Tientallen jaren geleden was beleggen echt nog ingewikkeld. Je moest verstand van zaken hebben. Die tijd is wel voorbij. Tegenwoordig is beleggen beleggen voor beginners niet moeilijk meer.

Beleggen in goede, goedkope, breed gespreide ETF’s is voor iedereen bereikbaar. En wist je dat dit de afgelopen decennia rendementen opgeleverd heeft van gemiddeld ongeveer 6-7% per jaar?

Via brokers als DEGIRO kun je vandaag de dag zonder transactiekosten al wereldwijd gespreid beleggen in meer dan 3.000 aandelen door te beleggen in één enkele ETF.

Ik zal met duidelijke plaatjes stap voor stap uitleggen hoe je een indexfonds, aandeel of obligatie kunt aanschaffen. Dat is heel gemakkelijk, ook voor beginners.

Ook zal ik in deze post uitleggen wat een indexfonds of ETF is, hoe aandelen en obligaties werken en wat een broker is. Ook ga ik in op de risico’s van beleggen.

Zo kan beginnen met beleggen voor jou wellicht gemakkelijker worden. Ook zal ik aangeven waar je op deze site aanvullende informatie over bepaalde onderwerpen kunt vinden wanneer je wilt leren beleggen.

Deze post heeft in november 2021 voor het laatst een update gehad.

Beleggen voor beginners: dit ga je leren

Een erg populaire manier van beleggen waar ik in deze post met name op inga is beleggen in aandelen of obligaties. Ook ETF’s en indexfondsen komen aan bod.

Beginnen met beleggen op deze manier vinden veel mensen die er nog geen ervaring mee hebben best wel een stap. Maar tegenwoordig is beleggen in aandelen of obligaties eigenlijk heel laagdrempelig en eenvoudig geworden. Leren beleggen is niet zo moeilijk meer en veel eenvoudiger dan een jaar of 10-20 geleden.

Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen is sterk in opkomst. Hierbij moet je wel goed op een aantal punten letten. Omdat dit wat teveel ruimte vraagt om hier uit te leggen heb ik daar een aparte post aan gewijd:

Duurzaam beleggen: welke fondsen zijn het beste?

Hoe werkt beleggen?

Beleggen is een vorm van investeren waarbij je geld vastlegt voor langere of kortere tijd met als doel om in de toekomst financieel voordeel te behalen. Je kunt het zien als het opgeven van bepaalde zekere bedragen in ruil voor onzekere inkomsten in de toekomst.

Allereerst zal ik eens uitleggen wat een aandeel en een obligatie zijn.

Beleggen in aandelen

Een aandeel in een bedrijf is een waardepapier dat een aantal rechten geeft met betrekking tot het bedrijf. Je bent een beetje mede eigenaar geworden van het bedrijf. Je mag bijvoorbeeld via de aandeelhoudersvergadering meebeslissen over het reilen en zeilen van het bedrijf. En je hebt ook recht op een deel van de winst van het bedrijf, vaak uitgekeerd in de vorm van dividend. Een aandeel geeft geen rente.

Beleggen in obligaties

Een obligatie is een bewijs dat bijvoorbeeld een overheid of een bedrijf een schuld aan de eigenaar van de obligatie heeft. Deze schuld is ontstaan doordat de obligatiehouder een lening aan de overheid of het bedrijf heeft gegeven.

Als een overheid of een bedrijf geld nodig heeft voor bijvoorbeeld een investering kan het door het uitgeven van een obligatielening aan de financiering komen.

Een obligatie heeft meestal een bepaalde looptijd. Aan het einde van de looptijd betaalt de uitgever van de obligatie de schuld terug aan degene die de obligatie in bezit heeft.

Tijdens de looptijd ontvangt de eigenaar van de obligatie rente over de schuld. Als een obligatie een looptijd heeft van meerdere jaren, ontvangt de eigenaar van de obligatie meestal jaarlijks een rentevergoeding.

Beleggen in obligaties: uitleg en tips

Aandelen kopen – hoe doe je dat?

Aandelen en obligaties zijn voorbeelden van zogenaamde effecten. Veel aandelen en obligaties kun je kopen of verkopen op een effectenbeurs. Daarvoor moet het aandeel of de obligatie genoteerd staan aan die effectenbeurs. Bekende effectenbeurzen zijn bijvoorbeeld de Amsterdamse effectenbeurs en de effectenbeurs van New York.

Een aandeel of obligatie staat genoteerd op de effectenbeurs tegen een bepaalde koers. Dat is het bedrag waarvoor je het aandeel kunt aan- of verkopen. Als het bedrijf in waarde stijgt zie je dat bijvoorbeeld terug in de koers van het aandeel.

