Naar aanleiding van het AFM rapport dat ik in mijn vorige blogpost besproken heb, heb ik besloten mijn beleggingsstrategie te wijzigen. Daar ga ik in deze post op in.

Mijn beleggingsstrategie heeft nog steeds 3 peilers:

 1. Ik heb nog steeds een cash reserve voor noodsituaties
 2. Vervolgens beleg ik nog steeds maximaal in indexfondsen waarbij de belasting uitgesteld is via Brand New Day
 3. De rest beleg ik voortaan in een paar verschillende indexfondsen via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis en in een depositoladder via verschillende aanbieders

1. Cash reserve

Voor noodgevallen hou ik nog steeds op een vrij opneembare spaarrekening voldoende middelen aan om een paar maanden van te kunnen leven. Dit kan binnenkort niet meer bij Moneyou, waar ik dat tot nu toe doe. Zij stoppen er namelijk mee. Ik moet nog even kijken waar ik dat dan ga parkeren.

2. Pensioenbeleggingen

Pensioenbeleggingen blijf ik aanhouden via Brand New Day.

Zie de post over mijn ervaringen met Brand New Day waarom ik pensioenbeleggingen aantrekkelijk vind.

In deze post leg ik uit in welke fondsen ik via hen beleg en waarom ik die fondsen gekozen heb.

3. Gewone beleggingen

60% van mijn gewone beleggingen heb ik belegd in aandelen-indexfondsen. Dit deel heb ik voor het rendement. 40% heb ik belegd in een depositoladder. Dit deel heb ik voor de stabiliteit.

Allereerst ga ik in op de wijzigingen welke ik heb aangebracht in mijn aandelen-beleggingen. Daarna leg ik uit waarom ik mijn obligaties heb omgeruild voor een depositoladder.

Naar aanleiding van een recent AFM rapport heb ik mijn beleggingsstrategie gewijzigd. Lees hier meer en vind een bijpassend beleggingstool.Veiligheid beleggingen

Voortaan beleg ik bij voorkeur via een systeembank waarbij effecten bij de bewaarinstelling Euroclear Netherlands aangehouden worden. Ik leg hieronder uit waarom.

Anderhalf geleden ben ik gestopt met werken. Sindsdien leef ik van het rendement op mijn vermogen. Als ik een deel van mijn vermogen kwijt zou raken door malversaties van mijn bank of broker zou dat kunnen betekenen dat ik mijn vrijheid weer moet inruilen voor verplicht werk. Dat risico wil ik minimaliseren.

Een bank of broker dient het belegde vermogen van haar klanten in een apart bewaarbedrijf aan te houden. Dit wordt vermogensscheiding genoemd. Zo blijven bij een faillissement van de bank of broker jouw beleggingen buiten schot.

Er is een risico dat een bank of broker de verplichte vermogensscheiding niet op orde heeft. Het feit dat een bank of broker een vergunning heeft om beleggingsdiensten aan te bieden, wil niet zeggen dat de geldende regels nageleefd worden. Dan kun je wel vermogen verliezen bij een faillissement van je bank of broker.

Allereerst is er een verschil tussen de bewaarbedrijven waar banken en brokers gebruik van maken. Daarnaast is er een verschil in de kans dat een bank of broker failliet gaat.

Bewaarbedrijven

Brokers

DEGIRO

DEGIRO gebruikt aan hen gelieerde bewaarbedrijven (Special Purpose Vehicles) om via hen belegd vermogen te bewaren. DEGIRO heeft zich volgens dit AFM rapport daarbij niet aan de geldende regels gehouden. De AFM zegt op haar site “DEGIRO onderneemt stappen om de geconstateerde gebreken alsnog te herstellen en rapporteert hierover aan de AFM.” Dit heeft niet mijn voorkeur.

DEGIRO update mei 2021:

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. Als Duitse gereguleerde bank staat flatexDEGIRO Bank AG voornamelijk onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder, de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). De Bafin is de Duitse tegenhanger van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Bovendien valt flatexDEGIRO Bank AG onder het indirecte toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB). In Nederland is de Nederlandsche Bank (DNB) belast met het integriteitstoezicht op DEGIRO en staat DEGIRO onder het gedragstoezicht van de AFM. De inschrijving van DEGIRO in het openbaar register van DNB is hier in te zien.

