Pensioenleeftijd berekenen en verlagen


Als je je pensioenleeftijd bereikt hebt kun je bijvoorbeeld lekker gaan kamperen

 

Steeds meer mensen die al een tijd werken zoeken naar mogelijkheden om eerder te kunnen stoppen met werken. Verplicht doorgaan tot aan de officiële pensioenleeftijd is niet voor iedereen even makkelijk en aantrekkelijk.

En steeds meer jongeren hebben geen trek in de ratrace voor een aantal decennia. Velen vinden het aantrekkelijker om meer tijd aan andere zaken dan werk te kunnen besteden.

In deze post laat ik zien hoe je je pensioenleeftijd, oftewel de leeftijd waarop je in vrijheid kunt kiezen waar je je tijd aan besteed, kunt berekenen en verlagen.

 

Inleiding

Het is goed om te beseffen dat er een verschil bestaat tussen AOW-leeftijd en pensioenleeftijd.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop je AOW van de overheid gaat ontvangen. Deze gaat in stappen omhoog van 66 jaar in 2018 naar 67 jaar in 2021. De AOW-leeftijd is vanaf 2022 gekoppeld aan de levensverwachting. De AOW-leeftijd wordt sinds 2017 steeds 5 jaar van tevoren vastgesteld. In 2022 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. In 2023 en 2024 blijft de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Je AOW-leeftijd hangt af van je geboortedatum.

Je kunt je verwachte wettelijke AOW-leeftijd hier berekenen met een tooltje dat de Sociale Verzekeringsbank mij beschikbaar heeft gesteld:

Pensioenleeftijd

De pensioenleeftijd is wettelijk gezien de leeftijd tot welke je via je pensioenfonds of pensioenverzekeraar pensioen opbouwt. Per 2018 is de pensioenleeftijd verhoogd naar 68 jaar. Je werkgever is niet verplicht om de pensioenleeftijd naar 68 jaar te verhogen.

Wanneer ik in deze post schrijf over het verlagen van je pensioenleeftijd, bedoel ik niet verlagen van de wettelijke pensioenleeftijd (waar je geen invloed op hebt), maar het vrijwillig naar voren halen van de datum waarop je stopt met werken. Ik noem dat je vrijwillige pensioenleeftijd.

Lees ook: 11 tips om eerder te stoppen met werken.

Pensioengat

Je AOW-leeftijd en je wettelijke pensioenleeftijd hoeven dus niet hetzelfde te zijn. Als je bijvoorbeeld op een AOW-leeftijd van 66 jaar met pensioen zou willen gaan en je pensioenleeftijd is 68 jaar, dan moet je een periode financieel overbruggen. Dan is er sprake van een zogenaamd pensioengat.

Ook wanneer je nog eerder dan je AOW-leeftijd wilt stoppen met werken zul je een periode financieel moeten overbruggen. Daar ga ik in deze post verder op in.

Pensioenleeftijd berekenen en verlagen

Je vrijwillige pensioenleeftijd kun je op verschillende manieren verlagen. Hierbij kun je wel of geen rekening houden met inkomen uit AOW, werkgeverspensioen en vrijwillig opgebouwd pensioen.

Ik laat hier zien hoe je kunt berekenen hoeveel vermogen je nodig hebt wanneer je voor je AOW-leeftijd wilt kunnen stoppen met werken.

Ik leg ook uit of je je geld het beste belegd of juist niet belegd kunt hebben vanaf het moment dat je stopt met werken.

Met beleggen bedoel ik beleggen in één of een paar breed gespreide, goede indexfondsen. Dat is wat ik zelf doe. Ik haal daarmee gemiddeld 6-7% rendement per jaar.

Beleggen in indexfondsen met wereldwijde spreiding kan tegenwoordig heel gemakkelijk. Door te beleggen in indexfondsen krijg je met groot gemak tegen heel lage kosten heel brede spreiding. Met inleg in slechts één fonds als Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL) beleg je direct in meer dan 3.000 van de meest succesvolle bedrijven van over de hele wereld.

VWRL: wereldwijd gespreid beleggen is niet moeilijk en niet duur Klik om te Tweeten

Ik beleg voor de lange termijn in een drietal breed gespreide indexfondsen met lage kosten via DEGIRO, de goedkoopste broker die ik ken. Het is cruciaal om de kosten laag te houden, die zijn dodelijk voor je rendement.

Lees ook: Beleggingsstrategie voor financiële onafhankelijkheid

Pensioenleeftijd verlagen met maximaal 10 jaar, uitgaande van AOW en pensioen

Beleggen in aandelen of spaargeld?

Beleggen in aandelen levert op de lange termijn (>10 jaar) vrijwel altijd meer op dan beleggen in obligaties of spaargeld.

Wanneer je minder dan 10 jaar voor je AOW-leeftijd wilt stoppen met werken, is het riskant om op het moment van stoppen met werken het daarvoor benodigde vermogen te beleggen in aandelen. Voor beleggen in aandelen is over het algemeen een beleggingshorizon langer dan 10 jaar verstandig, omdat de beurs op kortere termijn te beweeglijk kan zijn.

