Via Brand New Day bouw ik sinds een aantal jaren vrijwillig een aanvullend pensioen op. Ik heb via dit pensioenbeleggen bijna 4x meer opbrengst dan via gewoon beleggen in dezelfde fondsen. Ik leg uit hoe dit werkt en wat mijn Brand New Day ervaringen zijn.

In 2022 heeft Brand New Day de tarieven voor modelbeleggen bij een gewone beleggingsrekening en een kinderrekening verlaagd. Dat maakt voor deze beleggingsrekeningen het modelbeleggen goedkoper dan vrij beleggen. Bij pensioenbeleggen is modelbeleggen niet goedkoper geworden.

Brand New Day welkomstbonus

Om te beginnen, hier kun je zien welke welkomstactie Brand New Day eventueel heeft lopen.

Samenvatting

Ik bouw vrijwillig extra pensioen op. Pensioenbeleggen zie ik als een zeer aantrekkelijke manier om een veiligheidsmarge op te bouwen.

Als je net als ik eerder dan je pensioengerechtigde leeftijd wilt stoppen met werken, dan vind ik het verstandig een veiligheidsmarge in te bouwen om te voorkomen dat je onverhoopt weer terug aan het werk zou moeten. Dat geldt wat mij betreft in het bijzonder voor het moment waarop je wat ouder bent. Ik verwacht dat dan nog weer aan het werk moeten extra lastig en zwaar zal zijn. Een extra veiligheidsmarge welke beschikbaar komt vanaf AOW leeftijd vind ik daarom aantrekkelijk.

Ik doe dit pensioenbeleggen in een paar uitstekende indexfondsen met brede spreiding en lage kosten. Mocht beleggen in indexfondsen nog onbekend terrein voor je zijn, lees dan eerst de post Beleggen voor beginners.

Ik beleg in die indexfondsen via Brand New Day. Inleggen gebeurt na overboeken automatisch en ik heb vrijwel geen last van dividendlekkage.

Het gaat mij bij pensioenbeleggen overigens niet alleen om de extra veiligheidsmarge. Door de fiscale voordelen genereer ik met mijn pensioenbeleggingen tot 3x zoveel opbrengst dan via gewoon beleggen in dezelfde fondsen. Hoe dit werkt leg ik zometeen uit.

Brand New Day ervaringen

Brand New Day bevalt me tot nu toe prima.

Zij bieden indexfondsen aan die voldoen aan de 6 eisen, welke ik stel aan een goed indexfonds.

Bij Brand New Day kun je fracties van indexfondsen aankopen. Dat kan zowel bij hun pensioenbeleggen als bij hun gewoon beleggen. Dat vind ik handig.

Stel je wilt € 200,- beleggen in een indexfonds en dat indexfonds kost op dat moment € 73,-. Bij Brand New Day kun je dan € 200,- / € 73,- = 2.74 posities in dat indexfonds aanschaffen. Dat kan niet via gewone brokers zoals DEGIRO.

Daarnaast vind ik het handig dat ze voor hun BND Wereld Indexfonds Unhedged, welke ik aanhoud, de dividendbelasting automatisch vrijwel in zijn geheel terugvorderen, zie hier. Dat levert ongeveer 0.5% kostenbesparing op ten opzichte van niet terugvorderen.

Ik vind Brand New Day transparant in hun kostenstructuur.

Ook vind ik dat Brand New Day een duidelijk dashboard heeft waarin ik mijn beleggingen kan vinden en de rendementen kan volgen.

Tot slot heb ik Brand New Day geregeld een vraag gesteld, waar ik telkens binnen een dag een duidelijk antwoord op gekregen heb. Dit geldt ook voor inhoudelijk complexere vragen.

Brand New Day pensioenbeleggen: de voordelen en nadelen

Ik heb in een eerdere post de voor- en nadelen van pensioenbeleggen uiteengezet. Hieronder zet ik ze nogmaals op een rijtje:

1) Voordeel: Je legt bij pensioenbeleggen in vanuit je bruto inkomen

Daardoor kun je in 2024 tussen de 36.97% en 49.5% meer beleggen dan wanneer je nu je bruto inkomen als netto loon laat uitkeren en zelf belegt. Hoeveel meer je kunt beleggen hangt af van de belastingschijf waar de top van je inkomen in valt. Je mag je inleg namelijk van de te betalen belasting in het jaar van inleg aftrekken.

Dat bruto inkomen rendeert eerst voor je, voordat je er tijdens de uitkeringsfase pas belasting over moet betalen. En die belasting is meestal flink lager dan nu over je inkomen:

2) Voordeel: Lagere belasting tijdens uitkeringsfase

Zodra je met pensioen gaat en het via pensioensparen opgebouwde vermogen als pensioeninkomen gaat laten uitkeren, betaal je belasting. Je valt dan in de belastingschijven voor AOW gerechtigden. Van de Nederlandse pensioengerechtigden heeft ongeveer 80% een pensioeninkomen lager dan € 40.021,- en betaalt daarmee 19.07% belasting.inkomensverdeling

Voor het overgrote deel van de Nederlanders is het belastingvoordeel van pensioenbeleggen dus tussen de 17.9% (36.97% – 19.07%) en de 30.43% (49.5% – 19.07%). Dit is nog zonder het belastingvoordeel op basis van vermogensrendementsheffing:

3)  Voordeel: Je betaalt bij pensioenbeleggen geen vermogensrendementsheffing tijdens de opbouwfase en de uitkeringsfase

Als je vermogensrendementsheffing moet betalen, dan is dat vanaf 2024 voor beleggingen 2.17% per jaar. In de post Vermogensbelasting 2024 vind je de schijven en een rekentool.

Die vermogensrendementsheffing ben je kwijt als je zelf belegt, maar hoef je niet te betalen als je aan pensioenbeleggen doet. Dat scheelt heel veel door het rente op rente effect. Zie verderop in deze post bij de voorbeeldberekening hoe dit doorwerkt.

4) Geen voor- of nadeel: de lopende kosten voor pensioenbeleggen en gewoon beleggen via Brand New Day zijn identiek

Bij Brand New Day zijn de lopende kosten voor pensioenbeleggen en gewoon beleggen identiek, tenzij je bij gewoon beleggen voor modelbeleggen in plaats van vrij beleggen kiest. In dat geval is gewoon beleggen 0.1% goedkoper per jaar dan pensioenbeleggen.

