Naar aanleiding van het AFM rapport dat ik in mijn vorige blogpost besproken heb, heb ik besloten mijn beleggingsstrategie te wijzigen. Daar ga ik in deze post op in.

Mijn beleggingsstrategie heeft nog steeds 3 peilers:

 1. Ik heb nog steeds een cash reserve voor noodsituaties
 2. Vervolgens beleg ik nog steeds maximaal in indexfondsen waarbij de belasting uitgesteld is via Brand New Day
 3. De rest beleg ik voortaan in een paar verschillende indexfondsen via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis en in een depositoladder via verschillende aanbieders

1. Cash reserve

Voor noodgevallen hou ik nog steeds op een vrij opneembare spaarrekening voldoende middelen aan om een paar maanden van te kunnen leven. Dit kan binnenkort niet meer bij Moneyou, waar ik dat tot nu toe doe. Zij stoppen er namelijk mee. Ik moet nog even kijken waar ik dat dan ga parkeren.

2. Pensioenbeleggingen

Pensioenbeleggingen blijf ik aanhouden via Brand New Day.

Zie de post over mijn ervaringen met Brand New Day waarom ik pensioenbeleggingen aantrekkelijk vind.

In deze post leg ik uit in welke fondsen ik via hen beleg en waarom ik die fondsen gekozen heb.

3. Gewone beleggingen

60% van mijn gewone beleggingen heb ik belegd in aandelen-indexfondsen. Dit deel heb ik voor het rendement. 40% heb ik belegd in een depositoladder. Dit deel heb ik voor de stabiliteit.

Allereerst ga ik in op de wijzigingen welke ik heb aangebracht in mijn aandelen-beleggingen. Daarna leg ik uit waarom ik mijn obligaties heb omgeruild voor een depositoladder.

Naar aanleiding van een recent AFM rapport heb ik mijn beleggingsstrategie gewijzigd. Lees hier meer en vind een bijpassend beleggingstool.Veiligheid beleggingen

Voortaan beleg ik bij voorkeur via een systeembank waarbij effecten bij de bewaarinstelling Euroclear Netherlands aangehouden worden. Ik leg hieronder uit waarom.

Anderhalf geleden ben ik gestopt met werken. Sindsdien leef ik van het rendement op mijn vermogen. Als ik een deel van mijn vermogen kwijt zou raken door malversaties van mijn bank of broker zou dat kunnen betekenen dat ik mijn vrijheid weer moet inruilen voor verplicht werk. Dat risico wil ik minimaliseren.

Een bank of broker dient het belegde vermogen van haar klanten in een apart bewaarbedrijf aan te houden. Dit wordt vermogensscheiding genoemd. Zo blijven bij een faillissement van de bank of broker jouw beleggingen buiten schot.

Er is een risico dat een bank of broker de verplichte vermogensscheiding niet op orde heeft. Het feit dat een bank of broker een vergunning heeft om beleggingsdiensten aan te bieden, wil niet zeggen dat de geldende regels nageleefd worden. Dan kun je wel vermogen verliezen bij een faillissement van je bank of broker.

Allereerst is er een verschil tussen de bewaarbedrijven waar banken en brokers gebruik van maken. Daarnaast is er een verschil in de kans dat een bank of broker failliet gaat.

Bewaarbedrijven

Brokers

DEGIRO

DEGIRO gebruikt aan hen gelieerde bewaarbedrijven (Special Purpose Vehicles) om via hen belegd vermogen te bewaren. DEGIRO heeft zich volgens dit AFM rapport daarbij niet aan de geldende regels gehouden. De AFM zegt op haar site “DEGIRO onderneemt stappen om de geconstateerde gebreken alsnog te herstellen en rapporteert hierover aan de AFM.” Dit heeft niet mijn voorkeur.

DEGIRO update mei 2021:

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. Als Duitse gereguleerde bank staat flatexDEGIRO Bank AG voornamelijk onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder, de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). De Bafin is de Duitse tegenhanger van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Bovendien valt flatexDEGIRO Bank AG onder het indirecte toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB). In Nederland is de Nederlandsche Bank (DNB) belast met het integriteitstoezicht op DEGIRO en staat DEGIRO onder het gedragstoezicht van de AFM. De inschrijving van DEGIRO in het openbaar register van DNB is hier in te zien.

