DEGIRO pensioenbeleggen review


pensioenbeleggen

Goed nieuws van DEGIRO: je kunt er vanaf nu pensioenbeleggen tegen ongekend lage kosten, slechts 0.2% per jaar. Met keuze uit alle indexfondsen of overige beleggingsfondsen, aandelen of obligaties die ze via de gewone rekening ook aanbieden. En zonder dat DEGIRO je effecten uitleent, dus zonder risico dat je je effecten op die manier kwijtraakt! Nadelig is dat DEGIRO buitenlandse dividendbelasting niet kan verrekenen.

DEGIRO pensioenbeleggen review

Samenvatting

Zoals ik in mijn post Pensioenbeleggen, doen op weg naar financiële onafhankelijkheid! aangaf spaar ik fiscaal gesteund voor mijn pensioen bij. Hierdoor genereer ik tot 3x zoveel opbrengst dan via gewoon beleggen in dezelfde fondsen. Mocht beleggen in indexfondsen overigens nog onbekend terrein voor je zijn, lees dan eerst de post Beleggen voor beginners.

Ik doe op dit moment aan pensioenbeleggen via Brand New Day in de fondsen die ik beschreven heb in de post Pensioenbeleggen: fondskeuze en stappenplan. Ik zie het als een zeer aantrekkelijke manier om een veiligheidsmarge op te bouwen.

Waar ik tot nu toe alleen kon pensioenbeleggen in Vanguard indexfondsen bij Brand New Day kan dat voortaan ook bij DEGIRO via hun pensioenrekening. Hier kan dat tegen beduidend lagere kosten (0.2% per jaar in plaats van 0.59% per jaar) in de indexfondsen van mijn voorkeur.

De fondsen die ik bij  gewoon beleggen kan aanhouden kan ik ook aanhouden in pensioenbeleggingen via DEGIRO. Ik leg in de post over mijn beleggingsstrategie uit welke fondsen ik kies en in de post Indexfondsen – 6 punten om op te letten waarom ik deze fondsen goede fondsen vind. In mijn pensioenbeleggingen bij DEGIRO zou ik de indexfondsen in de verhouding 40% VTI, 40% VXUS, 15% IEAC en 5% IEGA aanhouden.

De kosten die deze fondsen zelf rekenen (de zogenaamde TER, oftewel Total Expense Ratio) komen bij de 0.2% kosten die DEGIRO rekent. Met deze portefeuille zitten die kosten op 0.10% per jaar. In totaal zit je dan op 0.3% aan kosten met volledige vrijheid om deze fondsen zelf uit te kiezen. Dat is ongeveer de helft van wat je via Brand New Day kwijt bent.

Nadelig is echter dat DEGIRO buitenlandse dividendbelasting niet kan verrekenen. Het niet verrekenen van Amerikaanse dividendbelasting scheelt al gauw 0.3% rendement per jaar (= 15% dividendbelasting * 2% dividend). Daarmee zijn de kosten van DEGIRO vergelijkbaar met die van Brand New Day.

Ook is er nog onzekerheid hoeveel kosten DEGIRO gaat berekenen voor het terugvorderen van dividendbelasting, zie punt 6.7 in de voorwaarden.

Daarom blijf ik voorlopig pensioenbeleggen via Brand New Day.

Als je volledige keuzevrijheid wilt in welke indexfondsen, overige beleggingsfondsen, aandelen of obligaties je gaat pensioenbeleggen en dat wilt doen tegen lage kosten, dan is DEGIRO op het moment van schrijven de enige aanbieder waarbij dat kan.

De fiscale behandeling van pensioenbeleggingen hangt af van de individuele omstandigheden van eenieder en dit kan wijzigen in de toekomst.

Veiligheid DEGIRO

DEGIRO leent je effecten niet uit bij een pensioenrekening, zoals ze dat wel doen bij een standaard gewone beleggingsrekening. Je kunt je effecten dus niet kwijtraken op die manier.

Bij DEGIRO worden al je beleggingen in een apart bewaarbedrijf bewaard, zodat ze bij een faillissement van DEGIRO van jou blijven.

Om er voor te zorgen dat ook je geld bij DEGIRO veilig is, brengt DEGIRO je geld kosteloos onder in een apart fonds (een FundShare Cash Fund). DEGIRO verzorgt dit geheel automatisch, hier merk je verder niks van. Op deze manier is ook je geld afgescheiden van DEGIRO en dus net als je andere beleggingen beschermd bij een faillissement van DEGIRO.

De voordelen en nadelen van pensioenbeleggen

1) Voordeel: Je legt bij pensioenbeleggen in vanuit je bruto inkomen

Daardoor kun je tot 52% meer beleggen dan wanneer je nu je bruto inkomen als netto loon laat uitkeren en zelf belegt. Hoeveel meer je kunt beleggen hangt af van de belastingschijf waar de top van je inkomen in valt. Je mag je inleg namelijk van de te betalen belasting in het jaar van inleg aftrekken. Van de Nederlanders met inkomen uit loon betaalt 17% een belastingtarief van 36.55%, 74% een tarief van 40.4% belasting en 9% een tarief van 52% belasting (bron). De belastingaftrek is dus voor het overgrote deel van de Nederlanders in loondienst 40.4%.

Dat bruto inkomen rendeert eerst voor je, voordat je er tijdens de uitkeringsfase pas belasting over moet betalen. En die belasting is meestal flink lager dan nu over je inkomen:

2) Voordeel: Lagere belasting tijdens uitkeringsfase

Zodra je met pensioen gaat en het via pensioensparen opgebouwde vermogen als pensioeninkomen gaat laten uitkeren, betaal je belasting. Je valt dan in de belastingschijven voor AOW gerechtigden. Van de Nederlandse pensioengerechtigden heeft 80% een pensioeninkomen lager dan 34.027 euro en betaalt daarmee 20% belasting.

inkomensverdeling

Voor het overgrote deel van de Nederlanders is het belastingvoordeel van pensioenbeleggen dus 20%. Dit is nog zonder het belastingvoordeel op basis van vermogensrendementsheffing:

3)  Voordeel: Je betaalt bij pensioenbeleggen geen vermogensrendementsheffing tijdens de opbouwfase en de uitkeringsfase

Als je vermogensrendementsheffing moet betalen,  dan is dat vanaf 2017 tussen de 0.87 en 1.65% per jaar. In de post Vermogensrendementsheffing 2017 & 6 tips ga ik hier uitgebreid op in.

Die vermogensrendementsheffing ben je kwijt als je zelf belegt, maar hoef je niet te betalen als je aan pensioenbeleggen doet. Dat scheelt heel veel door het rente op rente effect. Zie verderop in deze post bij de voorbeeldberekening hoe dit doorwerkt.

4) Voordeel of nadeel: lagere of hogere kosten voor pensioenbeleggen

In mijn vergelijk van de kosten van pensioenbeleggen en gewoon beleggen laat ik eenmalige kosten buiten beschouwing omdat die op de lange termijn niet significant zijn. Ook laat ik de TER (Total Expense Ratio; lopende kosten van de fondsen zelf) buiten beschouwing, omdat die voor pensioenbeleggen en gewoon beleggen hetzelfde zijn.

Kosten pensioenbeleggen

Bij DEGIRO betaal je jaarlijks 0.20% over de waarde van je portefeuille aan kosten. Daarnaast betaal je enkel transactiekosten wanneer deze kosten boven de 0.20% van je portefeuillewaarde uitkomen. Daar ga ik met de indexfondsen van mijn voorkeur nooit boven uit komen, aangezien drie van de vier van die fondsen zonder transactiekosten aangeschaft kunnen worden.

DEGIRO rekent beurskosten van € 1,00 per beurs per maand (max € 5,00 per maand), behalve voor Euronext Amsterdam. Voor kleinere bedragen op meerdere buitenlandse beurzen kun je zo boven de 0.2% uitkomen, dit is iets om op te letten. Hier heb ik geen last van.

Er worden geen dividendkosten gerekend, ondanks dat DEGIRO je effecten NIET uitleent. Dit is dus anders dan bij gewoon beleggen, waarbij wel dividendkosten gerekend worden bij wanneer DEGIRO je effecten niet mag uitlenen.

De totale kosten van DEGIRO zelf komen dus op 0.2% per jaar.

Doordat DEGIRO buitenlandse dividendbelasting niet kan verrekenen komen er ongeveer 0.3% (= 15% dividendbelasting * 2% dividend) dividendbelasting kosten bij.

In totaal dus 0.5% aan kosten voor pensioenbeleggen.

Kosten gewoon beleggen

Mijn gewone beleggingen heb ik in dezelfde vier indexfondsen via DEGIRO. Als ik de kosten voor een belegging bij DEGIRO van 10.000 euro optel kom ik op het volgende:

Jaarlijkse dividendkosten bij een dividendrendement van 2% per jaar zijn dan 10 euro, oftewel 0.1%.

De jaarlijkse kosten door dividendbelasting zijn 15% van het dividend. Dit is dus 0.3% van je ingelegde vermogen bij een gemiddeld jaarlijks dividend van 2%. Dividendbelasting over gewone beleggingen mag je terugvragen als je box 3 belasting betaalt.

Ik heb minimale last van dividendlekkage door mijn fondsenkeuze, maar dit is toch ongeveer 0.1% per jaar.

De jaarlijkse kosten voor “het opzetten van handelsmogelijkheden” zijn 7.50 euro, oftewel 0.075%.

Daarnaast betaal ik 0.1% valutakosten bij aankoop en verkoop en ik heb aankoop- en verkoopkosten voor een van de twee obligatietrackers van 2 euro + 0.02% per transactie. Dit zijn eenmalige kosten.

De totale terugkerende kosten zijn per jaar dus 0.1 + 0.3 + 0.1 + 0.075 = 0.575%. Als je de dividendbelasting mag terugvragen heb je 0.575 – 0.3 = 0.275% terugkerende kosten.

Vergelijk kosten

Pensioenbeleggingen hebben jaarlijks dus 0.575% – 0.5% = 0.075% lagere kosten dan gewone beleggingen als je de dividendbelasting van je gewone beleggingen niet mag terug vragen. Als je die belasting wel mag terugvragen hebben gewone beleggingen 0.5% – 0.275% = 0.225% lagere kosten dan pensioenbeleggingen.

5) Voordeel: pensioenvermogen telt niet mee voor diverse regelingen

Steeds meer regelingen, vooral zorg gerelateerde zaken, zijn gerelateerd aan inkomen en vermogen. Daarbij tellen potjes die je voor je pensioen hebt aangelegd niet mee. Potjes die je buiten een pensioenregeling om zelf bij elkaar gespaard / belegd hebt tellen wel mee. Daardoor moet je dan meestal meer zelf bijdragen.

6) Voordeel of nadeel?: De fiscus helpt je het vermogen niet voor je AOW leeftijd op te maken.

Je bent beperkt in het vervroegd aanspreken van dit vermogen.

Met de opgebouwde waarde dien je een uitkering aan te kopen bij een aanbieder naar keuze die voldoet aan een aantal wettelijke eisen. Afhankelijk van het moment waarop je de uitkering aankoopt, geldt een minimale looptijd.

Uitgangspunt is dat je de uitkering aankoopt op of uiterlijk 5 jaar na de AOW-leeftijd. Dan geldt een minimale uitkeringsduur van 5 jaar. Je kunt dus het opgebouwde vermogen binnen 5 jaar volledig laten uitkeren, waarbij je maximaal €21.741 (2019) per jaar mag laten uitkeren. Als je totale inleg meer dan 5*€21.741 = €108.705 bedraagt, dan moet je uit laten keren over meer dan 5 jaren, zodat je per jaar maximaal €21.741 bruto ontvangt, zie hier.

Als je een uitkering echter aankoopt voordat je de AOW-leeftijd hebt bereikt, dan is het uitgangspunt een levenslange uitkering. Omdat banken (in tegenstelling tot verzekeraars) geen levenslange uitkeringen aanbieden, hanteren zij de AOW-leeftijd+20 jaar als ‘levenslange’ uitkering. Stel dat je AOW leeftijd 67 jaar is. In dat geval zou een uitkering door moeten lopen tot 67 + 20 jaar (dus tot je 87ste). Soms werken uitkerende instanties met enkele randvoorwaarden, zoals een minimaal uit te keren waarde. De eerder genoemde eisen met betrekking tot de uitkeringsduur zijn daarentegen wel gelijk voor alle aanbieders, omdat het wetgeving betreft.

Als je voor het bereiken van je AOW-leeftijd het bedrag in een keer wilt opnemen dan gaat de ‘vlag uit’ bij de belastingdienst en heffen ze in het slechtste geval in een keer 52% plus 20% revisierente. Mogelijk kun je daar via “kleine lijfrenten” omheen werken, maar dat is niet zonder risico.

 

Een simpel voorbeeld

Stel je bent nu 30 jaar oud en hebt nog 40 jaar totdat je de AOW leeftijd bereikt. Je legt eenmalig 10.000 euro bruto inkomen in. Dit rendeert met 7% per jaar, het gemiddelde van de beurs van de afgelopen decennia. Dan heb je via pensioenbeleggen 150.000 euro vermogen opgebouwd. Vervolgens laat je dit vermogen uitkeren en betaal je 20% belasting. Je houdt dan dus 120.000 euro over.

Als je die 10.000 euro nu gewoon als nettoloon ontvangt en vervolgens zelf in vergelijkbare fondsen belegt, kun je nu 4800 tot 6345 euro beleggen. Dit is afhankelijk van de belastingschijf waar je inkomen in valt. Daarnaast betaal je elk jaar vermogensrendementsheffing. Want ik ga ervan uit dat je op weg naar financiële onafhankelijkheid boven de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing uitkomt. Daarvoor houd ik voor het gemak een getal van 1.2% aan. Je rendement wordt dus geen 7% maar 5.8% per jaar. Dat geeft na 40 jaar een vermogen van 46.000 tot 61.000 euro. Een factor 2 tot 3 minder dan via pensioenbeleggen!

 

rendement pensioenbeleggen versus gewoon beleggen

 

Hoe werkt dit pensioenbeleggen?

Pensioengat

Pensioenbeleggen is mogelijk voor iedereen die een zogenaamd pensioengat heeft. En dat is bijna iedereen, ook degenen die een goed pensioen via hun werkgever opbouwen. Ook bijvoorbeeld mensen die in de WW zitten of zzp’er zijn mogen pensioenbeleggen.

Jaarruimte

Er geldt een maximum voor het bedrag dat je fiscaal vriendelijk opzij mag zetten. Dit heet ook wel je fiscale ruimte. Deze bestaat uit je jaarruimte en je reserveringsruimte. Je jaarruimte voor dit jaar wordt bepaald door wat je vorig jaar hebt verdiend. Naast de jaarruimte heb je de mogelijkheid de zogenaamde reserveringsruimte te benutten. Je reserveringsruimte bestaat uit je niet-gebruikte jaarruimtes van de afgelopen zeven jaar. Die mag je alsnog ‘inhalen’ door deze naast je jaarruimte te storten.

Hier vind je een tooltje waarmee je je jaarruimte kunt berekenen. Ook vind je daar verdere uitleg en kun je hulp krijgen met de berekening.

Reserveringsruimte

Ook de reserveringsruimte is gemaximeerd. Wat je in een bepaald jaar aan inlegt, wordt allereerst weggestreept tegenover je oudste, nog ongebruikte jaarruimte. Veel mensen hebben veel meer fiscale ruimte dan ze (op basis van alleen de jaarruimteberekening) denken. Wanneer je de afgelopen zeven jaar in loondienst pensioen hebt opgebouwd en / of als zzp’er gebruik hebt gemaakt van de Fiscale Oudedagsreserve, oftewel de FOR, moet je in de berekening een correctie maken.

Op de site van de belastingdienst staat een tooltje waarmee je je jaarruimte en je reserveringsruimte kunt berekenen, ze noemen dat daar de rekenhulp lijfrentepremie.

Andere aanbieders pensioenbeleggen

For Tomorrow, BrightPensioen en ZZP pensioen vallen op basis van kosten en beperkte keuzevrijheid van indexfondsen voor mij af.

Update maart 2018: Via Binck kun je sinds kort ook pensioenbeleggen. 

Zoals hierboven vermeld vormt Brand New Day voor mij wel een serieus alternatief, bij hen heb ik momenteel mijn pensioenbeleggingen.

Aanbieders pensioensparen

Bankspaarproducten vallen voor mij ook af, aangezien ik voor de lange termijn niet wil sparen op een spaarrekening maar wil beleggen in indexfondsen, vanwege het te verwachten veel hogere rendement.

Aanbieders lijfrenteverzekeringen

Lijfrenteverzekeringen vallen voor mij ook af. Deze hebben vaak hogere kosten, geven niet de mogelijkheid om in indexfondsen te beleggen en bij overlijden krijgen je nabestaanden niets.

Meer informatie

Op de site van DEGIRO kun je meer informatie over hun pensioenrekening vinden.

Belastingaspecten van pensioenbeleggen kunnen afhangen van persoonlijke omstandigheden en kunnen wijzigen in de toekomst. Het kan verstandig zijn een belastingadviseur te raadplegen voor de laatste stand van zaken.

 

Wat vind jij van pensioenbeleggen? Ben jij ook blij dat DEGIRO dit nu aanbiedt, zodat er meer concurrentie is gekomen op de pensioenmarkt?

 

Wil jij het FOB huishoudboekje 2021 kado? En een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt? Ik stuur geen spam, opzeggen kan altijd en ik geef je e-mailadres nooit door aan derden.

12397 andere abonnees houden je gezelschap!

Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat mailadres is al ingeschreven
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.
Ik kom ook financieel interessante acties en aanbiedingen tegen waar ik op dat moment geen blogpost over schrijf. Ik kan je daar dan wel op wijzen via een mailtje. Je kunt je hiervoor apart inschrijven:
Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.

