Vermogensrendementsheffing 2017: uitleg en 6 tips


vermogensbelasting stroomt weg

Samenvatting wijzigingen vermogensrendementsheffing 2017

 • Het heffingsvrije vermogen is 25.000 euro in 2017. Over de eerste 25.000 euro van je vermogen hoef je geen vermogensrendementsheffing te betalen
 • De hoogte van de vermogensrendementsheffing wordt vanaf 2017 jaarlijks vastgesteld op basis van de rentestand van de afgelopen 5 jaar en het beleggingsrendement van de afgelopen 15 jaar
 • De meeste Nederlanders gaan in 2017 minder vermogensrendementsheffing betalen dan in 2016. De minderheid, met een vermogen groter dan ongeveer 245.000 euro, gaat meer betalen dan in 2016
 • De vermogensrendementsheffing werkt met 3 schijven voor vermogens boven de 25.000 euro. De tarieven voor de vermogensrendementsheffing zijn in 2017:

 

vermogensrendementsheffing 2017

Update 2019: hier kun je jouw verschuldigde vermogensbelasting berekenen voor jaren na 2017

Vermogensrendementsheffing 2017

Hoeveel vermogensrendementsheffing betaal je in 2017?

Tot 2017 werd gewerkt met een fictief rendement op je vermogen van 4%. Daarover werd 30% vermogensrendementsheffing geheven. Dat resulteerde dus in een belastingdruk op je vermogen van 1.2%.

Vanaf 2017 wordt er gewerkt met 3 schijven voor het berekenen van het fictief rendement. Over het berekende fictieve rendement betaal je nog steeds 30% vermogensrendementsheffing.

De fiscus gaat ervan uit dat je meer rendement op je vermogen behaalt naarmate je meer vermogen hebt. Ook gaan ze ervan uit dat je bij een hoger vermogen meer belegt dan spaart. Bij iedere volgende schijf gebruiken ze daarom een hoger percentage om het rendement over je vermogen te berekenen.

Schijf 1

Vermogen tot 100.000 euro valt in schijf 1. In 2017 is de eerste 25.000 euro van deze 100.000 euro overigens vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Dit is het zogenaamde heffingsvrije vermogen.

De fiscus rekent in deze schijf over 67% van je vermogen met een rendement van 1.63%.  Over de overige 33% berekenen ze een rendement van 5.39%. Dit geeft dus een vermogensbelasting van 30% over (67% * 1.63%) + (33% * 5.39%) = 0.86% in de eerste schijf.

Schijf 2

Het vermogen tussen de 100.000 en 975.000 euro valt in schijf 2. In schijf 2 berekenen ze over 21% van je vermogen een rendement van 1.63%. Over 79% van je vermogen berekenen ze een rendement van 5.39%. Dit geeft dus een vermogensbelasting van 30% over (21% * 1.63%) + (79% * 5.39%) = 1.38% in de tweede schijf.

Schijf 3

Vermogen boven de 975.000 euro valt in schijf 3. Valt een deel van je vermogen in schijf 3? Dan berekenen ze over dat volledige deel een rendement van 5.39%. Dit geeft dus een vermogensbelasting van 30% over  5.39% = 1.62% in de derde schijf.

Vermogensrendementsheffing 2017

De vermogensrendementsheffing is in 2017 dus als volgt:

vermogensrendementsheffing 2017

Variabel rendement

Wat heel goed is om je te beseffen, is dat het rendement waarmee de fiscus rekent elk jaar kan wijzigen. De nieuwe regels zijn namelijk zo dat de  percentages ieder jaar opnieuw berekend zullen gaan worden.

De vermogensrendementsheffing wordt voortaan jaarlijks aangepast Klik om te Tweeten

Het percentage van 1.63% is berekend door het gemiddelde te nemen van het landelijke rendement op spaargeld over de afgelopen 5 jaar.

Het percentage van 5.39% is berekend door het gemiddelde landelijke langetermijnrendement te nemen op aandelen, obligaties en onroerende zaken over 15 jaar.