De handel op effectenbeurzen gebeurt tegenwoordig vooral elektronisch en digitaal. Je hoeft niet zelf naar Amsterdam of New York te reizen om daar te gaan beleggen. Dat is één van de redenen waarom het nu makkelijker is voor beginners om te beleggen.

Beleggen op de effectenbeurs kun je doen via een zogenaamde broker. Vaak is je huisbank een broker. Daarnaast heb je in Nederland ook bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn, zoals DEGIRO, SaxoBank en Lynx.

Beginnen met beleggen – welke aandelen kopen?

Wanneer je begint met beleggen in aandelen of obligaties kun je dat doen in losse aandelen of obligaties. Je zult dan moeten bepalen welk bedrijf of welke bedrijven je kiest. Je kunt bijvoorbeeld een los aandeel Apple kopen.

Het is echter vrijwel onmogelijk om winnende aandelen uit te kiezen. Als de markt verwacht dat een aandeel of sector het relatief goed zal gaan doen dan is dat op dat moment al in de koers van het aandeel verwerkt. En er zijn veel onvoorspelbare aspecten die invloed op de koers kunnen hebben, waardoor het vooral gokken is welk aandeel het goed zal doen.

Het meeste rendement wordt met name behaald door degenen die simpelweg goed gespreid tegen lage kosten beleggen. Het liefst wereldwijd gespreid, zodat je minimaal afhankelijk van bent van regionale ups en downs, bijvoorbeeld ten gevolge van politieke ontwikkelingen.

Beleggen in indexfondsen of ETF’s

Wanneer je gaat beginnen met beleggen kun je er ook voor kiezen om in één keer in duizenden bedrijven te beleggen. Daar heb je geen grote som geld voor nodig. Dit kan al voor een paar tientjes. Je kunt dit simpelweg doen door een beleggingsfonds te kopen waar veel aandelen in vertegenwoordigd zijn. Een indexfonds of ETF is hier een voorbeeld van.

Wat is het verschil tussen een indexfonds en een ETF?

De termen ETF en indexfonds worden vaak voor hetzelfde type fonds gebruikt. Officieel zijn er verschillen tussen een indexfonds en een ETF. In een indexfonds kan 1x per dag worden gehandeld. De prijs wordt bepaald aan de hand van de de intrinsieke waarde (ook wel Netto Asset Value of NAV genoemd) op het einde van de beursdag.

De afkorting ETF staat voor Exchange Traded Fund, oftewel een fonds dat op de beurs verhandeld wordt. In een ETF kan gedurende de gehele handelsdag worden gehandeld. De prijs wordt bepaald aan de hand van een bied- en laatkoers.

Voorbeelden indexfondsen

Een indexfonds dat de AEX index volgt heeft de 25 aandelen waaruit de AEX index bestaat in het fonds zitten. De AEX index vertegenwoordigt de 25 grootste bedrijven die genoteerd staan aan de beurs van Amsterdam. De AEX is echter wel een relatief kleine index.

Een al wat grotere index is de bekende S&P500 index. Deze bevat de 500 grootste bedrijven uit de VS. Het koersverloop van deze index over de afgelopen decennia ziet er zo uit:

Beleggen voor beginners S&P500 totaalrendement

Op korte termijn laat ze flinke schommelingen zien, op lange termijn een gestage stijging.

Er zijn ook indexen waar alle grotere bedrijven in de wereld in vertegenwoordigd zijn. In een indexfonds of ETF dat een dergelijke index volgt zitten dan aandelen van duizenden bedrijven.

Een uitstekend voorbeeld daarvan is het Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL). Daarmee beleg je via slechts één fonds in meer dan 3.000 van de meest succesvolle bedrijven ter wereld.

Voordelen indexfondsen

Een voordeel van beleggen in indexfondsen of ETF’s is dat je tegen lage kosten heel eenvoudig een goed gespreide belegging realiseert. Goede spreiding is nodig om je risico te minimaliseren. Wanneer één bedrijf slecht presteert en jij hebt daar aandelen in, dan kun je daar flink last van hebben. Wanneer dat bedrijf samen met duizenden andere bedrijven in je indexfonds zit heb je daar nauwelijks last van.

Een ander voordeel van beleggen in indexfondsen is dat je geen verstand meer hoeft te hebben van markten en bedrijven om te beginnen met beleggen.

Nog een groot voordeel van het aanhouden van een indexfonds is dat slecht presterende bedrijven in de index automatisch vervangen worden door goed presterende bedrijven. Daar hoef je zelf dus niets voor te doen.

Als laatste voordeel noem ik de lage kosten die indexfondsen met zich meebrengen. Lage kosten zijn nodig om een goed rendement op je beleggingen te maken. Losse aandelen kopen is vrijwel altijd duurder dan een indexfonds kopen vanwege de hogere transactiekosten.

