Naar aanleiding van het AFM rapport dat ik in mijn vorige blogpost besproken heb, heb ik besloten mijn beleggingsstrategie te wijzigen. Daar ga ik in deze post op in.

Mijn beleggingsstrategie heeft nog steeds 3 peilers:

 1. Ik heb nog steeds een cash reserve voor noodsituaties
 2. Vervolgens beleg ik nog steeds maximaal in indexfondsen waarbij de belasting uitgesteld is via Brand New Day
 3. De rest beleg ik voortaan in een paar verschillende indexfondsen via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis en in een depositoladder via verschillende aanbieders

1. Cash reserve

Voor noodgevallen hou ik nog steeds op een vrij opneembare spaarrekening voldoende middelen aan om een paar maanden van te kunnen leven. Dit kan binnenkort niet meer bij Moneyou, waar ik dat tot nu toe doe. Zij stoppen er namelijk mee. Ik moet nog even kijken waar ik dat dan ga parkeren.

2. Pensioenbeleggingen

Pensioenbeleggingen blijf ik aanhouden via Brand New Day.

Zie de post over mijn ervaringen met Brand New Day waarom ik pensioenbeleggingen aantrekkelijk vind.

In deze post leg ik uit in welke fondsen ik via hen beleg en waarom ik die fondsen gekozen heb.

3. Gewone beleggingen

60% van mijn gewone beleggingen heb ik belegd in aandelen-indexfondsen. Dit deel heb ik voor het rendement. 40% heb ik belegd in een depositoladder. Dit deel heb ik voor de stabiliteit.

Allereerst ga ik in op de wijzigingen welke ik heb aangebracht in mijn aandelen-beleggingen. Daarna leg ik uit waarom ik mijn obligaties heb omgeruild voor een depositoladder.

Naar aanleiding van een recent AFM rapport heb ik mijn beleggingsstrategie gewijzigd. Lees hier meer en vind een bijpassend beleggingstool.Veiligheid beleggingen

Voortaan beleg ik bij voorkeur via een systeembank waarbij effecten bij de bewaarinstelling Euroclear Netherlands aangehouden worden. Ik leg hieronder uit waarom.

Anderhalf geleden ben ik gestopt met werken. Sindsdien leef ik van het rendement op mijn vermogen. Als ik een deel van mijn vermogen kwijt zou raken door malversaties van mijn bank of broker zou dat kunnen betekenen dat ik mijn vrijheid weer moet inruilen voor verplicht werk. Dat risico wil ik minimaliseren.

Een bank of broker dient het belegde vermogen van haar klanten in een apart bewaarbedrijf aan te houden. Dit wordt vermogensscheiding genoemd. Zo blijven bij een faillissement van de bank of broker jouw beleggingen buiten schot.

Er is een risico dat een bank of broker de verplichte vermogensscheiding niet op orde heeft. Het feit dat een bank of broker een vergunning heeft om beleggingsdiensten aan te bieden, wil niet zeggen dat de geldende regels nageleefd worden. Dan kun je wel vermogen verliezen bij een faillissement van je bank of broker.

Allereerst is er een verschil tussen de bewaarbedrijven waar banken en brokers gebruik van maken. Daarnaast is er een verschil in de kans dat een bank of broker failliet gaat.

Bewaarbedrijven

Brokers

DEGIRO

DEGIRO gebruikt aan hen gelieerde bewaarbedrijven (Special Purpose Vehicles) om via hen belegd vermogen te bewaren. DEGIRO heeft zich volgens dit AFM rapport daarbij niet aan de geldende regels gehouden. De AFM zegt op haar site “DEGIRO onderneemt stappen om de geconstateerde gebreken alsnog te herstellen en rapporteert hierover aan de AFM.” Dit heeft niet mijn voorkeur.

DEGIRO update mei 2021:

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. Als Duitse gereguleerde bank staat flatexDEGIRO Bank AG voornamelijk onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder, de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). De Bafin is de Duitse tegenhanger van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Bovendien valt flatexDEGIRO Bank AG onder het indirecte toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB). In Nederland is de Nederlandsche Bank (DNB) belast met het integriteitstoezicht op DEGIRO en staat DEGIRO onder het gedragstoezicht van de AFM. De inschrijving van DEGIRO in het openbaar register van DNB is hier in te zien.

