Vermogensbelasting 2023 berekenen

In de berekening zijn de volgende forfaitaire percentages gebruikt: banktegoeden 0,92%, overige bezittingen: 6,17%, schulden: 2,46%.

Vul je vermogen in hele euro’s in:

Banktegoeden:

Overige bezittingen:

Schulden:


Vermogensbelasting over beleggingen kun je voorkomen via zogenaamd pensioenbeleggen.

Banktegoeden zijn tegoeden op bank-, deposito-  en spaarrekeningen. Ook contant geld valt hieronder. Alle overige box 3-bezittingen, waaronder beleggingen, vallen onder “overige bezittingen”. Bitcoins of andere cryptocurrency worden niet als banktegoeden gezien en tegen het hoge tarief belast.
 
 
Of je vanuit fiscaal oogpunt beter spaargeld of obligaties aan kunt houden in 2023 kun je vinden in Vermogensbelasting 2023: spaargeld of obligaties?
 

Veelgestelde vragen

Wat is het heffingsvrije vermogen in 2023?

Het heffingsvrij vermogen waarover in 2023 geen vermogensbelasting betaald hoeft te worden is €57.000 per persoon. Bij fiscale partners wordt in 2023 het totale heffingsvrije vermogen €104.000.

Wat is de peildatum voor de vermogensbelasting?

Als je in 2024 belastingaangifte doet over 2023, geldt voor de bepaling van de vermogensbelasting over 2023 de omvang van je vermogen op 1 januari 2023.

Hoe kun je vermogensbelasting vermijden?

Als je belegt via een beleggingsrekening welke is vrijgesteld van vermogensbelasting, kun je vermogensbelasting besparen.

 

De berekening betreft een indicatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Blauw onderstreepte links met   zijn affiliate links. De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en louter informatief en educatief bedoeld.