De beste ETF in 2021


Wat is de beste ETF in 2021? Lees het hier.De beste ETF’s die ik ken en waar je in 2021 vanuit Nederland in kunt beleggen zijn van Vanguard. Deze hebben in mindere of meerdere mate last van dividendlekkage. Northern Trust indexfondsen zonder dividendlekkage zijn ook verkrijgbaar in Nederland. Ik krijg daar steeds vaker vragen over van lezers. Hoe verhouden deze fondsen zich tot de ETF’s van mijn voorkeur van Vanguard?

Als je overigens nieuw bent op het gebied van beleggen in ETF’s, dan raad ik je aan te beginnen met de post Beleggen voor beginners.

Deze post heeft voor het laatst een update gehad in juni 2021.

De beste ETF in 2021 – inleiding

Sinds een tijdje zijn er Northern Trust ESG indexfondsen beschikbaar gekomen via de grootbanken (ABN AMRO, ING en Rabobank). Bij hun goedkoopste beleggingsrekeningen (deze rekening bij ABNAMRO) kun je op het moment van schrijven onder andere een fonds dat de ontwikkelde markten en een fonds dat de opkomende markten bestrijkt kopen. Update 2021: Een Northern Trust Small Caps fonds (ISIN: NL0013552078) is ondertussen ook te koop via ABN AMRO, ING en Rabobank.

Meesman biedt deze Northern Trust fondsen ook aan, onder eigen label. Ook hebben ze een fonds samengesteld waarin zowel de ontwikkelde markten, de opkomende markten als de small caps vertegenwoordigd zijn. Dit heet het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal.

Deze Northern Trust fondsen kunnen dividendlekkage voorkomen en sluiten daarnaast bedrijven uit op basis van ESG selectiecriteria. Dat zijn de grootste verschillen tussen deze fondsen en de aandelen ETF’s van mijn voorkeur (VWRL of VWCE in combinatie met de lastiger verkrijgbare VTI en VXUS ).

Ik zelf heb mijn aandelen beleggingen in Northern Trust fondsen via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis. Zie Mijn nieuwe beleggingsstrategie voor meer informatie.

Ik zal in deze post de volgende aandelen ETF’s en indexfondsen vergelijken:

 • VWRL (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, ISIN: IE00B3RBWM25). In plaats van VWRL kun je overigens ook de variant VWCE (ISIN: IE00BK5BQT80) kiezen. Deze is exact hetzelfde als VWRL, maar herbelegt het dividend automatisch daar waar VWRL het uitkeert.
 • De combi VTI/VXUS (Vanguard Total Stock Market ETF, ISIN: US9229087690 en Vanguard Total International Stock ETF, ISIN: US9219097683) 
 • De combi NTWCEAE/NTEMESA (Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund EUR, ISIN: NL0011225305 en Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund, ISIN: NL0011515424)
 • Het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal (ISIN: NL0013689110).

De beste ETF: vergelijk samenstelling van de fondsen

Ik vind het erg belangrijk dat een aandelen ETF wereldwijd gespreid is. Spreiding betekent verlaging van risico. Hoe breder de spreiding, des kleiner de kans dat je geraakt wordt door relatief slecht presterende regio’s, sectoren, enzovoorts.

VWRL en VWCE spreiding

VWRL en VWCE geven wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie, exclusief small caps. Er zitten op dit moment 3480 bedrijven in deze fondsen. Er wordt een FTSE index gevolgd.

VTI/VXUS spreiding

VTI/VXUS geeft op dit moment in een verhouding 56/44 wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie, inclusief small caps. Deze verhouding kan wijzigen in de loop van de tijd. Er zitten op dit moment 11015 bedrijven in deze fondscombinatie. Er wordt een CRSP en een FTSE index gevolgd.

NTWCEAE/NTEMESA spreiding

NTWCEAE/NTEMESA geeft op dit moment in een verhouding 88/12 wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie, exclusief small caps, waarbij tevens bepaalde bedrijfssectoren op basis van ESG selectiecriteria uitgesloten worden. Deze verhouding en uitsluitingen kunnen wijzigen in de loop van de tijd. Er zitten op dit moment 2785 bedrijven in deze fondscombinatie. Er wordt een MSCI Custom ESG index gevolgd.