Rendement op spaargeld

Het rendement op spaargeld is door de huidige stimuleringsmaatregelen van de Europese centrale bank al een aantal jaren extreem laag. Triodos bank is onlangs zelfs gezakt naar 0% spaarrente.

Zodra de stimuleringsmaatregelen van de Europese centrale bank ten einde komen zal de rente gaan stijgen. Dit zal gebeuren zodra de inflatie rond de 2% zit en de economie in de Eurozone aangetrokken is. En de economie in een aantal Europese landen is hard aan het aantrekken op dit moment. In de VS is de rente door de FED al een paar stapjes opgehoogd de afgelopen tijd omdat ook daar de economie flink aangetrokken is sinds de crisis.

Voorbeeld effect rentestijging

Wat gebeurt er als de rente op spaargeld waarmee de fiscus rekent stijgt van de huidige 1.63% naar bijvoorbeeld 5%? Dan stijgt de vermogensrendementsheffing in schijf 1 van 0.86% naar 1.54%. Dan is die dus hoger dan in 2016, toen die 1.2% was.

Dat lijkt misschien allemaal niet zoveel. Maar als 100.000 euro 30 jaar lang rendeert met historisch beursrendement van 7%, dan heb je bij een heffing van 0.86% een opbrengst van 598.000 euro en bij een heffing van 1.54% een opbrengst van 484.000 euro. Een verschil in opbrengst van 114.000 euro…

Rendement op beleggingen

Ik ken de verdeelsleutel aandelen-obligaties-onroerend goed waarmee de belastingdienst werkt om de 5.39% te berekenen niet. Daarom weet ik niet of dit percentage historisch gezien laag, gemiddeld of hoog is. Ik vind het dan ook lastiger om te voorspellen hoe dit deel van het fictieve rendement zich zal ontwikkelen. Wel weet ik dat het rendement op obligaties nu relatief laag is door de lage rentestand.

Als het fictieve beleggingsrendement van 5.39% waar de fiscus nu mee werkt omhoog gaat, dan stijgt de totale vermogensrendementsheffing dus nog verder.

Hoe bepaal je de omvang van je vermogen?

Vermogen volgens de ficus is de waarde van je bezittingen minus je schulden. Bij bezittingen moet je denken aan bijvoorbeeld spaargeld, aandelen of een tweede woning. Zie hier op de site van de belastingdienst voor de details.

In de meeste gevallen telt het vermogen van een fiscale partner of kinderen mee met je vermogen. Zie hier op de site van de belastingdienst voor de details.

Wanneer je je schulden aftrekt van je bezittingen moet je op je schulden een drempel in mindering brengen. In 2017 bedraagt deze 3000 euro per persoon.

Van de fiscus krijg je een vrijstelling van 522 euro per persoon aan contant geld, chipkaarten en dergelijke die je niet mee hoeft te tellen bij je vermogen.

Vermogensrendementsheffing tijdens financiële onafhankelijkheid

Algemene heffingskorting 2017

Algemene heffingskorting betekent dat je het eerste deel van je verschuldigde belasting niet hoeft te betalen. Als je inkomen uit werk hebt wordt deze korting in mindering gebracht op de inkomstenbelasting die je moet betalen. In 2017 is dit 2250 euro per persoon. Als je financieel onafhankelijk bent en geen inkomen uit werk hebt, heb je nog steeds recht op algemene heffingskorting. Als je dus leeft van je vermogen en vermogensrendementsheffing verschuldigd bent, hoef je de eerste 2250 euro daarvan niet te betalen.

Geen vermogensrendementsheffing

Deze 2250 euro vermogensrendementsheffing ben je kwijt bij een vermogen van net iets boven de 200.000 euro. Leuk weetje: als je geen inkomen uit werk hebt en leeft van uitsluitend (inkomen uit) je vermogen, dan hoef je tot een vermogen van ruim 200.000 euro geen vermogensrendementsheffing te betalen. De algemene heffingskorting is dan namelijk gelijk aan de verschuldigde vermogensrendementsheffing.

