De beste ETF’s die ik ken en waar je in 2022 vanuit Nederland in kunt beleggen zijn van Vanguard. Deze hebben in mindere of meerdere mate last van dividendlekkage. Northern Trust indexfondsen zonder dividendlekkage zijn ook verkrijgbaar in Nederland. Ik krijg daar steeds vaker vragen over van lezers. Hoe verhouden deze fondsen zich tot de ETF’s van mijn voorkeur van Vanguard?

Als je overigens nieuw bent op het gebied van beleggen in ETF’s, dan raad ik je aan te beginnen met de post Beleggen voor beginners.

Deze post heeft voor het laatst een update gehad in december 2021, waarbij de nieuwe Meesman tarieven, welke per 2022 ingaan, verwerkt zijn.

De beste ETF in 2022 – inleiding

Sinds een tijdje zijn er Northern Trust ESG indexfondsen beschikbaar gekomen via de grootbanken (ABN AMRO, ING en Rabobank). Bij hun goedkoopste beleggingsrekeningen (deze rekening bij ABNAMRO) kun je onder andere een fonds dat de ontwikkelde markten, een fonds dat de opkomende markten en een fonds dat de kleine bedrijven (zogenaamde small caps) vertegenwoordigt kopen. Daarmee heb je een brede, wereldwijde spreiding over bedrijven van vrijwel alle omvang.

Meesman biedt deze Northern Trust fondsen ook aan, onder eigen label. Ook hebben ze een fonds samengesteld waarin zowel de ontwikkelde markten, de opkomende markten als de small caps vertegenwoordigd zijn. Dit heet het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal.

Deze Northern Trust fondsen kunnen dividendlekkage voorkomen en sluiten daarnaast bedrijven uit op basis van ESG selectiecriteria. Dat zijn de grootste verschillen tussen deze fondsen en de aandelen ETF’s van mijn voorkeur (VWRL of VWCE in combinatie met de lastiger verkrijgbare VTI en VXUS ).

Ik zelf heb mijn aandelen beleggingen in Northern Trust fondsen via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis. Zie Mijn nieuwe beleggingsstrategie voor meer informatie.

Ik zal in deze post de volgende aandelen ETF’s en indexfondsen vergelijken:

 • VWRL (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, ISIN: IE00B3RBWM25). In plaats van VWRL kun je overigens ook de variant VWCE (ISIN: IE00BK5BQT80) kiezen. Deze is exact hetzelfde als VWRL, maar herbelegt het dividend automatisch daar waar VWRL het uitkeert.
 • De combi VTI/VXUS (Vanguard Total Stock Market ETF, ISIN: US9229087690 en Vanguard Total International Stock ETF, ISIN: US9219097683) 
 • De combi NTWCEAE/NTEMESA (Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund EUR, ISIN: NL0011225305 en Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund, ISIN: NL0011515424). Het Northern Trust Small Caps fonds (ISIN: NL0013552078) was bij het voorbereiden van de post nog niet beschikbaar en heb ik daarom buiten beschouwing gelaten.
 • Het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal (ISIN: NL0013689110).

De beste ETF: vergelijk samenstelling van de fondsen

Ik vind het erg belangrijk dat een aandelen ETF wereldwijd gespreid is. Spreiding betekent verlaging van risico. Hoe breder de spreiding, des kleiner de kans dat je geraakt wordt door relatief slecht presterende regio’s, sectoren, enzovoorts.

VWRL en VWCE spreiding

VWRL en VWCE geven wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie, exclusief small caps. Er zitten op dit moment 3720 bedrijven in deze fondsen. Er wordt een FTSE index gevolgd.

VTI/VXUS spreiding

VTI/VXUS geeft op dit moment in een verhouding 56/44 wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie, inclusief small caps. Deze verhouding kan wijzigen in de loop van de tijd. Er zitten op dit moment 11844 bedrijven in deze fondscombinatie. Er wordt een CRSP en een FTSE index gevolgd.

NTWCEAE/NTEMESA spreiding

NTWCEAE/NTEMESA geeft op dit moment in een verhouding 88/12 wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie, exclusief small caps, waarbij tevens bepaalde bedrijfssectoren op basis van ESG selectiecriteria uitgesloten worden. Deze verhouding en uitsluitingen kunnen wijzigen in de loop van de tijd. Er zitten op dit moment 2790 bedrijven in deze fondscombinatie. Er wordt een MSCI Custom ESG index gevolgd.