Via DEGIRO belegd vermogen valt tegenwoordig onder het Duitse Investor Compensation Scheme. In het onwaarschijnlijke geval dat de afgescheiden beleggingen niet kunnen worden geretourneerd aan klanten, compenseert dat Scheme eventuele verliezen uit niet-geretourneerde beleggingen tot 90% (met een maximum van €20.000).

Niet belegd geld dat je aanhoudt op een DEGIRO-geldrekening bij flatexDEGIRO Bank AG valt onder het Duitse depositogarantiestelsel. Dat wordt onder het Duitse depositogarantiestelsel gegarandeerd tot €100.000 per persoon.

Informatie over het Duitse beleggerscompensatiestelsel en depositogarantiestelsel kun je in het Engels hier vinden op de BaFin-website.

Lynx

Lynx is een zogenaamde “introducing broker” van Interactive Brokers. Dit betekent dat het beheer van de effectenrekening en het uitvoeren van de orders bij Interactive Brokers in Ierland plaatsvindt. Effecten worden via Interactive Brokers bewaard door verschillende bewaarbedrijven.

Effecten zijn gegarandeerd via het Investor Compensation Scheme of Ireland (www.investorcompensation.ie) van toepassing. Het stelsel vergoedt 90% van het verlies tot een maximum van €20.000. Dit heeft ook niet mijn voorkeur.

Volgens dit draadje op reddit is daarnaast de bescherming van vermogen in geval van calamiteiten bij Interactive Brokers mogelijk minder dan sommigen verwachten.

Banken

Banken gebruiken voor beleggingen welke onder de Wet Giraal Effectenverkeer (Wge) vallen en welke genoteerd zijn aan de beurs van Amsterdam Euroclear Netherlands als bewaarinstelling.

Zoals uit dit artikel blijkt is het eigendomsrecht van je effecten in de vergeleken gevallen het beste gegarandeerd wanneer je effecten onder de Wge bij Euroclear Netherlands bewaard worden.

Euroclear Netherlands voldoet daarnaast volgens het laatste rapport (2015) dat ik over hen heb kunnen vinden volledig of grotendeels aan alle regels, waarbij een aantal verbeterpunten in de aanbevelingen opgesomd staat.

Overige effecten kunnen door banken ook in aan henzelf gelieerde bewaarinstellingen bewaard worden.

Systeembanken versus niet-systeembanken

De kans op een faillissement van een door de overheid als systeembank aangemerkte bank acht ik kleiner dan een niet als zodanig aangemerkte bank of broker. Bijvoorbeeld in de crisis van 2008 zijn systeembanken door de overheid gered met belastinggeld.

Al met al heeft beleggen in effecten die aangehouden worden bij Euroclear Netherlands en/of via een systeembank voortaan vanuit veiligheidsoogpunt mijn persoonlijke voorkeur.

Spreiden over fonds-aanbieders

Indexfondsen (of ETF’s) worden aangeboden door fondsaanbieders zoals Vanguard, iShares, Northern Trust en Xtrackers. De kans op malversaties bij een fondsaanbieder acht ik niet groot, maar je weet maar nooit.

Om het risico op vermogensverlies door malversaties bij een fondsaanbieder te verkleinen kun je spreiden over verschillende aanbieders. Ik wil om deze reden mijn aandelen-beleggingen voortaan gespreid over fondsaanbieders aanhouden.

Mijn aandelen-beleggingen

Mijn aandelen-beleggingen heb ik voortaan belegd via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis.

Ik beleg daar nu in dit drietal Northern Trust fondsen en in IWDA (iShares Core MSCI World UCITS ETF, ISIN: IE00B4L5Y983). Ik heb 50/50 spreiding over 2 fondsaanbieders gerealiseerd voor mijn aandelen-beleggingen.

De Northern Trust fondsen worden onder de Wge aangehouden bij Euroclear Netherlands. IWDA in een aan ABN AMRO gelieerde bewaarinstelling.

