Wat is de beste ETF in 2022? In dit artikel leg ik uit waar je op moet letten bij het kiezen van een ETF. En via welke partij je de ETF het beste aan kunt schaffen.

Als je overigens nieuw bent op het gebied van beleggen in ETF’s, dan raad ik je aan te beginnen met het artikel Beleggen voor beginners.

De ETF’s (of indexfondsen) in dit artikel zijn sowieso allemaal uitstekend. Welke je ook kiest, je hebt met deze ETF’s altijd degelijke fondsen met brede spreiding tegen heel lage kosten.

Waar moet je op letten bij het kiezen van een ETF?

ETF’s zijn steeds populairder door hun lage kosten en goede spreiding. Wereldwijd wordt er ondertussen bijna 10.000 miljard dollar belegd in ETF’s. Bij het kiezen van de beste ETF in 2022 moet je op een paar punten letten:

 1. De ETF moet zo goedkoop mogelijk zijn. De kosten van beleggen bepalen voor het grootste deel je rendement op de lange termijn. Slechts 0.1% aan extra kosten per jaar zorgt dat je na 30 jaar niet 30 * 0.1% = 3% rendement ten opzichte van je inleg misloopt, maar 21%! (uitleg)
 2. In het verlengde van het vorige punt: de ETF moet zo min mogelijk last hebben van dividendlekkage. Afhankelijk van het land van vestiging van een fonds en de belastingafspraken die het betreffende land al dan niet met Nederland heeft gemaakt, betaal je meer of minder belasting over je dividend. Deze kostenpost moet je zo laag mogelijk houden.
 3. De ETF moet de onderliggende aandelen echt in bezit hebben. Dit wordt fysieke replicatie genoemd. ETF’s die de aandelen- of obligatieposities die in de index horen te zitten middels bijvoorbeeld derivaten nabootsen zijn ETF’s met synthetische replicatie. Die hebben niet mijn voorkeur.
 4. De ETF moet wereldwijd gespreid zijn. Brede spreiding verlaagt het risico. Als een bepaald bedrijf, een bepaalde sector of een bepaald land het slecht doet heb je daar het minste last van als je zo breed mogelijk gespreid bent. Proberen winnende bedrijven/sectoren/landen te kiezen is een recept voor mislukking. Dat heet ook wel “stock picking” en lukt vrijwel niemand structureel op de langere termijn.

Overzicht van de beste ETF’s in 2022

Hieronder staan de beste ETF’s in 2022 op een rijtje. Ze zijn allemaal breed gespreid, goedkoop en hebben de onderliggende aandelen daadwerkelijk in bezit.

Onder dit overzicht ga ik in op de kosten.

1. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) samen met Vanguard Total International Stock ETF (VXUS)

De combinatie van deze twee ETF’s is de onbetwiste winnaar op het gebied van kosten en spreiding.

In een verhouding VTI/VXUS van ongeveer 60/40 heb je wereldwijde spreiding. Deze verhouding kan wat fluctueren. Als je voor de verhouding VTI/VXUS de verhouding van de “Index market cap” van CRSP US Total Market Index en die van  FTSE Global All Cap ex US Index, dan heb je de goede verhouding.

De kosten zijn het laagst wanneer je ingehouden dividendbelasting via je aangifte inkomstenbelasting kunt verrekenen met vermogensrendementsheffing. Indien je te weinig of geen vermogensrendementsheffing verschuldigd bent waardoor je maar gedeeltelijk of niet kunt verrekenen, worden ze tot ongeveer 0.38% duurder dan wanneer je wel kunt verrekenen (uitgaande van 2.5% dividend i.p.v. de in de link aangehaalde 2%).

Een nadeel van VTI/VXUS is dat je ze alleen via opties kunt verkrijgen. Of rechtsreeks met “Professionele status” of via een reseller van Interactive Brokers, zoals het Nederlandse Lynx, of bij bijvoorbeeld Saxo Pro.

FondsISINBedrijven
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) + Vanguard Total International Stock ETF (VXUS)US9229087690 + US921909768311.881
No. 1 beste ETF 2022

2. Vanguard FTSE Developed World ETF (VEVE) + Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VFEM)

Tot belegde vermogens van ruim €200.000 zijn ze in dit vergelijk na VTI+VXUS het goedkoopste om aan te houden via brokers zonder service fee, zoals DEGIRO. Dit ondanks het feit dat ze wel last hebben van dividendlekkage.

De combinatie van deze 2 ETF’s geeft in een verhouding 88/12 wereldwijde spreiding. Je mist wel de kleinere bedrijven in deze ETF’s.

Ze zijn eenvoudig aan te schaffen. VFEM kun je via DEGIRO zonder transactiekosten aanschaffen, omdat het in de Kernselectie zit.

FondsISINBedrijven
Vanguard FTSE Developed World ETF + Vanguard FTSE Emerging Markets ETFIE00BKX55T58 + IE00B3VVMM844119
No. 2 beste ETF 2022

3. Northern Trust World + Northern Trust Emerging Markets + Northern Trust Small Caps fonds 

De combinatie van deze 3 indexfondsen geeft wereldwijde spreiding. Zie ABN AMRO beleggen review voor een tool om de juiste verdeling over de 3 fondsen eenvoudig te bepalen.

Ze zijn gemakkelijk te verkrijgen via de grootbanken (ABN AMRO, ING en Rabobank). Ook handig: je kunt ze in fracties en geautomatiseerd aankopen.

Ze zijn voor portefeuilles tot €266.000 het goedkoopst aan te houden via ABN AMRO ZBB. Daarboven wordt Rabobank goedkoper. Ik beperk me voor het gemak in het verdere vergelijk tot ABN AMRO.

Bij ABN AMRO en ING betaal je geen transactiekosten, bij Rabobank wel.

Deze Northern Trust fondsen kunnen dividendlekkage grotendeels voorkomen en sluiten daarnaast bedrijven uit op basis van duurzaamheidscriteria.

FondsISINBedrijven
Northern Trust World + Northern Trust Emerging Markets + Northern Trust Small Caps fondsNL0011225305 + NL0011515424 + NL00135520786094
No. 3 beste ETF 2022

4. Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal

Meesman biedt bovenstaande Northern Trust fondsen ook aan, onder eigen label. Heel handig: ze hebben een fonds samengesteld waarin ze in de goede verhouding zitten om wereldwijd spreiding te realiseren. Dit heet het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal.

Ook bij hen kun je je inleg automatiseren. Ze hanteren wel een minimale inleg van eenmalig €10.000 of €100 per maand.

Meesman heeft onlangs hun kosten van het fonds verlaagd van 0,5% naar 0,4%. Om tot de totale lopende kosten voor Meesman te komen moet je daar vervolgens nog een aantal kostenposten bij optellen, zie deze berekening.

