Beleggen voor je (klein)kind kun je volgens mij eigenlijk niet vroeg genoeg mee beginnen. Op verzoek van diverse lezers heb ik een aantal aanbieders van een beleggingsrekening voor een kind vergeleken.

Beleggen voor je kind

Ouders sparen gemiddeld genomen € 500,- per jaar per kind. De belangrijkste spaardoelen hierbij zijn studie, aankoop van een woning en rijlessen.

Tegenwoordig kijken steeds meer ouders naar mogelijkheden om te beleggen voor hun kind.

De keuze voor sparen of beleggen voor je kind is een heel persoonlijke. Beleggen is onzekerder dan sparen, maar leverde op de langere termijn tot op heden altijd veel meer op dan sparen. De afgelopen decennia is het gemiddelde rendement van beleggingen in aandelen ongeveer 7-8% per jaar geweest. Dit rendement is voor de toekomst natuurlijk niet gegarandeerd, maar een rendement significant hoger dan dat van een spaarrekening acht ik op de langere termijn erg waarschijnlijk.

Hier kun je eenvoudig bepalen hoeveel je jaarlijks moet sparen of beleggen om tot een bepaald eindkapitaal te komen:

Vermogensopbouw berekenen

 

Beleggingsrekening kind

Wanneer je wilt beleggen voor je kind (of kleinkind), zul je moeten kiezen of je de beleggingsrekening op naam van je kind of van jezelf zet.

Indien je de beleggingsrekening op naam van jezelf zet en op dezelfde manier belegt als ik, kun je dit gewoon bij een grootbank doen.

Wanneer je de beleggingsrekening op naam van het kind opent, kan dat op dit moment niet bij Nederland’s grootste broker DEGIRO.

Als je de beleggingsrekening op naam van het kind opent, kunnen stortingen die je doet aangemerkt worden als schenking. Zowel de inleg als het rendement zijn dan vrijgesteld van schenkbelasting.

Ouders mogen in 2024 samen € 6.633,- belastingvrij schenken aan een kind. Grootouders mogen € 2.658,- belastingvrij schenken aan een kleinkind in 2024. Wanneer een kind boven de 18 is, komen daar nog wat mogelijkheden bij. Hier kun je vinden wat je jaarlijks aan je kind of kleinkind belastingvrij mag schenken.

Alleen ouders of een wettelijk vertegenwoordiger kunnen een rekening op naam van een minderjarig kind openen.

Iets om mee te nemen in je afweging of je de rekening op naam van het kind of van een ouder zet is dat het kind bij een rekening op eigen naam vanaf 18 jarige leeftijd vrij kan beschikken over het opgebouwde vermogen. Je hebt er als (groot)ouder dan niets meer over te zeggen.

Vermogensrendementsheffing kind

Totdat je kind 18 jaar is telt vermogen van je kind of kinderen gewoon mee met je eigen vermogen voor het bepalen van de verschuldigde vermogensrendementsheffing. Dit staat los van het feit of de beleggingsrekening op naam van het kind of van jezelf staat. De verschuldigde vermogensrendementsheffing moet je zelf betalen en gaat niet ten laste van het belegde vermogen van je kind, wanneer de beleggingsrekening op naam van het kind staat.

Hier kun je zien of, en zo ja hoeveel vermogensrendementsheffing je verschuldigd bent in 2024:

Vermogensbelasting 2024

 

Waarin beleggen voor je kind?

Als je gaat beleggen, dan is het belangrijk dat je zo breed gespreid mogelijk belegt tegen zo laag mogelijke kosten. Breed spreiden verlaagt je risico. En kosten zijn op de langere termijn vaak de grootste boosdoener wanneer mensen een slecht rendement hebben behaald. Eenvoudig breed gespreid beleggen tegen minimale kosten kan tegenwoordig in indexfondsen, ook wel ETF’s of trackers genoemd.

Wat is een ETF?

