Naar aanleiding van het AFM rapport dat ik in mijn vorige blogpost besproken heb, heb ik besloten mijn beleggingsstrategie te wijzigen. Daar ga ik in deze post op in.

Mijn beleggingsstrategie heeft nog steeds 3 peilers:

 1. Ik heb nog steeds een cash reserve voor noodsituaties
 2. Vervolgens beleg ik nog steeds maximaal in indexfondsen waarbij de belasting uitgesteld is via Brand New Day
 3. De rest beleg ik voortaan in een paar verschillende indexfondsen via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis en in een depositoladder via verschillende aanbieders

1. Cash reserve

Voor noodgevallen hou ik nog steeds op een vrij opneembare spaarrekening voldoende middelen aan om een paar maanden van te kunnen leven. Dit kan binnenkort niet meer bij Moneyou, waar ik dat tot nu toe doe. Zij stoppen er namelijk mee. Ik moet nog even kijken waar ik dat dan ga parkeren.

2. Pensioenbeleggingen

Pensioenbeleggingen blijf ik aanhouden via Brand New Day.

Zie de post over mijn ervaringen met Brand New Day waarom ik pensioenbeleggingen aantrekkelijk vind.

In deze post leg ik uit in welke fondsen ik via hen beleg en waarom ik die fondsen gekozen heb.

3. Gewone beleggingen

60% van mijn gewone beleggingen heb ik belegd in aandelen-indexfondsen. Dit deel heb ik voor het rendement. 40% heb ik belegd in een depositoladder. Dit deel heb ik voor de stabiliteit.

Allereerst ga ik in op de wijzigingen welke ik heb aangebracht in mijn aandelen-beleggingen. Daarna leg ik uit waarom ik mijn obligaties heb omgeruild voor een depositoladder.

Naar aanleiding van een recent AFM rapport heb ik mijn beleggingsstrategie gewijzigd. Lees hier meer en vind een bijpassend beleggingstool.Veiligheid beleggingen

Voortaan beleg ik bij voorkeur via een systeembank waarbij effecten bij de bewaarinstelling Euroclear Netherlands aangehouden worden. Ik leg hieronder uit waarom.

Anderhalf geleden ben ik gestopt met werken. Sindsdien leef ik van het rendement op mijn vermogen. Als ik een deel van mijn vermogen kwijt zou raken door malversaties van mijn bank of broker zou dat kunnen betekenen dat ik mijn vrijheid weer moet inruilen voor verplicht werk. Dat risico wil ik minimaliseren.

Een bank of broker dient het belegde vermogen van haar klanten in een apart bewaarbedrijf aan te houden. Dit wordt vermogensscheiding genoemd. Zo blijven bij een faillissement van de bank of broker jouw beleggingen buiten schot.

Er is een risico dat een bank of broker de verplichte vermogensscheiding niet op orde heeft. Het feit dat een bank of broker een vergunning heeft om beleggingsdiensten aan te bieden, wil niet zeggen dat de geldende regels nageleefd worden. Dan kun je wel vermogen verliezen bij een faillissement van je bank of broker.

Allereerst is er een verschil tussen de bewaarbedrijven waar banken en brokers gebruik van maken. Daarnaast is er een verschil in de kans dat een bank of broker failliet gaat.

Bewaarbedrijven

Brokers

DEGIRO

DEGIRO gebruikt aan hen gelieerde bewaarbedrijven (Special Purpose Vehicles) om via hen belegd vermogen te bewaren. DEGIRO heeft zich volgens dit AFM rapport daarbij niet aan de geldende regels gehouden. De AFM zegt op haar site “DEGIRO onderneemt stappen om de geconstateerde gebreken alsnog te herstellen en rapporteert hierover aan de AFM.” Dit heeft niet mijn voorkeur.

DEGIRO update mei 2021:

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. Als Duitse gereguleerde bank staat flatexDEGIRO Bank AG voornamelijk onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder, de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). De Bafin is de Duitse tegenhanger van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Bovendien valt flatexDEGIRO Bank AG onder het indirecte toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB). In Nederland is de Nederlandsche Bank (DNB) belast met het integriteitstoezicht op DEGIRO en staat DEGIRO onder het gedragstoezicht van de AFM. De inschrijving van DEGIRO in het openbaar register van DNB is hier in te zien.

