Mijn nieuwe beleggingsstrategie


Naar aanleiding van een recent AFM rapport heb ik mijn beleggingsstrategie gewijzigd. Lees hier meer en vind een bijpassend beleggingstool.Naar aanleiding van het AFM rapport dat ik in mijn vorige blogpost besproken heb, heb ik besloten mijn beleggingsstrategie te wijzigen. Daar ga ik in deze post op in.

Mijn beleggingsstrategie heeft nog steeds 3 peilers:

 1. Ik heb nog steeds een cash reserve voor noodsituaties
 2. Vervolgens beleg ik nog steeds maximaal in indexfondsen waarbij de belasting uitgesteld is via Brand New Day
 3. De rest beleg ik voortaan in een paar verschillende indexfondsen via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis en in een depositoladder via verschillende aanbieders

1. Cash reserve

Voor noodgevallen hou ik nog steeds op een vrij opneembare spaarrekening voldoende middelen aan om een paar maanden van te kunnen leven. Dit kan binnenkort niet meer bij Moneyou, waar ik dat tot nu toe doe. Zij stoppen er namelijk mee. Ik moet nog even kijken waar ik dat dan ga parkeren.

2. Pensioenbeleggingen

Pensioenbeleggingen blijf ik aanhouden via Brand New Day.

Zie de post over mijn ervaringen met Brand New Day waarom ik pensioenbeleggingen aantrekkelijk vind.

In deze post leg ik uit in welke fondsen ik via hen beleg en waarom ik die fondsen gekozen heb.

3. Gewone beleggingen

60% van mijn gewone beleggingen heb ik belegd in aandelen-indexfondsen. Dit deel heb ik voor het rendement. 40% heb ik belegd in een depositoladder. Dit deel heb ik voor de stabiliteit.

Allereerst ga ik in op de wijzigingen welke ik heb aangebracht in mijn aandelen-beleggingen. Daarna leg ik uit waarom ik mijn obligaties heb omgeruild voor een depositoladder.

Veiligheid beleggingen

Voortaan beleg ik bij voorkeur via een systeembank waarbij effecten bij de bewaarinstelling Euroclear Netherlands aangehouden worden. Ik leg hieronder uit waarom.

Anderhalf geleden ben ik gestopt met werken. Sindsdien leef ik van het rendement op mijn vermogen. Als ik een deel van mijn vermogen kwijt zou raken door malversaties van mijn bank of broker zou dat kunnen betekenen dat ik mijn vrijheid weer moet inruilen voor verplicht werk. Dat risico wil ik minimaliseren.

Een bank of broker dient het belegde vermogen van haar klanten in een apart bewaarbedrijf aan te houden. Dit wordt vermogensscheiding genoemd. Zo blijven bij een faillissement van de bank of broker jouw beleggingen buiten schot.

Er is een risico dat een bank of broker de verplichte vermogensscheiding niet op orde heeft. Het feit dat een bank of broker een vergunning heeft om beleggingsdiensten aan te bieden, wil niet zeggen dat de geldende regels nageleefd worden. Dan kun je wel vermogen verliezen bij een faillissement van je bank of broker.

Allereerst is er een verschil tussen de bewaarbedrijven waar banken en brokers gebruik van maken. Daarnaast is er een verschil in de kans dat een bank of broker failliet gaat.

Bewaarbedrijven

Brokers

DEGIRO

DEGIRO gebruikt aan hen gelieerde bewaarbedrijven (Special Purpose Vehicles) om via hen belegd vermogen te bewaren. DEGIRO heeft zich volgens dit AFM rapport daarbij niet aan de geldende regels gehouden. De AFM zegt op haar site “DEGIRO onderneemt stappen om de geconstateerde gebreken alsnog te herstellen en rapporteert hierover aan de AFM.” Dit heeft niet mijn voorkeur.

DEGIRO update mei 2021:

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. Als Duitse gereguleerde bank staat flatexDEGIRO Bank AG voornamelijk onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder, de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). De Bafin is de Duitse tegenhanger van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Bovendien valt flatexDEGIRO Bank AG onder het indirecte toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB). In Nederland is de Nederlandsche Bank (DNB) belast met het integriteitstoezicht op DEGIRO en staat DEGIRO onder het gedragstoezicht van de AFM. De inschrijving van DEGIRO in het openbaar register van DNB is hier in te zien.

