  • Dear Mr FOB,
   About the high rate of currency account at IB, could you please kindly provide a source for this?

 15. Ik mis in je opsomming van besparingsmogelijkheden de optie van groene beleggingen. Is er een reden dat je die er niet bij hebt gezet?

  • Zie hier hoe de waarde van de woning als vermogen geteld moet worden, waarbij het vermogen uit de woning vervolgens als “overige bezittingen” wordt belast tegen 36%.

 16. Wat wel duidelijk is bij deze belasting is: hoe minder vermogen, hoe minder belasting. Dus dit pleit voor zuinig(er) leven: heb je minder geld nodig om van te leven, dan hoef je minder geld bij elkaar te sprokkelen, ben je sneller financieel onafhankelijk en dan betaal je dus ook jaarlijks minder vermogensbelasting.

  Wil je graag minder belasting betalen, denk dan ook eens aan het doneren aan goede doelen of het geven van geld aan je kinderen of kleinkinderen.

 17. Als je vermogen in beleggingen en/of overige bezittingen lager is dan het heffingsvrije vermogen. Kun je dan dit vermogen onder de die drempel schuiven en enkel het belasting tarief over sparen betalen voor het deel boven de drempel? Of werkt dat zo niet?

  • Nee. De berekening is als volgt:

   Stel je hebt €50.000 spaargeld en €50.000 beleggingen. Dan heb je €100.000 box 3 vermogen. Dat is je zogenaamde “rendementsgrondslag”.

   Daar trek je het heffingsvrije vermogen vanaf: €100.000 – €57.000 = €43.000. Dat wordt je “grondslag sparen en beleggen” genoemd.

   Op je spaargeld heb je 2% * €50.000 = €1.000 rendement gemaakt.
   Op je beleggingen heb je €6,04% * €50.000 = €3020 rendement gemaakt.
   In totaal heb je €1000 + €3020 = €4020 “belastbaar rendement”, zoals ze dat noemen.

   Je deelt je “grondslag sparen en beleggen” door de “rendementsgrondslag” en vermenigvuldigt dit met 100%. Rond af op 2 decimalen achter de komma. 100% * (€43.000 / €100.000) = 43%. Dit percentage is je “aandeel in de rendementsgrondslag”.

   Je vermenigvuldigt je “belastbaar rendement” met dit percentage. €4020 * 43% = €1728,60. De uitkomst is je “box 3-inkomen”.

   Over je box 3-inkomen betaal je in 2024 36% belasting: 36% * €1728,60 = €622 vermogensbelasting.

  • Ik vraag me het volgende af: Als je een grote aankoop doet (waarbij je uit je beleggingen geld haalt) of je beleggingen fluctureren waardoor het van 10.000 naar 6.000 gegaan is en dat dus op een van die peildatums 6.000 geregistreerd staat, welk vermogen aan beleggingen wordt dan gehanteerd? Je hebt het namelijk niet omgezet naar spaar dus dat blijft constant, en je sjoemeld dan niet. Wat moet je dan betalen aan belasting?

  • Over €6.000 (als dat vermogen is dat je boven het heffingsvrije vermogen van €57.000 bezit).

 18. Ik heb het uitbreiden van mijn aandelenfondsen gestaakt en breid mijn blootstelling nu uit via index futures. Het overgebleven cash kan dan naar een spaarrekening of een depositoladder waarmee ik dan de impliciete rentekosten van de index futures demp. Zitten hier verder nog bijzondere haken en ogen aan?

  • Ik ben onvoldoende in futures thuis om hier iets zinnigs over te kunnen zeggen. Maar een andere lezer misschien wel?

  • Dit klinkt vooral heel gevaarlijk.

   Je stelt je vermogen in de waagschaal om 1 tot 2% (extra) van dat vermogen in belasting te besparen.

   Je wil zo graag geen belasting betalen dat je in ruil daarvoor het risico wil nemen dat je ál je geld kwijtraakt. Wees nou een beetje verstandiger en doe dat nou gewoon niet…

 19. Boudewijn Wittenberg Reageer

  Het is ook interessant om onderzoeken mee te nemen over de afgelopen 10, 20 of 30 jaar wat er gebeurd als je de beste week, maand of maanden mist. Dat resulteert bijna altijd in een negatief rendement over deze lange periode. Waardoor het bijna altijd verstandiger is om in de markt te blijven zitten.

