Naar aanleiding van het AFM rapport dat ik in mijn vorige blogpost besproken heb, heb ik besloten mijn beleggingsstrategie te wijzigen. Daar ga ik in deze post op in.

Mijn beleggingsstrategie heeft nog steeds 3 peilers:

 1. Ik heb nog steeds een cash reserve voor noodsituaties
 2. Vervolgens beleg ik nog steeds maximaal in indexfondsen waarbij de belasting uitgesteld is via Brand New Day
 3. De rest beleg ik voortaan in een paar verschillende indexfondsen via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis en in een depositoladder via verschillende aanbieders

1. Cash reserve

Voor noodgevallen hou ik nog steeds op een vrij opneembare spaarrekening voldoende middelen aan om een paar maanden van te kunnen leven. Dit kan binnenkort niet meer bij Moneyou, waar ik dat tot nu toe doe. Zij stoppen er namelijk mee. Ik moet nog even kijken waar ik dat dan ga parkeren.

2. Pensioenbeleggingen

Pensioenbeleggingen blijf ik aanhouden via Brand New Day.

Zie de post over mijn ervaringen met Brand New Day waarom ik pensioenbeleggingen aantrekkelijk vind.

In deze post leg ik uit in welke fondsen ik via hen beleg en waarom ik die fondsen gekozen heb.

3. Gewone beleggingen

60% van mijn gewone beleggingen heb ik belegd in aandelen-indexfondsen. Dit deel heb ik voor het rendement. 40% heb ik belegd in een depositoladder. Dit deel heb ik voor de stabiliteit.

Allereerst ga ik in op de wijzigingen welke ik heb aangebracht in mijn aandelen-beleggingen. Daarna leg ik uit waarom ik mijn obligaties heb omgeruild voor een depositoladder.

Naar aanleiding van een recent AFM rapport heb ik mijn beleggingsstrategie gewijzigd. Lees hier meer en vind een bijpassend beleggingstool.Veiligheid beleggingen

Voortaan beleg ik bij voorkeur via een systeembank waarbij effecten bij de bewaarinstelling Euroclear Netherlands aangehouden worden. Ik leg hieronder uit waarom.

Anderhalf geleden ben ik gestopt met werken. Sindsdien leef ik van het rendement op mijn vermogen. Als ik een deel van mijn vermogen kwijt zou raken door malversaties van mijn bank of broker zou dat kunnen betekenen dat ik mijn vrijheid weer moet inruilen voor verplicht werk. Dat risico wil ik minimaliseren.

Een bank of broker dient het belegde vermogen van haar klanten in een apart bewaarbedrijf aan te houden. Dit wordt vermogensscheiding genoemd. Zo blijven bij een faillissement van de bank of broker jouw beleggingen buiten schot.

Er is een risico dat een bank of broker de verplichte vermogensscheiding niet op orde heeft. Het feit dat een bank of broker een vergunning heeft om beleggingsdiensten aan te bieden, wil niet zeggen dat de geldende regels nageleefd worden. Dan kun je wel vermogen verliezen bij een faillissement van je bank of broker.

Allereerst is er een verschil tussen de bewaarbedrijven waar banken en brokers gebruik van maken. Daarnaast is er een verschil in de kans dat een bank of broker failliet gaat.

Bewaarbedrijven

Brokers

DEGIRO

DEGIRO gebruikt aan hen gelieerde bewaarbedrijven (Special Purpose Vehicles) om via hen belegd vermogen te bewaren. DEGIRO heeft zich volgens dit AFM rapport daarbij niet aan de geldende regels gehouden. De AFM zegt op haar site “DEGIRO onderneemt stappen om de geconstateerde gebreken alsnog te herstellen en rapporteert hierover aan de AFM.” Dit heeft niet mijn voorkeur.

DEGIRO update mei 2021:

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. Als Duitse gereguleerde bank staat flatexDEGIRO Bank AG voornamelijk onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder, de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). De Bafin is de Duitse tegenhanger van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Bovendien valt flatexDEGIRO Bank AG onder het indirecte toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB). In Nederland is de Nederlandsche Bank (DNB) belast met het integriteitstoezicht op DEGIRO en staat DEGIRO onder het gedragstoezicht van de AFM. De inschrijving van DEGIRO in het openbaar register van DNB is hier in te zien.

Via DEGIRO belegd vermogen valt tegenwoordig onder het Duitse Investor Compensation Scheme. In het onwaarschijnlijke geval dat de afgescheiden beleggingen niet kunnen worden geretourneerd aan klanten, compenseert dat Scheme eventuele verliezen uit niet-geretourneerde beleggingen tot 90% (met een maximum van €20.000).

Niet belegd geld dat je aanhoudt op een DEGIRO-geldrekening bij flatexDEGIRO Bank AG valt onder het Duitse depositogarantiestelsel. Dat wordt onder het Duitse depositogarantiestelsel gegarandeerd tot €100.000 per persoon.

Informatie over het Duitse beleggerscompensatiestelsel en depositogarantiestelsel kun je in het Engels vinden op de BaFin-website.

Easybroker

Easybroker is een zogenaamde “introducing broker” van Interactive Brokers. Dit betekent dat het beheer van de effectenrekening en het uitvoeren van de orders bij Interactive Brokers in Ierland plaatsvindt. Effecten worden via Interactive Brokers bewaard door verschillende bewaarbedrijven.

Effecten zijn gegarandeerd via het Investor Compensation Scheme of Ireland (www.investorcompensation.ie) van toepassing. Het stelsel vergoedt 90% van het verlies tot een maximum van €20.000. Dit heeft ook niet mijn voorkeur.

Volgens dit draadje op reddit is daarnaast de bescherming van vermogen in geval van calamiteiten bij Interactive Brokers mogelijk minder dan sommigen verwachten.

Banken

Banken gebruiken voor beleggingen welke onder de Wet Giraal Effectenverkeer (Wge) vallen en welke genoteerd zijn aan de beurs van Amsterdam Euroclear Netherlands als bewaarinstelling.

Zoals uit dit artikel blijkt is het eigendomsrecht van je effecten in de vergeleken gevallen het beste gegarandeerd wanneer je effecten onder de Wge bij Euroclear Netherlands bewaard worden.

Euroclear Netherlands voldoet daarnaast volgens het laatste rapport (2015) dat ik over hen heb kunnen vinden volledig of grotendeels aan alle regels, waarbij een aantal verbeterpunten in de aanbevelingen opgesomd staat.

Overige effecten kunnen door banken ook in aan henzelf gelieerde bewaarinstellingen bewaard worden.

Systeembanken versus niet-systeembanken

De kans op een faillissement van een door de overheid als systeembank aangemerkte bank acht ik kleiner dan een niet als zodanig aangemerkte bank of broker. Bijvoorbeeld in de crisis van 2008 zijn systeembanken door de overheid gered met belastinggeld.

Al met al heeft beleggen in effecten die aangehouden worden bij Euroclear Netherlands en/of via een systeembank voortaan vanuit veiligheidsoogpunt mijn persoonlijke voorkeur.

