Hoeveel vermogensbelasting moet je betalen in 2019? Hoeveel spaargeld mag je hebben? Wat is er veranderd in box 3 in 2019?

Vermogensbelasting 2019 uitleg

Je vermogen is het totaal van jouw spaargeld, beleggingen en andere bezittingen minus eventuele schulden.

Onder spaargeld valt het totaal aan bank- en spaartegoeden dat je hebt, waaronder spaardeposito’s.

Bij beleggingen en andere bezittingen gaat het om het totaal aan aandelen, obligaties, onroerend goed zoals een tweede (al dan niet verhuurde) woning en ander vermogen in box 3. Hieronder valt ook de eigen woning, voorzover deze in box 3 zit. Als je voor jouw eigen woning gebruik maakt van hypotheekrenteaftrek, valt je eigen woning niet in box 3 maar in box 1.

Het gaat bij schulden om het totaal aan leningen in box 3, waaronder hypotheken, familiebank-leningen, enzovoorts.

Heffingsvrij vermogen 2019

Over je vermogen boven een drempel betaal je vermogensbelasting, omdat de Belastingdienst ervan uitgaat dat je inkomsten hebt uit dit vermogen. Dit noemen ze inkomsten uit sparen en beleggen in box 3.

Het vermogen waarover geen vermogensbelasting betaald hoeft te worden in 2019 is €30.360. Dit wordt het heffingsvrije vermogen genoemd. Dit bedrag geldt per persoon. Bij fiscale partners is het totale heffingsvrije vermogen €60.720.

Belasting over inkomsten uit sparen en beleggen

Bij het berekenen van de vermogensbelasting gaat de Belastingdienst niet uit van jouw daadwerkelijke rendement uit spaargeld en beleggingen, maar van een fictief rendement. Dit is een gemiddeld rendement dat volgens de Belastingdienst in Nederland behaald wordt. Je betaalt over dit fictieve rendement 30% belasting.

De hoogte van de vermogensbelasting wordt sinds 2017 jaarlijks vastgesteld. Sindsdien is de vermogensrendementsheffing afhankelijk van de omvang van je vermogen.

De vermogensbelasting is onderverdeeld in een aantal schijven. Hoe hoger de schijf, des te meer vermogensbelasting je betaalt in die schijf. De Belastingdienst gaat er namelijk vanuit dat je in de hogere schijven een steeds groter deel van je vermogen belegt in plaats van spaart en dat je daardoor een hoger rendement behaalt.

Vanaf 2019 is de hoogte van de vermogensbelasting gebaseerd op het spaarrendement van een periode van 12 maanden (juli t/m juni voorafgaand aan Prinsjesdag) en op het beleggingsrendement van een periode van 15 jaar.

Schijven vermogensbelasting 2019

De vermogensrendementsheffing 2019 werkt met 3 schijven voor vermogens boven de €30.360. De tarieven voor de vermogensbelasting 2019 zien er als volgt uit:

vermogensbelasting 2019

Deze bedragen gelden per persoon. Je mag van de fiscus op hele euro’s in je voordeel afronden bij de bepaling van de omvang van je vermogen.

Deze belastingtarieven gelden voor dat deel van je vermogen wat binnen de desbetreffende vermogensschijf valt. Je betaalt bijvoorbeeld met een vermogen van €50.000 over €30.360 geen vermogensbelasting en over de rest 0.58% vermogensbelasting.

De tarieven voor de vermogensbelasting 2018 waren als volgt:

vermogensbelasting 2018

Wanneer je een ton aan vermogen hebt betaal je in 2019 een bedrag van €404 aan vermogensbelasting. In 2018 betaal je een bedrag van €423 aan vermogensbelasting.

Lees ook: Beleggen voor beginners

Vermogensbelasting berekenen 2019

Ga naar Vermogensbelasting berekenen.

Peildatum vermogensbelasting

De Belastingdienst hanteert 1 januari van het jaar waarover je belastingaangifte doet als peildatum voor de vermogensbelasting. Als je in 2020 belastingaangifte doet over 2019, geldt voor de bepaling van de vermogensbelasting over 2019 de omvang van je vermogen op 1 januari 2019.

Vermogensbelasting bitcoin

Als je bitcoins of andere cryptocurrency hebt, moet je de waarde ervan optellen bij je vermogen. Deze waarde telt mee voor de bepaling van je vermogensbelasting.

