Naar aanleiding van het AFM rapport dat ik in mijn vorige blogpost besproken heb, heb ik besloten mijn beleggingsstrategie te wijzigen. Daar ga ik in deze post op in.

Mijn beleggingsstrategie heeft nog steeds 3 peilers:

 1. Ik heb nog steeds een cash reserve voor noodsituaties
 2. Vervolgens beleg ik nog steeds maximaal in indexfondsen waarbij de belasting uitgesteld is via Brand New Day
 3. De rest beleg ik voortaan in een paar verschillende indexfondsen via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis en in een depositoladder via verschillende aanbieders

1. Cash reserve

Voor noodgevallen hou ik nog steeds op een vrij opneembare spaarrekening voldoende middelen aan om een paar maanden van te kunnen leven. Deze heb ik bij LeasePlan Bank.

2. Pensioenbeleggingen

Pensioenbeleggingen blijf ik aanhouden via Brand New Day.

Zie de post over mijn ervaringen met Brand New Day waarom ik pensioenbeleggingen aantrekkelijk vind.

In deze post leg ik uit in welke fondsen ik via hen beleg en waarom ik die fondsen gekozen heb.

3. Gewone beleggingen

60% van mijn gewone beleggingen heb ik belegd in aandelen-indexfondsen. Dit deel heb ik voor het rendement. 40% heb ik belegd in een depositoladder. Dit deel heb ik voor de stabiliteit.

Allereerst ga ik in op de wijzigingen welke ik heb aangebracht in mijn aandelen-beleggingen. Daarna leg ik uit waarom ik mijn obligaties heb omgeruild voor een depositoladder.

Naar aanleiding van een recent AFM rapport heb ik mijn beleggingsstrategie gewijzigd. Lees hier meer en vind een bijpassend beleggingstool.Veiligheid beleggingen

Voortaan beleg ik bij voorkeur via een systeembank waarbij effecten bij de bewaarinstelling Euroclear Netherlands aangehouden worden. Ik leg hieronder uit waarom.

Anderhalf geleden ben ik gestopt met werken. Sindsdien leef ik van het rendement op mijn vermogen. Als ik een deel van mijn vermogen kwijt zou raken door malversaties van mijn bank of broker zou dat kunnen betekenen dat ik mijn vrijheid weer moet inruilen voor verplicht werk. Dat risico wil ik minimaliseren.

Een bank of broker dient het belegde vermogen van haar klanten in een apart bewaarbedrijf aan te houden. Dit wordt vermogensscheiding genoemd. Zo blijven bij een faillissement van de bank of broker jouw beleggingen buiten schot.

Er is een risico dat een bank of broker de verplichte vermogensscheiding niet op orde heeft. Het feit dat een bank of broker een vergunning heeft om beleggingsdiensten aan te bieden, wil niet zeggen dat de geldende regels nageleefd worden. Dan kun je wel vermogen verliezen bij een faillissement van je bank of broker.

Allereerst is er een verschil tussen de bewaarbedrijven waar banken en brokers gebruik van maken. Daarnaast is er een verschil in de kans dat een bank of broker failliet gaat.

Bewaarbedrijven

Brokers

DEGIRO

DEGIRO gebruikt aan hen gelieerde bewaarbedrijven (Special Purpose Vehicles) om via hen belegd vermogen te bewaren. DEGIRO heeft zich volgens dit AFM rapport daarbij niet aan de geldende regels gehouden. De AFM zegt op haar site “DEGIRO onderneemt stappen om de geconstateerde gebreken alsnog te herstellen en rapporteert hierover aan de AFM.” Dit heeft niet mijn voorkeur.

DEGIRO update mei 2021:

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. Als Duitse gereguleerde bank staat flatexDEGIRO Bank AG voornamelijk onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder, de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). De Bafin is de Duitse tegenhanger van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Bovendien valt flatexDEGIRO Bank AG onder het indirecte toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB). In Nederland is de Nederlandsche Bank (DNB) belast met het integriteitstoezicht op DEGIRO en staat DEGIRO onder het gedragstoezicht van de AFM. De inschrijving van DEGIRO in het openbaar register van DNB is hier in te zien.

Via DEGIRO belegd vermogen valt tegenwoordig onder het Duitse Investor Compensation Scheme. In het onwaarschijnlijke geval dat de afgescheiden beleggingen niet kunnen worden geretourneerd aan klanten, compenseert dat Scheme eventuele verliezen uit niet-geretourneerde beleggingen tot 90% (met een maximum van €20.000).

Niet belegd geld dat je aanhoudt op een DEGIRO-geldrekening bij flatexDEGIRO Bank AG valt onder het Duitse depositogarantiestelsel. Dat wordt onder het Duitse depositogarantiestelsel gegarandeerd tot €100.000 per persoon.

Informatie over het Duitse beleggerscompensatiestelsel en depositogarantiestelsel kun je in het Engels vinden op de BaFin-website.

Easybroker

Easybroker is een zogenaamde “introducing broker” van Interactive Brokers. Dit betekent dat het beheer van de effectenrekening en het uitvoeren van de orders bij Interactive Brokers in Ierland plaatsvindt. Effecten worden via Interactive Brokers bewaard door verschillende bewaarbedrijven.

Effecten zijn gegarandeerd via het Investor Compensation Scheme of Ireland (www.investorcompensation.ie) van toepassing. Het stelsel vergoedt 90% van het verlies tot een maximum van €20.000. Dit heeft ook niet mijn voorkeur.

Volgens dit draadje op reddit is daarnaast de bescherming van vermogen in geval van calamiteiten bij Interactive Brokers mogelijk minder dan sommigen verwachten.

Banken

Banken gebruiken voor beleggingen welke onder de Wet Giraal Effectenverkeer (Wge) vallen en welke genoteerd zijn aan de beurs van Amsterdam Euroclear Netherlands als bewaarinstelling.

Zoals uit dit artikel blijkt is het eigendomsrecht van je effecten in de vergeleken gevallen het beste gegarandeerd wanneer je effecten onder de Wge bij Euroclear Netherlands bewaard worden.