Via DEGIRO belegd vermogen valt tegenwoordig onder het Duitse Investor Compensation Scheme. In het onwaarschijnlijke geval dat de afgescheiden beleggingen niet kunnen worden geretourneerd aan klanten, compenseert dat Scheme eventuele verliezen uit niet-geretourneerde beleggingen tot 90% (met een maximum van €20.000).

Niet belegd geld dat je aanhoudt op een DEGIRO-geldrekening bij flatexDEGIRO Bank AG valt onder het Duitse depositogarantiestelsel. Dat wordt onder het Duitse depositogarantiestelsel gegarandeerd tot €100.000 per persoon.

Informatie over het Duitse beleggerscompensatiestelsel en depositogarantiestelsel kun je in het Engels hier vinden op de BaFin-website.

Lynx

Lynx is een zogenaamde “introducing broker” van Interactive Brokers. Dit betekent dat het beheer van de effectenrekening en het uitvoeren van de orders bij Interactive Brokers in Ierland plaatsvindt. Effecten worden via Interactive Brokers bewaard door verschillende bewaarbedrijven.

Effecten zijn gegarandeerd via het Investor Compensation Scheme of Ireland (www.investorcompensation.ie) van toepassing. Het stelsel vergoedt 90% van het verlies tot een maximum van €20.000. Dit heeft ook niet mijn voorkeur.

Volgens dit draadje op reddit is daarnaast de bescherming van vermogen in geval van calamiteiten bij Interactive Brokers mogelijk minder dan sommigen verwachten.

Banken

Banken gebruiken voor beleggingen welke onder de Wet Giraal Effectenverkeer (Wge) vallen en welke genoteerd zijn aan de beurs van Amsterdam Euroclear Netherlands als bewaarinstelling.

Zoals uit dit artikel blijkt is het eigendomsrecht van je effecten in de vergeleken gevallen het beste gegarandeerd wanneer je effecten onder de Wge bij Euroclear Netherlands bewaard worden.

Euroclear Netherlands voldoet daarnaast volgens het laatste rapport (2015) dat ik over hen heb kunnen vinden volledig of grotendeels aan alle regels, waarbij een aantal verbeterpunten in de aanbevelingen opgesomd staat.

Overige effecten kunnen door banken ook in aan henzelf gelieerde bewaarinstellingen bewaard worden.

Systeembanken versus niet-systeembanken

De kans op een faillissement van een door de overheid als systeembank aangemerkte bank acht ik kleiner dan een niet als zodanig aangemerkte bank of broker. Bijvoorbeeld in de crisis van 2008 zijn systeembanken door de overheid gered met belastinggeld.

Al met al heeft beleggen in effecten die aangehouden worden bij Euroclear Netherlands en/of via een systeembank voortaan vanuit veiligheidsoogpunt mijn persoonlijke voorkeur.

Spreiden over fonds-aanbieders

Indexfondsen (of ETF’s) worden aangeboden door fondsaanbieders zoals Vanguard, iShares, Northern Trust en Xtrackers. De kans op malversaties bij een fondsaanbieder acht ik niet groot, maar je weet maar nooit.

Om het risico op vermogensverlies door malversaties bij een fondsaanbieder te verkleinen kun je spreiden over verschillende aanbieders. Ik wil om deze reden mijn aandelen-beleggingen voortaan gespreid over fondsaanbieders aanhouden.

Mijn aandelen-beleggingen

Mijn aandelen-beleggingen heb ik voortaan belegd via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis.

Ik beleg daar nu in dit drietal Northern Trust fondsen en in IWDA (iShares Core MSCI World UCITS ETF, ISIN: IE00B4L5Y983). Ik heb 50/50 spreiding over 2 fondsaanbieders gerealiseerd voor mijn aandelen-beleggingen.

De Northern Trust fondsen worden onder de Wge aangehouden bij Euroclear Netherlands. IWDA in een aan ABN AMRO gelieerde bewaarinstelling.

