DEGIRO heeft onlangs haar Kernselectie ETF’s gewijzigd. In de Kernselectie zitten ETF’s waarin je zonder transactiekosten kunt handelen. VWCE, het tweelingbroertje (of zusje?) van VWRL, is nu toegevoegd. VWCE herbelegt dividend automatisch, VWRL keert dividend uit waarna je het zelf kunt herbeleggen. Is VWCE nu aantrekkelijker dan VWRL?

Update: in de post komen Standaard (Basic) en Custody accounts aan bod. Sinds eind 2021 is het openen van een Custody account niet meer mogelijk. Als je zo’n account al hebt kun je het wel blijven gebruiken.

DEGIRO Kernselectie ETF’s

Het meest actuele overzicht van ETF’s die in de DEGIRO Kernselectie vallen kun je hier vinden.

Wanneer je gratis wilt kunnen handelen in de fondsen uit de Kernselectie moet je op de volgende punten letten:

De transactie vindt plaats op de juiste beurs

Je kunt niet zonder transactiekosten in fondsen uit de DEGIRO Kernselectie handelen op alle beurzen waar deze fondsen aangeboden worden. Veel ETF’s worden op meerdere beurzen aangeboden.

Als voorbeeld hier de ETF die als afkorting (ook wel “ticker” genoemd) VWRL heeft (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Dis, ISIN: IE00B3RBWM25). Deze wordt via DEGIRO op de volgende beurzen aangeboden:

VWRL beurzen

Alleen op Euronext Amsterdam valt VWRL onder de DEGIRO Kernselectie. ETF’s uit de DEGIRO Kernselectie kun je alleen gratis in handelen als je ze op de beurs verhandelt die in het Kernselectie-overzicht vermeld staat. De beurs staat in de rechter kolom in het overzicht.

De transactie vindt plaats met de juiste ISIN code

Als je een fonds op naam gezocht hebt, kijk dan ook altijd even of de zogenaamde ISIN code overkomt met die uit het overzicht. Dit is de code IE00B3RBWM25 uit het bovenstaande plaatje. De ISIN code staat in de linker kolom in het Kernselectie-overzicht.

DEGIRO Kernselectie – 1x per maand zonder transactiekosten

In fondsen die onder de DEGIRO Kernselectie vallen mag je elke kalendermaand één transactie per fonds doen zonder transactiekosten. Een transactie is een aankoop of verkoop.

Als je meerdere transacties per maand wilt doen in hetzelfde fonds kan het zijn dat er kosten gerekend worden. Maar niet in de volgende situatie:

Extra gratis transacties per maand

Elke volgende transactie in hetzelfde fonds is ook gratis onder de volgende voorwaarden:

 1. De transactie is in dezelfde richting. Dus ook een aankoop als eerder die maand een aankoop is gedaan. Of ook een verkoop als eerder die maand een verkoop is gedaan.
 2. De waarde van de transactie is 1.000 euro (of dollar of Britse pond) of meer.
 3. Er heeft geen tegengestelde transactie plaatsgevonden.

Wanneer je bovenstaande punten in acht neemt kun je zonder transactiekosten in fondsen uit de DEGIRO Kernselectie handelen.

VWRL vs VWCE

Als je zo eenvoudig mogelijk tegen lage kosten wereldwijd gespreid wilt beleggen, is de toevoeging van VWCE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc, ISIN: IE00BK5BQT80) aan de Kernselectie wellicht interessant voor je. Deze kan als vervanger van VWRL (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Dis, ISIN: IE00B3RBWM25) dienen.

Het verschil tussen deze twee fondsen is dat VWCE het dividend dat uitgekeerd wordt door de onderliggende bedrijven direct voor je herbelegt, terwijl je dat bij VWRL zelf moet doen. Verder zijn de fondsen identiek.

