Tientallen jaren geleden was beleggen echt nog ingewikkeld. Je moest verstand van zaken hebben. Die tijd is wel voorbij. Tegenwoordig is beleggen voor beginners niet moeilijk meer.

Beleggen in goede, goedkope, breed gespreide ETF’s is voor iedereen bereikbaar. En wist je dat dit de afgelopen decennia rendementen opgeleverd heeft van gemiddeld ongeveer 6-7% per jaar?

Via brokers als DEGIRO kun je vandaag de dag zonder vaste lopende kosten al wereldwijd gespreid beleggen in meer dan 3.000 aandelen door te beleggen in één enkele ETF.

Ik leg in deze post uit wat een indexfonds of ETF is, hoe aandelen en obligaties werken en wat een broker is. Ook ga ik in op de risico’s van beleggen.

Zo wordt beginnen met beleggen voor jou wellicht gemakkelijker. Ook geef ik aan waar je op deze site aanvullende informatie over bepaalde onderwerpen kunt vinden als je wilt leren beleggen.

Tip: tot en met 30 september 2024 bonus van € 125,- bij Centraal Beheer

Beleggen voor beginners: dit ga je leren

Een erg populaire manier van beleggen is beleggen in aandelen of obligaties. Daar lees je meer in deze post. Ook ETF’s en indexfondsen komen aan bod.

Beginnen met beleggen op deze manier is voor veel mensen nog best wel een stap. Dat komt omdat zij er nog geen ervaring mee hebben. Maar tegenwoordig is beleggen in aandelen of obligaties eigenlijk heel laagdrempelig en eenvoudig geworden. Leren beleggen is niet zo moeilijk meer en veel simpeler dan een jaar of 10-20 geleden.

Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen is sterk in opkomst. Logisch, want we willen allemaal dat de wereld om ons heen leefbaar blijft. Hierbij moet je echter wel goed op een aantal punten letten. Omdat dit wat teveel ruimte vraagt om hier uit te leggen heb ik daar een aparte post aan gewijd:

Duurzaam beleggen: welke fondsen zijn het beste?

Hoe werkt beleggen?

Beleggen is een vorm van investeren waarbij je geld vastlegt voor langere of kortere tijd. Het doel is om in de toekomst financieel voordeel te behalen. Je kunt het zien als het opgeven van bepaalde zekere bedragen in ruil voor onzekere inkomsten in de toekomst.

Allereerst zal ik eens uitleggen wat een aandeel en een obligatie zijn.

Beleggen in aandelen

Een aandeel in een bedrijf is een waardepapier dat een aantal rechten geeft met betrekking tot het bedrijf. Je bent een beetje mede eigenaar geworden van het bedrijf. Je mag bijvoorbeeld via de aandeelhoudersvergadering meebeslissen over het reilen en zeilen van het bedrijf. En je hebt ook recht op een deel van de winst van het bedrijf, vaak uitgekeerd in de vorm van dividend. Een aandeel geeft geen rente.

Beleggen in obligaties

Een obligatie is een bewijs dat bijvoorbeeld een overheid of een bedrijf een schuld aan de eigenaar van de obligatie heeft. Deze schuld is ontstaan doordat de obligatiehouder een lening aan de overheid of het bedrijf heeft gegeven.

Heeft een overheid of een bedrijf geld nodig voor bijvoorbeeld een investering? Dan kan het door het uitgeven van een obligatielening aan de financiering komen.

Een obligatie heeft meestal een bepaalde looptijd. Aan het einde van de looptijd betaalt de uitgever van de obligatie de schuld terug aan degene die de obligatie in bezit heeft.

Tijdens de looptijd ontvangt de eigenaar van de obligatie rente over de schuld. Als een obligatie een looptijd heeft van meerdere jaren, ontvangt de eigenaar van de obligatie meestal jaarlijks een rentevergoeding. Lees meer over dit specifieke onderwerp:

Beleggen in obligaties: uitleg en tips

Aandelen kopen – hoe doe je dat?

Aandelen en obligaties zijn voorbeelden van zogenaamde effecten. Veel aandelen en obligaties kun je kopen of verkopen op een effectenbeurs. Daarvoor moet het aandeel of de obligatie genoteerd staan aan die effectenbeurs. Bekende effectenbeurzen zijn bijvoorbeeld de Amsterdamse effectenbeurs en de effectenbeurs van New York.

Een aandeel of obligatie staat genoteerd op de effectenbeurs tegen een bepaalde koers. Dat is het bedrag waarvoor je het aandeel kunt aan- of verkopen. Als het bedrijf in waarde stijgt zie je dat bijvoorbeeld terug in de koers van het aandeel.

De handel op effectenbeurzen gebeurt tegenwoordig vooral elektronisch en digitaal. Je hoeft niet zelf naar Amsterdam of New York te reizen om daar te gaan beleggen. Dat is één van de redenen waarom het nu makkelijker is voor beginners om te beleggen.

Beleggen op de effectenbeurs kun je doen via een zogenaamde broker. Vaak is je huisbank een broker. Daarnaast heb je in Nederland ook bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn, zoals DEGIRO en Interactive Brokers, de grootste broker ter wereld gemeten naar aantallen transacties.

Beginnen met beleggen – welke aandelen kopen?

Wanneer je begint met beleggen in aandelen of obligaties kun je dat doen in losse aandelen of obligaties. Je zult dan moeten bepalen welk bedrijf of welke bedrijven je kiest. Je kunt bijvoorbeeld een los aandeel Apple kopen.

Het is echter vrijwel onmogelijk om winnende aandelen uit te kiezen. Als de markt verwacht dat een aandeel of sector het relatief goed zal gaan doen dan is dat op dat moment al in de koers van het aandeel verwerkt. En er zijn veel onvoorspelbare aspecten die invloed op de koers kunnen hebben, waardoor het vooral gokken is welk aandeel het goed zal doen.

Het meeste rendement wordt met name behaald door degenen die simpelweg goed gespreid tegen lage kosten beleggen. Het liefst wereldwijd gespreid, zodat je minimaal afhankelijk van bent van regionale ups en downs, bijvoorbeeld ten gevolge van politieke ontwikkelingen.

Beleggen in indexfondsen of ETF’s

Wanneer je gaat beginnen met beleggen kun je er ook voor kiezen om in één keer in duizenden bedrijven te beleggen. Daar heb je geen grote som geld voor nodig. Dit kan al voor een paar tientjes. Je kunt dit simpelweg doen door een beleggingsfonds te kopen waar veel aandelen in vertegenwoordigd zijn. Een indexfonds of ETF is hier een voorbeeld van.