Via DEGIRO belegd vermogen valt tegenwoordig onder het Duitse Investor Compensation Scheme. In het onwaarschijnlijke geval dat de afgescheiden beleggingen niet kunnen worden geretourneerd aan klanten, compenseert dat Scheme eventuele verliezen uit niet-geretourneerde beleggingen tot 90% (met een maximum van €20.000).

Niet belegd geld dat je aanhoudt op een DEGIRO-geldrekening bij flatexDEGIRO Bank AG valt onder het Duitse depositogarantiestelsel. Dat wordt onder het Duitse depositogarantiestelsel gegarandeerd tot €100.000 per persoon.

Informatie over het Duitse beleggerscompensatiestelsel en depositogarantiestelsel kun je in het Engels hier vinden op de BaFin-website.

Lynx

Lynx is een zogenaamde “introducing broker” van Interactive Brokers. Dit betekent dat het beheer van de effectenrekening en het uitvoeren van de orders bij Interactive Brokers in Ierland plaatsvindt. Effecten worden via Interactive Brokers bewaard door verschillende bewaarbedrijven.

Effecten zijn gegarandeerd via het Investor Compensation Scheme of Ireland (www.investorcompensation.ie) van toepassing. Het stelsel vergoedt 90% van het verlies tot een maximum van €20.000. Dit heeft ook niet mijn voorkeur.

Volgens dit draadje op reddit is daarnaast de bescherming van vermogen in geval van calamiteiten bij Interactive Brokers mogelijk minder dan sommigen verwachten.

Banken

Banken, zoals de grootbanken maar ook bijvoorbeeld BinckBank, gebruiken voor beleggingen welke onder de Wet Giraal Effectenverkeer (Wge) vallen en welke genoteerd zijn aan de beurs van Amsterdam Euroclear Netherlands als bewaarinstelling.

Zoals uit dit artikel blijkt is het eigendomsrecht van je effecten in de vergeleken gevallen het beste gegarandeerd wanneer je effecten onder de Wge bij Euroclear Netherlands bewaard worden.

Euroclear Netherlands voldoet daarnaast volgens het laatste rapport (2015) dat ik over hen heb kunnen vinden volledig of grotendeels aan alle regels, waarbij een aantal verbeterpunten in de aanbevelingen opgesomd staat.

Overige effecten kunnen door banken ook in aan henzelf gelieerde bewaarinstellingen bewaard worden.

Systeembanken versus niet-systeembanken

De kans op een faillissement van een door de overheid als systeembank aangemerkte bank acht ik kleiner dan een niet als zodanig aangemerkte bank of broker. Bijvoorbeeld in de crisis van 2008 zijn systeembanken door de overheid gered met belastinggeld.

Al met al heeft beleggen in effecten die aangehouden worden bij Euroclear Netherlands en/of via een systeembank voortaan vanuit veiligheidsoogpunt mijn persoonlijke voorkeur.

Spreiden over fonds-aanbieders

Indexfondsen (of ETF’s) worden aangeboden door fondsaanbieders zoals Vanguard, iShares, Northern Trust en Xtrackers. De kans op malversaties bij een fondsaanbieder acht ik niet groot, maar je weet maar nooit.

Om het risico op vermogensverlies door malversaties bij een fondsaanbieder te verkleinen kun je spreiden over verschillende aanbieders. Ik wil om deze reden mijn aandelen-beleggingen voortaan gespreid over fondsaanbieders aanhouden.

Mijn aandelen-beleggingen

Mijn aandelen-beleggingen heb ik voortaan belegd via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis.

Zie trouwens hier voor eventuele welkomstacties van ABN AMRO.

Ik beleg daar nu in dit drietal Northern Trust fondsen en in IWDA (iShares Core MSCI World UCITS ETF, ISIN: IE00B4L5Y983). Ik heb 50/50 spreiding over 2 fondsaanbieders gerealiseerd voor mijn aandelen-beleggingen.

De Northern Trust fondsen worden onder de Wge aangehouden bij Euroclear Netherlands. IWDA in een aan ABN AMRO gelieerde bewaarinstelling.