Er is bij DEGIRO nog een paar verschillen ten aanzien van de kosten die DEGIRO in rekening brengt voor deze twee fondsen. Als voorbeeld neem ik een belegd vermogen van €10.000 in VWRL of VWCE. De lopende kosten per jaar zien er dan als volgt uit. Onder de tabel licht ik de kosten toe.

Vergelijk €10.000 belegd vermogen VWRL Basic account VWRL Custody account VWCE Basic account VWCE Custody account
Tracking Difference 0,560% 0,560% 0,560% 0,560%
Aansluitkosten 0,000% 0,000% 0,025% 0,025%
Dividendkosten 0,000% 0,100% 0,000% 0,000%
Valutakosten 0,002% 0,002% 0,000% 0,000%
Totale kosten per jaar  0,562% 0,662% 0,585% 0,585%

Tracking Difference

Om de totale fondskosten exclusief de kosten die DEGIRO rekent te bepalen hanteer ik de zogenaamde Tracking Difference (TD). Ik leg dit begrip uit in de post De beste ETF.

Voor zowel VWRL als VWCE komt de TD op 0.56% per jaar (Gerben bedankt voor het uitzoeken).

Aansluitkosten verschillende beurzen

De fondsen zijn niet op dezelfde beurs zonder transactiekosten te verhandelen bij DEGIRO. VWRL valt genoteerd aan Euronext Amsterdam onder de Kernselectie. VWCE valt genoteerd aan Xetra onder de Kernselectie.

Voor het aanhouden van fondsen aan Euronext Amsterdam brengt DEGIRO geen zogenaamde aansluitkosten in rekening. VWRL kun je dus aanhouden zonder aansluitingskosten.

Het aanhouden van fondsen aan Xetra kost bij DEGIRO €2.50 aan zogenaamde aansluitingskosten per jaar. VWCE aanhouden kost je dus €2.50 aan aansluitingskosten per jaar. Als je bijvoorbeeld €10.000 belegd hebt, gaat het dan om (€2.50 / €10.000) * 100% = 0.025% kosten per jaar.

Verschil in dividendkosten

Als je bij DEGIRO een standaard Basic beleggingsaccount aanhoudt, kost het verwerken van dividend je niets.

Maar als je een Custody account aanhoudt, kost dit €1 + 3% van het uitgekeerde dividend (maximaal in totaal 10% van het uitgekeerde dividend) per dividenduitkering.

VWRL keert 4x per jaar dividend uit. Dus heb je bij het aanhouden van VWRL via een Custody account 4x per jaar deze kosten.

Een voorbeeld om welke bedragen dit gaat:

Stel je hebt €10.000 belegd in VWRL. Per dividenduitkering wordt er gemiddeld €50 dividend uitgekeerd. Dat geeft €1.00 + (3% * €50) = €2.50 aan kosten.

Bij 4 dividenduitkeringen per jaar heb je bij een Custody account dus €10 aan dividendkosten voor elke €10.000 aan belegd vermogen in VWRL. Dat gaat dan om (€10 / €10.000) * 100% = 0.1% kosten per jaar.

Bij VWCE heb je deze kosten niet.

Verschil in valutakosten

VWRL is genoteerd in euro’s maar keert dividend uit in dollars. Daardoor krijg je te maken met 0.1% valutakosten voor het omwisselen van deze dollars in euro’s. Dit zijn kosten die steeds weer terugkeren en kun je dus beschouwen als lopende kosten. Bij een gemiddeld dividendrendement van 2% per jaar resulteert dit in 2% * 0.1% = 0,002% extra lopende kosten per jaar.

Bij VWCE brengt DEGIRO deze kosten niet in rekening, omdat Vanguard het dividend al voor je herbelegt.

De kosten die Vanguard bij herbeleggen van dividend voor VWCE moet maken zijn in de koers verwerkt en zijn dermate laag dat dit niet terug te zien is in een verschil in Tracking Difference tussen VWRL en VWCE. Er is namelijk geen verschil in Tracking Difference.