Euroclear Netherlands voldoet daarnaast volgens het laatste rapport (2015) dat ik over hen heb kunnen vinden volledig of grotendeels aan alle regels, waarbij een aantal verbeterpunten in de aanbevelingen opgesomd staat.

Overige effecten kunnen door banken ook in aan henzelf gelieerde bewaarinstellingen bewaard worden.

Systeembanken versus niet-systeembanken

De kans op een faillissement van een door de overheid als systeembank aangemerkte bank acht ik kleiner dan een niet als zodanig aangemerkte bank of broker. Bijvoorbeeld in de crisis van 2008 zijn systeembanken door de overheid gered met belastinggeld.

Al met al heeft beleggen in effecten die aangehouden worden bij Euroclear Netherlands en/of via een systeembank voortaan vanuit veiligheidsoogpunt mijn persoonlijke voorkeur.

Spreiden over fonds-aanbieders

Indexfondsen (of ETF’s) worden aangeboden door fondsaanbieders zoals Vanguard, iShares, Northern Trust en Xtrackers. De kans op malversaties bij een fondsaanbieder acht ik niet groot, maar je weet maar nooit.

Om het risico op vermogensverlies door malversaties bij een fondsaanbieder te verkleinen kun je spreiden over verschillende aanbieders. Ik wil om deze reden mijn aandelen-beleggingen voortaan gespreid over fondsaanbieders aanhouden.

Mijn aandelen-beleggingen

Mijn aandelen-beleggingen heb ik voortaan belegd via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis.

Ik beleg daar nu in dit drietal Northern Trust fondsen en in IWDA (iShares Core MSCI World UCITS ETF, ISIN: IE00B4L5Y983). Ik heb 50/50 spreiding over 2 fondsaanbieders gerealiseerd voor mijn aandelen-beleggingen.

De Northern Trust fondsen worden onder de Wge aangehouden bij Euroclear Netherlands. IWDA in een aan ABN AMRO gelieerde bewaarinstelling.

Bijkomend voordeel van de spreiding over deze fondsen vind ik dat ik hiermee ook spreid over ESG-fondsen (Northern Trust) en een fonds dat geen ESG-uitsluitingen heeft.

Kosten fondsen

Kosten van fondsen zelf kun je bepalen door de TER (Total Expense Ratio) + interne transactiekosten + dividend lek op te tellen en daar de inkomsten van het fonds door het uitlenen van stukken vanaf te halen. Gerben heeft me aan de uitkomsten van deze berekeningen geholpen.

Northern Trust

Zie De beste ETF voor uitleg waarom ik de Northern Trust fondsen goede fondsen vind. Northern Trust fondsen bieden een van de goedkoopste manieren om vanuit Nederland wereldwijd gespreid te beleggen in goede indexfondsen.

De kosten van de combinatie van de 3 Northern Trust fondsen, berekend op de hierboven beschreven manier, bedragen 0.19% per jaar.

IWDA

Ik zou daarnaast VWRL toe kunnen voegen om spreiding over fondsaanbieders te verkrijgen. De kosten van VWRL, berekend op de hierboven beschreven manier, bedragen 0.52% per jaar.

In plaats daarvan kan ik ook IWDA toevoegen, dat niet wereldwijd gespreid belegt maar alleen in de ontwikkelde markten. IWDA lijkt qua spreiding op het Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund EUR, maar sluit geen bedrijven uit op grond van ESG criteria. Voor de opkomende markten en de small caps kan ik dan de Northern Trust fondsen blijven gebruiken. Ik kom dan voor de combinatie IWDA en de 2 Northern Trust fondsen op kosten, berekend op de hierboven beschreven manier, van 0.44% per jaar. Dat is dus goedkoper dan VWRL toevoegen.

De bij sommigen populaire ACTIAM fondsen en NN Enhanced fondsen zijn weliswaar goedkoper dan IWDA, maar hebben door tientallen procenten ESG uitsluitingen veel minder spreiding en vallen daarom af voor mij. VTI en VXUS vallen voor mij ook af omdat je die niet via Euroclear Netherlands kunt bewaren en niet via een systeembank kunt aanhouden.

Beleggingstool

Als je in dezelfde fondsen en in dezelfde verhouding als ik wilt beleggen kun je onderstaand tooltje gebruiken om in één oogopslag te zien hoeveel je in welk fonds moet inleggen:


Hoeveel heb je al belegd in NT fondsen en IWDA? Per fonds in hele euro’s invullen. Als je nog niets belegd hebt in deze fondsen kun je 0 laten staan bij de fondsen in deze stap:  
NT World (ISIN: NL0011225305)
NT Emerging Markets (ISIN: NL0011515424)
NT Small Caps (ISIN: NL0013552078)
IWDA (ISIN: IE00B4L5Y983)

Vermogen dat je nog niet belegd hebt en wel wilt gaan beleggen:

Je moet de volgende transacties doen om tot een correcte verdeling te komen:
NT World  
NT Emerging Markets  
NT Small Caps  
IWDA  

 

Als je een negatief getal ziet bij een fonds betekent dat dat je het negatieve bedrag dat je ziet in dat fonds moet verkopen. Een positief bedrag betekent dat je in dat fonds moet inleggen.

Depositoladder

Niet in paniek verkopen tijdens een beurskrach is een van de belangrijkste dingen om succesvol te kunnen beleggen. In 2008 was ik vol in aandelen belegd en verkocht ik tijdens de neergang. Ik heb weer aangekocht toen de beurs alweer een stuk gestegen was. Dit heeft mij veel geld gekost.

Ik heb toen geleerd dat ik een significant deel van mijn beleggingen in stabiele stukken moet hebben om voldoende rustig te blijven. Daar heb ik na 2008 ook dan ook een deel in belegd. Tijdens de corona-krach ben ik vervolgens wel rustig gebleven, mijn aangepaste strategie werkt dus voor mij.

Stabiele stukken kunnen bijvoorbeeld bestaan uit obligaties. Een depositoladder zie ik als een uitstekend alternatief voor beleggingen in obligaties.

Deposito’s vallen onder het depositogarantiestelsel, dat tot €100.000 per instelling garandeert. Dat is dus een hogere garantie voor spaartegoeden dan de €20.000 voor beleggingen via het beleggerscompensatiestelsel. Daardoor heb ik met spaartegoeden minder partijen nodig om onder garantie vermogen te stallen dan met obligaties. Mijn DBZB obligatiepositie heb ik dan ook omgezet in een depositoladder via verschillende partijen.

