Vanaf 2023 geldt voor de vermogensbelasting de Overbruggingswet box 3. Dat betekent voor 2024 dat obligaties, welke een relatief laag rendement hebben, toch belast worden alsof ze een hoog rendement hebben van 6,04% per jaar. Spaargeld en deposito’s worden daarentegen belast op basis van een laag rendement van waarschijnlijk ongeveer 1% per jaar.

Wat is nu wijsheid, het stabiele deel van een beleggingsportefeuille in obligaties of in spaargeld of deposito’s aanhouden?

Verschil in belastingdruk tussen obligaties en spaargeld/deposito’s

Zie Vermogensbelasting 2024 om precies te berekenen wat het effect op je vermogensbelasting over 2024 is als je obligaties (“overige bezittingen”) omzet in spaargeld of deposito’s (“banktegoeden”).

Zolang je vermogen in 2024 onder het heffingsvrije vermogen van €57.000 blijft maakt het voor wat betreft de vermogensbelasting niets uit waar je in belegd hebt. Je betaalt dan sowieso geen vermogensbelasting.

Daarboven maakt het wel uit:

Belastingdruk obligaties

Over obligaties betaal je dan 2,17% vermogensbelasting (6,04% forfaitair rendement * 36% belasting = 2,17% vermogensbelasting).

Belastingdruk spaargeld en deposito’s

De vermogensbelasting over spaargeld wordt pas na afloop van 2024 bekend. Het wordt gebaseerd op het gemiddelde maandelijkse rentepercentage op deposito’s van huishoudens met een opzegtermijn van maximaal drie maanden uit 2024. Uitgaande van een gemiddelde rentestand volgens de Belastingdienst van ongeveer 1% komt dat op een vermogensbelasting van 0,36% over spaargeld (1% daadwerkelijk rendement * 36% belasting = 0,36%).

Verschil obligaties en spaargeld/deposito’s

De belastingdruk op obligaties ligt in 2024 dus ongeveer 1,8% hoger dan op spaargeld/deposito’s (2,17% – 0,36% = 1,81% => afgerond 1,8%).

Vergelijk echt rendement obligaties en deposito’s

Als je in obligaties belegt, dan zou ik dat doen in een wereldwijd gespreide obligatie-ETF welke gehedged is naar de Euro, oftewel DBZB (uitleg).

DBZB heeft op het moment van schrijven een YTM (“Yield to Maturity”, oftewel rendement tot het einde van de looptijd) van ongeveer 2,84% per jaar (de unhedged index heeft 3,24% per jaar, en dan moet je corrigeren voor het hedging resultaat, dat ongeveer -0,4% zal zijn). De gemiddelde looptijd van de onderliggende stukken bedraagt 7,53 jaar.

Nederlandse deposito’s met een een looptijd van 5 jaar hebben momenteel een rente van ongeveer 2,95% per jaar.

Het verschil in rente tussen DBZB en een deposito met een iets kortere looptijd is dus ongeveer 0,11% in het voordeel van het deposito.

Bij dit lagere rendement van de obligatie-ETF DBZB hoort dus ook nog de hogere vermogensbelasting in 2024 (1,8%). Er blijft na belastingen een verschil van 2% bestaan in het voordeel van spaardeposito’s.

Opmerking: obligaties en stijgende rente

De afgelopen tijd is de rente op de kapitaalmarkten gestegen. Als je obligaties hebt, dan daalt de koers daarvan zodra de rente stijgt. Nadelig zou je misschien denken? Dat hoeft niet.

De YTM van je obligatie-ETF loopt op naarmate de rente stijgt. Zolang je de obligatie-ETF aanhoudt, heb je geen last van de koersdaling. Je hebt wel profijt van de oplopende YTM, welke als dividend jaarlijks aan je uitgekeerd wordt.

En op termijn loopt de koers weer op, wanneer de YTM weer in lijn is met de dan geldende rente op de kapitaalmarkt. Zolang je de obligaties voor de lange termijn aanhoudt maakt de huidige koersdaling niets uit. Sterker nog, je kunt nu obligaties bijkopen “met korting”.

Wat kiezen?