Lees ook: Eerder stoppen met werken – 11 tips

6 tips om vermogensbelasting te voorkomen

Ik heb beleggingen in 2 heel goede indexfondsen met lage kosten, waarover ik vermogensbelasting betaal. Met die beleggingen behaal ik gemiddeld 6-7% vermogensgroei uit beleggingsrendement per jaar. Die beleggingen houd ik aan via DEGIRO, de goedkoopste broker die ik ken.

Daarnaast hou ik een deposito aan via Raisin. Valt onder het Europese depositogarantiestelsel. Rentes zijn via hen vrijwel altijd hoger dan via Nederlandse banken.

Ik voorkom daarnaast vermogensbelasting door een deel van mijn vermogen te beleggen in pensioenbeleggingen, welke zijn vrijgesteld van vermogensbelasting. Elk jaar mag ik mijn jaarruimte inleggen vanuit bruto inkomen. Die beleggingen houd ik aan via Brand New Day.

In een eerdere post over de vermogensbelasting heb ik met hulp van lezeres JJNL 6 tips opgenomen om vermogensbelasting te voorkomen. Klik op het onderwerp om er meer over te lezen:

In aanvulling hierop: zodra je geen box 1 inkomen hebt, bijvoorbeeld door eerder te stoppen met werken, kun je de algemene heffingskorting als het ware overhevelen naar je box 3 inkomen. Dat drukt je vermogensbelasting. Zie de post Hoeveel geld heb je nodig om te stoppen met werken? voor meer uitleg.

Vermogensbelasting 2020 en later

Zodra de rentestand niet meer kunstmatig laag gehouden wordt door de ECB zal dit ervoor zorgen dat de vermogensrendementsheffing waarschijnlijk significant gaat stijgen, met name voor de lagere schijven. Vooralsnog worden de rentestanden door de ECB nog relatief laag gehouden. Op basis daarvan is een significante stijging van de vermogensbelasting 2020 nog niet te verwachten.

De aanpassingen van het eigenwoningforfait en de hypotheekrenteaftrek welke het kabinet gaat doorvoeren beschrijf ik in de post Eigenwoningforfait en hypotheekrenteaftrek 2020 flink anders.

Weet jij ook nog manieren om minder vermogensbelasting te betalen? Dan voeg ik die ook toe!

Wil jij, net als ruim 14.000 anderen, een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt en het FOB huishoudboekje 2024 kado?Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.


De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en je blijft zelf verantwoordelijk bij opvolgen ervan. Let op: beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Blauw onderstreepte links met   kunnen mij een vergoeding opleveren voor het doorverwijzen. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

Schrijf een reactie

21 Reacties

 1. De Belastingdienst kijkt naar waar je feitelijk verblijft uiteindelijk. Deze grap hebben veel Nederlanders ook met Belgie uitgehaald. No go.Pak het belastingverdrag er maar bij.

 2. Een manier om vermogensbelasting te ontlopen als je een vermogen hebt van > € 500.000 . a: verkoop je woning in Nederland . b : Koop in Oost Duitsland een woning voor Pl.M. € 30.000,- en vestig je daar door inschrijving bij de betreffende gemeente . c: Koop in Nederland een vakantie Villa van zo’n 800 m3 waar je royaal in kunt wonen , die zijn er genoeg , kijk op funda : vanaf € 150.000 ! De paar maanden dat je niet in de vakantievilla mag wonen (hooguit 2 ) ga je naar een heerlijk oord waar dan ook . d. Verhuur de vakantie villa eventueel voor € 600,- per week , totaal €4.800,- e: maak nu de balans op : je houdt geld over en verblijft legaal 10 maanden in Nederland .

 3. Hoe word de belasting over bitcoin berekend?
  Op het moment dat je het koopt of 1 januari?
  Verder als je andere cryptos hebt die nog geen waarde hebben (icos), hoe moet je daar dan mee omgaan voor belasting

 4. Wat vind U van het groensparen van bijvoorbeeld ING nu de rente erg laag is?
  Wanneer je geen langere horizon dan 5 a 10 jaar wilt aanhouden, waardoor beleggen van het totale vermogen in mijn geval voor mij te riskant is.