  • Goed punt. Ik meen me inderdaad te herinneren dat de meeste (aanzienlijke) stijgingen plaats vinden in zeer korte periodes, wat ook een van de redenen is dat het timen van de markt zo lastig is.

   Even heel sec en ‘bierviltjesachtig’ gesteld is 25% kans op zo’n periode mislopen best aanzienlijk. Risico = kans * impact en in dit geval is de impact best hoog.

   Al met al ga ik vooralsnog geen verschuivingen aanbrengen in mijn vermogensmix om een paar k te besparen met het risico veel meer mis te lopen.

  • Je mag altijd de markt weer in als er een echt goed moment zich voordoet. Echter als dit binnen de 3 maanden arbitrage termijn is dan moet je wel aftikken bij de bd. Een ander idee is om met bijvoorbeeld turbos te gaan handelen. Door de hefboom heb je minder kapitaal nodig.

 20. Als je uitgaat van 8% rendement op aandelen, dan loop je in 3 maanden dus gemiddeld 2% mis tov 0,75% (huidige rente =3%?, in 3 maanden dus 0,75%) = 1,25%. En als je dan 2x transactiekosten meerekent, is het m.i. gunstiger om je aandelen aan te houden?

  • Het is maar wat je aantrekkelijker vindt; een gegarandeerd rendement van het belastingvoordeel van 1,45% of een mogelijk iets hoger rendement, dat ook lager of zelfs negatief kan zijn. De meesten zullen het eerste aantrekkelijker vinden, aangezien mensen typisch van zekerheid houden.

 21. Ik heb van oktober tot januari 2024 4 ton overwaarde op mijn rekening staan. In januari wordt deze in ons aangekochte huis gestopt. Maar ik mag dus wel even 0,72% aftikken, dus bijna 3000€.
  Dit is echt een heel oneerlijke regeling,

  • Maar als je die 400k nou gewoon bij 4 verschillende banken in een 3 maandelijks deposito zet dan krijg je waarschijnlijk zo’n 2,5% rente. Is 2500 euro rente zonder risico. In het buitenland 4000 euro gok ik.
   Dan speel je ongeveer quitte. Je kan niet voor elke persoon in NL een perfect eerlijke verdeling maken en je koopt niet jaarlijks een huis gok ik.
   Er zijn 1 miljoen mensen in NL die in armoede leven waaronder 200.000 kinderen. Ik vind dat persoonlijk schrijnender dan uw overwaarde van 400k waar u eenmalig iets verlies op draait.

  • @Luuk
   Het gaat er niet om wat schrijnender is. Als je in armoede leeft hoef je ook geen box3 belasting te betalen dus dan kun je iedere discussie hier wel plat slaan. Box3 moet een belasting over je rendement zijn en niet je rendement van je afpakken. Dat is nou precies de kern van de bezwaren rondom de vorige en de huidige regeling. Dus mooi dat ik quitte kan spelen, terwijl een ander met hetzelfde geld 2500€ verdient.

  • Misschien kun je een petitie starten met alle andere honderdduizenden die dit overkomt 😉 Het glas is halfvol als je je bedenkt hoe laag de belasting op een eigen woning is in Nederland. Nu een jaartje pech, dat is jammer natuurlijk.

 22. Pardon? Wat is dit nou weer? Is deze blog tegenwoordig een plek om belastingontwijking aan te moedigen? Zijn we dan geen greintje beter dan Google, Tesla en Shell?
  Mag ik u er allen aan herinneren dat belasting het algemeen belang ten goede komt? Dat belasting betalen iets GOEDS is? En dat precies dit soort geniepige spelletjes met de regels onze democratie ondermijnen? Is er hier dan niemand met enig moreel besef? Stemmen jullie inderdaad allemaal weer VVD straks? Ieder voor zich? Is dat het wereldbeeld dat jullie voorstaan?
  Het stemt me treurig dit soort dingen op deze website te moeten lezen, inclusief de onkritische reacties eronder. Het getuigt van een diepgeworteld egoïsme. Als dit soort belastingontwijkingstactieken gemeengoed wordt (of is) maakt dat me somber over de toekomst. Hier moeten we juist vanaf!

