Brand New Day ervaringen


Ik beleg al jaren via Brand New Day. Lees hier wat mijn Brand New Day ervaringen zijn.Via Brand New Day bouw ik sinds een aantal jaren vrijwillig een aanvullend pensioen op. Ik heb via dit pensioenbeleggen tot 3x meer opbrengst dan via gewoon beleggen in dezelfde fondsen. Ik leg uit hoe dit werkt en wat mijn Brand New Day ervaringen zijn.

Deze post is voor het laatst geüpdate in mei 2021.

Samenvatting

Ik bouw vrijwillig extra pensioen op. Pensioenbeleggen zie ik als een zeer aantrekkelijke manier om een veiligheidsmarge op te bouwen.

Als je net als ik eerder dan je pensioengerechtigde leeftijd wilt stoppen met werken, dan vind ik het verstandig een veiligheidsmarge in te bouwen om te voorkomen dat je onverhoopt weer terug aan het werk zou moeten. Dat geldt wat mij betreft in het bijzonder voor het moment waarop je wat ouder bent. Ik verwacht dat dan nog weer aan het werk moeten extra lastig en zwaar zal zijn. Een extra veiligheidsmarge welke beschikbaar komt vanaf AOW leeftijd vind ik daarom aantrekkelijk.

Ik doe dit pensioenbeleggen in een paar uitstekende indexfondsen met brede spreiding en lage kosten. Mocht beleggen in indexfondsen nog onbekend terrein voor je zijn, lees dan eerst de post Beleggen voor beginners.

Ik beleg in die indexfondsen via Brand New Day. Inleggen gebeurt na overboeken automatisch en ik heb vrijwel geen last van dividendlekkage.

Het gaat mij bij pensioenbeleggen overigens niet alleen om de extra veiligheidsmarge. Door de fiscale voordelen genereer ik met mijn pensioenbeleggingen tot 3x zoveel opbrengst dan via gewoon beleggen in dezelfde fondsen. Hoe dit werkt leg ik zometeen uit.

Brand New Day ervaringen

Brand New Day bevalt me tot nu toe prima.

Zij bieden indexfondsen aan die voldoen aan de 6 eisen, welke ik stel aan een goed indexfonds.

Bij Brand New Day kun je fracties van indexfondsen aankopen. Dat kan zowel bij hun pensioenbeleggen als bij hun gewoon beleggen. Dat vind ik handig.

Stel je wilt €200 beleggen in een indexfonds en dat indexfonds kost op dat moment €73. Bij Brand New Day kun je dan €200/€73 = 2.74 posities in dat indexfonds aanschaffen. Dat kan niet via gewone brokers zoals DEGIRO of Lynx.

Daarnaast vind ik het handig dat ze voor hun BND Wereld Indexfonds Unhedged, welke ik aanhoud, de dividendbelasting automatisch vrijwel in zijn geheel terugvorderen, zie hier. Dat levert ongeveer 0.5% kostenbesparing op ten opzichte van niet terugvorderen.

Ik vind Brand New Day transparant in hun kostenstructuur.

Ook vind ik dat Brand New Day een duidelijk dashboard heeft waarin ik mijn beleggingen kan vinden en de rendementen kan volgen.

Tot slot heb ik Brand New Day geregeld een vraag gesteld, waar ik telkens binnen een dag een duidelijk antwoord op gekregen heb. Dit geldt ook voor inhoudelijk complexere vragen.

Brand New Day pensioenbeleggen: de voordelen en nadelen

Ik heb in een eerdere post de voor- en nadelen van pensioenbeleggen uiteengezet. Hieronder zet ik ze nogmaals op een rijtje:

1) Voordeel: Je legt bij pensioenbeleggen in vanuit je bruto inkomen

Daardoor kun je tussen de 37,35% en 49.5% meer beleggen dan wanneer je nu je bruto inkomen als netto loon laat uitkeren en zelf belegt. Hoeveel meer je kunt beleggen hangt af van de belastingschijf waar de top van je inkomen in valt. Je mag je inleg namelijk van de te betalen belasting in het jaar van inleg aftrekken.