Eventueel verschil in zogenaamde cash drag

Zodra VWRL het dividend uitgekeerd heeft, moet je het zelf herbeleggen. Hierbij moet je voldoende hebben om een heel stuk VWRL aan te kunnen kopen. Dit kan ervoor zorgen dat je een tijdje moet wachten. Dan is je uitgekeerde dividend een tijdje niet belegd en maakt geen rendement. Dat zorgt voor een zogenaamde cash drag.

Een voorbeeld om welke bedragen dit gaat:

Stel je hebt €10.000 belegd in VWRL. Per dividenduitkering wordt er gemiddeld €50 dividend uitgekeerd. Als dit een maand niet belegd is voordat het herbelegd wordt, loop je bij 4 dividenduitkeringen per jaar 4 maanden rendement mis op €50.

Bij een jaarrendement van typisch 7% gaat dit om 4 maanden * (7% / 12 maanden) = 2.3% rendement op deze €50. Dat is 2.3% * €50 = €1.17. Op een belegd bedrag van €10.000 gaat het dan om (€1.17 / €10.000) * 100% = 0.01% gemist rendement per jaar. Omdat het persoonsafhankelijk is of je te maken hebt met deze cash drag heb ik haar niet opgenomen in de tabel.

VWCE heeft deze cash drag niet, doordat het dividend automatisch wordt herbelegd.

Pensioenaccount

Een pensioenaccount is altijd een Custody account. Maar bij pensioenbeleggen pakt het iets anders uit dan bij een gewoon Custody account.

Bij een pensioenaccount heb je aansluitingskosten van €1 per maand voor Xetra bij VWCE in plaats van €2.50 per jaar bij een gewoon account. VWRL heeft geen dividendkosten bij een pensioenaccount.

Bij een pensioenaccount is VWRL daardoor altijd goedkoper per jaar dan VWCE, ervan uitgaande dat je uitgekeerd dividend bij VWRL direct herbelegt.

Om je een idee te geven: bij €10.000 belegd vermogen komt VWCE voor een pensioenaccount op 0.68% aan jaarlijkse kosten. Dan is duurder dan VWRL via een Custody pensioenaccount, dat op 0.56% aan kosten komt exclusief eventuele cash drag t.g.v. handmatig herbeleggen van het uitgekeerde dividend (ordegrootte 0.01%).

VWRL vs VWCE conclusie

Al met al zijn de kostenverschillen tussen VWRL en VWCE voor een Basic account klein en maakt de keuze vanuit kostenoogpunt niet zoveel uit. Voor een Custody account worden de verschillen wel significant en is VWCE voortaan de logische keuze.

Bij een pensioenaccount is VWRL altijd goedkoper per jaar dan VWCE, ervan uitgaande dat je uitgekeerd dividend bij VWRL direct herbelegt.

Andere interessante toevoeging

Als je naast aandelen ook in obligaties wilt beleggen, dan kan dat vanaf nu ook zonder transactiekosten in een wereldwijd gespreid in staatsleningen beleggende ETF, waarbij het valutarisico afgedekt is naar de euro. Namelijk in DBZB (Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF, ISIN code LU0378818131). Dit fonds staat net als VWCE aan Xetra genoteerd.

Dit was het obligatiefonds van mijn voorkeur, voordat ik overgestapt ben van obligaties naar een depositoladder.

Beleggen in obligaties

Voor de volledigheid: ik beleg sinds DEGIRO beboet is door de AFM niet meer via hen, maar via ABN AMRO ZBB in Northern Trust indexfondsen en de iShares ETF IWDA in combinatie met bovengenoemde depositoladder:

Mijn huidige beleggingsstrategie

Wat vind jij van de wijzigingen van de DEGIRO Kernselectie? Stap jij over van VWRL naar VWCE, indien je nu belegd bent in VWRL via DEGIRO?