Update 2021: sinds kort is er ook een Small Caps Northern Trust fonds (ISIN: NL0013552078) te verkrijgen via ABN AMRO en ING. Zie hier voor een tool om de juiste verdeling tussen de Northern Trust fondsen te bepalen. Door dit fonds toe te voegen is er wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie te realiseren, inclusief small caps, waarbij tevens bepaalde bedrijfssectoren op basis van ESG selectiecriteria uitgesloten worden. Je belegt dan in 3304 bedrijven extra.

Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal spreiding

Het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal geeft wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie, inclusief small caps, waarbij tevens bepaalde bedrijfssectoren op basis van ESG selectiecriteria uitgesloten worden. Deze uitsluitingen kunnen wijzigen in de loop van de tijd. Er zitten op dit moment 6202 bedrijven in dit fonds. Er wordt een MSCI Custom ESG index gevolgd.

Effecten van het volgen van verschillende indices

Als voorbeeld vergelijk ik Northern Trust (NTWCEAE/NTEMESA in een verhouding 88/12) met VWRL. Northern Trust volgt een bovenliggende index van MSCI. De bovenliggende index welke door Vanguard’s VWRL wordt gevolgd is van FTSE. Los van het wel of niet uitsluiten op basis van ESG (zie volgende paragraaf) presteerden deze indices de afgelopen jaren verschillend.

Als je Northern Trust via een van de grootbanken aanhoudt, dan moet je zoals gezegd 88% World en 12% Emerging Markets aanhouden om wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie te hebben. MSCI World heeft de afgelopen 5 jaar gemiddeld 9.49% rendement per jaar gehad, MSCI Emerging Markets 4.55%. 88% MSCI World + 12% MSCI EM heeft de afgelopen 5 jaar gemiddeld 8.90% rendement per jaar gehad.

Als je VWRL of VWCE aanhoudt, dan volg je de FTSE All-World Index. Deze heeft de afgelopen 5 jaar gemiddeld 9.1% rendement per jaar gehad.

Over de afgelopen 5 jaar zie je dus verschillen in performance van de indices in de ordegrootte van 0.2% per jaar, in dit geval in het voordeel van VWRL t.o.v. de Northern Trust combi. Dit geeft geen enkele garantie voor de toekomst.

Effecten van het uitsluiten op basis van ESG criteria

Het uitsluiten op basis van ESG criteria kan een positieve of negatieve impact op het beleggingsresultaat hebben. De afwijking van het jaarlijks rendement van de Northern Trust fondsen (88% World en 12% Emerging Markets) ten opzichte van fondsen die geen ESG uitsluitingen hebben is over de afgelopen jaren tussen de -1.0 en +1.4% per jaar (bron: persoonlijke communicatie met Hendrik Meesman, waarvoor dank!):

JaarRendement (MSCI World NT Custom ESG + EM NT Custom ESG) minus (MSCI World + EM)
2008-0,7%
20091,4%
20100,3%
2011-1,0%
20120,9%
20130,5%
20140,6%
20150,2%
2016-0,7%
20170,5%
20180,3%
20190,4%

Zoals uit de tabel blijkt pakken de afwijkingen van ESG versus niet ESG fondsen zowel positief als negatief uit. ESG fondsen hebben het gemiddeld ongeveer 0.2% per jaar beter gedaan dan niet ESG fondsen in de jaren uit de tabel. Dit garandeert niets voor de toekomst. Zoals ik namelijk eerder schreef bestaat er geen consensus over het feit of ESG selectie een positief of negatief effect op rendement heeft op de langere termijn. 

