Via Brand New Day bouw ik sinds een aantal jaren vrijwillig een aanvullend pensioen op. Ik heb via dit pensioenbeleggen tot 3x meer opbrengst dan via gewoon beleggen in dezelfde fondsen. Ik leg uit hoe dit werkt en wat mijn Brand New Day ervaringen zijn.

Op 10 januari 2022 heeft Brand New Day de tarieven voor modelbeleggen bij een gewone beleggingsrekening en een kinderrekening verlaagd. Dat maakt voor deze beleggingsrekeningen het modelbeleggen goedkoper dan vrij beleggen. Bij pensioenbeleggen is modelbeleggen niet goedkoper geworden.

Brand New Day welkomstbonus

Om te beginnen, hier kun je zien welke welkomstactie Brand New Day eventueel heeft lopen.

Samenvatting

Ik bouw vrijwillig extra pensioen op. Pensioenbeleggen zie ik als een zeer aantrekkelijke manier om een veiligheidsmarge op te bouwen.

Als je net als ik eerder dan je pensioengerechtigde leeftijd wilt stoppen met werken, dan vind ik het verstandig een veiligheidsmarge in te bouwen om te voorkomen dat je onverhoopt weer terug aan het werk zou moeten. Dat geldt wat mij betreft in het bijzonder voor het moment waarop je wat ouder bent. Ik verwacht dat dan nog weer aan het werk moeten extra lastig en zwaar zal zijn. Een extra veiligheidsmarge welke beschikbaar komt vanaf AOW leeftijd vind ik daarom aantrekkelijk.

Ik doe dit pensioenbeleggen in een paar uitstekende indexfondsen met brede spreiding en lage kosten. Mocht beleggen in indexfondsen nog onbekend terrein voor je zijn, lees dan eerst de post Beleggen voor beginners.

Ik beleg in die indexfondsen via Brand New Day. Inleggen gebeurt na overboeken automatisch en ik heb vrijwel geen last van dividendlekkage.

Het gaat mij bij pensioenbeleggen overigens niet alleen om de extra veiligheidsmarge. Door de fiscale voordelen genereer ik met mijn pensioenbeleggingen tot 3x zoveel opbrengst dan via gewoon beleggen in dezelfde fondsen. Hoe dit werkt leg ik zometeen uit.

Brand New Day ervaringen

Brand New Day bevalt me tot nu toe prima.

Zij bieden indexfondsen aan die voldoen aan de 6 eisen, welke ik stel aan een goed indexfonds.

Bij Brand New Day kun je fracties van indexfondsen aankopen. Dat kan zowel bij hun pensioenbeleggen als bij hun gewoon beleggen. Dat vind ik handig.

Stel je wilt €200 beleggen in een indexfonds en dat indexfonds kost op dat moment €73. Bij Brand New Day kun je dan €200/€73 = 2.74 posities in dat indexfonds aanschaffen. Dat kan niet via gewone brokers zoals DEGIRO of Lynx.

Daarnaast vind ik het handig dat ze voor hun BND Wereld Indexfonds Unhedged, welke ik aanhoud, de dividendbelasting automatisch vrijwel in zijn geheel terugvorderen, zie hier. Dat levert ongeveer 0.5% kostenbesparing op ten opzichte van niet terugvorderen.

Ik vind Brand New Day transparant in hun kostenstructuur.

Ook vind ik dat Brand New Day een duidelijk dashboard heeft waarin ik mijn beleggingen kan vinden en de rendementen kan volgen.

Tot slot heb ik Brand New Day geregeld een vraag gesteld, waar ik telkens binnen een dag een duidelijk antwoord op gekregen heb. Dit geldt ook voor inhoudelijk complexere vragen.

