Ik ben een fan van lijfrente in de vorm van pensioenbeleggen. Dat komt omdat het me vanwege fiscale voordelen 2-3x zoveel oplevert als gewoon beleggen in dezelfde fondsen. Dit geldt wanneer ik het opgebouwde kapitaal vanaf AOW leeftijd laat uitkeren.

Maar wist je dat je voorafgaand aan je AOW leeftijd ook al zonder boete over je pensioenbeleggingen kunt beschikken door het af te kopen in de vorm van zogenaamde kleine lijfrente(n)? En dat dat in het beste geval zelfs gepaard kan gaan met het helemaal niet hoeven betalen van inkomstenbelasting? Dat geeft dan al gauw duizenden euro’s extra fiscaal voordeel. Ik leg hier uit hoe dat werkt.

Update 10 mei 2020: uit reacties van belastingdeskundigen op deze post heb ik geleerd dat er risico kleeft aan onderstaande aanpak. Ondanks dat e.e.a. wettelijk gezien toegestaan is, bestaat de kans dat de fiscus toch zal handhaven als ware het niet toegestaan op grond van “fraus legis“. 

Wat is een lijfrente?

Met een lijfrente zorg je op een fiscaal voordelige manier voor extra inkomen dat je periodiek krijgt uitbetaald vanaf een bepaald moment. Bijvoorbeeld als je met pensioen gaat. Het mag ook extra inkomen voor een ander zijn, bijvoorbeeld jouw partner, jouw invalide (klein)kind of derden.

Ik bouw lijfrente op via pensioenbeleggen bij Brand New Day, omdat me dat 2-3x zoveel vermogen oplevert dan via gewoon beleggen in dezelfde fondsen. Zie hier voor uitleg hoe dat werkt.

Je mag de stortingen op een lijfrenterekening tijdens het opbouwen van de lijfrente aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting als je stortingen vallen binnen je jaarruimte en/of reserveringsruimte. Je legt dus in vanuit bruto inkomen en betaalt op dat moment geen inkomstenbelasting. Dat scheelt 37,35% of 49,5%, afhankelijk van je inkomen.

Bij inleggen geldt in 2020 voor de inleg per jaar aan reserveringsruimte (jaarruimte staat hier los van) wel een absoluut maximum van €7.371 voor mensen die nog minimaal 10 jaar voor de AOW-leeftijd zitten. Als je reserveringsruimte boven dit bedrag uitkomt moet je de inleg daarvan over meerdere jaren uitsmeren. Voor mensen die al binnen 10 jaar de AOW-leeftijd zullen bereiken geldt een hoger bedrag, te weten €14.552.

Vermogen dat in je lijfrentekapitaal zit is vervolgens ook vrijgesteld van vermogensbelasting.

Je betaalt in principe inkomstenbelasting over de uitkeringen tijdens de uitkeringsfase.

Een lijfrente kun je tussendoor afkopen. Als je de lijfrente afkoopt, betaal je op dat moment in principe inkomstenbelasting over de afkoopsom. Ook moet je dan meestal 20% boete (revisierente) betalen.

Afkopen is dan ook meestal erg ongunstig. Maar niet altijd!

Regeling afkoop kleine lijfrenten

Ken je de “Regeling afkoop kleine lijfrenten”? Die werkt als volgt:

Koop je een lijfrente af en is de afkoopsom die je ontvangt minder dan een bepaald bedrag? Dan valt jouw lijfrente onder de regeling afkoop kleine lijfrenten. Dit betekent dat je over de afkoopsom alleen inkomstenbelasting betaalt (maar niet altijd, zie verderop) en geen revisierente.

Om als kleine lijfrente gekwalificeerd te worden mag je lijfrentekapitaal niet meer dan €4.475 zijn (tarief 2020) en uitkering van je lijfrente nog niet ingegaan zijn. Indien je meerdere lijfrenten aanhoudt, geldt dit bedrag voor het totaal aan lijfrenten dat je per beleggingsinstelling aanhoudt.

Dus als je bijvoorbeeld €4.000 in één lijfrente bij aanbieder A aanhoudt en €4.000 verdeeld over twee lijfrenten bij aanbieder B aanhoudt, dan kwalificeren al je lijfrenten als kleine lijfrenten.

Wat doen als je opgebouwde lijfrente bij een aanbieder boven de grens van kleine lijfrente valt?

