Via Brand New Day bouw ik sinds een aantal jaren vrijwillig een aanvullend pensioen op. Ik heb via dit pensioenbeleggen 3x meer opbrengst dan via gewoon beleggen in dezelfde fondsen. Ik leg uit hoe dit werkt en wat mijn Brand New Day ervaringen zijn.

In 2022 heeft Brand New Day de tarieven voor modelbeleggen bij een gewone beleggingsrekening en een kinderrekening verlaagd. Dat maakt voor deze beleggingsrekeningen het modelbeleggen goedkoper dan vrij beleggen. Bij pensioenbeleggen is modelbeleggen niet goedkoper geworden.

Brand New Day welkomstbonus

Om te beginnen, hier kun je zien welke welkomstactie Brand New Day eventueel heeft lopen.

Samenvatting

Ik bouw vrijwillig extra pensioen op. Pensioenbeleggen zie ik als een zeer aantrekkelijke manier om een veiligheidsmarge op te bouwen.

Als je net als ik eerder dan je pensioengerechtigde leeftijd wilt stoppen met werken, dan vind ik het verstandig een veiligheidsmarge in te bouwen om te voorkomen dat je onverhoopt weer terug aan het werk zou moeten. Dat geldt wat mij betreft in het bijzonder voor het moment waarop je wat ouder bent. Ik verwacht dat dan nog weer aan het werk moeten extra lastig en zwaar zal zijn. Een extra veiligheidsmarge welke beschikbaar komt vanaf AOW leeftijd vind ik daarom aantrekkelijk.

Ik doe dit pensioenbeleggen in een paar uitstekende indexfondsen met brede spreiding en lage kosten. Mocht beleggen in indexfondsen nog onbekend terrein voor je zijn, lees dan eerst de post Beleggen voor beginners.

Ik beleg in die indexfondsen via Brand New Day. Inleggen gebeurt na overboeken automatisch en ik heb vrijwel geen last van dividendlekkage.

Het gaat mij bij pensioenbeleggen overigens niet alleen om de extra veiligheidsmarge. Door de fiscale voordelen genereer ik met mijn pensioenbeleggingen tot 3x zoveel opbrengst dan via gewoon beleggen in dezelfde fondsen. Hoe dit werkt leg ik zometeen uit.

Brand New Day ervaringen

Brand New Day bevalt me tot nu toe prima.

Zij bieden indexfondsen aan die voldoen aan de 6 eisen, welke ik stel aan een goed indexfonds.

Bij Brand New Day kun je fracties van indexfondsen aankopen. Dat kan zowel bij hun pensioenbeleggen als bij hun gewoon beleggen. Dat vind ik handig.

Stel je wilt €200 beleggen in een indexfonds en dat indexfonds kost op dat moment €73. Bij Brand New Day kun je dan €200/€73 = 2.74 posities in dat indexfonds aanschaffen. Dat kan niet via gewone brokers zoals DEGIRO of Easybroker.

Daarnaast vind ik het handig dat ze voor hun BND Wereld Indexfonds Unhedged, welke ik aanhoud, de dividendbelasting automatisch vrijwel in zijn geheel terugvorderen, zie hier. Dat levert ongeveer 0.5% kostenbesparing op ten opzichte van niet terugvorderen.

Ik vind Brand New Day transparant in hun kostenstructuur.

Ook vind ik dat Brand New Day een duidelijk dashboard heeft waarin ik mijn beleggingen kan vinden en de rendementen kan volgen.

Tot slot heb ik Brand New Day geregeld een vraag gesteld, waar ik telkens binnen een dag een duidelijk antwoord op gekregen heb. Dit geldt ook voor inhoudelijk complexere vragen.

Brand New Day pensioenbeleggen: de voordelen en nadelen

Ik heb in een eerdere post de voor- en nadelen van pensioenbeleggen uiteengezet. Hieronder zet ik ze nogmaals op een rijtje:

1) Voordeel: Je legt bij pensioenbeleggen in vanuit je bruto inkomen

Daardoor kun je in 2023 tussen de 36,93% en 49.5% meer beleggen dan wanneer je nu je bruto inkomen als netto loon laat uitkeren en zelf belegt. Hoeveel meer je kunt beleggen hangt af van de belastingschijf waar de top van je inkomen in valt. Je mag je inleg namelijk van de te betalen belasting in het jaar van inleg aftrekken.

Dat bruto inkomen rendeert eerst voor je, voordat je er tijdens de uitkeringsfase pas belasting over moet betalen. En die belasting is meestal flink lager dan nu over je inkomen:

2) Voordeel: Lagere belasting tijdens uitkeringsfase

Zodra je met pensioen gaat en het via pensioensparen opgebouwde vermogen als pensioeninkomen gaat laten uitkeren, betaal je belasting. Je valt dan in de belastingschijven voor AOW gerechtigden. Van de Nederlandse pensioengerechtigden heeft ongeveer 80% een pensioeninkomen lager dan €38.703 en betaalt daarmee 19.03% belasting.inkomensverdeling

Voor het overgrote deel van de Nederlanders is het belastingvoordeel van pensioenbeleggen dus tussen de 17,9% (36,93% – 19,03%) en de 30,47% (49,5% – 19,03%). Dit is nog zonder het belastingvoordeel op basis van vermogensrendementsheffing:

3)  Voordeel: Je betaalt bij pensioenbeleggen geen vermogensrendementsheffing tijdens de opbouwfase en de uitkeringsfase

Als je vermogensrendementsheffing moet betalen, dan is dat vanaf 2023 voor beleggingen 1,97% per jaar. In de post Vermogensbelasting 2023 vind je de schijven en een rekentool.

Die vermogensrendementsheffing ben je kwijt als je zelf belegt, maar hoef je niet te betalen als je aan pensioenbeleggen doet. Dat scheelt heel veel door het rente op rente effect. Zie verderop in deze post bij de voorbeeldberekening hoe dit doorwerkt.

4) Geen voor- of nadeel: de lopende kosten voor pensioenbeleggen en gewoon beleggen via Brand New Day zijn identiek

Bij Brand New Day zijn de lopende kosten voor pensioenbeleggen en gewoon beleggen identiek, tenzij je bij gewoon beleggen voor modelbeleggen in plaats van vrij beleggen kiest. In dat geval is gewoon beleggen 0.1% goedkoper per jaar dan pensioenbeleggen.