Spreiden over fonds-aanbieders

Indexfondsen (of ETF’s) worden aangeboden door fondsaanbieders zoals Vanguard, iShares, Northern Trust en Xtrackers. De kans op malversaties bij een fondsaanbieder acht ik niet groot, maar je weet maar nooit.

Om het risico op vermogensverlies door malversaties bij een fondsaanbieder te verkleinen kun je spreiden over verschillende aanbieders. Ik wil om deze reden mijn aandelen-beleggingen voortaan gespreid over fondsaanbieders aanhouden.

Mijn aandelen-beleggingen

Mijn aandelen-beleggingen heb ik voortaan belegd via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis.

Ik beleg daar nu in dit drietal Northern Trust fondsen en in IWDA (iShares Core MSCI World UCITS ETF, ISIN: IE00B4L5Y983). Ik heb 50/50 spreiding over 2 fondsaanbieders gerealiseerd voor mijn aandelen-beleggingen.

De Northern Trust fondsen worden onder de Wge aangehouden bij Euroclear Netherlands. IWDA in een aan ABN AMRO gelieerde bewaarinstelling.

Kosten fondsen

Kosten van fondsen zelf kun je bepalen door de TER (Total Expense Ratio) + interne transactiekosten + dividend lek op te tellen en daar de inkomsten van het fonds door het uitlenen van stukken vanaf te halen. Gerben heeft me aan de uitkomsten van deze berekeningen geholpen.

Northern Trust

Zie De beste ETF voor uitleg waarom ik de Northern Trust fondsen goede fondsen vind. Northern Trust fondsen bieden een van de goedkoopste manieren om vanuit Nederland wereldwijd gespreid te beleggen in goede indexfondsen.

De kosten van de combinatie van de 3 Northern Trust fondsen, berekend op de hierboven beschreven manier, bedragen 0.19% per jaar.

IWDA

Ik zou daarnaast VWRL toe kunnen voegen om spreiding over fondsaanbieders te verkrijgen. De kosten van VWRL, berekend op de hierboven beschreven manier, bedragen 0.52% per jaar.

In plaats daarvan kan ik ook IWDA toevoegen, dat niet wereldwijd gespreid belegt maar alleen in de ontwikkelde markten. IWDA lijkt qua spreiding op het Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund EUR, maar sluit geen bedrijven uit op grond van ESG criteria. Voor de opkomende markten en de small caps kan ik dan de Northern Trust fondsen blijven gebruiken. Ik kom dan voor de combinatie IWDA en de 2 Northern Trust fondsen op kosten, berekend op de hierboven beschreven manier, van 0.44% per jaar. Dat is dus goedkoper dan VWRL toevoegen.

De bij sommigen populaire ACTIAM fondsen en NN Enhanced fondsen zijn weliswaar goedkoper dan IWDA, maar hebben door tientallen procenten ESG uitsluitingen veel minder spreiding en vallen daarom af voor mij. VTI en VXUS vallen voor mij ook af omdat je die niet via Euroclear Netherlands kunt bewaren en niet via een systeembank kunt aanhouden.

Beleggingstool

Als je in dezelfde fondsen en in dezelfde verhouding als ik wilt beleggen kun je onderstaand tooltje gebruiken om in één oogopslag te zien hoeveel je in welk fonds moet inleggen:


Hoeveel heb je al belegd in NT fondsen en IWDA? Per fonds in hele euro’s invullen. Als je nog niets belegd hebt in deze fondsen kun je 0 laten staan bij de fondsen in deze stap:  
NT World (ISIN: NL0011225305)
NT Emerging Markets (ISIN: NL0011515424)
NT Small Caps (ISIN: NL0013552078)
IWDA (ISIN: IE00B4L5Y983)

Vermogen dat je nog niet belegd hebt en wel wilt gaan beleggen:

Je moet de volgende transacties doen om tot een correcte verdeling te komen:
NT World  
NT Emerging Markets  
NT Small Caps  
IWDA  

 

Als je een negatief getal ziet bij een fonds betekent dat dat je het negatieve bedrag dat je ziet in dat fonds moet verkopen. Een positief bedrag betekent dat je in dat fonds moet inleggen.

Depositoladder

Niet in paniek verkopen tijdens een beurskrach is een van de belangrijkste dingen om succesvol te kunnen beleggen. In 2008 was ik vol in aandelen belegd en verkocht ik tijdens de neergang. Ik heb weer aangekocht toen de beurs alweer een stuk gestegen was. Dit heeft mij veel geld gekost.

Ik heb toen geleerd dat ik een significant deel van mijn beleggingen in stabiele stukken moet hebben om voldoende rustig te blijven. Daar heb ik na 2008 ook dan ook een deel in belegd. Tijdens de corona-krach ben ik vervolgens wel rustig gebleven, mijn aangepaste strategie werkt dus voor mij.

Stabiele stukken kunnen bijvoorbeeld bestaan uit obligaties. Een depositoladder zie ik als een uitstekend alternatief voor beleggingen in obligaties.

Deposito’s vallen onder het depositogarantiestelsel, dat tot €100.000 per instelling garandeert. Dat is dus een hogere garantie voor spaartegoeden dan de €20.000 voor beleggingen via het beleggerscompensatiestelsel. Daardoor heb ik met spaartegoeden minder partijen nodig om onder garantie vermogen te stallen dan met obligaties. Mijn DBZB obligatiepositie heb ik dan ook omgezet in een depositoladder via verschillende partijen.

Al met al voel ik me met de bovenstaande aanpassingen veiliger dan voorheen en zijn mijn kosten niet of nauwelijks gewijzigd.

Bij het uitzoeken van mijn aangepaste strategie heb ik goed kunnen overleggen met Gerben en Dreas, waarvoor mijn dank!

Heb jij je beleggingsstrategie aangepast na de recente bevindingen van de AFM? Zo ja, hoe?

Wil jij, net als ruim 13.000 anderen, een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt en het FOB huishoudboekje 2022 kado?Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.


De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en je blijft zelf verantwoordelijk bij opvolgen ervan. Let op: beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Blauw onderstreepte links met   kunnen mij een vergoeding opleveren voor het doorverwijzen. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

348 Reacties

 1. Hoi hoi FOB,

  Ik zoek nog een mooie spreiding naast mijn Vanguard FTSE All-World UCITS ETF bij DEGIRO.
  Helaas heb ik zelf geen ABN betaalrekening en lijkt de ING wat meer kosten te hebben om over te stappen naar de door jouw
  zo mooi uitgelegde NT fondsen.

  Zou dat IWDA kunnen wezen? iShares Core MSCI World UCITS ETF USD

  • Nog wel even een vraagje, wat vind jij van de ACTIAM fondsen via DEGIRO?
   O.a. de NL0011309349 ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld ziet er best interessant uit

  • Ik vind het op zich een prima fonds voor de ontwikkelde markten met erg lage kosten, maar wel relatief veel uitsluitingen op grond van duurzaamheidscriteria. Dat gaat ten koste van je spreiding. Je kunt dit fonds overigens goedkoper aanhouden via Binck Fundcoach dan via DEGIRO.