Via DEGIRO belegd vermogen valt tegenwoordig onder het Duitse Investor Compensation Scheme. In het onwaarschijnlijke geval dat de afgescheiden beleggingen niet kunnen worden geretourneerd aan klanten, compenseert dat Scheme eventuele verliezen uit niet-geretourneerde beleggingen tot 90% (met een maximum van €20.000).

Niet belegd geld dat je aanhoudt op een DEGIRO-geldrekening bij flatexDEGIRO Bank AG valt onder het Duitse depositogarantiestelsel. Dat wordt onder het Duitse depositogarantiestelsel gegarandeerd tot €100.000 per persoon.

Informatie over het Duitse beleggerscompensatiestelsel en depositogarantiestelsel kun je in het Engels hier vinden op de BaFin-website.

Lynx

Lynx is een zogenaamde “introducing broker” van Interactive Brokers. Dit betekent dat het beheer van de effectenrekening en het uitvoeren van de orders bij Interactive Brokers in Ierland plaatsvindt. Effecten worden via Interactive Brokers bewaard door verschillende bewaarbedrijven.

Effecten zijn gegarandeerd via het Investor Compensation Scheme of Ireland (www.investorcompensation.ie) van toepassing. Het stelsel vergoedt 90% van het verlies tot een maximum van €20.000. Dit heeft ook niet mijn voorkeur.

Volgens dit draadje op reddit is daarnaast de bescherming van vermogen in geval van calamiteiten bij Interactive Brokers mogelijk minder dan sommigen verwachten.

Banken

Banken gebruiken voor beleggingen welke onder de Wet Giraal Effectenverkeer (Wge) vallen en welke genoteerd zijn aan de beurs van Amsterdam Euroclear Netherlands als bewaarinstelling.

Zoals uit dit artikel blijkt is het eigendomsrecht van je effecten in de vergeleken gevallen het beste gegarandeerd wanneer je effecten onder de Wge bij Euroclear Netherlands bewaard worden.

Euroclear Netherlands voldoet daarnaast volgens het laatste rapport (2015) dat ik over hen heb kunnen vinden volledig of grotendeels aan alle regels, waarbij een aantal verbeterpunten in de aanbevelingen opgesomd staat.

Overige effecten kunnen door banken ook in aan henzelf gelieerde bewaarinstellingen bewaard worden.

Systeembanken versus niet-systeembanken

De kans op een faillissement van een door de overheid als systeembank aangemerkte bank acht ik kleiner dan een niet als zodanig aangemerkte bank of broker. Bijvoorbeeld in de crisis van 2008 zijn systeembanken door de overheid gered met belastinggeld.

Al met al heeft beleggen in effecten die aangehouden worden bij Euroclear Netherlands en/of via een systeembank voortaan vanuit veiligheidsoogpunt mijn persoonlijke voorkeur.

Spreiden over fonds-aanbieders

Indexfondsen (of ETF’s) worden aangeboden door fondsaanbieders zoals Vanguard, iShares, Northern Trust en Xtrackers. De kans op malversaties bij een fondsaanbieder acht ik niet groot, maar je weet maar nooit.

Om het risico op vermogensverlies door malversaties bij een fondsaanbieder te verkleinen kun je spreiden over verschillende aanbieders. Ik wil om deze reden mijn aandelen-beleggingen voortaan gespreid over fondsaanbieders aanhouden.

Mijn aandelen-beleggingen

Mijn aandelen-beleggingen heb ik voortaan belegd via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis.

Ik beleg daar nu in dit drietal Northern Trust fondsen en in IWDA (iShares Core MSCI World UCITS ETF, ISIN: IE00B4L5Y983). Ik heb 50/50 spreiding over 2 fondsaanbieders gerealiseerd voor mijn aandelen-beleggingen.

De Northern Trust fondsen worden onder de Wge aangehouden bij Euroclear Netherlands. IWDA in een aan ABN AMRO gelieerde bewaarinstelling.