Er is wel een verschil in de eenmalige kosten. Het openen van een gewone beleggingsrekening is kosteloos, daar waar het openen van een pensioenrekening eenmalig €45 kost. Op de lange termijn is een dergelijk verschil in eenmalige kosten vrijwel verwaarloosbaar.

5) Voordeel: pensioenvermogen telt niet mee voor diverse regelingen

Steeds meer regelingen, vooral zorg gerelateerde zaken, zijn gerelateerd aan inkomen en vermogen. Daarbij tellen potjes die je voor je pensioen hebt aangelegd niet mee. Potjes die je buiten een pensioenregeling om zelf bij elkaar gespaard / belegd hebt tellen wel mee. Daardoor moet je dan meestal meer zelf bijdragen.

6) Voordeel of nadeel?: De fiscus helpt je het vermogen niet voor je AOW leeftijd op te maken.

Je bent beperkt in het vervroegd aanspreken van dit vermogen.

Met de opgebouwde waarde dien je een uitkering aan te kopen bij een aanbieder naar keuze die voldoet aan een aantal wettelijke eisen. Afhankelijk van het moment waarop je de uitkering aankoopt, geldt een minimale looptijd.

Uitgangspunt is dat je de uitkering aankoopt op of uiterlijk 5 jaar na de AOW-leeftijd. Dan geldt een minimale uitkeringsduur van 5 jaar. Je kunt dus het opgebouwde vermogen binnen 5 jaar volledig laten uitkeren, waarbij je maximaal €24.168 (2023) per jaar mag laten uitkeren. Als je totale inleg meer dan 5 * €24.168 = €120.840 bedraagt, dan moet je uit laten keren over meer dan 5 jaren, zie hier.

Als je een uitkering echter aankoopt voordat je de AOW-leeftijd hebt bereikt, dan is het uitgangspunt een levenslange uitkering. Omdat banken (in tegenstelling tot verzekeraars) geen levenslange uitkeringen aanbieden, hanteren zij de AOW-leeftijd+20 jaar als ‘levenslange’ uitkering. Stel dat je AOW leeftijd 67 jaar is. In dat geval zou een uitkering door moeten lopen tot 67 + 20 jaar (dus tot je 87ste). Soms werken uitkerende instanties met enkele randvoorwaarden, zoals een minimaal uit te keren waarde. De eerder genoemde eisen met betrekking tot de uitkeringsduur zijn daarentegen wel gelijk voor alle aanbieders, omdat het wetgeving betreft.

Als je voor het bereiken van je AOW-leeftijd het bedrag in een keer wilt opnemen dan gaat de ‘vlag uit’ bij de belastingdienst en heffen ze in het slechtste geval in een keer 49,5% plus 20% revisierente. Mogelijk kun je daar via “kleine lijfrenten” omheen werken, maar dat is niet zonder risico.

7) Voor- of nadeel: de fiscus kan de spelregels veranderen tijdens de wedstrijd

Zoals onder punt 6 beschreven zit je geld voor langere tijd vast in een pensioenbelegging, tenzij je bereid bent hoge opnamekosten aan de fiscus te betalen. Indien de fiscus de regels voor pensioenbeleggingen in de loop van de tijd aanpast, kan dit een verslechtering of verbetering tot gevolg hebben. Daar kom je niet zonder die genoemde kosten onderuit.

Vermogen dat je niet in pensioenbeleggingen maar in gewone beleggingen ondergebracht hebt is echter evenzeer onderhevig aan veranderende spelregels van de fiscus. En die spelregels zijn de afgelopen jaren een paar keer veranderd.

Veranderde fiscale spelregels gewone beleggingen

De vermogensbelasting is sinds 2017 jaarlijks aangepast. Voor relatief kleinere vermogens is de vermogensbelasting gedaald, voor grotere vermogens is die gestegen. Dat raakt je gewone beleggingen, maar niet je pensioenbeleggingen. Die laatste zijn namelijk vrijgesteld van vermogensbelasting.

Vervolgens zijn per 2018 de spelregels voor de vermogensbelasting alweer veranderd. Zodra de rente gaat stijgen, gaat de vermogensbelasting sneller stijgen dan voor 2018. Dat komt doordat de stijging van de vermogensbelasting niet meer op basis van de gemiddelde spaarrente van de afgelopen 5 jaar maar op basis van de spaarrente over de meest recente beschikbare periode van 12 maanden bepaald werd. Geld dat je niet fiscaal afgeschermd had via bijvoorbeeld pensioenbeleggingen en dat boven de vrijstelling voor vermogensbelasting valt, werd dan zwaarder belast.

Vanaf 2023 gaat de vermogensbelasting in drie stappen verder omhoog en wordt uiteindelijk gekoppeld aan daadwerkelijk behaald rendement.

Zowel voor pensioenbeleggingen als voor gewone beleggingen kunnen de spelregels dus in je voor- of nadeel veranderen tijdens de wedstrijd.

Een simpel voorbeeld van pensioenbeleggen

Stel je bent nu 30 jaar oud en hebt nog 40 jaar totdat je de AOW leeftijd bereikt. Je legt eenmalig €10.000 bruto inkomen in. Dit rendeert met 7% per jaar, het gemiddelde van de beurs van de afgelopen decennia. Dan heb je via pensioenbeleggen €149.744 vermogen opgebouwd. Vervolgens laat je dit vermogen uitkeren en betaal je 19,03% belasting. Je houdt dan dus €121.247 over. In het tool Eindkapitaal berekenen kun je overigens zelf met eigen getallen spelen.

Als je die €10.000 nu gewoon als nettoloon ontvangt en vervolgens zelf in vergelijkbare fondsen belegt, kun je nu €5.050 tot €6.307 beleggen. Dit is afhankelijk van de belastingschijf waar je inkomen in 2023 in valt.

