Bereken vermogensbelasting 2022 + krijg tip

Hoeveel vermogensbelasting moet jij betalen in 2022? Vul je vermogen in in hele euro’s. 
Banktegoeden zijn tegoeden op bank-, deposito-  en spaarrekeningen. Ook contant geld valt hieronder. Alle overige box 3-bezittingen, waaronder beleggingen, vallen onder “overige bezittingen”. Bitcoins of andere cryptocurrency worden niet als banktegoeden gezien en tegen het hoge tarief belast.
 
Voor de vermogensbelasting over 2022 geldt dat je kunt kiezen of je nog wilt betalen op basis van “de oude rekenmethode” of “de nieuwe rekenmethode”. Oftewel op basis van hetzelfde forfaitaire rendement voor alle box 3-vermogen of op basis van verschillende forfaitaire rendementen voor banktegoeden, overige bezittingen en schulden.
Wat is het heffingsvrije vermogen in 2022?

Het heffingsvrij vermogen waarover in 2022 geen vermogensbelasting betaald hoeft te worden is €50.650 per persoon. Bij fiscale partners wordt in 2022 het totale heffingsvrije vermogen €101.300.

Wat is de peildatum voor de vermogensbelasting?

Als je in 2023 belastingaangifte doet over 2022, geldt voor de bepaling van de vermogensbelasting over 2022 de omvang van je vermogen op 1 januari 2022.

Hoe kun je vermogensbelasting vermijden?

Als je belegt via een beleggingsrekening welke is vrijgesteld van vermogensbelasting, kun je vermogensbelasting besparen.

 

De berekening betreft een indicatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Blauw onderstreepte links met   zijn affiliate links. De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en louter informatief en educatief bedoeld.