Indexfondsen of ETF’s zijn zogenaamde passieve fondsen, ze volgen passief een index. Daardoor maken ze vrijwel altijd veel lagere kosten dan actief beheerde beleggingsfondsen, welke de index proberen te verslaan. Dat laatste lukt op de langere termijn vrijwel nooit. Op de langere termijn behalen passieve fondsen vrijwel altijd een hoger rendement dan actieve fondsen.

Zie de volgende post als je eerst wat meer uitleg wilt hebben hoe je eenvoudig goed kunt beleggen in indexfondsen:

Beleggen voor beginners

Risicoprofielen

Partijen bieden meestal de mogelijkheid via hen te beleggen voor je kind volgens een zogenaamd risicoprofiel. Hoe meer risico je wenst te nemen voor je (klein)kind, des te offensiever het profiel wordt. En des te meer je in fondsen belegt welke op de kortere termijn heftiger in waarde kunnen fluctueren.

Het is goed om je te beseffen dat verschillende partijen gelijke benamingen voor de profielen gebruiken, terwijl ze wel degelijk verschillen in risico. Een neutraal profiel van de ene partij geeft meestal niet hetzelfde risico als een neutraal profiel van een andere partij. Dit maakt vergelijken op risico lastig.

Vergelijken op kosten kan echter wel vrij goed.

Kosten

Kosten bepalen bij beleggen voor het grootste deel je rendement op de langere termijn. Triviaal, zullen de meesten zeggen. Maar het effect van hogere kosten wordt door velen flink onderschat.

“Slechts” 0.1% extra kosten lijkt wellicht niet veel. Maar als je 30 jaar lang belegt met het historisch beursrendement over de afgelopen decennia van 7% per jaar resulteert die 0.1% niet in 30 * 0.1% = 3% minder rendement maar in maar liefst 21% minder rendement ten opzichte van je inleg.

Dit werkt als volgt: Als ik € 100.000,- gedurende 30 jaar lang beleg met een beursrendement van 7% per jaar, dan heb ik na 30 jaar € 761.225,-. Als ik 0.1% kosten heb maak ik nog 6.9% rendement. Dan heb ik na 30 jaar € 740.169,-. Een verschil in opbrengst van ruim € 21.000,- op mijn inleg van € 100.000,- door slechts 0.1% extra kosten! Dat is dus maar liefst 21% minder rendement in plaats van 3% minder rendement ten opzichte van je inleg.

Aanbieders beleggen voor kind

Ik heb een paar van de bekendere aanbieders bekeken. Hierbij heb ik per aanbieder het neutrale beleggingsprofiel dat de aanbieder hanteert als uitgangspunt genomen.

In onderstaande tabel kun je op alfabetische volgorde zien hoe de aanbieders verschillen op een aantal belangrijke parameters. Opmerking: de Robeco KIDS rekening is onlangs opgegaan in Evi4Kids en zie je daardoor hier niet apart terug:

  Lopende kosten [%/jaar] Spreiding aandelen Spreiding obligaties Dividendefficiënt ESG
ABN AMRO 0.47-0.82** 6094 230 Ja Ja
Brand New Day 0.49-0.53*** 2198 2497 Ja Optioneel
Centraal Beheer* 0.30**** ? ? Ja Ja
Evi4kids >1.15 ? ? Deels Deels
Meesman 0.46 6115 230 Ja Ja
Semmie ≧0.85 ? ? Deels Ja

*Beperking bij Centraal Beheer: de rekening kan niet op naam van het kind geopend worden

**De kosten komen bij ABN AMRO op 0.47%-0.82% per jaar, afhankelijk van het feit of je er al een betaalrekening hebt of niet.