Kosten fondsen

Kosten van fondsen zelf kun je bepalen door de TER (Total Expense Ratio) + interne transactiekosten + dividend lek op te tellen en daar de inkomsten van het fonds door het uitlenen van stukken vanaf te halen. Gerben heeft me aan de uitkomsten van deze berekeningen geholpen.

Northern Trust

Zie De beste ETF voor uitleg waarom ik de Northern Trust fondsen goede fondsen vind. Northern Trust fondsen bieden een van de goedkoopste manieren om vanuit Nederland wereldwijd gespreid te beleggen in goede indexfondsen.

De kosten van de combinatie van de 3 Northern Trust fondsen, berekend op de hierboven beschreven manier, bedragen 0.19% per jaar.

IWDA

Ik zou daarnaast VWRL toe kunnen voegen om spreiding over fondsaanbieders te verkrijgen. De kosten van VWRL, berekend op de hierboven beschreven manier, bedragen 0.52% per jaar.

In plaats daarvan kan ik ook IWDA toevoegen, dat niet wereldwijd gespreid belegt maar alleen in de ontwikkelde markten. IWDA lijkt qua spreiding op het Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund EUR, maar sluit geen bedrijven uit op grond van ESG criteria. Voor de opkomende markten en de small caps kan ik dan de Northern Trust fondsen blijven gebruiken. Ik kom dan voor de combinatie IWDA en de 2 Northern Trust fondsen op kosten, berekend op de hierboven beschreven manier, van 0.44% per jaar. Dat is dus goedkoper dan VWRL toevoegen.

De bij sommigen populaire ACTIAM fondsen en NN Enhanced fondsen zijn weliswaar goedkoper dan IWDA, maar hebben door tientallen procenten ESG uitsluitingen veel minder spreiding en vallen daarom af voor mij. VTI en VXUS vallen voor mij ook af omdat je die niet via Euroclear Netherlands kunt bewaren en niet via een systeembank kunt aanhouden.

Beleggingstool

Als je in dezelfde fondsen en in dezelfde verhouding als ik wilt beleggen kun je onderstaand tooltje gebruiken om in één oogopslag te zien hoeveel je in welk fonds moet inleggen:


Hoeveel heb je al belegd in NT fondsen en IWDA? Per fonds in hele euro’s invullen. Als je nog niets belegd hebt in deze fondsen kun je 0 laten staan bij de fondsen in deze stap:  
NT World (ISIN: NL0011225305)
NT Emerging Markets (ISIN: NL0011515424)
NT Small Caps (ISIN: NL0013552078)
IWDA (ISIN: IE00B4L5Y983)

Vermogen dat je nog niet belegd hebt en wel wilt gaan beleggen:

Je moet de volgende transacties doen om tot een correcte verdeling te komen:
NT World  
NT Emerging Markets  
NT Small Caps  
IWDA  

 

Als je een negatief getal ziet bij een fonds betekent dat dat je het negatieve bedrag dat je ziet in dat fonds moet verkopen. Een positief bedrag betekent dat je in dat fonds moet inleggen.

Depositoladder

Niet in paniek verkopen tijdens een beurskrach is een van de belangrijkste dingen om succesvol te kunnen beleggen. In 2008 was ik vol in aandelen belegd en verkocht ik tijdens de neergang. Ik heb weer aangekocht toen de beurs alweer een stuk gestegen was. Dit heeft mij veel geld gekost.

Ik heb toen geleerd dat ik een significant deel van mijn beleggingen in stabiele stukken moet hebben om voldoende rustig te blijven. Daar heb ik na 2008 ook dan ook een deel in belegd. Tijdens de corona-krach ben ik vervolgens wel rustig gebleven, mijn aangepaste strategie werkt dus voor mij.

Stabiele stukken kunnen bijvoorbeeld bestaan uit obligaties. Een depositoladder zie ik als een uitstekend alternatief voor beleggingen in obligaties.

Deposito’s vallen onder het depositogarantiestelsel, dat tot €100.000 per instelling garandeert. Dat is dus een hogere garantie voor spaartegoeden dan de €20.000 voor beleggingen via het beleggerscompensatiestelsel. Daardoor heb ik met spaartegoeden minder partijen nodig om onder garantie vermogen te stallen dan met obligaties. Mijn DBZB obligatiepositie heb ik dan ook omgezet in een depositoladder via verschillende partijen.