Kosten fondsen

Kosten van fondsen zelf kun je bepalen door de TER (Total Expense Ratio) + interne transactiekosten + dividend lek op te tellen en daar de inkomsten van het fonds door het uitlenen van stukken vanaf te halen. Gerben heeft me aan de uitkomsten van deze berekeningen geholpen.

Northern Trust

Zie De beste ETF voor uitleg waarom ik de Northern Trust fondsen goede fondsen vind. Northern Trust fondsen bieden een van de goedkoopste manieren om vanuit Nederland wereldwijd gespreid te beleggen in goede indexfondsen.

De kosten van de combinatie van de 3 Northern Trust fondsen, berekend op de hierboven beschreven manier, bedragen 0.19% per jaar.

IWDA

Ik zou daarnaast VWRL toe kunnen voegen om spreiding over fondsaanbieders te verkrijgen. De kosten van VWRL, berekend op de hierboven beschreven manier, bedragen 0.52% per jaar.

In plaats daarvan kan ik ook IWDA toevoegen, dat niet wereldwijd gespreid belegt maar alleen in de ontwikkelde markten. IWDA lijkt qua spreiding op het Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund EUR, maar sluit geen bedrijven uit op grond van ESG criteria. Voor de opkomende markten en de small caps kan ik dan de Northern Trust fondsen blijven gebruiken. Ik kom dan voor de combinatie IWDA en de 2 Northern Trust fondsen op kosten, berekend op de hierboven beschreven manier, van 0.44% per jaar. Dat is dus goedkoper dan VWRL toevoegen.

De bij sommigen populaire ACTIAM fondsen en NN Enhanced fondsen zijn weliswaar goedkoper dan IWDA, maar hebben door tientallen procenten ESG uitsluitingen veel minder spreiding en vallen daarom af voor mij. VTI en VXUS vallen voor mij ook af omdat je die niet via Euroclear Netherlands kunt bewaren en niet via een systeembank kunt aanhouden.

Beleggingstool

Als je in dezelfde fondsen en in dezelfde verhouding als ik wilt beleggen kun je onderstaand tooltje gebruiken om in één oogopslag te zien hoeveel je in welk fonds moet inleggen:


Hoeveel heb je al belegd in NT fondsen en IWDA? Per fonds in hele euro’s invullen. Als je nog niets belegd hebt in deze fondsen kun je 0 laten staan bij de fondsen in deze stap:  
NT World (ISIN: NL0011225305)
NT Emerging Markets (ISIN: NL0011515424)
NT Small Caps (ISIN: NL0013552078)
IWDA (ISIN: IE00B4L5Y983)

Vermogen dat je nog niet belegd hebt en wel wilt gaan beleggen:

Je moet de volgende transacties doen om tot een correcte verdeling te komen:
NT World  
NT Emerging Markets  
NT Small Caps  
IWDA  

 

Als je een negatief getal ziet bij een fonds betekent dat dat je het negatieve bedrag dat je ziet in dat fonds moet verkopen. Een positief bedrag betekent dat je in dat fonds moet inleggen.

Depositoladder

Niet in paniek verkopen tijdens een beurskrach is een van de belangrijkste dingen om succesvol te kunnen beleggen. In 2008 was ik vol in aandelen belegd en verkocht ik tijdens de neergang. Ik heb weer aangekocht toen de beurs alweer een stuk gestegen was. Dit heeft mij veel geld gekost.

Ik heb toen geleerd dat ik een significant deel van mijn beleggingen in stabiele stukken moet hebben om voldoende rustig te blijven. Daar heb ik na 2008 ook dan ook een deel in belegd. Tijdens de corona-krach ben ik vervolgens wel rustig gebleven, mijn aangepaste strategie werkt dus voor mij.

Stabiele stukken kunnen bijvoorbeeld bestaan uit obligaties. Een depositoladder zie ik als een uitstekend alternatief voor beleggingen in obligaties.