Wijzigende samenstelling Northern Trust ESG fondsen

NTWCEAE/NTEMESA had in juni 2019, toen ik in de post over duurzaam beleggen over deze fondsen schreef, een afwijking in samenstelling van 7.6% ten opzichte van een wereldwijd gespreide belegging naar marktkapitalisatie zonder ESG uitsluitingen. Per eind januari 2020 is deze afwijking ruim 7.9%. Niet heel spectaculair, maar je ziet dus dat in een paar maanden tijd de Northern Trust combi meer is gaan afwijken van wereldwijd gespreid beleggen zonder uitsluitingen. Northern Trust kan in overleg met MSCI de samenstelling naar eigen wens aanpassen, omdat er een speciaal voor hen gemaakte index gevolgd wordt.

De beste ETF: vergelijk kosten

Kosten bepalen voor een groot deel je uiteindelijke rendement bij beleggen. 0.1% kosten per jaar bij beleggen geeft niet 3% maar 21% minder rendement t.o.v. je inleg na 30 jaar. Zie hier voor de uitleg hoe dit werkt.

Met behulp van mijn calculator vermogensopbouw berekenen kun je eenvoudig zelf berekenen wat wijzigingen in rendement (bijvoorbeeld ten gevolge van hogere kosten), looptijd, en inleg voor effect hebben op je eindkapitaal.

De totale lopende fondskosten van een ETF bestaan uit de zogenaamde Total Expense Ratio (TER), de in het fonds besloten transactiekosten, de niet terug te vorderen dividendbelasting (ook wel dividendlekkage genoemd) en de terugkerende broker- of bankkosten. De eventuele inkomsten afkomstig van het uitlenen van effecten door het fonds gaan af van de lopende fondskosten.

Ik kijk in deze post alleen naar lopende kosten. Eenmalige transactiekosten bij aan- of verkoop laat ik buiten beschouwing. Deze eenmalige kosten hebben namelijk nauwelijks impact op het lange termijn resultaat.

Dividendlekkage

Een kostenaspect dat een rol speelt is de dividendbelasting welke binnen het fonds afgedragen wordt en welke niet via de belastingaangifte terug te vragen is. Dat wordt ook wel de dividendlekkage genoemd, zie de pagina over dividendlekkage voor verdere uitleg. Als voorbeeld voor het berekenen van dividendlekkage neem ik VWRL.

Zoals te zien is op pagina 61 van het laatste jaarverslag van VWRL, is er het afgelopen boekjaar $64.119.281 aan dividend uitgekeerd en $7.444.601 aan dividendbelasting afgedragen door het fonds. Dat geeft een dividendlekkage van (7.444.601/64.119.281)*100% = 11.6% ten opzichte van het uitgekeerde dividend. Het totale fondsvermogen bedroeg $2.704.960.870. Er is dus ($64.119.281/$2.704.960.870)*100% = 2.37% dividend uitgekeerd. De dividendlekkage bedroeg dus 11.6% * 2.37% = 0.27%.

VTI heeft geen dividendlek, VXUS ongeveer 0.2%. Vanwege het feit dat NTWCEAE, NTEMESA en het Meesman fonds de FBI status (Fiscale Beleggings Instelling) hebben, zouden deze fondsen geen dividendlek moeten hebben.

Lopende fondskosten exclusief broker- of bankkosten

Om de totale fondskosten exclusief de broker- of bankkosten te bepalen hanteer ik de volgens mij sluitende aanpak van Gerben, welke hij op reddit heeft gedeeld en waarvoor hij een update alvast met me persoonlijk heeft gedeeld (waarvoor dank!):

“Ik bepaal de bruto tracking difference. Daarbij vergelijk ik de performance van een ETF tegen de performance van de bruto index. Ik pak dan de performance van de ETF waar alles in zit. Dus bijvoorbeeld “Total return by NAV” voor Vanguard. In deze performance zit dividend, dividendlekkage, TER, transactiekosten, opbrengsten van uitlenen etc. verwerkt. Bruto index gaat uit van geen belastingen / dividendlekkage. Als je bruto index – Total return by NAV doet, kom je uit op de echte kosten all-in. Ik noem dit de tracking difference, afgekort tot TD.

