De beste ETF in 2022


Wat is de beste ETF in 2022? Lees het hier.De beste ETF’s die ik ken en waar je in 2022 vanuit Nederland in kunt beleggen zijn van Vanguard. Deze hebben in mindere of meerdere mate last van dividendlekkage. Northern Trust indexfondsen zonder dividendlekkage zijn ook verkrijgbaar in Nederland. Ik krijg daar steeds vaker vragen over van lezers. Hoe verhouden deze fondsen zich tot de ETF’s van mijn voorkeur van Vanguard?

Als je overigens nieuw bent op het gebied van beleggen in ETF’s, dan raad ik je aan te beginnen met de post Beleggen voor beginners.

Deze post heeft voor het laatst een update gehad in december 2021, waarbij de nieuwe Meesman tarieven, welke per 2022 ingaan, verwerkt zijn.

De beste ETF in 2022 – inleiding

Sinds een tijdje zijn er Northern Trust ESG indexfondsen beschikbaar gekomen via de grootbanken (ABN AMRO, ING en Rabobank). Bij hun goedkoopste beleggingsrekeningen (deze rekening bij ABNAMRO) kun je onder andere een fonds dat de ontwikkelde markten, een fonds dat de opkomende markten en een fonds dat de kleine bedrijven (zogenaamde small caps) vertegenwoordigt kopen. Daarmee heb je een brede, wereldwijde spreiding over bedrijven van vrijwel alle omvang.

Meesman biedt deze Northern Trust fondsen ook aan, onder eigen label. Ook hebben ze een fonds samengesteld waarin zowel de ontwikkelde markten, de opkomende markten als de small caps vertegenwoordigd zijn. Dit heet het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal.

Deze Northern Trust fondsen kunnen dividendlekkage voorkomen en sluiten daarnaast bedrijven uit op basis van ESG selectiecriteria. Dat zijn de grootste verschillen tussen deze fondsen en de aandelen ETF’s van mijn voorkeur (VWRL of VWCE in combinatie met de lastiger verkrijgbare VTI en VXUS ).

Ik zelf heb mijn aandelen beleggingen in Northern Trust fondsen via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis. Zie Mijn nieuwe beleggingsstrategie voor meer informatie.

Ik zal in deze post de volgende aandelen ETF’s en indexfondsen vergelijken:

 • VWRL (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, ISIN: IE00B3RBWM25). In plaats van VWRL kun je overigens ook de variant VWCE (ISIN: IE00BK5BQT80) kiezen. Deze is exact hetzelfde als VWRL, maar herbelegt het dividend automatisch daar waar VWRL het uitkeert.
 • De combi VTI/VXUS (Vanguard Total Stock Market ETF, ISIN: US9229087690 en Vanguard Total International Stock ETF, ISIN: US9219097683) 
 • De combi NTWCEAE/NTEMESA (Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund EUR, ISIN: NL0011225305 en Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund, ISIN: NL0011515424). Het Northern Trust Small Caps fonds (ISIN: NL0013552078) was bij het voorbereiden van de post nog niet beschikbaar en heb ik daarom buiten beschouwing gelaten.
 • Het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal (ISIN: NL0013689110).

De beste ETF: vergelijk samenstelling van de fondsen

Ik vind het erg belangrijk dat een aandelen ETF wereldwijd gespreid is. Spreiding betekent verlaging van risico. Hoe breder de spreiding, des kleiner de kans dat je geraakt wordt door relatief slecht presterende regio’s, sectoren, enzovoorts.

VWRL en VWCE spreiding

VWRL en VWCE geven wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie, exclusief small caps. Er zitten op dit moment 3720 bedrijven in deze fondsen. Er wordt een FTSE index gevolgd.

VTI/VXUS spreiding

VTI/VXUS geeft op dit moment in een verhouding 56/44 wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie, inclusief small caps. Deze verhouding kan wijzigen in de loop van de tijd. Er zitten op dit moment 11844 bedrijven in deze fondscombinatie. Er wordt een CRSP en een FTSE index gevolgd.

NTWCEAE/NTEMESA spreiding

NTWCEAE/NTEMESA geeft op dit moment in een verhouding 88/12 wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie, exclusief small caps, waarbij tevens bepaalde bedrijfssectoren op basis van ESG selectiecriteria uitgesloten worden. Deze verhouding en uitsluitingen kunnen wijzigen in de loop van de tijd. Er zitten op dit moment 2790 bedrijven in deze fondscombinatie. Er wordt een MSCI Custom ESG index gevolgd.

Door het Small Caps Northern Trust fonds (ISIN: NL0013552078) toe te voegen is er wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie te realiseren, inclusief small caps, waarbij tevens bepaalde bedrijfssectoren op basis van ESG selectiecriteria uitgesloten worden. Je belegt dan in 3316 bedrijven extra. Zie hier voor een tool om de juiste verdeling tussen de Northern Trust fondsen te bepalen. 

Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal spreiding

Het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal geeft wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie, inclusief small caps, waarbij tevens bepaalde bedrijfssectoren op basis van ESG selectiecriteria uitgesloten worden. Deze uitsluitingen kunnen wijzigen in de loop van de tijd. Er zitten op dit moment 6115 bedrijven in dit fonds. Er wordt een MSCI Custom ESG index gevolgd.

Effecten van het volgen van verschillende indices

Als voorbeeld vergelijk ik Northern Trust (NTWCEAE/NTEMESA in een verhouding 88/12) met VWRL. Northern Trust volgt een bovenliggende index van MSCI. De bovenliggende index welke door Vanguard’s VWRL wordt gevolgd is van FTSE. Los van het wel of niet uitsluiten op basis van ESG (zie volgende paragraaf) presteerden deze indices de afgelopen jaren verschillend.

Als je Northern Trust via een van de grootbanken aanhoudt, dan moet je zoals gezegd 88% World en 12% Emerging Markets aanhouden om wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie te hebben. MSCI World heeft de afgelopen 5 jaar gemiddeld 9.49% rendement per jaar gehad, MSCI Emerging Markets 4.55%. 88% MSCI World + 12% MSCI EM heeft de afgelopen 5 jaar gemiddeld 8.90% rendement per jaar gehad.

Als je VWRL of VWCE aanhoudt, dan volg je de FTSE All-World Index. Deze heeft de afgelopen 5 jaar gemiddeld 9.1% rendement per jaar gehad.

Over de afgelopen 5 jaar zie je dus verschillen in performance van de indices in de ordegrootte van 0.2% per jaar, in dit geval in het voordeel van VWRL t.o.v. de Northern Trust combi. Dit geeft geen enkele garantie voor de toekomst.

Effecten van het uitsluiten op basis van ESG criteria

Het uitsluiten op basis van ESG criteria kan een positieve of negatieve impact op het beleggingsresultaat hebben. De afwijking van het jaarlijks rendement van de Northern Trust fondsen (88% World en 12% Emerging Markets) ten opzichte van fondsen die geen ESG uitsluitingen hebben is over de afgelopen jaren tussen de -1.0 en +1.4% per jaar (bron: persoonlijke communicatie met Hendrik Meesman, waarvoor dank!):

JaarRendement (MSCI World NT Custom ESG + EM NT Custom ESG) minus (MSCI World + EM)
2008-0,7%
20091,4%
20100,4%
2011-1,1%
20120,9%
20130,5%
20140,6%
20150,2%
2016-0,7%
20170,5%
20180,4%
20201,7%
2021 ytd0,3%

Zoals uit de tabel blijkt pakken de afwijkingen van ESG versus niet ESG fondsen zowel positief als negatief uit. ESG fondsen hebben het gemiddeld ongeveer 0.3% per jaar beter gedaan dan niet ESG fondsen in de jaren uit de tabel. Dit garandeert niets voor de toekomst. Zoals ik namelijk eerder schreef bestaat er geen consensus over het feit of ESG selectie een positief of negatief effect op rendement heeft op de langere termijn. 

Wijzigende samenstelling Northern Trust ESG fondsen

NTWCEAE/NTEMESA had in juni 2019, toen ik in de post over duurzaam beleggen over deze fondsen schreef, een afwijking in samenstelling van 7.6% ten opzichte van een wereldwijd gespreide belegging naar marktkapitalisatie zonder ESG uitsluitingen. Per eind januari 2020 is deze afwijking ruim 7.9%. Niet heel spectaculair, maar je ziet dus dat in een paar maanden tijd de Northern Trust combi meer is gaan afwijken van wereldwijd gespreid beleggen zonder uitsluitingen. Northern Trust kan in overleg met MSCI de samenstelling naar eigen wens aanpassen, omdat er een speciaal voor hen gemaakte index gevolgd wordt.

De beste ETF: vergelijk kosten

Kosten bepalen voor een groot deel je uiteindelijke rendement bij beleggen. 0.1% kosten per jaar bij beleggen geeft niet 3% maar 21% minder rendement t.o.v. je inleg na 30 jaar. Zie hier voor de uitleg hoe dit werkt.

Met behulp van mijn calculator vermogensopbouw berekenen kun je eenvoudig zelf berekenen wat wijzigingen in rendement (bijvoorbeeld ten gevolge van hogere kosten), looptijd, en inleg voor effect hebben op je eindkapitaal.