Kosten fondsen

Kosten van fondsen zelf kun je bepalen door de TER (Total Expense Ratio) + interne transactiekosten + dividend lek op te tellen en daar de inkomsten van het fonds door het uitlenen van stukken vanaf te halen. Gerben heeft me aan de uitkomsten van deze berekeningen geholpen.

Northern Trust

Zie De beste ETF voor uitleg waarom ik de Northern Trust fondsen goede fondsen vind. Northern Trust fondsen bieden een van de goedkoopste manieren om vanuit Nederland wereldwijd gespreid te beleggen in goede indexfondsen.

De kosten van de combinatie van de 3 Northern Trust fondsen, berekend op de hierboven beschreven manier, bedragen 0.19% per jaar.

IWDA

Ik zou daarnaast VWRL toe kunnen voegen om spreiding over fondsaanbieders te verkrijgen. De kosten van VWRL, berekend op de hierboven beschreven manier, bedragen 0.52% per jaar.

In plaats daarvan kan ik ook IWDA toevoegen, dat niet wereldwijd gespreid belegt maar alleen in de ontwikkelde markten. IWDA lijkt qua spreiding op het Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund EUR, maar sluit geen bedrijven uit op grond van ESG criteria. Voor de opkomende markten en de small caps kan ik dan de Northern Trust fondsen blijven gebruiken. Ik kom dan voor de combinatie IWDA en de 2 Northern Trust fondsen op kosten, berekend op de hierboven beschreven manier, van 0.44% per jaar. Dat is dus goedkoper dan VWRL toevoegen.

De bij sommigen populaire ACTIAM fondsen en NN Enhanced fondsen zijn weliswaar goedkoper dan IWDA, maar hebben door tientallen procenten ESG uitsluitingen veel minder spreiding en vallen daarom af voor mij. VTI en VXUS vallen voor mij ook af omdat je die niet via Euroclear Netherlands kunt bewaren en niet via een systeembank kunt aanhouden.

Beleggingstool

Als je in dezelfde fondsen en in dezelfde verhouding als ik wilt beleggen kun je onderstaand tooltje gebruiken om in één oogopslag te zien hoeveel je in welk fonds moet inleggen:


Hoeveel heb je al belegd in NT fondsen en IWDA? Per fonds in hele euro’s invullen. Als je nog niets belegd hebt in deze fondsen kun je 0 laten staan bij de fondsen in deze stap:  
NT World (ISIN: NL0011225305)
NT Emerging Markets (ISIN: NL0011515424)
NT Small Caps (ISIN: NL0013552078)
IWDA (ISIN: IE00B4L5Y983)

Vermogen dat je nog niet belegd hebt en wel wilt gaan beleggen:

Je moet de volgende transacties doen om tot een correcte verdeling te komen:
NT World  
NT Emerging Markets  
NT Small Caps  
IWDA  

 

Als je een negatief getal ziet bij een fonds betekent dat dat je het negatieve bedrag dat je ziet in dat fonds moet verkopen. Een positief bedrag betekent dat je in dat fonds moet inleggen.

Depositoladder

Niet in paniek verkopen tijdens een beurskrach is een van de belangrijkste dingen om succesvol te kunnen beleggen. In 2008 was ik vol in aandelen belegd en verkocht ik tijdens de neergang. Ik heb weer aangekocht toen de beurs alweer een stuk gestegen was. Dit heeft mij veel geld gekost.

Ik heb toen geleerd dat ik een significant deel van mijn beleggingen in stabiele stukken moet hebben om voldoende rustig te blijven. Daar heb ik na 2008 ook dan ook een deel in belegd. Tijdens de corona-krach ben ik vervolgens wel rustig gebleven, mijn aangepaste strategie werkt dus voor mij.

Stabiele stukken kunnen bijvoorbeeld bestaan uit obligaties. Een depositoladder zie ik als een uitstekend alternatief voor beleggingen in obligaties.

Deposito’s vallen onder het depositogarantiestelsel, dat tot €100.000 per instelling garandeert. Dat is dus een hogere garantie voor spaartegoeden dan de €20.000 voor beleggingen via het beleggerscompensatiestelsel. Daardoor heb ik met spaartegoeden minder partijen nodig om onder garantie vermogen te stallen dan met obligaties. Mijn DBZB obligatiepositie heb ik dan ook omgezet in een depositoladder via verschillende partijen.