Al met al voel ik me met de bovenstaande aanpassingen veiliger dan voorheen en zijn mijn kosten niet of nauwelijks gewijzigd.

Bij het uitzoeken van mijn aangepaste strategie heb ik goed kunnen overleggen met Gerben en Dreas, waarvoor mijn dank!

Heb jij je beleggingsstrategie aangepast na de recente bevindingen van de AFM? Zo ja, hoe?

Wil jij, net als ruim 13.000 anderen, een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt en het FOB huishoudboekje 2023 kado?Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.


De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en je blijft zelf verantwoordelijk bij opvolgen ervan. Let op: beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Blauw onderstreepte links met   kunnen mij een vergoeding opleveren voor het doorverwijzen. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

Schrijf een reactie

370 Reacties

 1. Goedemorgen mr Fob,

  Allereerst bedankt voor het blog, volg dit al jaren een is een groot deel van mijn FIRE reis geweest. Naarmate de tijd verloopt krijg ik zelf ook meer kennis en vroeg ik mij iets af over de verdeling van de fondsen:

  Waarom heb je NT + IWDA? Is dat puur voor de paar ESG uitsluitingen? Waarom niet 1 van de twee aanhouden. Ik weet dat veel mensen alleen maar NT kopen.

  Ben gewoon benieuwd naar het idee erachter.

 2. Hello Mr FOB,

  Thank you for sharing all this very useful information! I am a 30-yo expat currently based in the Netherlands but I will probably move countries a few times in the future. A pension scheme like BND only makes sense if you have a stable life in The Netherlands, right? Do you have advice for globetrotters like me? Many thanks!

  • I haven’t looked into the international aspects of pension schemes, so unfortunately I cannot help you on this one.

 3. Dag Mr. FOB,

  Ik ben geïnteresseerd in het beleggen in ETF VXUS/ VTI. Vraag: is dit nog interessant via degiro.nl – nu ze de prijzen sinds mei 2023 opgetrokken hebben? Het is nu 1 euro commissie én 1 euro handling kosten per transactie. Als kleine belegger (klein beginnen is het plan) – lijkt mij dit toch minder opportuun geworden? Wat is uw mening?

  PS. Ik woon in België – ik weet dat ik een NL IBAN nodig zou hebben én aangifte van buitenlandse rekening zal moeten doen (+ dividenden aangeven – desgevallend). Nog zaken waarmee ik rekening dien te houden?

  Hartelijke groet,
  Toon.

 4. Goeiedag specialisten,

  Dank voor het delen van jullie waardevolle advies.
  Wens maandelijks een klein deel van mijn vermogen te beleggen (circa 1000 euro per maand).

  Je moet de volgende transacties doen om tot een correcte verdeling te komen, aldus uw reken-tool bovenstaand:
  NT World 280 welke ISIN is deze via DeGiro? IE00BKX55T58 <— deze?
  NT Emerging Markets 120 welke ISIN is deze via DeGiro? IE00B3VVMM84 <—deze?
  NT Small Caps 100 welke ISIN is deze via DeGiro? IE00BF4RFH31 <– deze?
  IWDA 500 welke ISIN is deze via DeGiro? IE00B4L5Y983 <—-deze ?

  Heb onderstaande markten gevonden… Welke trackers horen bij bovenstaande verdeling indien je via DeGIRO belegt?
  Wat doe ik dan met de VWRL?

  Nog additioneel advies?

  Alvast bedankt!

 5. Waar is informatie te vinden over welke effecten door Euroclear bewaard kunnen worden? Of geldt dat voor alle producten die door banken worden aangeboden, m.u.v. de optie-workaround ETF’s?
  Bedankt voor de informatieve site.

  • Ik weet niet of er zo’n overzicht bestaat. En nee, er zijn ook diverse producten die via banken aangeboden worden, welke niet door Euroclear bewaard worden.

  • Ook banken gebruiken eigen bewaarinstellingen ipv rechtstreekse depots bij de CSD’s zoals Euroclear. ABN bewaart IWDA bijvoorbeeld ook niet rechtstreeks via Euroclear, NT wel. Helaas is deze informatie niet eenvoudig publiek te vinden.

   Interactive Brokers is de enige broker die ik ken die alle bewaring wel rechtstreeks op de CSD’s doet.

 6. Hi Mr. Fob,

  I am an avid follower of your blog.

  As this article has been written in 2020, may I ask you if your ETFs investment approach (NT 50%, IWDA 50% at ABN AMRO) is still ongoing?

  Thank you.

 7. Beste Mr. Fob,
  Sorry for writing my question in English but my Dutch is still not so good. I can follow more or less your posts but I cannot express myself that well in Dutch yet. On top of that I’m starting with this exciting world of investing so perhaps my questions make no much sense.
  If I have understood this post correctly you have moved your investments in index funds to ABN Amro in order to have more security in case of bankruptcy of the broker. You had them before in Brand New Day, right? Are you afraid that the money in BND is not safe in case they go bankrupt? If that’s the case, why do you keep your pensioenbeleggen there? Is the money for the pensioen protected different than standard invested money? Is it possible to check how reliable is BND? I’ve visited AFM’s website but I’m not able to find this info there.
  Thanks!

  • I moved from DEGIRO to ABN AMRO with my regular investments, because DEGIRO was fined by the AFM for not properly separating client investments from their own investments. My pension investments are still with BND.