Je betaalt 0,25% transactiekosten bij inleg of opname als je minder dan €500.000 belegd hebt.

ISINBedrijven
Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd TotaalNL00136891106115
No. 4 beste ETF 2022

5. Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL of VWCE)

Door te beleggen in de Vanguard FTSE All-World UCITS ETF heb je via één fonds een wereldwijd gespreide belegging. Je mist wel de kleinere bedrijven in deze ETF.

Het fonds is vrijwel overal verkrijgbaar. Bij DEGIRO kun je er zonder transactiekosten in handelen, aangezien het in de Kernselectie zit. Dit fonds heeft wel wat last van dividendlekkage. Maar doordat het zonder service fee aan te houden is, is het toch goedkoop.

Van deze ETF is er een variant die dividend uitkeert (VWRL) en een die het dividend voor je herbelegt (VWCE). Zie VWCE of VWRL? voor welk fonds je volgens mij het beste kunt kiezen.

ISINBedrijven
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL of VWCE)IE00B3RBWM25 of IE00BK5BQT803720
No. 5 beste ETF 2022

6. Brand New Day modelportefeuille

In de Brand New Day aandelen modelportefeuille (“zeer offensief” genaamd) biedt Brand New Day voor Emerging Markets en Small Caps ook de eerder genoemde Northern Trust fondsen aan, onder eigen label. Daarnaast zit voor het World gedeelte het uitstekende Vanguard FTSE Developed World II Common Contractual Fund (ISIN: IE00BVVQBD33) in deze portefeuille.

Net als de Northern Trust fondsen kan dit Vanguard fonds dividendlekkage grotendeels voorkomen.

Deze modelportefeuille geeft ook wereldwijde spreiding zonder verder omkijken. En je kunt bij hen ook in fracties en volledig geautomatiseerd aankopen. De rekening is gratis, ze hanteren geen minimale inleg en geen transactiekosten.

ISINBedrijven
Brand New Day aandelen modelportefeuilleN.V.T.6855
No.6 beste ETF 2022

De kosten van de ETF’s

De totale lopende fondskosten van een ETF bestaan uit de zogenaamde Total Expense Ratio (TER), de in het fonds besloten transactiekosten, de niet terug te vorderen dividendbelasting (ook wel dividendlekkage genoemd) en de terugkerende broker- of bankkosten. De eventuele inkomsten afkomstig van het uitlenen van effecten door het fonds worden daarbij nog afgetrokken van de lopende fondskosten.

De kosten die ik hieronder weergeef zijn de totale lopende kosten per jaar als percentage van je belegde vermogen, inclusief broker- of bankkosten. Deze kosten zijn bepaald aan de hand van de 2 methoden beschreven in Kosten indexfondsen en ETF’s.

De berekeningen per ETF kun je vinden op de pagina Berekening beste ETF.

Wanneer ik alle lopende kosten (fondskosten + broker-/bankkosten) optel, kom ik op de volgende totale lopende kosten voor de verschillende fondsen per jaar, afgezet tegen het belegd vermogen:

Belegd vermogenVTI+VXUS via IB (Lynx)*VEVE+VFEM via DEGIRONT via ABN AMRO**Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd TotaalVWRL/VWCE via DEGIROBND aandelen modelportefeuille
€10.0000,12% (0,72%)0,44%0,47% (0.82%)0,50%0,54%0,57%
€20.0000,12% (0,42%)0,44%0,47% (0.64%)0,50%0,54%0,57%
€50.0000,12% (0,24%)0,44%0,47% (0.54%)0,50%0,54%0,57%
€100.0000,12% (0,12%)0,44%0,47% (0.50%)0,50%0,54%0,57%
€250.0000,12% (0,12%)0,44%0,42% (0.43%)0,50%0,54%0,57%
€500.0000,12% (0,12%)0,44%0,39% (0.40%)0,50%0,54%0,57%
€1.000.0000,12% (0,12%)0,44%0,36% (0.36%)0,35%0,54%0,57%
*de kosten van IB (Interactive Brokers) zijn weergegeven, de kosten van Lynx staan tussen haakjes
**tussen haakjes staan de kosten als je nog geen betaalrekening hebt bij ABN AMRO, dan reken ik de kosten voor de betaalrekening apart mee

Met behulp van mijn calculator vermogensopbouw berekenen kun je eenvoudig zelf berekenen wat wijzigingen in rendement (bijvoorbeeld ten gevolge van hogere kosten), looptijd, en inleg voor effect hebben op je eindkapitaal.

Ik kijk in bovenstaande tabel alleen naar lopende kosten. Eenmalige transactiekosten bij aan- of verkoop laat ik buiten beschouwing. Deze eenmalige kosten hebben namelijk nauwelijks impact op het lange termijn resultaat.

Effecten van het volgen van verschillende indices

De vergeleken fondsen volgen niet allemaal dezelfde index. Vanguard gebruikt bijvoorbeeld FTSE indices, Northern Trust MSCI indices. Los van het wel of niet uitsluiten op basis van ESG (zie volgende paragraaf) presteerden deze indices de afgelopen jaren verschillend.

De verschillen zitten op gemiddeld ongeveer 0.1% per jaar voor de FTSE All World index en de MSCI evenknie, de ACWI index. Het wisselt welke index beter presteerde. Dit geeft geen enkele garantie voor de toekomst.

Effecten van het uitsluiten op basis van ESG criteria

Het uitsluiten op basis van ESG criteria kan een positieve of negatieve impact op het beleggingsresultaat hebben. De afwijking van het jaarlijks rendement van een wereldwijd gespreide belegging via de Northern Trust World + Emerging Markets fondsen ten opzichte van fondsen die geen ESG uitsluitingen hebben is over de afgelopen jaren tussen de -1.0 en +1.4% per jaar (bron: persoonlijke communicatie met Hendrik Meesman, waarvoor dank!):

JaarRendement (MSCI World NT Custom ESG + EM NT Custom ESG) minus (MSCI World + EM)
2008-0,7%
20091,4%
20100,4%
2011-1,1%
20120,9%
20130,5%
20140,6%
20150,2%
2016-0,7%
20170,5%
20180,4%
20201,7%
2021 0,3%

Zoals uit de tabel blijkt pakken de afwijkingen van ESG versus niet ESG fondsen zowel positief als negatief uit. ESG fondsen hebben het gemiddeld ongeveer 0.3% per jaar beter gedaan dan niet ESG fondsen in de jaren uit de tabel. Het feit dat er hogere rendementen voor ESG fondsen behaald zijn de afgelopen jaren maakt dat er in de toekomst wellicht lagere rendementen te verwachten zijn voor voor ESG fondsen. Anders zou de markt namelijk niet efficiënt zijn en zou er zogenaamde ESG alpha zijn. Garantie daarop kan ik echter niet geven.

