Via Brand New Day bouw ik sinds een aantal jaren vrijwillig een aanvullend pensioen op. Ik heb via dit pensioenbeleggen tot 3x meer opbrengst dan via gewoon beleggen in dezelfde fondsen. Ik leg uit hoe dit werkt en wat mijn Brand New Day ervaringen zijn.

Op 10 januari 2022 heeft Brand New Day de tarieven voor modelbeleggen bij een gewone beleggingsrekening en een kinderrekening verlaagd. Dat maakt voor deze beleggingsrekeningen het modelbeleggen goedkoper dan vrij beleggen. Bij pensioenbeleggen is modelbeleggen niet goedkoper geworden.

Brand New Day welkomstbonus

Om te beginnen, hier kun je zien welke welkomstactie Brand New Day eventueel heeft lopen.

Samenvatting

Ik bouw vrijwillig extra pensioen op. Pensioenbeleggen zie ik als een zeer aantrekkelijke manier om een veiligheidsmarge op te bouwen.

Als je net als ik eerder dan je pensioengerechtigde leeftijd wilt stoppen met werken, dan vind ik het verstandig een veiligheidsmarge in te bouwen om te voorkomen dat je onverhoopt weer terug aan het werk zou moeten. Dat geldt wat mij betreft in het bijzonder voor het moment waarop je wat ouder bent. Ik verwacht dat dan nog weer aan het werk moeten extra lastig en zwaar zal zijn. Een extra veiligheidsmarge welke beschikbaar komt vanaf AOW leeftijd vind ik daarom aantrekkelijk.

Ik doe dit pensioenbeleggen in een paar uitstekende indexfondsen met brede spreiding en lage kosten. Mocht beleggen in indexfondsen nog onbekend terrein voor je zijn, lees dan eerst de post Beleggen voor beginners.

Ik beleg in die indexfondsen via Brand New Day. Inleggen gebeurt na overboeken automatisch en ik heb vrijwel geen last van dividendlekkage.

Het gaat mij bij pensioenbeleggen overigens niet alleen om de extra veiligheidsmarge. Door de fiscale voordelen genereer ik met mijn pensioenbeleggingen tot 3x zoveel opbrengst dan via gewoon beleggen in dezelfde fondsen. Hoe dit werkt leg ik zometeen uit.

Brand New Day ervaringen

Brand New Day bevalt me tot nu toe prima.

Zij bieden indexfondsen aan die voldoen aan de 6 eisen, welke ik stel aan een goed indexfonds.

Bij Brand New Day kun je fracties van indexfondsen aankopen. Dat kan zowel bij hun pensioenbeleggen als bij hun gewoon beleggen. Dat vind ik handig.

Stel je wilt €200 beleggen in een indexfonds en dat indexfonds kost op dat moment €73. Bij Brand New Day kun je dan €200/€73 = 2.74 posities in dat indexfonds aanschaffen. Dat kan niet via gewone brokers zoals DEGIRO of Lynx.

Daarnaast vind ik het handig dat ze voor hun BND Wereld Indexfonds Unhedged, welke ik aanhoud, de dividendbelasting automatisch vrijwel in zijn geheel terugvorderen, zie hier. Dat levert ongeveer 0.5% kostenbesparing op ten opzichte van niet terugvorderen.

Ik vind Brand New Day transparant in hun kostenstructuur.

Ook vind ik dat Brand New Day een duidelijk dashboard heeft waarin ik mijn beleggingen kan vinden en de rendementen kan volgen.

Tot slot heb ik Brand New Day geregeld een vraag gesteld, waar ik telkens binnen een dag een duidelijk antwoord op gekregen heb. Dit geldt ook voor inhoudelijk complexere vragen.

Brand New Day pensioenbeleggen: de voordelen en nadelen

Ik heb in een eerdere post de voor- en nadelen van pensioenbeleggen uiteengezet. Hieronder zet ik ze nogmaals op een rijtje:

1) Voordeel: Je legt bij pensioenbeleggen in vanuit je bruto inkomen

Daardoor kun je in 2022 tussen de 37,07% en 49.5% meer beleggen dan wanneer je nu je bruto inkomen als netto loon laat uitkeren en zelf belegt. Hoeveel meer je kunt beleggen hangt af van de belastingschijf waar de top van je inkomen in valt. Je mag je inleg namelijk van de te betalen belasting in het jaar van inleg aftrekken.