Via DEGIRO belegd vermogen valt tegenwoordig onder het Duitse Investor Compensation Scheme. In het onwaarschijnlijke geval dat de afgescheiden beleggingen niet kunnen worden geretourneerd aan klanten, compenseert dat Scheme eventuele verliezen uit niet-geretourneerde beleggingen tot 90% (met een maximum van €20.000).

Niet belegd geld dat je aanhoudt op een DEGIRO-geldrekening bij flatexDEGIRO Bank AG valt onder het Duitse depositogarantiestelsel. Dat wordt onder het Duitse depositogarantiestelsel gegarandeerd tot €100.000 per persoon.

Informatie over het Duitse beleggerscompensatiestelsel en depositogarantiestelsel kun je in het Engels hier vinden op de BaFin-website.

Lynx

Lynx is een zogenaamde “introducing broker” van Interactive Brokers. Dit betekent dat het beheer van de effectenrekening en het uitvoeren van de orders bij Interactive Brokers in Ierland plaatsvindt. Effecten worden via Interactive Brokers bewaard door verschillende bewaarbedrijven.

Effecten zijn gegarandeerd via het Investor Compensation Scheme of Ireland (www.investorcompensation.ie) van toepassing. Het stelsel vergoedt 90% van het verlies tot een maximum van €20.000. Dit heeft ook niet mijn voorkeur.

Volgens dit draadje op reddit is daarnaast de bescherming van vermogen in geval van calamiteiten bij Interactive Brokers mogelijk minder dan sommigen verwachten.

Banken

Banken, zoals de grootbanken maar ook bijvoorbeeld BinckBank, gebruiken voor beleggingen welke onder de Wet Giraal Effectenverkeer (Wge) vallen en welke genoteerd zijn aan de beurs van Amsterdam Euroclear Netherlands als bewaarinstelling.

Zoals uit dit artikel blijkt is het eigendomsrecht van je effecten in de vergeleken gevallen het beste gegarandeerd wanneer je effecten onder de Wge bij Euroclear Netherlands bewaard worden.

Euroclear Netherlands voldoet daarnaast volgens het laatste rapport (2015) dat ik over hen heb kunnen vinden volledig of grotendeels aan alle regels, waarbij een aantal verbeterpunten in de aanbevelingen opgesomd staat.

Overige effecten kunnen door banken ook in aan henzelf gelieerde bewaarinstellingen bewaard worden.

Systeembanken versus niet-systeembanken

De kans op een faillissement van een door de overheid als systeembank aangemerkte bank acht ik kleiner dan een niet als zodanig aangemerkte bank of broker. Bijvoorbeeld in de crisis van 2008 zijn systeembanken door de overheid gered met belastinggeld.

Al met al heeft beleggen in effecten die aangehouden worden bij Euroclear Netherlands en/of via een systeembank voortaan vanuit veiligheidsoogpunt mijn persoonlijke voorkeur.

Spreiden over fonds-aanbieders

Indexfondsen (of ETF’s) worden aangeboden door fondsaanbieders zoals Vanguard, iShares, Northern Trust en Xtrackers. De kans op malversaties bij een fondsaanbieder acht ik niet groot, maar je weet maar nooit.

Om het risico op vermogensverlies door malversaties bij een fondsaanbieder te verkleinen kun je spreiden over verschillende aanbieders. Ik wil om deze reden mijn aandelen-beleggingen voortaan gespreid over fondsaanbieders aanhouden.

Mijn aandelen-beleggingen

Mijn aandelen-beleggingen heb ik voortaan belegd via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis.

Zie trouwens hier voor eventuele welkomstacties van ABN AMRO.

Ik beleg daar nu in dit drietal Northern Trust fondsen en in IWDA (iShares Core MSCI World UCITS ETF, ISIN: IE00B4L5Y983). Ik heb 50/50 spreiding over 2 fondsaanbieders gerealiseerd voor mijn aandelen-beleggingen.

De Northern Trust fondsen worden onder de Wge aangehouden bij Euroclear Netherlands. IWDA in een aan ABN AMRO gelieerde bewaarinstelling.

Kosten fondsen

Kosten van fondsen zelf kun je bepalen door de TER (Total Expense Ratio) + interne transactiekosten + dividend lek op te tellen en daar de inkomsten van het fonds door het uitlenen van stukken vanaf te halen. Gerben heeft me aan de uitkomsten van deze berekeningen geholpen.