De totale lopende fondskosten van een ETF bestaan uit de zogenaamde Total Expense Ratio (TER), de in het fonds besloten transactiekosten, de niet terug te vorderen dividendbelasting (ook wel dividendlekkage genoemd) en de terugkerende broker- of bankkosten. De eventuele inkomsten afkomstig van het uitlenen van effecten door het fonds gaan af van de lopende fondskosten.

Ik kijk in deze post alleen naar lopende kosten. Eenmalige transactiekosten bij aan- of verkoop laat ik buiten beschouwing. Deze eenmalige kosten hebben namelijk nauwelijks impact op het lange termijn resultaat.

Dividendlekkage

Een kostenaspect dat een rol speelt is de dividendbelasting welke binnen het fonds afgedragen wordt en welke niet via de belastingaangifte terug te vragen is. Dat wordt ook wel de dividendlekkage genoemd, zie de pagina over dividendlekkage voor verdere uitleg. Als voorbeeld voor het berekenen van dividendlekkage neem ik VWRL.

Zoals te zien is op pagina 61 van het laatste jaarverslag van VWRL, is er het afgelopen boekjaar $64.119.281 aan dividend uitgekeerd en $7.444.601 aan dividendbelasting afgedragen door het fonds. Dat geeft een dividendlekkage van (7.444.601/64.119.281)*100% = 11.6% ten opzichte van het uitgekeerde dividend. Het totale fondsvermogen bedroeg $2.704.960.870. Er is dus ($64.119.281/$2.704.960.870)*100% = 2.37% dividend uitgekeerd. De dividendlekkage bedroeg dus 11.6% * 2.37% = 0.27%.

VTI heeft geen dividendlek, VXUS ongeveer 0.2%. Vanwege het feit dat NTWCEAE, NTEMESA en het Meesman fonds de FBI status (Fiscale Beleggings Instelling) hebben, zouden deze fondsen nauwelijks tot geen dividendlek moeten hebben.

Lopende fondskosten exclusief broker- of bankkosten

Om de totale fondskosten exclusief de broker- of bankkosten te bepalen hanteer ik de volgens mij sluitende aanpak van Gerben, welke hij op reddit heeft gedeeld en waarvoor hij een update alvast met me persoonlijk heeft gedeeld (waarvoor dank!):

“Ik bepaal de bruto tracking difference. Daarbij vergelijk ik de performance van een ETF tegen de performance van de bruto index. Ik pak dan de performance van de ETF waar alles in zit. Dus bijvoorbeeld “Total return by NAV” voor Vanguard. In deze performance zit dividend, dividendlekkage, TER, transactiekosten, opbrengsten van uitlenen etc. verwerkt. Bruto index gaat uit van geen belastingen / dividendlekkage. Als je bruto index – Total return by NAV doet, kom je uit op de echte kosten all-in. Ik noem dit de tracking difference, afgekort tot TD.

Meesman zelf heeft nog te weinig data om direct de tracking difference te bepalen voor hun fondsen. Dit omdat ze pas recent naar de Northern Trust (NT) fondsen zijn gewisseld. Hier staat nu een schatting. Deze is gedaan door het verschil in TER tussen de Meesman fondsen en NT fondsen bij de NT tracking difference op te tellen. Dit geeft nu 0.54 (0.19 + 0.35) voor het Meesman wereld fonds en 0.73 (0.48 + 0.25) voor het emerging markets fonds. Voor het small caps fonds zijn nog geen data beschikbaar en is een voorbehoud dus op zijn plaats, maar schat ik 0.57 (0.30+0.27). Aangezien Meesman per 1 januari 2022 de TER gaat verlagen met 0.1% voor een belegd vermogen tot 1 miljoen euro, heb ik die 0.1% van de uitkomst van de schatting afgetrokken. Voor een belegd vermogen boven de 1 miljoen euro verlagen ze het tarief voor het totale belegde vermogen in hun wereldwijde fonds met 0.25%, maar dit laat ik hier buiten beschouwing”

De TD per jaar van de bekeken fondsen, gemiddeld over de afgelopen jaren:

 • VWRL (of VWCE): 0.56%
 • VTI/VXUS: 0.14%
 • NTWCEAE/NTEMESA via grootbanken: 0.22%
 • Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal (geschat): 0.46%

Broker- of bankkosten

VWRL of VWCE

VWRL en VWCE kun je zonder kosten aanhouden via bijvoorbeeld DEGIRO (standaard account). Zie VWCE of VWRL? voor welk fonds je volgens mij het beste kunt kiezen.

VTI/VXUS

VTI/VXUS kun je via opties verkrijgen via bijvoorbeeld Lynx (Nederlandse reseller van het Amerikaanse Interactieve Brokers) en Interactive Brokers zelf. De doorlopende broker-kosten bij Lynx zijn €5 per maand, waarbij portefeuilles vanaf €100.000 kosteloos zijn. De gemaakte maandelijkse transactiekosten worden in mindering gebracht op de doorlopende broker-kosten.