Dit is met name relevant als je een dergelijk vermogen gebruikt om een aantal jaren tot aan je pensioen te overbruggen. Dan teer je op dit vermogen in.

Als je niet slechts een paar jaren tot een pensioenuitkering wilt overbruggen maar veel langer van je vermogen wilt leven, dan kun je beter niet interen. Er is veel onderzoek gedaan, met name in de VS, hoeveel je dan veilig aan je vermogen kunt onttrekken. Er wordt dan vaak gewerkt met een zogenaamde safe withdrawal rate.

Vermogensrendementsheffing voorkomen: 6 tips

Er is een aantal manieren om vermogensrendementsheffing te voorkomen of te verminderen:

Groenbeleggingen

Over groenbeleggingen en spaartegoeden met groencertificaat hoef je geen vermogensrendementsheffing te betalen tot een tegoed van €57.385. Je komt daarnaast in aanmerking voor een heffingskorting van 0.7%. Dat wil zeggen dat je elk jaar 0.7% van de waarde van je groenbelegging mag aftrekken van je belastbaar inkomen in box 1.

 • Een overzicht van de fondsen en beleggingen met belastingvoordeel kun je hier op de site van de belastingdienst vinden.
 • ABN Amro, ING en Rabobank zijn de enige banken die fiscaal ondersteund groen sparen mogen aanbieden. Op het moment van schrijven hebben ING en Rabobank een inschrijvingsstop en biedt ABN Amro het niet aan. Vaak is het aanbod van korte duur omdat het beperkt is en de belangstelling met de huidige lage spaarrentes groot is. 0.7% heffingskorting + 0.87% of meer niet af te dragen vermogensbelasting is samen 1.6%. Dit is veel hoger dan de spaarrente die je kunt krijgen op een gewone spaarrekening in deze dagen.

Zoek je los van groenbeleggingen tips om te leren beleggen tegen lage kosten in indexfondsen? Zie dan Beleggen voor beginners.

Nadeel groenbeleggingen

Een nadeel van groenbeleggingen is dat ze meestal beduidend hogere kosten buiten de belasting om met zich mee brengen. Ook zijn de rendementen vaak beduidend lager dan van beleggingen die zich niet specifiek op duurzaamheid en milieu richten. Ik heb dit voor het Triodos Groenfonds op een rijtje gezet. Wanneer rendement niet op de eerste plaats staat, is dit natuurlijk wel een mooie manier om fiscaal gesteund duurzaam te beleggen.

Pensioensparen en pensioenbeleggen

Over vermogen dat je zelf spaart of belegt voor een aanvullend pensioen hoef je geen vermogensrendementsheffing te betalen. Dit wordt pensioensparen en pensioenbeleggen genoemd.

Pensioenbeleggen doe ik zelf ook. Ik vind pensioenbeleggen heel aantrekkelijk. Je mag inleggen van bruto inkomen en wordt pas belast tijdens de opnamefase. Meestal tegen een veel lager inkomstenbelastingtarief omdat je dan met pensioen bent.

Dit levert mij bijna 3 keer meer opbrengst op dan wanneer ik gewoon zou beleggen zonder hulp van de fiscus. Een flinke veiligheidsmarge voor als ik te oud en versleten ben om nog wat bij te gaan verdienen indien dat nodig mocht zijn.

Zie mijn post Brand New Day pensioen ervaringen voor details over hoe pensioenbeleggen werkt en waarom dat zoveel meer oplevert.

Ik kreeg naar aanleiding van deze post een uitgebreide reactie via de mail van lezeres JJNL. Zij had nog enkele goede aanvullende tips om vermogensbelasting te voorkomen. Deze wilde ik jullie niet onthouden:

Spaargeld BV

Je richt een rechtspersoon op en brengt daar je vermogen onder, waardoor het in box 2 belast wordt en niet in box 3.