Door het Small Caps Northern Trust fonds (ISIN: NL0013552078) toe te voegen is er wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie te realiseren, inclusief small caps, waarbij tevens bepaalde bedrijfssectoren op basis van ESG selectiecriteria uitgesloten worden. Je belegt dan in 3316 bedrijven extra. Zie hier voor een tool om de juiste verdeling tussen de Northern Trust fondsen te bepalen.

Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal spreiding

Het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal geeft wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie, inclusief small caps, waarbij tevens bepaalde bedrijfssectoren op basis van ESG selectiecriteria uitgesloten worden. Deze uitsluitingen kunnen wijzigen in de loop van de tijd. Er zitten op dit moment 6115 bedrijven in dit fonds. Er wordt een MSCI Custom ESG index gevolgd.

Effecten van het volgen van verschillende indices

Als voorbeeld vergelijk ik Northern Trust (NTWCEAE/NTEMESA in een verhouding 88/12) met VWRL. Northern Trust volgt een bovenliggende index van MSCI. De bovenliggende index welke door Vanguard’s VWRL wordt gevolgd is van FTSE. Los van het wel of niet uitsluiten op basis van ESG (zie volgende paragraaf) presteerden deze indices de afgelopen jaren verschillend.

Als je Northern Trust via een van de grootbanken aanhoudt, dan moet je zoals gezegd 88% World en 12% Emerging Markets aanhouden om wereldwijde spreiding naar marktkapitalisatie te hebben. MSCI World heeft de afgelopen 5 jaar gemiddeld 9.49% rendement per jaar gehad, MSCI Emerging Markets 4.55%. 88% MSCI World + 12% MSCI EM heeft de afgelopen 5 jaar gemiddeld 8.90% rendement per jaar gehad.

Als je VWRL of VWCE aanhoudt, dan volg je de FTSE All-World Index. Deze heeft de afgelopen 5 jaar gemiddeld 9.1% rendement per jaar gehad.

Over de afgelopen 5 jaar zie je dus verschillen in performance van de indices in de ordegrootte van 0.2% per jaar, in dit geval in het voordeel van VWRL t.o.v. de Northern Trust combi. Dit geeft geen enkele garantie voor de toekomst.

Effecten van het uitsluiten op basis van ESG criteria

Het uitsluiten op basis van ESG criteria kan een positieve of negatieve impact op het beleggingsresultaat hebben. De afwijking van het jaarlijks rendement van de Northern Trust fondsen (88% World en 12% Emerging Markets) ten opzichte van fondsen die geen ESG uitsluitingen hebben is over de afgelopen jaren tussen de -1.0 en +1.4% per jaar (bron: persoonlijke communicatie met Hendrik Meesman, waarvoor dank!):

Jaar Rendement (MSCI World NT Custom ESG + EM NT Custom ESG) minus (MSCI World + EM)
2008 -0,7%
2009 1,4%
2010 0,4%
2011 -1,1%
2012 0,9%
2013 0,5%
2014 0,6%
2015 0,2%
2016 -0,7%
2017 0,5%
2018 0,4%
2020 1,7%
2021 ytd 0,3%

Zoals uit de tabel blijkt pakken de afwijkingen van ESG versus niet ESG fondsen zowel positief als negatief uit. ESG fondsen hebben het gemiddeld ongeveer 0.3% per jaar beter gedaan dan niet ESG fondsen in de jaren uit de tabel. Dit garandeert niets voor de toekomst. Zoals ik namelijk eerder schreef bestaat er geen consensus over het feit of ESG selectie een positief of negatief effect op rendement heeft op de langere termijn. 

Wijzigende samenstelling Northern Trust ESG fondsen

NTWCEAE/NTEMESA had in juni 2019, toen ik in de post over duurzaam beleggen over deze fondsen schreef, een afwijking in samenstelling van 7.6% ten opzichte van een wereldwijd gespreide belegging naar marktkapitalisatie zonder ESG uitsluitingen. Per eind januari 2020 is deze afwijking ruim 7.9%. Niet heel spectaculair, maar je ziet dus dat in een paar maanden tijd de Northern Trust combi meer is gaan afwijken van wereldwijd gespreid beleggen zonder uitsluitingen. Northern Trust kan in overleg met MSCI de samenstelling naar eigen wens aanpassen, omdat er een speciaal voor hen gemaakte index gevolgd wordt.