  • Dat groensparen geeft een rente van 0% en je geld staat dan 5 jaar vast. Ik kijk even alleen naar rendement, niet naar het groene aspect.
   Als je vermogensbelasting 0.6% is kun je voor het rendement beter je geld bijvoorbeeld bij NIBC Direct op een deposito van 5 jaar zetten tegen 0.95% rente. Daar heb je momenteel de hoogste depositorente onder Nederlands depositogarantiestelsel. Dan hou je per saldo 0.95% – 0.6% = 0.35% rendement per jaar over. Als je vermogensbelasting meer dan 0.95% bedraagt is groensparen voor dat deel van je vermogen waarover je meer dan 0.95% betaalt aantrekkelijker, de rest kun je dan het beste op een deposito zoals hiervoor genoemd zetten.

 5. @Mr. FOB
  Met ingang van 1 januari 2001 is er geen vermogensbelasting (van 0,7%) meer in Nederland. De vermogensrendementsheffing is in juridische zin geen vermogensbelasting. Zij is dan ook geregeld in de ‘Wet inkomstenbelasting 2001’ terwijl de ‘Wet op de vermogensbelasting 1964’ is ingetrokken. Voor de fijnproevers: in § 6.3.8 (Internationale inpasbaarheid) van de Nota naar aanleiding van het verslag (Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, kamerstuk 26727, nr. 7) voeren de toenmalige bewindslieden Vermeend en Zalm aan dat de inkomsten uit vermogen worden belast. De hoogte van die inkomsten wordt bepaald op forfaitaire basis. Het karakter van de vermogensrendementsheffing als inkomstenbelasting wordt volgens hen mede onderstreept door een vijftal kenmerken (zie voornoemd kamerstuk).

  Voor de zuiverheid s.v.p. vermogensbelasting in deze post vervangen door vermogensrendementsheffing.

 6. Mmm… ja das interessant want met de nieuwe plannen is ook bekend gemaakt dat de heffingskortingen geleidelijk worden verhoogd.

  “Om ook de lagere inkomens de vruchten te laten plukken van de lastenverlichting, stelt het kabinet voor om de maximale algemene heffingskorting te verhogen tot € 2.477 in 2019, € 2.642 in 2020 en € 2.753 in 2021.”

 7. Zoals je zelf elders op deze site uitlegt is stoppen met werken een uitstekende manier om minder of zelfs helemaal geen vermogensrendementsheffing te betalen, omdat je de algemene heffingskorting dan als het ware overhevelt naar je box 3 inkomen. Misschien niet interessant in de accumulatiefase van je vermogen, maar volgens mij evengoed vermeldenswaardig. Voor mij was dit in elk geval een enorme eyeopener.

 8. Het klinkt allemaal leuk die zogenaamde verlaging van de vermogensbelasting, maar om FO te worden moet je toch echt wel minstens 300.000 vermogen hebben.
  Maar zodra de rente weer flink gaat stijgen en de rendementen op beleggen toenemen ga je dus ook gelijk veel meer vermogensbelasting betalen!
  Dus eigenlijk is het weer een sigaar uit eigen doos!

 9. Ja precies… houd vooral rekening met die kosten… want accountantscontrole is bijvoorbeeld verplicht en een beetje accountant vraagt voor de jaarcijfers méér dan de belasting die je betaalt over die eerste ton. En misschien ook wel over die tweede ton…;-) plus daar komen nog andere kosten bij, bijvoorbeeld die van een zakelijke bankrekening.

 10. Als je verhuurt beneden de huurtoeslaggrens dan telt max. 85%* van de WOZ-waarde van de betreffende woning mee als vermogen voor de belasting. Stel je koopt een woning voor 100.000. Dan is de WOZ vaak lager dan de marktwaarde, bijv. 95.000. Van deze WOZ-waarde telt dan maximaal 85% (€80.750) mee als vermogen. In totaal telt dan bijna €20000 niet mee voor de vermogensbelasting. De huurinkomsten zijn verder onbelast.

 11. Een alternatief voor box 3 is om kapitaal te storten in een (bestaande of nog op te richten) eigen BV. Hierdoor betaal je belasting over het werkelijke rendement ipv een fictief rendement Voor lagere rendementen (spaargeld) kan dit zeker een goed alternatief zijn. Of dit interessant is, is afhankelijk van je totale vermogen en je (verwachte) rendement. Houd ook rekening met kosten voor oprichten en in stand houden van een BV.