Tientallen jaren geleden was beleggen echt nog ingewikkeld. Je moest verstand van zaken hebben. Die tijd is wel voorbij. Tegenwoordig is beleggen beleggen voor beginners niet moeilijk meer.

Beleggen in goede, goedkope, breed gespreide ETF’s is voor iedereen bereikbaar. En wist je dat dit de afgelopen decennia rendementen opgeleverd heeft van gemiddeld ongeveer 6-7% per jaar?

Via brokers als DEGIRO kun je vandaag de dag zonder transactiekosten al wereldwijd gespreid beleggen in meer dan 3.000 aandelen door te beleggen in één enkele ETF.

Ik leg in deze post uit wat een indexfonds of ETF is, hoe aandelen en obligaties werken en wat een broker is. Ook ga ik in op de risico’s van beleggen.

Zo wordt beginnen met beleggen voor jou wellicht gemakkelijker. Ook geef ik aan waar je op deze site aanvullende informatie over bepaalde onderwerpen kunt vinden als je wilt leren beleggen.

Beleggen voor beginners: dit ga je leren

Een erg populaire manier van beleggen is beleggen in aandelen of obligaties. Daar lees je meer in deze post. Ook ETF’s en indexfondsen komen aan bod.

Beginnen met beleggen op deze manier is voor veel mensen nog best wel een stap. Dat komt omdat zij er nog geen ervaring mee hebben. Maar tegenwoordig is beleggen in aandelen of obligaties eigenlijk heel laagdrempelig en eenvoudig geworden. Leren beleggen is niet zo moeilijk meer en veel simpeler dan een jaar of 10-20 geleden.

Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen is sterk in opkomst. Logisch, want we willen allemaal dat de wereld om ons heen leefbaar blijft. Hierbij moet je echter wel goed op een aantal punten letten. Omdat dit wat teveel ruimte vraagt om hier uit te leggen heb ik daar een aparte post aan gewijd:

Duurzaam beleggen: welke fondsen zijn het beste?

Hoe werkt beleggen?

Beleggen is een vorm van investeren waarbij je geld vastlegt voor langere of kortere tijd. Het doel is om in de toekomst financieel voordeel te behalen. Je kunt het zien als het opgeven van bepaalde zekere bedragen in ruil voor onzekere inkomsten in de toekomst.

Allereerst zal ik eens uitleggen wat een aandeel en een obligatie zijn.

Beleggen in aandelen

Een aandeel in een bedrijf is een waardepapier dat een aantal rechten geeft met betrekking tot het bedrijf. Je bent een beetje mede eigenaar geworden van het bedrijf. Je mag bijvoorbeeld via de aandeelhoudersvergadering meebeslissen over het reilen en zeilen van het bedrijf. En je hebt ook recht op een deel van de winst van het bedrijf, vaak uitgekeerd in de vorm van dividend. Een aandeel geeft geen rente.

Beleggen in obligaties

Een obligatie is een bewijs dat bijvoorbeeld een overheid of een bedrijf een schuld aan de eigenaar van de obligatie heeft. Deze schuld is ontstaan doordat de obligatiehouder een lening aan de overheid of het bedrijf heeft gegeven.

Heeft een overheid of een bedrijf geld nodig voor bijvoorbeeld een investering? Dan kan het door het uitgeven van een obligatielening aan de financiering komen.

Een obligatie heeft meestal een bepaalde looptijd. Aan het einde van de looptijd betaalt de uitgever van de obligatie de schuld terug aan degene die de obligatie in bezit heeft.

Tijdens de looptijd ontvangt de eigenaar van de obligatie rente over de schuld. Als een obligatie een looptijd heeft van meerdere jaren, ontvangt de eigenaar van de obligatie meestal jaarlijks een rentevergoeding. Lees meer over dit specifieke onderwerp:

Beleggen in obligaties: uitleg en tips

Aandelen kopen – hoe doe je dat?

Aandelen en obligaties zijn voorbeelden van zogenaamde effecten. Veel aandelen en obligaties kun je kopen of verkopen op een effectenbeurs. Daarvoor moet het aandeel of de obligatie genoteerd staan aan die effectenbeurs. Bekende effectenbeurzen zijn bijvoorbeeld de Amsterdamse effectenbeurs en de effectenbeurs van New York.

Een aandeel of obligatie staat genoteerd op de effectenbeurs tegen een bepaalde koers. Dat is het bedrag waarvoor je het aandeel kunt aan- of verkopen. Als het bedrijf in waarde stijgt zie je dat bijvoorbeeld terug in de koers van het aandeel.

De handel op effectenbeurzen gebeurt tegenwoordig vooral elektronisch en digitaal. Je hoeft niet zelf naar Amsterdam of New York te reizen om daar te gaan beleggen. Dat is één van de redenen waarom het nu makkelijker is voor beginners om te beleggen.

Beleggen op de effectenbeurs kun je doen via een zogenaamde broker. Vaak is je huisbank een broker. Daarnaast heb je in Nederland ook bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn, zoals DEGIRO, SaxoBank en Lynx.

Beginnen met beleggen – welke aandelen kopen?

Wanneer je begint met beleggen in aandelen of obligaties kun je dat doen in losse aandelen of obligaties. Je zult dan moeten bepalen welk bedrijf of welke bedrijven je kiest. Je kunt bijvoorbeeld een los aandeel Apple kopen.

Het is echter vrijwel onmogelijk om winnende aandelen uit te kiezen. Als de markt verwacht dat een aandeel of sector het relatief goed zal gaan doen dan is dat op dat moment al in de koers van het aandeel verwerkt. En er zijn veel onvoorspelbare aspecten die invloed op de koers kunnen hebben, waardoor het vooral gokken is welk aandeel het goed zal doen.

Het meeste rendement wordt met name behaald door degenen die simpelweg goed gespreid tegen lage kosten beleggen. Het liefst wereldwijd gespreid, zodat je minimaal afhankelijk van bent van regionale ups en downs, bijvoorbeeld ten gevolge van politieke ontwikkelingen.

Beleggen in indexfondsen of ETF’s

Wanneer je gaat beginnen met beleggen kun je er ook voor kiezen om in één keer in duizenden bedrijven te beleggen. Daar heb je geen grote som geld voor nodig. Dit kan al voor een paar tientjes. Je kunt dit simpelweg doen door een beleggingsfonds te kopen waar veel aandelen in vertegenwoordigd zijn. Een indexfonds of ETF is hier een voorbeeld van.

Wat is het verschil tussen een indexfonds en een ETF?

De termen ETF en indexfonds worden vaak voor hetzelfde type fonds gebruikt. Officieel zijn er verschillen tussen een indexfonds en een ETF. In een indexfonds kan 1x per dag worden gehandeld. De prijs wordt bepaald aan de hand van de de intrinsieke waarde (ook wel Netto Asset Value of NAV genoemd) op het einde van de beursdag.

De afkorting ETF staat voor Exchange Traded Fund, oftewel een fonds dat op de beurs verhandeld wordt. In een ETF kun je gedurende de gehele handelsdag handelen. De prijs wordt bepaald aan de hand van een bied- en laatkoers.