Al met al voel ik me met de bovenstaande aanpassingen veiliger dan voorheen en zijn mijn kosten niet of nauwelijks gewijzigd.

Bij het uitzoeken van mijn aangepaste strategie heb ik goed kunnen overleggen met Gerben en Dreas, waarvoor mijn dank!

Heb jij je beleggingsstrategie aangepast na de recente bevindingen van de AFM? Zo ja, hoe?

Wil jij, net als ruim 13.000 anderen, een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt en het FOB huishoudboekje 2022 kado?Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.


De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en je blijft zelf verantwoordelijk bij opvolgen ervan. Let op: beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Blauw onderstreepte links met   zijn affiliate links. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

336 Reacties

 1. Hoi hoi FOB,

  Ik zoek nog een mooie spreiding naast mijn Vanguard FTSE All-World UCITS ETF bij DEGIRO.
  Helaas heb ik zelf geen ABN betaalrekening en lijkt de ING wat meer kosten te hebben om over te stappen naar de door jouw
  zo mooi uitgelegde NT fondsen.

  Zou dat IWDA kunnen wezen? iShares Core MSCI World UCITS ETF USD

  • Nog wel even een vraagje, wat vind jij van de ACTIAM fondsen via DEGIRO?
   O.a. de NL0011309349 ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld ziet er best interessant uit

  • Ik vind het op zich een prima fonds voor de ontwikkelde markten met erg lage kosten, maar wel relatief veel uitsluitingen op grond van duurzaamheidscriteria. Dat gaat ten koste van je spreiding. Je kunt dit fonds overigens goedkoper aanhouden via Binck Fundcoach dan via DEGIRO.

   Het Meesman Aandelen Wereldwijd Totaal, waar je ook naar keek zoals ik uit je vorige reactie begreep, omvat ook de opkomende markten en de kleine bedrijven en heeft minder uitsluitingen. Het is gebaseerd op de Northern Trust fondsen die ik ook aanhoud binnen mijn beleggingsstrategie. Dan heb je alles in een keer.

  • Ja was mijn vermoeden ook, ga ik die samen met mijn VRWL aanhouden voorlopig.
   Eerst maar eens een mooie buffer daar opbouwen en dan naar de VTI opties kijken via andere mogelijkheden.

   Dank weer voor je reactie, altijd gewaardeerd,

 2. Hi Mr. FOB.
  Thank you for your articles. I have 2 questions if you dont mind replying:

  – I understood that banks only cover up to 20,000 euros of invested assets. Does this means that you should invest max 20,000 in each broker and have several brokers if you have a bigger portfolio? If you invest only e.g. ABN or DEGIRO, all your investement above 40,000 (2 x 20,000eur ) is not covered?

  – Regarding the “US products with reduced dividend tax rate”, does IWDA fall under this reduced dividend tax treat or do you have to pay 30% divident tax on them? And is this reduction of dividend tax also applied to the NT funds (or is it not appicable)?

  thank you in advance!

  • It is a personal choice whether or not you would like to invest more than €20.000 per bank/broker, being the amount covered by the “beleggerscompensatiestelsel”.

   IWDA is not an American product, but an Irish fund. Ireland has a tax treaty with the US, so you automatically make use of reduced tax rates between these countries by investing in IWDA. Nevertheless, IWDA has a fund internal dividend leakage which you cannot get rid of. NT does not have such a leakage for Dutch tax residents, and is more tax efficient as such.

 3. Hi Mr. Fob,

  Wat mooi dat je dit zo schrijft. Ik had het plan om mijn ABN beleggingsrekening van ‘Begeleid beleggen’ naar ‘Zelf beleggen’ om te zetten. Dat heb ik nu 8 maanden geprobeerd. Ben tevreden, ik beleg voor 25-30 jaar en wil het
  nu anders aanpakken. Ik heb afgelopen maanden mezelf ingelezen en durf het aan om het ‘zelf’ te gaan doen. Doen is de beste manier van denken. Toevallig dat je in deze blog een heldere uitleg geeft.