Stel dat je AOW-leeftijd 68 jaar is en je wilt stoppen met werken op je 58e. Dan kun je in aanloop naar je 58e je vermogen vanuit het oogpunt van risico wel beleggen in aandelen, omdat je totale beleggingshorizon dan langer is dan 10 jaar. Hoe dichter je bij je 58e komt, hoe meer je de verhouding aandelen/obligaties kunt verschuiven richting obligaties of spaargeld. Via bijvoorbeeld de pagina over lifecyclebeleggen van Brand New Day kun je suggesties krijgen hoe je de verdeling aandelen/obligaties (of aandelen/spaargeld) in de loop van de tijd kunt aanpassen.

Als je vanaf je 58e nauwelijks of geen risico wilt lopen is het aantrekkelijk om de periode tot aan je AOW-leeftijd te overbruggen met vermogen dat zeker beschikbaar is. Dit vermogen kun je dan het beste in de vorm van spaargeld aanhouden. Op dit vermogen teer je dan in om de periode tussen stoppen met werken en AOW/pensioen te overbruggen. Als je meer risico wilt nemen kun je natuurlijk wel (een deel) beleggen.

Benodigd vermogen

1 jaar overbruggen

Het benodigde vermogen kun je eenvoudig berekenen. Als je €1.500 per maand nodig hebt om van te leven, heb je 12*€1.500 = €18.000 nodig om een jaar te overbruggen. Je hoeft dan geen rekening te houden met vermogensbelasting. De vermogensbelasting in 2018 ziet er namelijk als volgt uit:

vermogensbelasting 2018

Over de eerste €30.000 betaal je dus geen vermogensbelasting.

10 jaar overbruggen

Als je 10 jaar wilt overbruggen moet je rekening houden met inflatie en met rente op je spaargeld. Ik ga er vanuit dat de inflatie in combinatie met de rente er per saldo voor zorgt dat je geld 3% minder waard wordt per jaar.

In die 10 jaar heb je in totaal dan iets meer dan €206.000 nodig. In het eerste jaar €18.000, in het tweede jaar 1.03*€18.000 = €18.540, in het derde jaar 1.03*€18.540 = €19.096, etc.. Bij elkaar opgeteld is dat €206.000.

Je hoeft dan nog steeds geen rekening te houden met vermogensbelasting. Dat werkt als volgt:

Als je werkt wordt de algemene heffingskorting verrekend met je box 1 inkomen. Wanneer je niet meer werkt mag je de algemene heffingskorting van €2265 (bedrag 2018) toepassen op je box 3 vermogen.

Als je werkt betaal je bij een vermogen van €242.000 een bedrag van €2265 aan vermogensbelasting. Maar dat hoef je als je niet meer werkt, vanwege de algemene heffingskorting die je mag verrekenen met box 3 vermogen, dus niet te betalen. Daardoor betaal je tot €242.000 geen vermogensbelasting.

Als je niet meer werkt, betaal je over €242.000 geen vermogensbelasting Klik om te Tweeten

Spaarrekening of deposito

Een vrij opneembare spaarrekening in combinatie met een deposito is een aangewezen manier om dit vermogen te stallen. Voor de kortere termijn gebruik je dan geld van de spaarrekening. En voor de wat langere termijn staat het vermogen tegen een iets hogere rente op een deposito.

Deposito’s vallend onder het Europese depositogarantiestelsel kun je bijvoorbeeld afsluiten via Raisin. Die geven een hogere rente dan een Nederlands deposito. Ik verwacht niet dat de EU een Europees land om laat vallen, waardoor ik dit ook veilig acht. Maar ik zou grotere bedragen toch onder Nederlands depositogarantiestelsel stallen, bijvoorbeeld bij NIBC Direct.

Niet vergeten

Wat je niet moet vergeten is te kijken of je AOW en pensioen samen voldoende zijn om vanaf AOW leeftijd van te leven. Door het eerder stoppen met werken wordt je pensioen namelijk lager. Je kunt dit bekijken en berekenen op Mijnpensioenoverzicht.

Vaak kun je ook de uitkering van je pensioenfonds voor je officiële pensioenleeftijd in laten gaan. Dit kan aantrekkelijk zijn als je meer dan genoeg pensioen hebt opgebouwd om vanaf je pensioenleeftijd van te leven. Via Mijnpensioenoverzicht of de site van je pensioenfonds kun je hier meestal meer informatie over vinden.

Zorg ervoor dat je per bank niet meer dan €100.000 stalt, zodat je hele vermogen onder het depositogarantiestelsel blijft vallen.

Pensioenleeftijd verlagen met meer dan 10 jaar, uitgaande van AOW en pensioen

Als je je pensioenleeftijd met meer dan 10 jaar wilt verlagen of als je gedurende 10 jaar of meer een aanvulling op je pensioen wilt hebben, dan biedt beleggen in plaats van sparen meestal de beste mogelijkheden. Je hebt op een dergelijke termijn met beleggen meestal een hoger rendement dan met sparen. En je belegde vermogen heeft over het algemeen voldoende tijd om van een beursdaling te herstellen.

Pensioenleeftijd berekenen

Een geweldig tool om je pensioenleeftijd te berekenen wanneer je net als ik belegt in indexfondsen is te vinden op FIRECalc. Deze berekening kun je aanpassen op basis van je vermogen, hoe je je vermogen belegd hebt (verhouding aandelen/obligaties), je uitgaven, je te verwachten pensioen/AOW en het inflatiepercentage.

Over FIRECalc

FIRECalc is een afkorting voor Financial Indepence Retire Early Calculator. Zoals vermeld op de site van FIRECalc helpt het rekentool je om de volgende vraag te beantwoorden:

Kun je met pensioen gaan en dezelfde levensstijl aanhouden als nu met wat je vandaag hebt?