Wat is het verschil tussen een indexfonds en een ETF?

De termen ETF en indexfonds worden vaak voor hetzelfde type fonds gebruikt. Officieel zijn er verschillen tussen een indexfonds en een ETF. In een indexfonds kan 1x per dag worden gehandeld. De prijs wordt bepaald aan de hand van de de intrinsieke waarde (ook wel Netto Asset Value of NAV genoemd) op het einde van de beursdag.

De afkorting ETF staat voor Exchange Traded Fund, oftewel een fonds dat op de beurs verhandeld wordt. In een ETF kun je gedurende de gehele handelsdag handelen. De prijs wordt bepaald aan de hand van een bied- en laatkoers.

Voorbeelden indexfondsen

Een indexfonds dat de AEX index volgt heeft de 25 aandelen waaruit de AEX index bestaat in het fonds zitten. De AEX index vertegenwoordigt de 25 grootste bedrijven die genoteerd staan aan de beurs van Amsterdam. De AEX is echter wel een relatief kleine index.

Een al wat grotere index is de bekende S&P500 index. Deze bevat de 500 grootste bedrijven uit de VS. Het koersverloop van deze index over de afgelopen decennia ziet er zo uit:

Beleggen voor beginners S&P500 totaalrendement

Op korte termijn laat ze flinke schommelingen zien, op lange termijn een gestage stijging.

Er zijn ook indexen waar alle grotere bedrijven in de wereld in vertegenwoordigd zijn. In een indexfonds of ETF dat een dergelijke index volgt zitten dan aandelen van duizenden bedrijven.

Een uitstekend voorbeeld daarvan is het Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL). Daarmee beleg je via slechts één fonds in meer dan 3.000 van de meest succesvolle bedrijven ter wereld.

Voordelen indexfondsen

Een voordeel van beleggen in indexfondsen of ETF’s is dat je tegen lage kosten heel eenvoudig een goed gespreide belegging realiseert. Goede spreiding is nodig om je risico te minimaliseren. Wanneer één bedrijf slecht presteert en jij hebt daar aandelen in, dan kun je daar flink last van hebben. Wanneer dat bedrijf samen met duizenden andere bedrijven in je indexfonds zit heb je daar nauwelijks last van.

Een ander voordeel van beleggen in indexfondsen is dat je geen verstand meer hoeft te hebben van markten en bedrijven om te beginnen met beleggen.

Nog een groot voordeel van investeren in een indexfonds is dat slecht presterende bedrijven in de index automatisch vervangen worden door goed presterende bedrijven. Daar hoef je zelf dus niets voor te doen.

Als laatste voordeel noem ik de lage kosten die indexfondsen met zich meebrengen. Lage kosten zijn nodig om een goed rendement op je beleggingen te maken. Losse aandelen kopen is vrijwel altijd duurder dan een indexfonds kopen vanwege de hogere transactiekosten.

Populariteit indexfondsen en ETF’s

In de Verenigde Staten zijn indexfondsen en ETF’s al wat langer populair. In Europa zijn ze de laatste jaren ook sterk in opkomst. Wereldwijd is ondertussen ruim 10.000 miljard dollar belegd in indexfondsenen ETF’s.

Er is meer dan 10.000 miljard dollar belegd in indexfondsen en ETF's Share on X

Aanbieders indexfondsen en ETF’s

Indexfondsen en ETF’s worden aangeboden door zogenaamde fondshuizen. Vanguard is een van de grootste aanbieders van indexfondsen en ETF’s ter wereld met een belegd vermogen van 6.200 miljard dollar. iShares en Xtrackers zijn ook een bekende aanbieders.

Vanguard is tevens het fondshuis dat het hardste groeit in de wereld. Volgens ramingen was de instroom in Vanguard fondsen in het recente verleden 289 miljard dollar in een jaar.

Een uitstekende combinatie van een aandelen-ETF en een obligatie-ETF is het eerder genoemde fonds van Vanguard en daarnaast 1 obligatie ETF van Xtrackers:

100% overheidsobligaties wereldwijd waarbij het valutarisico is afgedekt naar de euro: Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DBZB)

Door zo te beleggen wordt je nauwelijks geraakt door het slecht presteren van een los bedrijf. Met deze portefeuille heb ik jaren gemiddeld 6-7% netto rendement gemaakt (wat uiteraard geen garantie is dat dat in de toekomst zo zal blijven).

Ik zal nu uitleggen waarom het verstandig kan zijn naast een aandelen indexfonds ook een obligatie indexfonds (of een zogenaamde depositoladder) in je portefeuille te hebben.

Risico’s beleggen

Met een belegging in aandelen loop je op de korte termijn meer risico dan met een belegging in obligaties. Aandelen kunnen plotseling tientallen procenten in waarde dalen. Obligaties en deposito’s fluctueren veel minder in waarde en geven dus stabiliteit en veiligheid. Op de langere termijn geven aandelen als beloning echter meer rendement voor het genomen risico.

In de volgende post ga ik specifiek in op de risico’s van beleggen in aandelen en hoe je die kunt verlagen:

Risico beleggen in aandelen

De verhouding waarin je aandelen en obligaties/deposito’ in je portefeuille neemt wordt met name bepaald door hoe lang je de beleggingen aan wilt houden (je beleggingshorizon) en je risicobereidheid.

Je beleggingshorizon bepaalt hoeveel risico je kunt nemen. Hoe langer je beleggingshorizon, des te meer risico je kunt nemen.

Maar het gaat niet alleen om het risico dat je kunt nemen maar ook om hoeveel risico je wilt nemen. Oftewel: wat is het maximaal acceptabele verlies onder slechte beursomstandigheden dat je kunt lopen zonder in paniek aandelen te gaan verkopen. Dat wordt je risicobereidheid genoemd.

Voor een beginner is het wellicht verstandig wat minder risico te nemen dan voor een gevorderde belegger. Een beginner weet namelijk nog niet hoe hij of zij op een forse beursdaling zal reageren. Zoals gezegd, de kunst is om dan niet je beleggingen te verkopen.

Depositoladder

Omdat we momenteel met lage rentestanden te maken hebben die aan het stijgen zijn, dalen de koersen van obligaties. Nieuwe obligaties die uitgegeven worden tegen de oplopende rentestanden zijn aantrekkelijker dan bestaande obligaties tegen de lagere rentestanden, waardoor de bestaande obligaties in koers dalen.