Dat bruto inkomen rendeert eerst voor je, voordat je er tijdens de uitkeringsfase pas belasting over moet betalen. En die belasting is meestal flink lager dan nu over je inkomen:

2) Voordeel: Lagere belasting tijdens uitkeringsfase

Zodra je met pensioen gaat en het via pensioensparen opgebouwde vermogen als pensioeninkomen gaat laten uitkeren, betaal je belasting. Je valt dan in de belastingschijven voor AOW gerechtigden. Van de Nederlandse pensioengerechtigden heeft 80% een pensioeninkomen lager dan €35.942 en betaalt daarmee 19.2% belasting.

inkomensverdeling

Voor het overgrote deel van de Nederlanders is het belastingvoordeel van pensioenbeleggen dus lager dan 20%. Dit is nog zonder het belastingvoordeel op basis van vermogensrendementsheffing:

3)  Voordeel: Je betaalt bij pensioenbeleggen geen vermogensrendementsheffing tijdens de opbouwfase en de uitkeringsfase

Als je vermogensrendementsheffing moet betalen,  dan is dat vanaf 2021 tussen de 0.59% en 1.76% per jaar. In de post Vermogensbelasting 2021 & 6 tips ga ik hier op in.

Die vermogensrendementsheffing ben je kwijt als je zelf belegt, maar hoef je niet te betalen als je aan pensioenbeleggen doet. Dat scheelt heel veel door het rente op rente effect. Zie verderop in deze post bij de voorbeeldberekening hoe dit doorwerkt.

4) Geen voor- of nadeel: de lopende kosten voor pensioenbeleggen en gewoon beleggen via Brand New Day zijn identiek

Bij Brand New Day zijn de lopende kosten voor pensioenbeleggen en gewoon beleggen identiek.

Er is wel een verschil in de eenmalige kosten. Het openen van een gewone beleggingsrekening is kosteloos, daar waar het openen van een pensioenrekening eenmalig €45 kost. Op de lange termijn is een dergelijk verschil in eenmalige kosten vrijwel verwaarloosbaar.

5) Voordeel: pensioenvermogen telt niet mee voor diverse regelingen

Steeds meer regelingen, vooral zorg gerelateerde zaken, zijn gerelateerd aan inkomen en vermogen. Daarbij tellen potjes die je voor je pensioen hebt aangelegd niet mee. Potjes die je buiten een pensioenregeling om zelf bij elkaar gespaard / belegd hebt tellen wel mee. Daardoor moet je dan meestal meer zelf bijdragen.

6) Voordeel of nadeel?: De fiscus helpt je het vermogen niet voor je AOW leeftijd op te maken.

Je bent beperkt in het vervroegd aanspreken van dit vermogen.

Met de opgebouwde waarde dien je een uitkering aan te kopen bij een aanbieder naar keuze die voldoet aan een aantal wettelijke eisen. Afhankelijk van het moment waarop je de uitkering aankoopt, geldt een minimale looptijd.

Uitgangspunt is dat je de uitkering aankoopt op of uiterlijk 5 jaar na de AOW-leeftijd. Dan geldt een minimale uitkeringsduur van 5 jaar. Je kunt dus het opgebouwde vermogen binnen 5 jaar volledig laten uitkeren, waarbij je maximaal €22.443 (2021) per jaar mag laten uitkeren. Als je totale inleg meer dan 5*€22.443 = €112.215 bedraagt, dan moet je uit laten keren over meer dan 5 jaren, zie hier.

Als je een uitkering echter aankoopt voordat je de AOW-leeftijd hebt bereikt, dan is het uitgangspunt een levenslange uitkering. Omdat banken (in tegenstelling tot verzekeraars) geen levenslange uitkeringen aanbieden, hanteren zij de AOW-leeftijd+20 jaar als ‘levenslange’ uitkering. Stel dat je AOW leeftijd 67 jaar is. In dat geval zou een uitkering door moeten lopen tot 67 + 20 jaar (dus tot je 87ste). Soms werken uitkerende instanties met enkele randvoorwaarden, zoals een minimaal uit te keren waarde. De eerder genoemde eisen met betrekking tot de uitkeringsduur zijn daarentegen wel gelijk voor alle aanbieders, omdat het wetgeving betreft.

Als je voor het bereiken van je AOW-leeftijd het bedrag in een keer wilt opnemen dan gaat de ‘vlag uit’ bij de belastingdienst en heffen ze in het slechtste geval in een keer 49,5% plus 20% revisierente. Mogelijk kun je daar via “kleine lijfrenten” omheen werken, maar dat is niet zonder risico.

7) Voor- of nadeel: de fiscus kan de spelregels veranderen tijdens de wedstrijd

Zoals onder punt 6 beschreven zit je geld voor langere tijd vast in een pensioenbelegging, tenzij je bereid bent hoge opnamekosten aan de fiscus te betalen. Indien de fiscus de regels voor pensioenbeleggingen in de loop van de tijd aanpast, kan dit een verslechtering of verbetering tot gevolg hebben. Daar kom je niet zonder die genoemde kosten onderuit.