NTWCEAE/NTEMESA

NTWCEAE/NTEMESA zijn aan te houden via ABN AMRO, ING, Rabobank en Meesman.

Als je geen betaalrekening hebt bij een grootbank, zijn ze voor portefeuilles tot ongeveer €15.000 het goedkoopst aan te houden via Meesman, daarna voor portefeuilles tot €266.666 het goedkoopst via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis, daarboven wordt Rabobank goedkoper. Ik beperk me voor het gemak in het verdere vergelijk voor wat betreft de grootbanken tot ABN AMRO.

De doorlopende bankkosten bij beleggen via ABN AMRO zijn €1.95 per maand voor een verplichte bankrekening + een service fee welke afhankelijk is van je belegd vermogen. Deze bedraagt 0.20% voor beleggingen tot €100.000, 0.12% voor het deel van je beleggingen tussen de €100.000 en €400.000 en 0.06% voor je beleggingen boven de €400.000.  

Als je al een betaalrekening hebt bij ABN AMRO, zijn ze voor portefeuilles tot €233.000 het goedkoopst aan te houden via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis, daarboven wordt Rabobank goedkoper. 

Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal

Het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal is aan te houden via Meesman. De lopende kosten voor dit fonds zijn 0.4% per jaar vanaf 1 januari 2022. Bij een belegd vermogen in dit fonds vanaf 1 miljoen euro worden de lopende kosten 0.25% per jaar voor jouw totale belegging in dit fonds.

Totale kosten

Wanneer ik alle lopende kosten (fondskosten + broker-/bankkosten) optel, kom ik op de volgende totale lopende kosten voor de verschillende fondsen per jaar, afgezet tegen het belegd vermogen:

Belegd vermogenVWRL of VWCE via DEGIROVTI/VXUS via LynxNT via ABN AMROMeesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal
€ 10.0000,56%0,74%*0,65% (of 0.42%**)0,46%
€ 20.0000,56%0,44%0,54% (of 0.42%**)0,46%
€ 50.0000,56%0,26%0,47% (of 0.42%**)0,46%
€ 100.0000,56%0,14%0,44% (of 0.42%**)0,46%
€ 250.0000,56%0,14%0,38% (of 0.37%**)0,46%
€ 500.0000,56%0,14%0,35% (of 0.34%**)0,46%
€ 1.000.0000,56%0,14%0,31% (of 0.31%**)0,31%

*VTI/VXUS kun je alleen in veelvouden van 100 stuks via opties aanschaffen. VTI heeft op het moment van schrijven een koers van $171, VXUS heeft een koers van $55. Minimaal heb je dus 100*$171 = $17100 = €15834 nodig om in VTI te kunnen inleggen. Na aankoop kun je vervolgens een deel verkopen en via een optie in VXUS steken, zodat je uiteindelijk in de juiste verhouding de fondsen aanhoudt. Eenvoudiger, maar 0.06% duurder, is het om niet in VTI/VXUS, maar in VT (Vanguard Total World Stock ETF, ISIN: US9220427424) te beleggen via opties. Daarin zitten VTI en VXUS in de juiste verhouding opgenomen. De koers van VT is $83 op het moment van schrijven. Daar kun je dus met 100*$83 = $8300 = €7685 al in terecht.

**tussen haakjes staan de kosten als je al een betaalrekening hebt bij ABN AMRO, dan reken ik de kosten voor de betaalrekening niet apart mee

Wanneer loont omzetten van VWRL/VWCE of Northern Trust naar VTI/VXUS?

Ergens vanaf ongeveer €50.000 aan belegd vermogen in VWRL/VWCE of Northern Trust kan het vanuit kostenoogpunt wellicht de extra moeite gaan lonen om via opties in VTI/VXUS om te zetten. Afhankelijk van je totale box 3 vermogen en of je wel of geen fiscale partner hebt (zie hier) ga je dan namelijk 0.2-0.3% minder kosten per jaar betalen dan via de andere routes. En daardoor heb je op elke €10.000 die je ingelegd hebt en welke rendeert met 7% in plaats van 6.7% (7% is het typische beursrendement per jaar van de afgelopen decennia, ik hanteer als voorbeeld 0.3% kostenreductie) de volgende bedragen aan extra rendement:

Na 10 jaar: €545

Na 20 jaar: €2.113

Na 30 jaar: €6.150

Voorbeeld: bij een totale belegging van €60.000 heb je na 10 jaar al 6*€545 = €3.270 extra rendement, na 30 jaar zelfs 6*€6.150 = €36.900.