Wil jij, net als ruim 13.000 anderen, een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt en het FOB huishoudboekje 2022 kado?Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.


De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en je blijft zelf verantwoordelijk bij opvolgen ervan. Let op: beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Blauw onderstreepte links met   kunnen mij een vergoeding opleveren voor het doorverwijzen. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

70 Reacties

 1. Hallo Mr Fob,

  Bedankt voor deze verhelderende post.
  Wij hebben momenteel 192 stuks VWRL in bezet bij de Giro met een Custody account. Ik zal voortaan maandelijks inleggen in VWCE.
  Is het kostentechnisch verstandig om die 192 stuks VWRL te verkopen en daarvan VWCE te kopen?

  Alvast bedankt!

  • Als de dividenden bijgeschreven worden in de waarde van VWCE zou je toch verwachten dat de waarde van VWCE op den duur hoger is dan VWRL? Dit is momenteel niet het geval.
   VWCE noteert ongeveer 101 en vwrl 105, of zie ik iets over het hoofd?

  • VWCE is later tegen een lagere koers dan VWRL op dat moment stond geïntroduceerd. Het duurt dus nog even voordat VWCE VWRL “ingehaald” heeft.

 2. Hallo Mr FOB,

  Ik snap nog niet helemaal hoe het herbeleggen bij VWCE werkt. Hoe zie je het herbelegde dividend terug in je vermogen als belegger? Betekent dit dat de koers automatisch hoger wordt?

  Als dat zo is, is de keerzijde dan niet dat de koers van VWCE harder stijgt dan VRWL, en dat je dus elke maand minder aandelen kan kopen wanneer je maandelijks een vast bedrag belegt?

  • Ja, dat zit in de koers verwerkt.

   Het is maar de vraag of minder aandelen kunnen kopen voor een bepaald bedrag nadelig is. Het gaat namelijk om het bedrag dat je kunt beleggen, niet om het aantal stukken dat dat oplevert. Je krijgt gewoon minder stukken die per stuk meer waarde hebben.

 3. Hoi mr Fob. Bedankt voor je mooie blog, die me mede op weg helpt in de wondere wereld van het beleggen.

  Er is iets wat ik niet snap aan ETFs. Hoe kan een ETF een bepaalde index (proberen te) volgen? Uiteindelijk wordt de prijs toch bepaald door wat de koper bied en wat de verkoper vraagt? Bepalen wij als beleggers dan niet de prijs i.p.v. de koers van de index die de ETF volgt?

  Bedankt!

  • Gewoon nieuwe VWRL’s van kopen. Als het uitgekeerde dividend niet voldoende is voor een VWRL kun je het aanvullen met extra inleg (als je daarvoor geld beschikbaar hebt) om zo wel een VWRL aan te schaffen.

 4. Transactiekosten zijn iets anders dan lopende kosten. Die eerste zijn eenmalig bij aan- of verkoop. Die laatste keren jaarlijks terug.

  De transactiekosten zijn voor VWRL en VWCE nul en dus gelijk.

  De lopende kosten zijn bij een Custody account vanaf ongeveer €1250 belegd vermogen lager voor VWCE dan voor VWRL, uitgaande van ongeveer 2% dividendrendement per jaar. De dividendkosten van VWRL zijn bij €1250 belegd vermogen €2.50 op jaarbasis. Dat is gelijk aan de jaarlijkse aansluitingskosten van VWCE.

 5. Dag FOB,
  Maakt het voor de transactiekosten per jaar nog uit of ik € 1000,- of € 10.000,- euro belegt heb in VWCE?
  En waar ligt het kantelpunt voor het totaal belegd vermogen, dus anders gezegd, vanaf hoeveel/welk bedrag belegd vermogen is het gunstiger om over te stappen naar VWCE. Of maakt dit niks uit?