   Het Meesman Aandelen Wereldwijd Totaal, waar je ook naar keek zoals ik uit je vorige reactie begreep, omvat ook de opkomende markten en de kleine bedrijven en heeft minder uitsluitingen. Het is gebaseerd op de Northern Trust fondsen die ik ook aanhoud binnen mijn beleggingsstrategie. Dan heb je alles in een keer.

  • Ja was mijn vermoeden ook, ga ik die samen met mijn VRWL aanhouden voorlopig.
   Eerst maar eens een mooie buffer daar opbouwen en dan naar de VTI opties kijken via andere mogelijkheden.

   Dank weer voor je reactie, altijd gewaardeerd,

 2. Hi Mr. FOB.
  Thank you for your articles. I have 2 questions if you dont mind replying:

  – I understood that banks only cover up to 20,000 euros of invested assets. Does this means that you should invest max 20,000 in each broker and have several brokers if you have a bigger portfolio? If you invest only e.g. ABN or DEGIRO, all your investement above 40,000 (2 x 20,000eur ) is not covered?

  – Regarding the “US products with reduced dividend tax rate”, does IWDA fall under this reduced dividend tax treat or do you have to pay 30% divident tax on them? And is this reduction of dividend tax also applied to the NT funds (or is it not appicable)?

  thank you in advance!

  • It is a personal choice whether or not you would like to invest more than €20.000 per bank/broker, being the amount covered by the “beleggerscompensatiestelsel”.

   IWDA is not an American product, but an Irish fund. Ireland has a tax treaty with the US, so you automatically make use of reduced tax rates between these countries by investing in IWDA. Nevertheless, IWDA has a fund internal dividend leakage which you cannot get rid of. NT does not have such a leakage for Dutch tax residents, and is more tax efficient as such.

 3. Hi Mr. Fob,

  Wat mooi dat je dit zo schrijft. Ik had het plan om mijn ABN beleggingsrekening van ‘Begeleid beleggen’ naar ‘Zelf beleggen’ om te zetten. Dat heb ik nu 8 maanden geprobeerd. Ben tevreden, ik beleg voor 25-30 jaar en wil het
  nu anders aanpakken. Ik heb afgelopen maanden mezelf ingelezen en durf het aan om het ‘zelf’ te gaan doen. Doen is de beste manier van denken. Toevallig dat je in deze blog een heldere uitleg geeft.

  Ik ga de komende periode je bovenstaande tool uitproberen. Ik loop alleen tegen het volgende aan:

  De 3 NT fondsen ziet hij als een periodieke belegging, zoals ik het ook wil. Alleen de IWDA ziet hij als een ‘handmatige’ beleggingsopdracht met de bijbehorende € 5,- + 0,05%.

  Vraag:
  Is het gebruikelijk dat je deze IWDA handmatig uitvoert + bijhorende kosten? Ervaar jij dit ook zo?

  Alvast bedankt,
  Sven

  • Sinds ik niet meer werk leg ik niet maandelijks in. Ik loop hier dus niet tegenaan.

   Je zou automatisch in NT kunnen beleggen en bijvoorbeeld eens per jaar handmatig een deel van NT World naar IWDA om kunnen zetten, om zo kosten te besparen en het eenvoudig te houden.

 4. Als u enkel en alleen een keuze moest maken voor een fonds, in welk fonds zou u dan beleggen? De NT fondsen of in VWRL?
  (Even los van de brokers gezien)

  • Ik vind beide goede keuzes. De broker/bank in combinatie met de omvang van het te beleggen vermogen bepaalt vervolgens de totale kosten, dus ik kan de keuze niet los zien van bank/broker. Zie De beste ETF voor een vergelijk.

 5. Maar is het niet zo dat bij vanguard in geval van faillissement de onderliggende aandelen van jou blijven?
  Ik dacht dat het verschil in vanguard t.o.v. andere bedrijven zoals blackrock of in dit geval northern trust juist was dat ze voor jou werken zoals jack bogle in een aantal interviews heeft gezegd..

  Als ik het een en ander google blijkt zelfs dat northern trust rond 2008 samen met lehman in de problemen is gekomen. Een tijd waar warren buffett zelfs niet het zinkende schip van lehman brother wilde helpen…

  Bron: https://nypost.com/2008/09/27/lehman-collapse-undermines-northern-trust/

  • In principe blijven de onderliggende stukken zowel bij Vanguard als bij Northern Trust van jou. De link die je geplaatst hebt laat zien dat er verlies kan plaatsvinden bij het uitlenen van effecten. Uitlenen is iets dat zowel Vanguard als Northern Trust doen. Dus daarvoor loop je bij beide een risico (dat overigens erg klein is).

  • Dank. Dan is deze nieuwe strategie inderdaad erg goed bij de staatsbank.. sowieso meer aandelen totaal dan vwrl dus een goede spreiding

 6. Bedankt voor wederom weer een ‘helder’ verhaal, al moet ik ook bekennen dat sommige stof deels ook mij boven de pet stijgt.
  Ik ben een beginnende belegger (sinds begin dit jaar) en heb nog maar een bescheiden potje bij DEGIRO. Wat zou u adivseren:
  1; ‘Gewoon’ doorgaan bij DEGIRO
  2; DEGRIO laten voor wat het is en rekening openen bij ABN (obv hierboven vermelde strategie)
  3; Volledig overstappen van DEGIRO naar ABN

  Eventuele andere tips&tops zijn ook welkom 🙂
  Ik kijk uit naar de reactie(s).

  • In de post beschrijf ik waarom ik overgestapt ben. Dat voelde voor mij het beste. Maar wat voor mij het beste voelt hoeft voor een ander niet het beste te voelen. Het blijft een persoonlijke afweging

 7. Is het dan gewoon niet makkelijker om bij vanguard zelf te beleggen?

  Ik lees dat je per fax je gegevens moet opsturen om een account aan te maken… beetje ouderwets maar dan heb je toch wat?

  • Ik vind mijn nieuwe strategie heel gemakkelijk. Ik vind rechtstreeks bij Vanguard inleggen niet heel eenvoudig. De laatste keer dat ik gekeken heb moest je om rechtstreeks bij Vanguard te beleggen minimaal €500.000 inleggen en uitgebreide vragenlijsten invullen.

 8. Bij Brandnewday werden onlangs de standaardfondsen en verdeling aangepast. Het blijft natuurlijk lezen en goed (kunnen) begrijpen, wat dit precies betekent en hoe regelmatig dit kan en mag gebeuren? Hierbij heb je te maken met hedged en unhedged. I.h.a. lijken fondsen niet afgedekt, aangezien USD meer waard is? Alleen bij Binck was hier toetsing over. Wanneer kies jij voor un/hedged en waarom?

  • Hun standaardinstelling is nu BND Wereld Indexfonds C-Hedged-50%, BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds-25% en BND Euro Staatsobligatie Indexfonds-25%. Een evt. update ervan zie ik niet 123 terug? Ga t.z.t. nog es goed lezen.