Naast inkomstenbelasting betaal je elk jaar vermogensrendementsheffing. Want ik ga ervan uit dat je op weg naar financiële onafhankelijkheid boven de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing uitkomt. Daarvoor houd ik een getal van 1.97% aan. Je rendement wordt dus geen 7% maar 5.03% per jaar. Dat geeft na 40 jaar een vermogen van €35.961 tot €44.911. Een factor 3 minder dan via pensioenbeleggen!

Pensioenbeleggen levert tot 4 keer meer op dan gewoon beleggen vanaf 2023

Brand New Day pensioen: hoe werkt dit pensioenbeleggen?

Pensioengat

Pensioenbeleggen is mogelijk voor iedereen die een zogenaamd pensioengat heeft. En dat hebben behoorlijk veel mensen, ook onder degenen die een goed pensioen via hun werkgever opbouwen. En ook bijvoorbeeld mensen die in de WW zitten of ZZP’er zijn mogen pensioenbeleggen.

Jaarruimte

Er geldt een maximum voor het bedrag dat je fiscaal vriendelijk opzij mag zetten. Dit heet ook wel je fiscale ruimte. Deze bestaat uit je jaarruimte en je reserveringsruimte. Je jaarruimte voor dit jaar wordt bepaald door wat je vorig jaar hebt verdiend. Naast de jaarruimte heb je de mogelijkheid de zogenaamde reserveringsruimte te benutten. Je reserveringsruimte bestaat uit je niet-gebruikte jaarruimtes van de afgelopen zeven jaar. Die mag je alsnog ‘inhalen’ door deze naast je jaarruimte te storten.

Reserveringsruimte

Ook de reserveringsruimte is gemaximeerd. Wat je in een bepaald jaar aan inlegt, wordt allereerst weggestreept tegenover je oudste, nog ongebruikte jaarruimte. Veel mensen hebben veel meer fiscale ruimte dan ze (op basis van alleen de jaarruimte-berekening) denken. Wanneer je de afgelopen zeven jaar in loondienst pensioen hebt opgebouwd en / of als ZZP’er gebruik hebt gemaakt van de Fiscale Oudedagsreserve, oftewel de FOR, moet je in de berekening een correctie maken.

Hier vind je een tooltje waarmee je je jaarruimte kunt berekenen. Ook vind je daar verdere uitleg en kun je hulp krijgen met de berekening.

Op de site van de belastingdienst staat ook een tooltje waarmee je je jaarruimte en reserveringsruimte kunt berekenen, ze noemen dat daar de rekenhulp lijfrentepremie.

Pensioensparen in plaats van pensioenbeleggen?

Bankspaarproducten vallen voor mij af, aangezien ik voor de lange termijn niet wil sparen op een spaarrekening maar wil beleggen in indexfondsen, vanwege het te verwachten veel hogere rendement.

Lijfrenteverzekering in plaats van pensioenbeleggen?

Lijfrenteverzekeringen vallen voor mij ook af. Deze hebben vaak hogere kosten, geven niet de mogelijkheid om in indexfondsen te beleggen en bij overlijden krijgen je nabestaanden niets.

Brand New Day fondsen

Hier vind je een overzicht in welke fondsen je via Brand New Day kunt beleggen.

In de post Nieuwe Brand New Day fondsen beschrijf ik welke Brand New Day fondsen ik aanhoud. Ik ga in op de dividendlekkage van het Brand New Day Wereld Indexfonds. Ook leg ik uit waarom ik mijn fondsen gekozen heb en geef ik stap voor stap aan hoe je kunt gaan pensioenbeleggen.

 

Doe jij aan pensioenbeleggen? Heb jij ervaringen met Brand New Day? Zo ja, hoe zijn die?

Wil jij, net als ruim 13.000 anderen, een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt en het FOB huishoudboekje 2023 kado?Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.


De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en je blijft zelf verantwoordelijk bij opvolgen ervan. Let op: beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Blauw onderstreepte links met   kunnen mij een vergoeding opleveren voor het doorverwijzen. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

Schrijf een reactie

203 Reacties

 1. Ik heb een wellicht hele domme vraag: Mijn vrouw en ik willen gaan beginnen met pensioenbeleggen binnen onze jaarruimte. Is dit iets wat wij gezamelijk kunnen doen (en dus de jaarruimte kunnen berekenen aan de hand van onze opgetelde jaarinkomens), of openen we allebei een BND rekening?

  Bedankt voor de vele nuttige en interessante blogs!

 2. Jeroen Liefferink Reageer

  Brand New Day is momenteel een grote migratie aan het doorvoeren. Deelnemers krijgen eigen bankrekeningnummers. Ik heb er een beetje een unheimlich gefühl bij. Dat zit vooral in de wijze van communicatie. Vooraf geen berichten ontvangen. Deze berichten bleken allemaal in mijn spam-box te zitten. Daar kan Brand New Day niets aan doen, maar ze vragen wel in deze mail om te reageren als je niet akkoord met migratie bent. En dat is kwalijk. Het blijkt dat je 14 dagen van te voren actief een migratie had moeten weigeren door een mail te sturen anders word je automatisch omgezet.
  Mijn participaties zijn nu omgezet naar BND Wereld Indexfonds C-Unhedged. Het oude BND Wereld Indexfonds Unhedged is verdwenen. Ik heb gebeld, maar nog geen duidelijk verklaring ontvangen over het verschil tussen deze twee fondsen. Weet iemand hier wat het verschil is? Zelfde geldt voor het BND Euro Index Obligatie fonds, Mijn inleg daarvan is nu opgesplitst over twee aparte fondsen. Staatobligatie indexfonds en een investment grade obligatie indexfonds. In het kostenoverzicht voor de komende 2 jaar lijkt het nu of er een minieme vergoeding bestaat voor interne transactiekosten binnen fondsen waarin in belegd ben. Weet niet of dat hiervoor ook zo was. Heeft iemand van jullie uitleg ontvangen wat er precies gaande is? Ik geloof niet dat hier gekke dingen gaande zijn, maar was wel verbaasd.

