De toezichthouder AFM heeft broker DEGIRO in 2020 boetes opgelegd voor het overtreden van regels op het gebied van vermogensscheiding, belangenconflicten en belangenverstrengeling. Daar ga ik in deze post op in. Ook heb ik mijn beleggingsstrategie gewijzigd.

Update december 2022:

Sinds halverwege 2022 valt DEGIRO niet meer onder de AFM maar onder haar Duitse evenknie BaFin.

Eind 2022 heeft een speciale audit van de BaFin tekortkomingen in de organisatie en het ondernemingsbestuur van DEGIRO aan het licht gebracht.

DEGIRO en de AFM

2017-2018

De AFM heeft in de periode 1 januari 2017 tot 23 april 2018 een onderzoek verricht naar de gang van zaken bij DEGIRO. De AFM constateerde toen diverse overtredingen op de Wet op het financieel toezicht, welke terug te vinden zijn in dit onderzoeksrapport van de AFM.

Daarom heeft de AFM in 2018 aan DEGIRO een zogenaamde last onder dwangsom opgelegd om ervoor te zorgen dat zorgvuldiger zou worden omgegaan met de belangen van klanten.

DEGIRO heeft vervolgens een groot aantal wijzigingen in haar bedrijfsvoering doorgevoerd. Hiermee had DEGIRO deels voldaan aan de last.

2019

DEGIRO heeft bezwaar gemaakt tegen de last onder dwangsom. Op 10 januari 2019 heeft de AFM op dit bezwaar beslist. Daarbij heeft de AFM twee onderdelen van de last onder dwangsom volledig herroepen. Ook zijn twee onderdelen van de last onder dwangsom gedeeltelijk herroepen. Voor het overige heeft de AFM de last onder dwangsom in stand gelaten. Het besluit van de AFM is door DEGIRO ter toetsing aan de rechter voorgelegd.

2020

De rechter heeft halverwege juli 2020 de AFM in het gelijk gesteld. Voor een aantal onderdelen zijn de aanpassingen niet voldoende gebleken en verbeuren er dwangsommen. Het gaat hierbij om vermogensscheiding, belangenconflicten en belangenverstrengeling.

Op 27 juli 2020 volgde de publicatie van het bovengenoemde onderzoeksrapport van de AFM.

De stand van zaken op het moment van schrijven van deze post

De AFM zegt op haar eigen site “DEGIRO onderneemt stappen om de geconstateerde gebreken alsnog te herstellen en rapporteert hierover aan de AFM.”

Het FD meldt daarnaast dat volgens DEGIRO alles nu in orde is, terwijl volgens het FD de AFM zegt nog vast te moeten stellen of de geconstateerde overtredingen zijn hersteld.

DEGIRO en de AFM

Update mei 2021:

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. Als Duitse gereguleerde bank staat flatexDEGIRO Bank AG voornamelijk onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder, de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). De Bafin is de Duitse tegenhanger van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Bovendien valt flatexDEGIRO Bank AG onder het indirecte toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB). In Nederland is de Nederlandsche Bank (DNB) belast met het integriteitstoezicht op DEGIRO en staat DEGIRO onder het gedragstoezicht van de AFM. De inschrijving van DEGIRO in het openbaar register van DNB is hier in te zien.

Via DEGIRO belegd vermogen valt tegenwoordig onder het Duitse Investor Compensation Scheme. In het onwaarschijnlijke geval dat de afgescheiden beleggingen niet kunnen worden geretourneerd aan klanten, compenseert dat Scheme eventuele verliezen uit niet-geretourneerde beleggingen tot 90% (met een maximum van €20.000).

Niet belegd geld dat je aanhoudt op een DEGIRO-geldrekening bij flatexDEGIRO Bank AG valt onder het Duitse depositogarantiestelsel. Dat wordt onder het Duitse depositogarantiestelsel gegarandeerd tot €100.000 per persoon.

Informatie over het Duitse beleggerscompensatiestelsel en depositogarantiestelsel kun je in het Engels vinden op de BaFin-website.

Is vermogensscheiding bij vergunning gegarandeerd?

Er zitten jaren tussen het moment waarop de AFM concludeert dat DEGIRO de vermogensscheiding niet op orde heeft en het moment waarop de AFM dit aan het beleggende publiek expliciet naar buiten brengt. Het niet op orde hebben van de vermogensscheiding heeft niet geresulteerd in bijvoorbeeld het tijdelijk opschorten van de vergunning van DEGIRO, tot het moment dat de vermogensscheiding op orde is.

Beleggingsdiensten aanbieden onder vergunning garandeert dus niet dat vermogensscheiding bij een broker of bank in Nederland in orde is.