Northern Trust

Zie De beste ETF voor uitleg waarom ik de Northern Trust fondsen goede fondsen vind. Northern Trust fondsen bieden een van de goedkoopste manieren om vanuit Nederland wereldwijd gespreid te beleggen in goede indexfondsen.

De kosten van de combinatie van de 3 Northern Trust fondsen, berekend op de hierboven beschreven manier, bedragen 0.19% per jaar.

IWDA

Ik zou daarnaast VWRL toe kunnen voegen om spreiding over fondsaanbieders te verkrijgen. De kosten van VWRL, berekend op de hierboven beschreven manier, bedragen 0.52% per jaar.

In plaats daarvan kan ik ook IWDA toevoegen, dat niet wereldwijd gespreid belegt maar alleen in de ontwikkelde markten. IWDA lijkt qua spreiding op het Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund EUR, maar sluit geen bedrijven uit op grond van ESG criteria. Voor de opkomende markten en de small caps kan ik dan de Northern Trust fondsen blijven gebruiken. Ik kom dan voor de combinatie IWDA en de 2 Northern Trust fondsen op kosten, berekend op de hierboven beschreven manier, van 0.44% per jaar. Dat is dus goedkoper dan VWRL toevoegen.

De bij sommigen populaire ACTIAM fondsen en NN Enhanced fondsen zijn weliswaar goedkoper dan IWDA, maar hebben door tientallen procenten ESG uitsluitingen veel minder spreiding en vallen daarom af voor mij. VTI en VXUS vallen voor mij ook af omdat je die niet via Euroclear Netherlands kunt bewaren en niet via een systeembank kunt aanhouden.

Beleggingstool

Als je in dezelfde fondsen en in dezelfde verhouding als ik wilt beleggen kun je onderstaand tooltje gebruiken om in één oogopslag te zien hoeveel je in welk fonds moet inleggen:


Hoeveel heb je al belegd in NT fondsen en IWDA? Per fonds in hele euro’s invullen. Als je nog niets belegd hebt in deze fondsen kun je 0 laten staan bij de fondsen in deze stap: 
NT World (ISIN: NL0011225305)
NT Emerging Markets (ISIN: NL0011515424)
NT Small Caps (ISIN: NL0013552078)
IWDA (ISIN: IE00B4L5Y983)

Vermogen dat je nog niet belegd hebt en wel wilt gaan beleggen:

Je moet de volgende transacties doen om tot een correcte verdeling te komen:
NT World 
NT Emerging Markets 
NT Small Caps 
IWDA 

 

Als je een negatief getal ziet bij een fonds betekent dat dat je het negatieve bedrag dat je ziet in dat fonds moet verkopen. Een positief bedrag betekent dat je in dat fonds moet inleggen.

Depositoladder

Niet in paniek verkopen tijdens een beurskrach is een van de belangrijkste dingen om succesvol te kunnen beleggen. In 2008 was ik vol in aandelen belegd en verkocht ik tijdens de neergang. Ik heb weer aangekocht toen de beurs alweer een stuk gestegen was. Dit heeft mij veel geld gekost.

Ik heb toen geleerd dat ik een significant deel van mijn beleggingen in stabiele stukken moet hebben om voldoende rustig te blijven. Daar heb ik na 2008 ook dan ook een deel in belegd. Tijdens de corona-krach ben ik vervolgens wel rustig gebleven, mijn aangepaste strategie werkt dus voor mij.

Stabiele stukken kunnen bijvoorbeeld bestaan uit obligaties. Een depositoladder zie ik als een uitstekend alternatief voor beleggingen in obligaties.

Deposito’s vallen onder het depositogarantiestelsel, dat tot €100.000 per instelling garandeert. Dat is dus een hogere garantie voor spaartegoeden dan de €20.000 voor beleggingen via het beleggerscompensatiestelsel. Daardoor heb ik met spaartegoeden minder partijen nodig om onder garantie vermogen te stallen dan met obligaties. Mijn DBZB obligatiepositie heb ik dan ook omgezet in een depositoladder via verschillende partijen.

Al met al voel ik me met de bovenstaande aanpassingen veiliger dan voorheen en zijn mijn kosten niet of nauwelijks gewijzigd.

Bij het uitzoeken van mijn aangepaste strategie heb ik goed kunnen overleggen met Gerben en Dreas, waarvoor mijn dank!

 

Heb jij je beleggingsstrategie aangepast na de recente bevindingen van de AFM? Zo ja, hoe?