Er is wel een verschil in de eenmalige kosten. Het openen van een gewone beleggingsrekening is kosteloos, daar waar het openen van een pensioenrekening eenmalig € 45,- kost. Op de lange termijn is een dergelijk verschil in eenmalige kosten vrijwel verwaarloosbaar.

5) Voordeel: pensioenvermogen telt niet mee voor diverse regelingen

Steeds meer regelingen, vooral zorg gerelateerde zaken, zijn gerelateerd aan inkomen en vermogen. Daarbij tellen potjes die je voor je pensioen hebt aangelegd niet mee. Potjes die je buiten een pensioenregeling om zelf bij elkaar gespaard / belegd hebt tellen wel mee. Daardoor moet je dan meestal meer zelf bijdragen.

6) Voordeel of nadeel?: De fiscus helpt je het vermogen niet voor je AOW leeftijd op te maken.

Je bent beperkt in het vervroegd aanspreken van dit vermogen.

Met de opgebouwde waarde dien je een uitkering aan te kopen bij een aanbieder naar keuze die voldoet aan een aantal wettelijke eisen. Afhankelijk van het moment waarop je de uitkering aankoopt, geldt een minimale looptijd.

Uitgangspunt is dat je de uitkering aankoopt op of uiterlijk 5 jaar na de AOW-leeftijd. Dan geldt een minimale uitkeringsduur van 5 jaar. Je kunt dus het opgebouwde vermogen binnen 5 jaar volledig laten uitkeren, waarbij je maximaal € 26.463,- (2024) per jaar mag laten uitkeren. Als je totale inleg meer dan 5 * € 26.463,- = € 132.315,- bedraagt, dan moet je uit laten keren over meer dan 5 jaren, zie hier.

Als je een uitkering echter aankoopt voordat je de AOW-leeftijd hebt bereikt, dan is het uitgangspunt een levenslange uitkering. Omdat banken (in tegenstelling tot verzekeraars) geen levenslange uitkeringen aanbieden, hanteren zij de AOW-leeftijd+20 jaar als ‘levenslange’ uitkering. Stel dat je AOW leeftijd 67 jaar is. In dat geval zou een uitkering door moeten lopen tot 67 + 20 jaar (dus tot je 87ste). Soms werken uitkerende instanties met enkele randvoorwaarden, zoals een minimaal uit te keren waarde. De eerder genoemde eisen met betrekking tot de uitkeringsduur zijn daarentegen wel gelijk voor alle aanbieders, omdat het wetgeving betreft.

Als je voor het bereiken van je AOW-leeftijd het bedrag in een keer wilt opnemen dan gaat de ‘vlag uit’ bij de belastingdienst en heffen ze in het slechtste geval in een keer 49,5% plus 20% revisierente. Mogelijk kun je daar via “kleine lijfrenten” omheen werken, maar dat is niet zonder risico.

7) Voor- of nadeel: de fiscus kan de spelregels veranderen tijdens de wedstrijd

Zoals onder punt 6 beschreven zit je geld voor langere tijd vast in een pensioenbelegging, tenzij je bereid bent hoge opnamekosten aan de fiscus te betalen. Indien de fiscus de regels voor pensioenbeleggingen in de loop van de tijd aanpast, kan dit een verslechtering of verbetering tot gevolg hebben. Daar kom je niet zonder die genoemde kosten onderuit.

Vermogen dat je niet in pensioenbeleggingen maar in gewone beleggingen ondergebracht hebt is echter evenzeer onderhevig aan veranderende spelregels van de fiscus. En die spelregels zijn de afgelopen jaren een paar keer veranderd.

Veranderde fiscale spelregels gewone beleggingen

De vermogensbelasting is sinds 2017 jaarlijks aangepast. Voor relatief kleinere vermogens is de vermogensbelasting gedaald, voor grotere vermogens is die gestegen. Dat raakt je gewone beleggingen, maar niet je pensioenbeleggingen. Die laatste zijn namelijk vrijgesteld van vermogensbelasting.

Vervolgens zijn per 2018 de spelregels voor de vermogensbelasting alweer veranderd. Zodra de rente gaat stijgen, gaat de vermogensbelasting sneller stijgen dan voor 2018. Dat komt doordat de stijging van de vermogensbelasting niet meer op basis van de gemiddelde spaarrente van de afgelopen 5 jaar maar op basis van de spaarrente over de meest recente beschikbare periode van 12 maanden bepaald werd. Geld dat je niet fiscaal afgeschermd had via bijvoorbeeld pensioenbeleggingen en dat boven de vrijstelling voor vermogensbelasting valt, werd dan zwaarder belast.

Vanaf 2024 is de vermogensbelasting verder verhoogd tot 36% en wordt vanaf 2027 gekoppeld aan daadwerkelijk behaald rendement.

Zowel voor pensioenbeleggingen als voor gewone beleggingen kunnen de spelregels dus in je voor- of nadeel veranderen tijdens de wedstrijd.

Een simpel voorbeeld van pensioenbeleggen

Stel je bent nu 30 jaar oud en hebt nog 40 jaar totdat je de AOW leeftijd bereikt. Je legt eenmalig € 10.000,- bruto inkomen in. Dit rendeert met 7% per jaar, het gemiddelde van de beurs van de afgelopen decennia. Dan heb je via pensioenbeleggen € 149.744,- vermogen opgebouwd. Vervolgens laat je dit vermogen uitkeren en betaal je 19.07% belasting. Je houdt dan dus € 121.187,- over. In het tool Eindkapitaal berekenen kun je overigens zelf met eigen getallen spelen.

Als je die € 10.000,- nu gewoon als nettoloon ontvangt en vervolgens zelf in vergelijkbare fondsen belegt, kun je nu € 5.050,- tot € 6.303,- beleggen. Dit is afhankelijk van de belastingschijf waar je inkomen in 2024 in valt.

Naast inkomstenbelasting betaal je elk jaar vermogensrendementsheffing. Want ik ga ervan uit dat je op weg naar financiële onafhankelijkheid boven de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing uitkomt. Daarvoor houd ik een getal van 2.17% aan. Je rendement wordt dus geen 7% maar 4.83% per jaar. Dat geeft na 40 jaar een vermogen van € 33.320,- tot € 41.588,-. Een factor 3.6 tot 2.9 minder dan via pensioenbeleggen!