Het gaat uit van de volgende aanname:

Als de pensioenplannen die je nu hebt in het verleden goed genoeg zouden zijn geweest om tot aan het einde van je pensioen genoeg geld te hebben, dan zullen die plannen nu ook goed genoeg zijn. Met het verleden wordt bedoeld: de periode tussen 1871 en nu in de VS, inclusief bijvoorbeeld de grote depressie van de jaren dertig van de vorige eeuw en de tweede wereldoorlog.

Wanneer je die aanname accepteert, voer dan in hoeveel je hebt en hoeveel je uitgeeft. FIRECalc zal je vervolgens vertellen hoe vaak je strategie door de geschiedenis heen zou hebben gewerkt. Of wat je moet veranderen om het allemaal te laten werken.

Hoe kan FIRECalc toekomstige rendementen op basis van in het verleden behaalde resultaten voorspellen? Dat kan het niet. En dat probeert het niet. In feite probeert het te voorspellen wat niet zal gebeuren.

Dit klinkt misschien verwarrend, maar het is heel eenvoudig.

Hawaii analogie

Overweeg een analogie: stel dat je een huis bouwt op Hawaii. Niemand kan de temperatuur voorspellen voor een bepaalde toekomstige datum gedurende de decennia waarin het huis zal worden gebruikt. Maar als je weet dat er nooit op deze locatie in de hele geschiedenis sprake is geweest van strenge vorst, dan kun je een intelligent oordeel vellen over hoeveel verwarmingscapaciteit voldoende is.

Een foto met zon en sneeuw om te visualiseren hoe de pensioenleeftijd berekend kan worden

FIRECalc werkt op dezelfde manier, gebruikmakend van de geschiedenis van de beurs, je portefeuille en je uitgavenplan. Het geeft je de informatie om te beoordelen of je vermogen, gecombineerd met je AOW, werkgeverspensioen en eventueel vrijwillig opgebouwd pensioen, voldoende is om niet blut te raken.

FIRECalc werkt op basis van de geschiedenis van de Amerikaanse beurs. Die heeft het de afgelopen decennia relatief goed gedaan. Ik beleg niet alleen in de VS maar wereldwijd gespreid om zo min mogelijk risico te lopen. Wereldwijd gespreide beleggingen hebben de afgelopen decennia iets minder goed gepresteerd dan uitsluitend Amerikaanse beleggingen. Het is dus goed om je te beseffen dat FIRECalc bij wereldwijd gespreid beleggen wellicht ietwat aan de optimistische kant zit met zijn uitkomsten. Maar het geeft een uitstekende indicatie.

Invloed vermogensbelasting

Het bedrag dat je invoert als jaarlijkse uitgaven moet je voor vermogens boven de €242.000 (zie boven) aanpassen voor de vermogensbelasting die je ook moet betalen in Nederland.

Voor vermogens tussen de €242.000 en de €978.000 betaal je 1.30% vermogensbelasting over je vermogen boven de €242.000. Dus als je bijvoorbeeld €400.000 hebt, betaal je 1.30% * (€400.000 – €242.000) = €2054 vermogensbelasting per jaar.

Rekenvoorbeeld FIRECalc

Stel je geeft wederom €18.000 per jaar uit. Omwille van de eenvoud ga ik ervan uit dat je hiervan ook je vermogensbelasting betaalt. Ik ga uit van 3% inflatie per jaar en ik ga ervan uit dat je je levensstandaard op het huidige peil wilt handhaven (beide in te voeren in het tabblad Spending models).

Hoeveel vermogen heb je dan nodig om 20 jaar voor je AOW datum te kunnen stoppen met werken en je huidige levensstandaard te kunnen aanhouden?

Volgens FIRECalc kun je bij een termijn van 20 jaar het beste 70% aandelen en 30% obligaties aanhouden, zie tabblad Your portfolio. Ik gebruik deze verdeling in de voorbeeldberekening.

Het is een vrij agressieve verdeling die moet passen bij je risicotolerantie. Je moet er dan tegen kunnen dat tijdens je opnamefase je vermogen met tientallen procenten kan dalen tijdens een beursdip (en daarna weer stijgen, maar daar kunnen de meesten wel goed tegen). Persoonlijk zou ik wat neutraler gaan zitten, dus iets meer obligaties en minder aandelen. Dit kun je aanpassen in het tabblad Your portfolio in FIRECalc.

Uitkomst rekenvoorbeeld

Je hebt in dit voorbeeld €443.000 nodig om in alle historische situaties die in FIRECalc meegenomen worden in 100% van de gevallen zeker te zijn geweest dat je die 20 jaar had kunnen overbruggen. Na 20 jaar zou je resterende vermogen tussen de €1.084 to €1.964.412 groot zijn geweest, afhankelijk van de periode van de geschiedenis waarin je 20 jaar zich bevonden hadden. Gemiddeld genomen zou je €500.767 overhouden na 20 jaar.

Als je het in spaargeld zou steken heb je €485.000 nodig om met 100% zekerheid die 20 jaar te overbruggen. Na 20 jaar is je vermogen, ook met 100% zekerheid, precies op.

Hier zie je dus de kracht van beleggen terug. Dat komt met name door dat wat Einstein het 8e wereldwonder noemde.