Dat bruto inkomen rendeert eerst voor je, voordat je er tijdens de uitkeringsfase pas belasting over moet betalen. En die belasting is meestal flink lager dan nu over je inkomen:

2) Voordeel: Lagere belasting tijdens uitkeringsfase

Zodra je met pensioen gaat en het via pensioensparen opgebouwde vermogen als pensioeninkomen gaat laten uitkeren, betaal je belasting. Je valt dan in de belastingschijven voor AOW gerechtigden. Van de Nederlandse pensioengerechtigden heeft ongeveer 80% een pensioeninkomen lager dan €36.410 en betaalt daarmee 19.17% belasting.

inkomensverdeling

Voor het overgrote deel van de Nederlanders is het belastingvoordeel van pensioenbeleggen dus tussen de 17,9% (37,07% – 19,17%) en de 30,33% (49,5% – 19,17%). Dit is nog zonder het belastingvoordeel op basis van vermogensrendementsheffing:

3)  Voordeel: Je betaalt bij pensioenbeleggen geen vermogensrendementsheffing tijdens de opbouwfase en de uitkeringsfase

Als je vermogensrendementsheffing moet betalen, dan is dat vanaf 2022 tussen de 0.56% en 1.71% per jaar. In de post Vermogensbelasting 2022 vind je de schijven en een rekentool.

Die vermogensrendementsheffing ben je kwijt als je zelf belegt, maar hoef je niet te betalen als je aan pensioenbeleggen doet. Dat scheelt heel veel door het rente op rente effect. Zie verderop in deze post bij de voorbeeldberekening hoe dit doorwerkt.

4) Geen voor- of nadeel: de lopende kosten voor pensioenbeleggen en gewoon beleggen via Brand New Day zijn identiek

Bij Brand New Day zijn de lopende kosten voor pensioenbeleggen en gewoon beleggen identiek, tenzij je bij gewoon beleggen voor modelbeleggen in plaats van vrij beleggen kiest. In dat geval is gewoon beleggen 0.1% goedkoper per jaar dan pensioenbeleggen.

Er is wel een verschil in de eenmalige kosten. Het openen van een gewone beleggingsrekening is kosteloos, daar waar het openen van een pensioenrekening eenmalig €45 kost. Op de lange termijn is een dergelijk verschil in eenmalige kosten vrijwel verwaarloosbaar.

5) Voordeel: pensioenvermogen telt niet mee voor diverse regelingen

Steeds meer regelingen, vooral zorg gerelateerde zaken, zijn gerelateerd aan inkomen en vermogen. Daarbij tellen potjes die je voor je pensioen hebt aangelegd niet mee. Potjes die je buiten een pensioenregeling om zelf bij elkaar gespaard / belegd hebt tellen wel mee. Daardoor moet je dan meestal meer zelf bijdragen.

6) Voordeel of nadeel?: De fiscus helpt je het vermogen niet voor je AOW leeftijd op te maken.

Je bent beperkt in het vervroegd aanspreken van dit vermogen.

Met de opgebouwde waarde dien je een uitkering aan te kopen bij een aanbieder naar keuze die voldoet aan een aantal wettelijke eisen. Afhankelijk van het moment waarop je de uitkering aankoopt, geldt een minimale looptijd.

Uitgangspunt is dat je de uitkering aankoopt op of uiterlijk 5 jaar na de AOW-leeftijd. Dan geldt een minimale uitkeringsduur van 5 jaar. Je kunt dus het opgebouwde vermogen binnen 5 jaar volledig laten uitkeren, waarbij je maximaal €22.735 (2022) per jaar mag laten uitkeren. Als je totale inleg meer dan 5 * €22.735 = €113.675 bedraagt, dan moet je uit laten keren over meer dan 5 jaren, zie hier.

Als je een uitkering echter aankoopt voordat je de AOW-leeftijd hebt bereikt, dan is het uitgangspunt een levenslange uitkering. Omdat banken (in tegenstelling tot verzekeraars) geen levenslange uitkeringen aanbieden, hanteren zij de AOW-leeftijd+20 jaar als ‘levenslange’ uitkering. Stel dat je AOW leeftijd 67 jaar is. In dat geval zou een uitkering door moeten lopen tot 67 + 20 jaar (dus tot je 87ste). Soms werken uitkerende instanties met enkele randvoorwaarden, zoals een minimaal uit te keren waarde. De eerder genoemde eisen met betrekking tot de uitkeringsduur zijn daarentegen wel gelijk voor alle aanbieders, omdat het wetgeving betreft.