Deposito’s vallen onder het depositogarantiestelsel, dat tot €100.000 per instelling garandeert. Dat is dus een hogere garantie voor spaartegoeden dan de €20.000 voor beleggingen via het beleggerscompensatiestelsel. Daardoor heb ik met spaartegoeden minder partijen nodig om onder garantie vermogen te stallen dan met obligaties. Mijn DBZB obligatiepositie heb ik dan ook omgezet in een depositoladder via verschillende partijen.

Al met al voel ik me met de bovenstaande aanpassingen veiliger dan voorheen en zijn mijn kosten niet of nauwelijks gewijzigd.

Bij het uitzoeken van mijn aangepaste strategie heb ik goed kunnen overleggen met Gerben en Dreas, waarvoor mijn dank!

Heb jij je beleggingsstrategie aangepast na de recente bevindingen van de AFM? Zo ja, hoe?

Wil jij, net als ruim 13.000 anderen, een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt en het FOB huishoudboekje 2022 kado?Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.


De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en je blijft zelf verantwoordelijk bij opvolgen ervan. Let op: beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Blauw onderstreepte links met   zijn affiliate links. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

336 Reacties

 1. Beste Mr Fob,

  Klopt het dat IWDA bij abn amro alleen maar aan te houden is als : iShares | iShares Core MSCI World ETF.
  Ik kan hem namelijk alleen maar onder die naam vinden en ook alleen maar in dollars.

  Mijn dank is groot,

  Bradley

  • Ik heb herhaaldelijk gezocht met dit betreffende isin code. Zowel als etc en fonds. Op beide geeft abn aan dat er geen resultaten gevonden zijn. Ik vond het zelf ook al enorm vreemd. Ook meermaals gescrolld tussen het aanbod van ishares. Ook daar helaas niet te vinden..

   Mvg

  • Ik beleg er wel degelijk in in Euro’s. Als ik in de zoekfunctie zoek op iShares Core MSCI World ETF, dan krijg ik hem in dollars maar wel met de goede ticker. Als ik dan op de orderbutton klik, gaat hij wel naar de goede in euro’s, genoteerd aan Euronext Amsterdam. Ik weet niet meer hoe het er indertijd voor mij uitzag, maar ik vermoed dat dit derhalve nog steeds gewoon de goede is.

  • Goedemiddag,

   Zonet wederom geprobeerd. Ik vind inderdaad de in dollars genoteerde iwda als ik de zoekfunctie gebruik op dr website van abn. Echter wanneer ik ingelogd ben en een order wil opgeven vind hij hem weer niet. Alleen de (dist) versie van iwda vind hij. Die heeft ook een ander isin en ticker simbol.. ik begrijp er helemaal niets meer van.
   Nog even tips?

   Mvg

  • Bij mij spingt hij als ik ingelogd ben en op de orderknop druk wel naar de goede, maar mogelijk is dat omdat ik hem al heb? Misschien helpt het je om de helpdesk van ABN AMRO te raadplegen?

  • We hebben een winnaar!
   Ik moest dus eerst het fonds zoeken terwijl ik niet ingelogd was. Na het klikken op aankopen inloggen, dan krijg ik de goede voor me!
   Bedankt voor de hulp!

   Nu had ik toch nog een ander vraagje. Wanneer ik een order opgeef bij abn krijg ik de volgende product kosten te zien:
   Lopende kosten (OCF)€ 0,08
   Transactiekosten funds€ 0,01
   Swing Price€ 0,01

   Ik neem aan dat deze kosten verwerkt worden in de koers en dat deze niet los betaald hoeven te worden, toch?

   Hoe zit het verder geregeld met de ‘participaties’ zijn deze ook goed weg gezet bij bewaarbedrijven, en hoe zit het met de decimale participaties. want zover ik weet bestaan er geen ‘stukjes’ aandelen.

   mvg Bradley

  • Mooi dat het gelukt is.

   Bedankt voor je terugkoppeling hoe het je gelukt is, goed om te weten.

   Die kosten zitten inderdaad in de koers verwerkt.

   (Decimale) participaties worden op dezelfde manier bewaard als hele stukken.