Pensioenbeleggen via Brand New Day levert tot 4 keer meer op dan gewoon beleggen vanaf 2024

Brand New Day pensioen: hoe werkt dit pensioenbeleggen?

Pensioengat

Pensioenbeleggen is mogelijk voor iedereen die een zogenaamd pensioengat heeft. En dat hebben behoorlijk veel mensen, ook onder degenen die een goed pensioen via hun werkgever opbouwen. En ook bijvoorbeeld mensen die in de WW zitten of ZZP’er zijn mogen pensioenbeleggen.

Jaarruimte

Er geldt een maximum voor het bedrag dat je fiscaal vriendelijk opzij mag zetten. Dit heet ook wel je fiscale ruimte. Deze bestaat uit je jaarruimte en je reserveringsruimte. Je jaarruimte voor dit jaar wordt bepaald door wat je vorig jaar hebt verdiend. Naast de jaarruimte heb je de mogelijkheid de zogenaamde reserveringsruimte te benutten. Je reserveringsruimte bestaat uit je niet-gebruikte jaarruimtes van de afgelopen zeven jaar. Die mag je alsnog ‘inhalen’ door deze naast je jaarruimte te storten.

Reserveringsruimte

Ook de reserveringsruimte is gemaximeerd. Wat je in een bepaald jaar aan inlegt, wordt allereerst weggestreept tegenover je oudste, nog ongebruikte jaarruimte. Veel mensen hebben veel meer fiscale ruimte dan ze (op basis van alleen de jaarruimte-berekening) denken. Wanneer je de afgelopen zeven jaar in loondienst pensioen hebt opgebouwd en / of als ZZP’er gebruik hebt gemaakt van de Fiscale Oudedagsreserve, oftewel de FOR, moet je in de berekening een correctie maken.

Hier vind je een tooltje waarmee je je jaarruimte kunt berekenen. Ook vind je daar verdere uitleg en kun je hulp krijgen met de berekening.

Op de site van de belastingdienst staat ook een tooltje waarmee je je jaarruimte en reserveringsruimte kunt berekenen, ze noemen dat daar de rekenhulp lijfrentepremie.

Pensioensparen in plaats van pensioenbeleggen?

Bankspaarproducten vallen voor mij af, aangezien ik voor de lange termijn niet wil sparen op een spaarrekening maar wil beleggen in indexfondsen, vanwege het te verwachten veel hogere rendement.

Lijfrenteverzekering in plaats van pensioenbeleggen?

Lijfrenteverzekeringen vallen voor mij ook af. Deze hebben vaak hogere kosten, geven niet de mogelijkheid om in indexfondsen te beleggen en bij overlijden krijgen je nabestaanden niets.

Brand New Day fondsen

Hier vind je een overzicht in welke fondsen je via Brand New Day kunt beleggen.

In de post Nieuwe Brand New Day fondsen beschrijf ik welke Brand New Day fondsen ik aanhoud. Ik ga in op de dividendlekkage van het Brand New Day Wereld Indexfonds. Ook leg ik uit waarom ik mijn fondsen gekozen heb en geef ik stap voor stap aan hoe je kunt gaan pensioenbeleggen.

 

Doe jij aan pensioenbeleggen? Heb jij ervaringen met Brand New Day? Zo ja, hoe zijn die?

Wil jij, net als ruim 14.000 anderen, een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt en het FOB huishoudboekje 2024 kado?Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.


De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en je blijft zelf verantwoordelijk bij opvolgen ervan. Let op: beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Blauw onderstreepte links met   kunnen mij een vergoeding opleveren voor het doorverwijzen. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

Schrijf een reactie

219 Reacties

 1. Ik blijf me verbazen waarom zovelen zich (blijven) blindstaren op de ‘belastingvoordelen’ van pensioensparen Ze lijken weinig hebben weinig oog te hebben voor het keurslijf waarin je terecht komt met regels en voorwaarden waar je aan moet voldoen en gehouden wordt. Om nog maar te zwijgen van de mogelijkheid dat je helemaal geen belastingvoordeel hebt uiteindelijk of de spelregels die tijdens de wedstrijd veranderd kunnen worden.
  In de Geldgids (Consumentenbond) van februari-maart 2023 staat een aantal voorbeelden waarin je gewoon slechter af bent als je gaat pensioensparen bij aanbieders als Brand New Day (en Centraal Beheer en de Rabobank en vul maar aan). Je mag dan nu wel belastingvoordeel genieten maar als de fiscus straks gaat heffen heft zij ook over je behaalde rendement en haalt dus voordat je het weet de eerder misgelopen belastinginkomsten dubbel en dwars weer terug …

  • Beste Erik, pensioen sparen (beleggen) heeft wel degelijk grote voordelen. Je bouwt vermogen op voor later en beperkt daarmee je belastbare inkomen. Dit kan ervoor zorgen dat je box 1 inkomen in een lagere belastingschijf valt. Daarnaast is het vermogen in je pensioenpot vrijgesteld van Box 3 belasting. Het fictieve rendement in box 3 staat voor 2023 op 6,17%. Tel uit de besparing. Indien je cummulatief circa 2% belastdruk per jaar bespaart scheelt dit gigantisch bij een looptijd van 20 jaar of langer. Daarbij is de belastingdruk bij het bereiken van de AOW leeftijd aanzienlijk lager. Kortom pensioen beleggen bij partijen als Brand New Day, Meesman etc is zeer interessant en eigenlijk voor iedere zelfstandige zeer aan te bevelen.

 2. Hi Mr FOB, ik ben benieuwd of je hebt overwogen om met je lijfrentebeleggingen over te stappen naar Meesman nu zij ook pensioenbeleggen aanbieden met lagere kosten?

  • Dank voor je reactie. Die pagina lijkt het niet meer te doen. Mag ik vragen welke kostenstructuur jij nog gebruik van maakt? Ik zit op ZZP kostenstructuur met 0,25% + €60,- paar jaar en als ik jouw berekening bekijk van de totale fondskosten (0,23%), zou Meesman nog steeds net wat gunstiger zijn (tot €500k).

 3. Hi mr FOB,
  Mooi compleet overzicht heb je er weer van gemaakt!
  Voordeel 1 klopt rekenkundig niet helemaal.
  Als je €100 van je bruto loon belegt en je betaalt 49,5% inkomstenbelasting, dan zou je van je netto loon dus maar €50,50 kunnen beleggen.
  Met je brutoloon kun je dus zelfs 98% meer inleggen! (100/50,5-1).
  Bij 36,93% inkomstenbelasting is dit 59% meer (afgerond).
  Groeten Bart en geniet van je vroeg pensioen!