Kosten fondsen

Kosten van fondsen zelf kun je bepalen door de TER (Total Expense Ratio) + interne transactiekosten + dividend lek op te tellen en daar de inkomsten van het fonds door het uitlenen van stukken vanaf te halen. Gerben heeft me aan de uitkomsten van deze berekeningen geholpen.

Northern Trust

Zie De beste ETF voor uitleg waarom ik de Northern Trust fondsen goede fondsen vind. Northern Trust fondsen bieden een van de goedkoopste manieren om vanuit Nederland wereldwijd gespreid te beleggen in goede indexfondsen.

De kosten van de combinatie van de 3 Northern Trust fondsen, berekend op de hierboven beschreven manier, bedragen 0.19% per jaar.

IWDA

Ik zou daarnaast VWRL toe kunnen voegen om spreiding over fondsaanbieders te verkrijgen. De kosten van VWRL, berekend op de hierboven beschreven manier, bedragen 0.52% per jaar.

In plaats daarvan kan ik ook IWDA toevoegen, dat niet wereldwijd gespreid belegt maar alleen in de ontwikkelde markten. IWDA lijkt qua spreiding op het Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund EUR, maar sluit geen bedrijven uit op grond van ESG criteria. Voor de opkomende markten en de small caps kan ik dan de Northern Trust fondsen blijven gebruiken. Ik kom dan voor de combinatie IWDA en de 2 Northern Trust fondsen op kosten, berekend op de hierboven beschreven manier, van 0.44% per jaar. Dat is dus goedkoper dan VWRL toevoegen.

De bij sommigen populaire ACTIAM fondsen en NN Enhanced fondsen zijn weliswaar goedkoper dan IWDA, maar hebben door tientallen procenten ESG uitsluitingen veel minder spreiding en vallen daarom af voor mij. VTI en VXUS vallen voor mij ook af omdat je die niet via Euroclear Netherlands kunt bewaren en niet via een systeembank kunt aanhouden.

Beleggingstool

Als je in dezelfde fondsen en in dezelfde verhouding als ik wilt beleggen kun je onderstaand tooltje gebruiken om in één oogopslag te zien hoeveel je in welk fonds moet inleggen:


Hoeveel heb je al belegd in NT fondsen en IWDA? Per fonds in hele euro’s invullen. Als je nog niets belegd hebt in deze fondsen kun je 0 laten staan bij de fondsen in deze stap:  
NT World (ISIN: NL0011225305)
NT Emerging Markets (ISIN: NL0011515424)
NT Small Caps (ISIN: NL0013552078)
IWDA (ISIN: IE00B4L5Y983)

Vermogen dat je nog niet belegd hebt en wel wilt gaan beleggen:

Je moet de volgende transacties doen om tot een correcte verdeling te komen:
NT World  
NT Emerging Markets  
NT Small Caps  
IWDA  

 

Als je een negatief getal ziet bij een fonds betekent dat dat je het negatieve bedrag dat je ziet in dat fonds moet verkopen. Een positief bedrag betekent dat je in dat fonds moet inleggen.

Depositoladder

Niet in paniek verkopen tijdens een beurskrach is een van de belangrijkste dingen om succesvol te kunnen beleggen. In 2008 was ik vol in aandelen belegd en verkocht ik tijdens de neergang. Ik heb weer aangekocht toen de beurs alweer een stuk gestegen was. Dit heeft mij veel geld gekost.

Ik heb toen geleerd dat ik een significant deel van mijn beleggingen in stabiele stukken moet hebben om voldoende rustig te blijven. Daar heb ik na 2008 ook dan ook een deel in belegd. Tijdens de corona-krach ben ik vervolgens wel rustig gebleven, mijn aangepaste strategie werkt dus voor mij.

Stabiele stukken kunnen bijvoorbeeld bestaan uit obligaties. Een depositoladder zie ik als een uitstekend alternatief voor beleggingen in obligaties.

Deposito’s vallen onder het depositogarantiestelsel, dat tot €100.000 per instelling garandeert. Dat is dus een hogere garantie voor spaartegoeden dan de €20.000 voor beleggingen via het beleggerscompensatiestelsel. Daardoor heb ik met spaartegoeden minder partijen nodig om onder garantie vermogen te stallen dan met obligaties. Mijn DBZB obligatiepositie heb ik dan ook omgezet in een depositoladder via verschillende partijen.