Al met al voel ik me met de bovenstaande aanpassingen veiliger dan voorheen en zijn mijn kosten niet of nauwelijks gewijzigd.

Bij het uitzoeken van mijn aangepaste strategie heb ik goed kunnen overleggen met Gerben en Dreas, waarvoor mijn dank!

Heb jij je beleggingsstrategie aangepast na de recente bevindingen van de AFM? Zo ja, hoe?

Wil jij net als ruim 13.000 anderen het FOB huishoudboekje 2022 kado? En een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt? Ik stuur geen spam, opzeggen kan altijd en ik geef je e-mailadres nooit door aan derden.Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.


De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en louter informatief en educatief bedoeld. Let op: Beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Je blijft zelf verantwoordelijk voor enige schade geleden door opvolgen van informatie op deze site. Blauw onderstreepte links kunnen affiliate links zijn. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.
Auteur

Mr FOB

fob Mr FOB heeft in 2016 Financieel Onafhankelijk Blog opgericht. FOB gaat over besparen, beleggen en alles wat verder nodig is om financieel onafhankelijk te worden en te blijven. Mr FOB is zelf in 2019 gestopt met werken op 49 jarige leeftijd. FOB is in Nederland erkend als Digitaal Cultureel Erfgoed.

306 Reacties

 1. Hi Mr Fob,

  Ik ben aan het switchen van Degiro naar ING Zelf op de Beurs en wil daarbij jouw 4 fondsen aanhouden.

  Nu zie ik echter in de ING Beleggen app dat IWDA en NT Small Caps geen dividend uitkeren. Is dit met ABN Beleggen ook zo?

  • IWDA herbelegt het dividend direct voor je. NT Small Caps moet het dividend uitkeren vanwege de fiscale FBI status welke het fonds heeft, onafhankelijk van de bank via welke je het aanhoudt. Bij ABN AMRO kun je kiezen of ABN AMRO het dividend voor je moet herbeleggen of niet. Ik heb ervoor gekozen om het automatisch te laten herbeleggen.

 2. Beste mr Fob,

  Maandelijks leg ik nu een bedrag in de NT fondsen (World, EM, SC).
  Aangezien de IWDA bij ABN AMRO transactiekosten heeft (eenmalig 5 euro + 0,05%), vroeg ik me het volgende af:

  – Vanaf welk bedrag ongeveer loont het om een deel van de NT world om te zetten naar IWDA gezien de transactiekosten?

  • Dat is een persoonlijke afweging (risicotolerantie om alles via een fondsaanbieder te beleggen versus transactiekosten).

 3. Was hier al een tijdje niet meer geweest, dus heb deze blog met interesse gelezen. Risicospreiding bij geldzaken is altijd verstandig.

  We beleggen de laatste jaren alleen nog in ETFs bij DeGiro en Triodos, waar we enkele jaren geleden naar overgestapt zijn. We willen niet meer meebetalen aan bonussen voor de top terwijl voor de winst personeel ontslagen wordt en kantoren gesloten. Een bank heeft een maatschappelijke nutsfunctie en dient daarnaar te handelen. De grootbanken hebben daar wel wat steken laten vallen, dus voor ons geen grootbanken meer

  De spreiding van beleggingen over meerdere brokers i.v.m. het BSC brengt me op het volgende.
  Op de website van De Nederlandsche Bank staat het volgende over het BSC:
  “Het BCS garandeert een bedrag van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling.”
  De DeGiro en Triodos beleggingsrekening zijn beide en/of rekeningen, dan zou de garantie toch per rekening 40.000 euro zijn?

 4. 1. I rebalance approximately once per year. Rebalancing has no influence taxes. Northern Trust funds can be traded at no transaction costs, IWDA does have transaction costs.

  2. Via the 3 NT funds, you have a very broad, worldwide diversification. Adding stock funds most likely would not help you diversify, but would make you more concentrated in the region/sector in which the added fund invests.

  The NT funds invest in real estate, you typically would not need to add real estate to diversify. Next to that, owning a home makes most people highly concentrated in real estate anyhow. That would be something to take into account if you are a home owner.