Brand New Day pensioenbeleggen: de voordelen en nadelen

Ik heb in een eerdere post de voor- en nadelen van pensioenbeleggen uiteengezet. Hieronder zet ik ze nogmaals op een rijtje:

1) Voordeel: Je legt bij pensioenbeleggen in vanuit je bruto inkomen

Daardoor kun je in 2022 tussen de 37,07% en 49.5% meer beleggen dan wanneer je nu je bruto inkomen als netto loon laat uitkeren en zelf belegt. Hoeveel meer je kunt beleggen hangt af van de belastingschijf waar de top van je inkomen in valt. Je mag je inleg namelijk van de te betalen belasting in het jaar van inleg aftrekken.

Dat bruto inkomen rendeert eerst voor je, voordat je er tijdens de uitkeringsfase pas belasting over moet betalen. En die belasting is meestal flink lager dan nu over je inkomen:

2) Voordeel: Lagere belasting tijdens uitkeringsfase

Zodra je met pensioen gaat en het via pensioensparen opgebouwde vermogen als pensioeninkomen gaat laten uitkeren, betaal je belasting. Je valt dan in de belastingschijven voor AOW gerechtigden. Van de Nederlandse pensioengerechtigden heeft ongeveer 80% een pensioeninkomen lager dan €36.410 en betaalt daarmee 19.17% belasting.

inkomensverdeling

Voor het overgrote deel van de Nederlanders is het belastingvoordeel van pensioenbeleggen dus tussen de 17,9% (37,07% – 19,17%) en de 30,33% (49,5% – 19,17%). Dit is nog zonder het belastingvoordeel op basis van vermogensrendementsheffing:

3)  Voordeel: Je betaalt bij pensioenbeleggen geen vermogensrendementsheffing tijdens de opbouwfase en de uitkeringsfase

Als je vermogensrendementsheffing moet betalen, dan is dat vanaf 2022 tussen de 0.56% en 1.71% per jaar. In de post Vermogensbelasting 2022 vind je de schijven en een rekentool.

Die vermogensrendementsheffing ben je kwijt als je zelf belegt, maar hoef je niet te betalen als je aan pensioenbeleggen doet. Dat scheelt heel veel door het rente op rente effect. Zie verderop in deze post bij de voorbeeldberekening hoe dit doorwerkt.

4) Geen voor- of nadeel: de lopende kosten voor pensioenbeleggen en gewoon beleggen via Brand New Day zijn identiek

Bij Brand New Day zijn de lopende kosten voor pensioenbeleggen en gewoon beleggen identiek, tenzij je bij gewoon beleggen voor modelbeleggen in plaats van vrij beleggen kiest. In dat geval is gewoon beleggen 0.1% goedkoper per jaar dan pensioenbeleggen.

Er is wel een verschil in de eenmalige kosten. Het openen van een gewone beleggingsrekening is kosteloos, daar waar het openen van een pensioenrekening eenmalig €45 kost. Op de lange termijn is een dergelijk verschil in eenmalige kosten vrijwel verwaarloosbaar.

5) Voordeel: pensioenvermogen telt niet mee voor diverse regelingen

Steeds meer regelingen, vooral zorg gerelateerde zaken, zijn gerelateerd aan inkomen en vermogen. Daarbij tellen potjes die je voor je pensioen hebt aangelegd niet mee. Potjes die je buiten een pensioenregeling om zelf bij elkaar gespaard / belegd hebt tellen wel mee. Daardoor moet je dan meestal meer zelf bijdragen.

6) Voordeel of nadeel?: De fiscus helpt je het vermogen niet voor je AOW leeftijd op te maken.

Je bent beperkt in het vervroegd aanspreken van dit vermogen.

Met de opgebouwde waarde dien je een uitkering aan te kopen bij een aanbieder naar keuze die voldoet aan een aantal wettelijke eisen. Afhankelijk van het moment waarop je de uitkering aankoopt, geldt een minimale looptijd.

Uitgangspunt is dat je de uitkering aankoopt op of uiterlijk 5 jaar na de AOW-leeftijd. Dan geldt een minimale uitkeringsduur van 5 jaar. Je kunt dus het opgebouwde vermogen binnen 5 jaar volledig laten uitkeren, waarbij je maximaal €22.735 (2022) per jaar mag laten uitkeren. Als je totale inleg meer dan 5 * €22.735 = €113.675 bedraagt, dan moet je uit laten keren over meer dan 5 jaren, zie hier.