Meesman zelf heeft nog te weinig data om direct de tracking difference te bepalen voor hun fondsen. Dit omdat ze pas recent naar de Northern Trust (NT) fondsen zijn gewisseld. Hier staat nu een schatting. Deze is gedaan door het verschil in TER tussen de Meesman fondsen en NT fondsen bij de NT tracking difference op te tellen. Dit geeft nu 0.54 (0.19 + 0.35) voor het Meesman wereld fonds en 0.73 (0.48 + 0.25) voor het emerging markets fonds. Voor het small caps fonds zijn nog geen data beschikbaar en is een voorbehoud dus op zijn plaats, maar schat ik 0.57 (0.30+0.27)”

De TD per jaar van de bekeken fondsen, gemiddeld over de afgelopen jaren:

 • VWRL (of VWCE): 0.56%
 • VTI/VXUS: 0.14%
 • NTWCEAE/NTEMESA via grootbanken: 0.22%
 • Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal (geschat): 0.56%

Broker- of bankkosten

VWRL of VWCE

VWRL en VWCE kun je zonder kosten aanhouden via bijvoorbeeld DEGIRO (standaard account).

VTI/VXUS

VTI/VXUS kun je via opties verkrijgen via bijvoorbeeld Lynx. De doorlopende broker-kosten bij Lynx zijn €5 per maand, waarbij portefeuilles vanaf €100.000 kosteloos zijn. De gemaakte maandelijkse transactiekosten worden in mindering gebracht op de doorlopende broker-kosten.

NTWCEAE/NTEMESA

NTWCEAE/NTEMESA zijn aan te houden via ABN AMRO, ING, Rabobank en Meesman.

Als je geen betaalrekening hebt bij een grootbank, zijn ze voor portefeuilles tot ongeveer €15.000 het goedkoopst aan te houden via Meesman, daarna voor portefeuilles tot €266.666 het goedkoopst via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis, daarboven wordt Rabobank goedkoper. Ik beperk me voor het gemak in het verdere vergelijk voor wat betreft de grootbanken tot ABN AMRO.

De doorlopende bankkosten bij beleggen via ABN AMRO zijn €1.95 per maand voor een verplichte bankrekening + een service fee welke afhankelijk is van je belegd vermogen. Deze bedraagt 0.20% voor beleggingen tot €100.000, 0.12% voor het deel van je beleggingen tussen de €100.000 en €400.000 en 0.06% voor je beleggingen boven de €400.000.  

Als je al een betaalrekening hebt bij ABN AMRO, zijn ze voor portefeuilles tot €233.000 het goedkoopst aan te houden via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis, daarboven wordt Rabobank goedkoper. 

Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal

Het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal is aan te houden via Meesman. De lopende kosten voor dit fonds zijn 0.5% per jaar.

Totale kosten

Wanneer ik alle lopende kosten (fondskosten + broker-/bankkosten) optel, kom ik op de volgende totale lopende kosten voor de verschillende fondsen per jaar, afgezet tegen het belegd vermogen:

Belegd vermogenVWRL of VWCE via DEGIROVTI/VXUS via LynxNT via ABN AMROMeesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal
€ 10.0000,56%0,74%*0,65% (of 0.42%**)0,56%
€ 20.0000,56%0,44%0,54% (of 0.42%**)0,56%
€ 50.0000,56%0,26%0,47% (of 0.42%**)0,56%
€ 100.0000,56%0,14%0,44% (of 0.42%**)0,56%
€ 250.0000,56%0,14%0,38% (of 0.37%**)0,56%
€ 500.0000,56%0,14%0,35% (of 0.34%**)0,56%

*VTI/VXUS kun je alleen in veelvouden van 100 stuks via opties aanschaffen. VTI heeft op het moment van schrijven een koers van $171, VXUS heeft een koers van $55. Minimaal heb je dus 100*$171 = $17100 = €15834 nodig om in VTI te kunnen inleggen. Na aankoop kun je vervolgens een deel verkopen en via een optie in VXUS steken, zodat je uiteindelijk in de juiste verhouding de fondsen aanhoudt. Eenvoudiger, maar 0.06% duurder, is het om niet in VTI/VXUS, maar in VT (Vanguard Total World Stock ETF, ISIN: US9220427424) te beleggen via opties. Daarin zitten VTI en VXUS in de juiste verhouding opgenomen. De koers van VT is $83 op het moment van schrijven. Daar kun je dus met 100*$83 = $8300 = €7685 al in terecht.