 4. @Gerben
  Je bent er nog wat verder ingedoken. Je hebt trouwens gelijk.
  De vier onderliggende buitenlandse ETF’s kun je niet gebruiken als je minimale dividendlekkage nastreeft, doordat ze lekken.
  De FBI-status van het Bright LifeCycle Fonds doet daar niets tegen en kan slechts (zoveel mogelijk) erger voorkomen.
  De bewering “BrightPensioen doet dus alles wat binnen haar mogelijkheid ligt om dividendlekkage zoveel mogelijk te beperken” valt daarom als misleidend te kwalificeren.

 5. @Mr. Fob
  Bij dividendlekkage gaat het om mogelijke lekkage op verschillende niveaus: in casu het Bright LifeCycle Fonds én de vier onderliggende ETF’s.
  Het door mij aangehaalde “BrightPensioen doet dus alles wat binnen haar mogelijkheid ligt om dividendlekkage zoveel mogelijk te beperken” valt als misleidend te kwalificeren.

 6. (vervolg)

  Op deze manier wordt dividendlekkage (zo veel mogelijk) voorkomen. Toch is het onmogelijk om dividendlekkage voor 100% te voorkomen. Zelfs niet met een FBi status. Bijvoorbeeld doordat Nederland niet met elk land van de aandelenmarkt waarop aandelen worden verhandeld een belastingverdrag heeft. In dat geval kan er geen dividendbelasting teruggevorderd worden. Ook kan – zelfs met een belastingverdrag – niet altijd de volledige dividendbelasting teruggevraagd worden.

  Daarnaast zijn sommige landen, zoals Italië en een aantal Latijns-Amerikaanse en Aziatische landen, notoir traag met het terugbetalen van dividend. Sommige landen doen er soms meer dan tien jaar over om dividend terug te betalen. Zelfs in het meest belasting efficiënte fonds zit dus enige dividendlekkage.

  BrightPensioen doet dus alles wat binnen haar mogelijkheid ligt om dividendlekkage zoveel mogelijk te beperken. Met als doel dat onze leden zoveel mogelijk vermogen overhouden. Maar 100% voorkomen is dus onmogelijk.

  • Het gaat niet om de dividendlekkage op het niveau van het Bright Lifecyclefonds, maar om die van de onderliggende Ierse en Luxemburgse fondsen. Ze schrijven nergens dat die niet lekken en die lekken naar ik verwacht ook gewoon. Dat ben je dan gewoon kwijt en kun je niet terugvragen.

 7. @Mr. Fob en Stefan
  Op de website van BrightPensioen is het navolgende opgenomen ten aanzien van dividendlekkage.

  Hoe gaat BrightPensioen om met dividendlekkage?

  Een dividendlek (of dividendlekkage) genoemd, is de buitenlandse belasting op dividend die je niet kunt terugvragen bij de Belastingdienst. Gelukkig heeft BrightPensioen een FBi status. Dit staat voor fiscale beleggingsinstelling. Hierdoor kunnen we dividendlekkage – zo veel mogelijk – beperken.

  Door deze fiscale status die het Bright LifeCycle fonds heeft, wordt op dividenden ontvangen door het fonds geen dividendbelasting ingehouden. Om dit mogelijk te maken worden de beleggingen van het Bright LifeCycle fonds bewaard in speciale zogeheten ‘custody accounts’. Op de pensioenrekening (lijfrente, box1) wordt geen dividendbelasting ingehouden en hoeft dan ook niet te worden teruggevraagd.

  Op de dividenden die het Bright LifeCycle Fonds uitkeert aan de mensen met een box3 beleggingsrekening is Bright verplicht dividendbelasting in te houden. Deze (in Nederland betaalde) dividendbelasting kunnen klanten met een beleggingsrekening vervolgens zelf bij de aangifte inkomstenbelasting terugvragen.

  • @Empire: voor het aandelen deel gebruikt Bright Ierse en Luxemburgse ETF’s. De Ierse ETF’s gebruiken de volgende juridische structuur: “open-ended investment company with variable capital”. De Luxemburgse ETF’s: “Société d’Investissement à Capital Variable” (SICAV). Op dividend wat zij uitkeren naar Bright wordt idd geen dividendbelasting ingehouden. Maar daarvoor gaat het toch al mis? Als bedrijven dividend uitkeren naar de Iers/Luxemburgse ETF wordt er gewoon dividendbelasting ingehouden. Naar mijn weten lekken dit soort Ierse fondsstructuren daarom gewoon rond de 12%, en Luxemburgse rond de 18%. Een NL FBI daarboven plaatsen dicht dit lek niet.

   BND gebruikt Ierse fondsen met de “Common Contractual Fund” (CCF) structuur, ofwel speciale fiscaal transparante fondsen. Deze lekken initieel gewoon rond de 12%, maar kunnen de betaalde dividendbelasting doorzetten naar de bovenliggende Nederlandse FBI welke dan tot 15% dividendbelasting kan terugvorderen via de Nederlandse belastingdienst. Mocht er een land zijn waarmee na het toepassen van belastingverdrag meer dan 15% dividendbelasting moet worden betaald dan zal BND inderdaad ook nog wat lekken. Zelf geven ze aan dat dit niet vaak voorkomt en dan men 95-98% dividend efficient is.

   Dit is wat ik er van snap. Mocht ik er helemaal naast zitten dan hoor ik het graag 🙂

 8. Hoi Mr FOB,

  Jij verdeelt je vermogen over 60% aandelen en 40% sparen toch? Geldt dit voor je gehele vermogen, dus inclusief het pensioendeel dat je opbouwt via BND? Of hou je voor het BND-deel een andere verhouding aan?

  En in het verlengde daarvan: hoe slaag je erin om over je totale vermogen een redelijk rendement te maken als je op het 40% spaardeel geen rendement kunt maken?

  Alvast bedankt voor je antwoord!

  • Zie BND fondsen voor mijn huidige verdeling van mijn pensioenbeleggingen.

   Met de beursrendementen van de afgelopen jaren is rendement maken met 60% aandelen en 40% spaargeld nog steeds niet moeilijk :-). Maar los daarvan, met typische lange-termijn-beursrendementen van 8-10% per jaar voor inflatie maak je met 60% aandelen naar mijn mening nog steeds een redelijk rendement per jaar.