  • Ik ben helemaal niet tegen belasting betalen, integendeel. Maar ik heb een paar punten waarom ik het OK vind om deze belasting te minimaliseren:

   1) Nu heft de overheid belasting op rendement dat er helemaal niet geweest is. Er wordt namelijk geen rekening gehouden met inflatie. Spaarzame mensen worden daarbij naar mijn mening in feite gestraft, kwistige mensen hebben hier geen last van. Vanuit duurzaamheidsoogpunt is minder kwistigheid voor de samenleving daarnaast ook nog eens welkom.

   2) En daarnaast vindt de overheid het passend beleid om alleen mensen die tijdig geklaagd hebben te compenseren voor te hoge vermogensbelasting in het verleden, welke gebaseerd was op forfaitaire rendementen die veel hoger waren dan daadwerkelijk behaalde rendementen. Er moet geprocedeerd worden tot aan de hoge raad door burgers die te goeder trouw waren en die dus niet klaagden om ook alsnog hun gelijk te halen. Beter nu dus belasting minimaliseren dan later de dupe zijn van onrechtvaardig gedrag van de overheid.

  • Als ik lees dat de Tweede Kamer 600 000 euro uittrekt voor kamerplanten…,
   andermans geld uitgeven is makkelijk.
   En zo zijn er talloze onnodige subsidies en uitgaves die het nut van belasting betalen ondermijnen.

  • Ik moet nu toch even reageren. Door allerlei politieke keuzes waar ik het niet mee eens ben wordt mijninziens veel belastinggeld verspild. Dit heeft niks met egoïsme te maken maar met een verkeerd stelsel!

  • Eens Harold!
   Ontduikende maatregelen voelt voor mij als eigen rechter spelen. Tuurlijk ben ik het ook eens met Mr Fob en velen anderen hier dat forfaitaire rendementen niet kloppen.
   Daarom betaal ik wel gewoon de belasting én zal bezwaar maken tegen de aanslag wanneer die komt. Dat voelt voor mij als democratisch.
   En mocht ik dan tot de Hoge Raad moeten gaan, dan weeg ik op dat moment af of me dat de moeite waard is.

   Dank voor je reactie Harold!

 23. Mbt de arbitrage regeling, wordt een beleggingsrekening, in mijn geval ING, als een banktegoed of als overige bezittingen gezien, dus voor het hoge of lage tarief aangeslagen?

  • Dank voor de snelle reactie, misschien was mijn vraag niet duidelijk genoeg. Het gaat dus niet om de beleggingen, maar om het deel wat “contant” op de beleggingsrekening staat en dus niet belegd is.

  • Heeft iemand hier een antwoord op, ik kan hierover nl. op de site van de ING of de belastingdienst niets vinden. Of moet ik als ik hier gebruik van ga maken alles na een spaarrekening of 3 maands deposito zetten?
   Alvast bedankt voor de reactie.

  • Ik verwacht dat de helpdesk van ING je zo kan zeggen hoe cash op de beleggingsrekening van hen kwalificeert voor box 3.

  • Het ‘contante’ deel van een beleggingsrekening wordt als banktegoed gezien.

  • Dit verschilt per broker. Ing weet ik eerlijk gezegd niet, maar cash geld bij DeGiro telt het als een bankrekening, het geld wat je bij Interactive brokers als cash hebt staan geld echter wel als belegd geld

  • Bedankt voor jullie reactie.
   Ik ga binnenkort wel even bij een ING kantoor naar binnen met de vraag aangezien ik niet veel vertrouwen heb in de telefonische servicedeask.

 24. Van 32% belasting over een fictief rendement op aandelen van 6,17% over 2023, dus naar 36% over 6,04% in 2024. Dat is een stijging van 1,97% naar 2,17% over het niet vrijgestelde deel van het aandelenvermogen, een stijging van deze omstreden belasting dus met maar liefst 10%. Beleggen wordt op deze manier afgestraft door de overheid. “Buy and Hold” en “DRIP” krijgen een nieuwe dimensie: het aanhouden van je aandelen en herinvesteren van eventueel jaarlijks uitgekeerd dividend is alleen mogelijk als je deze jaarlijkse “beleggersboete” uit andere middelen kunt betalen. Persoonlijk ben ik zeker niet van plan om elk jaar te verkopen en drie maanden “out of the market” te zijn, dat staat haaks op alles wat een degelijke langetermijnbelegger zou moeten doen, lijkt me.