Verschillen in gemak waarmee je de fondsen kunt aanschaffen

Zoals gezegd, VTI/VXUS zijn lastig aan te schaffen omdat ze alleen via opties te verkrijgen zijn of rechtsreeks als je professionele status hebt.

VEVE, VFEM, VWRL en VWCE zijn eenvoudig in hele stukken aan te schaffen.

Northern Trust fondsen, het Meesman fonds en de Brand New Day modelportefeuille zijn ook eenvoudig aan te schaffen en hebben daarnaast als voordeel dat ze in fracties aan te kopen zijn. Daarnaast kun je voor deze fondsen en de modelportefeuille automatische orders inleggen. Daardoor kun je bijvoorbeeld een maandelijkse inleg met een vast bedrag volledig automatiseren.

De beste ETF kiezen: conclusies

 • VTI+VXUS heeft de beste spreiding van de bekeken fondsen. De spreiding is wereldwijd, zowel grote als kleine bedrijven (“all caps”) worden meegenomen en geen enkele bedrijfstak wordt uitgesloten. Deze combi is ook het goedkoopst. Ze zijn wel lastig te verkrijgen (via opties of met professionele status).
 • Daarna is tot een belegd vermogen van ongeveer €200.000 de eenvoudig te verkrijgen combi VEVE+VFEM via DEGIRO de goedkoopste manier om wereldwijd gespreid te beleggen in het vergelijk. Daarboven worden de Northern Trust fondsen via ABN AMRO ZBB goedkoper (en boven ongeveer €266.000 via Rabobank).
 • Northern Trust en Vanguard volgen verschillende moederindices. De moederindex kan impact hebben op het resultaat. Dat verschil was de afgelopen 10 jaar gemiddeld ongeveer 0.1% per jaar, waarbij het voordeel kan wisselen per index.
 • Het uitsluiten op basis van ESG criteria kan impact hebben op het resultaat. Het uitsluiten op basis van ESG criteria door Northern Trust heeft in de periode 2008-2021 gemiddeld 0.3% extra rendement opgeleverd ten opzichte van niet uitsluiten. Verschillen in rendement tussen -1.0% en +1.4% per jaar komen voor tussen 2008 en 2021. Ervan uitgaande dat de markt efficiënt is zou dit om kunnen draaien.

Veelgestelde vragen

Welke ETF kun je het beste kiezen in 2022?

Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF samen met Vanguard Total International Stock Index Fund ETF is de beste combi. Ze zijn echter alleen te verkrijgen via de optieroute. In het artikel is een paar uitstekende alternatieven te vinden.

Wat is het verschil tussen een ETF en een indexfonds?

In een indexfonds kan 1x per dag worden gehandeld. De prijs wordt bepaald aan de hand van de de intrinsieke waarde (ook wel Netto Asset Value of NAV genoemd) op het einde van de beursdag. In een ETF kan gedurende de gehele handelsdag worden gehandeld. De prijs wordt bepaald aan de hand van een bied- en laatkoers.

Wil jij, net als ruim 13.000 anderen, een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt en het FOB huishoudboekje 2022 kado?Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.


De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en je blijft zelf verantwoordelijk bij opvolgen ervan. Let op: beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Blauw onderstreepte links met   kunnen mij een vergoeding opleveren voor het doorverwijzen. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

352 Reacties

 1. hi Mr. FOB,

  dank voor je artikel/update. Ik had een paar vragen:

  1. Je begint het artikel met “De beste ETF’s die ik ken en waar je in 2022 vanuit Nederland in kunt beleggen zijn van Vanguard.”. Toch meen ik uit de rest van het artikel op te maken dat je meer fan bent van de NT fondsen en daar (overwegend) in belegd. Kun je dit toelichten?

  2. In de PDF van Meesman (link in de eerste alinea) valt me op dat bij Meesman de LKF van het NT Wereld aandelenfonds slechts 0,07% is, terwijl via ABN (en ook door jou gebruikt in eerdere artikelen) dit 0,15% is. Weet jij hoe dit zit?

  3. Zou je de vergelijking (en de tabel) willen uitbreiden met IWDA?

  Alvast dank. Ben vooral benieuwd naar antwoord op vraag 2.

  Groet,
  Phil

  • Ik wil via Euroclear beleggen en dat gaat niet met VTI/VXUS. Zie Mijn nieuwe beleggingsstrategie. Desalniettemin vind ik VTI/VXUS de beste ETF’s waar je vanuit Nederland in kunt beleggen.

   Ik vermoed dat NT World binnenkort naar 0.07% gaat en dat Meesman daarop doelt, maar dat weet ik niet zeker.

   IWDA is alleen ontwikkelde markten en zou je moeten combineren met andere fondsen om wereldwijde spreiding te krijgen. Zie Kosten indexfondsen en ETF’s en de daarin gelinkte iShares pagina voor meer info over IWDA.

  • hi Mr. Fob,

   dank voor je antwoord.
   Mbt je antwoord op vraag 2: het valt me op dat nu al (dus 2021) de LKF voor het NT Ontwikkelde landen fonds bij Meesman 0,10% is (en dit wordt dus 0,07%) – zie hun huidige prospectus.
   Weet jij hoe dit kan, want bij ABN etc. is dit nu 0,15%. Ofwel, het verschil tussen Meesman en ABN etc. is er nu ook al.

   dank

  • Meesman gebruikt waarschijnlijk een institutionele fonds klasse van NT World die wat goedkoper is als die via ABN te krijgen is.

  • Even nagekeken. Meesman zit rechtstreeks in het NT master fonds voor World volgens hun prospectus. Dat is wat goedkoper als het feeder fonds wat via de grootbanken te koop is.

   De grootbanken kunnen het goedkopere master fonds niet rechtstreeks aanbieden. Dat zou niet dividend efficiënt zijn. Ik verwacht op basis hiervan dus geen prijsdaling van de fondsen via de grootbanken.

  • hi Gerben,

   Dank voor je reactie. Je opmerking zette me aan tot wat verder speurwerk en nu lijkt het te kloppen:

   Het Feeder fund (ontwikkelde landen) heeft een aantal share classes, waaronder Class A (0,15%) – deze is welke via ABN-AMRO etc wordt aangeboden. Er zitten in het Feeder fund geen share classes met 0,10% of 0,07% (de tarieven die Meesman noemt voor 2021 en 2022), dus wat je al zei obv prospectus lijkt hier bevestigd dat Meesman niet in het Feeder fund zit (vwb Ontwikkelde landen).

