Vermogensbelasting berekenen 2022, 2020, 2019, 2018


Op deze pagina kun je eenvoudig berekenen hoeveel vermogensbelasting je verschuldigd bent over de jaren 2018, 2019 en 2020. Ook de te verwachten vermogensbelasting 2022, uitgaande van de door de staatssecretaris voorgestelde wijzigingen voor het jaar 2022, wordt weergegeven.

 

Vermogensbelasting berekenen:

Spaargeld:

Overige bezittingen in box 3:

Leningen in box 3:


 

Vul in het tooltje bedragen in hele euro’s in.

Het gaat in het vakje Spaargeld om het totaal aan bank- en spaartegoeden dat je hebt, waaronder spaardeposito’s.

In het vakje Overige bezittingen in box 3 gaat het om het totaal aan beleggingen zoals aandelen, obligaties, onroerend goed zoals een tweede (al dan niet verhuurde) woning en ander vermogen in box 3. Hieronder valt ook de eigen woning, voorzover deze in box 3 zit.

Het gaat in het vakje Leningen in box 3 om het totaal aan leningen in box 3, waaronder hypotheken, familiebank-leningen, etc.

Als je een fiscale partner mee wilt nemen in de berekening, vul dan jullie gezamenlijke bedragen in en vink het vakje “Fiscale partner meenemen in berekening” aan.

Klik daarna op de button “Bereken vermogensbelasting”.

Het tooltje laat vervolgens per jaar zien hoeveel vermogensbelasting je verschuldigd zou zijn geweest als je het ingevoerde vermogen gehad zou hebben op 1 januari van het desbetreffende jaar.

 

Schijven vermogensbelasting

De vermogensrendementsheffing werkt met schijven en een heffingsvrij vermogen. Klik op onderstaand jaartal om de schijven voor de vermogensbelasting en het heffingsvrij vermogen te vinden van het desbetreffende jaar:

 

6 manieren om vermogensbelasting te verminderen

Klik op het onderwerp om er meer over te lezen:

 


Ik ben geen professioneel adviseur. De berekening betreft een indicatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Je blijft zelf verantwoordelijk voor enige schade geleden door opvolgen van advies of navolgen van informatie op deze site. De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en louter informatief en educatief bedoeld.