 8. Toch even een aanvulling op beleggerscompensatie vs. depositogarantie. Naast de € 20.000 beleggerscompensatie blijf je gewoon zelf juridisch eigenaar van je aandelen in geval van een faillissement van de bank of settler. De controle op bewaarbedrijven is binnen de hele EU (sinds nieuwe regelgeving vanaf 2017) zeer goed geregeld. De kans dat je bij een faillissement je aandelen echt kwijt bent is dan ook verwaarloosbaar. Een zelfde redenatie is tegenwoordig voor systeembanken vs. niet systeembanken aan te voeren (waar voorheen zeker een duidelijke voorkeur voor systeembanken was). Bij een faillissement van bank of bewaarbedrijf kunnen nog wel wat probleempje optreden, bijv. bij lopende transacties, koersen, saldi, dividenden, kosten, (valuta)verrekeningen, etc. Daar is het eigenlijk het beleggerscompensatiestelsel voor bedoeld en dan is € 20.000 voor de meeste mensen ook ruimschoots afdoende. Het kan wel een tijd duren voordat je weer over je aandelen kunt beschikken. Het grote voordeel van Euroclear vs. anderen zie ik niet zo. Maar waar het uiteindelijk bij je eigen keuze over gaat is of het voor jezelf goed voelt. Ik haal me rust vooral ook uit spreiding over diverse aanbieders: de kans dat er een probleem bij allemaal tegelijkertijd is lijkt me klein.

 9. Beste mr. Fob,

  Bedankt voor al je duidelijke blogposts, ik heb er al jaren veel aan gehad!
  Binnenkort start ik met een gezamelijke beleggingsrekening. Op dit moment zitten we bij de Rabobank, en overwegen te beleggen bij Meesman. Echter, heeft Meesman niet het bewaarbedrijf Euroclear waar je in deze beleggingsupdate over schrijft.
  Kun je misschien iets vertellen over veiligheid van het bewaarbedrijf van Meesman versus een grootbank zoals Rabobank (of ABN?)
  Volgens mij is beleggen bij Rabobank een stuk duurder dan ABN, echter hebben we nog geen rekening en zou betekenen dat we alles weer moeten overzetten..

  Groeten en bedankt!

  • Ik heb me niet verdiept in het bewaarbedrijf van Meesman en vind het dan ook lastig daar iets zinnigs over te zeggen. Als je via Rabobank belegt in Northern Trust fondsen (dat doet Meesman ook), dan heb je 0.04% extra kosten per jaar ten opzichte van ABN AMRO met een belegd vermogen tot €100.000 als je al een ABN AMRO rekening zou hebben. Omdat je die nog niet hebt komen er voor ABN AMRO €35,40 bij voor de rekening per jaar, wat het verschil kleiner dan 0,04% per jaar maakt.

 10. Beste Mr Fob,

  We leven in ongekende tijden met hoge inflatie, energiecrisis, de oorlog in Oekraïne etc. Normaal gesproken leg ik maandelijks in op mijn wereldwijde index tracker met wat ik kan missen. Maar de laatste tijd doe ik dit niet meer iedere maand omdat ik verwacht dat de daling nog wel even doorgaat gezien alle ontwikkelingen en ik dan goedkoper bij kan kopen. De beleggingen zijn voor de lange termijn maar ik merk steeds vaker de gedachte moet ik het niet nu verkopen nu er nog een plus is en later weer instappen. Hoe kijkt u hiernaar en welke gedachten heeft u nu u leeft van waardegroei en het rendement terwijl dat de laatste tijd steeds minder is. Ik ben erg benieuwd.

  • Aandelen zijn nu in de uitverkoop, je kan ze op basis van beursontwikkelingen uit het verleden nu het beste bijkopen. Nu verkopen is rationeel beschouwd datgene wat je juist niet moet doen. Maar goed, ik kan me de gevoelens goed voorstellen.

   De kunst is om je bij beleggen zo min mogelijk door gevoel/emoties te laten leiden. Om dat te kunnen moet je een goede verdeling aandelen en stabiele beleggingen zoals deposito’s (of obligaties, maar dat is momenteel minder aantrekkelijk, ook met het oog op vermogensbelasting, waarbij obligaties als hoogrenderend meegenomen worden door de fiscus) hebben.

   Ik heb ongeveer 60%/40% aandelen/deposito’s. Dat geeft mij de rust om niet naar de koersen te kijken en gewoon belegd te blijven. Ik heb heel veel rendement gemaakt de afgelopen lange bullmarkt en maak me niet druk om de huidige koersdalingen.

 11. Hallo Mr. Fob,

  Aangezien je gestopt bent met werken, neem ik aan dat je bent gewijzigd van geld inleggen naar geld onttrekken. Kun je aangeven wat jouw strategie hierbij is, zowel voor de korte termijn als de lange termijn?

 12. Beste Mr. Fob,

  Ik weet niet of dit de juste plaats is om deze vraag te stellen maar klopt het dat u een deel van uw belegging in dollars doet door in IWDA te beleggen?

  Ik meen er erges iets over gelezen te hebben in uw blog maar ik kan het niet terug vinden.

  Alvasr bedankt,

 13. Hallo Mr. Fob,

  Twee vragen:

  1) als je maandelijks belegt is het dan voor de transactiekosten niet voordeliger om VWRL te beleggen dan IWDA via ABN AMRO Zelf Beleggen?

  2) Hoe kan je volgen of jouw verhouding van NT World, NT Emerging Markets en NT Small Caps nog de MSCI All World Index volgen? De eerder gedeelde link doet het helaas niet meer (https://www.hette.ma/marketcap/).

  • 1) Ja, maar transactiekosten hebben nauwelijks effect op de lange termijn. Als je met kleine bedragen belegt zou je ook je tot de NT fondsen kunnen beperken (die hebben geen transactiekosten) en dan bijvoorbeeld eens per jaar een deel NT World in IWDA kunnen omzetten, om zo de transactiekosten te drukken.

   2) https://marketcaps.site/

  • Beste Mr. Fob,

   Ik sta op het punt om te gaan beleggen om ETFs van Vanguard, Northern Trust, etc., en ben me in dat kader een beeld aan het vormen van de risico’s.

   Mijn belangrijkste zorg is dat een beleggingshuis of de broker failliet gaat door wanbeleid, etc. In een aantal van jouw blogs denk ik te lezen dat jij dat deels managed door via ABN AMRO als broker te beleggen, want “too big to fail”, en effecten bewaard bij Euroclear afgescheiden van andere activiteiten van de bank. Logisch, en kan ik goed volgen.

   Ik heb in dat kader nog een andere vraag. Ben je als belegger in Vanguard, Northern Trust eigenaar van een “aandeel” in hun fonds, of ben je daadwerkelijk eigenaar van een de onderliggende effecten? Voor het percentage uiteraard waar je recht op hebt tov andere beleggers in het fonds.

