AFM, wat betekent dat?

De afkorting AFM staat voor Autoriteit Financiële Markten. Dit is de toezichthouder in Nederland op de financiële markten. Zo controleert de toezichthouder financiële dienstverleners, beurzen, bemiddelaars en accountantsorganisaties op hun gedrag.

Waarop controleert de AFM?

Partijen in de financiële markt moeten correct handelen. Zo mogen zij de wet niet overtreden en moeten zij hun partners en (potentiële) klanten van de juiste informatie voorzien. Daarop controleert de toezichthouder. Bijvoorbeeld om handel met voorkennis uit te sluiten. Maar ook om de naleving van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht accountantsorganisaties te checken.

De reden waarom de overheid de AFM in het leven heeft geroepen? Omdat het publiek en het bedrijfsleven altijd moet kunnen vertrouwen op de financiële markten. Als er namelijk wantrouwen ontstaat, kan de hele economie hier schade van ondervinden. Daarom werd in 2001 het takenpakket van de toezichthouder zelfs verder uitgebreid.

Welke sancties zijn er mogelijk?

Als een bedrijf zich niet houdt aan de regels, volgt er een waarschuwing of aanwijzing en moet men het gedrag verbeteren. Is er bij de volgende audit nog steeds geen verbetering zichtbaar, dan kan er een boete of dwangsom volgen voor het bedrijf. De hoogte hangt af van de situatie.

Naast de boete kan men ook verplichte publicatie in een landelijk dagblad opleggen en kan men de vergunning van het bedrijf opschorten. Wanneer de wet overtreden wordt, kan de toezichthouder ook aangifte doen bij het Openbaar Ministerie. Tegen accountantskantoren kan de AFM bovendien tuchtklachten indienen bij de Accountantskamer.

Wat doet de AFM voor beleggers?

Als je wilt gaan beleggen, kun je op de website van de toezichthouder terecht voor uitgebreide informatie hierover. Van verschillende soorten beleggingsobjecten tot en met antwoord op vragen over risico’s die je loopt.

Voordat een effect wordt gelanceerd, kun je een prospectus bestuderen. Hierin staat precies wat de achtergrond is van de onderneming. Wil het bedrijf de effecten laten noteren aan bijvoorbeeld Euronext of een andere gereglementeerde markt? Dan is het verplicht om een prospectus aan te bieden die is goedgekeurd door de AFM. Deze goedkeuring betekent overigens alleen dat de aanbieder zich aan de regels heeft gehouden. De goedkeuring zegt niets over de risico’s en het mogelijke rendement van de effecten.

Een voorbeeld van onderzoek en maatregelen

Enkele jaren geleden werd DEGIRO op de vingers getikt door de AFM over zaken die volgens de toezichthouder tussen 2017 en 2020 niet goed op orde waren. Lees meer over dit onderzoek en de maatregelen