MSCI World Index | Wat is dat?

De wereldwijde aandelenindex die wordt onderhouden door Morgan Stanley Capital International noemen we de MSCI World Index. Hierin zijn ruim 1500 aandelen uit 23 westerse landen samengevoegd. Bij de berekening ervan wordt geen rekening gehouden met het uitgekeerde dividend, maar alleen met het beursrendement.

Graadmeter voor de wereldeconomie

Doordat deze index een zeer brede opzet heeft, met aandelen verspreid uit tientallen landen, wordt hij vaak gebruikt als graadmeter voor de wereldeconomie. Het gewogen gemiddelde van de MSCI World Index is bovendien een prima benchmark voor vele fondsen. Zij zetten hun rendement af tegen dat van deze bekende index. Op het moment van schrijven (februari 2022) is het gemiddelde bruto jaarlijkse rendement 8,51% sinds 31 december 1987.

Van 100 punten tot circa 2900

Toen de index voor het eerst werd berekend in 1969, was de startwaarde 100 punten. Daardoor is het heel eenvoudig te zien wat de ontwikkelingen in de markt zijn geweest sinds dat moment. Inmiddels schommelt de MSCI World Index rond de 2900 punten. De totale beurswaarde van de aandelen in de index komt uit rond de 62.387 miljard dollar.

De meeste aandelen die erin zijn opgenomen komen uit de Verenigde Staten (69%), waarna op ruime afstand andere landen volgen: Japan (6%), het Verenigd Koninkrijk (4%), Canada  en Frankrijk (allebei 3%). Ook Nederland, België en Duitsland zijn vertegenwoordigd. Qua sectoren is de IT-sector het best vertegenwoordigd (23%), gevolgd door de financiële sector (14%) en gezondheidszorg (12%). De top 10 van de index bestaat volledig uit Amerikaanse bedrijven.

MSCI World Index heeft een hoge volatiliteit

Het gemiddelde rendement van de index ziet er op langere termijn prima uit, maar houd wel in gedachten dat dit per jaar enorm kan verschillen. Je kunt zomaar 30% in de plus eindigen, maar ook 30% in de min. De enorm hoge volatiliteit is te wijten aan het feit dat de index voor 100% uit aandelen bestaat. Daardoor is het rendement sterk afhankelijk van het sentiment op de beurzen.

Enerzijds is er dus sprake van flinke risicospreiding, doordat de index bestaat uit ruim 1500 aandelen uit 23 landen. Anderzijds kan door dalende trends (vooral op de Amerikaanse beurs) het rendement flink in de min schieten.

Top 10 aandelen in de MSCI World Index

  • Apple
  • Microsoft
  • Amazon
  • Alphabet A
  • Tesla
  • Alphabet C
  • Meta
  • Nvidia
  • Johnson & Johnson
  • UnitedHealth Group

Dit waren de belangrijkste aandelen in de MSCI World Index op de peildatum 31 januari 2022. Door de volatiliteit van de aandelenmarkt en de index kan deze top 10 inmiddels al weer veranderd zijn.