Ik heb voor mijn pensioenbeleggingen bij Brand New Day uitgezocht hoe dat werkt.

Brand New Day biedt de mogelijkheid je al opgebouwde kapitaal te splitsen over zoveel pensioen-beleggingsrekeningen en/of pensioen-spaarrekeningen als je wilt.

Per rekening kun je het daarin opgebouwde kapitaal vervolgens eenvoudig overdragen naar een andere aanbieder. Brand New Day rekent geen kosten voor het overboeken.

Als je dan per aanbieder onder de grens voor de kleine lijfrente van €4.475 blijft, kun je vervolgens de lijfrenten bij de verschillende aanbieders direct zonder revisierente afkopen onder de “regeling afkoop kleine lijfrenten”.

Zo betaal je alsnog geen boete in de vorm van revisierente. Wanneer betaal je ook nog eens geen inkomstenbelasting?:

Lijfrente afkopen binnen algemene heffingskorting

Afkopen kan héél gunstig uitpakken als je afkoopt gedurende een periode waarin je verschuldigde inkomstenbelasting lager is dan de algemene heffingskorting. Bijvoorbeeld als je voldoende tijd onbetaald verlof neemt, werkeloos wordt en geen WW uitkering ontvangt of eerder stopt met werken dan je AOW leeftijd.

Algemene heffingskorting is een belastingkorting. In 2020 bedraagt deze €2.711 als je leeftijd lager is dan je AOW leeftijd en je inkomen lager is dan €20.711. Dat betekent dat je de eerste €2.711 belasting niet hoeft te betalen.

Het tarief voor de inkomstenbelastingtarief in de eerste schijf is 37,35%. Je mag per jaar dus 100%*(€2.711/35,35%) = €7.669 aan inkomen hebben zonder inkomstenbelasting te hoeven betalen.

Hou er rekening mee dat eventueel verschuldigde vermogensrendementsheffing meetelt als inkomstenbelasting en dus afgaat van je algemene heffingskorting. Vermogen dat in pensioenbeleggingen zit is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Overig vermogen telt wel mee voor het bepalen van verschuldigde vermogensrendementsheffing. Hier kun je berekenen hoeveel vermogensrendementsheffing je eventueel verschuldigd bent en dat afzetten tegen de algemene heffingskorting van €2.711.

Lijfrente afkopen in lagere schijf

Als je inkomstenbelasting tijdens afkopen boven de algemene heffingskorting uitkomt, kun je in bepaalde gevallen nog steeds voor je AOW leeftijd met flink fiscaal voordeel over je lijfrente beschikken.

Dat is het geval wanneer je tijdens inleggen in de hoogste belastingschijf viel en tijdens afkopen in de laagste belastingschijf valt. Tijdens het storten van de lijfrenten mocht je dan aftrekken tegen het hoogste tarief voor de inkomstenbelasting van 49,5% en tijdens uitkeren moet je dan afdragen tegen 37,35%. Dat scheelt je 12,15% aan inkomstenbelasting.

Daarnaast heb je ook in deze situatie geen vermogensbelasting hoeven betalen over je ingelegde vermogen gedurende de periode dat de lijfrente gelopen heeft.

Lijfrente laten uitkeren na AOW leeftijd

Als je in de loop van de tijd alsnog besluit geen kleine lijfrente(n) af te kopen, maar je lijfrente uit te laten keren vanaf AOW leeftijd, heb je zoals eerder vermeld al gauw 2-3x zoveel opbrengst als via gewoon beleggen, zie hier.

Voorbeeld 1: eerder stoppen met werken

Wat heb je via kleine lijfenten?

Stel je bent nu 29 jaar oud en je wilt, net als ik gedaan heb, vanaf je 49e stoppen met werken. Je wilt kleine lijfrenten op gaan nemen om deels je uitgaven mee te bekostigen.

Tot je 29e heb je €10.000 bruto inkomen ingelegd in lijfrente(n). Stel dat dit rendeert met 7% per jaar na inflatie, het gemiddelde van de beurs van de afgelopen decennia. Dan heb je na 20 jaar via pensioenbeleggen €38.697 vermogen opgebouwd. Hier kun je voor andere inleg berekenen hoeveel vermogen je opbouwt.

