DEGIRO pensioenbeleggen review


pensioenbeleggen

Goed nieuws van DEGIRO: je kunt er vanaf nu pensioenbeleggen tegen ongekend lage kosten, slechts 0.2% per jaar. Met keuze uit alle indexfondsen of overige beleggingsfondsen, aandelen of obligaties die ze via de gewone rekening ook aanbieden. En zonder dat DEGIRO je effecten uitleent, dus zonder risico dat je je effecten op die manier kwijtraakt! Nadelig is dat DEGIRO buitenlandse dividendbelasting niet kan verrekenen.

DEGIRO pensioenbeleggen review

Samenvatting

Zoals ik in mijn post Pensioenbeleggen, doen op weg naar financiële onafhankelijkheid! aangaf spaar ik fiscaal gesteund voor mijn pensioen bij. Hierdoor genereer ik tot 3x zoveel opbrengst dan via gewoon beleggen in dezelfde fondsen. Mocht beleggen in indexfondsen overigens nog onbekend terrein voor je zijn, lees dan eerst de post Beleggen voor beginners.

Ik doe op dit moment aan pensioenbeleggen via Brand New Day in de fondsen die ik beschreven heb in de post Pensioenbeleggen: fondskeuze en stappenplan. Ik zie het als een zeer aantrekkelijke manier om een veiligheidsmarge op te bouwen.

Waar ik tot nu toe alleen kon pensioenbeleggen in Vanguard indexfondsen bij Brand New Day kan dat voortaan ook bij DEGIRO via hun pensioenrekening. Hier kan dat tegen beduidend lagere kosten (0.2% per jaar in plaats van 0.59% per jaar) in de indexfondsen van mijn voorkeur.

De fondsen die ik bij  gewoon beleggen kan aanhouden kan ik ook aanhouden in pensioenbeleggingen via DEGIRO. Ik leg in de post over mijn beleggingsstrategie uit welke fondsen ik kies en in de post Indexfondsen – 6 punten om op te letten waarom ik deze fondsen goede fondsen vind. In mijn pensioenbeleggingen bij DEGIRO zou ik de indexfondsen in de verhouding 40% VTI, 40% VXUS, 15% IEAC en 5% IEGA aanhouden.

De kosten die deze fondsen zelf rekenen (de zogenaamde TER, oftewel Total Expense Ratio) komen bij de 0.2% kosten die DEGIRO rekent. Met deze portefeuille zitten die kosten op 0.10% per jaar. In totaal zit je dan op 0.3% aan kosten met volledige vrijheid om deze fondsen zelf uit te kiezen. Dat is ongeveer de helft van wat je via Brand New Day kwijt bent.

Nadelig is echter dat DEGIRO buitenlandse dividendbelasting niet kan verrekenen. Het niet verrekenen van Amerikaanse dividendbelasting scheelt al gauw 0.3% rendement per jaar (= 15% dividendbelasting * 2% dividend). Daarmee zijn de kosten van DEGIRO vergelijkbaar met die van Brand New Day.

Ook is er nog onzekerheid hoeveel kosten DEGIRO gaat berekenen voor het terugvorderen van dividendbelasting, zie punt 6.7 in de voorwaarden.

Daarom blijf ik voorlopig pensioenbeleggen via Brand New Day.

Als je volledige keuzevrijheid wilt in welke indexfondsen, overige beleggingsfondsen, aandelen of obligaties je gaat pensioenbeleggen en dat wilt doen tegen lage kosten, dan is DEGIRO op het moment van schrijven de enige aanbieder waarbij dat kan.

De fiscale behandeling van pensioenbeleggingen hangt af van de individuele omstandigheden van eenieder en dit kan wijzigen in de toekomst.

Veiligheid DEGIRO

DEGIRO leent je effecten niet uit bij een pensioenrekening, zoals ze dat wel doen bij een standaard gewone beleggingsrekening. Je kunt je effecten dus niet kwijtraken op die manier.

Bij DEGIRO worden al je beleggingen in een apart bewaarbedrijf bewaard, zodat ze bij een faillissement van DEGIRO van jou blijven.