Voorbeelden indexfondsen

Een indexfonds dat de AEX index volgt heeft de 25 aandelen waaruit de AEX index bestaat in het fonds zitten. De AEX index vertegenwoordigt de 25 grootste bedrijven die genoteerd staan aan de beurs van Amsterdam. De AEX is echter wel een relatief kleine index.

Een al wat grotere index is de bekende S&P500 index. Deze bevat de 500 grootste bedrijven uit de VS. Het koersverloop van deze index over de afgelopen decennia ziet er zo uit:

Beleggen voor beginners S&P500 totaalrendement

Op korte termijn laat ze flinke schommelingen zien, op lange termijn een gestage stijging.

Er zijn ook indexen waar alle grotere bedrijven in de wereld in vertegenwoordigd zijn. In een indexfonds of ETF dat een dergelijke index volgt zitten dan aandelen van duizenden bedrijven.

Een uitstekend voorbeeld daarvan is het Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL). Daarmee beleg je via slechts één fonds in meer dan 3.000 van de meest succesvolle bedrijven ter wereld.

Voordelen indexfondsen

Een voordeel van beleggen in indexfondsen of ETF’s is dat je tegen lage kosten heel eenvoudig een goed gespreide belegging realiseert. Goede spreiding is nodig om je risico te minimaliseren. Wanneer één bedrijf slecht presteert en jij hebt daar aandelen in, dan kun je daar flink last van hebben. Wanneer dat bedrijf samen met duizenden andere bedrijven in je indexfonds zit heb je daar nauwelijks last van.

Een ander voordeel van beleggen in indexfondsen is dat je geen verstand meer hoeft te hebben van markten en bedrijven om te beginnen met beleggen.

Nog een groot voordeel van investeren in een indexfonds is dat slecht presterende bedrijven in de index automatisch vervangen worden door goed presterende bedrijven. Daar hoef je zelf dus niets voor te doen.

Als laatste voordeel noem ik de lage kosten die indexfondsen met zich meebrengen. Lage kosten zijn nodig om een goed rendement op je beleggingen te maken. Losse aandelen kopen is vrijwel altijd duurder dan een indexfonds kopen vanwege de hogere transactiekosten.

Populariteit indexfondsen en ETF’s

In de Verenigde Staten zijn indexfondsen en ETF’s al wat langer populair. In Europa zijn ze de laatste jaren ook sterk in opkomst. Wereldwijd is ondertussen ruim 7.700 miljard dollar belegd in indexfondsenen ETF’s.

Er is meer dan 7.700 miljard euro belegd in indexfondsen en ETF's Klik om te Tweeten

Aanbieders indexfondsen en ETF’s

Indexfondsen en ETF’s worden aangeboden door zogenaamde fondshuizen. Vanguard is een van de grootste aanbieders van indexfondsen en ETF’s ter wereld met een belegd vermogen van 6.200 miljard dollar. iShares en Xtrackers zijn ook een bekende aanbieders.

Vanguard is tevens het fondshuis dat het hardste groeit in de wereld. Volgens ramingen was de instroom in Vanguard fondsen in het recente verleden 289 miljard dollar in een jaar.

Een uitstekende combinatie van een aandelen-ETF en een obligatie-ETF is het eerder genoemde fonds van Vanguard en daarnaast 1 obligatie ETF van Xtrackers:

100% overheidsobligaties wereldwijd waarbij het valutarisico is afgedekt naar de euro: Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DBZB)

Door zo te beleggen wordt je nauwelijks geraakt door het slecht presteren van een los bedrijf. Met deze portefeuille heb ik jaren gemiddeld 6-7% netto rendement gemaakt (wat uiteraard geen garantie is dat dat in de toekomst zo zal blijven).

Ik zal nu uitleggen waarom het verstandig kan zijn naast een aandelen indexfonds ook een obligatie indexfonds in je portefeuille te hebben.

Risico’s beleggen

Met een belegging in aandelen loop je op de korte termijn meer risico dan met een belegging in obligaties. Aandelen kunnen plotseling tientallen procenten in waarde dalen. Obligaties fluctueren veel minder in waarde en geven dus stabiliteit en veiligheid. Op de langere termijn geven aandelen als beloning echter meer rendement voor het genomen risico.

In de volgende post ga ik specifiek in op de risico’s van beleggen in aandelen en hoe je die kunt verlagen:

Risico beleggen in aandelen

De verhouding waarin je aandelen en obligaties in je portefeuille neemt wordt met name bepaald door hoe lang je de beleggingen aan wilt houden (je beleggingshorizon) en je risicobereidheid.

Je beleggingshorizon bepaalt hoeveel risico je kunt nemen. Hoe langer je beleggingshorizon, des te meer risico je kunt nemen.

Maar het gaat niet alleen om het risico dat je kunt nemen maar ook om hoeveel risico je wilt nemen. Oftewel: wat is het maximaal acceptabele verlies onder slechte beursomstandigheden dat je kunt lopen zonder in paniek aandelen te gaan verkopen. Dat wordt je risicobereidheid genoemd.

Voor een beginner is het wellicht verstandig wat minder risico te nemen dan voor een gevorderde belegger. Een beginner weet namelijk nog niet hoe hij of zij op een forse beursdaling zal reageren. Zoals gezegd, de kunst is om dan niet je beleggingen te verkopen. Je moet dan juist obligaties verkopen en aandelen bijkopen zodat je weer op je vooraf vastgestelde verhouding aandelen/obligaties uitkomt. Zie de post over herbalanceren voor meer uitleg.

John Bogle, een van de oprichters van Vanguard, hanteerde als vuistregel dat je evenveel obligaties in je portefeuille moet hebben als je leeftijd. Iemand die 30 jaar oud is zou dan dus 30% obligaties in zijn portefeuille moeten hebben.

Gemakkelijk bepalen in welk fonds je moet inleggen

Hieronder kun je eenvoudig met behulp van een interactief tooltje bepalen hoeveel je in welk fonds in moet leggen als je deze beleggingsstrategie wilt volgen. Ook kun je eenvoudig bepalen hoe je je inleg moet verdelen als je defensiever of agressiever dan ik wilt beleggen. Als je agressiever wilt beleggen, vul je een lagere leeftijd in dan je hebt (bijvoorbeeld 10 jaar jonger), voor defensiever beleggen vul je een hogere leeftijd dan je hebt.

 

Leeftijd

Totaal belegd vermogen  
VWRL
DBZB

Te beleggen bedrag

Hoe inleg te verdelen
VWRL  
DBZB  

Beleggen-app

Brokers zoals DEGIRO en Lynx hebben beleggen apps waarmee je gemakkelijk kunt beleggen vanaf je mobiele telefoon of tablet. Ook de grootbanken hebben dergelijke beleggen apps.

Automatisch laten inleggen en herbalanceren

Als je het vervelend vindt om maandelijks zelf te bepalen waar je in moet beleggen kun je ook automatisch voor je laten inleggen. Dit kan niet bij DEGIRO, maar wel bij bijvoorbeeld bij Brand New Day.

Beleggen rendement

De kosten van beleggen bepalen voor het grootste deel je rendement op de lange termijn. Slechts 0.1% aan extra kosten per jaar zorgt dat je na 30 jaar niet 30 * 0.1% = 3% opbrengst misloopt, maar 21%! Zie de paragraaf “Lage kosten” in de post Indexfondsen kiezen, 6 punten om op te letten voor de uitleg.