Vermogen dat je niet in pensioenbeleggingen maar in gewone beleggingen ondergebracht hebt is echter evenzeer onderhevig aan veranderende spelregels van de fiscus. En die spelregels zijn de afgelopen jaren een paar keer veranderd.

Veranderde fiscale spelregels gewone beleggingen

De vermogensbelasting is sinds 2017 jaarlijks aangepast. Voor relatief kleinere vermogens is de vermogensbelasting gedaald, voor grotere vermogens is die gestegen. Dat raakt je gewone beleggingen, maar niet je pensioenbeleggingen. Die laatste zijn namelijk vrijgesteld van vermogensbelasting.

Vervolgens zijn per 2018 de spelregels voor de vermogensbelasting alweer veranderd. Zodra de rente gaat stijgen, gaat de vermogensbelasting sneller stijgen dan voor 2018. Dat komt doordat de stijging van de vermogensbelasting niet meer op basis van de gemiddelde spaarrente van de afgelopen 5 jaar maar op basis van de spaarrente over de meest recente beschikbare periode van 12 maanden bepaald wordt. Geld dat je niet fiscaal afgeschermd hebt via bijvoorbeeld pensioenbeleggingen en dat boven de vrijstelling voor vermogensbelasting valt, wordt dan zwaarder belast.

Zowel voor pensioenbeleggingen als voor gewone beleggingen kunnen de spelregels dus in je voor- of nadeel veranderen tijdens de wedstrijd.

Een simpel voorbeeld van pensioenbeleggen

Stel je bent nu 30 jaar oud en hebt nog 40 jaar totdat je de AOW leeftijd bereikt. Je legt eenmalig €10.000 bruto inkomen in. Dit rendeert met 7% per jaar, het gemiddelde van de beurs van de afgelopen decennia. Dan heb je via pensioenbeleggen €150.000 vermogen opgebouwd. Vervolgens laat je dit vermogen uitkeren en betaal je 20% belasting. Je houdt dan dus €120.000 over.

Als je die €10.000 nu gewoon als nettoloon ontvangt en vervolgens zelf in vergelijkbare fondsen belegt, kun je nu €4.800 tot €6.345 beleggen. Dit is afhankelijk van de belastingschijf waar je inkomen in valt. Ik hanteer voor de berekening in deze post de belastingschijven van 2017, omdat ik deze berekening voor een eerdere post reeds gemaakt heb en mij dat daarmee werk scheelt. De verschillen tussen 2021 en 2017 zijn overigens heel klein.

Naast inkomstenbelasting betaal je elk jaar vermogensrendementsheffing. Want ik ga ervan uit dat je op weg naar financiële onafhankelijkheid boven de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing uitkomt. Daarvoor houd ik voor het gemak een getal van 1.2% aan. Je rendement wordt dus geen 7% maar 5.8% per jaar. Dat geeft na 40 jaar een vermogen van €46.000 tot €61.000. Een factor 2 tot 3 minder dan via pensioenbeleggen!

rendement pensioenbeleggen versus gewoon beleggen

Brand New Day pensioen: hoe werkt dit pensioenbeleggen?

Pensioengat

Pensioenbeleggen is mogelijk voor iedereen die een zogenaamd pensioengat heeft. En dat hebben behoorlijk veel mensen, ook onder degenen die een goed pensioen via hun werkgever opbouwen. En ook bijvoorbeeld mensen die in de WW zitten of ZZP’er zijn mogen pensioenbeleggen.

Jaarruimte

Er geldt een maximum voor het bedrag dat je fiscaal vriendelijk opzij mag zetten. Dit heet ook wel je fiscale ruimte. Deze bestaat uit je jaarruimte en je reserveringsruimte. Je jaarruimte voor dit jaar wordt bepaald door wat je vorig jaar hebt verdiend. Naast de jaarruimte heb je de mogelijkheid de zogenaamde reserveringsruimte te benutten. Je reserveringsruimte bestaat uit je niet-gebruikte jaarruimtes van de afgelopen zeven jaar. Die mag je alsnog ‘inhalen’ door deze naast je jaarruimte te storten.