**tussen haakjes staan de kosten als je al een betaalrekening hebt bij ABN AMRO, dan reken ik de kosten voor de betaalrekening niet apart mee

Wanneer loont omzetten van VWRL/VWCE of Northern Trust naar VTI/VXUS?

Ergens vanaf ongeveer €50.000 aan belegd vermogen in VWRL/VWCE of Northern Trust kan het vanuit kostenoogpunt wellicht de extra moeite gaan lonen om via opties in VTI/VXUS om te zetten. Afhankelijk van je totale box 3 vermogen en of je wel of geen fiscale partner hebt (zie hier) ga je dan namelijk 0.2-0.3% minder kosten per jaar betalen dan via de andere routes. En daardoor heb je op elke €10.000 die je ingelegd hebt en welke rendeert met 7% in plaats van 6.7% (7% is het typische beursrendement per jaar van de afgelopen decennia, ik hanteer als voorbeeld 0.3% kostenreductie) de volgende bedragen aan extra rendement:

Na 10 jaar: €545

Na 20 jaar: €2.113

Na 30 jaar: €6.150

Voorbeeld: bij een totale belegging van €60.000 heb je na 10 jaar al 6*€545 = €3.270 extra rendement, na 30 jaar zelfs 6*€6.150 = €36.900.

Steeds omzetten naar VTI/VXUS via opties zodra je weer genoeg verzameld hebt via VWRL/VWCE of Northern Trust geeft zo wellicht een erg mooi uurloon, ervan uitgaande dat je er een uur mee bezig bent nadat je je de stappen een keer eigen gemaakt hebt.

Verschillen in gemak waarmee je de fondsen kunt aanschaffen

Zoals gezegd, VTI/VXUS zijn lastig aan te schaffen omdat ze alleen via opties te verkrijgen zijn.

VWRL en VWCE zijn eenvoudig in hele stukken aan te schaffen.

Northern Trust fondsen en het Meesman fonds zijn ook eenvoudig aan te schaffen en hebben daarnaast als voordeel dat ze in fracties aan te kopen zijn. Daarnaast kun je via alle genoemde aanbieders automatische orders inleggen. Daardoor kun je bijvoorbeeld een maandelijkse inleg met een vast bedrag volledig automatiseren.

De beste ETF kiezen: conclusies

 • Northern Trust en Vanguard volgen verschillende moederindices. De moederindex kan impact hebben op het resultaat. De bovenliggende FTSE index, welke VWRL volgt, heeft de afgelopen 5 jaar gemiddeld 0.2% per jaar beter gepresteerd dan de bovenliggende MSCI index, waarvan de bekeken Northern Trust fondsen een ESG afgeleide volgen. Dit geeft geen enkele garantie voor de toekomst.
 • Het uitsluiten op basis van ESG criteria kan impact hebben op het resultaat. Het uitsluiten op basis van ESG criteria door Northern Trust heeft in de periode 2008-2019 gemiddeld 0.2% extra rendement opgeleverd ten opzichte van niet uitsluiten. Verschillen in rendement tussen -1.0% en +1.4% per jaar komen voor tussen 2008 en 2019. Dit geeft geen enkele garantie voor de toekomst.
 • De ESG uitsluitingen wijzigen wanneer Northern Trust daar aanleiding toe ziet, dit gebeurt in de praktijk. Daarmee kunnen de ESG fondsen verder af gaan wijken van een wereldwijd gespreide belegging zonder uitsluitingen.
 • VTI/VXUS heeft de beste spreiding van de bekeken fondsen. De spreiding is wereldwijd, zowel grote als kleine bedrijven (“all caps”) worden meegenomen en geen enkele bedrijfstak wordt uitgesloten.
 • Als je geen betaalrekening hebt bij ABN AMRO: VWRL of VWCE via DEGIRO (standaard account), of het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal via Meesman, is tot een belegd vermogen van ongeveer €15.000 de goedkoopste manier om wereldwijd gespreid te beleggen in het vergelijk. Daarna is VTI/VXUS via Lynx goedkoper.
 • Als je al wel een betaalrekening hebt bij ABN AMRO: Northern Trust ESG indexfondsen via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis zijn tot een belegd vermogen van ongeveer €20.000 de goedkoopste manier om wereldwijd gespreid te beleggen in het vergelijk. Daarna is VTI/VXUS via Lynx goedkoper.