Beleggen kan tegenwoordig tegen buitengewoon lage kosten. Via DEGIRO kun je bijvoorbeeld zonder transactiekosten of bewaarloon beleggen in de eerder genoemde wereldwijd gespreide Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL). Dat komt doordat dat fonds in de zogenaamde DEGIRO Kernselectie zit.

Mijn ervaringen met DEGIRO kun je vinden in de post DEGIRO review 2022 – mijn ervaringen.

DEGIRO uitleg

Diverse lezers hebben me gevraagd hoe beleggen via DEGIRO werkt. Als je weet hoe via hen beleggen werkt is het heel simpel, maar voor een eerste keer snap ik dat het lastig kan zijn. Hier vind je een stap-voor-stap DEGIRO uitleg met afbeeldingen voor iedereen die wel eens wil weten hoe dit werkt.

Ik ga er hierbij vanuit dat je al een rekening hebt geopend. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, dan kan dat online door hier te klikken.

Hier kun je trouwens zien welke welkomstactie DEGIRO eventueel heeft lopen.

Wat is een goed instapmoment?

Het beste moment is altijd gisteren. Dus wacht vooral niet langer en begin vandaag met beleggen. Zorg dat je start met een bedrag dat je kunt missen, zodat je niet in paniek raakt bij een koersdaling. Op die manier is elk instapmoment goed.

Als je wilt beginnen met beleggen, dan heb je de meestal de grootste opbrengst op de lange termijn wanneer je alles in één keer inlegt. Ook wanneer de beurzen ogenschijnlijk hoog staan is het meestal rendabeler op de lange termijn om wel te beleggen dan om af te wachten tot de beurs gedaald is.

Een Engelstalig gezegde hierover luidt: time in the market beats timing the market.

Time in the market beats timing the market Klik om te Tweeten

Meer hierover lezen? Zie deze post:

Verkopen! Verkopen!! Verkopen?

Als je ingelegd hebt is het verstandig er niet naar om te kijken. Dan kom je ook niet in de verleiding om te verkopen als de koersen dalen. En dat is de belangrijkste reden waardoor mensen verlies maken bij beleggen, zeker beginners.

Zoals eerder gezegd is de kunst om tijdens beursdalingen niet te verkopen maar te herbalanceren. Want na verkopen mis je vrijwel zeker het herstel dat altijd weer volgt.

Andere vormen van beleggen

Beleggen met kleine bedragen

Beginnen met beleggen? Probeer het eens met kleine bedragen. Via bijvoorbeeld BUX Zero kun je eenvoudig oefenen, aangezien je daar fracties van aandelen en fondsen kunt aanschaffen. Dus met bijvoorbeeld een tientje kun je al beginnen met beleggen.

Beleggen op spaarrekening en via deposito’s

Je te beleggen geld kun je tegen een vaste rente gedurende een vast looptijd op een deposito spaarrekening wegzetten. Dit is relatief veilig, maar geeft daardoor relatief weinig rendement.

Via Raisin kun je Europese deposito’s afsluiten met een rente die meestal hoger is dan via een Nederlandse bank.

Beleggen in vastgoed

Beleggen in vastgoed kan bijvoorbeeld door een woning aan te schaffen en die te gaan verhuren. Je hebt wel de nodige kennis van de markt nodig om hier succesvol in te zijn. Ook heb je via deze manier van beleggen in vastgoed relatief weinig spreiding en dus loop je relatief veel risico.

Wil je hier meer over lezen, lees dan bijvoorbeeld deze gastblog van een ervaren vastgoedbelegger:

Investeren in vastgoed

Ook kun je via brokers beleggen in fondsen die voor jou beleggen in vastgoed. Daarmee bereik je veel meer spreiding. Zogenaamde REITs zijn hier een voorbeeld van.

Beleggen via crowdfunding

Crowdfunding is een manier van beleggen waarbij je geld uitleent met een groep mensen, waar je vervolgens rente op ontvangt. Beleggen in crowdfunding is over het algemeen riskanter dan beleggen in indexfondsen doordat je veel minder spreiding hebt.

Er zijn ook via crowdfunding mogelijkheden om specifiek sociaal en/of duurzaam te beleggen, zoals via Lendahand. Ik doe dat met een klein deel van mijn vermogen.

Je krijgt bij Lendahand als nieuwe investeerder €30 korting bij een minimale inleg van €50. Je legt dus eigenlijk maar €20 in en hebt dan een investering uitstaan van €50.

Na het aanmaken van een account kun je bij het afrekenen van je 1e investering in het veld ‘Tegoedbon toevoegen’ de code WELKOM30 invullen. De korting wordt dan verwerkt.

Lendahand interview met de oprichter

Beleggen in goud

Beleggen in goud, net zoals beleggen in zilver, is populair in tijden van economische en politieke onrust. Goud wordt door velen dan als een veilige haven beschouwd.

Je kunt relatief eenvoudig beleggen in goud door een fonds aan te schaffen dat voor jou in goud belegt. Een bekend voorbeeld hiervan is WisdomTree Physical Gold (ISIN: JE00B1VS3770). Dit fonds kun je gewoon aanschaffen via een broker als DEGIRO. Je kunt tijdens de openingstijden van de beurs het elk moment van de dag aan- of verkopen.

Ik beleg niet in goud, omdat mijn geld dan niet echt voor me aan het werk is. Op de lange termijn levert beleggen in aandelen over het algemeen meer op dan beleggen in goud.

Beleggen in whisky

Voor beleggen in whisky geldt eigenlijk hetzelfde als voor beleggen in goud. Het is populairder in tijden van economische en politieke onrust.

Voor de whiskyliefhebber wellicht een leuke en mogelijk interessante manier van beleggen, voor mij niet vanwege de beperkte spreiding die je ermee bereikt en dus het relatief hoge risico dat je ermee loopt.

Beleggen in cryptocurrency

Beleggen in cryptocurrency, zoals beleggen in bitcoins, wordt door sommigen als verantwoord gezien en door anderen als onverantwoorde speculatie.

Ik beleg zelf niet in cryptocurrency omdat ik alleen wil beleggen in zaken die ik echt snap. Daar valt cryptocurrency voor mij niet onder.

Beleggen in cryptocurrency brengt relatief grote risico’s met zich mee; de koersen zijn aan grote schommelingen onderhevig.

Beleggen voor dummies

Er is ook een Beleggen voor beginners boek geschreven (niet door mij overigens). Hierin komt een en ander uitgebreider aan bod. Het boek heet Beleggen voor dummies.

Beleggen voor beginners forum

Er is een paar forums dat heel geschikt is voor beginnende beleggers om vragen te stellen:

Tweakers Beleggen op de beurs in de praktijk

Reddit Dutchfire (vooral indexfondsen)

Tweakers Financiële Onafhankelijkheid (vooral indexfondsen)

Beleggen voor beginners – ten slotte

Het is bij beginnen met beleggen van belang dat je snapt wat je aan het doen bent. Als je een belegging niet snapt kun je hem beter links laten liggen.

Wellicht kunnen de aangehaalde posts je op weg helpen om basiskennis op te bouwen over beleggen in aandelen en obligaties. Een hoogstwaarschijnlijk lucratieve bezigheid als je er verstandig mee omgaat!