De beste ETF: vergelijk kosten

Kosten bepalen voor een groot deel je uiteindelijke rendement bij beleggen. 0.1% kosten per jaar bij beleggen geeft niet 3% maar 21% minder rendement t.o.v. je inleg na 30 jaar. Zie hier voor de uitleg hoe dit werkt.

Met behulp van mijn calculator vermogensopbouw berekenen kun je eenvoudig zelf berekenen wat wijzigingen in rendement (bijvoorbeeld ten gevolge van hogere kosten), looptijd, en inleg voor effect hebben op je eindkapitaal.

De totale lopende fondskosten van een ETF bestaan uit de zogenaamde Total Expense Ratio (TER), de in het fonds besloten transactiekosten, de niet terug te vorderen dividendbelasting (ook wel dividendlekkage genoemd) en de terugkerende broker- of bankkosten. De eventuele inkomsten afkomstig van het uitlenen van effecten door het fonds gaan af van de lopende fondskosten.

Ik kijk in deze post alleen naar lopende kosten. Eenmalige transactiekosten bij aan- of verkoop laat ik buiten beschouwing. Deze eenmalige kosten hebben namelijk nauwelijks impact op het lange termijn resultaat.

Dividendlekkage

Een kostenaspect dat een rol speelt is de dividendbelasting welke binnen het fonds afgedragen wordt en welke niet via de belastingaangifte terug te vragen is. Dat wordt ook wel de dividendlekkage genoemd, zie de pagina over dividendlekkage voor verdere uitleg. Als voorbeeld voor het berekenen van dividendlekkage neem ik VWRL.

Zoals te zien is op pagina 61 van het laatste jaarverslag van VWRL, is er het afgelopen boekjaar $64.119.281 aan dividend uitgekeerd en $7.444.601 aan dividendbelasting afgedragen door het fonds. Dat geeft een dividendlekkage van (7.444.601/64.119.281)*100% = 11.6% ten opzichte van het uitgekeerde dividend. Het totale fondsvermogen bedroeg $2.704.960.870. Er is dus ($64.119.281/$2.704.960.870)*100% = 2.37% dividend uitgekeerd. De dividendlekkage bedroeg dus 11.6% * 2.37% = 0.27%.

VTI heeft geen dividendlek, VXUS ongeveer 0.2%. Vanwege het feit dat NTWCEAE, NTEMESA en het Meesman fonds de FBI status (Fiscale Beleggings Instelling) hebben, zouden deze fondsen nauwelijks tot geen dividendlek moeten hebben.

Lopende fondskosten exclusief broker- of bankkosten

Om de totale fondskosten exclusief de broker- of bankkosten te bepalen hanteer ik de volgens mij sluitende aanpak van Gerben, welke hij op reddit heeft gedeeld en waarvoor hij een update alvast met me persoonlijk heeft gedeeld (waarvoor dank!):

“Ik bepaal de bruto tracking difference. Daarbij vergelijk ik de performance van een ETF tegen de performance van de bruto index. Ik pak dan de performance van de ETF waar alles in zit. Dus bijvoorbeeld “Total return by NAV” voor Vanguard. In deze performance zit dividend, dividendlekkage, TER, transactiekosten, opbrengsten van uitlenen etc. verwerkt. Bruto index gaat uit van geen belastingen / dividendlekkage. Als je bruto index – Total return by NAV doet, kom je uit op de echte kosten all-in. Ik noem dit de tracking difference, afgekort tot TD.

Meesman zelf heeft nog te weinig data om direct de tracking difference te bepalen voor hun fondsen. Dit omdat ze pas recent naar de Northern Trust (NT) fondsen zijn gewisseld. Hier staat nu een schatting. Deze is gedaan door het verschil in TER tussen de Meesman fondsen en NT fondsen bij de NT tracking difference op te tellen. Dit geeft nu 0.54 (0.19 + 0.35) voor het Meesman wereld fonds en 0.73 (0.48 + 0.25) voor het emerging markets fonds. Voor het small caps fonds zijn nog geen data beschikbaar en is een voorbehoud dus op zijn plaats, maar schat ik 0.57 (0.30+0.27). Aangezien Meesman per 1 januari 2022 de TER gaat verlagen met 0.1% voor een belegd vermogen tot 1 miljoen euro, heb ik die 0.1% van de uitkomst van de schatting afgetrokken. Voor een belegd vermogen boven de 1 miljoen euro verlagen ze het tarief voor het totale belegde vermogen in hun wereldwijde fonds met 0.25%, maar dit laat ik hier buiten beschouwing”

De TD per jaar van de bekeken fondsen, gemiddeld over de afgelopen jaren:

 • VWRL (of VWCE): 0.56%
 • VTI/VXUS: 0.14%
 • NTWCEAE/NTEMESA via grootbanken: 0.22%
 • Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal (geschat): 0.46%

Broker- of bankkosten

VWRL of VWCE

VWRL en VWCE kun je zonder kosten aanhouden via bijvoorbeeld DEGIRO (standaard account). Zie VWCE of VWRL? voor welk fonds je volgens mij het beste kunt kiezen.