   Ik stel de vraag om volgende reden. Stel dat het beleggingshuis toch in de problemen komt, of de broker, en dat de curator de bezittingen (onderliggende effecten van bedrijven waar het beleggingshuis in belegt) moet verdelen onder de crediteuren (beleggers zoals jij en ik).
   Krijg je als belegger van hetgeen overblijft (als van bezittingen van het beleggingshuis de schulden worden afgetrokken door curator) het percentage aan aandelen in de onderliggende effecten dan zelf in bezit? ABN AMRO beweert dat dit zo is, maar hoor graag ook jouw opinie, omdat ik twijfel of dat zo is.

   gr., Marcel

  • Ook Vanguard en NT moeten vermogen splitsen naar een custodian, net als de banken en brokers. Dus ook daar is belegd vermogen geen onderdeel van de boedel.
   Om het risico op het niveau van de fondsaanbieders verder te minimaliseren spreid ik, zoals beschreven in de blogpost, over 2 fondshuizen.

 14. Hallo Mr FOB,

  Rabobank wordt bij een portefeuille vanaf ongeveer €250k goedkoper dan ABN AMRO door de limiet op de servicekosten. Ik doe de aanname dat je ruim boven dit bedrag zit. Wat is eigenlijk de reden dat je toch voor ABN AMRO kiest in plaats van Rabobank? Valt er wellicht te onderhandelen met ABN zodat de prijs op het niveau van Rabobank komt te liggen?

  • Ik doe geen uitspraken over mijn vermogen, dat voelt als privé-informatie voor mij.
   Bij mijn weten is het tarief bij ABN AMRO niet onderhandelbaar.

  • FreeFinance

   Helemaal mee eens en begrijp me niet verkeerd, ik wil absoluut niet weten wat je privevermogen is 🙂 Laat me de vraag als volgt stellen: waarom heb je ABN boven Rabobank verkozen? Had Rabobank prijstechnisch niet handiger geweest?

   Reden dat ik dit vraag is omdat ik nog aan het begin van de FIRE-reis sta en momenteel nog voordeliger uit ben bij ABN. Echter zie ik een kantelpunt ontstaan over ongeveer 10 jaar waardoor ik verwacht in de toekomst een switch te maken. Ik kan me niet voorstellen dat je dit ook niet hebt gezien en vraag me daarom af of ik iets over het hoofd zie wanneer ik op termijn (vanwege lagere service fees) kies voor Rabobank.

  • Volgens mij zie je niets over het hoofd wanneer je op termijn voor Rabobank kiest vanwege lagere service fees.

 15. Hallo Mr. Fob,

  Waarom IWDA naast NT World? Alleen vanwege ESG en risicospreiding?
  Als dat de reden is, en je wil geen ESG in het wereldfonds: waarom niet enkel IWDA (+ NT EM en NT SC)?
  Wel ESG in wereldfonds: waarom niet alleen NT World (+ NT EM en NT SC)?
  Argument risicospreiding zie ik niet echt. 2 (gerenommeerde) fondsaanbieders ipv 1 is amper spreiden.

  En nog een vraag. Is een wereldwijde spreiding obv GDP (Gross Domestic Product = Bruto National Product (BNP)) niet beter en wenselijker dan obv marktkapitalisatie? Of anders gezegd, spreiden obv de grootte van de wereldeconomie ipv marktwaarde op de beurs?
  Voor een wereldwijde spreiding ga jij uit van een verdeling van 78 world /12 EM / 10 SC obv de verhouding in marktkapitalisatie. Spreiden naar marktkapitalisatie is traditioneel gebruikelijk. Dit betekent echter dat meer dan 50% in de VS zit, wat op zichzelf een direct (en ongewenst?) concentratie risico is.
  Door te spreiden obv GDP (BNP) krijg je een portefeuille die meer recht doet aan de daadwerkelijke economische productiviteit wereldwijd, met als resultaat minder VS en meer Emerging Markets.
  Tot slot, niet onbelangrijk, suggereren diverse websites en artikelen dat het historisch rendement obv GDP hoger is dan obv marktkapitalisatie.
  Benieuwd naar jouw mening (en die van anderen)?

  • Zoals beschreven in de post hecht ik wel waarde aan spreiding over fondsaanbieders om zo risico te verlagen. Je weet maar nooit wat er met een van de fondsaanbieders kan gebeuren.

   Ik heb me niet verdiept in market cap vs GDP gebaseerd spreiden, daar moet ik je het antwoord op schuldig blijven.

  • Ok, dank voor je reactie. Misschien interessant om een keer naar te kijken, market cap vs GDP. Ik denk overigens dat beide voor- en nadelen hebben. En hoe groot het verschil in rendement kan zijn gemeten over een periode van 20/30 jaar weet ik niet.

   Ik heb Index People, een partij die indexbeleggen aanbiedt en spreiding obv GDP hanteert, hier een vraag over gesteld. Zij hebben zojuist inhoudelijk gereageerd. Ter kennisneming wil ik mijn vraag en hun antwoord hier wel plaatsen, maar dat gaat niet. Te lang denk ik. Desgewenst kan ik het op een andere manier delen. Interesse?

  • Even een snel, versimpeld vergelijk van marktgewogen beleggen vs GDP gebaseerd beleggen: als ik het rendement van Index People over de periode van 2010-2021 vergelijk met het rendement van Brand New Day over diezelfde periode, beide voor de zeer offensieve portefeuille (alleen aandelen), dan zie ik gemiddeld 8,18% per jaar voor Index People en gemiddeld 9,32% per jaar voor Brand New Day, beide na aftrek van alle kosten.
   Mail me gerust het antwoord van Index People, maar ik vind deze getallen vooralsnog voor zich spreken in het voordeel van marktgewogen beleggen vs GDP gebaseerd beleggen.