Overweeg je te beginnen met beleggen? Wat voor vragen heb je daar nog bij? Of ben je ervaren belegger en heb jij nog tips voor mensen die willen beginnen met beleggen?

Veelgestelde vragen

Waar kan ik het beste beginnen met beleggen?

Via brokers als DEGIRO kun je gratis een beleggingsrekening openen. Je kunt losse aandelen kiezen, maar ook zonder transactiekosten wereldwijd gespreid beleggen in meer dan 3.000 aandelen door te beleggen in één enkele, populaire ETF.

Hoe werkt beleggen?

Bij beleggen in aandelen geef je geld in feite in bruikleen aan bedrijven om er mee te ondernemen. Daar krijg je als het goed gaat met het bedrijf een vergoeding voor via dividend en/of stijging van de koers van het aandeel. Op korte termijn is de kans op flinke koersschommelingen groot. Op de lange termijn is de kans op positief rendement bij beleggen historisch gezien erg groot. Veel groter dan met spaargeld.

Is beleggen op dit moment verstandig?

Op de lange termijn levert beleggen vrijwel altijd meer op dan sparen. Beleggen kent risico’s, maar bij sparen met de huidige rentes weet je vrijwel zeker dat je door inflatie na een aantal jaren flink verlies hebt geleden.

Wat is een goed startbedrag om te beleggen?

Je kunt al beginnen met heel kleine bedragen. Via bijvoorbeeld BUX Zero kun je eenvoudig oefenen, aangezien je daar fracties van aandelen en fondsen kunt aanschaffen. Dus met bijvoorbeeld een tientje kun je al beginnen met beleggen.

Kan je leven van beleggen?

Ja, dat kan. Ik leef van het rendement van mijn beleggingen. En samen met mij steeds meer aanhangers van de FIRE-beweging in Nederland.

Welke aandelen kopen in 2022?

Met een aandelen ETF koop je een breed gespreid mandje aandelen tegen heel lage kosten. Dat doe ik zelf ook. In De beste ETF in 2022 leg ik precies uit welke aandelen ETF’s je volgens mij nu het beste kunt kopen. En waar je dat kunt doen.

Kan je investeren met 50 euro of 100 euro?

Jazeker, dat kan prima. En dat kan je heel veel opleveren. Als je 100 euro had belegd in de S&P500 aan het begin van 1958, dan zou je eind 2021 zonder verder iets te hoeven doen ongeveer 80.000 euro hebben gehad. 

Wat zijn de beste beleggingsfondsen?

In De beste ETF in 2022 staan de 6 beste beleggingsfondsen op een rijtje

Wil jij, net als ruim 13.000 anderen, een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt en het FOB huishoudboekje 2022 kado?Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.


De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en je blijft zelf verantwoordelijk bij opvolgen ervan. Let op: beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Blauw onderstreepte links met   kunnen mij een vergoeding opleveren voor het doorverwijzen. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

275 Reacties

 1. Hey,
  Ik beleg al een dik jaar maar zeker nog wel leerrijk om bij te leren.
  Ik was vooral geinteresseerd in je ETFs en ga zeker die World ETF eens bekijken.
  Zelf beleg ik in het SP500 fonds van Vanguard, een bewuste keuze omdat ze maar lopende kosten van 0.07% hebben maar ik denk dat een World ETF een mooie aanvulling kan zijn!

 2. Ik ben nu een paar maanden bezig met beleggen. 100% vwrl, en heb nu een redelijke koerswinst te pakken. Wat is nu wijsheid om te doen?

  laat je dat gewoon staan – met als gevolg dat er over een aantal jaar hopelijk een heel hoog bedrag staat? wat je ook weer kwijt kan raken natuurlijk…

  Of verkoop je je aandelen op gegeven moment om die koerswinst te ver oploopt en beleg je die opnieuw? Daar zitten natuurlijk wel weer kosten aan, maar die verdien je dan wel weer terug doordat je meer belegt? Nadeel is natuurijk dat je dan wel weer al je aandelen moet kopen tegen een hogere koers dan dat je ze eerder gekocht had.
  Het gaat wellicht wat meer richting actief beleggen, maar ik vraag me af in hoeverre het dus slim is om koerswinst te verzilveren om opnieuw te beleggen.

  Ik hoor jullie overwegingen graag!

  • Aandelen verkopen om de koerswinst te verzilveren en vervolgens direct weer aandelen kopen heeft geen zin. Zoals je zelf al aangeeft moet je die aandelen dan kopen tegen de hogere koers waar ook die koerswinst in zit. Het enige dat je bereikt is dat je transactiekosten maakt, als je die hebt bij transacties.

   Aandelen verkopen om de koerswinst te verzilveren en vervolgens op een later weer aandelen kopen als ze eerst gedaald zijn heet market timing. Dat pakt bijna altijd ongunstig uit. Niemand weet wanneer de markt daalt of stijgt en het grootste deel van de tijd stijgt de markt. Statistisch gezien heb je de grootste kans op succes wanneer je aandelen koopt en nooit meer verkoopt (totdat je het geld uiteindelijk definitief een keer nodig hebt). Zie ook deze post.

  • Helder verhaal, dank! Ik blijf er gewoon vanaf, maar dan weet ik in ieder geval dat ik niets vergeet.

   Heb je post nog een keer gelezen en begrijp hem nu ook beter dan de eerste keer dat ik hem las. 😁

 3. Op het internet lees ik verschillende artikelen over een zogenaamde ‘etf bubble’. Is dit iets waar we ons zorgen over moeten maken? Ik hoor graag hoe jij hierover denkt!

  • Ik maak me geen zorgen. Staat op mijn lijstje om hier een keer een post aan te wijden.

 4. Hi Mr. Fob,

  Ik volg je al een tijdje en heb vanmiddag mijn eerste VWRL belegging gedaan. Wel spannend! Kan het kloppen dat ik niet in één keer bv €1000,- kan beleggen vanwege het volume (1)? Ik heb nu twee keer een enkel aandeel gekocht.

  Alvast bedankt voor het antwoord.

  • Je kunt bij een maximale inleg van €1000 bij de huidige koers van ruim €81 per stuk VWRL er 12 in een keer aankopen (12*€81=€972). Daarvoor hoef je niet meerdere aankopen te doen.

 5. Super! Het is mij gelukt om mijn eerste belegging te doen bij DEGIRO.
  Echter lukt een aandeel bij Ishares wél en bij ACTIAM niet.. Ik probeer ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld NL0011309349 te kopen, maar als ik op koop druk kan ik het aantal niet invullen en daarnaast worden er veel gegevens niet zichtbaar. Bij veel staat er een streepje (-). Laat bijv. wordt ook weergegeven met een streepje. Orderboek en koop/verkoop zijn allemaal voorzien van een streepje (-).
  Hoe kan dit? Is dit aandeel niet te koop? Of moet ik het op een ander moment proberen?

  • Ik verwacht dat je die gewoon kunt aankopen. Probeer maar eens aan te kopen rondom de laatste koers waarvoor het fonds verhandeld is. Die is wel te zien als je op koop drukt.

  • Helaas lukt het niet. Ik druk op koop; er verschijnt alleen een mogelijkheid tot het invullen van bedrag (ordertype). Geen mogelijkheid tot aantallen.
   Ik wil er veel aankopen; moet ik dan het bedrag invullen voor hoeveel geld ik die aandelen wil hebben of het bedrag dat het aandeel kost?