Toevoeging junii 2021: ABN AMRO heeft momenteel een welkomstactie lopen voor nieuwe beleggers, zie hier.

 

Beleg jij in Vanguard of Northern Trust fondsen?

 

Veelgestelde vragen

Welke ETF kun je het beste kiezen in 2021?

Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF samen met Vanguard Total International Stock Index Fund ETF is de beste combi. Ze zijn echter alleen te verkrijgen via de optieroute.

Eenvoudig te verkrijgen via bijvoorbeeld ABN AMRO ZBB en ook erg goed en goedkoop zijn Northern Trust indexfondsen. Dat is wat ik zelf doe.

Wat is het verschil tussen een ETF en een indexfonds?

In een indexfonds kan 1x per dag worden gehandeld. De prijs wordt bepaald aan de hand van de de intrinsieke waarde (ook wel Netto Asset Value of NAV genoemd) op het einde van de beursdag. In een ETF kan gedurende de gehele handelsdag worden gehandeld. De prijs wordt bepaald aan de hand van een bied- en laatkoers.

Hoeveel wordt er belegd in ETF’s?

ETF’s zijn steeds populairder door hun lage kosten en goede spreiding. Wereldwijd wordt er ondertussen meer dan 7.700 miljard dollar belegd in ETF’s.

Wil jij het FOB huishoudboekje 2021 kado? En een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt? Ik stuur geen spam, opzeggen kan altijd en ik geef je e-mailadres nooit door aan derden.

12696 andere abonnees houden je gezelschap!

Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat mailadres is al ingeschreven
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.
Ik kom ook financieel interessante acties en aanbiedingen tegen waar ik op dat moment geen blogpost over schrijf. Ik kan je daar dan wel op wijzen via een mailtje. Je kunt je hiervoor apart inschrijven:
Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.

Ik ben geen professioneel adviseur. Je blijft zelf verantwoordelijk voor enige schade geleden door opvolgen van advies of navolgen van informatie op deze site. De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en louter informatief en educatief bedoeld. Let op: Beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Zie ook de disclaimer. Soms krijg ik een vergoeding als je een transactie doet via een link op deze site. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

Auteur: Mr FOB


Een reactie plaatsen

Leuk als je reageert! Reacties met als doel iets te leren van anderen of om anderen te helpen, nadat je het hele artikel en alle andere reacties gelezen hebt, zien we hier het liefst! Je reactie wordt goedgekeurd en verwerkt volgens mijn privacybeleid. Door je reactie te versturen ga je hiermee akkoord.

214 gedachten over “De beste ETF in 2021

 • Philip

  hoi,

  wat is je mening over LU1781541179 LYXOR CORE MSCI WORLD? Zit ook in de DeGiro kernselectie, heeft kosten van 12 bps (excl dividendlek) dus zou (inclusief dividendlek) toch zeer competitief zijn voor bv VWRL of IWDA?
  Wat zie ik over het hoofd?

  dank

  • Mr FOB Bericht auteur

   VWRL is wereldwijd, IWDA en dit fonds hebben alleen ontwikkelde landen en missen opkomende landen.

   Luxemburgse fondsen met Amerikaanse bedrijven lekken veel meer dividend dan Ierse fondsen (VWRL en IWDA zijn Iers). Per saldo zal dit Luxemburgse fonds hogere kosten hebben (inclusief dividendlek) dan VWRL en IWDA.