  Ik ga de komende periode je bovenstaande tool uitproberen. Ik loop alleen tegen het volgende aan:

  De 3 NT fondsen ziet hij als een periodieke belegging, zoals ik het ook wil. Alleen de IWDA ziet hij als een ‘handmatige’ beleggingsopdracht met de bijbehorende € 5,- + 0,05%.

  Vraag:
  Is het gebruikelijk dat je deze IWDA handmatig uitvoert + bijhorende kosten? Ervaar jij dit ook zo?

  Alvast bedankt,
  Sven

  • Sinds ik niet meer werk leg ik niet maandelijks in. Ik loop hier dus niet tegenaan.

   Je zou automatisch in NT kunnen beleggen en bijvoorbeeld eens per jaar handmatig een deel van NT World naar IWDA om kunnen zetten, om zo kosten te besparen en het eenvoudig te houden.

 4. Als u enkel en alleen een keuze moest maken voor een fonds, in welk fonds zou u dan beleggen? De NT fondsen of in VWRL?
  (Even los van de brokers gezien)

  • Ik vind beide goede keuzes. De broker/bank in combinatie met de omvang van het te beleggen vermogen bepaalt vervolgens de totale kosten, dus ik kan de keuze niet los zien van bank/broker. Zie De beste ETF voor een vergelijk.

 5. Maar is het niet zo dat bij vanguard in geval van faillissement de onderliggende aandelen van jou blijven?
  Ik dacht dat het verschil in vanguard t.o.v. andere bedrijven zoals blackrock of in dit geval northern trust juist was dat ze voor jou werken zoals jack bogle in een aantal interviews heeft gezegd..

  Als ik het een en ander google blijkt zelfs dat northern trust rond 2008 samen met lehman in de problemen is gekomen. Een tijd waar warren buffett zelfs niet het zinkende schip van lehman brother wilde helpen…

  Bron: https://nypost.com/2008/09/27/lehman-collapse-undermines-northern-trust/

  • In principe blijven de onderliggende stukken zowel bij Vanguard als bij Northern Trust van jou. De link die je geplaatst hebt laat zien dat er verlies kan plaatsvinden bij het uitlenen van effecten. Uitlenen is iets dat zowel Vanguard als Northern Trust doen. Dus daarvoor loop je bij beide een risico (dat overigens erg klein is).

  • Dank. Dan is deze nieuwe strategie inderdaad erg goed bij de staatsbank.. sowieso meer aandelen totaal dan vwrl dus een goede spreiding

 6. Bedankt voor wederom weer een ‘helder’ verhaal, al moet ik ook bekennen dat sommige stof deels ook mij boven de pet stijgt.
  Ik ben een beginnende belegger (sinds begin dit jaar) en heb nog maar een bescheiden potje bij DEGIRO. Wat zou u adivseren:
  1; ‘Gewoon’ doorgaan bij DEGIRO
  2; DEGRIO laten voor wat het is en rekening openen bij ABN (obv hierboven vermelde strategie)
  3; Volledig overstappen van DEGIRO naar ABN

  Eventuele andere tips&tops zijn ook welkom 🙂
  Ik kijk uit naar de reactie(s).

  • In de post beschrijf ik waarom ik overgestapt ben. Dat voelde voor mij het beste. Maar wat voor mij het beste voelt hoeft voor een ander niet het beste te voelen. Het blijft een persoonlijke afweging

 7. Is het dan gewoon niet makkelijker om bij vanguard zelf te beleggen?

  Ik lees dat je per fax je gegevens moet opsturen om een account aan te maken… beetje ouderwets maar dan heb je toch wat?

  • Ik vind mijn nieuwe strategie heel gemakkelijk. Ik vind rechtstreeks bij Vanguard inleggen niet heel eenvoudig. De laatste keer dat ik gekeken heb moest je om rechtstreeks bij Vanguard te beleggen minimaal €500.000 inleggen en uitgebreide vragenlijsten invullen.