Populariteit indexfondsen en ETF’s

In de Verenigde Staten zijn indexfondsen en ETF’s al wat langer populair. In Europa zijn ze de laatste jaren ook sterk in opkomst. Wereldwijd is ondertussen ruim 7.700 miljard dollar belegd in indexfondsenen ETF’s.

Er is meer dan 7.700 miljard euro belegd in indexfondsen en ETF's Klik om te Tweeten

Aanbieders indexfondsen en ETF’s

Indexfondsen en ETF’s worden aangeboden door zogenaamde fondshuizen. Vanguard is een van de grootste aanbieders van indexfondsen en ETF’s ter wereld met een belegd vermogen van 6.200 miljard dollar. iShares en Xtrackers zijn ook een bekende aanbieders.

Vanguard is tevens het fondshuis dat het hardste groeit in de wereld. Volgens ramingen was de instroom in Vanguard fondsen in het recente verleden 289 miljard dollar in een jaar.

Een uitstekende combinatie van een aandelen-ETF en een obligatie-ETF is het eerder genoemde fonds van Vanguard en daarnaast 1 obligatie ETF van Xtrackers:

100% overheidsobligaties wereldwijd waarbij het valutarisico is afgedekt naar de euro: Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DBZB)

Door zo te beleggen wordt je nauwelijks geraakt door het slecht presteren van een los bedrijf. Met deze portefeuille heb ik jaren gemiddeld 6-7% netto rendement gemaakt (wat uiteraard geen garantie is dat dat in de toekomst zo zal blijven).

Ik zal nu uitleggen waarom het verstandig kan zijn naast een aandelen indexfonds ook een obligatie indexfonds in je portefeuille te hebben.

Risico’s beleggen

Met een belegging in aandelen loop je op de korte termijn meer risico dan met een belegging in obligaties. Aandelen kunnen plotseling tientallen procenten in waarde dalen. Obligaties fluctueren veel minder in waarde en geven dus stabiliteit en veiligheid. Op de langere termijn geven aandelen als beloning echter meer rendement voor het genomen risico.

In de volgende post ga ik specifiek in op de risico’s van beleggen in aandelen en hoe je die kunt verlagen:

Risico beleggen in aandelen

De verhouding waarin je vervolgens aandelen en obligaties in je portefeuille neemt wordt met name bepaald door hoe lang je de beleggingen aan wilt houden (je beleggingshorizon) en je risicobereidheid.

Je beleggingshorizon bepaalt hoeveel risico je kunt nemen. Hoe langer je beleggingshorizon, des te meer risico je kunt nemen.

Maar het gaat niet alleen om het risico dat je kunt nemen maar ook om hoeveel risico je wilt nemen. Oftewel wat is het maximaal acceptabele verlies onder slechte beursomstandigheden dat je kunt lopen zonder in paniek aandelen te gaan verkopen. Dat wordt je risicobereidheid genoemd.

Voor een beginner is het wellicht wel verstandig wat minder risico te nemen dan voor een gevorderde belegger. Een beginner weet namelijk nog niet hoe hij of zij op een forse beursdaling zal reageren. Zoals gezegd, de kunst is om dan niet je beleggingen te verkopen. Je moet dan juist obligaties verkopen en aandelen bijkopen zodat je weer op je vooraf vastgestelde verhouding aandelen/obligaties uitkomt. Zie de post over herbalanceren voor meer uitleg.

John Bogle, een van de oprichters van Vanguard, hanteerde als vuistregel dat je evenveel obligaties in je portefeuille moet hebben als je leeftijd. Iemand die 30 jaar oud is zou dan dus 30% obligaties in zijn portefeuille moeten hebben.

Gemakkelijk bepalen in welk fonds je moet inleggen

Hieronder kun je eenvoudig met behulp van een interactief tooltje bepalen hoeveel je in welk fonds in moet leggen als je deze beleggingsstrategie wilt volgen. Ook kun je eenvoudig bepalen hoe je je inleg moet verdelen als je defensiever of agressiever dan ik wilt beleggen. Als je agressiever wilt beleggen vul je een lagere leeftijd in dan je hebt (bijvoorbeeld 10 jaar jonger), voor defensiever beleggen vul je een hogere leeftijd dan je hebt.

 

Leeftijd

Totaal belegd vermogen  
VWRL
DBZB

Te beleggen bedrag

Hoe inleg te verdelen
VWRL  
DBZB  

Beleggen app

Brokers zoals DEGIRO en Lynx hebben beleggen apps waarmee je gemakkelijk kunt beleggen vanaf je mobiele telefoon of tablet. Ook de grootbanken hebben dergelijke beleggen apps.

