Bereken vermogensbelasting 2021 en 2022 + krijg tips

Hoeveel vermogensbelasting moet jij betalen? Bereken meteen je box 3 vermogensbelasting:

Vermogen in box 3:


 
 
Wat valt er onder vermogen?

Je vermogen bestaat uit het totaal aan bezittingen zoals spaargeld, beleggingen, crypto of een tweede woning, minus eventuele schulden.

Hoe kun je vermogensbelasting verminderen?

Als je belegt via een beleggingsrekening welke is vrijgesteld van vermogensbelasting, kun je vermogensbelasting besparen.

Wat is het heffingsvrije vermogen in 2022?

Het heffingsvrij vermogen waarover in 2022 geen vermogensbelasting betaald hoeft te worden is €50.650 per persoon. Bij fiscale partners wordt in 2021 het totale heffingsvrije vermogen €101.300.

Wat is de peildatum voor de vermogensbelasting?

Als je in 2022 belastingaangifte doet over 2021, geldt voor de bepaling van de vermogensbelasting over 2021 de omvang van je vermogen op 1 januari 2021.

6 tips om vermogensbelasting te verminderen

Ik voorkom vermogensbelasting door een deel van mijn vermogen te beleggen via een lijfrente (“pensioenbeleggen”). Deze zijn vrijgesteld van vermogensbelasting. Die pensioenbeleggingen houd ik aan via Brand New Day. Dit levert me 2-3x meer op dan gewoon beleggen vanwege fiscale voordelen.

Mijn beleggingsstrategie in 2022

Hieronder 6 tips op een rijtje om vermogensbelasting te voorkomen. Klik op het onderwerp om er meer over te lezen:

In aanvulling hierop: zodra je geen box 1 inkomen hebt, bijvoorbeeld door eerder te stoppen met werken, kun je de algemene heffingskorting als het ware overhevelen naar je box 3 inkomen. Dat drukt je vermogensbelasting.

Zie deze post: Hoeveel geld heb je nodig om te stoppen met werken?

De berekening betreft een indicatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Blauw onderstreepte links met   zijn affiliate links. De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en louter informatief en educatief bedoeld.