Reserveringsruimte

Ook de reserveringsruimte is gemaximeerd. Wat je in een bepaald jaar aan inlegt, wordt allereerst weggestreept tegenover je oudste, nog ongebruikte jaarruimte. Veel mensen hebben veel meer fiscale ruimte dan ze (op basis van alleen de jaarruimte-berekening) denken. Wanneer je de afgelopen zeven jaar in loondienst pensioen hebt opgebouwd en / of als ZZP’er gebruik hebt gemaakt van de Fiscale Oudedagsreserve, oftewel de FOR, moet je in de berekening een correctie maken.

Hier vind je een tooltje waarmee je je jaarruimte kunt berekenen. Ook vind je daar verdere uitleg en kun je hulp krijgen met de berekening.

Op de site van de belastingdienst staat ook een tooltje waarmee je je jaarruimte en reserveringsruimte kunt berekenen, ze noemen dat daar de rekenhulp lijfrentepremie.

Pensioensparen in plaats van pensioenbeleggen?

Bankspaarproducten vallen voor mij af, aangezien ik voor de lange termijn niet wil sparen op een spaarrekening maar wil beleggen in indexfondsen, vanwege het te verwachten veel hogere rendement.

Lijfrenteverzekering in plaats van pensioenbeleggen?

Lijfrenteverzekeringen vallen voor mij ook af. Deze hebben vaak hogere kosten, geven niet de mogelijkheid om in indexfondsen te beleggen en bij overlijden krijgen je nabestaanden niets.

Brand New Day fondsen

Hier vind je een overzicht in welke fondsen je via Brand New Day kunt beleggen.

In de post Nieuwe Brand New Day fondsen beschrijf ik welke Brand New Day fondsen ik aanhoud. Ik ga in op de dividendlekkage van het Brand New Day Wereld Indexfonds. Ook leg ik uit waarom ik mijn fondsen gekozen heb en geef ik stap voor stap aan hoe je kunt gaan pensioenbeleggen.

Brand New Day welkomstbonus

Hier kun je zien welke welkomstactie Brand New Day eventueel heeft lopen.

 

Doe jij aan pensioenbeleggen? Heb jij ervaringen met Brand New Day? Zo ja, hoe zijn die?

 

Wil jij het FOB huishoudboekje 2021 kado? En een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt? Ik stuur geen spam, opzeggen kan altijd en ik geef je e-mailadres nooit door aan derden.

12860 andere abonnees houden je gezelschap!

Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat mailadres is al ingeschreven
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.
Ik kom ook financieel interessante acties en aanbiedingen tegen waar ik op dat moment geen blogpost over schrijf. Ik kan je daar dan wel op wijzen via een mailtje. Je kunt je hiervoor apart inschrijven:
Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.

Ik ben geen professioneel adviseur. Je blijft zelf verantwoordelijk voor enige schade geleden door opvolgen van advies of navolgen van informatie op deze site. Informatie kan achterhaald zijn, check altijd zelf of ze nog actueel is. De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en louter informatief en educatief bedoeld. Let op: Beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Zie ook de disclaimer. Soms krijg ik een vergoeding als je een transactie doet via een link op deze site. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

Auteur: Mr FOB


Een reactie plaatsen

Leuk als je reageert! Reacties met als doel iets te leren van anderen of om anderen te helpen, nadat je het hele artikel en alle andere reacties gelezen hebt, zien we hier het liefst! Je reactie wordt goedgekeurd en verwerkt volgens mijn privacybeleid. Door je reactie te versturen ga je hiermee akkoord.

157 gedachten over “Brand New Day ervaringen

 • Hans

  Heel fijn blog, in korte tijd al veel van geleerd als newbie op het gebied van o.a. beleggen. Waar ik nog geen informatie over heb kunnen vinden is over hoe om te gaan met pensioenbeleggen als fiscale partners? Zowel mijn partner als ik hebben jaarlijks ruimte om in te leggen. Kunnen we hiervoor, als fiscale partners, 1 pensioenrekening-beleggen openen (vergelijkbaar met een en/of rekening) en leggen we daar dan onze gezamelijke jaarruimte in (dan zouden we namelijk de servicekosten e.d. delen? Of moet dit gesplitst zijn, dus 1 rekening per persoon en daar de persoonlijke max. jaarruimte op inleggen?

  • Hans

   Nog een vraagje hierover. Stel ik heb voor het jaar 2021 een jaarruimte van 4000,- (op basis van 2020 loon en pensioenaangroei). En ik heb een reserveringsruimte van voorgaande jaren van 7489,- (maximaal dus). Mag ik dan nu, in 2021, belastingvrij 7489,- inleggen, of 7489,- + 4000 = 11489,-??