Ik ben geen professioneel adviseur. Je blijft zelf verantwoordelijk voor enige schade geleden door opvolgen van advies of navolgen van informatie op deze site. De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en louter informatief en educatief bedoeld. Let op: Beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Zie ook de disclaimer. Soms krijg ik een vergoeding als je een transactie doet via een link op deze site. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

Auteur: Mr FOB


Een reactie plaatsen

Leuk als je reageert! Reacties met als doel iets te leren van anderen of om anderen te helpen, nadat je het hele artikel en alle andere reacties gelezen hebt, zien we hier het liefst! Je reactie wordt goedgekeurd en verwerkt volgens mijn privacybeleid. Door je reactie te versturen ga je hiermee akkoord.

203 gedachten over “DEGIRO pensioenbeleggen review

 • 5'o clock shadow

  De koppeling met de AOW leeftijd vind ik wel een groot nadeel. Als deze tzt naar 72 jaar gaat, helpt dit niet bij het vroeger met pensioen gaan. Niet mijn idee van financïele onafhankelijkheid.

  • Mr FOB Bericht auteur

   Ik snap je opmerking. Maar als je het ziet als een veiligheidsmarge, die de kans dat je op hoge leeftijd wat moet gaan bijverdienen verkleint in geval je tijdens financiële onafhankelijkheid pech hebt gehad met je financiën? Helpt het dan niet juist om met een geruster hart eerder te stoppen met werken?

 • 5'o clock shadow

  Het is zeker een mooie optie, en je kunt het waarschijnlijk wel aardig uitplannen om een constant nivo aan inkomen te krijgen. Het is alleen niet fijn om afhankelijk te zijn van de overheid over de voorwaarden van uitbetalen, zoals de steeds veranderende pensioengerechtige leeftijd. Momenteel helemaal de speelbal in de verkiezingen.

 • Dutch Dividend

  Je kunt ook met je 50e met pensioen, alleen je uitkeringsduur is dan (67-50) + 20 = 37 jaar en je mist het lage belastingtarief die geldig is voor “AOW-ers” …… Ik doe zelf een mix van rabo banksparen, brandnewday, zelf beleggen in aandelen en ga nu ook een lijfrente rekening bij degiro openen om in een aantal trackers te beleggen vanwege de iets lagere kosten dan brandnewday.

 • Stefanie

  Bedankt voor het duidelijke stuk! Het enige nadeel is dat ik nu toch weer ga twijfelen …. Als MKB ers missen wij over het geld dat we inleggen voor pensioen 14% MKB winstvrijstelling. Plus het feit dat we vroeger dan 70/72 of wat de AOW leeftijd ook mag worden willen stoppen met werken en dan niet aan het geld kunnen komen, vinden we dat 2 flinke nadelen. Ik had echter niet stilgestaan bij het feit dat je wel 20 jaar lang (in ons geval) rendement kunt halen uit een groter bedrag dan wanneer je gewoon zelf spaart zonder aftrek. En als dat werkelijk 7% is is het wel de moeite. Nog een vraagje, als je overlijdt voor de uitkeringsdatum, wat gebeurt er dan met het geld? En tijdens de uitkeringsfase? Kun je als het geld vrijkomt kiezen wie de uitkeringen doet of is dat De Giro? Bedankt voor het antwoorden.

 • Hypotheekweg

  Ik hink nog op twee gedachten. Ik heb nog wel wat reserveringsruimte opgebouwd en ook jaarruimte zat, maar ik heb me er nog niet genoeg in verdiept.
  Dat het pas gaat uitkeren zie ik net als 5’o clock ook als nadeel. Ik ga ervan uit dat ik voldoende pensioen heb opgebouwd om zonder zorgen te kunnen genieten.
  Ik kan me wel voorstellen dat het interessant is als je in het hoge vermogenstarief gaat komen. Dan telt dit niet mee.

  Nu zou ik ook even niet weten hoe ik ook deze ruimte zou kunnen benutten naast extra aflossen op de hypotheek, buffer aanvullen en zelf beleggen voor de jaren vóór de AOW-leeftijd. Misschien als de buffer op orde is…

 • Mr FOB Bericht auteur

  Bedankt en graag gedaan.
  Die MKB aspecten overzie ik niet doordat ik in loondienst ben.. Misschien een andere lezer die dit herkent?
  Maar ik snap je aarzeling op basis van wat je schrijft.
  Bij overlijden krijgen je erfgenamen je inleg. Tijdens uitkeren mag je zelf aanbieder kiezen.

 • Mr FOB Bericht auteur

  Als je genoeg pensioen hebt is pensioenbeleggen inderdaad alleen interessant als je de hogere opbrengst vindt opwegen tegen de nadelen die je noemt. Om die ongeveer 3 keer hogere opbrengst doe ik het wel. Ik laat het t.z.t. in 5 jaar uitkeren. Maar ik snap jouw keuze heel goed!

 • Sam

  Als ZZP-er zijn mijn pensioenafdrachten prive-opnamen en geen bedrijfskosten waardoor de 14% MKB vrijstelling aanwezig blijft. Ik ben het ook met je eens dat de AOW leeftijd wellicht erg lang op zich laat wachten. Daarom maak ik ook geen volledig gebruik van de jaarruimte.

 • Sam

  Ik heb de pensioenrekening van DeGiro gisteren voorbij zien komen. Lijkt interessant; gezien de kosten. Het jammere tov BND vind ik dat DEGiro geen Duurzame EFT’s heeft die binnen de Kernselectie valt (in zoverre ik heb kunnen nagaan). Pensioen beleggen is iets van de lange termijn en daarmee vind ik duurzaamheid wel belangrijk… Mijn kinderen moeten ook nog wat leefbaarheid op deze wereld hebben. Daarnaast is het mij niet duidelijk dat wanneer ik tijdens de uitkeringsfase kom te overlijden wat er met de centjes gaat gebeuren. Blijft dat voor mijn nabestaanden of voor de bank? Of hangt dat weer af bij welke instantie ik later met het ogbouwde pensioenkapitaal een inkomen koop?

 • Mr FOB Bericht auteur

  Ik kan me je behoefte van duurzaam beleggen goed voorstellen. Ik weet niet of die in de kernselectie vallen.
  Als je via bank uitkering aankoopt is het van je nabestaanden bij overlijden. Bij uitkerende lijfrenteverzekering niet

 • Kreupelgeld

  In je voorbeeld reken je met 20% belasting over het uit te keren bedrag. Dat is weinig. Als je AOW + opgebouwd pensioen straks modaal zijn, dan is de lijfrente een aanvulling die waarschijnlijk tegen 40,8% belast gaat worden.

  Als je overweegt om eerder te stoppen met werken dan de – nog niet bekende – AOW leeftijd is opbouwen van vermogen in box 3 misschien toch een betere optie. Je kan dan voor je AOW leeftijd stoppen en vanaf AOW leeftijd je modale pensioen ontvangen.

 • Mr FOB Bericht auteur

  80% van de Nederlanders die niet eerder stopt met werken valt al in 20% regime. Bij eerder stoppen bouw je minder pensioen op dan gemiddeld en maak je dus heel grote kans dat je in 20% regime valt. Alleen de serieus hogere salarissen bouwen bij eerder stoppen al genoeg pensioen op om niet onder 20% regime te vallen

 • Stefanie

  Het kwartje is gevallen. Als je aan de FOR doteert, gebeurt dit vóór de aftrek MKB vrijstelling. De betaling van pensioenpremies/ lijfrentes/ banksparen, gebeurt erna.

 • overgeldzaken

  Interessante blog. En al een hoop rekenwerk gedaan, zodat mijn keuze wat makkelijker wordt. Ik weet alleen nog niet of ik vast wil zitten aan de regels van de Nederlandse overheid of dat ik toch voor de maximale vrijheid kies van het in BOX III houden van de beleggingen.

  Dat is dan ook meer een gevoelskwestie dan een cijfermatige kwestie, want die is vrij duidelijk. Bedankt voor het uitzoeken!

 • Jeroen

  De beurskosten van € 1,00 per beurs per maand (max € 5,00 per maand) kunnen voor kleinere bedragen ( < 6000 EUR) al snel boven de 0.2% uitkomen. Deze beurskosten zijn ook een stuk hoger dan de 2,50 EUR per jaar voor een normale account bij DeGiro.

 • Dutch Dividend

  Hoi Stefanie,

  Hier zat ik ook mee in de maag. Echter je kunt al eerder stoppen en de pot laten uitkeren. Alleen de AOW gaat pas in op 67. Mensen associëren pensioen met AOW maar dit vind ik niet terecht 🙂

  Als je wilt kun je op je 57e bijvoorbeeld stoppen met werken en de hele opgebouwde pot die je in een bankspaarproduct hebt zitten omzetten in een lijfrenteuitkering met een looptijd van 30 jaar (30 jaar = levenslang geloof ik). De regel is , jaren tot AOW leeftijd + 20 jaar. Op internet lees ik niks over wat de looptijd is als je op je 50e de pot wilt omzetten in een lijfrenteuitkering. Dit zou dan een duur hebben van 37 jaar, best lang. Je moet dan ook wel flink wat hebben gespaard om een leuk bedrag uit te keren over 37 jaar.

  Die 14% MKB winstvrijstelling is voor aftrek van lijfrente premies. Dus stel je hebt 100.000 winst dan gaat er eerst 14.000 aftrek vanaf en daarna trek je de lijfrentepremie er pas af.

 • Hmm (@patitochidisimo)

  Ik lees net in de voorwaarden dat er een addertje onder het gras is voor het terugvorderen van dividendbelasting, namelijk een extra service waar je voor zou moeten betalen, maar waarvan de tarieven nog niet beschikbaar zijn. Is er een soortgelijke nadeel bij BND of moeten we dit toch als een verborgen kost zien van DeGiro? Lees hieronder:

  6.7 Dividendbelasting (nog niet beschikbaar)
  Over de beleggingen op uw Persoonlijke Pagina Lijfrenterekening ontvangt u wellicht dividend. Op dividend wordt in vrijwel alle landen, dividendbelasting ingehouden. Vaak is het mogelijk een deel van deze ingehouden dividendbelasting terug te krijgen. Voor het tegoed op uw Persoonlijke Pagina Lijfrenteverzekering geldt dat u dit niet zelf mag doen. Als aanvullende dienst bij de Persoonlijke Pagina Lijfrenterekening, zal DEGIRO standaard voor u proberen dividendbelasting waar dit op voldoende rendabele wijze mogelijk is, te beperken of terug te ontvangen. U stemt er bij deze mee in dat DEGIRO daarbij waar nodig in uw naam mag handelen en informatie met betrekking tot u en uw beleggingen mag delen met derden en u zegt toe om steeds op eerste verzoek van DEGIRO de door DEGIRO gevraagde documentatie en informatie aan DEGIRO te verstrekken. De kosten voor deze dienst zijn inbegrepen in de kosten voor de Coach.

 • Mr FOB Bericht auteur

  Bedankt voor je reactie! Deze had ik nog niet op het vizier. Ben benieuwd wat hiervoor de kosten zijn, tot die tijd nog even niet inleggen want niet duidelijk wat de totaalkosten worden. Ik heb het aangepast in de post.
  Door de fiscale structuur van het BND Wereld Indexfonds en van het onderliggende indexfonds kan het BND Wereld Indexfonds de ingehouden dividendbelasting nagenoeg volledig terugkrijgen.

 • Kim

  Hartelijke dank voor de uitvoerige informatie! Ik begrijp alleen nog niet hoeveel je mag/kunt inleggen op de Pensioenrekening. Bij de FAQ staat als antwoord op deze vraag: “Het jaarlijkse bedrag aan stortingen dat u fiscaal kunt aftrekken is gelimiteerd en is het totaal van uw Jaarruimte (tekort in pensioenopbouw in het voorgaande jaar) en Reserveringsruimte (afhankelijk van niet benutte jaarruimte in de voorgaande zeven kalenderjaren).” Maar dat geeft aan welk bedrag er fiscaal aftrekbaar is, niet hoeveel er ingelegd mag worden. Mijn reserveringsruimte en jaarruimte over 2009-1016 is samen 880 euro. Als ik over een jarenlange periode slechts zo’n relatief laag bedrag mag inleggen, dan schiet dit toch niet op als extra spaarpotje?
  De Giro vertelt ook wat er gebeurt als je méer stort dan mag volgens de jaarruimte: “Indien het bedrag dat u teveel stort per jaar niet meer bedraagt dan EUR 2.269 dan komt de belastingdienst u evenwel tegemoet, u kunt bij de belastinginspecteur kenbaar maken dat u teveel heeft gestort en vragen om een zogenaamde ‘saldoverklaring’. Met de ‘saldoverklaring’ mag u ten tijde van de uitkeringen het bedrag van de uitkeringen waarover u belasting betaalt (laten) verlagen met het in de saldoverklaring vastgelegde bedrag. Het teveel gestorte bedrag staat natuurlijk wel op uw DEGIRO Pensioenrekening, hierdoor betaalt u er geen vermogensrendementsheffing (box 3) over.”
  Dus…ik kan jaarlijk 2269 euro inleggen bovenop de toegestane jaarruimte? Is dit dan de truc die mensen gebruiken om meer in te kunnen leggen?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Dat is een lage jaar- + reserveringsruimte, zo schiet je spaarpotje inderdaad niet op.
   Die truc ken ik niet, maar wellicht dat die klopt. Ik zal eens kijken of ik er meer over kan vinden, maar misschien weet een andere lezer ook al het antwoord?!

 • Kim

  Bedankt voor de snelle reactie! Blijkbaar is het pensioen dat ik via m’n werkgever opbouw dan vrij goed. Ik wacht even af of er mensen zijn die meer weten over de ‘truc van extra inleggen’. Anders zal ik De Gio even bellen voor meer info.

 • Mick

  Ha Mr FOB,

  Mooi dat je zo snel al een stuk schrijft over de pensioenrekening van DeGiro. Wat het dividendlek betreft, kan DeGiro alleen de door jou betaalde Nederlandse dividendbelasting met de Nederlandse fiscus verrekenen. Zelf kan/mag je geen dividendbelasting verrekenen bij een fiscaal geblokkeerd product (je betaalt er immers ook geen belasting over). DeGiro kan geen buitenlandse dividendbelasting (zoals de 15% Amerikaanse dividendbelasting die je betaalt bij VTI en VXUS) voor je verrekenen met de Nederlandse fiscus en het is maar zeer de vraag of ze het bij de Amerikaanse fiscus terug krijgen (het is voor hen immers niet relevant of jij nu fiscaal geblokkeerd of vrij belegt). Ze hebben me bevestigd dat ze buitenlandse dividendbelasting niet kunnen verrekenen en ik acht de kans klein dat ze dat in de toekomst wel kunnen. Dat kost je dus 15% keer het dividendrendement per jaar bij pensioenbeleggen in Amerikaanse ETF’s.

  Houd hiernaast rekening met de 7,5 euro per keer die ze rekenen als je onvoldoende saldo hebt (je mag niet onbeperkt bijstorten in verband met je fiscale ruimte, maar betaalt wel die minimum activity fee van je saldo). Ook rekenen ze 150 euro als je je waarde bij ze wegboekt, wat je bijvoorbeeld moet doen als je een uitkering gaat aankopen als je met pensioen gaat of als je simpelweg wilt overstappen. Het addertje onder het gras die door Hmm hierboven benoemd wordt, is ook een belangrijke, wie weet hoe hoog de kosten voor die Coach zullen worden? Uitzetten hiervan is mogelijk volgens de voorwaarden, maar dan mis je het gebruik kunnen maken van belastingverdragen en verrekenen van Nederlandse dividendbelasting, wat vrij essentiële punten zijn naar mijn mening.

  Al met al goed dat er meer concurrentie komt op dit gebied, lagere kosten zijn altijd welkom!

  Vriendelijke groet,

  Mick

 • Mr FOB Bericht auteur

  Hey Mick,

  Bedankt voor je reactie, interessante aanvullingen!

  Die had ik niet scherp, dat DeGiro buitenlandse dividendbelasting niet kan verrekenen! Het niet verrekenen van Amerikaanse dividendbelasting scheelt al gauw 0.3% (= 15% dividendbelasting * 2% dividend). BND krijgt wel alle dividendbelasting terug voor hun Wereld Indexfonds. Ik heb mijn post aangepast.

  Je mag overigens wel bijstorten om bijvoorbeeld de activity fee van te betalen, maar dit bijgestorte bedrag mag je niet aftrekken van de belasting.

  Gegroet!

 • Nicky

  Hoe kijk je aan tegen het feit dat je op een bepaald moment je hele polis moet omzetten naar een lijfrente product? Bij mijn normale indexfondsen kan ik er voor kiezen om deze gespreid te verkopen als ik het geld nodig heb maar deze voorziening moet in 1x omgezet worden en dus verkocht dus ik voorzie een risico dat de beurzen dan in een flinke dip zitten, hoor graag hoe je dit risico ziet.

  • Mr FOB Bericht auteur

   Dat is een risico dat je gemakkelijk kunt afbouwen.

   In de jaren richting opname kun je aandelen voor obligaties omruilen. Ik doe dat automatisch bij Brand New Day, zie Lifecycle beleggen in deze post. Bij DeGiro kun je dit zelf natuurlijk ook doen.

   Als je in aandelen belegd wilt blijven in opnamefase kan dat ook: Aanbieders van beleggingslijfrente die tot uitkering komt (niet allemaal indexfondsen): Synvest, Post Vermogensbeheer (Baloise Vie), GFH Giro, De Veste. Heb me nog niet verdiept in kosten/betrouwbaarheid. Ik verwacht daarnaast dat bijvoorbeeld Brand New Day daar binnenkort ook mee komt.