Om daar geen last van te hebben kun je in plaats van obligaties voor het stabiele deel van je portefeuille ook uitstekend gebruik maken van een zogenaamde depositoladder (klik voor uitleg). 

Beleggingsstrategie

In navolging van Jack Bogle, de vermaarde oprichter van fondshuis Vanguard, is mijn strategie: hou je leeftijd aan als percentage risicoarme, stabiele belegging in je portefeuille. Dat kan zoals gezegd in obligaties of in een depositoladder. Dat laatste doe ik zelf met de huidige rentestanden en vanwege de vermogensbelasting 2024. De rest beleg je in aandelen. Zo bouw je risico af naarmate je ouder wordt.

asset allocatie voor iemand van 30 jaar oud

LeasePlan Bank heeft momenteel de hoogste rentes op deposito’s welke onder Nederlands depositogarantiestelsel vallen. Raisin biedt de hoogste rentes onder Europees depositogarantiestelsel.

Mocht je de voorkeur geven aan obligaties, dan zou ik Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DBZB, ISIN code: LU0378818131) kiezen. Zie Obligaties kiezen voor uitleg.

Gemakkelijk bepalen in welk fonds je moet inleggen

Hieronder kun je eenvoudig met behulp van een interactief tooltje bepalen hoeveel je in welk fonds in moet leggen als je deze beleggingsstrategie wilt volgen.

Ook kun je eenvoudig bepalen hoe je je inleg moet verdelen als je defensiever of agressiever dan ik wilt beleggen. Als je agressiever wilt beleggen, vul je een lagere leeftijd in dan je hebt (bijvoorbeeld 10 jaar jonger), voor defensiever beleggen vul je een hogere leeftijd dan je hebt.

Leeftijd

Totaal belegd vermogen  
VWRL
DBZB of deposito’s

Te beleggen bedrag

Hoe inleg te verdelen
VWRL  
DBZB of deposito’s  

Als je een negatief getal ziet bij een fonds betekent dat dat je het negatieve bedrag dat je ziet in dat fonds moet verkopen. Een positief bedrag betekent dat je in dat fonds moet inleggen.

Dit hoef je niet heel precies elke maand te doen als het om kleine afwijkingen gaat. Je zou dit bijvoorbeeld 1x per jaar kunnen doen.

Beleggen-app

Brokers zoals DEGIRO en Interactive Brokers hebben beleggen apps waarmee je gemakkelijk kunt beleggen vanaf je mobiele telefoon of tablet. Ook de grootbanken hebben dergelijke beleggen apps.

Automatisch laten inleggen en herbalanceren

Als je het vervelend vindt om maandelijks zelf te bepalen waar je in moet beleggen kun je ook automatisch voor je laten inleggen. Dit kan bijvoorbeeld in uitstekende fondsen bij Brand New Day.

Beleggen rendement

De kosten van beleggen bepalen voor het grootste deel je rendement op de lange termijn. Slechts 0.1% aan extra kosten per jaar zorgt dat je na 30 jaar niet 30 * 0.1% = 3% opbrengst misloopt, maar 21%! Zie de paragraaf “Lage kosten” in de post Indexfondsen kiezen, 6 punten om op te letten voor de uitleg.

Beleggen kan tegenwoordig tegen buitengewoon lage kosten. Via DEGIRO kun je bijvoorbeeld zonder transactiekosten of bewaarloon beleggen in de eerder genoemde wereldwijd gespreide Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL). Je bent bij hen wel €1 handlingskosten per transactie kwijt, daar kom je niet onderuit.

DEGIRO uitleg

Diverse lezers hebben me gevraagd hoe beleggen via DEGIRO werkt. Als je weet hoe via hen beleggen werkt is het heel simpel, maar voor een eerste keer snap ik dat het lastig kan zijn. Hier vind je een stap-voor-stap DEGIRO uitleg met afbeeldingen voor iedereen die wel eens wil weten hoe dit werkt.

Ik ga er hierbij vanuit dat je al een rekening hebt geopend. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, dan kan dat online door hier te klikken.

Hier kun je trouwens zien welke welkomstactie DEGIRO eventueel heeft lopen.

Wat is een goed instapmoment?

Het beste moment is altijd gisteren. Dus wacht vooral niet langer en begin vandaag met beleggen. Zorg dat je start met een bedrag dat je kunt missen, zodat je niet in paniek raakt bij een koersdaling. Op die manier is elk instapmoment goed.

Als je wilt beginnen met beleggen, dan heb je de meestal de grootste opbrengst op de lange termijn wanneer je alles in één keer inlegt. Ook wanneer de beurzen ogenschijnlijk hoog staan is het meestal rendabeler op de lange termijn om wel te beleggen dan om af te wachten tot de beurs gedaald is.

Een Engelstalig gezegde hierover luidt: time in the market beats timing the market.

Time in the market beats timing the market Share on X

Meer hierover lezen? Zie deze post:

Verkopen! Verkopen!! Verkopen?

Als je ingelegd hebt is het verstandig er niet naar om te kijken. Dan kom je ook niet in de verleiding om te verkopen als de koersen dalen. En dat is de belangrijkste reden waardoor mensen verlies maken bij beleggen, zeker beginners.

Zoals eerder gezegd is de kunst om tijdens beursdalingen niet te verkopen maar te herbalanceren. Want na verkopen mis je vrijwel zeker het herstel dat altijd weer volgt.

Andere vormen van beleggen

Beleggen met kleine bedragen

Beginnen met beleggen? Probeer het eens met kleine bedragen. Via bijvoorbeeld Trade Republic kun je eenvoudig oefenen, aangezien je daar voor €1 al fracties van aandelen en fondsen kunt aanschaffen. Dus met een euro kun je al beginnen met beleggen. Ook krijg je daar 3,75% rente over niet belegd geld (maximaal € 50.000 rentedragend saldo).

Beleggen in vastgoed

Beleggen in vastgoed kan bijvoorbeeld door een woning aan te schaffen en die te gaan verhuren. Je hebt wel de nodige kennis van de markt nodig om hier succesvol in te zijn. Ook heb je via deze manier van beleggen in vastgoed relatief weinig spreiding en dus loop je relatief veel risico.

Wil je hier meer over lezen, lees dan bijvoorbeeld deze gastblog van een ervaren vastgoedbelegger:

Investeren in vastgoed

Ook kun je via brokers beleggen in fondsen die voor jou beleggen in vastgoed. Daarmee bereik je veel meer spreiding. Zogenaamde REITs zijn hier een voorbeeld van.