Als je voor het bereiken van je AOW-leeftijd het bedrag in een keer wilt opnemen dan gaat de ‘vlag uit’ bij de belastingdienst en heffen ze in het slechtste geval in een keer 49,5% plus 20% revisierente. Mogelijk kun je daar via “kleine lijfrenten” omheen werken, maar dat is niet zonder risico.

7) Voor- of nadeel: de fiscus kan de spelregels veranderen tijdens de wedstrijd

Zoals onder punt 6 beschreven zit je geld voor langere tijd vast in een pensioenbelegging, tenzij je bereid bent hoge opnamekosten aan de fiscus te betalen. Indien de fiscus de regels voor pensioenbeleggingen in de loop van de tijd aanpast, kan dit een verslechtering of verbetering tot gevolg hebben. Daar kom je niet zonder die genoemde kosten onderuit.

Vermogen dat je niet in pensioenbeleggingen maar in gewone beleggingen ondergebracht hebt is echter evenzeer onderhevig aan veranderende spelregels van de fiscus. En die spelregels zijn de afgelopen jaren een paar keer veranderd.

Veranderde fiscale spelregels gewone beleggingen

De vermogensbelasting is sinds 2017 jaarlijks aangepast. Voor relatief kleinere vermogens is de vermogensbelasting gedaald, voor grotere vermogens is die gestegen. Dat raakt je gewone beleggingen, maar niet je pensioenbeleggingen. Die laatste zijn namelijk vrijgesteld van vermogensbelasting.

Vervolgens zijn per 2018 de spelregels voor de vermogensbelasting alweer veranderd. Zodra de rente gaat stijgen, gaat de vermogensbelasting sneller stijgen dan voor 2018. Dat komt doordat de stijging van de vermogensbelasting niet meer op basis van de gemiddelde spaarrente van de afgelopen 5 jaar maar op basis van de spaarrente over de meest recente beschikbare periode van 12 maanden bepaald wordt. Geld dat je niet fiscaal afgeschermd hebt via bijvoorbeeld pensioenbeleggingen en dat boven de vrijstelling voor vermogensbelasting valt, wordt dan zwaarder belast.

En gezien het sentiment onder de coalitiepartijen gaat de vermogensbelasting na 2022 waarschijnlijk verder omhoog.

Zowel voor pensioenbeleggingen als voor gewone beleggingen kunnen de spelregels dus in je voor- of nadeel veranderen tijdens de wedstrijd.

Een simpel voorbeeld van pensioenbeleggen

Stel je bent nu 30 jaar oud en hebt nog 40 jaar totdat je de AOW leeftijd bereikt. Je legt eenmalig €10.000 bruto inkomen in. Dit rendeert met 7% per jaar, het gemiddelde van de beurs van de afgelopen decennia. Dan heb je via pensioenbeleggen €149.744 vermogen opgebouwd. Vervolgens laat je dit vermogen uitkeren en betaal je 20% belasting. Je houdt dan dus €121.038 over. In het tool Eindkapitaal berekenen kun je overigens zelf met eigen getallen spelen.

Als je die €10.000 nu gewoon als nettoloon ontvangt en vervolgens zelf in vergelijkbare fondsen belegt, kun je nu €5.500 tot €6.293 beleggen. Dit is afhankelijk van de belastingschijf waar je inkomen in 2022 in valt.

Naast inkomstenbelasting betaal je elk jaar vermogensrendementsheffing. Want ik ga ervan uit dat je op weg naar financiële onafhankelijkheid boven de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing uitkomt. Daarvoor houd ik voor het gemak een getal van 1.2% aan. Je rendement wordt dus geen 7% maar 5.8% per jaar. Dat geeft na 40 jaar een vermogen van €52.455 tot €60.018. Een factor 2 tot 3 minder dan via pensioenbeleggen!

Pensioenbeleggen geeft 2 tot 3 keer meer opbrengst dan gewoon beleggen door fiscale voordelen

Brand New Day pensioen: hoe werkt dit pensioenbeleggen?

Pensioengat

Pensioenbeleggen is mogelijk voor iedereen die een zogenaamd pensioengat heeft. En dat hebben behoorlijk veel mensen, ook onder degenen die een goed pensioen via hun werkgever opbouwen. En ook bijvoorbeeld mensen die in de WW zitten of ZZP’er zijn mogen pensioenbeleggen.