  • Mr FOB Bericht auteur

   Jaarruimte en reserveringsruimte hebben elk hun eigen maximum. Daar blijf je met jouw bedragen binnen en dus mag je bij mijn weten beide samen inleggen en aftrekken van de belasting.

 • S.

  Hallo Mr. FOB,

  Al een aantal jaar doe ik aan pensioenbeleggen via BND en gebruik zo mijn jaarruimte. Sinds dit jaar heb ik de mogelijkheid om (een gedeelte van) mijn jaarruimte te gebruiken via mijn werkgevers pensioenfonds. Nu heb ik dus de keuze om via BND, pensioen 3e pijler, of via mijn werkgeverspensioen, 2de pijler, mijn jaarruimte te benutten. Via werkgever heeft als voordeel dat ik niet aan de (huidige) max ~22k bruto uitkering per jaar vastzit, wat bij BND wel het geval zal zijn. Daarnaast bij 2e pijler pensioen levenslange uitkering, bij 3e pijler zelf te bepalen met in acht nemen max bruto uitkering. Wat is jouw idee over het gebruik van de jaarruimte voor opbouw van extra pensioen in 2e versus 3e pijler en voor of nadelen van beide aanpakken? Dank voor je reactie

  • Mr FOB Bericht auteur

   Mijn werkgeverspensioenfonds uit de tijd dat ik werkte heeft al jaren niet geïndexeerd, en zelfs gekort. BND is flink gestegen in de loop van dezelfde tijd. Bij overlijden krijgen nabestaanden bij BND alles, bij werkgeverspensioenfonds niets. Als saldo BND te hoog is om binnen 5 jaar uit te laten keren, kun je het in 20 jaar laten uitkeren. Dan krijg je alsnog alles. Ik zou op basis van deze overwegingen voor BND kiezen, maar dat is een persoonlijke afweging.

  • Dolf

   Er is niet zo snel een eenduidige reactie op te geven omdat 2e en 3e pijler pensioen twee verschillende zaken zijn. Beide hebben hun voordelen.
   Als je kan bepalen hoe je het 2e pijler pensioen kan inrichten, geeft dat veel keuzemogelijkheden. Bij overlijden bijvoorbeeld kan je ervoor kiezen om het opgebouwde bedrag aan je partner of kinderen te laten toekomen. Maar er is ook een mogelijkheid voor een ‘bonus bij leven’. Wanneer iemand anders overlijdt, wordt dat opgebouwde kapitaal verdeeld over de overige deelnemers aan de pensioenregeling. Mis je dan nog iets bij overlijden, dan kan je dit eventueel verzekeren. Als je gaat voor maximaal rendement is dit een mogelijkheid.

   Verder keert een 2e pijler pensioen levenslang uit. Hoe oud je ook wordt, hij blijft uitkeren. Een 3e pijler pensioen (lijfrente) keert maximaal 20 jaar uit, zoals al eerder was gezegd. Bij overlijden wel weer interessanter, omdat de uitkering bij overlijden gewoon doorgaat en wordt verdeeld onder de erfgenamen.

   Een 2e pijler pensioen (via de werkgever) heeft ook als voordeel dat je doorgaans meer kan sparen, omdat de werkgever een bijdrage doet. Die kan dat ook in salaris doen natuurlijk, maar fiscaal is het gunstiger om dit via 2e pijler te regelen, dus meer budget voor het sparen.

   Ik hoop dat dit een klein beetje duidelijkheid geeft in het maken van keuzes.

 • Michel

  Dank voor je artikel! Ik ben mij aan het orienteren op pensioenbeleggen en zag ook Aegon Beheerd Beleggen. De kosten daarvan zijn lager dan bij BND, namelijk:
  Vaste kosten: € 30,- servicevergoeding per jaar
  Fondskosten: 0,18% – 0,20% per jaar (afhankelijk van de verdeling van de fondsen waarin belegd wordt)
  Variabele kosten : 0,35% beheervergoeding per jaar
  Je kunt ook makkelijk kiezen waarin je belegt door een beleggingsprofiel (defensief, neutraal, offensief, zeer offensief) te kiezen. Wat is de reden dat jij wel/niet een voorkeur hebt voor BND?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Die €30 vaste kosten wegen best zwaar mee zolang je niet al tienduizenden euro’s te beleggen hebt. En bij hogere belegde vermogens scheelt het ook niet zoveel. Bijvoorbeeld bij €10.000 belegd vermogen zit je op 0.83% aan kosten, bij €30.000 op 0.63%. Daarnaast zijn de fondsen niet volledig dividend-efficiënt en lek je dus een deel van het dividend weg.

