Vermogensbelasting 2023 (box 3)


vermogensbelasting vermogensrendementsheffing box 3Vermogensbelasting 2023

De vermogensrendementsheffing is momenteel nog gebaseerd op een fictief rendement. Het kabinet is van plan dit aan te gaan passen naar een vermogensbelasting gebaseerd op daadwerkelijk behaald rendement. Er is een grote kans dat dit rond 2022 of 2023 ingevoerd gaat worden.

De vermogensbelasting 2023 zou er dan dus heel anders uit kunnen gaan zien dan nu. Totdat de wijzigingen doorgevoerd worden vind je hier de laatste stand van zaken voor de vermogensbelasting zoals die nu uitgewerkt is voor 2022. Zonder de voorgenomen wijzigingen zal de vermogensbelasting 2023 hier hoogstwaarschijnlijk heel veel op lijken.

Uitgebreidere uitleg over vermogensbelasting kun je vinden in:

Vermogensbelasting: uitleg, tools en 6 tips

Heffingsvrij vermogen 2022

Het heffingsvrij vermogen waarover in 2022 geen vermogensbelasting betaald hoeft te worden wordt verhoogd naar €50.650 per persoon. In 2021 bedroeg het heffingsvrij vermogen €50.000 per persoon.

Bij fiscale partners wordt het totale heffingsvrije vermogen €101.300, waar dat in 2021 nog €100.000 bedroeg.

Vermogensbelasting 2022 berekenen

Vul je vermogen in hele euro’s in:Peildatum vermogensbelasting 2022

De Belastingdienst hanteert 1 januari van het jaar waarover je belastingaangifte doet als peildatum voor de vermogensbelasting. Als je in 2023 belastingaangifte doet over 2022, geldt voor de bepaling van de vermogensbelasting over 2022 de omvang van je vermogen op 1 januari 2022.

Schijven vermogensbelasting 2022

Het belastingtarief in de schijven boven de €50.650 gaat in 2022 omlaag ten opzichte van 2021.

De tarieven voor de vermogensrendementsheffing 2022 zien er als volgt uit:

VermogenVermogensbelasting 2022
€0 t/m €50.6500%
€50.651-€101.3000,56%
€101.301-€1.013.0001,35%
>€1.013.0001,71%

Deze bedragen gelden per persoon.

Je mag van de fiscus op hele euro’s in je voordeel afronden bij de bepaling van de omvang van je vermogen.

Deze belastingtarieven gelden voor dat deel van je vermogen wat binnen de desbetreffende vermogensschijf valt. Je betaalt in 2022 bijvoorbeeld met een vermogen van €60.000 over €50.650 geen vermogensbelasting en over de rest 0,56% vermogensbelasting.

Voor 2021 zagen de tarieven voor de vermogensrendementsheffing er als volgt uit:

VermogenVermogensbelasting 2021
€0 t/m €50.0000%
€50.001-€100.0000,59%
€100.001-€1000.0001,40%
>€1.000.0001,76%

6 tips om vermogensbelasting te verminderen

Zie 6 tips om vermogensbelasting te verminderen

Veelgestelde vragen

Wat is het heffingsvrije vermogen in 2023?

Het heffingsvrij vermogen voor 2023 is nog niet bekend. In 2022 is het vermogen waarover geen vermogensbelasting betaald hoeft te worden €50.650 per persoon. Bij fiscale partners wordt in 2022 het totale heffingsvrije vermogen €101.300.

Wat is de peildatum voor de vermogensbelasting?

Als je in 2023 belastingaangifte doet over 2022, geldt voor de bepaling van de vermogensbelasting over 2022 de omvang van je vermogen op 1 januari 2022.