Als je een uitkering echter aankoopt voordat je de AOW-leeftijd hebt bereikt, dan is het uitgangspunt een levenslange uitkering. Omdat banken (in tegenstelling tot verzekeraars) geen levenslange uitkeringen aanbieden, hanteren zij de AOW-leeftijd+20 jaar als ‘levenslange’ uitkering. Stel dat je AOW leeftijd 67 jaar is. In dat geval zou een uitkering door moeten lopen tot 67 + 20 jaar (dus tot je 87ste). Soms werken uitkerende instanties met enkele randvoorwaarden, zoals een minimaal uit te keren waarde. De eerder genoemde eisen met betrekking tot de uitkeringsduur zijn daarentegen wel gelijk voor alle aanbieders, omdat het wetgeving betreft.

Als je voor het bereiken van je AOW-leeftijd het bedrag in een keer wilt opnemen dan gaat de ‘vlag uit’ bij de belastingdienst en heffen ze in het slechtste geval in een keer 49,5% plus 20% revisierente. Mogelijk kun je daar via “kleine lijfrenten” omheen werken, maar dat is niet zonder risico.

7) Voor- of nadeel: de fiscus kan de spelregels veranderen tijdens de wedstrijd

Zoals onder punt 6 beschreven zit je geld voor langere tijd vast in een pensioenbelegging, tenzij je bereid bent hoge opnamekosten aan de fiscus te betalen. Indien de fiscus de regels voor pensioenbeleggingen in de loop van de tijd aanpast, kan dit een verslechtering of verbetering tot gevolg hebben. Daar kom je niet zonder die genoemde kosten onderuit.

Vermogen dat je niet in pensioenbeleggingen maar in gewone beleggingen ondergebracht hebt is echter evenzeer onderhevig aan veranderende spelregels van de fiscus. En die spelregels zijn de afgelopen jaren een paar keer veranderd.

Veranderde fiscale spelregels gewone beleggingen

De vermogensbelasting is sinds 2017 jaarlijks aangepast. Voor relatief kleinere vermogens is de vermogensbelasting gedaald, voor grotere vermogens is die gestegen. Dat raakt je gewone beleggingen, maar niet je pensioenbeleggingen. Die laatste zijn namelijk vrijgesteld van vermogensbelasting.

Vervolgens zijn per 2018 de spelregels voor de vermogensbelasting alweer veranderd. Zodra de rente gaat stijgen, gaat de vermogensbelasting sneller stijgen dan voor 2018. Dat komt doordat de stijging van de vermogensbelasting niet meer op basis van de gemiddelde spaarrente van de afgelopen 5 jaar maar op basis van de spaarrente over de meest recente beschikbare periode van 12 maanden bepaald wordt. Geld dat je niet fiscaal afgeschermd hebt via bijvoorbeeld pensioenbeleggingen en dat boven de vrijstelling voor vermogensbelasting valt, wordt dan zwaarder belast.

En gezien het sentiment onder de coalitiepartijen gaat de vermogensbelasting na 2022 waarschijnlijk verder omhoog.

Zowel voor pensioenbeleggingen als voor gewone beleggingen kunnen de spelregels dus in je voor- of nadeel veranderen tijdens de wedstrijd.

Een simpel voorbeeld van pensioenbeleggen

Stel je bent nu 30 jaar oud en hebt nog 40 jaar totdat je de AOW leeftijd bereikt. Je legt eenmalig €10.000 bruto inkomen in. Dit rendeert met 7% per jaar, het gemiddelde van de beurs van de afgelopen decennia. Dan heb je via pensioenbeleggen €149.744 vermogen opgebouwd. Vervolgens laat je dit vermogen uitkeren en betaal je 20% belasting. Je houdt dan dus €121.038 over. In het tool Eindkapitaal berekenen kun je overigens zelf met eigen getallen spelen.