Jaarruimte

Er geldt een maximum voor het bedrag dat je fiscaal vriendelijk opzij mag zetten. Dit heet ook wel je fiscale ruimte. Deze bestaat uit je jaarruimte en je reserveringsruimte. Je jaarruimte voor dit jaar wordt bepaald door wat je vorig jaar hebt verdiend. Naast de jaarruimte heb je de mogelijkheid de zogenaamde reserveringsruimte te benutten. Je reserveringsruimte bestaat uit je niet-gebruikte jaarruimtes van de afgelopen zeven jaar. Die mag je alsnog ‘inhalen’ door deze naast je jaarruimte te storten.

Reserveringsruimte

Ook de reserveringsruimte is gemaximeerd. Wat je in een bepaald jaar aan inlegt, wordt allereerst weggestreept tegenover je oudste, nog ongebruikte jaarruimte. Veel mensen hebben veel meer fiscale ruimte dan ze (op basis van alleen de jaarruimte-berekening) denken. Wanneer je de afgelopen zeven jaar in loondienst pensioen hebt opgebouwd en / of als ZZP’er gebruik hebt gemaakt van de Fiscale Oudedagsreserve, oftewel de FOR, moet je in de berekening een correctie maken.

Hier vind je een tooltje waarmee je je jaarruimte kunt berekenen. Ook vind je daar verdere uitleg en kun je hulp krijgen met de berekening.

Op de site van de belastingdienst staat ook een tooltje waarmee je je jaarruimte en reserveringsruimte kunt berekenen, ze noemen dat daar de rekenhulp lijfrentepremie.

Pensioensparen in plaats van pensioenbeleggen?

Bankspaarproducten vallen voor mij af, aangezien ik voor de lange termijn niet wil sparen op een spaarrekening maar wil beleggen in indexfondsen, vanwege het te verwachten veel hogere rendement.

Lijfrenteverzekering in plaats van pensioenbeleggen?

Lijfrenteverzekeringen vallen voor mij ook af. Deze hebben vaak hogere kosten, geven niet de mogelijkheid om in indexfondsen te beleggen en bij overlijden krijgen je nabestaanden niets.

Brand New Day fondsen

Hier vind je een overzicht in welke fondsen je via Brand New Day kunt beleggen.

In de post Nieuwe Brand New Day fondsen beschrijf ik welke Brand New Day fondsen ik aanhoud. Ik ga in op de dividendlekkage van het Brand New Day Wereld Indexfonds. Ook leg ik uit waarom ik mijn fondsen gekozen heb en geef ik stap voor stap aan hoe je kunt gaan pensioenbeleggen.

 

Doe jij aan pensioenbeleggen? Heb jij ervaringen met Brand New Day? Zo ja, hoe zijn die?

 

Wil jij, net als ruim 13.000 anderen, een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt en het FOB huishoudboekje 2022 kado?Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.


De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en je blijft zelf verantwoordelijk bij opvolgen ervan. Let op: beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Blauw onderstreepte links met   kunnen mij een vergoeding opleveren voor het doorverwijzen. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

182 Reacties

 1. @Gerben
  Je bent er nog wat verder ingedoken. Je hebt trouwens gelijk.
  De vier onderliggende buitenlandse ETF’s kun je niet gebruiken als je minimale dividendlekkage nastreeft, doordat ze lekken.
  De FBI-status van het Bright LifeCycle Fonds doet daar niets tegen en kan slechts (zoveel mogelijk) erger voorkomen.
  De bewering “BrightPensioen doet dus alles wat binnen haar mogelijkheid ligt om dividendlekkage zoveel mogelijk te beperken” valt daarom als misleidend te kwalificeren.

 2. @Mr. Fob
  Bij dividendlekkage gaat het om mogelijke lekkage op verschillende niveaus: in casu het Bright LifeCycle Fonds én de vier onderliggende ETF’s.
  Het door mij aangehaalde “BrightPensioen doet dus alles wat binnen haar mogelijkheid ligt om dividendlekkage zoveel mogelijk te beperken” valt als misleidend te kwalificeren.

 3. (vervolg)

  Op deze manier wordt dividendlekkage (zo veel mogelijk) voorkomen. Toch is het onmogelijk om dividendlekkage voor 100% te voorkomen. Zelfs niet met een FBi status. Bijvoorbeeld doordat Nederland niet met elk land van de aandelenmarkt waarop aandelen worden verhandeld een belastingverdrag heeft. In dat geval kan er geen dividendbelasting teruggevorderd worden. Ook kan – zelfs met een belastingverdrag – niet altijd de volledige dividendbelasting teruggevraagd worden.