  • BND Wereld Indexfonds C-Unhedged en BND Wereld Indexfonds Unhedged beleggen allebei één-op-één door in hetzelfde Vanguardfonds. Het voornaamste verschil zit in de kostenstructuur. Bij BND Wereld Indexfonds Unhedged zitten zowel de beheerkosten als servicefee in de fondskosten verwerkt, die in totaal 0,59% waren. Bij BND Wereld Indexfonds C-Unhedged wordt de servicefee apart door BND Bank afgerekend (0,44% per jaar) en zijn de fondskosten 0,15%, bij elkaar diezelfde 0,59%. De onderliggende transactiekosten zijn hetzelfde. Dit zijn de kosten die het Vanguardfonds maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen.

   Een vergelijkbaar verhaal voor het BND Euro Obligatie Indexfonds, dat ongeveer 50/50 belegde in Europese staatsobligaties via het Vanguard Euro Government Bond Index Fund en in euro-genoteerde niet-staatsobligaties via het Vanguard SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund met fondskosten (inclusief in de fondskosten verwerkte servicefee) van 0,59%. Bij BND Bank belegt het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds in het eerstgenoemde Vanguardfonds en het BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds in het tweede Vanguardfonds, beide tegen fondskosten 0,15%, waarbij BND Bank nog een servicefee rekent van 0,44%.

 3. Hoi, ik vraag me af wat het verschil is tussen; zelf gaan pensioenbeleggen via Brand New Day, of via mijn werkgever een hogere inleg doen in mijn pensioenregeling? Ik overweeg om zelf te gaan pensioenbeleggen, maar heb ook nog fiscale ruimte om bij te sparen/meer in te leggen, in de regeling van mijn werk. Wat is het verschil/zijn de verschillen hiertussen? Misschien heb je hier al een keer een blog over geschreven? Of een leuk onderwerp om te bespreken… groet, Susan

  • Daar kan ik geen eenduidig antwoord op geven, dat hangt helemaal af van hoe de regeling op je werk eruit ziet.

 4. BND heeft recent de omzettingen gedaan van Brand New Day Vermogensopbouw naar Brand New Day Bank. Hierom zijn nieuwe voorwaarden opgesteld en zijn fondsen omgezet (zie: https://new.brandnewday.nl/particulier/migratie-nieuwe-fondsen/). Zo is bijvoobeeld BND Wereld Indexfonds Unhedged omgezet naar BND Wereld Indexfonds C-Unhedged.

  Zie jij nadelen voor klanten na deze omzetting of blijft eigenlijk alles bij het oude?

 5. beste mr fob,

  ik begreep uit de BND mail van vandaag dat ze “Wij zetten uw rekening(en) om naar Brand New Day Bank” gaan doen. Dit zou de volgende voordelen opleveren:


  Dagelijks handelen in plaats van één keer per maand
  De mogelijkheid om (een deel van) uw beleggingen in cash aan te houden (‘even niet beleggen’)
  Uw rekening krijgt een IBAN, zodat u direct geld kunt overboeken naar uw rekening
  Méér fondsen om in te beleggen

  • Ik zit nu in de het overstap proces van BND en dat valt me heel erg van ze tegen. In het betreffende mailtje lijkt het allemaal erg recht toe recht aan en simpel, maar in de praktijk is dat toch anders. Alle gegevens die ze van me hebben moeten opnieuw ingevuld en geverifieerd worden (oké, dat is nog te doen), dan is het er een mobiel telefoonnummer nodig (ik gebruik een vaste lijn) en bovenal, je moet maar even de 70 pagina’s tellende nieuwe voorwaarden accepteren.

   Ik zit al heel lang tot volle tevredenheid bij BND, vooral omdat ik er nauwelijks omkijken naar had. Maar deze exercitie roept heel veel ergernis en vraagtekens op. Het lijkt er op dat BND in dit hele proces geen enkele rekening met de klant heeft gehouden. Ik hoop heel erg dat ze zich gaan beteren en de klant weer belangrijk gaan vinden. Vooral ook omdat ik helemaal geen zin heb om een andere leverancier te zoeken.

   @Mr. FOB, zijn er alternatieven voor BND?

 6. Dag Mr FOB,

  Ik meen gelezen te hebben dat je al gestopt bent met werken. Hoe kun je dan nog fiscaal voordelig inleggen in de pensioenrekening. Zonder inkomen heb je toch geen jaarruimte? Of is daar ook een regeling voor?

  • Ik kon tot dit jaar inleggen, vanaf nu kan ik dat inderdaad niet meer. Daar ken ik helaas geen regeling voor.

 7. Als u nu zou gaan Pensioenbeleggen. Gaat u dan nog steeds voor BND of zijn de DeGiro, andere aanbieders interessanter. Natuurlijk ben ik benieuwd naar onderbouwing van uw keuze. Mijn beleggingstermijn is nog 15 jaar voordat ik met pensioen ga.

  Ga vooral door met uw postings, u doet er veel mensen een plezier mee.

  • De situatie is wat mij betreft niet wezenlijk veranderd, ik zou nog steeds voor BND gaan

 8. Goede middag!
  Graag geef ik even mijn ervaringen van de laatste weken door met Brand New Day. Dank zij het prima artikel van Mr FOB heb ik mijn dochter overtuigd van het idee om de pensioenruimte te benutten.

  Bij BND is er op dit moment de mogelijkheid om een “nieuw” soort rekening te openen, nl een met een gewoon IBAN nummer. Dat geldt ook voor een spaarrekening.

  Dit hebben wij gedaan. Gelden gestort, verdeling aangegeven en de nodige vinkjes aan- en uitgezet en de opdracht bevestigd. Intussen zijn we 2 weken verder en lopen we tegen problemen aan. De financiële transacties zijn op de site te zien maar de fondsen niet. Bij het beleggingsoverzicht staan 0 fondsen maar wel met een waarde van bv € 2.500.

  Uiteraard zijn we in de chat geklommen voor een klein half uurtje maar daar kwamen we er niet uit, het was te complex. We werden gevraagd telefonisch contact op te nemen en dat hebben we dus ook gedaan. Iemand aan de lijn die zeer welwillend was maar ook tot de slotsom kwam dat het complex lag en hij het niet op kon lossen. Er zou een mail gestuurd worden.

  Ook de mail is intussen ontvangen met de mededeling dat het complex was en nog even kon duren.