***0.49%-0.53% geldt voor modelbeleggen. Voor vrij beleggen gelden lopende kosten van 0.63% per jaar.

****Ik ga hierbij uit van een zelf samengestelde neutrale portefeuille van 50% aandelen en 50% obligaties, wat veel goedkoper is dan hun neutrale mixfonds gebruiken

Toelichting op de tabel:

Spreiding aandelen en obligaties: hoe meer aandelen en obligaties een fonds aanhoudt, des te kleiner het risico dat je geraakt wordt door het slecht presteren van losse aandelen of obligaties.

Wanneer een fonds dividendefficiënt is, betekent dit dat het dividendbelasting voor je kan terugvorderen van de belastingdienst. Dit scheelt daarmee in de kosten. Eventuele dividendkosten zitten niet in de linker kolom met kosten verwerkt.

ESG willen zeggen dat het fonds een selectie maakt waar het in belegt op basis van duurzaamheidscriteria. Er kunnen echter wel flinke verschillen zitten tussen fondsen met het ESG label:

Duurzaam beleggen; wat zijn de beste fondsen?

Grootbanken

Via de grootbanken (ABN AMRO, ING, Rabobank) kun je tegenwoordig een kinderrekening openen. ABN AMRO is de goedkoopste partij om dit bij te doen. 

In de post De beste ETF in 2024 ga ik uitgebreid in op welke fondsen je via grootbanken volgens mij het beste kunt kiezen. Dat zijn indexfondsen van Northern Trust.

De kosten komen bij ABN AMRO op 0.47%-0.82% per jaar, afhankelijk van het feit of je er al een betaalrekening hebt of niet.

Brand New Day

Brand New Day heeft ook een speciale kinderrekening. Via deze rekening kun je bij hen ook beleggen in goede, breed gespreide indexfondsen. Standaard beleg je met het neutrale profiel in 50% aandelen en 50% obligaties.

De rekening is gratis. Inleggen is kosteloos. Vervolgens betaal je tussen de 0.49% en 0.51% aan beheerkosten per jaar, afhankelijk van de aangekochte fondsen. Voor het neutrale profiel kom je op 0.49% aan beheerskosten.

De in de koers van de fondsen verwerkte transactiekosten hangen ook af van de aangekochte fondsen en liggen typisch tussen de 0.01% en 0.11%. Voor de fondsen uit het neutrale profiel kom je op 0.04%. Het is alleen niet zo dat er met zekerheid kan worden gesteld dat de genoemde percentages ook daadwerkelijk worden berekend. Dit kan meer of minder zijn. Deze kosten komen bij de beheerskosten, waardoor je in totaal voor het neutrale profiel tussen de 0.49% en 0.53% lopende kosten komt. Zie hier voor hun gedetailleerde kostenoverzicht.

Zie hier voor de  verschillende profielen welke Brand New Day aanbiedt. Daar zie je ook welke rendementen behaald zijn over de afgelopen jaren, na aftrek van kosten.

Ik beleg zelf via Brand New Day voor mijn pensioen. Zie Brand New Day ervaringen voor hoe me dat bevalt en welke fondsen ik gekozen heb. Deze fondsen kun je ook kiezen voor je kind.

Brand New Day hanteert geen minimale inleg.

Centraal Beheer

Je kunt via Centraal Beheer heel eenvoudig en tegen uitzonderlijk lage kosten beleggen voor je (klein)kind. Grote beperking is wel dat de rekening niet op naam van het (klein)kind zelf geopend kan worden. Maar omdat ze zo goedkoop zijn en goede fondsen hebben noem ik hen hier toch.

Ik zou hier zelf eenmalig de verdeling over fondsen instellen in plaats van hun neutrale mixfonds kiezen, aangezien dit aanzienlijk goedkoper is. Dit instellen kan heel eenvoudig via hun app.

Daarbij zou ik voor een neutrale verdeling (50% aandelen en 50% obligaties) kiezen voor 50% Wereldwijd Aandelenfonds en 50% Staatsobligatiesfonds. De lopende kosten komen hiermee uit op 0.30% per jaar, de laagste uit het vergelijk.