Automatisch laten inleggen en herbalanceren

Als je het vervelend vindt om maandelijks zelf te bepalen waar je in moet beleggen kun je ook automatisch voor je laten inleggen. Dit kan niet bij DEGIRO, maar wel bij bijvoorbeeld deze rekening van ABNAMRO, Brand New Day of Meesman.

Beleggen rendement

De kosten van beleggen bepalen voor het grootste deel je rendement op de lange termijn. Slechts 0.1% aan extra kosten per jaar zorgt dat je na 30 jaar niet 30 * 0.1% = 3% opbrengst misloopt, maar 21%! Zie de paragraaf “Lage kosten” in de post Indexfondsen kiezen, 6 punten om op te letten voor de uitleg.

Beleggen kan tegenwoordig tegen buitengewoon lage kosten. Via DEGIRO kun je bijvoorbeeld zonder transactiekosten of bewaarloon beleggen in de eerder genoemde wereldwijd gespreide Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL). Dat komt doordat dat fonds in de zogenaamde DEGIRO Kernselectie zit.

Mijn ervaringen met DEGIRO kun je vinden in de post DEGIRO review 2022 – mijn ervaringen.

DEGIRO uitleg

Diverse lezers hebben me gevraagd hoe beleggen via DEGIRO werkt. Als je weet hoe via hen beleggen werkt is het heel simpel, maar voor een eerste keer snap ik dat het lastig kan zijn. Dus hier een stap-voor-stap DEGIRO uitleg met plaatjes voor iedereen die wel eens wil weten hoe dit werkt.

Ik ga er hierbij vanuit dat je al een rekening hebt geopend. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, dan kan dat online door hier te klikken.

Hier kun je trouwens zien welke welkomstactie DEGIRO eventueel heeft lopen.

Aankopen VWRL indexfonds

Als voorbeeld ga ik uitleggen hoe je de Vanguard FTSE All-World UCITS ETF kunt kopen, het wereldwijd gespreide aandelen indexfonds van het zeer gerenommeerde Vanguard waarin ik zelf al mijn aandelenbeleggingen doe.

Dit fonds kun je zonder transactiekosten aanschaffen bij DEGIRO. Dit fonds heeft net als elk fonds een zogenaamd ticker symbool. Dat is voor dit fonds VWRL. Bij DEGIRO kun je heel gemakkelijk een fonds zoeken met behulp van dit ticker symbool. Als je het ticker symbool niet weet, maar wel de zogenaamde ISIN code, dan kun je die in plaats van het ticker symbool invoeren.

DEGIRO inloggen

Ga naar de website van DEGIRO en klik op het blauwe vakje rechtsboven om in te loggen

DEGIRO inloggen

Nadat je ingelogd bent bij DEGIRO kun je het fonds gaan zoeken.

Fonds zoeken

Vul in het zoekveld VWRL in; automatisch verschijnen fondsen die VWRL in de ticker hebben.

DEGIRO uitleg: VWRL zoeken via zoekfunctie

Klik op Vanguard FTSE AW, welke aangeboden wordt via Euronext Amsterdam (de tweede in bovenstaand plaatje). Je krijgt het volgende scherm te zien, waar je op het groene vakje Koop klikt:

DEGIRO uitleg: aankoopscherm

 

Er verschijnt dan een popup scherm dat er als volgt uitziet:

DEGIRO uitleg: het popup scherm bij het aankopen van een indexfonds

De vakjes waar ik een rode pijl bij gezet heb zijn de vakjes waar je iets moet invullen.

Type

Bij Type kun je kiezen uit een paar opties. Ik kies altijd Limit Order, zodat ik zeker weet dat ik niet meer betaal voor het fonds dan dat ik in het vakje Limiet (€) invul.

Limiet (€)

In het vakje Limiet (€) vul ik vervolgens hetzelfde getal in dat rechts onder in het scherm staat vermeld bij LAAT. Dit staat voor de zogenaamde laat koers en is de koers waartegen iemand anders bereid is het aandeel te verkopen.

In de weergegeven koers zit een vertraging van 15 minuten. Het kan dus zo zijn dat de realtime laatkoers iets afwijkt van de koers die je ziet staan. Dit is niet erg, zie verderop onder het kopje Openstaande order hoe je dan verder kunt gaan.

Aantal

In het vakje Aantal vul ik het aantal in dat ik wil aanschaffen, 1 in dit voorbeeld.

Bij bedrag krijg je vervolgens automatisch te zien wat de totale aankoopwaarde in euro’s van je transactie is. Zorg er van tevoren voor dat je voldoende saldo bij DEGIRO hebt om deze aankoop te kunnen betalen. Mocht je nog niet voldoende saldo hebben, dan kun je dit via iDeal heel gemakkelijk overboeken via de button “Geld in-/uitboeken” bovenaan je scherm.

Orderduur

Het vakje Orderduur laat ik altijd op Dagorder staan.

