Wat is een broker? Uitleg en tips

Wat is een broker?

Een broker is een beurshandelaar. De term kan zowel op een persoon als op een bedrijf slaan. De persoon is degene die zelf handelt in effecten, het bedrijf is de partij die de handelaren in dienst heeft. Wanneer de broker een handelaar op een effectenbeurs is wordt ook wel gesproken over een effectenmakelaar.

Is een bank een broker?

Via een broker kun je als particulier op de beurs aandelen, obligaties, opties en dergelijke kopen en verkopen. De bank waar je bankiert vervult meestal ook deze rol. Tegenwoordig zijn er steeds meer bedrijven die geen bank zijn maar die deze diensten aanbieden. Die werken vaak uitsluitend online. Een voorbeeld hiervan is DEGIRO.

Nog een belangrijk antwoord op de vraag “Wat is een broker?”: een broker werkt altijd in opdracht van anderen. Hij mag niet voor eigen rekening op de beurs handelen. Hij neemt opdrachten aan van andere partijen zoals particuliere klanten. Maar ook van institutionele beleggers als pensioenfondsen. Hij haalt zijn inkomsten uit de commissie op de transacties.

Gerelateerde posts: Broker reviews