  Ik heb de indruk dat het “oude” systeem wel werkt maar het “nieuwe” nog niet helemaal. Ik verwacht wel dat een en ander opgelost wordt maar vind ook dat dit soort zaken een hogere prioriteit zouden moeten hebben en per omgaande in orde gemaakt zouden moeten worden.

 9. Hi Mr Fob, als je jouw berichten en de reacties daaronder leest over pensioenbeleggen, krijg je bijna de indruk dat iedereen pensioenbelegt of dat overweegt. Ik ging er dus (misschien wat naïef) van uit dat ik ook kon pensioenbeleggen, ik stond op het punt een rekening bij BND te openen. Maar wat blijkt, ik heb helemaal geen jaarruimte! Waarschijnlijk moet ik dit zien als luxe’probleem’ omdat de jaarruimte natuurlijk bedoeld is om het dichten van een pensioengat fiscaal aan te moedigen, maar ik was toch wat teleurgesteld haha. Ik ben trouwens in loondienst (maar dat was jij ook, toch?).

  • Ik was ook in loondienst. Ik werkte in deeltijd en had daardoor jaarruimte

 10. Allereerst dank voor alle informatie en analyses die je op dit Blog deelt.

  Ik ben nu ook voor mijn dochter bezig Pensioenbeleggen op te zetten bij BND.

  Ter informatie, op dit moment kan ook een Bank pensioenrekeningbeleggen geopend worden (telefonisch wanneer je erom vraagt). Deze rekening heeft een eigen IBAN nummer waarop rechtstreeks gestort kan worden en ook liquide middelen aangehouden kunnen worden.

 11. Ik probeer u aan alle kanten te bereiken, maar telefonisch bent u onbereikbaar, en ook de mail wordt niet beantwoord!
  Groet Henk Nees

  • Ik heb geen mail van u langs zien komen, ook niet via mijn spamfolder. Wel een waarschuwing: ik krijg dermate veel mail tegenwoordig dat ik er niet aan toekom alle mail te beantwoorden. Alle mails lezen lukt gelukkig wel.

 12. Dat depositogarantiestelsel geldt alleen voor spaargeld.

  Voor belegd vermogen geldt dat alle brokers en banken in Nederland het belegd vermogen van hun klanten moeten scheiden van het eigen vermogen. De AFM controleert of beleggingsondernemingen en banken voldoen aan de vermogensscheidingsregels. Als een beleggingsonderneming of bank zich niet aan de regels van vermogensscheiding heeft gehouden, dan kan bij een faillissement het beleggerscompensatiestelsel gelden. In dat geval kun je maximaal €20.000 per persoon per broker gecompenseerd krijgen.

  Ik denk dat je het verder goed ziet, ervan uitgaande dat je het omslagpunt voor de ZZP kostenstructuur goed berekend hebt (dat heb ik niet nagerekend).

 13. Beste Mr FOB,

  Met veel plezier en interesse je blogs over pensioenbeleggen gelezen. Ik wil er graag zelf mee aan de slag gaan.
  Ik vraag me enkel af of dit in mijn situatie als grensarbeider (werken in België, wonen in Nederland) nog verschillend is?

  Bedankt voor je antwoord.

 14. Joost van Helden Reageer

  Hallo FOB,
  Ik heb ook interesse om via Brand New Day pensioenbellegen extra pensioen op te bouwen. In je artikel geef je heel duidelijk aan wat voor en nadelen zijn. Wat voor mij echter niet duidelijk is, wat er met het opgebouwde vermogen gebeurd bij vroegtijdig overlijden (zowel voor al na de aow pensioen leeftijd). Mss niet een heel prettig onderwerp, maar voor mij wel heel relevant om over na te denken. Kun je hier ook wat over uitleggen?
  Alvast bedankt
  Groet
  Joost

  • Je inleg gaat over naar je nabestaanden in geval van overlijden. De uitkering aan nabestaanden is wel aan een aantal regels gebonden, zie hier

 15. Beste mr Fob,

  Ik ben een zzp-er die nu als eenmanszaak werkt maar vroeger een BV had, die als een soort stamrecht BV moet werken. Op de rekening van die (verder niet actieve) BV staat een fiks bedrag en er komt binnenkort een bedrag bij doordat ik aandelen van mijn oude BV verkoop; daarmee wil ik beleggen voor mijn pensioen zodat ik geen IB hoef te betalen. DeGiro accepteert echter geen zakelijke rekeningen, wat is uw ervaring hiermee? Hoe zou ik dit kunnen oplossen?

  • Ik heb daar geen ervaring mee. Ik zou even met de helpdesk van Brand New Day bellen, die zijn in mijn ervaring erg behulpzaam en kundig.

 16. Er staat: “Je mag je inleg namelijk van de te betalen belasting in het jaar van inleg aftrekken.” Dat moet zijn dat je het van je inkomen mag aftrekken neem ik aan, waardoor je over dat deel geen belasting hoeft te betalen.

 17. Mijn werkgever stapt over van de middelloonregeling naar een een beschikbare premie regeling. De beschikbare premie regeling is afgesloten bij ASR, de naam van het product is Pensioen Mixfonds Neutraal.
  Met deze overstap heb ik een aantal keuzes waaronder om de leeftijdsafhankelijke toeslag van de werkgever (3,05%) en de vrijwillige werknemersbijdrage (3,5%) uit te laten betalen via het salaris.

  Ik probeer nu uit te zoeken of het voordeliger is om bij ASR pensioen op te bouwen of via Brand New Day.
  De kosten bij Brand New Day voor een pensioenrekening beleggen staan duidelijk op de website (45 euro afsluitkosten, 0,50% stortingskosten en 0,59% lopende/jaarlijkse kosten).

  Bij ASR is het niet zo makkelijk om de fondskosten te vinden. Als ik naar de beleggingsbrochure 2020 kijk (https://www.asr.nl/asr/api/asrnl/pod/getpdf?uri=/POD/r/Pdf/55752.pdf) dan staan er bij Pensioen Mixfonds Neutraal van ASR (NL0012375166) lopende kosten 0.29% en in-uitstapkosten n.v.t.. Het lijkt me sterk dat er alleen lopende kosten zijn van 0.29% zijn? Of komen de kosten van de onderliggende fondsen er nog bij? (dan kom ik op 0.37% lopende kosten als mijn berekening klopt)
  Hoe kan ik achter alle kosten komen van dit fonds?