Plaats order

Druk vervolgens op PLAATS ORDER in het blauwe vakje.

Je krijgt dan een controlescherm te zien:

Uitvoeren order

Als alles klopt druk je op het groene vinkje. De order wordt dan uitgevoerd en verschijnt in het hoofdscherm in je portefeuille.

Openstaande order

Als de aankoop niet in je portefeuille is verschenen, dan kan het bijvoorbeeld zo zijn dat de laat koers tijdens het uitvoeren van de order iets gestegen is waardoor de transactie niet uitgevoerd wordt. De niet uitgevoerde order verschijnt dan bij Openstaande orders in het hoofdscherm:

openstaande order degiro

Soms moet je een paar cent boven de laat koers bieden om de order uitgevoerd te laten worden. Klik op het penseeltje en pas de prijs met stapjes van 1 cent naar boven aan totdat de order wel uitgevoerd wordt.

En zo ben je een echte belegger geworden in ruim 3.000 bedrijven via een indexfonds bij DEGIRO.

Wat is een goed instapmoment?

Als je wilt beginnen met beleggen, dan heb je de meestal de grootste opbrengst op de lange termijn wanneer je alles in één keer inlegt. Ook wanneer de beurzen ogenschijnlijk hoog staan is het meestal rendabeler op de lange termijn om wel te beleggen dan om af te wachten tot de beurs gedaald is.

Een Engelstalig gezegde hierover luidt: time in the market beats timing the market.

Time in the market beats timing the market Klik om te Tweeten

Meer hierover lezen? Zie deze post:

Verkopen! Verkopen!! Verkopen?

Als je ingelegd hebt is het verstandig er niet naar om te kijken. Dan kom je ook niet in de verleiding om te verkopen als de koersen dalen. En dat is de belangrijkste reden waardoor mensen verlies maken bij beleggen, zeker beginners.

Zoals eerder gezegd is de kunst om tijdens beursdalingen niet te verkopen maar te herbalanceren. Want na verkopen mis je vrijwel zeker het herstel dat altijd weer volgt.

Andere vormen van beleggen

Beleggen met kleine bedragen

Beginnen met beleggen kun je tegenwoordig uitstekend doen met kleine bedragen. Een paar tientjes is genoeg. Met een app als Peaks kun je zelfs met je wisselgeld beginnen met beleggen.

Bij iedere banktransactie rondt Peaks het bedrag af naar de volgende euro. Bij een gepind kopje koffie van €2.70 zet je zo direct €0.30 opzij. Het verzamelde wisselgeld wordt op je Peaks-account gestort en belegd in indexfondsen. Zo kun je gemakkelijk beleggen met weinig geld. Het is wel relatief duur.

Meer lezen?: Peaks beleggen review

Beleggen op spaarrekening en via deposito’s

Geld kun je tegen een vaste rente gedurende een vast looptijd op een deposito spaarrekening wegzetten. Dit is relatief veilig, maar geeft daardoor relatief weinig rendement.

Via Raisin kun je Europese deposito’s afsluiten met een rente die meestal hoger is dan via een Nederlandse bank.

Beleggen in vastgoed

Beleggen in vastgoed kan bijvoorbeeld door een woning aan te schaffen en die te gaan verhuren. Dit vergt de nodige kennis van de markt om hier succesvol in te zijn. Ook heb je via deze manier van beleggen in vastgoed relatief weinig spreiding en dus loop je relatief veel risico.

Wil je hier meer over lezen, lees dan bijvoorbeeld deze gastblog van een ervaren vastgoedbelegger:

Investeren in vastgoed

Ook kun je via brokers beleggen in fondsen die voor jou beleggen in vastgoed. Daarmee bereik je veel meer spreiding. Zogenaamde REITs zijn hier een voorbeeld van.

Beleggen via crowdfunding

Crowfunding is een manier van beleggen waarbij je geld uitleent met een groep mensen, waar je vervolgens rente op ontvangt. Beleggen in crowdfunding is over het algemeen riskanter dan beleggen in indexfondsen doordat je veel minder spreiding hebt.

Er zijn ook via crowdfunding mogelijkheden om specifiek sociaal en/of duurzaam te beleggen, zoals via Lendahand. Ik doe dat met een klein deel van mijn vermogen.

Je krijgt bij Lendahand als nieuwe investeerder €30 korting bij een minimale inleg van €50. Je legt dus eigenlijk maar €20 in en hebt dan een investering uitstaan van €50.

Na het aanmaken van een account kun je bij het afrekenen van je 1e investering in het veld ‘Tegoedbon toevoegen’ de code WELKOM30 invullen. De korting wordt dan verwerkt.