Het verschil in rendement na belastingen tussen een obligatie-ETF als DBZB en spaardeposito’s ligt rond de 2% in het voordeel van spaardeposito’s.

Als je van Nederlandse deposito’s naar Europese deposito’s overstapt wordt het verschil in rendement na belastingen tussen DBZB en spaardeposito’s nog wat groter in het voordeel van spaardeposito’s. Zie Raisin voor de huidige rentes van deze deposito’s. Of kijk bijvoorbeeld naar de vrij opneembare spaarrekening van Santander met 3,6% rente of naar Trade Republic met 4% rente, die zijn nog aantrekkelijker.

De keuze voor obligaties of deposito’s hangt niet alleen af van het rendement na belastingen. Een overweging als dat deposito’s niet vrij opneembaar zijn en obligaties wel kan je besluit beïnvloeden. Net zoals verschillen tussen het beleggerscompensatiestelsel en het depositogarantiestelsel.

Ik zelf heb een paar jaar geleden mijn positie in DBZB omgeruild voor een depositoladder. Dat bevalt me goed en die hou ik voorlopig nog aan.

Wat houd jij aan voor het stabiele deel van je portefeuille, als je een stabiel deel hebt?

Opmerking: naast een depositoladder doe ik aan pensioenbeleggen om vermogensbelasting te voorkomen. En ook inkomstenbelasting, waardoor dat me uiteindelijk 3x meer opbrengst oplevert dan gewoon beleggen (uitleg).

Wil jij, net als ruim 14.000 anderen, een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt en het FOB huishoudboekje 2024 kado?Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.


De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en je blijft zelf verantwoordelijk bij opvolgen ervan. Let op: beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Blauw onderstreepte links met   kunnen mij een vergoeding opleveren voor het doorverwijzen. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

Schrijf een reactie

38 Reacties

 1. Met interesse het stuk gelezen, maar iets is me nog onduidelijk. Ik heb een VOF en overweeg van daaruit te beleggen in obligaties. Nu las ik ergens dat dat geen zin zou hebben omdat de belastingdruk dan te hoog wordt gezien het als prive vermogen gezien wordt. Wat is wijsheid? Deposito’s kopen omdat de belastingdruk daar lager ligt?

  • Dat is een persoonlijke afweging, waarbij bijvoorbeeld belastingdruk, het wel of niet vastzitten van geld en het verschillende karakter van obligaties versus deposito’s een rol in de keuze kunnen spelen.

 2. Frans van Tiggelen Reageer

  L.S.,
  Als een obligatie niet beursgenoteerd is en na afloop a pari wordt terugbetaald en er dus tussentijds geen koersvorming ( winst of verlies ) plaatsvindt, kan deze dan ook als verstrekte lening worden opgegeven? Dit scheelt aanzienlijk in de heffing.

  Alvast mijn dank voor uw reactie.

  • Een lening valt bij mijn weten ook onder overige bezittingen, dus dan win je daar niets mee.

 3. Hoe realistisch is het nog om voor spaartegoeden en deposito’s uit te gaan van 0,2%?Op andere plaatsen lees ik ook 0,36%.
  Het rente percentage is in 2023 omhoog gegaan. Is het mogelijk dat dit straks op 1% komt?

  • Ik heb de post aangepast naar 0,36%, aangezien dat door de stijgende rentes inderdaad reëler is dan 0,2%. En ja, mogelijk wordt het nog hoger. Het gemiddelde over heel 2023 van een 3 maands deposito wordt genomen, daarmee lijkt 1% me uiteindelijk aan de hoge kant.

 4. Weet u wellicht hoe investeringen in crowdfunding worden belast? Ziet de belastingdienst dit als spaartegoeden of als beleggingen? Dit maakt namelijk een groot verschil.

 5. Zou u misschien ook iets kunnen schrijven over kortlopende amerikaanse staatsobligaties? Heeft het zin om hier gebruik van te maken. Op dit moment is het rendement rond de 5%. Dit zou spaardeposito’s kunne vervangen of niet? Ik weet dat de ABN de SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill aanbied, alleen is er geen EBI beschikbaar, dus mogen ze deze niet verkopen.