   • Nicky

    Bedankt voor je reactie, mijn verwachting was dat alleen van het nieuwe kapitaal wat je in de laatste jaren opbouwt er obligaties worden gekocht en niet dat je huidige portefeuille geherbalanceerd wordt. Dit maakt namelijk een behoorlijk verschil als je een lange tijd opbouwt met hoger risico, bedankt voor je toelichting. Op dit moment zorgt de inflexibiliteit ervoor dat ik eerder geneigd ben om meer te beleggen via de normale indexfondsen dan via pensioenbeleggen.

 • plok

  Ik was op zoek naar informatie over DeGiro pensioenbeleggen en op die manier op deze interessante blog terecht gekomen. Ik ga alle posts eens rustig doornemen.
  Bedankt voor de uitgebreide review, pensioenrekening is inmiddels geopend. 🙂

 • Steven

  Dank voor de bruikbare review! Nog even een vraag over dividendlekkage, is dit niet op te lossen door accumulerende ETF’s of indexfondsen aan te kopen?

 • Mr FOB Bericht auteur

  Graag gedaan!

  Accumulerende ETF’s herbeleggen het dividend in plaats van het uit te keren. Maar dat neemt niet weg dat die ETF’s wel belasting moeten betalen over de herbelegde dividenden. Daardoor hebben dergelijke fondsen vaak een behoorlijk dividendlek binnen het fonds. En dat gelekte dividend kun je niet terugvragen van de belasting.

  De omvang van het dividendlek hangt af van de landen waar de bedrijven die binnen het fonds dividend uitkeren gevestigd zijn, het vestigingsland van het fonds zelf en de belastingverdragen waar het fonds gebruik van kan maken op basis van zijn vestigingsland.

 • Maarten

  BrandNewDay mailde mij het volgende over de overstap naar DeGiro;
  ———————————-
  Er zijn nieuwe spelers op de pensioenmarkt! Dat is goed nieuws, want daar wordt iedereen scherper van. En dat komt (als het goed is) ten goede aan u; de consument. Daar is Brand New Day altijd voorstander van.

  U heeft aangegeven interesse te hebben in de aanbieding van zo’n nieuwe speler: DeGiro. Wij snappen het enthousiasme, al is het alleen maar omdat ook zij om het hardst roepen de goedkoopste in de markt te zijn. U weet, als Brand New Day klant, als geen ander hoe belangrijk dit kan zijn!

  Toch zouden we het daar graag nog eens met u over hebben. De kosten die De Giro namelijk communiceert zijn 0,20% beheerkosten per jaar. Dit is wat ons betreft wat kort door de bocht. Los van de aanvullende kosten, zijn er nog wat meer zaken die pensioen sparen bij De Giro niet per se voordeliger maakt dan bij Brand New Day. Als u een minuutje voor mij heeft, vat ik ze hieronder kort voor u samen:

  Kosten
  DeGiro rekent 0,20% servicefee per jaar. Dat is alleen niet het enige dat u betaalt. Ook daar heeft u te maken met lopende fondskosten. Deze kosten lopen zeer uiteen, maar voor vergelijkbare beleggingsfondsen als u momenteel bij BND heeft, betaalt u al snel nog 0,20% extra.
  Transacties bij DeGiro zitten inbegrepen in die 0,20% servicefee, tenzij u bovenmatig (meer dan eens in de maand) handelt. Daarmee is de kous nog niet af; zo betaalt u voor het beleggen in een willekeurige beurs €1,- per maand met een maximum van €5,-. Deze kosten betaalt u voor elke beurs waar u beleggingen heeft aangekocht.
  Omdat veel beleggingsfondsen werken met ‘vreemde valuta’ (voornamelijk dollars), rekent DeGiro kosten voor het omzetten van uw euro’s naar de desbetreffende munt. Wanneer u in- of uitstapt in een fonds met vreemde valuta, betaalt u dus 0,10% over dat vermogen.
  Als laatste betaalt u €150,- om uw pensioen, vroeg of laat, naar een andere aanbieder over te laten boeken. Deze betaalt u per definitie op uw pensioenleeftijd, en eerder als u t.z.t. besluit te willen gaan sparen bij uw bank.

  Dividend en de belasting
  Dividend is een belangrijk onderdeel in de opbouw van uw pensioenvermogen. Over deze extra inkomsten van gemiddeld 2.3% op jaarbasis, betaalt u belasting. In Amerika is deze vorm van belasting 30% van het dividend. In Nederland is het tarief 15%. Omdat het hier gaat om pensioengeld mag u deze belasting opvoeren als aftrekpost. Dat kan bij DeGiro helaas alleen voor het Nederlandsche tarief. Hierdoor ontstaat dividendlekkage.
  Brand New Day heeft dit ‘lek’ gedicht. Dit resulteert in een extra rendement van ongeveer 0.4% op jaarbasis. Ook is het aardig om te weten dat u hier geen extra werk aan heeft bij de pensioenrekening van Brand New Day. Wij regelen het allemaal voor u!

  Risicobeperkingen voor uw pensioenpot
  Uw Brand New Day Pensioenrekening is meer dan een simpele beleggingsrekening met wat fondsen. Want standaard wordt het valutarisico afgedekt en wordt er aan lifecycle beleggen gedaan (automatische risico afbouw). Optioneel kunt u kiezen om met inflatie geïndexeerde obligaties rekening te houden of rekening te houden met het renterisico richting pensioenleeftijd middels langlopende obligaties. Dit alles geheel kosteloos.

  Beleggen
  De Giro is een broker. Dat betekent dat u elke keer dat u geld stort, uw eigen tegoeden moet verhandelen. Een voordeel, maar op lange termijn vaker een nadeel. Wilt u periodiek inleggen voor uw pensioen? Dan bent u tot aan uw AOW-leeftijd na elke storting actief zelf aan het handelen. Bij Brand New Day hoeft u slechts een incasso in te stellen en wij regelen de rest.

  Ja, maar ik wil het gewoon proberen!
  Het staat u natuurlijk nog altijd vrij om te vertrekken wanneer u wilt. En, beloofd is beloofd, wij boeken uw gehele vermogen kosteloos over. Wij zouden alleen heel graag met u controleren of het product wel echt is wat u zoekt of ervan verwacht.

  Heeft u een fonds op het oog bij De Giro? We gaan graag de vergelijking aan! Wij rekenen vrijblijvend voor u door hoeveel het u zou kosten.

  ———————————-
  Kosten van BrandnewDay zijn ongeveer tussen de 0,6 en 0,65% per jaar – vergelijkbaar met andere pensioenfondsen (hoewel het pensioenfonds van de de abn amro gewoon 0,2% behaalt (ze eten daar niet hun eigen brood blijkbaar)).
  Vind dit een hele nette mail van BrandnewDay ook al behartigen ze hun eigen belang. Van alle genoemde kosten is het dividendlek van het grootste belang dat is dus mogelijk 0,3%. Bij onze prive-beleggingen vragen we die (grotendeels) terug bij de inkomstenbelasting. DeGiro geeft aan dat ze dat voor het pensioenbeleggen proberen, dat is afwachtten. Dus of een Think fonds nemen dat de dividendlekkage oplost, wij kiezen voor indexfondsen waarin ook medium en small zitten: dat compenseert al voldoende t.o.v. de BrandNewDay fondsen die in large cap zitten en we kiezen deels voor valuefondsen die dus ook waarschijnlijk extra rendement behalen. Vandaar dat we dus toch overstappen naar DeGiro.

 • Mr FOB Bericht auteur

  Een voordeel van DeGiro t.o.v. Brand New Day is inderdaad dat je zelf kan kiezen in welke fondsen je belegt. Kan me voorstellen dat je daarom overstapt.

 • Sam

  Ik was initieel ook enthousiast, maar service-fee + TER fondsen + niet terug te vorderen dividedlek + valutaconversie (ook voor uitbetaalde dividend!) + 2 x 1 euro p.m voor buitenlandse handelsmogelijkheid + uitstapkosten ≥ 0,59 TER van BND. En heel wat overzichtelijker + meer gemak 😉

  Alleen als je in een NL fonds belegt die in de kernselectie zit, ben je pas significant goedkoper uit bij DeGiro. Helaas is dit alleen bij Think ETFs, maar persoonlijk vind ik die fondsen niet aantrekkelijk.

  Mochten ze ACTIAM in de kernselectie opnemen (lage TER, grote spreiding, geen lek), dan ben ik er wel voor te porren 🙂

  Maar begrijp ik het nou goed, en rekenen ze ook geld om Nederlandse dividendbelasting terug te vragen, of alleen (in de toekomst) voor buitenlandse belasting?

 • Maarten

  Update van Brand New Day en De Giro:

  Brand New Day:
  Buitenlandse bedrijven zijn verplicht om over het dividend dat uitgekeerd wordt dividendbelasting in te houden. In de Verenigde Staten bedraagt deze dividendbelasting 30% over het uitgekeerde dividend. In de meeste beleggingsfondsen is het voor de aanbieder alleen mogelijk om de dividendbelasting tegen het Nederlandse tarief van 15% terug te vragen.

  In de productvoorwaarden van DeGiro geeft DeGiro aan dit alleen voor u te doen, wanneer u ook gebruik wenst te maken van de ‘DeGiro Coach’. De ‘DeGiro Coach’ is een service die DeGiro aanbiedt die controleert aan de hand van door u aangegeven beleggingshorizon en risico-acceptatie of u voldoende spreiding heeft aangebracht in uw pensioenvermogen. In de productvoorwaarden staat vermeld dat ze voor deze service wel aanvullende kosten in rekening brengen. De kosten die zij hiervoor in rekening zullen brengen, staan echter nog niet vermeld op de tarievenpagina, terwijl hier wel naar verwezen wordt in de voorwaarden. Wel heeft u de mogelijkheid om de ‘DeGiro Coach’ uit te zetten, echter zullen zij volgens de voorwaarden dan ook niet de buitenlandse dividendbelasting voor u terugvragen.

  Kortom, DeGiro heeft dus in veel gevallen niet de mogelijkheid om de gehele buitenlandse dividendbelasting voor u terug te vragen. Hierdoor loopt u bij een dividendrendement van bijvoorbeeld 2,7%, al 0,40% aan dividend mis. Als u dit optelt bij de jaarlijkse minimum activity fee van 0,20% zit u al op 0,60% aan kosten. Daarnaast zal DeGiro volgens de productvoorwaarden ook nog kosten in rekening gaan brengen voor de ‘DeGiro Coach’ en het terugvragen van de dividendbelasting. Naast deze kosten dient u ook nog rekening te houden met de beheerkosten binnen het fonds dat u aankoopt. Wanneer u al deze kosten bij elkaar optelt, bent u bij DeGiro dus waarschijnlijk een stuk duurder uit. Uiteraard kunnen wij exact voor u uitrekenen wat het kostenverschil is als u al een idee heeft welk Value-indexfonds uw wenst aan te kopen.

  De nieuwe variant van onze pensioenrekening
  Ook bieden wij een nieuwe variant van onze pensioenrekening aan. Op de nieuwe variant van onze pensioenrekening bestaan de kosten uit jaarlijkse servicekosten van € 50,- per jaar en jaarlijkse beheerkosten van 0,25% over het belegde vermogen. In uw situatie zouden de jaarlijkse kosten +/- 0,30% over het vermogen belegde vermogen bedragen. Dit betekent ook dat een Value-indexfonds bij DeGiro over een lange periode een vrij grote outperformance dient op te leveren om dit kostenverschil goed te maken. Dit is natuurlijk iets wat niet met zekerheid vast te stellen is. Zeker wanneer we ook in acht nemen dat de kosten natuurlijk ieder jaar tot het moment dat u met pensioen gaat terug blijven komen, spelen de kosten een grote rol in het uiteindelijke eindkapitaal dat u behaald. Mocht u meer informatie over deze variant van de pensioenrekening willen, laat ons dit dan gerust weten.

  De Giro: tarieven DeGiro Coach zijn nog niet bekend.

  Mijn conclusie: nog even afwachtten aangezien het dividendlek de belangrijkste kostenpost zijn bij DeGiro.

 • Jeroen

  Nieuwe variant van BrandNewDay pensioenrekening ? Die zie ik niet terug op de website van BrandNewDay. Dat klinkt goed, zeker als ze de 50 EUR servicekosten buiten de fiscale jaarruimte kunnen laten vallen net zoals brightpensioen.nl.

 • Sam

  Volgens mij is dat de BND ZZP rekening. Die is vanaf 13k o.i.d. voordeliger dan de reguliere BND pensioenrekening. Je kan kosteloos overstappen. Dus je kan beginnen met de reguliere BND pensioenrekening en zodra je de drempel hebt bereikt overstappen. Niet geheel toevallig, deze drempel ligt precies op het punt dat Bright goedkoper zou uitpakken dan de reguliere BND pensioenrekening

 • Jeroen

  Ik heb meer informatie gevraagd over de BrandNewDay ZPP pensioenrekening nieuwe stijl

  Brand New Day:

  Fondsen en verdeling
  In principe is de ZZP-rekening exact hetzelfde product als de normale pensioenrekening. Het enige verschil zit in de kostenstructuur. U belegt dus in dezelfde fondsen. De verhouding waarin u belegt geeft u zelf aan. Momenteel bent u met de ZZP-rekening nog geheel vrij om zelf de fondsen en verhoudingen te bepalen. Dit zal in de toekomst echter wel veranderen. Het idee achter de ZZP-rekening is namelijk dat wij de klant zoveel mogelijk uit handen nemen en zelf de fondsverdeling gaan bepalen. U zult dus iets gelimiteerd worden in de verschillende mogelijkheden. Wanneer dit precies in gaat is nog niet geheel duidelijk.

  Kosten
  De jaarlijkse kosten vallen binnen de jaarruimte. De beheerkosten worden dus op de inleg in mindering gebracht.

 • Sam

  Wat een kul argument. Omdat ze het simpel willen maken gaan ze mensen verplichten tot bepaalde keuzes? Als ze dat met hun reguliere pensioenrekening gaan doen, dan stap ik over naar een andere partij.

  Ik vind hun huidige formule juist zo sterk: wel standaard valuta risico afdekken, afbouw naar obligaties etc voor mensen die zich niet bewust zijn van de risico’s, maar de mogelijkheid om hiervan af te zien als het een bewuste keuze is

 • Wil

  Geweldig blog, veel geleerd..ook van de reacties!

  Ik begin me net te verdiepen in pensioen beleggen en ben dus een beginner.

  DeGiro leek me in eerste instantie erg interessant, maar na alles gelezen te hebben weet ik het niet.
  Daarnaast lijkt het voor mij als beginner verstanding dat mijn geld belegd wordt ipv het zelf te doen.
  Of kun je simpelweg maandelijks storten in bepaalde indexfondsen en dit laten lopen?

  Naar aanleiding van dit blog en de reacties nog enkele vragen:

  1. Niemand heeft het over Rabobank Pensioen beleggen, wat is hier de reden van ?
  ( ze beleggen in Blackrock mix producten en fee is zoals ik het lees 80/jaar + 0.27%)

  2. Lees ik het goed dat de 14% MKB vrijstelling wordt afgetrokken VOOR dat de inleg pensioenbeleggen
  wordt afgetrokken? Maw dit voordeel verlies je niet ? (wat met FOR wel zo is) Zou mooi zijn 🙂

  3. Ik had na mijn research wel interesse in Think ETF, maar lees dat meerdere mensen hier geen
  interesse in hebben, waarom>

  4. Kun je bei meerdere aanbieders je jaarruimte verdelen ? Of moet dit bij 1.

  Zie graag jullie reactie tegemoet.

  Alvast bedankt.
  Wilfred

 • Mr FOB Bericht auteur

  Bedankt, leuk dat je er wat aan hebt!

  BND en DeGiro zijn beide prima opties om te pensioenbeleggen.

  Er zijn wat kostenverschillen, maar daar zou ik me niet op blind staren. De keuze om wel of niet te pensioenbeleggen maakt het grote verschil.

  BND belegt en herbalanceert voor je. Bij DeGiro heb je keuzevrijheid uit alle fondsen die je maar wilt, maar moet je zelf herbalanceren (wat niets voorstelt). Het is maar net waar je voorkeur naar uitgaat.

  @1) In de post Pensioenbeleggen, doen op weg naar financiële onafhankelijkheid! vind je in de reacties wat aspecten over Rabobank pensioenbeleggen. Komt er nogal duur uit…
  @2) Geen idee, een andere lezer wellicht?
  @3) In de post Indexfondsen, waar moet je op letten? leg ik onder punt 5 uit waarom bijvoorbeeld Think Global Equity voor mij afvalt
  @4) Je mag je jaarruimte verdelen over meerdere aanbieders

 • Wil

  Bedankt!

  Ik kan geen gebruik meer maken van de jaarruimte 2016 correct? Moet nog wel aangifte inkomstenbelasting doen
  maar heb geen betalingen gedaan ivm pensioen in 2016? (doe het liever direct ipv later met reserveringsruimte)

 • Mr FOB Bericht auteur

  Je kunt je jaarruimte over 2016 nog gebruiken, alleen heet het dan reserveringsruimte. Dit bedrag kun je in 2017 storten en kun je in je aangifte over 2017, die je in 2018 doet, aftrekken.

 • Wil

  Ja dat weet ik. Ik wou liever de “winst” van 2016 verkleinen door mijn jaarruimte te gebruiken, dit kan dus niet meer ?
  Wordt de eerste keer dat ik jaarruimte gebruik, dus heb er niet bij stil gestaan.

 • Tony

  Hallo,
  heb vandaag een pensioenrekening bij de Giro geopend.
  bij het tarieven overzicht vind ik deze omschrijving: Dividend verwerking € 1,00 + 3,00% van dividend (maximaal 10,00%)

  hoe past dit in het totale plaatje?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Als je een uitkering aankoopt voordat je de AOW-leeftijd hebt bereikt, dan is het uitgangspunt AOW-leeftijd+20 jaar als uitkering. Als je vanaf AOW leeftijd een uitkering aankoopt mag je hem al in 5 jaar laten uitkeren

 • Jeroen Pensioen

  Fan van deze site!