 8. Bij Brandnewday werden onlangs de standaardfondsen en verdeling aangepast. Het blijft natuurlijk lezen en goed (kunnen) begrijpen, wat dit precies betekent en hoe regelmatig dit kan en mag gebeuren? Hierbij heb je te maken met hedged en unhedged. I.h.a. lijken fondsen niet afgedekt, aangezien USD meer waard is? Alleen bij Binck was hier toetsing over. Wanneer kies jij voor un/hedged en waarom?

  • MARIE-LOES

   Hun standaardinstelling is nu BND Wereld Indexfonds C-Hedged-50%, BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds-25% en BND Euro Staatsobligatie Indexfonds-25%. Een evt. update ervan zie ik niet 123 terug? Ga t.z.t. nog es goed lezen.

 9. Goedendag,

  Interessant artikel. Ik sta nog aan het begin van mijn beleggingspad en wil eigenlijk simpel starten.
  Het idee is om € 2.000 nu te storten en maandelijks € 500.

  Ik dacht om bij de Giro een rekening te openen. Is dit voor een starter nog steeds prima, of raad je dan ook ABN aan?
  En voor welke indexfondsen zou je in dit geval kiezen? Doel is om het minimaal 15-20 jaar te laten staan.

  • Je kunt prima starten bij DEGIRO, dan zou ik VWRL als aandelenfonds nemen. ABN AMRO is ook prima om te beginnen, dan zou ik de fondsen nemen die ik in de post benoem. Bij een belegd vermogen boven de €20.000 zou ik sowieso ABN AMRO nemen, om de redenen die ik in de post aanhaal. Maar uiteindelijk is dat een persoonlijke afweging die niet voor iedereen hetzelfde hoeft te zijn.

  • Ik zie overigens dat mijn bank ING dit ook aanbied (indexfonds en volgens mij ook automatisch herinvesteren.) Is dat ook prima tov De Giro?

   Ik las overigens dat voor het automatisch herinvesteren Meesman werd aangeraden tov de Giro.

   Of zijn alle 3 goede opties om te starten?

  • Je kunt ook prima beleggen in deze fondsen via ING. Is wel iets duurder dan ABN AMRO, maar wel zo gemakkelijk als je er al bankiert.

   Bij ABN AMRO kun je automatisch (her)investeren, ik vermoed bij ING ook. Dus dat maakt niets uit t.o.v. Meesman.

   Alle 3 de opties zijn volgens mij uiteindelijk prima om te starten.

  • Hallo mr FOB,

   Bij het openen van zelf beleggen basis bij ABN moet je een aantal keuzes maken.
   1. Ontvangst in geld of stukken?
   2. Deelnemen aan DRIP?
   3. Dividend uit beleggingsfondsen herbeleggen?
   Benieuwd welke keuzes jij hier hebt gemaakt en waarom.

  • 1 en 2 zijn niet relevant als je net als ik niet belegt in individuele aandelen. Ik heb gekozen voor ontvangst in geld en DRIP niet aangezet. Bij 3 heb ik gekozen voor herbeleggen. Lekker makkelijk, hoef ik er zelf niet meer naar om te kijken.

  • Ik probeer dezelfde bovenstaande keuze te maken bij de aanvraag van Zelf Beleggen Basis (“ontvangst in geld of stukken” en “dividend herbeleggen of niet”), maar het lijkt erop dat zodra men “geld” selecteert dat herbelegging verandert in “Nee”, en bij selectie van “stukken” het verandert in “Ja”. Wellicht is het aanvraagformulier verandert sinds november?

 10. Ik heb een vraag die iets buiten deze beleggingsstrategie valt maar misschien kunt u ‘m toch beantwoorden. Ik heb al sinds jaar en dag op een dollarrekening bij Binck wat Amerikaanse ETFs, te weten: Vanguard Health Care ETF, Vanguard Information Technology ETF en Vanguard Total Stock Market ETF. Is het verstandig die te blijven aanhouden? Zijn de kosten verhoudingsgewijs hoog? Bestaat de mogelijkheid dat Binck ze binnenkort afstoot? Met dank en vriendelijke groet, Em Gee

  • De kosten van de eerste twee van deze fondsen heb ik niet uitgezocht. De laatste heb ik ook gehad en is heel goedkoop.
   Of Binck ze blijft voeren weet ik niet.

Schrijf een reactie