 9. Goedendag,

  Interessant artikel. Ik sta nog aan het begin van mijn beleggingspad en wil eigenlijk simpel starten.
  Het idee is om € 2.000 nu te storten en maandelijks € 500.

  Ik dacht om bij de Giro een rekening te openen. Is dit voor een starter nog steeds prima, of raad je dan ook ABN aan?
  En voor welke indexfondsen zou je in dit geval kiezen? Doel is om het minimaal 15-20 jaar te laten staan.

  • Je kunt prima starten bij DEGIRO, dan zou ik VWRL als aandelenfonds nemen. ABN AMRO is ook prima om te beginnen, dan zou ik de fondsen nemen die ik in de post benoem. Bij een belegd vermogen boven de €20.000 zou ik sowieso ABN AMRO nemen, om de redenen die ik in de post aanhaal. Maar uiteindelijk is dat een persoonlijke afweging die niet voor iedereen hetzelfde hoeft te zijn.

  • Ik zie overigens dat mijn bank ING dit ook aanbied (indexfonds en volgens mij ook automatisch herinvesteren.) Is dat ook prima tov De Giro?

   Ik las overigens dat voor het automatisch herinvesteren Meesman werd aangeraden tov de Giro.

   Of zijn alle 3 goede opties om te starten?

  • Je kunt ook prima beleggen in deze fondsen via ING. Is wel iets duurder dan ABN AMRO, maar wel zo gemakkelijk als je er al bankiert.

   Bij ABN AMRO kun je automatisch (her)investeren, ik vermoed bij ING ook. Dus dat maakt niets uit t.o.v. Meesman.

   Alle 3 de opties zijn volgens mij uiteindelijk prima om te starten.

  • Hallo mr FOB,

   Bij het openen van zelf beleggen basis bij ABN moet je een aantal keuzes maken.
   1. Ontvangst in geld of stukken?
   2. Deelnemen aan DRIP?
   3. Dividend uit beleggingsfondsen herbeleggen?
   Benieuwd welke keuzes jij hier hebt gemaakt en waarom.

  • 1 en 2 zijn niet relevant als je net als ik niet belegt in individuele aandelen. Ik heb gekozen voor ontvangst in geld en DRIP niet aangezet. Bij 3 heb ik gekozen voor herbeleggen. Lekker makkelijk, hoef ik er zelf niet meer naar om te kijken.

  • Ik probeer dezelfde bovenstaande keuze te maken bij de aanvraag van Zelf Beleggen Basis (“ontvangst in geld of stukken” en “dividend herbeleggen of niet”), maar het lijkt erop dat zodra men “geld” selecteert dat herbelegging verandert in “Nee”, en bij selectie van “stukken” het verandert in “Ja”. Wellicht is het aanvraagformulier verandert sinds november?

 10. Ik heb een vraag die iets buiten deze beleggingsstrategie valt maar misschien kunt u ‘m toch beantwoorden. Ik heb al sinds jaar en dag op een dollarrekening bij Binck wat Amerikaanse ETFs, te weten: Vanguard Health Care ETF, Vanguard Information Technology ETF en Vanguard Total Stock Market ETF. Is het verstandig die te blijven aanhouden? Zijn de kosten verhoudingsgewijs hoog? Bestaat de mogelijkheid dat Binck ze binnenkort afstoot? Met dank en vriendelijke groet, Em Gee

  • De kosten van de eerste twee van deze fondsen heb ik niet uitgezocht. De laatste heb ik ook gehad en is heel goedkoop.
   Of Binck ze blijft voeren weet ik niet.

 11. Beste mr. FOB,
  Mijn aandelen (ETFs) koop ik iedere maand aan via DeGIRO (Vanguard en iShares). Een dik jaar geleden heb ik me (middels met name uw site) verdiept in aandelen, maar verdiep me er verder niet in naast het aankopen. Zoals iemand anders al aangaf: het wordt ingewikkelder als leek. Ik begrijp dat mijn onbelegde vermogen tot 20.000 sowieso gedekt is, maar zijn de ETFs niet onafhankelijk van DeGiro/de broker? Stel je broker gaat failliet, kun je dan niet via een andere aan je belegde vermogen komen?

  • 1) Je onbelegde vermogen is tot €100.000 gedekt via het Duitse depositogarantiestelsel, sinds DEGIRO onder het Duitse Flatex valt.

   2) Je belegde vermogen is tot €20.000 gedekt via het Nederlandse beleggerscompensatiestelsel.

   3) Indien vermogensscheiding correct is toegepast blijft je belegde vermogen, onafhankelijk van de omvang, van jou bij een faillissement van je broker.

  • Dag Mr FOB,

   Vwb uw bovenstaande punt 3;
   ‘Indien vermogensscheiding correct is toegepast blijft je belegde vermogen, onafhankelijk van de omvang, van jou bij een faillissement van je broker’.
   Als ik het goed begrijp is dit toch de reden geweest voor u om uw beleggingen over te zetten naar ABN omdat de GIRO dit (nog) niet helemaal op orde heeft?

  • Of DEGIRO de vermogensscheiding op orde heeft weet ik niet. Maar omwille van het feit dat ze voor overtredingen op dit vlak in het verleden beboet zijn en omdat de AFM nog op bevestiging van DEGIRO wacht dat nu alles in orde is heb ik mijn beleggingen overgezet

 12. Hoi Mr. FOB!

  Heldere uitleg. Persoonlijk zou ik het fijner vinden om dan alles onder te brengen bij ABN, vanwege het gemak. Ik heb een beetje zitten speuren in hun fondsen selector, maar kan daarin geen fondsen vinden voor staatsobligaties. Wellicht kijk ik verkeerd, of ze zijn gewoon niet aanwezig?

  Wat raad jij aan als je zowel aandelen als obligaties bij ‘ABN zelf beleggen’ onder wil brengen? Of zijn er in jouw ogen geen goede opties voor het obligatiedeel beschikbaar bij ABN AMRO?

  • Ik heb niet gekeken of ze een wereldwijd gespreid beleggend staatsobligatiesfonds, gehedged naar de euro hebben. Zo’n fonds heeft mijn voorkeur voor obligaties, zie deze post. Maar als ze zo’n fonds niet hebben, wat me niet zou verbazen, zou ik gewoon een depositoladder nemen.

  • Dank voor deze blog Mr FOB. Ik overweeg ook om mijn VWRL bij de GIRO om te zetten naar de 4 fondsen die je noemt via ABN. Voor verdere spreiding ben ik nog verder gaan kijken en kwam deze 3 fondsen bij Robeco tegen waar ik enthousiast over ben;
   – Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund
   – Robeco Global Consumer Trends F EUR
   – RobecoSAM Smart Energy Fund N EUR
   Wat is jouw oordeel over deze fondsen?