  In uw voorbeeld rekent u namelijk met € 10.000,-. Maar stel dat mijn belegd vermogen € 1000,- is dan kom ik volgens uw berekening op een hoger percentage aansluitingskosten uit en dus een hoger kosten % / per jaar.
  Namelijkals ik de aansluitkosten voor VWCE via een custody account met uw formule herbereken voor een belegd vermogen van € 1000,- komt ik op (€ 2,5/ €1000 *100 =) ,25 % uit. Dit maakt de totale kosten per jaar 0,81%?

  VWRL met custody vs VWCE met custody bij een belegd vermogen van € 1000,- is in mijn optiek dan (0,81 – 0,662 =) 0,148 % per jaar duurder.

  Klopt dit? Waar ligt dit kantelpunt?

  Ik beleg op dit moment via DEGIRO custody maandelijks, € 50,- en heb nu zon € 1000,- belegd vermogen opgebouwd bij VWRL.
  Ik zou graag willen overstappen naar VWCE maar vraag me af of dit nu voor mij ook daadwerkelijk goedkoper is?
  Waar ligt dit kantelpunt en wat is uw advies in dit geval?

  Ik ben erg benieuwd naar uw kijk hierop en denk dat anderen hier mogelijk ook veel aan zullen hebben? Alvast bedankt voor uw reactie!

 6. Wout van Wissen Reageer

  Ik zie dat VWCE tweemaal voorkomt bij DeGiro: weliswaar hetzelfde ISIN maar bij het ene vermelding staat ‘XET’ bij de andere ‘MIL’. Wat is het verschil?

  • De ene wordt aangeboden op de beurs Xetra en de andere op de beurs van Milaan. Die op Xetra zit in de Kernselectie.

 7. goedemiddag
  kan je bij Degiro wel een transactie doen in meerdere fondsen tegelijk zonder transactiekosten?
  Dus bij meerdere fondsen tegelijk aankopen zonder transactiekosten?

 8. Top artikel!

  Ik heb echter een vraag. Als Nederlander die wilt beginnen met beleggen voor de lange termijn (40 jaar) bij DeGiro met een basic account, is VWRL of VWCE interessanter middels de DCA methode? Bij VWCE betaal p.j. 2.50 euro aansluitkosten. Bij VWRL heb je te maken met een cash drag van 0.01%. Ik ben benieuwd wat het verschil in rendement is over bijv. 40 jaar. Wellicht is het interessant om hier een grafiek voor aan te maken ter toevoeging van dit artikel (waarin je een drempel ziet vanaf welk bedrag het interessanter is om te beleggen in VWCE? bijv. 10.000 euro inleg, 250 euro maandelijkse inleg tegen gem. 7% rendement.

  • De kostenverschillen bij een Basic account zijn zo minimaal en dingen veranderen in de loop van 40 jaar, dat kiezen op basis van kostenverschillen nauwelijks effect heeft. Bij een Custody account zou ik vanuit kostenoogpunt altijd voor VWCE kiezen.

 9. Dank voor al je interessante artikelen!

  Ik heb een beginnersvraag: hoe verkoop je het beste vwrl op degiro? Ik heb zojuist 123 aandelen te koop gezet, maar na 60 aandelen was de koers gezakt en kocht niemand meer. Omdat de koers verder zakte heb ik voor de overige aandelen de prijs naar beneden bijgesteld. Is hier een strategie of best practice voor?

 10. Fijn deze vergelijking, hartstikke bedankt. Hoe schat u de indirecte kosten in van een mogelijk hogere prijs bij DeGiro tov elders? Ik begreep dat Flatex de kosten mede zo laag houdt door de payment for order flow waardoor de prijzen die DeGiro klanten krijgen mogelijk hoger liggen dan elders.

 11. Hallo mr FOB,

  Zijn er eigenlijk nadelen verbonden aan dat VWCE wordt verhandeld op Xetra? Koersen zijn bijvoorbeeld standaard 15min vertraagd bij Degiro ten opzichte van VWRL bij Euronext Amsterdam. Kan dit een negatieve tik geven tijdens aan- of verkoop en hoe kijk je daar tegenaan?