  • Je loopt daarmee renterisico en ze vallen in het hoge tarief voor de vermogensbelasting. Of je ze vervolgens toch wil aanhouden is een persoonlijke afweging.

 6. Zou je op het moment evengoed nog beleggingen (NT fondsen) aanhouden als je nog 10+ jaar weg bent van FIRE? Of zou je in plaats daarvan voor een spaarrekening gaan?

  En waarom raad je een 2.15% spaarrekening aan en niet bijvoorbeeld een hogere zoals https://www.raisin.nl/banken/lhv/ ?

  (situatie is max pensioen inleg, 75K NT fondsen belegd, 40K+ spaargeld waar ik nog wat mee wil doen)

  • ZIe nu net dat het een ouder artikel is, wat wellicht de 2.15% spaarrekening verklaard?

  • Rentes zijn aan het stijgen, waardoor de getallen in de post wat achterhaald zijn. De onderliggende principes zijn echter niet gewijzigd.
   In de post maak ik onderscheid tussen deposito’s onder Nederlands en Europees garantiestelsel. Die laatste haal jij aan en die hebben, zoals ik aangaf, inderdaad hogere rentes dan de Nederlandse. Het is maar net waar je voorkeur naar uitgaat.
   En 10+ jaar voor FIRE zou ik nog aandelen aanhouden. Sterker nog, ik heb ze nu ik FIRE ben nog steeds, zie hier.

 7. Hi,

  I’m comparing these two bond ETF’s: LU0690964092 and LU0378818131. The former distributes profits on a monthly basis, the latter reinvests it in the fund. However, when comparing the two, all performance indicators are equal. Shouldn’t the version of the fund that reinvests have a better performance, given that it reinvests profit?

  The way I see it now, I’d be better off holding LU0690964092, which gives me a monthly profit and has the same performance as LU0378818131.

  • It makes no difference whether the distributed dividends are reinvested by you or by the fund itself for the total performance (except due to potential minor timing differences of the reinvestment). Performance indicators usually do not take into account whether or not you have dividends reinvested, they do without it and show dividend separately.

 8. Je schrijft dat je ook aan pensioenbeleggen doet. Maar in de zijbalk staat dat je sinds 2019 niet meer werkt. Dit kan ik even niet met elkaar rijmen.

  • Ik leg niet meer in maar doe nog wel aan pensioenbeleggen. Die pensioenbeleggingen hou ik aan tot aan AOW-leeftijd.

 9. Dag Mr FOB, hoe kijk je aan tegen het brokerrisico als je via Raisin deposito’s in Europa gaat aanhouden?
  Dank alvast!

  • Ik hou er zelf ook voor mij relatief kleinere deposito’s aan, ik denk niet dat Europa snel een land zal laten omvallen. De voor mij grote deposito’s hou ik voor de zekerheid echter in Nederland aan.

 10. Meindert Faber Reageer

  Ik heb een vraag. Ik ben halverwege 2022 van alleen maar aandelen,overgestapt naar het ESG risicoprofiel 3 fonds van ABNAMRO. Dit fonds bestaat voor 50% uit obligaties.
  Vraag word ik nu hoger( 1,97% )aangeslagen voor de belasting in 2023?

  • Obligaties worden in 2023 even hoog aangeslagen als aandelen. Ze hebben typisch wel een veel lager rendement, meestal vergelijkbaar met dat van deposito’s. Deposito’s worden als laag renderend vermogen aangeslagen. Daardoor zijn deposito’s vanuit fiscaal oogpunt te overwegen als vervanger van obligaties.

 11. Hallo Mr Fob,
  Ik lees in de blog’s dat een familiebank lening afgesloten moet worden tegen een marktconforme lening.
  Stel dat ik een lening heb verstrekt met een rentepercentage van 3%.
  Nu lees ik ook dat je deze lening moet opgeven bij Overige Bezittingen die belast wordt tegen 6,17%.
  Hoe moet ik hier nu bij de aangifte mee omgaan.
  Of moet ik achteraf na aanslag bezwaar aantekenen? Als dit het geval is zullen er bij de belastingdienst veel extra bezwaren ingediend gaan worden?