   Het Master fund heeft wél share classes met 0,10% en 0,07%. Het lijkt er op dat Meesman tot 2021 in Class K zit (0,10%) en dan vanaf 2022 naar Class A, H, O of Q gaat want die hebben 0,07%.

   En je conclusie dat ABN etc. de tarieven niet zal aanpassen lijkt me ook wel waarschijnlijk, maar het zou kunnen dat ze binnen het Feeder fund weten te bereiken om naar een goedkopere share class te gaan (bv Class E – 0,08% of Class I – 0,12%). Laten we het hopen!

   Anyway, ik begrijp nu wat beter hoe deze fondsen werken (feeder vs master).

   Het enige wat ik me nu nog afvroeg: waaruit blijkt/wordt bevestigd dat de TER van het Master fonds niet bovenop de TER van de Feeder komt? Maw is de TER van 0,15% van het Feeder fund inclusief onderliggende TER van het master fund waar het in belegt?

  • Je kan iets eenvoudiger zien trouwens dat Meesman het master fund gebruikt. Het master fund is namelijk een sub fund van het “Northern Trust UCITS Common Contractual Fund”. Dat is ook de naam die Meesman in hun prospectus gebruikt.

   Het zou kunnen dat de kosten van het master fonds nog bij de TER opgeteld moeten worden. Pagina 109 van het 2020 jaarverslag van NT van de FGR feeder fondsen hint daar wel naar. Gaat dan om 0,03% er bij. Mocht je dat ooit navragen bij NT of ABN dan hoor ik dat graag of dat zo is 🙂

  • hi Gerben, Mr. FOB

   dank voor je reactie. Gezien eerdere berichten waarin staat dat NT niet bepaald particulieren te woord staat denk ik niet dat t zinvol is om contact proberen op te nemen.
   Wellicht wil Mr. FOB het proberen bij zijn contact bij Meesman? Meesman zou dit moeten (kunnen) weten. Niet zozeer vanwege het Developed Markets fonds (want daarvoor zit Meesman rechtstreeks in het Master fonds), maar wel voor hun Small Cap fonds. Daarvoor zit Meesman ook in het FGR/feeder fonds, en op p109 staat daarvoor een OCF van 0,04% (in 2019 zelfs 0,07%). Meesman zou toch moeten kunnen weten of deze 0,04% bovenop de 0,23% komt van het Small Cap fonds?

   @Mr. Fob: ik hoop dat u wellicht kan verder helpen?

   @Gerben, iets anders: ik las jouw posts op reddit en was benieuwd of jij jouw tabellen met de tracking difference nog ging updaten met het jaar 2020 er in? Laatste tabel die ik zag was uit 2020 met data t/m 2019. Je laatste update verwijst naar deze site, maar daar staat niet zo’n mooi en overzichtelijk tabelletje als in je eigen posts. dank alvast.

  • Ik kreeg dit antwoord van Hendrik Meesman:

   De informatie over de NT fondsen die wij nodig hebben krijgen we uit diverse documenten, die we rechtstreeks van NT krijgen.

   Om verschillende redenen maken wij eigenlijk geen gebruik van de jaarverslagen, tenzij er iets speelt dat we alleen daaruit kunnen opmaken.

   Maar dat gebeurt in de praktijk eigenlijk niet, we schakelen meestal rechtstreeks met NT.

   In diverse publicaties staat dat de OCF van het NT World Small Cap fonds in 2020 0,23% was.

   Wij hebben geen informatie die iets anders zou suggereren.

   Wat NT beoogt met de manier waarop ze deze informatie in het jaarverslag weergeven is toch echt een vraag voor NT. Dat weten wij niet.

   Ik zou de vragensteller toch voorstellen het op z’n minst te proberen bij NT.

   Met vriendelijke groet,

   Hendrik Meesman

  • Schroom voor de master fonds kosten zeker niet om zelf contact op te nemen met je eigen bank of met Meesman 🙂

   Het artikel “Kosten indexfondsen en ETF’s” op deze site is het meest correct en up to date. Ik update de tabellen bewust niet meer omdat dat een idee geeft dat we erg exact kosten kunnen vergelijken. In de afgelopen jaren ben ik er achter gekomen dat dat niet kan. Zie ook de bullets onderaan bij het kopje “Rekenvoorbeeld” van mijn artikel met motivatie waarom.

 2. Hallo Mr. Fob,

  Zelf beleg ik in volgens mij de beste breed gespreide aandelen-ETF met de laagste kosten, namelijk het NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund via Fitvermogen, met maar 0,17% kosten per jaar, zonder transactiekosten, brokerkosten, dividendlekkage of andere kosten. Is er een reden waarom je deze niet hebt meegenomen in de vergelijking?
  (Het is zo dat dit fonds ongeveer 1/3 van de “worst in class” bedrijven weert, maar dan nog is het fonds wat mij betreft breed genoeg gespreid.)

  hartelijke groet,
  Bart

  PS: ik heb, behalve dat ik in het fonds beleg, geen andere relatie met Fitvermogen of Nationale Nederlanden.

  • Dat fonds heb ik niet meegenomen vanwege de vele uitsluitingen. Daardoor wijken de prestaties mogelijk significant af van een fonds met minder/geen uitsluitingen. Maar verder inderdaad ook een uitstekend fonds.

  • hi Bart en/of Mr. FOB,

   weet jij toevallig in hoeveel bedrijven dat NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund belegd, en hoe zich dat verhoudt met het NT wereldfonds, en/of VWRL en/of IWDA?

   dank
   Phil

  • Hi Phil,

   Ik weet het niet precies, maar het fonds sluit 1/3 van de “worst in class” bedrijven uit. Dat betekent dat het dus per soort bedrijf kijkt welke bedrijven het slechtste presteren, en die uitsluiten. Aangezien ze zich baseren op de MSCI World die in ruim 1500 bedrijven belegt, gok ik dat het Nationale Nederlanden fonds in ruim 1000 bedrijven belegt. Dat vind ik meer dan gespreid genoeg (immers, de S&P 500 wordt als een goed gespreid fonds gezien en dat zijn maar 500 bedrijven), en omdat ze dus selecteren op bedrijven binnen bepaalde soorten bedrijven, sluiten ze geen hele soorten bedrijven uit (zoals energiebedrijven).
   Hoe dat zich precies verhoudt met de andere fondsen weet ik niet!

   Groeten,
   Bart

  • Inderdaad iets van 30-40% uitsluitingen. Zie hier voor nog wat meer info over dit fonds. Zoals gezegd vind ik de spreiding te beperkt door de vele uitsluitingen.

 3. Beste,

  Ik wil graag via de GIRO beleggen in ETF van Vanguard. Wanneer ik naar de aangeprezen VWCE variant zoek, krijg ik 3 verschillende. Kan je mij wat aanvullende informatie geven mbt. de verschillen?

  Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc XET | VWCE | IE00BK5BQT80 | EUR

  Vanguard FTSE All-World U.ETF TDG | VWCE | IE00BK5BQT80 | EUR

  Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc MIL | VWCE | IE00BK5BQT80 | EUR

  Met vriendelijke groet, Willem

 4. Hallo Mr FOB,

  Heb je wel eens iets gepubliceerd over Rabo Certificaten en zo ja waar kan ik dat vinden.

  Waarom is er in de kostenkolom geen kolom met NT via Rabo?
  Want – als ik het goed begrijp – zijn bij grotere bedragen (vanaf ca 270.000) de kosten van een beleggingsrekening(400/jaar) lager dan bij de ABN.

  • Ik heb nooit over Rabo Certificaten geschreven.

   Omwille van de eenvoud heb ik me beperkt tot ABN AMRO. Deze is van de grootbanken het goedkoopst tot inderdaad ongeveer €270.000 belegd vermogen. Daarbovennis Rabobank goedkoper.

 5. Bedankt voor het uitgebreide verhaal. Ik beleg met een Custody acount bij DeGiro in VWRL. Hierdoor heb je kosten in de vorm van inhouding op de dividenduitkering. Als ik het dus goed begrijp kun je met een Custody acount deze kosten omzeilen door te beleggen in VWCE ipv VWRL.
  Wel iets om rekening mee te houden denk ik. Alle kleine beetjes helpen.

 6. Mooi om weer te lezen hoe het precies zit!
  Ik beleg al een aantal jaren via Meesman, eerst in Aandelen Ontwikkelde Landen en daarna in Aandelen Wereldwijd Totaal.
  Misschien niet de goedkoopste, maar het bevalt me prima hoe het bij Meesman werkt en prima service!

 7. Hoi,

  Vraagje. Waarom heb je in deze vergelijking niet de NT small caps meegenomen? Samen met de world en emerging is dit beter te vergelijken met VWRL. Je heb meer wereldwijde spreiding.

  Ben benieuwd.

  Groet, Ruben

  • Ik zal het op mijn lijstje zetten om dat ook een keer te updaten. Het meenemen van small caps in de kostenberekening heeft naar ik verwacht overigens nauwelijks tot significante invloed op de totaalkosten.

 8. Allereerst dank voor weer een waardevol blog.

  De combinatie VTI/VXUS bij Lynx komt naar voren als de optie met de laagste kosten. Met behulp van jouw blogs heb ik wel geleerd dat hier een addertje onder het gras zit. Deze fondsen zijn namelijk genoteerd in de VS. Als het goed is wordt de dividendbelasting gereduceerd tot 15% (door het invullen van het W8-ben formulier). Ik heb het in ieder geval gecontroleerd in mijn Lynx-account over 2020 en dit klopt. De 15% dividendbelasting kan teruggevraagd worden via de belastingaangifte. Maar het addertje is dat buitenlandse dividendbelasting alleen teruggevraagd kan mits je vermogensbelasting betaalt. Mocht je bijvoorbeeld door een hoge studieschuld/ box 3 lening geen vermogensbelasting betalen, dan neemt het dividendlek toe met ca. 0.3%. In latere jaren mag de ‘gemiste dividendbelasting’ nog wel teruggevraagd worden bij de belastingdienst zodra vermogensbelasting betaald wordt.

  Ik ben me ervan bewust dat dit voor vele FIRE-leden gesneden koek is, maar bij mij was dit toch een blinde vlek. Mijn suggestie is dit wat explicieter in de tekst weer te geven.

  • Het staat wel in de post, maar ja dit blijft opletten. Zeker als je een fiscaal partner hebt en 100% in box 3 in VTI-VXUS zit zonder andere bezittingen dan moet je tijdens de opbouw fase al flink wat vermogen hebben om bijvoorbeeld 15% belasting over 3% dividend zoals in 2019 te kunnen verrekenen. Box 3 schulden maken dit probleem groter. Als je van je vermogen wil leven dan wordt dit nog wat ingewikkelder. Zie daarvoor de gelinkte Reddit post van mij bij “Afhankelijk van je totale box 3 vermogen en of je wel of geen fiscale partner…”.

 9. Het is eenvoudiger en lucratiever om via een index te beleggen. De Nasdaq bijvoorbeeld had de afgelopen 5 jaar een gemiddeld rendement van 36,7% per jaar. De kosten (bij Degiro) zijn te verwaarlozen. Een beleggingsfonds is altijd duurder.

  • De fondsen waar ik het in deze post over heb volgen allemaal een index en zijn de goedkoopste die ik ken.

 10. Steven de Vries Reageer

  Dank voor je inspirerende blog. Wij zijn gebonden aan ing als huisbank vanwege onze hypotheek. Loont het om bij abn een beleggingsrekening te openen of beter bij de ing blijven?

  • Als je al een betaalrekening hebt bij ING en nog niet bij ABN AMRO, dan wegen de servicekosten van €20 per jaar bij ING beleggen ongeveer op tegen de betaalrekeningkosten van ABN AMRO van 12*€1,70 = €20,40 per jaar. Daarnaast rekent ING 0.24% kosten per jaar bij een belegd vermogen tot €100.000 tegenover ABN AMRO 0.20%. Dat verschil kan dus oplopen tot €40 per jaar in het nadeel van ING. Boven de €100.000 belegd vermogen zijn de tarieven hetzelfde. Naast kostenoverwegingen is het een overweging of je hypotheek en beleggingen bij dezelfde partij wilt aanhouden. Of beleggen bij ABN AMRO i.p.v. ING loont is vervolgens een persoonlijke keuze.

  • Steven de Vries

   Als ik 2000 euro per maand inleg bij ABN betaal ik toch 5 euro + 0,05% per transactie en dat is toch bij ing gratis of lees ik dat verkeerd? Dan is ing toch veel goedkoper met die 20 euro basiskosten per jaar?

  • Northern Trust fondsen hebben geen transactiekosten bij ABN AMRO. Ze vallen onder beleggingsfondsen, niet onder ETF’s. Ik heb in mijn vorige reactie overigens alleen naar lopende kosten gekeken, niet naar eenmalige kosten.