Steeds omzetten naar VTI/VXUS via opties zodra je weer genoeg verzameld hebt via VWRL/VWCE of Northern Trust geeft zo wellicht een erg mooi uurloon, ervan uitgaande dat je er minder dan een uur mee bezig bent nadat je je de stappen een keer eigen gemaakt hebt.

Verschillen in gemak waarmee je de fondsen kunt aanschaffen

Zoals gezegd, VTI/VXUS zijn lastig aan te schaffen omdat ze alleen via opties te verkrijgen zijn.

VWRL en VWCE zijn eenvoudig in hele stukken aan te schaffen.

Northern Trust fondsen en het Meesman fonds zijn ook eenvoudig aan te schaffen en hebben daarnaast als voordeel dat ze in fracties aan te kopen zijn. Daarnaast kun je via alle genoemde aanbieders automatische orders inleggen. Daardoor kun je bijvoorbeeld een maandelijkse inleg met een vast bedrag volledig automatiseren.

De beste ETF kiezen: conclusies

 • Northern Trust en Vanguard volgen verschillende moederindices. De moederindex kan impact hebben op het resultaat. De bovenliggende FTSE index, welke VWRL volgt, heeft de afgelopen 5 jaar gemiddeld 0.2% per jaar beter gepresteerd dan de bovenliggende MSCI index, waarvan de bekeken Northern Trust fondsen een ESG afgeleide volgen. Dit geeft geen enkele garantie voor de toekomst.
 • Het uitsluiten op basis van ESG criteria kan impact hebben op het resultaat. Het uitsluiten op basis van ESG criteria door Northern Trust heeft in de periode 2008-2019 gemiddeld 0.2% extra rendement opgeleverd ten opzichte van niet uitsluiten. Verschillen in rendement tussen -1.0% en +1.4% per jaar komen voor tussen 2008 en 2019. Dit geeft geen enkele garantie voor de toekomst.
 • De ESG uitsluitingen wijzigen wanneer Northern Trust daar aanleiding toe ziet, dit gebeurt in de praktijk. Daarmee kunnen de ESG fondsen verder af gaan wijken van een wereldwijd gespreide belegging zonder uitsluitingen.
 • VTI/VXUS heeft de beste spreiding van de bekeken fondsen. De spreiding is wereldwijd, zowel grote als kleine bedrijven (“all caps”) worden meegenomen en geen enkele bedrijfstak wordt uitgesloten.
 • Als je geen betaalrekening hebt bij ABN AMRO: Het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal via Meesman, is tot een belegd vermogen van ongeveer €15.000 de goedkoopste manier om wereldwijd gespreid te beleggen in het vergelijk. Daarna is VTI/VXUS via Lynx goedkoper.
 • Als je al wel een betaalrekening hebt bij ABN AMRO: Northern Trust ESG indexfondsen via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis zijn tot een belegd vermogen van ongeveer €20.000 de goedkoopste manier om wereldwijd gespreid te beleggen in het vergelijk. Daarna is VTI/VXUS via Lynx goedkoper.

Toevoeging: ABN AMRO heeft tot en met 3 januari 2022 een welkomstactie lopen voor nieuwe beleggers, zie hier.

 

Beleg jij in Vanguard of Northern Trust fondsen?

 

Veelgestelde vragen

Welke ETF kun je het beste kiezen in 2022?

Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF samen met Vanguard Total International Stock Index Fund ETF is de beste combi. Ze zijn echter alleen te verkrijgen via de optieroute.

Eenvoudig te verkrijgen via bijvoorbeeld ABN AMRO ZBB en ook erg goed en goedkoop zijn Northern Trust indexfondsen. Dat is wat ik zelf doe.

Wat is het verschil tussen een ETF en een indexfonds?

In een indexfonds kan 1x per dag worden gehandeld. De prijs wordt bepaald aan de hand van de de intrinsieke waarde (ook wel Netto Asset Value of NAV genoemd) op het einde van de beursdag. In een ETF kan gedurende de gehele handelsdag worden gehandeld. De prijs wordt bepaald aan de hand van een bied- en laatkoers.

Hoeveel wordt er belegd in ETF’s?

ETF’s zijn steeds populairder door hun lage kosten en goede spreiding. Wereldwijd wordt er ondertussen meer dan 7.700 miljard dollar belegd in ETF’s.

Wil jij het FOB huishoudboekje 2021 kado? En een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt? Ik stuur geen spam, opzeggen kan altijd en ik geef je e-mailadres nooit door aan derden.

12842 andere abonnees houden je gezelschap!

Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat mailadres is al ingeschreven
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.
Ik kom ook financieel interessante acties en aanbiedingen tegen waar ik op dat moment geen blogpost over schrijf. Ik kan je daar dan wel op wijzen via een mailtje. Je kunt je hiervoor apart inschrijven:
Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.