 25. Houd er ook rekening mee dat er nog een uitspraak van de Hoge Raad moet komen over de houdbaarheid van de overbruggingsregeling die momenteel gehanteerd wordt. Er is een aanzienlijke kans dat de overheid teruggefloten wordt en er alsnog op daadwerkelijk rendement geheven moet worden vanaf 2023.
  In dat geval heeft arbitrage geen zin meer. Er wordt niet meer gekeken naar je vermogen op 1 januari maar naar je rendement over het gehele jaar. Zelf ben ik daarom niet voornemens om arbitrage toe te passen. Ik verwacht dat ik daarmee rendement inlever zondat dat daar uiteindelijk belastingvoordeel tegenover staat.

  Eerlijk gezegd snap ik trouwens niet dat er niet meer ophef in Nederland is over de belastingdruk op beleggen die (bij de aanname van 8% rendement per jaar) in zeer korte tijd van 1.2% naar 2.9% (2.4 maal zoveel!) is gestegen. Bij een aanname van 2% inflatie per jaar blijft er maar: 8% rendement – 2% inflate – 2.9% belastingdruk = 3.1% reëel rendement over. Het bereiken van je FIRE streefbedrag d.m.v. beleggen is stukken moeilijker geworden. Na 10 jaar beleggen is je vermogen nu +36% gestegen, in plaats van tot +60% tijdens het vast 1.2% tijdperk.

  • Wouter (een andere)

   Hi Wouter

   Interessante gedachte. Ik verwacht zelf niet dat over 23-26 over werkelijk rendement afgerekend gaat worden, omdat die data er niet altijd is (in het nieuwe stelsel vanaf 27 zullen instanties als banken verplicht worden om het rendement per jaar te rapporteren zodat dit waarschijnlijk automatisch in de aangifte komt en er 36% over berekend kan worden). Dat zal praktisch dus lastig uitvoerbaar zijn.

   Wat ik verwacht dat er obv de uitspraak wel gedaan wordt over 23-26, is dat je tegen fictief rendement wordt aangeslagen en je bewijs mag leveren als jouw rendement lager was, en de belastingdienst dan verplicht is dit te honoreren en de aanslag vervolgens te verlagen. Als je niks doet, blijft de aanname dat je 6% rendement had. Maar als je bezwaar maakt, kan het omlaag. En als je dus 10% had, heb je “geluk”.

   Zelf ben ik niet zo’n fan van uit- en instappen vanwege ‘emotie-risico’. Je kunt theoretisch de business case berekenen maar op het moment dat het 1 april is, is de verleiding misschien wel groot om toch te denken de markt even te timen oid. Ik weet dat ik geen robot ben en geautomatiseerd inleggen en buy en hold is voor mij wat dat betreft het veiligste ;). En ik denk dat voor veel particuliere beleggers wel geldt.

   Groet,
   Wouter

  • Hi Wouter (another),

   the question is whether the government will keep an approximate return of 6% through 2023-2023 or will be tempted to push it up if the market does significantly better? Is anything known about this?

 26. Ik heb stevige heimwee naar de tijd waarin de box3-belasting 1,2% was. Maar ja, toen moesten er een paar mensen gaan protesteren omdat ze dat teveel vonden…

  Ik verander verder niets. Ik heb wat geld in een groen beleggingsproduct omdat ik dat gewoon belangrijk vind. En verder beleg ik gespreid, zoals altijd al. Ik verwacht dat ik gemiddeld daardoor toch nog wel veel meer opbrengst zal hebben dan wat de belasting zal worden.

  • Ik ook Petra. Wat mij betreft gewoon terug naar de oude vermogensbelasting totdat daadwerkelijke rendementen kunnen worden belast.

  • Daar sluit ik me bij aan. Gewoon vermogensbelasting op basis van box 3. Dan maakt het niet meer uit waarmee het rendement gemaakt is en zuiverder kun je het niet krijgen. Laat gaan dat vermogensRENDEMENT denken.

  • Beleggers verdienen er nog steeds genoeg aan. De “arme” spaarder mag dan volgens u er wel op achteruit gaan met dat oude systeem. Ben blij dat het eindelijk wat eerlijker is geworden.