  • Als ik het bedrag van het aandeel: 36,25 intype geeft het aan. Je orderwaarde moet minimaal 100 euro zijn.

  • Dat fonds lijkt dus tegen andere voorwaarden aangeboden te worden dan mijn voorkeursfondsen VWRL of DBZB. Wellicht kan de helpdesk van DeGiro je zeggen hoe het voor dat fonds precies werkt.

 6. Beste Mr FOB,
  Ik ben begonnen met beleggen deels nav uw duidelijke artikelen. Ik beleg momenteel in 2 aandelen-indexfondsen en 2 obligaties-indexfondsen. Om in mijn beleving het minste risico te lopen wbt status trackers.

  Aandelen 70%
  1. Vanguard FTSW allworld (40%)
  2. Ishares core S&P 500 ucits (30%)
  Obligaties 30 %
  1. X trackers II Global (15%)
  2. Ishares core GLB (15%)

  Ik ben van plan om hier 1 maal per kwartaal naar om te kijken en dan eventueel te herbalanceren. Ik heb alleen onduidelijkheid over het incasseren van de winst. Wordt er automatisch dividend uitgekeerd? Of moet ik hier zelf achteraan? Waar wordt dat dan op uitgekeerd? Verschilt dat per fonds? Hoevaak wordt dat gedaan en waar kan ik dat dan vinden?

  Daarnaast is het plan niets te doen met het aankopen en verkopen van de aandelen en obligaties. Worden de aandelen dan na 10tallen jaren (gezien het verleden) automatisch hoger? Of ik moet ik toch actief verkopen/aankopen om hierin rendament tw behalen.
  Ik ben uw artikelen afgestruind, maar helaas nog geen duidelijk over gevonden.
  Ik hoop dat u hier een antwoord op heeft.

  • Dividend wordt automatisch uitgekeerd, tenzij je een fonds hebt dat geen dividend uitkeert maar herbelegt. Dan gaat de koers omhoog na de dividendherbelegging. Op de website van de fondsaanbieder kun je meestal vinden hoe vaak en wanneer er dividend uitgekeerd wordt, dat kan wisselen per fonds.

   Naast dividend maak je rendement doordat de koers van het indexfonds in de loop van de tijd normaalgesproken stijgt, doordat de onderliggende aandelen in koers stijgen. Daar hoef je niets voor te doen, dat gaat ook automatisch. Als je na tientallen jaren verkoopt, incasseer je je rendement. Je krijgt op dat moment normaalgesproken veel meer per indexfonds terug dan je ervoor betaald hebt bij aankoop.

  • Bedankt, Wat helder zo.
   Zoals beschreven heb ik gekozen voor 2 aandeelfondsen en 2 obligatiefondsen. Omdat ik in mijn beleving mijn kansen op deze manier verspreid.
   Ik ben erg benieuwd waarom u belegt in maar 1 aandeelfonds en gebruik maakt van 1 obligatiefonds. Loopt u dan geen groter risico? Wat als vanguard niet meer goed presteert bijv. Of trackers obligaties problemen ondervindt. Of een van de 2 failliet gaat? Waar kun je dan op terugvallen? Of denk ik nu verkeerd? Daarom koos ik voor nog een fonds bij zowel aandelen als obligaties. Of ziet u dat anders.
   Ik heb veel reacties gelezen en wil graag mijn waardering uitspreken, dat u de tijd neemt om op berichten te reageren.
   Met vriendelijke groeten,

  • De kans dat Vanguard of Xtrackers omvalt acht ik buitengewoon klein, ik maak me daar niet druk om.

   Mocht een fondshuis onverhoopt omvallen, dan zijn mijn beleggingen daarmee niet verloren. Mijn vermogen is namelijk niet in Vanguard belegd, maar via een Vanguard indexfonds in de individuele aandelen en obligaties die deze fondsen bezitten. Deze beleggingen staan ​​als juridische entiteit los van het bedrijf Vanguard en blijven bij mijn weten van mij in het geval van een faillissement van het fondshuis.

 7. Hoi!

  Ik ben 22 jaar oud en van plan om jouw strategie te volgen. Ik wil beginnen met een inleg van 5.000,- en daarna elke maand 200 euro inleggen.

  Ik heb twee vragen:
  1 – Hoe werkt dit met belasting? Als ik elk jaar een (klein) geldbedrag krijg, of na 20 jaar ooit mijn aandelen met winst verkoop, hoe geef ik dit dan aan bij de belasting, en moet dit ook of hoeft dat pas bij inkomsten vanaf een bepaald aantal euro’s?

  2 – Hoe werkt verkopen? Klik ik op de knop ”verkopen”, en is het dan een automatisch proces waarna ik na een tijdje mijn geld op mijn rekening zie staan, of moet ik actief op zoek naar een koper en met diegene een prijs afspreken etc?

  Ik kijk uit naar een antwoord, en wil je heel erg bedanken voor het maken van deze blog! Ik heb enorm het gevoel dat ik nu iets nuttigs kan doen met mijn spaargeld wat mij op de lange termijn gaat helpen. 🙂

  • 1- Geldbedragen die je krijgt of winst bij verkoop hoef je niet op te geven. Dividend wordt bij uitkeren automatisch belast en deze dividendbelasting kun je wellicht terugvragen via je aangifte inkomstenbelasting. Hierbij geldt dat ingehouden binnenlandse dividendbelasting volledig in mindering mag worden gebracht op de totaal verschuldigde inkomstenbelasting. Buitenlandse dividendbelasting mag alleen worden verrekend als Nederland een verdrag heeft met het betreffende land en als je vermogensbelasting in Box 3 verschuldigd bent. De buitenlandse dividendbelastingen mogen in mindering worden gebracht op eventueel verschuldigde vermogensbelasting. Zie ook Dividendlekkage voor wat meer achtergrond.

   In Nederland wordt vermogen belast boven een bepaalde drempel, zie bijvoorbeeld Vermogensbelasting 2020. Zodra je boven de heffingsvrije drempel komt ga je automatisch vermogensbelasting betalen.

   2- Als je op verkopen klikt, moet je een paar velden invullen, net zoals bij aankopen. Zie de bovenstaande post voor de uitleg wat je moet invullen (limiet, aantal, etc.). Je hoeft geen koper te zoeken, dat gaat automatisch.

 8. De aandelen hebben hun waarde behouden, heb ik nog steeds en kan ik nog gewoon verkopen. Alleen aankopen kan niet meer

 9. Allereerst bedankt voor het opzetten van deze website en heldere informatie.
  Ik start hierbij met beleggen.
  Na veel gelezen te hebben heb ik DEGIRO app gedownload.
  Ik wil starten met een inlegbedrag van 1000,- euro.
  Om te beginnen volg ik graag precies de instructies op die hier zijn uitgelegd.

  Is dit de manier?

  1000 euro
  70 % aandelen: 30 % obligaties

  1:1 aandelen
  350 euro : Vanguard Total International Stock ETF (ticker: VXUS, ISIN:US9219097683)
  350 euro : Vanguard Total Stock Market ETF (ticker: VTI, ISIN: US9229087690)

  150 euro : iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (ticker: IEAC, ISIN: IE00B3F81R35)
  150 euro : iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (ticker: IEGA, ISIN: IE00B4WXJJ64)

  In afwachting!