Om er voor te zorgen dat ook je geld bij DEGIRO veilig is, brengt DEGIRO je geld kosteloos onder in een apart fonds (een FundShare Cash Fund). DEGIRO verzorgt dit geheel automatisch, hier merk je verder niks van. Op deze manier is ook je geld afgescheiden van DEGIRO en dus net als je andere beleggingen beschermd bij een faillissement van DEGIRO.

De voordelen en nadelen van pensioenbeleggen

1) Voordeel: Je legt bij pensioenbeleggen in vanuit je bruto inkomen

Daardoor kun je tot 52% meer beleggen dan wanneer je nu je bruto inkomen als netto loon laat uitkeren en zelf belegt. Hoeveel meer je kunt beleggen hangt af van de belastingschijf waar de top van je inkomen in valt. Je mag je inleg namelijk van de te betalen belasting in het jaar van inleg aftrekken. Van de Nederlanders met inkomen uit loon betaalt 17% een belastingtarief van 36.55%, 74% een tarief van 40.4% belasting en 9% een tarief van 52% belasting (bron). De belastingaftrek is dus voor het overgrote deel van de Nederlanders in loondienst 40.4%.

Dat bruto inkomen rendeert eerst voor je, voordat je er tijdens de uitkeringsfase pas belasting over moet betalen. En die belasting is meestal flink lager dan nu over je inkomen:

2) Voordeel: Lagere belasting tijdens uitkeringsfase

Zodra je met pensioen gaat en het via pensioensparen opgebouwde vermogen als pensioeninkomen gaat laten uitkeren, betaal je belasting. Je valt dan in de belastingschijven voor AOW gerechtigden. Van de Nederlandse pensioengerechtigden heeft 80% een pensioeninkomen lager dan 34.027 euro en betaalt daarmee 20% belasting.

inkomensverdeling

Voor het overgrote deel van de Nederlanders is het belastingvoordeel van pensioenbeleggen dus 20%. Dit is nog zonder het belastingvoordeel op basis van vermogensrendementsheffing:

3)  Voordeel: Je betaalt bij pensioenbeleggen geen vermogensrendementsheffing tijdens de opbouwfase en de uitkeringsfase

Als je vermogensrendementsheffing moet betalen,  dan is dat vanaf 2017 tussen de 0.87 en 1.65% per jaar. In de post Vermogensrendementsheffing 2017 & 6 tips ga ik hier uitgebreid op in.

Die vermogensrendementsheffing ben je kwijt als je zelf belegt, maar hoef je niet te betalen als je aan pensioenbeleggen doet. Dat scheelt heel veel door het rente op rente effect. Zie verderop in deze post bij de voorbeeldberekening hoe dit doorwerkt.

4) Voordeel of nadeel: lagere of hogere kosten voor pensioenbeleggen

In mijn vergelijk van de kosten van pensioenbeleggen en gewoon beleggen laat ik eenmalige kosten buiten beschouwing omdat die op de lange termijn niet significant zijn. Ook laat ik de TER (Total Expense Ratio; lopende kosten van de fondsen zelf) buiten beschouwing, omdat die voor pensioenbeleggen en gewoon beleggen hetzelfde zijn.

Kosten pensioenbeleggen

Bij DEGIRO betaal je jaarlijks 0.20% over de waarde van je portefeuille aan kosten. Daarnaast betaal je enkel transactiekosten wanneer deze kosten boven de 0.20% van je portefeuillewaarde uitkomen. Daar ga ik met de indexfondsen van mijn voorkeur nooit boven uit komen, aangezien drie van de vier van die fondsen zonder transactiekosten aangeschaft kunnen worden.

DEGIRO rekent beurskosten van € 1,00 per beurs per maand (max € 5,00 per maand), behalve voor Euronext Amsterdam. Voor kleinere bedragen op meerdere buitenlandse beurzen kun je zo boven de 0.2% uitkomen, dit is iets om op te letten. Hier heb ik geen last van.