Als je bij afkopen 35,37% inkomstenbelasting verschuldigd bent, hou je netto €25.010 over. In het geval dat je zelfs geen inkomstenbelasting verschuldigd bent, bijvoorbeeld bij lage maandlasten in combinatie met beperkt vermogen in box 3 en afkoop in de loop van een aantal jaren, heb je zelfs €38.697 netto beschikbaar.

Wat heb je via gewoon beleggen?

Als je die €10.000 op je 29e gewoon als nettoloon ontvangt en vervolgens zelf in vergelijkbare fondsen belegt, kun je €5.100 tot €6.265 beleggen. Dit is afhankelijk van de belastingschijf waar je inkomen in valt.

Naast inkomstenbelasting betaal je elk jaar vermogensrendementsheffing. Want ik ga er in dit voorbeeld vanuit dat je op weg naar financiële onafhankelijkheid boven de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing uitkomt. Daarvoor houd ik voor het gemak een getal van 1.2% aan. Je rendement wordt dus geen 7% maar 5.8% per jaar. Dat geeft na 20 jaar een vermogen van €15.750 tot €19.347. Dat is heel wat minder dan €25.010 (tot €38.697) via kleine lijfrenten.

Voorbeeld 2: twee jaar overbruggen tot aan pensioen

Stel je wilt 2 jaar voor je AOW leeftijd stoppen met werken. Vanaf AOW leeftijd heb je genoeg aan opgebouwd pensioen en AOW. En tijdens het overbruggen wil je geen inkomstenbelasting of vermogensbelasting hoeven betalen. Dan heb je maximaal €1.598 netto te besteden per maand tijdens het overbruggen. Anders moet je wel belasting betalen, zie hieronder.

Je mag €30.846 aan vrij opneembaar vermogen hebben om geen vermogensrendementsheffing verschuldigd te zijn. Dat is de grens van het heffingsvrij vermogen in 2020.

Daarnaast mag je €7.669 per jaar aan kleine lijfrenten afkopen om geen inkomstenbelasting verschuldigd te zijn. Dat is 2 jaar * €7.669 = €15.338.

In totaal heb je dus €30.846 + €15.338 = €46.184 te besteden in 2 jaar zonder belasting te hoeven betalen. Dat is €46.184 / 24 = €1.598 netto te besteden per maand.

Heb jij wel eens een lijfrente afgekocht? Zo ja, hoe verliep dat?

Wil jij, net als ruim 14.000 anderen, een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt en het FOB huishoudboekje 2024 kado?Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.


De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en je blijft zelf verantwoordelijk bij opvolgen ervan. Let op: beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Blauw onderstreepte links met   kunnen mij een vergoeding opleveren voor het doorverwijzen. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

Schrijf een reactie

29 Reacties

 1. Prima uitgelegd, hoewel ik begrijp (uit de reacties) dat het schuurt langs de officiële belastingregels.

  Mis de mogelijkheid, bij een lijfrente voor 2006, dat je deze ook kan gebruiken als overbruggingslijfrente.
  Deze overbrugging loopt tot 65jr of wanneer je AOW krijgt (dat mag je zelf bepalen).

  Volgens mij is het, vanwege de drempel van €7.669, dan belangrijk om na te denken wanneer je deze laat ingaan.
  Stel ik stop op 60 en de laatste 2 jr. een overbrugging (als extra) dan kan dat weleens nadelig zijn als de je boven de drempel zou uitkomen. In dat geval had je dus beter 3 jr. eerder kunnen beginnen.

  Voor de rest interessante blog(s) en soms jammer dat ik het niet eerder wist.

  Groet,
  Marco

  ps. bij deze lijfrentes mag je alleen de waarde gebruiken tot 2006 (zie nieuwe regime).

 2. Ik had het verkeerd begrepen. Meende te begrijpen dat ik een kleine polis netto kan laten uitkeren.
  Ik heb dus hetzelfde gedaan en mijn polis laten overmaken naar BND om dit vervolges te splitsen naar oa kleine lijfrentepolis(sen). Maar nu moet ik zelf die nieuwe aanbieder regelen en willen ze me daar ook niet mee helpen.
  Waarvoor heb ik dan 400,- betaald als dat al teveel moeite is?
  Wat kan ik nu het beste doen? Moet nu dringend een aantal rekeningen betalen.