Beleggen via crowdfunding

Crowdfunding is een manier van beleggen waarbij je geld uitleent met een groep mensen, waar je vervolgens rente op ontvangt. Beleggen in crowdfunding is over het algemeen riskanter dan beleggen in indexfondsen doordat je veel minder spreiding hebt.

Er zijn ook via crowdfunding mogelijkheden om specifiek sociaal en/of duurzaam te beleggen, zoals via Lendahand. Ik doe dat met een klein deel van mijn vermogen.

Je krijgt bij Lendahand als nieuwe investeerder €30 korting bij een minimale inleg van €50. Je legt dus eigenlijk maar €20 in en hebt dan een investering uitstaan van €50.

Na het aanmaken van een account kun je bij het afrekenen van je 1e investering in het veld ‘Tegoedbon toevoegen’ de code WELKOM30 invullen. De korting wordt dan verwerkt.

Lendahand interview met de oprichter

Beleggen in goud

Beleggen in goud, net zoals beleggen in zilver, is populair in tijden van economische en politieke onrust. Goud wordt door velen dan als een veilige haven beschouwd.

Je kunt relatief eenvoudig beleggen in goud door een fonds aan te schaffen dat voor jou in goud of gouddelvers belegt. Een bekend voorbeeld hiervan is Van Eck Gold Minders (ISIN: IE00BQQP9F84). Dit fonds kun je gewoon aanschaffen via een broker als DEGIRO. Je kunt tijdens de openingstijden van de beurs het elk moment van de dag aan- of verkopen.

Ik beleg niet in goud, omdat mijn geld dan niet echt voor me aan het werk is. Op de lange termijn levert beleggen in aandelen over het algemeen meer op dan beleggen in goud.

Beleggen in whisky

Voor beleggen in whisky geldt eigenlijk hetzelfde als voor beleggen in goud. Het is populairder in tijden van economische en politieke onrust.

Voor de whiskyliefhebber wellicht een leuke en mogelijk interessante manier van beleggen, voor mij niet vanwege de beperkte spreiding die je ermee bereikt en dus het relatief hoge risico dat je ermee loopt.

Beleggen in crypto

Beleggen in crypto, zoals beleggen in bitcoins, wordt door sommigen als verantwoord gezien en door anderen als onverantwoorde speculatie.

Ik beleg zelf niet in crypto omdat ik alleen wil beleggen in zaken die ik echt snap. Daar valt crypto voor mij niet onder.

Beleggen in crypto brengt relatief grote risico’s met zich mee; de koersen zijn aan grote schommelingen onderhevig.

Mocht je willen beleggen in crypto, dan zou ik Finst als platform overwegen. Ze zijn veel goedkoper dan de meeste andere platforms. En ze zijn een Nederlands bedrijf onder Nederlands toezicht.

Beleggen voor dummies

Er is ook een Beleggen voor beginners boek geschreven (niet door mij overigens). Hierin komt een en ander uitgebreider aan bod. Het boek heet Beleggen voor dummies.

Beleggen voor beginners forum

Er is een paar forums dat heel geschikt is voor beginnende beleggers om vragen te stellen:

Tweakers Beleggen op de beurs in de praktijk

Reddit Dutchfire (vooral indexfondsen)

Tweakers Financiële Onafhankelijkheid (vooral indexfondsen)

Beleggen voor beginners – ten slotte

Het is bij beginnen met beleggen van belang dat je snapt wat je aan het doen bent. Als je een belegging niet snapt kun je hem beter links laten liggen.

Wellicht kunnen de aangehaalde posts je op weg helpen om basiskennis op te bouwen over beleggen in aandelen en obligaties. Een hoogstwaarschijnlijk lucratieve bezigheid als je er verstandig mee omgaat!

Overweeg je te beginnen met beleggen? Wat voor vragen heb je daar nog bij? Of ben je ervaren belegger en heb jij nog tips voor mensen die willen beginnen met beleggen?

Veelgestelde vragen

Waar kan ik het beste beginnen met beleggen?

Via brokers als DEGIRO kun je gratis een beleggingsrekening openen. Je kunt losse aandelen kiezen, maar ook wereldwijd gespreid beleggen in meer dan 3.000 aandelen door te beleggen in één enkele, populaire ETF.

Hoe werkt beleggen?

Bij beleggen in aandelen geef je geld in feite in bruikleen aan bedrijven om er mee te ondernemen. Daar krijg je als het goed gaat met het bedrijf een vergoeding voor via dividend en/of stijging van de koers van het aandeel. Op korte termijn is de kans op flinke koersschommelingen groot. Op de lange termijn is de kans op positief rendement bij beleggen historisch gezien erg groot. Veel groter dan met spaargeld.

Is beleggen op dit moment verstandig?

Op de lange termijn levert beleggen vrijwel altijd meer op dan sparen. Beleggen kent risico’s, maar bij sparen met de huidige rentes weet je vrijwel zeker dat je door inflatie na een aantal jaren flink verlies hebt geleden.

Wat is een goed startbedrag om te beleggen?

Je kunt al beginnen met heel kleine bedragen. Via bijvoorbeeld Trade Republic kun je eenvoudig oefenen, aangezien je daar fracties van aandelen en fondsen kunt aanschaffen. Dus met bijvoorbeeld een euro kun je al beginnen met beleggen. Ook krijg je daar 3,75% rente over niet belegd geld (maximaal € 50.000 rentedragend saldo).

Kan je leven van beleggen?

Ja, dat kan. Ik leef van het rendement van mijn beleggingen. En samen met mij steeds meer aanhangers van de FIRE-beweging in Nederland.

Welke aandelen kopen in 2024?

Met een aandelen ETF koop je een breed gespreid mandje aandelen tegen heel lage kosten. Dat doe ik zelf ook. In De beste ETF in 2024 leg ik precies uit welke aandelen ETF’s je volgens mij nu het beste kunt kopen. En waar je dat kunt doen.

Kan je investeren met 50 euro of 100 euro?

Jazeker, dat kan prima. En dat kan je heel veel opleveren. Als je 100 euro had belegd in de S&P500 aan het begin van 1958, dan zou je eind 2021 zonder verder iets te hoeven doen ongeveer 80.000 euro hebben gehad. 

Wat zijn de beste beleggingsfondsen?

In De beste ETF in 2024 staan de 6 beste beleggingsfondsen op een rijtje

Wil jij, net als ruim 14.000 anderen, een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt en het FOB huishoudboekje 2024 kado?Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.