  Als ondernemer met eenmanszaak gebruik ik mijn jaarruimte, vroeger met Rabo banksparen, de laatste paar jaar via BND.

  Het rendement halen op bruto geld, en dan later tijdens uitkeringsfase pas (een lager) belastingtarief betalen, waarbij met bruto geld de pot rendeert, is erg gunstig. De nadelen die worden genoemd zie ik ook.

  Een groot nadeel waarover ik recentelijk las, is het verhaal “wonen in het buitenland”, zowel tijdens opbouwfase (aanslag + 10 jaar uitstel van betaling + kwijtschelding) en tijdens uitkeringsfase (no go voor veel uitkeringspartijen).

  Mocht je dus op je 60e al naar Spanje willen vertrekken: dat kan! Maar dan wel afrekenen met de fiscus:

  Je krijgt een box 1 aanslag over opgebouwde waarde, incl 10 jaar uitstel van betaling en daarna kwijtschelding, op voorwaarde dat je o.a. niet de polis tussentijds afkoopt: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/internationaal/internationaal_verhuizen/emigreren/wat_moet_u_doen_als_u_emigreert/conserverende_aanslag_bij_emigratie/recht_op_uitkeringen_uit_een_lijfrenteverzekering_lijfrentespaarrekening_of_beleggingsrecht

  Als je tijdens de uitkeringsfase lekker in het buitenland wilt gaan wonen, kun je ook tegen problemen aanlopen aangezien De Nederlandsche Bank eigenlijk verbied om de uitkeringen te betalen aan personen die niet in NL wonen… https://www.businessinsider.nl/ga-je-in-het-buitenland-wonen-dan-loopt-je-pensioen-gevaar-607294/

  Iemand ervaringen met dit onderwerp?

  Zou je op je blog anders eens een post willen schrijven over de uitkeringsfase? Daar zitten toch ook wat nadelen aan die men zich moet realiseren. Toch lees ik veel over de opbouwfase en vrij weinig over de uitkeringsfase. Ook mbt de uitkeringsfase van het product zou je eens de voor- en nadelen op een rijtje moeten zetten.

  Nadeel: geen inflatiecorrectie.

  Voorbeeld:
  – stel, op je pensioendatum heb je 300.000 bij elkaar belegd.
  – nu ga je shoppen voor een uitkeringsfase product, bv via https://www.sparen.nl/pensioensparen
  – vul in: pensioen uitkeren, 300.000 eenmalig inleggen, geboortedatum 01-01-1971.
  – je krijg dan een aanbod dat ong 17500 bruto per jaar uitkeert, 21 jaar lang (je kunt het natuurlijk per maand laten uitkeren ipv per jaar). Dat is op basis van de nu lage rente, als de rente hoger is als je met pensioen gaat, dan zal dit hoger uitvallen.
  – “laat u ieder jaar meer dan 21.312 euro uitkeren? Dan moet u minimaal 20 jaar lang uit laten keren om recht te hebben op het belastingvoordeel.” https://www.nibud.nl/consumenten/banksparen/

  Nu komt het nadeel: in jaar 1 krijg je 17500 bruto, in jaar 21 krijg je nog steeds 17500 bruto. Gegarandeerd ongeindexeerd.

  https://www.berekenhet.nl/modules/beleggen/inflatie.html : 17.500 euro is 21 jaar later met 1,88% inflatie 11.835 euro waard. Daar gaat dus je koopkracht. Iets om je te realiseren.

  Nu kun je een uitkeringsvariant kiezen die wel wordt geindexeerd, maar dat is een sigaar uit eigen doos: het bedrag begint dan gewoon wat lager, en wordt elk jaar wat hoger. Het totaal dat wordt uitgekeerd blijft ongeveer gelijk.

  Dit zie ik wel als een nadeel, zeker als je een hele lange looptijd kiest, en als je het vergelijkt in je hoofd met een pensioen via een pensioenfonds van een werkgever dat je misschien vroeger had voor je zelfstandig werd.

  Dat is dan ook een nadeel t.o.v. een appartementje kopen en verhuren, de huuropbrengsten zullen met de inflatie meestijgen (evenals de onderhoudskosten natuurlijk).

  Ander nadeel: geen levenslange uitkering maar een tijdelijke.

  Dat is tevens een tweede nadeel: het is geen levenslange uitkering, je moet een keuze maken hoe lang je een pensioenuitkering nodig denkt te hebben. Neem je een korte looptijd bv 10 jaar, dan ontvang je 10 jaar lang een hoger bedrag per maand, en dan stopt het. Het maximale is bij veel uitkerings partijen 30 jaar. In dat geval wordt de pot geld uitgesmeerd, en ook daar stop het na 30 jaar. Belangrijk is dat men zich realiseert dat dit product dus GEEN levenslange uitkering biedt – zoals pensioenfondsen vaak juist wel doen – althans zo is de belofte 😉

  • Mr FOB Bericht auteur

   Mijn eerste zelfbenoemde officiële fan, leuk!

   Haha, je hebt de post over de uitkeringsfase al bijna zelf geschreven!

   Een hoop interessante links, zal me er eens in gaan verdiepen. Je noemt een aantal punten waar ik geen weet van had, dus bedankt voor de leerzame reactie!

  • oromeo

   Bedankt dat je dit opmerkt Jeroen! Een vertrek naar warmere oorden hou ik zeker als optie ruim voor mijn pensioenleeftijd. En dit -voor sommigen- grote nadeel van pensioenbeleggen had ik mij nog totaal niet gerealiseerd.

 • Fred

  Dank voor je helder verhaal!
  Uiteindelijk gaat het niet om de kosten maar om wat het oplevert. Ik heb een vergelijking gezien waarin BrightPensioen beter uitkomt qua rendementen dan Brand New Day en zzp pensioen: https://brightpensioen.nl/zzp-pensioen-vergelijken/
  De beleggingskosten zijn ook heel laag: 0,2%, geen transactie fees, alleen beleggen tegen kostprijs.
  Bright belegt ook uitsluitend duurzaam en doet ook aan herbalanceren en geen dividendlekkage.
  Toch een serieus alternatief voor mensen die zelf niet willen kiezen?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Bedankt voor je reactie!

   Ik heb even gekeken naar de link die je aanhaalt.

   Pas alsjeblieft op met de conclusie dat Bright meer opbrengst geeft dan Brand New Day en ZZP, die is zeer voorbarig zo niet onjuist. Bright neemt namelijk in haar vergelijk haar eigen kosten maar gedeeltelijk mee. De vaste, relatief enorm hoge kosten van Bright van 210 euro/jaar worden helemaal niet meegerekend in het voorbeeld sommetje. Bij een pensioenbelegging van 10.000 euro die ik heb is die kostenpost alleen al ruim 2% per jaar! Ik zou weg blijven van een partij die zaken op een dergelijke manier voorspiegelt.

   Daarnaast wordt een zeer korte beleggingsperiode van 2 jaar vergeleken. Dat is altijd tricky. Meestal presteert een fonds dat relatief veel risico neemt in een stijgende markt als die van de afgelopen 2 jaar relatief goed. In een dalende markt gaan dergelijke fondsen vaak relatief hard onderuit.
   Ik heb de onderliggende fondsen niet volledig op risico vergeleken, maar zag wel dat het aandelen fonds bij Bright het relatief kleine Think Sustainable World UCITS ETF is met 251 aandelen. Het Brand New Day aandelen fonds belegt in het Vanguard FTSE Developed World II Common Contractual Fund (Hedged) dat bestaat uit 2112 aandelen. Dat laatste spreidt in ieder geval het risico dat een bedrijf failliet gaat en de index schaadt over bijna 9 keer zoveel bedrijven.

   Hier ter info nog een vergelijk van de kosten van Bright, ZZP en Brand New Day op de site van Brand New Day

   • Mr FOB Bericht auteur

    Ik heb nog even beter gekeken.

    Bright heeft de vergelijking gebaseerd op de standaard beleggingsfondsen van Brand New Day. De standaardfondsen van Brand New Day bestaan uit het Euro Obligatie Indexfonds en het BND Wereld Indexfonds Hedged. In het BND Wereld Indexfonds Hedged is het valutarisico afgedekt. Hierdoor hebben koersschommelingen van andere valuta ten opzichte van de euro geen invloed op het behaalde rendement. De afgelopen jaren is de euro in waarde gedaald ten opzichte van bijvoorbeeld de dollar. Hierdoor hebben beleggingsfondsen waarin het valutarisico niet afgedekt was het de afgelopen periode beter gedaan dan beleggingsfondsen waarin het valutarisico wel afgedekt is. Echter zal dit natuurlijk andersom zijn wanneer de euro in waarde stijgt ten opzichte van de andere valuta. In de praktijk zien we dat dit elkaar periodiek afwisselt. In het beleggingsfonds van Bright is het valutarisico niet afgedekt.

    Bij Brand New Day heb je overigens ook de mogelijkheid om in het BND Wereld Indexfonds Unhedged te beleggen. Dit is de variant van het Wereld Indexfonds waarin het valutarisico niet is afgedekt. De vergelijking van Bright zou dan ook eerlijker geweest zijn als ze de rendementen vergeleken hadden met het BND Wereld Indexfonds Unhedged. Omdat er op deze wijze twee beleggingsfondsen vergeleken worden waarbij het valutarisico niet is afgedekt. In deze vergelijking zullen de rendementen van de fondsen ook nagenoeg gelijk aan elkaar zijn. Het enige grote verschil dat dan nog overblijft zit dan in de kostenstructuur en de kosten bij Brand New Day zijn lager dan bij Bright. Hierdoor hou je bij Brand New Day uiteindelijk meer vermogen over.

 • Jeroen Pensioen

  Dutch Dividend,

  “Je kunt ook met je 50e met pensioen, alleen je uitkeringsduur is dan (67-50) + 20 = 37 jaar en je mist het lage belastingtarief die geldig is voor “AOW-ers” ”

  iets dergelijks las ik ook op http://www.banksparen.nl/pensioen-lijfrente/informatie/banksparen-uitkeren-lijfrente.aspx maar geldt dat ook voor Brand New Day aangezien dat beleggen is ipv banksparen? Wel hetzelfde fiscale regime natuurlijk. Ik heb ook een combi van Rabo banksparen en Brand New Day pensioenrekening. Ik ga BND ns bellen… Maar ik ben ook benieuwd waar je deze info vandaan haalt en of dit iets is dat door de belastingdienst zo is bepaald voor de diverse aanbieders, of dat elke aanbieder daar vrij in is, ik zie bij Brand New Day niets over “eerder dan AOW leeftijd.

 • Jeroen Pensioen

  In aanvulling op mijn vorige berichtje, ik las dit https://www.brandnewday.nl/tweederekening.html#Watveranderter

  “De overheid heeft de leeftijd waarop u AOW krijgt, aangepast. Dit heeft ook gevolgen voor de leeftijd waarop u met het geld op uw pensioenrekening een uitkering mag aankopen. Voor nieuw afgesloten pensioenrekeningen (dus vanaf 2014) geldt dat je met het geld pas een uitkering mag aankopen als jouw wettelijke AOW-leeftijd bereikt is.”

  En ook bv https://www.aegon.nl/particulier/pensioen/de-aow-leeftijd-gaat-omhoog

  “Vanaf 1 januari 2014 mag uw tijdelijke lijfrente uitkering die u aankoopt met het tegoed dat u heeft opgebouwd met uw Aegon Lijfrente Sparen of Aegon Lijfrente Beleggen niet eerder ingaan dan in het jaar waarin uw AOW ingaat. Wilt u toch vanaf uw 65e een tijdelijke uitkering krijgen? Dan moet u met het volgende rekening houden. ”

  Dus pas mogelijkheid tot uitkering vanaf aow leeftijd zo lijkt het.

  Maar hier lees ik weer dat het juist weer wel kan (post uit 2017, dus na 1-1-2014 maar ze hebben het nog over 70 als in 65+5 dus oude tekst lijkt het): https://www.mistermoney.nl/tien-vragen-over-banksparen-voor-je-pensioen.html

  “5) Hoe en wanneer krijg ik mijn geld?
  Je kiest zelf wanneer de uitkering (je pensioen) ingaat, maar dat moet wel vóór je 70e verjaardag gebeuren. Vervolgens krijg je het opgebouwde kapitaal in gelijke delen periodiek op je rekening gestort, bijvoorbeeld eens per maand of kwartaal. De uitkeringsduur vanaf je pensioengerechtigde leeftijd is minimaal vijf jaar en maximaal twintig jaar. Laat je het bedrag al voor je pensioengerechtigde leeftijd storten, dan moet de uitkering minimaal 20 jaar duren. ”

  Documentatie Rabo Toekomstsparen: https://www.rabobank.nl/images/av_toekomstsparen_2014_mei_2972678.pdf

  Mag u het tegoed opnemen vóór de einddatum?
  Het tegoed opnemen vóór de einddatum heeft fiscale gevolgen. Lees hierover meer bij ‘Wat zijn de fiscale
  regels?’ Het is toegestaan het tegoed vóór de einddatum te gebruiken voor de aankoop van periodieke
  uitkeringen of om de opbouw bij een (andere) bank of verzekeraar voort te zetten. U mag ook (een deel van)
  het tegoed opnemen, als u langdurig arbeidsongeschikt bent en u nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft
  bereikt. U betaalt hiervoor wel kosten en eventueel een marktrentevergoeding.

  Ik ga dit zowel bij Rabo als BND navragen, het is nog niet zo eenduidig!

 • merijnvandeklundert

  Beste Mr. Fob,
  heel hartelijk dank voor alle gestructureerde informatie en leuke achtergronden. Super (ik meen het!) dat je al je kennis met iedereen wilt delen op een positieve manier.

  Ik hoop dat ik je niet lastig val met een moeilijke vraag.
  Ik rond mijn doctoraat in Belgie af momenteel (ik ben 32). Ik wil graag op een slimme manier zelfstandig aan een pensioen en “slimme” spaarpot werken; zolang ik in de wetenschap blijf werken, denk ik dat het verstandig is hier zelf ook actief aan te werken.
  Ik heb afgelopen jaren gelukkig wat kunnen sparen. Ik heb over mijn vermogen tot zover geen inkomsten belasting hoeven betalen.

  De moeilijkheid is voor mij dat ik niet weet hoe de toekomst er geografisch uit komt te zien, in de zin waar ik komende jaren aan het werk ga (Dtuitland, Engeland, Frankrijk, ..). De kans is klein dat dit de komende 5 jaar in Nederland wordt. Erna ook niet helder.

  -Ik vermoed dat ik dan niet gebruik kan maken van de nederlandse regeling voor pensioensparen, zolang ik niet in nederland belasting betaal?
  -Als ik voor een beperkte tijd (een paar jaar) in een land woon, is het dan zinvol om achter een plaatselijk alternatief voor pensieonsparen aan te gaan? Ik betwjfel of dat handig is, dan heb ik straks spaarpotjes in 3 landen, met elk eigen regeltjes. Als ik pech heb ben ik veel tijd aan administratie kwijt met belastingaangiftes, zonder winst door afwijkende regels.. Zie ik iets over het hoofd?
  -Weet u misschien of er een soort overkoepelende Europese regeling is voor dit soort zaken?
  -Als zo’n alternatief er niet is, lijkt het mij het verstandigst om dan “gewoon” in indexfondsen te beleggen (zoals je beschreven hebt). Dan heb ik niet de 2 grote voordelen van pensioensparen (uitgestelde belasting en geen vermogensrendementsheffing), maar dit lijkt nog steeds verstandiger dan het op een spaar rekening zetten.
  -Zie ik correct, dat bij deGiro het enige risico dat je loopt de beurskoers zelf is, in de zin dat degiro echt alleen als een soort facilitator optreed, waarvan je kapitaal verder volstrekt onafhankelijk is?

  Ik hoop dat mijn vragen niet lastig zijn; het leven van een wetenschapper gaat financieel niet geheel over rozen (met die “internationale mobiliteit”).

  Groeten en nogmaals dank,
  Merijn
  PS: wat je tips betreft om eens na te denken wat je nu eigenlijk wilt met je leven en wat er nu echt toe doet -je kan dat doen voordat je iemand verliest of aan het eind bent, heeft Stephen Covey ook een briljant boek geschreven, de 7 eigenschappen van effectief leiderschap. Ik heb daar in ieder geval enorm veel aan gehad en kan het iedereen aanraden.

  • Mr FOB Bericht auteur

   Bedankt, leuk dat je er iets aan hebt!
   Pfoe, die Europese regels en mogelijkheden, daar ben ik niet in thuis. De vragen zijn te moeilijk ?.
   DeGiro is inderdaad alleen facilitator.
   En bedankt voor je leestip!

 • Martijn

  Volgens mij maak je een denkfout mbt de revisierente. Je zegt dat er vóór de pensioenleeftijd uitgekeerd kan worden en dat er dan slechts 20% revisierente wordt berekend. Dat is echter niet juist: allereerst wordt het fiscale voordeel verrekend (dat kan dus wel 52% schelen van je ingelegde bedragen), daarbovenop wordt ook nog eens (inderdaad) 20% revisierente berekend. Er wordt dan dus maar 28% uitgekeerd van de waarde van je portefeuille op dat moment.