Ik ben geen professioneel adviseur. Je blijft zelf verantwoordelijk voor enige schade geleden door opvolgen van advies of navolgen van informatie op deze site. Informatie kan achterhaald zijn, check altijd zelf of ze nog actueel is. De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en louter informatief en educatief bedoeld. Let op: Beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Zie ook de disclaimer. Soms krijg ik een vergoeding als je een transactie doet via een oranje link op deze site. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

Auteur: Mr FOB


Een reactie plaatsen

Leuk als je reageert! Reacties met als doel iets te leren van anderen of om anderen te helpen, nadat je het hele artikel en alle andere reacties gelezen hebt, zien we hier het liefst! Je reactie wordt goedgekeurd en verwerkt volgens mijn privacybeleid. Door je reactie te versturen ga je hiermee akkoord.

245 gedachten over “De beste ETF in 2022

 • Phil

  hi Mr. FOB,

  dank voor je artikel/update. Ik had een paar vragen:

  1. Je begint het artikel met “De beste ETF’s die ik ken en waar je in 2022 vanuit Nederland in kunt beleggen zijn van Vanguard.”. Toch meen ik uit de rest van het artikel op te maken dat je meer fan bent van de NT fondsen en daar (overwegend) in belegd. Kun je dit toelichten?

  2. In de PDF van Meesman (link in de eerste alinea) valt me op dat bij Meesman de LKF van het NT Wereld aandelenfonds slechts 0,07% is, terwijl via ABN (en ook door jou gebruikt in eerdere artikelen) dit 0,15% is. Weet jij hoe dit zit?

  3. Zou je de vergelijking (en de tabel) willen uitbreiden met IWDA?

  Alvast dank. Ben vooral benieuwd naar antwoord op vraag 2.

  Groet,
  Phil

  • Mr FOB Bericht auteur

   Ik wil via Euroclear beleggen en dat gaat niet met VTI/VXUS. Zie Mijn nieuwe beleggingsstrategie. Desalniettemin vind ik VTI/VXUS de beste ETF’s waar je vanuit Nederland in kunt beleggen.

   Ik vermoed dat NT World binnenkort naar 0.07% gaat en dat Meesman daarop doelt, maar dat weet ik niet zeker.

   IWDA is alleen ontwikkelde markten en zou je moeten combineren met andere fondsen om wereldwijde spreiding te krijgen. Zie Kosten indexfondsen en ETF’s en de daarin gelinkte iShares pagina voor meer info over IWDA.

  • Phil

   hi Mr. Fob,

   dank voor je antwoord.
   Mbt je antwoord op vraag 2: het valt me op dat nu al (dus 2021) de LKF voor het NT Ontwikkelde landen fonds bij Meesman 0,10% is (en dit wordt dus 0,07%) – zie hun huidige prospectus.
   Weet jij hoe dit kan, want bij ABN etc. is dit nu 0,15%. Ofwel, het verschil tussen Meesman en ABN etc. is er nu ook al.

   dank

  • Gerben

   Meesman gebruikt waarschijnlijk een institutionele fonds klasse van NT World die wat goedkoper is als die via ABN te krijgen is.

  • Gerben

   Even nagekeken. Meesman zit rechtstreeks in het NT master fonds voor World volgens hun prospectus. Dat is wat goedkoper als het feeder fonds wat via de grootbanken te koop is.

   De grootbanken kunnen het goedkopere master fonds niet rechtstreeks aanbieden. Dat zou niet dividend efficiënt zijn. Ik verwacht op basis hiervan dus geen prijsdaling van de fondsen via de grootbanken.

  • Phil

   hi Gerben,

   Dank voor je reactie. Je opmerking zette me aan tot wat verder speurwerk en nu lijkt het te kloppen:

   Het Feeder fund (ontwikkelde landen) heeft een aantal share classes, waaronder Class A (0,15%) – deze is welke via ABN-AMRO etc wordt aangeboden. Er zitten in het Feeder fund geen share classes met 0,10% of 0,07% (de tarieven die Meesman noemt voor 2021 en 2022), dus wat je al zei obv prospectus lijkt hier bevestigd dat Meesman niet in het Feeder fund zit (vwb Ontwikkelde landen).

   Het Master fund heeft wél share classes met 0,10% en 0,07%. Het lijkt er op dat Meesman tot 2021 in Class K zit (0,10%) en dan vanaf 2022 naar Class A, H, O of Q gaat want die hebben 0,07%.

   En je conclusie dat ABN etc. de tarieven niet zal aanpassen lijkt me ook wel waarschijnlijk, maar het zou kunnen dat ze binnen het Feeder fund weten te bereiken om naar een goedkopere share class te gaan (bv Class E – 0,08% of Class I – 0,12%). Laten we het hopen!