  • In het jaarverslag kun je het antwoord vinden op je vraag of de kosten van onderliggende fondsen er nog bij komen:

   Indien het Fonds belegt in andere beleggingsfondsen kunnen de binnen deze fondsen gemaakte kosten, zoals beheervergoeding,
   servicevergoeding en overige kosten, indirect ten laste van het Fonds komen. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in andere beleggingsfondsen.

   Het is waarschijnlijk lastig om de omvang van deze kosten inzichtelijk te krijgen, omdat er in diverse subfondsen belegd wordt.

 18. julius de vries Reageer

  gaat het voor de reserveringsruimte/jaarruimte erom dat de inleg uiterlijk 31 dec van het jaar overgemaakt wordt of wordt de exacte aankoopsdatum van aandelen/obligaties als uitgangspunt genomen?

 19. Hi Mr FOB,

  Bedankt voor uw blog posts, erg informatief!

  Ik ben 25 jaar en zou graag willen beginnen met pensioenbeleggen via BND, alleen mijn jaarruimte van 2018 is 0..! Dit jaar is mijn salaris verdubbeld en kom ik op een jaarruimte berekening van tussen de 2-3k.. voor 2020 dus.. Hoe moet ik nu verder om in dit jaar alsnog te kunnen beginnen?

  • De jaarruimte voor 2020 kun je nog niet weten, omdat je de factor A voor 2019 pas in de loop van 2020 in je Uniforme Pensioenoverzicht ontvangt. Tenzij je zelfstandige bent, dan kun je hem al wel berekenen. Maar dan heb je over 2019 ook jaarruimte, gebaseerd op je inkomen uit 2018.

  • Bedankt voor je reactie. Ik ben helaas (nog) geen ZZP’er. Betekend dit dat ik beter tot eind volgend jaar moet wachten zodat er meer jaarruimte beschikbaar komt?

   Alvast bedankt en een fijne jaarwisseling!

  • In loondienst kun je, als je jaarruimte hebt, ook pensioenbeleggen. Of je dat het beste al kunt doen of niet is een persoonlijke keuze die je alleen zelf kunt maken.

 20. beste FOB, klopt het dat het niet verstandig is om overal pensioenopbouw te doen? want ik zit zelf bij zwitserleven, allianz via werkgever en wil dan ook nog BND er bij doen. ik kan me voorstellen dat er bij de diverse verstrekkers allerlei jaarlijkse kosten in rekening gebracht worden die dus het rendement drukken.

  • Als de kosten overal hetzelfde zijn, dan maakt het vanuit kostenoogpunt niet uit op hoeveel plaatsen je opbouwt. Als de kosten verschillen en je kunt kiezen waar je opbouwt, dan is alles onderbrengen bij de goedkoopste verstandig vanuit kostenoogpunt.

 21. Bedankt voor deze duidelijke omschrijving! Het heeft mij er direct toe aangezet om -beter laat dan nooit- als zzp-er mijn pensioen te gaan regelen. Wat ik mij wel afvraag is hoe de kosten en het rendement van BND zich verhouden tot andere aanbieders van pensioenbeleggen. Ik zag al dat DeGiro wordt genoemd, maar een andere concurrent die hetzelfde aanbiedt is BrightPensioen. Kosten gaan daar met een jaarlijkse fee i.p.v. een percentage. Wellicht een interessante vergelijking om via een berekening naast elkaar te zetten?

  • Bedankt voor de link. Ik had ze zelf inmiddels ook naast elkaar gezet en Bright (210 + 0,24%) lijkt inderdaad aanzienlijk duurder t.o.v. BND ZZP (50 + 0,25%).

 22. Bart van Gelder Reageer

  L.S.,
  Waarom belegt u voor uw Pensioen Beleggen via Brand New Day maar voor uw “normale, vrije” vermogen bij de Degiro Waarom vindt verkiest u Pensioen Beleggen bij BND boven Degiro.
  Met vriendelijke groet,
  Bart

  • Er is nog onzekerheid hoeveel kosten DEGIRO bij pensioenbeleggen gaat berekenen voor het terugvorderen van dividendbelasting, zie punt 6.7 in de voorwaarden.

  • Beste FOB, ik ben ook wel benieuwd naar de keuze voor ‘normaal beleggen’ bij DEGIRO ipv bij BND ook. Ik heb zelf een pensioenbeleggen rekening en ook een normale beleggingsrekening bij BND. Op diverse financiele blogs lees ik echter dat het merendeel van de mensen voor DEGIRO kiest voor gewoon beleggen ipv bij BND. Is daar een bepaalde reden voor?

  • “BND gewoon beleggen” is een prima optie, met goede, goedkope fondsen welke automatisch aan te schaffen zijn. DEGIRO is iets goedkoper (en daardoor zo populair), maar niet te automatiseren. Zie deze post voor nog wat alternatieven.

 23. Beste Mr FOB,

  Met genoegen heb ik dit artikel gelezen. Bedankt voor deze informatie! Sinds 2015 werk ik als ZZP in de metaalindustrie. Onlangs heb ik mij verdiept in mijn pensioen voor later en heb ik een pensioenrekening geopend bij Brand New Day om zo te zorgen voor mijn oude dag.
  Wat ik mij nu afvraag is of ik het beste via mijn privé- of zakelijke rekening geld kan overboeken naar mijn pensioenrekening (box 1) bij BND. Of is het boeken vanuit zakelijk niet eens mogelijk aangezien pensioen persoonlijk is? Ik vraag me namelijk af of er financiële voordelen zijn via de zakelijke route?

  Met vriendelijke groet, Leon

  • Goede vraag, maar dat durf ik zo niet te zeggen. Wellicht verstandig om even met een fiscalist/accountant af te stemmen.

 24. Ik mis hierin de premie zvw (zorgverzekeringswet), die snoept bij uitkering van de lijfrente nog eens 5,7% (2019) extra op tot een max jaarinkomen van bijna 56k€.

