Ex-dividend | Wat is dat?

Een aandeel dat ex-dividend is, geeft geen recht meer op het dividend over de periode die hieraan voorafging. Het desbetreffende aandeel heeft hierna een lagere koers, doordat er dividend wordt uitgekeerd aan aandeelhouders. Op de website van het beursfonds wordt over het algemeen gecommuniceerd op welke datum het aandeel ex-dividend gaat en wanneer de uitbetaling plaatsvindt. Het tegenovergestelde van dit begrip is cum-dividend.

Geen dividend meer vanaf een bepaalde datum

De dag waarop de scheiding wordt gemaakt tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ aandeelhouders heet de ex-dividenddatum. Op dit specifieke moment wordt bepaald welke beleggers het aandeel in bezit hadden. Zij hebben recht op het dividend, de winstuitkering die verbonden is aan het aandeel.

Vanaf deze datum begint de dividendopbouw opnieuw. Iedere belegger die vanaf nu het aandeel koopt, heeft recht op dividend vanaf de ex-dividenddatum.

Gevolgen ex-dividend voor de waarde van het aandeel

Na de ex-dividenddatum noteert het aandeel ex-dividend en zakt de waarde van het aandeel. Het bedrag aan dividend wordt dan afgetrokken van de vorige koerswaarde.

Stel dat de koers van een aandeel € 25 is op de dag voor ex-dividend en het dividend is € 3 per aandeel. Op de dag erna is de koers dan € 22.

Word je armer van ex-dividend?

Nee, netto maakt het geen verschil als er tussentijds dividend wordt uitgekeerd op aandelen die je in je bezit hebt. Het lijkt misschien dat de waarde van je aandelenportefeuille lager wordt na de ex-dividenddatum, maar daar staat tegenover dat je een winstuitkering ontvangt precies ter hoogte van deze ‘waardevermindering’.

De term voor dividend die gedurende het lopende jaar wordt uitbetaald is interimdividend. Hier tegenover staat slotdividend, de winstuitkering die aan het einde van het jaar wordt uitbetaald. Dit wordt bij elkaar opgeteld om het totale dividend te berekenen.

Dus als er eerder al € 3 aan interimdividend per aandeel is uitgekeerd en je krijgt nog € 0,50 aan slotdividend, komt het totaal op € 3,50 per aandeel voor dat jaar.

Hoe zit het ook alweer met dividend?

Aandeelhouders kunnen vaak een winstuitkering verwachten van het bedrijf waarin zij belegd hebben. Dat is een vorm van financiële vergoeding voor het eigen vermogen dat je erin gestopt hebt. Dividend wordt betaald uit de winst die het bedrijf maakt.

Er is dus zeker wel een risico. Je weet vooraf nooit of het bedrijf wel winst maakt en zo ja, of die winst hoog genoeg is om dividend uit te keren. Maar als het goed gaat met een bedrijf en de koers stijgt terwijl er ook nog winst gemaakt wordt, heb je dus enerzijds een waardevermeerdering op je aandelen en anderzijds een bedrag dat je uitgekeerd krijgt.

Dividend kan ook weglekken. Zie dividendlekkage voor uitleg hierover.