  • Je hebt met de fondsen die ik aanhoud al wereldwijde spreiding. Dus verdere spreiding ga je met het toevoegen van fondsen niet krijgen. Je krijgt met het toevoegen van de fondsen die je noemt juist minder spreiding, omdat die tezamen geen wereldwijde spreiding hebben. Je concentreert dan juist in bepaalde sectoren.

  • Zojuist even de website doorgespit: ze hebben er wel een, namelijk de ‘iShares Global Inflation-Linked Government Bonds ETF Eur-hdg Dis’. Deze is dus wel wereldwijde gespreid en hij is gehedged naar de euro! Maar het betreft wel een inflatiegerelateerd fonds. Is dat iets wat naar jou mening het fonds minder aantrekkelijk maakt? Of maakt dat weinig uit?

  • Aha, goed om te weten. Ik zie dat de gemiddelde looptijd van de onderliggende stukken ruim 13 jaar is. Dat vind ik met de huidige rentestanden lang. Dat geeft significant renterisico. Ik zou dan toch voor een depositoladder gaan.

  • Voor mij zijn deposito’s helaas geen optie, en ik denk er dus toch aan om als alternatief een wereldwijd gespreid beleggend staatsobligatiesfonds te nemen via ABN Amro Zelf Beleggen. Ik heb alleen moeite om de ISIN code van bovenstaand iShares fonds (suggestie van Tim) te vinden. Gaat het om IE00B3B8PX14? Of is het een andere? Alvast veel dank!

 13. Leuk artikel! Beleg je naast deze vier fondsen ook nog in real-estate of bonds?

  hartelijks.

  • Real estate zit in deze indexfondsen + daar beleg ik in via ons eigen koophuis. Ik heb tegenwoordig depositoladder i.p.v. bonds

 14. iedereen heeft zijn argumenten hoe zijn beleggingen toe te passen en voor de toekomst veilig te stellen.
  wat mij tot nu toe het beste bevalt is het instappen bij Antaurus (drempel > 100.000) omdat het instapmoment geen last heeft van
  de beurstrend of het slechte of gunstige economische moment.
  beursdips worden afgeremd en zelfs gunstig beinvloed door shortposities en koersstijgingen geven evengoed positief
  rendement al zal een hosanna periode op de beurs wat minder rendement kunnen geven door de afremmende werking
  van sommige shorts die als verzekering werken.
  zeer tevreden hiermee.

 15. Ik heb er respect voor je dat je je twijfels, zorgen en mitigerende acties transparant deelt met je volgers. Tegelijk vind ik het een uitdaging om (zeker ook bij het lezen van eerdere posts) te begrijpen de aanpak van destijds zich verhoudt tot de nieuwe aanpak, en welke aanpak nu het meest recent is. Tevens vraag ik me af waarom je er van overtuigd bent dat je huidige aanpak wel de goede is voor de lange termijn, waar eerdere benaderingen dat (soms door eigen keus, soms door ontwikkelingen in de markt zoals de beperkingen rondom VTI/VXUS), dat duidelijk niet waren. Hoewel je niet verantwoordelijk bent voor de portefeuille-keuzes van je volgers, ben je inmiddels wel een gerespecteerde FIRE-influencer die zeker een invloed kan hebben op de keuzes die volgers maken. Ik heb zelf een iets andere aanpak, maar ga zeker ook onderzoeken of er (bewust of onbewust) kwetsbaarheden zijn ontstaan. Dank voor je al je bijdragen en succes in de toekomst.

 16. – een deposito kan voor bescherming prima dienen als een vervanging voor (met name) staatsobligaties, maar deposito’s leveren nauwelijks rendement. Na inflatie leidt het zeker tot (een behoorlijk) verlies. Het risico is bovendien dat de inflatie gaat oplopen (simpelweg omdat de FED en ECB dit nodig hebben om hun landen te ondersteunen) én ze tegelijk de rente laag houden. Het verlies op je deposito’s loopt dan fors op.
  – obligaties kun je eenvoudig(er) herbalanceren met je aandelen, bij obligaties gaat dit veel lastiger omdat het geld vaststaat. Uiteraard kun je kortlopende deposito’s gebruiken, maar dat vergroot het verlies door de uiterst lage vergoeding.
  – je kunt overwegen om je vermogen via DCA in te brengen of via een lump-sum investment, maar bij FIRE-strategie zal het uitstappen per definitie stapsgewijs gebeuren. Dan vind ik het zelf niet prettig dat je bij NT fondsen niet weet tegen welke koers je verkoopt (en ook instapt trouwens) en welke limiet je (het liefst over een langere periode) kunt kiezen om je waarde te optimaliseren.
  – ik neem aan dat je ook tegen behoorlijk wat kosten aanloopt als je meerdere keren de beleggingsportefeuille “versleept” van het ene fonds/tracker naar het andere, en van broker naar broker. Ook kan ik me voorstellen dat je eigen rendementsberekeningen erg ondoorzichtig worden als je telkens opnieuw begint met opbouw van posities. Het rendement is de eerste dag immers altijd 0.

 17. Poeh Mr FOB, ik moet dit nieuws even verteren. Ik volg je blogs al een tijdje en moet je bekennen dat ik verrast ben. Ik snap je bezorgdheid over wat er gebeurd is bij DeGiro. Als een broker beschuldigd wordt van problemen op het gebied van “vermogensscheiding, belangenconflicten en belangenverstrengeling” dan zit er serieus iets mis in de bedrijfscultuur en het kwaliteitsbesef van het management. Ik geloof er niets van dat een structurele oplossing kan plaatsvinden als deze problemen met de kern van de onderneming verweven zijn. Nu denk ik niet dat er veel mensen zijn die hun life-savings en volledige pensioenopbouw via DeGiro laten lopen, eerder bij de meer professionele bancaire instellingen. Dus goed dat je actie hebt ondernomen. Wat me vooral verrast zijn de meerdere ingrijpende strategische aanpassingen die je hebt doorgevoerd. Aan de ene kant presenteer je vermogensopbouw via indextrackers als eenvoudig en toegankelijk, maar ik zie dat je voortdurend schippert en wijzigt. Een aanpak via VTI/VXUS, dan VWRL/DBZB, en nu weer NT via ABN en (als ik het goed begrepen heb) ACWI via ABN en VWRL via DeGiro en daarnaast nog cash in deposito’s.
  (zie vervolg)

 18. Geachte heer FOB,

  Onlangs werd ik via een mail verwezen naar een All Weather Portofolio. Deze portofolio, welke zou zijn samengesteld door Ray Dalio van Bridgewater Associates zou een systeem hebben (zegt hij dus!) dat zowel een bull en bearmarket moet verslaan en opgewassen is tegen economische recessies. De portofolio, welke bestaat uit de volgende ETF`s: (zie verdeling hieronder)
  1: 30% Vanguard total stock market ETF (VTI)
  2:40% Ishares 20+ year treasury ETF (TLT)
  3:15% Ishares 7-10 year treasuryETF (IEF)
  4 7,5% SPDR Gold Shares ETF (GLD)
  5 7,5% Powershares DB Commodity Index Traching Fund (DBC)
  Het doel van deze portofolio is gebaseerd op de passieve belegger alsmede ook de defensieve belegger en is dus niet gebaseerd op het feit om `even maar snel winsten te behalen’. Dus gemaakt voor diegene die geen risico willen lopen op de beurs.
  Kent u misschien deze portofolio? En/of heeft u kennis van deze ETF`?

