Wat zijn de kosten van een ETF?

Wat zijn de kosten van een ETF? De kosten van de in Nederland meest populaire ETF VWRL zijn 0.54% per jaar.

De bovengenoemde afkorting VWRL is de zogenaamde Ticker-code van de Vanguard FTSE All-World UCITS ETF. Bovenstaande kosten gelden wanneer je via de broker DEGIRO belegt in VWRL. DEGIRO rekent namelijk geen kosten voor beleggen in VWRL.

De kosten voor beleggen in de ETF VWRL zijn als volgt opgebouwd:

Kosten ETF VWRL per jaar

Kosten VWRL per jaar
TER 0,22%
Interne transactiekosten 0,02%
Dividendlekkage 0,30%
Kosten DEGIRO 0,00%
Totaal 0,54%

De kosten van het beleggen in een ETF bestaan uit fondskosten (TER, interne transactiekosten), belastingkosten (dividendlekkage) en brokerkosten (in dit voorbeeld de kosten van DEGIRO). Ik leg deze kostenposten hieronder uit.

ETF fondskosten

Een ETF wordt uitgebracht door een fondshuis, zoals Vanguard of iShares. Het fondshuis rekent jaarlijks terugkerende kosten. Dit worden vaak de fondskosten genoemd. Deze fondskosten bestaan uit een paar verschillende posten.

ETF fondskosten: TER

De bekendste post aan fondskosten is de TER. Wat is TER? Dat is een afkorting voor Total Expense Ratio. Hieronder vallen onder andere het salaris van fondsmanagers,  marketinguitgaven en kosten van accountants en juristen.

De bekende ETF VWRL van Vanguard heeft een TER van 0.22% per jaar. Dus voor elke 100 euro die je belegt in VWRL moet je jaarlijks 22 cent afdragen aan Vanguard voor het beschikbaar stellen van het fonds. Deze 22 cent hoef je niet over te maken aan Vanguard, je hoeft er niets voor te doen om ze af te dragen. Deze kosten worden automatisch verwerkt in de koers van de ETF.

De TER van een ETF is terug te vinden in de factsheet of de Essentiële Beleggersinformatie, welke verplicht beschikbaar is voor elke ETF.

Als andere benaming voor TER wordt ook wel LKF gebruikt. Wat betekent LKF? LKF betekent Lopende Kosten Factor .

ETF fondskosten: interne transactiekosten

Een aandelen-ETF moet zo nu en dan aandelen aankopen of verkopen om de index die de ETF nabootst goed te blijven volgen. Typisch liggen deze kosten rond de 0.03% per jaar. Deze kosten maken normaliter geen onderdeel uit van de TER. Ook deze kosten worden automatisch verwerkt in de koers van het fonds.

De interne transactiekosten zijn lastiger terug te vinden. Soms worden ze vermeld in het jaarverslag van een ETF. De vuistregel 0.8% * omloopfactor (portfolio turnover rate) wordt vaak gebruikt om de transactiekosten te schatten.

Opbrengsten uitlenen effecten

ETF’s lenen vaak onderliggende effecten om op die manier iets van de fondskosten terug te verdienen. Voor VWRL bedragen de jaarlijkse opbrengstren van dit uitlenen 0,007%. Deze opbrengsten zou je nog van de fondskosten af kunnen halen om zo de netto fondskosten te berekenen, maar veel verschil maakt het niet doordat de opbrengsten zo laag zijn.

ETF belastingkosten

De aandelen waar een ETF uit samengesteld is keren vaak een of een paar keer per jaar dividend uit. Afhankelijk van het land van vestiging van het bedrijf dat het aandeel uitgegeven heeft wordt er een hoeveelheid dividendbelasting ingehouden. Een deel van deze belastingkosten is meestal terug te vorderen een deel niet.

Dat niet terug te vorderen deel wordt ook wel dividendlekkage genoemd. Typisch bedraagt dividendlekkage rond de 0.3% per jaar bij een wereldwijd gespreid beleggende ETF. Dat geldt ook voor VWRL. Zie Dividendlekkage voor detailuitleg en voor de berekening van de dividendlekkage van VWRL.

Dividendlekkage is vaak een relatief grote kostenpost bij ETF’s. Als een ETF in Nederland gevestigd is en de status van Fiscale Beleggingsinstelling heeft, kan vaak vrijwel alle dividendbelasting teruggevorderd worden. Dan heeft zo’n ETF geen last van dividendlekkage. Voorbeelden van dergelijke ETF’s kun je vinden in de post De beste ETF.

ETF brokerkosten

Je kunt beleggen in een ETF via een bank of broker. DEGIRO is in Nederland de goedkoopste broker om in de populaire ETF VWRL te beleggen. Dat komt doordat VWRL in hun zogenaamde Kernselectie valt. Daardoor kun je er zonder transactiekosten in handelen, wanneer je rekening houdt met deze aandachtspunten.

Een beleggingsrekening is gratis bij DEGIRO. Ook rekent DEGIRO bij een Standaard account geen kosten voor het aanhouden van de ETF. Zo kun je dus zonder broker- of bankkosten in de wereldwijd gespreide ETF VWREL beleggen.

Als je in nog meer detail uitleg wilt hebben over de kosten van een ETF, zie dan Kosten ETF’s en indexfondsen.