VTI/VXUS

VTI/VXUS kun je via opties verkrijgen via bijvoorbeeld Lynx (Nederlandse reseller van het Amerikaanse Interactieve Brokers) en Interactive Brokers zelf. De doorlopende broker-kosten bij Lynx zijn €5 per maand, waarbij portefeuilles vanaf €100.000 kosteloos zijn. De gemaakte maandelijkse transactiekosten worden in mindering gebracht op de doorlopende broker-kosten.

NTWCEAE/NTEMESA

NTWCEAE/NTEMESA zijn aan te houden via ABN AMRO, ING, Rabobank en Meesman.

Als je geen betaalrekening hebt bij een grootbank, zijn ze voor portefeuilles tot ongeveer €15.000 het goedkoopst aan te houden via Meesman, daarna voor portefeuilles tot €266.666 het goedkoopst via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis, daarboven wordt Rabobank goedkoper. Ik beperk me voor het gemak in het verdere vergelijk voor wat betreft de grootbanken tot ABN AMRO.

De doorlopende bankkosten bij beleggen via ABN AMRO zijn €1.95 per maand voor een verplichte bankrekening + een service fee welke afhankelijk is van je belegd vermogen. Deze bedraagt 0.20% voor beleggingen tot €100.000, 0.12% voor het deel van je beleggingen tussen de €100.000 en €400.000 en 0.06% voor je beleggingen boven de €400.000.  

Als je al een betaalrekening hebt bij ABN AMRO, zijn ze voor portefeuilles tot €233.000 het goedkoopst aan te houden via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis, daarboven wordt Rabobank goedkoper. 

Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal

Het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal is aan te houden via Meesman. De lopende kosten voor dit fonds zijn 0.4% per jaar vanaf 1 januari 2022. Bij een belegd vermogen in dit fonds vanaf 1 miljoen euro worden de lopende kosten 0.25% per jaar voor jouw totale belegging in dit fonds.

Totale kosten

Wanneer ik alle lopende kosten (fondskosten + broker-/bankkosten) optel, kom ik op de volgende totale lopende kosten voor de verschillende fondsen per jaar, afgezet tegen het belegd vermogen:

Belegd vermogen VWRL of VWCE via DEGIRO VTI/VXUS via Lynx NT via ABN AMRO Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal
€ 10.000 0,56% 0,74%* 0,65% (of 0.42%**) 0,46%
€ 20.000 0,56% 0,44% 0,54% (of 0.42%**) 0,46%
€ 50.000 0,56% 0,26% 0,47% (of 0.42%**) 0,46%
€ 100.000 0,56% 0,14% 0,44% (of 0.42%**) 0,46%
€ 250.000 0,56% 0,14% 0,38% (of 0.37%**) 0,46%
€ 500.000 0,56% 0,14% 0,35% (of 0.34%**) 0,46%
€ 1.000.000 0,56% 0,14% 0,31% (of 0.31%**) 0,31%

*VTI/VXUS kun je alleen in veelvouden van 100 stuks via opties aanschaffen. VTI heeft op het moment van schrijven een koers van $171, VXUS heeft een koers van $55. Minimaal heb je dus 100*$171 = $17100 = €15834 nodig om in VTI te kunnen inleggen. Na aankoop kun je vervolgens een deel verkopen en via een optie in VXUS steken, zodat je uiteindelijk in de juiste verhouding de fondsen aanhoudt. Eenvoudiger, maar 0.06% duurder, is het om niet in VTI/VXUS, maar in VT (Vanguard Total World Stock ETF, ISIN: US9220427424) te beleggen via opties. Daarin zitten VTI en VXUS in de juiste verhouding opgenomen. De koers van VT is $83 op het moment van schrijven. Daar kun je dus met 100*$83 = $8300 = €7685 al in terecht.