   Anyway, ik begrijp nu wat beter hoe deze fondsen werken (feeder vs master).

   Het enige wat ik me nu nog afvroeg: waaruit blijkt/wordt bevestigd dat de TER van het Master fonds niet bovenop de TER van de Feeder komt? Maw is de TER van 0,15% van het Feeder fund inclusief onderliggende TER van het master fund waar het in belegt?

 • Bart

  Hallo Mr. Fob,

  Zelf beleg ik in volgens mij de beste breed gespreide aandelen-ETF met de laagste kosten, namelijk het NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund via Fitvermogen, met maar 0,17% kosten per jaar, zonder transactiekosten, brokerkosten, dividendlekkage of andere kosten. Is er een reden waarom je deze niet hebt meegenomen in de vergelijking?
  (Het is zo dat dit fonds ongeveer 1/3 van de “worst in class” bedrijven weert, maar dan nog is het fonds wat mij betreft breed genoeg gespreid.)

  hartelijke groet,
  Bart

  PS: ik heb, behalve dat ik in het fonds beleg, geen andere relatie met Fitvermogen of Nationale Nederlanden.

  • Mr FOB Bericht auteur

   Dat fonds heb ik niet meegenomen vanwege de vele uitsluitingen. Daardoor wijken de prestaties mogelijk significant af van een fonds met minder/geen uitsluitingen. Maar verder inderdaad ook een uitstekend fonds.

  • Phil

   hi Bart en/of Mr. FOB,

   weet jij toevallig in hoeveel bedrijven dat NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund belegd, en hoe zich dat verhoudt met het NT wereldfonds, en/of VWRL en/of IWDA?

   dank
   Phil

  • Bart

   Hi Phil,

   Ik weet het niet precies, maar het fonds sluit 1/3 van de “worst in class” bedrijven uit. Dat betekent dat het dus per soort bedrijf kijkt welke bedrijven het slechtste presteren, en die uitsluiten. Aangezien ze zich baseren op de MSCI World die in ruim 1500 bedrijven belegt, gok ik dat het Nationale Nederlanden fonds in ruim 1000 bedrijven belegt. Dat vind ik meer dan gespreid genoeg (immers, de S&P 500 wordt als een goed gespreid fonds gezien en dat zijn maar 500 bedrijven), en omdat ze dus selecteren op bedrijven binnen bepaalde soorten bedrijven, sluiten ze geen hele soorten bedrijven uit (zoals energiebedrijven).
   Hoe dat zich precies verhoudt met de andere fondsen weet ik niet!

   Groeten,
   Bart

  • Mr FOB Bericht auteur

   Inderdaad iets van 30-40% uitsluitingen. Zie hier voor nog wat meer info over dit fonds. Zoals gezegd vind ik de spreiding te beperkt door de vele uitsluitingen.

 • Willem Zwaan

  Beste,

  Ik wil graag via de GIRO beleggen in ETF van Vanguard. Wanneer ik naar de aangeprezen VWCE variant zoek, krijg ik 3 verschillende. Kan je mij wat aanvullende informatie geven mbt. de verschillen?

  Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc XET | VWCE | IE00BK5BQT80 | EUR

  Vanguard FTSE All-World U.ETF TDG | VWCE | IE00BK5BQT80 | EUR

  Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc MIL | VWCE | IE00BK5BQT80 | EUR

  Met vriendelijke groet, Willem

 • Lex Brown

  Hallo Mr FOB,

  Heb je wel eens iets gepubliceerd over Rabo Certificaten en zo ja waar kan ik dat vinden.

  Waarom is er in de kostenkolom geen kolom met NT via Rabo?
  Want – als ik het goed begrijp – zijn bij grotere bedragen (vanaf ca 270.000) de kosten van een beleggingsrekening(400/jaar) lager dan bij de ABN.

  • Mr FOB Bericht auteur

   Ik heb nooit over Rabo Certificaten geschreven.

   Omwille van de eenvoud heb ik me beperkt tot ABN AMRO. Deze is van de grootbanken het goedkoopst tot inderdaad ongeveer €270.000 belegd vermogen. Daarbovennis Rabobank goedkoper.

 • Martin

  Bedankt voor het uitgebreide verhaal. Ik beleg met een Custody acount bij DeGiro in VWRL. Hierdoor heb je kosten in de vorm van inhouding op de dividenduitkering. Als ik het dus goed begrijp kun je met een Custody acount deze kosten omzeilen door te beleggen in VWCE ipv VWRL.
  Wel iets om rekening mee te houden denk ik. Alle kleine beetjes helpen.

