Wat is een beursindex?

Wat is een beursindex?

Een beursindex is het koersgemiddelde van de effecten, zoals aandelen of obligaties, die tezamen de beursindex vormen. Een beursindexcijfer is een graadmeter voor de stemming op de beurs. Een voorbeeld van een beursindex is de AEX index.

Wat is de AEX index?

De Nederlandse AEX index is het gemiddelde van de koersen van de 25 meest verhandelde aandelen op de Amsterdamse beurs. In Nederland heb je naast de AEX index bijvoorbeeld ook de AMX index.

Wat is de AMX index?

De AMX bevat 25 middelgrote beursgenoteerde ondernemingen. De AMX is de kleine broer van de AEX en bestaat sinds 1995.

Wat is de MSCI World Index?

De MSCI World Index de 1650 grootste bedrijven naar marktkapitalisatie (zie onder) uit 23 ontwikkelde landen. De opkomende markten, waaronder bijvoorbeeld de groeireus China, doen niet mee. 60% van de beleggingen binnen deze index zijn in Amerikaanse bedrijven. Afgezet tegen de wereldmarkt, waar de VS iets minder dan 50% van de marktkapitalisatie uitmaakt, is de VS dus behoorlijk oververtegenwoordigd.

Doordat alleen de 1650 grootste bedrijven gemeten naar marktkapitalisatie gevolgd worden, zijn de kleine bedrijven nauwelijks vertegenwoordigd. De gemiddelde marktkapitalisatie van de MSCI World Index bedraagt 18,2 miljard, waarbij het kleinste bedrijf een marktkapitalisatie heeft van 435 miljoen euro. De index heeft slechts een blootstelling van 0,14% naar de kleinste marktkapitalisaties.

Soorten beursindices

Indexen kunnen op verschillende manieren samengesteld zijn. Er zijn indexen inclusief en exclusief dividend. Ook kan eenzelfde index in verschillende valuta, zoals de dollar of de euro, bestaan. Er zitten in beide gevallen precies dezelfde aandelen in de index. Het enige verschil is dat het rendement in twee verschillende valuta’s wordt berekend.

Ook voor obligaties zijn er veel indexen, bijvoorbeeld voor staatsobligaties of bedrijfsobligaties of voor obligaties met een bepaalde looptijd.

Wat is marktkapitalisatie?

Marktkapitalisatie is de totale waarde van de aandelen van een bedrijf volgens de beurskoers. De marktkapitalisatie wordt ook wel de beurswaarde genoemd. De beurswaarde kun je uitrekenen door het aantal uitstaande aandelen te vermenigvuldigen met de beurskoers.