  Daarnaast zijn sommige landen, zoals Italië en een aantal Latijns-Amerikaanse en Aziatische landen, notoir traag met het terugbetalen van dividend. Sommige landen doen er soms meer dan tien jaar over om dividend terug te betalen. Zelfs in het meest belasting efficiënte fonds zit dus enige dividendlekkage.

  BrightPensioen doet dus alles wat binnen haar mogelijkheid ligt om dividendlekkage zoveel mogelijk te beperken. Met als doel dat onze leden zoveel mogelijk vermogen overhouden. Maar 100% voorkomen is dus onmogelijk.

  • Het gaat niet om de dividendlekkage op het niveau van het Bright Lifecyclefonds, maar om die van de onderliggende Ierse en Luxemburgse fondsen. Ze schrijven nergens dat die niet lekken en die lekken naar ik verwacht ook gewoon. Dat ben je dan gewoon kwijt en kun je niet terugvragen.

 4. @Mr. Fob en Stefan
  Op de website van BrightPensioen is het navolgende opgenomen ten aanzien van dividendlekkage.

  Hoe gaat BrightPensioen om met dividendlekkage?

  Een dividendlek (of dividendlekkage) genoemd, is de buitenlandse belasting op dividend die je niet kunt terugvragen bij de Belastingdienst. Gelukkig heeft BrightPensioen een FBi status. Dit staat voor fiscale beleggingsinstelling. Hierdoor kunnen we dividendlekkage – zo veel mogelijk – beperken.

  Door deze fiscale status die het Bright LifeCycle fonds heeft, wordt op dividenden ontvangen door het fonds geen dividendbelasting ingehouden. Om dit mogelijk te maken worden de beleggingen van het Bright LifeCycle fonds bewaard in speciale zogeheten ‘custody accounts’. Op de pensioenrekening (lijfrente, box1) wordt geen dividendbelasting ingehouden en hoeft dan ook niet te worden teruggevraagd.

  Op de dividenden die het Bright LifeCycle Fonds uitkeert aan de mensen met een box3 beleggingsrekening is Bright verplicht dividendbelasting in te houden. Deze (in Nederland betaalde) dividendbelasting kunnen klanten met een beleggingsrekening vervolgens zelf bij de aangifte inkomstenbelasting terugvragen.

  • @Empire: voor het aandelen deel gebruikt Bright Ierse en Luxemburgse ETF’s. De Ierse ETF’s gebruiken de volgende juridische structuur: “open-ended investment company with variable capital”. De Luxemburgse ETF’s: “Société d’Investissement à Capital Variable” (SICAV). Op dividend wat zij uitkeren naar Bright wordt idd geen dividendbelasting ingehouden. Maar daarvoor gaat het toch al mis? Als bedrijven dividend uitkeren naar de Iers/Luxemburgse ETF wordt er gewoon dividendbelasting ingehouden. Naar mijn weten lekken dit soort Ierse fondsstructuren daarom gewoon rond de 12%, en Luxemburgse rond de 18%. Een NL FBI daarboven plaatsen dicht dit lek niet.

   BND gebruikt Ierse fondsen met de “Common Contractual Fund” (CCF) structuur, ofwel speciale fiscaal transparante fondsen. Deze lekken initieel gewoon rond de 12%, maar kunnen de betaalde dividendbelasting doorzetten naar de bovenliggende Nederlandse FBI welke dan tot 15% dividendbelasting kan terugvorderen via de Nederlandse belastingdienst. Mocht er een land zijn waarmee na het toepassen van belastingverdrag meer dan 15% dividendbelasting moet worden betaald dan zal BND inderdaad ook nog wat lekken. Zelf geven ze aan dat dit niet vaak voorkomt en dan men 95-98% dividend efficient is.

   Dit is wat ik er van snap. Mocht ik er helemaal naast zitten dan hoor ik het graag 🙂

 5. Hoi Mr FOB,

  Jij verdeelt je vermogen over 60% aandelen en 40% sparen toch? Geldt dit voor je gehele vermogen, dus inclusief het pensioendeel dat je opbouwt via BND? Of hou je voor het BND-deel een andere verhouding aan?

  En in het verlengde daarvan: hoe slaag je erin om over je totale vermogen een redelijk rendement te maken als je op het 40% spaardeel geen rendement kunt maken?