Al met al voel ik me met de bovenstaande aanpassingen veiliger dan voorheen en zijn mijn kosten niet of nauwelijks gewijzigd.

Bij het uitzoeken van mijn aangepaste strategie heb ik goed kunnen overleggen met Gerben en Dreas, waarvoor mijn dank!

Heb jij je beleggingsstrategie aangepast na de recente bevindingen van de AFM? Zo ja, hoe?

Wil jij, net als ruim 13.000 anderen, een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt en het FOB huishoudboekje 2022 kado?Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.


De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en je blijft zelf verantwoordelijk bij opvolgen ervan. Let op: beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Blauw onderstreepte links met   zijn affiliate links. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

336 Reacties

 1. (vervolg)

  5 Ik verwacht niet dat de NT fondsen helemaal geen dividendlek hebben. Het zal niet mogelijk zijn om van alle landen de dividendbelasting terug te krijgen, met name niet bij EM landen. Er zal waarschijnlijk altijd een percentage weglekken. Heb je hier rekening mee gehouden bij de berekening van het totale kostenplaatje voor deze fondsen?

  6 Het T+2 handelsmoment voegt naar mijn mening een extra risico toe. De aankoop/verkoop vindt plaats twee dagen na het ingeven van de order. Je weet dus nooit tegen welke prijs je handelt. Aandelenkoersen kunnen binnen twee dagen sterk fluctueren. Dat kan onverwacht veel geld kosten. Ook als je praktisch niet handelt, je zult toch ooit eens gaan verkopen. En misschien sneller dan je verwacht, als er over een tijdje weer een ander fonds op de markt komt dat beter/voordeliger is.

  7 Bij aan- en verkoop worden extra kosten gerekend (swing pricing) die je helaas pas achteraf kunt zien. Dat zijn geen vaste percentages maar kosten die per dag kunnen verschillen en ze kunnen aanzienlijk zijn, zoals 0,2%. Daarnaast wordt er bij verkoop ook nog eens een uitstapvergoeding ingehouden van 1% en zelfs 2% bij EM.

  8 De NT fondsen gebruiken een optimalisatietechniek waardoor een significante afwijking van de index mogelijk is.

  Hoe kijk jij hier tegenaan?

  • 5. Ja

   6. Mee eens, maar dit risico accepteer ik

   7. De uitstapvergoedingen heb ik in de praktijk nog niet gerekend zien worden (ook niet bij anderen) en worden hoogstwaarschijnlijk alleen in uitzonderlijke situaties (bijvoorbeeld bij hoge volatiliteit?) gerekend

   8. De NT fondsen hanteren vrijwel volledige fysieke replicatie, ik zie hier geen risico op significante afwijking van de index

  • 8 Ik denk dat daar hetzelfde voor geldt als ESG uitsluitingen die NN en ACTIAM toepassen. Als je filosofie is ‘benader zo veel mogelijk de hele markt’, dan is elke vorm van uitsluiting en optimalisatie niet wenselijk. Maar de vraag is, hoe ver je hier in moet gaan. Als je dit echt heel belangrijk vindt, dan moet je minimaal ook small cap in je portfolio hebben, zo niet ook Frontiers Market. Maar mensen die problemen hebben met (beperkte) ESG uitsluitingen, maar vervolgens 10% van de market cap missen laten liggen omdat ze geen small cap fonds hebben, snap ik niet.

   Aanvankelijk wilde ik ook tot in het extreme de hele markt beslaan (met VTI+VXUS kom je erg ver). Maar boven een bepaalde grens, lijkt een groter aantal posities weinig bij te dragen. ACTIAM en NN benchmarken tegen de gewone MSCI World. Je ziet dan dat ze nauwelijks afwijken. Ik meen dat ik het ook wel eens heb afgezet tegen een ander dividend efficient fonds die geen ESG uitsluitingen heeft. Ik kon geen noemenswaardige verschillen in performance zien. Bovendien, als er wel een ‘significante afwijking’ is, dan kan die toch ook zowel positief als negatief zijn?