 • Scrutinizer

  Eerst even een filosofische beschouwing.
  Pensioensparen(*) bestaat niet als aparte categorie. In wezen is sparen nl. ALTIJD voor je pensioen, immers sparen “voor iets” (bv. een auto) is niet sparen maar het aanleggen van een voorziening. En auto betaal je nl. upfront maar consumeer je over pakweg 10 jaar en dan “kost” het niets (nou goed, behalve belasting, verzekering, omderhoud en uiteraard … brandstof). Maar op een bepaald moment moet/wil je ee nieuwe aanschaffen. Iedereen begrijpt dat het onzinnig is te stellen dat de maand Juli een dure maand was qua transportkosten alleen omdat je dan een nieuwe auto kocht en betaalde. Daarvoor had je de afgelopen jaren een voorziening aangelegd maar dat geld had je dus maar tijdelijk tot je onvermijdelijk je volgende auto (een verbruiksgoed!) kocht. Dus dat wat je daarvoor opzijlegde dat spaarde je niet maar dat was het aanleggen van een voorziening omdat kosten en uitgaven nou eenmaal niet in de tijd samenvallen.
  Dat gezegd zijnde, kunnen we concluderen dat écht sparen per defintie niet is voor een concrete uitgave doch voor het accumuleren van vermogen m.h.o.o. kunnen leven als je niet meer kan/wil werken. Kortom sparen is per definitie altijd pensioensparen (waarbij je zelf besluit om bv. op je 40e met pensioen te gaan).
  Dat de wetgever dit zelf niet inziet en fiscale en juridische ficties in het leven roept om u in verwarring te brengen (en excuses te hebben voor allerlei belastingen tenzij u uw vrijheid opgeeft), doet aan die economische realiteit niets af.

  (*) ik had het over pensioensparen terwijl het artikel gewag maakt over pensioenbeleggen. Besef evenwel dat je dus geld dat je spaart (d.w.z. niet consumeert en ook niet als voorziening aanlegt voor een geplande uitgave) vervolgens belegt – per definitie. Trap niet in de val om te denken dat geld uitlenen aan een bank in rekening courant niet beleggen zou zijn. Ook hier geldt dat er sprake is van zowel rendement (zij het momenteel zeer weinig) ALSOOK risico (en m.i.momenteel zelfs behoorljk veel – mark my words (overigens afkomstig van iemand met track record die in 2003 de crisis van 2008 voorspeld had)).
  Kortom van zodra u over ongebruikte cash beschikt moet u een beslissing nemen wat ermee te doen. 1 van de opties is het op korte termijn uitlenen aan een bedrijf in de bancaire sector. In Cyprus beseffen mensen sinds de bail in van 2013 inmiddels ter dege hoe riskant dat kan uitpakken. En inmiddels is met dank aan Jeroen D. dit thans de wettelijke nieuwe modus operandi in heel de EU (al zal men de wetten soms wat buigen als er zich in een belangrijk land situaties zouden voordoen die heel de rest zouden affecteren, reden waarom de Italiaanse banken zonet nog op de oude manier (doch slinks via de achterdeur) gered werden. Rekenen op zo’n voorkeursbehandeling voor NL, is ongeoorloofd gokken). Kortom, van zodra u spaart, belegt u ook per definitie, ook al was u zich daar wellicht niet geheel van bewust.

  Goed, pensioensparen bestaat dus logisch gezien niet als aparte categorie maar dat heeft de wetgever er niet van weerhouden allerlei regelingen in het leven te roepen. Die komen erop neer dat als u de controle over uw zuurverdiende spaargeld uit handen geeft, dat u dan in ruil minder belastingen afhandig gemaakt zouden worden.
  Stel u daarbij even de volgende vraag: praten we hier over gelijkwaardige partners? Kan u, om wat voor reden dan ook eenzijdig besluiten u niet aan de afspraak te houden? Neen? Klopt. Maar hoe zit het met de overheid? Zou die dat mogelijk kunnen? Zou die bv. kunnen bepalen dat u pas 2 jaar later aan uw geld kan? Zou die mogelijk de belasting op een uitbetaling kunnen verhogen? Zou die allerhande restricties kunnen opleggen, zoals bv. dat u in NL moet wonen om een uitkering te krijgen? Zou die bv. tussendoor een eenmalige solidariteitsbijdrage van 10% kunnen heffen op alle ingelegde gelden? Zou die bv. het beleggingsbeleid kunnen beinvloeden door per decreet te stipuleren dat een bepaald percentage (50? 60? 70? nog meer?) in “veilige” staatsobligaties belegd moet worden (“voor uw goed uiteraard” om u te beschermen) om zich alzo te vergewissen naar vraag naar het papier wat zij uitgeven om hun eigen tekorten te dekken (de artificiele vraag t.g.v. gedwongen winkelnering, houdt voor de staat de rente laag).
  Maar wat als Griekenland haar burgers gedwongen zou hebben massaal in staatsleningen te beleggen om daarna te defaulten?
  Ja, maar in NL kan dit niet, denkt u? Hmm. Bedenk wel dat zowat alle landen in de EU in wezen z.g.a. failliet zijn en totaal desperaat.

  Dit vergt wellicht een woordje toelichting: als een pensioenverzekeraar premies int voor een klant (bv. 1000 euro per jaar voor een werkende 30-er) en hij heeft directe kosten (administratie en marketing etc.) van 150 dan kan hij de overige 850 niet blindweg als winst beschouwen doch moet hij een bepaald deel opzij leggen om er later mee aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. Hoeveel precies is een complexe berekening maar stel dat het 650 bedraagt, dan moet hij dat reserveren en dan is slechts het restant, 200, dus winst waar ie dividenden mee kan betalen aan de aandeelhouders of bonussen aan het management maar sowieso kan men niet kortweg stellen dat 1000 premie minus 150 euro cash uitgaven = 850 winst. Het is belangrijk 650 opzij te zetten en te beleggen.
  Overheden begrijpen die logica zo goed dat ze in de wetten die zijzelf aan verzekeraars opleggen omtrent de berekening van winst en het rapporteren ervan in een jaarverslag, dit zo dwingend voorschrijven. Je kan dus niet stellen dan ambtenaren of politici echt dom zijn als ze zulke goede regels bedenken en opleggen aan verzekeraars. Niettemin, doen ze dit zelf niet. Kastekorten uit het verleden financierden ze door uitgifte van obligaties maar voor aangegane toekomstige verplichtingen in de sociale zekerheid (waaronder de AOW) hebben zij noch geld opzij gezet (**), noch zelfs maar een getal als passief opgenomen in een jaarrekening. Mochten zij dit wel doen, mochten zij in hun boekhouding dus rapporteren zoals zij aan verzekeraars verplichten, dan zou deze “toekomstige staatschuld” mee als passief op de balans opgenomen worden en zou blijken dat de totale schuld gemiddeld ca. 300% hoger is dan de agemeen gerapporteerde (d.w.z. degene die resulteerde uit kastekorten uit het verleden die reeds met obligaties gefinancierd werd).
  Europaweid zitten we in hetzelfde schuitje al is de situatie in sommige landen iets beter en in andere iets minder. Maar grosso modo zou de echte staatschuld zelfs voor Duitsland ruim 400% bedragen van het BBP maar … de overheid haar budget is “amper” (?) 50% van het BBP dus in wezen is een schuld van 400% van het BBP van het hele land een schuld van 800% van de rijksbegroting (!).

  (**) dankzij fondsen zoals wat vroeger ABP en PGGM heette, staan de rijksfinancien in NL er wat gunstiger voor maar dit dekt slechts het aanvullend pensioen van ambtenaren en niet hun AOW, noch de AOW van overige burgers.

  Staten in geldnood, nemen soms de meest draconische maatregelen om het onvermijdelijke toch nog wat uit te stellen en daarmee maken zij de schade dan ook nodeloos groter. De controle over je spaargeld uit handen geven aan een de facto failliete desperate organisatie die bij machte is om eenzijdig de regels van het spel te veranderen, lijkt me uitermate onverstandig.
  Enerzijds verwacht ik natuurlijk zware besparingen in de AOW (die vermoedelijk omgevormd zal worden tot een vermogensafhankelijke regeling vergelijkbaar met de bijstand, doch voor ouderen en zonder sollictiatieplicht boven de 72), maar anderzijds verwacht ik tevens dat er flik gegraaid zal worden in het zg. pensioensparen, openlijk of heimelijk, zoals door deelnemers verplicht voor een groot percentage de staatsschuld te doen financieren en daar hetzij op te defaulten hetzij t.g.v. inflatie het papier de facto waardeloos te maken (NB inflatie is gunstig voor de schuldenaar zoals de staat, reken dus maar dat die er zal komen).

  Neen, dan lijkt het me vóór alles van belang om zelf de regie in eigen hand te kunnen houden. Wie een beetje wat va beleggen weet, zal heus wel rendementen halen die het verschil in fiscale behandeling (de 1,2% vermogensbelasting per jaar) overtreffen. Overigens wat buitenlandse dividenden betreft: weet dat Singapore geen dividendbelasting heft en dat de beurs een regionaal financieel centrum is zoals London in Europa waar ook vele buitenlandse aandelen noteren cq. waar in Singapore geincorporeerde bedrijven noteren wier activiteiten zich goeddeels (of zelfs volledig!) in het buitenland afspelen. Zodoende is de SGX dus een gateway to Asia, maar wel een die goed gereguleerd is en waar rapportage in het Engels geschiedt volgens boekhoudregels die ze van het voormalig Brits koloniaal bewind overerfden. Een keten hospitalen in India, noterend op de SGX met ruim 7% dividend belast aan 0% in Singapore? Ja, dat is slechts 1 voorbeeldje van wat u er zoals kan aantreffen.
  Ik had eerder al aangegeven: je vermogen beheren is geen sinecure. Het is hard werken. Maar voor wie zich de moeite getroost zijn er opportunities in deze wereld.

  Maar nu even serieus: na ruim 70 jaar zonder oorlog in Europa wat in elke eeuw minstens 1 groot conflict kende … zou het zomaar eens kunnen dat er zich weer eens wat vervelends voordoet en u liefst uw biezen zou pakken. Misschien niet meten morgen (al ben ik persoonlijk behoorlijk negatief voor de korte termijn, pakweg de komende 3-5 jaar) maar … als uw geld via reglementjes van pensioensparen voor de komende 30 jaar vastzit (in de zin van: dat u het niet kan meenemen als u besluit naar pakweg Uruguay te verhuizen), wat was dan het nut van jaarlijks de 1.2% beslating te hebben uitgespaard de afgelopen 10 jaar als u nu uw hele som moet achterlaten en het mogelijk nooit meer terug ziet wanneer over 30 jaar blijkt dat de obligaties waar u voor 70% in gedwongen werd te beleggen niet werden terugbetaald door een failliete staat of wel werden terugbetaald maar in geinflateerde waardeloze euri (wanneer een brood 1000 euro kost).
  De dag dat u uw leven en dat van uw gezin in veiligheid wil brengen doch afstand moet doen van “uw” geld (en er dus achterkomt dat het dus -eigenlijk- hún geld was), zal u zich beklagen dat u omwille van een half procentje kostenvoordeel per jaar uw vermogen verpatste aan de overheid.

  LBNL ga ik even in op die bepaling dat je volgens de regels het opgebouwde kapitaal in een soort verzekering zou moeten omzetten die je gedurende 20 jaar jaarlijks een vaste some uitkeert. Nog los van het feit dat die bij hoge inflatie (ik heb het niet eens over Weimar-style hyperinflatie doch zelfs 10% per jaar zoals in de jaren ’70) almaar minder waard wordt, is er natuurlijk ook het risico op faillissement. Als de verzekeringsmaatschappij omvalt, wat dan?
  Een bailout van de overheid? Van dat failliete instituut met een schuldquote van ca. 400% (of eigenlijk 800%) zoals we eerder zagen?
  Nou, heel misschien als het faillissement van de verzekeraar (liefst een kleine) een geisoleerd geval betreft t.g.v. mismanagement, maar wat als in een financiele crisis de hele sector onderuit gaat. Stel u voor dat gelijktijdig NN, AEGON, AMEV, … allemaal overkop gaan. Rekent u dan op de overheid? Waar gaat die het geld vandaan halen?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Bedankt voor je reacties op deze en andere posts de afgelopen dagen en leuk dat je zo actief bent met de materie. Zou je je reacties in het vervolg aub wel kort en bondig willen houden zodat de gebruiksvriendelijkheid van de site gewaarborgd blijft?

 • plok

  Mooi verwoord, dit is dus ook waar ik enigszins rekening mee probeer te houden. Zoveel mogelijk voor jezelf proberen te regelen voor als de overheid het niet meer kan/wil.
  Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Cash op de bank geeft me een hoe langer hoe ongemakkelijker gevoel vanwege aangehaalde redenen. Nul rendement en inderdaad, klapt er één flinke bank, dan zal het depositogarantiestelsel overnight aangepast of afgeschaft worden. Om nog maar te zwijgen over die Cypriotische toestanden.

  Als ‘verzekering’ zou je onder andere kunnen denken aan:
  – Geld op een buitenlandse bank (niet EUR)
  – Ouwe sok
  – Cryptocurrencies
  – Edelmetalen
  – Hutje op de hei met een goedgevulde voorraadkast 😉
  Let wel, als verzekering dus en niet als investering. Nog andere opties?

  Verder probeer ik zelf zoveel mogelijk van mijn hypotheek af te lossen en het jaarlijks maximum aan pensioenbeleggen benutten. Maar wat nou met het geld dat ‘over’ is… Soms denk ik dat een wereldwijde gespreide aandelenportefeuille misschien wel ‘veiliger’ is dan je geld aanhouden op een bank. Maar misschien sla ik de plank volledig mis. Want als de boel instort gaan de wereldwijde aandelenbeurzen allemaal vrolijk mee. Iemand hier een mening over?
  Ook voor de kids spaar ik netjes, terwijl ik eigenlijk weet dat op de lange termijn beleggen veel meer rendement geeft…

  • Martijn

   Hmm, sparen voor de kids lijkt me inderdaad zonde. Wat is dan je overweging om het toch te doen? (zelf beleg ik voor mijn 1,5 jaar oude dochter).

 • plok

  Tsja, een rare kronkel in mijn gedachten denk ik. Niet bereid zijn om een mogelijke drawdown te accepteren terwijl daar een (op termijn) hoger rendement tegenover staat. Toch maar eens wat aan veranderen, zeker met nog >15 jaar te gaan voordat er misschien gestudeerd wordt…

 • kees

  Belegging in trackers / aandelen genoteerd op Euronext Amsterdam geeft geen dividendlek. Alle dividend wordt zonder inhouding bijgeschreven.
  Een aantal Amerikaanse indexfondsen is op Eurnext Amsterdam genoteerd. Uitsluitend in deze fondsen beleggen scheelt ook de extra beurskosten.

  • Mr FOB Bericht auteur

   Je hebt voor diverse trackers genoteerd aan Euronext Amsterdam helaas ook een dividendlek. Het dividend door het fonds zelf uitgekeerd krijg je wel volledig na inhouding van 15% dividendbelasting, welke je kunt terugvragen via je belastingaangifte. Het fondsdividend is opgebouwd uit de dividenden van de onderliggende bedrijven. Deze dividenden die het fonds geïncasseerd heeft bij de onderliggende bedrijven krijg je echter meestal niet volledig. En dit deel van de door het fonds zelf ingehouden dividendbelasting kun je niet terugvragen via je belastingaangifte.

 • danleedr01

  De vergelijking tussen belastingvrij en vermogensrendementheffingsvrij pensioenbeleggen of in box III beleggen levert in de vergelijking 2 tot 3 keer meer op.

  Alleen is het niet zo dat als je op je 67ste met pensioen beleggen 150.000 euro vermogen hebt opgebouwd het geld uit laat keren bij een bank dan staat het uitgekeerde bedrag vast over de gehele uitkeringsperiode.

  Maar als je via box III de 61000 op je 67ste hebt. Neem je elk jaar een gedeelte op, maar op het gedeelte dat je niet op neemt kan nog renderen op de beurs! en nog groeien.

 • Ingmar M

  Hoe werkt het nu precies met het niet kunnen terugvorderen van dividendbelasting? Stel je betaalt 30% belasting in de VS over 2% dividend, en DeGiro kan dit niet terugvorderen, is het misgelopen rendement dan niet 60 basispunten?

 • Jamuna

  In jou voorbeeld houdt je 120.000 euro over met pensioen beleggen.

  Als je die 10.000 euro gewoon zelf belegt hou je 46.000 tot 61.000 euro over. Een factor 2 tot 3 minder dan via pensioenbeleggen!

  Maar in jou voorbeeld houdt je geen rekening met het volgende:
  Pensioen beleggen uitkering over 20 jaar: uitkering 6000 per jaar daarna is het op 0,0.

  Maar als je het zelf belegt kan het gedeelte dat nog niet is uitgekeerd renderen over 20 jaar.
  Jaar 1 : 61.000-6000= 55.000 + 7% rendement (+3.850) is = 58.850
  Jaar 2: 58.850-6000= 52.850 + 7% rendement (+3.699,50) is = 56.549,50
  Jaar 3: 56.549,50-6000= 50.549,50 + 7 % rendement (3533,47) = 54.082,97
  Jaar 4: 54.082,97-6000= 48.082,97

  Het verschil is uiteindelijk dan niet 2 tot 3 minder?

  Het voordeel is je bent minder afhankelijk van de overheid, en het geld staat niet vast. Dit is de rede dat ik niet aan pensioen beleggen doe?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Pensioenbeleggingen kun je ook in 5 jaar tijd uit laten keren en uitgekeerde geld meteen zelf beleggen.

   Ook kun je tijdens de uitkeringsfase in je pensioenbelegging blijven beleggen. Aanbieders van beleggingslijfrente die tot uitkering komt (niet allemaal indexfondsen): Synvest, Post Vermogensbeheer (Baloise Vie), GFH Giro, De Veste. Heb me nog niet verdiept in kosten/betrouwbaarheid.

 • Luuk Kelderman

  ik lees dat BND kostentechnisch na alle plussen en minnen te hebben afgewogen toch goedkoper blijkt te zijn (0,59 om 0,63). Kun jij dit bevestigen? En zal het dividentlek op termijn komen te vervallen via Degiro?