Dat is echter pas de moeite waard vanaf een flink vermogen, waarop een laag rendement wordt behaald, omdat je ook extra kosten maakt (oprichten en in stand houden BV).

Is je vermogen belegd, dan is vermogensrendementsheffing betalen juist vaak gunstiger. Als je al een BV hebt, omdat je een eigen bedrijf hebt of zzp-er bent, is dit eerder interessant. Zie onder meer hier: https://www.businessinsider.nl/spaargeld-bv-box-2-belasting-631986/ en hier: http://spaargeldbv.nl/FAQ-spaargeld_bv.html.

Dit is echter nou net wel een constructie die al in beeld is bij de fiscus, en waarvan ik verwacht dat die in de toekomst wel eens afgeschaft zou kunnen worden. Erica Verdegaal is het met mij eens, zie hier: https://fd.nl/werk-en-geld/1128366/pas-op-voor-box-2

Aflossen op je hypotheek

Een tweede mogelijkheid is je geld in je eigen huis stoppen. Zolang je er zelf blijft wonen, betaal je over die vermogensopbouw geen vermogensrendementsheffing. Vervolgens kun je als je financieel onafhankelijk bent je huis verhuren, en ga je dan wel vermogensrendementsheffing betalen (en geen inkomstenbelasting – tenzij je er zo veel werk aan hebt dat het op een baan gaat lijken, maar dat is met 1 verhuurd huis niet snel zo).

Dat vind ik fiscaal eigenlijk een heel goede deal, je bouwt dan belastingvrij vermogen op en betaalt er nadat je je huis aan het werk zet nooit meer dan de vermogensrendementsheffing over. Waarbij voor dat laatste ook nog de verhuurde waarde telt, en die is een stuk lager dan de verkoopwaarde in lege staat.

Ik overweeg zelf om deze tactiek toe te passen, en voor een vaste bodem in mijn inkomen na financiële onafhankelijkheid uit te gaan van het verhuren van wat daarvoor dan mijn eigen woning was. Vervolgens kun je dan natuurlijk in je nieuwe eigen woning wederom belastingvrij vermogen parkeren, je zou deze truc meerdere keren kunnen herhalen en zo steeds vermogensrendementsheffing kunnen blijven vermijden.

Met een basiscashflow uit een verhuurd huis voor je AOW-datum plus AOW en pensioen daarna kun je voor de rest van je vermogen van een veel hogere safe withdrawal rate uit gaan, en heb je een fors minder groot vermogen nodig om nooit meer te hoeven werken, als je het mij vraagt.

Belastingontwijking

En dan is er natuurlijk altijd nog de weg van de belastingontwijking, via allerlei legale maar wel relatief ingewikkelde constructies. Dat is pas de moeite waard vanaf een fors vermogen (ik zou zeggen: minimaal een ton), omdat je hier belastingadviseurs / notarissen voor nodig hebt en eigenlijk altijd meerdere rechtspersonen moet oprichten en in stand houden.

Zie onder meer hier voor een voorbeeld met een constructie via de Antillen of Cyprus: https://belastingontwijking.nl/. Er zijn in Nederland behoorlijk wat fiscalisten die zich hierin specialiseren.

Wanneer je vermogen serieuze vormen begint aan te nemen kan het dus de moeite lonen daar eens wat advies in te kopen. In vermogend Nederland is dit volgens mij standaard praktijk, zie onder meer hier voor hoe de Oranjes dat aanpakken: https://www.ftm.nl/artikelen/oranje-versus-de-blauwe-envelop

Verhuizen naar België

Financielfreedomsloth gaf als tip te verhuizen naar België. Daar heeft JJNL haar eigen, interessante kijk op:

Je kan inderdaad verhuizen naar België om geen vermogensbelasting te hoeven betalen, als je je vermogen meeneemt. Vandaar dat zoveel rijke Nederlanders net over de grens in Brasschaat wonen.