FIRECalc - een geweldig tool om te berekenen hoe lang je geld meegaat Klik om te Tweeten

Pensioenleeftijd verlagen, zonder AOW en pensioen

Je kunt ervoor kiezen zodanig veel eerder te stoppen met werken dan op je AOW-leeftijd, dat je bij het bepalen van het benodigde vermogen geen rekening gaat houden met AOW of pensioen. Deze insteek is met name verstandig wanneer je op relatief jonge leeftijd financieel onafhankelijk wilt zijn, omdat het dan onzekerder is hoe AOW en pensioen er op of na je AOW-leeftijd uit zullen zien.

Hoe dat allemaal precies uitwerkt kun je vinden in deze post: Hoeveel vermogen maakt je vrij?

In de post Wat is de leeftijd waarop je financieel onafhankelijk kunt zijn? kun je zien hoe lang je erover doet om dit geld bij elkaar te hebben verzameld. Dat hangt met name af van je spaarquote.

Wanneer kan ik met pensioen?

Dat is een vraag die steeds meer mensen zichzelf stellen met de steeds verder toenemende werkdruk. Ondanks dat ik nu voldoening uit mijn werk haal lijkt het mij lastig om met plezier en in goede gezondheid tot aan mijn AOW-leeftijd te blijven werken in mijn huidige baan. Daarvoor ervaar ik teveel stress en zit ik teveel. Ook heb ik veel zin om andere dingen te gaan doen.

Mijn streven is ongeveer 20 jaar voor mijn AOW-leeftijd te stoppen met werken. Ik blijf dan wel actief met van alles en nog wat, maar onder mijn eigen voorwaarden en met meer beweging.

Wanneer kun jij met pensioen, oftewel gaan doen waar je zin in hebt? Hoe pak jij dit financieel gezien aan?

 

Klik op onderstaande afbeelding als je deze post wilt bewaren op Pinterest:

Wil je graag een paar jaar voor je pensioen kunnen stoppen met werken? Bereken hier je pensioenleeftijd en hoeveel je nodig hebt om je pensioenleeftijd te verlagen.

 

Wil jij het FOB huishoudboekje 2021 kado? En een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt? Ik stuur geen spam, opzeggen kan altijd en ik geef je e-mailadres nooit door aan derden.

12381 andere abonnees houden je gezelschap!

Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat mailadres is al ingeschreven
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.
Ik kom ook financieel interessante acties en aanbiedingen tegen waar ik op dat moment geen blogpost over schrijf. Ik kan je daar dan wel op wijzen via een mailtje. Je kunt je hiervoor apart inschrijven:
Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.

Ik ben geen professioneel adviseur. Je blijft zelf verantwoordelijk voor enige schade geleden door opvolgen van advies of navolgen van informatie op deze site. De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en louter informatief en educatief bedoeld. Let op: Beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Zie ook de disclaimer. Soms krijg ik een vergoeding als je een transactie doet via een link op deze site. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

Auteur: Mr FOB


Een reactie plaatsen

Leuk als je reageert! Reacties met als doel iets te leren van anderen of om anderen te helpen, nadat je het hele artikel en alle andere reacties gelezen hebt, zien we hier het liefst! Je reactie wordt goedgekeurd en verwerkt volgens mijn privacybeleid. Door je reactie te versturen ga je hiermee akkoord.

50 gedachten over “Pensioenleeftijd berekenen en verlagen

 • René

  Bedankt voor je uitgebreide post over early retirement. Inderdaad een interessante invalshoek die in FIRECalc wordt gebruikt. Ik ga er eens een beetje mee stoeien. Nog een paar vraagjes n.a.v. je blog:
  1. Het overhevelen van de algemene heffingskorting van box 1 naar box 3 kan alleen als je helemaal geen box 1 inkomen hebt?
  2. Je rekent met een waardeafname van 3% op vermogen dat op een spaarrekening staat. Is dat niet te pessimistisch? Op dit moment maak je inderdaad een negatief rendement op een spaarrekening omdat de inflatie hoger is dan de rente. Ongeveer -1% schat ik. Nu zal de rente op enig moment wel moeten stijgen (in de VS is dit al gaande). Ik reken daarom zelf op de lange termijn met 0% rendement na inflatie (rente=inflatie). En de vermogensrendementsheffing zit hier niet in, die bereken ik apart. Waar ik wel mee worstel is de waardevastheid van mijn bedrijfspensioen. Die is al jaren niet geindexeerd en loopt dus al 10% achter op de inflatie. Ik heb mijn pensioen waardevast verondersteld maar dat is wellicht te optimistisch. Hoe ga jij daar mee om?

 • Marjolein

  Ik heb de firecalculator ingevuld. Interessant. Ik heb 2031 gebruikt als pensioen jaar. As ik dat bijv 10 jaar naar voren haal met al dezelfde data voorspeld dat dan of dat gaat lukken?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Het laat zien of het in het verleden gelukt zou zijn. Op basis daarvan kun je een inschatting maken of het in de toekomst ook goed zal gaan. Stel dat het in het verleden in 100% van de gevallen goed is gegaan, dan is de kans erg groot dat het in de toekomst ook goed zal gaan.

 • Saska | Finance Monkey

  Altijd weer inspirerend om te lezen! Ik vraag me wel af wat je mening is over het volgende: liever je huis geheel aflossen of het geld steken in een beleggingsportefeuille? Zelf voel ik meer voor een volledig afgelost huis hebben, maar toch blijft het een lastig dillema..