  • De snelheid waarmee koersinformatie bij DEGIRO zichtbaar is zegt niets over de uitvoerprijs bij aan-/verkoop. Bij DEGIRO kun je tegen betaling ook realtime koersinformatie krijgen bij mijn weten.

  • Als ik in het tarievenoverzicht van DEGIRO kijk dan zie ik daar het volgende staan: “Duitsland Xetra (Level 1) ETF’s uitgezonderd”. Dus dat lijkt niet mogelijk te zijn als ik het goed begrijp?

 12. Beste Mr.Fob,

  Bedankt voor dit duidelijke artikel. Ik heb nu alleen wel een vraag.

  Ik beleg nu iets meer dan een jaar en heb elke maand 4 aandelen VWRL gekocht met mijn custody account.
  Nu de kernselectie is verandert en ik dit artikel heb gelezen lijkt het me verstandig om over te gaan naar VWCE.

  Nu ben ik aan het twijfelen wat ik met mijn VWRL aandelen moet doen. Gewoon laten staan of alles verkopen en er VWCE van kopen.
  Wat is uw advies? ik hoor het graag,

  Met vriendelijke groet,

  Marco

 13. Beste Fob,
  Hartelijk dank voor deze uitleg! Weet jij hoe VWCE werkt? Het dividend wordt direct herbelegd. Betekent dit dat je een deel van een heel aandeel krijgt omdat het dividend nooit exact overeen zal komen met de prijs van een aandeel. Dus kun je zo bijvoorbeeld 902,3 aandelen hebben? Wat ziet men in het overzicht?

  • Ik probeer dit principe goed te begrijpen…
   Je dividend wordt herbelegd, dit heeft niet als effect dat je een stukje meer aandeel krijgt maar dat de koers per aandeel stijgt… dit betekend dat je dan zelf meewerkt aan het stijgen van de koers? waardoor je ervoor zorgt dat je steeds meer moet gaan betalen als je een hele nieuwe aandeel wil kopen? Ik begrijp dan het voordeel niet helemaal ten opzichte van de vwrl 😀 daar kan je van je bv opgespaarde dividend een nieuw aandeel uiteindelijk kopen bv…. Ik heb het idee dat ik iets mis in mijn logica … wie verteld me wat 🙂

  • Of Vanguard of jij zelf met dividendgelden een nieuw aandeel koopt maakt voor het opdrijvende effect op de koers niets uit.

   Uiteindelijk bepaalt het totaal belegde vermogen dat je aanhoudt in VWCE of VWRL hoeveel onderliggende aandelen in de bedrijven je daadwerkelijk hebt. En of dit vermogen nu verdeeld wordt over meer goedkopere stukken (uitkerende ETF die je zelf in stukken bijkoopt) of minder duurdere stukken (herbeleggende ETF waarbij de koers stijgt bij dividenduitkering) maakt niets uit.

  • Dank voor uw antwoord!
   Weet u toevallig ook hoe je bij de giro kan zien hoeveel vwce dividend herbelegd is? Of heb je daar geen enkel zicht op?

  • Op de site van Vanguard vind je de dividendopbrengsten van VWRL. Als je die naar een percentage van de koers van VWRL omrekent, dan weet je de procentuele dividenduitkering van VWRL en daarmee ook van VWCE, want die zijn gelijk.

  • Beste Mr. Fob,

   Hoe kan je zien of een ETF dividend gaat uitkeren of direct investeerd in aandelen? Bijvoorbeeld voor de in het blog genoemde Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF, ISIN code LU0378818131?

  • In de factsheet staat onder “Behandeling van de inkomsten”: “Herbeleggend”. Dat betekent dat het direct opnieuw geïnvesteerd wordt en niet wordt uitgekeerd.