De aandelenfondsen hebben een paar aantrekkelijke kenmerken:

 • Ze hebben FBI status en lekken daardoor nauwelijks dividend.
 • De beleggingsfondsen hebben de onderliggende aandelen grotendeels daadwerkelijk in hun bezit.
 • Je effecten worden niet uitgeleend.
 • Je kunt geheel geautomatiseerd en in fracties beleggen.

Bij hun aandelenfondsen sluit je wel een significant deel van de bedrijven uit, waardoor afwijkingen in prestaties van de wereldwijde index kunnen optreden.

De minimale inleg is € 1,-.

Als je wilt beginnen met beleggen via Centraal Beheer, dan kun je tot en met 31 maart 2024 een welkomstbonus van € 125,- van hen krijgen, zie hier.

Meesman

Via de Meesman kinderrekening beleg je bij neutraal beleggen 50% in hun wereldwijd gespreide aandelen indexfonds en 50% in hun wereldwijd gespreide obligatie indexfonds. Deze indexfondsen voldoen aan de 6 eisen die ik aan een goed indexfonds stel.

De rekening is gratis. De lopende kosten die Meesman rechtstreeks in rekening brengt bedragen daarnaast 0.4% per jaar, de eenmalige transactiekosten bedragen 0.25%. De in de koers verwerkte transactiekosten voor het wereld aandelen fonds zijn bij Meesman onbekend, maar zitten volgens Meesman typisch rond de 0.01%. Voor het wereld obligatie fonds bedragen ze 0%. Daarnaast zitten er nog wat andere kleine kostenposten verwerkt in de koers. De totale lopende kosten bedragen bij een neutraal profiel 0.46% per jaar. Voor de precieze berekening daarvan verwijs ik naar De beste ETF in 2024.

Voor een beleggingsrekening voor volwassenen hanteert Meesman bij een eenmalige inleg een minimum van € 10.000,-. Voor de kinderrekeningen zijn minimale eenmalige inleggen welke lager en binnen de schenkingsvrijstelling vallen geen probleem. Je kunt in plaats van of naast een eenmalige inleg ook een maandelijkse inleg van € 100,- kiezen (en deze (tijdelijk) stopzetten wanneer je dat wilt).

Evi4kids

Via Evi4Kids beleg je via het neutrale profiel in het Evi Neutraal fonds. Dat heeft als ISIN code NL0012746986. Op de site van Evi kon ik de documenten van het Evi Neutraal fonds niet vinden. Evi schrijft: In het persoonlijk beleggingsvoorstel van Evi, in Mijn Evi én in de Evi App, vindt u zowel de prospectus als de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) en/of het Essentiele informatiedocument (Eid) van de verschillende fondsen. Op de site van Van Lanschot Kempen zijn ze echter wel te vinden: Evi Neutraal.

Ook dit fonds promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.

Volgens het meest recente halfjaarverslag (pag. 14) belegde Evi Neutraal 3% in liquiditeiten, 43.9% in vastrentende stukken en 53.6% in aandelen. Er wordt door het fonds zowel in actieve fondsen als in passieve fondsen belegd.

Volgens de website van Evi bedragen voor het neutrale profiel de directe kosten 1.15% per jaar. Hiervan is 0.30% voor de dienstverlening en 0.85% voor de beleggingen. Volgens de Afspraken Evi Beheer zitten hier de zogenaamde handelskosten die zij aan beleggingsfondsen en transactiekosten als gevolg van de spread niet inbegrepen. De omvang van deze transactiekosten kunnen ze volgens henzelf noch vooraf noch achteraf aangeven. Daarom geef ik in de tabel aan dat de lopende jaarlijkse kosten >1.15% per jaar zijn.

De minimale inleg bij Evi4Kids is € 1.000,-.