Aow opbouw stopt

Let dan echter wel op je AOW opbouw. Die houdt op wanneer je naar het buitenland verhuist en niet in Nederland blijft werken. Wie wel in Nederland blijft werken, kan zich in NL bijverzekeren, wie dat niet doet, loopt AOW mis. Zie hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/uitkering-meenemen-naar-buitenland/vraag-en-antwoord/bouw-ik-aow-op-als-ik-in-het-buitenland-ga-wonen-of-werken.

En wat je mis loopt door in het buitenland te gaan wonen is in potentie geen misselijk bedrag, je zit nu als alleenstaande bij 100% AOW rond de 1000 euro (er boven of eronder afhankelijk van heffingskorting).

2% gemiste AOW opbouw per jaar

Per jaar dat je in het buitenland woont en niet opbouwt, lever je hier 2 procent van in, zie onder meer hier: https://www.svb.nl/int/nl/vv/algemeen/wat_is_vv/index.jsp. Ik weet dat velen van jullie er vanuit gaan dat onze generatie wel geen recht op AOW meer zal hebben, maar ik vind dat juist een veel te pessimistische aanname. Door de flexibilisering van de arbeidsmarkt bouwt een snel groeiende groep Nederlanders weinig of geen pensioen op naast de AOW, dat maakt het ook in de toekomst politiek volkomen onhaalbaar hem af te schaffen.

Wat dan eerder gaat gebeuren is dat de AOW daadwerkelijk verder wordt aangepast aan de levensverwachting. Wat nu al wet is, maar die aanpassingen moet je dus steeds bij besluit doorvoeren als regering. Je kan je eigen beoogde AOW leeftijd hier uitrekenen: https://www.wijzeringeldzaken.nl/rekenhulpen/rekenhulp-aow-leeftijd/. Of dat de AOW niet langer mee zal stijgen met inflatie en loonontwikkeling.

Al met al is dit een leuke bodem in je inkomen, die ervoor zorgt dat je in jouw voorbeeld vanaf je AOW leeftijd nog maar 500 euro netto per maand extra nodig hebt om je inkomen op peil te houden. Daar komt opgebouwd pensioen nog bovenop.

AOW en pensioen zorgen voor hogere safe withdrawal rate

Amerikanen doen dat laatste wel, en hun Social Security is een stuk wankeler dan onze AOW. Vandaar dat ik er geen moeite heb om gewoon de Amerikaanse 4% als safe withdrawal rate toe te passen. Of zelfs een hoger percentage. Een hogere safe withdrawal rate wordt bovendien heel snel financieel zekerder naarmate je financiële onafhankelijkheidsdatum dichter bij je AOW en pensioendatum ligt.

Overigens helpt naar het buitenland verhuizen wel degelijk voor de veiligheidsmarge. Tijdens de periode waarin je AOW opbouwt is het naar mijn mening alleen de moeite waard wanneer je daadwerkelijk fiscaal naar een belastingparadijs verhuist, waar je zoveel belasting bespaart dat het je gemis aan AOW opbouw compenseert. Ik noem maar wat: Guernsey of Delaware.

Langdurig reizen

Maar langdurig op reis gaan door Zuidoost Azië brengt je AOW-opbouw niet in gevaar. Dit drukt wel de kosten; zo kun je best een paar jaar van minder dan 1500 euro leven. Is vooral in de eerste jaren van financiële onafhankelijkheid handig. Want de zekerheid dat je vermogen het volhoudt groeit enorm als je erin slaagt de eerste 5 tot 10 jaar beneden je stand te leven.

Zo doet onder meer Go Curry Cracker het, zie onder meer hier: http://www.gocurrycracker.com/can-retire-today/ . Na je AOW-leeftijd maakt het niet meer uit waar je fiscaal woont. Je kunt je AOW in bijna elk land ter wereld laten uitbetalen. Zie hier: https://www.svb.nl/int/nl/aow/uitbetalen_aow/buiten_nederland/

 

Wat vind jij van de nieuwe vermogensbelasting? Weet jij ook nog manieren om minder vermogensbelasting te betalen? Dan voeg ik die ook toe!