  • Gerben

   Je zou als alternatief eens naar SPDR MSCI World (SWRD) of Vanguard FTSE Developed World kunnen kijken. Beide 0.12% dus wat goedkoper als VWRL. Als je ook emerging markets wil meenemen komt er voor ~12% van je portefeuille nog een iets duurdere ETF bij. Maar nog zal goedkoper uitkomen als VWRL dan. Geen kernselectie. Maar handelen op Amsterdam kost ook niet veel, afhankelijk van hoe groot je portefeuille is en hoe vaak je wil handelen kan je goedkoper uit zijn.

 • Bob

  Beste meneer FOB en meelezers,

  Ik ben een beginnend belegger en wil 80% beleggen in ETF en 20% in staats/bedrijfsobligaties met ETF’s:

  – Is Vanguard FTSE All-World UCITS ETF de beste keuze? Is het verstandig nu dit te kopen, de koers heeft nog nooit zo hoog gestaan de afgelopen vijf jaar?
  – Welk staats/bedrijfsobligaties met ETF’s is goed?

  Alvast thanks voor de tips!

  • Mr FOB Bericht auteur

   Alle ETF’s/indexfondsen uit de post vind ik goede kandidaten, waaronder Vanguard FTSE All-World UCITS ETF.

   Niemand weet wat de koersen gaan doen, dus daar je inlegmoment vanaf laten hangen staat gelijk aan gokken. Zie ook deze post.

   DBZB (staatsleningen) en AGGH (staatsleningen + bedrijfsobligaties) zijn voorbeelden van goede kandidaten.

 • EB86

  Mr Fob, ik heb een vraagje. Ik heb een rekening bij de Giro en een lopende rekening bij de ING.

  Als ik het goed begrijp kost een abn beleggingsrekening €20,40 per jaar + 0,20% van het belegd vermogen, maar krijg ik een welkomsbonus van €75 eventueel.

  Aankopen van IWDA kost hier €5 en nog 0,05% van de waarde van de order. De NT fondsen zijn kosteloos.

  Bij de ING kost een rekening €20 per jaar + 0,24% van het belegd vermogen. Geen welkombonus.

  Aankopen van IWDA kost hier €3,60 + 0,06% van de order. De NT fondsen zijn ook kosteloos.

  Aangezien ik met kleine bedragen beleg (richting de 2k per jaar) zijn de kosten voor de IWDA best heftig.

  Is het niet handiger om VWRL te kopen bij de Giro, het risico met de AFM constatering even voor lief te nemen, aangezien dit voordeliger voor mij is?

  Aangezien jij niet meer in obligaties belegd zou het dan vergelijkbaar zijn om 60% VWRL aan te houden en 40% via een depositieladder?

  Of klopt mijn redenatie hier niet?

  Ik hoor graag.

  • Mr FOB Bericht auteur

   Ik zou me met dergelijke bedragen beperken tot alleen de Northern Trust fondsen. Wellicht de bonus meepakken bij ABN AMRO en daarna me beperken tot alleen ING of ABN AMRO om kosten te drukken.

  • EB86

   Bedankt!

   Wat zou je als onderlinge verhouding in de NT’s hanteren? Jouw tool voorziet hier nu niet in, die pakt automatisch de 4e.

 • Rutger

  Beste,

  Mooie en interessante blog!
  Wat zijn je gedachten over het verschil tussen de VWRL en iShares MSCI All-World?
  Aangezien de lopende kosten voor iShares lager zijn.
  Het verschil tussen uitkering en herinvestering van het dividend maakt in NL verder weinig verschil.

  Ben benieuwd.

  Groet,
  Rutger

  • Gerben

   Ligt er aan welke iShares ETF je bedoeld?

   iShares MSCI ACWI (SSAC): heeft minder posities als VWRL 1602 versus 3514. Dus de spreiding lijkt minder.
   iShares Core MSCI World (IWDA): neemt geen emerging markets mee, VWRL wel meteen.

   Verder doet iShares een stuk fanatieker aan “securities lending” als Vanguard. Prijs verschil is zeer minimaal met 0.02%. VWRL zou dan mijn voorkeur hebben.

   Verschil tussen uitkering en herinvestering: Idd persoonlijke voorkeur. VWRL heeft ook een herinvesterende variant (VWCE).