Semmie

Via Semmie voor kinderen beleg je bij neutraal beleggen in hun zogenaamde Solid Portefeuille deels in aandelen en deels in obligaties. Er wordt belegd in op zich goede indexfondsen. De obligaties zijn echter allemaal bedrijfsobligaties, wat ik niet zo’n aantrekkelijke invulling van een obligatiedeel van een portefeuille vind, zie Beleggen in obligaties.

Deze portefeuille promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.

De lopende kosten bedragen 0.86% per jaar, bestaande uit een beheerfee van 0.75% en fondskosten van 0.11%. Ik heb niet gevonden of hier nog transactiekosten, gemaakt door de onderliggende fondsen en verwerkt in de koers, bijgeteld moeten worden. Daarom geef ik in de tabel aan dat de lopende jaarlijkse kosten ≧0.85% per jaar zijn.

Er geldt een minimale inleg van € 50,-.

Conclusies

 • Je kunt tegenwoordig heel eenvoudig breed gespreid en tegen relatief lage kosten beleggen voor je kind. Je moet hierbij wel goed kijken welke aanbieder je kiest.
 • De Centraal Beheer kinderrekening is de goedkoopste optie en deze rekening biedt degelijke fondsen. De rekening kan alleen niet op naam van het (klein)kind zelf geopend worden.
 • De Meesman kinderrekening en de Brand New Day kinderrekening vallen mij daarnaast positief op door transparantie in combinatie met eveneens lage kosten en een goede spreiding.
 • Wanneer je de beleggingsrekening op naam van je kind zet, kun je via die rekening belastingvrij schenken aan je kind.
 • De jaarlijks terugkerende kosten, welke veel invloed hebben op je uiteindelijke opbrengst, verschillen voor het aanhouden van neutrale beleggingen voor je kind tot bijna een factor 4 tussen de vergeleken partijen. Ze lopen bij de bekeken aanbieders uiteen van 0.30% (Centraal Beheer kinderrekening) tot boven de 1.15% (Evi4Kids).

Beleg jij voor je kind? Zo ja, waar doe je dat en hoe bevalt je dat?

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik het beste beleggen voor mijn kind?

Tegenwoordig kun je zeer eenvoudig in uitstekende, breed gespreide indexfondsen beleggen. Indexbeleggen is op de langere termijn meestal de beste manier om te beleggen. In het artikel worden diverse aanbieders vergeleken.

Waar moet ik op letten?

Inleg op een rekening op naam van het kind wordt aangemerkt als schenking. Inleg blijft meetellen in box 3 van de ouder(s) totdat het kind 18 jaar is.

Wil jij, net als ruim 14.000 anderen, een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt en het FOB huishoudboekje 2024 kado?Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.


De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en je blijft zelf verantwoordelijk bij opvolgen ervan. Let op: beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Blauw onderstreepte links met   kunnen mij een vergoeding opleveren voor het doorverwijzen. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

Schrijf een reactie

98 Reacties

 1. Beate Mr. FOB, veel dank voor het mooie overzicht. Ik beleg momenteel in ETFS (Vanguard S&P 500 en ISHARES AEX) bij de GIRO voor mijn drie kinderen. De rekeningen staan op mijn naam maar ik wil overstappen naar een broker waarbij ik kan blijven beleggen in zelf gekozen ETFS, maar de rekeningen op naam van mijn kinderen komen te staan. Als ik bovenstaande goed begrijp, beleg je bij alle genoemde brokers in hun zelf samengestelde profielen/indexfondsen. Ik las in je andere blog over ETFS dat interactive brokers goedkoop is en zij bieden ook een rekening aan op naam van hun kind. Is dan de goedkoopste optie Interactive Brokers en dan de WEBG?
  groet en veel dank

 2. Beste Mr. FOB, in jouw tabel staat een kostenpercentage van 0,30% voor Centraal Beheer. Wanneer ik op de landingspagina van CB op de link ‘kosten’ klik, dan lees ik:

  Aanloopkosten: 0,30%
  Lopende kosten Wereldwijd Aandelenfonds: 0,28%

  Of heb ik niet goed gekeken, en is mijn informatie onjuist?