**tussen haakjes staan de kosten als je al een betaalrekening hebt bij ABN AMRO, dan reken ik de kosten voor de betaalrekening niet apart mee

Wanneer loont omzetten van VWRL/VWCE of Northern Trust naar VTI/VXUS?

Ergens vanaf ongeveer €50.000 aan belegd vermogen in VWRL/VWCE of Northern Trust kan het vanuit kostenoogpunt wellicht de extra moeite gaan lonen om via opties in VTI/VXUS om te zetten. Afhankelijk van je totale box 3 vermogen en of je wel of geen fiscale partner hebt (zie hier) ga je dan namelijk 0.2-0.3% minder kosten per jaar betalen dan via de andere routes. En daardoor heb je op elke €10.000 die je ingelegd hebt en welke rendeert met 7% in plaats van 6.7% (7% is het typische beursrendement per jaar van de afgelopen decennia, ik hanteer als voorbeeld 0.3% kostenreductie) de volgende bedragen aan extra rendement:

Na 10 jaar: €545

Na 20 jaar: €2.113

Na 30 jaar: €6.150

Voorbeeld: bij een totale belegging van €60.000 heb je na 10 jaar al 6*€545 = €3.270 extra rendement, na 30 jaar zelfs 6*€6.150 = €36.900.

Steeds omzetten naar VTI/VXUS via opties zodra je weer genoeg verzameld hebt via VWRL/VWCE of Northern Trust geeft zo wellicht een erg mooi uurloon, ervan uitgaande dat je er minder dan een uur mee bezig bent nadat je je de stappen een keer eigen gemaakt hebt.

Verschillen in gemak waarmee je de fondsen kunt aanschaffen

Zoals gezegd, VTI/VXUS zijn lastig aan te schaffen omdat ze alleen via opties te verkrijgen zijn.

VWRL en VWCE zijn eenvoudig in hele stukken aan te schaffen.

Northern Trust fondsen en het Meesman fonds zijn ook eenvoudig aan te schaffen en hebben daarnaast als voordeel dat ze in fracties aan te kopen zijn. Daarnaast kun je via alle genoemde aanbieders automatische orders inleggen. Daardoor kun je bijvoorbeeld een maandelijkse inleg met een vast bedrag volledig automatiseren.

 

De beste ETF kiezen: conclusies

 • Northern Trust en Vanguard volgen verschillende moederindices. De moederindex kan impact hebben op het resultaat. De bovenliggende FTSE index, welke VWRL volgt, heeft de afgelopen 5 jaar gemiddeld 0.2% per jaar beter gepresteerd dan de bovenliggende MSCI index, waarvan de bekeken Northern Trust fondsen een ESG afgeleide volgen. Dit geeft geen enkele garantie voor de toekomst.
 • Het uitsluiten op basis van ESG criteria kan impact hebben op het resultaat. Het uitsluiten op basis van ESG criteria door Northern Trust heeft in de periode 2008-2021 gemiddeld 0.3% extra rendement opgeleverd ten opzichte van niet uitsluiten. Verschillen in rendement tussen -1.0% en +1.4% per jaar komen voor tussen 2008 en 2021. Dit geeft geen enkele garantie voor de toekomst.
 • De ESG uitsluitingen wijzigen wanneer Northern Trust daar aanleiding toe ziet, dit gebeurt in de praktijk. Daarmee kunnen de ESG fondsen verder af gaan wijken van een wereldwijd gespreide belegging zonder uitsluitingen.
 • VTI/VXUS heeft de beste spreiding van de bekeken fondsen. De spreiding is wereldwijd, zowel grote als kleine bedrijven (“all caps”) worden meegenomen en geen enkele bedrijfstak wordt uitgesloten.
 • Als je geen betaalrekening hebt bij ABN AMRO: Het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal via Meesman, is tot een belegd vermogen van ongeveer €15.000 de goedkoopste manier om wereldwijd gespreid te beleggen in het vergelijk. Daarna is VTI/VXUS via Lynx goedkoper.
 • Als je al wel een betaalrekening hebt bij ABN AMRO: Northern Trust ESG indexfondsen via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis zijn tot een belegd vermogen van ongeveer €20.000 de goedkoopste manier om wereldwijd gespreid te beleggen in het vergelijk. Daarna is VTI/VXUS via Lynx goedkoper.

Beleg jij in Vanguard of Northern Trust fondsen?

Veelgestelde vragen

Welke ETF kun je het beste kiezen in 2022?

Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF samen met Vanguard Total International Stock Index Fund ETF is de beste combi. Ze zijn echter alleen te verkrijgen via de optieroute.