  • De aandelenfondsen die je noemt zijn door Europese wetgeving niet meer te verkrijgen. Zoals ik in de post beschrijf beleg ik tegenwoordig in:

   Aandelen: Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (ticker: VWRL, ISIN: IE00B3RBWM25)
   Obligaties: Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (ticker: DBZB, ISIN: LU0378818131)

   Succes!

  • Hartstikke bedankt voor de hulp!
   Ik ben erg blij dat u antwoord geeft op gestelde vragen op deze website.

   Ik heb de aandelen gevonden in DEGIRO app, maar de precieze obligatie die u noemt verschijnt niet in de lijst.
   Ik zie wel iets verschijnen wat in de buurt komt, maar die geeft € – aan..
   Zitten er grote verschillen in de obligaties Xtrackers?

   Tot slot de vraag, wanneer ik zowel de aandelen als obligaties heb aangekocht, zou ik deze de komende tijd nog veel in de gaten moeten houden en/of veranderen? Doet u dat ook?
   Of zou ik dit gewoon voor een hele langere tijd zo kunnen laten staan voor wat het is en soms een kleine herbalans: aandeel verkopen, obligatie bij bijv.

   In afwachting.

  • Wanneer ik DBZB in het zoekvenster intyp na inloggen, dan krijg ik het goede fonds gewoon te zien.

   Ik volg mijn fondsen niet, maar leg alleen in of neem op met behulp van het tooltje uit deze post zodra ik geld beschikbaar heb of nodig heb. Daarmee zie ik welk fonds ik moet aankopen of verkopen.

  • Dag Mr Fob, ik lees hier dat de aandelen dus soms door een wetgeving niet meer te verkrijgen zijn.
   Houd dat in dat je alle aandelen daarvan die je dan hebt niets meer waard zijn en deze volledig verliest of niet meer kan verkopen?
   Wat is jouw ervaring hiermee toen die wetgeving veranderde? Ik beleg namelijk passief. Ik kijk er niet naar om, maar als een wetgeving zou veranderen en ik hiervan niet de hoogte ben, kan ik dan alles verliezen? Hoe kun je hier op inspelen?
   Dit is een vraag voor mij!

 10. Beste,

  Met veel interesse ben ik je blog gaan lezen. Ik heb zelf een aantal vragen:
  1:In je blog zeg je dat je bent belegd in 4 verschillende fondsen + 1 obligatiefonds als een soort contragewicht. Koop je dus elke maand dezelfde soort fondsen aan?

  2:Als ik naar die fondsen kijk; ik zie dat deze fondsen niet alleen AEX fondsen zijn, maar ook de Nasdag en de NyStock. Ben je niet bang voor valutaverlies als je ook in die fondsen belegd?

  3:Je zegt op je blog dat je geen pro-belegger bent en je drukt mensen op het hart goed te kijken wat ze doen. Dus waarom zouden deze fondsen jou wel een jaarlijks rendement KUNNEN bezorgen tussen de 6 en 8% en iemand bv niet.

  4:Stel, ik ga een ETF kopen. Maakt het een groot verschil of ik bv 1 ETF koop of ik koop er meerdere op 1 dag?

  5:Kan ik ook, als ik handel via de Giro het aantal % instellen qua obligaties en aandelen? Ik weet dat het bv bij Brand New Day wel gaat.
  (Ik heb daar een pensioenrekening, box 1: 20% obligaties en 80% aandelen in het unhedged fonds)

  Graag op iedere vraag een antwoord aub,

  Dank.

  Patrick

  • 1) Ik heb maandelijks dat fonds aangekocht dat volgens mijn beleggingstooltje nodig was
   2) Ik heb tegenwoordig andere fondsen, zie het hierboven genoemde tooltje. Zie Beleggen in dollars voor hoe ik tegen valutarisico aankijk
   3) Als ze het mij kunnen bezorgen, dan kunnen ze het iemand anders net zo goed bezorgen.
   4) Als je er meerdere koopt, dan leg je een groter bedrag in een keer in. Als je te maken hebt met transactiekosten, dan worden die nogal eens lager per aangekochte ETF als je er meerdere tegelijk koopt.
   5) Nee

  • Dat vind ik een prima fonds. Is inderdaad hetzelfde fonds als VWRL, met als verschil dat VWRL dividend uitkeert en VWCE het herbelegt.

   VWRL is gratis te verhandelen via DeGiro, VWCE niet.

   Met standaard account via DeGiro betaal je geen dividendkosten. Dan is VWRL gunstiger.

   Met Custody account via DeGiro betaal je wel dividendkosten en kan VWCE gunstiger zijn. Dat hangt van je inleg en beleggingstermijn af (eenmalige transactiekosten versus terugkerende dividendkosten).

 11. u geeft als voorbeeld de Vanguard FTSE All-World UCITS ET. Wat is uw motivatie deze te verkiezen boven de Vanguard sp500 etf??
  Alvast vriendelijk bedankt!

  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL) belegt wereldwijd gespreid, Vanguard S&P500 ETF alleen in de 500 grootste Amerikaanse bedrijven. Ondanks dat S&P500 bedrijven vaak wel wereldwijd actief zijn, wil ik daadwerkelijk wereldwijd gespreid beleggen. Daarom prefereer ik VWRL.

  • Per toeval zag ik vandaag dat Vanguard sinds 31 juli een VWRL variant aanbiedt onder de naam VWCE (oa via Xetra, ISIN nr IE00BK5BQT80) die dividend automatisch herbelegt. Ik beleg momenteel uitsluitend in VWRL en betaal nu dus 2,50 aansluitkosten vanwege Euronext. Zou ik kiezen voor Xetra dan betaal ik nog steeds 2,50 in mijn beleving maar profiteer ik wel beter vh rente op rente effect omdat het dividend automatisch wordt herbelegt. Ik hoef er ook geen handmatige acties voor uit te voeren. Al met al heb ik een lichte voorkeur voor VWCE ipv VWRL.

   Hoe kijk jij hier tegenaan?

  • Zie mijn antwoord hier. Euronext (waar VWRL genoteerd staat) heeft overigens geen aansluitkosten, Xetra (waar VWCE genoteerd staat) wel.

 12. Dag mr FOB, wat een prachtige en handige blog!
  Als beginner vroeg ik me af welke bron jij gebruikt om fondsen te beoordelen qua rendement, kosten etc?

  • Bronnen als de fondsdocumentatie (Essentiële Beleggersinformatie, factsheet, e.d.), Morningstar

 13. Bedankt voor het snelle antwoord, dan ga ik daar eens kijken! We willen om te oriënteren en ’n beetje bekend te worden met het beleggen met een klein bedrag beginnen, dus het is voor ons fijn om dan een deel te kunnen kopen 😉

 14. Misschien een hele domme vraag, maar ik ben me ah verdiepen in beleggen en heb, om een beetje rond te kunnen kijken, een rekening bij degiro geopend. Nu zag ik dat de laat prijs bij DBZB op dit moment op 240 staat. Is het dan ook mogelijk om een stukje te kopen, dat je bijv 100 inlegd? Of koop je de obligatie echt bij iemand zelf en kan het dus alleen voor die 240?