 • Fernando

  Ik overweeg de opening van een effectenrekening, omdat ik mijn geld nog niet wil storten voor pensioen.

  Heeft iemand ervaring met de commissies voor dividenduitkeringen? Geldt dit voor ETF’s wanneer de ETF het dividend herinvesteert?

  Degiro: Dividend & Coupon-verwerking € 1,00 + 3,00% van het dividend (maximaal 10,00%)

 • bjorn

  hi,
  allereerst goed initiatief je blog!
  na het lezen van vele usa fire blogs leuk een NL variant te lezen!

  Een vraag, compenseer je voor euro/us$ koers variaties? (of andere valuta)
  beetje jammer als je usa etf’s 10% stijgen maar de us$ 10% zakt tov euro.
  heb even degiro gebeld, je kan short op us$ maar kost je iets van 1,25% en dat kan weer niet in hun lijfrente rekening.
  wat verstandiger is, is een -1x etf eur/usd of zo iets,
  doe je dit zelf en zoja welke etf gebruik je?

 • Frodo

  Beste mensen, nog even over pensioenbeleggen. Ik heb net op de site van de Giro gekeken: ze bieden het Actiam VIA Wereld fonds aan. De TER kosten van dit duurzame wereldwijde fonds zijn 0,15%. In Nederland gevestigd, aan de NL beurs, dus geen dividend lek. Als je niet veel handelt, kom je – als je in dit fonds belegt – bij de Giro toch zeker goedkoper uit dan bij BND. Namelijk 0,15 + 0,20 = 0,35% per jaar. Of zie ik iets over het hoofd?

 • Mr. Bamboo

  Interessant om te lezen. Ik beleg mijn pensioen zelf bij Brand New Day en betaal 0,25 aan beheerskosten plus € 50 euro vaste kosten per jaar. Daarnaast gaat er 0,5% van de inleg af. Hiermee kom ik goedkoper uit dan bij DeGiro.
  Bij de kosten van DeGiro moet ook rekenen gehouden worden dat ze kosten in rekening brengen als er dividend wordt uitgekeerd. Dit is niet het geval bij BND

 • Mexicow

  Beste,
  Vergeet je in het vergelijk tussen de Giro en BND niet dat er bij BND 0,5% aankoopkosten worden gerekend. Dat moet toch een verschil maken?

 • Valerie

  Mooi artikel. Ik ben zelf ook al een tijd bezig om FOH te worden. Ben nu 36 en ben erg geïnteresseerd in het pensioenbeleggen. Maar ik ben bang dat als ik mijn AOW leeftijd van 71 heb bereikt, dat de belastingschijven voor AOW gerechtigden niet meer bestaan. Mocht dit het geval zijn, is beleggen dan toch niet de beste keuze?

 • mrkip

  @MrFOB Ik heb momenteel een lijfrenteverzekering via Scildon en beleg daar maandelijks 1050 euro in:

  IShares Euro Gov.1-3 – 30%
  IShares MSCI World – 70%

  Wat is jouw mening over Scildon en deze vorm? Wat zou jij in mijn situatie doen?

 • mrkip

  Ik zie deze kosten in de polis:
  Aankoopkosten: 0,50% van het voor aankoop van participaties beschikbare bedrag
  Verkoopkosten: 0,50% van het bedrag dat na verkoop van de participaties beschikbaar komt
  Administratiekosten: 0,36% per jaar van de waarde van de beleggingen

  Dan zijn er nog de fondskosten:
  0,50% – IShares MSCI World
  0,20% – IShares Euro Gov.1-3

  Eigenlijk lijken me dit nu best aanzienlijke kosten. Ik voel me wel een beetje beetgenomen, want ik heb een financieel adviseur ingeschakeld en betaald voor zijn advies. Nu heb ik het idee dat deze belang heeft gehad om mij te laten kiezen voor een lijfrenteverzekering.

  Ik weet dat je geen adviseur bent, maar ik zou graag willen weten wat je gedachten zijn,

 • Joran

  Wat een tof artikel! Het heeft een weekje geduurd, maar ik heb nu elk artikel op je website gelezen. Ik ben 23 jaar en heb een baas die geen euro pensioen voor mij geregeld heeft, dus ik moet het zelf doen. Daarnaast streef ik ook naar financiële onafhankelijkheid. En ik denk maar zo: hoe eerder ik begin, hoe beter. Ik ga jouw beleggingsstrategie dus ook toepassen. Ik heb nu 10.000 euro beschikbaar, maar Hoe pak jij dit aan? Stort je elk jaar je mogelijke jaarruimte zodat je belastingvoordeel hebt? Of stort je meer dan dat? Ik heb nu 4.000 fiscale ruimte, maar twijfel of ik ga voor belastingvoordeel (4000 beleggen) of voor meer rendement op lange termijn (volledige 10.000 beleggen). Wat is jouw mening hierover? Alvast bedankt en blijf vooral bloggen!

 • Thomas

  Vorige maand pensioenrekening bij DeGiro geopend. Noodgedwongen in VWRL belegd. Nu scheelt mij dit (2*1*12)/10.000=0,24% kosten tov VTI+VXUS. Zijn er overwegingen om in andere wereldwijd gespreide fondsen te beleggen, vanwege minder dividendlekkage bijvoorbeeld?

 • Milo

  Ik ben het met je eens dat Bright deze kosten ook mee had moeten nemen, maar de vergelijking op de Brand New Day website maakt zich hier ‘schuldig’ aan. Brand New Day stelt bij de vergelijking:
  ‘In deze berekening is geen rekening gehouden met de stortingskosten over de periodieke – of éénmalige inleg. Deze staan bij onze concurrenten namelijk niet vast. Daardoor kunnen wij geen eerlijke vergelijking maken, en hebben we het er daarom volledig buiten gelaten.’

  Als je dan kijkt naar deze stortingskosten dan zijn deze bij Brand New Day aanzienlijk hoger dan de concurrentie (en komt het wel goed uit dat ze deze buiten de berekening hebben gelaten al dan niet terecht). Deze zijn voor Bright 0,05% (‘instapvergoeding’). Bright kent daarbij een uitstapvergoeding van 0.07% (totaal 0,12%, waarbij de laatste wel van toepassing is op het totale vermogen). Bij Brand New Day zijn de stortingskosten 0,50%. Daarbij kent Brand New Day (Pensioenrekening) jaarlijkse beheerkosten die 0,36% hoger liggen (0,59% – 0,23%).

 • Milo

  Bij Bright is het jaarlijkse lidmaatschap inderdaad 210 euro/jaar, maar enkel indien er actief wordt ingelegd of indien het vermogen meer is dan 50.000 euro. Op een éénmalige inleg van bijv. 10.000 zal het verwachte vermogen (bij een looptijd van 30 jaar) niet boven de 50.000 euro uitkomen, waardoor je éénmalig de lidmaatschapskosten bij Bright zou moeten betalen. Terwijl de stortingskosten en de beheerkosten bij Brand New Day aanzienlijk hoger liggen. Dus in bepaalde gevallen lijkt Brand New Day juist niet de goede keuze te zijn?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Als je eenmalig inlegt kan Bright inderdaad goedkoper zijn dan BND. Maar of je op langere termijn meer netto rendement haalt is de vraag. Daarvoor zou je de fondsprestaties op langere termijn met elkaar moeten kunnen vergelijken en dat kan nog niet. Daarvoor bestaan ze te kort. Het BND aandelenfonds geeft in ieder geval minder risico doordat het veel meer bedrijven bevat dan dat van Bright. Ik ben veel meer gecharmeerd van het Vanguard BND fonds dan het Think Bright fonds. Zie mijn eerdere reactie bij deze post.

 • Daniel

  Vorig jaar ook een pensioenrekening geopend bij de Giro en vandaag kwam ik er achter dat er een paar kosten in rekening gebracht worden die mij nog niet waren opgevallen. Zo staan er “Minimale activiteitskosten pensioenrekening” en “DEGIRO Aansluitingskosten 2018” in mijn rekeningoverzicht. De kosten zijn resp. ca. 5eu en 2eu per keer. Ik heb het vermoeden dat de tweede te maken heeft met een wetswijziging die sinds 2018 actief is en dat cashtegoed nu in een cash fund moet worden ondergebracht. De eerste (Minimale activiteitskosten) vind ik wel opmerkelijk. Ik stort niet iedere maand, maar slecht een paar keer per jaar. Als ik daarvoor wordt beboet (5eu per maand) dan loopt dat nogal in de papieren.

  Iemand hier ervaring mee of een verklaring?

 • DVL

  Beste Mr FOB,

  Veel dank voor deze mooie post en de vele andere op je blog. In je post noem je als nadelen van DeGiro (1) dat DeGiro buitenlandse dividendbelasting niet kan verrekenen (met als voorbeeld Amerikaanse dividendbelasting) en (2) dat de kosten voor het terugvorderen van buitenlandse dividendbelasting nog onzeker zijn. Ben je met me eens dat deze nadelen niet gelden als je uitsluitend in VWRL belegt? VWRL is een Ierse ETF. In Ierland wordt als ik me niet vergis geen dividendbelasting geheven. Er valt in het geval van VWRL dus niets terug te vorderen.

  Natuurlijk is het nadeel van VWRL de dividendlekkage. Jij berekent die op 0,14%. Ook is er de relatief hoge TER van 0,25%. Met de jaarlijkse kosten van DeGiro (0,2%) kom je dan uit op totale kosten van 0,59%, oftewel precies hetzelfde als BND.

  Klopt dit sommetje of zie ik iets over het hoofd? Als het klopt en je bij beleggen in VWRL inderdaad niet te maken hebt met de (nu nog onzekere) kosten van het terugvorderen van buitenlandse dividendbelasting, zou ik denken dat DeGiro het dan toch wint omdat je zelf kan bepalen waarin je precies belegt.

  Ik ben benieuwd naar jouw gedachten. Dank je wel alvast voor het meedenken.

   • Ciska

    Dag Mr Fob en DVL,
    weten jullie toevallig al of de redenatie van DVL klopt dat je met de VWRL niet te maken hebt met de kosten voor terugvorderen van buitenlandse dividentbelasting omdat het een in Ierland geregistreerd fonds is? En dat de kosten bij DeGiro pensioen voor dit fonds dus incl. dividentlekkage en TER uitkomt op zo’n 0,59%?

    Ik ben me momenteel aan het verdiepen in pensioenbeleggen bij DeGiro en bij BND. Ik heb reeds € 30.000,- opgebouwd op een bankspaarrekening en als ik voor BND kies moet ik daar met de 0,5% stortingskosten zo’n €150,- oor betalen, naast de jaarlijkse 0,59% beheerfee en aansluitkosten van €45. DeGiro rekent geen stortingskosten (wel uitstapkosten van €150,-).

    Mijn ervaring met deze materie is nul komma nul..
    – zijn er naast kosten nog andere factoren die mee kunnen spelen in mijn keuze?
    – Wat zouden jullie, mr Fob/bloglezers doen in mijn geval? (p.s. ik weet dat advies geven niet gepast is hoor:-))

    • Ciska

     Even in tweeën vanwege max. berichtlengte

     Voor iedereen die geinteresseerd is in pensioenbeleggen bij DeGiro en/of BND:
     Ik heb zojuist uitgebreid met BND gesproken, ook over het ZZP pensioen verhaal (ik ben zzp-er). De medewerker heeft uitgelegd dat de vaste fondsenkeuze en lifecycle samenhangen met een automatiseringsslag. Een geautomatiseerd product brengt lagere kosten met zich mee wat ze nu al doorberekenen aan hun klanten (50€ jaarlijkse fee en 0,25% beheerkosten). Volgens de medewerker zal de vrije fondsenkeuze en het niet hebben van een lifecycle binnen het ZZP product nog zo’n 1 tot 2 jaar beschikbaar zijn (automatiseringsslag nog niet klaar). Zijn advies is dan ook om de ZZP variant te nemen om lagere kosten te maken en over te gaan op het gewone penisoenbeleggings product zodra de ZZP rekening geen vrije keuze meer heeft.

     Voor de volledigheid; als ik gedurende 1 jaar (of langer) gespreid wil inleggen vanwege wisselende koersen met mijn €30K dan kan dat door mijn geld te stallen op de BND pensioenbankspaarrekening en daar maandelijks geld uit over te boeken naar de BND beleggingsrekening. De medewerker heeft aangegeven dat ik in dat geval geen €25 aansluitkosten voor de bankspaarrekening hoef te betalen…

     Zo een heel verhaal! Ik hoop op jullie reacties én dat ik een aantal mensen heb kunnen informeren met wat ik wijzer ben geworden, net zoals ik met ontzettend veel plezier en dankbaarheid jullie reacties heb gelezen. Bedankt Mr Fob!!!
     Groetjes Ciska

 • Ruby

  Je geeft aan: “Bankspaarproducten vallen voor mij ook af, aangezien ik voor de lange termijn niet wil sparen op een spaarrekening maar wil beleggen in indexfondsen, vanwege het te verwachten veel hogere rendement.”
  Er bestaan bankspaarproducten waarmee je kan sparen en ook kan beleggen in diverse fondsen, waaronder ook indexfondsen. Bijvoorbeeld de Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening. Of is deze om andere redenen niet aantrekkelijk?

 • Mr FOB Bericht auteur

  De Delta Lloyd rekening die je noemt kun je niet meer openen. Bij hun Zelf beleggen pensioen indexfondsen zag ik alleen fondsen van Nationale Nederlanden om uit te kiezen. Daarvan waren voor het eerste aandelen indexfonds dat ik bekeek de lopende kosten 1.39% per jaar en daarbij nog een beheervergoeding van 1.50% per jaar.
  Dat zijn dermate hoge kosten dat ik niet verder gekeken heb.

 • Tim

  Hi Mr Fob,

  Allereerst dank voor alle uitgebreide posts. Ik leer ontzettend veel van je blog!

  Nu ben ik me aan het verdiepen in pensioenbeleggen bij Brand New Day vs DeGiro. Uit je post blijkt dat de BND kosten 0,59% per jaar zijn. Echter als ik nu op de site kijk (https://www.brandnewday.nl/pensioen.html#Kosten) zie ik naast de jaarlijkse kosten van 0,59% ook 0,50% kosten over elke geldstorting. Dit verhoogt de kosten verder boven die van DeGiro.

  Op basis hiervan zou ik voor DeGiro gaan omdat de kosten daar 0,5% zijn (inclusief dividendlekkage). Zie ik dit goed? Zijn er nog andere argumenten waarom Brand New Day beter is dan DeGiro?

  Hoor graag je reactie!

  Groeten,
  Tim

 • Gerben

  Met betrekking uitkering in laten gaan voor AOW zie ik boven nogal wat verwarring. Even voor de duidelijkheid hoe ik denk dat het zit voor lijfrentes afgesloten na 1-2008:

  1. Tijdelijk uitkering (minimum looptijd 5 jaar): mag niet eerder ingaan dan de AOW leeftijd
  2. Langdurige uitkering, variant verzekerde levenslange lijfrente: mag voor AOW leeftijd ingaan. Maar maakt natuurlijk wel je uitkering lager
  3. Langdurige uitkering, variant bancaire lijfrente: minimaal 20 jaar + het aantal jaren verschil tussen start en AOW leeftijd. Dus als 62 en AOW leeftijd 67. Dan minimaal 25 jaar.

  Laat me weten als ik wat mis 🙂

  Tijdens opbouw fase hoef je met betrekking tot bovenstaande niks te kiezen. Vanuit de Giro of BND kan je voor alle 3 de bovenstaande uitkeringsvarianten gaan.

  Of het fiscaal veel nut heeft om je lijfrente te gebruiken om eerder met pensioen te gaan twijfel ik wat aan. Je hebt immers het verschil in belastingschijven niet voor de jaren dat je eerder met pensioen wil. Dus je houdt in die jaren vrij weinig over, terwijl je dan nou juist veel nodig hebt omdat je de AOW ook moet compenseren. Alleen het voordeel dat je meer rendement behaald omdat je over een groter bruto bedrag belegt en dat het vermogen buiten box3 valt heb je wel. Maar dan zit je wel vast aan bovenstaande regels. Maar goed, alternatieven zijn er ook eigenlijk niet. Behalve in box3 vermogen opbouwen.

 • Arda

  Goed artikel, ik wilde eerst alleen gewoon gaan beleggen maar denk dat ik het nu toch maar tegelijk op ga starten.

  Ik heb alleen een vraag over hoe de reserveringsruimte is gemaximeerd. Ik heb op jou site gelezen, bij de belastingdienst en nog wat plekken en kan het niet echt vinden, misschien weet jij het? 🙂

  Ik heb de afgelopen 7 jaar geen pensioen opgebouwd en dus veel reserveringsruimte, meer dan wat ik maximaal mag aftrekken (wat ik snap) als ik dat via de tool uitreken. Betekent dat dat alles daarboven “vervalt” en dat ik dat nooit meer mag aftrekken? Of is het gewoon een maximum per jaar en kan ik nu een deel van mijn reserveringsruimte aftrekken (de oudste jaren) en volgend jaar weer een deel etc?

 • Gerben

  Met deze tool kan je de maximum reserveringsruimte voor jou uitrekenen:
  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/hulpmiddel-lijfrentepremie-2016-en-daarna

  Als laatste komt er of je ook de reserveringsruimte wil uitrekenen. Als je over het maximum gaat dan gaat hij dat vanzelf melden in die tool.

  Het is inderdaad een maximum per jaar waarbij je in dat jaar 7 jaar terug mag. Dus je kan inderdaad de tactiek gebruiken om de oudste jaren eerst mee te nemen. Als je zelfs al over het maximum gaat meteen bij in het invullen van je oudste jaar, dan is het inderdaad wel dat het deel wat daarboven gaat vervalt.