   Fondsen die ze aanbieden zijn ook geen indexfondsen, je zult dus ook goed onderzoek moeten doen naar die fondsen en bepalen of de strategie wel past bij wat je zoekt. Zie bijvoorbeeld dat hun obligatiefonds ook zo’n 25% in high yield en opkomende markten obligaties belegt, dat zijn aardig risicovolle categorieën.

 • Armand

  Ik ben momenteel ook bezig met mijn kapitaalopbouw bij BND, en heb naar aanleiding van de jaarbedrag een praktische vraag.
  Stel, hypothetisch, dat de opbouw ontzettend blijkt mee te vallen, en er is op de AOW leeftijd een pot van hypothetisch 1.000.000€

  Wat betekend dat voor de maximale jaarlijkse uitkering?
  De sneller rekensom leert dat je over een periode van 20 jaar dan 50.000€ per jaar zou hebben.
  Of forceert de huidige regelgeving dat je het bedrag in dat geval over een langere periode uitsmeert?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Alleen een zogenaamde “tijdelijke oudedagslijfrente” van 5 jaar is gemaximeerd per jaar. Maximering geldt niet bij een uitkering van 20 jaar. Zie hier.

 • Roni

  Dear Mr. FOB,

  Sorry in advance for writing in English.

  Regarding DEGIRO pension account.
  You mentioned that you preferred BND because they handle Dividends and DEGIRO don’t, which makes the overall costs the same.

  However, what happens if you choose an Accumulating ETF, for example IWDA (IE00B4L5Y983).
  The dividends are being invested within the ETF itself, and there’s no dividend tax to be handled.

  Isn’t the comparission of costs then go in favour of De Giro, as there’s no transaction costs for this perticular ETF?

  Thanks,
  Roni.

  • Mr FOB Bericht auteur

   That helps, but doesn’t solve the issue of dividend leakage. IWDA suffers from that, most Brand New Day funds don’t. See this post from some more details on that topic, including a comparison between IWDA and dividend efficient Northern Trust funds (which are used by Brand New Day).

 • Martin

  Dank voor het uitzoekwerk, ik heb als ZZP-er inmiddels een rekening geopend en ben in afwachting van de controle door BND. Weet jij toevallig ook of er (fiscale?) gevolgen zijn als ik na een paar jaar weer in loondienst ga? Of blijft de rekening dan gewoon staan en treedt het beoogde pensioen in werking als ik de leeftijd daarvoor bereikt heb en werkt het qua belasting hetzelfde als wanneer ik de rest van mijn carrière als ZZP-er werk?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Ik ben geen belastingdeskundige en consequenties kunnen per situatie verschillen. Maar over het algemeen blijft bij mijn weten legitiem opgebouwd pensioenvermogen tijdens zzp-er werk gewoon staan wanneer je later in loondienst treedt, treedt het beoogde pensioen in werking als je de leeftijd daarvoor bereikt hebt en werkt het qua belasting hetzelfde als wanneer ik de rest van mijn carrière als ZZP-er werk.

 • Emmalee

  Bedankt voor het artikel, over zo’n belangrijk onderwerp.
  Ik heb een lijfrentebeleggingsrekening bij ABN lopen van jaren geleden, nu weer zelfstandig aan de slag en vraag me af of ik dit nu een goed product is om nu weer in te gaan sparen (met nieuwe jaarruimte) of ik beter BND kan opstarten. Het heet een verzekering op een afschrift, zag ik, maar het biedt wel uitkering bij overlijden van 90% aan nabestaanden.

 • Chris

  Inmiddels heeft Brand New Day de kosten van de ZZP pensioenrekening flink omhoog gegooid! Niet meer 0,25% beheerkosten maar 0,40%, dat is een verhoging van 60%!! Ik heb vorig jaar een pensioenspaarrekening bij ze geopend met het idee om t.z.t. hier (een deel) van te gaan beleggen, had alleen even geen rekening gehouden met een prijsverhoging van 60% :S

 • Kris

  Sinds de migratie kun je bij BND nu ook kiezen voor een BND Wereld Obligatie Indexfonds. Deze belegt in Vanguard Global Bond Index Fund (euro-hedged) en is veel breder dan de combinatie de van de twee Euro Obligatiefondsen. Mijn vraag is: zijn er voor jou redenen om in de euro obligatiefondsen te blijven zitten, of zie ik iets over het hoofd?