De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en je blijft zelf verantwoordelijk bij opvolgen ervan. Let op: beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Blauw onderstreepte links met   kunnen mij een vergoeding opleveren voor het doorverwijzen. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

Schrijf een reactie

279 Reacties

 1. Mooi overzichtelijk artikel! Ben benieuwd hoe jij denkt over DEGIRO na wederom een tarievenverhoging waardoor zelfs de kernselectie niet meer kosteloos is? Dit was voor veel mensen dé reden om gebruik te maken van DEGIRO.

  Heb jij andere alternatieve brokers op het oog, of blijf je (grotendeels) bij DEGIRO beleggen?

  • Eenmalige handlingkosten, zoals DEGIRO die nu ingevoerd heeft, hebben nauwelijks invloed op de langere termijn.
   Zie De beste ETF voor alternatieve broker-fonds combinaties om tegen lage kosten wereldwijd gespreid te beleggen.

 2. Het is wel reclame maken voor DeGiro met een affiliate link, waarmee geld verdiend wordt. Misschien ook wat andere brokers noemen met link, ook als daar geen affiliate deal mee is.

 3. Hoi!
  Waarom is het niet / wel verstandig om de aandelen soms te verkopen als deze een bepaalde winst bereikt hebben, om daarna direct weer nieuw te kopen, om op die manier de ongerealiseerde winst om te zetten in aandelen? Dan ontvang je daarvoor weer dividend en rendement , anders niet..
  Ja, dat kost natuurlijk wel iets, maar weegt dat niet uiteindelijk op tegen de extra dividend en rendement?

  • Je ongerealiseerde winst levert al wel dividend en koerswinst op. Als je voor bijvoorbeeld €1000 aandelen verkoopt (waarvan €100 ongerealiseerde winst) en daarna weer voor €1000 aandelen terugkoopt, dan heb je nog steeds hetzelfde aantal aandelen. Deze leveren hetzelfde dividend en koerswinst op als voor de verkoop. Het levert je niets extra op en kost je wel wat (transactiekosten).

 4. Hi Mr. FOB,

  Echt een geweldige blog. Ik heb een aantal vragen en ik hoop dat je mij als beginner verder kan helpen.

  De situatie:
  Ik wil starten met beleggen en elke maand 100eu inleggen (voorlopig, zal met de tijd meer worden). Ik heb een rekening geopend bij DeGiro.Ik ben 30 jaar.

  Ik wil beleggen in:
  1. VWRL / IE00B3RBWM25
  2. DBZB / LU0378818131

  Nu komen de beginnersvragen:
  1. VWRL / IE00B3RBWM25 is momenteel (bij het schrijven van dit bericht) €95,39 en DBZB / LU0378818131
  is momenteel €237,76. Bij DeGiro kan je geen halve aandelen kopen las ik. Ik heb je tool gebruikt en advies gelezen om je leeftijd als percentage te nemen voor de hoogte van de obligaties. Dus 70% VWRL en 30% DBZB.

  Vraag: Als ik 100eu per maand wil verdelen, hoe werkt dit dan precies? Ik kan voor die 100eu toch maar 1 VWRL kopen? Zou je uitleg kunnen geven hoe die 70-30 verdeling werkt in deze situatie?

  2. Is het verstandiger om per jaar €1200 in 1x te beleggen of periodiek (maandelijks) €100? En ook hier de vraag, hoe werkt die verdeling dan precies?

  Een verwijzing naar de artikelen waar ik de antwoorden kan vinden of andere bronnen zou ook al heel fijn zijn.

  Bedankt !

  • Je zou maandelijks een VWRL kunnen kopen en het geld dat je in DBZB wilt beleggen kunnen opsparen en inleggen zodra je na een aantal maanden genoeg hebt verzameld.

   Ik beleg tegenwoordig niet meer in DBZB maar houd het stabiele deel van mijn portefeuille aan in spaargeld/deposito’s. Dat zou je ook kunnen overwegen. Zie deze post voor een vergelijk tussen spaargeld en obligaties.

 5. Eindelijk gelukt een rekening te openen bij ING. Bij zelf beleggen ging ik op zoek naar de indexfondsen die hier besproken worden.

  De enige die ik kan vinden is: NT World Small Cap Low Carbon UCITS Fund
  ISIN CodeNL0013552078 • EUROCLEAR FUNDSETTLE

  Is dit de goede of moet ik een andere hebben?

 6. Wij staan op het punt om te beginnen met beleggen om zo eerder te kunnen stoppen met werken. Deze site is heel duidelijk en geeft goede informatie en adviezen. Dankjewel hiervoor.

  We hebben het afgelopen jaar een flinke hoeveelheid spaargeld opgebouwd dat we nu willen gaan gebruiken om te beleggen. Zelf dachten we aan een vermogensbeheerder die het geld voor ons belegt (ook daar zien we met name vanguard, ETF, ishares enz terug), maar die kosten wel 1% per jaar. In 30 jaar is dat volgens jouw bovenstaande berekening 210%, wat toch wel een heel groot bedrag is.
  Maar aan de andere kant is het ook wel heel erg spannend om zelf met een flink bedrag te beginnen met beleggen als we nog helemaal geen ervaring hebben.

  Is het een verstandig idee om toch bij een beheerder te beginnen en daarnaast met een klein bedrag zelf aan de slag te gaan? Als we dan na een paar jaar ervaring hebben hoe het echt werkt, dan kunnen we alsnog het geld (deels) uit het beheerfonds halen en zelf verder gaan beleggen.

  • Meesman is wellicht een interessante partij voor jullie. Hoef je het niet helemaal zelf te doen, kun je goed mee sparren en hebben goede, breed gespreide indexfondsen met lage kosten.

 7. Erg leuk om dit blog te lezen. Ik ben zoekende in meer rendement dan een spaarrekening. In 2019 heb ik mijn aflossjnsvrije hypotheek afgelost, waardoor nu een relatief kleine bankspaarhypotheek openstaat. Eind 2020 mijn doelen bereikt op mijn vrij opneembare spaarrekening, waarbij het over 0,02% rente nergens meer over gaat. Ben me nu aan het verdiepen in de ETF materie in combinatie met de FIRE beweging die populair aan het worden is. De ETF beleggingen lijken met ongeveer 4% rendement op jaarbasis er leuk uit te zien. Heb middels mijn ING broker er nu 2 op het oog, die ik wellicht op ga bouwen. Één van Vanguard en een van northern trust. Aangezien ik 1,5 modaal verdien en inmiddels 46 jaar ben, zal ik met het streven naar een pensioenleeftijd van 62 jaar wel iets te laat zijn om een mooie portefeuille op te bouwen met het oog op een passief inkomen, de FIRE gedachte spreekt me in ieder geval wel aan en wellicht is een klein beetje passief inkomen uit ETF wellicht helpend om het rekensommetje te maken over 16 jaar…
  Leuk: ik ga dit blog volgen.