Lendahand interview met de oprichter

Beleggen in goud

Beleggen in goud, net zoals beleggen in zilver, is populair in tijden van economische en politieke onrust. Goud wordt door velen dan als een veilige haven beschouwd.

Je kunt relatief eenvoudig beleggen in goud door een fonds aan te schaffen dat voor jou in goud belegt. Een bekend voorbeeld hiervan is WisdomTree Physical Gold (ISIN: JE00B1VS3770). Dit fonds kun je gewoon aanschaffen via een broker als DEGIRO. Je kunt tijdens de openingstijden van de beurs het elk moment van de dag aan- of verkopen.

Ik beleg niet in goud, omdat mijn geld dan niet echt voor me aan het werk is. Op de lange termijn levert beleggen in aandelen over het algemeen meer op dan beleggen in goud.

Beleggen in whisky

Voor beleggen in whisky geldt eigenlijk hetzelfde als voor beleggen in goud. Het is populairder in tijden van economische en politieke onrust.

Voor de whiskyliefhebber wellicht een leuke en mogelijk interessante manier van beleggen, voor mij niet vanwege de beperkte spreiding die je ermee bereikt en dus het relatief hoge risico dat je ermee loopt.

Beleggen in cryptocurrency

Beleggen in cryptocurrency, zoals beleggen in bitcoins, wordt door sommigen als verantwoord gezien en door anderen als onverantwoorde speculatie.

Ik beleg zelf niet in cryptocurrency omdat ik alleen wil beleggen in zaken die ik echt snap. Daar valt cryptocurrency voor mij niet onder.

Beleggen in cryptocurrency brengt relatief grote risico’s met zich mee; de koersen zijn aan grote schommelingen onderhevig.

Beleggen voor dummies

Er is ook een Beleggen voor beginners boek geschreven (niet door mij overigens). Hierin komt een en ander uitgebreider aan bod. Het boek heet Beleggen voor dummies.

Beleggen voor beginners forum

Er is een paar forums dat heel geschikt is voor beginnende beleggers om vragen te stellen:

Tweakers Beleggen op de beurs in de praktijk

Reddit Dutchfire (vooral indexfondsen)

Tweakers Financiële Onafhankelijkheid (vooral indexfondsen)

Beleggen voor beginners – ten slotte

Het is bij beginnen met beleggen van belang dat je snapt wat je aan het doen bent. Als je een belegging niet snapt kun je hem beter links laten liggen.

Wellicht kunnen de aangehaalde posts je op weg helpen om basiskennis op te bouwen over beleggen in aandelen en obligaties. Een hoogstwaarschijnlijk lucratieve bezigheid als je er verstandig mee omgaat!

Overweeg je te beginnen met beleggen? Wat voor vragen heb je daar nog bij? Of ben je ervaren belegger en heb jij nog tips voor mensen die willen beginnen met beleggen?

Veelgestelde vragen

Hoe kun je het beste beginnen met beleggen?

Beleggen in goede, breed gespreide zogenaamde indexfondsen of ETF’s is meestal de beste manier. Via bijvoorbeeld DEGIRO kan dat heel eenvoudig en goedkoop.

Hoe werkt beleggen?

Bij beleggen in aandelen geef je geld in feite in bruikleen aan bedrijven om er mee te ondernemen. Daar krijg je als het goed gaat met het bedrijf een vergoeding voor via dividend en/of stijging van de koers van het aandeel. Op korte termijn is de kans op flinke koersschommelingen groot. Op de lange termijn is de kans op positief rendement bij beleggen historisch gezien erg groot. Veel groter dan met spaargeld.

Wil jij net als ruim 13.000 anderen het FOB huishoudboekje 2022 kado? En een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt? Ik stuur geen spam, opzeggen kan altijd en ik geef je e-mailadres nooit door aan derden.Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.


De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en louter informatief en educatief bedoeld. Let op: Beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Je blijft zelf verantwoordelijk voor enige schade geleden door opvolgen van informatie op deze site. Blauw onderstreepte links kunnen affiliate links zijn. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.
Auteur

Mr FOB

fob Mr FOB heeft in 2016 Financieel Onafhankelijk Blog opgericht. FOB gaat over besparen, beleggen en alles wat verder nodig is om financieel onafhankelijk te worden en te blijven. Mr FOB is zelf in 2019 gestopt met werken op 49 jarige leeftijd. FOB is in Nederland erkend als Digitaal Cultureel Erfgoed.