 • Mr FOB Bericht auteur

  1. Als je met een beetje box 1 inkomen nog niet je hele heffingskorting opgemaakt hebt kun je het restant voor box 3 gebruiken.
  2. Het is wellicht een conservatieve schatting, maar dat vind ik lastig te voorspellen. Wie weet wat de rente en de inflatie gaan doen.

  Over waardevastheid van pensioen: je kunt in het tool in het tabblad Other income/spending bij Pension Income het vinkje bij “Inflation adj” uitzetten om een idee te krijgen wat het betekent als je pensioen niet gecorrigeerd wordt voor inflatie.

 • Pennings

  U schrijft: “Als je werkt wordt de algemene heffingskorting verrekend met je box 1 inkomen. Wanneer je niet meer werkt mag je de algemene heffingskorting van €2265 (bedrag 2018) toepassen op je box 3 vermogen.”
  Wat moet men daarvoor doen? Of geldt dit automatisch voor iedereen die niet meer werkt en box vermogen heeft? Met andere woorden: past de belastingdienst dat automatisch toe naar aanleiding van de aangifte?

 • Yvo

  Hoi, ik heb twee vraagjes. Waarom raadt je MoneYou aan voor gewoon sparen terwijl leaseplanbank een hogere rente aanbiedt? Waarom raadt je KNAB aan voor een deposito terwijl leaseplanbank ook in dat geval meer rente aanbiedt.

 • nightbefore

  Beste MrFOB,

  Ik volg sinds vorig jaar met plezier je blog. In de bijdrage “Pensioenleeftijd berekenen en verlagen” geef je aan dat voor het bepalen van de vermogensrendementsheffing je de heffingskorting mag aftrekken, deze verhuist dan van Box 1 naar Box 3. Heb je meer informatie hierover of een betrouwbare berekeningstool waarmee ik de belasting kan bepalen? De meeste tools die ik gevonden heb gaan er automatisch van uit dat je werkt en dus een inkomen hebt.
  Ik heb ook gekeken op de website van de belasting en kan het niet duidelijk vinden.
  Voor alle duidelijkheid, ik ben geïnteresseerd in de situatie voor het bereiken van de AOW-leeftijd waar zowel ik als mijn vrouw leven van ons vermogen en dus geen inkomen hebben.

 • Mr FOB Bericht auteur

  De belastingdienst beschouwt inkomen uit sparen en beleggen als inkomen, zie hier en hier. De algemene heffingskorting geldt vervolgens voor iedereen met inkomen, zie hier.
  Als je bij dit tool van de belastingdienst invult dat je alleen inkomen uit vermogen hebt, dan zie je dat je algemene heffingskorting mag toepassen.

 • Vrijheidblijheid

  Ik lees al een tijd met plezier dit FOB blog. Nu heb ik wel een paar vragen. Dat bedrag van € 2.265 aan algemene heffingskorting voor 2018 geldt toch alleen voor mensen die geboren zijn vóór 1963? Als je jonger bent dan 56 geldt het bedrag van €755, volgens de tabel van de belastingdienst.

  Een andere vraag betreft de vermindering van je AOW als je eerder stopt met werken. Zouden we ervoor kunnen kiezen om, als we eerder stoppen met werken, toch het pensioen op de AOW-leeftijd te laten ingaan zodat het niet verlaagd wordt? Dan zou je dus het aantal jaren dat je niet meer werkt zelf moeten overbruggen met passief inkomen, zonder AOW te ontvangen. Kan dit wettelijk?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Nee hoor, de algemene heffingskorting van €2.265 geldt niet alleen voor mensen geboren voor 1963.

   Je AOW vermindert niet als je eerder stopt met werken, je pensioen wel. AOW kun je niet voor je AOW leeftijd laten uitbetalen, pensioen meestal wel.

   Je kunt wettelijk gezien de periode tot aan AOW en pensioen overbruggen met passief inkomen.

 • Ton

  Beste Mr Fob.
  Een boeiend blog om te volgen.
  Graag zou ik wat adviezen opvolgen, maar wil graag maatschappelijk verantwoord, ofwel groen en eerlijk investeren met een prettig rendement. Daarvoor vindt ik in de blog geen adviezen of aanwijzingen.
  Kunt u daar eens een blog aan wijden?

 • nightbefore

  Ja, merci. Dit lezende ga ik ervan uit dat in het geval van een getrouwd stel, voor ieder afzonderlijk de algemene heffingskorting geldt. Bij het invullen van de belastingsaangifte kan dan het hele vermogen gedeeld worden door beide partners. Dit scheelt een flinke slok op een borrel (2x 2.265 EUR) of zie ik dit verkeerd?

 • Margriet

  Boeiend artikel, heel verhelderend.
  Mag ik dan ook een kwestie voorleggen?
  Is het handig dat je je pensioen naar voren haalt, bij stoppen met werken op bv. je 58e, als je deze periode ook met je spaargeld zou kunnen overbruggen?
  Je betaalt dan wel een hoger belasting % over die pensioenbedragen dan na je pensioengerechtigde leeftijd.
  Maar je hebt je spaargeld nog voor de aanvulling op de daarna lagere pensioenuitkeringen.
  Dit is nadeliger voor de belasting in box 3 aangezien je spaargeld dan niet of minder slinkt.

  Heeft iemand hier ervaring mee en wat zijn de voor- en nadelen?

