Wat is algemene heffingskorting?

Iedereen die in Nederland woont, heeft recht op de algemene heffingskorting. Dat bedrag wordt in mindering gebracht op je inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hoeveel korting je kunt gebruiken bij je aangifte, is afhankelijk van je leeftijd en of je het hele voorgaande jaar in Nederland gewoond hebt. Iedereen die in loondienst werkt, krijgt de heffingskorting via de werkgever (verrekend in de loonheffing). Mensen met een uitkering krijgen de korting via de uitkeringsinstantie.

Waarom is de korting algemeen?

De naam ‘algemene heffingskorting’ geeft aan dat iedereen in ons land er recht op heeft. In de praktijk krijgt echter niet iedereen ermee te maken. Als je inkomen doorloopt tot in de hoogste belastingschijf van box 1, heb je er geen recht op.

De hoogte van je inkomen is bepalend voor de hoeveelheid korting die je krijgt. Bekijk de actuele bedragen op de site van de Belastingdienst.

Voor 2001 was er de belastingvrije voet. In 2001 werd de algemene heffingskorting ingevoerd, samen met andere heffingskortingen. Denk daarbij aan de arbeidskorting, levensloopverlofkorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting. Vanaf 2014 is de algemene heffingskorting afhankelijk van je inkomen. Vanaf een bepaald bedrag neemt de korting lineair af naarmate je inkomen stijgt.

Het effect ervan

De reden dat de heffingskorting is ingevoerd, is ervoor zorgen dat mensen met een zeer laag inkomen geen inkomstenbelasting hoeven te betalen. Maar ook voor mensen met een middelbaar inkomen heeft het een functie. Zij hoeven immers minder belasting te betalen dankzij de korting. Wie geen inkomen heeft, of een heel laag inkomen, kan de korting misschien niet helemaal verrekenen. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan de Belastingdienst de heffingskorting uitbetalen in deze gevallen.

Wat is algemene heffingskorting dit jaar?

  • Heb je een inkomen in box 1 tot € 21.318 (2022), dan is de korting maximaal. Voor dit jaar is dat € 2.888. Dit geldt overigens alleen voor mensen die in 2022 nog niet de AOW-leeftijd bereiken.
  • Heb je een inkomen tussen de € 21.318 en € 69.399, dan geldt als formule voor de korting: € 2.888 – 6,007% x (belastbaar inkomen uit werk en woning – € 21.318).
  • Is je belastbaar inkomen uit werk en woning € 69.399 of hoger? Dan heb je geen recht op algemene heffingskorting.
  • Bereik je in 2022 wél de AOW-gerechtigde leeftijd, dan heb je te maken met een aangepast belastingtarief dat op maat wordt berekend voor jouw situatie.

Voor mensen die het hele jaar 2022 al de AOW-leeftijd hebben, geldt de volgende verdeling:

  • tot € 21.318: € 1.494 heffingskorting
  • vanaf € 21.318 tot € 69.399: € 1.494 – 3,106% x (belastbaar inkomen uit werk en woning – € 21.318)
  • vanaf € 69.399: geen recht op korting.

Algemene heffingskorting en FIRE

Als je FIRE bent, leef je van de opbrengst van je vermogen. Als je dan alleen inkomen uit box 3 vermogen hebt en daar vermogensbelasting over verschuldigd bent, dan mag je de algemene heffingskorting op die verschuldigde vermogensbelasting in mindering brengen.