  Adding bonds (or a savings account) would alter your risk profile. It is a personal choice whether or not to do that. At your age, I followed the common advise to have my age in bonds, i.e. 26% bonds (or savings these days) and 74% stocks in your position.

  I currently have 40% savings, although I am older than 40. I do not wish to have less stocks than 60% in my portfolio.

  It is a very personal choice, based on risk appetite, whether or not and to which extent add bonds/cash to a portfolio.

  • Hi Mr Fob,

   Even inhakend op deze thread: ik ben vandaag mijn jaarlijkse finance review aan het doen en ik ben het obligatie/spaargeld deel van mijn portfolio onder de loep aan het nemen. Ben zoekende wat het ik voor dat deel het beste kan doen. Momenteel heb ik dit deel op een ING spaarrekening staan waar een mooie symbolische 0,01% rente tegenover staat.

   Denk je dat het het waard is om deposito’s of deposito ladders op te zetten of houd jij je 40% aan op een spaarrekening?

   Binnen het depositogarantiestelsel is de hoogste rente 1,15% voor 5 jaar vast in Estland.
   Qua spaarrekeningen vind ik maximaal 0,3% rente terug in bv Duitsland.

   Ben benieuwd hoe je dit zelf aanpakt, bedankt alvast!

  • Zoals ik in de post beschrijf heb ik een depositoladder via verschillende aanbieders. Alle beetjes extra rente helpen wat mij betreft.

  • Beste Mr Fob.

   Waarom zou u niet kiezen voor NT gemixed met vwrl in plaats van iwda?

   Groetjes,

   Roger

  • Ik zal het wat meer uitgebreid vragen. Als je verdeling wilt bij 2 fonds aanbieders, mocht er 1 in de problemen komen. Waarom dan niet VWRL , dan pak je ook EM mee en een betere spreiding dan IWDA.

   Ik hoor graag de gedachten gang achter de overweging.

   Grt

  • EM heb ik via NT EM. Ik gebruik IWDA alleen om een deel NT World mee te vervangen, dat gaat niet ten koste van het deel EM (of small caps) in mijn portefeuille. Daardoor blijft mijn spreiding optimaal wereldwijd gespreid. Als ik VWRL i.p.v. IWDA zou gebruiken om een deel NT World te vervangen, heb ik geen optimale wereldwijde spreiding meer, maar overallocatie aan EM.

 5. Dear Mr. FOB,
  Thank you for sharing all this valuable information, I really appreciate it as it has helped me to finally start my own protfolio!
  I have a few questions:
  1. what is your rebalancing strategy? I’m also using the abn self investment basic and I wanted to know if you have any insights to which strategy will reduce the costs as much as possible. I still need to get a better grasp on the different fees abn charges and whether I pay them for buying or for selling. I guess it would also depend on the tax I would have to pay. Do I pay more tax if I rebalance every month?
  2. Also I would like to ask you what you think about my portfolio. As I am still a beginner, I decided to start with index funds and see in the future if I want to diversify my portfolio more. So far my portfolio consists only of the 3 NT index funds in the ratio you suggested. I have more money on the side which is not invested but for now I have nothing in real estate or bonds. what do you think? is it urgent or me to start diversifying my portfolio? I am 26 years old and I am not yet sure which country I would live in in the future.
  Thank you!

 6. Hoi Ik ben een beginnend belegger (moet nog starten) en ben met veel plezier je blogs aan het bestuderen. Wellicht een simpele vraag en dit gaat: over 60% van mijn gewone beleggingen heb ik belegd in aandelen-indexfondsen via ABNAMRO.

  Ik ben op de site van ABNAMRO en je kun deze belggingen 1-malig, maandelijks en jaarlijks doen. Wat doe jij hierin en wat is wijzheid ivm transactiekosten?

  • ALs je dezelfde Northern Trust beleggingsfondsen aanhoudt als ik, dan kun je er zonder transactiekosten in beleggen. Daarvoor maakt het dus niets uit hoe vaak je hierin inlegt. ETF’s hebben wel transactiekosten, waarvan een deel vaste kosten zijn. Daar kan opsparen en dan ineens wat meer inleggen lonen als je kleine bedragen belegt. Grotere bedragen kun je beter wel direct inleggen, aangezien je anders meer verlies kunt hebben door niet belegd te zijn dan wat je wint met het uitsparen van transactiekosten.