Als je die €10.000 nu gewoon als nettoloon ontvangt en vervolgens zelf in vergelijkbare fondsen belegt, kun je nu €5.500 tot €6.293 beleggen. Dit is afhankelijk van de belastingschijf waar je inkomen in 2022 in valt.

Naast inkomstenbelasting betaal je elk jaar vermogensrendementsheffing. Want ik ga ervan uit dat je op weg naar financiële onafhankelijkheid boven de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing uitkomt. Daarvoor houd ik voor het gemak een getal van 1.2% aan. Je rendement wordt dus geen 7% maar 5.8% per jaar. Dat geeft na 40 jaar een vermogen van €52.455 tot €60.018. Een factor 2 tot 3 minder dan via pensioenbeleggen!

Pensioenbeleggen geeft 2 tot 3 keer meer opbrengst dan gewoon beleggen door fiscale voordelen

Brand New Day pensioen: hoe werkt dit pensioenbeleggen?

Pensioengat

Pensioenbeleggen is mogelijk voor iedereen die een zogenaamd pensioengat heeft. En dat hebben behoorlijk veel mensen, ook onder degenen die een goed pensioen via hun werkgever opbouwen. En ook bijvoorbeeld mensen die in de WW zitten of ZZP’er zijn mogen pensioenbeleggen.

Jaarruimte

Er geldt een maximum voor het bedrag dat je fiscaal vriendelijk opzij mag zetten. Dit heet ook wel je fiscale ruimte. Deze bestaat uit je jaarruimte en je reserveringsruimte. Je jaarruimte voor dit jaar wordt bepaald door wat je vorig jaar hebt verdiend. Naast de jaarruimte heb je de mogelijkheid de zogenaamde reserveringsruimte te benutten. Je reserveringsruimte bestaat uit je niet-gebruikte jaarruimtes van de afgelopen zeven jaar. Die mag je alsnog ‘inhalen’ door deze naast je jaarruimte te storten.

Reserveringsruimte

Ook de reserveringsruimte is gemaximeerd. Wat je in een bepaald jaar aan inlegt, wordt allereerst weggestreept tegenover je oudste, nog ongebruikte jaarruimte. Veel mensen hebben veel meer fiscale ruimte dan ze (op basis van alleen de jaarruimte-berekening) denken. Wanneer je de afgelopen zeven jaar in loondienst pensioen hebt opgebouwd en / of als ZZP’er gebruik hebt gemaakt van de Fiscale Oudedagsreserve, oftewel de FOR, moet je in de berekening een correctie maken.

Hier vind je een tooltje waarmee je je jaarruimte kunt berekenen. Ook vind je daar verdere uitleg en kun je hulp krijgen met de berekening.

Op de site van de belastingdienst staat ook een tooltje waarmee je je jaarruimte en reserveringsruimte kunt berekenen, ze noemen dat daar de rekenhulp lijfrentepremie.

Pensioensparen in plaats van pensioenbeleggen?

Bankspaarproducten vallen voor mij af, aangezien ik voor de lange termijn niet wil sparen op een spaarrekening maar wil beleggen in indexfondsen, vanwege het te verwachten veel hogere rendement.

Lijfrenteverzekering in plaats van pensioenbeleggen?

Lijfrenteverzekeringen vallen voor mij ook af. Deze hebben vaak hogere kosten, geven niet de mogelijkheid om in indexfondsen te beleggen en bij overlijden krijgen je nabestaanden niets.

Brand New Day fondsen

Hier vind je een overzicht in welke fondsen je via Brand New Day kunt beleggen.

In de post Nieuwe Brand New Day fondsen beschrijf ik welke Brand New Day fondsen ik aanhoud. Ik ga in op de dividendlekkage van het Brand New Day Wereld Indexfonds. Ook leg ik uit waarom ik mijn fondsen gekozen heb en geef ik stap voor stap aan hoe je kunt gaan pensioenbeleggen.