  • Al kun je op enig moment maar vast wat meer parttime gaan werken, wat mij betreft is alles “winst”. Het is nooit te laat om wat op te bouwen, hoe klein (bescheiden) ook. Succes!

  • Dat onderwerp staat op mijn lijstje om een keer een blogpost aan te wijden

 8. Ik ben me aan het verdiepen in het aankopen van Etf’s en vraag me af hoe anderen in de praktijk hier (succesvol) mee omgaan. Het idee wat ik had is om 3 of 4 “goeie” te kiezen en dan van elk er eentje maandelijks aankopen (of meer als de prijs goed is, ik wil 500,- per maand eraan besteden).
  En er dan eigenlijk niet meer naar omkijken tot over een jaar of 20.

  Is dat de “juiste” strategie? Of is het beter om de koersen enzo in de gaten te kopen en geregeld te wisselen of meer soorten erbij te kopen? Of misschien juist minder?!

  • Hoe minder je ernaar kijkt, des te gemakkelijker het is om je niet door emoties te laten leiden. En emoties zijn de grootste risicofactor bij beleggen, omdat die er voor kunnen zorgen dat je gaat afwijken van je plan.

 9. Goeie dag Mr. (& Mrs.) `FOB`
  zo pas een beetje rondgeneust op uw FOB, vooral beleggen voor beginners; en verder met groeiende waardering. Dank voor een niet overdreven vanuit `broker` oogpunt maar met m.i. goede maar veilige adviezen voor een ieder.
  1 grote jammerte: jammer dat ik niet jaren geleden zo iets hebt kunnen vinden …..
  Vanaf nu hoop ik uw blog te volgen.

  1 vraag: allicht zinvol om uw `beleggen voor beginners` deel (sept. 2017) bij te werken naar omstandigheden/gegevens van nu?

  iig: hartelijk dank + svp zo doorgaan!

 10. Bedankt voor de nuttige tips. Ik ga ook (weer) beginnen met beleggen en dit x EFT voor pensioen, anders wordt t denk ‘pensionada’ met nadruk op ‘nada’ als t zover is. Bij het openen van een DEGIRO account kun je (nu) kiezen tussen:
  – basic
  – custody
  – Pensioen (maakt gebruik van Custody..) Inleg fiscaal aftrekbaar binnen fiscale regels.
  – PensioenPlus (netto lijfrenterekening, faciliteit in Box 3 van de inkomstenbelasting. Met deze dienst bouwt u alleen een aanvulling op uw pensioen op voor het deel van uw inkomen dat boven de €107.593 ligt.)

  Kun je met een basic profiel ook fiscaal aftrekbaar inleggen?

  • Nee, fiscaal aftrekbaar inleggen op pensioenrekening is met Custodyprofiel.

 11. Heel vervelend! Ik zou helaas niet weten hoe ik je hierin zou kunnen helpen, het spijt me. Misschien dat iemand op reddit een suggestie heeft.

 12. DEEL 4
  Hierop heb ik mijn ongenoegen geuit over de gang van zaken, service en begeleiding…….
  De situatie waar ik in ben beland is voor mij onbegrijpelijk, absurd, niet aanvaardbaar!
  Concreet: Ik heb ruim 137.000 stuks aandelen die ik niet kan verkopen en ook niet kan overboeken!
  Dagelijks zie ik deze aandelen verdampen en kan niets doen, terwijl het mijn aandelen zijn!
  Hoe kan dit!?
  Aangezien ik een nu ook een account heb bij Binck, heb ik gevraagd om mij te adviseren bij het benoemen van de juiste, gegronde argumenten om DeGiro overstag te krijgen (tenslotte heb ik meerdere keren getracht deze aandelen naar de Binck over te boeken).
  Krijg geen hulp! Binck geeft aan hierin geen partij te zijn.
  Het is alsof ik iemand op sterven zie en geen eerste hulp mag bieden.
  Blijkbaar mag die hulpbehoevende persoon doodbloeden.
  HELP!!! Graag krijg ik advies of een duw de juiste richting in

 13. DEEL 3
  Vervolgens heb ik op 7 september gevraagd om een terugkoppeling wat betreft de status van mijn verzoek tot overboeking (vanzelfsprekend heb ik intussen diverse mails aan DeGiro en Binck geschreven om duidelijkheid te krijgen over de gang van zaken eerder en om er kort op te blijven zitten).
  Op 8 september 2020 heb ik antwoord gekregen van DeGiro.
  Deze luidt als volgt: Helaas moet ik u mededelen dat wij de posities Stein Mart en GNC niet kunnen uitboeken, omdat de custiodian geen toestemming verleend. De custodian wil geen risico lopen, omdat deze bedrijven (bijna) failliet zijn. Onze excuses voor het ongemak.

 14. DEEL 2
  Hierop heb ik rondgebeld en een account geopend bij eerst IB brokers. De overboeking werd niet geaccepteerd, vanwege dat IB geen toegang zou hebben tot de OTC markt. Ik ben hier verder niet op ingegaan en een account geopend bij Binck. Overboeking ingediend bij Binck en eveneens niet gelukt.
  Hierop heb ik wel de reden opgevraagd. Binck gaf aan dat zij de overboeking niet konden accepteren, vanwege dat de stukken een Nasdaq notering hebben en niet meer te verhandelen zijn.
  Deze terugkoppeling aan DeGiro gegeven en vriendelijk gevraagd om hun medewerking.
  Toen is aan mij aangegeven, door DeGiro, dat desbetreffende aandelen op heden enkel nog verhandelbaar is op de Borse Frankfurt of op de OTC markt. Aangezien ik via DeGiro toegang heb tot de Borse Frankfurt heb ik verzocht om mijn aandelen intern over te boeken naar de Borse Frankfurt (inmiddels 2 september 2020). Echter is vervolgens ook dit verzoek afgekeurd, terwijl DeGiro zelf deze optie had aangedragen!
  Weer opgepakt waar ik was gebleven. Verzoek overboeking ingediend met opmerking de aandelen aan te bieden met de juiste notering, zodat Binck de overboeking kan accepteren!