 14. Beste Mr FOB,

  Goed stuk weer, dank! Misschien een stomme vraag: De koers van VWCE is zo’n €5 lager dan VWRL. Dit betekent dat ik meer stuks VWCE kan kopen dan VWRL voor hetzelfde aankoopbedrag. Krijg ik dan meer dividend bij VWCE (omdat ik dan meer stuks heb) of maakt dit niet uit?

  • Luxemburgse fondsen met Amerikaanse bedrijven, zoals dit Lyxor fonds, lekken veel meer dividend dan Ierse fondsen, zoals VWRL/VWCE en IWDA. Per saldo zal dit Luxemburgse fonds hogere kosten hebben (inclusief dividendlek) dan VWRL/VWCE en IWDA ondanks de lage TER van 0.12%.

  • Je zou als alternatief eens naar SPDR MSCI World (SWRD) of Vanguard FTSE Developed World kunnen kijken. Beide 0.12% dus wat goedkoper als VWRL/VWCE. Als je ook emerging markets wil meenemen komt er voor ~12% van je portefeuille nog een iets duurdere ETF bij. Maar nog zal goedkoper uitkomen als VWRL/VWCE dan. Geen kernselectie. Maar handelen kost ook niet veel, afhankelijk van hoe groot je portefeuille is en hoe vaak je wil handelen kan je goedkoper uit zijn.

 15. Thanks! Ik heb een Pensioen Custody Account bij DEGIRO waarbij ik sowieso al een US Small Cap Value ETF via Xetra in mijn portfolio heb en dus reeds maandelijks voor deze beurs betaalde. Dus de positie VWRL inmiddels ingeruild voor VWCE ivm de genoemde kostenbesparing.

 16. Ik kan IE00BK5BQT80 alleen maar vinden in DE GIRO kernselectie bij de beurs Xetra. Is dat degene die je bedoelt in dit artikel?

 17. Ik heb een pensioenrekening (custody account) en daar zijn de aansluitkosten voor Xetra volgens mij 1 euro per kalendermaand (met een max van 5 euro per maand). Dan is overstappen van VWRL naar VWCE niet lonend lijkt mij?

  • Ja klopt, het omslagpunt ligt in ieder geval hoger dan bij een niet-pensioenaccount. Wellicht dat nog vermelden en/of ook die kostenpercentages opnemen in de tabel?

  • Bij een pensioenaccount is VWRL altijd goedkoper dan VWCE. Ik heb een paragraaf toegevoegd aan de post

 18. Bedankt voor de toelichting Mr FOB. Ik heb custody account dus het lijkt erop dat ik bij de eerst volgende actie van VWRL naar VWCE ga wisselen!

 19. Volgens de factsheet heeft DBZB een YTM van 0,5% en een LKF van 0,25%. Betekent dit dat je zonder wijziging van de marktrente en excl aansluitkosten Xetra per saldo 0,25% aan deze obligatie ETF over houdt?

  • Het is een best ingewikkeld verhaal, maar komt bij mijn weten hier op neer:

   De YTM zegt bij gehedgde obligaties niet veel over het uiteindelijke rendement, zie hier. Het rendement van naar de euro afgedekte wereldwijde staatsleningen schuift op langere termijn richting dat van Europese staatsleningen van stabiele landen.

   Die rente is voor leningen met een gemiddelde looptijd zoals die van DBZB (8.63 jaar) ongeveer -0.3%. De totale lopende kosten zijn 0.281% per jaar (TER + interne transactiekosten). Na kosten komt het geschatte rendement van DBZB dan op -0.3% (yield) – 0.281% (kosten) = -0.58% per jaar. Geen garanties, want resultaat uit het verleden zegt uiteindelijk niets over resultaat in de toekomst.