 

Doe jij aan pensioenbeleggen? Heb jij ervaringen met Brand New Day? Zo ja, hoe zijn die?

 

Wil jij, net als ruim 13.000 anderen, een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt en het FOB huishoudboekje 2022 kado?Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.


De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en je blijft zelf verantwoordelijk bij opvolgen ervan. Let op: beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Blauw onderstreepte links met   zijn affiliate links. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

182 Reacties

 1. ik stel wel hele grote vraagtekens bij het woord ‘onafhankelijk’; u komt op mij over als een salespersoon van Brand New Day

  • Ik plaats nooit advertorials op dit blog. Wel werk ik indien beschikbaar met links waarbij ik een vergoeding krijg als iemand een transactie doet na doorgeklikt te hebben vanaf mijn website. Deze links zijn herkenbaar aan hun oranje kleur, zoals onder elke blogpost vermeld. De Brand New Day links zijn ook van dit type.

 2. @Mr. Fob
  BrightPensioen heeft je een brief gestuurd en een artikel over Bright is offline gehaald, zo deelde je Patrick mede.
  Naar aanleiding daarvan heb ik een aantal vragen.
  1. Beschikt Bright (toch) over je naam en adresgegevens? Ik meen dat je anoniem werkt.
  2. Heeft Bright gedreigd met juridische stappen als het artikel niet zou worden verwijderd of aangepast, of heb je dat eigener beweging gedaan?
  3. Zou je (in het kader van transparantie naar de lezers van je weblog) de reactie van Bright bij het artikel willen opnemen, ongeacht de uiteindelijke uitkomst (wel/geen aanpassing)?
  4. Heb je een vergoeding van Bright ontvangen of zou je die ontvangen, bijvoorbeeld in het kader van ‘partner relaties’?

  • Ze hebben me via mail een brief gestuurd.

   Daar ben ik naar aan het kijken en heb uit voorzorg het artikel even offline gehaald.

   Ik weet nog niet of ik de reactie van Bright via mijn blog zal gaan delen.

   Ik heb nog nooit een vergoeding voor het plaatsen van een artikel ontvangen en zal die ook nooit gaan ontvangen, ook niet van Bright. Ik plaats geen advertorials. Wanneer partijen die ik bespreek affiliate links beschikbaar hebben, dan maak ik daar overigens wel gebruik van. Dit is ook niet het geval bij Bright.

 3. Ik ben mij sinds een paar weken aan het oriënteren voor mijn financiële toekomt. Dit is een heel leerzaam blog! Dank daarvoor
  Ik kan alleen het artikel waar BND wordt vergeleken met Bright niet terug vinden op de site. Is deze verwijderd? Ben wel heel benieuwd of Bright idd beter uit de bus komt qua voorwaarden en kosten.

  • Het artikel is even offline. Bright heeft n.a.v. het artikel mij een brief gestuurd met punten waar zij het niet mee eens waren. Daar ben ik naar aan het kijken.
   Brand New Day kwam volgens mijn analyse beter uit de bus qua kosten en voorwaarden.

 4. Goedenavond,

  Met interesse bovengenoemd artikel gelezen. Ik heb er twee vragen over:
  1. Hoe kan ik een bruto bedrag inleggen, wanneer ik bij een baas werk; je ontvangt immers een netto salaris? Of je haalt het van een spaarrekening af: Of is het alleen mogelijk wanneer je een eigen bedrijf hebt/zzp’er bent?
  Of verreken je de inleg bij de belastingaangifte?