 7. Beste mr FOB,

  Ik heb en Lynx account geopend naast mijn DeGiro account. Echter heb ik een vraagje, een aantal van de eerder fondsen kon ik niet vinden. Verveolgs contact opgenomen met mijn Account manager, hij bevestigd dit ook. Zou het kunnen dat de fondsen een andere naam hebben op de platform?

  NT World (ISIN: NL0011225305) – niet kunnen vinden
  NT Emerging Markets (ISIN: NL0011515424) – niet kunnen vinden
  NT Small Caps (ISIN: NL0013552078) – niet kunnen vinden
  IWDA (ISIN: IE00B4L5Y983) – deze wel gevonden

  • Mr FOB

   De NT fondsen zijn niet te verkrijgen via Lynx, alleen via de grootbanken onder NT label en via Meesman onder hun huislabel. Rabobank heeft het NT Small Caps fonds overigens niet in het basisassortiment bij mijn weten, alleen ABN AMRO en ING hebben ze alledrie.

  • Mr Finance

   Hoi Mr Fob,

   Bij Rabobank zelf beleggen kun je tegenwoordig ook het NT Small Cap fonds selecteren. Waar ik vandaag achter kwam is dat je bij Fit vermogen zelf niet gedekt ben via WGE. Als NN Group failliet gaat dus alleen maximaal EUR 20K terug. Dat is weinig als je veel belegd vermogen hebt.

   De NN fondsen “NN Enhanced Index Sustainable Em Markets Eq Fund” en “NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund” lijken wel interessant. Ook dividend efficient en lage kosten en hogere score op duurzaamheid dan NT en Actiam. Heb jij wel eens naar deze fondsen gekeken? LIjken ook in jouw criteria te vallen. Bij RABO is alleen de EMerging markets variant nu beschikbaar.

   Hoor graag!

   Groet!

   Mr finance

  • Mr FOB

   Als NN omvalt krijg je al jouw effecten terug als de vermogensscheiding gewoon netjes is uitgevoerd. Alleen als bijvoorbeeld de vermogensscheiding niet volgens de regels is uitgevoerd treedt het beleggerscompensatiestelsel pas in werking en kuj je mogelijk maar tot €20.000 terugkrijgen.

   NN fondsen hebben relatief veel uitsluitingen en vallen daarom voor mij af.

 8. Beste meneer FOB,

  Super gave blog, ik lees het al een tijd en ben sinds 1 jaar aan het beleggen en ook maandelijks in een index fonds bij de Rabobank. Ik ben 24 jaar en wil nu maandelijks rond de 600/800,- in indexfondsen investeren. Nu ben ik aan het twijfelen of ik van Rabobank moet overstappen naar Degiro mbt de kosten op lange termijn. Wat raad u mij aan om op dit moment/bij welke broker te gaan investeren? Het gaat dus puur voor een/of meerdere indexfondsen.. U heeft zeer veel informatie geschreven over dit onderwerp maar ik vind het lastig om daar zelf een conclusie uit te trekken dus ik dacht ik schrijf u, ben benieuwd naar uw gepersonaliseerde opinie.

  Alvast erg bedankt !

  • Mr FOB

   Als je het heel simpel wilt houden: bij Rabobank kun je eenvoudig, goedkoop en geautomatiseerd in de in de post genoemde Northern Trust World en Emerging Markets fondsen beleggen. Pak de verhouding 88/12 World/Emerging en je hebt een prima wereldwijde gespreide belegging in indexfondsen gerealiseerd. Het NT Small Caps fonds heeft Rabobank bij mijn weten bij de gewone beleggingsrekening niet in het assortiment. Maak je daarbij vooral niet druk dat je geen Small Caps hebt, dat maakt niet zo heel veel uit. En eenvoud is wel heel belangrijk, zeker voor beginnende beleggers

  • Bedankt voor de reactie !