  • Mr FOB Bericht auteur

   VWRL belegt zowel in ontwikkelde markten als in opkomende markten. iShares MSCI All World belegt, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, alleen in ontwikkelde markten. Beide uitstekende fondsen wat mij betreft, maar dus een verschillende geografische spreiding.

 • Emmy

  Dit jaar ben ik begonnen met beleggen in ETF’s en fondsen via ABN AMRO. Zoveel mogelijk spreiden, is mij geleerd door Janneke van Bondjes beleggen beter. Ook hier wordt dit weer bevestigd. Ben mijn portefeuille nog aan het opbouwen, zou graag nog 10% van spreiding in vastgoed ETF of fonds beleggen. Twijfel tussen iShares en Northern Trust. Iemand al ervaring met een van deze twee in vastgoed?

  • Gerben

   Hey Emmy. In welke fondsen zit je nu? Als je in breed gespreide index fondsen zit dan zit daar al gewoon vastgoed bij in. Ik zie geen reden om daar nog los extra op in te leggen.

  • Emmy

   Dankjewel Gerben, ik zal nog wat extra verdiepen in de eft ishares waar ik nu het grootste aandeel van mijn portefeuille in heb gestoken. Checken of daar ook al vastgoed in zit. Bedankt voor de tip.

  • Gerben

   Bij “Portefeuilleverdeling -> Sectoren” kan je dat zien op de iShares website. In breed gespreide fondsen zit meestal zo’n 2,5%-3% vastgoed.

  • Mr FOB Bericht auteur

   Die site vergelijkt op basis van de kosten zoals vermeld op de website van de aanbieders in combinatie met de dividendlekkage zoals Gerben die berekend heeft. Ik vergelijk op basis van Tracking Difference, dan neem je ook nog de transactiekosten binnen het fonds mee. Dat laatste is nauwkeuriger.

 • Mr FOB Bericht auteur

  Ik herbalanceer ongeveer 1x per jaar. Wat afwijking tussendoor maak ik me niet druk om, omdat mijn risicoprofiel door een kleine onbalans niet significant beïnvloed wordt.

  Even uit de markt zijn tijdens herbalanceren kun je niet voorkomen.

 • Camiel

  Hallo allen,

  Ik ben sinds kort overgestapt van Rabo Beleggen naar Degiro beleggen. Ik zou graag 15k willen investeren in de combi tussen Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF samen met Vanguard Total International Stock Index Fund ETF. Kan iemand mij de letterlijke noemen die op Degiro staan. Ik krijg de letterlijke benaming niet gevonden en wil geen fout maken.

  Met vriendelijke groet,

  Camiel

 • George

  Very informative post, thank you for sharing!

  I am a long time follower and highly value your contribution to this topic. I will write this in english as my dutch is not good enough, hope this works. However I can read dutch. I am in a similar situation with VWRL at DG. After reading your post also want to switch to the NT combo at ABN.

  However I see the risk of stepping out of the market and having the possibility of the market moving against you. This is as the switching process involves several steps: 1) Selling the DG VWRL 2) Transferring the amount to the linked rekening 3) Transferring the money then to ABN; 4) Transferring the money from ABN rekening to ABN investment 5) Buying the new NT combo. For larger amounts this could take possibly days, time in which you would then not be invested and therefore running a risk. For instance selling at 100, and while you perform these transfers the market moves to 103 which is then your new entry point. It could also go the other way also however given this is random I see it as risk.

  By using the Overstap service – asking ABN to transfer VWRL from DeGiro directly, reduces the time of being outside the market. As the # of steps then are 1) Selling the VWRL within ABN 2) Buying the NT combo. I still need to look into the costs of this option. Did you also ran into this issue? And if so how did you address this – or do you not consider it a big enough risk?

  Thank you,
  George

  • Mr FOB Bericht auteur

   I wanted a quick exit from DEGIRO, so I sold VWRL, moved the money etc.. Looking backwards, this has cost me some money as the market moved upwards during my transfer. Indeed, if you wish to avoid that risk, transferring the fund and switching at ABN is less risky.