  • Ik heb me niet verdiept in dit portfolio. Het lijkt een portfolio voor vermogensbehoud, niet voor vermogensgroei.

 19. Beste Mr. FOB,

  Dank voor de heldere post. Aangezien u bent overgestapt van DEGIRO naar ABN AMRO ben ik benieuwd of u van de overstapservice gebruik hebt gemaakt die ABN AMRO aanbied.
  Ik ben namelijk ook van plan over te stappen. Maar dan overstappen van Meesman naar ABN i.v.m. de lagere kosten daar en ik al bankier bij ABN.

  Alvast dank voor de reactie!

  • Ik heb niet de overstapservice gebruikt, aangezien ik niet wilde dat het mogelijk weken zou gaan duren. Ik heb verkocht bij DEGIRO, geld overgeboekt en vervolgens aangekocht bij ABN AMRO.

  • Ik ben bezig met 50% van mijn portefeullie over te zetten naar ABN AMRO. Ik heb zonet via hun chat aantal vragen gesteld waaronder hoe lang het duurt en of ik ook een gedeelte van mijn aandelen bij Degiro kon overzetten.

   Het antwoord was dat ik moest rekenen op 10 werkdagen en je kan ook een gedeelte van de portefeuille van Degiro overzetten.

 20. Best Mr FOB,

  Ik begrijp uit je nieuwe beleggingsstrategie dat je nu een depositoladder gebruikt in plaats van DZDB bij de GIRO. Is dit met de reden dat je alles weg wilde hebben bij de GIRO? Een deposito heeft 0.83% minder rendement (uitgaande van 7 jaar vast). Ik begin net met beleggen en ik begrijp dat het rendement juist belangrijk is (compound). Hoewel ik snap dat het risico lager is met een deposito, neem je obligaties toch ook omdat het risico laag is. (Ten opzichte van aandelen) Ik kan natuurlijk allebei doen maar vind het bewerkelijk om overal potjes te hebben. Ik zou vanwege het rendement toch graag DZDB willen doen maar wil natuurlijk geen onnodig risico lopen.

  • Dat is met de redenen dat ik alles weg wilde hebben bij DEGIRO in combinatie met dat ik mijn vermogen wilde spreiden over banken. Beleggingen nu dus bij ABN AMRO en deposito’s elders.

   Deposito’s of obligaties zou ik niet beschouwen als de renderende maar de stabiliserende component in je portefeuille. Beide zijn geschikte kandidaten. Aandelen verzorgen daarnaast het rendement. Obligatierendement is trouwens niet goed te voorspellen, aangezien onvoorspelbare rentedalingen/-stijgingen effect hebben op de koers. Deposito’s zijn wat dat betreft voorspelbaarder.

 21. Hi Mr Fob. Volgens mij klopt het niet helemaal wat je schrijft met betrekking tot de clearing banks.

  In het AFM paper wat je quote wordt namelijk gesteld dat:
  “Tot financiële instrumenten die niet onder de Wge vallen behoren onder andere eurobonds; niet-beursgenoteerde fondsen, structured products en beleggingsinstellingen; en in het buitenland genoteerde beursfondsen. ”

  Met andere woorden, die Northern Trust fondsen worden niet gecleared via Euroclear. En dat zie je ook (in ieder geval bij de Rabobank) als je de opdrachtdetails bekijkt van een transactie met NT fondsen: deze worden geadministreerd via Clearstream Vestima. Als ik mij niet vergis een onderdeel van ‘Deutsche Börse’.

  Nu zal dat wel snor zitten, maar toch heeft het vertrouwen in de Duitse beurswaakhond wel een klein deukje opgelopen na het Wirecard debacle.

  • De NT fondsen vallen bij ABN AMRO onder de ABN AMRO girale fondsen en voor zover ik begrepen heb dus onder de Wge. Bij ING heb ik gezien dat ze door Euroclear Fundsettle afgehandeld worden. Ik heb niet uitgezocht hoe Rabobank het geregeld heeft.

 22. Mr. FOB,

  Een andere vraag: als ik uw rekentool gebruik voor het bepalen van mijn inleg, kom ik tot de conclusie dat de onderlinge verhouding tussen de NT fondsen veranderd is.
  De bekende 78/12/10 verhouding is in de tool 56/ 24/20 %.
  Een afname van NT world en toename van EM en Small Capp naar verhouding

  Zie ik dit goed? en zo ja, is hier een reden voor om af te wijken van de 78/12/10 verhouding?

  • World/EM/SC is nog steeds 78/12/10, maar World bestaat nu uit NT World en IWDA.

 23. Beste mr. FOB,

  Ik wil via de ING graag IWDA aankopen. Net als bij NT wil graag periodiek inleggen.
  Nu zijn er onder hetzelfde ISIN nummer: zowel IWDA ETF en fund beschikbaar.
  Is er verschil? Ik zou graag maandelijks periodiek willen inleggen, maar dat kan dus alleen bij de ‘ fund’ versie.

  Hopelijk kunt u dit wat verduidelijken.
  Dank!

  • Zo te zien zijn ze hetzelfde, met als verschil dat de ene als ETF aangeboden wordt (kun je dagelijks elk moment van de dag in hele stukken aan- en verkopen, waarbij je te maken hebt met spread, waarbij je geen automatische orders aan kunt maken) en de andere als beleggingsfonds (kun je eenmaal per dag in fracties aan- en verkopen, waarbij er een vertraging van 2 dagen in de afhandeling optreedt, je te maken hebt met swing pricing en je automatische orders aan kunt maken). Beide opties zijn volgens mij prima, het is maar net wat je voorkeur heeft.

 24. Als leek zou ik graag willen beginnen met beleggen volgens jouw beleggingsstrategie. Ik stel mij wel de vraag of de Northern trustfondsen interessant zijn als Belg. Indien ik het goed begrepen heb houdt Nederland 15% bronbelasting af van de uitgekeerde dividenden en België nog eens 30%.Hierbij moet ik dan nog eens de lopende kosten en de brokerkosten bijtellen. Bestaat er een alternatief voor deze fondsen?

  • Ik ben niet thuis in de Belgische belastingwetgeving, maar vermoed dat een combinatie van de accumulerende fondsen IWDA en IEMA in de verhouding 88/12 beter past dan de voor Nederlanders erg aantrekkelijke Northern Trust fondsen.

 25. Hoi Mr FOB,

  Toch nog even een vraag over swing pricing. Heb jij bij het aankopen van de NT fondsen gemerkt dat er instapkosten werden gerekend? Of is dat niet te zien?

  • Wat vind je daarvan, dat je dat niet kunt zien? Is dat niet iets wat je zou willen weten? Of ga je ervan uit dat die kosten zeer gering zijn?