 15. Beste,
  Ik ben een beginnende belegger en zou graag de zienswijze van andere beleggers willen weten mbt het volgende.
  Kan een broker een overboeking tegenhouden en tegelijk ook de aandelen bevriezen, met als gevolg dat je deze niet meer mag verkopen? Dit betreffen aandelen die nog gewoon verhandeld worden.
  Wel moet ik erbij aangeven dat desbetreffende aandelen bijvoorbeeld van de Nasdaq naar de ‘pink sheets’ (OTC) zijn gedegradeerd?
  Persoonlijk vind ik het nogal absurd dat je je eigen aandelen ziet verdampen, maar kan (vooralsnog) niets doen!
  Ik hoor graag van jou/jullie.
  Vriendelijke groet

  • Beste Mr FOB, Vanwege de lengte stuur ik de volgende mail in delen.
   DEEL1
   Zoals eerder aangegeven ben ik een beginnende belegger en zit ik in een zeer benarde situatie, die mij een hoop hoofdpijn veroorzaakt!
   Ik ben dan ook wanhopig op zoek naar steun of een duw de juiste richting in, eventueel met juridische hulp.
   Ik zal e.e.a. toelichting en nuanceren.
   Ik heb ongeveer 1 1/2 maand geleden ruim 135.000 aandelen SteinMart (verder te noemen SM) gekocht bij DeGiro.
   Vervolgens heb ik, zoals door velen wordt geadviseerd, de aandelen met rust gelaten.
   Op 24 augustus 2020 had ik gelezen over het feit dat SM Chapter 11 had aangevraagd. Direct hierop wilde ik mijn aandelen verkopen (zelfde dag, 24 augustus 2020). Echter werd mijn order afgekeurd.
   Hierop heb ik DeGiro gecontact en om uitleg gevraagd.
   Antwoord (DeGiro): uw verzoek is afgekeurd, vanwege dat dit product delisted is van de Nasdaq.
   Vraag (ik): Welke opties heb ik? Ik wil zsm deze aandelen verkopen.
   Antwoord: 3 opties zijn aangedragen.
   -uw positie aanhouden en wachten totdat het product weer een beursnotering heeft.
   -uw positie aanhouden en wachten totdat het product de waarde boven USD1,- noteert. Vervolgens kan DeGiro beoordelen of het éénmalig sluiten van uw positie op de OTC markt mogelijk is.
   -uw positie overboeken naar een andere broker of bank die wel een aansluiting heeft op de OTC markt.

 16. Wat een fijne en duidelijke uitleg hoe het nu werkt. Ik beleg sinds kort, lees er veel over, maar het voelt soms nog steeds een beetje alsof ik maar iets doe. Dus iets meer achtergrondkennis en wat er naast beleggen bij de Giro nog meer mogelijk is, is heel fijn! Thanks.

 17. Echte beginners vraag dit, maar ik kon het antwoord nog niet vinden.

  Stel: ik wil een portfolio van 70% aandelen en 30% obligaties hanteren en ik leg €100 per maand in.

  VWRL is op het moment van schrijven €78,16
  DBZB is op het moment van schrijven €243,23

  Klopt het dat ik dan deze maand slechts 1 aandeel VWRL kan kopen, en niet de overige €21,84 kan beleggen in DBZB omdat je geen 1/10e aandeel kunt kopen?

  Alvast bedankt!

  • Dat klopt. Je zou IE00BKT6FT27 / iShares Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IGLE als alternatief voor DBZB kunnen overwegen. Die lijkt er veel op en is per stuk veel goedkoper

 18. Hi, met interesse ben ik je blog en alle reacties aan het lezen. Ik ga daar nog even mee door, want er staan veel verwijzingen in, maar ik vind het jammer dat de oudste reacties bovenaan staan. Als het mijn site was zou ik altijd beginnen met de meest recente. Nu was ik even geneigd weg te klikken, omdat ik dacht ‘ouwe meuk’, niet uo-to-date etc.

  Via een kennis hoorde ik wel dat de conversie euro/dollar bij Degiro niet al te best is. Mocht ik in een Vanguard indexfonds willen beleggen heb ik hier toch mee te maken. Wat is jouw idee daarover?

  Groet, Gemmy

  • Je hebt niet met dollar-euro conversie te maken als je VWRL van Vanguard koopt op de beurs van Amsterdam. Dan gaat alles in euro’s.

 19. Goedemiddag, ik (man, 41, getrouwd en vader van twee kids) ben sinds gisteren (ja, ik weet het, laat!) erg nieuwsgierig geworden. Na wat gezoek op internet kwam ik op deze pagina uit. Bedankt voor de erg heldere uitleg. Nu vraag ik mij af, omdat ik al wat ouder ben, is het beginnen met beleggen dan nog wel interessant? Je hebt over obligaties en aandelen, waarbij je je leeftijd moet beleggen in obligaties, althans als vuistregel, de rest in aandelen. Betekend dit dat je dus jaarlijks daarin moet gaan aanpassen? En koop je maandelijks dan telkens in dezelfde portefeuilles? Maakt het uit hoeveel ik maandelijks inleg? Ik begreep dat er inmiddels een wachtlijst is van ca. 18.000. Dus ze zijn in ieder geval populair!

  Sorry voor de vele vragen, maar misschien kun je het me nog iets verder helpen?

  • Hoe dichter je bij je opnameleeftijd komt, des te defensiever zou ik beleggen (meer obligaties en minder aandelen). Ik heb dat jaarlijks aangepast. Of beleggen nog interessant is hangt met name af van je beleggingshorizon. Als je geld binnen een paar jaar nodig hebt is beleggen wellicht niet geschikt. Maar als je het minimaal 5-10 jaar kunt missen wellicht wel. En vaak hebben minder jonge mensen met kinderen een veel langere beleggingshorizon dan ze denken, omdat er geen rekening wordt gehouden met geld dat naar de kinderen zal gaan. Dat kan daardoor meestal veel langer belegd blijven dan wanneer dat doorgeven niet zou gebeuren.

  • Het is zeker niet dat ik het geld op korte termijn nodig heb, het is alleen dat ik dan denk, waarom ben ik niet eerder begonnen. Het is toch een beetje de gedachte dat je geld kan verliezen. Je geeft aan dat je defensiever moet beleggen naarmate je ouder wordt, is dan je leeftijd, in mijn geval 41, in obligaties en 59% in aandelen nog steeds de beste keuze?