Er worden geen dividendkosten gerekend, ondanks dat DEGIRO je effecten NIET uitleent. Dit is dus anders dan bij gewoon beleggen, waarbij wel dividendkosten gerekend worden bij wanneer DEGIRO je effecten niet mag uitlenen.

De totale kosten van DEGIRO zelf komen dus op 0.2% per jaar.

Doordat DEGIRO buitenlandse dividendbelasting niet kan verrekenen komen er ongeveer 0.3% (= 15% dividendbelasting * 2% dividend) dividendbelasting kosten bij.

In totaal dus 0.5% aan kosten voor pensioenbeleggen.

Kosten gewoon beleggen

Mijn gewone beleggingen heb ik in dezelfde vier indexfondsen via DEGIRO. Als ik de kosten voor een belegging bij DEGIRO van 10.000 euro optel kom ik op het volgende:

Jaarlijkse dividendkosten bij een dividendrendement van 2% per jaar zijn dan 10 euro, oftewel 0.1%.

De jaarlijkse kosten door dividendbelasting zijn 15% van het dividend. Dit is dus 0.3% van je ingelegde vermogen bij een gemiddeld jaarlijks dividend van 2%. Dividendbelasting over gewone beleggingen mag je terugvragen als je box 3 belasting betaalt.

Ik heb minimale last van dividendlekkage door mijn fondsenkeuze, maar dit is toch ongeveer 0.1% per jaar.

De jaarlijkse kosten voor “het opzetten van handelsmogelijkheden” zijn 7.50 euro, oftewel 0.075%.

Daarnaast betaal ik 0.1% valutakosten bij aankoop en verkoop en ik heb aankoop- en verkoopkosten voor een van de twee obligatietrackers van 2 euro + 0.02% per transactie. Dit zijn eenmalige kosten.

De totale terugkerende kosten zijn per jaar dus 0.1 + 0.3 + 0.1 + 0.075 = 0.575%. Als je de dividendbelasting mag terugvragen heb je 0.575 – 0.3 = 0.275% terugkerende kosten.

Vergelijk kosten

Pensioenbeleggingen hebben jaarlijks dus 0.575% – 0.5% = 0.075% lagere kosten dan gewone beleggingen als je de dividendbelasting van je gewone beleggingen niet mag terug vragen. Als je die belasting wel mag terugvragen hebben gewone beleggingen 0.5% – 0.275% = 0.225% lagere kosten dan pensioenbeleggingen.

5) Voordeel: pensioenvermogen telt niet mee voor diverse regelingen

Steeds meer regelingen, vooral zorg gerelateerde zaken, zijn gerelateerd aan inkomen en vermogen. Daarbij tellen potjes die je voor je pensioen hebt aangelegd niet mee. Potjes die je buiten een pensioenregeling om zelf bij elkaar gespaard / belegd hebt tellen wel mee. Daardoor moet je dan meestal meer zelf bijdragen.

6) Voordeel of nadeel?: De fiscus helpt je het vermogen niet voor je AOW leeftijd op te maken.

Je bent beperkt in het vervroegd aanspreken van dit vermogen.

Met de opgebouwde waarde dien je een uitkering aan te kopen bij een aanbieder naar keuze die voldoet aan een aantal wettelijke eisen. Afhankelijk van het moment waarop je de uitkering aankoopt, geldt een minimale looptijd.

Uitgangspunt is dat je de uitkering aankoopt op of uiterlijk 5 jaar na de AOW-leeftijd. Dan geldt een minimale uitkeringsduur van 5 jaar. Je kunt dus het opgebouwde vermogen binnen 5 jaar volledig laten uitkeren, waarbij je maximaal €21.741 (2019) per jaar mag laten uitkeren. Als je totale inleg meer dan 5*€21.741 = €108.705 bedraagt, dan moet je uit laten keren over meer dan 5 jaren, zodat je per jaar maximaal €21.741 bruto ontvangt, zie hier.