  2. Werkt het ook bij het maandelijks inleggen van een bedrag?

  Alvast hartelijke dank voor uw antwoorden, met vriendelijke groet,
  Yvonne Jansen

 5. Hi mr. FOB,

  Zoals meerdere mensen heb ik ook een beleggingsrekening bij BND lopen. Momenteel met name in BND Wereld Indexfonds C-Unhedged aangezien het voor langere termijn is en de kosten voor hedgen in dat geval te weinig voordeel opleveren. Nu schetst mijn verbazing dat BND het dividendpercentage voor dit fonds in 2021 sterk heeft aangepast. Van € 0,321113 in 2020 naar € 0,143983 in 2021 per participatie, waar de Hedged versie gewoon € 0,287132 per participatie uitkeert in 2021. Ik zie hier verder geen enkele communicatie over, maar het lijkt mij dat de eventuele lagere kosten voor het unhedged fonds in dat geval teniet worden gedaan door de gehalveerde dividenduitkering? Twijfel nu zelf om alles om te zetten naar de Hedged versie. Wellicht leuk om een keer naar te kijken en om mensen voor te waarschuwen, zodat dit in de overweging meegenomen kan worden? https://new.brandnewday.nl/blog/dividend-uitkeren-2020/ https://new.brandnewday.nl/blog/dividend-uitkeren-2021/

  • Je moet kijken naar het dividend per participatie ten opzichte van de koers van een participatie als je fondsen wilt vergelijken. Als je het dividendrendement berekent (dividend delen door de koers) van het BND Wereld Indexfonds C-Hedged en het BND Wereld Indexfonds C-Unhedged zie je dat deze dicht bij elkaar zitten.

   Als je in 2021 €100 in het BND Wereld Indexfonds C-Hedged belegd had, had je op de dag van de dividenduitkering 4,03 stukken. Dat had je €1,16 aan dividend gegeven. Voor het BND Wereld Indexfonds C-Unhedged zou je met €100 euro 7,34 stukken hebben wat je €1,06 aan dividend zou geven.

   Je zit nu in het BND Wereld Indexfonds C-Unhedged maar zal in 2020 bijna zeker in BND Wereld Indexfonds Unhedged hebben belegd. Met de migratie van klanten van Vermogensopbouw naar de Bank zijn klanten naar nieuwe fondsen overgezet. Deze hebben nog steeds hetzelfde onderliggende Vanguard fonds maar de koers zal anders zijn. Maar ook toen zat het dividendrendement (relatief t.o.v. de koers) van hedged en unhedged dicht bij elkaar.

 6. Hoi Mr. Fob!

  Jouw blog kwam als geroepen. Ik zit middenin mijn zoektocht naar een partij waarbij ik wil pensioen-beleggen. Ik ben nu Brand New Day en Bright Pensioen aan het vergelijken. Het viel me op dat de percentuele afdrachten in stortingen en beheer vrij hoog liggen bij BND. Om even de verschillen in kaart te brengen:
  Beheerskosten BP = 0,30% (per jaar over geheel vermogen)
  Beheerskosten BND = 0,40% / 0,44% (idem)
  Stortingskosten BP = 0,07%
  Stortingskosten BND = 0,50%
  BP rekent dat wel weer een jaarlijks lidmaatschap die vrij hoog is (210 euro – waarme je wel aandelen in hun organisatie koopt, dus je wordt als het ware mede eigenaar).

  Ik was benieuwd of je ook onderzoek hebt gedaan naar Bright Pensioen, en wat de overweging is geweest om daar niet verder mee in zee te gaan.

  Alvast bedankt!

 7. Wat ik me afvraag is hoe het te werk gaat bij faillissement van BND.

  Op de website staat:
  “Natuurlijk staan uw beleggingen dan veilig. Als Brand New Day onverhoopt failliet gaat, vallen uw beleggingen namelijk buiten de boedel, ongeacht de omvang. U krijgt uw beleggingen dus terug. Het maakt niet uit of u een particuliere of zakelijke belegger bent. Heeft u een beleggingsrekening waarop u een gedeelte van de waarde in de categorie cash aanhoudt? Dan geldt voor het cashbedrag het depositogarantiestelsel van €100.000 per persoon.”

  Dat is natuurlijk fijn om te weten dat de beleggingen buiten de boedel vallen en dat je deze terug krijgt, maar in welke vorm krijg je die terug? Wordt het elders onder gebracht? Wordt het uitgekeerd? Hoe kan je hierover beschikken bij een faillissement van BND?
  Andere vraag die ik hierbij dan heb, wanneer je meer dan €100.000 per persoon hebt, je geld dan “veiliger” is als belegging, omdat je dan klaarblijkelijk alles terug krijgt?