   Ik heb het niet duidelijk gezegd maar ik zit nu in de Rabobank beheerd beleggen basis en kies dus niet zelf mijn fonds waarin ik zit. Rabobank zit hiermee in het ‘1895 Wereld Aandelen Enhanced index fonds class D’ en ik zit er nu dus over te denken om hier uit te stappen en bij Degiro een paar etf’s te kopen om zo de kosten te verlagen en meer te spreiden .. En dus ook hier in blijven te investeren maandelijks de aankomende jaren.
   Zou u dit aanraden of ..

   Erg bedankt voor uw reactie al, Groet

  • Mr FOB

   Ik heb de kosten van beheerd beleggen niet bekeken, maar dat is vrijwel altijd duurder dan zelf beleggen. Dus overstappen naar DEGIRO met VWRL of naar Rabo zelf beleggen met NT fondsen is wellicht aantrekkelijker.

 9. Beste Mr FOB,

  “Je schrijft de kosten van de combinatie van de 3 Northern Trust fondsen, berekend op de hierboven beschreven manier, bedragen 0.19% per jaar”. Is daarbij ook rekening gehouden met fee van 1% (2% bij EM) die NT in rekening brengt als je de stukken verkoopt (zie EBI brochures)?

  Die kosten zie ik niet terug in deze berekening. “Kosten van fondsen zelf kun je bepalen door de TER (Total Expense Ratio) + interne transactiekosten + dividend lek op te tellen en daar de inkomsten van het fonds door het uitlenen van stukken vanaf te halen”.

  Heb je deze fee meegewogen en hoe kijk je tegen deze fee aan? Komt op mij over als een soort verkoopboete en kan na 20-30 jaar aangroei best om een groot bedrag gaan. Of wordt deze fee gecompenseerd doordat er geen dividendlekkage is, waardoor je jaarlijks meer dividend kunt herbeleggen en gedurende de looptijd dus lager kan profiteren van het interest-op-interest effect?

  Bedankt voor het delen van je visie. Ik heb veel van je blog geleerd!

  MVG, JM

  • Mr FOB

   Gerben, die me geholpen heeft met de post De beste ETF, heeft via Rabobank te horen gekregen dat de instap- en uitstapkosten steeds per kwartaal of half jaar veranderen. Typisch zitten ze rond de 0.1-0.2%. Als je wil weten wat de actuele percentages zijn dan moet je het “DILUTION LEVY RATES REVIEW” document opvragen.

   In en uitflow worden tegen elkaar weggestreept. Dus je krijgt deze kosten niet altijd. De NAV wordt aangepast, maar dat is dus nergens zichtbaar.

   Omdat ze steeds veranderen publiceren ze max 1-2% in de EBI.

   Besef dat deze instap- en uitstapkosten eenmalige kosten zijn. Die vallen op de lange termijn in het niet bij jaarlijks terugkerende lopende kosten, waar de berekening uit de post op gebaseerd is.

  • Beste Mr FOB,

   Dank voor de snelle reactie. Ik heb nog even verder gelezen op Reddit. https://www.reddit.com/r/beleggen/comments/kdq5on/which_etf_to_select_rabo/gfy4tgd/?context=3

   In dit draadje zegt Gerben dat die uitstap fee van 1 a 2% bij NT fondsen aanvullend is op de in- en uitstapkosten door swing pricing zoals jij beschrijft. En dat niet duidelijk is of, wanneer en hoe NT deze uitstap fee toepast (er staat in de EBI inderdaad max 1-2%).

   In de EBI van de NT staat letterlijk: “Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald”. Het is ook redelijk vaag omschreven (“zou kunnen worden afgehouden”). In de EBI staat ook “Wanneer u belegt in het fonds of uw belegging weer verkoopt, kan een vergoeding in rekening worden gebracht om de gemaakte transactiekosten te dekken [m.i. de uitstapkosten die jij noemt en beschreven in het “DILUTION LEVY RATES REVIEW” document]. Dit staat los van een eventuele instap- of uitstapvergoeding” [m.i. de uitstap fee die daar nog bovenop kan komen]. Lees jij het ook zo?

   Ken jij ervaringsdeskundigen die deze aanvullende uitstap vergoeding al eens hebben moeten incasseren toen zij verkochten? En was dit inderdaad 1% (aangezien dit in de EBI als maximaal wordt aangeduid).