   Ik heb me inmiddels aangemeld op DeGiro en sta ergens rond de 27000 op de wachtlijst.

  • Er is geen “beste keuze voor iemand met een bepaalde leeftijd”, het is een persoonlijke keuze die goed moet passen bij je risicotolerantie. Leeftijd in obligaties kan daarbij een behulpzame leidraad zijn, maar is niet in steen gebeiteld

 20. Mr FOB,

  Een belangrijk doel in mijn leven is het eerder stoppen met werken. Om dat te realiseren had ik graag in deze fondsen willen beleggen, maar zijn deze helaas niet bij een broker als De Giro te verkrijgen. Wel bij bv ABN of Rabo (maar daar ben ik niet zo`n fan van gezien ze nogal vaker negatief in het nieuws komen bij bv Radar):
  (1)  NL0011515424 Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund EUR 
  (2)  NL0011400346 Northern Trust Europe Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund EUR 
  (3)  NL0011225305 Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund EUR  

  Om een `goed’ alternatief te vinden voor deze fondsen heb ik besloten om bij Meesman te gaan beleggen in het `Aandelen Wereldwijd Totaalfonds’. wat ongeveer op hetzelfde neerkomt.

  Maar dan nu de vraag: als je je geld laat beleggen dan kost dat natuurlijk geld. Ik zie bv op uw blog dat maandelijks een aankoop doet in FTSE All World UCITS ETF van Vanguard bij De Giro, toch?
  Dan zou het dus eigenlijk praktischer zijn om, geldbesparend gezien, de rekening bij Meesman op te heffen en dus ook in dat Vanguard Fund te investeren waar u in investeert?

 21. hoi fob,

  ik zou graag willen beginnen met daytraden, ik weet dat je je er niet mee bezig houdt (voor zover ik heb gelezen), maar enig idee welk platform hiervoor geschikt zou zijn? ( ik ben al een beetje aan het googlen geslagen, maar ik heb uw mening hoog zitten.) 🙂

  en misschien heb je (gehoord van) een contactpersoon die mij hier wegwijs in kan maken

  bedankt voor je blogs en de simpliciteit (maar toch erg informatief) ervan.
  het ga je goed!

  • Ik zie dat als speculeren en niet als beleggen en ben hier verder dan ook totaal niet in thuis, het spijt me.

 22. Goedenmorgen,

  In deze crisistijden lijkt het me erg interessant om te beginnen met beleggen. Nu ben ik op zoek naar een goed fonds om dit te doen. Ik ben bezig met Robein maar las dat hier FTSE All-World UCITS ETF wordt aangeraden. Wat is nu het voordeel van dit fonds tegenover bijvoorbeeld Robein?

  • Via VWRL beleg je tegen 0.22% lopende kosten in de ruim 3.300 grootste bedrijven van over de hele wereld, waarbij de omvang naar marktkapitalisatie is gemeten.
   Via Robein (tegenwoordig InDelta) moet je, tegen ruim 2x zo hoge kosten, beleggen in een veelheid aan fondsen om spreiding te krijgen, welke ook nog eens flink beperkt is. Je belegt tegen 0.5% lopende kosten in maximaal 50 bedrijven per fonds, waarbij de spreiding niet naar marktkapitalisatie maar gelijkgewogen is. Met gelijkgewogen beleggen sluit je een stuk marktwerking uit, wat ik onaantrekkelijk vind.

  • Marie-Loes

   VWRL lijkt populair, toch zie je deze bijv. niet terug bij de ‘populaire keuzes’ bij de Giro. Ik vraag me af, waarom een ervaren belegger als Robeco dan MSCI world volgt. Hierbij begrijp ik de indexen niet helemaal. Bij S&P500 is het duidelijk, maar als je bijv. kijkt op pagina 502 van teletekst denk je, welke volgt MSI of VWRL dan (FTSE 100 e/o eurotop 100) en kan dat straks last gezien Britse/FTSE aandelen versus Brexit? Bij S&P500 staat regelmatig geen koers, wegens vertraging? Bovendien hebben boven genoemden bijna dezelfde aandelen in Noord-Amerika. Dan is S&P500 incl. Berkshire van Buffet zo gek nog niet? Wellicht kan iemand me uitleggen hoe het zit en wat het voordeel is van een groter aantal aandelen zoals bij VWRL, is de volatiliteit dan ook niet groter t.o.v. bij S&P500?

  • VWRL is de meest populaire ETF zonder transactiekosten bij DEGIRO, zie hier.

   VWRL volgt de FTSE All-World Index.

   Meer spreiding geeft over het algemeen minder volatiliteit.

  • Marie-Loes

   Bedankt. Ter indicatie had ik gekeken bij de Giro interface. Via beurs, soort/EAM (trackers/gratis) en aanbieder kun je de knop aanzetten: ‘laat alleen populaire producten zien’. Daar zit VWRL niet bij, bedoel ik.

   FTSE All World staat niet bij de indices, gaat het dan om UK100?

 23. BuitenIsOverschat Reageer

  Even een praktische vraag: wat vul je in bij rekeningnummer op je belastingaangifte aangezien DEGIRO heeft geen rekeningnummers heeft?
  Ik heb het ze geprobeerd te vragen, maar het is daar nu natuurlijk stervensdruk dus ik krijg geen antwoord.

 24. Beste Mr Fob,

  Gisteren kwam ik uw blog toevallig tegen toen ik aan het uitzoeken was hoe ik de kosten van mijn verzekeringsportefeuille kan terugschroeven.
  Verder kom ik op veel gebieden waar ik me zelf de afgelopen periode ook in aan het verdiepen was, zeer nuttige goed onderbouwde informatie tegen. Dat gaat mij veel tijd besparen!
  Voor nu heb ik alleen een korte vraag. Zelf was ik na grondig onderzoek tot de conclusie gekomen dat ik het beste af zou zijn met indexbeleggen via Ibeleggen. Ik kom daarover echter niets tegen in dit blog. Is daar een reden voor of is dat toeval, omdat u andere keuzes heeft gemaakt?

  • iBeleggen biedt een goed gespreide portefeuille aan tegen redelijke kosten. Ik heb via hen belegd en heb een gastblog van een van de oprichters op mijn site staan, zie hier. Meesman lijkt erop en is iets goedkoper. Als je alles net als ik helemaal zelf wilt doen tegen nog lagere kosten, dan is DEGIRO een goede kandidaat.