   Zou het mogelijk zijn om het wel inzichtelijk te krijgen door op de dag van aankoop de aankoopkoers te vergelijken met de NAV die hier gepubliceerd wordt https://www.fgrinvesting.com/nl/prices/ ?

  • Ik hoef deze eenmalige, over het algemeen zeer geringe kosten niet per transactie te weten. Wellicht kun je ze uit een vergelijk tussen aankoopprijs en NAV halen, maar ik heb dit niet verder uitgezocht.

  • Swing pricing past de NAV aan. Aankoopprijs is gelijk aan de NAV van die dag. Dus volgens mij daarmee niet inzichtelijk.

 26. Marnix le Noble Reageer

  Klopt het dat er bij het kopen van IWDA (iShares Core MSCI World UCITS ETF, ISIN: IE00B4L5Y983) via de ABN Amro zelf beleggen basis transactie kosten van 2% aan vast zitten? Dit leek mij wel erg hoog.

  • De kosten voor het kopen van IWDA zijn € 5,- + 0,05% over de waarde van de order, per order

  • Marnix le Noble

   Ah oke, dus dat het 2% was, was toeval omdat ik voor 250 euro een test order aanmaakte. Excuses voor de domme vraag.

 27. 6. De fondsen waarin ik ‘handel’ hebben ook de t+2 constructie. In het begin vond ik dat best irritant. Nu eigenlijk niet. Het voorkomt dat ik binnen de dag dat ik posities wil aankopen, toch probeer te timen. Kortom, het geeft wat rust. Maar ook wat betreft het risico waar jij het over hebt, vind ik niet een probleem. Je geeft aan dat “dat kan onverwacht veel geld kosten”. Echter, gezien het een random fluctuatie is, is de kans net zo groot dat het je “onverwacht veel geld kan opleveren”. Uiteindelijk is het toch een zero-sum game?

  Als je echt risico avers bent, en je moet noodgedwongen overstappen naar een ander fonds, dan kan je het evt. ook in een paar losse verkopen opsplitsen. Dan vergroot je de kans dat het wat uitmiddelt. En sowieso niet verkopen/kopen tijdens een hele volatiele periode (corona crash bijv)

  7. De swing pricing is wat dubieus. Maar ik begreep van een Redditter (gerben?) die het eens heeft nagetrokken dat bij NN de swing pricing in de praktijk reuze mee viel (veel minder dan de max. die ze aangeven). Is de 0,2% bij NT waar jij aan refereert iets wat jij geobserveerd hebt? En wat betreft in- en uitstapvergoeding: ik weet niet uit mijn hoofd hoe hoog die bij NN en ACTIAM is, maar ik weet wel dat ik dit ooit eens heb uitgezocht en deze eenmalige kosten in het niet vielen met ETFs die niet dividend efficient zijn en/of een hogere TER kennen. Dat zijn immers kosten die jaar-op-jaar in je rendement vreten

  • 7. Swing pricing: nee dat was ik niet 🙂 Er lopen wat topics van mensen op Reddit die zeggen dat ze het gecheckt hebben. Maar volgens mij kan dat helemaal niet. De daadwerkelijk NAV prijs van die dag wordt aangepast als dat nodig is om kosten dekken. Daarmee is het voor ons 100% onzichtbaar wat er gebeurd. Ik heb de vraag uitstaan bij NT of er naast de “Swung” NAV prijzen ook “Unswung” NAV prijzen worden gepubliceerd. Dan kan je (achteraf) iig bekijken hoeveel kosten je hebt betaald door naar het verschil te kijken.

  • Ad 7: De 0,2% vond ik bij NT EM in fondsdocumentatie die inmiddels verouderd is, in de meest recente documenten wordt dit niet meer genoemd. Blijkbaar heeft men voorheen concrete getallen genoemd en is men daarvan afgeweken. Er wordt nog steeds gesproken over swing pricing, alleen wordt niet vermeld hoeveel die op- of afslag is. Ik vind het fijner als er concrete getallen genoemd worden, zodat je weet waar je aan toe bent. In de prospectus van AVIAW staat bijvoorbeeld gewoon dat er een opslag/afslag plaatsvindt van resp 0,09 en 0,04. Daarnaast wordt in de prospectus van NT gesproken over een uitstapvergoeding van ‘up to 1%’ (en 2% bij EM). Dat ze die uitstapvergoeding op dit moment misschien niet rekenen, wil niet zeggen dat dat altijd zo zal zijn. Het feit dat het expliciet genoemd wordt in de prospectus, geeft aan dat het kosten zijn waar je mogelijk mee geconfronteerd kunt worden.

  • Swing pricing:
   NT werkte ook met vaste percentages zoals Actiam, maar al een aantal jaar niet meer. Bij Actiam betaal je altijd bij in of uitstappen, bij NT alleen als het nodig is. Het idee is dat dit eerlijker is: de grote vervuilers betalen. De max 1% (en 2% bij EM) kan zowel worden gerekend voor instappen als uitstappen. Zie “6.4 Dilution adjustment” uit de prospectus. Ik snap niet waarom dit in de EBI alleen bij uitstappen staan.

   Nu zit er een meestal een drempel op voordat swing pricing wordt toegepast. Als particulieren zullen we meestal geen swing veroorzaken. Maar je zal er maar net in gaan als een grote institutionele investeerder er ook in gaat. Dan betaal je wel mee. In het jaarverslag (van de master funds) is wel te vinden hoeveel er op jaarbasis gerekend is. Maar dat zegt niks hoeveel swing er is toegepast op jouw instap of uitstap momenten. Men zegt dat het allemaal meevalt en goedkoper is als vaste percentages betalen. Maar zover ik weet is het nergens inzichtelijk. Heb de vraag wel bij NT gesteld of er ergens de swing aanpassing per dag gepubliceerd wordt.

   Overigens gebruikt Vanguard bij hun Europese fondsen (niet ETF’s) ook swing pricing. Bij een ETF zie je natuurlijk gewoon de spread, dat is transparanter naar mijn mening.

  • Sorry, mijn reactie klopte niet. De 1-2% lijkt idd bovenop de swing pricing.

 28. Goede scherpe vragen Frans. Hoewel de vraag niet aan mij is gesteld, reageer ik ook even :-). Ik heb o.a. posities in ACTIAM en NN enhanced index fondsen, dus de zorgen die jij uit hebben daar ook wel betrekking op.

  2. Bedoel je dat als een fonds posities heeft in 1000 onderliggende bedrijven, je niet aandeelhouder bent van die bedrijven? Dus je hebt geen eigendomsrecht voor aandelen in Apple, Shell, etc? Is dat niet bij alle fondsen zo? Ik heb geen idee, heb hier nooit bij stil gestaan

  3. Goed om te weten. Ik vermoed dat bij ACTIAM hetzelfde geldt. Ik vraag me alleen af hoeveel meer risico je loopt. Kan je een praktisch voorbeeld geven, waarbij dit risico tot uiting komt?