 9. Goedenavond Mr Fob,

  Allereerst bedankt voor alle informatieve artikelen op je website!
  Ik ben zelf ZZP’er met voldoende jaarruimte om te starten met pensioenbeleggen.

  Als ik het goed begrepen heb maakt het weinig uit of je pensioen beleggen vanuit privé of zakelijk (zzp) doet, als je maar voldoende jaarruimte hebt.
  Heb jij tips of je dit beter privé of juist zakelijk (als zzp) zou doen ?
  Ik las bijvoorbeeld argumenten als beter privé , zodat je optimaal de mkb winstvrijstelling kan benutten.

  Alvast bedankt voor je reactie!

  • Ik ben onvoldoende thuis in deze fiscale materie om hier een goed antwoord op te kunnen geven. Wellicht kan een belastingadviseur raadplegen in dit geval nuttig zijn.

 10. @Mr. Fob
  Inmiddels zes weken berichtte je mij ten aanzien van BrightPensioen: “heb uit voorzorg het artikel even offline gehaald”.
  Het artikel is nog niet teruggeplaatst.
  Wat is er aan de hand? S.v.p. openheid van zaken geven.

  • Ik heb Bright een reactie op hun aanmerkingen gestuurd, waarbij vrijwel geen enkele aanmerking van hen volgens mij steekhoudend was. Daar heb ik nog geen antwoord op mogen ontvangen. In afwachting daarop hou ik het artikel vooralsnog offline.

  • @Mr. Fob & Empire,

   Nu BND de prijzen gaat verhogen voor de ZZP rekening ben ik aan het onderzoeken of het rendabel is om naar BrightPensioen over te stappen.
   Moet er bij zeggen dat ik alleen artikelen aan het lezen ben, de jaar stukken moet ik nog aan beginnen.
   Vandaar dat ik deze post tegen kwam.

  • Ik heb nog geen reactie van Bright op mijn punten gekregen. Indien zij mijn antwoorden niet weerleggen, dan blijft mijn conclusie dat Brand New Day in alle in de Bright blogpost bekeken scenario’s goedkoper is overeind.

   Bright noemt nergens op hun site dat een deel van hun onderliggende fondsen, in tegenstelling tot de meeste fondsen van Brand New Day, dividend lekt. Ze pretenderen goedkoper te zijn, maar als je dividendlekkage als kosten beschouwt, en ik zou niet weten waarom je dat niet als kosten zou moeten beschouwen aangezien het ten koste van je rendement gaat, dan heeft dat wel degelijk veel invloed op hun kostenniveau.

   Zonder dat in detail bekeken te hebben vermoed ik dat bovenstaande conclusie over het goedkoper zijn van BND in alle bekeken scenario’s ook blijft gelden bij de nieuwe kostenstructuur van de Brand New Day ZZP rekening, aangezien de verschillen ten opzichte van Bright relatief groot waren.

   Mede-eigenaarschap bij Bright levert daarnaast slechts €1 per deelnemer per €100.000 winst op op basis van cijfers eind 2020. Medezeggenschap bij Bright is alleen suggesties kunnen doen, geen beslissingsbevoegdheid. Klinkt beide leuk, maar in de praktijk heb je er naar mijn mening niet veel aan.

   Kortom, ik zou als ik opnieuw moest kiezen altijd BND kiezen.

  • Dag Mr. Fob,

   Any update over BrightPensioen? Zie dat het artikel nog offline staat, ik zou graag een keuze maken tussen beide partijen alleen vraag ik mij af waarom het artikel offline is gehaald en nog steeds staat?

  • Het is momenteel offline omdat BrightPensioen bij mij bezwaar maakte tegen de inhoud en ik me beraad op hoe verder. Vooralsnog hou ik het artikel offline. BrightPensioen heeft mij overigens nog niet kunnen overtuigen van mijn ongelijk. Tot die tijd blijf ik bij mijn standpunt uit deze eerdere reactie van mij.

 11. ik stel wel hele grote vraagtekens bij het woord ‘onafhankelijk’; u komt op mij over als een salespersoon van Brand New Day

  • Ik plaats nooit advertorials op dit blog. Wel werk ik indien beschikbaar met links waarbij ik een vergoeding krijg als iemand een transactie doet na doorgeklikt te hebben vanaf mijn website. Deze links zijn herkenbaar aan hun oranje kleur, zoals onder elke blogpost vermeld. De Brand New Day links zijn ook van dit type.

 12. @Mr. Fob
  BrightPensioen heeft je een brief gestuurd en een artikel over Bright is offline gehaald, zo deelde je Patrick mede.
  Naar aanleiding daarvan heb ik een aantal vragen.
  1. Beschikt Bright (toch) over je naam en adresgegevens? Ik meen dat je anoniem werkt.
  2. Heeft Bright gedreigd met juridische stappen als het artikel niet zou worden verwijderd of aangepast, of heb je dat eigener beweging gedaan?
  3. Zou je (in het kader van transparantie naar de lezers van je weblog) de reactie van Bright bij het artikel willen opnemen, ongeacht de uiteindelijke uitkomst (wel/geen aanpassing)?
  4. Heb je een vergoeding van Bright ontvangen of zou je die ontvangen, bijvoorbeeld in het kader van ‘partner relaties’?

  • Ze hebben me via mail een brief gestuurd.

   Daar ben ik naar aan het kijken en heb uit voorzorg het artikel even offline gehaald.

   Ik weet nog niet of ik de reactie van Bright via mijn blog zal gaan delen.

   Ik heb nog nooit een vergoeding voor het plaatsen van een artikel ontvangen en zal die ook nooit gaan ontvangen, ook niet van Bright. Ik plaats geen advertorials. Wanneer partijen die ik bespreek affiliate links beschikbaar hebben, dan maak ik daar overigens wel gebruik van. Dit is ook niet het geval bij Bright.

 13. Ik ben mij sinds een paar weken aan het oriënteren voor mijn financiële toekomt. Dit is een heel leerzaam blog! Dank daarvoor
  Ik kan alleen het artikel waar BND wordt vergeleken met Bright niet terug vinden op de site. Is deze verwijderd? Ben wel heel benieuwd of Bright idd beter uit de bus komt qua voorwaarden en kosten.