  Mr FOB, Ik vraag me af of het voordeel heeft om in te leggen in een lijfrentepolis als het verwachte inkomstenbelastingtarief voor en na AOW-datum gelijk is. Bv, als het inkomen zowel voor als na pensioendatum tussen €34.818 en €68.508 bedraagt. Fiscaal voordeel is er dan niet, want de tarieven zijn gelijk. Over de inleg kan wel vermogensrendementheffing bespaard worden, maar bij uitkering wordt er weer ZVW premie over geheven. Heb je hier een leuk rekenvoorbeeld van?

  • Correctie: de vraag gaat over pensioensparen met fiscale aftrek van de inleg (ipv lijfrentepolis).

  • Goed punt, de premie ZVW.

   Indien je tijdens opnamefase evenveel inkomstenbelasting betaalt als tijdens opbouwfase, dan is je voordeel alleen de jaarlijks uitgespaarde vermogensbelasting, waarbij je inderdaad op de uitkering eenmalig de premie ZVW weer in mindering moet brengen. De uitkomst van een sommetje hangt dan erg af van de duur van je pensioenbeleggen en daarmee van de uitgespaarde vermogensbelasting.

   Die premie ZVW werkt overigens voor 80% van de Nederlanders niet heel hard door. Als je, net zoals 80% van de Nederlanders, tijdens opnamefase namelijk minder inkomstenbelasting betaalt dan tijdens opbouwfase, heb je typisch 2-3x zoveel opbrengst dan met gewoon beleggen. Dat is dus 100-200% extra opbrengst. Als je daar vervolgens eenmalig 5.7% premie ZVW op in mindering moet brengen, doet dat niet heel veel.

  • In het geval de inkomstenbelasting geen voordeel oplevert, is er behalve de uitgespaarde vermogensbelasting gedurende de looptijd toch ook nog altijd het voordeel dat er belegd wordt met het bruto bedrag i.p.v. een nettobedrag? M.a.w. jarenlang beleggen met geld wat anders naar de belastingdienst zou zijn gegaan.

  • Ja, dat klopt, zolang je tijdens pensioen, net zoals 80% van de Nederlanders, in de laagste belastingschijf valt.

  • Als er fiscaal geen voordeel is, in de zin van een lager belastingtarief, dan maakt het niet uit.
   Reken maar één na:
   100 euro bruto.
   Stel 30 jaar, gemiddeld rendement van 6% per jaar en belastingtarief van 50%:
   Belasting vooraf:
   (100×0,50) × 1,06^30
   Belasting achteraf:
   (100 × 1,06^30)x 0,50
   Uitkomst is hetzelfde

  • Dat klopt, maar alleen als je zowel tijdens werk als tijdens pensioen in dezelfde hoge belastingschijf voor de inkomstenbelasting valt èn als je vermogen onder de drempel voor de vermogensrendementsheffing valt. Dit samen geldt maar voor een klein deel van de Nederlandse bevolking.

 25. Beide BND fondsen (hedged en unhedged) lijken nog niet zo lang te bestaan. Ik zat even naar de tracking error te kijken. De volledige jaren tot nu toe. In 2017 beide ongeveer 0.1% minder dan de netto index. In 2018 de hedged 0,55% minder en de unhedged zelfs 0.73% minder.

  Met een TER van 0,59% en dichten dividend lek (~0,5% voordeel) zou je verwachten dat men rond de netto index zit. Dus 2017 is nog wel te snappen. Maar 2018 geeft wel een afwijking. Enig idee hoe dit komt?

  • Het rendement van de index wordt gebaseerd op het gehele kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december. Het BND Wereld Indexfonds Hedged was echter op 31 december gesloten. Er zijn dan maar heel weinig markten open waardoor er niet goed gehandeld kan worden. De laatste handelsdag van dit fonds was dus de koers van vrijdag 28 december. Ondanks dat veel markten dicht waren op 31 december was er nog wel een rendement op die dag van de index, een rendement van +0,58%. Wat er dus op de factsheet vergeleken wordt is het rendement van het fonds tot en met 28 december (de laatste handelsdag) met het rendement van de index tot en met 31 december. Het tegenovergestelde effect is dan ook zichtbaar in 2019, daar is het rendement van het fonds juist hoger. Het rendement van het fonds wordt gemeten vanaf de laatste koers in 2018, dus vanaf 28 december. Om die reden zie je dus het fonds in 2019 een hoger rendement dan de index heeft. Dus in zijn totaliteit is het rendement van het fonds nagenoeg gelijk aan de netto index zoals je zou verwachten. Maar doordat het fonds zelf gesloten was op 31 december 2018 zie je op jaarbasis inderdaad wat afwijkingen.

 26. Leuk blog, en interessante artikelen MR FOB

  Ik lees graag je blog, en doe er veel inspiratie op.

  Pensioen beleggen levert tot 2 a 3x meer geld op uiteindelijk lees ik. Wat een gigantisch verschil is dat. Dat klinkt, en is voor veel mensen zeer verstandig om te doen. In mijn situatie vraag ik me af, heb ik dat bedrag echt nodig na mijn 72e?
  Ik krijg immers al AOW dan, en zal ook al een aardig vermogen opgebouwd hebben. Daarnaast, als ik op mijn 44e bijvoorbeeld al maar 3% a 4% opneem van mijn vermogen, en hiervan rond kan komen, heb ik dan niet te veel geld later, na mijn 72e?

  Waar ik mee zit: Ik wil rond mijn 44ste met pensioen (ben nu 34). Dit bedrag van de pensioenbelegging kan ik pas iets mee op mijn 65e? Heb ik dan dat geld wel nodig. Ik krijg na mijn 72e al 800 aow. Helaas, maar wel aannemelijk.. stel ik krijg rond mijn 72e een erfenis van 1 ton (is niet heel weinig, ook niet bijzonder veel), mijn ouders hebben een redelijk normaal koophuis volledig afbetaald.. Heb ik dan niet veel te veel geld na mijn 72e, met een aow-uitkering, een erfenis en de pensioen uitkering?

  Is het in mijn geval, wanneer ik zsm FO wil zijn, niet verstandiger om te beleggen, met 5 a 6 procent rendement (vermogensbelasting al verminderd), zodat ik op mijn 44e al 3% a 4% van mijn vermogen kan opnemen om FO te zijn?