Als je een uitkering echter aankoopt voordat je de AOW-leeftijd hebt bereikt, dan is het uitgangspunt een levenslange uitkering. Omdat banken (in tegenstelling tot verzekeraars) geen levenslange uitkeringen aanbieden, hanteren zij de AOW-leeftijd+20 jaar als ‘levenslange’ uitkering. Stel dat je AOW leeftijd 67 jaar is. In dat geval zou een uitkering door moeten lopen tot 67 + 20 jaar (dus tot je 87ste). Soms werken uitkerende instanties met enkele randvoorwaarden, zoals een minimaal uit te keren waarde. De eerder genoemde eisen met betrekking tot de uitkeringsduur zijn daarentegen wel gelijk voor alle aanbieders, omdat het wetgeving betreft.

Als je voor het bereiken van je AOW-leeftijd het bedrag in een keer wilt opnemen dan gaat de ‘vlag uit’ bij de belastingdienst en heffen ze in het slechtste geval in een keer 52% plus 20% revisierente. Mogelijk kun je daar via “kleine lijfrenten” omheen werken, maar dat is niet zonder risico.

 

Een simpel voorbeeld

Stel je bent nu 30 jaar oud en hebt nog 40 jaar totdat je de AOW leeftijd bereikt. Je legt eenmalig 10.000 euro bruto inkomen in. Dit rendeert met 7% per jaar, het gemiddelde van de beurs van de afgelopen decennia. Dan heb je via pensioenbeleggen 150.000 euro vermogen opgebouwd. Vervolgens laat je dit vermogen uitkeren en betaal je 20% belasting. Je houdt dan dus 120.000 euro over.

Als je die 10.000 euro nu gewoon als nettoloon ontvangt en vervolgens zelf in vergelijkbare fondsen belegt, kun je nu 4800 tot 6345 euro beleggen. Dit is afhankelijk van de belastingschijf waar je inkomen in valt. Daarnaast betaal je elk jaar vermogensrendementsheffing. Want ik ga ervan uit dat je op weg naar financiële onafhankelijkheid boven de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing uitkomt. Daarvoor houd ik voor het gemak een getal van 1.2% aan. Je rendement wordt dus geen 7% maar 5.8% per jaar. Dat geeft na 40 jaar een vermogen van 46.000 tot 61.000 euro. Een factor 2 tot 3 minder dan via pensioenbeleggen!

 

rendement pensioenbeleggen versus gewoon beleggen

 

Hoe werkt dit pensioenbeleggen?

Pensioengat

Pensioenbeleggen is mogelijk voor iedereen die een zogenaamd pensioengat heeft. En dat is bijna iedereen, ook degenen die een goed pensioen via hun werkgever opbouwen. Ook bijvoorbeeld mensen die in de WW zitten of zzp’er zijn mogen pensioenbeleggen.

Jaarruimte

Er geldt een maximum voor het bedrag dat je fiscaal vriendelijk opzij mag zetten. Dit heet ook wel je fiscale ruimte. Deze bestaat uit je jaarruimte en je reserveringsruimte. Je jaarruimte voor dit jaar wordt bepaald door wat je vorig jaar hebt verdiend. Naast de jaarruimte heb je de mogelijkheid de zogenaamde reserveringsruimte te benutten. Je reserveringsruimte bestaat uit je niet-gebruikte jaarruimtes van de afgelopen zeven jaar. Die mag je alsnog ‘inhalen’ door deze naast je jaarruimte te storten.

Hier vind je een tooltje waarmee je je jaarruimte kunt berekenen. Ook vind je daar verdere uitleg en kun je hulp krijgen met de berekening.

Reserveringsruimte

Ook de reserveringsruimte is gemaximeerd. Wat je in een bepaald jaar aan inlegt, wordt allereerst weggestreept tegenover je oudste, nog ongebruikte jaarruimte. Veel mensen hebben veel meer fiscale ruimte dan ze (op basis van alleen de jaarruimteberekening) denken. Wanneer je de afgelopen zeven jaar in loondienst pensioen hebt opgebouwd en / of als zzp’er gebruik hebt gemaakt van de Fiscale Oudedagsreserve, oftewel de FOR, moet je in de berekening een correctie maken.