Wat is het verschil tussen een ETF en een indexfonds?

In een indexfonds kan 1x per dag worden gehandeld. De prijs wordt bepaald aan de hand van de de intrinsieke waarde (ook wel Netto Asset Value of NAV genoemd) op het einde van de beursdag. In een ETF kan gedurende de gehele handelsdag worden gehandeld. De prijs wordt bepaald aan de hand van een bied- en laatkoers.

Hoeveel wordt er belegd in ETF’s?

ETF’s zijn steeds populairder door hun lage kosten en goede spreiding. Wereldwijd wordt er ondertussen meer dan 7.700 miljard dollar belegd in ETF’s.

Wil jij net als ruim 13.000 anderen het FOB huishoudboekje 2022 kado? En een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt? Ik stuur geen spam, opzeggen kan altijd en ik geef je e-mailadres nooit door aan derden.Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.


De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en louter informatief en educatief bedoeld. Let op: Beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Je blijft zelf verantwoordelijk voor enige schade geleden door opvolgen van informatie op deze site. Blauw onderstreepte links kunnen affiliate links zijn. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.
Auteur

Mr FOB

fob Mr FOB heeft in 2016 Financieel Onafhankelijk Blog opgericht. FOB gaat over besparen, beleggen en alles wat verder nodig is om financieel onafhankelijk te worden en te blijven. Mr FOB is zelf in 2019 gestopt met werken op 49 jarige leeftijd. FOB is in Nederland erkend als Digitaal Cultureel Erfgoed.

291 Reacties

 1. In de post noem je het gemiddelde beursrendement van de afgelopen decennia (7% per jaar). Is dat de gemiddelde koersstijging van de beurs? Of wordt er dan ook rekening gehouden met het rendement op herbelegd dividend?

 2. Kan je de tool misschien zodanig aanpassen dat je zelf de marktcapitalisatie in kan geven en dat de tool het dan daarmee uitrekent? Nu heb je niet veel aan de tool omdat de marktcapitalisatie verouderd is.

  Ik doel dus op:
  https://www.financieelonafhankelijkblog.nl/abn-amro-beleggen/

  Ben ik augustus 2021 begonnen met beleggen door jouw blogs, NT fondsen via ABN AMRO periodiek automatisch. Heb m’n 50 euro bonus van de ABN ook al binnen.
  Maar ik loop dus een beetje te klungelen bij hermoddelatie van m’n 3 fondsen en jouw tool kan ik niet gebruiken door de verouderde marktcapitalisatie waarden.

  Hier haal ik ze vandaan, komt uit een post onder een van je blogs:
  https://www.hette.ma/marketcap/

  • Mr FOB

   Ik zal daar eens naar gaan kijken. De verdeling is overigens gewijzigd van 78/11/11 in 79/11/10 (World/Small/Emerging), dus dat maakt hoegenaamd niets uit en zorgt ervoor dat het tool in feite nog prima bruikbaar is.

  • Mr FOB

   Dat zie je bij 3 fund portfolio toch ook staan op hette.ma? Hij berekent het op dezelfde manier als ik indertijd dat het 78/11/11 was gedaan heb

  • Mr FOB

   Ah, nou zie ik het, excuus. Ik heb het m.b.v. MSCI indices gedaan, zoals ik uitleg in de ABN post die je eerder aanhaalde. Dan kom je op dit moment op 79/11/10. Met de ESG uitsluitingen zoals NT die heeft kom je inderdaad op 80,6/9,6/9,8.
   Zoals eerder aangegeven zal ik eens kijken of ik het tooltje kan aanpassen zodat je zelf de dan geldende market cap kunt invoeren. Desalniettemin is een afwijking van 80,6/9,6/9,8 t.o.v. 78/12/10 niet heel spannend hoor, dat maakt voor je eindresultaat op de lange termijn niet veel uit.

 3. hi Mr. Fob, Gerben,

  @Mr. Fob: Hartelijk dank voor het navragen bij Meesman.
  Obv van zijn “stellige” antwoord dat het SmallCap fonds 0,23% kosten heeft gebaseerd op andere informatie die hij rechtstreeks krijgt van NT, kunnen we geloof ik niet anders concluderen dat die Masterfonds kosten dus al opgenomen zijn in de 0,23%, resp. 0,15% voor Small Cap en Developed.
  Of concluderen jullie iets anders?