  • Ik snap de snelle vergelijking tussen beide zeer offensieve portefeuilles, maar die is onzuiver. Hij zou zuiver zijn als in beide portefeuilles dezelfde indexfondsen zitten, alleen in andere verhoudingen, omdat de ene partij kiest voor een verdeling obv GDP en de ander obv marktkapitalisatie. Echter, de portefeuille van Index People is niet exact hetzelfde als die van BND: Northern Trust World (40%), Northern Trust Emerging Markets (35%), iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (15%) en LGIM Global Small Cap Equity Index Fund (10%).
   Index People stelt dat onderzoeken aantonen dat, simpel gezegd, bij de vergelijking van een wereldindex (MSCI of FTSE) obv GDP en marktkapitalisatie de wereldindex obv GDP beter presteert dan die obv marktkapitalisatie: sinds 2001 204% vs 191%. Zij gaan mij enkele van die onderzoeken sturen. Ik ben benieuwd.

  • Je kan eens kijken naar de “Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2021 Summary Edition”. Is online te vinden. Daar geeft men goede uitleg waarom er zo’n groot verschil is tussen GDP en market cap weging voor emerging markets. Vooralsnog zou ik denken dat je met GDP weging Emerging Markets flink gaat overwegen. Dus meer risico, en over de afgelopen 120 jaar gemeten zou dat het slechter hebben gedaan (pagina 38).

   Zou opletten met onderzoeken die maar 20 jaar beslaan waarin GDP weging er beter uit komt. Als de afgelopen 20 jaar beter was is juist de kans groot dat het de komende 20 jaar andersom gaat zijn. As men langere periodes bekijkt als 100+ jaar zoals in het Credit Suisse boek en er een theoretische uitleg is waarom GDP weging beter presteert, alleen dan zou ik er voor durven te gaan. Anders voelt het voor mij teveel als een actieve gok.

  • T. de Jager

   Hallo Mr Fob,

   Ik ben heel benieuwd naar jouw mening over Lyxor MSCI World (LCWD) in vergelijking met IWDA.
   LCWD expense ratio 0,12% en IWDA 0,20%.
   LCWD zit in kernselectie DeGiro (Milaan, dus euro 2,50 extra kosten op jaarbasis).
   Voor allebei geldt: fysieke replicatie.
   In fondsgrootte zit wel een groot verschil; is dat een belangrijke overweging?

   Zou LCWD een goede en goedkopere, dus nog betere optie zijn dan IWDA?

  • Luxemburgse fondsen met Amerikaanse bedrijven, zoals dit Lyxor fonds, lekken waarschijnlijk veel meer dividend dan Ierse fondsen, zoals VWRL/VWCE en IWDA. Per saldo zal dit Luxemburgse fonds waarschijnlijk hogere kosten hebben (inclusief dividendlek) dan IWDA ondanks de lage TER van 0.12%.

   Zie ook deze reactie van Gerben.

 16. Hi FOB,

  Nog een andere vraag. Jij heb 50/50% aangehouden met nt en IWDA. Stel ik leg 200 in bij NT en IWDA 50 euro. Wat voor risico loop ik dan? IWDA is te vergelijken met vwrl toch?

  Groet, Ruben

  • Je gaat dan afwijken van wereldwijd gespreid beleggen met bijbehorende afwijking in prestaties.
   IWDA heeft alleen ontwikkelde markten, VWRL heeft zowel ontwikkelde als opkomende markten.

  • Hi FOB,

   Maar als je de 3 NT fondsen aanhoudt op basis van de 10/12/78% verdeling dan beleg je toch wereldwijd gespreid (dus zonder IWDA)?

   Als je IWDA wil voegen en wereldwijd spreiden zou dan altijd 50% van je inleg hiervoor moeten gebruiken? Dit kan geen 30% zijn anders wijk je af bedoel je?

  • Je kunt NT World (deels) vervangen door IWDA. Dan blijf je wereldwijd gespreid. Beide zijn namelijk alleen ontwikkelde landen.

 17. Hi,

  NT fondsen zijn actieve fondsen toch? Vaak hebben deze fondsen hogere kosten toch dan wanneer je in etfs belegt (passieve) fondsen. Hoe zie jij dat?

  Groet, Rubén

  • Het ESG beleid zorgt er wel voor dat de NT fondsen niet een 100% puur passief product zijn zoals IWDA of VWRL.

  • Als de ESG-uitsluitingen wijzigen, dan wordt de portefeuille bijgesteld. Maar in feite geldt iets soortgelijks voor de moederindex zonder ESG-uitsluitingen. De redenen van wijziging zijn dan weliswaar niet ESG-gerelateerd, maar verder gebeurt iets vergelijkbaars. Als bijvoorbeeld Russische bedrijven t.g.v. de Oekraïne-oorlog uitgesloten moeten worden, dan wijzigt de samenstelling van de portefeuille.

   Ik zie beide typen fondsen (NT versus IWDA / VWRL) derhalve als vergelijkbaar passief, ze volgen de index en proberen niet met actief beleggingsbeleid de index te verslaan.

  • De NT fondsen zijn actiever dan puur passieve index fondsen. Ik bedoelde meer: op het spectrum van puur passief tot super actief schuift NT voor mij een stap(je) richting actief. Of de activiteit nu in de index zit of in het fonds zelf maakt voor mij niet uit.

   Al je kijkt naar de data: NT world zit afgelopen jaren rond de 20% turnover. Een puur passief index fonds zit maar rond de 2-5% turnover. Hetzelfde voor Emerging Markets: men zit gemiddeld rond de 40% turnover, terwijl daar maar 10% gebruikelijk is. Dus NT is een stuk actiever dan puur passieve index fondsen. Maar nee, ze zitten inderdaad zeker niet aan de super actieve kant van het spectrum waar je vaak 100%+ turnover ziet door stock picking en market timing strategieën 😉

  • Gekeken naar turnover heb je een punt. Maar omdat ze niet proberen de markt te verslaan met actief beleid en daarnaast passief een index volgen zie ik ze toch als passief. Dat de index meer wijzigt door wijzigend ESG beleid (en niet om de markt te verslaan) en dat dientengevolge de turnover hoger is en er dus meer activiteit is dan bij een IWDA of een VWRL, staat desalniettemin buiten kijf wat mij betreft.

 18. Je belegde eerst via De Giro en nu via ABN AMRO. Hoe werkt dat precies? Kan je (de waarde van) je beleggingen zo opnemen en overdragen naar een andere bank/ broker of zijn hier regels en/ of kosten aan verbonden?