  • Ik zie het voor mezelf met name als veiligheidsmarge. Het heeft onder andere met persoonlijke risicotolerantie te maken waar men voor kiest.

 27. Hi Mr. FOB,

  Met veel plezier en aandacht deze en andere artikelen op jouw blog gelezen en doorgestuurd!

  Ik zal niet vragen naar de reden dat je bij BND in plaats van De Giro zit, want dit zit ‘m in onduidelijke kosten en dividendlekkage, maar waar ik wel benieuwd naar ben is het feit dat ik nog niemand heb gehoord over stortingskosten van 0,5% bij BND. Dit kan zeker bij de grotere stortingen aardig oplopen. Dit uiteraard boven de hogere beheerskosten en startfee.

  Heb je dit meegenomen in jouw overweging en hoe kijk je hier tegenaan?

  Thanks!

  Jack

  • Stortingskosten zijn eenmalige kosten en hebben daardoor relatief weinig effect op de langere termijn

  • Maar wat is de definitie van “langere termijn”? Is BND nog steeds de beste optie als je een polis van 60K wilt overzetten naar een andere aanbieder en een beleggingshorizon van 10 tot 15 jaar hebt? Want dan begin je dus meteen met een achterstand van EUR 300. Alvast bedankt voor je reactie.

   Groeten,
   Andre

  • Ik weet niet hoe je huidige aanbieder zich verhoudt tot Brand New Day. Daarnaast hangt het bijvoorbeeld ook van persoonlijke voorkeuren af welke ik niet kan beoordelen, zoals je risicotolerantie.

  • Dank voor je reactie. De huidige aanbieder speelt geen rol meer. Daar ga ik sowieso weg. Ik ben alleen aan het onderzoeken waar ik heen ga. BND rekent dus EUR 199 stortingskosten en DEGIRO rekent volgens mij geen stortingskosten. Weet jij trouwens over welk bedrag de beheerkosten berekend worden? Bij bijv. de Rabobank en Binck worden de kosten per kwartaal over het gemiddelde van het startsaldo en eindsaldo berekend.

  • Beheerkosten worden binnen elk fonds berekend over het vermogen dat je in een fonds belegd hebt. Ze bedragen een bepaald percentage op jaarbasis en worden dagelijks naar rato via de koers van het desbetreffende fonds verrekend.

  • Toch weer verkeerd begrepen. Net met BND gesproken en die EUR 199 wordt gerekend als BND moet zorgdragen voor het overboeken van de oude polis naar de nieuwe BND polis. Dat bedrag komt dus nog bovenop die 0.5% stortingskosten, want die betaal je ten allen tijde. Als je zelf ervoor zorgt dat de oude polis overgeboekt wordt, betaal je die EUR 199 uiteraard niet. Dus met een polis van 60K, kost een nieuwe BND polis je initieel al EUR 300. Iets om rekening mee te houden.

 28. dank je wel voor je duidelijke info. mijn beleggingsplan is per 1 juli gestopt met een waarde van €16000. Dat bedrag dien ik tot mijn pensioen (ik ben nu 60 jaar) over te storten in bijvoorbeeld BND. Ik kan niet terugvinden welke fondsen €50 + 0,25% kosten en of daar een minimum storting aan vastzit. Ook niet hoeveel rendement die fondsen dan geven in vergelijking met de andere fondsen van BND. Kun jij me wat verder helpen? Omdat ik verder nog meer beleggingen heb mag het wat mij betreft (zeer) offensief belegd worden…

  • Pensioenbeleggen tegen €50 + 0.25% jaarlijkse kosten kan via zogenaamd ZZP pensioenbeleggen bij BND. Gewoon pensioenbeleggen via BND is gunstiger dan ZZP pensioenbeleggen tot aan een bepaalde inleg, welke ik zo niet 1-2-3- paraat heb. Als je twijfelt of je genoeg inlegt om profijt te hebben van de ZZP pensioenrekening, kun je eerst een gewone pensioenrekening openen. Vervolgens kun je daarna BND vragen dit om te zetten in een ZZP pensioenrekening. Dit kan ook wanneer je de rekening al langere tijd hebt. BND past deze structuur vervolgens enkel toe wanneer dit daadwerkelijk voordeliger voor je is.

   De fondsen waarin je kunt beleggen via ZZP pensioenbeleggen bij BND zijn dezelfde als de fondsen waar je in kunt beleggen via gewoon pensioenbeleggen bij BND.

  • Met enorm veel enthousiasme in de afgelopen weken door al hele blog gegaan. Ogen zijn geopend 🙂 Verschillende onderdelen al toegepast en nu met het pensioen bezig. Vandaag daar meer informatie over ingewonnen, mede naar aanleiding van je bericht.
   Gewoon pensioenbeleggen bij BND kost als ik het goed begrepen heb eenmalig €45 afsluitkosten, 0,50% stortingskosten over elke storting en 0,59% jaarlijkse beheerkosten. Volgens mij ligt het omslagpunt voor de ZZP kostenstructuur bij BND op €14705. Bij ZZP pensioenbeleggen zijn de afsluitkosten van €45 hetzelfde, 0,50% stortingskosten over elke storting en €50 jaarlijkse beheerkosten + 0,25% beheerkosten.
   Ik werd verder gewezen op de mogelijkheid om een Pensioen Pakket af te nemen, waarbij je alle benodigde rekeningen krijgt: twee Pensioenrekeningen (om te sparen én te beleggen) en een vrij vermogen Beleggingsrekening. Volgens mij is dat pakket in combinatie met de ZZP kostenstructuur de voordeligste variant als je meer dan €14705 daar weg wil zetten én valt het tot €100.000 onder het garantiestelsel. Of zie ik nu toch nog iets over het hoofd?

 29. Dit had ik bedacht, echter kan ik de ISIN codes van de fondsen BND Wereld Indexfonds Hedged en BND Wereld Indexfonds Unhedged niet vinden.

  • Hedged: IE00BVVQ9K69
   Unhedged: IE00BVVQBD33

   Het kan zijn dat je een Vanguard fonds te zien krijgt i.p.v. een BND fonds, maar dat zijn dezelfde fondsen