  • Het artikel is even offline. Bright heeft n.a.v. het artikel mij een brief gestuurd met punten waar zij het niet mee eens waren. Daar ben ik naar aan het kijken.
   Brand New Day kwam volgens mijn analyse beter uit de bus qua kosten en voorwaarden.

 14. Goedenavond,

  Met interesse bovengenoemd artikel gelezen. Ik heb er twee vragen over:
  1. Hoe kan ik een bruto bedrag inleggen, wanneer ik bij een baas werk; je ontvangt immers een netto salaris? Of je haalt het van een spaarrekening af: Of is het alleen mogelijk wanneer je een eigen bedrijf hebt/zzp’er bent?
  Of verreken je de inleg bij de belastingaangifte?

  2. Werkt het ook bij het maandelijks inleggen van een bedrag?

  Alvast hartelijke dank voor uw antwoorden, met vriendelijke groet,
  Yvonne Jansen

 15. Hi mr. FOB,

  Zoals meerdere mensen heb ik ook een beleggingsrekening bij BND lopen. Momenteel met name in BND Wereld Indexfonds C-Unhedged aangezien het voor langere termijn is en de kosten voor hedgen in dat geval te weinig voordeel opleveren. Nu schetst mijn verbazing dat BND het dividendpercentage voor dit fonds in 2021 sterk heeft aangepast. Van € 0,321113 in 2020 naar € 0,143983 in 2021 per participatie, waar de Hedged versie gewoon € 0,287132 per participatie uitkeert in 2021. Ik zie hier verder geen enkele communicatie over, maar het lijkt mij dat de eventuele lagere kosten voor het unhedged fonds in dat geval teniet worden gedaan door de gehalveerde dividenduitkering? Twijfel nu zelf om alles om te zetten naar de Hedged versie. Wellicht leuk om een keer naar te kijken en om mensen voor te waarschuwen, zodat dit in de overweging meegenomen kan worden?

  • Je moet kijken naar het dividend per participatie ten opzichte van de koers van een participatie als je fondsen wilt vergelijken. Als je het dividendrendement berekent (dividend delen door de koers) van het BND Wereld Indexfonds C-Hedged en het BND Wereld Indexfonds C-Unhedged zie je dat deze dicht bij elkaar zitten.

   Als je in 2021 €100 in het BND Wereld Indexfonds C-Hedged belegd had, had je op de dag van de dividenduitkering 4,03 stukken. Dat had je €1,16 aan dividend gegeven. Voor het BND Wereld Indexfonds C-Unhedged zou je met €100 euro 7,34 stukken hebben wat je €1,06 aan dividend zou geven.

   Je zit nu in het BND Wereld Indexfonds C-Unhedged maar zal in 2020 bijna zeker in BND Wereld Indexfonds Unhedged hebben belegd. Met de migratie van klanten van Vermogensopbouw naar de Bank zijn klanten naar nieuwe fondsen overgezet. Deze hebben nog steeds hetzelfde onderliggende Vanguard fonds maar de koers zal anders zijn. Maar ook toen zat het dividendrendement (relatief t.o.v. de koers) van hedged en unhedged dicht bij elkaar.

 16. Hoi Mr. Fob!

  Jouw blog kwam als geroepen. Ik zit middenin mijn zoektocht naar een partij waarbij ik wil pensioen-beleggen. Ik ben nu Brand New Day en Bright Pensioen aan het vergelijken. Het viel me op dat de percentuele afdrachten in stortingen en beheer vrij hoog liggen bij BND. Om even de verschillen in kaart te brengen:
  Beheerskosten BP = 0,30% (per jaar over geheel vermogen)
  Beheerskosten BND = 0,40% / 0,44% (idem)
  Stortingskosten BP = 0,07%
  Stortingskosten BND = 0,50%
  BP rekent dat wel weer een jaarlijks lidmaatschap die vrij hoog is (210 euro – waarme je wel aandelen in hun organisatie koopt, dus je wordt als het ware mede eigenaar).

  Ik was benieuwd of je ook onderzoek hebt gedaan naar Bright Pensioen, en wat de overweging is geweest om daar niet verder mee in zee te gaan.

  Alvast bedankt!

 17. Wat ik me afvraag is hoe het te werk gaat bij faillissement van BND.

  Op de website staat:
  “Natuurlijk staan uw beleggingen dan veilig. Als Brand New Day onverhoopt failliet gaat, vallen uw beleggingen namelijk buiten de boedel, ongeacht de omvang. U krijgt uw beleggingen dus terug. Het maakt niet uit of u een particuliere of zakelijke belegger bent. Heeft u een beleggingsrekening waarop u een gedeelte van de waarde in de categorie cash aanhoudt? Dan geldt voor het cashbedrag het depositogarantiestelsel van €100.000 per persoon.”

  Dat is natuurlijk fijn om te weten dat de beleggingen buiten de boedel vallen en dat je deze terug krijgt, maar in welke vorm krijg je die terug? Wordt het elders onder gebracht? Wordt het uitgekeerd? Hoe kan je hierover beschikken bij een faillissement van BND?
  Andere vraag die ik hierbij dan heb, wanneer je meer dan €100.000 per persoon hebt, je geld dan “veiliger” is als belegging, omdat je dan klaarblijkelijk alles terug krijgt?

  • Antwoord op vraag 1:
   Het belegd vermogen van de klanten valt buiten de boedel. Mocht Brand New Day failliet gaan, dan blijft dat zo. Het vermogen blijft belegd. Hoe het verder afgehandeld wordt, is afhankelijk van de toezichthouders en curator die het faillissement begeleiden. Zij bepalen wat er met de beleggingen gebeurt.

   Antwoord op deel 2 van jouw vraag:
   In feite klopt dat. Spaargeld/onbelegd vermogen valt onder het depositogarantiestelsel en wordt tot 100K EUR per rekeninghouder door De Nederlandsche Bank ‘vergoed’ bij faillissement. De beleggingen zijn beschermd onder de Wet Giraal Effectenverkeer. Banken die beleggingsdiensten aanbieden zijn onder die wet verplicht het belegd vermogen apart te bewaren van de boedel van de bank. Het belegd vermogen wordt in een soort fonds ondergebracht waarvan alle klanten deelnemer zijn. Schuldeisers kunnen bij faillissement dus alleen aanspraak maken op de boedel van de bank en niet onder dat fonds.
   Meer dan €100.000 aan cash is als belegd vermogen inderdaad “veiliger” doordat het buiten de boedel van de bank valt.