Wil je weten hoe je beleggingskosten kunt drukken? Zie de post met het vergelijk van de kosten van beleggen tussen DEGIRO, Binck, Lynx, ING, Rabobank en ABN AMRO

Update 2019: hier kun je jouw verschuldigde vermogensbelasting berekenen voor jaren na 2017

 

Wil jij het FOB huishoudboekje 2021 kado? En een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt? Ik stuur geen spam, opzeggen kan altijd en ik geef je e-mailadres nooit door aan derden.

12828 andere abonnees houden je gezelschap!

Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat mailadres is al ingeschreven
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.
Ik kom ook financieel interessante acties en aanbiedingen tegen waar ik op dat moment geen blogpost over schrijf. Ik kan je daar dan wel op wijzen via een mailtje. Je kunt je hiervoor apart inschrijven:
Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.

Ik ben geen professioneel adviseur. Je blijft zelf verantwoordelijk voor enige schade geleden door opvolgen van advies of navolgen van informatie op deze site. Informatie kan achterhaald zijn, check altijd zelf of ze nog actueel is. De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en louter informatief en educatief bedoeld. Let op: Beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Zie ook de disclaimer. Soms krijg ik een vergoeding als je een transactie doet via een link op deze site. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

Auteur: Mr FOB


Een reactie plaatsen

Leuk als je reageert! Reacties met als doel iets te leren van anderen of om anderen te helpen, nadat je het hele artikel en alle andere reacties gelezen hebt, zien we hier het liefst! Je reactie wordt goedgekeurd en verwerkt volgens mijn privacybeleid. Door je reactie te versturen ga je hiermee akkoord.

43 gedachten over “Vermogensrendementsheffing 2017: uitleg en 6 tips

 • D.U.

  Een verdere verhoging van de belasting op spaargeld. Ik heb heel slechte ervaringen uit het verleden met beleggen. Daarom heb ik m’n vermogen op deposito’s uitstaan. Ik betaal vanaf 2021 nog meer aan belasting dan de rente die Ik ontvang! Ik ontvang zo’n € 1.000 aan rente en betaal daarover ruim € 4.000 belasting!! Te idioot om los te lopen!! Belasting betalen over de rente is best wel redelijk maar dit is pure diefstal!!
  En de smoes dat betalen over rente onuitvoerbaar is is lariekoek! De banken geven de saldi keurig door aan de Belastingdienst. De uitgekeerde rente kan net zo makkelijk!! Maar inderdaad zal het moeilijker zijn voor beleggingen. Ik denk dat dat wel belast kan worden op de huidige manier. Dus alleen spaargeld anders belasten.

 • D.C.Kuipers

  Persoonlijke vraag: Ik heb een hypotheek op het eigen huis van ca.60.000 euro.[dus schuld!]. Mijn banksaldo nadert de 70.000 euro.
  Moet ik vermogensbelasting betalen over 70.000 of over het verschil 10.000 euro? Bedankt voor uw antwoord.

 • sandra van der bijl

  Hallo, “Je kan inderdaad verhuizen naar België om geen vermogensbelasting te hoeven betalen, als je je vermogen meeneemt” Betekent dat, dat het vermogen ook op een Beglische bankrekening moet staan of kun je het op een Nlse rekening laten staan? Wij wonen in Hongarije en verkopen eerdaags een huis, ik heb een Nlse bankrekening en zou het liefste daar de koopsom op laten storten (ong 130.000 euro) wordt dit nu belast of niet. We zijn volledig geemigreerd naar Hu, hebben alleen nog wel een Nls paspoort. Ik ben benieuwd. Dank voor de info!