 4. hi FOB,

  Ik kwam nog het volgende fonds tegen van Centraal Beheer (via Centraal Beheer Fondsbeleggen): Achmea wereldwijd Aandelenfonds A

  Dit fonds belegt onderliggend in Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged (ISIN: NL0015436478)
  Totale kosten 0,28% (incl de 0,11% kosten van het onderliggen fonds)
  Verder geen servicekosten van Centraal Beheer voor het aanhouden van een beleggingsrekening.
  Lijkt ook dividendefficient cq dividendlek te dichten.
  Geen extreme ESG uitsluitingen
  Oftewel totaal 0,28%.

  Het belegt (alleen) in ontwikkelde markten dus het is dan een alternatief voor IWDA.

  Vraag: ken je het fonds? en zou het niet interessanter voor jou zijn om je IWDA in je portefeuille te vervangen door deze, want veel goedkoper en ook bij een instelling die met Euroclear werkt?

  Ben benieuwd

  • Mr FOB

   Gerben heeft hier wel eens naar gekeken, zie hier. Op zich ook een prima fonds, maar ik blijf vooralsnog bij IWDA omdat die minder uitsluit.

 5. Hallo Mr FOB,

  je bespreekt dividendlekkage vanuit het oogpunt van een Nederlands belastingsplichtige. Dat ben ik ook nog momenteel. Maar van geboorte ben ik Belg en ga sowieso binnen 4 jaar met vervroegd pensioen (misschien zelfs eerder afhankelijk van het bereiken van mijn financiele doelen).

  Heeft het zin om in de NT fondsen te beleggen nu als ik binnen 4 jaar niet meer Nederlands belastingsplichtig zal zijn, maar wel Belgisch belastingsplichtige?

  Bedankt voor alles wat je doet!

  • Dat is een sommetje dat je voor je eigen situatie moet maken, waarbij de opbrengst afhangt van je belegde vermogen en de tijd dat je nog belastingplichtig bent in Nederland. Vervolgens moet je afwegen of je die meeropbrengst de moeite waard vindt ten opzichte van nu al gaan beleggen in fondsen die voor iemand die in België belastingplichtig is optimaal zijn.

  • Hi Mr FOB!
   Allereerst bedankt voor je super blog!

   Vraagje, ik heb het NT world custom fonds, en ik snap normaal een fonds 1x per dag de koers vaststelt en in- en uitstappen regelt.

   Echter, de koersupdates van NT WC zijn onregelmatig en soms zit er wel een week tussen. Ergens is dit goed om mijn handelsdrift te beperken, maar ik vind het ook gek. Weet jij hoe dit komt?

  • Mr FOB

   Iemand op reddit had het zojuist uitgezocht:

   24 (kerstavond), 27 (eerste kerstdag) en 28 december (tweede kerstdag) zijn geen handelsdagen voor NT. Eveneens 31 december (oudjaar) en 3 januari (nieuwjaar).

   Koersupdates van de voorgaande handelsdag vinden plaats op de eerstvolgende handelsdag.

 6. Hoi,

  Ik volg je stukken al langere tijd en heb er veel aan gehad.
  Ook dit is weer een uitermate interessante blog. Ik begrijp alleen één ding niet. De totaalkosten voor Meesman komen op 0,46% van het belegd vermogen tot 1 miljoen. Maar in het voorgaande wordt gesproken over 0,46% TD en 0,4% broker kosten. Totaal dus 0,46+0,4=0,86%. Wat begrijp ik niet goed?

  Thanks, Erik

  • Bij Meesman worden de 0.4% Meesman kosten als fondskosten in rekening gebracht en zitten daarmee al opgenomen in de TD van 0.46%. Dat is bij de andere fondsen i.c.m. banken/brokers niet het geval en neem ik ze apart mee.

 7. Bij ABN heb je ook nog de servicekosten van 0,2% die je toch ook moet bijtellen bij de kostenpercentages die je in de table hebt? Dat maakt ABN minder aantrekkelijke tov Lynx, niet?

  • Freedom & Fun

   Ik heb met Lynx (die werken via/met Interactive Brokers) gebeld en zij beweerden dat Euroclear ook 1 van hun custodians zijn. Bij doorvragen is een andere custodian van Interactive Brokers JP Morgan. Het is zo’n ondoorzichtig kluwen allemaal. Het is niet mogelijk om een duidelijk antwoord te krijgen blijkbaar. Misschien dan maar best de 50/50 regel toepassen en half om half te doen. Als er nog iemand verdere info heeft, post het hier aub!