  • Zie Centraal Beheer beleggen review voor een uitleg over de kostenopbouw. Daarnaast, zoals in de blogpost waarop je nu reageert vermeld staat: de samenstelling van de neutrale portefeuille waarop ik de kosten in Beleggen voor je (klein)kind baseer bevat niet alleen aandelen.

 3. Is Rabobank beheerd beleggen een goede optie? EUR 2000,- beleggen kost EUR 31,- per jaar. Ik heb geen raborekening dus die zou ik erbij moeten nemen a EUR 35,4 per jaar. Dat maakt EUR 66,4 per jaar, oftewel (66,4/2000) = 0,0332%

  • Je vergeet in je sommetje te vermenigvuldigen met 100%. Totaalkosten worden 100% * (31 + 66,4) / 2000 = 4,87%. Dat zijn enorm hoge kosten.

 4. Beste mr Fob,
  Waarom zou je gaan beleggen voor je kind als je via Raisin 4,5% op een spaardeposito krijgt? De horizon van mijn oudste dochter is 4 jaar tot ze 18 wordt, daarna kan ze belegingen natuurlijk ook aanhouden. Bij beleggen betaal ik meer Box III belasting dan bij sparen. Voordeel is natuurlijk wel voor mijn dochter dat ik de Box III belasting betaal en niet zij. Volgens de site van Centraal Beheer is volgens de rekentool het rendement voor een mixed portfolio over 10 jaar (eenmalige inleg EUR 10.000 en daar eur 1 per maand) 3,48%. Dan lijkt mij een depoisto beter, tenzij ik meer risico wil nemen.

  • Met een horizon van 4 jaar heeft beleggen voor de meesten niet de voorkeur door de mogelijke koersfluctuaties op een dergelijk korte termijn. Dan is een spaardeposito inderdaad zeker te overwegen. Vanaf 5 tot 10 jaar beleggingshorizon is voor de meesten beleggen te overwegen.
   Via Raisin spaar je in het buitenland en met hogere rentes dan in Nederland te vinden zijn. Op zich een prima optie, hou wel rekening met deze aspecten.

 5. Ik beleg voor mijn kinderen bij Trading212.

  Daar kun je zelf mandjes met aandelen samenstellen. Je kunt dus je eigen ETF maken en bovendien kun je ook een mand met ETF’s maken dus een ETF binnen een ETF eigenlijk. Voordeel is dat je een stukje van duurdere aandelen kunt bezitten en dus ook een stukje van het dividend kunt opstrijken. UIteraard is dat niet bij groeiaandelen het geval maar ook daar kun je leuke mandjes mee maken.

  • Trading212 is met name een CFD broker gevestigd op Cyprus en ook daar onder toezicht. Toezicht van de Cyprus Securities and Exchange Commission staat niet bekend als de meeste robuuste, dus ik zou persoonlijk bij dit soort partijen wegblijven.

 6. Heel fijn, dit overzichtelijke stuk voor iemand die nul verstand heeft van beleggen, maar wel iets opzij wil zetten voor haar kinderen als ze volwassen zijn. Op basis van deze informatie wilde ik een beleggingsrekening openen bij ABN AMRO, maar ik zie daar veel hogere lopende kosten dan hier genoemd?
  Hier zie ik lopende kosten van 0,62-0,94%, plus servicekosten van 0,25% per jaar. Is dat veranderd of zie ik iets over het hoofd?

  • Je kijkt bij Begeleid Beleggen, ik schrijf over Zelf Beleggen Basis. Die laatste is goedkoper.

  • Zie de artikelen waar ik naartoe link om de precieze berekening te vinden van de totale kosten van ABN AMRO. Daar kun je zien dat de servicekosten van 0.20% als zodanig meegenomen zijn.