  • Je kunt je stukken verkopen, het geld overboeken naar de nieuwe partij en dan daar weer stukken aankopen. Of, afhankelijk van welke stukken je hebt, gebruik maken van een overstapservice bij je nieuwe aanbieder. Dan worden de stukken van de oude naar de nieuwe aanbieder overgezet zonder dat ze verkocht en weer aangekocht hoeven te worden. In dat laatste geval hangt het van je nieuwe aanbieder af of eventuele kosten vergoed worden en van je oude aanbieder of er kosten gerekend worden.

 19. Wat nu Mr. Fob? Overstappen van NT fondsen naar VWRL ETF’s, of vast blijven houden aan NT? Wat is jouw visie?

  ABN AMRO
  Vanaf 1 maart 2022 betaalt u als klant van Zelf Beleggen Basis geen transactiekosten meer voor Exchange Traded Funds (ETF’s). Ook voegen we flink wat ETF’s toe aan het beleggingsassortiment van Zelf Beleggen Basis.
  Wat betekent deze wijziging voor u? De wijziging betekent dat u, als klant van Zelf Beleggen Basis, vanaf 1 maart geen transactiekosten meer hoeft te betalen als u belegt in ETF’s. De overige kosten, zoals service fee, blijven ongewijzigd. Op dit moment heeft u keuze uit ongeveer 70 ETF’s, vanaf 1 maart aanstaande worden dit er meer dan 200.

 20. Altijd interessant om je startegie uitgelegd te krijgen. Enige waar ik zelf niet mee wegkom is het nut van depositoladders. Met het beperkte rendement erop, rond de 1% bij langdurig wegzetten, voelt het niet als meerwaarde tegen regulier noodfonds. Als het beperkt tendement heeft, maar je er lang niet bijkunt, waarom zou dit dan meerwaarde hebben, anders dan demping van risico, maar dat effect zou het noodfonda ook hebben.

 21. Dag MrFOB,
  In een andere post (ik kan ‘m zo-even niet meer terugvinden) schreef je over de risico’s bij DeGiro mbt hun structuur vwb het bewaarbedrijf. Ze zijn door de toezichthouder op de vingers getikt omdat ze hun zaakjes niet op orde hadden). Met die reden ben jij overgestapt naar ABN-AMRO, omdat zij werken met Clearing Nederland (oid??) en daar de veiligheid gegarandeerd is…?
  Nu vroeg ik mij af hoe Brand New Day deze zaken geregeld heeft. Hoe veilig is jouw en mijn lijfrentekapitaal bij hun?

  • Ik heb van mijn totale vermogen relatief weinig vermogen in mijn lijfrente zitten. Daardoor vind ik dat minder spannend. Maar dat neemt niet weg dat ik niet in zee zou gaan met een partij die ik niet vertrouw. Ik heb het voor mijn lijfrente niet zo tot in detail uitgezocht als voor mijn gewone beleggingen, maar ben niet bang dat ik daarmee risico door malversaties loop.

 22. Hallo Mr. FOB, bedankt voor uw informatieve blog! Ik volg uw NT strategie (World, EM, SC, via ABNA) ook al een tijdje. Daarnaast heb ik ook een pluk in VWCE geinvesteerd via degiro. Ik ben nu aan het overwegen om alles te herverdelen volgens uw gedachtengoed (en dus VWCE te verkopen en IWDA te kopen). Koop je dan IWDA het beste in via ABNA, of via een andere broker (zoals degiro)?

  En mocht je een combinatie willen maken van de 3 NT fondsen (via ABNA) en VWCE (via degiro) zoals ik nu al heb, wat voor een split tussen ABNA (NT) en degiro (VWCE) zou u dan aanraden?

  • Het is een persoonlijke afweging of je via een of meerdere brokers/banken wil beleggen en via welke.

   De NT combi is wereldwijd en VWCE is wereldwijd. Je zou dan dus 50/50 NT combi/VWCE aan kunnen houden om evenredig tussen NT via ABN AMRO en VWCE via DEGIRO te spreiden.

  • Aangezien VWCE 10.1% emerging markets bevat, en geen small caps, ben ik tot de volgende split gekomen:

   NT: 50%, verder verdeeld in:
   NT World: 66,10%
   NT EM: 13,9%
   NT SC: 20%

   VWCE: 50%

   Dit zou dan de strategy van 78 (world developed) / 12 (EM) / 10 (SC) beter volgen lijkt mij? of zie ik wellicht nog iets over het hoofd?

  • Het maakt voor het volgen van wereldwijde spreiding niet uit of je NT World deels vervangt door IWDA of NT World + NT EM deels vervangt door VWCE.

 23. Pieter van der Graaf Reageer

  Beste Mr. FOB, Een tijdje terug hield u, als ik mij goed herinner, een grote lofzang op de integriteit van Vanguard. Op basis daarvan ben ik toen, overigens naar volle tevredenheid, overgestapt van Blackrock naar Vanguard. Het verbaast mij dat u in uw huidige blog nadrukkelijk Northern Trust propageert en de voorheen zo geprezen integriteit van Vanguard lijkt te zijn verdwenen. Acht u Northern Trust net zo safe als Vanguard? Tot slot, toch veel dank voor uw interessante en leerzame blog. Mvg Pieter van der Graaf.

  • Ik acht Northern Trust (en Blackrock via iShares) dusdanig veilig dat ik er zelf in beleg. Ik spreid wel over deze twee aanbieders. Vanguard US ETF’s zouden mijn voorkeur hebben, maar aangezien ik daar alleen via opties en niet via een systeembank in kan beleggen, iets dat ik niet wil, vallen die voor mij af.

 24. Hi Mr. FOB, betekent dit dat jij je bestaande VTI/VXUS-portefeuille hebt verkocht en dat deel nu ook belegd via ABN Zelf Beleggen?
  Wat is jouw afweging geweest om dit wel/niet te doen?