 3. Hoi,
  Mijn plan is om conform de regels de lijfrente eerder en tot minimaal 20 jaar na AOW leeftijd te laten uitbetalen. Ik heb een lijfrente staan van € 68.000,–. En zou deze dus vanaf 60 jaar kunnen laten uitbetalen. Dat is dan 8 jaar voor de AOW leeftijd. Dus 68.000 : 28 = 2400 euro per jaar van 60 tot 88 jaar (moet nog zien of ik zo oud wordt 🙂 Aangevuld met ABP keuzepensioen vanaf 60 jaar (€ 5100) tot een bedrag van € 7500. Mijn partner laat dan vanuit zijn ABP keuzepensioen vanaf 60 jaar ook € 7.500 per jaar uitbetalen. Dat is dan gezamenlijk € 15.000,– belastingvrij. Dan hebben we nog jaarlijks circa € 25.000,– spaargeld nodig uit de Spaar bv. Met € 200.000,– spaargeld hebben we dan 8 jarig vroegpensioen gefinancierd. Misschien komen we zelfs nog in aanmerking voor zorgtoeslag en kwijtschelding gemeentelijke belastingen, omdat het inkomen (€ 15.000,– per jaar) laag is en het vermogen in de spaar bv niet bij je vermogen meetelt. Nadat we 68 zijn geworden volgt AOW en het restant keuzepensioen van ABP. We hebben volgens het UPO (Uniform pensioenoverzicht) nu al ruim voldoende opgebouwd. Kortom ook binnen de regels, met voldoende eigen vermogen, een goede planning en enige flexibiliteit (belasting- en pensioenregels veranderen immers voortdurend) is vroegpensioen nog steeds mogelijk. Hiervoor hoef je echt geen miljonair te zijn.
  Met vriendelijke groet,
  Tante Jolie

 4. Ik ga iets vergelijkbaars doen maar, voor mij, wat minder omslachtig. Ik heb stamrechtkapitaal in mijn stamrecht BV en een aantal jaren geleden 80% van mijn spaargeld ook daarin onder gebracht als AGIO storting. Feitelijk gebruik ik de stamrecht BV ook als spaar BV. Dat mag. Dit scheelt een enorme hoeveelheid box 3 belasting. Echter, AGIO kapitaal terug laten vloeien naar box 3 moet wel via de notaris.

  Nu het gebruik, bij een behoefte van netto €15.000 per jaar (niet voor iedereen voldoende natuurlijk). Op 2 januari 2021 koop ik €7500 af van het stamrechtkapitaal (wordt dan niet bij box 3 opgeteld). Uit het box 3 vermogen (niet meer dan zo’n €30.000) onttrek ik ook €7500. Om de 5 jaar onttrek ik via de notaris dan weer €30.000 uit de AGIO van de stamrecht naar box 3. Zo betaal ik geen belasting meer, alleen om de 5 jaar zo’n €600 (kosten voor de stamrecht) aan notariskosten.

  Kan hier iemand een gat in schieten? Ik heb begrepen dat je bij een gedeeltelijke afkoop v/h stamrechtkapitaal ook geen ZW-premie (5%) hoeft af te dragen. Dat scheelt ook weer.

  • De terugbetaling van agiokapitaal om de 5 jaar lijkt mij geen probleem. Overigens kun je de spaar-bv-constructie ook zonder notariskosten vormgeven met een (open) fonds voor gemene rekening (OFGR). Voor een OFGR moet je echter wel rekening houden met enkele aanvullende eisen, met name voor de inbrengers van kapitaal. Dit moeten namelijk minimaal twee personen zijn die niet in (algehele) gemeenschap van goederen met elkaar getrouwd zijn. De participaties in het OFGR vallen in box 2 net als de aandelen van je eigen BV. Je hoeft echter niet langs de notaris om het kapitaal terug te betalen, dus dan zou je het ook jaarlijks (of met een andere frequentie) kunnen doen.

   Voor de afkoop kleine lijfrentes wordt gekeken of je in totaal minder dan € 4.475 (2020) aan lijfrentekapitaal hebt ondergebracht bij de betreffende beleggingsinstelling (in dit geval je eigen stamrecht bv). Een jaarlijkse gedeeltelijke afkoop gaat dus niet werken, althans niet zonder revisierente verschuldigd te zijn. Die € 7.500 die je noemt is overigens een berekening van het bedrag waarover je geen inkomstenbelasting zou hoeven betalen als je verder geen box 1-inkomen hebt. Dat is iets anders dan de afkoopgrens voor kleine lijfrentes.