  • Ik heb dit specifieke aspect niet uitgezocht. Maar ik vermoed dat je uiteindelijk aangewezen zult zijn op een bezwaarschrift.

 12. Wat ik (helaas) niet lees is de mogelijkheid niet akkoord te gaan met een dergelijke vorm van grove diefstal.
  Als je geen 6.17% maakt op obligaties, gewoon bezwaar gaan aantekenen tegen de aanslag IB.
  De Hoge Raad was buitengewoon duidelijk afgelopen December 2021!

  • Dat zou ik ook zeker doen mocht je te maken krijgen met forfaitaire rendementen die hoger blijken te zijn geweest dan de daadwerkelijk behaalde rendementen, of dat nu op obligaties is of op een ander vermogensbestanddeel.

 13. Nu is een mooi moment om obligaties te kopen. Ik doe dat middels een defensief Nederlands mixfonds met lage kosten.

 14. Het grappige is dat de belastingdienst niet kijkt naar de YTM maar naar het vermogen dat ik belegd heb in DBDZ. Die is flink gedaald, dus dat is gunstig. Nog een reden om bestaande posities aan te houden ????

 15. Dank weer voor de verhelderende blog!

  Vraag: iShares heeft ook een EFT voor Amerikaanse Treasury Bonds hedged IBTS met 5-jaars rendement van 3,29%. Hoe kijk je hier tegenaan Mr. FOB?

  • Je mist daarmee een heel stuk diversificatie t.o.v. een wereldwijd gespreid fonds zoals DBZB. Zou mijn voorkeur daardoor niet hebben.

 16. Hi, zoals altijd dank voor de inzichten die je verschaft. Is het met één peildatum op 1 januari zinvol om beleggingen kort voor die datum van de hand te doen en op een spaarrekening te zetten, en op 2 januari weer aan te schaffen?

  Groet
  Daniël

  • JP de Munk

   Hoe ziet uw depositoladder eruit?
   Wil met mijn kapitaal dit zo goed mogelijk inrichten.
   Is het gezien de rente ontwikkelingen nu wel verstandig nu al depoitos aan te schaffen, of wachten tot een rente stijging?

  • Ik heb deposito’s met oplopende looptijden in stappen van 1 jaar, waarbij de langstlopende 5 jaar looptijd heeft. Zodra er eentje afloopt neem ik een nieuwe van 5 jaar. Met de stijgende rentes van nu loopt de gemiddelde rente van mijn ladder zo ook langzaam op.

   Ik heb geen glazen bol en kan dus niet voorspellen of wachten zin heeft. Ik wacht dan ook niet. Mocht je willen wachten, dan is deze vrij opneembare spaarrekening wellicht nog interessant vanwege de relatief hoge rente.

 17. Leuk dat je hier over schrijft, ik heb dit net afgelopen week ook voor mezelf uitgeplozen. Ben daarbij tot de conclusie gekomen dat een spaardeposito voor mij de beste keuze is ivm de belastingdruk. Ook het deel onder de 57k telt mee voor je gemiddelde rendement dat ze berekenen, dus ook dat deel maakt uit als je in totaal meer vermogen hebt.

  Verder nog een aanvulling voor mensen met een studieschuld die de komende jaren nog vaststaat op 0% rente (mits boven de 3200): er wordt een fictief negatief rendement op schuld gehanteerd van circa -2,5% in het nieuwe (overbruggings)systeem. Je kunt daarmee je studieschuld als belastingschild gebruiken, omdat het je fictieve rendement omlaag haalt voor de vermogensbelasting. Bovendien kun je het geld in plaats van af te lossen bijvoorbeeld in een spaardeposito zetten met een zelfde looptijd als tot het moment dat je rente reset. Op die manier verdient je studieschuld ook nog rente (spaardepositos binnen de EU voor 3-4 jaar kunnen al 3% per jaar opleveren in landen met een goede kredietrating als Frankrijk) . Je pakt dan dus dubbel rendement, eerst omdat de overheid rekent dat je -2,5% rendement haalt en dat een belastingschild vormt en daarnaast omdat het geld de komende jaren nog rendeert terwijl de overheid ook daar van denkt dat je slechts 0,2% verdient zoals benoemd in het blog.