  • Zojuist ABN Zelf Beleggen geopend; nu staan er maar een beperkt aantal ETF’s in als ik voor een nieuwe order op ETF’s zoek.. ik mis alle NT EFT’s 😐

  • Ik zag ze al: het zijn geen ETF’s, maar indexfonsen 🙂

  • ABN AMRO wilde mijn bestaande VTI/VXUS posities niet inboeken, dus heb ik die verkocht en omgezet in Northern Trust indexfondsen via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis.

  • Dat klopt. ETF’s zoals IWDA kun je niet aanschaffen met een periodieke order. Beleggingsfondsen zoals de Northern Trust fondsen wel.

  • Dan moet ik het zelf maandelijks maar onthouden. Hoe bepaal je de limiet prijs bij aanschaf?

   Bedankt voor je reactie en fijne lees materiaal.

  • Ik zet de limiet op de laatkoers en verhoog eventueel met kleine stapjes totdat de order uitgevoerd wordt.

  • Als ik je een advies mag geven dan zou ik de limiet prijs net boven de hoogste biedprijs zetten en dan met kleine stapjes verhogen en deze niet direct gelijkstellen aan de laagste laatprijs (wat in principe gelijk is aan een marktorder). De bied-laat spread die je ziet is ruimer dan waar de algoritmes op handelen, het is daardoor vrijwel altijd mogelijk om een order direct uitgevoerd te krijgen tegen een prijs ietwat onder de laagste laat prijs. De spreads worden afgegeven door grote (vaak bancaire) partijen, maar er zijn ook genoeg partijen op de beurs actief die niet actief spreads afgeven, dus de spread vertelt niet het hele verhaal over mogelijke uitvoering. Het is afhankelijk van de spread, maar het scheelt je toch weer net wat rendement op elke order 🙂

 25. Ik beleg via de abn, alleen is IWDA daar niet kosteloos.
  Is het een idee om NT via abn te doen en dan IWDA via degiro ivm kernselectie.

  Of anders IWDA niet maandelijks maar elke 6 maanden of 12 maanden te kopen om alles recht te trekken?

  • Dat zou je kunnen doen, blijft een persoonlijke afweging tussen kosten enerzijds en gewenste broker of bank anderzijds.

  • Zie reactie onder bij de vraag van Valerie. Vanguard Global Stock Index Fund zou een alternatief zijn bij ABN als (transactie)kostenloos belangrijk is.

  • Volgens mij is het bij degiro niet mogelijk om met een bedrag te kopen, alleen aantallen. Ook weer een reden om toch liever bij ABN te blijven.

 26. De motivatie en de 0,44% berekening tav iwda versus vwrl is me onduidelijk (kan ik ook niet elders vinden op het blog). Mij lijkt VWRL de beste optie gezien de betere spreiding.

  • De 0,44% was een voorlopige berekening. Zie artikel “Kosten indexfondsen en ETF’s” voor de laatste IWDA berekening en hoe ik daar aan kom. Die berekening komt wel wat hoger uit dan 0,44%. Dit komt omdat ik meeropbrengst van rendement van uitleen inkomsten daar niet meereken. Als je dat wel zou doen dan kom je waarschijnlijk weer dicht bij de 0,44%.

   VWRL heeft idd betere spreiding en is een tikje duurder.

   Let wel: dit is allemaal onder aanname van 2,5% dividend.

 27. Valerie van Kraaij Reageer

  Hoi, de volgende ETF is niet meer beschikbaar in het ABN Amro basis zelf beleggen basis. Volgens de mederwerker die ik aan de lijn had zit het alleen nog in de Beleggen Plus. Deze rekening brengt veel extra kosten in rekening. Welke ETF kan ik in de plaats van deze nemen?

  • Als IWDA er echt uit is of gaat bij ABN zelf beleggen basis dan zouden Vanguard FTSE All World (VWRL, ETF) of Vanguard Global Stock Index Fund (fonds) goede alternatieven kunnen zijn. Het Vanguard fonds lijkt goedkoper dan de ETF door de lagere lopende kosten. Maar het Global Stock fonds heeft een iets hoger dividendlek, netto zal het elkaar weinig ontlopen. Wat kosten betreft beide gelijk aan IWDA. Voordeel van VWRL zou kunnen zijn dat het opkomende markten meeneemt, voordeel van Global Stock is dan weer het een beleggingsfonds is en dus bij ABN geen transactiekosten kent.

  • Welk ISIN hebben beide fondsen, is dat IE00B3RBWM25 voor Vanguard FTSE All World en IE00B03HCZ61voor Vanguard Global Stock Index Fund? Die eerste kan ik vinden in Zelf Beleggen Basis, het andere fonds lijkt in het geheel niet voor te komen in het assortiment van ABN AMRO.

  • Vanguard FTSE All World: klopt. IE00BFPM9N11 voor het Global Stock Index Fund.

 28. Beste Mr Fob,

  Ik heb begrepen dat de beste verdeling over de 3 NT Fondsen is: NT World 78%, NT EM 12% en NT SC 10%.
  Op het moment dat je daarna een verdeling maakt van 50% NT en 50% IWDA, waarbij IWDA vergelijkbaar is met NT World, is het dan niet zo dat de verdeling scheef is? Immers, verdeling is dan:
  NT World 28%
  NT EM 12%
  NT SC 10%
  IWDA 50%

  Vraag, is de volgende verdeling niet gezonder?:
  NT World 39%
  NT EM 12%
  NT SC 10%
  IWDA 39%

  Alvast bedankt!

  • Ik wil van mijn totale beleggingen in aandelen 50% in het fondshuis iShares hebben via IWDA en 50% in het fondshuis Northern Trust hebben via de combi NT World, NT EM en NT SC. Ik wil niet slechts de helft van mijn belegging in NT World in IWDA hebben, want dan heb ik 39% in iShares en 71% in Northern Trust.

   IWDA heeft vervolgens geen EM en SC. Dus inleg in IWDA gaat alleen ten koste van inleg in NT World. Maar in totaal wil ik wel gewoon 78% in de ontwikkelde markten hebben zitten, dus IWDA en NT World moeten samen wel 78% zijn.

   Zoals ik het wil kom je dan op de gevonden verhouding:

   50% in fondshuis NT:
   NT World 28%
   NT EM 12%
   NT SC 10%

   50% in fondshuis iShares:
   IWDA 50%