  • Euroclear is één van de custodians van Lynx / Interactive Brokers (IB). Het verschilt per beurs waar je je ETF koopt. IB heeft voor grote beurzen meestal rechtstreeks een account bij de Centrale Effectenbewaarinstelling van de betreffende beurs, meeste andere brokers gebruiken hiervoor tussenpartijen (sub custodians). Dus koop je via IB een ETF via Euronext Amsterdam zoals IWDA of VWRL dan zal Euroclear de custodian zijn. Voor Xetra Clearstream, voor US ETF’s The Depository Trust Company.

   Volgens mij wordt er bij een bank/broker nooit 1 custodian gebruikt. Bij ABN wordt IWDA bijvoorbeeld weer niet bij Euroclear aangehouden, maar bij een eigen ABN bewaarbedrijf.

 8. Hallo Mr FOB,

  Dus VTI + VXUS via Lynx is het meest interessante. Ik beleg al jaren via Lynx. Nu heb ik ook je stuk gelezen over eventuele problemen wanneer Lynx failliet zou gaan. Ze zouden niet zo veilig zijn als via grootbanken gaan. Hoe groot is volgens jou dat risico? Is dat groot genoeg om niet VTI+VXUS te nemen maar eerder via de NT fondsen?

  • Dat kan ik niet kwantificeren. Het is een persoonlijke afweging die ik zelf in het voordeel van een systeembank heb gedaan met Euroclear als bewaarentiteit.

  • Of een systeembank veiliger is weet ik niet, door de verplichte vermogens scheiding staan je assets juist niet daar. NT wordt door ABN rechtstreeks aangehouden bij Euroclear. VTI-VXUS wordt door Lynx / Interactive Brokers (IBKR) rechtstreeks aangehouden bij The Depository Trust Company (DTC). Beide zijn Centrale Effectenbewaarinstelling die overheden koste wat het kost overeind zullen willen houden, anders stort het hele financiële systeem in.

   Misschien bij fraude of niet correct toepassen van vermogensscheiding zou een systeembank voordelen kunnen hebben omdat zelfs ook dan vermogen gecompenseerd zou worden? Maar gaat de Nederlandse belasting betaler echt volledig garant staan voor beleggingen van ‘de rijken’ boven de garantieregelingen (20k) als dit gebeurd? De banken hebben er nog allerlei (risicovolle) activiteiten naast, dus juist daar zie ik grotere kans op dit soort problemen. IBKR is een pure broker zonder andere risicovolle activiteiten. Maar precies op dit punt is er veel toezicht, zeker voor de grote partijen. ABN/Euroclear staat onder Nederlands/Europees toezicht. IBKR/DTC onder Iers/Amerikaans. Geen idee welke toezichthouder beter is.

   Dus, ja inderdaad allemaal moeilijk te kwantificeren…

 9. Mooie update!

  Op: https://www.indexfondsenvergelijken.nl/ kwam ik nog een andere combinatie tegen:

  Broker Lynx met het ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld (AVIAW).
  Dit fonds heeft slechts 0,08% aan lopende kosten en geen dividendlekkage.

  Wat vind je hier van? En ik zie ook dat deze via DeGiro aan te schaffen is, echter geeft deze website Lynx als voorkeur. Heb je enig idee waarom?

  Graag je reactie en alvast bedankt.

  • AVIAW heeft nog wat extra kosten, zie ACTIAM kosten. Op zich een prima fonds wat mij betreft, maar ik ben niet zo gecharmeerd van de behoorlijke hoeveelheid uitsluitingen (19%). Daardoor kunnen de prestaties meer afwijken van een fonds met weinig tot geen uitsluitingen, in een ordegrootte die groter kan zijn dan de eventueel te behalen kostenvoordelen. Daarom noem ik fondsen met dergelijke percentages uitsluitingen niet in deze blogpost.

   DEGIRO rekent voor AVIAW 0.2% aan servicefee per jaar en Lynx rekent €60 per jaar voor vermogens kleiner dan €100.000. Vanaf €30.000 belegd vermogen is Lynx voor AVIAW dus goedkoper. Mogelijk dat daarom Lynx en niet DEGIRO genoemd wordt.

 10. Hi bedankt!!
  Ik snap een ding niet: hoezo kies jij dan niet de VTI/VXUS combo als dit de goedkoepste manier is? Of is dat omdat je beneden de minimale bedrag valt voordat het goedkoper wordt?

Schrijf een reactie