  • Correctie/aanvuling op mijn bovenstaande antwoord. Nu ik je reactie nog eens lees, vermoed ik dat je kapitaal hebt ondergebracht afkomstig uit een vroegere ontslagvergoeding. Voor dit kapitaal zou volgens mij wel de door jou voorgestelde gedeeltelijke afkoop moeten werken. Mijn eerdere opmerkingen zien op lijfrentekapitaal in een bv. Over het al dan niet moeten betalen van een inkomensafhankelijke bijdrage zorgverwekeringswet bij gedeeltelijke afkoop vind je hier https://www.taxlive.nl/nl/documenten/nieuws/wetgever-sluit-ogen-voor-problemen-met-inkomensafhankelijke-bijdrage-zvw/ een interessant artikel.

  • Bedankt voor je reactie Rolf. Het betreft inderdaad een Stamrecht BV met daarin een ontslagvergoeding. Daarnaast wordt de Stamrecht BV gebruikt als Spaar BV. Deze functie is er later bijgekomen.

  • Hoi I.G.
   Ik heb beide varianten ook. Stamrecht BV en SpaarBV (apart). Jouw idee klinkt goed en logisch. Ik snap wat je schrijft, maar heb toch nog wat vragen. Sta je open voor persoonlijk contact? En kunnen we mrFOB vragen onze emailadressen uit te wisselen?

 5. Klinkt als veel gedoe voor beperkte winst. Zeker als je genoeg “gewoon” spaargeld en beleggingen hebt om eerder te stoppen.
  In jouw voorbeeld dat je de laatste 2 jaar geen belasting wil betalen (en dus ook geen vrh, dus beperkt vermogen) heb je ook de optie om je pensioen eerder te laten ingaan. Dat is wat overzichtelijker, en algemeen geaccepteerd.
  Het concept van de algemene heffingskorting in box 3 toe te passen zou ik wél doen tegen die tijd.
  Los daarvan waardeer ik jouw uitpluiswerk 🙂

 6. Ik heb voor de Brede herwaardering begin jaren 90 een aantal jaren een koopsompolis gekocht. Toentertijd kon je zondermeer elk jaar ca 16-17 duizend gulden aan betaalde premie in mindering brengen op je inkomen. Een deel heb ik gebruikt om deeltijdwerken te financieren. De laatste polis heb ik een paar jaar terug afgekocht, zonder revisierente!, toen ik de deur bij mijn werkgever definitief achter me heb dicht getrokken. Het aankopen van een lijfrente was rente- en kostentechnisch niet interessant dus vandaar. Heb uiteraard e.e.a gemiddeld in de Inkomstenbelasting. De uitkering heb ik gestoken in goede ETF’s. Nog geen spijt.
  De constructies die je beschrijft komen me behoorlijk gekunsteld over. In fiscalibus hebben we het fraaie leerstuk van de “Fraus legis”, ofwel het ontmantelen van fiscale trukendozen. Kortom, het lijkt me stug dat de “inspecteur” hiermee akkoord gaat, alhoewel met de huidige (onder)bezetting en kwaliteit van de tollenaars.

 7. Ik ben wel gecertificeerd financieel adviseur en dito pensioenadviseur. Dit trucje is allang bekend en is helaas niet houdbaar. Het gaat er bij lijfrente om het totaal dat bij de verzekeraar of bancaire instelling gestald is, wordt dus bij elkaar opgeteld. Ook het net voor de expiratiedatum opsplitsen van een grote lijfrente in meerdere kleine lijfrentes bij verschillende instellingen . die vervolgens afgekocht worden is niet zonder risico. Mijn advies: niet doen, te laat! De fiscus kent deze truc ook al lang en gaat niet akkoord als ze erachter komen: gewoon 20% revisierente dus.

 8. Hoi FOB,

  GEWELDIG artikel! Het komt niet vaak meer voor dat ik dit soort nieuwe slimme ideeën vind.
  Wat ik me nog afvroeg: het is toch ook mogelijk om je lijfrente op te nemen als je dat in combinatie doet met een uitkering die loopt tot minimaal 20 jaar na je AOW-datum? Het ligt natuurlijk aan de hoogte van het opgebouwde vermogen hoe interessant dit is. Heb je hier ook ideeën over, wellicht in combinatie met bovenstaand verhaal?