 18. Hi,
  Sinds 2001 heb ik bij aegon een levensloop pensioen (lijfrenteverzekering) afgesloten, toen nog met (premie)spaarloon regeling. Dit is aantal jaar later afgeschaft. Ik heb in 2012 de inleg verlaagd, omdat het te duur was om het geheel af te kopen en de helft naar de belasting zou gaan. Nu begreep ik dat het sinds een paar jaar mogelijk is om dit via PSK te verplaatsen naar een pensioenrekening van BND of DEGIRO. Met als voordeel dat je zelf de fondsen kan uitkiezen en er een stuk minder kosten aan zitten. Nu betaal ik elk jaar 130,- aan kosten aan aegon. Klopt dit of zijn hier nog wat addertjes onder het gras die niet benoemd worden?

  • De helpdesk van Brand New Day is zeer hulpvaardig, ik zou hen je specifieke situatie voorleggen.

 19. Als pionier bij BND als een van de eerste klanten deze week besloten om de lijfrentes fiscaal geruisloos over te hevelen naar een ander bedrijf.
  Ik heb vele rekeningen gehad zoals goudennhanddruk en een rekening om hypotheek af te lossen. Het gaat hier om pensioenrekening beleggen met dagelijks handelen.
  Er zijn vele positieve zaken te benoemen maar ik heb toch het idee dat na de overname van een ander bedrijf er na de integratie er wat dingen niet goed gaan.
  Bij het geven van een order, dit heet dan herbalanceer order, weet je nooit wanneer dit wordt uitgevoerd. Er kunnen administratieve processen lopen en dan kun je niet handelen. Sneu bij hoge volatiliteit en dividendbetalingen.
  Wanneer dit is, is niet na te zoeken.
  Ook ben ik van mening dat, zeker bij grote bedragen, er een ander kostenmodel zou moeten komen. Navraag leert ons dat er geen ander prijsmodel mogelijk is.
  Dus voor geautomatiseerd beleggen zonder omkijken voor pensioen is het product oké (pensioenrekening beleggen)

  Mijn pensioenbelegingen worden nu overgezet naar een bedrijf waar ik weliswaar minder keus heb in beleggingsfondsen maar ik e.e.a. kan afdoen met een vaste fee per jaar. En hier zijn voor zover ik weet, geen handelsbelemmeringen daar er maar 1x per maand gehandeld wordt… (ook meer rust)

  Ps
  Helpdesk, site en producten zijn bij BND dik in orde.

 20. Heel fijn blog, in korte tijd al veel van geleerd als newbie op het gebied van o.a. beleggen. Waar ik nog geen informatie over heb kunnen vinden is over hoe om te gaan met pensioenbeleggen als fiscale partners? Zowel mijn partner als ik hebben jaarlijks ruimte om in te leggen. Kunnen we hiervoor, als fiscale partners, 1 pensioenrekening-beleggen openen (vergelijkbaar met een en/of rekening) en leggen we daar dan onze gezamelijke jaarruimte in (dan zouden we namelijk de servicekosten e.d. delen? Of moet dit gesplitst zijn, dus 1 rekening per persoon en daar de persoonlijke max. jaarruimte op inleggen?

  • Bij mijn weten is jaarruimte persoonlijk en kun je die niet combineren als fiscaal partners.

  • Nog een vraagje hierover. Stel ik heb voor het jaar 2021 een jaarruimte van 4000,- (op basis van 2020 loon en pensioenaangroei). En ik heb een reserveringsruimte van voorgaande jaren van 7489,- (maximaal dus). Mag ik dan nu, in 2021, belastingvrij 7489,- inleggen, of 7489,- + 4000 = 11489,-??

  • Jaarruimte en reserveringsruimte hebben elk hun eigen maximum. Daar blijf je met jouw bedragen binnen en dus mag je bij mijn weten beide samen inleggen en aftrekken van de belasting.

  • Hoe heeft u dit zelf gedaan? Heeft u voor zowel uzelf als voor uw vrouw een account bij BND?

  • Wij hebben beiden altijd onze jaarruimte maximaal benut en ieder ingelegd op een eigen pensioenrekening bij BND.

 21. Hallo Mr. FOB,

  Al een aantal jaar doe ik aan pensioenbeleggen via BND en gebruik zo mijn jaarruimte. Sinds dit jaar heb ik de mogelijkheid om (een gedeelte van) mijn jaarruimte te gebruiken via mijn werkgevers pensioenfonds. Nu heb ik dus de keuze om via BND, pensioen 3e pijler, of via mijn werkgeverspensioen, 2de pijler, mijn jaarruimte te benutten. Via werkgever heeft als voordeel dat ik niet aan de (huidige) max ~22k bruto uitkering per jaar vastzit, wat bij BND wel het geval zal zijn. Daarnaast bij 2e pijler pensioen levenslange uitkering, bij 3e pijler zelf te bepalen met in acht nemen max bruto uitkering. Wat is jouw idee over het gebruik van de jaarruimte voor opbouw van extra pensioen in 2e versus 3e pijler en voor of nadelen van beide aanpakken? Dank voor je reactie

  • Mijn werkgeverspensioenfonds uit de tijd dat ik werkte heeft al jaren niet geïndexeerd, en zelfs gekort. BND is flink gestegen in de loop van dezelfde tijd. Bij overlijden krijgen nabestaanden bij BND alles, bij werkgeverspensioenfonds niets. Als saldo BND te hoog is om binnen 5 jaar uit te laten keren, kun je het in 20 jaar laten uitkeren. Dan krijg je alsnog alles. Ik zou op basis van deze overwegingen voor BND kiezen, maar dat is een persoonlijke afweging.

  • Er is niet zo snel een eenduidige reactie op te geven omdat 2e en 3e pijler pensioen twee verschillende zaken zijn. Beide hebben hun voordelen.
   Als je kan bepalen hoe je het 2e pijler pensioen kan inrichten, geeft dat veel keuzemogelijkheden. Bij overlijden bijvoorbeeld kan je ervoor kiezen om het opgebouwde bedrag aan je partner of kinderen te laten toekomen. Maar er is ook een mogelijkheid voor een ‘bonus bij leven’. Wanneer iemand anders overlijdt, wordt dat opgebouwde kapitaal verdeeld over de overige deelnemers aan de pensioenregeling. Mis je dan nog iets bij overlijden, dan kan je dit eventueel verzekeren. Als je gaat voor maximaal rendement is dit een mogelijkheid.