 • Mike

  De belastingdienst beschouwt juist niet inkomen uit sparen en beleggen als inkomen, maar je vermogen zelf als inkomen (althans een percentage daarvan). En hoe meer vermogen je hebt, des te hoger dat percentage.
  Een subtiel verschil maar wel belangrijk want het betekent dat je ook belasting betaalt over je vermogen als dat geen rendement oplevert, tenzij je nog gebruik kunt maken van een heffingskorting die hoger of gelijk is aan de te betalen belasting
  Het is volgens politici te lastig om alleen het rendement op je vermogen te belasten, maar de werkelijke reden is dat dat waarschijnlijk veel minder oplevert. En een negatief rendement zou mogelijk een aftrekpost opleveren, dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling

 • Jaap

  ‘Als je niet meer werkt, betaal je over €242.000 geen vermogensbelasting’

  Dit is voor de meesten iets gecompliceerder. Woningeigenaren die geen hypotheek hebben, krijgen binnenkort te maken met eigenwoningforfait.

  Voor mensen die dividendbelasting betalen wordt dit bedrag (meestal 15% over het dividend) eerst verrekend in box 3 alvorens de te betalen belasting uit box 3 (het subtotaal) vastgesteld wordt.
  Uitgaande van 2% dividend op €242.000 en een dividendbelasting van 15%, betekent dit dat je eerst €726 aan dividendbelasting te verrekenen hebt, waardoor je belastbaar inkomen uit box 3 €726 lager uitvalt. Je kunt dus niet volledig profiteren van de algemene heffingskorting, en onderaan de streep betekent dit dus dat er nog altijd zo’n 0,3% van het totaal rendement weglekt aan dividendbelasting.

  Dividendbelasting op uitkeringsniveau van niet in Nederland gevestigde instanties (bedrijven, mutual funds, ETF’s) betaal je altijd. Je kunt deze enkel verrekenen als je in Nederland daadwerkerkelijk belasting afdraagt. Als je maximaal wilt profiteren van de heffingskorting, dan zul je ervoor moeten zorgen dat je belastbaar inkomen uit box 3 na verrekening van dividendbelasting, hetzelfde is als de algemene heffingskorting (eigenwoningforfait even buiten beschouwing gelaten).

 • Team CF

  Mooi overzichtje weer Mr FOB. Maar eh, hoe gaat die FIRECalc werken met je vermogensbelasting? Die is natuurlijk afhankelik van je vermogen, en juist die varieert enorm met de FIRECalc simulaties? Ja, je kan zoals je al aangeeft, een vast bedrag meenemen in je uitgaven of je zou zelfs je inflatie kunnen gebruiken (door daar er een 1.X% bij op te tellen voor de belasting). Maar het klopt nooit!
  Blijft een lastig verhaal, zeker omdat die VRH ook nog eens meer variable kan gaan worden (binnen grenzen) in de komende jaren.

  oh, en over dat “vroeg pensioen”, dat begint over 3 weken als ik stop met werken 😉 Jammer alleen dat we nog niet FO zijn, al komen we aardig in de buurt!

  • Mr FOB Bericht auteur

   Gefeliciteerd met je vroegpensioen!

   FIRECalc 100% kloppend krijgen met VRH is inderdaad lastig. Met een vast bedrag op basis van je kapitaal bij aanvang van je vroegpensioen zit je aan de veilige kant met de inschatting.

 • JolandaT

  Weer een hele goede uitgebreide uiteenzetting van gedachten die ik ook heb over ons vroegpensioen. Mijn complimenten je weet het altijd weer helder te verwoorden. Het pensioen naar voren halen (dus al eerder dan de AOW leeftijd laten uitbetalen) is iets wat wij ook nog overwegen. Bij ABP is kan dat op dit moment vanaf 60 jaar en het bedrag is heel flexibel. Het kan dus ook met een laag bedrag en dan wordt het mogelijk interessant. Bij een relatief hoog pensioen op AOW leeftijd ga je ook een behoorlijk bedrag aan belasting aftikken. Door een deel eerder te laten uitbetalen, op het moment dat je geen inkomen uit werk meer hebt, betaal je over dat bedrag weinig belasting. Wellicht kom je zelfs nog in aanmerking voor zorgtoeslag. Zeker als het vermogen “relatief onzichtbaar” in een spaar bv (bedrijf) zit en een afgelost eigen huis niet meetelt.

 • JolandaT

  Ook kun je je inkomen verdiend in de laatste 2 jaar nog middelen over 3 jaren. Kun je ook nog wat belastingvoordeel uit persen als je in een wat hogere belastingschijf zit. Het zal een hele rekensessie worden op het moment dat we willen stoppen. De belastingregels wijzigen nogal eens, dus precies uitrekenen, heeft pas echt zin op het moment dat er bijna aan toe bent. Maar de basis is toch echt zorgen dat je een paar ton aan eigen vermogen/spaarpot hebt. En dit combineren met lijfrentepolissen, een afgelost eigen huis, wellicht nog een oprotpremietje van je werkgever en wat pensioen naar voren halen. Dan moet het (denken wij) wel lukken om de periode tussen stoppen en AOW leeftijd te overbruggen. Met verschillende potjes kun je dan toch nog een leuke “plakband VUT regeling” creëren.