  • Nee, delen van een fonds kopen kan niet via DeGiro.

   Via bijvoorbeeld Brand New Day kan dat wel. Alleen heb je dan iets hogere kosten en minder keuze in fondsen. Ik doe via hen aan pensioenbeleggen en beleg daar in deze fondsen. Deze fondsen kun je ook in beleggen bij hen wanneer je aan gewoon beleggen doet.

 15. Dag Mr. FOB,
  Ik ben onlangs begonnen met beleggen bij DEGIRO. Om te beginnen heb ik voor een vast bedrag aan VWRL gekocht. Nu wil ik mijn portefeuille elke maand uitbreiden met extra VWRL kopen. Hierbij twijfel ik tussen twee opties:
  – Elke maand een vast bedrag storten en dan maximaal haalbare VWRL kopen.
  – Elke maand een vaste hoeveelheid VWRL kopen (voor ongeveer hetzelfde bedrag).

  Wat zij uw gedachten hierover?

  • Is het niet zo dat het aandeel/etf hopelijk stijgt in waarde en daardoor steeds duurder wordt? En je met dezelfde inleg over X jaar maandelijks niet meer 1 stuks bij kunt kopen. Dus loopt je rendement toch ook niet meer linear door?

  • Met bijvoorbeeld €1000 belegd vermogen behaal je bijvoorbeeld 6% rendement. Daarbij maakt het niet uit of dat in bijvoorbeeld 10 aandelen van €100 of 9 aandelen van €111 belegd is. Het gaat om het procentuele rendement ten opzichte van je totaal belegde vermogen. En dat verandert niet doordat de aandelen per stuk duurder worden.

 16. Bedankt voor je artikels! Op internet kwam ik fastinvest tegen. Ken jij dit en hoe kijk je hier tegen aan? Het lijkt erop alsof je hier erg goede rendementen kunt halen zonder echte verliezen te lijden door terugkoopgaranties. Klint interessant.

  • P2P leningen dragen door mindere spreiding veel meer risico in zich dan breed gespreide beleggingen in aandelen via indexfondsen.
   Het Fastinvest aanbod klinkt voor mij veel te mooi om waar te zijn. Een korte google sessie op Fastinvest review maakt me zeer terughoudend; alleen virtuele adressen waarop ze gehuisvest zijn en geen transparante antwoorden op kritische vragen…
   Ik zie daarnaast bij hun FAQ als antwoord op de vraag “Is investment repayment guaranteed?” geen harde ja. Dus ik vermoed dat je (een deel van) je inleg kunt verliezen ondanks de term “terugkoopgarantie”.

 17. Is het nog steeds verstandig om deel obligaties te pakken of is het vanwege de lage rentes verstandiger alleen vwrl te kiezen en deel van obligaties gewoon op spar rekening te zetten. Wil gaan starten met beleggen en ben me aan verdiepen. Ik wil sparen voor mijn eigen lange termijn een voor studie van mijn 2 jarige zoon. Kan ik voor mijn zoon beter en aparte rekening openen?

 18. Hoi Mr. FOB,

  Bedankt voor al je artikelen. Ik heb een vraagje over het beleggen. Hoe zie je de vergrijzing met beleggen op de lange termijn? Als bedreiging of kans?

  • Ik beleg wereldwijd gespreid. Ik heb het niet uitgezocht, maar ik vermoed dat de wereld als geheel, gezien de groei in Afrika, niet erg vergrijst. Vergrijzing houdt me overigens niet bezig. Ouderen hebben andere behoeftes dan jongeren. Beide groepen dragen daarmee ook bij aan de economie.

 19. Vriendelijk bedankt voor deze snelle en duidelijke reactie!
  Ik ga nu gewoon verder met het inleggen van een vast bedrag per maand en ondertussen lekker verder leren met behulp van deze blog 🙂

 20. Fijne blog voor beginners!
  Toch heb ik twee korte vragen:
  1. Bij Degiro kan je alleen hele aandelen kopen, dat is lastig als je een bepaald bedrag per maand wil beleggen. Raad jij aan om toch maandelijks een vast bedrag op de rekening te storten (€100,- in mijn geval) en daarvan zoveel mogelijk aandelen kopen (in dit geval dus 1 aandeel VWRL) en de rest te laten staan tot er voldoende is voor 2 aandelen of is er een betere strategie? Gaat dit bijv. ten kosten van je rendement, omdat je niet meer aandelen kan kopen voor hetzelfde bedrag als de beurzen lager staan (wat je wel kan doen als je delen kan kopen)?
  2. Leef je op het moment van FO enkel van dividend of verkoop je steeds een deel van je beleggingen? Is er daarmee geen risico in het geval van een beurscrash?
  Zou je hier misschien iets meer over kunnen vertellen? Alvast bedankt

  • 1. Vast bedrag per maand storten lijkt me verstandig, omdat dat routine in de hand werkt en daarmee de invloed van emoties op beleggingsbeslissingen minimaliseert. Doordat je soms bij hogere en soms bij lagere beurs niet kunt kopen, maak je gemiddeld genomen geen extra winst of verlies door een deel van je €100 nog niet te kunnen beleggen (je maakt gebruik van zogenaamde dollar cost averaging). Je hebt wel iets last van het feit dat een paar tientjes van je vermogen structureel niet belegd is (zogenaamde cash drag), maar dat is op de langere termijn bij een groeiende portefeuille verwaarloosbaar.
   2. Dat hangt van je beleggingen en je uitgaven af, oftewel hoeveel dividend je ontvangt ten opzichte van je uitgaven. En het hangt ook van koersontwikkelingen af. Als de beurs gedurende wat langere tijd flink daalt, zul wellicht op obligatiedeel interen en dividend herbeleggen om daarmee de balans tussen aandelen en obligaties op het gewenste risiconiveau te houden. Voor risico beurscrash tijdens opnamefase, zie deze post

 21. Hallo Brad,

  Persoonlijk denk ik dat je met het sparen van 75 euro per maand met jaarlijks beleggen in 6 ETF’s op 3 verschillende beurzen een dief van je eigen portemonnee wordt vanwege de relatieve hoge kosten.
  Allereerst transactiekosten voor niet-kernselectie: minimaal 2 euro voor Euronext en minimaal 4 euro voor Xetra en SWX. SWX heeft voor zover als ik kan nagaan geen Kernselectie.
  Daarnaast: elk jaar 5 euro platformkosten (2,50 voor Xetra en 2,50 voor SWX).

  Stel dat je inlegt, als je 1000 euro hebt gespaard, conform je plan in 6 verschillende ETF’s met de aanname:
  Elk ongeveer 166 euro
  1* Kernselectie Euronext Gratis
  1* Niet-kernselectie Euronext Aanschaf 2,07
  1* Kernselectie Xetra Aanschaf gratis ; jaarlijks platform 2,50
  1* Niet-kernselectie Xetra Aanschaf 4,10 ;
  2* Niet-kernselectie SWX Aanschaf 8,20 ; jaarlijks platform 2,50

  Aanschafkosten 14,37 en jaarlijks 5,00. Dit betekent jaarlijks ongeveer 2% directe kosten op je inleg! Op de Zwitserse beurs zelfs boven de 3%.