  4. Ik zit dus niet bij NT, maar het zou me wel verbazen als NT niet dividend efficient is. Want dan heeft zo ongeveer de halve FIRE community zich hierop verkeken. Dat lijkt me vreemd. Ik denk/hoop dat ACTIAM en NN iig niet zo’n constructie hebben zoals jij die beschrijft!

  5. er zijn wel een paar mensen die dit hebben uitgezocht. Uit mijn hoofd trackkerbelegger.nl (ooit eens). En inderdaad, vooral bij EM is het een stuk minder efficient. Op die site was er ook een schatting (hoewel dat inmiddels gedateerd is). Ik meen wel dat er stappen worden gemaakt om efficiënter te krijgen. Althans, bij ACTIAM gaven ze dat aan

  • Eventueel dividend lek Northern Trust: het zal er zijn, maar zeer beperkt. Nederland heeft veel goede belasting verdragen, plus alles tot 15% kan verrekend worden met de fiscus. In EM zijn er volgens mij niet veel landen die na belasting verdrag nog boven de 15% zitten. Ook de tracking difference tegen de bruto index van zowel world als EM geeft geen aanleiding om te denken dat er veel lekt. Ik meen dat alleen bij Finland, Zuid-Korea en Australië dit soort problematiek speelt. Maar die spelen een bescheiden rol in de index, plus tot 15% kan nog steeds verrekend worden.

  • Dank voor je uitgebreide reactie Sam.

   Ad 2: Ik denk dat je daarin gelijk hebt. Als belegger ben je eigenaar van stukken in het fonds, geen eigenaar van de beleggingen van het fonds.

   Ad 3: Dit viel me op bij het vergelijken van prospectussen. In de prospectus van VWRL wordt expliciet gesproken over vermogensscheiding en het feit dat dit bij Ierse wet verplicht is. In de prospectus van NT FGR wordt juist vermeld dat vermeld dat er geen vermogensscheiding tussen de fondsen is. Als ik het goed begrijp betekent dit het volgende: Bij de NT FGR fondsen zitten alle investeringen van beleggers samen in één grote pot met geld, de ‘paraplu’ om het zo maar te noemen, en worden van daaruit geinvesteerd in de diverse subfondsen. Sommige subfondsen hebben een brede spreiding, andere juist een heel specifieke exposure, bijvoorbeeld vastgoed, en dus ook een ander risicoprofiel. Als er een situatie optreedt waarin NT FGR niet meer aan zijn verplichtingen jegens beleggers kan voldoen, ben je als belegger schuldeiser in die grote pot met geld. Het ene fonds kan goed hebben gepresteerd, het andere fonds juist slecht en dat wordt verrekend. Als er vermogensscheiding is binnen de subfondsen van de paraplu, ben je als belegger schuldeiser voor jouw aandeel in de NAV van het subfonds waarin je belegd bent. De opbrengsten/verliezen van de andere subfondsen worden dan niet verrekend met de waarde van jouw subfonds.

  • Ad 4 + 5: Ik hoop dat je gelijk hebt, maar ik vind het wel opvallend. Als fondsen met een Ierse domicilie, zoals VWRL en IWDA, niet dividendefficient zijn, hoe kan een belegging in een NT fonds met Ierse domicilie, via een Nederlandse FBI, dan wel dividendefficient zijn? Misschien is er op de achtergrond een constructie waardoor dit toch mogelijk is? Maar ik kan me ook voorstellen dat de term ‘dividendefficient’ door verschillende partijen anders wordt uitgelegd. Ik kan me inderdaad ook de blog van trackerbelegger herinneren. Volgens mij deze: https://www.trackerbelegger.nl/dividendlekkage-berekenen/

  • ik zal eens bij Mick (van trackerbelegger) polsen of hij hier iets meer over weet / snapt.

  • Inmiddels een deskundige reactie van Mick (van trackerbelegger.nl) gekregen:

   “In dit geval belegt het NT fonds in een fiscaal transparant fonds (common contractual fund), dat op basis van de belastingverdragen van het land van de onderliggende belegger verlaagde dividendbelasting kan krijgen en de onderliggende belegger mits de juiste structuur de door het Ierse fonds betaalde dividendbelasting terugvorderen (en dat kan het tot maximaal 15% aangezien dat een Nederlandse fiscale beleggingsinstelling is). Dus antwoord is ja, lijkt me gezien de structuur van het fonds en waar het in doorbelegd juist zo opgezet dat het dividendefficiënt is. Anders hadden ze wel een eenvoudigere fiscale structuur gekozen”

 29. 1. Ze worden bewaard bij Euroclear Netherlands

  2 t/m 4: hier heb ik niet direct een antwoord op paraat, daar zou ik wat dieper in moeten duiken

 30. weet je of Fitvermogen ook onder de de Wet Giraal Effectenverkeer valt en/of ze Euroclear Netherlands als bewaarinstelling gebruiken?

  Overigens, als Flatex binnenkort IBAN rekeningen voor DeGiro klanten aanbiedt, vallen zij dan ook niet onder WGE?

  • tot zo ver ik kan achterhalen, heeft Fitvermogen geen bankvergunning, maar worden de NN enhanced index fondsen wel via Euronext Amsterdam verhandeld…

  • Ik zie zo gauw niet of Fitvermogen ook Euroclear Netherlands als bewaarbedijf aanhoudt. Wellicht kun je dat het beste even aan henzelf vragen.

   Ik weet niet of de Flatex betaalrekening ervoor gaat zorgen dat DEGIRO onder de Wge effecten aan gaat bieden.

  • Fitvermogen valt denk ik niet onder de Wge omdat het geen bank is. Als je bij Fitvermogen zit worden de fondsen denk ik niet via Euronext verhandeld. De NN fondsen kan je via grootbanken ook via Euronext Fund services kopen, dat is denk ik wat ze bedoelen.

   Fitvermogen gebruikt volgens de voorwaarden “NNIP Beleggersgiro B.V.” als bewaarinstelling. Je zou eens kunnen vragen wat de custodian/bewaarbank is van NNIP Beleggersgiro B.V.. NN werkt veel met Bank of New York Mellon als bewaarbank, dus ik gok daar. Maar post zeker voor anderen hier terug als je het navraagt 🙂

  • Ik denk dat je gelijk hebt. Ze hebben inderdaad geen bankvergunning, dus dan gaat het hele verhaal waarschijnlijk niet op.

   Ik heb Fitvermogen klantenservice al gemaild. Ik krijg daarbij het korte antwoord dat NNIP Beleggersgiro B.V. het bewaarbedrijf is. Hoe dit, of onderliggende banken zoals NY Mellon (what’s in a name?) gewogen moeten worden wat betreft veiligheid, heb ik geen idee van. Het laatst zich iig moeilijk plaatsen in het artikel van DNB die FOB aanhaalde. Dus defacto weet ik dan niet of ik meer of minder risico loop bij een faillesement i.v.m. ABN-AMRO, DeGiro, etc.

Schrijf een reactie