 • Sabey

  Volgens mijn berekening heb ik 350.000 euro ( inc vermogenbelasting + veiligheidsmarge) nodig om 30 jaar te overbruggen. Ik ga er van uit dat ik 9900 euro per jaar nodig hebt om 30 jaar te overbruggen. Dan betaal ik 8 jaar lang ongeveer 27.000 euro vermogensbelasting tot het bedrag 242.000 euro. Daarna betaal je dus geen vermogensbelasting? Als ik dus 242.000 euro nodig hebt om 30 te overbruggen hoef ik dus helemaal geen vermogensbelasting betalen?

 • Mike

  Wij beleggen in het triodos groenfonds, niet vanwege koerswinsten want die zijn laag of zelfs 0, maar wel omdat er groene projecten mee gefinancierd worden, dat vermogen niet meetelt voor de box 3 belasting (tot een bepaald maximum) en nog een kleine extra heffingskorting oplevert
  Dividend wordt automatisch herbelegd, je koopt participaties dus niet per se hele aandelen en als je maandelijks inlegt, zijn de kosten de helft van een losse inleg. Triodos heeft soms periodes waarbij er geen kosten gelden, dan kun je mooi een losse aankoop doen. Verkopen kost altijd geld. Aan het eind van het jaar wordt wel eens een inlegstop ingesteld omdat er anders teveel geld wordt aangetrokken, een groenfonds moet een bepaald percentage van het totale vermogen in groene projecten hebben en dat komt dan in het gedrang waardoor de fiscaal gunstige behandeling zou vervallen. Dat wil men natuurlijk niet

 • Arno

  Je rekent met een inflatie van 3%. Maar waarom zou je dat doen? De doelstelling van de ECB is tenslotte een inflatie beneden, maar dicht bij de 2%. Jij verhoogt in je berekening de inflatie dus met maar liefst 50%. Vind je dat geen hele grote “veiligheidsmarge”? Zeker aangezien de inflatie sinds 2013 al niet meer boven de 2% is geweest?

  Bronnen:
  DNB/ECB: https://www.dnb.nl/rente-en-inflatie/algemeen/index.jsp
  Homefinance: https://www.homefinance.nl/economie/inflatie/inflatie-europa-eurozone-hicp.asp

  Daarbij kan jouw persoonlijke inflatie nog lager uitkomen. Als jij bijvoorbeeld weinig brandstof verbruikt, terwijl dat juist in een bepaalde periode de inflatie opdreef. Juist de consumptie van een FO’er is laag 🙂

  Ik ben wel benieuwd naar je reden om 3% te hanteren.

  • Mr FOB Bericht auteur

   De huidige inflatiepercentages zijn historisch gezien laag. Er zijn ook periodes geweest in Nederland dat deze ruim boven de 2% lag, zelfs boven de 10%. Daarom gebruik ik 3% om inflatie op de lange termijn mee te nemen in berekeningen.

   Dat je consumptie als FO’er laag is zorgt ervoor dat je inflatie in absolute zin laag is maar wil niet zeggen dat je inflatie in relatieve zin (oftewel je inflatiepercentage) laag is. Dat kan wel maar hangt van de categorieën af waar je je geld aan uitgeeft. Het is lastig voorspellen welke categorieën lage of hoge inflatie zullen ondervinden in de toekomst.

 • Erik van der Neut

  Wat ik me afvraag is: wanneer weet je zeker wat je AOW leeftijd is? Dit is belangrijk voor het plannen maar ik heb het idee dat het zomaar opgehoogd kan worden, ook kort voor je streefdatum. Ik ben 51, mijn idee is om vanaf 60 jaar (70-80%) ABP pensioen op te nemen en in te teren op vermogen wat ik nu opbouw tussen 60 en AOW leeftijd, maar die AOW leeftijd heb ik vrees voor. Ik reken nu voor de zekerheid met 70.

 • Arie

  U stelt: “Met beleggen bedoel ik beleggen in één of een paar breed gespreide, goede indexfondsen. Dat is wat ik zelf doe. Ik haal daarmee gemiddeld 6-7% rendement per jaar.”

  Is dat het bruto rendement?
  – daar moet de vermogensrendementsheffing, beleggingskosten en de inflatiecorrectie nog vanaf ?
  – ik neem aan dat de dividenden worden herbelegd, en deze reeds verwerkt zijn in de 6-7% ?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Dat is inderdaad zonder rekening te houden met vermogensrendementsheffing en met herbelegd dividend. De beleggingskosten zitten wel in de spreiding van 6-7% verwerkt, omdat die bij deze manier van beleggen maar een paar tienden van een procent zijn op jaarbasis.

 • UncleX

  Het gedeelte in bovenstaand stuk over de algemene heffingskorting is een echte openbaring voor mij. Ik had me dit nog niet eerder gerealiseerd en dit is erg gunstig voor onze toekomstplannen. Hartelijk dank voor deze uiteenzetting. Ik heb alleen nog wat moeite om de invloed van het eigenwoningforfait (opmerking Jaap) en eventuele bijverdiensten in de praktijk in te passen.

  Ik denk dat velen hier er net als wij naar streven om in deze situatie terecht te komen:
  – Afbetaald huis
  – Leven van box 3 inkomen
  – Geen vast box 1 inkomen
  – Wel incidenteel box 1 inkomen

  Ik zou het interessant vinden om hier eens een rekenvoorbeeld van te zien. Misschien een suggestie om dit in een volgend blog eens uit te diepen.