 

Wil jij het FOB huishoudboekje 2021 kado? En een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt? Ik stuur geen spam, opzeggen kan altijd en ik geef je e-mailadres nooit door aan derden.

12830 andere abonnees houden je gezelschap!

Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat mailadres is al ingeschreven
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.
Ik kom ook financieel interessante acties en aanbiedingen tegen waar ik op dat moment geen blogpost over schrijf. Ik kan je daar dan wel op wijzen via een mailtje. Je kunt je hiervoor apart inschrijven:
Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.

Ik ben geen professioneel adviseur. Je blijft zelf verantwoordelijk voor enige schade geleden door opvolgen van advies of navolgen van informatie op deze site. Informatie kan achterhaald zijn, check altijd zelf of ze nog actueel is. De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en louter informatief en educatief bedoeld. Let op: Beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Zie ook de disclaimer. Soms krijg ik een vergoeding als je een transactie doet via een oranje link op deze site. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

Auteur: Mr FOB


Een reactie plaatsen

Leuk als je reageert! Reacties met als doel iets te leren van anderen of om anderen te helpen, nadat je het hele artikel en alle andere reacties gelezen hebt, zien we hier het liefst! Je reactie wordt goedgekeurd en verwerkt volgens mijn privacybeleid. Door je reactie te versturen ga je hiermee akkoord.

300 gedachten over “Mijn nieuwe beleggingsstrategie

 • Thomas

  Hi Mr. FOB, betekent dit dat jij je bestaande VTI/VXUS-portefeuille hebt verkocht en dat deel nu ook belegd via ABN Zelf Beleggen?
  Wat is jouw afweging geweest om dit wel/niet te doen?

  • Thomas

   Zojuist ABN Zelf Beleggen geopend; nu staan er maar een beperkt aantal ETF’s in als ik voor een nieuwe order op ETF’s zoek.. ik mis alle NT EFT’s 😐

  • Mr FOB Bericht auteur

   ABN AMRO wilde mijn bestaande VTI/VXUS posities niet inboeken, dus heb ik die verkocht en omgezet in Northern Trust indexfondsen via ABN AMRO Zelf Beleggen Basis.

  • Mr FOB Bericht auteur

   Dat klopt. ETF’s zoals IWDA kun je niet aanschaffen met een periodieke order. Beleggingsfondsen zoals de Northern Trust fondsen wel.

  • AJ

   Dan moet ik het zelf maandelijks maar onthouden. Hoe bepaal je de limiet prijs bij aanschaf?

   Bedankt voor je reactie en fijne lees materiaal.

  • Mr FOB Bericht auteur

   Ik zet de limiet op de laatkoers en verhoog eventueel met kleine stapjes totdat de order uitgevoerd wordt.

  • DK

   Als ik je een advies mag geven dan zou ik de limiet prijs net boven de hoogste biedprijs zetten en dan met kleine stapjes verhogen en deze niet direct gelijkstellen aan de laagste laatprijs (wat in principe gelijk is aan een marktorder). De bied-laat spread die je ziet is ruimer dan waar de algoritmes op handelen, het is daardoor vrijwel altijd mogelijk om een order direct uitgevoerd te krijgen tegen een prijs ietwat onder de laagste laat prijs. De spreads worden afgegeven door grote (vaak bancaire) partijen, maar er zijn ook genoeg partijen op de beurs actief die niet actief spreads afgeven, dus de spread vertelt niet het hele verhaal over mogelijke uitvoering. Het is afhankelijk van de spread, maar het scheelt je toch weer net wat rendement op elke order 🙂

 • EB

  Ik beleg via de abn, alleen is IWDA daar niet kosteloos.
  Is het een idee om NT via abn te doen en dan IWDA via degiro ivm kernselectie.

  Of anders IWDA niet maandelijks maar elke 6 maanden of 12 maanden te kopen om alles recht te trekken?

  • Mr FOB Bericht auteur

   Dat zou je kunnen doen, blijft een persoonlijke afweging tussen kosten enerzijds en gewenste broker of bank anderzijds.

  • Gerben

   Zie reactie onder bij de vraag van Valerie. Vanguard Global Stock Index Fund zou een alternatief zijn bij ABN als (transactie)kostenloos belangrijk is.

  • EB86

   Volgens mij is het bij degiro niet mogelijk om met een bedrag te kopen, alleen aantallen. Ook weer een reden om toch liever bij ABN te blijven.