 • Mr. Bamboo

  Aflossen op je hypotheek is natuurlijk een manier om je box 3 vermogen te verlagen. Dit levert met de afschaffing van de Wet Hillen wel minder op dan voorheen maar de komende 20 a 30 jaar heb je toch een besparing op de VRH. Echter het geld in je woning is dood geld. Via een familiebank hypotheek kan erg risico arm toch nog een rendement van 1 a 1,5 procent worden gehaald. Dit werkt als volgt:
  Stel, je hebt een huis dat is afgelost. Je neemt € 100.000 op tegen een rente van 3% en een rentevaste periode van 20 jaar.
  Dit geld leen je aan je zoon (of dochter) voor de aanschaf van een woning (of aflossing van hun hypotheek) tegen een rente van 6%.
  Netto betaald je zoon dan 3% of 3,786% (tegen 36,9% belastingaftrek). Ofwel, je zoon betaald netto €3000 of €3786. Als hij zelf tegen 3% van de bank zou lenen betaald hij 1,5% or 1,893%.
  Zelf ontvang je 6% ofwel €6000,-. Hiervan schenk je €1500 of € 1893,- aan je zoon. Netto betaald hij dan hetzelfde als wat hij aan de bank zou betalen als hij het geld daar had geleend.
  Wat is nu het voordeel.

  Bij een renteaftrek van 50%
  Jij leent tegen € 100.000 tegen 3%
  Je betaald € -3000
  Je ontvangt € 6000
  Je schenkt € -1500
  Netto houdt je 1,5% over

  Bij een renteaftrek van 36.9%
  Jij leent tegen € 100.000 tegen 3%
  Je betaald € -3000
  Je ontvangt € 6000
  Je schenkt € -1893′
  Netto houdt je 1,107 over

  Als de hypotheekrente lager is dan de 3% in het voorbeeld wordt het voordeel groter

  Houdt rekening met eenmalig notariskosten en mogelijk ook taxatiekosten.

  Waarschijnlijk kun je zelf tegen een lager percentage dan 2,9% lenen omdat je niet 100% van de woningwaarde leent. Dit maakt het voordeel alleen maar groter

  Op box 3 heeft deze constructie geen invloed want tegenover de uitgeleende € 100.000 staat een hypotheekschuld van € 100.000 .

 • Jaco

  Ha MrFob,

  als reactie op bovenstaande reacties:
  Het FD heeft op 17 december 2016 hier een interessant artikel over geschreven: fd.nl – werk en geld – fiscaal uw hypotheek verhuizen. Voor wie de inlog niet heeft, heb ik het artikel in pdf.

  RBB vraagt zich af of je beter 1 groot dan 2 kleinere huizen kan hebben. In dit voorbeeld reken ik even dat de waarde totaal gelijk zou zijn dus 1 huis van 800k of twee huizen van 400k voor een appel-appel-vergelijking.

  Bij 1 huis van 400k in box 1 kun je daarin belastingvrij vermogen opbouwen Door af te lossen (of te sparen in een kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning (onder fiscale overgangsregeling voorwaarden). De andere kun je dan verhuren. Die tweede woning valt gewoon in box 3 (bij “normaal vermogensbeheer”, hier is veel jurisprudentie over). Hypotheekschuld kun je aftrekken van de waarde (ondanks dat is echter hypotheek hebben doorgaans duurder dan geen hypotheek hebben). In de Wet inkomstenbelasting staat dat de woz waarde fors verlaagd mag worden als de huurder huurbescherming geniet. Dit kan dus schelen!

  Bij 1 woning van 800k mag je verhuren met de kamerverhuurvrijstelling. Woning blijft dan in box 1 als de huur in 2017 niet hoger is dan zo’n 5000 euro per jaar. Is het wel hoger, zijn de inkomsten belast in box 1 en de hypotheek naar rato van het verhuurde deel van de woning minder aftrekbaar.

  Los van het financiële zou ik rendement uit vastgoed gescheiden houden met je privé leven: bij de kamerverhuurvrijstelling loopt er toch iemand meerdere keren per dag Door jouw voordeur ??;-)

  Raadpleeg altijd een financiëel planner om dit in jouw situatie Door te rekenen.
  Gr. Jaco