  • Antwoord op vraag 1:
   Het belegd vermogen van de klanten valt buiten de boedel. Mocht Brand New Day failliet gaan, dan blijft dat zo. Het vermogen blijft belegd. Hoe het verder afgehandeld wordt, is afhankelijk van de toezichthouders en curator die het faillissement begeleiden. Zij bepalen wat er met de beleggingen gebeurt.

   Antwoord op deel 2 van jouw vraag:
   In feite klopt dat. Spaargeld/onbelegd vermogen valt onder het depositogarantiestelsel en wordt tot 100K EUR per rekeninghouder door De Nederlandsche Bank ‘vergoed’ bij faillissement. De beleggingen zijn beschermd onder de Wet Giraal Effectenverkeer. Banken die beleggingsdiensten aanbieden zijn onder die wet verplicht het belegd vermogen apart te bewaren van de boedel van de bank. Het belegd vermogen wordt in een soort fonds ondergebracht waarvan alle klanten deelnemer zijn. Schuldeisers kunnen bij faillissement dus alleen aanspraak maken op de boedel van de bank en niet onder dat fonds.
   Meer dan €100.000 aan cash is als belegd vermogen inderdaad “veiliger” doordat het buiten de boedel van de bank valt.

 8. Hi,
  Sinds 2001 heb ik bij aegon een levensloop pensioen (lijfrenteverzekering) afgesloten, toen nog met (premie)spaarloon regeling. Dit is aantal jaar later afgeschaft. Ik heb in 2012 de inleg verlaagd, omdat het te duur was om het geheel af te kopen en de helft naar de belasting zou gaan. Nu begreep ik dat het sinds een paar jaar mogelijk is om dit via PSK te verplaatsen naar een pensioenrekening van BND of DEGIRO. Met als voordeel dat je zelf de fondsen kan uitkiezen en er een stuk minder kosten aan zitten. Nu betaal ik elk jaar 130,- aan kosten aan aegon. Klopt dit of zijn hier nog wat addertjes onder het gras die niet benoemd worden?

  • De helpdesk van Brand New Day is zeer hulpvaardig, ik zou hen je specifieke situatie voorleggen.

 9. Als pionier bij BND als een van de eerste klanten deze week besloten om de lijfrentes fiscaal geruisloos over te hevelen naar een ander bedrijf.
  Ik heb vele rekeningen gehad zoals goudennhanddruk en een rekening om hypotheek af te lossen. Het gaat hier om pensioenrekening beleggen met dagelijks handelen.
  Er zijn vele positieve zaken te benoemen maar ik heb toch het idee dat na de overname van een ander bedrijf er na de integratie er wat dingen niet goed gaan.
  Bij het geven van een order, dit heet dan herbalanceer order, weet je nooit wanneer dit wordt uitgevoerd. Er kunnen administratieve processen lopen en dan kun je niet handelen. Sneu bij hoge volatiliteit en dividendbetalingen.
  Wanneer dit is, is niet na te zoeken.
  Ook ben ik van mening dat, zeker bij grote bedragen, er een ander kostenmodel zou moeten komen. Navraag leert ons dat er geen ander prijsmodel mogelijk is.
  Dus voor geautomatiseerd beleggen zonder omkijken voor pensioen is het product oké (pensioenrekening beleggen)

  Mijn pensioenbelegingen worden nu overgezet naar een bedrijf waar ik weliswaar minder keus heb in beleggingsfondsen maar ik e.e.a. kan afdoen met een vaste fee per jaar. En hier zijn voor zover ik weet, geen handelsbelemmeringen daar er maar 1x per maand gehandeld wordt… (ook meer rust)

  Ps
  Helpdesk, site en producten zijn bij BND dik in orde.

Schrijf een reactie