   Stel dat je €100k in deze NT fondsen hebt zitten, dan kost dat mogelijk €1000 aan aanvullende uitstap vergoeding. Dat is best veel en het weten waard voordat je instapt.

   MVG, JM

  • Mr FOB

   Ik ken niemand die eventuele aanvullende uitstapkosten ook daadwerkelijk heeft moeten betalen.

  • Hier ook nog even de loop sluiten. Laatste wat ik er van snap staat hier:
   https://www.reddit.com/r/DutchFIRE/comments/jh6id7/in_en_uitstapkosten_northern_trust_fondsen/

   Zoals het in de prospectus staat staan deze uitstapkosten inderdaad los van de swing pricing en komen er dus bovenop. Hoeveel, waarom en wanneer deze kosten worden gerekend krijg ik niet duidelijk. Heb geprobeerd na te vragen bij NT, maar die weigeren reactie. Via Rabobank geprobeerd, maar die weten het ook niet. Zij hebben het weer aan NT gevraagd, maar men blijft het zelf ook verwarren met de swing pricing.

   Dat niemand het heeft moeten betalen zegt niet altijd alles. Misschien in de toekomst wel? Plus de vraag is of het zichtbaar is als je uitstapt, waarschijnlijk is het onderdeel van de koers bij uitstappen net als de swing aanpassing. Je zou dan de koers die je krijgt bij uitstappen moeten vergelijken tegen de prijs die er op die dag was. NT publiceert echter geen koers historie op hun site, alleen de prijzen van gisteren.

   Zelf gok ik dat dit idd niet in rekening wordt gebracht en dat dit een noodmaatregel is die men kan inzetten als het fonds leeg stroomt. Maar dat blijft gissen, zou fijn zijn als men transparanter hier over was. Misschien kan iemand anders nog een poging doen NT te contacten?

   Al met al staat het wel in de prospectus, dus je kan er weinig van zeggen als het wel gerekend wordt. Door dit soort intransparanties ben ik zoals jullie weten geen enorme NorthernTrust fan 😉

 10. Hoi! Weet je ook hoe BND vormgegeven heeft aan het bewaarbedrijf? En je hebt het ook over het risico van een en dezelfde fonds aanbieder, maar is dat risico niet afgedekt als je de aandelen bij RABO of ABN hebt en de aandelen zelf bij het bewaarbedrijf staan? Welk risico is er dan tav de fondsaanbieder?

  • Mr FOB

   Als je net als ik een beleggingsrekening hebt met een IBAN bij BND, dan vallen je effecten onder de Wet Giraal Effectenverkeer. Zie hier voor wat meer uitleg daarover.

   De kans dat een fondsaanbieder malversaties pleegt acht ik buitengewoon klein. Maar ik had ook niet gedacht dat een partij met AFM vergunning zijn vermogensscheiding niet op orde kon hebben gedurende meer dan een jaar zonder dat beleggers daarover geïnformeerd waren. Dus je weet maar nooit. Mocht de fondsaanbieder malversaties plegen, dan dekt een bewaarbedrijf dat niet af. Dan helpt spreiding over fondsaanbieders wel.

  • Mr Finance

   Dank voor je reactie! Wat voor een soort malversaties heb je het dan over die je als belegger geld kunnen kosten? De aandelen zijn er en kunnen gewoon worden verkocht bij een faillissement van bijvoorbeeld NT. Toch?

  • Mr fInance

   Hoi Mr Fob,

   Op de waar je naar verwijst staat bij BND ook: “Daarnaast geldt nog dat als Brand New Day Bank NV ooit failliet gaat omdat zij de regels uit de Wet giraal effectenverkeer niet juist of niet volledig heeft nageleefd, de klanten met een beleggingsrekening volgens het beleggerscompensatiestelsel recht hebben op een vergoeding van maximaal €20.000 per persoon” Is dit dan aanvullend of in plaats van.

   Groet,

   Mr Finance

  • Mr Finance

   Dat is bijzonder dan. Want je zou verwachten dat je via de WGE gedekt bent toch? Bij BND zelf geven ze aan de telefoon als antwoord aanvullend na overleg met leidinggevende…..

  • Mr FOB

   De schade die je geleden hebt wordt tot €20.000 gecompenseerd. In die zin is het “in plaats van”.

Schrijf een reactie