 11. Is de 88/12 combinatie NTWCEAE/NTEMESA wel ok ? als ik die vergelijk met VT door het maken van een XRAY in https://tools.morningstar.nl/nl/xray/ dan krijg ik de volgende verdeling in de stijlbox:
  26% waarde en 40% gem. en 34% groei.(en 85% groot, 15% midden en 0% klein) ten opzichte van
  VT: 28% waarde 38% gem en 33% groei (en 75% groot, 19% midden en 5% klein)

  Door het toevoegen van Northern Trust Small Caps fonds (ISIN: NL0013552078 in 79/10/11 verhouding wordt de stijlbox
  26/40/33 en 75/17/6 dus de verdeling naar grootte is dan inderdaad ok en de verdeling naar stijl blijft dan ook behoorlijk gelijkwaardig aan VT
  beetje meer waarde mocht wel maa
  wilde ik even kwijt 🙂

  o ja
  als ik de X ray van 79/10/11 verder vergelijk met de xray van VT dan zijn veel andere elementen ook mooi gelijkwaardig

 12. Hoi Mr. Fob, dankjewel voor de vergelijking! Hoe denk je over “thema ETFs” die gericht zijn op groeisectoren, als aanvulling op wereldwijde ETFs als VWRL? Ga zo door! Groeten, Jorik Vermeulen

  • Top artikel

   Nu gaat mijn voorkeur uit naar VTI/VXUS of VT voor het gemak.

   Die had ik eerder gekocht een paar jaar terug. Nu leg ik mijn vermogen liever niet in bij Lynx gezien bewaarhuis etc.
   Is het mogelijk om de opties aan te kopen via Abnamro of Rabobank?
   Daarover kan ik hier op op Reddit niets vinden.

   Maarten

  • Je kunt bij ABN AMRO Zelf Beleggen Plus in Amerikaanse opties handelen. Ik weet niet hoe ABN AMRO met de resulterende VTI/VXUS posities omgaat. Ik kon mijn VTI/VXUS posities vanaf DEGIRO niet naar hen overzetten. Rabobank weet ik niet.

 13. Hi Mr FOB,
  Dank voor deze uitgebreide analyse. Je geeft aan dat VTI/VXUS moeilijk te verkrijgen zijn. Echter deze twee ETF’s kun je vrij makkelijk aanschaffen via eToro. Er zijn geen extra beheerkosten aan verbonden (alleen naar ik begrijp nachtpremies bij openstaande posities). Nadeel is dat je euro’s worden omgezet in dollars. Heb je hier al eens naar gekeken? Groeten.

 14. Welk effect heeft het 1x per dag verhandelen van fondsen (zoals NT) op het rendement, versus het de hele dag verhandelen van ETF’s tegen bied en laatkoersen. Kan er door vraag en aanbod bij de ETF’s een verschil ontstaan ten opzichte van de werkelijke waarde?
  Of zorgt de uitgevende instelling van de ETF’s gedurende de dag via het aanbieden/verkopen van hun ETF ervoor dat de koers in overeenstemming is met de onderliggende actuele waarde van de diverse aandelen?
  Ik kan me ook voorstellen dat de uitgevende instelling gebruik maakt van een tijdelijke overwaardering van hun ETF en dan ETF’s verkoopt om daarmee het uiteindelijk rendement te verbeteren.

  • Het heeft nauwelijks tot geen effect op het rendement op de langere termijn. Zowel ETF’s als indexfondsen vertegenwoordigen de waarde van de onderliggende aandelen, er zal hooguit wat verschil in de aankoop-/verkoopprijs zitten door schommelingen binnen een handelsdag welke je bij een ETF tegen kan komen en welke er bij een indexfonds niet zijn.

 15. Hoi, bedankt voor dit handige overzicht. Het klopt dat de NT fondsen zoals beschreven gratis via ABN zelf beleggen zijn aan te schaffen.
  Ik las echter in de EID van het NT World fonds dat de uitstapvergoeding 1% kan bedragen. Of zie ik dat verkeerd?
  Terwijl bij Meesman zijn de in- en uitstapkosten 0,25%, dus een 0.5% in totaal. Dus een stuk lager.
  De jaarlijkse beheerkosten direct bij NT World fonds is wel significant lager zoals je hebt beschreven. Dus uiteindelijk is het fonds zelf aanhouden via ABN bijvoorbeeld dus nog steeds goedkoper.

  • Sorry, ik lees net terug dat je alleen rekening houdt met de lopende kosten omdat de eenmalige instap en uitstapkosten ‘verwaarloosbaar’ zijn op totale rendement.

 16. Beste meneer FOB,

  Is het nu zo dat nu VWCE in de kernselectie zit de kosten niet fors lager zijn bij degiro? En ziet dan het bovenstaande staatje er niet echt anders uit?

  Ik snap natuurlijk de overweging vanuit gevoel en veiligheid en dekking, maar ik zie dit wellicht als iets om op een latere leeftijd (of als je stopt met werken) pas echt belangrijk is. Daarnaast ook natuurlijk nog wel het niet/wel kunnen kopen van fractionele aandelen wat ook belangrijk is.

  • Oke dank voor je antwoord.

   Ik ben ze toch even langs elkaar gaan zetten (ik begin namelijk net). En ik kom tot het volgende:

   (excuus ik kan helaas geen tabellen plakken hier)

   Belegd vermogen –> 10k 30k 100k

   RABOBANK* DEGIRO RABOBANK* DEGIRO RABOBANK* DEGIRO
   Type NT mix VWCE NT mix VWCE NT mix VWCE
   Basis Index ETF – Xetra Index ETF – Xetra Index ETF – Xetra
   Transactiekosten 0,10% 0,00% 0,10% 0,00% 0,10% 0,00%
   Fondskosten 0,16% 0,22% 0,16% 0,22% 0,16% 0,22%
   Kosten beheer € 6,00 € 2,50 € 18,00 € 2,50 € 60,00 € 2,50
   Totaal gewogen 0,32% 0,25% 0,32% 0,23% 0,32% 0,22%

   Mis ik hier iets in de kosten dan?

   Ik zit zelf bij de rabo en heb daar al een rekening vandaar dat ik die kosten even niet mee weeg. Ik zit ook al via DEGIRO aangesloten bij XETRA, en daar blijf ik ook. Maar de volledigheid neem ik die kosten toch even mee.

  • Ik volg je reactie niet helemaal, wellicht omdat je geen tabel kunt plakken zoals je aangeeft. Ik vermoed dat je de volgende punten niet goed meeneemt:

   Eenmalige transactiekosten bij aan-/verkoop zijn op de langere termijn vrijwel verwaarloosbaar en hoef je daardoor niet mee te nemen als je voor de langere termijn belegt. De jaarlijks terugkerende kosten zijn waar het om gaat. In je reactie zie ik niets over dividendlek, interne transactiekosten (komen wel jaarlijks terug), securities lending inkomsten e.d. Deze neem ik via de Tracking Difference mee. Ik leg dit uit in de post. Wellicht helpt het je die paragraaf nog eens door te nemen.

  • Die heeft inderdaad het dividendlek afgedicht. Maar die heeft wel maar beperkte spreiding (slechts 250 bedrijven) en is gelijk-gewogen i.p.v. markt-gewogen.