275 Reacties

 1. Erg leuk om dit blog te lezen. Ik ben zoekende in meer rendement dan een spaarrekening. In 2019 heb ik mijn aflossjnsvrije hypotheek afgelost, waardoor nu een relatief kleine bankspaarhypotheek openstaat. Eind 2020 mijn doelen bereikt op mijn vrij opneembare spaarrekening, waarbij het over 0,02% rente nergens meer over gaat. Ben me nu aan het verdiepen in de ETF materie in combinatie met de FIRE beweging die populair aan het worden is. De ETF beleggingen lijken met ongeveer 4% rendement op jaarbasis er leuk uit te zien. Heb middels mijn ING broker er nu 2 op het oog, die ik wellicht op ga bouwen. Één van Vanguard en een van northern trust. Aangezien ik 1,5 modaal verdien en inmiddels 46 jaar ben, zal ik met het streven naar een pensioenleeftijd van 62 jaar wel iets te laat zijn om een mooie portefeuille op te bouwen met het oog op een passief inkomen, de FIRE gedachte spreekt me in ieder geval wel aan en wellicht is een klein beetje passief inkomen uit ETF wellicht helpend om het rekensommetje te maken over 16 jaar…
  Leuk: ik ga dit blog volgen.

  • Al kun je op enig moment maar vast wat meer parttime gaan werken, wat mij betreft is alles “winst”. Het is nooit te laat om wat op te bouwen, hoe klein (bescheiden) ook. Succes!

  • Mr FOB

   Dat onderwerp staat op mijn lijstje om een keer een blogpost aan te wijden

 2. Ik ben me aan het verdiepen in het aankopen van Etf’s en vraag me af hoe anderen in de praktijk hier (succesvol) mee omgaan. Het idee wat ik had is om 3 of 4 “goeie” te kiezen en dan van elk er eentje maandelijks aankopen (of meer als de prijs goed is, ik wil 500,- per maand eraan besteden).
  En er dan eigenlijk niet meer naar omkijken tot over een jaar of 20.

  Is dat de “juiste” strategie? Of is het beter om de koersen enzo in de gaten te kopen en geregeld te wisselen of meer soorten erbij te kopen? Of misschien juist minder?!

  • Mr FOB

   Hoe minder je ernaar kijkt, des te gemakkelijker het is om je niet door emoties te laten leiden. En emoties zijn de grootste risicofactor bij beleggen, omdat die er voor kunnen zorgen dat je gaat afwijken van je plan.

 3. Goeie dag Mr. (& Mrs.) `FOB`
  zo pas een beetje rondgeneust op uw FOB, vooral beleggen voor beginners; en verder met groeiende waardering. Dank voor een niet overdreven vanuit `broker` oogpunt maar met m.i. goede maar veilige adviezen voor een ieder.
  1 grote jammerte: jammer dat ik niet jaren geleden zo iets hebt kunnen vinden …..
  Vanaf nu hoop ik uw blog te volgen.

  1 vraag: allicht zinvol om uw `beleggen voor beginners` deel (sept. 2017) bij te werken naar omstandigheden/gegevens van nu?

  iig: hartelijk dank + svp zo doorgaan!

 4. Bedankt voor de nuttige tips. Ik ga ook (weer) beginnen met beleggen en dit x EFT voor pensioen, anders wordt t denk ‘pensionada’ met nadruk op ‘nada’ als t zover is. Bij het openen van een DEGIRO account kun je (nu) kiezen tussen:
  – basic
  – custody
  – Pensioen (maakt gebruik van Custody..) Inleg fiscaal aftrekbaar binnen fiscale regels.
  – PensioenPlus (netto lijfrenterekening, faciliteit in Box 3 van de inkomstenbelasting. Met deze dienst bouwt u alleen een aanvulling op uw pensioen op voor het deel van uw inkomen dat boven de €107.593 ligt.)

  Kun je met een basic profiel ook fiscaal aftrekbaar inleggen?

  • Mr FOB

   Nee, fiscaal aftrekbaar inleggen op pensioenrekening is met Custodyprofiel.

 5. Heel vervelend! Ik zou helaas niet weten hoe ik je hierin zou kunnen helpen, het spijt me. Misschien dat iemand op reddit een suggestie heeft.

 6. DEEL 4
  Hierop heb ik mijn ongenoegen geuit over de gang van zaken, service en begeleiding…….
  De situatie waar ik in ben beland is voor mij onbegrijpelijk, absurd, niet aanvaardbaar!
  Concreet: Ik heb ruim 137.000 stuks aandelen die ik niet kan verkopen en ook niet kan overboeken!
  Dagelijks zie ik deze aandelen verdampen en kan niets doen, terwijl het mijn aandelen zijn!
  Hoe kan dit!?
  Aangezien ik een nu ook een account heb bij Binck, heb ik gevraagd om mij te adviseren bij het benoemen van de juiste, gegronde argumenten om DeGiro overstag te krijgen (tenslotte heb ik meerdere keren getracht deze aandelen naar de Binck over te boeken).
  Krijg geen hulp! Binck geeft aan hierin geen partij te zijn.
  Het is alsof ik iemand op sterven zie en geen eerste hulp mag bieden.
  Blijkbaar mag die hulpbehoevende persoon doodbloeden.
  HELP!!! Graag krijg ik advies of een duw de juiste richting in