   Persoonlijk denk ik nu dat de kans dat een fonds met 1000 posities structureel underperfomed t.o.v. de index, kleiner is dan de gegarandeerde winst van lagere kosten.

 2. Hallo Mr FOB,

  Ik heb je nieuwe beleggingsstrategie bestudeerd en heb een paar vragen/opmerkingen:

  1 Je schrijft: “Grootbanken (…) gebruiken voor beleggingen welke onder de Wet Giraal Effectenverkeer (Wge) vallen en welke genoteerd zijn aan de beurs van Amsterdam Euroclear Netherlands als bewaarinstelling.” De NT-fondsen waarin je nu belegd hebben geen beursnotering. Worden ze dan toch bewaard bij Euroclear NL?

  2 Wellicht is het eigendomsrecht juridisch gezien het best gegarandeerd onder Wge i.c.m. Euroclear, maar binnen de NT-fondsen zelf ben je geen eigenaar van de stukken. In de prospectus (pag 15 staat): ‘Unitholders have no proprietary rights with respect to the Assets but an economic interest in the Assets.’

  3 In de paraplustructuur van de NT FGR fondsen is geen vermogenscheiding tussen de diverse sub-fondsen. Verliezen kunnen onderling worden verrekend. Bij Ierse fondsen (zoals bijv VWRL) is die vermogensscheiding juist wettelijk verplicht. Op het gebied van vermogensscheiding binnen het fonds, ben je bij de NT fondsen dus minder zeker dan bij bijv VWRL.

  4 Het NT World fonds is een feeder fund dat belegt in het Ierse NT World fonds. Hoe kan het NT World fonds dan dividend efficient zijn als het feitelijk in een Iers fonds belegt?

 3. Dank voor deze uiteenzetting. Twee vragen:

  1. Eerder heb ik altijd begrepen dat je een wereldwijde spreiding naar market cap belangrijk vindt. Als ik de tool bekijk dan gaat 50% naar IWDA en 50% naar de NT fondsen, IWDA is geen wereldwijd gespreid fonds. Is dit puur de keuze op basis van de 50/50 vermogens splitsing? Laat je hiermee de wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie los?
  2. Waarom als je dit dan toch los laat niet gekozen voor de combi NT + Vanguard? Welke ook verkrijgbaar is via het Vanguard Global Stock Index Fund via Zelf Beleggen Basis bij ABN AMRO met een TER van 0.11.

  • 1. Met de verdeling zoals het tool die geeft krijg je juist precies wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie (op wat ESG uitsluitingen van de NT fondsen na) èn 50/50 verdeling over twee fondsaanbieders. IWDA vervangt deels NT World. NT EM en NT SC erbij geven de wereldwijde spreiding.
   2. IWDA is goedkoper dan dat Vanguard Global Stock indexfonds als je alle kosten meeneemt. Het Vanguard fonds is ongeveer even duur als VWRL, waarmee ik IWDA in de post vergelijk. Zie hier voor de totale kosten van het Vanguard Global Stock Institutional fonds.

 4. Harm van Wijk lijkt ‘een bekende belegger’. Via Mexem kom je hem bijv. ook tegen. Mag ik vragen, hoe jij hiernaar kijkt (mocht je mexem wellicht bewust hebben weggelaten van je blog)?

  • Mexem is net als Lynx een reseller van Interactive Brokers. Belangrijk verschil: Mexem zit in Cyprus, Lynx in Nederland.

 5. Bovendien hebben vrijwel alle goede brokers additionele dekking via Lloyd’s, zie bijv ook deze uitleg:

  How SIPC insurance works in the real world
  […]
  In fact, most brokers have protection known as “excess of SIPC insurance” which covers losses over and beyond SIPC limits. At TD Ameritrade, for example, clients have up to $151.5 million of protection in excess of SIPC limits, up to $500 million for all TD Ameritrade account holders. […]

  Of course, to get to the point where losses eat through the broker’s required regulatory capital and SIPC limits, things would have to go very, very wrong. For losses to then consume all of a broker’s excess of SIPC insurance… well, things would have to go almost impossibly wrong.