  Mijn mening begin met een breed gespreide ETF, bijvoorbeeld VWRL, en ga pas naar buitenlandse beurzen als de directe kosten beneden de 1% blijven.

 22. Beste Mr. FOB,

  Recentelijk ben ik als student begonnen met het beleggen via DeGiro en ik begreep niet precies hoe ik de kosten moest berekenen voor het investeren als ik in meerdere ETF’s investeer. Ik heb wel een zo goed mogelijke start gehad dankzij uw blog, dus bedankt daarvoor!

  Ik was van plan om maandelijks zo’n 75 euro apart te zetten voor beleggingen, waarmee ik een verdeling wilde doen dit jaar van:

  – Een aantal EURONext ETFs, waarvan ik begreep dat ze; ongeacht of ze in de kernselectie zaten, zonder extra kosten komen. (Stel voor nu even 2 ETFs)

  – Een aantal ETFs in de Xetra markt (stel voor nu even 2 ETFs)

  – Een aantal ETFs in de SWX markt (stel voor nu even 2 ETFs)

  Zou dit betekenen dat ik aan commissiekosten, naast de TER-kosten; dus één keer 2,50 betaal omdat ik de Xetra betreedt en één keer 2,50 betaal omdat ik de SWX betreedt? Ongeacht het aantal betalingen in dezelfde richting (koop), of werkt het anders zodra je buiten de EuroNext investeert per maand o.i.d.?

  In ieder geval bedankt voor de enorm handige blog! Hij heeft enorm geholpen.

  Ik hoor het graag!

  Groetjes,

  • Alleen ETF’s uit de Kernselectie kun je zonder transactiekosten aanschaffen. Voor de beurs Euronext zelf betaal je inderdaad geen extra kosten.
   Voor de andere beurzen betaal je 1x per jaar €2.50 per beurs, ongeacht het aantal transacties dat je pleegt.
   Zie DeGiro Kernselectie – aandachtspunten voor details hoe je zonder transactiekosten in fondsen uit de Kernselectie kunt handelen.

 23. Goedemorgen,
  bedankt voor dit mooie artikel.

  Ik heb een aantal standaard rekeningen bij degiro waar in Ishares MCSI all world EUR maandelijks inleg echter ik denk dat ik deze het beste om kan zetten naar de VWRL. Kan ik deze verkopen en direct de andere aankopen zonder transactie kosten?

  Beide zitten binnen de kernselectie maar hoe dat precies zit is me niet geheel duidelijk. Denk toch dat op de lange termijn het beter is om te switchen. Of kan ook de andere gewoon laten staan en enkel de VWRL bijkopen, maar heb ik mogelijk wel rendementsverlies.

  Ook wil ik een nieuw Custonly account aanmaken met neem aan dat de kernselectie ook gewoon gratis beschikbaar is?

  Geniet van het mooie weer vandaag en je vrijheid.

  Groetjes Ron

 24. Hallo! Kwam op jullie site via een zoekopdracht over Triodos Groen. Begrijp dat je geen adviseur bent, maar zijn die er eigenlijk niet op duurzaam gebied? Heb een aardig bedrag (maatschappelijk verangtwoord) te beleggen na de verkoop van mijn huis, maar wordt al een beetje gestoord van alle mogelijkheden die Triodos en ASN bieden. Ben in algemene zin al te rade gegaan bij Finner.nl en daar redelijk uitgewerkte voorstellen gekregen gekregen. Waaronder ook een “duurzame” vermogensbeheerder….maar inhoudelijk bleef er veel onduidelijk. Zijn er in Nederland echt geen adviseurs/beheerders die je de verschillen bv bij Triodos goed uit kunnen leggen en helpen bij een keuze? Begrijp dat zij dat zelf niet mogen….maar is er dan nog niemand in dat gat gesprongen om mensen die hun geld graag op een duurzame of maatschappelijke wijze willen beleggen te adviseren? En geen behoefte hebben om zelf te gaan handelen? Ik kom steeds maar uit op bedrijven die niet zo kritisch zijn over door hen beheerde beleggingen.

  • Hallo, ik ben me ook gaan verdiepen in jouw beleggingsstrategie. Nu heb ik geprobeerd aandelen te kopen via de Giro. Waarom krijg ik wanneer ik zoek op VWRL geen koers met USD (Nasdaq)te zien, maar alleen Euro of Ponden? Maakt het uit of je via Euronext koopt?

  • Als je verkoopt krijg je wat de koers op dat moment is. Als die koers hoger is dan bij aankoop heb je winst

 25. Beste Mr FOB,

  Ik heb d.m.v. jouw uitleg paar honderd aandelen Vanguard all world gekocht. Nu zat ik te denken stel ik zou 100 aandelen verkopen voor 74,- en als ze verkocht zijn ze weer opnieuw kopen voor 73,- dan heb ik 100,- cash verdient. Dat zal vast niet zo simpel kunnen maar ik wil het eens proberen.

  Volgens mij is dat meer actief beleggen heet dat geloof ik.
  Maar ik wil het eens proberen gewoon voor de leuk.

  Is dat aan te raden? Doen dat meer mensen? Kan je dat beter met een doorlopend order doen of dag order?

  Veel vragen tegelijk maar misschien is er een antwoord op zoals “niet doen” 🙂
  Maar ik vroeg het me vanmorgen af en lijkt me een leuk experiment.

  • Dat noem ik niet actief beleggen maar speculeren. Ik doe niet aan speculeren.
   Het wordt ook wel het timen van de markt genoemd. Dat is een bewezen strategie om uiteindelijk vrijwel zeker minder rendement te behalen dan de aandelen simpelweg lang aanhouden.

 26. Leuke, informatieve blog!
  Ik ben al gestopt met werken. Krijg over 2 maanden mijn eerste AOW. Dus pensioenbeleggen is op mij niet van toepassing. Maar vanwege de lage spaarrente ben ik nu toch aan het kijken of ik wat meer rendement kan krijgen op mijn spaargeld. Is indexbeleggen dan een goede keuze? Mijn beleggingshorizon is uiteraard geen 30 jaar. Heeft u suggesties?

  • Beleggen zou ik alleen doen als mijn beleggingshorizon minimaal 10 jaar is, liefst langer.
   Als je kinderen hebt en aan hen wilt vererven, dan is je horizon mogelijk langer dan gedacht. Anders zou ik in een depositoladder inleggen

 27. Zeer bedankt voor dit artikel! Ik ben van plan te beginnen bij DeGiro (ik zal via jouw link registreren als jou dat wat oplevert) in indexfondsen, maar iets waar ik wel over inzit is de betrouwbaarheid. Het bedrijf staat goed bekend, maar die garantie is er niet op de lange termijn (meer dan 20 jaar bijv.) Het vermogen zal groeien (of niet) en staat dan wel allemaal bij hun. Ik snap dat dat het risico is die ik dan neem maar hoe zie jij DeGiro op de lange termijn voor je? Ik zie dat ze pas vanaf 2008 bestaan en opgericht is oud-medewerkers van BinckBank.

  • Je vermogen zit bij DeGiro, net als bij alle andere brokers in Nederland, verplicht in een apart bewaarbedrijf. Als DeGiro onverhoopt in de problemen komt blijven jouw effecten van jou

Schrijf een reactie