 • HereIsTom

  Mooi om weer te lezen hoe het precies zit!
  Ik beleg al een aantal jaren via Meesman, eerst in Aandelen Ontwikkelde Landen en daarna in Aandelen Wereldwijd Totaal.
  Misschien niet de goedkoopste, maar het bevalt me prima hoe het bij Meesman werkt en prima service!

 • Ruben

  Hoi,

  Vraagje. Waarom heb je in deze vergelijking niet de NT small caps meegenomen? Samen met de world en emerging is dit beter te vergelijken met VWRL. Je heb meer wereldwijde spreiding.

  Ben benieuwd.

  Groet, Ruben

  • Mr FOB Bericht auteur

   Ik zal het op mijn lijstje zetten om dat ook een keer te updaten. Het meenemen van small caps in de kostenberekening heeft naar ik verwacht overigens nauwelijks tot significante invloed op de totaalkosten.

 • Niels H

  Allereerst dank voor weer een waardevol blog.

  De combinatie VTI/VXUS bij Lynx komt naar voren als de optie met de laagste kosten. Met behulp van jouw blogs heb ik wel geleerd dat hier een addertje onder het gras zit. Deze fondsen zijn namelijk genoteerd in de VS. Als het goed is wordt de dividendbelasting gereduceerd tot 15% (door het invullen van het W8-ben formulier). Ik heb het in ieder geval gecontroleerd in mijn Lynx-account over 2020 en dit klopt. De 15% dividendbelasting kan teruggevraagd worden via de belastingaangifte. Maar het addertje is dat buitenlandse dividendbelasting alleen teruggevraagd kan mits je vermogensbelasting betaalt. Mocht je bijvoorbeeld door een hoge studieschuld/ box 3 lening geen vermogensbelasting betalen, dan neemt het dividendlek toe met ca. 0.3%. In latere jaren mag de ‘gemiste dividendbelasting’ nog wel teruggevraagd worden bij de belastingdienst zodra vermogensbelasting betaald wordt.

  Ik ben me ervan bewust dat dit voor vele FIRE-leden gesneden koek is, maar bij mij was dit toch een blinde vlek. Mijn suggestie is dit wat explicieter in de tekst weer te geven.

  • Gerben

   Het staat wel in de post, maar ja dit blijft opletten. Zeker als je een fiscaal partner hebt en 100% in box 3 in VTI-VXUS zit zonder andere bezittingen dan moet je tijdens de opbouw fase al flink wat vermogen hebben om bijvoorbeeld 15% belasting over 3% dividend zoals in 2019 te kunnen verrekenen. Box 3 schulden maken dit probleem groter. Als je van je vermogen wil leven dan wordt dit nog wat ingewikkelder. Zie daarvoor de gelinkte Reddit post van mij bij “Afhankelijk van je totale box 3 vermogen en of je wel of geen fiscale partner…”.

 • Karel

  Het is eenvoudiger en lucratiever om via een index te beleggen. De Nasdaq bijvoorbeeld had de afgelopen 5 jaar een gemiddeld rendement van 36,7% per jaar. De kosten (bij Degiro) zijn te verwaarlozen. Een beleggingsfonds is altijd duurder.

 • Steven de Vries

  Dank voor je inspirerende blog. Wij zijn gebonden aan ing als huisbank vanwege onze hypotheek. Loont het om bij abn een beleggingsrekening te openen of beter bij de ing blijven?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Als je al een betaalrekening hebt bij ING en nog niet bij ABN AMRO, dan wegen de servicekosten van €20 per jaar bij ING beleggen ongeveer op tegen de betaalrekeningkosten van ABN AMRO van 12*€1,70 = €20,40 per jaar. Daarnaast rekent ING 0.24% kosten per jaar bij een belegd vermogen tot €100.000 tegenover ABN AMRO 0.20%. Dat verschil kan dus oplopen tot €40 per jaar in het nadeel van ING. Boven de €100.000 belegd vermogen zijn de tarieven hetzelfde. Naast kostenoverwegingen is het een overweging of je hypotheek en beleggingen bij dezelfde partij wilt aanhouden. Of beleggen bij ABN AMRO i.p.v. ING loont is vervolgens een persoonlijke keuze.

  • Steven de Vries

   Als ik 2000 euro per maand inleg bij ABN betaal ik toch 5 euro + 0,05% per transactie en dat is toch bij ing gratis of lees ik dat verkeerd? Dan is ing toch veel goedkoper met die 20 euro basiskosten per jaar?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Northern Trust fondsen hebben geen transactiekosten bij ABN AMRO. Ze vallen onder beleggingsfondsen, niet onder ETF’s. Ik heb in mijn vorige reactie overigens alleen naar lopende kosten gekeken, niet naar eenmalige kosten.