 • FO spectator

  Wat ik niet begrijp: “pensioenbeleggen is voor iedereen met een pensioengat”. Nu heb ik gebeld met de belastingdienst. Deze zegt dat ik de lijfrentepremie af mag trekken van mijn belast inkomen. De verwarring ontstaat hierbij. Kan ik het bedrag dat aan wordt gegeven in de tool nog éxtra belastingvrij investeren of is het enkel aftrekbaar?

 • Mr H

  Beste Mr FOB, Hierboven schrijf je: “For Tomorrow, BrightPensioen en ZZP pensioen vallen op basis van kosten en beperkte keuzevrijheid van indexfondsen voor mij af.”

  Afgelopen week stond op de website van Brand New Day nog een grafiek met vergelijking van de kosten. Daar stond ook ZZP Pensioen bij. En die was in alle gevallen het goedkoopst. Helaas heeft BND de website volledig vernieuwd. Mooie site, daar niet van, maar de grafiek staat er nu niet meer op.

  Ik vraag me dus af of de conclusie dat ZZP Pensioen qua kosten niet concurrerend is nog wel actueel is. Misschien geldt nog wel beperkte keuzevrijheid, dat heb ik (nog) niet bekeken.

 • Simon

  Allereerst hartelijk dank voor dit heldere overzicht. Ik ben me aan het verdiepen in zowel sparen als beleggen om mijn pensioengat te vullen maar vind het nog aardig complex: Dit vormt een mooie verduidelijking. Voor beleggen twijfel ik nog tussen deGiro en Brand New Day. In eerste instantie leek deGiro me goedkoper met veel keus uit fondsen. Maar zoals ik het hier begrijp mis je daar een deel rendement door de verrekening van de dividend belasting. In je tekst specificeer je daarbij de VS; is dat een algemeen voorbeeld of geldt het punt alleen t.a.v. verrekening voor de VS gerelateerde fondsen ? Of andersom, en algemener gevraagd: Maakt het voor de verrekening nog uit welke fondsen ik bij deGiro zou kiezen ?

 • Henk wil pensioen doorbeleggen

  Ik lees met veel interesse het FOB. De lijfrente opbouwfase komt grondig aanbod in de blogs. Ik ben mij nu i.v.b.m. leeftijd gaandeweg aan het orienteren op de lijfrente UITKERINGSFASE. Dit is tot nu toe een soort horror show waarbij de meeste aanbieders van uitkeringsproducten1% a 1.5% rente vast voor 20/30 jaar of levenslang aanbieden. Doorbeleggen in de uikerende fase, toch ook een periode van gemiddeld 20 jaar, zoals in opbouw fase wordt (nog??) niet aangeboden door beleggingsinstellingen alhoewel dit mogelijk is onder de huidige wetgeving.
  De rendementen als in opbouw fase zijn hierdoor niet te realiseeren in de uitkerende fase wat een aanzienlijke invloed heeft op het aanvulend inkomen. Het gaat dan over groot rendement en koopkarcht verlies in een levensfase zonder verdiencapaciteit!
  De vraag rijst nu tot wanneer fiscaal gefaciliteerde lijfrente aankopen in box 1 aantrekkelijk blijven bij naderende pensioen of dat de jaarlijkse vermogensrendement afdrachten in box 3 uiteindelijk voordeliger zijn.
  Misschein mogelijk om hier uw visie op te geven. (off topic maar een fundamenteel issue, opbouw doe je alleen maar voor de uitkeringsfase!)

 • Mr FOB Bericht auteur

  Pensioenbeleggingen kun je ook in 5 jaar tijd uit laten keren en het uitgekeerde geld meteen zelf beleggen. Dan blijft inleggen tot aan pensioendatum en dan binnen 5 jaar laten uitkeren en zelf doorbeleggen al gauw aantrekkelijker dan zelf beleggen met vermogensrendementsheffing, ervan uitgaande dat je tijdens uitkeringsfase in lagere belastingschijf valt.

  Ook kun je tijdens de uitkeringsfase in je pensioenbelegging blijven beleggen. Aanbieders van beleggingslijfrente die tot uitkering komt welke ik 2 jaar geleden tegenkwam (niet allemaal indexfondsen): Synvest, Post Vermogensbeheer (Baloise Vie), GFH Giro, De Veste. Heb me nog niet verdiept in kosten/betrouwbaarheid.

 • Mr H

  Heb hier ook (alvast, zo ver is het nog lang niet) naar gekeken. Ik kwam tegen dat wel meespeelt of je lijfrente laat uitkeren voor AOW leeftijd of vanaf AOW leeftijd.

  Citaat van de website banksparen.nl: “Starten de periodieke uitkeringen vóór het kalenderjaar waarin u recht op AOW heeft? Dan is de minimale looptijd van de uitkering 20 jaar, plus het aantal jaren dat u jonger bent dan uw AOW leeftijd. Daarbij wordt gerekend vanaf het moment van de eerste uitkering. Bijvoorbeeld: u bent 60 jaar als u de eerste periodieke uitkering ontvangt. U heeft recht op AOW vanaf uw 67e levensjaar. De minimale looptijd is dan 20 + 7 (67-60) = 27 jaar.”

  Mijn AOW leeftijd is 69 jaar en 6 maanden (!?) Natuurlijk hoop ik dan nog te blaken van gezondheid, maar ik houd ook rekening met wat minder mobiliteit. Ik geef dus de voorkeur aan meer “inkomsten” tussen pakweg 60 en 65 dan na 70e. Wat heb ik aan een hoge uitkering als ik vrijwel alleen thuis Sudoko’s zit te doen?

  Of zie ik nu iets over het hoofd?

 • Gerben

  Om lijfrente te gebruiken om eerder met pensioen te gaan dan AOW leeftijd heb ik wat twijfels. Het voordeel “Lagere belasting tijdens uitkeringsfase” valt weg. Andere voordelen zoals dat het buiten box 3 en andere regelingen valt blijven natuurlijk wel overeind. Plus dat je met een hoger bruto bedrag kan beleggen.

  Het is ook een wat ander mechanisme. Bij lijfrente zet je geld in een pot apart, en daarna is het idee dat je die pot op maakt. Bij financieel onafhankelijk worden is vaak het idee om geld in een pot te gooien en van de rente te leven.

  Hoe kijken jullie hier tegen aan?

 • Mr H

  Daar heb je zeker een punt Gerben. Lijfrente laten ingaan voor AOW is IB-gezien niet aantrekkelijk. (Had ik nog niet zo bedacht, eerlijk gezegd) Mijn bezwaar tegen lijfrente blijft echter overeind. Ik houd er niet van om “vast te zitten” aan fiscale voorwaarden. Ook omdat die speelregels tussentijd nog wel eens wijzigen.

  Zoals ik al aangaf houd ik ietwat rekening met minder ‘mobiliteit’. Ik wil dus de vrijheid houden om (ik zeg maar wat) op mijn 58e met mijn kinderen nog een grote reis te maken. Daarom heb ik liever de vrije beschikking over mijn “pensioen” en wil ik niet dat dit vast zit in een pot waarover ik pas op leeftijd x kan beschikken en ik dan ook nog verplicht ben het in lijfrente te stoppen. Maar ja, lastig / balen is wel dat je dan niet (echt) gebruik kan maken van IB-voordeel.

  Ben (ook) benieuwd hoe anderen hier (reactie van Gerben en het bovenstaande) tegen aan kijken…

 • Henk

  Mr. FOB dank voor reakties. Ik heb links gewijzigd naar Google zoek termen. Door de fiscale uitkeringsgrens van €21,483 (2018) bruto bij looptijd tussen 5 en 20 jaar, zal de looptijd 20 jaar moeten worden.
  De zoektocht naar lijfrente beleggingsaanbieders gaf zover het volgende (in aanvulling op uw reaktie):
  Onder link Google –>.consumentenbond.nl/lijfrente/beleggingslijfrente-alternatief-voor-lijfrente (24 mei 2017) is informatie te vinden over je boven gerefereerde fondsen.
  Baloise heeft een Belastingdienst registratie “Aangewezen buitenlandse pensioenfondsen en lijfrente aanbieders”, is een grote Zwitserse onderneming actief in Europa. Google –>.baloise-international.lu Baloise Vie-Internationaal gevestigd in Luxemburg is in Nederland niet actief onder eigen naam maar via Post Vermogensbeheer (PV). en ander adviseur(s?) en mogelijk profesionele partijen(?). Vermogen van de verzekeringnemer blijft gescheiden van het vermogen van de verzekeraar!! onder Luxemburgs toezichthouder. Het is een bancair stijl product. Kosten aangegeven bij PV. Zou interssant zijn als iemand ervaring heeft met Bâloise Vie Luxembourg
  Uit contact met Bright Pensioen, BND en DEGIRO vernam ik dat deze aanbieders intern aan het afwegen zijn een belegingslijfrente product voor uitkerende fase te ontwikkelen.

 • henk

  Tevens will ik toch nog een kleine waarschuwing toevoegen aan de lijfrentebeleggingsdiscussie.
  P.S.1: Beleggingsrisico’s in de uitkerende fase moeten wel beschouwd worden in al z’n samenhang.
  P.S.2: Bezie en bedenk VTI (ISIN US9229087690) periode 15-06-2001 tot 06-03-2009 waarde halvering in 8 jaar. Zoiets is historische gezien weer aanstaande (en misschien ook de vervijfvoudiging als in 2009-2018).

 • Thijs

  Erg interessante en waardevolle blog! Ik heb de afgelopen dagen flink zitten lezen op de site en op diverse andere sites. Ik wil gaan bijsparen voor mijn pensioen middels een pensioenrekening. In eerste instantie een Pensioenrekening bij DeGiro geopend, maar na verder lezen en studeren er achter gekomen dat BrandNewDay toch wat goedkoper blijkt te zijn onder aan de streep en meer gemak biedt. Ik ben 34 en wil maandelijkse inleggen. Bij DeGiro zou dat betekenen dat ik iedere maand een aantal orders zou moeten plaatsen, wat een tijd en moeite is mij nu bespaard gebleven door voor BND te kiezen. Reken dat maar eens om in rendement 😉

 • Maikel Ruhl

  Hi,

  Allereerst hartelijk dank voor alle informatie op deze site, ik ben e.e.a. aandachtig aan het bestuderen en blij met alle kennis die hier wordt gedeeld.

  Ik heb recent een pensioenrekening bij De Giro geopend. Om te voorkomen dat dividend niet kan worden teruggevraagd heb ik een aantal ETF’s van Think gekocht.

  Ik vraag mij nog af of het ‘dividendprobleem’ nog bestaat als ik zou kiezen voor een buitenlandse ETF die alle dividend herinvesteert. Weet jij hoe dit in zijn werk gaat?

  Met vriendelijke groet,

  Maikel Ruhl

  • Mr FOB Bericht auteur

   Als je een buitenlandse ETF hebt die het dividend herinvesteert, heb je alleen te maken met het interne dividendlek in dit fonds. Dat kan verschillen per fonds.

 • Tim

  Volgens mij klopt dit niet, je kan alleen je tijdelijke oudedag voorziening laten uitkeren, dat totale bedrag is vastgesteld op 21.483 per jaar. Heb je een hoger vermogen opgebouwd dan 5x dit bedrag (immers in 5 jaar laten uitbetalen), dan moet je dit in minimaal 20 jaar laten uitkeren.

 • Rob

  Beste MrFOB, ik heb eens goed naar de 3 voordelen gekeken van pensioenbeleggen en ben het niet helemaal met je eens. Ik heb gekeken naar de belastingschijven zoals per 2021 voorzien, en ik ben benieuwd hoe je hier tegenaan kijkt.

  2) lagere belasing tijdens uitkeerfase: geldt alleen als je na pensionering in de laagste schijf blijft hangen. Als je via je werkgever pensioen hebt opgebouwd en daarbij AOW krijgt, kom je al vrij snel hoog in deze schijf of erboven (34k bruto in 2021). Alles boven de 1e schijf is voor AOW’ers en werkenden gelijk.

  1) voordeel bruto beleggen: als het rendement en belasting % hetzelfde is (zie punt 2 hierboven) dan geldt: eindwaarde bij eerst belasting betalen en netto beleggen = eindwaarde bruto beleggen en bij uitkering belasing betalen. Het klinkt raar, maar het enige wat er gebeurd is dat volgorde van de gebeurtenissen anders is, reken maar eens na.
  Wat wel zo is, is dat je bij pensioenbeleggen de jaarlijkse belasting teruggave nog op een alternatieve manier kunt herinvesteren om op die manier extra rendement te maken.

  3) geen vermogensrendement: hier ben ik het wel mee eens. Echter als je alleen pensioenbeleggen doet moet je goed je best doen om over de vrijstelling heen te gaan.

  • Mr FOB Bericht auteur

   34k euro bruto pensioen en AOW is voor ongeveer 80% van de Nederlanders niet haalbaar. Ik verwacht dat mensen die financiële onafhankelijkheid nastreven en dus zeer ruim voor hun pensioendatum stoppen met werken vaak ook niet boven de 34k euro pensioen + AOW uitkomen.
   Ik verwacht dat de meesten die FO nastreven naast pensioenbeleggen aan gewoon beleggen doen (beperkte jaarruimte). Die gaan al gauw boven de VRH drempel komen.

  • Cox

   Late reactie, I know… Mbt punt 1 klopt dat of betaal je inkomstenbelasting op hetgeen je verdiend hebt en niet op het rendament van dit bruto deel waardoor dit het verschil is?

 • Arjan

  Leuk artikel.

  Maar welke argumenten zijn er om wel pensioen te beleggen als je wel in het hoogste belastingtarief terecht komt op AOW leeftijd? Of zijn deze er niet.

  En is het dan juist interessant om om 5 jaar eerder te stoppen met werken. Pensioenopbouw bewust minder en mogelijk daardoor in lager belastingtarief (uiteraard deze 5 jaar wel doorkomen met andere inkomsten dan loon).

  Dank voor reactie

  • Mr FOB Bericht auteur

   Je spaart dan hooguit wat vermogensbelasting uit.

   Een besluit om al dan niet 5 jaar voor AOW datum te stoppen met werken zou ik niet af laten hangen van het al dan niet in de hoogste schijf uitkomen met je pensioen en/of pensioenbeleggingen. Dat zou ik als bijzaak zien

 • wim

  begrijp ik goed dat je een bepaald deel van je bruto salaris weg mag zetten (en daardoor maar bruto jaarsalaris minder wordt)? ik heb via mijn bedrijf een magere 2% bijdrage voor pensioen en begreep dat er als voorwaarde was dat als ik overlijden zou, dat niemand anders aanspraak er op mag maken, behalve eventuele geregistreerd partner. mijn idee is om dan zelf weg te zetten (weet hun strategie niet), maar wel zo dat het nu niet meetelt in mijn bruto jaarinkomen ivm toeslagen. klopt dit?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Je mag nu bruto salaris inleggen, waarop bij uitkering tijdens pensioen het dan geldende, meestal lagere tarief voor de inkomstenbelasting wordt ingehouden

 • Notenhoutenladenkastje

  Mooi artikel. Ik heb al een rekening bij DEGIRO voor mijn dagelijkse beleggingen. Wanneer ik daar bv 1000 euro inleg en aandelen c.q. ETF’s koop, dan blijft er altijd een restbedrag over, aangezien de aandelen per stuk gaan. Is dat bij Pensioenbeleggen van DEGIRO ook zo?

 • Stepspam

  Interessant artikel! Ik twijfel of pensioenbeleggen altijd interessant is, want wat als je verwachte pensioen hoger gaat uitvallen dan 35k per persoon?( Dit geldt voor mij en mijn partner) Is het dan ook interessant gezien de hoge belasting die je dan alsnog betaald? Heb je ook gekeken of er een omslagpunt is, in pensioenhoogte, wanneer pensioenbeleggen minder interessant wordt?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Dan heb je niet het voordeel van de lagere inkomstenbelasting tijdens uitkering, maar wel het voordeel dat je geen vermogensbelasting betaalt over het vermogen in je pensioenbeleggingen tijdens de jaren van opbouw en uitkering.

 • Danny

  Ik heb een nadeel ondervonden door pensioen beleggen bij het kopen van een huis. Omdat ik net van werkgever ben veranderd en geen vast contract heb en ik via een uitzendbureau werk moest ik van de bank een inkomsten overzicht downloaden van mijn belastingdienst.nl.

  Daar werdt het gemiddelde over de laatste drie jaar van berekend. Alleen omdat ik in 2018 . mijn jaarruimte en volledige reservering sruimte heb benud telde dit jaar alleen mee na aftrek van deze premie inleg wat je jaarsalaris is. Daardoor kon ik 40000 euro minder lenen. en moest ik meer eigen geld inleggen. Wat ik liever bij De Giro had laten staan.

 • Basque casher

  Nog een nadeel die ik niet genoemd zie is dat als er uitgekeerd wordt en ik overlijdt een jaar daarna ben ik mijn vermogen kwijt.
  Ook de erfgenamen kunnen geen staat maken op het opgebouwde vermogen.
  Dat is banksparen niet zo.
  of heb ik de voorwaarden verkeerd gelezen ?

 • theo

  Beste,

  Ik lees in de voorwaarden:
  “6.7Dividendbelasting(nog niet beschikbaar)Over de beleggingen op uwPersoonlijke Pagina Lijfrenterekening ontvangt u wellichtdividend.Op dividend wordt in vrijwel alle landen, dividendbelasting ingehouden. Vaak is het mogelijk een deel van deze ingehouden dividendbelasting terug te krijgen. Voor het tegoed op uw Persoonlijke Pagina Lijfrenteverzekering geldt dat u dit niet zelf mag doen. Als aanvullende dienst bij de Persoonlijke Pagina Lijfrenterekening, zal DEGIRO standaard voor u proberen dividendbelasting waar dit op voldoende rendabele wijze mogelijk is, te beperkenof terug te ontvangen. U stemt er bij deze mee indat DEGIRO daarbij waar nodig in uw naam mag handelenen informatie met betrekking tot u en uw beleggingen mag delen met derdenen u zegt toe om steeds op eerste verzoek van DEGIRO de door DEGIRO gevraagde documentatie en informatie aan DEGIRO te verstrekken.De kosten voor deze dienst zijn inbegrepen in de kosten voor de Coach.”