 7. Jelle van Buren Reageer

  Ik ben -op basis van alle waardevolle informatie op je site- zo’n 2 jaar geleden gestart met beleggen voor onze kids via Meesman. Wat ik begreep is het natuurlijk een kwestie van maandelijks aankopen, afblijven en de jaren zijn werk laten doen.

  Alleen vroeg ik me af of er tussendoor nog iets nodig is als ‘herbalanceren’ of iets dergelijks? En dan bedoel ik met name richting hun 18e jaar het risico van aandelen afbouwen? Bijvoorbeeld vanaf leeftijd 8 jaar steeds 10% in obligaties of een deposito ladder stoppen?

  Meer dat stel dat rond hun 18e de markt in een dip zit, dan zou ik (zonder afbouw risico) kunnen/moeten wachten tot deze weer is aangetrokken?

  • Geld dat ik binnen 5-10 jaar nodig heb zou ik niet beleggen in aandelen, maar op dit moment (met de lage rentes die kunnen stijgen) in deposito’s stoppen en niet in obligaties.
   Als jouw kinderen doorbeleggen na hun 18e is de horizon natuurlijk langer dan wanneer ze het geld dan nodig hebben.

 8. Ik lees al een tijdje hier mee en heb ook al wat reacties geplaatst maar nogmaals van deze plaats een woord van dank voor je super waardevolle informatie. Het heeft mijn beleggingsleven compleet veranderd met positief resultaat (tot nu toe..:))
  Een aanvulling op ‘beleggen voor je kind’: als je de rekening op naam van je kind zet, kun je alsnog de schenkingen ‘onder bewind’ laten plaatsvinden waardoor je als ouder kunt bepalen dat het geld pas op een bepaalde leeftijd vrijkomt ipv automatisch met 18 jaar.
  Bij de grootbanken kun je dit gratis laten vastleggen. Je moet er wel voor naar het bankkantoor, maar niet naar bijv. een notaris. Zie ook de link, waar dit onderaan de pagina wordt genoemd: https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/zo-werkt-beleggen-voor-uw-kind.html

 9. Wordt een storting/inleg in een beleggingsrekening voor je kind ook als schenking gezien als dit bedrag afkomstig is van een spaarrekening op naam van je kind? Een spaarrekening waar afgelopen jaren al een bedrag gespaard is. Jaarlijks was de inleg hier lager dan de schenking vrije voet en nu zou het plan zijn om boven de schenking vrije voet met dit spaargeld te gaan beleggen voor het kind.

  • Eens geschonken blijft geschonken. Of je daarna nou switcht tussen sparen en beleggen of niet heeft daar volgens mij geen invloed op.

 10. Bedankt voor deze info!
  Toch nog een vraag:
  De beheerkosten van Brand New Day van max 0.7% zijn toch wel erg hoog? De beheerkosten bij bijvoorbeeld Fitvermogen zijn maar 0.17%. Hier mag je alleen geen beleggingen op naam van je kind, maar door het verschil in beheerkosten is de verwachting dat je hier wel 0.53% hogere rendementen behaald toch?

  Je kan dan toch beter op eigen naam beleggen tegen lagere beheerkosten en dan bijvoorbeeld 5 jaar voor hun 18e alsnog op naam van het kind overstappen naar BND. Vervolgens ieder jaar 6604 (vrijstelling schenkbelasting 2021) overhevelen naar BND rekening die wel op naam van het kind staat. Zo schenk je alsnog 5*6604 = 33020 belastingvrij en je belegt wel 13 jaar met de minimale beheerkosten.

  • De spreiding bij Fitvermogen is bij hun dividendefficiënte fondsen erg laag door de vele ESG-uitsluitingen. Dat maakt vergelijken lastig.

  • Ok, Fitvermogen is dan wellicht geen goed voorbeeld.