  To put things in perspective, the SIPC wrote in a recent annual report that of 767,300 claims since inception, only 356 were for amounts in excess of its protection limits. In other words, only about 5 in 10,000 customers who actually had to make a claim (which is itself a very small percentage of the total investing population) had losses in excess of what the SIPC covers. Lloyd’s of London, which is the insurer behind most excess of SIPC policies, likely doesn’t have to pay out on many claims.

  The short story is this: […] the risk of loss due to a brokerage bankruptcy is so low it almost rounds to zero.

  https://www.fool.com/the-ascent/buying-stocks/articles/brokerage-account-insurance-is-your-account-safe/

  • Ik ben het met je eens, bovendien door in zeer brede wereld index te beleggen weet je volgens mij zeker dat je op termijn procenten achterloopt in performance tov bijvoorbeeld een S&P500. Alle aandelen in minder ontwikkelde landen halen een veel lagere return dan US aandelen. Ook voor de komende jaren is US markt volgens mij meest kansrijk. Ik vind het dan ook vreemd dat op deze site zoveel aandacht is voor 20bp besparing van kosten en spreiden over brokers. Je kunt hier dus gerust stellen: ik zie het anders.

  • Ik zeg niet dat je in S&P500 moet beleggen. De hoge return is het gevolg van het handjevol overgewaardeerde stocks. In VWRL zitten 3465 aandelen, maar aandelen 1000-3465 wegen slechts 13%. Terwijl 1-150 48% wegen. Het handjevol overgewaardeerde IT stocks hebben in al deze markt gewogen indexen een belangrijk aandeel.
   Mijn stelling is dan ook blijf weg uit index fondsen, bouw een gediversifieerde portefeuille bestaande uit minimaal 50 aandelen en maximaal 150. Gebruik bijvoorbeeld de Morningstar Wide Moat Index die gebaseerd is op fundamentele waardering. Studies tonen aan dat GDP gebaseerde indices wel een klein lange termijn voordeel hebben, maar VWRL is capital weighted en dus domineert US sterk, en is de RoW eigenlijk fake, US GDP=23%, China GDP=15% maar in VWRL US=56% en China=5%.

 6. Wellicht ben je nu iets doorgeschoten in het uitsluiten van alle mogelijke doemscenario’s?
  Laat ik m’n standpunt wat toelichten:

  Als ik het goed begrijp zijn er de volgende scenario’s mogelijk.

  1. De broker Lynx gaat failliet, dan zijn de assets veilig want die staan bij IB LCC (bij effecten van de NASDAQ, AEX en alle andere opties (met uitzondering van niet-Amerikaanse indexopties)

  2. IB LCC gaat failliet en er is een juiste vermogenscheiding uitgevoerd. Dan zijn ook de assets veilig.

  3. IB LCC gaat failliet en er is geen juiste vermogenscheiding toepast. Op dat moment wordt de SIPC aangesproken om de ontbrekende assets te vergoeden.

  Is het SIPC hiermee een degelijke, mogelijk zelfs betere dekking?

  • Vanwege brexit verhuist IB weg uit de UK en daarmee vervalt (waarschijnlijk) de SIPC garantie.

 7. Dat op de Amerikaanse garantie van Lynx en andere IB resellers wat af te dingen is klopt. Maar die is met 500k altijd nog veel hoger dan de Nederlandse garantie van 20k en de Nederlandse garantie is ook niet beter vooraf gedekt met kapitaal. Daarnaast zijn de regels en toezicht aan Amerikaanse beurzen de strengste ter wereld. Fijn idee als je VTI/VXUS koopt.

  Wat ik naar aanleiding van je artikel wel ga doen is nog wat meer spreiden over brokers en fondsen. Toch iets minder opbouwen in VTI/VXUS/VT en wat groter deel in Nederlandse fondsen bij diverse brokers. Zoals altijd heeft je input mij dus weer positief beïnvloed!