 7. DEEL 3
  Vervolgens heb ik op 7 september gevraagd om een terugkoppeling wat betreft de status van mijn verzoek tot overboeking (vanzelfsprekend heb ik intussen diverse mails aan DeGiro en Binck geschreven om duidelijkheid te krijgen over de gang van zaken eerder en om er kort op te blijven zitten).
  Op 8 september 2020 heb ik antwoord gekregen van DeGiro.
  Deze luidt als volgt: Helaas moet ik u mededelen dat wij de posities Stein Mart en GNC niet kunnen uitboeken, omdat de custiodian geen toestemming verleend. De custodian wil geen risico lopen, omdat deze bedrijven (bijna) failliet zijn. Onze excuses voor het ongemak.

 8. DEEL 2
  Hierop heb ik rondgebeld en een account geopend bij eerst IB brokers. De overboeking werd niet geaccepteerd, vanwege dat IB geen toegang zou hebben tot de OTC markt. Ik ben hier verder niet op ingegaan en een account geopend bij Binck. Overboeking ingediend bij Binck en eveneens niet gelukt.
  Hierop heb ik wel de reden opgevraagd. Binck gaf aan dat zij de overboeking niet konden accepteren, vanwege dat de stukken een Nasdaq notering hebben en niet meer te verhandelen zijn.
  Deze terugkoppeling aan DeGiro gegeven en vriendelijk gevraagd om hun medewerking.
  Toen is aan mij aangegeven, door DeGiro, dat desbetreffende aandelen op heden enkel nog verhandelbaar is op de Borse Frankfurt of op de OTC markt. Aangezien ik via DeGiro toegang heb tot de Borse Frankfurt heb ik verzocht om mijn aandelen intern over te boeken naar de Borse Frankfurt (inmiddels 2 september 2020). Echter is vervolgens ook dit verzoek afgekeurd, terwijl DeGiro zelf deze optie had aangedragen!
  Weer opgepakt waar ik was gebleven. Verzoek overboeking ingediend met opmerking de aandelen aan te bieden met de juiste notering, zodat Binck de overboeking kan accepteren!

 9. Beste,
  Ik ben een beginnende belegger en zou graag de zienswijze van andere beleggers willen weten mbt het volgende.
  Kan een broker een overboeking tegenhouden en tegelijk ook de aandelen bevriezen, met als gevolg dat je deze niet meer mag verkopen? Dit betreffen aandelen die nog gewoon verhandeld worden.
  Wel moet ik erbij aangeven dat desbetreffende aandelen bijvoorbeeld van de Nasdaq naar de ‘pink sheets’ (OTC) zijn gedegradeerd?
  Persoonlijk vind ik het nogal absurd dat je je eigen aandelen ziet verdampen, maar kan (vooralsnog) niets doen!
  Ik hoor graag van jou/jullie.
  Vriendelijke groet

  • Beste Mr FOB, Vanwege de lengte stuur ik de volgende mail in delen.
   DEEL1
   Zoals eerder aangegeven ben ik een beginnende belegger en zit ik in een zeer benarde situatie, die mij een hoop hoofdpijn veroorzaakt!
   Ik ben dan ook wanhopig op zoek naar steun of een duw de juiste richting in, eventueel met juridische hulp.
   Ik zal e.e.a. toelichting en nuanceren.
   Ik heb ongeveer 1 1/2 maand geleden ruim 135.000 aandelen SteinMart (verder te noemen SM) gekocht bij DeGiro.
   Vervolgens heb ik, zoals door velen wordt geadviseerd, de aandelen met rust gelaten.
   Op 24 augustus 2020 had ik gelezen over het feit dat SM Chapter 11 had aangevraagd. Direct hierop wilde ik mijn aandelen verkopen (zelfde dag, 24 augustus 2020). Echter werd mijn order afgekeurd.
   Hierop heb ik DeGiro gecontact en om uitleg gevraagd.
   Antwoord (DeGiro): uw verzoek is afgekeurd, vanwege dat dit product delisted is van de Nasdaq.
   Vraag (ik): Welke opties heb ik? Ik wil zsm deze aandelen verkopen.
   Antwoord: 3 opties zijn aangedragen.
   -uw positie aanhouden en wachten totdat het product weer een beursnotering heeft.
   -uw positie aanhouden en wachten totdat het product de waarde boven USD1,- noteert. Vervolgens kan DeGiro beoordelen of het éénmalig sluiten van uw positie op de OTC markt mogelijk is.
   -uw positie overboeken naar een andere broker of bank die wel een aansluiting heeft op de OTC markt.

Schrijf een reactie