   Verder keert een 2e pijler pensioen levenslang uit. Hoe oud je ook wordt, hij blijft uitkeren. Een 3e pijler pensioen (lijfrente) keert maximaal 20 jaar uit, zoals al eerder was gezegd. Bij overlijden wel weer interessanter, omdat de uitkering bij overlijden gewoon doorgaat en wordt verdeeld onder de erfgenamen.

   Een 2e pijler pensioen (via de werkgever) heeft ook als voordeel dat je doorgaans meer kan sparen, omdat de werkgever een bijdrage doet. Die kan dat ook in salaris doen natuurlijk, maar fiscaal is het gunstiger om dit via 2e pijler te regelen, dus meer budget voor het sparen.

   Ik hoop dat dit een klein beetje duidelijkheid geeft in het maken van keuzes.

 22. Dank voor je artikel! Ik ben mij aan het orienteren op pensioenbeleggen en zag ook Aegon Beheerd Beleggen. De kosten daarvan zijn lager dan bij BND, namelijk:
  Vaste kosten: € 30,- servicevergoeding per jaar
  Fondskosten: 0,18% – 0,20% per jaar (afhankelijk van de verdeling van de fondsen waarin belegd wordt)
  Variabele kosten : 0,35% beheervergoeding per jaar
  Je kunt ook makkelijk kiezen waarin je belegt door een beleggingsprofiel (defensief, neutraal, offensief, zeer offensief) te kiezen. Wat is de reden dat jij wel/niet een voorkeur hebt voor BND?

  • Die €30 vaste kosten wegen best zwaar mee zolang je niet al tienduizenden euro’s te beleggen hebt. En bij hogere belegde vermogens scheelt het ook niet zoveel. Bijvoorbeeld bij €10.000 belegd vermogen zit je op 0.83% aan kosten, bij €30.000 op 0.63%. Daarnaast zijn de fondsen niet volledig dividend-efficiënt en lek je dus een deel van het dividend weg.

   Fondsen die ze aanbieden zijn ook geen indexfondsen, je zult dus ook goed onderzoek moeten doen naar die fondsen en bepalen of de strategie wel past bij wat je zoekt. Zie bijvoorbeeld dat hun obligatiefonds ook zo’n 25% in high yield en opkomende markten obligaties belegt, dat zijn aardig risicovolle categorieën.

 23. Ik ben momenteel ook bezig met mijn kapitaalopbouw bij BND, en heb naar aanleiding van de jaarbedrag een praktische vraag.
  Stel, hypothetisch, dat de opbouw ontzettend blijkt mee te vallen, en er is op de AOW leeftijd een pot van hypothetisch 1.000.000€

  Wat betekend dat voor de maximale jaarlijkse uitkering?
  De sneller rekensom leert dat je over een periode van 20 jaar dan 50.000€ per jaar zou hebben.
  Of forceert de huidige regelgeving dat je het bedrag in dat geval over een langere periode uitsmeert?

  • Alleen een zogenaamde “tijdelijke oudedagslijfrente” van 5 jaar is gemaximeerd per jaar. Maximering geldt niet bij een uitkering van 20 jaar. Zie hier.

 24. Dear Mr. FOB,

  Sorry in advance for writing in English.

  Regarding DEGIRO pension account.
  You mentioned that you preferred BND because they handle Dividends and DEGIRO don’t, which makes the overall costs the same.

  However, what happens if you choose an Accumulating ETF, for example IWDA (IE00B4L5Y983).
  The dividends are being invested within the ETF itself, and there’s no dividend tax to be handled.

  Isn’t the comparission of costs then go in favour of De Giro, as there’s no transaction costs for this perticular ETF?

  Thanks,
  Roni.

  • That helps, but doesn’t solve the issue of dividend leakage. IWDA suffers from that, most Brand New Day funds don’t. See this post from some more details on that topic, including a comparison between IWDA and dividend efficient Northern Trust funds (which are used by Brand New Day).

 25. Dank voor het uitzoekwerk, ik heb als ZZP-er inmiddels een rekening geopend en ben in afwachting van de controle door BND. Weet jij toevallig ook of er (fiscale?) gevolgen zijn als ik na een paar jaar weer in loondienst ga? Of blijft de rekening dan gewoon staan en treedt het beoogde pensioen in werking als ik de leeftijd daarvoor bereikt heb en werkt het qua belasting hetzelfde als wanneer ik de rest van mijn carrière als ZZP-er werk?

  • Ik ben geen belastingdeskundige en consequenties kunnen per situatie verschillen. Maar over het algemeen blijft bij mijn weten legitiem opgebouwd pensioenvermogen tijdens zzp-er werk gewoon staan wanneer je later in loondienst treedt, treedt het beoogde pensioen in werking als je de leeftijd daarvoor bereikt hebt en werkt het qua belasting hetzelfde als wanneer ik de rest van mijn carrière als ZZP-er werk.

 26. Bedankt voor het artikel, over zo’n belangrijk onderwerp.
  Ik heb een lijfrentebeleggingsrekening bij ABN lopen van jaren geleden, nu weer zelfstandig aan de slag en vraag me af of ik dit nu een goed product is om nu weer in te gaan sparen (met nieuwe jaarruimte) of ik beter BND kan opstarten. Het heet een verzekering op een afschrift, zag ik, maar het biedt wel uitkering bij overlijden van 90% aan nabestaanden.

 27. Inmiddels heeft Brand New Day de kosten van de ZZP pensioenrekening flink omhoog gegooid! Niet meer 0,25% beheerkosten maar 0,40%, dat is een verhoging van 60%!! Ik heb vorig jaar een pensioenspaarrekening bij ze geopend met het idee om t.z.t. hier (een deel) van te gaan beleggen, had alleen even geen rekening gehouden met een prijsverhoging van 60% :S

 28. Sinds de migratie kun je bij BND nu ook kiezen voor een BND Wereld Obligatie Indexfonds. Deze belegt in Vanguard Global Bond Index Fund (euro-hedged) en is veel breder dan de combinatie de van de twee Euro Obligatiefondsen. Mijn vraag is: zijn er voor jou redenen om in de euro obligatiefondsen te blijven zitten, of zie ik iets over het hoofd?

 29. Ik heb een rekening bij BND en offensief belegd. 20% in 12 jaar tijd rendement….ik ben tevreden.