 • Gerben

  “Wereldwijd gespreide beleggingen hebben de afgelopen decennia iets minder goed gepresteerd dan uitsluitend Amerikaanse beleggingen”

  Wat voor verschil is dit ongeveer? Wil dat dan als extra percentage toevoegen aan de expense ratio in FIRECalc om zo een beter beeld te krijgen.

 • Gerben

  Dit is erg situatie en bedragen afhankelijk, dus niet zo eenvoudig een overzicht te geven. Zeker als je ook nog wat inkomen hebt. Dan komt er weer een percentage arbeidskorting bij.

  Maar je kan dit wel vrij eenvoudig en heel situatie specifiek zelf doen. Vul eens een (voorlopige) belastingaangifte 2019 in met je beoogde situatie. Dan zie je mooi het samenspel tussen je te betalen belasting en kortingen.

  Let wel dat belastingen vrij veranderlijk blijven. Dus je weet niet of waar je naar zit te kijken de waarheid voor later is.

 • Joeri

  Mooi artikel! Naar aanleiding van een van je berekeningen heb ik nog wel een vraag. Onder het kopje Benodigd vermogen reken je met een bedrag van 1.500 euro per maand / 18.000 euro per jaar. In hoeverre heb je bij het bepalen van dit bedrag rekening gehouden met inflatie? Als je bijvoorbeeld pas over 30 jaar met pensioen gaat, dan staat 1.500 euro nu qua koopkracht gelijk aan ‘slechts’ 600 euro in 2050 (uitgaande van een inflatiepercentage van 3%). Dan moet je dus een stuk meer vermogen hebben om tien jaar te kunnen overbruggen…

  • Mr FOB Bericht auteur

   Ik hou inderdaad geen rekening met inflatie bij de bepaling wat je over bijvoorbeeld 30 jaar nodig zou hebben om 1 jaar of 10 jaar eerder te stoppen. De €1.500 uit mijn voorbeeld is het bedrag dat je bij de start van je stoppen met werken per maand nodig zou hebben. Vanaf dat moment hou ik in het voorbeeld van de 10 jaar overbruggen rekening met inflatie.

   • Joeri

    Dank voor je reactie! Dat vermoedde had ik al. Maar goed, wanneer je wilt berekenen wat je in de toekomst aan vermogen nodig hebt dan is dit niet iets wat je moet vergeten. Het kan voor een groot verschil aan “benodigd vermogen” zorgen :).

 • Anton

  Bedankt voor dit boeiende artikel. Ik heb een vraag over de vermogensbelasting, mijn vrouw en ik zijn beide voor onze pensioenleeftijd gestopt met werken, betekent dit dat we pas boven €484.000 vermogensbelasting gaan betalen?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Als je uitsluitend (inkomen uit fictief rendement op) vermogen in box 3 hebt, mag je de algemene heffingskorting in mindering brengen op de verschuldigde vermogensbelasting. Ik heb het voor het jaartal 2020 niet uitgerekend, maar het op die manier vrijgestelde vermogen voor fiscale partners zal waarschijnlijk inderdaad in die orde van grootte liggen.

 • Martin K.

  Vervroegd pensioen als je 55 jaar bent.

  Het gevoel van vrijheid, dat is zo belangrijk voor de mens. Ik had een prima baan, maar miste iets in dit leven, voelde me niet prettig met al die verplichtingen.
  Bovendien hou ik niet van gokken, want niemand weet immers hoe oud hij wordt, neem liever het zekere voor het onzekere om nog een paar jaartjes te kunnen genieten. Ik ben met vervroegd pensioen gegaan op mijn 55e jaar en heb daar nooit een seconde spijt van gehad. Eindelijk vrijheid, opstaan wanneer ik op een natuurlijke manier wakker wordt, naar bed gaan wanneer ik dat wil. Veel uitgaan, reizen en langdurig in azie verblijven, genieten van de kleinkinderen en plezier maken, hobby’s zat.

  Natuurlijk moet ik het met veel minder doen, maar daar is een mouwtje aan te spelden. Ik heb geen dure Mercedes meer nodig om elke ochtend in de file te staan, neem wat vaker de fiets en als het regent kan ik altijd thuis blijven en overwinteren doe ik in azie, lekker zonnetje en mooi parelwit strandje erbij.
  Sinds mijn vervroegd pensioen maak ik elke ochtend een dansje van blijdschap.

 • Ties

  Je schrijft “Zorg ervoor dat je per bank niet meer dan €100.000 stalt”, en dat is niet helemaal juist. Je kunt beter kijken naar de bankvergunning. Twee banken kunnen immers onder dezelfde bankvergunning opereren, en dan ben je toch maar eenmaal gedekt voor 100k. Zolang je bankrekeningen elk voor max 100k vallen onder een aparte (niet-gedeelde) bankvergunning zit je goed.

 • Ad

  Hoi,
  Ik ben aan het kijken om eerder te stoppen (59j).
  Misschien kijk ik er overheen, maar ik mis de aanvulling WW en IAOW in je berekeningen.
  Dat scheelt nogal bij het berekenen van het benodigde bedrag..
  Vrgr Ad Kruijt

  • Mr FOB Bericht auteur

   Ik heb gekeken naar de situatie waarin je zelf kiest om te stoppen met werken. In principe krijg je dan geen WW en IAOW. Mocht je die wel krijgen, dan overbrug je daarmee uiteraard weer een extra periode.