   Dit vergelijk van MSCI vergelijkt de gelijk-gewogen met de markt-gewogen index over de periode van 1994-2020 en neemt de opkomende markten ook mee naast de ontwikkelde markten (MSCI ACWI). Sommige delen van de bekeken periode presteerde de gelijk-gewogen index beter, andere delen de marktkapitalisatie-gewogen index. Over de gehele periode van 25 jaar beschouwd gaf de marktkapitalisatie-gewogen index gemiddeld 0.3% meer rendement per jaar dan de gelijk-gewogen index. Op risico/rendement parameters als beta, tracking error, turnover, standard deviation en sharpe ratio presteerde de marktkapitalisatie-gewogen index ook het beste.

   Deze resultaten garanderen niets voor de toekomst. Niemand kan voorspellen of een gelijk-gewogen of een marktkapitalisatie-gewogen index het best zal presteren de komende jaren.

 17. Beste FOB,

  Ik deed onlangs mijn belastingaangifte en het volgende viel me op:
  Ik beleg in VUSA (Vanguard S&P) en daar was afgelopen jaar ca. 1,3% dividend uitgekeerd aan mij. Omdat het fonds in Ierland gevestigd is, is de bruto dividenduitkering van 1,3% gelijk aan de netto dividenduitkering want Ierland rekent geen dividendbelasting.
  Via mijn belastingaangifte kon ik tóch 15% belastingteruggave vorderen over het bruto dividend, dus 15% van die 1,3%. In feite betekent dit dus ca. 0,2% extra rendement (of 0,2% minder kosten).

  Zou je in je kostenoverzichten dit niet ook moeten meenemen? Ik begrijp wel dat VUSA niet in je portfolio zit, maar het geldt voor alle uitkerende Ierland-fondsen, incl. VWRL.

  Ik hoor graag hoe je hier tegenaan kijkt.

  • Als er geen dividendbelasting is ingehouden, mag je ook niets terugvragen. Voor VWRL heb ik dan ook nooit iets teruggevraagd.

 18. Charlie monger Reageer

  HI Mr FOB,
  Je kan VTI/VXUS wel op de normale manier kopen alleen omdat het niet aan MIFID2 voldoet, dien je een professionele belegger te zijn.
  Je zult dan wel een behoorlijk vermogen moeten hebben >500K, maar dan kun je het direct zonder optie route gaan kopen bij LYNX.
  Dus misschien is dat nog intressant om op te nemen, dat als mensen boven de 500K komen ze het sowieso beter kunnen overzetten naar VTI/VXUS.

  Daarnaast geeft je aan dat VTI geen dividendlek heeft maar VXUS wel, hoe komt dat zo?En vanwaar 0,2% zou het niet 0.15% zijn?
  Bedankt voor meekijken

  • VTI belegt uitsluitend in Amerikaanse bedrijven, VXUS over de hele wereld behalve in de VS. Omdat VTI, in tegenstelling tot VXUS, niet te maken heeft met het al dan niet aanwezig zijn van internationale belastingverdragen heeft het geen dividendlek.
   De hoogte van het lek hangt af van de onderliggende beleggingen in het fonds en heeft daardoor geen vastomlijnde waarde.

 19. Beste FOB,
  Dank allereerst voor de fijne, informatieve blogs.
  Onlangs heb ik mijn vwrl positie bij DeGiro verkocht. Ik wil deze belegging (25k) in NT fondsen stoppen via de Rabobank (mijn huisbank).
  Ik vraag mij af wat nu wijsheid is; stapsgewijs stukken NT aankopen (bijvoorbeeld elke maand 1.500 euro) waardoor het ruim een jaar duurt voor de volledige 25.000 weer belegd is, of het volledige bedrag in 1 grote transactie beleggen in de NT fondsen.
  Kun je hier iets over zeggen?
  Alvast bedankt voor je reactie.

 20. Beste mr FOB,

  Hartelijk dank voor de informatieve post.

  De totale kosten verschillen nogal per fonds/ETF/broker zoals te zien in de tabel. Zoals je schrijft maakt slechts 0.1% extra kosten over 30 jaar liefst 21% minder rendement.

  Volgt daar niet uit dat in ieder geval vanaf €100k er eigenlijk maar één optie is: VTI/VXUS via Lynx? Het goedkoopste alternatief, NT via ABN, is namelijk bij 100k 0.3% duurder en bij 500k 0.2% duurder.

  Ik vraag me af waarom je belegd in NT via ABN terwijl dit zoveel duurder lijkt dan VTI/VXUS. Je draait je hand vast niet om voor het aankopen via opties.. zie ik een nadeel over het hoofd?

 21. hoi,

  wat is je mening over LU1781541179 LYXOR CORE MSCI WORLD? Zit ook in de DeGiro kernselectie, heeft kosten van 12 bps (excl dividendlek) dus zou (inclusief dividendlek) toch zeer competitief zijn voor bv VWRL of IWDA?
  Wat zie ik over het hoofd?

  dank

  • VWRL is wereldwijd, IWDA en dit fonds hebben alleen ontwikkelde landen en missen opkomende landen.

   Luxemburgse fondsen met Amerikaanse bedrijven lekken veel meer dividend dan Ierse fondsen (VWRL en IWDA zijn Iers). Per saldo zal dit Luxemburgse fonds hogere kosten hebben (inclusief dividendlek) dan VWRL en IWDA.

  • Je zou als alternatief eens naar SPDR MSCI World (SWRD) of Vanguard FTSE Developed World kunnen kijken. Beide 0.12% dus wat goedkoper als VWRL. Als je ook emerging markets wil meenemen komt er voor ~12% van je portefeuille nog een iets duurdere ETF bij. Maar nog zal goedkoper uitkomen als VWRL dan. Geen kernselectie. Maar handelen op Amsterdam kost ook niet veel, afhankelijk van hoe groot je portefeuille is en hoe vaak je wil handelen kan je goedkoper uit zijn.

 22. Beste meneer FOB en meelezers,

  Ik ben een beginnend belegger en wil 80% beleggen in ETF en 20% in staats/bedrijfsobligaties met ETF’s:

  – Is Vanguard FTSE All-World UCITS ETF de beste keuze? Is het verstandig nu dit te kopen, de koers heeft nog nooit zo hoog gestaan de afgelopen vijf jaar?
  – Welk staats/bedrijfsobligaties met ETF’s is goed?

  Alvast thanks voor de tips!

  • Alle ETF’s/indexfondsen uit de post vind ik goede kandidaten, waaronder Vanguard FTSE All-World UCITS ETF.

   Niemand weet wat de koersen gaan doen, dus daar je inlegmoment vanaf laten hangen staat gelijk aan gokken. Zie ook deze post.

