Vermogensbelasting 2023: 32%

 • De vermogensbelasting (box 3) is van 31% naar 32% gestegen per 1 januari 2023.
 • Deze belasting wordt geheven over forfaitaire (fictieve) rendementen, welke verschillen per vermogenscategorie. Forfaitaire rendementen 2023: banktegoeden 0,92%, overige bezittingen: 6,17%, schulden: 2,46%. De vermogensbelasting per categorie is vervolgens 32% * forfaitaire rendement.
 • Per categorie wordt de vermogensbelasting daarmee: banktegoeden: 0,29%, overige bezittingen: 1,97%, schulden: 0,97%.
 • Het heffingsvrije vermogen is € 57.000,- (fiscale partners: € 114.000,-). 

Wat is je situatie?

Ik wil mijn vermogensbelasting 2023 berekenen

Ik wil uitleg over hoe vermogensbelasting opgebouwd is en over de peildatum

Ik wil vermogensbelasting verminderen of voorkomen

Ik wil weten of ik in 2023 beter spaargeld of obligaties aan kan houden

Ik wil meer weten over de jaarruimte, welke per 2023 flink verhoogd is

Toelichting

De Belastingdienst gebruikt tot op heden zogenaamde forfaitaire rendementen voor spaargeld, beleggingen en schulden. Daarover heft ze belasting. Een forfaitair rendement is een fictief rendement waarvan de belastingdienst aanneemt dat je dat behaald hebt.

De rechtbank heeft echter bepaald dat er alleen geheven mag worden over daadwerkelijk behaald rendement. De Belastingdienst mag alleen daadwerkelijk behaalde rendementen belasten. En ze moet de daadwerkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen aanhouden. Dit is een grote wijziging voor de Belastingdienst, waarvoor ze verwachten zeker nog tot 2027 nodig te hebben. Voor de tussenliggende jaren werkt het kabinet met overbruggingswetgeving.

Overbruggingsperiode tot 2027

De tijdelijke wetgeving gaat wel uit van de daadwerkelijke verdeling van spaargeld, beleggingen en schulden. En daarbij probeert de Belastingdienst forfaitaire rendementspercentages te gebruiken die dichtbij de echte percentages voor sparen, beleggen of lenen liggen. Dat lukt echter nog niet altijd even goed. De beurzen stonden in 2022 flink in de min, maar ging de Belastingdienst wel uit van een positief rendement. Om massale bezwaren te voorkomen is de Belastingdienst nog aan het kijken hoe ze dit op moeten lossen.

Verhoging vermogensbelasting

Naast de overgang naar het belasten van daadwerkelijk behaald rendement is ondertussen de vermogensbelasting over het rendement omhoog gegaan van 30% in het verleden naar 36% vanaf 2024.

Vermogensbelasting verminderen of voorkomen

Je kunt vermogensbelasting over beleggingen voorkomen via pensioenbeleggen. Pensioenbeleggingen zijn vrijgesteld van vermogensbelasting en inleg mag je aftrekken van de inkomstenbelasting. Daardoor kan dit tot wel 4x meer opleveren dan gewoon beleggen. Ik doe zelf om deze reden aan pensioenbeleggen en doe dat via Brand New Day.

Je kunt vermogensbelasting over spaargeld voorkomen via groensparen.

Ook kun je vermogensbelasting verminderen door beleggingen rondom de peildatum 1 januari te verkopen en terug te kopen. Hier ga ik uitgebreid op in in deze blogpost.

Heb je vragen of opmerkingen? Maak hieronder gebruik van de reactiemogelijkheid.

Wil jij, net als ruim 14.000 anderen, een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt en het FOB huishoudboekje 2024 kado?Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.


De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en je blijft zelf verantwoordelijk bij opvolgen ervan. Let op: beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Blauw onderstreepte links met   kunnen mij een vergoeding opleveren voor het doorverwijzen. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

Schrijf een reactie

38 Reacties

 1. TEVENS LEES IK OOK NOG het volgende over groene regelingen:

  Er zijn zelfs plannen om de korting BIJ GROENSPAREN OF BELEGGEN op de te betalen belasting te verhogen van 0,7% naar 1,1%. Daardoor kan uw voordeel nog hoger worden.

  Isa dit ook waar? Ik kan nemelijk nergens een bevestiging van mijn beide vragen vinden, ook niet via de belangdienst in ieder geval. Alvast bedankt voor uw reactie

  • Wat er voor 2024 gaat gelden heb ik niet scherp. De vrijstelling voor groene beleggingen gaat per 2025 naar €30.000 als de Eerste Kamer dit voorstel van de Tweede Kamer eind december 2023 heeft aangenomen.

 2. Ik lees ergens via internet het onderstaande. Mijn vraag is of dit voor 100% zeker is, deze verhoging van groen sparen of beleggen?