  • Hartelijk dank voor het goedkeuren van de vragen.
   Wederom bedankt voor de antwoorden.
   Een laatste vraagje waar ik mee zit; Stelvoor je koopt meermaal 4,…. participaties. worden tweemaal 0,5 vanaf dan gerekend als een hele. of heb je dan bijvoorbeeld 100 x 0,17/0,98/0,6621 staan? en hoe ver brengt die risico met zich mee als het uberhaubt risico mee brengt.

   mvg bradley

  • Enorm bedankt voor alle antwoorden en bovendien uw tijd.
   Uw heeft wat laatste twijfels weg genomen. hartelijk dank daarvoor!

   met vriendelijke groet,

   Bradley

 2. Gebruik je bij de excel tool je oorspronkelijk ingelegde bedrag of de huidige waarde van de aandelen?

 3. Ook wij willen over van degiro naar een Nederlandse systeembank. Op basis van reviews ABN AMRO gekozen. Een rekening openen lukt maar niet. Eerst moesten we aangeven waar de rekening voor zou zijn (beleggen). Toen kregen we mailtje dat we moesten aangeven waar ons geld vandaan kwam (niet zo spannend: gespaard uit ons inkomen uit loondienst, wat belegd bij degiro waardoor het wat gegroeid is, en dat resulteert in het uiteindelijke bedrag). En nu moeten we met afschriften aantonen hoeveel geld we origineel bij degiro hebben ingelegd en hoe dit geld dan gegroeid is. Ook wilden ze graag weten wat voor werk we dan doen.

  Is dit normaal? Ik krijg hier een ongemakkelijk gevoel bij, en vraag me af of ABN AMRO wel de juiste keuze is. Ik begrijp dat de banken een onderzoeksplicht hebben, maar het is niet alsof we meerdere rekeningen hebben lopen en dit onze ‘zoveelste rekening’ is, of dat we een absurd hoog bedrag hebben wat we willen inleggen.Is dit intussen de norm, om nieuwe klanten zo grondig door te lichten? Ik heb het gevoel alsof wij (zonder aanleiding) moeten bewijzen dat we ons geld eerlijk verdienen… Ik ben benieuwd wat de ervaringen zijn van anderen…

  • Door de strenger geworden anti-witwasregels is dit soort vragen helaas vrij normaal tegenwoordig, ook bij diverse andere banken.

 4. Kan je aub raad geven om €10.000 te beleggen voor extra inkomsten. Om eerder te stoppen met werken

  • Ik kan geen persoonlijk advies geven. Wellicht helpt rondneuzen op deze site je op weg?

  • In aanvulling het voorgaande bericht. Ik bedoel EMIM ipv IEMM

  • Eenvoudiger om alleen IWDA aan te houden. IWDA vervangt alleen deel van NT World.

  • In feite doen ze aan stockpicking, ze suggereren dat ze verwachten dat Europa bovengemiddeld goed gaat presteren en stellen daar hun portefeuille op in. Ze leggen vervolgens niet uit waarom ze willen overwegen naar Europa.

   Stockpicking werkt vrijwel nooit. Spreiden is de beste manier om risico/rendement te optimaliseren.

   Ik doe dan ook niet aan stockpicking, ik beleg simpelweg wereldwijd gespreid naar marktkapitalisatie.

 5. Bepaalde documenten (de EBI’s) moeten een update krijgen, waardoor ze enige tijd (een paar weken?) niet beschikbaar zijn via ING heb ik vernomen.

 6. Ik zie inmiddels de NT fondsen niet meer terug bij ING. Weet iemand wat er aan de hand is?

 7. Hi Mr. FOB,

  Dank voor uw fijne blogs.
  Ik vroeg me af of u wilt delen bij welke partijen u deposito’s heeft lopen?
  Ik kijk met name nu naar Raisin vanwege de relatief hogere rente per looptijd t.o.v. LeasePlan Bank en NIBC Direct.
  Alvast dank!

 8. Beleg je ook in IWDA via ABN AMRO ZBB en zou het niet goedkoper zijn om dit via bijvoorbeeld Degiro te doen?

  • IWDA via DEGIRO zou inderdaad goedkoper zijn. Veiligheid gaat bij mij echter voor kosten. Om de veiligheidsredenen beschreven in de post ben ik overgestapt naar ABN AMRO ZBB.

Schrijf een reactie