 • Martin

  De motivatie en de 0,44% berekening tav iwda versus vwrl is me onduidelijk (kan ik ook niet elders vinden op het blog). Mij lijkt VWRL de beste optie gezien de betere spreiding.

  • Gerben

   De 0,44% was een voorlopige berekening. Zie artikel “Kosten indexfondsen en ETF’s” voor de laatste IWDA berekening en hoe ik daar aan kom. Die berekening komt wel wat hoger uit dan 0,44%. Dit komt omdat ik meeropbrengst van rendement van uitleen inkomsten daar niet meereken. Als je dat wel zou doen dan kom je waarschijnlijk weer dicht bij de 0,44%.

   VWRL heeft idd betere spreiding en is een tikje duurder.

   Let wel: dit is allemaal onder aanname van 2,5% dividend.

 • Valerie van Kraaij

  Hoi, de volgende ETF is niet meer beschikbaar in het ABN Amro basis zelf beleggen basis. Volgens de mederwerker die ik aan de lijn had zit het alleen nog in de Beleggen Plus. Deze rekening brengt veel extra kosten in rekening. Welke ETF kan ik in de plaats van deze nemen?

  • MdB

   Volgens mij doelt Valerie op iShares Core MSCI World UCITS ETF, dit fonds is niet meer te vinden in de lijst met producten bij Zelf Beleggen Basis als je een order wil plaatsen.

   Ik kom het fonds nog wel tegen in het assortiment op deze pagina: https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/beleggingsvormen/zelf-beleggen-basis/assortiment-zelf-beleggen-basis.html Daar kun je ook nog een order plaatsen, ik heb alleen geen idee of dit dan ook uiteindelijk allemaal verwerkt wordt.

  • Gerben

   Als IWDA er echt uit is of gaat bij ABN zelf beleggen basis dan zouden Vanguard FTSE All World (VWRL, ETF) of Vanguard Global Stock Index Fund (fonds) goede alternatieven kunnen zijn. Het Vanguard fonds lijkt goedkoper dan de ETF door de lagere lopende kosten. Maar het Global Stock fonds heeft een iets hoger dividendlek, netto zal het elkaar weinig ontlopen. Wat kosten betreft beide gelijk aan IWDA. Voordeel van VWRL zou kunnen zijn dat het opkomende markten meeneemt, voordeel van Global Stock is dan weer het een beleggingsfonds is en dus bij ABN geen transactiekosten kent.

  • MdB

   Welk ISIN hebben beide fondsen, is dat IE00B3RBWM25 voor Vanguard FTSE All World en IE00B03HCZ61voor Vanguard Global Stock Index Fund? Die eerste kan ik vinden in Zelf Beleggen Basis, het andere fonds lijkt in het geheel niet voor te komen in het assortiment van ABN AMRO.

 • TdJ

  Beste Mr Fob,

  Ik heb begrepen dat de beste verdeling over de 3 NT Fondsen is: NT World 78%, NT EM 12% en NT SC 10%.
  Op het moment dat je daarna een verdeling maakt van 50% NT en 50% IWDA, waarbij IWDA vergelijkbaar is met NT World, is het dan niet zo dat de verdeling scheef is? Immers, verdeling is dan:
  NT World 28%
  NT EM 12%
  NT SC 10%
  IWDA 50%

  Vraag, is de volgende verdeling niet gezonder?:
  NT World 39%
  NT EM 12%
  NT SC 10%
  IWDA 39%

  Alvast bedankt!

  • Mr FOB Bericht auteur

   Ik wil van mijn totale beleggingen in aandelen 50% in het fondshuis iShares hebben via IWDA en 50% in het fondshuis Northern Trust hebben via de combi NT World, NT EM en NT SC. Ik wil niet slechts de helft van mijn belegging in NT World in IWDA hebben, want dan heb ik 39% in iShares en 71% in Northern Trust.

   IWDA heeft vervolgens geen EM en SC. Dus inleg in IWDA gaat alleen ten koste van inleg in NT World. Maar in totaal wil ik wel gewoon 78% in de ontwikkelde markten hebben zitten, dus IWDA en NT World moeten samen wel 78% zijn.

   Zoals ik het wil kom je dan op de gevonden verhouding:

   50% in fondshuis NT:
   NT World 28%
   NT EM 12%
   NT SC 10%

   50% in fondshuis iShares:
   IWDA 50%