  Voor groene spaartegoeden en/of groene beleggingen geldt een vrijstelling in box 3. Dit vrijgestelde bedrag is in 2024 € 71.514 (€143.028 voor fiscale partners). U betaalt alleen belasting over de waarde van uw groene beleggingen of groene spaartegoeden voor zover dit saldo hoger is dan het vrijgestelde bedrag.

 3. Dank voor de verhelderende uitleg mr. Fob.
  Ik vraag me af wat er gebeurd als je een een onverhuurd huis, geen eigen woning, in de verkoop hebt wat in bijvoorbeeld januari verkocht wordt. Het lijkt me onredelijk als je dan een jaar tegen 6,17% belast wordt in plaats van ook 11 maanden tegen 0,36.

  • Bij mijn weten word je dan voor de volle mep aangeslagen; er wordt gekeken naar het vermogen op peildatum.

 4. Ok dus er komen verschillende potjes met elk een eigen fictief rendement. Maar mag je dan zelf bepalen van welk potje je de vrijstelling en schulden aftrekt? Bij de verdeling van inkomen tussen fiscale partners mag je wel zelf kiezen wat voor jou het meest gunstig is maar over de nieuwe box-3 forfaits kan zelf geen info vinden. Even een rekenvoorbeeld:
  – je hebt vastgoed in box 3 met een WOZ van 600k en de overheid meent dat je daar 5,5% rendement op maakt.
  – Je hebt ook een box 3 schuld van 350k, daar zou je volgens de fiscus 2,5% rendement mee maken.
  – En je hebt ook nog 200k op de bank, tegen 0,03% fictief rendement.
  – en dan heb je ook nog 30k uitgeleend en dat valt in potje “overige bezittingen” tegen een fictief rendement van 6,17%
  – vrijstelling 57k
  Nu wil je natuurlijk je schuld en je vrijstelling in mindering brengen op de ‘duurste’ potjes. Dat is in dit geval potje ‘overig’ en daarna vastgoed. Dan zou je dit je fictieve rendement zijn:
  overige bezittingen: 0 euro (na toepassing deel van je vrijstelling a 30k) +
  vastgoed: 600k – restant vrijstelling a 27k – schuld a 350k = 223k tegen 5,5% = 12.265 euro +
  schuld: 350k tegen 2,5%: = 8.750 +
  Bank saldo: 200k tegen 0,03% = 600

  Zo zou het dan moeten gaan werken lijkt me, of begrijp ik het nu helemaal verkeerd?

  • Als jij iemand geld leent (iemand heeft een schuld bij jou), dan valt dat onder overige bezittingen met bijbehorend forfaitair rendement. Als je zelf een schuld in box 3 hebt, bijvoorbeeld een hypotheekschuld, dan valt die onder schulden en gaat men ervan uit dat je daar 2.5% rente op betaalt.

   Goede vraag of je de vrijstelling van het voor jou meest gunstige vermogensbestanddeel af mag trekken, ben ik ook nog niets over tegengekomen.

 5. Je kunt dit makkelijk omzeilen door bijna al je geld op een spaarrekening te zetten en dan een gedeelte gebruiken om futures op een aandelenindex te kopen. Als de beurs daalt stort je bij vanaf je spaarrekening.

 6. Hoe zit het met geld dat je spaart (dus meer verdienen dan je uitgeeft in een jaar)? En hoe zit het met geld dat stilstaat op een beleggingsrekening?

  • Spaargeld dat je op 1 januari 2023 hebt, telt mee voor de vermogensbelasting over 2023. Spaargeld dat je in 2023 verzameld hebt telt niet mee voor 2023, maar voor de vermogensbelasting 2024 als je het op 1 januari 2024 nog hebt.

   Afhankelijk van het feit of die beleggingrekening aangemerkt kan worden als een deposito volgens de criteria van de WFT of niet zal het aangemerkt worden als banktegoed of als overige bezitting.

  • Groen sparen was fiscaal vriendelijk in box 3 tot max. iets van 110.000 voor partners samen, hier betaal je t/m 2022 geen spaartaks over en bovendien ontvang je een heffingskorting van 0,7% Nu mijn vraag: Geldt dit voordeel ook nog steeds voor 1 januari 2023? Dat is mij onduidelijk, vandaar de vraag.

  • Groene beleggen blijft bestaan.

   Door aan te sluiten bij de werkelijke samenstelling van het vermogen is het noodzakelijk geworden om groene beleggingen te splitsen in sparen en beleggen. Dat betekent dat met betrekking tot groene beleggingen twee nieuwe rubrieken in de aangifte ontstaan, namelijk groene spaartegoeden en groene beleggingen. De groene spaartegoeden vallen in de vermogenscategorie banktegoeden, waarop het lage forfaitaire rendementspercentage van toepassing is. De groene beleggingen vallen in de categorie overige bezittingen, waarop het hogere forfaitaire rendementspercentage van toepassing is. Dit heeft tot gevolg dat de vrijstelling voor groene beleggingen over deze twee vermogenscategorieën verdeeld moet worden. Voorgesteld wordt om de vrijstelling eerst in mindering te brengen op de groene beleggingen. Het eventueel resterende deel van de vrijstelling wordt in mindering gebracht op de groene spaartegoeden. Deze volgorde van het toepassen van de vrijstelling is in het voordeel van de
   belastingplichtige.