 20. Ik beleg in de VWRL en houdt deze aan.
  Een andere vraag: nu DEGIRO een vestiging is geworden van de Duitse bank Flatex geldt dan het depositogarantiestelsel van 100.000€ ? Of blijft de garantie 20.000€ ?
  Overstappen naar Abnamro zie ik niet als een voordeel. Daar is ook behoorlijk wat mis gezien de boete van bijna een half miljard.

  Met vriendelijke groet
  Richard

  • Op 30 april 2021 fuseert DEGIRO met de Duitse flatexDEGIRO Bank AG. Vanaf dan valt DEGIRO onder het Duitse beleggerscompensatiestelsel. Dit compensatiestelsel dekt tot 90% van je belegde vermogen, met een maximum van €20.000.

   Voor niet belegd vermogen op je flatex geldrekening geldt het Duitse depositogarantiestelsel, dat net als het Nederlandse tot €100.000 vergoedt.

  • Dutch_Mustachian

   Begrijp ik goed dat max 20.000 is gegarandeerd van je beleggingen bij degiro?

   Dus stel je hebt 500.000 belegd vermogen en de pleuris breekt uit, dan zie je van die 500.000 max 20.000 terug?
   Dat klinkt zeer gevaarlijk. Of begrijp ik het verkeerd.

   Ik dacht dat er vermogensscheiding was en dat daardoor je aandelen (in elk geval theoretisch) veilig zouden moeten zijn.
   Bedragen die veel groter zijn dan 20.000 kan dus zeer onverantwoord zijn? Of begrijp ik iets verkeerd?

  • Als vermogensscheiding correct wordt toegepast is al je vermogen veilig bij een faillissement van je broker of bank. Indien het niet correct wordt toegepast kan het zo zijn dat je aanspraak moet maken op het beleggerscompensatiestelsel. DEGIRO is door de AFM beboet omdat ze de vermogensscheiding niet op orde hadden, zie deze post. Om die reden ben ik bij hen weggegaan.

  • Ik heb geprobeerd op te zoeken hoe de huidige stand van zaken is m.b.t. de geconstateerde tekortkomingen. In juli 2020 waren ze niet allemaal opgelost, ik kan niks vinden wat er daarna nog is gebeurd. Ik heb zelf een mail gestuurd naar degiro waarin ik om uitleg heb gevraagd.

   Ik heb een suggestie voor een volgend artikel: een interview met de manager van degiro.

  • Ik heb daar in het verleden een verzoek toe ingediend, maar dit werd niet gehonoreerd.

 21. Bedankt weer voor de nuttige bijdrage. Had al wel gezien dat de kernselectie is aangepast, maar zoek de verschillen had ik nog niet gedaan.
  Wat ik me afvraag: is dividendlekkage niet ook van invloed op de vergelijking?

  • Als ze zo identiek zijn, waarom is er een verschil in de hoogte van de aandelen? 6 euro

  • VWRL en VWCE zijn op een verschillende datum geïntroduceerd tegen een verschillende uitgifteprijs. Vervolgens daalt de koers van VWRL bij elke dividenduitkering met het bedrag van de dividenduitkering. De koers van VWCE daalt niet bij een dividenduitkering, omdat het dividend binnen het fonds herbelegt wordt. Door deze redenen is de koers niet gelijk.

   Maar als je bijvoorbeeld €1.000 in VWRL inlegt of in VWCE, dan bezit je exact evenveel van de onderliggende bedrijven. Dat maakt niets uit ondanks dat de koers verschilt.

 22. Goedemiddag,

  Dank voor deze uiteenzetting. Ik ben zelf in januari begonnen met beleggen heb heb nu ongeveer 3000 euro in VWRL zitten. Ik heb deze toevoeging aan de kernselectie ook gezien en twijfel over het overstappen en de manier waarop. Gewoon alles van VWRL verkopen en VWCE aankopen? Groeten

  • Als je dat doet in een maand dat je nog geen aankoop gedaan hebt in VWRL, kun je dat op die manier zonder transactiekosten doen.

Schrijf een reactie