  Groet,
  Jean

 9. Mr. Fob,

  Deze passage roept bij mij wat vragen op:
  “Bij inleggen geldt in 2020 voor de inleg per jaar wel een absoluut maximum van €7.371 voor mensen die nog minimaal 10 jaar voor de AOW-leeftijd zitten. Als je jaar- en/of reserveringsruimte boven dit bedrag uitkomt moet je de inleg daarvan over meerdere jaren uitsmeren.”

  Je zegt “absoluut maximum” aan inleg. Alles wat ik mbt het bedrag van 7371 euro kan vinden gaat over het maximum aan reserveringsruimte dat je in 1 jaar mag gebruiken. Je jaarruimte staat daar dan nog steeds los van, dacht ik.
  Want als ik geen reserveringsruimte heb, maar vorig jaar bijv. 100.000 euro inkomsten heb, ligt mijn jaarruimte gewoon op ruim 11 duizend euro.
  Tenzij ik het helemaal niet meer begrijp natuurlijk 🙂

  • Bedankt voor je opmerkzaamheid, dat maximum betreft inderdaad alleen de reserveringsruimte. Ik heb het aangepast in de post.

 10. Never mind, je splitst je portefeuille later pas op en dan heb je veel meer sturing.

 11. Om dit voor de toekomst te plannen lijkt mij toch wel erg lastig. als je nu een keer wat inlegt op een pensioenrekening bij BND, is het lastig te voorzien of deze over xx jaar onder de regeling voor de afkoop kleine lijfrentes valt. Als je net toevallig instapt als de koersen laag zijn, dan kan je ingelegde vermogen te hoog worden. Je kunt dan ook niet meer goed ingrijpen, waardoor je het risico loopt dat het geld alsnog moet blijven staat tot de AOW-leeftijd (of je moet de revisierente voor lief nemen).

  Mijns inziens is het in theorie een leuk idee, maar zijn er in de praktijk teveel onzekerheden om erop te kunnen vertrouwen.

 12. interessant en leuk om te lezen.
  Zelf bouw ik ook nog steeds op via het vroegere spaarloon en daarna het gewoon door blijven betalen(65,64 euro/maand) en aftrek via lijfrente aftrek elk jaar.
  uitbetaling vanaf 2031.
  Dit is echter ruim 2 jaarv eerder dan (tegenwoordige) pensioen en aow datum.
  Echter zal ik van onbelast uitbetalen geen gebruik kunnen maken vanwege het reeds obgebouwde vermogen 🙁

 13. Mr. Fob,

  Een heel interessante post. Bedankt voor deze tip. Ik ben ook eerder gestopt met werken en heb nog ruimte ben en mijn heffingskorting. Ik had al gekeken naar een kleine lijfrente uitkering om van de heffingskorting gebruik te maken maar gezien de lage rentestand levert dat onvoldoende op. Afkopen is zoals jij beschrijft dan veel interessanter. Wel zal ik dan rekening moeten houden met het feit dat mijn box 3 vermogen omhoog gaat. Gelukkig kun je heel wat jaren 1,2% belasting betalen voordat dit nadeel groter wordt dan de besparing op de inkomstenbelasting. En ander voordeel van afkoop is dat je ieder jaar kan besluiten om het al dan niet toe te passen.

  • De regering wil graag dat we gaan inlossen op onze hypotheken, maar belastingvrij inlossen middels de opbrengsten van lijfrentes is niet mogelijk. Wanneer ik daar wel voor kies, dan krijg ik eerst aftrek loonbelasting, daarna revisie rente en vervolgens van de hypotheek verstrekker nog eens een boete voor vervroegde inlossing. Zo schiet het niet echt op met mijn ooit slim afgesloten aflossingsvrije hypotheek met een net zo slimme afdekking door lijfrente-/spaarpolissen. Achteraf ‘een beetje dom’ zoals onze Koningin zou zeggen 😉

 14. Interessant. Nog niet echt in verdiept overigens.

  Denk je dat de plannen in box 3 van 2022, invloed zal hebben op dit artikel?
  Ik ga er (zeker door Corona omdat de uitgaven ergens vandaan gehaald moeten worden), helaas vanuit dat het doorgang zal vinden.

  • Bart Hermanussen

   Dit verhaal klopt niet helemaal. Je moet in enig jaar dat je kleine lijfrentes laat vrijkomen, deze wel bij elkaar optellen. Bovendien wordt dit gemeld bij de belastingdienst en die telt dat anders wel op. Dus dat feestje gaat niet op.