Op de site van de belastingdienst staat een tooltje waarmee je je jaarruimte en je reserveringsruimte kunt berekenen, ze noemen dat daar de rekenhulp lijfrentepremie.

Andere aanbieders pensioenbeleggen

For Tomorrow, BrightPensioen en ZZP pensioen vallen op basis van kosten en beperkte keuzevrijheid van indexfondsen voor mij af.

Update maart 2018: Via Binck kun je sinds kort ook pensioenbeleggen. 

Zoals hierboven vermeld vormt Brand New Day voor mij wel een serieus alternatief, bij hen heb ik momenteel mijn pensioenbeleggingen.

Aanbieders pensioensparen

Bankspaarproducten vallen voor mij ook af, aangezien ik voor de lange termijn niet wil sparen op een spaarrekening maar wil beleggen in indexfondsen, vanwege het te verwachten veel hogere rendement.

Aanbieders lijfrenteverzekeringen

Lijfrenteverzekeringen vallen voor mij ook af. Deze hebben vaak hogere kosten, geven niet de mogelijkheid om in indexfondsen te beleggen en bij overlijden krijgen je nabestaanden niets.

Meer informatie

Op de site van DEGIRO kun je meer informatie over hun pensioenrekening vinden.

Belastingaspecten van pensioenbeleggen kunnen afhangen van persoonlijke omstandigheden en kunnen wijzigen in de toekomst. Het kan verstandig zijn een belastingadviseur te raadplegen voor de laatste stand van zaken.

 

Wat vind jij van pensioenbeleggen? Ben jij ook blij dat DEGIRO dit nu aanbiedt, zodat er meer concurrentie is gekomen op de pensioenmarkt?

 

Wil jij het FOB huishoudboekje 2021 kado? En een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt? Ik stuur geen spam, opzeggen kan altijd en ik geef je e-mailadres nooit door aan derden.

12828 andere abonnees houden je gezelschap!

Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat mailadres is al ingeschreven
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.
Ik kom ook financieel interessante acties en aanbiedingen tegen waar ik op dat moment geen blogpost over schrijf. Ik kan je daar dan wel op wijzen via een mailtje. Je kunt je hiervoor apart inschrijven:
Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.

Ik ben geen professioneel adviseur. Je blijft zelf verantwoordelijk voor enige schade geleden door opvolgen van advies of navolgen van informatie op deze site. Informatie kan achterhaald zijn, check altijd zelf of ze nog actueel is. De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en louter informatief en educatief bedoeld. Let op: Beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Zie ook de disclaimer. Soms krijg ik een vergoeding als je een transactie doet via een link op deze site. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

Auteur: Mr FOB


Een reactie plaatsen

Leuk als je reageert! Reacties met als doel iets te leren van anderen of om anderen te helpen, nadat je het hele artikel en alle andere reacties gelezen hebt, zien we hier het liefst! Je reactie wordt goedgekeurd en verwerkt volgens mijn privacybeleid. Door je reactie te versturen ga je hiermee akkoord.

209 gedachten over “DEGIRO pensioenbeleggen review

  • Jakobse

    Goedemiddag Mr. Fob,
    Vanmiddag contact gehad met DeGiro over het pensioenbeleggen en dan met name over het hypothetische geval indien je niet vol belegd bent en een (aanzienlijk) deel liquide aanhoudt (uiteraard is het de bedoeling dat je gaat beleggen, maar de omstandigheden kunnen zijn dat het bijv. verstandig is om niet in de markt te zitten. Bij pensioenbeleggen kun je immers niet ‘short’ gaan). Vanaf €2.500 zou je dan negatieve rente worden aangerekend (tot €2.500 wordt dit door DeGiro gecompenseerd). Op de site wordt de indruk gewekt dat dit ongeacht het saldo wordt gecompenseerd (“Een negatief rendement, voor zover dat voortkomt uit de huidige marktrente en de fondskosten, wordt momenteel vrijblijvend gecompenseerd door DEGIRO”). Klopt dit of heb ik het niet helemaal goed begrepen? Alvast bedankt voor de reactie.