 7. Men gaat er vanuit dat overige bezettingen positief zijn, maar hoe zit het met een netto short positie van een beleggingsportefeuille? Dan zou je in principe geld ontvangen van de fiscus. Ben wel benieuwd hoe dit gaat, maar kan het nergens vinden.

  • Je krijgt niet uitbetaald. Negatief rendement kun je volgens de plannen voor vanaf 2026, maar naar ik aanneem ook voor de periode 2023-2025, meenemen naar een volgend jaar met positief rendement en daarmee verrekenen. Het aantal jaren dat je mag doorschuiven staat bij mijn weten nog niet vast. Vanaf 2026 gelden de door jouzelf behaalde rendementen. Tot die tijd bepaalt de overheid de rendementen (forfaitair).

 8. @Mr. Fob e.a.
  Onder een banktegoed wordt verstaan (artikel 5.2 van het Wetsvoorstel Overbruggingswet box 3):
  a. een deposito als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht en daarmee naar
  aard en strekking overeenkomende buitenlandse deposito’s;
  b. een recht van vruchtgebruik dat rust op een banktegoed als bedoeld in onderdeel a; en
  c. contant geld.

  Tegenover de banktegoeden staan de overige bezittingen.

  • Hallo,

   Betekent dit dat cash op een beleggingsrekening belast gaat worden tegen het hogere tarief?
   Dat lijkt me toch een niet wenselijke bedoeling.

  • Dat hangt van je broker of bank af. Als die rekening niet als een “deposito” volgens de Wet op het financieel toezicht beschouwd wordt, dan wordt het tegen het hoge tarief belast. Ik beleg via ABN AMRO, daar is de gewone betaalrekening de tegenrekening voor beleggingen. Die valt wel onder “deposito”. Maar dat hoeft niet voor elke bank/broker te gelden.

 9. Goed artikel Mr FOB, bedankt hiervoor. Ik heb eerder gelezen,al kan ik dit niet direct terugvinden in de prinsjesdag stukken, dat de jaarruimte behoorlijk verhoogd wordt in 2023. In plaats van 13,3% van de premiegrondslag wordt deze verhoogd naar 30% van de premiegrondslag. Dit zou betekeken dat je veel meer kunt beleggen via een lijfrente en daardoor behoorlijk bespaard op de VRH. Mijn enige zorg hierbij is altijd dat de overheid op elk moment de spelregels kan aanpassen en het geld vervolgens “vast” zit. Hoe denk jij hierover?

  • Tsja, de overheid kan de regels voor geld buiten de lijfrente (oftewel box 3-geld) ook aanpassen, zoals nu in je nadeel gebeurt. Niemand die weet wat op lange termijn precies zal gebeuren. Ik heb wel een lijfrente vanwege de fiscale voordelen, zie deze post.

 10. Beste mr Fob, als je geld hebt uitgeleend aan een prive persoon, valt dit dan onder banktegoeden of overige bezittingen?

  • Ik heb een stuk grond waarop ik mijn eigen paarden laat lopen. Als ik het goed begrijp valt dit onder overige onroerende zaken (box3).
   Dan wordt dit zwaarder belast? Ondanks dat ik het niet verhuur en in eigen gebruik heb? Mij lijkt een goede 6% verwacht rendement dan wat onrealistisch (zelfde als met de spaartaks). Dit zou ook over woningen welke in de verhuur zitten of vakantiewoningen zomaar kunnen gelden als de huizenprijzen weer sterk gaan dalen.
   Stel ik heb 20k spaargeld en de grond heeft een waarde van 30k dan val ik nog onder de vrijstelling? Pas boven de 50k dan wordt de verdeling gemaakt over spaargeld en overige bezittingen?

  • Inderdaad worden overige bezittingen zwaarder belast (6,17% forfaitair rendement * 32% belasting = 1,97% belasting), maar alleen als je totale box 3 vermogen boven de €57.000 is. En dan alleen voor dat deel boven die grens.

 11. Leuk onderwerp weer. Ik hoorde een verhaal dat ze nog problemen zagen bij ondernemers die failliet waren maar nog wel een huis (van de onderneming vermoed ik) hadden, maar omdat dat vermogen snel meer waard kon worden na bijv. een maand dat ze dan nog meer schulden zouden hebben en dat ze daardoor een uitzondering wilden maken (i.p.v. alle assets gewoon hetzelfde te behandelen). Hoe en waar komt dit terug in jouw uitleg (welke categorie/scenario)?

 12. Goedenavond, onder schulden valt ook gewoon de hypotheek? Vriendelijke groet,
  J. Bakker

  • Alleen als je een box 3-hypotheek hebt. Een gewone hypotheek met hypotheekrenteaftrek valt in box 1.