   DBZB (staatsleningen) en AGGH (staatsleningen + bedrijfsobligaties) zijn voorbeelden van goede kandidaten.

 23. Mr Fob, ik heb een vraagje. Ik heb een rekening bij de Giro en een lopende rekening bij de ING.

  Als ik het goed begrijp kost een abn beleggingsrekening €20,40 per jaar + 0,20% van het belegd vermogen, maar krijg ik een welkomsbonus van €75 eventueel.

  Aankopen van IWDA kost hier €5 en nog 0,05% van de waarde van de order. De NT fondsen zijn kosteloos.

  Bij de ING kost een rekening €20 per jaar + 0,24% van het belegd vermogen. Geen welkombonus.

  Aankopen van IWDA kost hier €3,60 + 0,06% van de order. De NT fondsen zijn ook kosteloos.

  Aangezien ik met kleine bedragen beleg (richting de 2k per jaar) zijn de kosten voor de IWDA best heftig.

  Is het niet handiger om VWRL te kopen bij de Giro, het risico met de AFM constatering even voor lief te nemen, aangezien dit voordeliger voor mij is?

  Aangezien jij niet meer in obligaties belegd zou het dan vergelijkbaar zijn om 60% VWRL aan te houden en 40% via een depositieladder?

  Of klopt mijn redenatie hier niet?

  Ik hoor graag.

  • Ik zou me met dergelijke bedragen beperken tot alleen de Northern Trust fondsen. Wellicht de bonus meepakken bij ABN AMRO en daarna me beperken tot alleen ING of ABN AMRO om kosten te drukken.

  • Bedankt!

   Wat zou je als onderlinge verhouding in de NT’s hanteren? Jouw tool voorziet hier nu niet in, die pakt automatisch de 4e.

 24. Beste,

  Mooie en interessante blog!
  Wat zijn je gedachten over het verschil tussen de VWRL en iShares MSCI All-World?
  Aangezien de lopende kosten voor iShares lager zijn.
  Het verschil tussen uitkering en herinvestering van het dividend maakt in NL verder weinig verschil.

  Ben benieuwd.

  Groet,
  Rutger

  • Ligt er aan welke iShares ETF je bedoeld?

   iShares MSCI ACWI (SSAC): heeft minder posities als VWRL 1602 versus 3514. Dus de spreiding lijkt minder.
   iShares Core MSCI World (IWDA): neemt geen emerging markets mee, VWRL wel meteen.

   Verder doet iShares een stuk fanatieker aan “securities lending” als Vanguard. Prijs verschil is zeer minimaal met 0.02%. VWRL zou dan mijn voorkeur hebben.

   Verschil tussen uitkering en herinvestering: Idd persoonlijke voorkeur. VWRL heeft ook een herinvesterende variant (VWCE).

  • VWRL belegt zowel in ontwikkelde markten als in opkomende markten. iShares MSCI All World belegt, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, alleen in ontwikkelde markten. Beide uitstekende fondsen wat mij betreft, maar dus een verschillende geografische spreiding.

 25. Dit jaar ben ik begonnen met beleggen in ETF’s en fondsen via ABN AMRO. Zoveel mogelijk spreiden, is mij geleerd door Janneke van Bondjes beleggen beter. Ook hier wordt dit weer bevestigd. Ben mijn portefeuille nog aan het opbouwen, zou graag nog 10% van spreiding in vastgoed ETF of fonds beleggen. Twijfel tussen iShares en Northern Trust. Iemand al ervaring met een van deze twee in vastgoed?

  • Hey Emmy. In welke fondsen zit je nu? Als je in breed gespreide index fondsen zit dan zit daar al gewoon vastgoed bij in. Ik zie geen reden om daar nog los extra op in te leggen.

  • Dankjewel Gerben, ik zal nog wat extra verdiepen in de eft ishares waar ik nu het grootste aandeel van mijn portefeuille in heb gestoken. Checken of daar ook al vastgoed in zit. Bedankt voor de tip.

  • Bij “Portefeuilleverdeling -> Sectoren” kan je dat zien op de iShares website. In breed gespreide fondsen zit meestal zo’n 2,5%-3% vastgoed.

  • Die site vergelijkt op basis van de kosten zoals vermeld op de website van de aanbieders in combinatie met de dividendlekkage zoals Gerben die berekend heeft. Ik vergelijk op basis van Tracking Difference, dan neem je ook nog de transactiekosten binnen het fonds mee. Dat laatste is nauwkeuriger.

 26. Ik herbalanceer ongeveer 1x per jaar. Wat afwijking tussendoor maak ik me niet druk om, omdat mijn risicoprofiel door een kleine onbalans niet significant beïnvloed wordt.

  Even uit de markt zijn tijdens herbalanceren kun je niet voorkomen.

 27. Hallo allen,

  Ik ben sinds kort overgestapt van Rabo Beleggen naar Degiro beleggen. Ik zou graag 15k willen investeren in de combi tussen Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF samen met Vanguard Total International Stock Index Fund ETF. Kan iemand mij de letterlijke noemen die op Degiro staan. Ik krijg de letterlijke benaming niet gevonden en wil geen fout maken.

  Met vriendelijke groet,

  Camiel

 28. Very informative post, thank you for sharing!

  I am a long time follower and highly value your contribution to this topic. I will write this in english as my dutch is not good enough, hope this works. However I can read dutch. I am in a similar situation with VWRL at DG. After reading your post also want to switch to the NT combo at ABN.

  However I see the risk of stepping out of the market and having the possibility of the market moving against you. This is as the switching process involves several steps: 1) Selling the DG VWRL 2) Transferring the amount to the linked rekening 3) Transferring the money then to ABN; 4) Transferring the money from ABN rekening to ABN investment 5) Buying the new NT combo. For larger amounts this could take possibly days, time in which you would then not be invested and therefore running a risk. For instance selling at 100, and while you perform these transfers the market moves to 103 which is then your new entry point. It could also go the other way also however given this is random I see it as risk.

  By using the Overstap service – asking ABN to transfer VWRL from DeGiro directly, reduces the time of being outside the market. As the # of steps then are 1) Selling the VWRL within ABN 2) Buying the NT combo. I still need to look into the costs of this option. Did you also ran into this issue? And if so how did you address this – or do you not consider it a big enough risk?

  Thank you,
  George

  • I wanted a quick exit from DEGIRO, so I sold VWRL, moved the money etc.. Looking backwards, this has cost me some money as the market moved upwards during my transfer. Indeed, if you wish to avoid that risk, transferring the fund and switching at ABN is less risky.

 29. Hi Fob,

  Ontzettend bedankt voor je goede uitleg! Ik snap hem. Stom van mij dat ik het niet zo zag.

  Gr. Rob

Schrijf een reactie