   Maar het gaat mij erom dat ik bij beleggingsrekeningen voor het kind net iets hogere beheerskosten zie dan bij beleggingsrekeningen voor volwassenen. BND voor het kind ->0.63%, terwijl als je als ouder 50-100K VTI/VXUS via Lynx hebt dan betaal je 0.14-0.26% beheerkosten.

   Dan kun je toch beter al die jaren als ouder het geld zelf beleggen en het geld pas over hevelen naar de kinderen een paar jaar voor hun 18e. Bijvoorbeeld van 15-18 jaar 4 keer de ca. €6000 (onder de schenkbelastingdrempel). Dan heb je jarenlang een hoger rendement (door lagere beheerkosten) en je betaald uiteindelijk ook geen schenkbelasting.

 11. Beste FOB,

  Ik zie dat je een machtiging van de kantonrechter nodig hebt. Bij ABN Amro staat dit “Wij zullen u vragen of u een machtiging van de kantonrechter heeft. Maar wij zullen dit niet controleren”.
  Wij willen beleggen voor twee nichtjes uit hetzelfde gezin. In verband met belastingvrij schenken, waarbij we voor elk kind het maximaal mogelijke bedrag willen schenken, dient dit op naam van het kind te gebeuren.
  Dit heeft sowieso onze voorkeur.
  Wanneer we een machtiging van de kantonrechter nodig hebben, kunt u me aangeven hoe dit werkt?

  Dank, en ook dank voor uw site die zo waardevol is.

  Groet,
  Pauli

  • Ik heb daar geen ervaring mee en kan je daar helaas dan ook niet mee helpen.

 12. Bedankt voor het artikel, goed startpunt. Wat ik me afvraag: als ik het goed begrijp komen de lopende kosten vooral voort uit de standaard fondsen uit eigen huis die de verschillende partijen aanbieden bij de kinderrekening. Maar waarom niet een beleggingsrekening openen op naam van het kind en vervolgens zelf ETFs (bijv) aanschaffen? Dit kan misschien niet bij Degiro maar wel bij een aantal banken, en als ik deze post https://www.financieelonafhankelijkblog.nl/degiro-kosten/ goed begrijp zouden de lopende kosten daarvan voor bijvoorbeeld ING dan alsnog lager kunnen uitkomen dan de Meesman kinderrekening, en met meer flexibiliteit. Mis ik iets?

  • De post die je aanhaalt is wat gedateerd, er is nogal wat veranderd sindsdien. Kijk eens naar deze post voor een recent vergelijk van fondsen en aanbieders. Dan heb je wellicht een antwoord op je vraag.

  • Bedankt voor die recentere vergelijking, erg nuttig. Ook na lezen van die post kom ik op hetzelfde uit. Namelijk dat een rekening openen voor het kind bij een van de grootbanken (dit is meestal gratis als je daar zelf al een bankrekening hebt), en vervolgens zelf voor het kind beleggen, op lagere lopende kosten uitkomt dan de tabel op deze pagina (=keuzetips voor beleggen kind pagina). Dus bijv. 0.42% voor NT via ABN versus de 0.51% voor Meesman aangehaald op deze pagina.

  • Inderdaad een prima keuze om via een grootbank voor Northern Trust fondsen te gaan. Ik heb het aangepast in de post.

 13. Het depositogarantiestelsel dekt tot max. 100.000,- per bankvergunning.
  Stel ik heb al een rekening bij BND en open ook 2 beleggingsrekeningen voor mijn kinderen. Worden dan de saldo’s van de 3 bij elkaar opgeteld bij een evt. faillisement van de bank, of is per persoon/rekening tot max. 100.000,- gedekt?

  • Belegd geld valt niet onder het depositogarantiestelsel, maar onder het beleggerscompensatiestelsel. Als de belegginsgrekening op naam van het kind staat, komt het kind in aanmerking voor de regeling. Niet belegd cash geld op een rekening op naam van een kind komt wel in aanmerking voor het depositogarantiestelsel.