Bereken vermogensbelasting 2022 + krijg tips

Vul je vermogen in in hele euro’s. Voor het begrip banktegoeden wordt aangesloten bij het begrip deposito zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht. Dit betekent dat alle box 3-bezittingen die niet vallen binnen de definitie van deposito en die geen schulden zijn als “overige bezittingen” worden aangemerkt. Op een uitzondering na: contant geld wordt als de “fysieke evenknie” van banktegoeden ook in de categorie banktegoeden opgenomen.

Hoeveel vermogensbelasting moet jij betalen in 2022? 

Banktegoeden:

Overige bezittingen:

Schulden:


 
Tot nu toe werd voor alle box 3-vermogen tezamen een en hetzelfde forfaitaire rendement gehanteerd. Dat wijzigt. Van 2022 tot 2026 worden verschillende forfaitaire rendementen gehanteerd voor banktegoeden, overige bezittingen en schulden.

Het tarief waartegen het forfaitaire rendement belast gaat worden bedraagt 31% in 2022.

Voor de vermogensbelasting over 2022 geldt dat je kunt kiezen of je nog wilt betalen op basis van de oude rekenmethode of de nieuwe rekenmethode. Oftewel op basis van hetzelfde forfaitaire rendement voor alle box 3-vermogen of op basis van verschillende forfaitaire rendementen voor banktegoeden, overige bezittingen en schulden.

6 tips om vermogensbelasting te verminderen

Ik voorkom vermogensbelasting door een deel van mijn vermogen te beleggen via een lijfrente (“pensioenbeleggen”). Deze zijn vrijgesteld van vermogensbelasting. Die pensioenbeleggingen houd ik aan via Brand New Day. Dit levert me 2-3x meer op dan gewoon beleggen vanwege fiscale voordelen.

Mijn beleggingsstrategie in 2022

Hieronder 6 tips op een rijtje om vermogensbelasting te voorkomen. Klik op het onderwerp om er meer over te lezen:

 

Wat valt er onder vermogen?

Je vermogen bestaat uit het totaal aan bezittingen zoals spaargeld, beleggingen, crypto of een tweede woning, minus eventuele schulden.

Hoe kun je vermogensbelasting verminderen?

Als je belegt via een beleggingsrekening welke is vrijgesteld van vermogensbelasting, kun je vermogensbelasting besparen.

Wat is het heffingsvrije vermogen in 2022?

Het heffingsvrij vermogen waarover in 2022 geen vermogensbelasting betaald hoeft te worden is €50.650 per persoon. Bij fiscale partners wordt in 2022 het totale heffingsvrije vermogen €101.300.

Wat is de peildatum voor de vermogensbelasting?

Als je in 2023 belastingaangifte doet over 2022, geldt voor de bepaling van de vermogensbelasting over 2022 de omvang van je vermogen op 1 januari 2022.

 

De berekening betreft een indicatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Blauw onderstreepte links met   zijn affiliate links. De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en louter informatief en educatief bedoeld.