  Iemand of mr. FOB, al meer duidelijkheid hierover of is het verstandiger om dan voor BND te kiezen?

 • S Janssen

  Hallo allemaal,

  het lijkt mij aantrekkelijk om een lijfrente die in december 2019 uitkeert direct als kapitaalsoverdracht in te leggen op een De Giro pensioenrekening. Kan dat/mag dat?

 • Taco Zuidema

  Dank voor al je inzichten! Ik heb inmiddels zojuist een pensioensrekening geopend bij DeGiro

  Ik orienteer me op de Vanguard S&P 500 UCITS ETF EUR, als ik het goed begrijp moet ik in dit fonds ZELF de dividenden herbeleggen.
  Is er ook een Accumulerende Vanguard S&P 500 fonds, of is de bovenstaande sowieso de beste keuze?

  Vriendelijke groet, Taco

 • Albert

  Normaliter zou ik zeggen, “fiscale voordelen, altijd doen”, maar vanuit het perspectief van FO op een leeftijd tussen de 40 en 50, lijkt me pensioenbeleggen niet bijdragen. Het benutten van mijn volledige jaarruimte betekent simpelweg minder snel FO. En eenmaal FO, in principe altijd FO. Hoe kijk jij/jullie hier tegenaan?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Ik vind FO een stuk aangenamer met veiligheidsmarges dan zonder. Pensioenbeleggen is er daar eentje van voor mij. De ongeveer 3x hogere opbrengst van pensioenbeleggen (welke wellicht relatief t.o.v. gewoon beleggen verder toeneemt zodra de voorgestelde vermogensbelastingplannen van 2022 ingevoerd worden) i.c.m. dat het een veiligheidsmarge is maakt de keuze voor mij eenvoudig.

   • Albert

    Maar die veiligheidmarge kan je ook inbouwen zonder pensioenbeleggen toch? Gewoon iets langer doorwerken dan je FO berekening of part-time blijven werken. Wil juist vrij kunnen leven als ik nog gezond en fit ben, 70+ vind ik wat laat wat dat betreft.

    Als je met pensioenbeleggen min of meer in dezelfde fondsen zit als met je andere beleggingen, lijkt me dit ook niet meer “veiligheid” te bieden. Het één gaat net zo hard op en neer met de markt als de ander. Het enige “veilige” aan pensioenbeleggen is dat je er voor je pensioensdatum niet aan kan zitten, maar dat kan je dus juist ook als nadeel zien.

    Eigenlijk zou je heel je FO berekening moeten aanpassen als aan pensioensparen doet. Je hoeft immers na je 70ste minder uit je niet pensioen beleggingen te halen dan tijdens de periode FO leeftijd tot pensioen. Maar dat geldt dan weer niet als je het pensioen als “veiligheidsmarge” wil aanhouden. Moeilijk dit, het klinkt een logische keuze (pensioenbeleggen), maar het gaat er echt om hoeveel je daar in stopt, anders spaar je echt teveel voor het “einde” van je leven, waardoor je nu minder vrij bent…

    • Mr FOB Bericht auteur

     Tuurlijk, er zijn meerdere manieren om een veiligheidsmarge in te bouwen.

     Ik wil met name het risico minimaliseren dat ik op hogere leeftijd alsnog aan de bak moet omdat mijn geld opraakt. Op jongere leeftijd kan ik makkelijker alsnog geld gaan verdienen in geval van nood dan op hogere leeftijd. Dat gegeven i.c.m. de veel hogere opbrengst maken pensioenbeleggen voor mij een aantrekkelijke keuze.

     • Albert

      Okay, het is dus een jezelf beschermen voor je eigen uitgaven?

      Of is jouw pensioenbeleggingsstrategie dusdanig anders dan je gewone beleggingen, dat je daarmee ook risico beperkt?

     • Mr FOB Bericht auteur

      Het is een mezelf beschermen tegen onvoorziene vermogensverliezen, waarbij de SWR onverhoopt niet veilig genoeg zou blijken te zijn.

      Mijn pensioen-beleggingsstrategie is nu nog agressiever dan mijn gewone beleggingsstrategie. Aandelen/obligaties pensioen = 80/20, aandelen/obligaties gewoon = 60/40. Maar pensioenbeleggen verschuift automatisch richting defensiever naarmate pensioendatum dichterbij komt (BND lifecycle beleggen).

  • MoMoney

   Hoi Mr FOB,
   Ik ben een nieuwe lezer van uw blog en inmiddels alle oudere posts gelezen en twee accounts geopend bij DEGIRO. Een voor jaarruimte pensioen, en eentje regulier. Gebruikt u voor uw pensioen beleggingen ook de leeftijds vuistregel voor de verdeling aandelen en obligaties? Ik twijfel wat te doen, ik heb nog pensioen bankspaar product bij NN waar ik 0,5% variabele rente op krijg en waar ik de afgelopen jaren (voordat ik wist wat ETF beleggen was) mijn jaarruimte op gestort heb. Dit zou ik fiscaal geruisloos kunnen overboeken naar mijn Pensioen rekening bij DEGIRO. Ik kan me op zich vinden in uw strategie voor het balanceren tussen aandelen en obligaties obv leeftijd, maar ik zou ook mijn NN rekening in tact kunnen laten houden en die als “zekerheid” beschouwen en met een deposito ladder mijn rendement verbeteren. Nu instappen in obligaties voelt als achteruitgang. Of is dat beiden (obligaties of spaardeel) niet nodig en overdreven de komende jaren omdat ik ook mijn AOW en werknemers pensioen als zekerheid zou kunnen beschouwen? Ik ben nu overigens 32 dus heb nog wel even te gaan…

   • Mr FOB Bericht auteur

    Ik hou voor mijn pensioenbeleggingen 80% aandelen en 20% obligaties aan, omdat mijn beleggingshorizon voor die beleggingen relatief lang is. Tegen de tijd dat de uitkerende fase eraan komt wordt dat voor mij automatisch afgebouwd naar meer obligaties en minder aandelen, om zo het risico te verlagen.

    • Frans

     Hoi Mr FOB,

     Even een vraagje over een post van een jaar geleden:

     Ik snap niet helemaal waarom je voor je pensioenbeleggingen een andere risicoverhouding zou aanhouden. Waarom zou je niet kijken naar je totale vermogen en daar 60-40 op toepassen? Je zou je pensioenbeleggingen bij BND dan voor 100% in aandelen kunnen aanhouden, zodat je optimaal gebruik maakt van vermogensopbouw buiten box 3. De 20% obligaties zou je kunnen vervangen door je depositoladder in box 3 uit te breiden. Zoveel mogelijk opbouwen buiten box 3 leidt tot het meeste voordeel. Of maak ik een denkfout?

     • Mr FOB Bericht auteur

      Je maakt een terecht punt wanneer je bedoelt dat rendement dat je maakt met aandelen beter in een lijfrente kan zitten dan ik box 3. Je spreiding aandelen/obligaties optimaliseren over lijfrente en box 3 is vanuit dat oogpunt inderdaad wat voor te zeggen. Toevallig doe ik dat al, ik heb tegenwoordig 100% aandelen in mijn lijfrente.

 • Albert

  @Mr. FOB; hanteer jij dan een min of meer zelfde methode bij pensioenbeleggen als bij gewoon beleggen? Het bedrag dat je wil beleggen (je jaarruimte gecreëerd door het voorgaande jaar), in brokjes elke maand op je beleggingsrekening storten en dan steeds een plukje van de ETF’s kopen?

  Tweede vraag; als jij nu FO bent, dan heb je toch geen inkomsten uit werk/onderneming meer, ergo je hebt geen jaarruimte meer?

 • louis

  kan je met degiro ook zelf je instapmoment kiezen (zodat je op lagere beursen kan instappen)? ik begrijp dat bnd bepaalde dagen aan het begin v/d maand gebruikt voor het handelsmoment.

 • Thijs

  Hey, heel nice artikel. Doe je momenteel alleen pensioenbeleggen of doe je ook nog gewone indexfunds? En zo ja wat is dan de verhouding in je hele portfolio?

 • Jonathan

  Hoi FOB,
  bedankt voor je blog! Mag jij mij de juiste vraagen voor mijn verwaring stellen?
  Hoe en hoe veel is (het) voor mij op dit moment handig particulair te beleggen of pensionenbeleggen?
  Mijn situatie: 26 jaar, Loondienst met openhijd voor zelfstandighijd in toekomst, mijn werkgever betaalt via pensioen via BrightPension en ik kan hier meedoen of zelf for free een account openen, Duits en nog niet zeker of ik in Nederland blijv, kinderplanen met vriendin, huis kopen geen idee..duus meer uitgaven in komende decaden
  Om deze uitgaven in de komende 5-10 en 10-20 te betalen, welke voor mij onduidlijk zijn, had ik vak gelezen dat het zin geeft een grootere deel van de eigen spaarquota zeker te sparen in de komenden dan voor pensioen in 50 jaaren. Welke vraagen zijn belangerijk om dit vraagstuk van mij helderer te maken?
  Mijn gevoel is nu al x% beginnen te beleggen, maar of dit gediscipliniert voor de pensioen is of uitgaven in 10-20 jaaren welke ik nog niet ken is mij niet helder; zelfde met of pensioenbellegen of particular beleggen. Misschien kan jij mij helderhijd brengen.

  Bedankt
  Jonathan

 • Kelderman

  Ik heb een vraag over het pensioenbeleggen via Degiro. Ik ben zzp-er en mijn inkomsten worden, logischerwijs op mijn zakelijke rekening geboekt. Ik heb inmiddels een behoorlijk bedrag gereserveerd op de balans als oudedagreserve. Dit bedrag wil ik (deels) gaan beleggen in een Wereldwijd gespreide ETF. Inmiddels bij Degiro een pensioenbeleggings-account aangemaakt maar ik kan daar dus niet mijn zakelijke rekeningnummer aan koppelen. Hoe dit nu op te lossen? Moet ik dan het bedrag overboeken van zakelijk naar prive en dat dan doorboeken naar Degiro zodat dit fiscaal neutraal verloopt? Normaliter laat je de FOR (of een deel) vrijkomen en wordt mijn belastbare inkomen met dit bedrag verhoogd. Maar als ik het bedrag doorstort naar een lijfrente product dan is het ‘inkomen’ weer naar beneden aangepast. Mag daar dan een particuliere rekening tussen zitten en hoe moet je dit oormerken bij de fiscus?

  • Remco

   Waarom DeGiro? Zeer beperkte keuze in fondsen waar je de dividendbelasting terugkrijgt. Praktisch alleen VanEck, die geen Emerging Markets en Small Cap heeft. Ik zou gaan voor Brand New Day ZZP rekening. Die heeft ook nog een mooi tarief en het lijkt me sterk dat je bij een ZZP-pensioenrekening geen zakelijke rekening kan koppelen.

   • Kelderman

    Dat laatste is toch echt zo omdat pensioen gekoppeld is aan een natuurlijk persoon. Ik heb trackers gevonden waar ik een prima spreiding heb alsmede prima TER.

 • Jos

  In je blog ‘DEGIRO en de AFM’ maakte je onlangs duidelijk dat er diverse gebreken zijn bij DEGIRO die niet goed opgehelderd zijn. Geldt dit ook voor Pensioenbeleggen bij DEGIRO, met dezelfde risico’s die daarbij horen?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Ik heb niet 100% scherp of de bewaarconstructie voor effecten binnen DEGIRO pensioenbeleggen dezelfde is als bij DEGIRO gewoon beleggen, maar ik meen van wel. Dan geldt hetzelfde voor pensioenbeleggen als voor gewoon beleggen.

 • Fred

  Bedankt voor het artikel en iedereen voor de reactie.
  Een (nieuwe) belangrijke ding:

  Ik had dit 3 jaar geleden gelezen en toen besloten om een pensioenrekening bij De Giro te openen. Heel tevreden ermee, omdat ik nu mijn pensioen helemaal in renewable energy kan beleggen (BGF NEW ENERGY), wat ik wilde.

  Nu zie ik iets nieuws in hun tarievenoverzicht: kapitaal overmaken van De Giro: 5% (minimaal 500 eur). Dat was toen 150 eur eenmalig in 2017. Als dit een trend is, en de kosten om dit uit te keren gaan stijgen, het kan hele een dure grap worden tussen nu en 2050.

  5% eenmalig is (volgens mijn berekening) ongeveer hetzelfde als een 0.3% elk jaar minder (over 30 jaren). Klopt dat? Hoe zouden jullie dit vertalen naar een jaarlijkse kost?

 • Henk

  Ik heb een paar jaar geleden bij DeGiro een pensioenrekening geopend. Er staat nu ca. 3500 Euro op die rekening en ik wil de rekening graag opheffen. DeGiro wil het bedrag niet uitkeren. Mijns inziens zou dit moeten vallen onder de “afkoopregeling kleine pensioenen”.
  Vergis ik me ?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Ik zou verwachten dat het inderdaad onder die regeling valt, maar zou dat voor jouw situatie voor de zekerheid even navragen bij een belastingdeskundige. Ook weet ik niet hoe DEGIRO met afhandelen volgens die regeling omgaat en of ze verplicht mee moeten werken. Ook dat kan een belastingdeskundige je wellicht vertellen.

   • Henk

    DeGiro verplicht mij om het geld over te maken naar een ander partij. Zie citaat hier onder:

    ” Echter bieden wij enkel de opbouwende fase aan. U zou het geld kunnen uitboeken naar een partij die wel de uitkerende fase aanbied. Hier zitten echter wel kosten aan verbonden.”

    En die kosten zij belachelijk hoog.
    Minimaal 5% met een max van 150 Euro. Kost dus 150 Euro op een bedrag van 3500 Euro dat er staat. Als ze het tenminste als “overboeken van kapitaal” beschouwen.

    Er staat ook nog ergens een bedrag van minimaal 500 Euro genoemd. Dit vragen ze MINIMAAL als ze het als “Afwikkelen van een lijfrente” zien.

    Ik ben veel meer tevreden over Brand New Day en Bright.

 • Stewart

  Beste Mr FOB,
  ik zit met de keuze voor kiezen voor pensioenbeleggen of beleggen via box3 in mijn maag.
  Ik begrijp niet goed hoe dat werkt met bruto inleggen via pensioenbeleggen en netto inleggen vai box3 beleggen.
  En waarom het eerste voordeliger is ook gezien het ‘rente-op-rente effect’!
  Ik ben altijd ZZP’r geweest dus loon heb ik nooit gehad! Hoe bereken ik dan mijn jaar- en reserveringsruimte. En mag je echt niet meer inleggen dan je jaar- en/of reserveringsruimte. En als je dit toch hebt gedaan wat zijn dan juridisch de gevolgen?
  Een heleboel vragen waarvanik hoop dat je ze beantwoorden wilt.
  Vriendelijke groeten,
  Stewart

 • Jakobse

  Hallo Mr. FOB,

  Onlangs ben ik door mijn verzekeraar(s) erop geattendeerd dat een tweetal koopsom- en lijfrentepolissen eind september/begin oktober van dit jaar tot uitkering komen.

  Op dat moment ben ik 55 jaar. Ik ben voornemens de uitkering uit te stellen en wil graag gaan (door)beleggen (waarschijnlijk tot mijn AOW-leeftijd).
  Is dit (ook) mogelijk middels de pensioenrekening bij DEGIRO? Bij de FAQ wordt deze mogelijkheid volgens mij niet specifiek behandeld.

  De polissen vertegenwoordigen een waarde van >100K Euro (waarde per 31-12-2020).

   • Jakobse

    Hi Mr FOB,

    Ik heb een e-mail gestuurd naar DEGIRO, maar krijg (volgens mij) een standaard reactie (hoe ik een rekening kan openen etc.). Vervolgens gebeld met de klantenservice. DE GIRO heeft geen ‘specialisten’ in huis die alle ins-and-outs van de pensioenrekening kennen. De persoon aan de telefoon gaf i.i.g. dat hetgeen ik hierboven voorstel wel mogelijk is. Graag zou ik toch graag een second opinion hebben. Wellicht dat één van de lezers, die een pensioenrekening bij DEGIRO aanhoudt, hier kennis van heeft.

    In het begin van deze blog lees ik dat het aantal indexfondsen in de kernselectie zeer beperkt is. Hoe is dat anno 2021. Ik vernam dat DEGIRO haar kernselectie (voor normaal beleggen) onlangs had aangepast (en verruimd). Geldt dit ook voor de pensioenrekening?

    Tx, Jakobse

    • Jakobse

     Toch nog een aanvullende vraag. Voor zover mijn informatie strekt is DEGIRO (op dit moment) de enige aanbieder van pensioenbeleggen waarbij je zelf volledig de beleggingsbeslissingen (en dan doel ik op individuele aandelen en/of fondsen en niet bijv. een defensief, neutraal of offensief profiel) neemt. Of zie ik iets (of iemand) over het hoofd.
     Eerder in dit blog wordt er ook over een Coach bij de DEGIRO gesproken. Hier lees ik (ook op de site van DEGIRO) niets meer over. Is dat niet meer van toepassing?

   • Jakobse

    Bij de Rabobank kun je geen expirerende lijfrente inbrengen om daar vervolgens mee door te beleggen. Dit valt te lezen op de site: Het is nog niet mogelijk om Rabo ToekomstBeleggen aan te vragen in combinatie met een kapitaaloverdracht. Ik zal eens polsen wat daar de reden van is.