  Alvast bedankt voor je antwoord!

  • Zie BND fondsen voor mijn huidige verdeling van mijn pensioenbeleggingen.

   Met de beursrendementen van de afgelopen jaren is rendement maken met 60% aandelen en 40% spaargeld nog steeds niet moeilijk :-). Maar los daarvan, met typische lange-termijn-beursrendementen van 8-10% per jaar voor inflatie maak je met 60% aandelen naar mijn mening nog steeds een redelijk rendement per jaar.

 6. Goedenavond Mr Fob,

  Allereerst bedankt voor alle informatieve artikelen op je website!
  Ik ben zelf ZZP’er met voldoende jaarruimte om te starten met pensioenbeleggen.

  Als ik het goed begrepen heb maakt het weinig uit of je pensioen beleggen vanuit privé of zakelijk (zzp) doet, als je maar voldoende jaarruimte hebt.
  Heb jij tips of je dit beter privé of juist zakelijk (als zzp) zou doen ?
  Ik las bijvoorbeeld argumenten als beter privé , zodat je optimaal de mkb winstvrijstelling kan benutten.

  Alvast bedankt voor je reactie!

  • Ik ben onvoldoende thuis in deze fiscale materie om hier een goed antwoord op te kunnen geven. Wellicht kan een belastingadviseur raadplegen in dit geval nuttig zijn.

 7. @Mr. Fob
  Inmiddels zes weken berichtte je mij ten aanzien van BrightPensioen: “heb uit voorzorg het artikel even offline gehaald”.
  Het artikel is nog niet teruggeplaatst.
  Wat is er aan de hand? S.v.p. openheid van zaken geven.

  • Ik heb Bright een reactie op hun aanmerkingen gestuurd, waarbij vrijwel geen enkele aanmerking van hen volgens mij steekhoudend was. Daar heb ik nog geen antwoord op mogen ontvangen. In afwachting daarop hou ik het artikel vooralsnog offline.

  • @Mr. Fob & Empire,

   Nu BND de prijzen gaat verhogen voor de ZZP rekening ben ik aan het onderzoeken of het rendabel is om naar BrightPensioen over te stappen.
   Moet er bij zeggen dat ik alleen artikelen aan het lezen ben, de jaar stukken moet ik nog aan beginnen.
   Vandaar dat ik deze post tegen kwam.

  • Ik heb nog geen reactie van Bright op mijn punten gekregen. Indien zij mijn antwoorden niet weerleggen, dan blijft mijn conclusie dat Brand New Day in alle in de Bright blogpost bekeken scenario’s goedkoper is overeind.

   Bright noemt nergens op hun site dat een deel van hun onderliggende fondsen, in tegenstelling tot de meeste fondsen van Brand New Day, dividend lekt. Ze pretenderen goedkoper te zijn, maar als je dividendlekkage als kosten beschouwt, en ik zou niet weten waarom je dat niet als kosten zou moeten beschouwen aangezien het ten koste van je rendement gaat, dan heeft dat wel degelijk veel invloed op hun kostenniveau.

   Zonder dat in detail bekeken te hebben vermoed ik dat bovenstaande conclusie over het goedkoper zijn van BND in alle bekeken scenario’s ook blijft gelden bij de nieuwe kostenstructuur van de Brand New Day ZZP rekening, aangezien de verschillen ten opzichte van Bright relatief groot waren.

   Mede-eigenaarschap bij Bright levert daarnaast slechts €1 per deelnemer per €100.000 winst op op basis van cijfers eind 2020. Medezeggenschap bij Bright is alleen suggesties kunnen doen, geen beslissingsbevoegdheid. Klinkt beide leuk, maar in de praktijk heb je er naar mijn mening niet veel aan.

   Kortom, ik zou als ik opnieuw moest kiezen altijd BND kiezen.

  • Dag Mr. Fob,

   Any update over BrightPensioen? Zie dat het artikel nog offline staat, ik zou graag een keuze maken tussen beide partijen alleen vraag ik mij af waarom het artikel offline is gehaald en nog steeds staat?

  • Het is momenteel offline omdat BrightPensioen bij mij bezwaar maakte tegen de inhoud en ik me beraad op hoe verder. Vooralsnog hou ik het artikel offline. BrightPensioen heeft mij overigens nog niet kunnen overtuigen van mijn ongelijk. Tot die tijd blijf ik bij mijn standpunt uit deze eerdere reactie van mij.

Schrijf een reactie