 8. Dank! Artikel over vermogensscheiding is van 2007, volgens de AFM site achterhaald. Intussen MIFID2 regelgeving, zie onderwerp vermogensscheiding op pag 20: https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/mifid-2/beleggersbescherming-wijzigingen. Zie details hoofdstuk II (vanaf pagina 6): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0593&from=NL. Veilig dus voor alle Europese brokers. Ik ben er daarmee niet van overtuigd dat beleggen via een grootbank noodzakelijk is. Bij de kredietcrisis hebben bijna ALLE Nederlandse banken staatsteun ontvangen, zie https://www.iex.nl/Column/150617/Staat-verdient-aan-crisis.aspx, en bij goede vermogensscheiding (wat via Mifid2 geregeld is) is dat voor beleggen niet eens nodig. IWDA via ABN AMRO is duur (0,4% namelijk 0,2% voor ABN en 0,2% LKF, daar komt dividendlek nog bovenop). Als je lagere ESG uitsluiting wil dan NT en lagere totale kosten (incl brokerkosten), dan is Achmea World (0,28% LKF, geen dividendek, 3% ESG uitsluitingen in vergelijking met NT World 8%) misschien een alternatief.

  • Naar het Achmea wereldwijd aandelen fonds heb ik nog eens zitten kijken. Ze sluiten inderdaad niet super veel uit, maar gebruiken wel optimalisatie technieken om de index te volgen. Hierdoor hebben ze zo’n 1000 in plaats van rond de 1600 posities die de world index heeft die ze volgen. Er is in de factsheet helaas niet te vinden hoeveel men meeneemt gewogen naar market cap. Met name in de kleinere posities (mid-cap) skipt men veel. In de grotere posities skipt men misschien wat minder als NT. Novartis, Shell, Wells Fargo, Bayer en Shell gaan er bij bijvoorbeeld NT uit, maar bij Achmea niet. Maar komen ook weer wat andere uitsluitingen zoals HSBC voor de in plaats.

   Als ik zelf reken door de posities te vergelijken tegen iShares IWDA dan kom ik er op uit dat het Achmea ongeveer 82% van de msci world index afdekt. Dat is dan toch wat minder als NT (~94% nu), maar wel met een ander type aan uitsluitingen. Minder large caps er uit, wat meer midcap vanwege optimalisatie. Het is wel geen zuiver index fonds, zitten wat kleine factor tilts in. Maar Achmea kennende doen ze geen hele gekke dingen. Voordeel bij Achmea kan zijn dat er via Centraal Beheer geen broker kosten bijkomen, voor 0.28% ben je klaar. Komen nog wel wat kleine interne kosten bovenop. Zal misschien binnenkort een losse Reddit post wagen aan dit fonds om de info en kosten wat verder uiteen te zetten.

  • Dank voor de analyse Gerben. Op zich wel goed om naar het aantal posities te kijken, dat doet https://www.indexfondsenvergelijken.nl ook, al zie je daar alleen het aantal voor combinaties van fondsen en is het Achmea fonds daar niet opgenomen. Het Achmea fonds dekt overigens ook het valutarisico af. Kan voor sommige (wat oudere) mensen mogelijk interessant zijn. Wat betreft brokerkosten: Centraal Beheer rekent ook nog 0,3% aankoopkosten (best fors). Ben benieuwd naar je losse Reddit post. Alvast dank!

  • Voor de duidelijkheid: de 82% is market cap gewogen. Niet aantal posities, dat zegt niet zo veel.

  • knap/goed dat je dat hebt uitgezocht. Vaak halen mensen inderdaad % van aantal posities aan. Dat zegt inderdaad weinig.

 9. Beste Mr. FOB,

  Dank weer voor een hele interessante post! Erg interessant om te lezen hoe je nieuwe inzichten hebt gekregen en daarop je strategie hebt aangepast!

  Ik heb 2 vragen:
  – je geeft aan dat je voor IWDA hebt gekozen en daarmee op 0.44% kosten per jaar uitkomt. Zitten hierin ook de kosten die ABN-AMRO rekent voor het aanhouden van je beleggingen? Ik ging er vanuit dat IWDA duurder was; ik kan mij namelijk nog een eerdere reddit post herinneren waarin de kosten van IWDA werden berekend.
  https://www.reddit.com/r/DutchFIRE/comments/bnh6ce/overzicht_kosten_populaire_fondsen/

  – is er nog een reden waarom je naast IWDA geen EMIN aanhoudt? Voor zover ik weet is dit ook een combinatie van Emerging markets & small cap.

  Alvast hartelijk dank voor je reactie.

  Jip

Schrijf een reactie