Boven de €20.000 belegd vermogen per broker of bank loop je daardoor een bepaald risico. Beleggingen tot €20.000 vallen bij elke Nederlandse broker of bank met vergunning binnen de grenzen van het beleggerscompensatiestelsel.

Hoe hiermee om te gaan?

De kosten van beleggen verschillen tussen de brokers en banken. Vanuit dat oogpunt kan het aantrekkelijk zijn al je vermogen via de goedkoopste partij te beleggen. Ook kan het gemakkelijk en overzichtelijk zijn om al je vermogen via één partij te beleggen. Maar zoals gezegd brengt dit bij belegde vermogens boven de €20.000 per partij een bepaald risico met zich mee.

Spreiden over brokers en banken verlaagt dit risico. Afhankelijk van je belegde vermogen en je persoonlijke afweging tussen kosten/gemak/risico kun je hiervoor kiezen. Ik heb mijn beleggingsstrategie aangepast om dit risico te verlagen.

Mijn aangepaste beleggingsstrategie

VTI/VXUS via Lynx of Interactive Brokers?

Ik wilde zoals eerder beschreven mijn vermogen in VTI/VXUS onderbrengen bij Lynx, een introducing broker van Interactive Brokers. Lynx had telefonisch toegezegd dat overboeken van mijn posities mogelijk was. Toen ik dit in gang had gezet bleek dit toch niet mogelijk.

Ik heb daarop mijn VTI/VXUS stukken bij DEGIRO verkocht en het tegoed overgeboekt naar mijn tegenrekening.

Lynx valt door hun tegenstrijdige berichten voor mij af. Maar Interactive Brokers zelf zou wel een kandidaat kunnen zijn. Het vrijgekomen geld kan ik overzetten naar Interactive Brokers en dan kan ik via de optieroute VTI en VXUS daar alsnog aanschaffen. Ik zie ietwat op tegen de optieroute en ben me aan het beraden of ik dit voor een deel van de VTI/VXUS stukken ga doen.

Ik overweeg als alternatief bijvoorbeeld om een deel in ACTIAM fondsen in te leggen. Deze zijn door lage lopende kosten en dividend efficiency ook aantrekkelijk. Wel hebben ze redelijk wat ESG uitsluitingen, wat het risico met zich meebrengt dat prestaties significant af gaan wijken van een wereldwijd gespreide belegging. Dat nadeel hebben niet-ESG-fondsen van bijvoorbeeld Vanguard of iShares niet.

Zodra ik hier een besluit over heb genomen zal ik dit hier of in een nieuwe blogpost delen.

Northern Trust via ABN AMRO

Mijn VTI/VXUS positie was relatief groot. Door de bevindingen die ik beschreven heb in deze post wil ik risico over brokers en banken spreiden. Daarom ga ik sowieso een deel van mijn VTI/VXUS gelden inleggen in deze Northern Trust fondsen via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis.

DBZB verruild voor deposito’s

Mijn DBZB positie bij DEGIRO was ook relatief groot. Een depositoladder zie ik als een uitstekend alternatief voor beleggingen in obligaties.

Deposito’s vallen onder het depositogarantiestelsel, dat tot €100.000 per instelling garandeert. Dat is dus een hogere garantie voor spaartegoeden dan de €20.000 voor beleggingen via het beleggerscompensatiestelsel. Daardoor heb ik met spaartegoeden minder partijen nodig om onder garantie vermogen te stallen dan met obligaties.

Mijn DBZB positie heb ik daarom ondertussen verkocht en ondergebracht in een depositoladder via diverse aanbieders.

VWRL via DEGIRO

Mijn VWRL positie blijf ik vooralsnog aanhouden bij DEGIRO.

Risico verminderd

Door deze acties verwacht ik het risico op vermogensverlies bij het faillissement van een broker of bank aanzienlijk verminderd te hebben.

Heb jij actie ondernomen of ga jij actie ondernemen naar aanleiding van het AFM rapport? Zo ja, wat ga je doen of heb je al gedaan?

Update 27 augustus 2020: Mijn nieuwe beleggingsstrategie vind je hier

Wil jij, net als ruim 14.000 anderen, een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt en het FOB huishoudboekje 2024 kado?Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.


De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en je blijft zelf verantwoordelijk bij opvolgen ervan. Let op: beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Blauw onderstreepte links met   kunnen mij een vergoeding opleveren voor het doorverwijzen. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

Schrijf een reactie

76 Reacties

  1. Nu de AFM degiro onder een vergrootglas heeft gelegd, hier verschillende artikelen over geschreven zijn en er volgens degiro acties zijn ondernomen om de situatie te verbeteren lijkt het mij nu zo dat degiro juist een veiliger keus is geworden. Wat er gebeurt is valt niet goed te praten, maar zeker nu degiro onder de flatex vlag valt heb ik er vertrouwen in dat mijn stukken nu veilig zijn.